Βιογραφικό σημείωμα: Προσωπικά στοιχεία: Τόπος και διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και Βέροια, Μιαούλη 15 Τ.Κ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό σημείωμα: Προσωπικά στοιχεία: Τόπος και διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και Βέροια, Μιαούλη 15 Τ.Κ. 59100. www.verialab.gr"

Transcript

1 Βιογραφικό σημείωμα: Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Γιάννης Μούσιας Γεωλόγος, μηχανικός υλικών (εργαστηριακός και in situ ποιοτικός έλεγχος δημοσίων και ιδιωτικών έργων), γεωτεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες - έρευνες Ειδικότητα: (πτυχίο Α τάξης), ιδιοκτήτης ιδιωτικού εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας υλικών με άδεια λειτουργίας και συνεχή επόπτευση από το ΚΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το εργαστήριο είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων Ελλάδος. Ημερομηνία γέννησης: 09/04/1972 Τόπος και διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και μελετητικού γραφείου: Βέροια, Μιαούλη 15 Τ.Κ Τόπος και διεύθυνση ιδιωτικού εργαστηρίου εποπτευόμενου από το ΚΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ: Βέροια, Μάρκου Μπότσαρη 9, Τ.Κ Τηλέφωνο γραφείου: ΦΑΞ: Κινητό τηλέφωνο: Ιστοσελίδα: εργαστήριο: μελετητικό γραφείο: Εκπαίδευση: 22/06/1990: Λύκειο Βέροιας. Βαθμός απολυτηρίου: Πολύ καλά. 12/09/1990: Εισαγωγή στο Εθνικό και Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωλογίας με σειρά επιτυχίας 37 ος. 25/07/1997: Εθνικό και Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωλογίας. Κατεύθυνση Δυναμικής, τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς. 1

2 1/10/2007: Ανοικτό πανεπιστήμιο Πατρών. Μεταπτυχιακό πάνω στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό έργων υποδομής (εν εξελίξη- 4 ο έτος). ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου υλικών, έργων και κατασκευών: 1/3/ σήμερα. Ίδρυση ιδιωτικού εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας κατασκευαστικών υλικών, δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Το εργαστήριο εποπτεύεται από το ΚΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ στο τομέα του σκυροδέματος, της εδαφομηχανικής και της βραχομηχανικής, των αδρανών υλικών (υλικά οδοστρωσίας, αδρανή παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομιγμάτων), στο τομέα των ασφαλτικών υλικών και των ασφαλτομιγμάτων, στο τομέα των διατρητικών υγρών και ενεμάτων. Παράλληλα ελέγχει και δομικά υλικά όπως δοκούς από σκυρόδεμα για την αντιχαλαζιακή προστασία, κράσπεδα και πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα. Παρεχόμενες υπηρεσίες: Α). Έλεγχος νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος. Εκπόνηση συνθέσεων σκυροδέματος, σύγκριση χημικών προσθέτων. Β). Μη καταστροφικοί έλεγχοι σκυροδέματος και σιδηρού οπλισμού υφιστάμενων κατασκευών (αναπαλαιώσεις ενισχύσεις κατασκευών), προσεισμικός έλεγχος. Γ). Έλεγχος ιδιοτήτων αδρανών και καταλληλότητας αυτών για παραγωγή σκυροδέματος, εκτοξευόμενου σκυροδέματος, υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτομιγμάτων. Δ). Έλεγχος ιδιοτήτων και καταλληλότητας χωματουργικών υλικών, υλικών οδοστρωσίας και μεταβατικών υλικών. Ε). Έλεγχος υλικών ασφαλτομιγμάτων και ασφαλτικών συνδετικών, καθώς και ασφαλτοτάπητων. Ζ). Έλεγχος ποιότητας κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων (οδοποιία, τεχνικά, κατοικίες κλπ). Η). Ποιοτικός έλεγχος ενεμάτων και διατρητικών υγρών γεωτρήσεων. Θ). Ποιοτικός έλεγχος νερού. Έργα αντικείμενα από 1/3/ σήμερα: Ποιοτικός έλεγχος σκυροδέματος κατασκευής κατοικιών και καταστημάτων ιδιωτικών έργων. Ποιοτικός έλεγχος σκυροδέματος κατασκευής δημόσιων έργων. Εκπόνηση συνθέσεων σκυροδέματος για την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Ποιοτικός έλεγχος αδρανών υλικών (αδρανών παραγωγής σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος, αδρανών οδοστρωσίας) για δημόσια και ιδιωτικά έργα. 2

3 Ποιοτικός έλεγχος υλικών δανειοθαλάμων για την κατασκευή δημόσιων έργων. Μη καταστροφικοί έλεγχοι υφιστάμενων κατασκευών από σκυρόδεμα (κατοικιών) ιδιωτικών έργων. Πυρηνοληψία σκυροδέματος από υφιστάμενες κατασκευές (εκτίμηση υφιστάμενης αντοχής, επανέλεγχοι σε περίπτωση μη ικανοποίησης κριτηρίων αποδοχής του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος). Εκπόνηση συνθέσεων υλικού οδοστρωσίας από αδρανή παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτοσκυροδέματος. Ποιοτικός έλεγχος ασφαλτομιγμάτων. Εκπόνηση συνθέσεων ασφαλτομιγμάτων για δημόσια έργα (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ - Κάθετοι άξονες). Ποιοτικός έλεγχος υλικών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής για έργα δημοσίου και ιδιωτών και για ερευνητικές γεωτρήσεις (γεωτεχνικές μελέτες). Επαγγελματική εμπειρία στις κατασκευαστικές εταιρείες: 1/9/ /2/2007: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Έργο: Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού. Τμήμα: Κάτω Αμπέλα Α/Κ Πετριτσίου (60.3.3) Καθήκοντα στο έργο: 1). Υπεύθυνος εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου εδαφομηχανικής βραχομηχανικής σκυροδεμάτων - ασφαλτικών. 2). Περιβαλλοντικές μελέτες λατομείου παραγωγής 3Α και δανειοθαλάμων υλικών επιχωμάτωσης. 22/8/ /8/2006: ΑΕΓΕΚ. Έργο: Κατασκευή γέφυρας ποταμού Αράχθου μετά των προσβάσεων της (2.3). Καθήκοντα στο έργο: Υπεύθυνος εργαστηρίου ποιοτικού ελέχου εδαφομηχανικής βραχομηχανικής σκυροδεμάτων - ασφαλτικών. Γεωλογική παρακολούθηση εκσκαφής σήραγγας εκτροπής ποταμού Αράχθου (150 m). Γεωτεχνική - γεωλογική παρακολούθηση εκσκαφών μεσοβάθρων και ακροβάθρων γέφυρας. Περιβαλλοντική μελέτη για την εγκατάσταση πλυντηρίου και κοσκίνων αδρανών παραγωγής σκυροδέματος. 25/10/ /11/2004: Κ/Ξ Πολυμύλου (ΑΤΤΙΚΑΤ Α.Τ.Ε. ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. J&P ΑΒΑΞ (ΕΛΛΑΣ) ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε). Έργο: Εγνατία οδός Τμήμα

4 Καθήκοντα στο έργο: 1). Υπεύθυνος εργαστηρίου εδαφομηχανικής, βραχομηχανικής, σκυροδεμάτων, εκτοξευόμενου σκυροδέματος, ασφαλτικών στο εργοτάξιο Μ. Σάντας (Τμήμα Α) της Κ/Ξ Πολυμύλου. 2). Γεωτεχνικές εκθέσεις για τμήματα του έργου: Α). Γεωλογική γεωτεχνική έκθεση εκσκαφής CC8. Β). Γεωλογική γεωτεχνική έκθεση εκσκαφής CC9. Γ). Γεωλογική γεωτεχνική έκθεση εκσκαφής Γ9. Δ). Γεωλογική γεωτεχνική έκθεση για την κατάπτωση στο όρυγμα Ρ35-Ρ42. Ε). Γεωλογική γεωτεχνική έκθεση για την κατάπτωση στο όρυγμα Ρ230 Ρ258. ΣΤ). Γεωλογική γεωτεχνική έκθεση για την κατάπτωση στην Γ9. Ζ). Γεωλογική γεωτεχνική έκθεση πρόταση χρήσης μεθόδου προρηγμάτωσης σε τμήματα του έργου. Η). Γεωλογική γεωτεχνική έκθεση για αλλαγή κλίσης πρανών στο όρυγμα Ρ230 Ρ258. Θ). Γεωλογική γεωτεχνική έκθεση για αλλαγή κλίσης στο 21 ο χιλιόμετρο της εργολαβίας. Ι). Γεωλογική - γεωτεχνική έκθεση για αλλαγή κλίσης στο 22 ο χιλιόμετρο της εργολαβίας. Κ). Γεωλογική γεωτεχνική έκθεση πρόταση αλλαγής κλίσης και σχεδίασης ορύγματος Ρ230 Ρ258. Λ). Γεωλογική γεωτεχνική έκθεση εκσκαφής τεχνικού Κ.Ο Μ). Γεωλογική γεωτεχνική έκθεση παρακολούθησης εκσκαφής ορύγματος Ρ235 Ρ258 και ποιοτικός έλεγχος επανεπίχωσης του. Ν). Περιβαλλοντική έκθεση αποκατάστασης λατομείων εργοταξίου τμήματος Α1. 1/05/ /09/2000: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.: Έργο: Εγνατία οδός. Ειδικότητα: Υπεύθυνος εργαστηρίου εδαφομηχανικής, βραχομηχανικής, σκυροδεμάτων. 1/02/ /04/2000: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.: Έργο: Εγνατία οδός Τμήμα 5.2. Ειδικότητα: Καθηγητής τεχνικής γεωλογίας σε σεμινάριο για ανέργους με θέμα τα μεγάλα τεχνικά έργα σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. Παράλληλη εκπαίδευση και απασχόληση στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου του έργου. 23/04/ /11/1999: ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.: Έργο: Επιχωμάτωση 6 ου προβλήτα λιμάνι Θεσσαλονίκης. Θέατρο γης στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης. Έργα στο ποταμό Αλιάκμονα και Αξιό. Ειδικότητα: Βοηθός τοπογράφου, βοηθός γεωλόγου. 4

5 Επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών: 20/1/ /8/2005: Γεωτεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες για δημόσια και ιδιωτικά έργα: α). Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για την ανέργεση του 7 ου και 1 ου δημοτικού σχολείου Βεροίας (περιοχή παλιού κτηνιατρείου). β). Γεωτεχνική έρευνα μελέτη για την κατασκευή πεζογέφυρας στο δημοτικό πάρκο του δήμου Νάουσας Ημαθίας. γ). Περιβαλλοντικές μελέτες γεωτρήσεων. Δήμος Αριδαίας, εκπόνηση μελετών για έκδοση άδειας ανόρυξης αρδευτικών γεωτρήσεων (Δ.Δ. Όρμας, Δ.Δ. Μοναστηρίου, Δ.Δ. Πιπεριάς κλπ). δ). Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για εκμετάλλευση προσχώσεων (αμμορυχείο) ως υλικό επιχωμάτων και παραγωγή αδρανών σκυροδέματος από την τοποθεσία Νησί Πολτσάρι του ποταμού Βενέτικου. ε). Δήμος Μενηίδος: Τεχνικές μελέτες περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Δήμου Μενηίδος: 1). Τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Δ.Δ. Προφήτη Ηλία. 2). Τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Δ.Δ. Καλής. 3). Τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Δ.Δ. Μανδάλου. 4). Τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Δ.Δ. Καλλίπολης. στ). Δήμος Σκύδρας: Τεχνικές μελέτες περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Δήμου Σκύδρας: 1). Τεχνική μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Δ.Δ. Ριζού. 2). Τεχνική μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Δ.Δ. Σεβαστιανών. 3). Τεχνική μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Δ.Δ. Αρσενίου. 4). Τεχνική μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Δ.Δ. Μαυροβουνίου. 5

6 1). Τεχνική μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Δ.Δ. Λιποχωρίου. 2). Τεχνική μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Δ.Δ. Καλυβιών. Αύγουστος Σεπτέμβριος 2006: Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έγκριση λειτουργίας δύο γειτονικών δανειοθαλάμων για την απόληψη υλικών επιχωμάτωσης πυρήνα για την κατασκευή Εγνατίας Οδού ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2006: Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επαναλειτουργία λατομείου τραβερτίνη και εγκατάσταση θραυστήρα για την παραγωγή υλικών 3Α για την οδοστρωσία Εγνατίας Οδού ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Μάρτιος Απρίλιος 2007: Α). Γεωτεχνική έρευνα μελέτη για την θεμελίωση των κερκίδων στο ΕΑΚ Μακροχωρίου, Δήμος Βέροιας. Β). Γεωτεχνική έρευνα μελέτη για την θεμελίωση βιοτεχνίας επίπλων στην Κουλούρα Ημαθίας. Σεπτέμβριος 2007: Α). Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων λειτουργίας δανειοθαλάμου στα Πιέρια, θέση Άγιος Αθανάσιος Ριζωμάτων. Φεβρουάριος 2008: Α). Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων λειτουργίας αποθεσιοθαλάμου στα Πιέρια όρη, θέση Άγιος Αθανάσιος Ριζωμάτων. Μάρτιος 2008: Α). Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων λειτουργίας χώρου αποθεσιοθαλάμου στα Πιέρια όρη, θέση Άγιος Αθανάσιος Ριζωμάτων. Ιούνιος 2008: Α). Καθαρισμός κοίτης τάφρου 66 με αξιοποίηση των εξορυσσόμενων ιζημάτων (αμμοληψία) ΠΠΕ. Νοέμβριος 2008: Γεωτεχνική έρευνα για το κατολισθητικό φαινόμενο στο δρόμο για την υδατοδεξαμενή του Αγίου Παύλου Δήμος Νάουσας. 6

7 Απρίλιος 2009: Α). Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την χωροθέτηση λατομείου (Λ2) μαρμάρου δολερίτη μέσα σε σερπεντινίτη, στην περιοχή Μαυροπούλι του Δ.Δ. Ανθεμίων του Ν. Ημαθίας. Μάιος 2009: Α). Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ερευνητικών εργασιών αξιολόγησης λατομείου δολερίτη μέσα σε σερπεντινίτη Λ1, στην περιοχή Μαυροπούλι του Δ.Δ. Ανθεμίων του Ν. Ημαθίας. Ιούλιος 2010: Γεωτεχνική έρευνα μελέτη για την θεμελίωση βιομηχανικής αποθήκης στην ΒΙΠΕ Σίνδου. Αύγουστος 2010: Γεωτεχνική έρευνα μελέτη για την κατασκευή της νέας γέφυρας Νοσοκομείου στην πόλη της Νάουσας. Άλλες επαγγελματικές εμπειρίες: 15/12/ /1/2005: ΑΕΓΕΚ Α.Ε. Χειριστής στο κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας Κ.Ε.Κ. 1 της Εγνατίας οδού Τμήμα Βέροια - Λευκόπετρα. Ειδικές γνώσεις: 1). Χρήση υπολογιστών. Προγράμματα: Windows XP, Office 2007, AutoCad 2006 (βεβαίωση σπουδών σε κέντρο πιστοποιημένο από την AutoDesk), προγράμματα επεξεργασίας εικόνας (Photoshop), Internet, e- mail, υπηρεσίες διαδικτύου, γεωλογικά και γεωτεχνικά προγράμματα ειδικότητας. Πιστοποιήσεις γνώσεων ECDL στις ενότητες: α). Word Processing, β). Spreadsheets, γ). Information and communication. Μέλος επιμελητηρίων - ενώσεων: 1). Μέλος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Α.Μ ). Μέλος Ελλήνων Γεωλόγων. 3). Μέλος Ελλήνων γεωλόγων μελετητών. 4). Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων 7

8 Μόνιμες συνεργασίες: Από 9/6/08 μόνιμος επιστημονικός συνεργάτης της ΑΝΗΜΑ Α.Ε. στην ειδικότητα του γεωλόγου μετά από προκήρυξη και επιλογή (αριθμός πρωτοκόλλου της ΑΝΗΜΑ Α.Ε. 926/τμ/δμ/9-6-08) Συμμετοχή σε συνέδρια: 1). 3 ο διεθνές συνέδριο ασφαλτομιγμάτων και οδοστρωμάτων, Θεσσαλονίκη 21 22/10/ ). 1 ο συνέδριο συμπυκνώσεων χωματουργικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, Θεσσαλονίκη Μεταπτυχιακές σπουδές: 4 ο έτος στο μεταπτυχιακό του Ανοικτού πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: Περιβαλλοντικός σχεδιασμός έργων υποδομής. (Επιτυχής ολοκλήρωση 3 από τις 4 θεματικές ενότητες μέχρι και σήμερα). Συστατικές επιστολές: 1). Δρ. Σπυρίδων Λέκκας, Αναπληρωτής καθηγητής Γεωλογίας πανεπιστημίου Αθηνών. 2). Δρ. Απόστολος Αλεξόπουλος, Επίκουρος καθηγητής Γεωλογίας πανεπιστημίου Αθηνών. 3). Δρ. Χρήστος Σίδερης, Επίκουρος καθηγητής Γεωλογίας πανεπιστημίου Αθηνών. 4). Δρ. Δημήτρης Παπανικολάου, καθηγητής Γεωλογίας πανεπιστημίου Αθηνών. 5). Σίσκος Αντώνης, Διευθυντής έργου Εγνατίας οδού, τμήμα Λευκόπετρα Πολύμυλος, κοινοπραξίας Πολυμύλου. Ημερομηνία έκδοσης ενημέρωσης βιογραφικού σημειώματος: 24/11/2011 Ο προϊστάμενος του εργαστηρίου: Μούσιας Γιάννης Γεωλόγος 8

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Θ. Αντωνίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Θ. Αντωνίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Θ. Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεωτεχνικός Μηχανικός MSc, DIC Αθήνα, Ιούλιος 2007 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΝΟΜΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Μ Η Χ Α Ν Ι ΚΟ Ι Α. Ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δημ. Ράλλη 45, 15124 Μαρούσι Αττική W:\Studies\z_ParousiasiEtaireias\1_GREEK\zzz_Hydractis_Greek_2011-07.odt Τηλ. 210 6142864,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΑΡΑΛΕΜΑΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΣ, MSc, PhD ΚΙΝ.: 6972827921 Email: n.karalemas@gmail.com,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΑΡΑΛΕΜΑΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΣ, MSc, PhD ΚΙΝ.: 6972827921 Email: n.karalemas@gmail.com, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΑΡΑΛΕΜΑΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΣ, MSc, PhD ΚΙΝ.: 6972827921 Email: n.karalemas@gmail.com, ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Διονύσιος Όνομα Μητρός: Αικατερίνη Ημ/νία Γέννησης: 29 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Επώνυμο ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ Όνομα ΠΑΝΤΕΛΗΣ Όνομα Πατρός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με δύο τέκνα Ημερομηνία Γέννησης 28 Δεκεμβρίου 1974 Τόπος Γεννήσεως ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ : ΧΑΤΖΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματούχος Τεχνικός Γεωλόγος του Α.Π.Θ., το 1980.

Διπλωματούχος Τεχνικός Γεωλόγος του Α.Π.Θ., το 1980. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Ι. Σαχπάζης Δρ Γεωτεχνικός Μηχανικός - Πολιτικός Μηχανικός (BEng (Hons) Civil Eng. UK, Dipl. Geol, M.Sc.Eng UK, Ph.D. NTUA (E.M.Π.), Post-Doc. UK, Gr.m.ICE) Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Οδηγός Eπαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Κύριος Ερευνητής: Δρ. Κ. Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λ. Ι. Τσικριτζής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΒΥΛΛΑΣ Γ. ΧΑΪΝΗ Όνομα Χαϊνη Σίβυλλα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65 Επάγγελμα Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση : Αγ. Τριάδος 2 14122 Τηλ. Επικοινωνίας 6937111018 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή www.horotechniki.com Λέοντος Σοφού 20 ΤΘ60115 ΤΚ57001 Θέρμη Τ2310473770 F 2310473710 E horotech@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΟΜΗΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΟΜΗΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΟΜΗΣ Μηχανικός Παραγωγής κ Διοίκησης Μsc Συστήματα Διαχείρισης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 3 Σεπτεμβρίου 1976 Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Βιογραφικού

Απόσπασμα Βιογραφικού Απόσπασμα Βιογραφικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο. ΣΚΟΥΦΗ- KAΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ Όνομα.. ΔΗΜΗΤΡΑ Όνομα Πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτος Γέννησης 1952 Τόπος Γέννησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αγγελακάκη Άγγελου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αγγελακάκη Άγγελου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αγγελακάκη Άγγελου Επάγγελμα: Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc. Συγκοινωνιολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Διεύθυνση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα. Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα. Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Τόπος και ημερομηνία γέννησης Χανιά, 4 Αυγούστου 1968 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Αγγλικά Γερμανικά Άριστα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ Όνοµα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ηµεροµηνία γέννησης : 19/10/1966 Εθνικότητα: Ελληνική Εγγαµος: Ναι Τέκνα: 2 ιεύθυνση κατοικίας : Κόκλυζα Ηγουµενίτσας, Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α1 ΔΟΜΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. Αποτελείται από 2 συνεχείς τόμους (Μέρος Α και Β )

ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α1 ΔΟΜΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. Αποτελείται από 2 συνεχείς τόμους (Μέρος Α και Β ) Ενημερωτικό Σημείωμα Το νομικό περιοδικό «Δομική Ενημέρωση», ιδρύθηκε το 1970 με σκοπό την διαρκή ενημέρωση του τεχνικού κόσμου σε θέματα κατασκευαστικής νομοθεσίας. Ασχολείται αποκλειστικά με τη συλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ Διεύθυνση ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΑΓΥΙΕΩΣ 25Β, ΑΧΑΡΝΑΙ - 13671, ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (+30) 6978749076 (ΚΙΝΗΤΟ), (+30) 210 2464763 (ΣΤΑΘΕΡΟ)

Διαβάστε περισσότερα

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οκτώ Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οκτώ Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014 ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ: Προκήρυξη εξετάσεων για την ανάδειξη ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λαμία, Ιούλιος 2012 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος Μπαγινέτας Νικόλαος Λαμία,

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους

Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους ΤΕΥΧΟΣ. 104 9 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015

Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015 BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του KΩNΣTANTINOY ΠAΠAΘEOΔΩPOY Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Bιογραφικά στοιχεία... 3 2. Σπουδές... 3 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανικού Έργων Υποδοµής

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανικού Έργων Υποδοµής Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Έργων Υποδοµής Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού Μπέικος Γεώργιος Καθηγητής (ΠΘ) Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών Επαγγελµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ Χριστίνα Ανδρέα Δημητρίου, 35, 142 34, Καλογρέζα, Αθήνα Τηλέφωνο (-α) 210 2792318 Κινητό: 693 25

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο.Α.Σ.Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣµΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣµΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣµΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Ο.Α.Σ.Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2014 ΑΘΗΝΑ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο.Α.Σ.Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2014 2 Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΖΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ / ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ

ΚΑΤΖΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ / ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ ΚΑΤΖΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ / ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο Κατζός Νικόλαος Ημερομηνία γέννησης 5 Οκτωβρίου 1968 Διεύθυνση Καλλιδοπούλου 18, 54642, Θεσσαλονίκη Ειδικότητα Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΪΟΣ 2013. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΪΟΣ 2013. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΪΟΣ 2013 1. ΕΠΙΘΕΤΟ: Χρυσός 2. ΟΝΟΜΑ: Ελευθέριος 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1/7/1960 4. ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ανωτάτη Εκπαιδευτικό ίδρυμα: Ημερομηνία Αποφοίτησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE Δυνατότητες σταδιοδρομίας σε εκατοντάδες μηχανικούς στο εξωτερικό

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE Δυνατότητες σταδιοδρομίας σε εκατοντάδες μηχανικούς στο εξωτερικό ΤΕΥΧΟΣ. 47 17 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE Δυνατότητες σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Λέκκα Στυλιανή Ημερομηνία γέννησης : 24/6/1976 Τόπος γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Βόλος έγγαμη Τέκνα: 2 Διεύθυνση κατοικίας Αναγνωστοπούλου 30β, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα