Κατάλογος Έκθεσης Καλών Πρακτικών 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάλογος Έκθεσης Καλών Πρακτικών 2007"

Transcript

1 Κατάλογος Έκθεσης Καλών Πρακτικών 2007

2

3 Χαιρετισμός Προέδρου Κατά τα τελευταία χρόνια η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει γίνει σημαντικό θέμα για ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων. Μέχρι σήμερα η προσπάθεια έχει εστιαστεί στη διάχυση της γνώσης στο γιατί πρέπει οι εταιρίες να την εντάξουν στις στρατηγικές τους. Τώρα, το κύριο ερώτημα για τις επιχειρήσεις είναι το πως και ποιες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ενσωματώνουν στην καθημερινή τους λειτουργία, διατηρώντας συγχρόνως την ανταγωνιστικότητά τους. Έτσι, ένας νέος δρόμος ανοίγει για τις επιχειρήσεις που θέλουν να υπάρχουν στο μέλλον. Πρώτη προσπάθεια του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για τη διάχυση καλών πρακτικών ήταν η κυκλοφορία του καταλόγου 50 + Καλές Πρακτικές ΕΚΕ. Σήμερα, στα 40 και πλέον περίπτερα που έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε, θα βρείτε έναν πλούτο πρακτικών, εμπειριών και γνώσης που ελπίζουμε να δώσει το έναυσμα για περαιτέρω συνεργασίες και ανταλλαγές πρακτικών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού μας Συμβουλίου όλους εκείνους που με τον ενθουσιασμό και την εθελοντική συμμετοχή τους βοήθησαν ως άτομα ή ως εταιρίες στη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Ελπίζω να βρείτε την έκθεση πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα. Νίκος Αναλυτής Πρόεδρος Δ.Σ.

4 CSR Europe Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Europe), είναι το ηγετικό επιχειρηματικό δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) με πάνω από 65 διεθνικές επιχειρήσεις ως μέλη. Ιδρύθηκε το 1995 ύστερα από προτροπή του τότε Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Delors προς τις ηγετικές Ευρωπαϊκές Διεθνικές Επιχειρήσεις. Στόχος του είναι η παροχή μιας πλατφόρμας διαλόγου και η υποστήριξη των επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να ενσωματώσουν την ΕΚΕ στις καθημερινές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, το CSR Europe δημιούργησε ένα δίκτυο εθνικών εταίρων για προώθηση της ΕΚΕ σε τοπικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 22 εθνικοί εταίροι σε χώρες της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που συμβάλλουν σε μια διεθνική ανταπόκριση στο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό και πολιτικό πρόγραμμα για την ΕΚΕ. Το Ελληνικό Δίκτυο είναι μέλος του CSR Europe από την ίδρυσή του.

5 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει την Ευρώπη να γίνει ο παγκόσμιος πόλος αριστείας στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη(ΕΚΕ). Δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι στην πραγματικότητα μικρού ή μεσαίου μεγέθους, αυτός ο φιλόδοξος στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνον με την εμπλοκή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Πολλές ΜΜΕ εφαρμόζουν ήδη δράσεις που μπορούμε να τις εντάξουμε στην ΕΚΕ, αλλά υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο για να τις βοηθήσουμε να εφαρμόσουν περισσότερες και να κατανοήσουν πως θα τις χειρίζονται με πιο στρατηγικό τρόπο. Η Επιτροπή δημοσίευσε πολύ πρόσφατα την έκθεση μιας Ευρωπαϊκής Ομάδας Ειδικών για την ΕΚΕ και τις ΜΜΕ, η οποία παρουσιάζει με τον καλύτερο τρόπο το πως μπορούμε να ενθαρρύνουμε περισσότερες ΜΜΕ να γίνουν περισσότερο κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες. Η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί επίσης 16 πρωτοβουλίες για να αυξήσει την κατανόηση της ΕΚΕ μεταξύ των ΜΜΕ. Στο παρελθόν, η Επιτροπή δημοσίευσε έναν κατάλογο καλών πρακτικών ΕΚΕ που εφαρμόζουν ευρωπαϊκές ΜΜΕ, και έχει αναπτύξει ένα εισαγωγικό εργαλείο για την ΕΚΕ στις MME.

6 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) ιδρύθηκε το 1919 και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Η Διοίκησή του είναι εκλεγμένη από το σύνολο των μελών του, την οποία απαρτίζουν έμπειροι και καταξιωμένοι επιχειρηματίες. Το ΕΒΕΑ σήμερα είναι το μεγαλύτερο Επιμελητήριο της χώρας από απόψεως εγγεγραμμένων μελών με επιχειρήσεις. Το ΕΒΕΑ βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο της οικονομικοκοινωνικής ζωής του τόπου μας, προβάλλοντας δυναμικά τα προβλήματα των ελληνικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό: ενθαρρύνει την υγιή επιχειρηματικότητα, ενημερώνει τις επιχειρήσεις για τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συγκεντρώνει και προωθεί στις αρμόδιες αρχές για επίλυση τα αιτήματα των επιχειρήσεών, ενισχύει την εξωστρέφεια του επιχειρηματικού δυναμικού, παρέχει σειρά πολλών και ποικίλων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις-μέλη του και ειδικότερα προς τις Μικρομεσαίες, γνωμοδοτεί και συμβουλεύει την Πολιτεία. Tο ΕΒΕΑ είναι από τους πρώτους φορείς που υποστήριξαν τη σημασία της κοινωνικής ευαισθησίας ως ενεργού παράγοντα για βιώσιμη ανάπτυξη. Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και συμβάλλει συνεχώς με ποικίλες δράσεις στην ευρύτερη διάδοση της έννοιας ΕΚΕ στις επιχειρήσεις.

7 Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ως ο κατ εξοχήν θεσμικός εκπρόσωπος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της σύγχρονης επιχείρησης, πιστεύει και στηρίζει τις αρχές του Επιχειρηματικού Ήθους και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ενισχύει τον κοινωνικό ρόλο των επιχειρήσεων και προβάλλει τη σημαντική συνεισφορά των μελών του στο κοινωνικό σύνολο. Ενθαρρύνει όλα τα μέλη του να συμπεριλάβουν στην εταιρική τους στρατηγική θέματα που άπτονται της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, να υιοθετήσουν κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και να ευαισθητοποιηθούν στα θέματα της αειφόρου ανάπτυξης, με σεβασμό στο φυσικό μας περιβάλλον. Ως ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και συμμετέχοντας στο Διοικητικό του Συμβούλιο, συμβάλλει στη διάδοση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον επιχειρηματικό κόσμο και συμμετέχει σε κάθε είδους προσπάθεια και δράση προς την κατεύθυνση αυτή. Μία σημαντική δράση αποτελεί και η διοργάνωση του Συνεδρίου «Κοινωνικώς Επιχειρείν 07», πρωτοβουλία την οποία στηρίζει από την αρχή. Στο συνέδριο αυτό, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε εθνικό επίπεδο για συγκεκριμένες δραστηριότητες που αναπτύσσονται από άλλες επιχειρήσεις, για τα οφέλη και τα αποτελέσματα των πρακτικών ΕΚΕ και να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες σχετικά με την προώθηση της έννοιας της ΕΚΕ στη χώρα μας.

8

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίπτερο Εταιρία SHELL TIM ΟΤΕ ΕMPORIKI BANK VIVARTIA Συναίσθημα και Λογική στην Υγεία - Ασφάλεια - Περιβάλλον R.E.A.Ch-CSR: Ενημερωτικό Παιχνίδι για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Πολιτιστικά Κέντρα Εργαζομένων ΟΤΕ Δέσμευση για Πολιτική Ίσης Μεταχείρισης Παίζοντας και Μαθαίνοντας με τον Μπάρμπα Στάθη 6 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Οίκαδε προς την πατρίδα 7 COCA COLA 3Ε Δικαίωμα Ζωής 8 ΟΤΕ Γραμμή SOS για τα Παιδιά 9 ΤΙΤΑΝ Βήμα Μεταπτυχιακού Φοιτητή 10 VODAFONE Ισότιμη Επικοινωνία για Όλους

10 Περίπτερο Εταιρία 11 JANSSEN-CILAG Εταιρική Φιλοσοφία για την ΕΚΕ 12 INFOTE Οδική Συμπεριφορά και Ασφάλεια 13 ΕΚΟ Εξοπλισμός Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 14 COSMOTE Έλα στον Αθλητισμό 15 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ - ΤΙΤΑΝ Παίζω Ασφαλώς 18 COSMOTE Υποτροφίες COSMOTE για την Ελληνική Περιφέρεια 19 EUROBANK Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία 20 ΟΤΕ OTE on the Broadband 21 ΒΙΒΕΧΡΩΜ Το Δικός σας Κοινωνικό Πρόγραμμα 22 MICROSOFT Συνεργάτες στη Μάθηση

11 Περίπτερο Εταιρία 23 SHELL Project Better World 24 ΓΕΡΜΑΝΟΣ DIASBAT 25 ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ραδιομαραθώνιος για τα Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες 26 COCA COLA 3Ε Άλλαξε Στάση Μπες στη Δράση 27 INTRACOM Athens Information Technology - AIT ΤΙΜ ΤΙΤΑΝ Θέλω ίση Πρόσβαση στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Οικουμενικό Σύμφωνο - Συμμετοχή και Πρακτική Εφαρμογή 30 BP Προσομειωτής Πρόσκρουσης 31 ΑΚΤΩΡ Αειφόρα Κτίρια 32 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Διαχείριση & Αξιοποίηση Κατάλοιπων Βωξίτη

12 Περίπτερο Εταιρία 33 VODAFONE Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης ΒΙΒΕΧΡΩΜ TIM ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Product Stewardship Ενημέρωση και Προστασία της Φώκιας Monachus-Monachus στην Πράξη Αξιοποίηση Εναλλακτικών Υλικών στην Παραγωγή Τσιμέντου 37 SHELL Μαραθώνιος Οικονομίας SHELL S&B COSMOTE EUROBANK ΧΑΛΥΨ Επαναφέροντας τη Φύση στο Ορυχείο Κινητοποιηθείτε στην Ανακύκλωση Γνωρίζω, Συμμετέχω, Προστατεύω - Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας Ανακύκλωση σε Σχολεία 42 GLAXOSMITHKLINE Συνεργασία με Οργανώσεις Υποστήριξης Ασθενών

13 Περίπτερο Εταιρία ΣΕΚΑΠ EBEA Κοινωνική Έρευνα και Ανάπτυξη στον Τομέα της Υγείας Κοινωνικές Δράσεις ΕΒΕΑ 44Α ΑΛΦΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Υποτροφίες ΙΕΚ ΔΟΜΗΣ 44Β PISCINES IDEALES Εργαζόμενοι και Κοινωνία 44Γ 44Δ 44Ε 44ΣΤ SEA LEVANT ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΙΤΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΙΤΤΑΣ SUNWING RESORT Κοινωνική Συνοχή Στήριξη Μελισσοκομικού Κλάδου Έκτακτες Παροχές στο Προσωπικό Πρώτο Οικολογικό Ξενοδοχείο στην Ελλάδα

14

15 Ανθρώπινο Δυναμικό

16

17 Shell Hellas A.E. 1 Ανθρώπινο Δυναμικό Συναίσθημα και Λογική στην Υγεία - Ασφάλεια - Περιβάλλον Αλλαγή της στάσης του ανθρωπίνου δυναμικού στα θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Η εταιρία, συνεχίζοντας την αποτελεσματική προσπάθειά της για μείωση των ατυχημάτων και αξιοποιώντας την εμπειρία που διαθέτει, χρησιμοποιεί την τεχνολογία και ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας, προκειμένου να έχει ακόμη ουσιαστικότερα αποτελέσματα στην αλλαγή στάσης του ανθρώπινου δυναμικού της απέναντι στα θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος. Αυτό γίνεται μέσα από ένα πλέγμα δράσεων ενημέρωσης, εργαστηρίων, οργάνωσης εκδηλώσεων για την ασφάλεια κ.λπ. Βάσια Κλάψη Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

18 2 Ανθρώπινο Δυναμικό ΤΙΜ Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. R.E.A.Ch-CSR: Ενημερωτικό Παιχνίδι για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ενημέρωση και ανάπτυξη της θετικής στάσης των εργαζομένων στα θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η διαπίστωση, ότι η διαφορετική αντίληψη θεμάτων που έχουν σχέση με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από τα διαφορετικά τμήματα και βαθμίδες των εργαζομένων της εταιρίας, αποτελεί τροχοπέδη για την πλήρη ενσωμάτωσή της στην εταιρική κουλτούρα, οδήγησε την εταιρία να υιοθετήσει μια καινοτόμο πρακτική ενημέρωσης των εργαζομένων στο θέμα της ΕΚΕ. Μέσω ενός ενημερωτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού που εφαρμόζεται στο Intranet της εταιρίας, οι εργαζόμενοι αρχικά ανακαλύπτουν, σε προσωπικό επίπεδο, τη σχέση τους με τα θέματα αυτά. Στη συνέχεια, μέσω εναλλακτικών επιλογών που διαθέτει το παιχνίδι για την αντιμετώπιση της κάθε εικονικής κατάστασης, προβληματίζονται, αλλά παράλληλα ενημερώνονται και εκπαιδεύονται, με στόχο την επιλογή και υιοθέτηση της εκάστοτε επιθυμητής στάσης. Μαριάνα Γεωργιοπούλου Υπεύθυνη Χορηγιών Κοινωνικής Μέριμνας

19 ΟΤΕ Α.Ε. 3 Ανθρώπινο Δυναμικό Πολιτιστικά Κέντρα Εργαζομένων ΟΤΕ Στήριξη του Πολιτισμού στο Κέντρο & την Περιφέρεια Ο ΟΤΕ στηρίζει τη λειτουργία 54 Πολιτιστικών Κέντρων, πανελλαδικά, οι δραστηριότητες των οποίων καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της τέχνης, της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού. Στα Πολιτιστικά Κέντρα συμμετέχουν ενεργά μέλη, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι του ΟΤΕ καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους. Κυριακή Ζαννιά Προϊστ. Υποδ/νσης Εσωτερικής Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

20 4 Ανθρώπινο Δυναμικό Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. Δέσμευση για Πολιτική Ίσης Μεταχείρισης Δημοσιοποίηση ετήσιων στοιχείων με την οπτική του φύλου και αξιολόγηση από ανεξάρτητους φορείς Η Εμπορική Τράπεζα δεσμεύεται να εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών. Αυτό σημαίνει ότι κάθε διάσταση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, όπως προσλήψεις, τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας, ανάληψη θέσεων ευθύνης, προαγωγές, μετακινήσεις, εκπαίδευση και κατάρτιση, αμοιβές, οφείλει να διέπεται από την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Επαληθεύοντας την αξιοπιστία της δέσμευσης αυτής, η εταιρία δημοσιοποιεί, μέσω των Απολογισμών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, αναλυτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν οι επιδόσεις της στον τομέα της ισότητας των δύο φύλων. Στέλλα Κοβλακά Σύμβουλος Διοίκησης

21 Κοινωνία

22

23 VIVARTIA A.B.E.E. 5 Κοινωνία Παίζοντας και Μαθαίνοντας με τον Μπάρμπα Στάθη Πώς ένα παιχνίδι μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές μας συνήθειες H εταιρία, ανταποκρινόμενη στο αυξανόμενο ενδιαφέρον του κόσμου για την υγιεινή διατροφή, συμβάλει μέσα από την ιστοσελίδα του Μπάρμπα Στάθη στην ενημέρωση των καταναλωτών σε ότι αφορά τα λαχανικά. Δημιούργησε λοιπόν ένα παιχνίδι που συνδυάζει γνώση και διασκέδαση. Ο Μπάρμπα Στάθης μαζεύει λαχανικά και περνάει πίστες ώστε να προλάβει να τα τοποθετήσει στην κατάψυξη του ψυγείου του. Το τελικό σκορ αποτελείται από τις βιταμίνες που μάζεψε σύμφωνα με τα λαχανικά που έχει στο καλάθι του. Το παιχνίδι του Μπάρμπα Στάθη βραβεύτηκε στα Ermis Awards 2006 με τον χάλκινο Ερμή. Ζέτα Παπαδοπούλου Webmaster ,4

24 6 Κοινωνία Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία ΛΤΔ Οίκαδε προς την πατρίδα Η ηλεκτρονική γειτονιά για τα ελληνόπουλα όλου του κόσμου Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, η Τράπεζα Κύπρου αναπτύσσει και υποστηρίζει εξολοκλήρου το Οίκαδε, ένα μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που έχει στόχο να φέρει κοντά τα παιδιά όλου του κόσμου, προσφέροντας γνώσεις και ψυχαγωγία. Στην ιστοσελίδα κάθε παιδί μπορεί να μάθει με διαδραστικό τρόπο για τον ελληνικό πολιτισμό και να διασκεδάσει με τους φίλους και την οικογένειά του. Παράλληλα μέσα στην ιστοσελίδα φιλοξενείται ένα παγκόσμιο ηλεκτρονικό δίκτυο σχολείων, όπου περισσότερα από 120 σχολεία σε Ελλάδα και εξωτερικό πραγματοποιούν ζωντανές ηλεκτρονικές συναντήσεις παρουσιάζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου τους. Μέσα από το Οίκαδε τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και καλλιεργούν δεξιότητες, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις. Νατάσσα Κιουρκατιώτη Προϊσταμένη Εταιρικής Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

25 Coca-Cola Τρία Έψιλον A.E. 7 Κοινωνία Δικαίωμα Ζωής Ενημέρωση κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών στις πρώτες βοήθειες Η έλλειψη νοσοκομειακής υποστήριξης σε πολλές απομακρυσμένες περιοχές της χώρας οδήγησε την Coca-Cola Τρία Έψιλον να πραγματοποιήσει, σε συνεργασία με την HPS Group, τριήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια στις πρώτες βοήθειες. Οι περιοχές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν τα σεμινάρια επιλέχθηκαν με γνώμονα τη γεωγραφική τους θέση, τη διαπίστωση των τοπικών αναγκών και άξονα τον αριθμό και το μέσο όρο ηλικιών των κατοίκων, που καθορίζουν και το βαθμό επικινδυνότητας σε ατυχήματα, τραύματα και άλλες ασθένειες. Σίσσυ Ηλιοπούλου Διευθύντρια Επικοινωνίας

26 8 ΟΤΕ Α.Ε. Κοινωνία Γραμμή SOS για τα Παιδιά Υποστήριξη του Συλλόγου το Χαμόγελο του Παιδιού Πρόκειται για την τηλεφωνική γραμμή 1056 στην οποία απευθύνονται άτομα που χρειάζονται βοήθεια, παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη από ειδικούς, καταγράφονται ανάγκες παιδιών κ.λπ. Η γραμμή λειτουργεί σε συνεργασία με το Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Ο ΟΤΕ, αναγνωρίζοντας τη σημαντική δράση του Συλλόγου, εγκατέστησε τα πρώτα κέντρα το 1997 και συνεχίζει μέχρι σήμερα να υποστηρίζει τη γραμμή στην Αθήνα και πανελλαδικά σε 41 κέντρα πόλεως. Μέσα στο 2006 ο αριθμός δέχθηκε κλήσεις. Κυριακή Ζαννιά Προϊστ. Υποδ/νσης Εσωτερικής Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

27 A.E. Τσιμέντων TITAN 9 Κοινωνία Βήμα Μεταπτυχιακού Φοιτητή Συνεργασία ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας για την προώθηση ενός γόνιμου διαλόγου Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ καθιέρωσε τον συγκεκριμένο θεσμό θεωρώντας ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να συνεισφέρουν στην Παιδεία και την επαγγελματική εξέλιξη των νέων. Εφαρμόζοντας τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, στοχεύει στην επίτευξη ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (ΜΒΑ) και εκπροσώπους της πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας, για την καλύτερη προετοιμασία νέων στελεχών, με ευρύτερες γνώσεις και σύγχρονες αντιλήψεις. Παράλληλα ενισχύονται οι σχέσεις των επιχειρήσεων με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και διαχέεται η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ηλίας Μοσχονάς Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου

28 10 Κοινωνία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. Ισότιμη Επικοινωνία για Όλους Προϊόντα και υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) Μέσω του προγράμματός της η εταιρία προσάρμοσε υπάρχουσες υπηρεσίες, προκειμένου αυτές να είναι προσβάσιμες από όλους. Στόχος είναι η αποφυγή δημιουργίας νέων υπηρεσιών-προϊόντων, που μπορεί να αποκλείσουν από τη χρήση τους άτομα με αναπηρία από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Αντίθετα η εταιρία φροντίζει οι ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους. Τέτοιες υπηρεσίες είναι η Υπηρεσία εξυπηρέτησης κωφών πελατών μέσω γραπτών μηνυμάτων και η υπηρεσία «Vodafone Speaking Phone» που εκφωνεί στο χρήστη τις λειτουργίες-πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου του με τη χρήση τεχνολογίας «αληθινής φωνής». Αγγελική Παπαντωνίου Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας

29 JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. 11 Κοινωνία Εταιρική Φιλοσοφία για την ΕΚΕ Disease Awareness / Prevention Umbrella Program Η ανάγκη υπεύθυνης πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από διάφορες νόσους, τις δυνατότητες πρόληψης και προφύλαξης που υπάρχουν, τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, τα κοινωνικά προβλήματα που συνδέονται με κάποιες νόσους, κ.λπ. οδήγησαν την εταιρία σε ανάληψη εκστρατείας ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με τους αρμόδιους συλλόγους ασθενών, κρατικούς και τοπικούς φορείς. Μέσα από μια σειρά δράσεων επιτυγχάνεται η κατανόηση των πραγματικών αναγκών και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες πράγμα που δίνει την ευκαιρία στην εταιρία να προσφέρει στοχευμένες υπηρεσίες. Ιωάννα Καρώνη Διευθύντρια Επικοινωνίας

30 12 Κοινωνία INFOTE Πληροφορίες για Όλους A.E. Οδική Συμπεριφορά και Ασφάλεια Έκδοση και διανομή οδηγών Οδικής Συμπεριφοράς & Ασφάλειας Αναγνωρίζοντας πως τα τροχαία ατυχήματα οφείλονται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη σωστής οδικής συμπεριφοράς, η INFOTE από το 2003, προχώρησε στην έκδοση και διανομή τεσσάρων οδηγών για θέματα Οδικής Συμπεριφοράς και Ασφάλειας, με στόχο τη συμβολή στη μείωση και πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων με το σκεπτικό ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αλλαγής νοοτροπίας σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Γεώργιος Καλούδης Σύμβουλος Επικοινωνίας

31 ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 13 Κοινωνία Εξοπλισμός Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για κάλυψη Μ.Ε.Θ. σε νοσοκομεία της περιφέρειας Η ΕΚΟ ξεκίνησε πριν δυο χρόνια τη δωρεά εξοπλισμού Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) σε δύο νοσοκομεία της περιφέρειας, τα οποία βρίσκονται κοντά σε επικίνδυνα σημεία βασικών οδικών αξόνων και αποτελούν σημείο αναφοράς τροχαίων ατυχημάτων. Το πρόγραμμα συνίσταται στην αγορά και εγκατάσταση όλου του αναγκαίου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού δύο κλινών Μ.Ε.Θ. στα νοσοκομεία για πολυτραυματίες τροχαίων ατυχημάτων που βρίσκονται στη Λαμία και την Κόρινθο. Παναγιώτης Μπάκας Τμηματάρχης Εκπαίδευσης

32 14 Κοινωνία COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Έλα στον Αθλητισμό Εργομετρικό πρόγραμμα για παιδιά και νέους 9-16 ετών Το πρόγραμμα, που πραγματοποιείται από το Νοέμβριο του 2006 μέχρι το Μάιο του 2007 σε επιλεγμένους Δήμους της Αττικής, εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έχει ως στόχο να παροτρύνει παιδιά και εφήβους, ανεξαρτήτως αν αθλούνται ή όχι, να βρουν το άθλημα που πραγματικά τους ταιριάζει και να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, εντάσσοντάς τον στη καθημερινή ζωή τους. Στο πλαίσιο αυτό γίνονται έγκυρες και αξιόπιστες επιστημονικές εργομετρικές μετρήσεις σε παιδιά και νέους 9-16 ετών, με τις οποίες αξιολογούνται η φυσική κατάσταση, οι αθλητικές ικανότητες αλλά και οι διατροφικές τους συνήθειες. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αθήνας και την οργάνωση της ΕΥ ΖΗΝ. Άννα Μάλτη Προϊστ. Τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

33 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - A.E. Τσιμέντων TITAN 15 Κοινωνία Παίζω Ασφαλώς Σύμπραξη για την προαγωγή αντίληψης ασφάλειας στα παιδιά Το «Παίζω Ασφαλώς» δημιουργήθηκε στα πρότυπα του Οικουμενικού Συμφώνου, στο πλαίσιο της έμπρακτης εφαρμογής των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και με τη σύμπραξη των εταιριών Τιτάν A.E. και Παντεχνική Α.Ε.. Αφορά την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων σε ανοικτούς χώρους παιχνιδιού και απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γονείς και το ευρύ κοινό. ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Βάντα Γιανναρά Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Μαρία Αλεξίου Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

34 18 Κοινωνία COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Υποτροφίες COSMOTE για την Ελληνική Περιφέρεια Υποστήριξη νέων της περιφέρειας μέσω παροχής υποτροφιών Από το 2002, η εταιρία θέσπισε και καθιέρωσε στη συνέχεια, το θεσμό των ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ COSMOTE για τους νεοσειχθάντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Οι Υποτροφίες COSMOTE, απονέμονται κάθε χρόνο σε 10 φοιτητές που προέρχονται από ισάριθμους νομούς της ελληνικής περιφέρειας. Η επιλογή των Υποτρόφων COSMOTE στηρίζεται σε κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια, καθώς οικονομικές αλλά και άλλου είδους κοινωνικές δυσχέρειες αποτελούν τροχοπέδη για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους. Άννα Μάλτη Προϊστ. Τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

35 Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 19 Κοινωνία Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία Πανελλήνιο χορηγικό πρόγραμμα βράβευσης αριστούχων αποφοίτων Λυκείων Πρόκειται για ένα πανελλήνιο πρόγραμμα, μέσω του οποίου βραβεύεται ο αριστούχος μαθητής ή μαθήτρια από κάθε ένα από τα και πλέον Λύκεια της χώρας που επέτυχε τον υψηλότερο βαθμό κατά τις Πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο σχολείο του/της. Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται κάθε χρόνο στις αρχές Φεβρουαρίου, τελετή βράβευσης για τους Πρώτους κάθε Νομού, τους «Πρώτους των Πρώτων», παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στην τελετή αυτή βραβεύεται από κάθε Νομό της Ελλάδας ο μαθητής ή η μαθήτρια με τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Νομό του/της. Λύδα Μοδιάνο - Λεών Διευθύντρια Τομέα Εταιρικής Επικοινωνίας Corporate

36 20 ΟΤΕ Α.Ε. Κοινωνία OTE on the Broadband Πανελλαδικό roadshow για τη διάδοση της ευρυζωνικότητας και των νέων τεχνολογιών στο ευρύ κοινό Είναι ένα πανελλαδικό πρόγραμμα εταιρικής επικοινωνίας, που στοχεύει στην ενημέρωση, εκπαίδευση και εξοικείωση του κοινού με το Διαδίκτυο και τις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Κυριακή Ζαννιά Προϊστ. Υποδ/νσης Εσωτερικής Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

37 ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε. 21 Κοινωνία Το Δικό σας Κοινωνικό Πρόγραμμα Πρωτοβουλία για προώθηση του εθελοντισμού των εργαζομένων Κάθε εργαζόμενος της εταιρίας μπορεί να προτείνει το κοινωνικό πρόγραμμα στο οποίο επιθυμεί να συμμετέχει και η εταιρία το υποστηρίζει προσφέροντας χρήματα, προϊόντα ή διευκολύνσεις. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε ο πρώτος πυρήνας εθελοντών, οι οποίοι αφ ενός συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα που εφαρμόζουν ΜΚΟ και αφ ετέρου αισθάνονται υπερήφανοι τόσο για το έργο τους, όσο και για την εταιρία που υποστηρίζει τις ΜΚΟ της επιλογής τους. Βάνα Χριστάτου Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων & 712

38 22 Κοινωνία MICROSOFT Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. Συνεργάτες στη Μάθηση Πρόγραμμα δημιουργίας βιώσιμων και επιτυχημένων ψηφιακών μοντέλων για εκπαιδευτική αλλαγή Το ψηφιακό χάσμα και ο ψηφιακός αναλφαβητισμός ιδιαίτερα σε σχολεία που βρίσκονται σε κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερες περιοχές, οδήγησε την εταιρία στην υιοθέτηση χορηγικής πρωτοβουλίας, στο πλαίσιο της οποίας υπέγραψε με το Υπουργείο Παιδείας μνημόνιο συνεργασίας πενταετούς διάρκειας, για την προώθηση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και την ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών. Νικόλας Γιατρομανωλάκης Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

39 Shell Hellas A.E. 23 Κοινωνία Project Better World Εθελοντικές δράσεις για έναν καλύτερο κόσμο Στόχος είναι η δημιουργία γνώσης και κατανόησης της αειφόρου ανάπτυξης και η προώθηση του εθελοντισμού στους εργαζόμενους γύρω από θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρια, μέσα από τη δημιουργία συνεργασιών με ΜΚΟ σε διεθνές και τοπικό επίπεδο. Όλη η οργάνωση, που τελεί υπό την αιγίδα του τμήματος προσωπικού της εταιρίας, αποτελεί πύλη για ομαδική και αποτελεσματική συμμετοχή για επίλυση μικρών ή μεγάλων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Βάσια Κλάψη Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

40 24 ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Περιβάλλον DIASBAT Πρόγραμμα ανακύκλωσης καταναλωτικών μπαταριών Το Dias Bat είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης καταναλωτικών μπαταριών. Στόχος του προγράμματος είναι η διάδοση του μηνύματος για τη σημασία της ανακύκλωσης και προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν σχολεία, συστήματα προσκόπων, δήμοι, δημόσιοι φορείς, και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η εταιρία Γερμανός, εξοπλίζοντας όλα τα καταστήματα της με κάδους και ενημερωτικά έντυπα για την ανακύκλωση, στοχεύει στην ενημέρωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, στη διακοπή της ανεξέλεγκτης απόθεσης των βλαβερών για το περιβάλλον στοιχείων στις χωματερές, καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που απατούνται για τη στελέχωση του προτεινόμενου Εναλλακτικού Συστήματος Διαχείρισης. Κιν: Ανθή Τροκούδη Διευθύντρια Επικοινωνίας

41 ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Ελλάς) Α.Ε. 25 Κοινωνία Ραδιομαραθώνιος για τα Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες 15 Χρόνια Προσφοράς Ο Ραδιομαραθώνιος για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες διοργανώνεται από το 1992 από την Τράπεζα με σκοπό την ηθική και υλική συμπαράσταση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Είναι ένα θεσμός με διεθνή εμβέλεια καθώς, ταυτόχρονα με την Ελλάδα, διοργανώνεται κάθε χρόνο σε όλες τις χώρες που ο Όμιλος Λαϊκής έχει παρουσία. Τα έσοδα του Ραδιομαραθωνίου του 2006 ήταν και διατέθηκαν σε ιδρύματα, συλλόγους και οικογένειες, για την υλοποίηση έργων όπως η λειτουργία ξενώνων, ο εξοπλισμός εκπαιδευτικών εργαστηρίων, η παροχή θεραπευτικών προγραμμάτων, κ.ά. Μαρία Θεμελή / Βούλα Δασκαρόλη Υποδιευθύντρια / Προϊσταμένη Marketing / /

42 26 Coca-Cola Hellas Coca-Cola Τρία Έψιλον Κοινωνία Άλλαξε Στάση Μπες στη Δράση Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προώθηση της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας Η παιδική παχυσαρκία είναι ένα σύγχρονο, πολυσύνθετο κοινωνικό πρόβλημα που ενέχει πολλούς και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, ενώ πλέον έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας. Το πρόγραμμα που έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εστιάζεται στον τομέα της υγείας, της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας, σε μια προσπάθεια ανταπόκρισης στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τη Διατροφή, τη Φυσική Δραστηριότητα και την Υγεία, για το θέμα της παχυσαρκίας. Περιλαμβάνει μια ευρεία σειρά ενεργειών όπως καμπάνια στα ΜΜΕ, βιωματικές δραστηριότητες, στήριξη επιστημονικών ερευνών, εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε σχολεία Α Βαθμιας Εκπαίδευσης, θέατρο με μαριονέτες, παιχνίδι στο Internet κ.λπ. Αναστασία Σιδέρη Διευθύντρια Εταιρικής Ταυτότητας, Επικοινωνίας & Εταιρικών Υποθέσεων, Coca-Cola Hellas

43 INTRACOM HOLDINGS 27 Κοινωνία Athens Information Technology - AIT Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Ως κορυφαίος Όμιλος υψηλής τεχνολογίας, η INTRACOM HOLDINGS δημιούργησε το ΑΙΤ, ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό, περιφερειακό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο αριστείας. Αποστολή του ΑΙΤ είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης, της τεχνολογικής καινοτομίας και της έρευνας στην Ελλάδα, τη Ν.Α. Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με στόχο: τη δημιουργία μιας διεθνούς κοινότητας αποφοίτων υψηλής κατάρτισης, προοριζόμενα για ανώτερες θέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τη συνεισφορά στην απασχόληση στην Ελλάδα, με την άμεση απορρόφηση άρτια καταρτισμένων και εξειδικευμένων στελεχών, τη σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία. Νατάσα Καλογεροπούλου Στέλεχος Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

44 28 ΤΙΜ Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. Κοινωνία Θέλω ίση Πρόσβαση στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Μετατροπή Ακαδημαϊκών συγγραμμάτων σε προσβάσιμη μορφή για φοιτητές με αναπηρίες Σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η εταιρία ανέλαβε μια πρωτοβουλία που αμβλύνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες και μεριμνά για την εξάλειψη φαινομένων εκπαιδευτικού αποκλεισμού ατόμων με αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η μετατροπή 9 ακαδημαϊκών συγγραμμάτων που χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια φοίτησής τους σπουδαστές με αναπηρίες (κυρίως με ολική ή μερική απώλεια όρασης ή αναπηρία στα άνω άκρα) σε προσβάσιμη μορφή. Εκτός από την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος, η ΤΙΜ Ελλάς συμβάλλει με την ενεργή συμμετοχή εθελοντώνεργαζομένων της για τη μετατροπή 4 συγγραμμάτων. Μαριάνα Γεωργιοπούλου Υπεύθυνη Χορηγιών Κοινωνικής Μέριμνας

45 A.E. Τσιμέντων TITAN 29 Κοινωνία Οικουμενικό Σύμφωνο - Συμμετοχή και Πρακτική Εφαρμογή Η πρωτοβουλία του ΟΗΕ για τη διάδοση και εφαρμογή των δέκα αρχών του οικουμενικού συμφώνου. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι η πρώτη ελληνική επιχείρηση που εντάχθηκε στην πρωτοβουλία του ΟΗΕ για το Οικουμενικό Σύμφωνο το 2002 και συμμετέχει στην υλοποίησή της με την προώθηση σχετικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων και την ανάπτυξη συνεργασιών και συμπράξεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το Οικουμενικό Σύμφωνο είναι μία πολυ-συμμετοχική, εθελοντική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ευρύτερη διάδοση και εφαρμογή δέκα αρχών που αφορούν στην προστασία των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, ως ενεργό μέλος της προσπάθειας αυτής, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας και διάδοσης του Οικουμενικού Συμφώνου με στόχο να διευκολύνει κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της. Μαρία Αλεξίου Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ Κοινωνικός Απολογισμός 2005 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ O Όμιλος ΟΤΕ Σταθερή τηλεφωνία Ο OTE είναι ο μεγαλύτερος πάροχος σταθερής τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα και ο βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση. στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία

Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση. στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία 1 Κοινωνικός Απολογισμός 2007 H WIND Hellas προχωρά στην έκδοση Κοινωνικού Απολογισμού, ο

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό Hμέρα 1 Hμέρα 1 Σελίδα 1 Σελίδα 2 Hμέρα 3 Hμέρα 6 Σελίδα 3 Σχετικά με τον Απολογισμό Ο ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΟΤΕ που κρατάτε, αποτελεί τη δεύτερη ετήσια επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο Αθηνών) με τίτλο: Τί είναι ρευματικά νοσήματα - Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και του Αν. Καθηγητή κ. Θ.Κ. Κωνσταντινίδη (Προέδρου

Νοσοκομείο Αθηνών) με τίτλο: Τί είναι ρευματικά νοσήματα - Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και του Αν. Καθηγητή κ. Θ.Κ. Κωνσταντινίδη (Προέδρου Χ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΤΕΥΧΟΣ 82 9 IOYΛIΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ. Ethos Sustainability Awards

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ. Ethos Sustainability Awards ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Ethos Sustainability Awards 2015 Κατηγορίες Ethos Sustainability Awards 2015 Περιεχόμενα: Κορυφαίο Βραβείο: «Ethos Sustainability Award 2015» Α/Α Υποψηφιότητες 1 Roche Hellas / Πρόγραμμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους.

Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους. Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους. 2011 Aπολογισμός Εταιρικής Yπευθυνότητας ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND Περιεχόμενα 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 2012 2 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου...

Διαβάστε περισσότερα

Mήνυμα του Προέδρου 2. Mήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή 4. Πρόεδρος και Μέλη 6. Διεύθυνση 8. Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη Cyta 11

Mήνυμα του Προέδρου 2. Mήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή 4. Πρόεδρος και Μέλη 6. Διεύθυνση 8. Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη Cyta 11 ετήσια έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Mήνυμα του Προέδρου 2 Mήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή 4 Πρόεδρος και Μέλη 6 Διεύθυνση 8 Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη Cyta 11 Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη Cyta 15

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 01 1 Εισαγωγή Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι η 5η κατά σειρά για τη MAMIDOIL JETOIL και αποτελεί πηγή ενημέρωσης όλων των συμμετόχων για τη στρατηγική και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

site map Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

site map Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Loading Σύνθεση εξωφύλλου: Αντλώντας από την εµπειρία προσφέρουµε στην κοινωνία Σήµα µε το οποίο προσδιορίζονται στην παρούσα έκδοση σχετικές πρακτικές ΕΚΕ B Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2010-2012. ό μεγάλος διάλογος για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα & τη Βιώσιμη ανάπτυξη

2010-2012. ό μεγάλος διάλογος για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα & τη Βιώσιμη ανάπτυξη 2010-2012 ό μεγάλος διάλογος για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα & τη Βιώσιμη ανάπτυξη Πλεονεκτήματα συμμετοχής για τους κοινωνικούς εταίρους: Οι Κοινωνικοί Εταίροι που συμμετέχουν στο διάλογο για την

Διαβάστε περισσότερα

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα!

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Ομίλου Ideales ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. Αντί προλόγου 6 2. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 7 3. Λίγα λόγια για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί για μία Καλύτερη Ζωή

Μαζί για μία Καλύτερη Ζωή Μαζί για μία Καλύτερη Ζωή 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Υπευθυνότητας... σελ. 4 Ο Ομιλός μας...σελ. 5 Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην ιστορία του Ομίλου FOURLIS... σελ. 6 Οι εταιρίες του

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ!

Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ! Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ! Απολογισμός της κοινωνικής μας υπευθυνότητας 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ 4 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 6 2. Η εταιρία μας 7 3. Προιόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Φέτος, ο ΟΤΕ στην προσπάθειά του να ενημερώσει αλλά και να παρακινήσει όλους όσοι ενδιαφέρονται να επιδείξουν μια πιο υπεύθυνη κοινωνικά συμπεριφορά, προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Η παρούσα Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 της Εθνικής Τράπεζας πιστοποιήθηκε ως "κλιματικά ουδέτερη". Η Εθνική Τράπεζα προέβη στην αντιστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Να αναλάβουν ενεργό ρόλο για τη στήριξη ευαίσθητων ομάδων Μέσω συνεργασιών με κοινωνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Cyta είναι η εμπορική επωνυμία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Περιεχόμενα. Cyta είναι η εμπορική επωνυμία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Περιεχόμενα Ομιλία του Προέδρου 2 Μήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή 4 Πρόεδρος και Μέλη 8 Διεύθυνση 10 Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη Cyta 12 Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη Cyta 16 Διοίκηση 28 Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Περιεχόμενα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κανονιστική Συμμόρφωση (5) Σημαντικοί αριθμοί 2011 (6-7) 01 Ανθρώπινο δυναμικό (8-17) Στηρίζοντας την κοινωνία Το Συγκρότημα

Διαβάστε περισσότερα