ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4679 Παρασκευή, 14 Ιουνίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4679 Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013 2603"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Αριθμός 4679 Παρασκευή, 14 Ιουνίου Αριθμός 2894 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 175(Ι)/2012) [Άρθρο 3(4)1 Αριθμός Μητρώου: 6 ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Πιστοποιείται ότι το Πολιτικό Κόμμα με το όνομα ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ (ΑΚΕΛ) έχει εγγραφεί στο Μητρώο που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου. Ημερομηνία: 4 Ιουνίου Αριθμός 2895 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΣΙΩΤΗΣ, Έφορος Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων. Ειδοποίηση Τελικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την εταιρεία SUNSCOT LTD (Σε Εκούσια Εκκαθάριση Μετόχων), και Αναφορικά με το περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης εταιρείας, θα γίνει στη Λεωφ. Μακαρίου Γ' 232, Πολυκ. Απόλλο, 4ος όροφος, Γραφ. 404, 3030 Λεμεσός, στις 23 Ιουλίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς, που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος, που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση, μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος, όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης, τουλάχιστον 48 ώρες, πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΙΜΩΝΟΣ, Εκκαθαριστής.

2 Β 2604 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Αριθμός 2896 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974, 24 ΤΟΥ 1978, 25 ΤΟΥ 1979, 80 ΤΟΥ 1982, 15 ΤΟΥ 1983, 9, 115 ΚΑΙ 199 ΤΟΥ 1986, 53, 87 ΚΑΙ 316 ΤΟΥ 1987, 108 ΚΑΙ 243 ΤΟΥ 1988, 122 ΤΟΥ 1990, 97(1) ΤΟΥ 1992, 45(1) ΤΟΥ 1994, 14(1) ΚΑΙ 52(1) ΤΟΥ 1996 ΚΑΙ 37(1) ΤΟΥ 1997) Μερική ανάκληση γνωστοποίησης δυνάμει του άρθρου 12(2) Με τη γνωστοποίηση με αρ που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 2266, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 1987 ο Δήμος Λακατάμιας ως αρμόδια Αρχή (που θα αναφέρεται στο εξής ως «Αρμόδια Αρχή»), γνωστοποίησε ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 του πιο πάνω Νόμου κατάρτισε και δημοσίευσε σχέδια για τη διαπλάτυνση και ευθυγράμμιση των οδών που αναφέρονται στο δελτίο της πιο πάνω γνωστοποίησης. Η Αρμόδια Αρχή κατόπιν επανεξέτασης των πιο πάνω ρυθμιστικών σχεδίων, με την παρούσα γνωστοποιεί ότι το μέρος της δεσμευτικής ρυμοτομίας που φαίνεται στο σχέδιο με κίτρινο χρώμα, η οποία επηρεάζει το μέρος του τεμαχίου με αρ. 732 (πρώην 32) του Φ/Σχ. 30/12W2 και 30/12 W1, Τμήμα 2 πρέπει να ανακληθεί και να διαφοροποιηθεί σύμφωνα με την κόκκινη γραμμή, όπως και η επιτόπου κατάσταση. Π' αυτό η Αρμόδια Αρχή, ασκώντας τις εξουσίες που της χορηγούνται από το άρθρο 12(2) του ιδίου Νόμου έχει ετοιμάσει σχέδιο στο οποίο φαίνεται η εν λόγω ανάκληση, το οποίο βρίσκεται στο κεντρικό αρχείο του Δήμου για έλεγχο από το κοινό στη διάρκεια των ωρών εργασίας. Αριθμός 2897 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974, 24 ΤΟΥ 1978, 25 ΤΟΥ 1979, 80 ΤΟΥ 1982, 15 ΤΟΥ 1983, 9, 115 ΚΑΙ 199 ΤΟΥ 1986, 53, 87 ΚΑΙ 316 ΤΟΥ 1987, 108 ΚΑΙ 243 ΤΟΥ 1988, 122 ΤΟΥ 1990, 97(1) ΤΟΥ 1992, 45(f) ΤΟΥ 1994, 14(1) ΚΑΙ 52(1) ΤΟΥ 1996 ΚΑΙ 37(1) ΤΟΥ 1997) Μερική ανάκληση γνωστοποίησης δυνάμει του άρθρου 12(2) Με τη γνωστοποίηση με αρ που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 2266, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 1987 ο Δήμος Λακατάμιας ως αρμόδια Αρχή (που θα αναφέρεται στο εξής ως «Αρμόδια Αρχή»), γνωστοποίησε ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 του πιο πάνω Νόμου κατάρτισε και δημοσίευσε σχέδια για τη διαπλάτυνση και ευθυγράμμιση των οδών που αναφέρονται στο δελτίο της πιο πάνω γνωστοποίησης. Η Αρμόδια Αρχή κατόπιν επανεξέτασης των πιο πάνω ρυθμιστικών σχεδίων, με την παρούσα γνωστοποιεί ότι το μέρος της δεσμευτικής ρυμοτομίας που φαίνεται στο σχέδιο με πράσινο χρώμα, η οποία επηρεάζει το μέρος του τεμαχίου με αρ (πρώην 359) του Φ/Σχ. 30/11.Ε2, Τμήμα 4 πρέπει να ανακληθεί. ΓΓ αυτό η Αρμόδια Αρχή, ασκώντας τις εξουσίες που της χορηγούνται από το άρθρο 12(2) του ιδίου Νόμου έχει ετοιμάσει σχέδιο στο οποίο φαίνεται η εν λόγω ανάκληση, το οποίο βρίσκεται στο κεντρικό αρχείο του Δήμου για έλεγχο από το κοινό στη διάρκεια των ωρών εργασίας.

3 Αριθμός 2898 Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974, 24 ΤΟΥ 1978, 25 ΤΟΥ 1979, 80 ΤΟΥ 1982, 15 ΤΟΥ 1983, 9, 115 ΚΑΙ 199 ΤΟΥ 1986, 53, 87 ΚΑΙ 316 ΤΟΥ 1987, 108 ΚΑΙ 243 ΤΟΥ 1988, 122 ΤΟΥ 1990, 97(1) ΤΟΥ 1992, 45(1) ΤΟΥ 1994, 14(1) ΚΑΙ 52(1) ΤΟΥ 1996 ΚΑΙ 37(1) ΚΑΙ 72(1) ΤΟΥ 1997,71(1) ΤΟΥ 1998, 35(1), 61(1) ΚΑΙ 81(1) ΤΟΥ 1999, 57(1), 66(1), 73(1), 126(1) ΚΑΙ 157(1) ΤΟΥ 2000, 26(1), 33(1) ΚΑΙ 202(1) ΤΟΥ 2002, 101(1) ΤΟΥ 2006, 21(1) ΚΑΙ 32(1) ΤΟΥ 2008, 47(1), 77(1), 131(1) ΚΑΙ 152(1) ΤΟΥ 2011, ΚΑΙ 34(1) ΤΟΥ 2012 Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 17(9) Επειδή, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς ως η αρμόδια αρχή, ( που θα αναφέρεται στο εξής ως "η αρμόδια αρχή") σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (που στο εξής θα αναφέρεται ως "ο Νόμος") με τη Γνωστοποίηση αρ σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 17 του Νόμου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου 2011 και αριθμό 4538 έκαμε γνωστόν ότι: (α) (β) (γ) Λήφθηκε ομόφωνη απόφαση με σκοπό, μεταξύ άλλων οι δρόμοι που φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα κατασκευαστούν όπως πρέπει, ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν σχέδια και τεχνικοί όροι στα Γραφεία του, και τα σχέδια και οι τεχνικοί όροι ήταν διαθέσιμοι για επιθεώρηση από το κοινό όλες τις εργάσιμες ώρες για περίοδο δυο μηνών από τη δημοσίευση της πιο πάνω γνωστοποιήσεως. Και επειδή, μετά από μελέτη των ενστάσεων που υποβλήθηκαν το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε έγκριση για τα σχέδια και τους τεχνικούς όρους που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους δρόμους που αναφέρονται πιο πάνω και δημοσιεύτηκε σχετική Γνωστοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (7) του άρθρου 17 του Νόμου ως Διοικητική Πράξη αρ. 426, στο Τρίτο Παράρτημα (Μέρος II) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με ημερομηνία 22 Ιουνίου 2012 και αριθμό Και επειδή, η κατασκευή αποπερατώθηκε, Για τους λόγους αυτούς, η αρμόδια αρχή, με τη Γνωστοποίηση αυτή σύμφωνα με το εδάφιο (9) του άρθρου 17 του Νόμου, γνωστοποιεί στον πιο κάτω Πίνακα την ακριβή κατάσταση της δαπάνης μαζί με την τελική κατανομή της μεταξύ της αρμόδιας αρχής και των ιδιοκτητών που επηρεάζονται. ΕπηοεαΕόυενοι οδοί: Αιγίνης & παρόδου Ύδρας Τήνου Κάσου Μιχαήλ (μέρος) Καραολή Ολύμπου Φώτη Πίττα Ιωνά Νικολάου

4 Β 2606 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ - 1 Οδός Αιγίνης και πάροδος (κατανομή σύμφωνα με το άρθρον 17.9) Εργασία: Πεζοδρόμια πλάτους 1,00 μ (μ.ο.) (0,90 έως 1,10μ) ο Ολικό μήκος πρόσοψης τεμαχίων: 131,30 τρ.μ ο Ολική δαπάνη για την εργασία: ,05 ο Τιμή μονάδος: 82,27 τρ.μ 48,15 /τρ.μ Περιγραφή εργασίας που έγινε: Χάραξη, χωματουργικά, κράσπεδο, ρείθρο, διαμόρφωση πεζοδρομίων, πλακόστρωτο και γενικά έξοδα διαχείρησης. Οι ιδιοκτήτες των τεμαχίων θα καταβάλουν το κόστος για την κατασκευή των πεζοδρομίων στην πρόσοψη των τεμαχίων τους που καθορίζονται στο πιο κάτω πίνακα: 1 2 ^ =1 c- Χρηματικό ποσό που 3 Αναλογία κόστους σε Ονόματα ιδιοκτητών που θα Χ Χ Πρόσοψη Μήκος Κατανομή \ έχει κατατεθεί σύμφωνα κάθε ιδιοκτήτη συνεισφέρουν στη δαπάνη a. τεμαχίου κατανομής κόστους με το άρθρο 6 του (σ) (β) w 1 ο Νόμου και δεν έχει Μετρητά 7 ετήσιες CD α. ο. ω δαπανηθεί δόσεις <! 5 τρ.μ τρ.μ Αγκαστινιώτη Ανδρέα Σπυρούλα ,40 6,70 551,21 0,00 551,21 100,50 Μαρία Χ"Μιχσήλ 4 3,35 275,60 0,00 275,60 50,25 Διαμάντω Ανδρέα Χ" Μιχαήλ 4 3,35 275,60 0,00 275, Παναγιώτα Γεωργίου Σακκά ,00 38, ,26 0, , Σοφούλσ Ανδρέα Μαλεκκίδου ,90 49, ,27 0, ,27 748,52 Αντρέα Χρίστου Χαραλάμπους ,00 30, ,10 0, ,10 450,01 Συνολικά 131,30 131, ,05 0, , ,55 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιτόκιο έχει θεωρηθεί το 6,5% το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το σε ισχύ νόμιμο επιτόκιο Η περίοδος αποπληρωμής είναι τα 7 χρόνια Η χρέωση περιλαμβάνει ΦΠΑ και 12% Διοικητικά Π1ΛιγΙνης.179

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Β 2607 ΠΙΝΑΚΑΣ - 2Α Οδός Ύδρας - τμήμα Α (κατανομή σύμφωνα με το άρθρον 17,9) Εργασία: Πεζοδρόμια πλάτους 1,25 μ (μ.ο.) {1,15 έως 1,35μ) ο Ολικό μήκος πρόσοψης τεμαχίων: 179,10 τρ.μ ο Ολική δαπάνη για την εργασία: ,06 ο Τιμή μονάδος: 92,Β2 θτρ.μ 54,33 /τρ.μ Περιγραφή εργασίας που έγινε: Χάραξη, χωματουργικά, κράσπεδο, ρείθρο, διαμόρφωση πεζοδρομίων, πλακόστρωτο και γενικά έξοδα διαχείρησης. Οι ιδιοκτήτες των τεμαχίων θα καταβάλουν το κόστος για την κατασκευή των πεζοδρομίων στην πρόσοψη των τεμαχίων τους που καθορίζονται στο πιο κάτω πίνακα: Χρηματικό ποσό που Αναλογία κόστους σε Ονόματα ιδιοκτητών που θα Πρόσοψη Μήκος Κατανομή έχει κατατεθεί σύμφωνα κάθε ιδιοκτήτη συνεισφέρουν στη δαπάνη τεμαχίου κατανομής κόστους με το άρθρο 6 του (α) (β) ο ο Ο Νόμου και δεν έχει Μετρητά 7 ετήσιες CD α. α. δαπανηθεί δόσεις Ο. ω ΙΟ < τρ.μ τρ.μ Αγκαοτινιώτη Ανδρέα Σπυρούλα ,45 16, ,41 0, ,41 283,05 Μαρία Χ'Μιχαήλ 4 8,36 776,21 0,00 776,21 141,53 Διαμάντω Ανδρέα Χ" Μιχαήλ ,21 0,00 776,21 141,53 Μαριάννα Νικολάου ,30 51, ,67 0, ,67 868,20 Ελένη Θωμά ,30 22, ,69 0, ,89 377,40 Μόδεστου Χριστάκη Χαραλαμπία ,70 20, ,37 0, ,37 350,33 Αβραάμ Αντώνη Ελένη ,30 3,77 349,62 0,00 349,62 63,75 Mazziga Paola 3 3,77 349,62 0,00 349,62 63,75 Αβραάμ Αντωνίου Αβραάμ 3 3,77 349,62 0, ,75 Νάγια Κύπρου Ιππολύτου ,90 11, ,20 0, ,20 202,24 Αχιλλέως Ηροδότου Νίκη 2 11, ,20 0, ,20 202,24 Χρυσάνθη Κ. Χ" Μάρκου Ναζίρη 15Β 1 16,15 16, ,04 0, ,04 273,32 Συνολικά 179,10 179, ,06 0, , ,08 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιτόκιο έχει θεωρηθεί το 6,5% το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το σε ισχύ νόμιμο επιτόκιο Η περίοδος αποπληρωμής είναι τα 7 χρόνια Η χρέωση περιλαμβάνει ΦΠΑ και 12% Διοικητικά Π2ΑΎδρας.179

6 Β 2608 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ-2Β Οδός Ύδρας - τμήμα Β (κατανομή σύμφωνα με το άρθρον 17.9) Εργασία: Πεζοδρόμια πλάτους 1,00 μ (μ.ο.) (0,90 έως 1,1 Ομ) ο Ολικό μήκος πρόσοψης τεμαχίων: 72,60 τρ.μ ο Ολική δαπάνη για την εργασία: 5.972,80 ο Τιμή μονάδος: 82,27 /τρ.μ 48,15 /τρ.μ Περιγραφή εργασίας που έγινε: Χάραξη, χωματουργικά, κράσπεδο, ρείθρο, διαμόρφωση πεζοδρομίων, πλακόστρωτο και γενικά έξοδα διαχείρησης. Οι ιδιοκτήτες των τεμαχίων θα καταβαλουν το κόστος για την κατασκευή των πεζοδρομίων στην πρόσοψη των τεμαχίων τους που καθορίζονται στο πιο κάτω πίνακα: J Ονόματα ιδιοκτητών που θα συνεισφέρουν στη δαπάνη 'χ ο ω Πρόσοψη Μήκος τεμαχίου τρ.μ Κατανομή κατανομής κόστους τρ.μ Χρηματικό ποσό που Αναλογία κόστους σε έχει κατατεθεί σύμφωνα κόθε ιδιοκτήτη με το άρθρο 6 του (α) (β) Νόμου και δεν έχει Μετρητά 7 ετήσιες δαπανηθεί δόσεις Αντρέα Χρίστου Χαραλάμπους ,80 22, ,76 0, ,76 342,01 Κωνστάντια Ανδρέα Μαλεκκίδου ,75 23, ,91 0, ,91 356,26 Μαρία Προδρόμου Ηροδότου ,05 26, , ,13 390,76 Συνολικά 72,60 72, ,80 Ο , ,03 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιτόκιο έχει θεωρηθεί το 6,5% το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το σε ισχύ νόμιμο επιτόκιο Η περίοδος αποπληρωμής είναι τα 7 χρόνια Η χρέωση περιλαμβάνει ΦΠΑ και 12% Διοικητικά Π2Β.Υδρας.ΐ79

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Β 2609 ΠΙΝΑΚΑΣ - 3 Οδός Τήνου (κατανομή σύμφωνα με το άρθρον 17.9) Εργασία: Πεζοδρόμια πλάτους 2,00 μ (μ.ο.) (1,90 έως 2,10μ) ο Ολικό μήκος πρόσοψης τεμαχίων; 129,90 τρ.μ ο Ολική δαπάνη για την εργασία: ,25 ο Τιμή μονάδος: 124,49 /τρ.μ 72,86 /τρ,μ Περιγραφή εργασίας που έγινε: Χάραξη, χωματουργικά, κράσπεδο, ρείθρο, διαμόρφωση πεζοδρομίων, πλακόστρωτο και γενικά έξοδα διαχείρησης. Οι ιδιοκτήτες των τεμαχίων θα καταβαλουν το κόστος για την κατασκευή των πεζοδρομίων στην πρόσοψη των τεμαχίων τους που καθορίζονται στο πιο κάτω πίνακα: s Γ ο Χρηματικό ποσό που Αναλογία κόστους σε Ονόματα ιδιοκτητών που θα ο ο 'χ ο ο 3. συνεισφέρουν στη δαπάνη ο ο. < ιο ο ιο 'δ. Πρόσοψη Μήκος Κατανομή έχει κατατεθεί σύμφωνα κάθε ιδιοκτήτη τεμαχίου κατανομής κόστους με το άρθρο 6 του (α) (β) Ό Νόμου και δεν έχει Μετρητά 7 ετήσιες 40 "ο. δαπανηθεί δόσεις ω 2 τρ.μ τρ.μ Μαρία Γρηγόρη Σπανού ,70 11, ,21 0, ,21 268,98 Σοφία Ρολάνδος Φιλίππου 2 11, ,21 0, , Κλεονίκη Δημοσθένους ,30 12, ,80 0, ,80 287,13 Αγγελική Μιχαήλ Θεοχάρους 2 12, ,80 0, ,80 287,13 Αγγέλη Βαλανίδη Μιχαήλ Xαpoύλc ,50 3,42 425,34 0,00 425,34 77,55 Αγγελή Ανδρέα Αγγελική 6 3, ,00 425,34 77,55 Αγγέλη Αναστασίου Παναγιώτα 6 3,42 425,34 0,00 425,34 77,55 Θεοδώρου Αγγέλη Ανδρέας 6 3,42 425,34 0,00 425,34 77,55 Λοϊζου Λοίζου Αρετή 6 6,83 850,66 0,00 850,66 155,11 Ανάστα Σταύρου Χ" Γιάννη ,40 21, ,09 0, ,09 485,75 Χρυστάλλα Ανδρέα Καδή ,60 12, ,23 0, ,23 279,19 Μαρία Χ" Ανδρέου 2 12, ,23 0, ,23 279,19 Παρασκευή Δημήτρη Πρωτοπαπά ,40 14, ,66 0, ,66 326,86 Συνολικά 129,90 129, ,25 0, , ,52 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιτόκιο έχει θεωρηθεί το 6,5% το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το σε ισχύ νόμιμο επιτόκιο Η περίοδος αποπληρωμής είναι τα 7 χρόνια Η χρέωση περιλαμβάνει ΦΠΑ και 12% Διοικητικά Π3.Τήνου.179

8 Β 2610 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ-4 Οδός Κάσου (κατανομή σύμφωνα με το άρθρον 17.9) Εργασία: Πεζοδρόμια πλάτους 2,00 μ (μ,ο.) {1,90 έως 2,10μ) ο Ολικό μήκος πρόσοψης τεμαχίων: 90,00 τρ.μ ο Ολική δαπάνη για την εργασία: ,10 ο Τιμή μονάδος: 124,49 /τρ.μ 72,86 /τρ.μ Περιγραφή εργασίας που έγινε: Χάραξη, χωματουργικά, κράσπεδο, ρείθρο, διαμόρφωση πεζοδρομίων, πλακόστρωτο και γενικά έξοδα διαχείρησης. Οι ιδιοκτήτες των τεμαχίων Θα καταβάλουν το κόστος για την κατασκευή των πεζοδρομίων στην πρόσοψη των τεμαχίων τους που καθορίζονται στο πιο κάτω πίνακα: 1 β 10 3 Ε" => Χρηματικό ποσό που Αναλογία κόστους σε Ονόματα ιδιοκτητών που θα Χ 'ft Πρόσοψη Μήκος Κατανομή έχει κατατεθεί σύμφωνα κάθε ιδιοκτήτη συνεισφέρουν στη δαπάνη Ο 3. U η τεμαχίου κατανομής κόστους με το άρθρο 6 του (α) to (β) ί- Ο ο Ο Νόμου και δεν έχει Μετρητά 7 ετήσιες CD α. α. δαπανηθεί δόσεις < τρ.μ τρ.μ Ιωάννα Χριστάκη Χ" Βασιλείου ,00 24, ,76 0, ,76 544,76 Μάρω Παναγιώτη Γεωργιάδου ,60 22, ,47 0, ,47 512,98 Αναστασία Λοϊζου Μαυρουδή ,50 12, ,13 0, ,13 283,73 Αδαμίδου Κυριάκου Στέλλα ,40 21, ,09 0, ,09 465,75 Παρασκευά Κώστα Ευγενία ,50 4,75 591,33 0,00 591,33 107,82 Βστυλιώτης Ανδρέα Κωστάκης 2 4,75 591,33 0, ,82 Συνολικά 90,00 90, ,10 0, , ,85 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιτόκιο έχει θεωρηθεί το 6,5% το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το σε ισχύ νόμιμο επιτόκιο Η περίοδος αποπληρωμής είναι τα 7 χρόνια Η χρέωση περιλαμβάνε* ΦΠΑ και 12% Διοικητικά Π4.Κάσου.179

9 Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ-5Α-(Ι) Οδός Μιχ. Καραολή (μέρος) -τμήμα Α' (κατανομή σύμφωνα με το άρθρον 17.9) Εργασία: Πεζοδρόμια πλάτους 2,00 μ (μ.ο.) (1,90 έως 2,10μ) ο Ολικό μήκος πρόσοψης τεμαχίων: 143,05 τρ.μ ο Ολική δαπάνη για την εργασία: ,29 ο Τιμή μονάδος: 124,49 /τρ.μ 72,86 /τρ.μ Περιγραφή εργασίας που έγινε: Χάραξη, χωματουργικά, κράσπεδο, ρείθρο, διαμόρφωση πεζοδρομίων, πλακόστρωτο και γενικά έξοδα διαχείρησης. Οι ιδιοκτήτες των τεμαχίων θα καταβάλουν το κόστος για την κατασκευή των πεζοδρομίων στην πρόσοψη των τεμαχίων τους που καθορίζονται στο πιο κάτω πίνακα (Ι): Πίνακας (Ι) => Χρηματικό ποσό που Αναλογία κόστους σε Ονόματα ιδιοκτητών που θα "χ Έ χ Πρόσοψη Μήκος Κατανομή έχει κατατεθεί σύμφωνα κάθε ιδιοκτήτη 3. συνεισφέρουν στη δαπάνη ο a. τεμαχίου κατανομής κόστους με το άρθρο 6 του ΙΟ (α) (β) υ* D Νόμου και δεν έχει Μετρητά 7 ετήσιες ο α. < ο α. ω α. ω δαπανηθεί δόσεις τρ.μ τρ.μ Αναστασία Ικάρου Καπάρη ,40 24, ,56 0, ,56 553,84 Κσράμανου Χαράλαμπου Ειρήνη ,45 23, ,29 0, ,29 532,28 Ανδρούλλα Λαδά Πέτρου ,40 13, ,51 0, ,51 310,97 Keravnos investments Ltd 2 13, ,51 0, ,51 310,97 Γεώργιος Σάββα Κυπρής ,00 11, ,39 0, ,39 249,68 Ελένη Σάββα Σάββα 2 11, ,39 0, ,39 249,68 Χαρίτωνος Χαρίτου Σταύρος ,80 45, ,64 0, , ,59 Συνολικά 143,05 143, ,29 0, , ,00 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιτόκιο έχει Θεωρηθεί το 6,5% το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το σε ισχύ νόμιμο επιτόκιο Η περίοδος αποπληρωμής είναι τα 7 χρόνια Η χρέωση περιλαμβάνει ΦΠΑ και 12% Διοικητικά Π5.α(Ι).καραολη.17θ

10 Β 2612 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ-5Α-(II) Οδός Μιχ. Καραολή (μέρος) -τμήμα Α' (κατανομή σύμφωνα με το άρθρον 17.9) Εργασία: Πεζοδρόμια πλάτους 2,00 μ (μ.ο.) (1,90 έως 2,10μ) ο Ολικό μήκος πρόσοψης τεμαχίων: 30,10 τρ.μ ο Ολική δαπάνη για την εργασία: 3.747,15 ο Τιμή μονάδος: 124,49 /τρ.μ 72,86 /τρ.μ Περιγραφή εργασίας που έγινε: Χάραξη, χωματουργικά, κράσπεδο, ρείθρο, διαμόρφωση πεζοδρομίων, πλακόστρωτο και γενικά έξοδα διαχείρησης. Ο Δήμος Αγλαντζιάς θα καταβάλει το κόστος για την ανακατασκευή των υφιστάμενων πεζοδρομίων στην πρόσοψη των τεμαχίων που καθορίζονται στο πιο κάτω πίνακα (II): Πίνακας (II) Χρηματικό ποσό που Αναλογία κόστους σε Ονόματα ιδιοκτητών που θα συνεισφέρουν στη δαπάνη Πρόσοψη Μήκος Κατανομή τεμαχίου κατανομής κόστους έχει κατατεθεί σύμφωνα κάθε ιδιοκτήτη με το άρθρο 6 του ( α ) (β) Νόμου και δεν έχει Μετρητά 7 ετήσιες δαπανηθεί δόσεις < 2 S τρ.μ τρ.μ Ιδιωτικό τεμάχιο ,10 30, ,15 0, ,15 683,22 Συνολικά 30,10 30, , ,15 683,22 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιτόκιο έχει θεωρηθεί το 6,5% το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το σε ισχύ νόμιμο επιτόκιο Η περίοδος αποπληρωμής είναι τα 7 χρόνια Η χρέωση περιλαμβάνει ΦΠΑ και 12% Διοικητικά Π5.α(ΙΙ).καραολη.179 ΠΙΝΑΚΑΣ-5Β Οδός Μιχ. Καραολή (μέρος) -τμήμα Β' (κατανομή σύμφωνα με το άρθρον 17.9) Εργασία: Πεζοδρόμια πλάτους 2,00 μ (μ.ο.) (τοποθέτηση Αίνιας μόνο) ο Ολικό μήκος πρόσοψης τεμαχίων: 20,70 τρ.μ ο Ολική δαπάνη για την εργασία: 960,07 ο Τιμή μονάδος: 46,38 τρ.μ 27,15 /τρ.μ Περιγραφή εργασίας που έγινε: Χάραξη, χωματουργικά, κράσπεδο, ρείθρο, διαμόρφωση πεζοδρομίων και γενικά έξοδα διαχείρησης. Οι ιδιοκτήτες των τεμαχίων θα καταβάλουν το κόστος για την κατασκευή των πεζοδρομίων στην πρόσοψη των τεμαχίων τους που καθορίζονται στο πιο κάτω πίνακα: Χρηματικό ποσό που Αναλογία κόστους σε Ονόματα ιδιοκτητών που θα >< Πρόσοψη Μήκος Κατανομή έχει κατατεθεί σύμφωνα κάθε ιδιοκτήτη ο συνεισφέρουν στη δαπάνη τεμαχίου κατανομής κόστους με το άρθρο 6 του (α) (β) Νόμου και δεν έχει Μετρητά 7 ετήσιες δαπανηθεί δόσεις < Ξ 5 τρ.μ τρ.μ Λεωνίδας Μιχαήλ Νικολάου ,70 20,70 960,07 0,00 960,07 175,05 Συνολικά 20,70 20,70 960,07 0,00 960,07 175,05 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιτόκιο έχει θεωρηθεί το 6,5% το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το σε ισχύ νόμιμο επιτόκιο Η περίοδος αποπληρωμής είναι τα 7 χρόνια Η χρέωση περιλαμβάνει ΦΠΑ και 12% Διοικητικά Π5.β.καραολη.179

11 Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ - 6Α Οδός Ολύμπου - τμήμα Α" {κατανομή σύμφωνα με το άρθρον 17.9) Εργασία: Πεζοδρόμια πλάτους 2,00 μ (μ.ο.) (1,90 έως 2,10μ) ο Ολικό μήκος πρόσοψης τεμαχίων: 3,80 τρ.μ ο Ολική δαπάνη για την εργασία: 473,06 ο Τιμή μονάδος: 124,49 /τρ.μ 72,86 /τρ.μ Περιγραφή εργασίας που έγινε: Χάραξη, χωματουργικά, κράσπεδο, ρείθρο, διαμόρφωση πεζοδρομίων, πλακόστρωτο και γενικά έξοδα διαχείρησης. Ο Δήμος Αγλαντζιάς θα καταβαλει το κόστος για την ανακατασκευή των υφιστάμενων πεζοδρομίων στην πρόσοψη των τεμαχίων που καθορίζονται στο πιο κάτω πίνακα: Χρηματικό ποσό που Αναλογία κόστους σε Ονόματα ιδιοκτητών που θα "Ε" 'Κ: Πρόσοψη Μήκος Κατανομή έχει κατατεθεί σύμφωνα κάθε ιδιοκτήτη χ U συνεισφέρουν στη δαπάνη, Εϊ" τεμαχίου κατανομής κόστους με το άρθρο 6 του (α) (β) Νόμου και δεν έχει Μετρητά 7 ετήσιες δαπανηθεί δόσεις < 2 Ξ τρ.μ τρ.μ Ιδιωτικό τεμάχιο ,80 3,Θ0 473,06 0,00 473,06 86,25 Συνολικά 3,80 3,80 473,06 0,00 473,06 86,25 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιτόκιο έχει θεωρηθεί το 6,5% το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το σε ισχύ νόμιμο επιτόκιο Η περίοδος αποπληρωμής είναι τα 7 χρόνια Η χρέωση περιλαμβάνει ΦΠΑ και 12% Διοικητικά Π6.σ. Ολυμπου.179 ΠΙΝΑΚΑΣ-6Β-(Ι) ΟΒός Ολύμπου - τμήμα Β' (κατανομή σύμφωνα με το άρθρον 17.9) Εργασία: Πεζοδρόμια πλάτους 1,50 μ (μ.ο.) (1,40 έως1,60μ) ο Ολικό μήκος πρόσοψης τεμαχίων: 33,90 τρ.μ ο Ολική δαπάνη για την εργασία: 3.504,58 ο Τιμή μονάδος: 103,38 θτρ.μ 60,51 /τρ.μ Περιγραφή εργασίας που έγινε: Χάραξη, χωματουργικά, κράσπεδο, ρείθρο, διαμόρφωση πεζοδρομίων, πλακόστρωτο και γενικά έξοδα διαχείρησης. Οι ιδιοκτήτες των τεμαχίων θα καταβαλουν το κόστος για την κατασκευή των πεζοδρομίων στην πρόσοψη των τεμαχίων τους που καθορίζονται στο πιο κάτω πίνακα (Ι): Πίνακας (Ι) Χρηματικό ποσό που Αναλογία κόστους σε Ονόματα ιδιοκτητών που θα συνεισφέρουν στη δαπάνη Χαραλάμπους Ανδρέα Δέσποινα Φανή Ανάσταση Κυριακή χ V Ο Κ to V W ο Q. Ιι) Π Πρόσοψη Μήκος τεμαχίου Κατανομή κατανομής κόστους έχει κατατεθεί σύμφωνα κάθε ιδιοκτήτη με το άρθρο 6 του (α) (β) Νόμου και δεν έχει Μετρητά 7 ετήσιες CD Ο. α. δαπανηθεί δόσεις < 2 Ξ 2 ^ τρ.μ τρ.μ ,50 16, ,77 0, ,77 311, ,40 17, ,81 0, ,81 327,98 Συνολικά 33,90 33, ,58 0, ,58 638,99 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιτόκιο έχει θεωρηθεί το 6,5% το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το σε ισχύ νόμιμο επιτόκιο Η περίοδος αποπληρωμής είναι τα 7 χρόνια Η χρέωση περιλαμβάνει ΦΠΑ και 12% Διοικητικά Π6.β.ι Ολυμπου.179

12 Β 2614 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ-6Β-(II) Οδός Ολύμπου - τμήμα Β' (κατανομή σύμφωνα με το άρθρον 17.9) Εργασία: Πεζοδρόμια πλάτους 1,50 μ (μ.ο.) (1,40 έως 1,60μ) ο Ολικό μήκος πρόσοψης τεμαχίων: 28,30 τρ.μ ο Ολική δαπάνη για την εργασία: 2.925,65 ο Τιμή μονάδος: 103,38 /τρ.μ 60,51 /τρ.μ Περιγραφή εργασίας που έγινε: Χάραξη, χωματουργικά, κράσπεδο, ρείθρο, διαμόρφωση πεζοδρομίων, πλακόστρωτο και γενικά έξοδα διαχείρησης. Ο Δήμος Αγλαντζιάς θα καταβάλει το κόστος για την ανακατασκευή των υφιστάμενων πεζοδρομίων στην πρόσοψη των τεμαχίων που καθορίζονται στο πιο κάτω πίνακα (II): Πίνακας (II) Χρηματικό ποσό που Αναλογία κόστους σε Ονόματα ιδιοκτητών που θα >< Πρόσοψη Μήκος Κατανομή έχει κατατεθεί σύμφωνα κάθε ιδιοκτήτη συνεισφέρουν στη δαπάνη g τεμαχίου κατανομής κόστους με το άρθρο 6 του (α) (β) Ό ο ο Νόμου και δεν έχει Μετρητά 7 ετήσιες ιο CD CL ω δαπανηθεί δόσεις ω τρ.μ τρ.μ < Ιδιωπκό τεμάχιο Ιδιωτικό τεμάχιο ,10 5,20 23,10 5, ,08 537,58 0,00 0, ,08 537,58 435,42 98,02 Συνολικά 28,30 28, ,65 0, ,65 533,44 ΣΗΜΕΙΟΣΕΙΣ Επιτόκιο έχει θεωρηθεί το 6,5% το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το σε ισχύ νόμιμο επιτόκιο Η περίοδος αποπληρωμής είναι τα 7 χρόνια Η χρέωση περιλαμβάνει ΦΠΑ και 12% Διοικητικά Π6.β.ιιΟλυμπου.179

13 Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ - 6Γ (Ι) Οδός Ολύμπου - τμήμα Γ (κατανομή σύμφωνα με το άρθρον 17.9) Εργασία: Πεζοδρόμια πλάτους 1,00 μ (μ.ο.) (0,90 έως 1,10μ) ο Ολικό μήκος πρόσοψης τεμαχίων: 101,00 τρ.μ ο Ολική δαπάνη για την εργασία: 8.309,27 ο Τιμή μονάδος: 82,27 /τρ.μ 48,15 /τρ.μ Περιγραφή εργασίας που έγινε: Χάραξη, χωματουργικά, κράσπεδο, ρείθρο, διαμόρφωση πεζοδρομίων, πλακόστρωτο και γενικά έξοδα διαχείρησης. Οι ιδιοκτήτες των τεμαχίων θα καταβάλουν το κόστος για την κατασκευή των πεζοδρομίων σπιν πρόσοψη των τεμαχίων τους που καθορίζονται στο πιο κάτω Πίνακα (Ι): Πίνακας (Ι) =1 F Χρηματικό ποσό που Αναλογία κόστους σε Ονόματα ιδιοκτητών που θα Χ x Πρόσοψη Μήκος Κατανομή έχει κατατεθεί σύμφωνα κάθε ιδιοκτήτη id α a. Π. συνεισφέρουν στη δαπάνη ω ΙΟ τεμαχίου κατανομής κόστους με το άρθρο 6 του (α) (β) 1- ω ο Ό ι- Νόμου και δεν έχει Μετρητά 7 ετήσιες Ο CD "ο. ο. δαπανηθεί δόσεις α. ω ω < τρ.μ τρ.μ Π" Νικολάου Γεωργίου Χριστάκης ,60 4,60 378, ,44 69,00 Ελένη Λοίζου Θεοφάνους ,00 12,00 987,24 0,00 987, Μαρία Δίπλαρου 1 4 6,00 493,62 0,00 493,62 90,00 Ελένη Ιωάννη Δίπλαρου 1 4 6,00 493,62 0,00 493,62 90,00 Ησαία Αριστοδήμου Κυριάκου ,40 14, ,23 0, ,23 213,01 Κουκουμά Νικόδημου Αλεξάνδρα , ,23 0, ,23 213,01 Ανδρούλλα Ιωάννη Γεωργιάδου ,80 13, ,55 0, ,51 Ριάνα Πάρπα , ,55 0, ,55 208,51 Ελευθερία Λεωνίδα Μιχαήλ ,20 16, ,77 0, , Συνολικά 101,00 101, ,27 0, , ,03 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιτόκιο έχει θεωρηθεί το 6,5% το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το σε ισχύ νόμιμο επιτόκιο Η περίοδος αποπληρωμής είναι τα 7 χρόνια Η χρέωση περιλαμβάνει ΦΠΑ και 12% Διοικητικά Π6.γ.ιΟλυμπου.179 ΠΙΝΑΚΑΣ-6Γ (II) Οδός Ολύμπου - τμήμα Γ (κατανομή σύμφωνα με το άρθρον 17.9) Εργασία: Πεζοδρόμια πλάτους 1,00 μ (μ.ο.) (0,90 έως 1,1 Ομ) ο Ολικό μήκος πρόσοψης τεμαχίων: 28,00 τρ.μ ο Ολική δαπάνη για την εργασία: 2.303,56 ο Τιμή μονάδος: 82,27 /τρ.μ 48,15 /τρ.μ Περιγραφή εργασίας που έγινε: Χάραξη, χωματουργικά, κράσπεδο, ρείθρο, διαμόρφωση πεζοδρομίων, πλακόστρωτο και γενικά έξοδα διαχείρησης. Οι Δήμος Αγλαντζιάς θα καταβάλει το κόστος για την ανακατασκευή των υφιστάμενων πεζοδρομίων στην πρόσοψη των τεμαχίων που καθορίζονται στο πιο κάτω Πίνακα (II): Πίνακας (II) J _ Χρηματικό ποσό που Αναλογία κόστους σε Ονόματα ιδιοκτητών που θα. - =. Πρόσοψη Μήκος Κατανομή έχει κατατεθεί σύμφωνα κάθε ιδιοκτήτη συνεισφέρουν στη δαπάνη τεμαχίου κατανομής κόστους με το άρθρο 6 του (α) (β) Νόμου και δεν έχει δαπανηθεί Μετρητά < Ξ Ξ τρ.μ τρ.μ 7 ετήσιες δόσεις Ιδιωτικό τεμάχιο ,00 28, , ,56 420,01 Συνολικά 28,00 28, ,56 0, , ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιτόκιο έχει θεωρηθεί το 6,5% το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το σε ισχύ νόμιμο επιτόκιο Η περίοδος αποπληρωμής είναι τα 7 χρόνια Η χρέωση περιλαμβάνει ΦΠΑ και 12% Διοικητικά Π6.γ.ιι Ολύμπου. 179

14 Β 2616 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ -6Δ Οδός Ολύμπου -τμήμα Δ' (κατανομή σύμφωνα με το άρθρον 17.9) Εργασία: Πεζοδρόμια πλάτους 1,00 μ (μ.ο.) (0,90 έως 1,10μ) (τοποθέτηση ΛΙνιας μόνο) ο Ολικό μήκος πρόσοψης τεμαχίων: 16,10 τρ.μ ο Ολική δαπάνη για την εργασία: 746,72 ο Τιμή μονάδος: 46,36 Λρ.μ 27,15 /τρ.μ Περιγραφή εργασίας που έγινε: Χάραξη, χωματουργικά, κράσπεδο, ρείθρο, διαμόρφωση πεζοδρομίων και γενικά έξοδα διαχείρησης. Οι ιδιοκτήτες των τεμαχίων θα καταβάλουν το κόστος για την κατασκευή των πεζοδρομίων στην πρόσοψη των τεμαχίων τους που καθορίζονται στο πιο κάτω Πίνακα _ Χρηματικό ποσό που Αναλογία κόστους σε Ονόματα ιδιοκτητών που θα Πρόσοψη Μήκος Κατανομή έχει κατατεθεί σύμφωνα κάθε ιδιοκτήτη συνεισφέρουν στη δαπάνη τεμαχίου κατανομής κόστους με το άρθρο 6 του (α) (β) Νόμου και δεν έχει Μετρητά 7 ετήσιες δαπανηθεί δόσεις < Ξ S " τρ.μ τρ.μ s Λεωνίδας Μιχαήλ Νικολάου ,10 16,10 746,72 0,00 746,72 136,15 Συνολικά 16,10 16,10 746,72 0,00 746,72 136,15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιτόκιο έχει θεωρηθεί το 6,5% το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το σε ισχύ νόμιμο επιτόκιο Η περίοδος αποπληρωμής είναι τα 7 χρόνια Η χρέωση περιλαμβάνει ΦΠΑ και 12% Διοικητικά Π6.δ.Ολυμπου.179

15 Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ-7Α Οδός Φώτη Πίττα - τμήμα Α" (κατανομή σύμφωνα με το άρθρον 17.9) Εργασία: Πεζοδρόμια πλάτους 1,60 μ (μ.ο.) (1,40 έως 1,60μ) ο Ολικό μήκος πρόσοψης τεμαχίων: 37,50 τρ.μ ο Ολική δαπάνη για την εργασία: 3.876,75 ο Τιμή μονάδος: 103,38 /τρ.μ 60,51 /τρ.μ Περιγραφή εργασίας που έγινε: Χάραξη, χωματουργικά, κράσπεδο, ρείθρο, διαμόρφωση πεζοδρομίων, πλακόστρωτο και γενικά έξοδα διαχείρησης. Οι ιδιοκτήτες των τεμαχίων θα καταβαλουν το κόστος για την κατασκευή των πεζοδρομίων στην πρόσοψη των τεμαχίων τους που καθορίζονται στο πιο κάτω πίνακα: 1 8 θ 10 Ονόματα ιδιοκτητών που θα Πρόσοψη Μήκος Κατανομή Χρηματικό ποσό που έχει κατατεθεί σύμφωνα Αναλογία κόστους σε κάθε ιδιοκτήτη συνεισφέρουν οτη δαπάνη τεμαχίου κατανομής κόστους με το άρθρο 6 του Νόμου και δεν έχει (α) Μετρητά (Ρ) 7 ετήσιες Αθηνά Νίκου Κωνσταντίνου Ειρήνη Χαραλάμπους Καράμανου δαπανηθεί δόσεις < Ξ Ξ τρ.μ τρ.μ ,00 20,50 17,00 20, , ,29 0,00 0, , ,29 320,44 386,41 Συνολικά 37,50 37, ,75 0, ,75 706,85 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιτόκιο έχει θεωρηθεί το 6,5% το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το σε ισχύ νόμιμο επιτόκιο Η περίοδος αποπληρωμής είναι τα 7 χρόνια Η χρέωση περιλαμβάνει ΦΠΑ και 12% Διοικητικά Π7.α.πιττα.179 ΠΙΝΑΚΑΣ-7Β Οδός Φώτη Πίττα -τμήμα Β' (κατανομή σύμφωνα με το άρθρον 17.9) Εργασία: Πεζοδρόμια πλάτους 2,00 μ (μ.ο.) (1,90 έως 2,10μ) ο Ολικό μήκος πρόσοψης τεμαχίων: 56,00 τρ.μ ο Ολική δαπάνη για την εργασία: 6.971,44 ο Τιμή μονάδος: 124,49 θτρ.μ 72,86 /τρ.μ Περιγραφή εργασίας που έγινε: Χάραξη, χωματουργικά, κράσπεδο, ρείθρο, διαμόρφωση πεζοδρομίων, πλακόστρωτο και γενικά έξοδα διαχείρησης. Οι ιδιοκτήτες των τεμαχίων θα καταβαλουν το κόστος για την κατασκευή των πεζοδρομίων στην πρόσοψη των τεμαχίων τους που καθορίζονται στο πιο κάτω πίνακα: Χρηματικό ποσό που Αναλογία κόστους σε Ονόματα ιδιοκτητών που θα '>< Πρόσοψη Μήκος Κατανομή έχει κατατεθεί σύμφωνα κάθε ιδιοκτήτη συνεισφέρουν στη δαπάνη D 3" τεμαχίου κατανομής κόστους με το άρθρο 6 του (α) (β) Νόμου και δεν έχει Μετρητά 7 ετήσιες Σοφία Χαρίτωνος Θεοδώρου Καράμανου Χαράλαμπου Ειρήνη δαπανηθεί δόσεις < Ξ Ξ τρ.μ τρ.μ ,20 25,80 30,20 25, , ,84 0,00 0, , ,84 685,49 585,62 Συνολικά 56,00 56, ,44 0, ,11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιτόκιο έχει θεωρηθεί το 6,5% το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το σε ισχύ νόμιμο επιτόκιο Η περίοδος αποπληρωμής είναι τα 7 χρόνια Η χρέωση περιλαμβάνει ΦΠΑ και 12% Διοικητικά Π7.β.τπττα.179

16 Β 2618 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ - 8 Οδός Ιωνά Νικολάου (κατανομή σύμφωνα με το άρθρον 17.9) Εργασία: Πεζοδρόμια πλάτους 2,00 μ (μ.ο.) (1,90 έως 2,10μ) ο Ολικό μήκος πρόσοψης τεμαχίων: 150,20 τρ.μ ο Ολική δαπάνη για την εργασία: ,40 ο Τιμή μονάδος: 124,49 τρ.μ 72,86 /τρ.μ Περιγραφή εργασίας που έγινε: Χάραξη, χωματουργικά, κράσπεδο, ρείθρο, διαμόρφωση πεζοδρομίων, πλακόστρωτο και γενικά έξοδα διαχείρησης. Οι ιδιοκτήτες των τεμαχίων θα καταβάλουν το κόστος για την κατασκευή των ττεζοδρομίων στην πρόσοψη των τεμαχίων τους που καθορίζονται στο πιο κάτω πίνακα: δ 9 10 D c- 3 Χρηματικό ποσό που Αναλογία κόστους σε Ο Ονόματα ιδιοκτητών που θα ο ο 'χ Πρόσοψη Μήκος Κατανομή έχει κατατεθεί σύμφωνα κάθε ιδιοκτήτη 3. συνεισφέρουν στη δαπάνη ο 3. τεμαχίου κατανομής κόστους με το άρθρο 6 του (- (Ο «0 (β) -Ο ο α Νόμου και δεν έχει Μετρητά 7 ετήσιες to ΙΟ CD α. Ό. δαπανηθεί δόσεις α. ω < τρ.μ τρ.μ Αθηνά Νίκου Κωνσταντίνου ,20 23, ,17 0, ,17 526,60 Ιφιγένεια Νίκου Κωνσταντίνου ,10 21, ,74 0, ,74 478,94 Γεωργία Κρίτωνα Ερωτάκριτου ,50 21, ,54 0, ,54 488,02 Ιωάννης Ιωσήφ Ιωσηφάκης ,00 9, ,41 0, ,41 204,29 Ελένη Δημήτρη Μελαϊση ,80 473,06 0,00 473,06 86,25 Πολύκαρπος Μελαΐσης 3 8 5,70 709,59 0,00 709,59 129,38 Έλενα Μελσΐση 3 8 5,70 709,59 0,00 709,59 129,38 Σοφία Ζαχαρία Κυπριανού ,20 21, ,19 0, ,19 481,21 Μαρουλλα Κουμπάρου , ,35 229,25 Αναστάσιος Δημήτρη Νικολάου ,60 4,80 597,55 0,00 597,55 108,95 Αναστασία Νικολάου 1 2 4,80 597,55 0,00 597,55 108,95 Σοφία Χαρίτωνας Θεοδώρου ,30 19, ,66 0, ,66 438,08 Συνολικά 150,20 150, ,40 0^ ,40 3,409,30 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιτόκιο έχει θεωρηθεί το 6,5% το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το σε ισχύ νόμιμο επιτόκιο Η περίοδος αποπληρωμής είναι τα 7 χρόνια Η χρέωση περιλαμβάνει ΦΠΑ και 12% Διοικητικά ΠΒ.ιωνα.179

17 Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός 2899 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ 2005) Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 5 Το πιο κάτω αντίγραφο του Μητρώου Φυσιοθεραπευτών δημοσιεύεται σύμφωνα με πς προβλέψεις του άρθρου 5 του πιο πάνω Νόμου. ΑΡ. ΕΓΓΡ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 001 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΜΑ ΛΥΣΙΩΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΩΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ SCHULE FUR PHYSIOTHERAPIE ILSE DVORAK, ΒΙΕΝΝΗΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, 002 ΑΣΠΡΟΓΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑ THE HIGHER MEDICAL SCHOOL OF BELGRADE ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΣΕΡΒΙΑ 003 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΕΌΦΥΤΟΣ ΟΜΗΡΟΥ 8 ΕΓΚΩΜΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ THE HIGHER MEDICAL SCHOOL OF BELGRADE ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΣΕΡΒΙΑ 004 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 86, ΤΖΙΩΑΝΝΑ ΚΩΡΤ, Δ ΛΑΡΝΑΚΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ GEORGI DIMITROV HIGHER INSTITUTE OF PHYSICAL CULTRUE 006 ΛΟΥΚΑ ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 19, 007 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΔΙΑΜ. 11, 1ος ΟΡΟΦΟΣ,, ΜΕΓΑΡΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 3025 ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑ THE HIGHER MEDICAL SCHOOL OF BELGRADE ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΣΕΡΒΙΑ GEORGI DIMiTROF HIGHER INSTITUTE, OF PHYSIOTHERAPY CULTURE SOFIAS 008 ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 16, ΔΙΑΜ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΑΜΜΌΧΩΣΤΟΣ ΑΠΟΦΟΊΤΗΣΗΣ T.E.I Σ,

18 Β 2620 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 69, ΣΚΑΛΑ ΚΟΡΤ, ΔΙΑΜ ΛΑΡΝΑΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΙΡΗΣ ΛΑΜΠΕΛΕΤ 011 ΠΑΤΣΑΛΟΥ- ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 15, ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΡΤ, Δ.14 ΑΠΟΦΟΊΤΗΣΗΣ Σ 6050 ΛΑΡΝΑΚΑ ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 013 ΓΕΩΡΠΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ 2Α 6052 ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΠΟΦΟΊΤΗΣΗΣ, ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 014 ΜΙΧΑΗΛ-ΦΡΑΝΤΖΗ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΥΛΟΥ ΛΙΑΣΙΔΗ ΑΛΕΘΡΙΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΠΟΦΟΊΤΗΣΗΣ, ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ Σ 015 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) Τ.Θ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ Σ 017 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 9, ΠΟΛ. ΚΩΣ, Δ ΑΠΟΦΟΊΤΗΣΗΣ Σ 018 ΚΟΝΝΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑ THE ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION IN WARSAW ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ

19 Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΟΥΤΑΝΗ- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΗ 15, CITY HOME 3, Δ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΑΠΟΦΟΊΤΗΣΗΣ 020 ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ ΑΝΔΡΟΜΆΧΗΣ HA 8048 Κ.ΠΑΦΟΣ ΠΑΦΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 021 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΡΠΊΝΗ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ III ΥΨΩΝΑΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 022 ΠΑΜΠΟΥΛΟΥ- ΤΕΚΛΟΥ ΝΤΙΝΑ ΤΑΣΟΥ Χ'ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 10" 8035 ΠΑΦΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΕΕ Σ 023 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ν. ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 25Β 6018 ΛΑΡΝΑΚΑ GEORRGI DIMITROF HIGHER ISTITUTE OF PHYSICAL CULTURE, Σ 024 ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΦΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ T.E.I ΑΘΗΝΩΝ 025 ΠΙΕΡΙΔΟΥ- ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΡΗ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ- ΣΟΦΟΚΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 15, Τα.Θ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΠΑΦΟΣ

20 Β 2622 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ Σ 028 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ Γ.ΣΕΦΕΡΗ ΦΡΕΝΑΡΟΣ ΑΜΜΌΧΩΣΤΟΣ GEORGI DIMITROF HIGHER ISTITUTE OF PHYSICAL CULTURE.SOFIAS 029 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΑΔΑΜΟΥ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ Γ.ΣΕΦΕΡΗ ΦΡΕΝΑΡΟΣ ΑΜΜΌΧΩΣΤΟΣ GEORGI DIMITROF HIGHER ISTITUTE OF PHYSICAL CULTURE.SOFIAS 030 ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ.Ν.ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΝΘΕΑ 4007 Μ.ΓΕΙΤΟΝΙΑ GEORGI DIMITROF HIGHER ISTITUTE OF PHYSICAL CULTURE.SOFIAS 031 ΠΟΥΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 27, ΝΕΜΑ MANSIONS, Δ GEORGI DIMITROF HIGHER ISTITUTE OF PHYSICAL CULTURE.SOFIAS 032 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ- ΠΟΥΠΟΥΚΑ ΑΜΟΙΔΑΙΑ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ, CHRYSA COURT3,A ΝΕΑΠΟΛΗ GEORGI DIMITROF HIGHER ISTITUTE OF PHYSICAL CULTURE.SOFIAS 033 ΜΗΝΑΙΔΟΥ-ΠΑΝΑΓΗ ΗΛΙΑΝΑ ΡΟΔΟΥ 2, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2363ΑΓ.ΔΟΜΕΤΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑ CENTRE PEDAGOGIQUE DE MASSO- KINISITHERAPIE DE St. MAURICE ΓΑΛΛΙΑ 034 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΕΓΚΩΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑ INSTITUTE SUPERIUERDEL 1 ETAT DE KINISOTHERAPIE ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 035 ΛΕΩΝΙΔΟΥ- ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΙΠΕΡΤΗ 28

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 19/12/1991 001 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΜΑ ΛΥΣΙΩΤΗ 16 ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 19/12/1991 001 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΜΑ ΛΥΣΙΩΤΗ 16 ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΗΜ. ΕΓΓΡ. ΑΡ.ΕΓΓΡ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 19/12/1991 001 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΜΑ ΛΥΣΙΩΤΗ 16 SCHULE FUR PHYSIOTHERAPIE ILSE 6022, DVORAK,ΒΙΕΝΝΗΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ KAI ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2)

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2) Αριθμός 4551 Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 Αριθμός 850 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον Marinov Miaden από Margadina hotel, Αγία Νάπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ Αριθμός 4706 Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013 3573 Αριθμός 4289 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 001 Κυριάκος Πλατρίτης Χριστόδουλου Καρύδη 20, 3031, Λεμεσός Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4604 Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Αριθμός 4604 Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθμός 4604 Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθμός 4220 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑί ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TQN ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 Γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 3(1) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ελένη Π. Ανδρέου, Δρ ΠΡΩΤΑΓΟΡΟΥ 26Α, ΔΙΑΜ. 202, ΑΚΡΟΠΟΛΗ, 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κλινική Διαιτολόγος, RD, CPD, DProf 07/01/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4478 Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011 781 Αριθμός 851 Ημερομ. Αρ. Εγγραφής Μητρώοι 5/8/2010 4819 (μέχρι 5/2/2011) Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ. 001 Κυριάκος Πλατρίτης Χριστόδουλου Καρύδη 20, 3031, Λεμεσός

ΜΗΤΡΩΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ. 001 Κυριάκος Πλατρίτης Χριστόδουλου Καρύδη 20, 3031, Λεμεσός ΜΗΤΡΩΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 001 Κυριάκος Πλατρίτης Χριστόδουλου Καρύδη 20, 3031, 002 Τζεμίλε Μουσταφά Αγίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255

Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255 Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255 Αριθμός 461 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Marks

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 001 Παντελής Παντελή Θεσπεσίας 4, Άγιος Αθανάσιος, 4105, Λεμεσός Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ AVIATION EXAMINER ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ 2 ΔΙΑΜ 302 2042 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 22429580, 99463363 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ FRCS ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 51 ΠΑΦΟΣ 26936161 ΑΡΙΣΤΙΔΟΥ ΜΑΤΗΙΑΣ OΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4559 Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012 1329 Αριθμός 1735 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 250 Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 14 Το πιο κάτω αντίγραφο του

Διαβάστε περισσότερα

ΗέμτΕτη, 5 Ιανουαρίου 2012

ΗέμτΕτη, 5 Ιανουαρίου 2012 ΗέμτΕτη, 5 Ιανουαρίου 2012 Αριθμός 1 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση ΓεωΛογικού Λειτουργού, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, από τις 20 Δεκεμβρίου 2011: Ιουλία Γεωργιάδου (Π.Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4654 Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013 839 Αριθμός 1366 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕΚ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4661 Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013 1277 Αριθμός 1911 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 250 Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου14 Το πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ * ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ Έντυπο απαιτήσεως ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Νευρολόγοι / Ψυχίατροι...28 Ψυχίατροι...28 Ψυχολόγοι...28 Ορθοπαιδικοί...28 Γενικοί Χειρούργοι...30 Αγγειοχειρούργοι...31 Παιδοχειρούργοι...

Νευρολόγοι / Ψυχίατροι...28 Ψυχίατροι...28 Ψυχολόγοι...28 Ορθοπαιδικοί...28 Γενικοί Χειρούργοι...30 Αγγειοχειρούργοι...31 Παιδοχειρούργοι... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...3 Βασικές Οδηγίες...7 Γραφεία Διατακτικών...8 Φαρμακεία...9 Ιατροί Παθολόγοι...11 Παθολόγοι / Βελονιστές...13 Παθολόγοι / Διαβητολόγοι...13 Διαιτολόγοι / Διατροφολόγοι...13 Ιστιοπαθολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4390 Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2009 1665 Αριθμός 1055 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 1. Ο κ. Γεώργιος Ασπρομάλλης, Διευθυντής Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, προάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Επιτροπή. Δρ Μαππούρας π. Δημήτριος, ΕΜΕ, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Συντονίστρια Συνεδρίου

Οργανωτική Επιτροπή. Δρ Μαππούρας π. Δημήτριος, ΕΜΕ, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Συντονίστρια Συνεδρίου Οργανωτική Επιτροπή Δρ Μαππούρας π. Δημήτριος, ΕΜΕ, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Συντονίστρια Συνεδρίου Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής, Συντονιστής ΠΠΕ Χρυσοπράσινο Φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 4.2.02.6.7.17/45 20 Οκτωβρίου 2010 Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Υπουργείου: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπουργείου: Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία www.moec.gov.cy registry@moec.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ: 27/04/2015 - Η ΛΙΣΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 8.8.2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4547 Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 103 Αριθμός 253 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4699 Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013 503 Αριθμός 340 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Ο κ. Ανδρέας Ασσιώτης, μόνιμος Γενικός Διευθυντής, Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4667 Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 61 Αριθμός 36 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 35 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4683 Παρασκευή, IS Μαρτίου 2013 189 Αριθμός 160 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Ο κ Χαράλαμπος Α. Λεωνίδου, μόνιμος Αρχιδεσμαφύλακας, Φυλακές, προάγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4715 Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013 629 Αριθμός 479 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Ο κ. Μάριος Παναγίδης, μόνιμος Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα