Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟ 6.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟ 6.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 6.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

2 Το Μέτρο 6.1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» συγχρηµατοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους και δηµόσια δαπάνη. Η δηµόσια δαπάνη καλύπτεται από την εθνική συµµετοχή (Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων) και την κοινοτική συµµετοχή που αποτελεί το 35% του συνολικού κόστους και καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων ΕΓΤΠΕ, αποστολή του οποίου είναι: Η καθιέρωση της σχέσης µεταξύ πολυλειτουργικής γεωργίας και ιδιαίτερης περιοχής. Η ενδυνάµωση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας ως δραστηριότητας κλειδί των αγροτικών περιοχών. Η διευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσµού στις αγροτικές ζώνες. Η διαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και της κληρονοµιάς. 1

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2 ΣΤΟΧΟΙ-ΕΠΙ ΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 3. ΜΕΤΡΟ 6.1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» 3.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ 3.2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3.3 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 3.4 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ 3.5 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 3.6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 3.7 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 3.8 ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 4.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 4.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2

4 4.3 ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 4.4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜ/ΣΕΩΝ 4.5 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 4.6 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΙΕΞΟ ΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΟΑ 4.7 ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 4.8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 4.9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 4.10 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ 5. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ 5.1 ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 5.2 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5.3 ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5.4 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 3

5 6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 7.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 7.2 ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΙ 4

6 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Π.Ε.Π.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας , που εντάσσεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις του στόχου 1 στην Ελλάδα, εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 22 Μαρτίου Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος ανέρχεται στα 1.458,9 εκατ., ενώ οι πηγές χρηµατοδότησης είναι τρεις: α) ιαρθρωτικά Ταµεία (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΚΤ, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων ΕΓΤΠΕ-Π ) µε συνολικούς διατιθέµενους πόρους 903,4 εκατ., β) Εθνική ηµόσια απάνη, µε συνολικούς πόρους 306,6 εκατ., και γ) Ιδιωτική Συµµετοχή, µε συνολικούς πόρους 249 εκατ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙ ΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η αναπτυξιακή στρατηγική του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο έχοντας συνεκτιµήσει τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα καθώς και τις αδυναµίες και τα προβλήµατα της Περιφέρειας, µέσω της αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων και του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντός της επιδιώκει την επίτευξη των κάτωθι στρατηγικών στόχων : (α) (β) (γ) την αξιοποίηση της καίριας θέσης της Θεσσαλονίκης στη Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Παρευξείνια Ζώνη και το Θαλάσσιο Ορίζοντα και της συγκυρίας που διαµορφώνουν οι νέες τεχνολογικές, πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες στην περιοχή. την ενίσχυση των υφισταµένων υποδοµών και τη δηµιουργία εκείνων των κοινωνικών συνθηκών που υπόσχονται ισόρροπη ανάπτυξη στο πλαίσιο µιας περιφέρειας ίσων ευκαιριών και αναβαθµισµένου περιβάλλοντος χώρου µε µακρόχρονες προοπτικές βελτίωσης και εξέλιξης, και την εφαρµογή διορθωτικών κινήσεων για το περιβάλλον 5

7 Για να επιτευχθούν οι στόχοι του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται δράσεις και ενέργειες, που εντάσσονται στους έξι (6) Άξονες Προτεραιότητας του Προγράµµατος : Άξονας Προτεραιότητας 1: «Ανάδειξη του µητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας». Εστιάζεται στη δηµιουργία και την υποστήριξη των δοµών για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε διεθνές κέντρο προώθησης της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας. Άξονας Προτεραιότητας 2: «Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία». Εστιάζεται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη των αστικών κέντρων και αγροτικών περιοχών και στην προστασία του όρους Άθως. Άξονας Προτεραιότητας 3: «Μείωση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία». Εστιάζεται στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών εξέλιξης των αστικών και αγροτικών πληθυσµών της Κεντρικής Μακεδονίας, µε βελτίωση δικτύων µεταφορών, κοινωνικών υποδοµών και υποδοµών υγείας - πρόνοιας, εκσυγχρονισµό αστικών κέντρων, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς, στήριξη υφιστάµενων και προσέλκυση νέων επιχειρήσεων. Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αγροτική ανάπτυξη». Εστιάζεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, στη βιώσιµη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου, στη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου. Άξονας Προτεραιότητας 5: «Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και τις δεξιότητες». Εστιάζεται στην εξασφάλιση κοινωνικής ισορροπίας και στη διοχέτευση εκπαιδευµένου δυναµικού στην αγορά εργασίας για τη µείωση των ποσοστών ανεργίας, µε ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης, ανθρώπινων πόρων και τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης. Άξονας Προτεραιότητας 6: «Ανάπτυξη ορεινού χώρου, εσωτερικών ζωνών και µειονεκτικών / προβληµατικών περιοχών». Εστιάζεται στη µείωση της αποµόνωσης του ορεινού χώρου και των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων, στην ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγµένων αγροτικών περιοχών, την αξιοποίηση τοπικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών αυτών και τη δηµιουργία βιώσιµων συνθηκών για τους τοπικούς πληθυσµούς, µε ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε ορεινές και αποµονωµένες περιοχές. 6

8 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (6) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Βασικός στόχος του άξονα είναι η µείωση της αποµόνωσης του ορεινού χώρου, η µείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και η στήριξη της ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγµένες αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας, η ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών αυτών και η δηµιουργία βιώσιµων συνθηκών για τους τοπικούς πληθυσµούς. Στο πλαίσιο του Άξονα ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε ολοκληρωµένες παρεµβάσεις ορεινών / αποµονωµένων περιοχών. Οι πόροι που θα διατεθούν για αυτά τα προγράµµατα ανέρχονται σε 4,6% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης του προγράµµατος και προέρχονται από πόρους και των τριών Ταµείων (ΕΓΤΠΕ, ΕΤΠΑ, ΕΚΤ). Πιο συγκεκριµένα στο ποσοστό αυτό περιλαµβάνεται το σύνολο των δεσµεύσεων των Μέτρων 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.8 και 6.11 και τµήµα των δεσµεύσεων των Μέτρων 6.6, 6.7, 6.9 και Τµήµα των δεσµεύσεων των Μέτρων 6.9, 6.10 και 6.11 θα διατεθεί για δράσεις του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ που θα αφορούν στα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας. Ο Άξονας αυτός περιλαµβάνει το Μέτρο 6.1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων» 7

9 3 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 3.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ /νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 3.2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι προτεινόµενες επενδύσεις αφορούν αποκλειστικά τις επιλεγµένες περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Περιοχή ορεινού όγκου Χολοµώντα Οµβριανού, Περιοχή ορεινών όγκων Κερδυλλίων - Κρουσίων, Περιοχή όρους Ανατολικού Βερµίου, Περιοχή ορεινού όγκου υτικού Παγγαίου, Περιοχή Βόρα - Βεγορίτιδας Η περιοχή ορεινού όγκου Χολοµώντα - Οµβριανού περιλαµβάνει: το ήµο Αρναίας, το ήµο Ζερβοχωρίων, το ήµο Ανθεµούντα, τα.. Σανών, Παλαιοκάστρου, Αγ. Προδρόµου, Ταξιάρχη και Βραστάµων του ήµου Πολυγύρου, τα.. Μ. Παναγιάς του ήµου Παναγιάς, το.. Σταγείρων και την ορεινή περιοχή του.. Στρατονικίου του ήµου Σταγείρων του Νοµού Χαλκιδικής και το ήµο Καλλινδοίων, τα.. Περιστεράς, Λιβαδίου, Αγ. Αντωνίου του ήµου Βασιλικών και το.. Αρδαµερίου του ήµου Κορώνειας του Νοµού Θεσσαλονίκης. Η περιοχή ορεινών όγκων Κερδυλλίων - Κρουσίων περιλαµβάνει το ήµο Λαχανά, το ήµο Σοχού, το ήµο Βερτίσκου και το ήµο Αρέθουσας του Νοµού Θεσσαλονίκης και το ήµο Κρουσσών του Νοµού Κιλκίς. Η περιοχή όρους Ανατολικού Βερµίου περιλαµβάνει το ήµο Νάουσας (πλην της πόλης Νάουσας), τα.. Κ. Βερµίου, Κουµαριάς, Γεωργιανών, Καστανέας, 8

10 Τριποτάµου, Ράχης και Ασωµάτων του ήµου Βέροιας, το.. Φυτείας του ήµου οβρά του Νοµού Ηµαθίας. Η περιοχή ορεινού όγκου υτικού Παγγαίου περιλαµβάνει το ήµο Κορµίστας, το ήµο Πρώτης, το ήµο Ροδολίβους και τα.. Παλαιοκώµης, Μεσολακιάς και Αµφίπολης του ήµου Αµφίπολης του Νοµού Σερρών. Η περιοχή Βόρα-Βεγορίτιδας περιλαµβάνει το ήµο Βεγορίτιδας, το ήµο Αριδαίας και τα.. Σωτήρα, Καρυδιά, Νησί, Βρυτά και Άγρα του ήµου Έδεσσας, του Νοµού Πέλλας. 3.3 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Ενισχύονται επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής που στοχεύουν στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της παραγωγής (καθετοποίηση) και θα υλοποιηθούν στις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Μια επένδυση εντάσσεται στο παρόν Μέτρο, εάν κατ ελάχιστο οι δαπάνες του Σχεδίου Βελτίωσης, που αφορούν την καθετοποίηση (κτιριακές εγκαταστάσεις, µηχανολογικός εξοπλισµός, λοιπός εξοπλισµός κλπ.), αντιπροσωπεύουν κατ ελάχιστο το 60% του συνολικού κόστους του Σχεδίου Βελτίωσης. Εάν τα υποβαλλόµενα Σχέδια δεν έχουν το συγκεκριµένο ποσοστό δαπανών, δεν θεωρούνται Σχέδια Βελτίωσης για την καθετοποίηση και θα πρέπει να υποβάλλονται στα πλαίσια των προκηρύξεων των Οριζόντιων ράσεων του ΠΕΠ ή του ΕΠΑΑ-ΑΥ. 3.4 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ εν ενισχύονται: (α) οι απλές επενδύσεις αντικατάστασης, οι οποίες µε κανένα τρόπο δεν βελτιώνουν τις συνθήκες γεωργικής παραγωγής, (β) επενδύσεις που έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή του, στα πλαίσια της Κ.Ο.Α. ή άλλου προγράµµατος, (γ) Επενδύσεις που έχουν ενισχυθεί τη 2η προγραµµατική περίοδο και δεν έχει περιέλθει 3ετία από την ηµεροµηνία έγκρισής τους και τουλάχιστον ένα έτος από την ολοκλήρωσή τους. 9

11 (δ) επενδύσεις που αφορούν την ανάπτυξη αγροτουριστικών και χειροτεχνικών δραστηριοτήτων και γενικά επενδύσεις που δεν συνδέονται µε την παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία προϊόντων του Παραρτήµατος 1 της Συνθήκης, (ε) επενδύσεις που δεν είναι σύννοµες µε το Εθνικό ίκαιο, και (στ) επενδύσεις που δεν πληρούν, κατά περίπτωση, τις ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 3.5 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης είναι οι οριζόµενοι στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 532/2003, όπως ισχύει κάθε φορά. Για την εφαρµογή του καθεστώτος οι διάφορες έννοιες ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 532/2003, όπως ισχύει κάθε φορά, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος και δύναται να αναπροσαρµόζεται µε Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 3.6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Οι επιλέξιµες για ενίσχυση κατηγορίες δαπανών (κατ ελάχιστο το 60% του συνολικού κόστους επένδυσης) είναι υποχρεωτικά οι κάτωθι: α) απάνες ανέγερσης ή βελτίωσης κτισµάτων που θα στεγάσουν τον µηχανολογικό εξοπλισµό µεταποίησης τυποποίησης. β) απάνες προµήθειας και εγκατάστασης µηχανηµάτων και εξοπλισµού µεταποίησης τυποποίησης εµπορίας της πρωτογενούς παραγωγής της εκµετάλλευσης. γ) απάνες για επενδύσεις προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και βελτίωσης των συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, που αφορούν: στην επίτευξη προτύπων ανωτέρων των ελαχίστων προϋποθέσεων σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, εφόσον υφίστανται οι ελάχιστες αυτές προϋποθέσεις. 10

12 στην επίτευξη των ελαχίστων προϋποθέσεων σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, όπου αυτό προβλέπεται (νέοι γεωργοί που δεν έχουν υπερβεί τριετία από την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης) στη συµµόρφωση µε νεοεισερχόµενες ελάχιστες προϋποθέσεις, οι οποίες θεσπίστηκαν πρόσφατα. ύνανται να είναι επιλέξιµες και µέχρι του ορίου του 40% του συνολικού κόστους επένδυσης οι ακόλουθες κατηγορίες: δ) Αγορά νέων µηχανηµάτων και εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου και του λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. ε) Η πρώτη αγορά ζώων. στ) Οι δαπάνες αγοράς ζώων αναπαραγωγής υψηλής ποιότητας (αρσενικών ή θηλυκών), εγγεγραµµένων σε γενεαλογικά µητρώα ή ισοδύναµα βιβλία. ζ) απάνες εγγείων βελτιώσεων. η) απάνες εγκατάστασης φυτειών. θ) απάνες αµοιβών µηχανικών, συµβούλων τεχνικής στήριξης, σύνταξης των απαιτούµενων µελετών, έκδοσης αδειών και σε ποσοστό µέχρι 12% των υπολοίπων επενδυτικών δαπανών του σχεδίου. Ειδικά οι δαπάνες σύνταξης του Σχεδίου Βελτίωσης / Τεχνικοοικονοµικής Μελέτης καθώς και οι δαπάνες προκαταρκτικών ενεργειών, όπως αυτές της έκδοσης οικοδοµικής άδειας, εκπόνησης των αναγκαίων µελετών κλπ., για να κριθούν επιλέξιµες προς ενίσχυση, εφόσον εγκριθεί το Σ.Β., θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι ένα έτος πριν από την έγκριση του Σ.Β., ή µετά την προηγούµενη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος και κατ εξαίρεση για την πρώτη περίοδο εφαρµογής δύο έτη. Λεπτοµέρειες εφαρµογής και τα ακριβή ποσά κατά περίπτωση ορίζονται µε Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 3.7 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Οι δαπάνες που αναφέρονται κατωτέρω δεν επιδοτούνται: α) Οι λειτουργικές δαπάνες και οι εξοµοιούµενες µε αυτές, όπως π.χ.: 11

13 - η αγορά υλικών αποσβέσιµων σε διάρκεια µικρότερη του έτους - οι αµοιβές προσωπικού για τη λειτουργία της εκµ/σης - οι δαπάνες επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων της Γνωµοδοτικής Επιτροπής µε εξαίρεση αυτές που περιλαµβάνονται στην κατηγορία θ της ανωτέρω παραγράφου. β) Οι δαπάνες συντήρησης, συµβολαιογραφικών εξόδων και πάσης φύσεως φόρων και δηµοσιονοµικών επιβαρύνσεων, όπως τόκοι, έξοδα λήψης δανείων, αποζηµιώσεις, απαλλοτριώσεις κλπ. γ) Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). δ) Οι δαπάνες για επενδύσεις αγοράς γης, κατοικίας, κτιριακών εγκαταστάσεων και δικαιωµάτων. ε) Οι δαπάνες αγοράς µεταχειρισµένων µηχανηµάτων και εξοπλισµού. στ) Οι δαπάνες εξοπλισµού γραφείου και εξοπλισµού αναψυχής. ζ) Οι δαπάνες αγοράς οχηµάτων µεταφοράς προσωπικού και προϊόντων, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζονται µε Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. η) Οι δαπάνες για επενδύσεις απλής αντικατάστασης καθώς επίσης και δαπάνες αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου µετά την εκδήλωση ζωικών ασθενειών και φυσικών καταστροφών. θ) Οι δαπάνες για επενδύσεις που αφορούν προϊόντα εκτός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης (αγροτουρισµό, χειροτεχνία κ.λ.π.). ι) Οι δαπάνες για επενδύσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των Παραγράφων 4.5 και 4.6 του παρόντος. Οι επιλέξιµες δαπάνες ανά κατηγορία και είδος δαπάνης, οι οποίες δύνανται να εξειδικεύονται ή τροποποιούνται καθορίζονται στην Υ.Α. µε αριθ /6485/ «Λεπτοµέρειες Εφαρµογής των καθεστώτων ενίσχυσης της ΚΥΑ 532/02» όπως ισχύει κάθε φορά. 12

14 Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σχετικά µε την εφαρµογή των Παραγράφων 3.6 και 3.7 θα πρέπει να γνωστοποιούνται κατά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ οποιεσδήποτε διευκρινιστικές εγκύκλιοι πρέπει να διαβιβάζονται στα όργανα αξιολόγησης και ελέγχου και να εφαρµόζονται οµοιόµορφα σε όλα τα στάδια των διαδικασιών εφαρµογής. 3.8 ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ Η διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη στην 1 η προκήρυξη της δράσης ανέρχεται στα ΕΥΡΩ και η κατανοµή της στις περιοχές εφαρµογής των ολοκληρωµένων προγραµµάτων είναι ως εξής: ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ σε ΕΥΡΩ % Χολοµώντα -Οµβριανού Κερδυλλίων -Κρουσίων Ανατολικού Βερµίου υτικού Παγγαίου Βόρα-Βεγορίτιδας

15 4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 4.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1. Το φυσικό πρόσωπο µπορεί να κριθεί δικαιούχος του καθεστώτος ενίσχυσης, εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Είναι ενήλικο άτοµο και δεν έχει συµπληρώσει το 65 ο έτος της ηλικίας του (β) Είναι γεωργός (γ) ιαθέτει επαρκή επαγγελµατική ικανότητα, µε εξαίρεση τους νέους γεωργούς, κατά την έννοια του Μέτρου 3.1. του ΕΠΑΑ-ΑΥ, οι οποίοι δύνανται να την αποκτήσουν σε τρία έτη από την ηµεροµηνία της πρώτης τους εγκατάστασης. 2. εν µπορούν να κριθούν δικαιούχοι, έστω και αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, τα πρόσωπα των ακόλουθων περιπτώσεων: (α) οι συνταξιούχοι άµεσα ασφαλισµένοι σε οποιοδήποτε ταµείο εσωτερικού ή εξωτερικού. (β) εκείνοι που διώκονται για καλλιέργεια, κατοχή, εµπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη εις βάρος του δηµοσίου ή έχουν καταδικαστεί για τα αδικήµατα αυτά και µέχρι παρέλευσης 3ετίας από την ηµεροµηνία έκτισης της ποινής τους. (γ) εκείνοι που δεν έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (δ) εκείνοι που δεν έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή νόµιµα απαλλαγεί από αυτή. (ε) οι µαθητές, σπουδαστές, φοιτητές οποιασδήποτε σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού. 14

16 4.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Το νοµικό πρόσωπο µπορεί να κριθεί δικαιούχος στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης, εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) έχει νοµική προσωπικότητα, όπως η έννοια ορίζεται στο Εµπορικό ίκαιο (εµπορικό νόµο). (β) από τη συστατική πράξη προκύπτει ότι η κύρια δραστηριότητά του είναι η άσκηση της γεωργίας. (γ) είναι κάτοχος γεωργικής εκµετάλλευσης από την αξιοποίηση της οποίας αντλεί τουλάχιστο 50% των συνολικών του εισοδηµάτων. (δ) ο νόµιµος εκπρόσωπος ή άλλο πρόσωπο διαθέτει επαρκή επαγγελµατική ικανότητα. (ε) η γεωργική εκµετάλλευση βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της έδρας του νοµικού προσώπου. 4.3 ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 1. Οι Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις που δύνανται να ενταχθούν στο παρόν καθεστώς πέραν των ειδικών προϋποθέσεων της Παραγράφου 4.4 θα πρέπει να εµφανίζονται µε µία από τις ακόλουθες µορφές: Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις Φυσικών Προσώπων Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις Νοµικών Προσώπων (εταιρεία), όπως οι έννοιες προσδιορίζονται από την Εθνική νοµοθεσία, και Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις Συνεργασίας όπως ορίζονται στην επόµενη παράγραφο. 2. Με τον όρο Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις Συνεργασίας νοούνται οι ακόλουθες κατηγορίες: i. Εκµεταλλεύσεις συνεργασίας σε επίπεδο επένδυσης (συλλογικές επενδύσεις). Η κατηγορία αυτή συνίσταται από γεωργικές εκµεταλλεύσεις φυσικών προσώπων, οι οποίες συνεργάζονται για την πραγµατοποίηση κοινών επενδύσεων, διατηρώντας τη νοµική και οικονοµική τους αυτοτέλεια. 15

17 ii. Εκµεταλλεύσεις συνεργασίας σε επίπεδο εκµετάλλευσης. Η κατηγορία αυτή αφορά γεωργική εκµετάλλευση (νέα εκµετάλλευση) που προκύπτει από τη µερική ή ολική συγχώνευση γεωργικών εκµεταλλεύσεων φυσικών προσώπων. iii. Λοιπές γεωργικές εκµεταλλεύσεις συνεργασίας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται προκύπτοντα σχήµατα συνεργασίας γεωργικών εκµεταλλεύσεων που δεν ανήκουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες. 4.4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 1. Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις της Παραγράφου 4.3, για να αποτελέσουν αντικείµενο ενίσχυσης, στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος, θα πρέπει την ηµεροµηνία της οριστικής έγκρισης (υφιστάµενη κατάσταση), να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Το σύνολο της γεωργικής εκµετάλλευσης να βρίσκεται εντός των ορίων της ευρύτερης περιοχής του τόπου µόνιµης κατοικίας ή έδρας του δικαιούχου, µε εξαίρεση τις εκµεταλλεύσεις των µετακινούµενων κτηνοτρόφων. (β) Να πληροί τα ελάχιστα κριτήρια σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων, όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 532/2003, µε εξαίρεση τους νέους γεωργούς, που δύνανται να τα αποκτήσουν σε τρία έτη από την ηµεροµηνία της πρώτης τους εγκατάστασης. (γ) Να καταδεικνύεται η οικονοµική της βιωσιµότητα. Η κατάδειξη της οικονοµικής βιωσιµότητας γίνεται µέσα από ειδικούς υπολογισµούς του Σχεδίου Βελτίωσης ή της Τεχνικοοικονοµικής Μελέτης και υφίσταται κατά περίπτωση προσώπου, ως ακολούθως: Γεωργική Εκµετάλλευση Φυσικού Προσώπου: Η γεωργική εκµετάλλευση κατέχει µια από τις ακόλουθες θέσεις: - Φθίνουσα µε προοπτικές ανάκαµψης - Εν δυνάµει Βιώσιµη - Βιώσιµη µη Ανταγωνιστική - Βιώσιµη Ανταγωνιστική 16

18 Γεωργική Εκµετάλλευση Νοµικού Προσώπου: Η γεωργική εκµετάλλευση πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: - Ελάχιστο Μέγεθος 1 ΜΑΕ - Κερδοφορία στην υφιστάµενη κατάσταση (θετικό καθαρό αποτέλεσµα). 2. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω δύνανται να ενισχυθούν στα πλαίσια της παρούσας και γεωργικές εκµεταλλεύσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οικονοµικής βιωσιµότητας της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον ο κάτοχός τους είναι νέος γεωργός, κατά την έννοια της µε αριθ. 448/01 ΚΥΑ και δεν έχει παρέλθει τριετία από την ηµεροµηνία της πρώτης του εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταδεικνύεται, µέσα από τους ειδικούς υπολογισµούς του Σχεδίου Βελτίωσης η βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης της εκµετάλλευσης. 4.5 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Για να ενισχυθούν οι επενδύσεις, στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος, θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Να προβλέπονται σε Σχέδιο Βελτίωσης ή Τεχνικοοικονοµική Μελέτη, κατά περίπτωση προσώπου, και να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας δαπανών της Παραγράφου 3.6. β) Από την πραγµατοποίησή τους δεν θα προβλέπεται αύξηση της παραγωγής προϊόντων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης στην αγορά ενώ σε κάθε περίπτωση θα λαµβάνονται υπόψη οι τυχόν περιορισµοί της παραγωγής ή τα όρια της κοινοτικής στήριξης, στα πλαίσια των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς (Κ.Ο.Α.). Εάν, στα πλαίσια µιας Κ.Ο.Α., υφίστανται περιορισµοί της παραγωγής ή όρια της Κοινοτικής στήριξης, σε επίπεδο µεµονωµένων γεωργών ή εκµεταλλεύσεων, δεν χορηγείται καµία ενίσχυση για επενδύσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής, πέραν των εν λόγω περιορισµών ή ορίων. 17

19 γ) Να συµβάλουν, µέσω της επίτευξης του υποχρεωτικού στόχου: «Προώθηση της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στην εκµετάλλευση, οι οποίες συνδέονται µε την παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων του Παραρτήµατος 1 της Συνθήκης (καθετοποίηση της εκµετάλλευσης)» στη βελτίωση των γεωργικών εισοδηµάτων και των συνθηκών διαβίωσης, εργασίας και παραγωγής, ως ακολούθως κατά περίπτωση γεωργικής εκµετάλλευσης (στρατηγικός στόχος), σε Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις Φυσικών Προσώπων θα πρέπει να ισχύουν: βελτίωση του επιπέδου οικονοµικής βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, ή αύξηση του οικογενειακού γεωργικού εισοδήµατος, κατ ελάχιστον 10%, χωρίς µείωση των συνολικών ΜΑΕ της εκµετάλλευσης ή αύξηση των συνολικών ΜΑΕ της εκµετάλλευσης, κατά ποσοστό τουλάχιστον 50%, χωρίς µείωση του Οικογενειακού Γεωργικού Εισοδήµατος ή διατήρηση του οικογενειακού γεωργικού εισοδήµατος ανά χρησιµοποίηση ΜΑΕ οικογενειακής εργασίας (µόνο στην περίπτωση επενδύσεων προστασίας του περιβάλλοντος, υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων και εφόσον οι επενδύσεις αυτές δεν συµβάλλουν σηµαντικά στην αύξηση της αξίας ή της αποδοτικότητας της εκµετάλλευσης). σε Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις Νοµικών Προσώπων θα πρέπει να ισχύουν: βελτίωση του καθαρού αποτελέσµατος κατ ελάχιστο 10% χωρίς µείωση των συνολικών ΜΑΕ της εκµετάλλευσης, ή αύξηση των συνολικών ΜΑΕ της εκµετάλλευσης κατ ελάχιστο 50% και τουλάχιστο διατήρησης θετικού του καθαρού αποτελέσµατος. Οι ανωτέρω στόχοι δεν ισχύουν στις περιπτώσεις επενδύσεων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος, των συνθηκών υγιεινής και του επιπέδου καλής διαβίωσης των ζώων µε την προσαρµογή της 18

20 εκµετάλλευσης σε κριτήρια που είναι ανώτερα των ελαχίστων, υπό την προϋπόθεση ότι: i. οι εν λόγω επενδύσεις περιορίζονται αυστηρά σε εκείνες που είναι απολύτως αναγκαίες για την ανωτέρω προσαρµογή (συµµόρφωση), ii. οι εν λόγω επενδύσεις δεν οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της εκµετάλλευσης, iii. διατηρείται θετικό το καθαρό αποτέλεσµα της εκµετάλλευσης µε ελάχιστο µέγεθος 1 ΜΑΕ. ενώ δύνανται να επιτυγχάνουν και έναν από τους ακόλουθους ειδικούς στόχους: I. Μείωση του κόστους παραγωγής, ή και, II. Αύξηση ή αναδιάταξη της παραγωγής σε προϊόντα, που δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης, ή και III. Βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων. Οι ανωτέρω στόχοι δεν ισχύουν στις περιπτώσεις επενδύσεων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος, των συνθηκών υγιεινής και του επιπέδου καλής διαβίωσης των ζώων µε την προσαρµογή της εκµετάλλευσης σε κριτήρια που είναι ανώτερα των ελαχίστων, υπό την προϋπόθεση ότι: i. οι εν λόγω επενδύσεις περιορίζονται αυστηρά σε εκείνες που είναι απολύτως αναγκαίες για την ανωτέρω προσαρµογή (συµµόρφωση), ii. iii. οι εν λόγω επενδύσεις δεν οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της εκµετάλλευσης, το επίπεδο της οικονοµικής βιωσιµότητας δεν θα µειωθεί κάτω από αυτό της φθίνουσας. 19

21 4.6 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΙΕΞΟ ΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΟΑ 1. Οι ενισχύσεις στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος χορηγούνται σε επενδύσεις που δεν οδηγούν στην αύξηση της παραγωγής. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χορηγηθούν και ενισχύσεις για επενδύσεις που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής, όπου υπάρχουν κανονικές διέξοδοι για τη διάθεσή της. Τέτοιες περιπτώσεις είναι: (α) τα βιολογικά προϊόντα, (β) τα προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, (γ) τα προϊόντα τα οποία πιστοποιούνται µε βάση αναγνωρισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα (π.χ. ISO), (δ) τα προϊόντα που παράγονται από προωθούµενα είδη ή ποικιλίες, ως αυτά καθορίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε βάση τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς, τόσο για τη νωπή χρήση όσο και για την πρώτη ύλη για τη µεταποίηση, καθώς και εκείνα, που στα πλαίσια ειδικής τοµεακής ή χωρικής µελέτης έρευνας αγοράς που πραγµατοποιείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή της Περιφέρειας και γίνεται αποδεκτή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης. 2. Κατά την εφαρµογή των ανωτέρω και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι τοµεακοί περιορισµοί και απαγορεύσεις, που απορρέουν από την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία. Ειδικά: (α) Οι ενισχύσεις στον τοµέα της παραγωγής µελιού θα πρέπει να αποκλείουν τις δράσεις εκείνες που προβλέφθηκαν στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραµµάτων που θεσπίσθηκαν µε βάση τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 1221/97 του Συµβουλίου. (β) Όσον αφορά τους τοµείς κρέατος και αυγών ισχύουν τα κάτωθι: 20

22 i. Οι εγκριθείσες επενδύσεις δεν θα πρέπει να οδηγήσουν στην αύξηση της συνολικής σε εθνικό επίπεδο ικανότητας παραγωγής του ζωικού κεφαλαίου (κιλά ή αριθµός ζώων), της δυναµικότητας σφαγής καθώς και της τυποποίησης και επεξεργασίας αυγών. ii. Οι επενδύσεις θα αποβλέπουν στην ποιοτική βελτίωση των προϊόντων, την αναβάθµιση των συνθηκών παραγωγής, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και τη µετατροπή της υφιστάµενης παραγωγής προς προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας. Εν προκειµένω, δύναται να γίνει αποδεκτή αύξηση της παραγωγής, βάσει µελετών που θα αποδεικνύουν κανονική διέξοδο στην αγορά. iii. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στους παραγωγούς δεν συνεπάγονται την καταβολή διπλών πληρωµών για την ίδια δράση. 3. εν χορηγούνται ενισχύσεις στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος, έστω και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προαναφερθέντων παραγράφων 1 και 2, στις περιπτώσεις που οι προτεινόµενες επενδύσεις έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια των Κ.Ο.Α. και συγκεκριµένα: (α) Στον τοµέα φρούτων και λαχανικών: εν ενισχύονται επενδύσεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια των Κ.Ο.Α. εν χορηγείται καµία ενίσχυση, στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος, στις ακόλουθες περιπτώσεις: i Σε µέτρα που εφαρµόζονται από οργάνωση παραγωγών αναγνωρισµένη από την Κ.Ο.Α. φρούτων και λαχανικών. ii Σε µέτρα που εφαρµόζονται από ατοµικές εκµεταλλεύσεις που ανήκουν ή όχι σε οργάνωση παραγωγών αναγνωρισµένη από την Κ.Ο.Α. φρούτων και λαχανικών, εφόσον τα µέτρα αυτά έχουν συλλογική διάσταση. Πέρα από αυτό όµως, παρά το γεγονός ότι αυτοί δεν εντάσσονται σε δράσεις των Κ.Ο.Α., για αυτές τις επενδύσεις ορίζεται ένα όριο ΕΥΡΩ ανά ΜΑΕ και ΕΥΡΩ ανά εκµετάλλευση φυσικού προσώπου καθώς και ΕΥΡΩ ανά εκµετάλλευση νοµικού προσώπου και συνεργαζόµενης εκµετάλλευσης. 21

23 Στην περίπτωση που τα ανωτέρω µέτρα δεν έχουν συλλογική διάσταση δύνανται να ενισχυθούν στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος µεµονωµένοι παραγωγοί είτε ανήκουν είτε όχι στην οργάνωση παραγωγών µόνο εφόσον: i Η ενίσχυση δεν αντιτίθεται ή δεν αποδυναµώνει τη στρατηγική των οργανώσεων παραγωγών. ii εν υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης του ίδιου µέτρου και της ίδιας κατηγορίας δικαιούχων από άλλη πηγή και υπό την προϋπόθεση ότι οι µεµονωµένοι παραγωγοί θα έχουν τη σύµφωνη γνώµη της Οµάδας Παραγωγών. (β) Στον τοµέα του αγελαδινού γάλακτος: εν ενισχύονται επενδύσεις, εφόσον δεν προσκοµισθούν από τους ενδιαφερόµενους αποδείξεις ότι κατά την έναρξη λειτουργίας της εκµετάλλευσης, διαθέτουν ποσόστωση γάλακτος, ανάλογα µε το µέσο παραγωγικό δυναµικό της εκµετάλλευσης. (γ) Στον τοµέα καπνού: εν ενισχύονται επενδύσεις, εφόσον οι επενδύσεις θα έχουν σαν αποτέλεσµα την υπέρβαση της ατοµικής ποσόστωσης ή και την παραγωγή προϊόντος που αντιµετωπίζει προβλήµατα διάθεσης. (δ) Στον αµπελοοινικό τοµέα: εν ενισχύονται επενδύσεις, εφόσον οι επενδύσεις αυτές προβλέπονται στην αντίστοιχη Κ.Ο.Α. ή έχουν σαν συνέπεια την επέκταση της καλλιέργειας οινοποιήσιµων ποικιλιών, για τη συγκεκριµένη διοικητική ενότητα, στα πλαίσια της Κ.Ο.Α. 4.7 ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 1. Τρόπος χορήγησης της ενίσχυσης. Η ενίσχυση χορηγείται απολογιστικά και µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών και µε τη διαδικασία και τον τρόπο που ορίζεται κατωτέρω. 22

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Tο Μέτρο 5.5 «Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 12-12-2005 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ. 14609 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής. Ανάπτυξης. Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης

Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής. Ανάπτυξης. Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1391 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 292313/2622 Καθορισμός Διαδικασίας Υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυ σης Μεταποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα