Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΤΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΤΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΩΝ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ( S) ΑΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

2 2 Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο Ι. Υπηρεσίες, Αυτοτελείς Διευθύνσεις και Γραφεία που υπάγονται στον Υπουργό Οικονομικών. 3 ΙΙ. Υπηρεσίες που υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών: 1. Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΙΙΙ. Γενική Γραμματεία Δημοσιών Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.): 1. Δ/νσεις που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Διευθύνσεις των Γενικών Διευθύνσεων: α) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού...7 β) Φορολογικής Διοίκησης γ) Τελωνείων και Ε.Φ.Κ δ) Γ.Χ.Κ. 13 ΙV. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων...14 V. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Διευθύνσεις της τέως Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο VΙ. Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε Διευθύνσεις Κεντρικής Υπηρεσίας Σ.Δ.Ο.Ε..16 VΙΙ. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.) 1. Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισμού Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών Διευθύνσεις Υπαγόμενες στoν Γ.Γ.Δ.Π.. 21

3 3 Ι.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ: Παρακολούθηση, συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων και των πληροφοριών από τους αρμόδιους φορείς, καθώς και τα κοινοτικά και διεθνή όργανα και οργανισμούς, σχετικά με την πορεία της έγκαιρης εφαρμογής των μέτρων/δράσεων των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής. 2.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΚΕΜΚΕ): ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: Συντονισμός των ενεργειών των Διευθύνσεων του Υπουργείου για την έγκαιρη απάντηση σε αναφορές και ερωτήσεις, που κατατίθενται στη Βουλή των Ελλήνων, σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Προβολή με κάθε πρόσφορο μέσο της δραστηριότητας του Υπουργείου Οικονομικών, σε όλους τους τομείς της αρμοδιότητάς του. Μέριμνα για την ενημέρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου για τα δημοσιευόμενα σχόλια, προτάσεις, παράπονα, απόψεις σε θέματα αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου και την απάντηση σε αυτά Δ/ΝΣΗ ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Π.ΑΜ.- Π.Σ.Ε.Α.)

4 4 ΙI.ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 1. Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Παρακολούθηση της πορείας των μακροοικονομικών μεγεθών, παροχή στοιχείων και διενέργεια προβλέψεων για τα μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς που πραγματοποιούν προβλέψεις και συντάσσουν εκθέσεις για την ελληνική οικονομία. Συμμετοχή στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Κράτους και του ΜΠΔΣ, στη σύνταξη του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και στη διαμόρφωση ad hoc προγραμμάτων πολιτικής, κυρίως όσον αφορά στην ανάλυση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και τη διενέργεια μακροοικονομικών προβλέψεων. Αξιολόγηση προτάσεων και σύνταξη ΚΥΑ που αφορούν καθορισμό ή αναπροσαρμογή τιμών αγαθών και υπηρεσιών Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Παρακολούθηση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος (Πιστωτικά Ιδρύματα, Κεφαλαιαγορά, Ιδιωτική Ασφάλιση), σχεδιασμός ειδικών πιστωτικών προγραμμάτων για την οικονομική ενίσχυση περιοχών και κλάδων της οικονομίας που αντιμετωπίζουν έκτακτα προβλήματα στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής πολιτικής και παρακολούθηση θεμάτων σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, στο πλαίσιο της γενικής εποπτείας που ασκεί το Υπουργείο Οικονομικών Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Παρακολούθηση των τάσεων/εξελίξεων του Πρωτογενούς, Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τομέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Εφαρμογή της Απόφασης ΕΕ (3118/ ) για την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Ο συντονισμός, η εποπτεία και η υποβοήθηση της ανάπτυξης των αστικών και οικοδομικών συνεταιρισμών. Παρακολούθηση και προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη ρύθμιση της αγοράς των παιγνίων, με σκοπό τη διασφάλιση της είσπραξης εσόδων για το κράτος Ν.4002/2011. Παρακολούθηση και προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν στα Κλειστά επαγγέλματα. Παρακολούθηση της Εφαρμογής του Ν. 3919/2011. Εποπτεία και υποβοήθηση της λειτουργίας και του έργου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (ΕΛΤΕ) για την επίτευξη της άσκησης του ελεγκτικού επαγγέλματος και του λογιστικού θεσμού. Θέματα Πιστοποιημένων Εκτιμητών Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στην απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, τα οικονομικά της υγείας, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πληθυσμού και τα οικονομικά του περιβάλλοντος Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Παρακολούθηση και μελέτη θεμάτων που αφορούν την προετοιμασία του φακέλου του Υπουργού Οικονομικών για τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο ECOFIN και σε άλλες συνθέσεις του Συμβουλίου. Μελέτη και επεξεργασία θεμάτων επιτελικού ή

5 5 ειδικού χαρακτήρα που συνδέονται άμεσα με την ΕΕ και τις οικονομικές της λειτουργίες. Παρακολούθηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τομέα της εσωτερικής αγοράς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Χειρισμός και υποστήριξη των εργαλείων για την εσωτερική αγορά (Internal Market Information System- IMI, SOLVIT, EU Pilot). Χειρισμός θεμάτων κρατικών ενισχύσεων και θεμάτων Ευρωπαϊκή Τράπεζας επενδύσεων (ΕΤΕπ) και των χρηματοδοτικών της οργάνων Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Γνωμοδοτήσεις και νομικές ρυθμίσεις σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής 2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 2.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

6 6 ΙΙΙ.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε.) Α.ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ i) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ii) Δ/NΣH ΔIEΘNΩN OIKONOMIKΩN ΣXEΣEΩN: Σχεδιασμός, συντονισμός, ανάπτυξη και οργάνωση των διεθνών οικονομικών σχέσεων σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα, προγραμματισμός σύναψης αναθεώρησης διεθνών οικονομικών συμφωνιών ή Συμβάσεων, εισήγηση της κύρωσής τους και παρακολούθηση της εκτέλεσής τους (ΠΔ284/1988 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 249/1998). Ανταλλαγή Πληροφοριών και ενίσχυση της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής στο πλαίσιο εφαρμογής, των Διεθνών Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας και των Συμβάσεων Ανταλλαγής Πληροφοριών. α) A TMHMA ΦOPOΛOΓIKΩN ΘEMATΩN: β) B TMHMA TEΛΩNEIAKΩN ΘEMATΩN: γ) Γ TMHMA TEΛΩNEIAKΩN ΘEMATΩN: iii) Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (E-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) iv) Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (E-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

7 7 Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ: 1.- Δ.1 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: α) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η Δ/ΝΣΗΣ: β) Α' ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗTIKHΣ MEPIMNAΣ: γ) Β' ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 2.- Δ.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ: Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : B' ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΜΟΥ : Γ' ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : Ε' ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: 3.- Δ.6 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Η διοικητική οργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, πλην των υπηρεσιών του Γ.Λ.Κ., και του Γ.Χ.Κ.. Η επεξεργασία και έκδοση αποφάσεων για την κατανομή και ανακατανομή αρμοδιοτήτων. Σύσταση, συγκρότηση και ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιών. Μέριμνα για την εφαρμογή μεθόδων απλούστευσης γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών, καθώς και για την υλοποίηση μέτρων, για την βελτίωση και αύξηση της παραγωγικότητας και για την βελτίωση των σχέσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου μεταξύ τους και με τους πολίτες. α) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ: β) Α' ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: γ) Β' ΤΜΗΜΑ OPΓANΩΣHΣ TEΛΩNEIAKΩN YΠHPEΣIΩN: δ) Γ' ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ: ε) Δ' ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

8 8 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Δ.12 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: Κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής και απόδοσης της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, της εφαρμογής των διατάξεων για τα φορολογικά κίνητρα, τους φορολογικούς συντελεστές και τους συντελεστές αποσβέσεων. Μέριμνα για σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. α) Α' ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ: β) Β' ΤΜΗΜΑ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ KAI ΠΛOIΩN: γ) 2.- Δ.13 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής και της απόδοσης της φορολογίας κεφαλαίου. Εισήγηση για σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. α) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η Δ/ΝΣΗΣ: β) Α' ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛ. ΚΛΗΡ/ΜΙ ΩΝ,ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ: γ) Β' ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛ.ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: δ) Γ' ΤΜΗΜΑ ΦOPOΛOΓIAΣ MEΓAΛHΣ AKINHTHΣ ΠEPIOYΣIAΣ: 3.- Δ.14 Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.: Κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του ΦΠΑ. Παρακολούθηση της κοινοτικής νομοθεσίας και μέριμνα για σχετικές νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις. α) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ: β) Α' ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Π.Α.: γ) B' TMHMA EIΔIKΩN KAΘEΣTΩTΩN ΦΠA KAI ΠAPOXHΣ YΠHPEΣIΩN: δ) Γ' ΤΜΗΜΑ EΠIΣTPOΦΩN ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ Φ.Π.Α.: ε) E' TMHMA ΣXEΣEΩN ME THN E.E. KAI NOMOΘETIKHΣ ΠPOΣAPMOΓHΣ: 4.- Δ.15 Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του ΚΒΣ, παρακολούθηση της κοινοτικής νομοθεσίας και μέριμνα για σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Εισήγηση στην Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων, υποστήριξη της διακομματικής Επιτροπής ν.1809/88 και των αρμόδιων Διευθύνσεων για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και επί θεμάτων προδιαγραφών λογισμικού και ανάπτυξης μηχανογραφικών εφαρμογών. α) Α' ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ: β) Β' ΤΜΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: γ) Γ' TMHMA ΦOPOΛOΓIKΩN TAMEIAKΩN MHXANΩN KAI ΣYΣTHMATΩN: 5.- Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ: Κατεύθυνση και παρακολούθηση της νομοθεσίας για τα τέλη χαρτοσήμου, τους συναφείς φόρους, τους φόρους υπέρ τρίτων και για τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας και λήψη των αναγκαίων μέτρων.

9 9 6.- Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ: Αρμοδιότητες ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγχου (άμεσης φορολογίας, ΦΠΑ και λοιπών έμμεσων φόρων, ηλεκτρονικού εμπορίου και ενδοομιλικών συναλλαγών, εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης κατοίκων Ελλάδας και ημεδαπής προέλευσης κατοίκων εξωτερικού). α) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ: β) Α' ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: γ) Β' ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ: δ) Γ' ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: ε) Δ' ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ: 7.- Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: Αρμοδιότητες στατιστικής ανάλυσης και μέτρησης επιδόσεων, κατάρτισης και παρακολούθησης επιχειρησιακών σχεδίων, εγγραφών και παρακολούθησης φορολογουμένων, διασταύρωσης και αξιολόγησης ελεγκτικών ευρημάτων και εκπόνησης ελεγκτικών προτύπων. α) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ β) Α' ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: γ) Β' ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: δ) Γ' ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ: ε) Δ' ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ: στ) Ε' ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ: 8.- Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ: Αρμοδιότητες: Ανάπτυξης και παρακολούθησης θεσμικού πλαισίου εκούσιας και αναγκαστικής είσπραξης δημοσίων εσόδων. Γραφείο αμοιβαίας συνδρομής στην είσπραξη με άλλα κράτη και εισπράξεων υπέρ τρίτων. Γραφείο παρακολούθησης και αξιολόγησης ληξιπροθέσμων οφειλών. Οφειλετών ειδικών κατηγοριών. Λογιστικής εσόδων και παρακολούθησης ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών. Γραφείο παρακολούθησης των ηλεκτρονικών εισπράξεων και ηλεκτρονικών επιστροφών των εσόδων και της ορθής απόδοσης των εσόδων που εισπράττονται από φορείς εκτός Δ.Ο.Υ. Διοικητικής υποστήριξης οργάνων και επιτροπών ελέγχου και είσπραξης. α) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ: β) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ: γ) Α' ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ : δ) Β' ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ : ε) Γ' ΤΜΗΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: δ) Δ' ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ

10 10 ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ: & ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ Δ.Ο.Υ.: στ) ΤΜΗΜΑ Ε - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ : 9. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙ- ΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ: Αρμοδιότητες παρακολούθησης των ποινικών φορολογικών και εισπρακτικών υποθέσεων, της διοικητικής, διαιτητικής και δικαστικής επίλυσης φορολογικών υποθέσεων, λήψης διοικητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, αξιολόγησης δικαστικών αποφάσεων επί θεμάτων ελέγχου Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: Αρμοδιότητες συμβουλευτικών υπηρεσιών και ευαισθητοποίησης φορολογούμενων οφειλετών, προληπτικής και κατασταλτικής αξιολόγησης φορολογουμένων ελεγχομένων και οφειλετών, επεξεργασίας στοιχείων και μέτρησης συμμόρφωσης.

11 11 3. ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ: 1.- Δ.17 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ: Θέματα τελωνειακού δασμολογίου, ΦΠΑ εισαγωγών-εξαγωγών, δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων και δασμών αντιντάμπιγκ, ποσοστώσεων, δασμολογικών προτιμησιακών καθεστώτων ή ειδικών συμφωνιών της Ε.Ε. με τρίτες χώρες. α) Α' ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ: β) Γ' ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ: γ) Ε' ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ: (για θέματα εισαγωγών-εξαγωγών) (για θέματα δασμολογητέας αξίας και δασμών αντιντάμπινγκ) 2.- Δ.18 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: Θέματα δασμολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων, εφοδιασμών πλοίων και αεροσκαφών, δασμολογικών και τελωνειακών διευκολύνσεων ειδών επιβατών και μετοικούντων προσώπων, οικονομικών ανασταλτικών καθεστώτων (τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, τελωνειακής αποταμίευσης, μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, προσωρινής εισαγωγής, ελευθέρων ζωνών), Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών, επιστροφών ΕΦΚ καυσίμων βάσει του ν.2861/ Δ.19 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: Εφαρμογή τελωνειακού κώδικα, δηλωτικά, θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, τελωνειακά καθεστώτα εξαγωγής/διαμετακόμισης, παρακολούθηση ενιαίου διοικητικού εγγράφου (ΕΔΕ), καθ ύλην αρμοδιότητες τελωνειακών αρχών, ταχυδρομικά θέματα, αζήτητα εμπορεύματα, σημεία εισόδου-εξόδου, Διεθνείς Συμβάσεις, θέματα επιβατών, επιστροφή δασμών, τελωνειακή οφειλή και ταμειακή διαχείριση, θέματα εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και τελωνειακών αντιπροσώπων, απαγορεύσεις/περιορισμοί κατά την εισαγωγή/εξαγωγή, θέματα εποπτείας διαχείρισης δημοσίου υλικού. α) Α ΤΜΗΜΑ ΣΤΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: β)β ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: γ) Γ ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ: δ) Δ ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 4.- Δ.33 Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧOY ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ: Παρακολούθηση διατάξεων και εποπτεία διαδικασίας σχετικά με τον κολασμό λαθρεμποριών και άλλων τελωνειακών παραβάσεων. Παρακολούθηση άλλων ποινικών αδικημάτων για τα οποία επιλαμβάνονται οι τελωνειακές αρχές (όπλαναρκωτικά κ.α.). Προγραμματισμός και απολογισμός εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργούν οι τελωνειακές αρχές. Λήψη/αποστολή/επεξεργασία πληροφοριών για παρατυπίες και απάτες κατά της Ε.Ε.. Αμοιβαία διοικητική συνδρομή. Ανάλυση κινδύνου και καθορισμός ελέγχων κατά τις τελωνειακές διαδικασίες. α) Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΛΩΝ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ:

12 12 β) Β' ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΩΝ: γ) Δ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: δ) Ε ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ AFIS: 5.- Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ: Θέματα ειδικών φόρων κατανάλωσης (ενεργειακών προϊόντων, προϊόντων καπνού, αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων), φορολογίας αυτοκινήτων οχημάτων πλην τελών κυκλοφορίας και λοιπών εμμέσων φόρων (φόρος πολυτελείας κλπ.) Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων των Τελωνείων, βελτίωση αυτών, έλεγχος της ορθής λειτουργίας των υποσυστημάτων του, προώθηση της μηχανογράφησης των τελ/κών διαδικασιών.

13 13 ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Γ.Χ.Κ.: 4. Γ.Χ.Κ. 1. Δ.27 Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Θέματα νομοθεσίας και ανάλυσης δειγμάτων που αφορούν σε τρόφιμα και ποτά (μη αλκοολούχα), πρώτες ύλες αυτών, σκευάσματα τροφίμων, ρυπαντές τροφίμων και υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα. α) Α' ΤΜΗΜΑ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ κ.λ.π.: β) Β' ΤΜΗΜΑ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΩΝ κ.λ.π.: 2. Δ.28 Δ/ΝΣΗ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ: Θέματα νομοθεσίας και ανάλυσης Καυσίμων, Λιπαντικών, Διαλυτών, Χρωμάτων, Κηρωδών & συναφών ειδών Δ.29 Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ,ΟΙΝΟΥ, ΖΥΘΟΥ: Θέματα νομοθεσίας, επιθεωρήσεων των σχετικών επιχειρήσεων και ανάλυσης των δειγμάτων Δ.34 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η Δ/ΝΣΗΣ: α) Α' ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: β) Β' ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: 5. Δ.35 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Θέματα νομοθεσίας και ανάλυσης ρυπαντών τροφίμων, πόσιμου νερού, αποβλήτων, νερών και λοιπών περιβαλλοντικών θεμάτων και επικίνδυνων ουσιών, παρασκευασμάτων και αντικειμένων 6. Δ.36 Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Θέματα νομοθεσίας και ανάλυσης υφανσίμων, χάρτου, πλαστικών, δέρματος και λοιπών οργανικών βιομηχανικών προϊόντων, απορρυπαντικών, κτηνοτροφών, ορυκτών μετάλλων και λοιπών ανοργάνων βιομηχανικών προϊόντων Δ. 38 Δ/ΝΣΗ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ: Θέματα εξαγωγών και μεταποίησης και εισαγωγών προϊόντων.

14 14 ΙΙΙ.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ: Δ.10 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: Κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα δημόσια και ανταλλάξιμα κτήματα, τον αιγιαλό, την παράλια όχθη και παρόχθια ζώνη μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, αμμοληψίες και τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις. Εισήγηση στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ: 3- Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ: Τεχνική υποστήριξη της Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας (Δ10) και των Κτηματικών Υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης Δημοσίων Κτημάτων, Κτηματολογίου και Απαλλοτριώσεων καθώς και σε θέματα καθορισμού και προστασίας του Αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού Αιγιαλού. Τεχνική υποστήριξη της Δ/νσης Εθνικών Κληρ/των (Δ11) σε θέματα διαχείρισης Εθνικών Κληρ/των σχολαζουσών κληρονομιών και κοινωφελών περιουσιών. Βελτίωση και επέκταση του Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Κατάρτιση προγραμμάτων στέγασης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας περί στεγάσεων Δημοσίων Υπηρεσιών. Μέριμνα για τη συντήρηση των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

15 15 IV. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΕ.Π.Υ.Ο: ΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1.- Δ.30 Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ: Μηχανογραφικές εφαρμογές για την κάλυψη των αναγκών όλων των τομέων του Υπουργείου (σε θέματα εκκαθάρισης, βεβαίωσης, είσπραξης φόρων και τελών, διασταύρωση στοιχείων, σε θέματα τελωνείων, προϋπολογισμού και δημοσίων δαπανών, μισθοδοσίας και συντάξεων, δημόσιας περιουσίας και άλλων εφαρμογών, καθώς και για υπηρεσίες προς τους φορολογουμένους, πολίτες και επιχειρήσεις) Δ.31 Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ: Παρακολούθηση της αποδοτικής λειτουργίας του Hardware και Software των συστημάτων Η/Υ. Μέριμνα για την ασφάλεια των αρχείων. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για το νέο εξοπλισμό Δ.32 Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ: Εισαγωγή, έλεγχος και επαλήθευση στοιχείων σε μαγνητικά μέσα ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: Μέριμνα για την ασφάλεια ολόκληρου του Πληροφοριακού Συστήματος από κάθε τυχαία ή σκόπιμη απειλή.

16 16 V.ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Δ.Ο.Ε. 1.- Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διοικητική υποστήριξη σε μέσα, πόρους και προσωπικό όλων των μονάδων του ΣΔΟΕ, μέριμνα για τη νομική υποστήριξη αυτών, γραμματειακή υποστήριξη της κεντρικής υπηρεσίας και ανάπτυξη σχέσεων διεθνούς συνεργασίας α) Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ: β) Β ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓ. ΑΜΟΙΒ.ΔΙΟΙΚ.ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: 2.- Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ: Σχεδίαση και συντονισμός των ελέγχων που διενεργούν οι περιφερειακές διευθύνσεις για όλα τα θέματα ελέγχου και δίωξης του οικονομικού εγκλήματος αρμοδιότητας του ΣΔΟΕ, πλην αυτών αρμοδιότητας της Δ/νσης Ειδικών Υποθέσεων. α) Α ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΟΜΑΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σ.Δ.Ο.Ε. ELENXIS: β) Γ ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ: γ) Δ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤ. & ΟΠΛΩΝ: δ) Ε ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΠ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: ε) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: 3.- Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: Σχεδιάζει και συντονίζει τους ελέγχους που διενεργούν οι περιφερειακές διευθύνσεις για την πρόληψη και δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, αρμοδιότητας του ΣΔΟΕ, σε θέματα ιδιάζουσας φύσης ή οικονομικού ενδιαφέροντος για το ελληνικό δημόσιο, την εθνική οικονομία και την ΕΕ. και

17 17 VΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Γ.Γ.Δ.Π.) 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Δ.24 Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Παρακολούθηση των τηρουμένων στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμών του Δημοσίου. Κατάρτιση απολογισμού, ισολογισμού του Κράτους και διενέργεια συμψηφιστικών λογιστικών εγγραφών των λογαριασμών του Δημοσίου Δ.25 Δ/ΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ Παρακολούθηση της κίνησης κεφαλαίων, παροχή της εγγύησης του Δημοσίου σε πιστωτικούς οργανισμούς, εταιρείες και φυσικά πρόσωπα και παροχή δανείων σε δημόσιους οργανισμούς και φορείς Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Συγκέντρωση στοιχείων, επεξεργασία και κατάρτιση του Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης καθώς και παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσής του Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Κατάρτιση και παρακολούθηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής, δημιουργία μεθοδολογικών κανόνων για τον τρόπο κατάρτισής του. Συγκέντρωση, παρακολούθηση και κατάρτιση δημοσιονομικών στοιχείων, παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της εφαρμοζόμενης δημοσιονομικής πολιτικής.

18 18 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 1. Δ/ΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Πράξεις κανονισμών και εντολών πληρωμής πολιτικών συντάξεων Δ/ΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Πράξεις κανονισμών και εντολών πληρωμής υπαλλήλων ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Κατηγοριών Δ/ΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Πράξεις κανονισμών και εντολών πληρωμής στρατιωτικών και πολεμικών συντάξεων Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Διενέργεια μεταβολών και δειγματοληπτικών ελέγχων επί των πολιτικών, στρατιωτικών και πολεμικών συντάξεων Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Νομοπαρασκευαστικές εργασίες επί πολιτικών, στρατιωτικών και πολεμικών συντάξεων ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Αίθουσα υποδοχής για τα αιτήματα των πολιτών και παροχή πληροφοριών σχετικά με θέματα συντάξεων. Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου με αριθ. τηλ για παροχή πληροφοριών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Πρωτοκόλληση εισερχόμενων εγγράφων των διευθύνσεων των συντάξεων και διεκπεραίωση των εξερχόμενων. Τήρηση αρχείου με τις συνταξιοδοτικές πράξεις.

19 19 3. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. 1. Δ.4 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Λ.Κ. Υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οικονομικές Παροχές, τήρηση μητρώου και αρχείου Δ.21 Δ/ΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΑΞΕΩΝ Επεξεργασία των σχεδίων νόμων και τροπολογιών άλλων Υπουργείων και κατάρτιση της προβλεπόμενης από το αρ. 75 παρ. 1&2 του Συντάγματος Έκθεσης του Γ.Λ.Κράτους. Επεξεργασία κανονιστικών διοικητικών πράξεων Δ.41 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜIΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τις χρηματικές δοσοληψίες με την Ευρ. Ένωση. Συμμετοχή στη διαδικασία κατάρτισης του Κοινοτικού Προϋπολογισμού. Έλεγχος στη διαχείριση κοινοτικών πόρων στη χώρα μας Δ.51 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ. & ΕΛ. ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡ. ΠΟΥ ΣΥΓΧΡ/ΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡ.ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΠΤ. & ΤΟ ΤΑΜ.ΣΥΝΟΧΗΣ Προγραμματισμός και έλεγχος των επιχειρησιακών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής Δ.52 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Σχεδιασμός και αξιολόγηση ελέγχων επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας Δ.56 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ. & ΕΛ. ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ. ΠΟΥ ΣΥΓΧΡ. ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡ. ΚΟΙΝ.Τ.,ΑΠΟ ΤΟ Ε.Τ.ΑΛ. & ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡ.ΠΟΥ ΕΝΤ.ΣΤΟ ΣΤ.Ε.ΕΔ.ΣΥΝ. Προγραμματισμός και έλεγχος επιχειρησιακών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχειρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.

20 20 4. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 1.Δ.26 Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜ/ΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Κατεύθυνση και παρακολούθηση εφαρμογής των δημοσιολογιστικών διατάξεων. Παρακολούθηση του έργου, γενικά, των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α Α & Β ΒΑΘΜΟΥ Έλεγχος της διαχείρισης του προϋπολογισμού και των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των Υπουργείων, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ α & β βαθμού Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ, ΔΕΚΟ,Ν.Π.Ι.Δ. & ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Έλεγχος της διαχείρισης του προϋπολογισμού και των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των φορέων παροχής υπηρεσιών και κοινωνικής αλληλεγγύης, ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και λοιπών φορέων Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων, σύνταξη και εφαρμογή ελεγκτικών προτύπων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Υ.Δ.Ε.) & ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Παρακολούθηση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, σε βάρος των πιστώσεων, εκκαθάριση των εξόδων του Δημοσίου. Υ.Δ.Ε στην Προεδρία της Δημοκρατίας: Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Εσωτερικών: Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης: Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Οικονομικών: Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Εξωτερικών: Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων: Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Aιγαίου : Υ.Δ.Ε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής: Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής: Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού: Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας: Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Υγείας: Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη: Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Τουρισμού:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ - ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 3 Αθήνα, Ιανουάριος 2015 4

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α Της παραγράφου 7, του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1 Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1 Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠ.ΠΟ.Τ) είναι η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας» με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϋπολογισμός: 3.939.600,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020 Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Συντακτική ομάδα Σύλλογος υπαλλήλων Γ.Γ.Π.Σ. Διοίκηση ΚΕ.Π.Υ.Ο. Συντονιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Προγραμματισμός Έργου 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Προγραμματισμός Έργου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Προγραμματισμός Έργου 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή 4 2. Οργάνωση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 5 2.1 Οργανωτικές αλλαγές για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140 Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 225 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 132 Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ΤΜΗΜΑ Α Αποστολή Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ΤΜΗΜΑ Α Αποστολή Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ΤΜΗΜΑ Α Αποστολή Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας Άρθρο 1 Αποστολή 1. Η Ελληνική Αστυνομία είναι Σώμα Ασφάλειας, με τοπική αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 28 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 100 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173 28 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 106 Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο..Ε..Υ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Σελίδα 1 από 164 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 2 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 29 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 109 Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Ε Τ Α Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α Κ Α Ι F A X Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Α Υ Τ Ω Ν

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Ε Τ Α Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α Κ Α Ι F A X Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Α Υ Τ Ω Ν Κ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΩΝ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4617 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 223 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 130 Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα