ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ"

Transcript

1 ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα να χαρακτηρίσετε κάθε πρόταση µε το γράµµα Σ αν είναι σωστή και µε το γράµµα Λ αν είναι λάθος. Στις ερωτήσεις 6-7 επιλέγετε τη σωστή απάντηση γράφοντας και την δικαιολόγηση της απάντησής σας. Στην ερώτηση 8 αντιστοιχίζετε τα στοιχεία της στήλης µε αυτά της στήλης.. Σε µια αδιαβατική εκτόνωση ενός αερίου α. η πίεση αυξάνεται β. η θερµοκρασία αυξάνεται γ. η ενεργός ταχύτητα αυξάνεται δ. η µέση κινητική ενέργεια για κάθε µόριο ελαττώνεται ( Μονάδες). πό µία κατάσταση ενός ιδανικού αερίου, που αποδίδεται µε ένα σηµείο, σε διάγραµµα p- είναι δυνατόν να περνούν α. δύο αδιαβατικές καµπύλες β. δύο ισόθερµες καµπύλες γ. µια ισόθερµη κα µια αδιαβατική καµπύλη δ. δύο ισοβαρείς καµπύλες ( Μονάδες). Ένα φορτισµένο σωµατίδιο εισέρχεται µε ταχύτητα µέσα σε χώρο όπου συνυπάρχουν ένα οµογενές ηλεκτρικό έντασης Ε και ένα µαγνητικό πεδίο έντασης κάθετα µεταξύ τους. ια να κάνει ευθύγραµµη οµαλή κίνηση, το φορτισµένο σωµατίδιο πρέπει: E α. η να είναι παράλληλη στο µαγνητικό πεδίο και να έχει µέτρο β. η να είναι παράλληλη στο ηλεκτρικό πεδίο και να έχει µέτρο E γ. η να είναι κάθετη και στα δύο πεδία και να έχει µέτρο E δ. η να σχηµατίζει γωνία φ µε το µαγνητικό πεδίο και να έχει µέτρο ( Μονάδες). ύο ηλεκτρικά φορτία βρίσκονται σε απόσταση r και το σύστηµα έχει ηλεκτρική δυναµική ενέργεια U -J. Το ένα φορτίο συγκρατείται ακίνητο, ενώ το άλλο φορτίο µετατοπίζεται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια του συστήµατος να µεταβληθεί και να γίνει U -J. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; α. Τα δύο φορτία είναι ετερόσηµα. β. Τα δύο φορτία είναι οµόσηµα. γ. Η απόσταση µεταξύ των φορτίων αυξήθηκε. δ. Η απόσταση µεταξύ των φορτίων µειώθηκε. ( Μονάδες) E

2 5. Ένα αρµονικό εναλλασσόµενο ρεύµα έχει στοιχεία ταυτότητας <<, 5Hz >>. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; α. Το πλάτος της τάσης είναι β. Η περίοδος του ρεύµατος είναι Τ5s. γ. ν το εναλλασσόµενο ρεύµα διαρρέει ωµική αντίσταση Ω τότε η µέση ισχύς που καταναλώνεται στην αντίσταση, είναι PW. δ. Το ρεύµα µηδενίζεται 8 φορές το δευτερόλεπτο. ( Μονάδες) 6. Ένας µηχανικός κατασκεύασε µία µηχανή εσωτερικής καύσης (τύπου Otto) που λειτουργεί µεταξύ των θερµοκρασιών και. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αφορά την απόδοση της µηχανής αυτής είναι σωστή; α. η απόδοση της µηχανής είναι % β. η απόδοσή της µηχανής είναι µικρότερη από 6% γ. η απόδοση της µηχανής είναι 6% δ. η απόδοσή της µηχανής είναι µεγαλύτερη από 6% Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. ( Μονάδες) 7. Σωληνοειδές πηνίο έχει µήκος l, αποτελείται από Ν σπείρες και έχει συντελεστή αυτεπαγωγής. όβουµε από το αρχικό σωληνοειδές ένα κοµµάτι µήκους l. Ο συντελεστής αυτεπαγωγής του κοµµατιού που έµεινε είναι: α. β. γ. δ. 6 Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. ( Μονάδες) 8. Στην ερώτηση αυτή να αντιστοιχίσετε τα µεγέθη της στήλης µε τις µονάδες της στήλης, γράφοντας στο φύλλο εξετάσεων, το νούµερο της στήλης µε το αντίστοιχο γράµµα της στήλης. παντήση. δ. γ.γ. α. Σ 5. α. Σ β. Λ β. Λ γ. Λ γ. Σ δ. Σ δ. Σ. ΗΕ Ε αυτ. Συντελεστής αυτεπαγωγής. Εσωτερική ενέργεια U. Συχνότητα 5. Μαγνητική ροή. Η β. Wb γ. sec δ. sec - ε. ζ. J ( Μονάδες)

3 6.β. Σωστή νωρίζουµε ότι από όλες τις θερµικές µηχανές που λειτουργούν µεταξύ των ίδιων θερµοκρασιών, µεγαλύτερη απόδοση έχει η µηχανή Carnot. ια τις δεδοµένες θερµοκρασίες Τ ψ, Τ Θ Τψ η απόδοση της µηχανής Carnot είναι α c - α c - α c, α c,6 Τθ δηλ. πόδοση 6%. Άρα η µηχανή αυτή (Otto) έχει απόδοση < 6% N S 7. δ. Σωστή Το αρχικό Σωλεινοειδές Πηνίο έχει µ o l () Το σωληνοειδές που έµεινε έχει l l N µήκος l ' l - Άρα µειώθηκαν οι σπείρες και έγιναν Ν ' l 9 Ν S ' µ 6 N S o ' µ o l l 8.. ε. α.ζ. δ 5. β ΘΕΜ : () ' Ν Οπότε: ' µ o l S ). Να αποδειχθεί ότι για τα ιδανικά αέρια ισχύει C p C v +. ( Μονάδες). Να εξηγηθεί πλήρως γιατί δεν ορίζονται οι γραµµοµοριακές θερµότητες για την ισόθερµη µεταβολή. ( Μονάδες). Θεωρούµε µια ισοβαρή συµπίεση (Ρ σταθ.) από µια κατάσταση (όγκος ) σε µια κατάσταση (όγκος ) (βλέπε σχήµα). Η µάζα του αεριού είναι σταθερή. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες είναι λάθος. i. Η πυκνότητα του αερίου διπλασιάστηκε και η ενεργός ταχύτητα υποδιπλασιάστηκε. ii. Η µέση κινητική K ενέργεια υποδιπλασιάστηκε. Να δικαιολογηθούν οι απαντήσεις. (5 Μονάδες) P Τ Τ

4 ) ύο θετικά φορτισµένα σωµατίδια εκτοξεύονται µε ταχύτητα ίδιου µέτρου το ένα εναντίον του άλλου από άπειρη απόσταση. Τα σωµατίδια έχουν αντίστοιχα µάζες και φορτία (, ) το πρώτο και (, ) το δεύτερο. Ποια από τις παρακάτω τιµές αντιστοιχεί στη µέγιστη τιµή που µπορεί να πάρει η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια U του συστήµατος;.. α. β. Να δικαιολογηθεί πλήρως η απάντησή σας. γ. (7 Μονάδες) ) πό το ίδιο σηµείο ενός οµογενούς µαγνητικού πεδίου µαγνητικού πεδίου έντασης βάλλονται δύο ετερόσηµα αλλά κατά απόλυτη τιµή ίσα φορτία, (, αρνητικό) και (, θετικό) µε ταχύτητες και αντίστοιχα. (όπως φαίνεται στο Σχήµα που ακολουθεί.) φού µεταφέρετε το σχήµα στο φύλλο εργασίας σας και σχεδιάσετε τις τροχιές των φορτίων να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος και να δικαιολογήσετε πλήρως κάθε απάντησή σας. α. ν τα δύο φορτισµένα σωµατίδια έχουν > τότε για τις συχνότητες περιστροφής τους ισχύει <. ( Μονάδες) β. ν τα δύο φορτισµένα σωµατίδια έχουν ίσες αρχικές κατά µέτρο ορµές p p τότε ο λόγος των ακτίνων τους είναι. ( Μονάδες)!

5 γ. ν έχουν ίσες κινητικές ενέργειες τότε ισχύει ( Μονάδες)! πάντηση ). Θεωρώ µια Ισοβαρή µεταβολή ι αυτήν ισχύουν: U η Cν Τ W P η Τ ος Θ.Ν Q U+W nc p nc ν Τ+ n Τ C P C ν + Q η C Τ p. νωρίζουµε ότι : Q n C Τ () όπου C : γραµµοµοριακή ειδική θερµότητα () Q c () () n Τ ια τηνισόθερµη: Τ C Άρα δεν ορίζεται. Η µεταβολή είναι Ισοβαρής Συµπίεση P σταθ. δηλ. P P Ο όγκος υποδιπλασιάζεται άρα και η θερµοκρασία (από το νόµο Τ Ισοβαρούς σταθ.) δηλ. υποδιπλασιάζεται Τ () Πυκνότητα d ατάσταση : d ατάσταση :d ολ d ολ d H πυκνότητα διπλασιάστηκε Ενεργός Ταχύτητα : : r r M M () () άρα i) Λάθος

6 Μέση ινητική Ενέργεια Τ () K K Τ Υποδιπλασιάστηκε άρα ii) Σωστό. Η ηλεκτρική δυναµική Ενέργεια του Συστήµατος της όταν xin U K Άρα η U παίρνει τη µέγιστη τιµή x x όταν x δηλ. όταν η απόσταση γίνει ελάχιστη. H απόσταση γίνεται ελάχιστη ( ) τα σώµατα αποκτήσουν κοινές ταχύτητες (κατά µέτρο και φορά). x in ρχικά,, (+) Τελικά in ρ ( αρχ) ρ ( τελ) ολ ολ Εφαρµόζω..Ο : Εφαρµόζω..Ε. : K αρχ + αρχ τελ + + () 8 + ( ax). ( ax) 9 9 Άρα β. Σωστή τελ ( ax) ( ax) ax ()

7 . α. Σωστό π π π > < < < β. Σωστό ρ ρ () () γ. Λάθος () () ΘΕΜ : n / ol ενός ιδανικού αερίου που έχει γ,5, βρίσκονται σε θερµοκρασία Τ, πίεση Ρ 6. 5 Ν/ και καταλαµβάνουν όγκο. Το αέριο υποβάλλεται σε κυκλική µεταβολή, η οποία αποτελείται από τις εξής επιµέρους µεταβολές: : ισοβαρής εκτόνωση, µέχρι διπλασιασµού του αρχικού όγκου του αερίου : διαβατική εκτόνωση : Ισόθερµη εκτόνωση - +

8 α. Να παραστήσετε τις µεταβολές του κύκλου σε διάγραµµα Ρ-. (8 Μονάδες) β. Να υπολογίσετε το έργο που ανταλλάσσει συνολικά το αέριο µε το περιβάλλον κατά την κυκλική µεταβολή του. (9 Μονάδες) γ. Να υπολογίσετε την απόδοση αυτού του κύκλου. (8 Μονάδες) ίνονται ln,7 πάντηση Ισοβαρή εκτόνωση διαβατική εκτόνωση Ισό θερµη α) P 6 5 K N P 5 P 6 N 6 K P 5 P N r K P Ισοβαρής Εκτόνωση : Τ 6 διαβατική Εκτόνωση : : γ Τ γ,5 8 8 γ γ γ γ Τ Τ Τ P 5 Ισόθερµη Συµπίεση : P P N P 8 P P 8 Ρ(Ν/ ) Ρ 6 5 Τ Ρ 5 8 Τ Τ () β) : W P n Τ ( ) W 6 j

9 P P P 8 P P W 8 : W γ 5 N W P W 6 W + j :W W Άρα W n ln W ln W 6 ( ln ln 8) 8 6 ln W W + W + W 6 j W 5 j ολ ολ γ γ Wολ 5 Άρα α α α, ή % Q 8 γ) Q προσφ n C Τ Q Q n ( ) Q 8 j ΠΡ p ΠΡ ΠΡ ΘΕΜ : ια την παρακάτω διάταξη του (Σχ.), τα σύρµατα και έχουν µεγάλο µήκος και αµελητέα ωµική αντίσταση. Ο αγωγός Λ έχει µήκος l, αντίσταση Ω και µάζα,kg Τα άκρα και των συρµάτων συνδέονται µε αντίσταση 9Ω και το όλο σύστηµα βρίσκεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης µέτρου το οποίο είναι κάθετο στο επίπεδο των αγωγών. Τη στιγµή t ασκείται στον αγωγό Λ σταθερή εξωτερική δύναµη F N και ο αγωγός κατά την κίνησή του δέχεται δύναµη τριβής ολίσθησης σταθερού µέτρου N. K F Λ (Σχ.). Να βρείτε την οριακή ταχύτητα ορ του αγωγού Λ. (7 Μονάδες)

10 . αθώς ο αγωγός Λ κινείται µε την οριακή ταχύτητα, κάποια στιγµή παύει να ασκείται η εξωτερική δύναµη F, µε αποτέλεσµα ο αγωγός να εκτελεί επιβραδυνόµενη κίνηση και τελικά να σταµατήσει. i. Να βρείτε την επιβράδυνση α του αγωγού Λ και το ρυθµό µεταβολής της κινητικής του ενέργειας τη στιγµή που η ταχύτητα του αγωγού είναι ορ t. ii. (6 Μονάδες) Πόση είναι η θερµότητα που αναπτύσσεται στο κύκλωµα κατά την διάρκεια της επιβραδυνόµενης κίνησης; (5 Μονάδες). ν στο παραπάνω κύκλωµα µε τα στοιχεία που δόθηκαν αντί να ασκείται σταθερή δύναµη F και αν δεν υπάρχουν τριβές, αλλά αντί αυτών είναι συνδεδεµένη πηγή ΗΕ Ε olt και αµελητέας εσωτερικής αντίστασης (r) όπως φαίνεται καθαρά στο παρακάτω σχήµα (Σχ.) και ο αγωγός Λ ολισθαίνει µε σταθερή επιτάχυνση α. ν τη χρονική s στιγµή t ο αγωγός είναι ακίνητος, να βρείτε: i) την χρονική στιγµή t όπου η ένταση του ρεύµατος στο κύκλωµα είναι I, και να γίνει η γραφική παράσταση I- t. (7 Μονάδες) Ε α Λ (Σχ.) πάντηση. Εφόσον F εξ > Τ ο αγωγός αρχίζει να κινείται προς τα δεξιά. Λόγω κίνησης του αγωγού αναπτύσσεται E ΕΠ l µε την πολικότητα που φαίνεται στο ΕΕΠ l (Σχήµα ). Οπότε IΕΠ (όπου + + η αντίσταση του αγωγού Λ) F I ΕΠ Λ U Ε ΕΠ F εξ (Σχήµα )

11 F Ι ΕΠ l l l F F () + + ΣF ορ όταν : ( F Τ) ( + ) () l ορ εξ Fεξ F + Fεξ Τ ορ ορ + l. ι) Παύει να ασκείται η F εξ δηλ F εξ Επιβραδυνόµενη ίνηση ορ l ορ Όταν, ΣF α F α α +, α,5, α α 5 και ΣF t ορ ΣF α ορ α t s 5 t j s ιι) πό ρχή διατήρηση της Ενέργειας Ε αρχ τελ + Q ορ Q Q 8 j Ε. Τη στιγµή t, Ι Ι + O αγωγός από την ακινησία, αρχίζει και κάνει επιταχυνόµενη κίνηση µε σταθερή επιτάχυνση α, άρα η ταχύτητα του είναι α t (). Στον αγωγό αναπτύσσεται E I α / s Ε ΕΠ () l E α lt () που λειτουργεί ως ΕΠ αποδέκτης και το ρεύµα στο κύκλωµα είναι: Ε Ε () ΕΠ ΕΕΠ α lt t Ι I t + Ι + Ι,. και η γραφική παράσταση είναι: 6 s,επειδή Λ + - Ε ΕΠ Ι () t(s)

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής ιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 009. Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας Τριγωνομετρικοί αριθμοί 0 π/6 π/4 π/3 π/ π 3π/ ηµ 0 ½ συν 1 3 3 1 0-1 ½ 0-1 0 Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων στο διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘEMA 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση A1.

Διαβάστε περισσότερα

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α.

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α. ΘΕΜΑ Α. Σωστή απάντηση είναι η α. Πριν το κλείσιμο του διακόπτη η αντίσταση του κυκλώματος είναι: λ, = Λ +. Μετά το κλείσιμο του διακόπτη η ολική αντίσταση είναι: λ, = Λ. Έτσι,,,, Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Τυπολόγιο Φυσικής Τυπολόγιο Φυσικής 3 Γενικά Θέματα Διεθνές Σύστημα (S.I.) Μέγεθος Σύμβολο Μονάδα Σύμβολο Μήκος L μέτρο meter m Μάζα m χιλιόγραμμο Kilogram Kg Χρόνος t δευτερόλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Απριλίου, 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση. Γενικές οδηγίες: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα