15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002707864 2015-04-15"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26037/3890 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Όλγα Ρακκά Τηλ.: ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΟΥ ΓΡΑΝΙΤΗ» Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: i. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ii. Του Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) και ειδικά την παρ. 1 του άρθρου 209, σύμφωνα με το οποίο «Οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). iii. Της 2/2037/ Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α, με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3463/2006. iv. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ» και ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 και του άρθρου 23 παρ 4,5,6 καθώς και των ερμηνευτικών εγκυκλίων 27/93 (κεφάλ. Γ παράγ.5) / 53/93 (παράγ. 6 & 7), που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της. Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή αναφέρεται συγκεκριμένα σε άρθρο της, ή δεν αναφέρεται καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Ν4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α).όπως αυτοί ισχύουν σήμερα. v. Του Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/ Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209 Α/ ) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. vi. Της Π1/ 74446/2002. vii.της 17/2002 Εγκύκλίου ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α στην οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 ( παρ 12 εδαφ. γ και 13 εδαφ. V III). viii. Του N. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα ix. Της οδηγίας 21437/ του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. σχετικά με την εφαρμογή της Α.ΥΠ.ΟΙΚ.με Aριθμ /739/ ΦΕΚ 1291/ ,με την οποία αυξάνονται τα χρηματικά ποσά του αρ. 83 παρ. 1 του ν.2362/1995. x. Της Π1 5857/ του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παράγ. 5,12, 13 & 16) του Ν. 2286/95».

2 xi. Της Π12622/ του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή του στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών». xii.του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) περί «Τροποποίησης του Ν. 3310/2005 περί «Μέτρων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». (ΦΕΚ 30/Α/ ». xiii. Του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α / ) περί «Δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» xiv. Του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/ περί «Καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». xv.του Ν4250/2014 (ΦΕΚ74/Α / ) «Διοικητικές απλουστεύσεις Καταργήσεις..-Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 318/1992 (Αα 161) και λοιπές ρυθμίσεις και της ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/οικ Κατάργηση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων. xvi. Του Ν4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α). 2. Την 41/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας. 3. Τις μελέτες του τμήματος Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & Πρασίνου, στην οποία περιλαμβάνονται και τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών. 4. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια. 5. Την 188/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε πίστωση συνολικού ποσού ,50 για την εκτέλεση της προμήθειας αυτής ως εξής: Ομάδα Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ : Ποσό ,80 σε βάρος του ΚΑ Ομάδα Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ :Ποσό ,00 σε βάρος του ΚΑ Ομάδα Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΟΥ ΓΡΑΝΙΤΗ :Ποσό ,70 σε βάρος του ΚΑ Προκηρύσσουμε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ (19.999,80 ) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (20.000,00 )- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΟΥ ΓΡΑΝΙΤΗ( ,70 )», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,50 με Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις μελέτες. Το αντικείμενο της παρούσας χωρίζεται σε τρεις ομάδες οι οποίες αναλυτικά περιλαμβάνουν τα παρακάτω είδη: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ (19.999,80 ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ ΑΔΑ ΜΕΤΡ ΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 2 Αντιολησθηρές πλάκες, έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, από σκυρόδεμα, πάχους 3 cm. Αντιολησθηρές πλάκες λευκές τυποποιημένων διαστάσεων 50x50 cm, από σκυρόδεμα, πάχους 3 cm. ΤΕΜ ,20 864,00 ΤΕΜ ,30 715,00

3 3 Αντιολησθηρές πλάκες γκρι, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, από σκυρόδεμα, πάχους 3 cm. ΤΕΜ , ,00 4 Κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, διατομής 0.15Χ0.30 μ. με απότμηση, σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., ΤΕΜ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 Φ.Π.Α. 23% 3739,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ,80 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (20.000,00 ) /A ΥΛΙΚΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΤΟΥΒΛΑ 9οπα-ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΜ. 0, ,00 2 ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟ ΤΕΜ. 0, ,00 3 ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Νο 115 ΤΕΜ. 3, ,00 4 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Ν0230 ΤΕΜ. 2, ,00 5 ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ Νο 250(ΙΝΔΙΑΝΟΣ) ΤΕΜ. 55, ,00 6 ΑΜΜΟΚΟΝΙΑΜΑ ΣΑΚΟΣ ΣΑΚΟΣ 1, ,00 7 ΑΣΒΕΣΤΕΣ ΣΑΚΟΣ 1, ,00 8 ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜ. 3, ,00 9 ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΙΛΟ 3, ,00 10 ΤΡΙΧΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΙΛΟ 5, ,00 11 ΑΛΦΑΔΙ 50 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΤΕΜ 8, ,00 12 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΤΕΜ. 4, ,00 13 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΡΑΜΜΑ ΤΕΜ. 1, ,00 14 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΟΒΙΔΕΣ 6/80,8/80,10/ ΤΕΜ 11, ,00 15 ΔΙΣΚΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΜΙΚΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΕΜ. 1, ,00 16 ΣΤΥΛΑΡΙΑ ΤΕΜ. 2, ,50 17 ΤΣΙΠΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 20m -1,20 ΡΟΛΟ 32, ,00 18 ΜΥΛΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΜ 10, ,00 19 ΜΥΛΟΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΤΕΜ 8, ,00 20 ΠΕΝΣΕΣ ΤΕΜ 6, ,00 21 ΚΑΛΕΜΙΑ ΤΕΜ. 5, ,00 22 ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΑΜΑΞΑΣ ΤΕΜ. 3, ,00 23 ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΑΛΟΙ 3Χ3-1,80 ΤΕΜ. 3, ,00

4 24 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΑΜΑΞΑΣ ΤΕΜ. 6, ,00 25 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΡΟΛΟ 1, ,50 26 ΣΥΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΡΟΛΟ 2, ,50 27 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΜ. 65, ,18 28 ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ 3,5Χ ΤΕΜ 2, ,00 29 ΠΡΟΚΕΣ ΚΙΛΟ 2, ,00 30 ΛΟΥΚΕΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΜ. 6, ,00 31 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΜ. 0, ,00 32 ΤΣΙΓΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 2,00μ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΦΥΛΛΟ 9, ,08 33 ΤΣΙΓΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 2,50μ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΦΥΛΛΟ 11, ,04 34 ΤΣΙΓΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 3,00μ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΦΥΛΛΟ 13, ,08 35 ΤΣΙΓΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 3,50μ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΦΥΛΛΟ 14, ,04 36 ΤΣΙΓΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 4,00μ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΦΥΛΛΟ 16, ,08 37 ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 2,00μ ΦΥΛΛΟ 14, ,04 38 ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 2,50μ ΦΥΛΛΟ 17, ,12 39 ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ200 ΜΕΤΡΟ 9, ,00 40 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 0, ,50 41 ΝΑΥΛΟΝ ΚΙΛΟ 3, ,50 42 ΚOIΛΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 60 cm ΤΕΜ. 60, ,00 43 ΑΜΜΟΚΟΝΙΑΜΑ ΚΟΙΝΟ ΚΥΒΙΚΑ 35, ,00 44 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ ΤΩΝ 1,50 ΧΓΡ. ΤΕΜ. 15, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 16260,16 ΦΠΑ 3739,84 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΟΥ ΓΡΑΝΙΤΗ( ,70 ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ Πλάκες από τεχνητό γρανίτη Κόλλα πλακιδίων Αρμόκολλα Σταυρός τοποθέτησης Μαύρος σχιστόλιθος ορθογωνισμένος Μ2 100,00 36, ,00 Χγρ. 500,00 0,90 450,00 Χγρ. 180,00 1,60 288,00 Τεμ. 1000,00 0,01 10,00 Μ2 75,00 42, ,00

5 6 Πλάκα Ελευθερουπόλεως ορθογωνισμένη Μ2 100,00 25, ,00 15PROC Φιλέτα από μάρμαρο Ιωαννίνων πάχους 2,00 εκ. 8 Κυβόλιθοι από φυσικό γρανίτη 5Χ5Χ5 Μ2 15,00 30,00 450,00 Μ2 10,00 50,00 500,00 9 Κυβόλιθοι από φυσικό γρανίτη (βασάλτης) 5Χ5Χ5 10 Πλάκα πεζοδρομίων τοπικής προέλευσης πάχους έως 5,00 εκ. 11 Πλάκα πεζοδρομίων Καρύστου πάχους μεγ. 3,00 εκ. 12 Στέψεις τοίχων ορθογωνισμένοι πάχους έως 7,00 εκ. τοπικής προέλευσης Μ2 5,00 52,00 260,00 Μ2 15,00 8,00 120,00 Μ2 18,00 9,00 162,00 Μ2 14,00 50,00 700,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12190,00 ΦΠΑ 23% 2803,70 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,70 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί στην σχετική περίληψη διακήρυξης ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: i. Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες ii. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά iii. Συνεταιρισμοί iv. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους οφείλουν να υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία εταιρεία, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. ΟΙ ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία η και για τις τρεις ομάδες, για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις μελέτες. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας Ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της Ομάδας. 3. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία. 4. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για το ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α Το περιεχόμενο της εγγύησης να είναι σύμφωνο με της διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που της εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: a) Την ημερομηνία έκδοσης b) Τον εκδότη. c) Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης της τον οποίο απευθύνεται. d) Τον αριθμό της εγγύησης. e) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης. f) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. g) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

6 5. Μαζί με τη προσφορά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 5.1. Πρωτότυπο Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Πρωτότυπο Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και της ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 5.5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 5.6. Πιστοποιητικό δημοτικής ενημερότητας από το Δήμο Ιωαννιτών και το Δήμο της έδρας του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς δημοσίου ή και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. (Παραγ. 1β, του άρθρου 9, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και Ειδικότερα: Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας για το πρόσωπο ή πρόσωπα που δεσμεύουν τα νομικά πρόσωπα (π.χ. ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε. και νόμιμοι εκπρόσωποι για κάθε άλλο νομικό πρόσωπο). Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι οι: α) Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) Διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και δ) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου. Δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας. Νομιμοποιητικά έγγραφα ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρίας ήτοι ΦΕΚ ίδρυσης και η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της συμμετέχουσας εταιρίας ή το τυχόν ισοδύναμο έγγραφο ανάλογα με τη χώρα εγκατάστασής της επικυρωμένα από αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση Α.Ε, πιστοποιητικό από την αρμόδια Αρχή η οποία είναι αρμόδια να βεβαιώσει ότι η άδεια σύστασης της εταιρίας δεν έχει ανακληθεί και άρα δεν τελεί εξαιτίας του λόγου αυτού υπό εκκαθάριση Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζομένου για τον εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση επαγγελματικής του δραστηριότητας. Για την συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της υπηρεσίες του δημόσιο τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα να έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. (Παραγ. 1γ, 1δ & 1 ε, του άρθρου 9, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. 5.9 Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσει δείγματα των προσφερομένων ειδών σε χρόνο τουλάχιστον πέντε (5) ημερών εφόσον αυτά ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου περί αποδοχής όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης μετά των παραρτημάτων της Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86, όπου θα αναφέρονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους υποχρεούται να καταβάλει εισφορές. 6. Υποβολή και σύνταξη προσφορών 6.1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στον τόπο και κατά την ημέρα και ώρα που ορίζονται στο άρθρο 1 της διακήρυξης. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά( ή με courier) με συστημένο σφραγισμένο φάκελο της το Πρωτόκολλο του Δήμου Ιωαννιτών στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιωαννιτών, Καπλάνη 9, ΤΚ (Παραγ. 4, του άρθρου 11, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Η προθεσμία για τη

7 παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα.(αντίγραφα δικαιολογητικών, αντίγραφα οικονομικής και τεχνικής προσφοράς σε αντίστοιχους ξεχωριστούς φακέλους) (Παραγ. Β, του άρθρου 12, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 6.4. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. - Ο αριθμός της διακήρυξης. - Το αντικείμενο της προμήθειας. - Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. - Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και δηλώσεις μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, (και τα αντίγραφα) Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο και τόπο παράδοσης των προσφερόμενων υλικών έτοιμων της λειτουργία ή χρήση Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς Μέσα σε ιδιαίτερα σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει με κεφαλαία γράμματα την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», καθώς και όλα τα στοιχεία του εξωτερικού φακέλου, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. (Παραγ. Β, του άρθρου 12, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) - Τεχνική προσφορά. - Τεχνικές προδιαγραφές στην Ελληνική. - Προσπέκτους στην Ελληνική ή Αγγλική (εάν υπάρχουν) Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα λοιπά στοιχεία του εξωτερικού φακέλου θα έχουν τοποθετηθεί σε δύο αντίγραφα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. (Παραγ. Β, του άρθρου 12, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 6.7. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και της ενδείξεις του κυρίως φακέλου Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ζητουμένων υλικών δεν γίνονται δεκτές 6.9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσματα, σβησίματα προσθήκες, διορθώσεις Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συμμετοχή στον διαγωνισμό καθώς και οι προσφορές πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση Προσφορές ασαφείς που δεν μπορούν να ερμηνευθούν ή που υπάρχουν διορθώσεις που της καθιστούν ασαφής απορρίπτονται Οι προσφορές υπογράφονται από της της της διαγωνιζόμενους η της νόμιμους εκπροσώπους της Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε της τροποποίηση ή και απόκρουση όρων της διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Από της διευκρινήσεις που δίδονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. (Παραγ. 5, του άρθρου 12, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο δεν γίνονται δεκτές Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά καθώς και η εγγύηση συμμετοχής Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε και θα περιλαμβάνει της υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του Δήμου ή σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Ο προσφέρων θα δηλώνει με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με της αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. Περιπτώσεις

8 προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από της όρους της Διακήρυξης και της τεχνικές προδιαγραφές δεν γίνονται δεκτές. Στην ως άνω Υπεύθυνη δήλωση ο προσφέρων θα δηλώνει αν θα παραδώσει ή όχι στον προβλεπόμενο χρόνο από της όρους της διακήρυξης και της τεχνικές προδιαγραφές. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή. Επισημαίνεται ότι Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής : α. Τιμή με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό %) στο οποίο υπάγεται το είδος Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του συνημμένου υποδείγματος της παρούσας Η σύμβαση ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία της υπογραφής της Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά καθ όλη την διάρκεια του έτους, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, από την υπογραφή της σύμβασης στην αποθήκη του Δήμου ή σε άλλο σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο (30) τριάντα ημερών από τη παράδοση του υλικού Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. 7. Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 15, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.& παράγ. 5, του άρθρου 4, του Ν. 2286/95) 8. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό και συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν στοιχεία του διαγωνισμού δίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1β & 1γ του άρθρου 10 της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Για την παραλαβή αντιγράφων των τευχών δημοπράτησης απαιτείται η κατάθεση 20,00 στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και προσκόμιση του διπλοτύπου είσπραξης στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκης ( Καπλάνη 7 Ιωάννινα). Η παρούσα διακήρυξη και η περίληψη της καθώς και η μελέτη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου, από την οποία μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και μας γνωστοποιηθεί στο φαξ η πρόθεση τους για συμμετοχή στο διαγωνισμό. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή συμπληρωματικές πληροφορίες, παρέχονται ή αποστέλλονται σ αυτούς, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία της διακήρυξης έως την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία ως εξής: Για τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Εργοτάξιο του Δήμου, στο τηλέφωνο & (κ. Σιδηρουργό Μιχαήλ). Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης και τον διαγωνισμό εν γένει μπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ. Προμηθειών του Δήμου, στο τηλ: και fax: (κ. Όλγα Ρακκά). 9. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί άπαξ σε μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www. ioannina. gr). Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 5 Αυγούστου 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002736420 2015-04-28

15PROC002736420 2015-04-28 15PROC002736420 2015-04-28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350 630 Fax: 2521 350 748 e-mail: mmeli@dimos-dramas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526099 2015-01-15

15PROC002526099 2015-01-15 15PROC002526099 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δώρα Παπαδοπούλου Τηλ. 23513/50506 Φαξ. 23513/50470

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αριθ. Διακήρυξης 12/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αριθ. Διακήρυξης 12/2015 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Δ/νση : Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα Ηγουμενίτσα, 28-07-2015 Ταχ. Κώδικας : 46100 Αριθ. Πρωτ.: 17912 Πληροφορίες : Ιφιγένεια Κώτσια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649236 2015-03-18

15PROC002649236 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2449/18-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακήρυξη -- Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου -- 2016 Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακήρυξη -- Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου -- 2016 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 18 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 35397 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα