- 1 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- 1 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ»"

Transcript

1 - 1 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ» Στην Αθήνα σήμερα Κυριακή, 1 Μαρτίου 2009, οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: 1) Σοφία Αντωνιάδου του Ανδρέα. 2) Γεώργιος Βαβουρανάκης του Βλαδιμήρου. 3) Ιωάννα Γαλανάκη του Στεφάνου. 4) Νεκτάριος Καραδήμας του Κωνσταντίνου. 5) Δέσποινα Καταπότη του Νικολάου. 6) Ευσταθία Μαργαρίτη του Γεωργίου. 7) Ελευθέριος Ζώρζος του Ιακώβου. συνιστούν αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 784 Α.Κ., με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες: Άρθρο 1 Επωνυμία Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΕΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΑΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ», και σε συντομία ΑΙΓΕΥΣ. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι στα αγγλικά «AEGEUS SOCIETY OF AEGEAN PREHISTORY», και σε συντομία AEGEUS. Έμβλημα της Εταιρείας είναι τα συλλαβογράμματα a3 ke u της Γραμμικής Β. Άρθρο 2 Έδρα Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Αθήνα και συγκεκριμένα στην οδό Λητούς 6, Μαρούσι, ΤΚ Άρθρο 3 Σκοποί Σκοποί της Εταιρείας είναι: 1) Η μελέτη, η έρευνα και η διάδοση της προϊστορικής αρχαιολογίας του ελλαδικού και εν γένει αιγαιακού χώρου, των όμορων περιοχών, καθώς και όσων περιοχών συνδέονται ιστορικά με αυτόν, από την Παλαιολιθική περίοδο έως και την Εποχή του Χαλκού, και, συγκριτικά, και στους ιστορικούς χρόνους. 2) Η προβολή και η ανάδειξη της προϊστορικής πολιτιστικής κληρονομιάς του αιγαιακού χώρου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 3) Η συμβολή στην έρευνα και την εκπαίδευση αναφορικά με το προϊστορικό αιγαιακό υπόβαθρο. 4) Η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ προϊστορικών μνημείων και πολιτών.

2 - 2-5) Η συμβολή στην προστασία των προϊστορικών μνημείων πάντα σε συνεργασία με τους εκάστοτε αρμόδιους, κατά το νόμο, φορείς. 6) Η ενίσχυση της έρευνας και μελέτης των προϊστορικών γραφών και ειδικότερα της Γραμμικής Β. 7) Η προώθηση διεπιστημονικών συνεργασιών και ειδικοτήτων της αιγαιακής αρχαιολογίας, όπως η οστεοαρχαιολογία, η αρχαιοβοτανική, η αρχαιοζωολογία και η γεωαρχαιολογία. Άρθρο 4 Μέσα Προς επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί να κάνει χρήση κάθε νόμιμου μέσου, όπως ενδεικτικά: 1. Η δημιουργία δίγλωσσης ιστοσελίδας (website) (στα ελληνικά και στα αγγλικά), στην οποία θα παρουσιάζεται το έργο της Εταιρείας. Η ιστοσελίδα της Εταιρείας μπορεί να περιέχει και την προσωπική σελίδα του/της κάθε Εταίρου, εάν αυτός/ή το επιθυμεί, με το βιογραφικό του, περίληψη της διατριβής του, ή άλλων μονογραφιών κ.τ.λ. Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μπορεί να γίνονται και συζητήσεις σχετικές με την προϊστορική αρχαιολογία, παρουσιάσεις, κριτικές νέων βιβλίων και άρθρων, πληροφορίες για σεμινάρια, συνέδρια κ.τ.λ. 2. Η έκδοση πολύγλωσσου περιοδικού με αντικείμενο την προϊστορική αρχαιολογία του Αιγαίου. 3. Η έκδοση επιστημονικών δημοσιευμάτων (διατριβών ή άλλων μονογραφιών) για το προϊστορικό Αιγαίο, στα ελληνικά και σε άλλες γλώσσες. 4. Η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης βιβλιογραφικών δεδομένων με τους τίτλους δημοσιεύσεων για την προϊστορική αρχαιολογία του Αιγαίου, από τον 15 ο αιώνα μ.χ. και εξής. 5. Η δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης με δημοσιεύσεις για το προϊστορικό Αιγαίο, των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα έχουν λήξει. 6. Η δημιουργία βιβλιοθήκης διατριβών για το προϊστορικό Αιγαίο, και ευρετηρίου σχετικών διατριβών, που έχουν εκπονηθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 7. Η ετήσια συνδρομή της Εταιρείας σε ηλεκτρονικά περιοδικά.

3 Η διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων (συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων, εκδρομών κ.λπ.) με αντικείμενο το προϊστορικό Αιγαίο. 9. Η δημιουργία βιογραφικού λεξικού των σημαντικότερων Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων του προϊστορικού Αιγαίου. 10. Η δημιουργία λεξικού αιγαιακών προϊστορικών χώρων και μνημείων. 11. Η δημιουργία ολοκληρωμένης γραμματοσειράς (True Type Fonts) για τη Γραμμική A και B. 12. Η δημιουργία φωτογραφικού αρχείου κινητών προϊστορικών ευρημάτων, ακινήτων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και οστεοαρχαιολογικού, αρχαιοβοτανολογικού και αρχαιοζωολογικού υλικού. 13. Η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς και με Πανεπιστημιακά και Μορφωτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 14. Η ψηφιακή ανασύσταση προϊστορικών αρχαιολογικών χώρων και μνημείων (εικονικές αναπαραστάσεις), για την καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία τους και την ευκολότερη πρόσληψή τους. 15. Η αναζήτηση υποτροφιών και άλλης οικονομικής ενίσχυσης για μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές, των οποίων το ερευνητικό έργο σχετίζεται με την προϊστορική αρχαιολογία του Αιγαίου 16. Η δημιουργία και ο εξοπλισμός χώρου, που θα φιλοξενεί τις δράσεις της Εταιρείας. 17. Κάθε εν γένει επιστημονική, πνευματική και κοινωνική δραστηριότητα που προωθεί τους σκοπούς της Εταιρείας, τη δημιουργία τεχνικής και οικονομικής υποδομής και την ανάπτυξή της. Άρθρο 5 Διάρκεια Η διάρκεια εργασιών της Εταιρείας ορίζεται σε αόριστη από την ημέρα καταχωρίσεως του παρόντος στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

4 - 4 - Άρθρο 6 Εταιρικό κεφάλαιο 1. Για την επιτυχία του σκοπού της Εταιρείας, οι Εταίροι κατέθεσαν σήμερα στο ταμείο της Εταιρείας την εφάπαξ εισφορά τους, που ορίστηκε στο ποσό των Eυρώ για κάθε Εταίρο. Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ. 2. Η ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της Εταιρείας περιορίζεται ρητά στο παραπάνω ποσό της εισφοράς τους. 3. Η ως εν προκειμένω εισφορά δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που ο Εταίρος αποχωρεί ή αποβάλλεται από την Εταιρεία. Άρθρο 7 Μέλη Η Εταιρεία μπορεί να εγγράφει μέλη. Τα μέλη δεν είναι Εταίροι της Εταιρείας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Άρθρο 8 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Εταίρων και μελών Βασική αρχή της Εταιρείας είναι η αλληλεγγύη. Τόσο οι Εταίροι όσο και τα μέλη έχουν τα εξής δικαιώματα και υποχρεώσεις: 1) Βοηθούν ο ένας τον άλλο με όποιον τρόπο μπορούν, πάντα με σκοπό την προαγωγή της αιγαιακής αρχαιολογικής επιστήμης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους, όπως με την εύρεση άρθρων ή άλλων δημοσιεύσεων, με την παροχή φωτογραφικού υλικού, με τη φιλική ανάγνωση και διόρθωση κειμένων κ.τ.λ. 2) Φροντίζουν κατά τη διάρκεια συνεδρίων, σεμιναρίων ή άλλων εκδηλώσεων, για τη φιλοξενία και τη στέγαση άλλων Εταίρων ή μελών που έρχονται από άλλες πόλεις για να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις της Εταιρείας ή σε άλλες σχετικές με την αιγαιακή αρχαιολογία, εκδηλώσεις. 3) Προσφέρουν αντίτυπο της διατριβής ή του μεταπτυχιακού διπλώματός τους στη βιβλιοθήκη της Εταιρείας, καθώς και άλλες μονογραφίες, άρθρα ή βιβλία, που τυχόν έχουν δημοσιεύσει. 4) Προβάλλουν το επιστημονικό τους έργο μέσα από την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

5 - 5-5) Ενημερώνουν την Εταιρεία για τυχόν θέματα σχετικά με την προϊστορική αρχαιολογία, όπως προκηρύξεις θέσεων και συμβάσεων, διοργάνωση συνεδρίων, πρόσφατες δημοσιεύσεις κ.τ.λ., ώστε η Εταιρεία με τη σειρά της να ενημερώνει όλους τους Εταίρους και τα μέλη, μέσα από την ιστοσελίδα της. 6) Τηρούν τις καταστατικές διατάξεις της Εταιρείας, υποβοηθούν στο έργο της και καταβάλλουν τις ετήσιες συνδρομές. 7) Έχουν εκπτώσεις σε διάφορες δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως σε εκδόσεις και στο περιοδικό. Οι συγκεκριμένες εκπτώσεις και το ύψος αυτών καθορίζονται πάντα από τη συνέλευση των Εταίρων. Άρθρο 9 Πόροι Εκτός από το κεφάλαιο της Εταιρείας, άλλοι πόροι μπορεί να είναι: 1. Οι ετήσιες συνδρομές των Εταίρων και μελών. Η ετήσια συνδρομή καθορίζεται σε Ευρώ, και για προπτυχιακούς φοιτητές σε Ευρώ. Το ύψος της συνδρομής μπορεί να αλλάξει με απόφαση των Εταίρων χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού. 2. Οι πάσης φύσεως εισφορές, δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 3. Τα έσοδα από τα περιουσιακά στοιχεία, που θα αποκτά η Εταιρεία κατά την λειτουργία της από τυχόν δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα ή κληροδοσίες ή κάθε άλλου είδους μεταβιβάσεις, εκχωρήσεις και δωρεές των Εταίρων, των μελών ή τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων προς την Εταιρεία. 4. Τα έσοδα από πάσης φύσεως νόμιμες δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων, οργάνωση εκδηλώσεων, εκπόνηση μελετών, προσφορά επιστημονικής ή άλλης υπηρεσίας, εκδόσεις, δημοσιεύσεις, bazaar, κτλ. 5. Οι κάθε άλλου είδους ενισχύσεις, δωρεές και κάθε νόμιμο έσοδο.

6 - 6 - Άρθρο 10 Διαχείριση 1. Η Εταιρεία διοικείται από το διαχειριστή της Εταιρείας. Η διάρκεια της θητείας του ορίζεται σε 24 μήνες. 2. Ως διαχειριστής της Εταιρείας ορίζεται ο/η, ο οποίος/η οποία ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρείας. 3. O διαχειριστής μπορεί με πληρεξούσιό του ή δια εξουσιοδοτήσεως θεωρουμένης από την αστυνομική αρχή να μεταβιβάσει την άσκηση των καθηκόντων του σε άλλον Εταίρο. 4. Η διαχειριστική εξουσία του προαναφερομένου/της προαναφερόμενης Εταίρου λήγει την. Άρθρο 11 Συνέλευση των Εταίρων Οι Εταίροι συνέρχονται σε συνέλευση, που συζητά και αποφασίζει για τα θέματα και τις δραστηριότητες της Εταιρείας μία φορά το έτος τακτικά, και έκτακτα όταν το 1/2 τουλάχιστον των Εταίρων ζητήσουν την σύγκλησή της. Οι αποφάσεις των Εταίρων, οι οποίες λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών, είναι δεσμευτικές για τον διαχειριστή, που εκπροσωπεί την Εταιρεία και ασκεί τα διαχειριστικά καθήκοντα. Η συνέλευση των Εταίρων ορίζει τον διαχειριστή, η θητεία του οποίου διαρκεί δύο έτη. Άρθρο 12 Βιβλία Οι διαχειριστές της Εταιρείας είναι υποχρεωμένοι να τηρούν βιβλίο εσόδων εξόδων, στο οποίο να απεικονίζονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές της Εταιρείας και να διατηρούν σε άριστη κατάσταση τα παραστατικά εσόδων εξόδων, ώστε να είναι δυνατός ανά πάσα στιγμή ο οικονομικός έλεγχος της Εταιρείας από κάθε Εταίρο. Την εργασία αυτή δύναται ο διαχειριστής να αναθέσει είτε σε λογιστή είτε σε υπάλληλο της Εταιρείας. Κάθε Εταίρος έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας.

7 - 7 - Άρθρο 13 Ισολογισμός Στo τέλος κάθε χρόνου οι Εταίροι συντάσσουν τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας με ανάλυση των εσόδων και εξόδων. Το σύνολο των εσόδων θα διατίθεται για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Δεν θα γίνεται σε καμία περίπτωση διανομή κερδών κατά τη λειτουργία ή κατά τη διάλυσή της. Άρθρο 14 Προσωπικό Για την εξυπηρέτηση των σκοπών και των δραστηριοτήτων της η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει με τρίτα πρόσωπα συμβάσεις εργασίας ή έργου. Εταίροι, μέλη της Εταιρείας και άλλα τρίτα πρόσωπα θα μπορούν να αποζημιώνονται χρηματικά με απόφαση των Εταίρων για συγκεκριμένες εργασίες. Άρθρο 15 Αποχώρηση Εταίρου Κάθε Εταίρος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει με έγγραφη δήλωση του προς την Εταιρεία. Οι Εταίροι, που αποχωρούν, δεν διατηρούν αξιώσεις στα περιουσιακά στοιχεία, αποθεματικά ή οποιαδήποτε δικαιώματα της Εταιρείας μετά την αποχώρησή τους. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, κηρύξεως σε πτώχευση, αποχωρήσεως κάποιου Εταίρου, η Εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων. Σε περίπτωση, που έχει απομείνει μόνο ένας Εταίρος, η Εταιρεία συνεχίζει να υφίσταται για 15 ακόμα ημερολογιακές ημέρες. Εάν στο χρονικό αυτό διάστημα δεν βρεθεί άλλος Εταίρος, η Εταιρεία λύεται. Άρθρο 16 Διαγραφή Εταίρου Κάθε Εταίρος, που επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη προς τους σκοπούς, που ορίζονται από το καταστατικό ή που κατά οιονδήποτε τρόπο διαταράσσει τη λειτουργία της Εταιρείας, αποβάλλεται με απόφαση όλων των υπόλοιπων Εταίρων (κατά απόλυτη πλειοψηφία). Οι Εταίροι, που καθυστερούν την τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων, περισσότερο από δύο συνεχόμενα χρόνια, επίσης αποβάλλονται.

8 - 8 - Άρθρο 17 Κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού για να είναι έγκυρη πρέπει να αποφασίζεται και να υπογράφεται από την πλειοψηφία των Εταίρων και να καταχωρείται στο βιβλίο εταιρειών του πρωτοδικείου Αθηνών. Αυτά αφού συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι, υπέγραψαν το καταστατικό αυτό σε εννέα (9) αντίτυπα, πήρε ο καθένας από ένα και τα υπόλοιπα κατατέθηκαν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για χαρτοσήμανση και στο Πρωτοδικείο Αθηνών για δημοσίευση στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου αυτού, προκειμένου να αποκτήσει η Εταιρεία νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με το άρθρο 784 του Α.Κ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 1) Σοφία Αντωνιάδου 2) Γεώργιος Βαβουρανάκης 3) Ιωάννα Γαλανάκη 4) Νεκτάριος Καραδήμας 5) Δέσποινα Καταπότη 6) Ευσταθία Μαργαρίτη 7) Ελευθέριος Ζώρζος

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 =========================================

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2013, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Στο Ρέθυμνο σήμερα την. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: (α) Ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) που εδρεύει στο Ρέθυμνο Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ =========================================

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ========================================= ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ========================================= Στην Αθήνα σήμερα την 14 η Δεκεμβρίου 2007, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1. Χρήστος ΓΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» Στην Αθήνα σήμερα, οι υπογράφοντες:. ιδρύουμε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κ.Σ.Ε.) συλλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός της ΑΜΚΕ «ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» Σελίδα 1 από 6

ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός της ΑΜΚΕ «ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» Σελίδα 1 από 6 Εσωτερικός Κανονισμός Δικτύου Σαρωνικού (Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίθηκε από τη Γενική του Συνέλευση) Άρθρο 1: Εισαγωγή. Το Δίκτυο Σαρωνικού είναι μια Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα, Πανόρμου 23, ΤΚ 11522, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ Hellenic Dietetic Association Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΧΩΡΙΟ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» Στην Αθήνα σήµερα την 23.04.2012, ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των κατωτέρω συµβαλλοµένων: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του πρωτοβάθµιου επαγγελµατικού σωµατείου αδειούχων εκπαιδευτικών φροντιστών (Iδιοκτητών Φροντιστηρίων) ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ [Με ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού σύµφωνα µε τα όσα έγιναν δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» Στην Αθήνα σήμερα την 15 Δεκεμβρίου 2008 μεταξύ των 1. Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Άρθρο 1 Ίδρυση Έδρα Επωνυμία Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο, με έδρα τα Λουτρά Αιδηψού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Ε ΡΑ Η Αερολέσχη Αθηνών είναι Αεραθλητικός Οργανισµός µη κυβερνητικού, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατείο) µε την επωνυµία ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Α.) µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ 1. Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Αικατερίνης Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Με το από 12 Σεπτεμβρίου 2000 Καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του

Διαβάστε περισσότερα