ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ PROLOG Ι. ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥ ΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ PROLOG Ι. ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥ ΗΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ PROLOG Ι. ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥ ΗΣ

2 ΓΕΝΙΚΑ PROLOG PROgramming in LOGic Πρώτη υλοποίηση: Alain Colmerauer, Μασσαλία (Αρχή Επίλυσης, Εργασία R. Kowalski) εύτερη υλοποίηση: D. Warren, Εδιµβούργο ηλωτική γλώσσα: διάκριση µεταξύ λογικής και ελέγχου σ ένα πρόγραµµα (Kowalski: πρόγραµµα = λογική + έλεγχος)

3 ΒΑΣΙΚΑ Ένα πρόγραµµα Prolog αφορά οντότητες του προβλήµατος µε το οποίο ασχολείται, τις ιδιότητές τους και τις σχέσεις τους. Ένα πρόγραµµα Prolog µπορεί να περιλαµβάνει Γεγονότα (Facts): παριστάνουν συγκεκριµένες ιδιότητες ή σχέσεις µεταξύ συγκεκριµένων οντοτήτων του προβλήµατος-τα τα δεδοµένα του προβλήµατος. Κανόνες (Rules): παριστάνουν γενικευµένες σχέσεις µεταξύ οντοτήτων του προβλήµατος-οι οι συλλογισµοί για την επίλυση του προβλήµατος. Ερωτήµατα (Questions/Queries): παριστάνουν τα ζητούµενα ενός προβλήµατος-ο ο τρόπος αλληλεπίδρασης µε τον χρήστη. Σχόλια: : ό,τι βρίσκεται ανάµεσα σε /* */

4 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ (1) Μια ατοµική έκφραση έχει την εξής µορφή: <κατηγόρηµα>(<όρος1>, <όρος2>,, <όροςν< όροςν>). Το κατηγόρηµα (predicate)( εκφράζει µια ιδιότητα µιας οντότητας ή µια σχέση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων. Ο αριθµός των σχετιζόµενων οντοτήτων ονοµάζεται τάξη (arity) του κατηγορήµατος. Ένα κατηγόρηµα είναι ένα αλφαριθµητικό (συµβολοσειρά) που ξεκινά µε µικρό γράµµα, επιτρέπεται η χρήση του _ (π.χ. loves, mother, man, make_tree).

5 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ (2) Ένας όρος (term)( µπορεί να έιναι: Μια σταθερά (constant),, δηλ. ένας αριθµός (π.χ. 2, 3.4, 8, -10) ή ένα αλφαριθµητικό (συµβολοσειρά) που ξεκινά µε µικρό γράµµα (επιτρέπεται και το _ ) ή βρίσκεται σε απλά εισαγωγικά, π.χ. class1, x_1, giannis,, p2, Petros Petros.. Μια σταθερά παριστάνει µια συγκεκριµένη οντότητα. Μια µεταβλητή (variable),, δηλ. ένα αλφαριθµητικό (συµβολοσειρά) συµβολοσειρά), που ξεκινά µε κεφαλαίο γράµµα ή το _ (π.χ. X, X2, _Y, Obj3). Μια µεταβλητή αντιπροσωπεύει ένα σύνολο οµοειδών οντοτήτων. Υπάρχει η ανώνυµη µεταβλητή (_), που χρησιµοποιείται όπως µια µεταβλητή, αλλά όταν δεν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε την τιµή δέσµευσης της µεταβλητής. Μια δοµή (structure)( structure), δηλ. ένας σύνθετος όρος της µορφής: <όνοµα-δοµής>(<όρος δοµής>(<όρος-1>, <όρος-2>,, <όρος-ν>). Αντιπροσωπεύει µια οντότητα (όνοµα-δοµής) µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (ορος-1, όρος-2 2 όρος-ν).

6 ΓΕΓΟΝΟΤΑ (FACTS) Γεγονός = ατοµική έκφραση χωρίς µεταβλητές. Παραδείγµατα man(giannis). (man/1) father(giannis, kostas). (father/2) gives(giannis, maria,, book1). (gives/3) gives(giannis, maria, book(black_horse, ellis)).

7 ΚΑΝΟΝΕΣ (1) Ένας κανόνας έχει την µορφή: <έκφραση-κεφαλή> κεφαλή> :-: <έκφραση-σώµα>. σώµα>. Η <έκφραση-κεφαλή> κεφαλή> ενός κανόνα είναι πάντα µια ατοµική έκφραση και ονοµάζεται κεφαλή (head) του κανόνα. Η <έκφραση-σώµα> σώµα> είναι µια σύνθετη έκφραση και ονοµάζεται σώµα (body) του κανόνα: <έκφραση-σώµα> σώµα> = <ατοµ < ατοµ.. έκφρ.-1><λογικός 1><λογικός-τελεστής-1> <λογικός< λογικός-τελεστής-ν>< ><ατοµ. ατοµ.-έκφρ. έκφρ.-ν>. Οι λογικοί τελεστές είναι: το, (AND( AND),, το ; (OR( OR) ) και το not (NOT).

8 ΚΑΝΟΝΕΣ(2) Παραδείγµατα likes(giannis,, X) :-: likes(x,, wine). parent(x,, Y) :-: father(x,, Y). sibling(x,, Y) :-: father(z,, X), father(z,, Y). sibling(x,, Y) :-: brother(x,, Y); sister(x,, Y). ιπλή ανάγνωση ενός κανόνα ηλωτική: Εάν <σώµα> τότε <κεφαλή> ιαδικαστική: Για να αποδειχθεί η <κεφαλή> θα πρέπει να αποδειχθεί το <σώµα>

9 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?- <έκφραση> Π.χ.?- likes (giannis( giannis, maria). (απάντηση: yes-no)?- likes (giannis( giannis,, X). (απάντηση:( µεταβλητή-τιµή) τιµή)?- likes (_, maria). (απάντηση: yes-no)

10 ΕΞΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ write(x) εκτύπωση της τιµής της Χ write(hello) hello write( hello hello ) hello nl αλλαγή γραµµής?- write(one), write(two) onetwo?- write( one ), write(two) one two?- write(one), nl, write(two) one two

11 ΕΙΣΟ ΟΣ ΑΠΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ read(x). (εισαγωγή όρων µε δέσµευση της Χ) : george. X = george Yes (!!!προσοχή στην τελεία)

12 ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Τελεστές σύγκρισης: =, \=, <, >, =<, >= Εκφράσεις : 2 > 4, Χ =< 5, Χ = Υ king-time (george( george,, 867, 920). king-time (john, 920, 960). king-time (paul( paul,, 961, 990). king (X, Y) :-: king-time (X, A, B), Y >= A, Y =< B.?- king (george( george,, 900). Yes?- king (john, 900). No?- king (X, 930). X=john Yes?- king (X, 920). X=george george; X=john; No

13 ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθµητικοί τελεστές: +, -,, *, /, mod Αριθµητικές εκφράσεις: 3*4+5, Χ*Υ+2, -2*Χ Τελεστής υπολογισµών: is tr-dim (abc( abc,, 10, 15). tr-dim (abd( abd,, 8, 12). tr-dim (ade( ade,, 6, 10). tr-area (X, A) :-: tr-dim (X, Y1, Y2), A is Y1*Y2/2.?- tr-area (abd( abd,, X). X=48 Yes?- tr-area (adg( adg,, X). No

14 ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (1) Χρησιµοποιείται ως ενδοθεµατικός τελεστής: Χ=Υ Τα Χ, Υ είναι εν γένει δύο όροι που επιτρέπεται να περιέχουν αδέσµευτες µεταβλητές. Ο έκφραση-στόχος στόχος «Χ=Υ» (Χ ίσον Υ) έχει σαν αποτέλεσµα τον έλεγχο ταιριάσµατος (matching) των Χ, Υ, δηλ. έλεγχο του αν είναι ταυτόσηµα ή µπορούν να γίνουν ταυτόσηµα. Αν ταιριάζουν, τότε ο στόχος επιτυγχάνει (true)( true),, αλλιώς αποτυγχάνει (false). Αντίθετα ενεργεί το κατηγόρηµα ανισότητας: Χ \= = Υ

15 ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (2) Κανόνες ελέγχου ισότητας/ταιριάσµατος της έκφρασης Χ=Υ Αν Χ είναι αδέσµευτη και Υ είναι δεσµευµένη (ή µια σταθερά), τότε τε Χ, Υ είναι ίσες (ταιριάζουν). Επί πλέον, η Χ αναγκάζεται να δεσµευτεί από τον ίδιο όρο που δεσµεύεται και η Υ (ή τη σταθερά). plays (postman, football) = X. (Επιτυγχάνει,( και η Χ δεσµεύεται από τη δοµή «plays (postman, football)») Οι ακέραιοι αριθµοί και τα άτοµα είναι ίσα (ταιριάζουν) µε τον εαυτό τους. (12( 1266 = 126, ball = ball) ύο δοµές είναι ίσες αν έχουν το ίδιο όνοµα και αριθµό όρων και όλοι οι αντίστοιχοι όροι είναι ίσοι (ταιριάζουν). plays (postman, football) = plays (postman, X) (Επιτυγχάνει,( και η Χ δεσµεύεται από τον όρο football football ). Στην περίπτωση που έχουµε δύο αδέσµευτες µεταβλητές, τότε ταιριάζουν και υποχρεώνονται να είναι «κοινής χρήσης», δηλ. οποτεδήποτε η µία δεσµεύεται από ένα όρο, δεσµεύεται και η άλλη από τον ίδιο όρο.

16 ΛΙΣΤΕΣ (1) Ένας άλλος τύπος όρου ή δοµής στην Prolog. Είναι µια διατεταγµένη ακολουθία στοιχείων (χωρίς καθορισµένο µήκος). ιακρίνουµε την κεφαλή (head)( και την ουρά (tail). Μια λίστα µπορεί να περιέχει σαν στοιχεία οποιουσδήποτε όρους (σταθερές, µεταβλητές, δοµές, άλλες λίστες). Η κενή λίστα είναι µια λίστα χωρίς στοιχεία.

17 ΛΙΣΤΕΣ (2) Παραδείγµατα: [the, ship, [has, good, fish]] [a, X, 2, [Y, Z], [b]] [ ] Υπάρχει ειδικός συµβολισµός για την εξαγωγή (δέσµευση σε µεταβλητές) της κεφαλής και της ουράς µιας λίστας: [Χ Υ]. p([a,, b, c]). p([the, ship, [has, good, fish]]).?- p[x Y]. X = a Y = [b, c] ; X = the Y = [ship, [has, good, fish]]?- p([_, _, [_ X]). X = [good, fish]

18 ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (1) Η αναζήτηση ενός στοιχείου σε µια δοµή που περιέχει άλλες ίδιες δοµές (π.χ. λίστα που περιέχει λίστες) ή µπορεί να θεωρηθεί ως συνιστώµενη από όµοιες υπό-δοµές απαιτεί αναδροµή. Σε περίπτωση αναδροµής απαιτούνται: Ένας αναδροµικός ορισµός (ορισµός( δια του εαυτού) Προσδιορισµός οριακών συνθηκών (π.χ. συνθήκες τερµατισµού)

19 ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (2) Παράδειγµα: : Αναζήτηση στοιχείου σε λίστα: member(x,, L) Ορισµός: Το Χ είναι µέλος της λίστας L αν (α) το Χ είναι η κεφαλή της L είτε (β) το Χ είναι µέλος της ουράς της L Τα παραπάνω µεταφράζονται ως εξής: member(x,, [X _]). member(x,, [_ Y]) :-: member(x,, Y). (αναδροµικός ορισµός: ορισµός του member δια του εαυτού του)

20 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΛΙΣΤΩΝ member(x,, L) (επιτυχία, αν η τιµή της µεταβλητής X είναι µέλος της λίστας L, αλλιώς αποτυχία). Π.χ.?- member(a,, [b, a, c]) Yes append(l1, L2, X) (Ενοποίηση των L1, L2 και το αποτέλεσµα στη µεταβλητή Χ). Π.χ.?- append([a,, b], [1, 2, 3], X) X=[a, b, 1, 2, 3]?- append(x,, [c, d], [a, b, c, d]) X=[a, b] length(l,, N) (Το πλήθος των στοιχείων της L ανατίθεται στην Ν). Π.χ.?- length([a,, b, c, d], N) N=4

21 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ (1) Έχουµε τις προτάσεις: (1) master(giorgos, odi). (2) master(giannis, pluto). (3) lives(giannis, athina). (4) lives(y,, Z) :-: master(x,, Y), lives(x,, Z). Θέλουµε να αποδείξουµε:?- lives(pluto, athina).

22 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ (2) Στόχοι lives(pluto, athina) Ενοποίηση Με την (4), Y=pluto, Z= athina (1) master(giorgos, odi). (2) master(giannis, pluto). (3) lives(giannis, athina). (4) lives(y,, Z) :-: master(x,, Y), lives(x,, Z). master(x, pluto) Y) Με την (2) lives(x, athina) Z) X= giannis lives(giannis, athina) Με την (3) ΕΠΙΤΥΧΙΑ

23 ΟΠΙΣΘΟ ΡΟΜΗΣΗ (BACKTRACKING) (1) Θέλουµε να αποδείξουµε:?- lives(w, athina) Στόχοι lives(w, athina) Ενοποίηση Με την (3) (4) W=giannis Y=W ΕΠΙΤΥΧΙΑ Z=athina ; * (1) master(giorgos, odi). * (2) master(giannis, pluto). * (3) lives(giannis, athina). * (4) lives(y,, Z) :-: master(x,, Y), lives(x,, Z). master(x, W) lives(x, athina) Με την (1) (2) X= Χ= giorgos giannis W= W=odi pluto W=giannis W=pluto lives(giorgos, lives(giannis, athina) Με την (3) ΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ οπισθοδρόµηση

24 CUT (!) Τίθεται σαν στόχος (στοιχείο) σε κανόνες. Όταν το συναντήσει η διαδικασία απόδειξης, ικανοποιείται άµεσα. Σαν αποτέλεσµα έχει την καλύτερη απόδοση (και χωρικά και χρονικά). Περιπτώσεις χρήσης: Για να σταµατήσει η διαδικασία σε συγκεκριµένο κανόνα Για να σταµατήσει την προσπάθεια ικανοποίησης συγκεκριµένου στόχου Για να αποτρέψει την οπισθοδρόµηση, δηλ. την εύρεση εναλλακτικών λύσεων

25 CUT-ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 Σταµάτηµα σε Κανόνα Π.χ. αναδροµικοί ορισµοί, όπως το Ν!: n_parag(1,1) :-:!. n_parag(n,, P) :-: NEXT is N-1, N n_parag(next,, REST), P is REST * N.

26 CUT-ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 Σταµάτηµα Οπισθοδρόµησης Π.χ. Αναπαράσταση βηµατικής συνάρτησης y f(x,0) :-: X<3,!. 4 f(x,, 2) :-: 3 =< X, X < 6,!. 2 f(x,4) :-: 6 =< X. 3 6 x

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η τεχνική του τµη- µατικού προγραµµατισµού αποτελεί κύριο Είναι η τεχνική σχεδίασης σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη ε- νός προγράµµατος επιτυγχάνεται αναπτύσσοντας απλούστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å.

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å. 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1: Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα 10.1 Γενικός διδακτικός σκοπός Ο γενικός σκοπός του κεφαλαίου είναι να καταστούν ικανοί οι μαθητές να χρησιμοποιούν υποπρογράμματα για τη δημιουργία συνθέτων προγραμμάτων. 194

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λογική με τη συμβολική ή μη μορφή της έχει διεισδύσει σε όλες τις πτυχές της πληροφορικής. Η ανάπτυξη της συμβολικής

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Κεϕάλαιο 1 Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Το κεϕάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό και έχει σκοπό να υπενθυµίσει και να γενικεύσει κάποιες εν µέρει γνωστές έννοιες καθώς και τη σχετική ορολογία και το συµβολισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Visual Basic Net 2005 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γρηγόρης Τζιάλλας ΛΑΜΙΑ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ VISUAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΕΡΩΤΗΕΙ ΩΤΟΥ ΑΘΟΥ 1. ηµειώστε το γράµµα αν η πρόταση είναι σωστή και το γράµµα αν είναι λάθος. 1. Ο αλγόριθµος πρέπει να τερµατίζεται µετά από εκτέλεση πεπερασµένου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Τ-1854 Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Λ Α Ρ Ι Σ Α 2 0 1 2 ebooks4greeks.gr ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα