Προβολή-Προώθηση Δήμου Λέσβου-Δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών: «Περπατώντας στη φύση της Λέσβου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προβολή-Προώθηση Δήμου Λέσβου-Δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών: «Περπατώντας στη φύση της Λέσβου»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 148/2011 Προβολή-Προώθηση Δήμου Λέσβου-Δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών: «Περπατώντας στη φύση της Λέσβου» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Προϋπολογισμός Μελέτης 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 22

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Προβολή-Προώθηση Δήμου Λέσβου-Δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών: «Περπατώντας στη φύση της Λέσβου» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 148/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 2 από 22

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Προβολή-Προώθηση Δήμου Λέσβου-Δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών: «Περπατώντας στη φύση της Λέσβου» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 148/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην ανάδειξη του Δικτύου των μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών της Λέσβου καθώς και της γενικότερης φυσιογνωμίας του νησιού ως τουριστικού προορισμού μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας. Η ιδιαιτερότητα της πρότασης συνίσταται στο ότι αποτελεί μία προσπάθεια προβολής, με ενιαία τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, της περιοχής παρέμβασης (συνολική έκταση Δήμου Λέσβου). Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στην ανάδειξη της Λέσβου ως προορισμού υψηλής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας. Αποτελεί μια υποστηρικτική ενέργεια, μέσω της οποίας ολοκληρώνεται η προσπάθεια του τοπικού προγράμματος, για την ανάπτυξη πρωτότυπου και πολυδιάστατου τουριστικού προϊόντος. ΣΤΟΧΟΙ Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα προβληθούν μέσω των προτεινόμενων ενεργειών υπάρχουν και είναι προσπελάσιμα σ όλη την διάρκεια του έτους, συντελώντας έτσι στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Παράλληλα το έργο αποτελεί μία προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας της Λέσβου απέναντι στον επισκέπτη, προσπαθώντας να τον πείσει ότι το νησί έχει πολλά να του προσφέρει, πέραν των τυπικών λόγων, για τους οποίους τα Ελληνικά νησιά αποτελούν πόλους έλξης των επισκεπτών. Η αύξηση της επισκεψιμότητας, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η διάχυση των επισκέψεων στην Λεσβιακή Ενδοχώρα, θα τονώσουν το εισόδημα, θα προβάλλουν τα τοπικά προϊόντα και θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης, αυξάνοντας το εισόδημα από τον τουρισμό που είναι σήμερα μικρής αξίας. Σελίδα 3 από 22

4 Οι στόχοι του έργου συνοπτικά είναι οι εξής: 1. Ανάδειξη και διαχείριση της ελκυστικότητας της περιοχής του Δήμου Λέσβου με έμφαση στην εξωστρέφεια, την ιδιαιτερότητα και ταυτότητας της. 2. Βελτίωση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της προτεινόμενης περιοχής. 3. Διαφοροποίηση και εξωστρέφεια της παραγωγικής διαδικασίας και δραστηριότητας. 4. Αναβάθμιση του επιπέδου ζωής με την βελτίωση των όρων της ποιότητας ζωής στη νησιωτική ύπαιθρο. 5. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ενδογενούς ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής. 6. Αξιοποίηση τοπικών και τουριστικών πόρων και προϊόντων 7. Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Οι επιμέρους ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού περιγράφονται παρακάτω: 1. Δημιουργία ιστοσελίδας ενημερωτικού διαδικτυακού κόμβου με σκοπό την προβολή του Δικτύου Περιπατητικών- Πεζοπορικών Διαδρομών. 2. Συγγραφή και έκδοση Οδηγού περιπατητικών- πεζοπορικών διαδρομών σε μορφή βιβλίου, με παρουσίαση των επιμέρους διαδρομών και αναλυτική φωτογραφική τεκμηρίωση, η οποία θα έχει και τον χαρακτήρα καθοδήγησης του επισκέπτη. 3. Παραγωγή θεματικών χαρτών με τις διαδρομές των μονοπατιών, μέσω των οποίων θα αναδεικνύονται συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που έχουν δημιουργηθεί. 4. Συγγραφή και έκδοση Τουριστικού Οδηγού όπου θα δοθεί έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης μέσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της όπως τις Περιπατητικές Διαδρομές, τα σημαντικά μουσεία, τον φυσικό πλούτο του Ολύμπου, την παράδοση, τις γαστρονομικές ιδιορρυθμίες κλπ. Η έμφαση θα επικεντρώνεται στην έννοια «Ανακαλύψτε τη Λέσβο». 5. Διεξαγωγή εκδήλωσης στον Ασώματο Λέσβου με τίτλο «Σκυταλοδρομία στην φύση της Λέσβου» με την συμμετοχή σχολείων της περιοχής παρέμβασης. Ο συνδυασμός όλων των επιμέρους ενεργειών που περιλαμβάνονται στην πρόταση, συνθέτει ένα οδοιπορικό στην φύση της Λέσβου και στον πολιτισμό της. Αποτελεί μία ενέργεια τουριστικής προβολής, η οποία συμπληρώνει την διαρκή προσπάθεια όλων των φορέων. Όλες οι ενέργειες θα Σελίδα 4 από 22

5 δημιουργήσουν ένα άτυπο δίκτυο, με κοινό στόχο την ανάδειξη της ιδιαιτερότητας της περιοχής παρέμβασης ως εναλλακτικός προορισμός τουρισμού. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το σύνολο των παραδοτέων, όπως περιγράφονται παρακάτω, πέραν του τιράζ της έντυπης μορφής, οφείλουν να παραδοθούν από τον ανάδοχο σε τρεις διακριτές μορφές: α) το πρωτότυπο υλικό θα παραδοθεί ως «ανοικτό αρχείο», δηλαδή σε ψηφιακή-επεξεργάσιμη μορφή, β) σε μορφή «κλειστού αρχείου» κατάλληλης μορφής ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωσή του και γ) σε μορφή «κλειστού αρχείου» κατάλληλης μορφής ώστε να είναι δυνατή ανάρτησή του σε ιστοσελίδα. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσίας και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί κύριος του έργου και των παραδοτέων αυτού. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Λέσβου και ως εκ τούτου τα πνευματικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από τα παραδοτέα παραμένουν στην κυριότητα του Δήμου Λέσβου, για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο ανάδοχος, δικαιούται δε ο Δήμος Λέσβου -για απεριόριστο χρόνο- να κάνει οποιαδήποτε χρήση των παραδοτέων, διαφυλάσσοντας τα ηθικά δικαιώματα του αναδόχου, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 2, 3 και 15 του Ν. 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας». 1. Δημιουργία ιστοσελίδας ενημερωτικού διαδικτυακού κόμβου με σκοπό την προβολή του Δικτύου Περιπατητικών- Πεζοπορικών Διαδρομών. Πρόκειται για την κατασκευή ενημερωτικού διαδικτυακού κόμβου του Δήμου Λέσβου με εύκολη πλοήγηση σχετικά με την προβολή του Δικτύου Περιπατητικών Διαδρομών των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Λέσβου. Πληροφορίες Γενικές Εκτός από την διάθεση πληροφοριών για τις διαδρομές, κρίνεται χρήσιμο να υπάρχουν πληροφορίες και για την ευρύτερη περιοχή της κάθε διαδρομής. Δηλαδή στην σελίδα για κάθε διαδρομή πρέπει να παρατίθενται πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον επισκέπτη. Ενδεικτικά: Παραδοσιακοί οικισμοί / χώροι αναψυχής (κόμβοι), με αναφορά στους χώρους στάθμευσης, ύπαρξη πλατείας και νερού, δυνατότητα φαγητού κλπ Φωτογραφικό Υλικό (Photo Gallery) και Οπτικοακουστικό Υλικό (Video) Πεζοπορικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο νησί, μαζί με το προφίλ τους και με δυνατότητα παράθεσης των δραστηριοτήτων τους Σελίδα 5 από 22

6 Χρήσιμα τηλέφωνα - τηλέφωνα πρώτων βοηθειών Πληροφορίες Διαδρομών Η διάθεση λεπτομερειών για κάθε διαδρομή είναι ένα σημαντικό κομμάτι, και συνοδεύει απόλυτα τα γεωχωρικά δεδομένα (χάρτες) και τις φωτογραφίες. Θα μπορούσε ενδεικτικά να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: Γενική περιγραφή των διαδρομών: Λίγο πριν την αναλυτική περιγραφή που γίνεται με τα παρακάτω δεδομένα, μια μικρή περιγραφή της πορείας της διαδρομής είναι χρήσιμη. Σκοπός της είναι να δώσει μια γενική εικόνα της διαδρομής, αλλά και της περιοχής όπου αυτή κινείται. Αναλυτική περιγραφή των διαδρομών: Αξιοθέατα / πόροι: Τα σημεία ενδιαφέροντος των διαδρομών. Βλάστηση: Είναι αυτονόητο ότι δεν έχουν όλα τα σημεία της διαδρομής την ίδια βλάστηση ούτε προσφέρουν ίδια σκιά. Θα πρέπει να δίνεται ένας χαρακτηρισμός που αφορά το μέσο όρο της διαδρομής. Δυσκολία διαδρομής: Ο βαθμός δυσκολίας της διαδρομής σε στεγνό έδαφος (σχετική κλίμακα). Κατηγορία: Αναφέρεται στην κατηγορία πεζοπορίας που εντάσσεται κάθε μονοπάτι (απλή πεζοπορία, ορεινή πεζοπορία, απλό περπάτημα), ενώ διακρίνει επίσης τις διαδρομές σε: α) Διαδρομές διάσχισης, οι οποίες καταλήγουν σε διαφορετικό σημείο εκκίνησης, και β) Κυκλικές διαδρομές, οι οποίες κάνουν κύκλο και καταλήγουν στο σημείο εκκίνησης από διαφορετικό δρόμο. Συνολικό Μήκος (km): Περιλαμβάνει το συνολικό μήκος κάθε διαδρομής μετρούμενο με οδόμετρο. Χρόνος χωρίς στάσεις: Υπολογίζεται με βάση την παραδοχή ότι ένας μέσος πεζοπόρος διανύει 2,5-3,5 km/h, χωρίς να λαμβάνονται υπ όψη οι στάσεις. Στις αναβάσεις ο χρόνος εξαρτάται από τις δυνάμεις και τις ικανότητες του πεζοπόρου. Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπως και το βάρος που μεταφέρει ο πεζοπόρος, αυξάνουν ανάλογα το χρόνο της διαδρομής. Κατάσταση εδάφους: Αναφέρεται αν είναι μονοπάτι, (χωμάτινο, λιθόστρωτο, καλντερίμι, φαρδύ, στενό κ.λ.π) ή χωματόδρομος καθώς και το μήκος του καθενός. Συνολική Κατεύθυνση πορείας: Είναι οι μοίρες πορείας από το ένα άκρο της διαδρομής στο άλλο. Υψομετρική διαφορά ανάβασης-κατάβασης: Αφορά στη συνολική υψομετρική διαφορά της διαδρομής και μετράται με αλτίμετρο. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με την απόσταση καθορίζει τελικά τη δυσκολία της διαδρομής. Επίσης ενημερωτικά θα πρέπει να δίνονται το χαμηλότερο και ψηλότερο σημείο της διαδρομής Σελίδα 6 από 22

7 Κλίση εδάφους: Στην περιγραφή πρέπει να αναφέρεται η συνολική κλίση του εδάφους όλης της διαδρομής, αλλά αν σε κάποιο τμήμα της διαδρομής η κλίση είναι πάνω από 15 ο, να αναφέρεται ξεχωριστά. Ομορφιά διαδρομής: Η αξιολόγηση θα γίνει βεβαίως κατά την υποκειμενική κρίση του μελετητή, με κριτήρια όπως ποτάμια, λίμνες, ωραία θέα, αλλά κυρίως από τη συνολική εντύπωση που αφήνει κάθε διαδρομή. Πόσιμο νερό στην διαδρομή: Η ύπαρξη ή όχι πόσιμου νερού κατά μήκος των διαδρομών αποτελεί στοιχείο απαραίτητο. Στατιστικά Επισκεψιμότητας: Η αποθήκευση στατιστικών επισκεψιμότητας των διαδρομών χρησιμεύει ώστε να μπορεί να διαλέξει τις καλύτερες διαδρομές βάσει του αριθμού των επισκέψεων αλλά και από τα σχόλια παλαιοτέρων επισκεπτών (forum). Φωτογραφικό Υλικό - Οπτικοακουστικό Υλικό Φωτογραφικό Υλικό (Photo Gallery): Διαθέσιμες φωτογραφίες από αξιοθέατα, η χαρακτηριστικά σημεία της διαδρομής. Δημιουργία ξεχωριστού χώρου για την τοποθέτηση φωτογραφιών των χρηστών των μονοπατιών. Οπτικοακουστικό Υλικό (Video): Τα οπτικοακουστικά αποσπάσματα, τα οποία είναι αναρτημένα σε δημοφιλείς πλατφόρμες (Youtube κ.α.) βοηθούν τον χρήστη να πάρει μια πρώτη εικόνα για την διαδρομή. Το φωτογραφικό υλικό δεν θα χρησιμοποιηθεί μόνο ως πληροφορία πορείας, αλλά και με κάθε ευκαιρία εντός της ιστοσελίδας, θα προβάλλει την ύπαρξη του δικτύου, την ιδιαιτερότητα και το αξιόλογο περιβάλλον της Λέσβου. Πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένο υλικό για κάθε πεζοπορική διαδρομή, δίνοντας στον επισκέπτη συγκεκριμένες οπτικές πληροφορίες των διαδρομών. Ο σχεδιασμός αυτός και οι λήψεις να γίνουν από εκδοτικό φωτογράφο. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί ο πεζοπόρος να αναγνωρίζει το κομβικά και ενδιαφέροντα σημεία την στιγμή της πεζοπορίας. Χαρτογραφικό Υλικό Μαζί με τις πληροφορίες για κάθε διαδρομή και το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό, πρέπει να παρέχεται και χαρτογραφικό υλικό συγκεκριμένων προδιαγραφών. Ενδεικτικά τα στοιχεία - επιθέματα (layers) που προτείνεται να εμπεριέχει το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, επί της διαδρομής και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτήν, είναι: Πορεία Πεζοπορικής Διαδρομής/ές, Σημεία - εκκίνησης - τερματισμού, Σημεία ύπαρξης πόσιμου νερού, Θέσεις Θέας (πανοραμικής κλπ) Σελίδα 7 από 22

8 Πλήρες Οδικό Δίκτυο, Χώροι Στάθμευσης, Βενζινάδικα, Αεροδρόμιο, Οικισμοί, Σημεία Εστίασης, Καταλύματα, Μουσεία, Μόνιμες Εκθέσεις-Συλλογές, Ενοικίαση Αυτοκινήτων, μοτοσικλετών ή ποδηλάτων ή ζώων (γαϊδουράκια κλπ) Χώροι και Σημεία Ενδιαφέροντος (Ιστορικά - Αρχαιολογικά, Φυσικού Ενδιαφέροντος εξωκλήσια, κλπ), Άλλα σημεία τουρισμού (παραλίες, κ.ά.) Επίσης οι πεζοπορικοί χάρτες θα πρέπει είναι διαθέσιμοι για μεταφόρτωση (download) μέσω της ιστοσελίδας από οποιονδήποτε, δωρεάν έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση κομματιών των χαρτών. Λίστα Εξωτερικών Συνδέσμων (Banners) Για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση του μελλοντικού επισκέπτη όχι μόνο για τα αξιοθέατα, αλλά και για τις προσφερόμενες αναγκαίες υπηρεσίες του τόπου προτείνεται η δημιουργία λίστας εξωτερικών συνδέσμων (banners). Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι πρέπει να σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το συνολικό τουριστικό προϊόν και ιδιαίτερα επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού (φυσιολατρίας/ εξερεύνησης της φύσης/ γνωριμίας με τον πολιτισμό και την ιστορία κλπ) Η λίστα θα λειτουργεί αποκλειστικά ως χώρος διαφήμισης με το ανάλογο οικονομικό αντίκρισμα, ενώ ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει: Ξενοδοχεία, Ξενώνες κ.α. Γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων - μοτοσικλετών ή ποδηλάτων ή ζώων Τουριστικά γραφεία - πρακτορεία Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού Καταστήματα πώλησης εξοπλισμού πεζοπορίας ορειβασίας Εταιρείες δημιουργίας πεζοπορικών Χαρτών Ειδικές προδιαγραφές (Ενδεικτικές-ελάχιστα απαιτητές ανά είδος) Ο ιστοχώρος θα λειτουργεί με φιλοσοφία EXTRANET, για την εξυπηρέτηση της άμεσης και αποτελεσματικής διακίνησης πληροφοριών. Hosting & Τεχνική Υποστήριξη ιστοχώρου Ο ιστοχώρος θα βρίσκεται σε έναν υψηλής ποιότητας και επιδόσεων ultra-fast, dedicated UNIX server με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Intel Dual Xeon 2.66GHz CPUs, 4GB RAM, high-speed SCSI δίσκους σε συστοιχία RAID-5 με hot spares που εγγυώνται μηδενικό downtime σε περίπτωση αποτυχίας του υλικού. Σελίδα 8 από 22

9 1000 MB χώρο 5GB / μήνα Data Transfer PHP Scripting 30 λογαριασμοί (POP3) FTP Uploads Υποστηρίζονται όλοι οι τύποι αρχείων (MP3, MPEG, AVI, Real Media, etc.) Η κυρίως γραμμή σύζευξης είναι GE με ταχύτητα 1000 Μbps στο US backbone και εφεδρικές Τ1 γραμμές ταχύτητας 1,54ΜΒps που υποστηρίζουν το σύστημα. To Data Center θα χρησιμοποιεί διπλά συστήματα παρακολούθησης με τεχνικούς σε ετοιμότητα 24/7/365 και σύστημα Uninterruptible Power Source, που στην περίπτωση διακοπής ρεύματος όλα τα συστήματα παραμένουν σε πλήρη λειτουργία. Η Συντήρηση του Δικτυακού Τόπου θα γίνεται με διαρκείς ελέγχους και επεμβάσεις για αλλαγές, αναβαθμίσεις και ημερήσια, εβδομαδιαία & μηνιαία Back-ups με δυνατότητα Restore από τον Διαχειριστή του ιστοχώρου αν αυτό είναι επιθυμητό. Η υποστήριξη συντήρησης αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου για χρονικό διάστημα μέχρι και 365 ημερολογιακών ημερών μετά την παραλαβή. 2. Συγγραφή και έκδοση Οδηγού περιπατητικών- πεζοπορικών διαδρομών σε μορφή βιβλίου, με παρουσίαση των επιμέρους διαδρομών και αναλυτική φωτογραφική τεκμηρίωση, η οποία θα έχει και τον χαρακτήρα καθοδήγησης του επισκέπτη. Ο οδηγός θα αναφέρεται στο δίκτυο των περιπατητικών-πεζοπορικών διαδρομών του νησιού, με την αντίστοιχη γεωγραφική τους διασπορά, οι οποίες υλοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος «Περπατώντας στη φύση της Λέσβου». Ο οδηγός αυτός με την προσεγμένη καλαίσθητη μορφή του θα αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα προγραμματισμού και υλοποίησης πεζοπορικών εμπειριών. Ο πεζοπόρος, η ομάδα του και η οικογένειά του θα μπορεί με το περιεκτικό αυτό «βιβλιαράκι», να επιλέξει Διαδρομή και ταυτοχρόνως να ενημερωθεί για το τι πρόκειται να συναντήσει σ' αυτήν. Με αυτό θα ολοκληρωθεί η ενημέρωση του ενδιαφερομένου που ήδη βρίσκεται στο νησί, ενώ το έντυπο θα διαδραματίζει ρόλο συμπληρωματικό στη Συλλογή των Χαρτών και θα ενισχύει το πνεύμα της διάδοσης σε άλλους πεζοπόρους. Είναι καθοριστικής σημασίας ο τελικός χαρακτήρας του συγκεκριμένου οδηγού να είναι πρωτότυπος, ελκυστικός και συνακόλουθα διεισδυτικός. Με τον τρόπο αυτό προβλέπεται να επιτευχθούν τα παρακάτω: Σελίδα 9 από 22

10 α. Εκτίμηση του πεζοπόρου προς το Δίκτυο και τον Φορέα, β. Παρακίνηση του επισκέπτη που δεν ήρθε με μόνο σκοπό το περπάτημα, να συμμετάσχει έστω σε μία εκδρομή και να το διαδώσει, γ. Λόγω του σχεδιασμένου μικρού βάρους και μεγέθους, θα αποτελεί ένα εύχρηστο καλαίσθητο ενθύμιο των εμπειριών που βίωσε κατά τη διαμονή στο νησί. Μικρές φωτογραφίες με παραγράφους λεζάντες θα παρουσιάζουν τον οπτικό χαρακτήρα κάθε διαδρομής. Οι ελεύθεροι χώροι των σελίδων δεν πρέπει να αφήνονται κενοί-ανεκμετάλλευτοι- «ολόασπροι». Δεν θα υποκαθιστά τον «οδηγικό χαρακτήρα» του εκάστοτε Χάρτη, αλλά θα θίγει θέματα πολιτισμού & μνημείων, γεωλογίας, χλωρίδας πανίδας, τοπικής παραγωγής και... μικρά μυστικά, με φωτογραφίες ή κείμενο ή και με τα δύο. Υπολογίζοντας τις ανάγκες του εκδρομέα, θα περιλαμβάνει πληροφορίες για μετακινήσεις και επικοινωνία, χρήσιμο λεξιλόγιο για αλλοδαπούς, οδικές αποστάσεις, χρήσιμα τηλέφωνα κ.λπ. Επίσης, θα παραθέτει πληροφορίες για την οργάνωση του Δικτύου, πινακοποιημένο ευρετήριο χρόνων - αποστάσεων, υπόμνημα συμβόλων, κ.λπ. Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις Α5 Χαρτί Ιλουστρασιόν διπλής επίχρυσης 115 γρ. Χαρτί εξωφύλλου Velvet τριπλής επίχρυσης 200 γρ., πλαστικοποιημένο Εκτύπωση Τετραχρωμία Αριθμός σελίδων 100 Βιβλιοδεσία Κολλητό Γλώσσα Ελληνικά-Αγγλικά (Δίγλωσσος) Τιράζ τεμάχια 3. Παραγωγή (δημιουργικό και εκτύπωση) θεματικών χαρτών με τις διαδρομές των μονοπατιών, μέσω των οποίων θα αναδεικνύονται συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που έχουν δημιουργηθεί. Οι θεματικοί χάρτες θα περιλαμβάνουν: α) συνολική ενιαία απεικόνιση των μονοπατιών του Δήμου (1000 τεμάχια), β) επιμέρους απεικόνιση γεωγραφικά ομαδοποιημένων μονοπατιών, μετά από συνεννόηση με την αναθέτουσα υπηρεσία (4000 τεμάχια). Ενδεικτικά αναφέρεται η παραγωγή 5 χαρτών με ομαδοποιημένη απεικόνιση γεωγραφικά γειτνιαζουσών διαδρομών(800 τεμάχια ανά χάρτη). Σελίδα 10 από 22

11 Σε κάθε χάρτη θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δρόμοι, οι ονομασίες των υψωμάτων, των παραλιών, κ.λπ. Επίσης, η κάλυψη του εδάφους από χλωρίδα (χρήσεις γης), οι γκρεμοί, οι μάντρες, τα ξωκλήσια, τα σημεία ιδιαίτερης προσοχής λόγω ύπαρξης προστατευόμενων ειδών κ.λπ, όπως και κάθε σημείο ενδιαφέροντος από Φυσικούς Πόρους Εναλλακτικού Τουρισμού. Θα προβλέπεται ιδιαίτερος χρωματισμός γραμμής για σηματοδοτημένες πορείες Δικτύου ή για προτεινόμενες πεζοπορικές εκδρομές, ενώ ή μορφή και το υπόμνημα θα πρέπει να είναι ίδιο με των πινακίδων που υπάρχουν στο Δίκτυο. Ενδεικτικά Περιεχόμενα πεζοπορικού χάρτη Ο πεζοπορικός χάρτης είναι πρώτα και κύρια ένας τοπογραφικός χάρτης άρα χαρακτηρίζεται από: μεγάλη κλίμακα, κατάλληλη είναι μία κλίμακα από 1: : (σε καμία περίπτωση κλίμακα μικρότερη από 1:50.000) χρήση ισοϋψών καμπύλων, προτιμόμενη ισοδιάσταση 20 μέτρα (σε καμία περίπτωση ισοδιάσταση > 50 μέτρα, σε ειδικές περιπτώσεις ισοδιάσταση 10 μέτρα) σαφή χρωματική παλέτα αποτύπωση του υδρογραφικού δικτύου, σαφή διάκριση μόνιμων και εποχικών ροών συμβολική αναπαράσταση σημαντικών μορφολογικών χαρακτηριστικών (συγκροτήματα βράχων, ορθοπλαγιές, μονόλιθοι κ.α.) Ο πεζοπορικός χάρτης πρέπει να είναι συμβατός με σύγχρονες ηλεκτρονικές εφαρμογές, γι αυτό: είναι συμβατός με το σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 έχει σχεδιαστεί με χρήση εφαρμογών GIS και GPS Ο πεζοπορικός χάρτης πρέπει να αναπαριστά με ακρίβεια την προτεινόμενη διαδρομή, γι αυτό: διακρίνονται οι διαδρομές ως προς τα χαρακτηριστικά του μονοπατιού (λιθόστρωτο, χωμάτινο, λαξευμένο κλπ) διακρίνονται οι διαδρομές ως προς τα χαρακτηριστικά των δρόμων που χρησιμοποιούνται (π.χ. μικρός δασικός δρόμος, κύρια αγροτική οδός) διακρίνονται καθαρά οι διαδρομές όταν αυτές συμπίπτουν με δρόμους και οι δρόμοι όταν συμπίπτουν με διαδρομές αποτυπώνονται όλα τα σημαντικά μονοπάτια εκτός προτεινόμενης πεζοπορικής διαδρομής, είτε διασταυρώνονται μαζί της, είτε βρίσκονται στον χώρο αναφοράς. Ο πεζοπορικός χάρτης περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που βοηθούν τον πεζοπόρο να προγραμματίσει τον ρυθμό, τον χρόνο πορείας, τις στάσεις, κ.α. όπως: χρονοαποστάσεις (με χρήση συγκεκριμένου προτύπου km/h) μεταξύ χαρακτηριστικών σημείων, αποστάσεις σε μέτρα μόνο σε περιπτώσεις ομαλών διαδρομών (ή αποστάσεις σε μέτρα ή χρονοαποστάσεις, όχι και τα δύο) αφετηρίες/ θέσεις πάρκινγκ κρήνες Σελίδα 11 από 22

12 θέσεις θέας/ σκίαστρα/ καθιστικά Ο πεζοπορικός χάρτης περιλαμβάνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να διευκολύνουν τον προσανατολισμό σε κλίμακα τοπίου όπως: ανεμογεννήτριες πυροφυλάκια κεραίες (τηλεφωνίας, τηλεοπτικών/ ραδιοφωνικών σταθμών), ραντάρ/ στρατιωτικές εγκαταστάσεις οικισμούς εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρισμού (μεσαία τάση)/ τηλεφωνικό μεγάλοι μανδρότοιχοι/ πετροντούβαρα μεγάλοι δρόμοι αεροδρόμια, λιμάνια/ προβλήτες μεγάλα κτήρια (βιομηχανικά, αποθήκες κ.α.) Ο πεζοπορικός χάρτης είναι επίσης ένας χάρτης εδαφοκάλυψης και άρα κάνει χρήση: σκιάσεων (οριζόντιες/ κάθετες/ λοξές γραμμές κατάλληλου χρώματος, πάχους, πυκνότητας) κατάλληλης διάκρισης των χρήσεων πχ τα ελαιοκτήματα δεν πρέπει να συγχέονται με τις λοιπές καλλιέργειες, ούτε το δάσος κωνοφόρων με το δάσος βελανιδιάς και καστανιάς κατάλληλων συμβόλων περιγραφής της σύστασης των παραλιών (κροκάλες, άμμος, βράχια) Περιλαμβάνει όλους εκείνους τους σημειακούς πόρους και χαρακτηριστικά σημεία που μπορεί να αναγνωρίσει ο πεζοπόρος με χρήση ποικιλίας σημειακών συμβόλων: Πηγάδι, πηγή, δεξαμενή, δέση, στάσιμα/ εποχικά νερά Ντάμι, κούλα, πέτρινο γεφύρι, νερόμυλος, ανεμόμυλος Μοναστήρι, ξωκλήσι, νεκροταφείο, εικονοστάσι Στον πεζοπορικό χάρτης αναγράφονται μεταξύ άλλων: η κλίμακα το σύστημα ή συστήματα αναφοράς η χρονολογία δημιουργίας του ο μελετητής το χαρτογραφικό υπόβαθρο οι πηγές του υλικού πυξίδα προσανατολισμένη στον βορρά ο βορράς συμπίπτει με το πάνω μέρος του χάρτη Ένας πεζοπορικός χάρτης δεν περιλαμβάνει: διοικητικά όρια εκτός εάν είναι σύνορα κρατών όρια που δεν έχουν πρακτικό αντίκρισμα στην πεζοπορική εμπειρία πχ ευρύτερες αρχαιολογικές περιοχές, ή τα όρια NATURA γενικώς Σελίδα 12 από 22

13 δεν κάνει χρήση χαρτογραφικών προβολών που παραμορφώνουν τα σχήματα, τις αποστάσεις, τις γωνίες εκτός εάν είναι χάρτης κατανόησης του τοπίου Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις Χαρτί Εκτύπωση Γλώσσα Τιράζ Παρατηρήσεις 50 Χ 70 εκ. Velvet τριπλής επίχρυσης 150 γρ. Τετραχρωμία, διπλής όψης Ελληνικά-Αγγλικά (Δίγλωσσος) τεμάχια (από τα οποία τα 1000 αφορούν συνολική ενιαία αποτύπωση των μονοπατιών του Δήμου) Ο χάρτης θα παραδοθεί διπλωμένος έτοιμος για χρήση Τα υπολειπόμενα 4000 αντίτυπα των χαρτών θα μοιραστούν αναλογικά σε ομαδοποιημένη απεικόνιση των περιπατητικών διαδρομών. Η ομαδοποίηση θα είναι γεωγραφική. 4. Συγγραφή και έκδοση Τουριστικού Οδηγού όπου θα δοθεί έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης μέσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της όπως τις Περιπατητικές Διαδρομές, τα σημαντικά μουσεία, τον φυσικό πλούτο του Ολύμπου, την παράδοση, τις γαστρονομικές ιδιορρυθμίες κλπ. Η έμφαση θα επικεντρώνεται στην έννοια «Ανακαλύψτε τη Λέσβο». Πρόκειται για μία προσεγμένη παραγωγή σελίδων, στις οποίες θα περιέχονται 200 περίπου φωτογραφίες και κείμενα, τα οποία θα αναφέρονται στις εξής ενότητες: Μυθολογία- Ιστορία Φυσικός πλούτος Τέχνες-Γράμματα- Σημαντικές προσωπικότητες Αρχιτεκτονική Παράδοση- Γαστρονομία Μουσεία- Ναοί- Μοναστήρια- Αρχαιολογικοί χώροι Σημαντικές πόλεις και χωριά Παραλίες Ιδιαίτερου φυσικού κάλους διαδρομές Περιπατητικές Διαδρομές Σελίδα 13 από 22

14 Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις 12 Χ 20 εκ. Χαρτί Velvet διπλής επίχρυσης 135 γρ. Χαρτί εξωφύλλου Velvet τριπλής επίχρυσης 200 γρ., πλαστικοποιημένο γυαλιστερό Εκτύπωση Τετραχρωμία Αριθμός σελίδων 244 Βιβλιοδεσία Κολλητό Γλώσσα Ελληνικά-Αγγλικά (Δίγλωσσος) Τιράζ τεμάχια 5. Διεξαγωγή εκδήλωσης στον Ασώματο Λέσβου με τίτλο «Σκυταλοδρομία στην φύση της Λέσβου» με την συμμετοχή σχολείων της περιοχής παρέμβασης. Πρόκειται για υποστηρικτική υπηρεσία του αναδόχου που περιλαμβάνει συνολικά τα παρακάτω: Α) Μίσθωση 10 λεωφορείων (τουλάχιστον 40 θέσεων έκαστο) για τη μεταφορά των συμμετεχόντων από κεντρικά σημεία του νησιού στον Ασώματο και επιστροφή μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης. Ειδικές προδιαγραφές Αφετηρία: Μυτιλήνη (5 λεωφορεία), Καλλονή (3 λεωφορεία) Πλωμάρι (2 λεωφορεία) Β) Έκδοση ειδικού λιτού χάρτη μονοπατιού της συγκεκριμένης περιπατητικής διαδρομής, με «χαραγμένη» τη βασική γραμμή μονοπατιού σε ασπρόμαυρο φόντο, με λιτές έγχρωμες επισημάνσεις-παραπομπές των σημείων ενδιαφέροντος. Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις Χαρτί Γλώσσα Τιράζ Α4 Γραφής 115 γρ. Ελληνικά 500 τεμάχια Σελίδα 14 από 22

15 Γ) Παροχή υφασμάτινης τσάντας, που θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες με τα περιεχόμενα τοποθετημένα σε αυτή, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Ειδικές προδιαγραφές Διαστάσεις 38 Χ 42 εκ. Υλικό Πάνινη, οικολογική, 100 % βαμβακερή Εμφάνιση Χρώμα μπεζ, με λογότυπο, εκτύπωση έγχρωμη και στις δύο όψεις Τεμάχια 500 Περιεχόμενα Επιπλέον του ειδικού χάρτη (παραπάνω Β) ένα μπουκάλι φυσικό μεταλλικό νερό 500 ml και ένα σάντουιτς Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η ενδεικτική δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (48.275,86 ) συν ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά πενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (56.000,00 ), ενώ η εργασία είναι ενταγμένη στο κοινοτικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) Μυτιλήνη, Αύγουστος 2011 Ο Συντάξας Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Δημήτρης Μάντζαρης Μαριάνθη Στυλιανίδου Σελίδα 15 από 22

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Προβολή-Προώθηση Δήμου Λέσβου-Δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών: «Περπατώντας στη φύση της Λέσβου» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 148/2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 16 από 22

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Προβολή-Προώθηση Δήμου Λέσβου-Δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών: «Περπατώντας στη φύση της Λέσβου» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 148/2011 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ ΜΕΤΡ 1 Δημιουργία ιστοσελίδαςενημερωτικού κατ κόμβου αποκ. 2 Οδηγός περιπατητικών- κατ πεζοπορικών διαδρομών αποκ 3 Θεματικοί χάρτες περιπατητικών κατ διαδρομών αποκ 4 Τουριστικός οδηγός κατ αποκ 5 i Μίσθωση λεωφορείων κατ αποκ 5 ii Έκδοση ειδικού χάρτη κατ περιπατητικής διαδρομής αποκ Ασωμάτου 5 iii Υφασμάτινες τσάντες (νερό και σάντουιτς) κατ αποκ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ , , , , , , , , , , , , , ,11 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,86 ΦΠΑ 16% 7.724,14 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Οι αναφερόμενες τιμές μορφώθηκαν μετά από έρευνα που έγινε στις τρέχουσες τιμές εμπορίουυπηρεσιών σε αντίστοιχα είδη. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά συν Φ.Π.Α. 16% (48.275,86 ευρώ) δηλαδή συνολικά πενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (56.000,00 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Μυτιλήνη, Αύγουστος 2011 Ο Συντάξας Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Δημήτρης Μάντζαρης Μαριάνθη Στυλιανίδου Σελίδα 17 από 22

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Προβολή-Προώθηση Δήμου Λέσβου-Δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών: «Περπατώντας στη φύση της Λέσβου» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 148/2011 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 18 από 22

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Προβολή-Προώθηση Δήμου Λέσβου-Δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών: «Περπατώντας στη φύση της Λέσβου» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 148/2011 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 0 Αντικείμενο συγγραφής Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται η ανάθεση της δημιουργίας ιστοσελίδας - ενημερωτικού διαδικτυακού κόμβου, η συγγραφή και έκδοση Οδηγού περιπατητικώνπεζοπορικών διαδρομών σε μορφή βιβλίου, η παραγωγή θεματικών χαρτών με τις διαδρομές των μονοπατιών, η συγγραφή και έκδοση Τουριστικού Οδηγού, καθώς και η παροχή υποστηρικτικών ενεργειών για τη διεξαγωγή εκδήλωσης στον Ασώματο Λέσβου με τίτλο «Σκυταλοδρομία στην φύση της Λέσβου», όπως αυτά προδιαγράφονται στην τεχνική περιγραφή. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά συν Φ.Π.Α. 16% (48.275,86 ευρώ) δηλαδή συνολικά πενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (56.000,00 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 2 0 Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια της δημοπρασίας και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από τις εξής διατάξεις: 1. του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 2. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τεύχος Α ): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. ΑΡΘΡΟ 3 0 Συμβατικά στοιχεία Σελίδα 19 από 22

20 Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι: α) η διακήρυξη β) η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων γ) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) η τεχνική περιγραφή ΑΡΘΡΟ 4 0 Χρόνος εκτέλεσης του έργου Το χρονικό διάστημα παροχής της εργασίας ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 5 0 Υπογραφή σύμβασης-εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε η εργασία, υποχρεούται να προσέλθει στις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της εργασίας, μη συνυπολογιζομένης της επιτευχθείσας έκπτωσης κατά τη δημοπρασία. Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στις παραπάνω προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την λήξη της σύμβασης και την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας. ΑΡΘΡΟ 6 0 Υποχρεώσεις αναδόχου Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής-ομάδες της εργασίας και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. ΑΡΘΡΟ 7 0 Υποχρεώσεις αναθέτουσας υπηρεσίας Σελίδα 20 από 22

21 Είναι υποχρεωμένη για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. ΑΡΘΡΟ 8 0 Παραλαβή εργασιών Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 63 παρ 3 του ΠΔ 28/80. ΑΡΘΡΟ 9 0 Αναθεώρηση τιμών Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. ΑΡΘΡΟ 10 0 Τρόπος πληρωμής Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και ανάλογα με την πρόοδο παράδοσης των εργασιών. ΑΡΘΡΟ 11 0 Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων ή τρίτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ημέρα της δημοπράτησης, πλην του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. ΑΡΘΡΟ 12 0 Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή κάθε δαπάνης γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. ΑΡΘΡΟ 13 0 Πνευματικά Δικαιώματα Σελίδα 21 από 22

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Αρ.

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Αρ. «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Δήμος Σουφλίου Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.Δ. 28/80 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ»

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.Δ. 28/80 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ EΡΓΟ: «Δημιουργία Πολιτιστικού Ιστορικού Λευκώματος» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ.Γ.Ν.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εφαρμογών Επικοινωνίας στο Πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PROJECT: ACTIONS FOR STRENGTHENING LOCAL HUMAN CAPITAL ACRONYM: CROSS LOHUCA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: 75ΚΛ46ΨΖΣΠ-ΜΩΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΝΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Κοζάνη 26/06/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ.: 19200 ΤΗΛ:210 5565606-609 Eλευσίνα : 13-05-2015 ΦΑΞ: 210 5565606 Aρ. Πρωτ.: 151 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ: +30 2810 361242 fax: +30 2810 361152 mail: info@etam.gr ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ Αριστοτέλους 11-15, 7 ος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού Για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων υλοποίησης του Υποέργου 2

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού Για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων υλοποίησης του Υποέργου 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 11/06/2014 Αριθμ. Πρωτ. 1883 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού Για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων υλοποίησης του Υποέργου 2 «για την προμήθεια υπηρεσιών/ υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Τηλέφωνο : 26210 37146, 2610 316242 Fax : 2621037169, 2610 317877 e mail : aepde@aepde.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πύργος, 07 06 2013 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ Τ.Κ. 41110 ΛΑΡΙΣΑ Πληρ.Ε. Κατσαρού, Β.Χρόνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 54.650,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% 59.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 54.650,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% 59.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% 1 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα: 03/07/2015 Δ.Σ. ΠΙΟΠ: 345/15-12-2014 Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για το Υποέργο 2: «Παραγωγή Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού» της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα