ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1

2 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα: Νέοι ηλικίας 18-25, άνεργοι) (1) Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (OEEK) που λειτουργεί: τα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (IEK) και εποπτεύει τα ιδιωτικά (IΙEΚ) Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EAΠ) (Δια βίου μάθηση σε τριτοβάθμιο επίπεδο) Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ), Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΓΕΕ) Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΕ) Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) για ενήλικες Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) Κέντρα Δια Βίου Εκπαίδευσης (KE.Δ.Β.Ε). Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) 2

3 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα: Νέοι ηλικίας 18-25, άνεργοι) (2) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ) το οποίο πιστοποιεί Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) - ΙΙΕΚ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) - ΣΕΕΚ 3

4 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα: Νέοι ηλικίας 18-25, άνεργοι) (3) Άλλα Υπουργεία και φορείς που προωθούν προγράμματα Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (YPAAT): Ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαίδευσης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 4

5 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα: Νέοι ηλικίας 18-25, άνεργοι) (4) Κοινωνικοί εταίροι που υλοποιούν προγράμματα Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων 5

6 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα: Νέοι ηλικίας 18-25, άνεργοι) (5) Προσανατολισμός: Τομέας Εκπαίδευσης Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΓΔ) 6

7 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα: Νέοι ηλικίας 18-25, άνεργοι) (6) Προσανατολισμός: Τομέας Απασχόλησης Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων - Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων ) από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Γραφεία Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων (ΓΕΑ) Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛΕΣΥΠ) 7

8 Τρόποι Προσέγγισης Παρουσίαση ιστοσελίδας Σύντομη / αναλυτική εκδοχή του Εγγράφου Πολιτικής (1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΙΔΕΑ»: καθορισμός των βασικών δεξιοτήτων "soft skills", της ομάδας-στόχου και των σκοπών του έργου Ενημερωτικά φυλλάδια για το έργο Άρθρα - Έρευνες για τις βασικές δεξιότητες "soft skills" Απασχόληση: πόσο απαραίτητες είναι οι βασικές δεξιότητες soft skills Τεκμηρίωση της αξιολόγησης: "πιστοποιητικό" (2) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: εργαλεία, αναγκαιότητα της αξιολόγησης των βασικών δεξιοτήτων "soft skills", "καλές εφαρμογές" σε άλλες χώρες Εργαλεία αξιολόγησης των βασικών δεξιοτήτων soft skills (αξιοπιστία) Εγχειρίδιο αξιολόγησης για εμπειρογνώμονες Καλές πρακτικές: το παράδειγμα της Δανίας, Σουηδίας Οργάνωση μιας εθνικής ειδικής συνδιάσκεψης: πολλαπλασιαστές, δημόσια διοίκηση, πολιτικοί εκπρόσωποι, πιθανοί «αξιολογητές» (3) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Διοργάνωση ενός συνέδριου ή εργαστηρίου για τους πιθανούς «χρήστες» των ερ γαλείων αξιολόγησης: νέοι, άνεργοι, σπουδαστές / φοιτητές 8

9 Τρόποι Προσέγγισης περισσότερες λεπτομέρειες Προσδιορισμός του όρου βασικές δεξιότητες «soft skills» και περιγραφή της σημασίας ανάπτυξης τους στην επαγγελματική ζωή (νέες μορφές εργασίας). Έγγραφα: πληροφορίες από έρευνες και μελέτες προσανατολισμένες στο μέλλον, που σχετίζονται με τις ανάγκες για τις βασικές δεξιότητες «soft skills». Καθορισμός των δραστηριοτήτων του Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης οι οποίες θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες για βασικές δεξιότητες «soft skills» και ποιοι οργανισμοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αξιολόγησης. Προσδιορισμός παραδειγμάτων καλών/καινοτόμων πρακτικών σε άλλα κράτη. Σύσταση πολιτικής πρότασης που να διασφαλίσει ότι οι βασικές δεξιότητες «soft skills» θα αναπτύσσονται ικανοποιητικά μεταξύ των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας και του ήδη υπάρχοντος εργατικού δυναμικού. 9

10 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Επιτυγχάνοντας μια ομοφωνία Εθνική κινητοποίηση βελτίωσης των δεξιοτήτων: Ανάπτυξη κρυφών ικανοτήτων με σκοπό ένα πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων «soft skills» Ένα έγγραφο ευρέως αναγνωρισμένο ως μέρος προσωπικού φάκελου εργασιών «portfolio» - «βασικής εκπαίδευσης δεξιοτήτων» Επίσης περιλαμβάνεται σε ένα online φάκελο εργασιών «portfolio» δεξιοτήτων Αναγνωρισμένο από: 1. Εκπαιδευτικές δομές 2. Δομές Απασχόλησης 3. Κοινωνικούς Εταίρους 4. Ιδιωτικούς Τομείς Εταιρική Συμφωνία Προωθείται ως κρίσιμο μέρος ενός βιογραφικού σημειώματος ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος - ΕUROPASS CV Νέα νομοθεσία στην πολιτική ατζέντα. Νέος κανονισμός που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο για την αναγνώριση των βασικών δεξιοτήτων "soft skills" Τα Υπουργεία που εμπλέκονται στο σύστημα ΕΕΚ και η αγορά εργασίας θα πρέπει να συνεργαστούν στους ακόλουθους τομείς: -- Δημιουργία ενός φακέλου εργασιών «portfolio» δεξιοτήτων βασισμένο στην αξιοπιστία του «Πιστοποιητικού δεξιοτήτων» -- Επιδεικνύοντας στις εταιρείες, τους εργαζόμενους, τους εργοδότες και το κοινό, την σπουδαιότητα και την σημασία των βασικών δεξιοτήτων «soft skills» Ένα Πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων "soft skills" μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση, στη Βασική Εκπαίδευση Ενηλίκων, σε πτυχία και διπλώματα, σε Πανεπιστήμια, σε καθοδηγήσεις παροχής συμβουλών 1. Θεωρείται ως επιπλέον "προσόν" 2. Κερδίζει «μονάδες / credits» για ορισμένες διαδικασίες (εκπαιδευτικές - επαγγελματικές) 3. Προαπαιτούμενο για την είσοδο (α) στην εργασία, (β) στις δομές της περαιτέρω εκπαίδευσης 10

11 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Επιτυγχάνοντας μια ομοφωνία Εθνική κινητοποίηση βελτίωσης των δεξιοτήτων: Ανάπτυξη κρυφών ικανοτήτων με σκοπό ένα πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων «soft skills» Εκστρατεία Ενημέρωσης & Δικτύωσης στοχεύοντας στους τους ανέργους ηλικίας Δημιουργία ιστοσελίδας παροχής συμβουλών που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα των βασικών δεξιοτήτων "soft skills" Εκστρατεία μέσω τηλεόρασης, διαλέξεων, σεμιναρίων και συναντήσεων με τις δημόσιες και ιδιωτικές δομές στον τομέα του συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Απασχόλησης Ένα πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων soft skills θα μπορούσε να αποκτηθεί: Στη μετά-δευτεροβάθμια εκπαίδευση Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Στην εκπαίδευση ενηλίκων Σε Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Στην εργασιακή ζωή Σε E-learning Προγράμματα / Τμήματα / Διπλώματα / Πτυχία 11

12 Μακροπρόθεσμοι Στόχοι του Έργου στην ΕΛΛΑΔΑ Η απόκτηση και ανάπτυξη, σε μία συνεχή βάση, των βασικών δεξιοτήτων «soft skills» και η χρησιμότητα τους (πιστοποίηση). Αυτό θα είναι κρίσιμης σημασίας για τη διατήρηση και τη βελτίωση τόσο της ανταγωνιστικότητας όσο και της απασχολησιμότητας. Η ενσωμάτωση των βασικών δεξιοτήτων «soft skills» μέσα στο "κανονικό" πρόγραμμα όλων των επιπέδων (προγράμματα σπουδών, διαδικασίες μάθησης) ή Η ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο πιστοποιημένων ανεξάρτητων φορέων σε διαφορετικά επίπεδα για τα διάφορα στοιχεία των βασικών ικανοτήτων «soft skills" Η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων «soft skills» θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εθνικής πολιτικής ατζέντας, τόσο όσον αφορά την ανάπτυξη των επιχειρήσεων όσο και την εκπαιδευτική κατάρτιση. Η επέκταση των βασικών δεξιοτήτων The development of soft skills should «soft skills» στο εθνικό πλαίσιο form an explicit and integral part of the προσόντων (ανεξαρτήτως πλαισίου) national policy agenda, both in respect Η of διεύρυνση enterprise των development δυνατοτήτων and για of ατομική education/training. ευελιξία και για ικανότητα συσσώρευσης δεξιοτήτων 12

13 Ο δρόμος είναι ακόμα πολύ μακρύς Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 13

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 7. Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αδυναμίες ή ελλείψεις και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων Πρόταση σχεδίου ερευνών για τη μελλοντική διαμόρφωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού info Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 ΔΡΑΣΕΙΣ 2008 ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στη σημερινή πραγματικότητα, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα Η κινητικότητα Διεθνής προτεραιότητα 2-3 Δίκτυο Euroguidance 4-5 Δίκτυο Europass 6-7 Δίκτυο Eures 8-10 Δίκτυο Europe direct 11-12 Ε κ πα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού 2012 Έκθεση 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ιανουάριος 2013 Συντονισμός έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τσαµαδιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΠΔΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Στη σημερινή παρουσίαση περιλαμβάνονται: ΟΝόμος3879 Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ανάπτυξης και Υποδομής Αθήνα, 8-3-2012 ΤΜΗΜΑ Νομικού Συντονισμού Αρ. Πρωτ. : 1936 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ανάπτυξης και Υποδομής Αθήνα, 8-3-2012 ΤΜΗΜΑ Νομικού Συντονισμού Αρ. Πρωτ. : 1936 ΑΠΟΦΑΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ανάπτυξης και Υποδομής Αθήνα, 8-3-2012 ΤΜΗΜΑ Νομικού Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Tο Σύστημα Επαγγελματικής. Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Tο Σύστημα Επαγγελματικής. Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Tο Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2007 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-784-9 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα Αθήνα, 2006 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: - EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συγγραφείς: Lubica Cerna, Άννα Πηλαβάκη, Rumen Valchev

Διαβάστε περισσότερα

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση ROMACT Διευρύνοντας την προσβασιμότητα των γυναικών Ρομά στα συστήματα επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Ευρωπαϊκή Έκθεση Έχει εκπονηθεί από το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο της Τιμισοάρα, Ρουμανία,

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Αντρέας Ελευθερίου NCP-CyQF ΓΕΤΕ ΜΤΕΕ, 8/11/2013 11/22/2013 1 NQF EQF NQF 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 130 Γ', 2009, 3-30 Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΕΩΣ 31/12/2012)

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΕΩΣ 31/12/2012) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 417, Τ.Κ.- Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη Κ ύ π ρ ο ς 2 0 1 1 ISBN 978-9963-43-948-5 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

V. ΙΑΠΛΟΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

V. ΙΑΠΛΟΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ V. ΙΑΠΛΟΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 ιάρθρωση του επίσηµου συστήµατος κατάρτισης 1.1 Επίσηµη κατάρτιση πριν από τη µεταρρύθµιση του 1992 1.2 Άτυπη κατάρτιση πριν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έκθεση για τη Νεολαία

Εθνική Έκθεση για τη Νεολαία Εθνική Έκθεση για τη Νεολαία (National Report) Δεκέμβριος 2012 Τεχνικοί Σύμβουλοι Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα μελέτη δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη γνώμη και τη θέση της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα