ΑµεΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑµεΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ"

Transcript

1 ΑµεΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

2 ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ υστυχώς ανάµεσα µας ζουν συνάνθρωποι µας που έχουν διάφορες αναπηρίες. Μια τέτοια κατηγορία είναι τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης

3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Μερικοί άνθρωποι είναι γεννηµένοι µε οπτικές αναπηρίες και άλλοι µπορεί να την απέκτησαν ως αποτέλεσµα ασθένειας ή ατυχήµατος. Αυτά τα άτοµα, µπορεί να έχουν συνολική ή µερική τύφλωση. Όποιο όµως κι αν είναι το µέγεθος της αναπηρίας τους, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν είναι πολλά. Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα είναι η µετακίνηση και ο προσανατολισµός τους.

4 ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ Η πολιτεία θα πρέπει: να φροντίσει για την τοποθέτηση ειδικών ανάγλυφων πλακών σε όλα τα πεζοδρόµια. Στα προϊόντα ευρείας χρήσης να τοποθετούν το σύστηµα Braille. Επίσης στα φανάρια θα πρέπει να υπάρχουν φωνητικές ειδοποιήσεις.

5 ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ Εµείς από την πλευρά µας θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να µη βάζουµε εµπόδια στα πεζοδρόµια στις ειδικές διαδροµές π.χ. να µην παρκάρουµε αυτοκίνητα, µηχανάκια, ποδήλατα, κλπ. Θα πρέπει να τους σεβόµαστε και να µην δείχνουµε τον οίκτο µας. Επίσης θα πρέπει να τους βοηθάµε µόνο όταν µας το ζητάνε και αν τη χρειάζονται.

6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Επίσης ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν αυτά τα άτοµα είναι η δυσκολία αναγνώρισης αντικειµένων και προϊόντων.

7 ΛΥΣΕΙΣ Σήµερα υπάρχουν στην αγορά διάφορα τεχνολογικά µέσα που µπορούν να δώσουν λύσεις όπως π.χ. ένα κινητό τηλέφωνο που διαβάζει και αναφωνεί την αξία ενός νοµίσµατος, το µενού εστιατορίου ή κι ένα κείµενο. Αυτά τα τεχνολογικά µέσα όµως θα πρέπει να πωλούνται σε προσιτές τιµές και η πολιτεία θα πρέπει να τα χρηµατοδοτεί για να µπορούν να τα χρησιµοποιούν περισσότεροι άνθρωποι που αντιµετωπίζουν προβλήµατα όρασης.

8 ΛΥΣΕΙΣ Το µπαστούνι κι ένας ειδικά εκπαιδευµένος σκύλος είναι απαραίτητα για τη µετακίνηση των τυφλών. Πρέπει λοιπόν όταν βλέπουµε ένα τέτοιο άτοµο να σεβαστούµε την ιδιαιτερότητά του και να τον διευκολύνουµε όσο µπορούµε.

9 ΤΕΛΟΣ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ 1

10 ΟΙΚΙΑΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΝΤΟΡΕΛΛΑ ΑΥ Η 1Β

11 ΘΈΜΑ ΤΗς ΕΡΓΑΣΊΑς Με ϖοιον τρόϖο η ϖολιτεία αλλά και εσείς ϖροσωϖικά µϖορείτε να διευκολύνετε την εϖικοινωνία ατόµων µε : Προβλήµατα ορασης Προβλήµατα οµιλίας-ακοής Προβλήµατα κίνησης Προβλήµατα νοητικής υστέρισης Πολύ σοβαρά ϖροβλήµατα ψυχικών διαταραχών

12 ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΌΡΑΣΗς. Η κοινωνία θα µϖορούσε να βοηθήσει άτοµα µε τέτοια ϖροβλήµατα να εϖικοινωνούν καλύτερα αν: 1) Κατά την κίνηση τους να υϖάρχουν σε όλους τους φωτεινούς σηµατοδότες ηχητικά σήµατα. 2)Τύϖος, ϖεριοδικά, συσκευασίες,φάρµακα ϖροϊόντων µαζικής κατανάλωσης σε γραφή ΜΠΡΑΙΓ.

13 ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΟΜΙΛΊΑς-ΑΚΟΉς Η κοινωνία θα µϖορούσε να βοηθήσει άτοµα µε ϖροβλήµατα ακοής-οµιλίας αν: 1)Τοϖοθετηθούν φωτεινά σήµατα στις αϖοβάθρες των σταθµών του µετρό 2) ηµιουργούνταν σχολεία µε εξειδικευµενους καθηγητές στην εϖικοινωνία µε τα άτοµα αυτά.

14 ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΚΊΝΗΣΗς Η κοινωνία θα µϖορούσε να βοηθήσει τους ανθρώϖους αυτούς αν: 1) ηµιουργούσε ϖερισσότερες ράµϖες κίνησης τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα δηµόσια κτήρια

15 ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΝΟΗΤΙΚΉς ΥΣΤΈΡΗΣΗς Οι άνθρωϖοι αυτοί θα µϖορούσαν να βοηθηθούν αϖό την κοινωνία αν εκείνη: 1) ηµιουργούσε ειδικά σχολεία σε κάθε νοµό µε εξειδικευµένο ϖροσωϖικό. 2)Αν βοηθούσε οικονοµικά τις οικογένειες των οϖοίων ένα µέλος ϖάσχει αϖό νοητική υστέρηση

16 ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΛΎ ΣΟΒΑΡΆ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΏΝ ΙΑΤΑΡΑΧΏΝ Τα άτοµα αυτά θα µϖορούσαν να διευκολύνουν την εϖικοινωνία τους αν η κοινωνία: 1) ηµιουργούσε κάϖοιο δίκτυο αϖό εξειδικευµένους ψυχολόγους και ψυχιάτρους για την αϖοτελεσµατικότερη ϖαρακολούθηση αυτών των ατόµων

17 Εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα (ΑμεΑ)

18 Στα περισσότερα πεζοδρόμια υπάρχουν ειδικές ράμπες για την κίνηση των ΑμεΑ.

19 Υπάρχει προσβασιμότητα σε όλα τα δημόσια κτίρια υπηρεσιών ή φορέων (ράμπες, ειδικά ασανσέρ σε σκάλες, κ.ά.)

20 Τα AμεAεξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα στις δημόσιες υπηρεσίες, όπου έχουν αναρτηθεί και σχετικές ανακοινώσεις.

21 Υπάρχουν ειδικές θέσεις παρκινγκ για τα ΑμεΑ, επισημασμένες σε χώρους όπου διατίθεται παρκινγκ για το κοινό.

22 Τα καινούργια λεωφορεία διαθέτουν ειδικές ράμπες για τη διευκόλυνση της ανόδου και καθόδου των AμεA Επίσης υπάρχουν επισημασμένες θέσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες

23 Η κάρτα αναπηρίας, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ. Για το λόγο αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες φροντίζουν για την προώθηση της έκδοσής της το συντομότερο δυνατό.

24 Σας ευχαριστώ που με ακούσατε Γιώργος Λιαπάκης (1Δ) 1/3/2013

25 Πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τα άτομα με αναπηρία ; Μία εργασία του μαθητή Θανάση Κωνσταντινίδη

26 Δυσκολίες καθημερινής ζωής ατόμων με αναπηρία Όλοι ξέρουμε ότι τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Τώρα είναι η σειρά μας να τους βοηθήσουμε όσο το δυνατόν πιο πολύ γίνεται. Επίσης ξέρουμε ότι η επικοινωνία μαζί τους είναι δύσκολη. Αν μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα παρακάτω πράγματα, ίσως διευκολύνουμε αυτά τα άτομα.

27 Άτομα με προβλήματα όρασης Εμείς μπορούμε: Να τους ενημερώνουμε όταν μπαίνουμε ή βγαίνουμε από ένα δωμάτιο Να τους αγγίζουμε ελαφρά στον ώμο ή να λέμε το όνομά τους όταν θέλουμε να τους απευθυνθούμε Ο Δήμος μπορεί: Να φτιάξει ειδικούς χώρους για την εκμάθηση της γραφής μπράιγ Να φτιάξει ειδικά πλακόστρωτα με προεξοχές

28 Άτομα με προβλήματα ομιλίας και Εμείς μπορούμε: ακοής Να μάθουμε τη νοηματική γλώσσα Να τους μεταφράζουμε λέξεις με νοήματα ή στη νοηματική γλώσσα (μόνο αν τη ξέρουμε)

29 Άτομα με προβλήματα κίνησης Εμείς μπορούμε: Να τους βοηθάμε σηκώνοντας το καροτσάκι τους όταν το χρειάζονται (π.χ. όταν ένα πεζοδρόμιο είναι πολύ ψηλό) Να τους δίνουμε πιο πολύ χώρο για να κινούνται ελεύθερα με το καροτσάκι τους Ο Δήμος μπορεί: Να φτιάξει ειδικές ράμπες στα πεζοδρόμια για να μπορούν να τα ανεβούν τα καροτσάκια

30 Άτομα με προβλήματα νοητικής Εμείς μπορούμε: υστέρησης Πάντα να είμαστε υπομονετικοί Να τους μιλούμε με απλές λέξεις και να μην έχουμε πολλές απαιτήσεις Ο Δήμος μπορεί: Να δημιουργήσει ειδικούς χώρους για την εκπαίδευσή τους

31 Πώς να φερθώ ;

32 ΠΩΣ ΝΑ ΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΕ Α. με Α. Δεν είναι άνθρωποι περίεργοι μα διαφορετικοί! Με τα δικά τους ξεχωριστά χαρακτηριστικά! Δεν πρέπει να τους περιφρονούμε μα ούτε και να υπερβάλλουμε στην φροντίδα που τους παρέχουμε κι ας είναι με καλή πρόθεση! Θα πρέπει να σκεφτούμε πρώτα ότι και εκείνοι έχουνε συναισθήματα παρ όλο που η μοίρα τους όρισε να αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα από ότι κάποιος άνθρωπος χωρίς προβλήματα κινητικότητας ή με νοηματική στέρηση κ.α. Φυσικά αναφερόμαστε σε. δηλαδή

33 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ Για τα άτομα με κινητική αναπηρία θα πρέπει να ξέρουμε ότι στην αρχή της γνωριμίας μας μαζί τους, δεν πρέπει να φερόμαστε με οικειότητα! Μόνο εάν είμαστε καιρό γνωστοί και φίλοι τους μπορούμε να αγγίζουμε το καροτσάκια τους. Δεν πρέπει να τους λυπόμαστε καθώς έτσι ενοχλούνται μα ούτε και να εκφράζουμε τον θαυμασμό μας για αυτούς. Πρέπει με λίγα λόγια να τους φερθούμε σε έναν οποιοδήποτε άνθρωπο! Για τα άτομα με προβλήματα όρασης αρχικά θα πρέπει να γνωρίζουμε το γεγονός ότι κάθε φορά που θα τους συναντάμε, είναι αναγκαίο να του παρουσιαστούμε καθώς δεν γνωρίζουν ποιοι είμαστε. Ακόμα και εάν είμαστε συγγενείς ή φίλοι! Θα πρέπει να τους λέμε πότε αναχωρούμε από μία παρέα και για να τους βοηθήσουμε θα πρέπει ΠΑΝΤΑ να ρωτάμε εάν αλήθεια το επιθυμούν!

34 ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ! Μία εργασία : Ελένη Γκλαβίνη και Μαριάννα Ζερβάκη

35 ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Μια εργασία της µαθήτριας Λαµπρινή Παυλοπούλου

36

37 Προβλήµατα ακοής και οµιλίας Τα άτοµα που έχουν προβλήµατα ακοής και οµιλίας δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν µε τους συνανθρώπους τους γι αυτό πρέπει εµείς να τους βοηθούµε όσο µπορούµε για να τους διευκολύνουµε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το κάνουµε αυτό. Για τα άτοµα που έχουν πρόβληµα στην ακοή πρέπει: 1. να υπάρχει ευκρινείς σήµανση στους δρόµους και στους διάφορους χώρους. 2. να υπάρχει άπλετο φως στους χώρους για να µπορεί να διασφαλιστεί η καλύτερη επικοινωνία των ατόµων µε προβλήµατα ακοής, δεδοµένου ότι θα µπορούν να διαβάζουν τα χείλη των συνοµιλητών τους ή να µιλάνε µε τη νοηµατική γλώσσα (γλώσσα των χεριών). 3. υπάρχει κάποιος συνοδός που θα βοηθάει τα άτοµα αύτά Τα άτοµα που έχουν προβλήµατα οµιλίας µπορούν: 1. να επικοινωνούν γραπτώς, εάν το πρόβληµα τους είναι πολύ µεγάλο, 2. να επικοινωνούν και αυτά µε τη νοηµατική γλώσσα 3. Να κάνουµε ησυχία και να δίνουµε µεγάλη προσοχή όταν µας απευθύνουν το λόγο, ώστε να µπορούµε να τους καταλάβουµε

38

39 Προβλήµατα όρασης Τα άτοµα που έχουν προβλήµατα όρασης µπορεί να βλέπουν λίγο ή καθόλου. Για να βοηθηθούν στην καθηµερινότητα τους µπορούν: 1. να χρησιµοποιούν ειδικό µπαστούνι το οποίο θα τους βοηθάει όταν θέλουν να µετακινούνται 2. να τους συνοδεύει ειδικά εκπαιδευµένος σκύλος 3. Να διαβάζουν τη γραφή Μπραίγ, (µια ειδική γραφή για τυφλούς)

40

41 Κινητικά προβλήµατα Τα κινητικά προβλήµατα που µπορεί να έχει ένας άνθρωπος µπορεί να είναι «απλά» ή πολύ σοβαρά. ηλαδή, κάποιος µπορεί να έχει αδύνατα ή παράλυτα µέλη, µπορεί να έχει έλλειψη µελών του σώµατός του ή να έχει προσωρινά κινητικά προβλήµατα (π.χ. µετά από τραυµατισµό). Όλοι όµως αντιµετωπίζουν το ίδιο πρόβληµα: δυσκολία στην µετακίνησή τους. Γι αυτό το λόγο µπορούν να χρησιµοποιούν διάφορα βοηθήµατα όπως: 1. Αναπηρικό αµαξίδιο, 2. Πατερίτσες 3. Μπαστούνια κλπ. Για να διευκολυνθούν αυτοί οι άνθρωποι στις µετακινήσεις τους θα πρέπει: 1. να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοµές στους δρόµους, 2. τα µέσα µαζικής µεταφοράς να είναι κατάλληλα εξοπλισµένα για να µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν 3. όλοι εµείς να µην εµποδίζουµε την µετακίνηση τους (π.χ. παρκάροντας µε το αυτοκίνητο µας επάνω στις ειδικές ράµπες για αµαξίδια

42

43 Νοητική Υστέρηση Τα άτοµα µε νοητική υστέρηση έχουν χαµηλότερη νοητική ικανότητα από τους άλλους ανθρώπους. Η νοητική υστέρηση ενός ανθρώπου µπορεί να είναι από ελαφριά µέχρι πολύ βαριά. Άτοµα µε νοητική υστέρηση θα πρέπει: 1. Να κάνουν ειδικά µαθήµατα (Εργοθεραπεία) στην παιδική ηλικία τους, που θα τα βοηθήσουν να βελτιωθεί η κατάσταση τους 2. Να πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία όπου θα είναι προσαρµοσµένος ο τρόπος διδασκαλίας στο πρόβληµα υγείας τους 3. Να αντιµετωπίζονται από όλους εµάς µε πολύ υποµονή και αγάπη

44

45 Ψυχικές διαταραχές Οι ψυχικές διαταραχές µπορούν να έχουν σχέση µε την ψυχική κατάσταση και την συµπεριφορά ενός ατόµου. Εκδηλώνονται συχνά µε συµπτώµατα βιολογικά, σωµατικά, συναισθηµατικά και κοινωνικά και χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες. Τα άτοµα που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές θα πρέπει: 1. Να αναζητούν βοήθεια ιατρική 2. Να έχουν την υποστήριξη από την οικογένεια τους 3. Να αντιµετωπίζονται από τους συνανθρώπους τους µε αγάπη και κατανόηση

46 ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Άνθρωποι, που ζουν και αντιμετωπίζουν τη ζωή με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο.

47 Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε; Πρώτα, πρέπει να αποβάλλουμε τις προκαταλήψεις εναντίον των ατόμων με αναπηρία και να τους αποδεχτούμε όπως είναι. Η επαφή μαζί τους πρέπει να είναι ειλικρινής. Άτομα με αναπηρία έχουν μια εξαιρετικά αναπτυγμένη διαίσθηση και αισθάνονται αμέσως, αν κάποιος τους μιλά με λύπηση.

48 Αντιλαμβάνονται τον κόσμο τριγύρω τους πολύ πιο έντονα από ότι οι υπόλοιποι. Συμβαίνει κάτι ανάλογο όπως και στους τυφλούς. Οι αισθήσεις τους είναι πιο ευαίσθητες από ότι των υπολοίπων. Αν λοιπόν χρειάζεται κάποιος βοήθεια, μην απομακρύνεστε. Ρωτήστε τον, τι χρειάζεται. Μερικοί δεν μπορούν να μιλούν τόσο καθαρά. Είναι λοιπόν αποθαρρυντικό γι αυτούς, να ζητήσουν βοήθεια κι ο άλλος να απομακρυνθεί δίχως να τους δώσει σημασία.

49 Τα άτομα με σωματική αναπηρία εξασκούν επαγγέλματα, που προϋποθέτουν περισσότερη πνευματική εργασία και ικανότητες. Τη δουλειά τους την εκπληρούντο ίδιο καλά όσο και οι υπόλοιποι συνάνθρωποί τους. Επισημαίνοντας κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι αυτά τα άτομα δεν είναι ασθενείς ούτε άτομα με «ειδικές ικανότητες». Είναι άτομα με ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑστην εκπαίδευση, στην εργασία και στη ΖΩΗ.

50 Πρέπει να αποβάλλουμε κάθε προκατάληψη για τα ΑμεΑ, να κατανοούμε τα προβλήματά τους και να είμαστε αρωγοί τους κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη. Να τους παραχωρούμε προτεραιότητα σε χώρους εξυπηρέτησης του κοινού και η συμπεριφορά μας αυτή να είναι ανυπόκριτη. Η αδιαφορία μας, η περιφρόνηση και η ρατσιστική αντιμετώπισή τους είναι απάνθρωπη στάση ζωής που πληγώνει τα άτομα αυτά και πολλές φορές τους αναστέλλει την διάθεση για ζωή.

51 Να αγκαλιάζουμε με αγάπη τις πρωτοβουλίες τους, να τους συμπαραστεκόμαστε και να ενθαρρύνουμε τις δραστηριότητές τους ώστε με τον τρόπο αυτό να ανεβαίνει η ψυχολογία τους και να αποκτούν το αίσθημα της αυτοπεποίθησης και της σιγουριάς. Με την συμπαράσταση και την κατανόησή μας τα ΑμεΑμπορούν εύκολα να μετατραπούν σε άτομα με ειδικές ικανότητες. Η συμπαράστασή μας σε αυτά τα άτομα πρέπει να γίνει τρόπος ζωής γιατί μόνο έτσι θα διευκολύνουμε την ζωή των συνανθρώπων μας. Άρα οφείλουμε εμείς σε αυτά να αισθάνονται κοινωνικά χρήσιμα, όπως πρέπει να είναι στην πραγματικότητα.

52 Να αναπτύξουμε ανυπόκριτες φιλικές κοινωνικές σχέσεις μαζί τους. Χωρίς αυτό, θεωρείται ως στάση ζωής που υπαγορεύεται από οίκτο, εξαιτίας του προβλήματός τους αλλά αξίζουν και το δικαιούνται. Με τη στάση μας αυτή θα φύγει ο κοινωνικός τους αποκλεισμός. Αυτή η συμπεριφορά φανερώνει και τον ανθρωπιστικό μας πολιτισμό.

53 Από αυτούς τους ανθρώπους µπορούµε να µάθουµε πολλά. Προπάντων να µάθουµε να ζούµε τη ζωή µας πιο έντονα. Γιατί ο καθένας µπορεί αύριο να βρεθεί στην ίδια θέση! Λυκούργος Σµϖώκος

54 (Αμε Α) Μην τους αγνοήσετε Μην τους δείξετε Άννα Λιώκη

55 Έχουν και αυτοί αισθήματα Οι περισσότεροι άνθρωποι από εμάς δεν έχει τύχει ή δεν συμβαίνει συχνά να συναντήσουμε έναν άνθρωπο με αναπηρία ή αλλιώς έναν Α με Α. Γι αυτό και όταν συμβαίνει να συναντήσουμε αντιδράμε με λάθος τρόπο(τον δείχνουμε, τον κοιτάμε με απορία ή με περίεργο τρόπο, γελάμε μαζί του). Για έναν τέτοιο άνθρωπο η έξοδος και η κοινωνική του συναναστροφή είναι πολύ σημαντική. Όταν όμως βλέπει ότι δεν είναι και πολύ αποδεκτός αρνείται να βγει έξω φοβούμενος ότι αυτό που κάναμε εμείς θα το ξανακάνει κάποιος άλλος.

56 Θέλουν και αυτοί φροντίδα Στους ανθρώπους αυτούς πρέπει να συμπεριφερόμαστε κανονικά όπως θα συμπεριφερόμασταν σε έναν άνθρωπο χωρίς αναπηρία. Χωρίς όμως να το παρακάνουμε με σκοπό να τον κάνουμε να νιώσει άνετα. Τα άτομα με αναπηρία ζουν σχεδόν όπως τα άτομα χωρίς αναπηρία απλά με μία μεγαλύτερη φροντίδα. Επίσης όταν συναντάμε άτομα με αναπηρία καλό θα ήταν να το βοηθάμε μόνο και μόνο αφού τον έχουμε ρωτήσει και εκείνος μας έχει απαντήσει καταφατικά.

57 Οι άνθρωποι με αναπηρία Έχουν ανάγκη το χαμόγελο σου Έχουν ανάγκη την αγάπη σου Έχουν ανάγκη τη φιλία σου Σε έχουν ανάγκη

58 ΤΕΛΟΣ

59 Άτοµα µε αναπηρία Μια εργασία της Μαργαρίτας Ταγµαταρχου και της Σιµόν Τουντας

60 Τι γνωρίζω για τα ΑµεΑ; Οι άνθρωποι µε αναπηρία αποτελούν τα 13% του πληθυσµού και συµµετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Οποιοδήποτε παΐδι ή ενήλικας, που χρειάζεται ειδική στήριξη, εντάσσεται στα άτοµα µε αναπηρία. Οι συνάνθρωποι µας που πάσχουν από σωµατικές αναπηρίες, από τύφλωση, από σκλήρυνση κατά πλάκας, από προβλήµατα ακοής, από σύνδροµο ντάουν, από αυτισµό καθώς και από νοητικής στέρησης περιλαµβάνονται στα άτοµα µε αναπηρία. Οι συµπολίτες µας µε αναπηρία νιώθουν την ανάγκη για κοινωνικοποίηση όπως όλοι µας! Οφείλουµε συλλογικά να τους ενισχύουµε, να τους στηρίζουµε άλλα σε καµία περίπτωση να τους λυπόµαστε. Τους ανθρώπους αυτούς πρέπει να τους κοιτάζουµε στα µάτια σαν ισότιµα µελή της κοινωνίας και όχι να τους περιφρονούµε.

61 Κανόνες συµπεριφοράς σε ΑµεΑ. 1. Αν κρίνετε ότι υπάρχει ανάγκη να βοηθήσετε ένα άτοµο µε αναπηρία, ρωτήστε το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το κάνετε. 2. Μιλήστε απευθείας στο άτοµο µε αναπηρία πάρα µέσω του γονέα, συνοδού κ.τ.λ. 3. Όταν χαιρετάτε ένα τυφλό άτοµο, πείτε του το όνοµα σας. Αν του προσφέρετε βοήθεια στο περπάτηµα, αφήστε τον να ακουµπήσει το βραχίονα σας.

62 4. Να είστε υποµονετικός, ένα άτοµο µε αναπηρία µπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να κάνει κάτι. 5. Μην επαινείτε υπερβολικά ένα άτοµο µε αναπηρία που εκτελεί φυσιολογικές καθηµερινές εργασίες. 6. Μη χαϊδεύετε ένα σκύλο-βοηθό ατόµου µε αναπηρία ενόσω «εργάζεται». Ζητήστε άδεια από τον ιδιοκτήτη. 7. Αποφύγετε να ρωτήσετε ένα άτοµο µε αναπηρία τις αιτίες τις αναπηρίες του αν δεν έχετε αρκετή οικειότητα.

63 Μερικές εικόνες

64 Πηγές:

65 Τέλος

66 Και τρόποι διευκόλυνσης τούς Μια Εργασία του Κωνσταντίνου Σπινάκη 1 Ε

67 Άτομα με Προβλήματα Όρασης Διευκόλυνση : Ηχητική Σήμανση στα φανάρια Καλύτερη τιμή ή επιδόματα από το κράτος στα κινητά ειδικά για άτομα με προβλήματα όρασης Ευκολότερη πρόσβαση στα ΜΜΜ Δημιουργία βιβλιοθήκης με βιβλία σε γραφή Braille Η γραφή Braille να υπάρχει σε δημόσια κτήρια, σε φάρμακα και αλλού Δυνατότητα των Ατόμων αυτών να αποκτήσουν εκπαιδευμένο σκύλο

68 Άτομα Καθηλωμένα σε Αναπηρικό Αμαξίδιο Διευκόλυνση : Ύπαρξη νόμου με πρόστιμο αλλλά και παρακολούθηση από αστυνομικούς ώστε να μένουν ελέυθερες οι ειδικές διαβάσεις Οι ειδικές διαβάσεις να επεκταθούν σε άλλους δρόμους Ύπαρξη ειδικών διαβάσεων σε ΜΜΜ όπως στα πλοία, στα ταξί, στα λεωφορεία και ακόμα σε πολλά σπίτια Ύπαρξη περισσότερων σπιτιών με δυνατότητες κατοίκησης από Άτομα καθηλωμένα σε αναπηρικό αμαξίδιο ( κοντοί πάγκοι εργασίας, ειδικά υπνοδωμάτια, ύπαρξη ανελκυστήρα κ.α.)

69 Τέλος

70 Εργασία του μαθητή Καβαλάρη Γιώργου, 1Α Ανθρώπινα εμπόδια Αισθητηριακά εμπόδια Ελλιπής και μη ευκρινής Σήμανση Εμπόδια σε διαδρόμους Μόνο ηχητικός συναγερμός φωτιάς Εμπόδια λόγω του ανθρώπινου Παράγοντα Έλλειψη κατανόησης Μη λήψη αποφάσεων για αναγκαίες εναλλακτικές λύσεις, π.χ. δημιουργία ράμπας, εφαρμογή χειρολισθήρων, σωστή διαρρύθμιση χώρων, ευκρινή και κατάλληλη σήμανση, Braille, μεγέθυνση και ακουστική μορφή πληροφοριών. Εικασίες ότι τα άτομα με αναπηρία είναι ακατάλληλα για κάποια επαγγέλματα. Αδυναμία στο να αναγνωρίσουμε τις

71 συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες μιας κοινωνίας που μεγαλώνει σε ηλικία. Αδυναμία στο να αναγνωρίσουμε ότι τα άτομα με αναπηρία ανέρχονται σε σημαντικό ποσοστό του πελατολογίου μας. Γλώσσα και Επικοινωνία : Η γλώσσα δημιουργεί ιδέες, εικόνες και πεποιθήσεις, αντιλήψεις και νοοτροπίες. Οι λέξεις καθρεφτίζουν την στάση μας και μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια στην επικοινωνία μας με άτομα με αναπηρία. Τα ακόλουθα θα μας βοηθήσουν να σκεφτόμαστε τα άτομα με αναπηρία πρώτα σαν ανθρώπους, που τυχαίνει να έχουν κάποια μορφή αναπηρίας που ίσως επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συσχετίζονται με το περιβάλλον τους. Η αναπηρία δεν περιορίζεται μόνο στα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκαθίσματα, αφού υπάρχουν πολλές μορφές κινητικών αναπηριών, αισθητηριακών αναπηριών και μαθησιακών δυσκολιών. Ενώ εργαζόμαστε για να αφαιρέσουμε τα

72 φυσικά εμπόδια που βρίσκουν στο δρόμο τους τα ΑμεΑ και ΑΜΚ, θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά δεν είναι φυσικά τα μεγαλύτερα εμπόδια για τα ΑμεΑ και ΑΜΚ είναι οι εικασίες, οι μύθοι, η προκατάληψη και η νοοτροπία των ανθρώπων. ΑΝΤΙ ΝΑ ΛΕΜΕ : ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ : ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΕΡΟΣ/ΓΡΙΑ ΤΥΦΛΟΣ/ΣΤΡΑΒΟΣ ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΠΑΡΑΛΥΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ ΚΟΥΦΟΣ/ΚΟΥΦΗ ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΑΤΟΜΟ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΤΟΜΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΡΟΧΟΚΑΘΗΣΜΑ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

73 Εργάστηκαν οι : Κωνσταντίνος Λυμπέρης, Ζάχος Αναστασιάδης, Γιάννης Αγγελίδης

74 Οι τυφλοί μπόρουν να διαβάζουν και να γράφουν με τον κώδικα Μπράιγ. Για να μάθουν τον κώδικα αυτό πρέπει να πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία. Για να τους βοηθήσουμε, πρέπει να φτιάξουμε και άλλα τέτοια σχολεία ώστε όλοι να μπορούν να γράφουν και να διαβάζουν.

75 Στα περισσότερα προγράμματα στην τηλεόραση, για να διευκολυνθεί η επικοινωνία με άτομα με προβλήματα ακοής, πρέπεινα υπάρχει ένας διερμηνέας που να μεταφράζει τα λόγια στη νοηματική γλώσσα.

76 Επειδή τα άτομα αυτά μετακινούνται με αμαξίδια, πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερες ράμπες στα πεζοδρόμια. Επείσης να μην παρκάρουμε μπροστά απ αυτές και να αποτρέπουμε τους άλλους να το κάνουν αυτό, για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλους τους χώρους.

77 Για να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα, πρέπει η πολιτεία να φτιάξει περισσότερα ιδρύματα, έτσι ώστε να μάθουν να επικοινωνούν(να γράφουν και να διαβάζουν).

78 Τα άτομα αυτά, πρέπει να τα βοηθήσουμε με τα προβλήματα τους, ώστε να τα ξεπεράσουν. Επείσης πρέπει να τους μιλάμε χωρίς να θυμώνουμε και σαν να μην έχουν αυτό το πρόβλημα.

79

80 Στέλιος Κοτσώνης

81 Όταν επικοινωνούµε µε άτοµα που έχουν κάποια αναπηρία πρέπει για να µην αισθανθούν άσχηµα να τους µιλάµε και να τους φερόµαστε φυσιολογικά. Αν κάθονται σε αναπηρικό καροτσάκι πρέπει να χαµηλώσουµε στο ύψος τους για να έχουµε οπτική επαφή. Να µιλάµε απευθείας στο άτοµο και όχι στον συνοδό τους. Σε άτοµα που τους λείπει ένα χέρι τους αγγίζουµε µε µια φιλική χειρονοµία. Στα άτοµα που δεν ακούν µιλάµε αργά και καθαρά. Σε άτοµα που δεν βλέπουν σχηµατίζουµε κεφαλαία γράµµατα στην παλάµη τους. Είµαστε διακριτικοί και έχουµε υποµονή γιατί χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να κάνουν κάτι. Είµαστε πρόθυµοι να τους βοηθήσουµε εάν το επιθυµούν χωρίς να τους φέρουµε σε δύσκολη θέση. Η πολιτεία πρέπει να έχει το κατάλληλο άνοιγµα ώστε να ανεβαίνουν τα αµαξίδια στα πεζοδρόµια. Η πολιτεία πρέπει να κάνει αυστηρούς ελέγχους στα µέσα µεταφοράς ώστε να λειτουργούν σωστά οι πλατφόρµες ανάβασης και κατάβασης. Η πολιτεία τέλος πρέπει να υπενθυµίζει στους πολίτες της από τα µέσα επικοινωνίας τους παραπάνω τρόπους συµπεριφοράς σε άτοµα µε αναπηρία.

82

83 Πηγές ones_symperiforas_2008.pdf

Οδηγός Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ)

Οδηγός Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) Οδηγός Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Περιεχόμενα Πρόλογος 2 Εισαγωγή 3 Τι είναι η αναπηρία; 4 Ποια είναι τα άτομα με αναπηρία;

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Συμπεριφοράς στην Καθημερινή Επικοινωνία με Άτομα με Αναπηρία

Κανόνες Συμπεριφοράς στην Καθημερινή Επικοινωνία με Άτομα με Αναπηρία Κανόνες Συμπεριφοράς στην Καθημερινή Επικοινωνία με Άτομα με Αναπηρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Copyright 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός; 2. 2. Με ποιους τρόπους τα παιδιά εκφοβίζονται; 3. 3. Για ποιους λόγους τα παιδιά εκφοβίζουν; 4

1. Τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός; 2. 2. Με ποιους τρόπους τα παιδιά εκφοβίζονται; 3. 3. Για ποιους λόγους τα παιδιά εκφοβίζουν; 4 Σχολικός Εκφοβισμός Καλώς ήλθατε! Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που ταλαιπωρεί πολλά παιδιά, γονείς, το σχολείο, αλλά και την κοινωνία. Μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

TENA Care Club Μια παρέα που ξέρει να σας φροντίζει, με τα καλύτερα προνόμια!

TENA Care Club Μια παρέα που ξέρει να σας φροντίζει, με τα καλύτερα προνόμια! www.tena.gr TENA Care Club Μια παρέα που ξέρει να σας φροντίζει, με τα καλύτερα προνόμια! SCA HYGIENE PRODUCTS A.E. 17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας & Καλαμάτας 2, 145 64, Νέα Κηφισιά, Tηλ. 210 27 05 700 800

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

2013, Έλενα Μονογιού monoyioue@hotmail.com

2013, Έλενα Μονογιού monoyioue@hotmail.com ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ (με αλφαβητική σειρά βάση του τίτλου των παραμυθιών) 1. Διακαινισάκη, Π. (2003). Ας βγάλουμε άλλη φωτογραφία. Αθήνα: Κέδρος. Θέμα: Διαφορετική εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς Οµάδα εργασίας για την εποπτεία της πρακτικής άσκησης Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς άσκαλος Μέλη Αναστασίου Αργυρώ ραµατοθεραπεύτρια Βογινδρούκας Γιάννης Λογοπεδικός έδες ηµήτρης άσκαλος ε.α. ίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΜΠΕΛΙΔΗΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγιαννοπούλου Τζένη υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας

Παπαγιαννοπούλου Τζένη υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας Η δημιουργία του project «Σχολικός εκφοβισμός» είναι μια σύνθεση εκπαιδευτικών υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί και δοκιμαστεί χρόνια στα σχολεία, όπως το «Στηρίζομαι στα πόδια μου», «Συζητήσεις εφήβων»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

ΠΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΠΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΚΟΡΙΝΑ ΘΕΟ ΩΡΑΚΑΚΗ Μ. ΠΑΠΑ Α: Κυρίες και κύριοι ξεκινάµε την απογευµατινή συνεδρίαση, µε την κα Κορίνα Θεοδωρακάκη στο συντονισµό.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά!

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά! Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά! Μαθαίνω για τα προσωπικά μου δεδομένα Ιδιωτικότητα, παρακαλώ! Η ιδιωτική σου ζωή είναι πολύτιμη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Π.Α.Ε. (Α.Π.Θ.) ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Π.Α.Ε. (Α.Π.Θ.) ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Π.Α.Ε. (Α.Π.Θ.) ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε από το Τ.Ε.Π.Α.Ε. της Παιδαγωγικής Σχολής τουα.π.θ.

Διαβάστε περισσότερα

"Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005)

Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης (διάλεξη-2005) "Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005) διάλεξη, ανοιχτή για το κοινό, από τους ψυχοθεραπευτές Χριστίνα Πατρινιού και Πέτρο Θεοδώρου διοργάνωση : Συµβουλευτικό Κέντρο Σ.ΚΕ.Ψ.Η.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΎ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αναπτυξιακή Αξιολόγηση σελ 2. Σημαντικά ορόσημα ανάπτυξης στο τέλος των 7 πρώτων μηνών σελ 7

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΎ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αναπτυξιακή Αξιολόγηση σελ 2. Σημαντικά ορόσημα ανάπτυξης στο τέλος των 7 πρώτων μηνών σελ 7 1 A Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Mονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο ιευθυντής-καθηγητής: Γ. Χρούσος ΑΝΑΠΤΥΞΗ &

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες BURNOUT Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες (Ε Π Α Ψ Υ) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ Ν Α) Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς»

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία: «Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ε. Παπαγιαννοπούλου Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΟΣΑ ΛΕΕΙ ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ...

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΟΣΑ ΛΕΕΙ ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ... Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΟΣΑ ΛΕΕΙ ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ... ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Χαμεζόπουλος «Μην καμπουριάζεις, χτένιζε τα μαλλιά σου και σταμάτα να τρέχεις γύρω-γύρω». Η μαμά είχε δίκιο τελικά... Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός

Κανονισμός Λειτουργίας & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός Ιεράς Μονής «ΔΕΛΑΣΑΛ» Κανονισμός Λειτουργίας & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Παιδικού Σταθμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο Παιδικός Σταθμός του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανίχνευση Οµάδας υψηλού κινδύνου για άνοια σε άτοµα των 65 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα