Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου"

Transcript

1 Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου 1.Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ; Σύµφωνα µε τον 1ο θερµοδυναµικό νόµο το ποσό της θερµότητας που απορροφά η αποβάλει ένα θερµοδυναµικό σύστηµα είναι ίσο µε: α. Το πηλίκο της µεταβολής της εσωτερικής ενέργειας προς το έργο W που παράγει ή δαπανά το σύστηµα β. το γινόµενο της µεταβολής της εσωτερικής ενέργειας επί το έργο W που παράγει ή δαπανά το σύστηµα γ. το αλγεβρικό άθροισµα της µεταβολής της εσωτερικής ενέργειας και του έργου W που παράγει ή δαπανά το σύστηµα δ. µηδέν όταν το έργο που παράγει ή δαπανά το σύστηµα είναι αρνητικό. Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου εκτονώνεται ισόθερµα και αντιστρεπτά από κατάσταση Α σε κατάσταση Β. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Για την µεταβολή Α B ισχύει: α. Q > 0, U 0, W < 0 β. Q 0, U < 0, W > 0 γ. Q < 0, U 0, W 0 δ. Q > 0, U 0, W > 0 3. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ; Αδιαβατική ονοµάζεται η µεταβολή εκείνη κατά τη διάρκεια της οποίας : α. δεν υπάρχει µεταφορά θερµότητας από το περιβάλλον προς το σύστηµα ή αντίστροφα β. δεν υπάρχει µεταφορά έργου από το περιβάλλον προς το σύστηµα γ. η θερµοκρασία του συστήµατος παραµένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της µεταβολής δ. δεν επιτρέπεται η µεταφορά µάζας από το περιβάλλον προς το σύστηµα ή αντίστροφα. 4. Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου υπόκειται σε ισόχωρη αντιστρεπτή µεταβολή στο τέλος της οποίας η πίεσή του έχει αυξηθεί. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες είναι λανθασµένες ; α. η µεταβολή χαρακτηρίζεται ισόχωρη θέρµανση β.το αέριο απορρόφησε θερµότητα γ. το αέριο αποδίδει έργο στο περιβάλλον ίσο µε τη θερµότητα που απορροφά δ. η εσωτερική ενέργεια του αερίου ελαττώθηκε 5.Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Θερµικές µηχανές ονοµάζουµε τις διατάξεις οι οποίες α. µετατρέπουν το µηχανικό έργο σε θερµότητα β. µετατρέπουν την θερµότητα σε µηχανικό έργο γ. έχουν απόδοση 100% δ. κατά την λειτουργία τους δεν απορροφούν ούτε αποβάλλουν θερµότητα προς το περιβάλλον τους 6. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ; Ο συντελεστής απόδοσης οποιασδήποτε µηχανής ισούται µε το πηλίκο: ΠΕΡΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 1 Παπαρρηγοπούλου α & Κουταΐση, Νίκαια &

2 α. του ωφέλιµου έργου που αποδίδει η µηχανή σε έναν κύκλο προς την ενέργεια που δαπανάµε ανά κύκλο για τη λειτουργία της. β. της ενέργειας που δαπανάµε ανά κύκλο για τη λειτουργία της προς την απώλεια ενέργειας ανά κύκλο γ. της ενέργειας που δαπανάµε ανά κύκλο για της λειτουργία της προς το ωφέλιµο έργο που αποδίδει η µηχανή ανά κύκλο δ. του ωφελίµου έργου που αποδίδει η µηχανή ανά κύκλο προς την ωφέλιµη ενέργεια που αποδίδει στο περιβάλλον της ανά κύκλο. 7. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ; Σύµφωνα µε τον δεύτερο θερµοδυναµικό νόµο είναι αδύνατον να κατασκευαστεί θερµοδυναµική µηχανή, η οποία α. να απορροφά θερµότητα από το περιβάλλον και ένα µέρος από αυτή να το αποβάλλει ξανά στο περιβάλλον β. να µετατρέπει ένα µέρος της θερµότητας που απορροφά σε µηχανικό έργο γ. να µετατρέπει ένα µέρος του απορροφούµενου µηχανικού έργου σε θερµότητα δ. να έχει απόδοση 100% 8. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Ο κύκλος Carnot αποτελείται από: α.δυο ισόχωρες και δυο αδιαβατικές µεταβολές β. δυο ισόθερµες και δυο ισοβαρείς µεταβολές γ. δυο αδιαβατικές και δυο ισοβαρής µεταβολές δ. δυο ισόθερµες και δυο αδιαβατικές µεταβολές 9. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες είναι λανθασµένες Μια θερµική µηχανή κατά την διάρκεια της θερµική µηχανής του µέσου της α. δεν ανταλλάσσει καθόλου θερµότητα και έργο µε το περιβάλλον β. µετατρέπει εξολοκλήρου τη θερµότητα σε που απορροφά σε µηχανικό έργο γ. αποβάλλει θερµότητα σε µια δεξαµενή χαµηλής θερµοκρασίας δ. αποδίδει ωφέλιµο έργο στο περιβάλλον 10.Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου υπόκειται σε ισοβαρή αντιστρεπτή µεταβολή B έτσι ώστε το αέριο να παράγει έργο W>0. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές i. το αέριο εκτονώνεται ii.το αέριο ψύχεται iii.το πηλίκο της θερµότητας που ανταλλάσσει το αέριο µε το περιβάλλον του προς την µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ισούται µε γ Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 11.Ένας εφευρέτης ισχυρίζεται ότι έφτιαξε µια θερµική µηχανή η οποία αποδίδει ανά κύκλο στο περιβάλλον ωφέλιµο έργο Wολ 500J και αποβάλλει ανά κύκλο θερµότητα Q c 500Jλειτουργώντας µεταξύ των θερµοκρασιών T h 1000Kκαι T c 600K. Είναι δυνατόν ο εφευρέτης να έφτιαξε µια τέτοια µηχανή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. ΠΕΡΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Παπαρρηγοπούλου α & Κουταΐση, Νίκαια &

3 1. n ol ιδανικού αερίου ( όπου R η παγκόσµια σταθερά των αερίων σε R J ) υποβάλλονται σε ισόθερµη αντιστρεπτή µεταβολή Bκαι απορροφάται o K θερµότητα 800lnJ από το περιβάλλον. Στο τέλος της µεταβολής αυτής ο όγκος του αερίου έχει διπλασιαστεί. α. Να υπολογίσετε το έργο που αντάλλαξε το αέριο µε το περιβάλλον του. Να ερµηνεύσετε το πρόσηµο του έργου που υπολογίσατε. β. να υπολογίσετε την απόλυτη θερµοκρασία του αερίου κατά την ισόθερµη µεταβολή γ. στη συνέχεια το αέριο υπόκειται σε ισόχωρη µεταβολή B Γ µέχρι να αποκτήσει την αρχική του πίεση p. Να υπολογίσετε την θερµότητα που αντάλλαξε το αέριο µε το περιβάλλον του κατά τη µεταβολή αυτή. 3R ίνεται C V. 13.Ορισµένη ποσότητα ιδανικού µονοατοµικού αερίου βρίσκεται αρχικά σε µια κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Α, στην οποία η πίεσή του ισούται µε 5 N p 10. α. Από την κατάσταση αυτή το αέριο εκτελεί αντιστρεπτή ισοβαρής µεταβολή µέχρι την κατάσταση ισορροπίας Β για την οποία ισχύει VB 4V. Το έργο που αποδίδει το αέριο στο περιβάλλον κατά τη µεταβολή αυτή είναι W B 1800 J. Οι ειδικές 3 5 γραµµοµοριακές θερµότητες του αερίου είναι CV Rκαι C P R. Να υπολογίσετε: i.τον όγκο του αερίου στην αρχική κατάσταση ισορροπίας Α ii.την µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου καθώς και η θερµότητα που ανταλλάσσει το αέριο µε το περιβάλλον του κατά τη διάρκεια της παραπάνω µεταβολής. β. Στη συνέχεια το αέριο υποβάλλεται σε αντιστρεπτή αδιαβατική µεταβολή B Γ µέχρι την αρχική του θερµοκρασία. Να υπολογίσετε το έργο που παράγει το αέριο κατά την αδιαβατική µεταβολή. 14. Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου υπόκειται στις αντιστρεπτές µεταβολές που φαίνονται στο παρακάτω διάγραµµα. ΠΕΡΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 3 Παπαρρηγοπούλου α & Κουταΐση, Νίκαια &

4 α. Να χαρακτηρίσετε το είδος των µεταβολών β. Σε ποια διεργασία δεν µεταβάλλεται η εσωτερική ενέργεια του αερίου και σε ποια δεν ανταλλάσει έργο µε το περιβάλλον του; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας γ. Να υπολογίσετε τη θερµότητα που απορροφά το αέριο από το περιβάλλον του καθώς και τη θερµότητα που αποβάλλει σε έναν κύκλο 3R 5R ίνονται : ln 0,7, CV, C p Ορισµένη ποσότητα ιδανικού µονοατοµικού αερίου βρίσκεται αρχικά σε 5 N κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Α, πίεσης p 10, όγκου 3 3 V 4 10 και απόλυτης θερµοκρασίας T 00K. Το αέριο υποβάλλεται σε κυκλική διεργασία η οποία αποτελεί τον κύκλο λειτουργία µιας θερµικής µηχανής και απαρτίζεται από τις εξής διαδοχικές αντιστρεπτές µεταβολές: i.μεταβολή Bκατά τη διάρκεια της οποίας η πίεση του αερίου µεταβάλλεται ανάλογα µε τον όγκο του µέχρι ο όγκος του αερίου να γίνει ίσος µε VB 4V ii.ισόχωρη ψύξη B Γµέχρι την αρχική πίεση iii. Ισοβαρής µεταβολή Γ Αµέχρι την αρχική κατάσταση ισορροπίας Οι ειδικές γραµµοµοριακές θερµότητες του αερίου είναι 3 R 5 C, C R V p 3 α. Να υπολογίσετε την πίεση και τον όγκο του αερίου στις καταστάσεις Β και Γ β. Να σχεδιάσετε την παραπάνω κυκλική µεταβολή σε διάγραµµα πίεσης- όγκου µε βαθµολογηµένους άξονες γ. Να υπολογίσετε το ωφέλιµο µηχανικό έργο που αποδίδει η θερµική µηχανή σε κάθε κύκλο λειτουργίας της δ. Να υπολογίσετε τον συντελεστή απόδοσης της θερµικής µηχανής Ένα ιδανικό αέριο που έχει γ, υποβάλλεται στην παρακάτω κυκλική 3 µεταβολή : i. Εκτονώνεται ισόθερµα µέχρι τριπλασιασµού του όγκου του ii.ψύχεται ισόχωρα ΒΓ iii. Συµπιέζεται αδιαβατικά ΓΑ στην αρχική κατάσταση α. Να παρατήσετε την παραπάνω κυκλική µεταβολή σε διάγραµµα p-v β. Να υπολογίσετε τον συντελεστή απόδοσης µιας θερµικής µηχανής που λειτουργεί µε τον παραπάνω κύκλο ( 3 / 3 0,48,ln3 1, 1) 17. υο φορτισµένα σωµατίδια (1) και () µε µάζες kg, 4 10 kgκαι φορτία q 1 µ C, q 4µ Cαντίστοιχα, κρατούνται ακίνητα απέχοντας µεταξύ τους απόσταση d 3. Κάποια στιγµή εκτοξεύουµε το σωµατίδιο (1) µε αρχική ταχύτητα µέτρου υο 00 / sκαι µε κατεύθυνση προς το σωµατίδιο (), ενώ ταυτόχρονα αφήνουµε το σωµατίδιο () ελεύθερο να κινηθεί. Να υπολογίσετε: α. τη µηχανική ενέργεια του συστήµατος των δυο φορτίων τη στιγµή της εκτόξευσής του σωµατιδίου (1) β. το µέτρο της ταχύτητας των σωµατιδίων τη στιγµή που απέχουν µεταξύ τους ελάχιστη απόσταση ΠΕΡΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 4 Παπαρρηγοπούλου α & Κουταΐση, Νίκαια &

5 γ. τη µέγιστη ηλεκτρική δυναµική ενέργεια που αποκτά το σύστηµα των δυο σωµατιδίων δ. την ελάχιστη απόσταση που θα πλησιάσουν µεταξύ τους τα δυο σωµατίδια. 9 N ίνεται : k c Να θεωρήσετε αµελητέες τις βαρυτικές C αλληλεπιδράσεις.. ΠΕΡΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 5 Παπαρρηγοπούλου α & Κουταΐση, Νίκαια &

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής ιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

: Μιγαδικοί Συναρτήσεις έως και αντίστροφη συνάρτηση. 1. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει γραφικά το νόμο του Gay-Lussac;

: Μιγαδικοί Συναρτήσεις έως και αντίστροφη συνάρτηση. 1. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει γραφικά το νόμο του Gay-Lussac; Τάξη : Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εξεταστέα Ύλη : Μιγαδικοί Συναρτήσεις έως και αντίστροφη συνάρτηση Καθηγητής : Mάρθα Μπαμπαλιούτα Ημερομηνία : 14/10/2012 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α.

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α. ΘΕΜΑ Α. Σωστή απάντηση είναι η α. Πριν το κλείσιμο του διακόπτη η αντίσταση του κυκλώματος είναι: λ, = Λ +. Μετά το κλείσιμο του διακόπτη η ολική αντίσταση είναι: λ, = Λ. Έτσι,,,, Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι έννοιες Το θερμοδυναμικό σύστημα ή απλά σύστημα είναι η περιοχή του σύμπαντος που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 5. Η εσωτερική ενέργεια Τα υλικά σώµατα αποτελούνται από δοµικούς λίθους, δηλαδή άτοµα, ιόντα ή µόρια. Kάθε δοµικός λίθος σώµατος διαθέτει δυναµική και κινητική ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το «φρεσκάρισμα» των γνώσεων από τη Θερμοδυναμική με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ θερµι µ κή µ η µ χα χ ν α ή ενεργό υλικό Κυκλική µεταβολή

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ θερµι µ κή µ η µ χα χ ν α ή ενεργό υλικό Κυκλική µεταβολή ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ιάγραµµα ροής ενέργειας σε µια θερµική µηχανή (=διάταξη που µεταφέρει µέρος της θερµότητας σε µηχανική ενέργεια. Περιέχει ενεργό υλικόδηλ., µια ποσότητα ύλης στο εσωτερικό της που υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 Σεπτεμβρίου 2011 2 Περιεχόμενα 1 Βασικές έννοιες Θερμιδομετρίας 5 1.1 Θερμική Αλληλεπίδραση.....................

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: Εσωτερική ενέργεια: Το άθροισμα της κινητικής (εσωτερική κινητική ενέργεια ή θερμική ενέργεια τυχαία, μη συλλογική κίνηση) και δυναμικής ενέργειας (δεσμών κλπ) όλων των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Η εξίσωση αυτή εκφράζει μια σχέση μεταξύ της πίεσης, της θερμοκρασίας και του ειδικού όγκου. P v = R Όπου P = πίεση σε Pascal v = Ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ Το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα είναι μια έκφραση της διατήρησης της ενέργειας για θερμοδυναμικά συστήματα. Εάν ένα κλειστό σύστημα αλληλεπιδρά με το περιβάλλον μπορεί να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Να εξηγήσετε τα παρακάτω φαινόμενα με βάση την αρχή διατήρησης της ορμής: α) ανάκρουση του όπλου και β) κίνηση πυραύλου. 2. Γιατί ο πυροσβέστης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

Ισόθερμη, εάν κατά τη διάρκειά της η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή

Ισόθερμη, εάν κατά τη διάρκειά της η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή Με βάση το δίχρονο βενζινοκινητήρα που απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα, να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β,

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες ταλαντώσεις. Η ελάττωση του πλάτους (απόσβεση)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποίηση μέσα από το τριώνυμο

Μεγιστοποίηση μέσα από το τριώνυμο Μεγιστοποίηση μέσα από το τριώνυμο Μια από τις πιο όμορφες εφαρμογές του τριωνύμου στη φυσική είναι η μεγιστοποίηση κάποιου μεγέθους μέσα από αυτό. Η ιδέα απλή και βασίζεται στη λογική επίλυσης του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Α ύ σ ε ι ς τ ω ν α σ κ

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Τυπολόγιο Φυσικής Τυπολόγιο Φυσικής 3 Γενικά Θέματα Διεθνές Σύστημα (S.I.) Μέγεθος Σύμβολο Μονάδα Σύμβολο Μήκος L μέτρο meter m Μάζα m χιλιόγραμμο Kilogram Kg Χρόνος t δευτερόλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα