ΑµεΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑµεΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ"

Transcript

1 ΑµεΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

2 ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ υστυχώς ανάµεσα µας ζουν συνάνθρωποι µας που έχουν διάφορες αναπηρίες. Μια τέτοια κατηγορία είναι τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης

3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Μερικοί άνθρωποι είναι γεννηµένοι µε οπτικές αναπηρίες και άλλοι µπορεί να την απέκτησαν ως αποτέλεσµα ασθένειας ή ατυχήµατος. Αυτά τα άτοµα, µπορεί να έχουν συνολική ή µερική τύφλωση. Όποιο όµως κι αν είναι το µέγεθος της αναπηρίας τους, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν είναι πολλά. Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα είναι η µετακίνηση και ο προσανατολισµός τους.

4 ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ Η πολιτεία θα πρέπει: να φροντίσει για την τοποθέτηση ειδικών ανάγλυφων πλακών σε όλα τα πεζοδρόµια. Στα προϊόντα ευρείας χρήσης να τοποθετούν το σύστηµα Braille. Επίσης στα φανάρια θα πρέπει να υπάρχουν φωνητικές ειδοποιήσεις.

5 ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ Εµείς από την πλευρά µας θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να µη βάζουµε εµπόδια στα πεζοδρόµια στις ειδικές διαδροµές π.χ. να µην παρκάρουµε αυτοκίνητα, µηχανάκια, ποδήλατα, κλπ. Θα πρέπει να τους σεβόµαστε και να µην δείχνουµε τον οίκτο µας. Επίσης θα πρέπει να τους βοηθάµε µόνο όταν µας το ζητάνε και αν τη χρειάζονται.

6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Επίσης ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν αυτά τα άτοµα είναι η δυσκολία αναγνώρισης αντικειµένων και προϊόντων.

7 ΛΥΣΕΙΣ Σήµερα υπάρχουν στην αγορά διάφορα τεχνολογικά µέσα που µπορούν να δώσουν λύσεις όπως π.χ. ένα κινητό τηλέφωνο που διαβάζει και αναφωνεί την αξία ενός νοµίσµατος, το µενού εστιατορίου ή κι ένα κείµενο. Αυτά τα τεχνολογικά µέσα όµως θα πρέπει να πωλούνται σε προσιτές τιµές και η πολιτεία θα πρέπει να τα χρηµατοδοτεί για να µπορούν να τα χρησιµοποιούν περισσότεροι άνθρωποι που αντιµετωπίζουν προβλήµατα όρασης.

8 ΛΥΣΕΙΣ Το µπαστούνι κι ένας ειδικά εκπαιδευµένος σκύλος είναι απαραίτητα για τη µετακίνηση των τυφλών. Πρέπει λοιπόν όταν βλέπουµε ένα τέτοιο άτοµο να σεβαστούµε την ιδιαιτερότητά του και να τον διευκολύνουµε όσο µπορούµε.

9 ΤΕΛΟΣ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ 1

10 ΟΙΚΙΑΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΝΤΟΡΕΛΛΑ ΑΥ Η 1Β

11 ΘΈΜΑ ΤΗς ΕΡΓΑΣΊΑς Με ϖοιον τρόϖο η ϖολιτεία αλλά και εσείς ϖροσωϖικά µϖορείτε να διευκολύνετε την εϖικοινωνία ατόµων µε : Προβλήµατα ορασης Προβλήµατα οµιλίας-ακοής Προβλήµατα κίνησης Προβλήµατα νοητικής υστέρισης Πολύ σοβαρά ϖροβλήµατα ψυχικών διαταραχών

12 ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΌΡΑΣΗς. Η κοινωνία θα µϖορούσε να βοηθήσει άτοµα µε τέτοια ϖροβλήµατα να εϖικοινωνούν καλύτερα αν: 1) Κατά την κίνηση τους να υϖάρχουν σε όλους τους φωτεινούς σηµατοδότες ηχητικά σήµατα. 2)Τύϖος, ϖεριοδικά, συσκευασίες,φάρµακα ϖροϊόντων µαζικής κατανάλωσης σε γραφή ΜΠΡΑΙΓ.

13 ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΟΜΙΛΊΑς-ΑΚΟΉς Η κοινωνία θα µϖορούσε να βοηθήσει άτοµα µε ϖροβλήµατα ακοής-οµιλίας αν: 1)Τοϖοθετηθούν φωτεινά σήµατα στις αϖοβάθρες των σταθµών του µετρό 2) ηµιουργούνταν σχολεία µε εξειδικευµενους καθηγητές στην εϖικοινωνία µε τα άτοµα αυτά.

14 ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΚΊΝΗΣΗς Η κοινωνία θα µϖορούσε να βοηθήσει τους ανθρώϖους αυτούς αν: 1) ηµιουργούσε ϖερισσότερες ράµϖες κίνησης τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα δηµόσια κτήρια

15 ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΝΟΗΤΙΚΉς ΥΣΤΈΡΗΣΗς Οι άνθρωϖοι αυτοί θα µϖορούσαν να βοηθηθούν αϖό την κοινωνία αν εκείνη: 1) ηµιουργούσε ειδικά σχολεία σε κάθε νοµό µε εξειδικευµένο ϖροσωϖικό. 2)Αν βοηθούσε οικονοµικά τις οικογένειες των οϖοίων ένα µέλος ϖάσχει αϖό νοητική υστέρηση

16 ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΛΎ ΣΟΒΑΡΆ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΏΝ ΙΑΤΑΡΑΧΏΝ Τα άτοµα αυτά θα µϖορούσαν να διευκολύνουν την εϖικοινωνία τους αν η κοινωνία: 1) ηµιουργούσε κάϖοιο δίκτυο αϖό εξειδικευµένους ψυχολόγους και ψυχιάτρους για την αϖοτελεσµατικότερη ϖαρακολούθηση αυτών των ατόµων

17 Εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα (ΑμεΑ)

18 Στα περισσότερα πεζοδρόμια υπάρχουν ειδικές ράμπες για την κίνηση των ΑμεΑ.

19 Υπάρχει προσβασιμότητα σε όλα τα δημόσια κτίρια υπηρεσιών ή φορέων (ράμπες, ειδικά ασανσέρ σε σκάλες, κ.ά.)

20 Τα AμεAεξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα στις δημόσιες υπηρεσίες, όπου έχουν αναρτηθεί και σχετικές ανακοινώσεις.

21 Υπάρχουν ειδικές θέσεις παρκινγκ για τα ΑμεΑ, επισημασμένες σε χώρους όπου διατίθεται παρκινγκ για το κοινό.

22 Τα καινούργια λεωφορεία διαθέτουν ειδικές ράμπες για τη διευκόλυνση της ανόδου και καθόδου των AμεA Επίσης υπάρχουν επισημασμένες θέσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες

23 Η κάρτα αναπηρίας, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ. Για το λόγο αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες φροντίζουν για την προώθηση της έκδοσής της το συντομότερο δυνατό.

24 Σας ευχαριστώ που με ακούσατε Γιώργος Λιαπάκης (1Δ) 1/3/2013

25 Πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τα άτομα με αναπηρία ; Μία εργασία του μαθητή Θανάση Κωνσταντινίδη

26 Δυσκολίες καθημερινής ζωής ατόμων με αναπηρία Όλοι ξέρουμε ότι τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Τώρα είναι η σειρά μας να τους βοηθήσουμε όσο το δυνατόν πιο πολύ γίνεται. Επίσης ξέρουμε ότι η επικοινωνία μαζί τους είναι δύσκολη. Αν μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα παρακάτω πράγματα, ίσως διευκολύνουμε αυτά τα άτομα.

27 Άτομα με προβλήματα όρασης Εμείς μπορούμε: Να τους ενημερώνουμε όταν μπαίνουμε ή βγαίνουμε από ένα δωμάτιο Να τους αγγίζουμε ελαφρά στον ώμο ή να λέμε το όνομά τους όταν θέλουμε να τους απευθυνθούμε Ο Δήμος μπορεί: Να φτιάξει ειδικούς χώρους για την εκμάθηση της γραφής μπράιγ Να φτιάξει ειδικά πλακόστρωτα με προεξοχές

28 Άτομα με προβλήματα ομιλίας και Εμείς μπορούμε: ακοής Να μάθουμε τη νοηματική γλώσσα Να τους μεταφράζουμε λέξεις με νοήματα ή στη νοηματική γλώσσα (μόνο αν τη ξέρουμε)

29 Άτομα με προβλήματα κίνησης Εμείς μπορούμε: Να τους βοηθάμε σηκώνοντας το καροτσάκι τους όταν το χρειάζονται (π.χ. όταν ένα πεζοδρόμιο είναι πολύ ψηλό) Να τους δίνουμε πιο πολύ χώρο για να κινούνται ελεύθερα με το καροτσάκι τους Ο Δήμος μπορεί: Να φτιάξει ειδικές ράμπες στα πεζοδρόμια για να μπορούν να τα ανεβούν τα καροτσάκια

30 Άτομα με προβλήματα νοητικής Εμείς μπορούμε: υστέρησης Πάντα να είμαστε υπομονετικοί Να τους μιλούμε με απλές λέξεις και να μην έχουμε πολλές απαιτήσεις Ο Δήμος μπορεί: Να δημιουργήσει ειδικούς χώρους για την εκπαίδευσή τους

31 Πώς να φερθώ ;

32 ΠΩΣ ΝΑ ΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΕ Α. με Α. Δεν είναι άνθρωποι περίεργοι μα διαφορετικοί! Με τα δικά τους ξεχωριστά χαρακτηριστικά! Δεν πρέπει να τους περιφρονούμε μα ούτε και να υπερβάλλουμε στην φροντίδα που τους παρέχουμε κι ας είναι με καλή πρόθεση! Θα πρέπει να σκεφτούμε πρώτα ότι και εκείνοι έχουνε συναισθήματα παρ όλο που η μοίρα τους όρισε να αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα από ότι κάποιος άνθρωπος χωρίς προβλήματα κινητικότητας ή με νοηματική στέρηση κ.α. Φυσικά αναφερόμαστε σε. δηλαδή

33 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ Για τα άτομα με κινητική αναπηρία θα πρέπει να ξέρουμε ότι στην αρχή της γνωριμίας μας μαζί τους, δεν πρέπει να φερόμαστε με οικειότητα! Μόνο εάν είμαστε καιρό γνωστοί και φίλοι τους μπορούμε να αγγίζουμε το καροτσάκια τους. Δεν πρέπει να τους λυπόμαστε καθώς έτσι ενοχλούνται μα ούτε και να εκφράζουμε τον θαυμασμό μας για αυτούς. Πρέπει με λίγα λόγια να τους φερθούμε σε έναν οποιοδήποτε άνθρωπο! Για τα άτομα με προβλήματα όρασης αρχικά θα πρέπει να γνωρίζουμε το γεγονός ότι κάθε φορά που θα τους συναντάμε, είναι αναγκαίο να του παρουσιαστούμε καθώς δεν γνωρίζουν ποιοι είμαστε. Ακόμα και εάν είμαστε συγγενείς ή φίλοι! Θα πρέπει να τους λέμε πότε αναχωρούμε από μία παρέα και για να τους βοηθήσουμε θα πρέπει ΠΑΝΤΑ να ρωτάμε εάν αλήθεια το επιθυμούν!

34 ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ! Μία εργασία : Ελένη Γκλαβίνη και Μαριάννα Ζερβάκη

35 ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Μια εργασία της µαθήτριας Λαµπρινή Παυλοπούλου

36

37 Προβλήµατα ακοής και οµιλίας Τα άτοµα που έχουν προβλήµατα ακοής και οµιλίας δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν µε τους συνανθρώπους τους γι αυτό πρέπει εµείς να τους βοηθούµε όσο µπορούµε για να τους διευκολύνουµε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το κάνουµε αυτό. Για τα άτοµα που έχουν πρόβληµα στην ακοή πρέπει: 1. να υπάρχει ευκρινείς σήµανση στους δρόµους και στους διάφορους χώρους. 2. να υπάρχει άπλετο φως στους χώρους για να µπορεί να διασφαλιστεί η καλύτερη επικοινωνία των ατόµων µε προβλήµατα ακοής, δεδοµένου ότι θα µπορούν να διαβάζουν τα χείλη των συνοµιλητών τους ή να µιλάνε µε τη νοηµατική γλώσσα (γλώσσα των χεριών). 3. υπάρχει κάποιος συνοδός που θα βοηθάει τα άτοµα αύτά Τα άτοµα που έχουν προβλήµατα οµιλίας µπορούν: 1. να επικοινωνούν γραπτώς, εάν το πρόβληµα τους είναι πολύ µεγάλο, 2. να επικοινωνούν και αυτά µε τη νοηµατική γλώσσα 3. Να κάνουµε ησυχία και να δίνουµε µεγάλη προσοχή όταν µας απευθύνουν το λόγο, ώστε να µπορούµε να τους καταλάβουµε

38

39 Προβλήµατα όρασης Τα άτοµα που έχουν προβλήµατα όρασης µπορεί να βλέπουν λίγο ή καθόλου. Για να βοηθηθούν στην καθηµερινότητα τους µπορούν: 1. να χρησιµοποιούν ειδικό µπαστούνι το οποίο θα τους βοηθάει όταν θέλουν να µετακινούνται 2. να τους συνοδεύει ειδικά εκπαιδευµένος σκύλος 3. Να διαβάζουν τη γραφή Μπραίγ, (µια ειδική γραφή για τυφλούς)

40

41 Κινητικά προβλήµατα Τα κινητικά προβλήµατα που µπορεί να έχει ένας άνθρωπος µπορεί να είναι «απλά» ή πολύ σοβαρά. ηλαδή, κάποιος µπορεί να έχει αδύνατα ή παράλυτα µέλη, µπορεί να έχει έλλειψη µελών του σώµατός του ή να έχει προσωρινά κινητικά προβλήµατα (π.χ. µετά από τραυµατισµό). Όλοι όµως αντιµετωπίζουν το ίδιο πρόβληµα: δυσκολία στην µετακίνησή τους. Γι αυτό το λόγο µπορούν να χρησιµοποιούν διάφορα βοηθήµατα όπως: 1. Αναπηρικό αµαξίδιο, 2. Πατερίτσες 3. Μπαστούνια κλπ. Για να διευκολυνθούν αυτοί οι άνθρωποι στις µετακινήσεις τους θα πρέπει: 1. να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοµές στους δρόµους, 2. τα µέσα µαζικής µεταφοράς να είναι κατάλληλα εξοπλισµένα για να µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν 3. όλοι εµείς να µην εµποδίζουµε την µετακίνηση τους (π.χ. παρκάροντας µε το αυτοκίνητο µας επάνω στις ειδικές ράµπες για αµαξίδια

42

43 Νοητική Υστέρηση Τα άτοµα µε νοητική υστέρηση έχουν χαµηλότερη νοητική ικανότητα από τους άλλους ανθρώπους. Η νοητική υστέρηση ενός ανθρώπου µπορεί να είναι από ελαφριά µέχρι πολύ βαριά. Άτοµα µε νοητική υστέρηση θα πρέπει: 1. Να κάνουν ειδικά µαθήµατα (Εργοθεραπεία) στην παιδική ηλικία τους, που θα τα βοηθήσουν να βελτιωθεί η κατάσταση τους 2. Να πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία όπου θα είναι προσαρµοσµένος ο τρόπος διδασκαλίας στο πρόβληµα υγείας τους 3. Να αντιµετωπίζονται από όλους εµάς µε πολύ υποµονή και αγάπη

44

45 Ψυχικές διαταραχές Οι ψυχικές διαταραχές µπορούν να έχουν σχέση µε την ψυχική κατάσταση και την συµπεριφορά ενός ατόµου. Εκδηλώνονται συχνά µε συµπτώµατα βιολογικά, σωµατικά, συναισθηµατικά και κοινωνικά και χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες. Τα άτοµα που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές θα πρέπει: 1. Να αναζητούν βοήθεια ιατρική 2. Να έχουν την υποστήριξη από την οικογένεια τους 3. Να αντιµετωπίζονται από τους συνανθρώπους τους µε αγάπη και κατανόηση

46 ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Άνθρωποι, που ζουν και αντιμετωπίζουν τη ζωή με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο.

47 Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε; Πρώτα, πρέπει να αποβάλλουμε τις προκαταλήψεις εναντίον των ατόμων με αναπηρία και να τους αποδεχτούμε όπως είναι. Η επαφή μαζί τους πρέπει να είναι ειλικρινής. Άτομα με αναπηρία έχουν μια εξαιρετικά αναπτυγμένη διαίσθηση και αισθάνονται αμέσως, αν κάποιος τους μιλά με λύπηση.

48 Αντιλαμβάνονται τον κόσμο τριγύρω τους πολύ πιο έντονα από ότι οι υπόλοιποι. Συμβαίνει κάτι ανάλογο όπως και στους τυφλούς. Οι αισθήσεις τους είναι πιο ευαίσθητες από ότι των υπολοίπων. Αν λοιπόν χρειάζεται κάποιος βοήθεια, μην απομακρύνεστε. Ρωτήστε τον, τι χρειάζεται. Μερικοί δεν μπορούν να μιλούν τόσο καθαρά. Είναι λοιπόν αποθαρρυντικό γι αυτούς, να ζητήσουν βοήθεια κι ο άλλος να απομακρυνθεί δίχως να τους δώσει σημασία.

49 Τα άτομα με σωματική αναπηρία εξασκούν επαγγέλματα, που προϋποθέτουν περισσότερη πνευματική εργασία και ικανότητες. Τη δουλειά τους την εκπληρούντο ίδιο καλά όσο και οι υπόλοιποι συνάνθρωποί τους. Επισημαίνοντας κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι αυτά τα άτομα δεν είναι ασθενείς ούτε άτομα με «ειδικές ικανότητες». Είναι άτομα με ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑστην εκπαίδευση, στην εργασία και στη ΖΩΗ.

50 Πρέπει να αποβάλλουμε κάθε προκατάληψη για τα ΑμεΑ, να κατανοούμε τα προβλήματά τους και να είμαστε αρωγοί τους κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη. Να τους παραχωρούμε προτεραιότητα σε χώρους εξυπηρέτησης του κοινού και η συμπεριφορά μας αυτή να είναι ανυπόκριτη. Η αδιαφορία μας, η περιφρόνηση και η ρατσιστική αντιμετώπισή τους είναι απάνθρωπη στάση ζωής που πληγώνει τα άτομα αυτά και πολλές φορές τους αναστέλλει την διάθεση για ζωή.

51 Να αγκαλιάζουμε με αγάπη τις πρωτοβουλίες τους, να τους συμπαραστεκόμαστε και να ενθαρρύνουμε τις δραστηριότητές τους ώστε με τον τρόπο αυτό να ανεβαίνει η ψυχολογία τους και να αποκτούν το αίσθημα της αυτοπεποίθησης και της σιγουριάς. Με την συμπαράσταση και την κατανόησή μας τα ΑμεΑμπορούν εύκολα να μετατραπούν σε άτομα με ειδικές ικανότητες. Η συμπαράστασή μας σε αυτά τα άτομα πρέπει να γίνει τρόπος ζωής γιατί μόνο έτσι θα διευκολύνουμε την ζωή των συνανθρώπων μας. Άρα οφείλουμε εμείς σε αυτά να αισθάνονται κοινωνικά χρήσιμα, όπως πρέπει να είναι στην πραγματικότητα.

52 Να αναπτύξουμε ανυπόκριτες φιλικές κοινωνικές σχέσεις μαζί τους. Χωρίς αυτό, θεωρείται ως στάση ζωής που υπαγορεύεται από οίκτο, εξαιτίας του προβλήματός τους αλλά αξίζουν και το δικαιούνται. Με τη στάση μας αυτή θα φύγει ο κοινωνικός τους αποκλεισμός. Αυτή η συμπεριφορά φανερώνει και τον ανθρωπιστικό μας πολιτισμό.

53 Από αυτούς τους ανθρώπους µπορούµε να µάθουµε πολλά. Προπάντων να µάθουµε να ζούµε τη ζωή µας πιο έντονα. Γιατί ο καθένας µπορεί αύριο να βρεθεί στην ίδια θέση! Λυκούργος Σµϖώκος

54 (Αμε Α) Μην τους αγνοήσετε Μην τους δείξετε Άννα Λιώκη

55 Έχουν και αυτοί αισθήματα Οι περισσότεροι άνθρωποι από εμάς δεν έχει τύχει ή δεν συμβαίνει συχνά να συναντήσουμε έναν άνθρωπο με αναπηρία ή αλλιώς έναν Α με Α. Γι αυτό και όταν συμβαίνει να συναντήσουμε αντιδράμε με λάθος τρόπο(τον δείχνουμε, τον κοιτάμε με απορία ή με περίεργο τρόπο, γελάμε μαζί του). Για έναν τέτοιο άνθρωπο η έξοδος και η κοινωνική του συναναστροφή είναι πολύ σημαντική. Όταν όμως βλέπει ότι δεν είναι και πολύ αποδεκτός αρνείται να βγει έξω φοβούμενος ότι αυτό που κάναμε εμείς θα το ξανακάνει κάποιος άλλος.

56 Θέλουν και αυτοί φροντίδα Στους ανθρώπους αυτούς πρέπει να συμπεριφερόμαστε κανονικά όπως θα συμπεριφερόμασταν σε έναν άνθρωπο χωρίς αναπηρία. Χωρίς όμως να το παρακάνουμε με σκοπό να τον κάνουμε να νιώσει άνετα. Τα άτομα με αναπηρία ζουν σχεδόν όπως τα άτομα χωρίς αναπηρία απλά με μία μεγαλύτερη φροντίδα. Επίσης όταν συναντάμε άτομα με αναπηρία καλό θα ήταν να το βοηθάμε μόνο και μόνο αφού τον έχουμε ρωτήσει και εκείνος μας έχει απαντήσει καταφατικά.

57 Οι άνθρωποι με αναπηρία Έχουν ανάγκη το χαμόγελο σου Έχουν ανάγκη την αγάπη σου Έχουν ανάγκη τη φιλία σου Σε έχουν ανάγκη

58 ΤΕΛΟΣ

59 Άτοµα µε αναπηρία Μια εργασία της Μαργαρίτας Ταγµαταρχου και της Σιµόν Τουντας

60 Τι γνωρίζω για τα ΑµεΑ; Οι άνθρωποι µε αναπηρία αποτελούν τα 13% του πληθυσµού και συµµετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Οποιοδήποτε παΐδι ή ενήλικας, που χρειάζεται ειδική στήριξη, εντάσσεται στα άτοµα µε αναπηρία. Οι συνάνθρωποι µας που πάσχουν από σωµατικές αναπηρίες, από τύφλωση, από σκλήρυνση κατά πλάκας, από προβλήµατα ακοής, από σύνδροµο ντάουν, από αυτισµό καθώς και από νοητικής στέρησης περιλαµβάνονται στα άτοµα µε αναπηρία. Οι συµπολίτες µας µε αναπηρία νιώθουν την ανάγκη για κοινωνικοποίηση όπως όλοι µας! Οφείλουµε συλλογικά να τους ενισχύουµε, να τους στηρίζουµε άλλα σε καµία περίπτωση να τους λυπόµαστε. Τους ανθρώπους αυτούς πρέπει να τους κοιτάζουµε στα µάτια σαν ισότιµα µελή της κοινωνίας και όχι να τους περιφρονούµε.

61 Κανόνες συµπεριφοράς σε ΑµεΑ. 1. Αν κρίνετε ότι υπάρχει ανάγκη να βοηθήσετε ένα άτοµο µε αναπηρία, ρωτήστε το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το κάνετε. 2. Μιλήστε απευθείας στο άτοµο µε αναπηρία πάρα µέσω του γονέα, συνοδού κ.τ.λ. 3. Όταν χαιρετάτε ένα τυφλό άτοµο, πείτε του το όνοµα σας. Αν του προσφέρετε βοήθεια στο περπάτηµα, αφήστε τον να ακουµπήσει το βραχίονα σας.

62 4. Να είστε υποµονετικός, ένα άτοµο µε αναπηρία µπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να κάνει κάτι. 5. Μην επαινείτε υπερβολικά ένα άτοµο µε αναπηρία που εκτελεί φυσιολογικές καθηµερινές εργασίες. 6. Μη χαϊδεύετε ένα σκύλο-βοηθό ατόµου µε αναπηρία ενόσω «εργάζεται». Ζητήστε άδεια από τον ιδιοκτήτη. 7. Αποφύγετε να ρωτήσετε ένα άτοµο µε αναπηρία τις αιτίες τις αναπηρίες του αν δεν έχετε αρκετή οικειότητα.

63 Μερικές εικόνες

64 Πηγές:

65 Τέλος

66 Και τρόποι διευκόλυνσης τούς Μια Εργασία του Κωνσταντίνου Σπινάκη 1 Ε

67 Άτομα με Προβλήματα Όρασης Διευκόλυνση : Ηχητική Σήμανση στα φανάρια Καλύτερη τιμή ή επιδόματα από το κράτος στα κινητά ειδικά για άτομα με προβλήματα όρασης Ευκολότερη πρόσβαση στα ΜΜΜ Δημιουργία βιβλιοθήκης με βιβλία σε γραφή Braille Η γραφή Braille να υπάρχει σε δημόσια κτήρια, σε φάρμακα και αλλού Δυνατότητα των Ατόμων αυτών να αποκτήσουν εκπαιδευμένο σκύλο

68 Άτομα Καθηλωμένα σε Αναπηρικό Αμαξίδιο Διευκόλυνση : Ύπαρξη νόμου με πρόστιμο αλλλά και παρακολούθηση από αστυνομικούς ώστε να μένουν ελέυθερες οι ειδικές διαβάσεις Οι ειδικές διαβάσεις να επεκταθούν σε άλλους δρόμους Ύπαρξη ειδικών διαβάσεων σε ΜΜΜ όπως στα πλοία, στα ταξί, στα λεωφορεία και ακόμα σε πολλά σπίτια Ύπαρξη περισσότερων σπιτιών με δυνατότητες κατοίκησης από Άτομα καθηλωμένα σε αναπηρικό αμαξίδιο ( κοντοί πάγκοι εργασίας, ειδικά υπνοδωμάτια, ύπαρξη ανελκυστήρα κ.α.)

69 Τέλος

70 Εργασία του μαθητή Καβαλάρη Γιώργου, 1Α Ανθρώπινα εμπόδια Αισθητηριακά εμπόδια Ελλιπής και μη ευκρινής Σήμανση Εμπόδια σε διαδρόμους Μόνο ηχητικός συναγερμός φωτιάς Εμπόδια λόγω του ανθρώπινου Παράγοντα Έλλειψη κατανόησης Μη λήψη αποφάσεων για αναγκαίες εναλλακτικές λύσεις, π.χ. δημιουργία ράμπας, εφαρμογή χειρολισθήρων, σωστή διαρρύθμιση χώρων, ευκρινή και κατάλληλη σήμανση, Braille, μεγέθυνση και ακουστική μορφή πληροφοριών. Εικασίες ότι τα άτομα με αναπηρία είναι ακατάλληλα για κάποια επαγγέλματα. Αδυναμία στο να αναγνωρίσουμε τις

71 συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες μιας κοινωνίας που μεγαλώνει σε ηλικία. Αδυναμία στο να αναγνωρίσουμε ότι τα άτομα με αναπηρία ανέρχονται σε σημαντικό ποσοστό του πελατολογίου μας. Γλώσσα και Επικοινωνία : Η γλώσσα δημιουργεί ιδέες, εικόνες και πεποιθήσεις, αντιλήψεις και νοοτροπίες. Οι λέξεις καθρεφτίζουν την στάση μας και μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια στην επικοινωνία μας με άτομα με αναπηρία. Τα ακόλουθα θα μας βοηθήσουν να σκεφτόμαστε τα άτομα με αναπηρία πρώτα σαν ανθρώπους, που τυχαίνει να έχουν κάποια μορφή αναπηρίας που ίσως επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συσχετίζονται με το περιβάλλον τους. Η αναπηρία δεν περιορίζεται μόνο στα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκαθίσματα, αφού υπάρχουν πολλές μορφές κινητικών αναπηριών, αισθητηριακών αναπηριών και μαθησιακών δυσκολιών. Ενώ εργαζόμαστε για να αφαιρέσουμε τα

72 φυσικά εμπόδια που βρίσκουν στο δρόμο τους τα ΑμεΑ και ΑΜΚ, θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά δεν είναι φυσικά τα μεγαλύτερα εμπόδια για τα ΑμεΑ και ΑΜΚ είναι οι εικασίες, οι μύθοι, η προκατάληψη και η νοοτροπία των ανθρώπων. ΑΝΤΙ ΝΑ ΛΕΜΕ : ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ : ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΕΡΟΣ/ΓΡΙΑ ΤΥΦΛΟΣ/ΣΤΡΑΒΟΣ ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΠΑΡΑΛΥΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ ΚΟΥΦΟΣ/ΚΟΥΦΗ ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΑΤΟΜΟ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΤΟΜΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΡΟΧΟΚΑΘΗΣΜΑ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

73 Εργάστηκαν οι : Κωνσταντίνος Λυμπέρης, Ζάχος Αναστασιάδης, Γιάννης Αγγελίδης

74 Οι τυφλοί μπόρουν να διαβάζουν και να γράφουν με τον κώδικα Μπράιγ. Για να μάθουν τον κώδικα αυτό πρέπει να πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία. Για να τους βοηθήσουμε, πρέπει να φτιάξουμε και άλλα τέτοια σχολεία ώστε όλοι να μπορούν να γράφουν και να διαβάζουν.

75 Στα περισσότερα προγράμματα στην τηλεόραση, για να διευκολυνθεί η επικοινωνία με άτομα με προβλήματα ακοής, πρέπεινα υπάρχει ένας διερμηνέας που να μεταφράζει τα λόγια στη νοηματική γλώσσα.

76 Επειδή τα άτομα αυτά μετακινούνται με αμαξίδια, πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερες ράμπες στα πεζοδρόμια. Επείσης να μην παρκάρουμε μπροστά απ αυτές και να αποτρέπουμε τους άλλους να το κάνουν αυτό, για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλους τους χώρους.

77 Για να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα, πρέπει η πολιτεία να φτιάξει περισσότερα ιδρύματα, έτσι ώστε να μάθουν να επικοινωνούν(να γράφουν και να διαβάζουν).

78 Τα άτομα αυτά, πρέπει να τα βοηθήσουμε με τα προβλήματα τους, ώστε να τα ξεπεράσουν. Επείσης πρέπει να τους μιλάμε χωρίς να θυμώνουμε και σαν να μην έχουν αυτό το πρόβλημα.

79

80 Στέλιος Κοτσώνης

81 Όταν επικοινωνούµε µε άτοµα που έχουν κάποια αναπηρία πρέπει για να µην αισθανθούν άσχηµα να τους µιλάµε και να τους φερόµαστε φυσιολογικά. Αν κάθονται σε αναπηρικό καροτσάκι πρέπει να χαµηλώσουµε στο ύψος τους για να έχουµε οπτική επαφή. Να µιλάµε απευθείας στο άτοµο και όχι στον συνοδό τους. Σε άτοµα που τους λείπει ένα χέρι τους αγγίζουµε µε µια φιλική χειρονοµία. Στα άτοµα που δεν ακούν µιλάµε αργά και καθαρά. Σε άτοµα που δεν βλέπουν σχηµατίζουµε κεφαλαία γράµµατα στην παλάµη τους. Είµαστε διακριτικοί και έχουµε υποµονή γιατί χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να κάνουν κάτι. Είµαστε πρόθυµοι να τους βοηθήσουµε εάν το επιθυµούν χωρίς να τους φέρουµε σε δύσκολη θέση. Η πολιτεία πρέπει να έχει το κατάλληλο άνοιγµα ώστε να ανεβαίνουν τα αµαξίδια στα πεζοδρόµια. Η πολιτεία πρέπει να κάνει αυστηρούς ελέγχους στα µέσα µεταφοράς ώστε να λειτουργούν σωστά οι πλατφόρµες ανάβασης και κατάβασης. Η πολιτεία τέλος πρέπει να υπενθυµίζει στους πολίτες της από τα µέσα επικοινωνίας τους παραπάνω τρόπους συµπεριφοράς σε άτοµα µε αναπηρία.

82

83 Πηγές ones_symperiforas_2008.pdf

Κανόνες συμπεριφοράς καθημερινής επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία

Κανόνες συμπεριφοράς καθημερινής επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία Κανόνες συμπεριφοράς καθημερινής επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 2 Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

επιμέλεια Ελπινίκη Παπουτσάκη Γιώργος Χατζηκωσταντής

επιμέλεια Ελπινίκη Παπουτσάκη Γιώργος Χατζηκωσταντής Εργασία πληροφορικής Γ 2 Β ομάδα 38 ο Γυμνάσιο Αθηνών επιμέλεια Ελπινίκη Παπουτσάκη Γιώργος Χατζηκωσταντής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή και έναρξη κατηγοριών με τα άτομα με δυσκολία στην κίνηση... σελ.3 Άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Συμπεριφοράς στην Καθημερινή Επικοινωνία με Άτομα με Αναπηρία

Κανόνες Συμπεριφοράς στην Καθημερινή Επικοινωνία με Άτομα με Αναπηρία Κανόνες Συμπεριφοράς στην Καθημερινή Επικοινωνία με Άτομα με Αναπηρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Copyright 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της προσβασιμότητας του σχολείου μας

Μελέτη της προσβασιμότητας του σχολείου μας Βιωματική δράση: Μελέτη της προσβασιμότητας του σχολείου μας Γυμνάσιο Λ.Τ. Παξών Σχολικό έτος: 2015-2016 Τάξη: α γυμνασίου Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Λιανού Σταυρούλα ΠΕ17.01 Ας προσπαθήσουμε να δούμε αλλιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I I ΘΕΜΑ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α. Μ. Ε. Α) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κα. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ 1438 / Διάγραμμα 1 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κάποιες φορές ακούμε να γίνεται συζήτηση για τα άτομα με αναπηρία. Το τελευταίο διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ειδική Φυσική Αγωγή Ενότητα 1η: Εισαγωγή, Έννοιες, Ορισμοί Κοκαρίδας Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Σύμβολο της μεθόδου "Κείμενο για Όλους" Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μάρτιος 2009 Ποια είναι τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ο Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν τους γονείς, τους μαθητές και τους δασκάλους για την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών μας. Συμβουλές για τους

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ:

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ Μέλη της ομάδας: ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Καλή σχολική χρονιά με συμβουλές οδικής ασφάλειας από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» Η έναρξη της σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί την επιστροφή των μαθητών στα θρανία αλλά και στις

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο 1 ΚΤΕΛ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο 1 ΚΤΕΛ Ν. ΞΑΝΘΗΣ Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο 1 ΚΤΕΛ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κατηγορία: Κτίριο υπηρεσίας µεταφορών 60,28 Στην αρµοδιότητα της Υπηρεσίας περιλαµβάνονται: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

www.laraguidedogs.gr

www.laraguidedogs.gr www.laraguidedogs.gr Γεια σας! Με λένε «Λάρα» και είμαι βετεράνος σκύλος-οδηγός τυφλών! Εμείς οι σκύλοι-οδηγοί, πάμε παντού κι όλοι μας θαυμάζουν! Η δουλειά μας είναι πολύ σημαντική διότι «δανείζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο Σηµείωση: Τα παρακάτω ευρήµατα / αποτελέσµατα προέκυψαν από την αξιολόγηση των φορέων από τους εκπαιδευόµενους και δεν αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει τη δυνατότητα χρήσης από άτομα με αναπηρίες των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ)

Οδηγός Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) Οδηγός Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Περιεχόμενα Πρόλογος 2 Εισαγωγή 3 Τι είναι η αναπηρία; 4 Ποια είναι τα άτομα με αναπηρία;

Διαβάστε περισσότερα

www.visitcyprus.com www.accessible-cyprus.com

www.visitcyprus.com www.accessible-cyprus.com www.visitcyprus.com www.accessible-cyprus.com Οδηγός Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εξυπηρέτησης. Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) & Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ)

Εγχειρίδιο Εξυπηρέτησης. Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) & Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) Εγχειρίδιο Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) & Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) www.visitcyprus.com www.accessible-cyprus.com 1 Πρόλογος H δυνατότητα της απόλαυσης του δικαιώματος απρόσκοπτου

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 2 2 3 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 29.05.2015 Ερωτήματα που μας απασχολούν Τι κάνουμε όταν αμφιβάλλουμε για το αν θα τα καταφέρουμε να κρατήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Presenter Name 1 1 Ας γνωρίσουμε τους φίλους μας 2 Η φίλη μας η Διαβασούλα Γεια σας παιδιά!

Διαβάστε περισσότερα

ΤοΚέντροΥποστήριξηςΓονέων παρουσιάζει. το θεραπευτικό παιχνίδι µε το αυτιστικό παιδί

ΤοΚέντροΥποστήριξηςΓονέων παρουσιάζει. το θεραπευτικό παιχνίδι µε το αυτιστικό παιδί ΤοΚέντροΥποστήριξηςΓονέων παρουσιάζει το θεραπευτικό παιχνίδι µε το αυτιστικό παιδί www.kyg.gr 2310 450 941 6940402054 Επίσης: YouTube - therapeutikopaixnidi Πηγές www.autismcentre.org SonRise www.horison.nl

Διαβάστε περισσότερα

θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία «Άκου να Δεις» Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 2 Δεκεμβρίου 2016 «Άκου να Δεις» Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 2 Δεκεμβρίου 2016 Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία Βλέπω μόνο με τα μάτια; Είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2002 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2002 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2002 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα για την απασχόληση ατόµων µε ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ)

Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 14-15 Μαΐου 2013 Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ) Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Κ ο υ ρ ο υ π έ τ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 3 Δεκεμβρίου 2014 Ας παραδειγματιστούμε από έναν κινέζικο μύθο: «Μια γριά κάθε πρωί κουβαλούσε νερό στο σπίτι της από το κοντινό πηγάδι με δύο δοχεία δεμένα στις δύο

Διαβάστε περισσότερα

( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) ^Χρήσιμες οδηγίες-κατευθύνσεις για την ανεξάρτητη και ισότιμη ένταξη των ατόμων με προβλήματα όρασης (τυφλών και μερικώς βλεπόντων).

( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) ^Χρήσιμες οδηγίες-κατευθύνσεις για την ανεξάρτητη και ισότιμη ένταξη των ατόμων με προβλήματα όρασης (τυφλών και μερικώς βλεπόντων). ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) ^Χρήσιμες οδηγίες-κατευθύνσεις για την ανεξάρτητη και ισότιμη ένταξη των ατόμων με προβλήματα όρασης (τυφλών και μερικώς βλεπόντων). Α. Παρεμβάσεις στο χώρο για διευκόλυνση των ατόμων με

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Παιδιά με ειδικές ανάγκες Κατηγορίες διαφορετικών δυνατοτήτων Διανοητικές αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση) Μαθησιακές δυσκολίες Συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 2 2 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο

Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο Αναλυτικά αποτελέσματα και ευρήματα αξιολόγησης ανά Υπηρεσία και Κτίριο Περιεχόμενα 1 Δημαρχείο... 2 2 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νομαρχία)... 8 3 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών... 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-1-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές Αρχές Πλαίσιο ΑμεΑ... 2 2. Γενικές διευκολύνσεις που παρέχονται στα ΑμεΑ... 6 3. Γενικές διευκολύνσεις που παρέχονται σε φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Εύλογες προσαρμογές Προσπελασιμότητα Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία και η προσβασιμότητα ορίζεται ως:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σχολ. Έτος: 2013 2014 Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 1 η Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ DISABLED PERSONS AND PERSONS WITH REDUCED MONILITY ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Οι γυναίκες μπορεί να περάσουν ώρες ή ακόμα και μέρες χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σεξουαλική σκέψη

Οι γυναίκες μπορεί να περάσουν ώρες ή ακόμα και μέρες χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σεξουαλική σκέψη Ο ανδρικός και ο γυναικείος εγκέφαλος διαφέρουν χημικά και θυμικά, με αποτέλεσμα οι άνδρες και οι γυναίκες να βλέπουν τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Τα διαφορετικά συναισθήματα των δύο φύλων

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Γενικά 1.1. Αυτόνομη ιακίνηση και ιαβίωση Άτομα με αναπηρία είναι τα άτομα που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΠΛΕΣ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

GROOMING. help. Γραµµή Βοηθείας. www.help-line.gr. saferinternet. η «αποπλάνηση» µέσω Διαδικτύου PRIVACY

GROOMING. help. Γραµµή Βοηθείας. www.help-line.gr. saferinternet. η «αποπλάνηση» µέσω Διαδικτύου PRIVACY www.help-line.gr I need HELP I really need A FRIEND Who can I TRUST? PRIVACY GROOMING η «αποπλάνηση» µέσω Διαδικτύου Γραµµή Βοηθείας 210 6007686 (Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Γραµµή Βοηθείας) Με

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν.Ροδόπης Περπατώ

Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν.Ροδόπης Περπατώ Χαλήλ Σαμέτ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Χατζοπούλου Βασιλική Κοινωνική Λειτουργός Στον Σύλλογο Περπατώ Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν.Ροδόπης Περπατώ Πότε ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

Άνοια στην Τρίτη ηλικία:

Άνοια στην Τρίτη ηλικία: Άνοια στην Τρίτη ηλικία: οι επιπτώσεις της νόσουστηνκαθημερινότητα της οικογένειας και οι τρόποι παρέμβασης για μια λειτουργική επικοινωνία Γκαρίπη Χριστιάνα / Κλινική ψυχολόγος Τι είναι άνοια; Μία ετερογενής

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα;

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Το λέμφωμα είναι δυνητικά ιάσιμη νόσος Με την επιστημονική συνεργασία του Αιματολογικού Τμήματος, Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία, δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ εαυτή, όσο η αρνητική

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία, δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ εαυτή, όσο η αρνητική ...Σου Διαφορετικά! Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ για ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Η Καταπολέμηση του Στίγματος και του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Νέων με Αναπηρίες μέσω της Ευαισθητοποίησης και Κοινωνικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

της μακροχρόνιας νοσηλείας και παρακολούθησης

της μακροχρόνιας νοσηλείας και παρακολούθησης Η άποψη του ασθενή Τα προβλήματα στην διάρκεια της μακροχρόνιας νοσηλείας και παρακολούθησης Γ.Ν.Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 2015 Σαλιάγα Άννα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ξενώνες φιλοξενίας οι δυνατές χημειοθεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Σελίδα 1 από 72 Αυτό το κείμενο είναι όλη η συμφωνία. Η συμφωνία είναι νόμος της Ελλάδας από τις 11 Απριλίου 2012. Μπορείς να

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές και διδακτικές παρεμβάσεις στα πλαίσια του Εξατομικευμένου Εκπ/κού Προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης σε Μαθήτρια με προβλήματα όρασης

Παιδαγωγικές και διδακτικές παρεμβάσεις στα πλαίσια του Εξατομικευμένου Εκπ/κού Προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης σε Μαθήτρια με προβλήματα όρασης Παιδαγωγικές και διδακτικές παρεμβάσεις στα πλαίσια του Εξατομικευμένου Εκπ/κού Προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης σε Μαθήτρια με προβλήματα όρασης Υπεύθυνοι Εκπ/κοί Ζαπρούδη Ευαγγελία ΠΕ 3.50 Καλαϊτζή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΓΟΝΙ ΙΟ Χ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΓΟΝΙ ΙΟ Χ ΜΥΪΚΗ ΥΣΤΡΟΦΙΑ ΤΥΠΟΥ DUCHENNE Τι είναι η µυϊκή δυστροφία (Μ ) τύπου Duchenne; Υπάρχουν πολλοί τύποι Μ και όλοι προκαλούνται από ελαττώµατα στα γονίδια (οι κληρονοµικές µονάδες που µεταβιβάζουν οι γονείς

Διαβάστε περισσότερα

3ο Διεθνές Συνέδριο «Άτομα με αναπηρία & ΜΜΕ»

3ο Διεθνές Συνέδριο «Άτομα με αναπηρία & ΜΜΕ» 3ο Διεθνές Συνέδριο «Άτομα με αναπηρία & ΜΜΕ» Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 23 24 Ιουνίου 2008 Ομιλία του κ. Ροδόλφου Μορώνη, Προέδρου Διευθυντή Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο βασικός στόχος της ειδικής έρευνας για την Απασχόληση των Ατόµων µε Προβλήµατα υγείας είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Πώς γίνεται ένα παιδί να έχει ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, στη μουσική, στις ξένες γλώσσες, στη μετεωρολογία, να έχει ξεχωριστές ικανότητες και ενδιαφέροντα,

Διαβάστε περισσότερα

[Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία]

[Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία] ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 16536 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΙΤΣΟΥ ΛΙΛΙΑΝΝΑ [Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία] Α. Η συγγραφέας αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ.. ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ!

ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ.. ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ.. ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ! ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΤΑΞΗ Γ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2014-2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άτομα με ειδικές ανάγκες Παθήσεις σελ. 3 Αισθητηριακή ολοκλήρωση Σύνδρομο Γουίλιαμ Σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη του Κωνσταντίνου Θώδη * Η εικόνα που προβάλλεται και έχει επικρατήσει για το παιδί με «μαθησιακές δυσκολίες» είναι η εικόνα ενός έξυπνου παιδιού, το

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Η απώλεια του «ονειρεμένου παιδιού» Οι γονείς βιώνουν μιαν απώλεια. Βιώνουν την απώλεια του παιδιού που έκτισαν μέσα στο

Διαβάστε περισσότερα

Βιώνουμε αλλαγές στην οικογένειά μας, όπως το διαζύγιο των γονιών μας. Μας απογοητεύουν ή απογοητεύουμε τον εαυτό μας.

Βιώνουμε αλλαγές στην οικογένειά μας, όπως το διαζύγιο των γονιών μας. Μας απογοητεύουν ή απογοητεύουμε τον εαυτό μας. Νοιώθεις θυμωμένος Το φυλλάδιο θα σε βοηθήσει στην περίπτωση που νιώθεις ότι ο θυμός σου δυσκολεύει τη ζωή σου και θα σου προτείνει λύσεις για να αντιμετωπίζεις και να ελέγχεις τα έντονα συναισθήματα θυμού...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και διαταραχές της Κοινωνικότητας στον Αυτισμό. Ευδοκία Καρδαμίτση, Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικοί

Ανάπτυξη και διαταραχές της Κοινωνικότητας στον Αυτισμό. Ευδοκία Καρδαμίτση, Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικοί Ανάπτυξη και διαταραχές της Κοινωνικότητας στον Αυτισμό Ευδοκία Καρδαμίτση, Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικοί Μειονεξίες σε 3 λειτουργικές περιοχές Κοινωνικές σχέσεις Επικοινωνία Σκέψη, φαντασία Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire-25 (VFQ-25)

National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire-25 (VFQ-25) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire-25 (VFQ-25) Version 2000 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (τα επιδόματα του συγκεκριμένου τμήματος παρέχονται στους ασθενείς ανεξαρτήτως των εισοδηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 6. ΣΗΜΑΝΣΗ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Ονοµάζεται σήµανση το σύνολο των συµβόλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Εντάσσεται στο Μέτρο 2.3 «Ενέργειες Πρόληψης Ενίσχυσης της Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

σκοπός Κατανόηση Όρος κατάλληλος; Άτομο με ειδικές ανάγκες Άτομο με αναπηρία Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

σκοπός Κατανόηση Όρος κατάλληλος; Άτομο με ειδικές ανάγκες Άτομο με αναπηρία Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Σοφία Μπάτσιου Φεβρουάριος 2012 σκοπός Κατανόηση της φύσης και της έννοιας της αναπηρίας της έκτασης και κατηγοριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

9.00-10.00 11.00-12.00 12.00-13.00 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι 4

9.00-10.00 11.00-12.00 12.00-13.00 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 5 ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 5 ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μονάδα Προσβασιμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Αδαμαντία Μπαλαφούτα Προϊσταμένη χειρουργικής κλινικής Γ.Ν. Κορίνθου Τα τελευταία χρόνια η οδήγηση ποδηλάτου έχει αυξηθεί µεταξύ των κατοίκων του αναπτυγµένου κόσµου. Λόγω της συνεχιζόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 1. Γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση (ΓΟΠ) Η συχνότητα της ΓΟΠ σε παιδιά µε ΕΠ αναφέρεται από 26% - 75%, ενώ σε φυσιολογικά παιδιά και βρέφη εκτιµάται περίπου στο 7-8% (Cadman και συν. 1978,

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ»

Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ» ΤΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΙ? ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!! Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ» Αυτοεκτίμηση είναι η θετική εικόνα που

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 2015. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σχεδιασμού και Προστασίας

Αθήνα 2015. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σχεδιασμού και Προστασίας Αθήνα 2015 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ (Ε.Κ.Π.Π.Σ.) Ο σεισμός Ο σεισμός είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για ασφαλή οδήγηση σε µεγαλύτερη ηλικία

Ερωτήσεις και απαντήσεις για ασφαλή οδήγηση σε µεγαλύτερη ηλικία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Ερωτήσεις και απαντήσεις για ασφαλή οδήγηση σε µεγαλύτερη ηλικία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Ο ΗΓΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 9 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 8 9.00-10.00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι 8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 9 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 8 9.00-10.00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι 8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠ 8.00-9.00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι 8 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι 8 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 9 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 8 Ι:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ 10 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι 2 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 8 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι 2

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10η Διαταραχές Αισθητηρίων

Διάλεξη 10η Διαταραχές Αισθητηρίων ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 10η Διαταραχές Αισθητηρίων Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Αισθητηριακές Διαταραχές Διαταραχές κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία: όροι και ορισμοί. Η έννοια της διαφορετικότητας

Αναπηρία: όροι και ορισμοί. Η έννοια της διαφορετικότητας Αναπηρία: όροι και ορισμοί Η έννοια της διαφορετικότητας Η Αναπηρία στην Αρχαία Ελλάδα Ο Όμηρος στην Οδύσσεια αναφέρει τον τυφλό ποιητή, ο οποίος συχνά ήταν προσκεκλημένος στο παλάτι και είχε την εύνοια

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities)

Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities) Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities) Ερευνητική Εργασία (Project) Α' Λυκείου 1ο ΓΕΛ Ξάνθης 2ο Τετράμηνο 2011 2012 Επιβλέποντες καθηγητές Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ολυμπία Λαμπάκη (Outdoor Activities)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 0 Από τους γονείς των ομάδων γονέων του ΕΕΕΕΚ Κορδελιού 2013-2014 για εμάς τους ίδιους, για τους άλλους γονείς και για τους δασκάλους που ενδιαφέρονται Βιβλίο 1 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ κ. ΣΤΕΛΛΑΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗ ΣΤΟ ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ κ. ΣΤΕΛΛΑΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗ ΣΤΟ ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ κ. ΣΤΕΛΛΑΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗ ΣΤΟ ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε στο σχολείο μας την κ. Στέλλα Κάσδαγλη, στο πλαίσιο του μαθήματος της Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

Το κόστος της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

Το κόστος της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Το κόστος της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Στη συμβουλευτική γονέων έρχομαι συχνά αντιμέτωπη με την ακόλουθη απορία των γονιών: «Είναι τόσο τραγικό να δίνω στο παιδί μου μια ξυλιά στον ποπό όταν κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Άτομα με Νοητική Αναπηρία: αποκλεισμός και αντιμετώπιση από την ευρύτερη κοινότητα. Ελένη Δημητρίου

Άτομα με Νοητική Αναπηρία: αποκλεισμός και αντιμετώπιση από την ευρύτερη κοινότητα. Ελένη Δημητρίου Άτομα με Νοητική Αναπηρία: αποκλεισμός και αντιμετώπιση από την ευρύτερη κοινότητα Ελένη Δημητρίου Άτομα με Νοητική Αναπηρία: ποιοι είναι Αναπηρία: οποιαδήποτε μορφή ανεπάρκειας ή μειονεξίας η οποία προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Εκπαίδευση Νηπίων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρία στο νηπιαγωγείο Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία αύξηση

Διαβάστε περισσότερα