Hct 40,1% Glu 196 Mg 2,72 TBIL/DBIL 1,15/0,68. Hb 14,7g/dl BUN 63 P 1,62 TKE 28mm /1h. MCV 85,5 fl Cr 1,07 LDH 214 CK/CKMB 1153/28

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Hct 40,1% Glu 196 Mg 2,72 TBIL/DBIL 1,15/0,68. Hb 14,7g/dl BUN 63 P 1,62 TKE 28mm /1h. MCV 85,5 fl Cr 1,07 LDH 214 CK/CKMB 1153/28"

Transcript

1 Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΤΜΗΜΑ /ντής ρ. ΒαϊδάκηςΕ. Γυναίκα 75 ετών µε χαλαρή παράλυση και υποκαλιαιµία ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ Μπαλωµενάκη Μαρία Ειδικευόµενη Παθολογικής Κλινικής

2 Γυναίκα, 75 ετών µε αδυναµία άνω και κάτω άκρων, προοδευτικά επιδεινούµενη και πολυουρία. Ιστορικό: περιστασιακή λήψη υπακτικού ελαίου (nujol) λόγω χρόνιας δυσκοιλιότητας. Κλινικήεξέταση: κοιλιάδιατεταµένη, µεήπιαευαισθησία, εντερικοίήχοι, τενόντιααντανακλαστικάεκλύονταιοµότιµα, ασθενώς παραγόµενα. ΑΠ: 110/77 mmhg

3 Hct 40,1% Glu 196 Mg 2,72 TBIL/DBIL 1,15/0,68 Hb 14,7g/dl BUN 63 P 1,62 TKE 28mm /1h MCV 85,5 fl Cr 1,07 LDH 214 CK/CKMB 1153/28 MCH 31,3pg/cell Na 144 ALP/γGT 99/14 Ρενίνη 14,5pg/dl PLT /µL K 1,68mmol/L Amy 104 Αλδοστερόνη 30,1pg/dl WBC Alb 4,1 CRP 3,2 Γενική ούρων Ε.Β.1012 PH:7,0 Neu/Ly 88,5/5,9 AST/ALT 36/7 INR 1,19 K ούρων 178,42mmol/ 24h

4 Υπoκαλιαιµία (1,68 mmol/l) Υπερκαλιουρία (178,42mmol/24h) Υποµαγνησιαιµία (2,72mmol/L) Μεταβολικήαλκάλωση (PH:7,46 po 2 :85mmHg pco 2 :39mmHg HCO 3 :31mmol/L) Ραβδοµυόλυση

5

6 Α. ΜειωµένηπρόσληψηΚ + Β. ΑυξηµένηµετακίνησηΚ + εντόςτωνκυττάρων 1. Θεραπεία διαβητικής κετοξέωσης και υπερωσµωτικής µη κετωτικής κατάστασης 2. ΟΕΜ 3. Ασθενείς µε ΧΑΠ, οι οποίοι λαµβάνουν σκευάσµατα κατεχολαµινών-βρογχοδιασταλτικά 4. Υποκαλιαιµική περιοδική παράλυση 5. Θεραπεία µεγαλοβλαστικής αναιµίας (Β12, φυλλικό οξύ) 6. Οξεία µυελογενή λευχαιµία 7. Υποθερµία 8. Τοξικότητα χλωροκίνης 9. Αντιψυχωσικά φάρµακα (ρισπεριδόνη, κουαντεπίνη) 10. ηλητηρίαση µε βάριο

7 Γ. Απώλειες από το γαστρεντερικό σωλήνα 1. Έµετοι 2. ιάρροιες 3. Παροχετεύσεις και συρίγγια 4. Θηλώδη αδενώµατα παχέος εντέρου 5. Χρήση καθαρτικών

8 . ΑυξηµένεςνεφρικέςαπώλειεςΚ + 1. ιουρητικά 2. Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισµός 3. ευτεροπαθής υπεραλδοστερονισµός 4. Σύνδροµο Cushing 5. Νεφρική σωληναριακή οξέωση 6. Αµφοτερικίνη Β 7. Σύνδροµο Bartter 8. Σύνδροµο Gitelman 9. Σύνδροµο Liddle s 10. Πολυουρία

9 Ε. Αυξηµένες απώλειες από το δέρµα -σπάνια, παρατεινόµενοεµπύρετο, παρατεταµένηάσκηση ΣΤ. Αιµοκάθαρση Περιτοναϊκήκάθαρση Ζ. Πλασµαφαίρεση

10 Υποκαλιαιµική περιοδική παράλυση -υποτροπιάζοντα επεισόδια µυϊκής αδυναµίας ή χαλαρής παράλυσης κυρίως των κάτω άκρων -ασθενείς µε υπoθυρεοειδισµό -επιδείνωση κατά τη θυρεοτοξίκωση, µετά από έντονη άσκηση, µετά από πλούσιο γεύµα σε υδ/κες, µετά από χορήγηση κατεχολαµινών και ινσουλίνης

11 Μυασθένεια -Κυµαινόµενη αδυναµία µυών ή οµάδων µυών, η οποία επιτείνεται κατά την προσπάθεια και βελτιώνεται µε την ανάπαυση -2 φορέςσυχνότερηστιςγυναίκες, 3 η δεκαετία -άνδρες 6 η δεκαετία -1 ο σύµπτωµααδυναµίαοφθαλµικώνµυών (50-60%), µύες προσώπου, µάσησης, κεντροµελικοί άνω άκρων (16-20%) Μυασθενική κρίση : δύσπνοια- αδυναµία αναπνευστικών µυών

12 Σύνδροµο Lambert-Eaton - επίκτητη αυτοάνοση νόσος ενηλίκων -5 φορές συχνότερη στους άντρες -2/3 συνυπάρχει κακόηθες νεόπλασµα (µικροκυτταρικό Ca πνεύµονα) -κατά την άσκηση ο µυς βρίσκει για µερικά δευτερόλεπτα τη φυσιολογική του δύναµη - αδυναµία κορµικών και κεντροµελικών µυών -συµπτώµατααπότοαυτόνοµονευρικό(ξηροστοµία, ορθοστατικήυπόταση, υποϊδρωσία) καισυµπτώµατα από υποκείµενη νεοπλασία

13 ευτεροπαθήςµυασθένεια -ασθενής µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα, νόσο Wilson και κυστινουρία υπό θεραπευτική αγωγή µε D- πενικιλλαµίνη Παροδική νεογνική µυασθένεια Συγγενή (γενετικά) µυασθενικάσύνδροµα Αλλαντίαση ηλητηρίαση από φυτοφάρµακα Μυασθενικήδράσηφαρµάκων (αµινογλυκοσίδες, cisplatin, τετρακυκλίνες, κορτικοστεροειδή, βενζοδιαζεπίνες, λίθιο, αναστολείς διαύλων ασβεστίου, ιωδιούχες σκιαγραφικές ουσίες, αντιπηκτικά) Ιστορικό

14 -Αδένωµα επινεφριδίων Υποκαλιαιµία -Αµφοτερόπλευρη υπερπλασία επινεφριδίων Υπορενιναιµία -Ca φλοιού επινεφριδίων Μεταβολική αλκάλωση

15 Πληθωρικό προσωπείο Αύξηση σωµατικού βάρους έρµα (εκχυµώσεις, ατροφία, ραβδώσεις, µυκητιασικέςλοιµώξεις (νύχια-δέρµα), µελάγχρωση Μύες κεντροµελική αδυναµία Οστεοπόρωση Υπερέκκρισηανδρογόνων (διαταραχέςεµµήνουρήσεως, υπερτρίχωση, ακµή-λιπαρόδέρµα, αυξηµένη lipido) ιαταραχή ανοχής γλυκόζης- σακχαρώδης διαβήτης Αρτηριακή Υπέρταση Θροµβοεµβολικά επεισόδια Νευροψυχιατρικές διαταραχές Υπερκορτιζολαιµία Ιστορικό, κλινικήεικόνα, φυσιολογικήαπ, κορτιζόλη: φυσιολογικήτιµή

16 Α. ευτεροπαθής υπεραλδοστερονισµός Β. ιουρητικά Γ. Σωληναριακές βλάβες

17 -Νεφραγγειακή υπέρταση -Στένωση νεφρικής αρτηρίας Φυσιολογική ΑΠ -Aγγειίτιδες µε νεφρική συµµετοχή -Σκληρόδερµα Κολλαγονικός έλεγχος (-) - Όγκοι παρασπειραµατικής συσκευής που παράγουν αυξηµένα ποσά ρενίνης Απεικονιστικός έλεγχος (- )

18 Οφείλεται σε µεταλλάξεις που αυξάνουν τη δραστικότητα των ευαίσθητων στην αλδοστερόνη επιθηλιακώνκαναλιών Na στονάπωνεφρώνα, µε αποτέλεσµα την κατακράτηση Na Αρτηριακή υπέρταση, µεταβολική αλκάλωση και υποκαλιαιµία Τα επίπεδα της αλδοστερόνης είναι ιδιαίτερα χαµηλά

19 κάλιο ούρων <20mEq/24h Υποκαλιαιµία κάλιο ούρων >20mEq/24h Εξωνεφρικές απώλειες Νεφρικές απώλειες ιττανθρακικά πλάσµατος Αρτηριακή πίεση χαµηλά φυσιολογικά υψηλά αυξηµένη φυσιολογική ιάρροια καθαρτικά έµετοι ρενίνη έµετοι Συρίγγια γαστρεντερική διουρητικά ΓΕΣ αναστόµωση αυξηµένη ελαττωµένη σ. Bartter νεφραγγειακή υπέρταση όγκοι παρασπειραµατικής σ. Gitelman αλδοστερόνη συσκευής αυξηµένη ελαττωµένη πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισµός σ. Cushing συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων

20 Αγκύλης (φουροσεµίδη, µπουµετανίδη, εθακρινικό οξύ) ρουνστοσυµµεταφορέα Na + -K + -2Cl - στοπαχύανιόνσκέλοςτης αγκύλης του Henle Θειαζιδικά (υδροχλωροθειαζίδη, χλωρoθαλιδόλη, µετολαζόνη) ρουν στα κύτταρα του άπω εσπειραµένου σωληναρίου Αναστέλλουντονσυµµεταφορέα Na + -Cl -

21 Κληρονοµείται µε αυτοσωµικό υπολειπόµενο χαρακτήρα Κυρίως σε µικρές ηλικίες Επιβραδύνει τη σωµατική και πνευµατική ανάπτυξη υσλειτουργία καναλιών Na στο ανιόν σκέλος της αγκύλης, οπότε µιµείται τη λήψη φουροσεµίδης Χαρακτηρίζεταιαπό: -Υποκαλιαιµία -Υπερενιναιµία -Υπεραλδοστερονισµός -Υποµαγνησιαιµία -Υπερασβεστιουρία Υπερπλασία παρασπειραµατικής συσκευής ΦυσιολογικήΑΠ

22 Παιδιά και ενήλικες υσλειτουργία καναλιών Να στο άπω εσπειραµένο σωληνάριο, οπότε µιµείται τη λήψη θειαζιδικών διουρητικών Χαρακτηρίζεται από: -Υποκαλιαιµία -Μεταβολική αλκάλωση -Υπερενιναιµικό υπεραλδοστερονισµό -Υποµαγνησιαιµία Φυσιολογική ή χαµηλή ΑΠ Πολυδιψία Πολυουρία Υπασβεστιουρία

23 1. Έµετοι 2. Χρήση διουρητικών 3. Σωληναριακές βλάβες (σύνδροµο Bartter, Gitelman)

24 ΠαθολογικόΤµήµα, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» Αθήνα,

25

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) 1. Σε ποιά από τις παρακάτω φλεγµονώδεις ρευµατικές παθήσεις παρατηρείται συχνά προσβολή των άπω φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων α) στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ 14 18 Ιανουαρίου 2015, ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα Ονοματεπώνυμο Εξεταζόμενου: 1.Σε υπέρταση της κύησης η ενδεικνυόμενη αγωγή είναι με: Α. χλωροθαλιδόνη

Διαβάστε περισσότερα

Χλωριοανθεκτικές αλκαλώσεις (παθογένεια)

Χλωριοανθεκτικές αλκαλώσεις (παθογένεια) Χλωριοανθεκτικές αλκαλώσεις (παθογένεια) Μεταβολική αλκάλωση Ι Βασίλειος Κ. Μαργέλλος Αναπληρωτής Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» 1. Εισαγωγή Ως μεταβολική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Μετεκπαιδευτικά Μαθήµατα Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας 2012-13 ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Ανδρέας Γ. Φάσσαρης Υποπλοίαρχος (ΥΙ) Π.Ν Αναισθησιολόγος Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θεωρία των

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης

Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης Νικολαΐδου Βαρβάρα Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Οκτώβριος 2013 Παρούσα νόσος 1 έτος πριν Άνδρας 47 ετών απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 - ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 - ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Παθογνωµονική εξέταση για τη διάγνωση της ιστιοκυττάρωσης Χ (από κύτταρα Langerhans) είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η βιοψία της ύποπτης περιοχής Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους,

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. : Φ. 11321/οικ. 10219/688 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων...

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Ενας καλός φίλος μου ζήτησε να γράψω τις φυσιολογικές τιμές των διαφόρων κλινικών εξετάσεων ρουτίνας, που κάνουμε περιοδικά, για να ελέγξουμε την..γκρίζα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ÕÃÑÙÍ ÇËÅÊÔÑÏËÕÔÙÍ & ÏÎÅÏÂÁÓÉÊÇÓ ÉÓÏÑÑÏÐÉÁÓ

ÕÃÑÙÍ ÇËÅÊÔÑÏËÕÔÙÍ & ÏÎÅÏÂÁÓÉÊÇÓ ÉÓÏÑÑÏÐÉÁÓ 2 o Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας ÐÑÁÊÔÉÊÁ ÄÅÕÔÅÑÏÕ ÅÔÇÓÉÏÕ ÌÅÔÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÕ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏÕ ÕÃÑÙÍ ÇËÅÊÔÑÏËÕÔÙÍ & ÏÎÅÏÂÁÓÉÊÇÓ ÉÓÏÑÑÏÐÉÁÓ ÌÅÔÁÂÏËÉÊÇ ÁËÊÁËÙÓÇ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερωσµωτικό κώµα ΘΕΜ. ΚΑΛΤΣΑΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΠΡΑΡΑ, ΣΠ. ΚΑΡΡΑΣ. Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο «Παναγία», Θεσσαλονίκη.

Υπερωσµωτικό κώµα ΘΕΜ. ΚΑΛΤΣΑΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΠΡΑΡΑ, ΣΠ. ΚΑΡΡΑΣ. Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο «Παναγία», Θεσσαλονίκη. 29 Υπερωσµωτικό κώµα ΘΕΜ. ΚΑΛΤΣΑΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΠΡΑΡΑ, ΣΠ. ΚΑΡΡΑΣ Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο «Παναγία», Θεσσαλονίκη Εισαγωγή Οι πρώτες αναφορές για το υπεργλυκαιμικό μη κετονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Αίτιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας αποτελούν όλα τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από ένα: Ιδιοπαθής θροµβοπενική πορφύρα Μακροχρόνια λήψη λιθίου είναι δυνατό να προκαλέσει: Νεφρογενή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Για ποιο λόγο η από του στόµατος χορήγηση διαλύµατος πλούσιου σε NaCl και γλυκόζη είναι πιο αποτελεσµατική κατά της αφυδάτωσης λόγω διάρροιας, από ότι η χορήγηση διαλύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Check Up. by Live your Myth in Greece

Check Up. by Live your Myth in Greece Check Up by Live your Myth in Greece Check Up 1 / 5 : Γενική Αίματος Γιατρός δε σημαίνει το να μπορείς να διαβάζεις κάποια αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων. Οι φυσιολογικές τιμές είναι από δίπλα. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC (ραμιπρίλη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC (ραμιπρίλη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC (ραμιπρίλη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο Triatec 2,5 περιέχει 2,5 mg ραμιπρίλη. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Τα µικροθρεπτικά συστατικά περιλαµβάνουν τις βιταµίνες και τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητες ουσίες στη διατροφή του ανθρώπου γιατί δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες.

Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες. Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες. Αποτελεσµατική αντιµετώπιση της υπέρτασης και των συγγενών δυσλειτουργιών. LOSARTAN POTASSIUM + HYDROCHLOROTHIAZIDE 3 επικαλυµµένα δισκία (1 + 12,5) mg/tab 3 επικαλυµµένα

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου. Εργασία στη βιολογία. Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες. Μ. Κέλλυ Α 2

5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου. Εργασία στη βιολογία. Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες. Μ. Κέλλυ Α 2 5ο ΓΕΛ Χαλανδρίου Εργασία στη βιολογία Διαταραχές στους ενδοκρινείς αδένες Μ. Κέλλυ Α 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ενδοκρινικό σύστημα είναι ένα σύνθετο σύστημα αδένων και αποτελείται από τον θυρεοειδή, τους παραθυρεοειδείς,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιυπερτασικό + ιουρητικό

Αντιυπερτασικό + ιουρητικό Αντιυπερτασικό + ιουρητικό Multiclop F.c.tabs Losartan K + Hydrochlorothiazide BT x 28 x (100+12.5) mg/tab BT x 28 x (100+25) mg/tab ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MULTICLOP Losartan potassium & Hydrochlorothiazide

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΟΚΡΙΝΕΙΣ Α ΕΝΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΕΝ ΟΚΡΙΝΕΙΣ Α ΕΝΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΝ ΟΚΡΙΝΕΙΣ Α ΕΝΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΑΤΟΜΙΑ 01/51 Σύστηµα ενδοκρινών αδένων 1. Υπόφυση 2. Επίφυση 3. Θυρεοειδής αδένας 4. Παραθυρεοειδής αδένες 5. Επινεφρίδια 6. Πάγκρεας 7. Ωοθήκες 8. Όρχεις 9. Θύµος αδένας 02/51

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Cushing Επινεφριδιακή Ανεπάρκεια

Σύνδρομο Cushing Επινεφριδιακή Ανεπάρκεια Σύνδρομο Cushing Επινεφριδιακή Ανεπάρκεια Κρυσταλλένια Αλεξανδράκη Ενδοκρινολόγος Επιστ.Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΤΟΥΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Σύνδρομο Cushing (Cushing Syndrome,

Διαβάστε περισσότερα

γ) Ασυµπτωµατικοί ενήλικες µε A1c µεταξύ 5.7% και 6.4% δ) Ενήλικας µε γλυκόζη πλάσµατος 140 mg/dl, 2 h µετά από του στόµατος λήψη 75g γλυκόζης

γ) Ασυµπτωµατικοί ενήλικες µε A1c µεταξύ 5.7% και 6.4% δ) Ενήλικας µε γλυκόζη πλάσµατος 140 mg/dl, 2 h µετά από του στόµατος λήψη 75g γλυκόζης 2 ιαγνωστικά Κριτήρια Αναστασία Θανοπούλου 1. Με βάση την Αµερικανική ιαβητολογική Εταιρεία (American Diabetes Association, ADA), ποιος από τους παρακάτω ασθενείς πληρεί τα κριτήρια για τη διάγνωση του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού Μυοπάθεια σε έδαφος υποθυρεοειδισμού

Παρουσίαση περιστατικού Μυοπάθεια σε έδαφος υποθυρεοειδισμού Παρουσίαση περιστατικού Μυοπάθεια σε έδαφος υποθυρεοειδισμού Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική Kλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρούσα νόσος: Ασθενής ηλικίας 58 ετών προσήλθε σε μέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ» Τελευταία ενηµέρωση 30 εκεµβρίου 2007

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ» Τελευταία ενηµέρωση 30 εκεµβρίου 2007 1 ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ» Τελευταία ενηµέρωση 30 εκεµβρίου 2007 2 Κεφάλαιο 1 ΥΣΦΑΓΙΑ Θέµα 1 (σηµειώστε τις σωστές απαντήσεις) Στον καρκίνο του οισοφάγου τα κλινικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MEDROL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MEDROL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (σε δραστικά συστατικά) Κάθε δισκίο περιέχει Methylprednisolone* 4 mg 16

Διαβάστε περισσότερα

Empirol ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Empirol ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ NORMA HELLAS S.A. EMPIROL VERSION: PIL-2060601-03 DATE: 14-12-2012 Empirol ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: Empirol 1.2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: Καπτοπρίλη,

Διαβάστε περισσότερα

Άποιος διαβήτης. Φωτεινή Ελένη Καραχάλιου. Mέρος IV: ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΛΟΒΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ - ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ. 1.1. Φυσιολογία αντιδιουρητικής ορμόνης

Άποιος διαβήτης. Φωτεινή Ελένη Καραχάλιου. Mέρος IV: ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΛΟΒΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ - ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ. 1.1. Φυσιολογία αντιδιουρητικής ορμόνης 14 Mέρος IV: ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΛΟΒΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ - ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ Άποιος διαβήτης Φωτεινή Ελένη Καραχάλιου 1. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.1. Φυσιολογία αντιδιουρητικής ορμόνης Η αργινίνη-βαζοπρεσσίνη είναι η ανθρώπινη αντιδιουρητική

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Τα παρακάτω φάρµακα εκτός από ένα έχουν θέση στην αντιµετώπιση της στηθάγχης: ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: β-αδρενεργικοί διεγέρτες Ποια από τις παρακάτω είναι κληρονοµική νόσος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Από το βιβλίο Παθολογική Φυσιολογία (McPhee), τα κεφάλαια 4 (Λοιμώδη νοσήματα), 6 (Αιμοποιητικό), 12, 13, 14, 15 (Πεπτικό: γαστρεντερικό, σπλήνας, ήπαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΟΜΥIΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ

ΝΕΥΡΟΜΥIΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΝΕΥΡΟΜΥIΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Όπως θα δούμε υπάρχει μια πληθώρα νευρολογικών παθήσεων που επηρεάζουν την αναπνευστική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα