ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Ένα κλειστό δοχείο µε ανένδοτα τοιχώµατα περιέχει ποσότητα η=0,4mol ιδανικού αερίου σε θερµοκρασία θ 1 =17 ο C. Να βρεθούν: α) το παραγόµενο έργο, β) η θερµότητα που προσφέρθηκε στο αέριο και γ) η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου. ίνονται: R= 8,314 J/mol o K και γ=5/3. (Μονάδες 5) ΘΕΜΑ Ο Ιδανικό αέριο εκτονώνεται αδιαβατικά από την κατάσταση Α(Ρ 1,V 1, T 1 ) στην κατάσταση Β(Ρ,V,T ). Στη συνέχεια, το αέριο επαναφέρεται ισόχωρα στην αρχική του θερµοκρασία Τ 1. Το παραγόµενο κατά την εκτόνωση έργο είναι W AB =840Joule. Ζητείται: α) να γίνει η γραφική παράσταση των µεταβολών αυτών σε διάγραµµα Ρ-V, β) να βρεθεί η θερµότητα που απορρόφησε το αέριο κατά την ισόχωρη µεταβολή. (Μονάδες 5) ΘΕΜΑ 3 Ο Σε µια µηχανή Carnot η θερµή δεξαµενή έχει θερµοκρασία Τ 1 = 400 ο Κ και η ψυχρή δεξαµενή θερµοκρασία Τ =300 ο Κ. α) Να βρεθεί η απόδοση α της µηχανής. β) Πόση πρέπει να γίνει η θερµοκρασία της θερµής δεξαµενής, χωρίς να µεταβληθεί η θερµοκρασία της ψυχρής δεξαµενής, ώστε η απόδοση της µηχανής να γίνει l α α'= ; 3 γ) Πόσο έργο παράγει αρχικά η µηχανή σε κάθε κύκλο, αν η αντίστοιχη θερµότητα που απορροφά είναι Q 1 =1000J; (Μονάδες 5) ΘΕΜΑ 4 o Σωµάτιο α εισέρχεται κάθετα σε στήλη οµογενούς µαγνητικού πεδίου έντασης Β=10 - π Tesla και βγαίνει µε γωνία θ=30 ο ως προς την αρχική διεύθυνση. Να βρείτε τον χρόνο κίνησης του σωµατίδιου µέσα στο πεδίο. ίνονται m α = kgr, 9 α = cb. Το πεδίο βαρύτητας παραλείπεται. (Μονάδες 5)

2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 ου ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ 1 Ο α) Επειδή τα τοιχώµατα του δοχείου είναι ανένδοτα, θα είναι V=σταθ. V = 0 και το παραγόµενο από το αέριο έργο W=ΣΡ V W=0 β) Η θερµότητα που προσφέρθηκε στο αέριο είναι Q=nC (Τ - Τ ) v 1 (1) C p Είναι, όµως: γ = C p =γc C v () v και () R Cp -C v =R γcv -C v =R (γ -1)C v =R C v = (3) γ -1 Η σχέση (1) λόγω της (3) γράφεται: nr(τ - Τ ) Q = 1 Q = 498,8Joule γ -1 γ) Από τον πρώτο θερµοδυναµικό νόµο, έχουµε Q= U+W w=0 U=Q U = 498,8Joule ΘΕΜΑ ο α) Στο διάγραµµα Ρ-V του σχήµατος, έχουν γίνει οι γραφικές παραστάσεις της αδιαβατικής εκτόνωσης ΑΒ και της ισόχωρης θέρµανσης ΒΓ του αερίου.

3 β) Στην αδιαβατική µεταβολή είναι Q AB =0 (1), οπότε ο 1 ος θερµοδυναµικός νόµος δίνει (1) Q = U +W 0= U +W U =-W () ΑΒ ΑΒ ΑΒ ΑΒ ΑΒ ΑΒ ΑΒ Στην ισόχωρη µεταβολή είναι W ΒΓ =0 (3), οπότε ο 1 ος θερµοδυναµικός νόµος δίνει (3) Q = U +W Q = U +0 U =Q (4) ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ Αν ο αριθµός των mol του αερίου είναι n και η γραµοµµοριακή ειδική θερµότητα αυτού υπό σταθερό όγκο είναι C V, τότε έχουµε: U =nc v(τ - Τ ) ΑΒ 1 (5) και (5) U =nc v(τ - Τ ) U =-nc v(τ - Τ ) U =- U ΒΓ 1 ΒΓ 1 ΒΓ ΑΒ (6) Η σχέση (6) λόγω της () και της (4) γράφεται: () U =- U Q = -(-W ) Q = W ΒΓ ΑΒ (4) ΒΓ ΑΒ ΒΓ ΑΒ Q = 840Joule ΒΓ ΘΕΜΑ 3 ο α) Η απόδοση της µηχανής Carnot δίνεται από τη σχέση Τ α =1- α =0,5 Τ 1 β) Έστω Τ 1 η ζητούµενη θερµοκρασία της θερµής δεξαµενής. Η νέα απόδοση της µηχανής Carnot θα είναι: Τ α Τ Τ α Τ 3-α α'=1- =1- =1- = Τ' 3 Τ' Τ' 3 Τ' Τ' 0 1 = Τ Τ' =360 Κ 3-α 1 γ) Από τον ορισµό της απόδοσης µιας θερµικής µηχανής, έχουµε: W α = W =αq W =50Joule Q 1 1

4 ΘΕΜΑ 4 ο Όταν το σωµάτιο εισέρχεται κάθετα στις δυναµικές γραµµές ασκείται σε αυτό δύναµη Laplace κάθετη στην U 0 µε αποτέλεσµα το σωµάτιο να διαγράψει τόξο περιφέρειας µέχρι να βγει έξω από το µαγνητικό πεδίο. Η δύναµη Laplace είναι κεντροµόλος δύναµη για την κυκλική κίνηση: υ 0 ΒqαR F =F qαυ Β =m α υ = (1) όπου R η ακτίνα της κυκλικής 1 Κ 0 R 0 m α τροχιάς. Επειδή η κίνηση είναι οµαλή κυκλική το τόξο ΑΓ είναι: ΑΓ = υ t αλλά ΑΓ = Θ R (θ σε rad) οπότε: 0 ΘR Θ R mα Θm υ t=θ R t = t = t = α t = sec 0 υ ΒqαR Β q 0 α

5 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Α/ Μια ποσότητα n=10/r ιδανικού αερίου καταλαµβάνει όγκο V A = 10 5 N/m. Το αέριο εκτονώνεται µε σταθερή πίεση µέχρι ο όγκος του να γίνει V B = m 3 και στη συνέχεια εκτονώνεται 1 αδιαβατικά µέχρι η πίεσή του να γίνει Ρ = 10 5 Ν/m r 16. Αν για το αέριο δίνεται γ =5/3 τότε: να βρείτε την τελική θερµοκρασία του. (Μονάδες 1) Β/ Ένα δοχείο έχει όγκο V=5lt και περιέχει αέριο ήλιο (Ηe) υπό πίεση Ρ=, Ν/m. Η τετραγωνική ρίζα της µέσης τιµής των τετραγώνων των ταχυτήτων των µορίων του ηλίου είναι υ =500m/sec. Να υπολογιστεί ο αριθµός των mol του ηλίου. ίνεται η γραµµοµοριακή µάζα ηλίου Μ=4gr/mol. (Μονάδες 13) ΘΕΜΑ Ο Μια µικρή σφαίρα µάζας m 1 =10-10 kgr που φέρει φορτίο Q 1 =+10-1 Cb κινείται µε ταχύτητα υ 1 = m/sec. Μια επίσης µικρή σφαίρα Β µάζας m =3m, που φέρει φορτίο Q =9, είναι αρχικά ακίνητη. Αν δεχθούµε ότι οι δυο σφαίρες αρχικά βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση µεταξύ τους (ώστε να µην ασκείται καµιά δύναµη µεταξύ τους) και η διεύθυνση της υ 1 συµπίπτει µε την διάκεντρο των σφαιρών να βρείτε την ελάχιστη απόσταση στην οποία θα πλησιάσουν οι δυο σφαίρες και τα µέτρα των ταχυτήτων που έχουν εκείνη την στιγµή ( υνάµεις βαρύτητας και µαγνητικές παραλείπονται). (Μονάδες 5) ΘΕΜΑ 3 Ο Σε ένα κύκλοτρο τα ηλεκτρόδια έχουν ακτίνα R D =40cm η ένταση του µαγνητικού πεδίου είναι Β=Τesla και η τάση = 10 3 V. Το κύκλοτρο χρησιµοποιείται για την επιτάχυνση πρωτονίων. α) Πόση είναι η συχνότητα της εναλλασσόµενης τάσης που εφαρµόζεται µεταξύ των ηλεκτροδίων;

6 β) Πόση µέγιστη κινητική ενέργεια αποκτούν τα πρωτόνια; γ) Πόσες περιφορές κάνουν τα πρωτόνια µέσα στο κύκλοτρο πριν βγουν από αυτό; δ) Πόσο χρόνο κινούνται µέσα στο κύκλοτρο; ίνονται: m Ρ = kgr, Q D = Cb. (Μονάδες 5) ΘΕΜΑ 4 Ο Στο άτοµο του υδρογόνου το ηλεκτρόνιο περιφέρεται γύρω από τον πυρήνα σε κυκλική τροχιά ακτίνας τ. Να βρείτε: α) την ταχύτητα του e β) την κινητική, δυναµική και ολική ενέργεια του e. ίνονται: m e, q e, κ ηλ. και ότι οι δυνάµεις βαρύτητας είναι αµελητέες (Μονάδες 5)

7 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ου ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Α/ Από την καταστατική εξίσωση βρίσκουµε τη θερµοκρασία Τ Α. Ρ V Ρ V =nrt Τ = Α Α Τ =400 0 Κ. Α Α Α Α nr Α Στην µεταβολή ΑΒ επειδή Ρ =σταθ. ισχύει: V V V Α = Β Τ = Β Τ Τ =800 0 Κ Τ Τ Β V Α Β Α Β Α Στην αδιαβατική µεταβολή ΒΓ ισχύει η σχέση: 1/γ γ γ γ Ρ γ Ρ Ρ V =Ρ V V = Β V V =V Β V = Β Β Γ Γ Γ Ρ Β Γ Β Ρ Γ Γ Γ 1/(5/3) 10 5 V = /5 V = ( 5 ) 3/5 V = m 3 (1/16) 10 5 Γ Γ Γ Για το σηµείο Γ ισχύει: Ρ V =nrt Τ =00 0 Κ Γ Γ Γ Γ Β/ Η µέση κινητική ενέργεια των µορίων του ηλίου είναι: Μ m= Ε Κ = ΚΤ mυ = ΚΤ mυ =3ΚΤ ΝΑ R Κ = ΝΑ Μ R Μυ υ =3 Τ Μυ =3RT T= (1) Ν Ν 3R Α Α Έστω n ο ζητούµενος αριθµός των mol του ηλίου. Από την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων, έχουµε:

8 Μυ 3ΡV (1) υ =( υ ) ΡV = nrt PV = nr n = 3R 3ΡV n= n=0,4mol Μυ Μ υ ΘΕΜΑ Ο Στο πρόβληµά µας έχουµε κρούση. Οι σφαίρες µπορεί να µην «αγγίσουν» µεταξύ τους, αλλά εξακολουθούµε να µιλάµε για κρούση επειδή η σχετικά ισχυρή δύναµη που δρα για µικρό χρόνο σε σχέση µε τον χρόνο που παρατηρούµε την σφαίρα Α έχει µια σηµαντική επίδραση πάνω στην κίνηση των σφαιρών. Την στιγµή της κρούσης η σχετική ταχύτητα των σφαιρών είναι µηδέν δηλαδή οι απόλυτες ταχύτητές τους είναι ίσες κ 1 =κ (1) Επειδή για το σύστηµα των σφαιρών δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάµεις παίρνουµε το νόµο της διατήρησης της ορµής για την στιγµή πολύ πριν την κρούση και την στιγµή της κρούσης: m 1 υ 1 +0=m 1 υ 1 +m υ 1 m 1 υ 1 =m 1 υ 1 +m υ 1 m 1 υ 1 =m 1 υ 1 +3m 1 υ 1 υ 1 =υ 1 /4 υ 1 =10 5 m/sec. Άρα: υ 1 =υ =10 5 m/sec. Από το θεώρηµα διατήρησης της ενέργειας για το σύστηµα των σφαιρών qq παίρνουµε: m υ = m + m +Κ υ 1 υ ηλ χ () qq Η ποσότητα Κ 1 ηλ χ είναι η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια του συστήµατος την στιγµή της κρούσης. Λύνουµε την () και βρίσκουµε: Χ= m. ΘΕΜΑ 3 Ο α) Για µια τυχαία κυκλική τροχιά µέσα σε ένα ηλεκτρόδιο m ρυ mρυ παίρνουµε: F=F ι qρ υβ= r = (1) όπου r η ακτίνα της Κ r qρ Β κυκλικής τροχιάς και υ η γραµµική ταχύτητα εκείνη τη στιγµή.

9 (1) mρυ qρβ Αλλά υ =πft υ =πf f = f =10 8 Ηz qρβ πmρ β) Αν στην σχέση (1) θέσουµε όπου τ την ακτίνα των ηλεκτροδίων R D η ταχύτητα υ θα αντιστοιχεί στην µέγιστη ταχύτητα που αποκτούν τα πρωτόνια, οπότε: mρυmax R qρ Β R = υ = D D q Β max και εποµένως: ρ mρ R q Β 1 D ρ Ε max = mρυmax Ε max = () Ε = Joule m max ρ γ) Αν Ν οι περιφορές του πρωτονίου τότε αυτό περνάει µέσα από το ηλεκτρικό πεδίο Ν φορές. Σε κάθε διάβαση του πρωτονίου από το διάκενο µεταξύ των ηλεκτροδίων επιταχύνεται µε τάση v και αποκτάει τελικά ενέργεια E max, οπότε: R q Β R q Β () D ρ D ρ Ε max =Νqρv =Νqρv Ν = Ν =8000στρ mρ 4mρv δ) Αν Τ η περίοδος της περιφοράς τότε ο χρόνος κίνησης του πρωτονίου είναι: t=ντ t= Ν t= = sec f 10 8 ΘΕΜΑ 4 Ο α) Η δύναµη Coulomb µεταξύ ηλεκτρονίου και πυρήνα είναι κεντροµόλος δύναµη για το ηλεκτρόνιο. qρ qe meυ qρ qe F =F κ = υ = κ C Κ ηλ τ ηλ τ meτ qe Αλλά q ρ = qe οπότε: υ = κ ηλ me τ (1) β) q q 1 (1) 1 Ε = m υ Ε = m κ e Ε = κ e e Κ Κ e ηλ m τ Κ ηλ e τ qρ qe -qeqe qe Ε = κ = κ =-κ ηλ τ ηλ τ ηλ τ q q q Ε = Ε +Ε Ε = κ e - κ e E =-κ e ολ Κ ολ ηλ τ ηλ τ ολ ηλ τ

10 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Μια ποσότητα ιδανικού αερίου καταλαµβάνει όγκο V 1 =10-3 m 3 σε πίεση Ρ 1 = Ν/m. Θερµαινόµενο το αέριο διαστέλλεται µε σταθερή πίεση σε όγκο V = m 3. Να βρείτε το έργο W, τη θερµότητα Q και τη µεταβολή u της εσωτερικής ενέργειας κατά τη µεταβολή. ίνεται: C P =5R/. (Μονάδες 5) ΘΕΜΑ Ο Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου µεταβαίνει από την κατάσταση Α(Ρ,V) στην κατάσταση Β(Ρ/3, 3V), µε δύο τρόπους: 1) Με ισοβαρή µεταβολή και στη συνέχεια ισόχωρη µεταβολή. )Με ισόχωρη µεταβολή και στη συνέχεια ισόβαρη µεταβολή. Τα συνολικά ποσά θερµότητας που ανταλλάσσει το αέριο µε το περιβάλλον στις δύο περιπτώσεις είναι Q 1 και Q, αντίστοιχα. Να αποδειχτεί ότι ισχύει η σχέση Q 1 =3Q. (Μονάδες 5) ΘΕΜΑ 3 Ο Μια ποσότητα n=1/r mol ιδανικού αερίου καταλαµβάνει όγκο V A = m 3 σε πίεση Ρ Α = Ν/m. Το αέριο εκτελεί την κυκλική µεταβολή Α Β Γ Α που αποτελείται από τις πιο κάτω διαδοχικές µεταβολές: ΑΒ: ισοβαρή εκτόνωση µε Τ Β =600 0 Κ, ΒΓ: ισόχωρη ψύξη µε Τ Γ = Κ, Γ : ισοβαρή συµπίεση µε Τα =00 0 Κ, Α: ισόχωρη θέρµανση. Να βρείτε το έργο που παράγει το αέριο σε µια κυκλική µεταβολή και τη θερµότητα σε κάθε µεταβολή. ίνονται: C P =5R/, C V =3R/ (Μονάδες 5) ΘΕΜΑ 4 Ο Μια ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται στην κατάσταση Α (Ρ 1, V 1, T 1 ) και µεταφέρεται αδιαβατικά στην κατάσταση Β (Ρ, V, T ) οπότε παράγεται έργο W= α Joule. Αν στη συνέχεια προσφέρουµε µε σταθερό όγκο στο αέριο θερµότητα Q= α Joule, να δείξετε ότι το αέριο θα ξαναπάρει την αρχική του θερµοκρασία Τ 1. (Μονάδες 5)

11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ου ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Επειδή η πίεση παραµένει σταθερή το έργο δίνεται από τη σχέση: W=Ρ 1 V W=Ρ 1 (V -V 1 ) W=3000 J. H θερµότητα που απορροφάει το αέριο δίνεται από τη σχέση: Q=nC Ρ Τ Q=nC Ρ (Τ -Τ 1 ) αλλά από την καταστατική εξίσωση: Ρ V =nrt 11 1 Ρ V =nrt 1 Ρ (V - V ) n(t - Τ )= R οπότε Q= C Ρ 1 (V - V 1 ) Q = 7500J Ρ R Από τον 1 ο θερµοδυναµικό νόµο παίρνουµε: u =Q-W u=4500 J ΘΕΜΑ Ο Έστω n o αριθµός των mol του αερίου και C P, C V οι γραµµοµοριακές ειδικές θερµότητες αυτού. Παρατηρούµε ότι Ρ Α V Α =ΡV (1) και Ρ Β V Β = Ρ 3V Ρ V =ΡV () προκύπτει 3 Β Β ότι: Ρ Α V Α =Ρ Β V B (3) H σχέση (3) δηλώνει ότι τα σηµεία Α και Β ανήκουν στην ίδια ισόθερµη Τ και κατά συνέπεια ισχύει U AΓΒ = U AΓ Β =0 (4) Για τη µεταβολή ΑΓΒ, ο 1 ος θερµοδυναµικός νόµος δίνει (4) Q = U +W Q =W Q =W +W ΑΓΒ ΑΓΒ ΑΓΒ 1 ΑΓΒ 1 ΑΓ ΓΒ Q =Ρ(3V - V) + 0 Q = PV 1 1 Για τη µεταβολή ΑΓ Β, ο ίδιος νόµος δίνει (4) Q = U +W Q =W Q =W +W ΑΓ'Β ΑΓ'Β ΑΓ'Β ΑΓ'Β ΑΓ' Γ'Β Ρ ΡV Q Q =0+ (3V-V) Q = Q = Q =3Q (5) 1 1

12 ΘΕΜΑ 3 Ο Από την καταστατική εξίσωση βρίσκουµε την αρχική θερµοκρασία Ρ Α V A = nrt A T A =300 0 K Στην ισοβαρή εκτόνωση ΑΒ ισχύει: V Α = V Β V = m 3 Τ Τ Β Α Β Ρ Ρ Στην ισόχωρη ψύξη ΒΓ ισχύει: Γ = Β Ρ = 10 5 Ν/m Τ Γ Γ Τ 3 Β V Στην ισοβαρή συµπίεση Γ ισχύει: Γ Τ Γ V = V = m 3 Τ Το έργο που παράγει το αέριο στην κυκλική µεταβολή ισούται αριθµητικά µε το εµβαδό της επιφάνειας που περικλείεται από την ΑΒΓ, δηλαδή: W 3 1 ( ) ( )( ) ολ = ΑΒΓ = ΑΒ ΒΓ = v 100 Β v Α Ρ Α Ρ Γ = 3 w ολ = J Στις ισοβαρείς µεταβολές η θερµότητα θα δίνεται από τη σχέση Q=nC Ρ Τ ενώ στις ισόχωρες από τη σχέση Q=nC V Τ. Οπότε: Q AB =nc Ρ (Τ Β -Τ Α ) Q AB =+750J Q BΓ =nc V (Τ Γ -Τ Β ) Q BΓ =-300J Q Γ =nc Ρ (Τ -Τ Γ ) Q Γ =-500J Q Α =nc V (Τ Α -Τ ) Q Α =+150J ΘΕΜΑ 4 Ο Στην µεταβολή ΑΒ έχουµε: Q=0 (αδιαβατική) οπότε από τον 1 ο θερµοδυναµικό νόµο παίρνουµε: u=q-w u=-w nc V (T -T 1 )=-α (1) Στη µεταβολή ΒΓ έχουµε W=0 (ισόχωρη) οπότε: u=q nc V (T Γ -T )=α () Από τις (1) και () παίρνουµε τελικά ότι: Τ Γ =Τ 1

13 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ [ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗ] ΘΕΜΑ 1 Ο Α/ Στο εσωτερικό σωληνοειδούς µήκους l δηµιουργείται οµογενές µαγνητικό πεδίο. Φορτισµένο σωµατίδιο µπαίνει στο µαγνητικό πεδίο µε γωνία φ ως προς την έντασή του. Να βρείτε το µήκος της τροχιάς του σωµατιδίου κατά την κίνησή του στο µαγνητικό πεδίο. (Μονάδες 1) Β/ Ηλεκτρόνιο και πρωτόνιο έχουν την ίδια κινητική ενέργεια Ε K(e) =E K(Ρ) και µπαίνουν κάθετα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο. Αν ο λόγος των µαζών τους είναι m e /m Ρ =1/1849, να βρείτε τον λόγο των ακτίνων καµπυλότητας των τροχιών που διαγράφουν τα δύο φορτισµένα σωµάτια. (Μονάδες 13) ΘΕΜΑ Ο Α/ Ένα ηλεκτρόνιο µπαίνει σε ταχύτητα υ 0 κάθετα στις δυναµικές γραµµές ηλεκτρικού πεδίου που σχηµατίζεται από δύο παράλληλες πλάκες, φορτισµένες αντίθετα, µήκους l. Να αποδείξετε ότι η εφαπτόµενη της τροχιάς του ηλεκτρονίου στο σηµείο που το ηλεκτρόνιο βγαίνει από το πεδίο, τέµνει το φορέα της υ 0 σε απόσταση από το σηµείο εισόδου ίση µε l /. Το πεδίο βαρύτητας παραλείπεται. (Μονάδες 1) Β/Πρωτόνιο και σωµάτιο α βρίσκονται αρκετά µακριά ώστε να µην ασκείται καµία δύναµη µεταξύ τους. Το πρωτόνιο ρίχνεται εναντίον του σωµατίου α µε ταχύτητα υ 0. Να βρείτε την ελάχιστη απόσταση που θα πλησιάσουν και τις ταχύτητές τους εκείνη τη

14 στιγµή. ίνονται m α = 4m Ρ, q α =q Ρ και ότι οι µαγνητικές και βαρυτικές δυνάµεις παραλείπονται. (Μονάδες 13) ΘΕΜΑ 3 Ο Μια ποσότητα ιδανικού αερίου καταλαµβάνει όγκο V A =1m 3 σε θερµοκρασία Τ Α =500 0 Κ και πίεση Ρ Α = N/m. To αέριο εκτελεί κυκλική µεταβολή που αποτελείται από τις πιο κάτω διαδοχικές µεταβολές α) ισόθερµη εκτόνωση µέχρι ο όγκος να γίνει V B =4m 3 β) ισοβαρή συµπίεση µέχρι ο όγκος να γίνει V r =m 3 γ) ισόθερµη συµπίεση µέχρι ο όγκος να γίνει V =1m 3 δ) ισόχωρη θέρµανση µέχρι η θερµοκρασία να γίνει Τα Α =500 0 Κ. Να βρείτε το συνολικό έργο στην κυκλική µεταβολή (Μονάδες 5) ΘΕΜΑ 4 Ο Ποσότητα ιδανικού αερίου καταλαµβάνει όγκο V A = 10-3 m 3 σε θερµοκρασία Τ Α =00 0 Κ και πίεση Ρ Α = Ν/m. To αέριο κάνει κυκλική µεταβολή που αποτελείται από τις πιο κάτω διαδοχικές µεταβολές. α) µια ισόβαρη εκτόνωση µέχρι η θερµοκρασία του να γίνει Τ Β =600 ο Κ β) µια ισόθερµη εκτόνωση µέχρι η πίεσή του να γίνει Ρ r = 10 5 N/m γ) µια ισοβαρή συµπίεση µέχρι η θερµοκρασία του να γίνει Τ =00 ο Κ δ) µια ισόθερµη συµπίεση µέχρι η πίεση να γίνει η αρχική (Ρ Α ). 1. Να σχεδιάσετε τις µεταβολές στα διαγράµµατα Ρ-V, V-T, Ρ-Τα. Να βρείτε το έργο σε κάθε µεταβολή και το συνολικό έργο σε µια κυκλική µεταβολή. (Μονάδες 5)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής ιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Α ύ σ ε ι ς τ ω ν α σ κ

Διαβάστε περισσότερα

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Τυπολόγιο Φυσικής Τυπολόγιο Φυσικής 3 Γενικά Θέματα Διεθνές Σύστημα (S.I.) Μέγεθος Σύμβολο Μονάδα Σύμβολο Μήκος L μέτρο meter m Μάζα m χιλιόγραμμο Kilogram Kg Χρόνος t δευτερόλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α.

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α. ΘΕΜΑ Α. Σωστή απάντηση είναι η α. Πριν το κλείσιμο του διακόπτη η αντίσταση του κυκλώματος είναι: λ, = Λ +. Μετά το κλείσιμο του διακόπτη η ολική αντίσταση είναι: λ, = Λ. Έτσι,,,, Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Σε όλες τις κινήσεις που μελετούσαμε μέχρι τώρα, προκειμένου να απλοποιηθεί η μελέτη τους, θεωρούσαμε τα σώματα ως υλικά σημεία. Το υλικό σημείο ορίζεται ως σώμα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 5. Η εσωτερική ενέργεια Τα υλικά σώµατα αποτελούνται από δοµικούς λίθους, δηλαδή άτοµα, ιόντα ή µόρια. Kάθε δοµικός λίθος σώµατος διαθέτει δυναµική και κινητική ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 Σεπτεμβρίου 2011 2 Περιεχόμενα 1 Βασικές έννοιες Θερμιδομετρίας 5 1.1 Θερμική Αλληλεπίδραση.....................

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Γωνιακές Ποσότητες Διανυσµατικός Χαρακτήρας των Γωνιακών Ποσοτήτων Σταθερή γωνιακή Επιτάχυνση Ροπή Δυναµική της Περιστροφικής Κίνησης, Ροπή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: Εσωτερική ενέργεια: Το άθροισμα της κινητικής (εσωτερική κινητική ενέργεια ή θερμική ενέργεια τυχαία, μη συλλογική κίνηση) και δυναμικής ενέργειας (δεσμών κλπ) όλων των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι έννοιες Το θερμοδυναμικό σύστημα ή απλά σύστημα είναι η περιοχή του σύμπαντος που μας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο.

Η ιδιότητα αυτή είναι η κίνηση, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν τα σώματα να αλλάζουν θέση στο χώρο. ΚΙΝΗΣΗ Εισαγωγικά (Εικόνες με τις αντίστοιχες λεζάντες) Ένας αετός πετά Ένας άνθρωπος περπατά Μια τίγρης ορμάει στο θύμα της Ενα ψάρι κολυμπάει Μια μπαλαρίνα περιστρέφεται Τα ρήματα που χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; Ηλεκτρισµός ονοµάζεται η ιδιότητα που εµφανίζουν ορισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Γ Εξαµήνου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Γ Εξαµήνου Α.Ε.Ν ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ Εξαµήνου ρ. Γ. Ι. Αυγουστής Φυσικός Τακτ. Καθηγητής Α.Ε.Ν Ασπροπύργου ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Φυσικός, τακτ. Καθηγητής, Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

: Μιγαδικοί Συναρτήσεις έως και αντίστροφη συνάρτηση. 1. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει γραφικά το νόμο του Gay-Lussac;

: Μιγαδικοί Συναρτήσεις έως και αντίστροφη συνάρτηση. 1. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει γραφικά το νόμο του Gay-Lussac; Τάξη : Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εξεταστέα Ύλη : Μιγαδικοί Συναρτήσεις έως και αντίστροφη συνάρτηση Καθηγητής : Mάρθα Μπαμπαλιούτα Ημερομηνία : 14/10/2012 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα