ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΗ4691ΟΙ-Φ3Τ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Β4ΛΗ4691ΟΙ-Φ3Τ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το επταμελές όργανο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την Αριθ. Πρωτ. 1932/ πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής στο γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών στο κτίριο του Διοικητηρίου. Η Επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ.: 1. Γλαβάς Ευριπίδης (Πρόεδρος) 2. Μάνος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 3. Αγγέλης Κων/νος (Μέλος) 4. Γιωτάκη Ελένη (Μέλος) 5. Γκανάς Ιωάννης (Μέλος) 6. Σκουλίδας Ηλίας (Μέλος) 7. Τάγκας Περικλής (Μέλος) Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι κ.κ.: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. Φυτικής Παραγωγής Επιτροπής - Αγγέλης Κων/νος Εκπρόσωπος Τμ. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Γκανάς Ιωάννης Εκπρόσωπος Τμ. Λογιστικής - Τάγκας Περικλής Εκπρόσωπος Τμ. Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση & στο Εμπόριο - Σκουλίδας Ηλίας Εκπρόσωπος Τμ. Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Απουσίαζε η: Σελίδα 1 από 9

2 - Γιωτάκη Ελένη Εκπρόσωπος Τμ. Νοσηλευτικής αν και εκλήθη νόμιμα. Χρέη Γραμματέα Συμβουλίου της Επιτροπής εκτελεί ο κος Σοφούρης Ευάγγελος, Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αφού διαπιστώνει απαρτία φέρει προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ 34 ο : Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της με αριθμ. 569/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια του έργου «Towards a Common Quality Control and Food Chain Traceability System for the Greek Italian Primary Sector of Activity - AGROQUALITY». Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψιν των Μελών του Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών το από (Α.Π. ΕΛΚΕ 1914/ ) διαβιβαστικό του κου Μάνου Γεωργίου, σύμφωνα με το οποίο μας κοινοποιεί τα Πρακτικά, ανά Κωδικό Πρότασης, της Τριμελούς Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με βάση την υπ αριθ. 710/ (ΑΔΑ:Β44Ρ4691ΟΙ-ΛΥΖ) Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών για την αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους ως Επιστημονικό Προσωπικό στην υλοποίηση του έργου «Towards a Common Quality Control and Food Chain Traceability System for the Greek Italian Primary Sector of Activity - AGROQUALITY», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία Ύστερα από την αριθ. πρωτ. 569/ (ΑΔΑ: ΒΟΖΝ4691ΟΙ-ΖΓΚ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου κατέθεσαν, συνολικά για τις πέντε (5) θέσεις, τριάντα εννέα (39) υποψήφιοι, ως ακολούθως. Δέκα (10) αιτήσεις για τον κωδικό πρότασης AGR-1 1. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, με αριθμ. Πρωτ. 791/ ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 798/ ΤΣΑΜΠΑΡΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 802/ ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 805/ ΓΚΙΖΑΣ ΝΙΚΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 809/ ΡΟΥΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 811/ ΚΕΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, με αριθμ. Πρωτ. 813/ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 822/ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, με αριθμ. Πρωτ. 824/ ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 876/ Σελίδα 2 από 9

3 Εννιά (9) αιτήσεις για τον κωδικό πρότασης AGR-2 1. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, με αριθμ. Πρωτ. 791/ ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 798/ ΤΣΑΜΠΑΡΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 802/ ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 805/ ΡΟΥΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 811/ ΚΕΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, με αριθμ. Πρωτ. 813/ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 822/ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, με αριθμ. Πρωτ. 824/ ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 833/ Τέσσερις (4) αιτήσεις για τον κωδικό πρότασης AGR-3 1. ΝΤΟΥΧΑΝΙΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, με αριθμ. Πρωτ. 820/ ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 825/ ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 827/ ΤΣΟΥΤΣΗ ΟΛΓΑ, με αριθμ. Πρωτ. 860/ Είκοσι μία (21) αιτήσεις για τον κωδικό πρότασης AGR-4 1. ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 680/ ΜΕΓΑ ΜΑΡΙΝΑ, με αριθμ. Πρωτ. 715/ ΜΟΥΛΙΑ ΒΙΟΛΕΤΑ, με αριθμ. Πρωτ. 748/ ΜΠΡΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, με αριθμ. Πρωτ. 749/ ΛΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 751/ ΠΕΤΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, με αριθμ. Πρωτ. 755/ ΤΣΙΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 801/ ΤΖΩΡΤΖΗ ΡΕΒΕΚΚΑ, με αριθμ. Πρωτ. 803/ ΜHΡΙΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 804/ ΡΟΥΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 811/ ΚΕΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, με αριθμ. Πρωτ. 813/ ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, με αριθμ. Πρωτ. 819/ ΝΤΟΥΧΑΝΙΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, με αριθμ. Πρωτ. 820/ ΚΑΛΟΓΝΩΜΟΥ ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΝΑ, με αριθμ. Πρωτ. 821/ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, με αριθμ. Πρωτ. 826/ ΜΗΤΣΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, με αριθμ. Πρωτ. 828/ ΔΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 829/ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, με αριθμ. Πρωτ. 831/ ΜΠΙΣΚΑΝΑΚΗ ΑΛΚΜΗΝΗ, με αριθμ. Πρωτ. 835/ ΤΖΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 861/ ΜΕΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 873/ Σελίδα 3 από 9

4 Έξι (6) αιτήσεις για τον κωδικό πρότασης AGR-5 1. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, με αριθμ. Πρωτ. 669/ ΚΟΥΦΟΥ ΕΛΛΗ, με αριθμ. Πρωτ. 677/ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, με αριθμ. Πρωτ. 812/ ΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 832/ ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, με αριθμ. Πρωτ. 874/ ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 875/ Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κος Γλαβάς έκανε διεξοδική αναφορά σχετικά με το περιεχόμενο των εν λόγω πρακτικών, ειδικότερα μεταξύ των άλλων ανέφερε: ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ AGR-1 Μετά από μελέτη και αξιολόγηση των δέκα (10) υποψηφίων προτάσεων η Επιτροπή συνέταξε βαθμονομικό πίνακα, ως κάτωθι: α/α Ονοματεπώνυμο Πτυχίο Η/Υ Επαγγελματική Εμπειρία σε αναπτυξιακά προγράμματα αγροτικού χαρακτήρα Εμπειρία σε Συγχρηματοδο τούμενα έργα Γνώση Σύνταξης & Επεξεργασί ας Ερωτηματο λογίων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ ΕΙΣ 1 Δήμου Δήμητρα _ 5 _ 45 2 Μήτσιος Γεώργιος 30 _ Δεν καλύπτει τα απαιτούμενα προσόντα 3 Τσαμπαρδούκας Βασίλειος _ 10,5 _ 50,5 4 Γεραμπίνης Κυριάκος _ 80 5 Γκίζας Νικόλαος Ρούμπος Λάμπρος Κέφη Αικατερίνη Καραθάνος Απόστολος Δεν καλύπτει τα απαιτούμενα προσόντα 9 Χαρδαλιά Χαρίκλεια ,5 3,5 _ Παππάς Δημήτριος Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο υποψήφιος κος Γκίζας Νικόλαος υπερτερεί έναντι των συνυποψηφίων του, οπότε και προτείνεται για την πρόταση AGR- 1. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ AGR-2 Μετά από μελέτη και αξιολόγηση των εννιά (9) υποψηφίων προτάσεων η Επιτροπή συνέταξε βαθμονομικό πίνακα, ως κάτωθι: Σελίδα 4 από 9

5 α/α Ονοματεπώνυμο Πτυχίο Μεταπτυχι ακός Τίτλος Η/Υ Επαγγελματικ ή Εμπειρία σε αναπτυξιακά προγράμματα αγροτικού χαρακτήρα Εμπειρία σε Συγχρηματοδοτ ούμενα έργα ΣΥΝΟΛΟ Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο υποψήφιος κος Γιώτης Δημήτριος υπερτερεί έναντι των συνυποψηφίων του, οπότε και προτείνεται για την πρόταση AGR- 2. Λοιπά Στοιχεία /Παρατηρήσεις 1 Δήμου Δήμητρα ,5 57,5 2 Μήτσιος Γεώργιος Δεν καλύπτει τα απαραίτητα προσόντα 3 Τσαμπαρδούκας _ Βασίλειος 4 Γεραμπίνης Κυριάκος 5 Ρούμπος _ 57 Λάμπρος 6 Κέφη Αικατερίνη _ 57 7 Καραθάνος Απόστολος Δεν καλύπτει τα απαραίτητα προσόντα ,5 5 73,5 8 Χαρδαλιά Χαρίκλεια 9 Γιώτης Δημήτριος ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ AGR-3 Μετά από μελέτη και αξιολόγηση των τεσσάρων (4) υποψηφίων προτάσεων η Επιτροπή συνέταξε βαθμονομικό πίνακα, ως κάτωθι: α/α Ονοματεπώνυμο Πτυχίο Εμπειρία Γεωγραφικά Πληροφοριακ ά Συστήματα 1 Ντουχανιάρη Σταυρούλα 2 Σουραβλιάς Δημήτριος Επαγγελματική Εμπειρία Άριστη Γνώση Geoserver ή Mapserver SOAP Web Services ΣΥΝΟΛΟ 20 _ 10 _ _ 10 _ 30 3 Παππάς Άγγελος Τσούτση Όλγα _ 35 Λοιπά Στοιχεί α /Παρατ ηρήσεις Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο υποψήφιος κος Παππάς Άγγελος υπερτερεί έναντι των συνυποψηφίων του, οπότε και προτείνεται για την πρόταση AGR- 3. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ AGR-4 Μετά από μελέτη και αξιολόγηση των είκοσι ενός (21) υποψηφίων προτάσεων η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι υποψήφιοι Τσιάνακας Απόστολος, Μούλια Σελίδα 5 από 9

6 Βιολέττα, Λιόντος Βασίλειος, Τσίρκας Γεώργιος, Τζώρτζη Ρεβέκκα, Μηριούνης Χρήστος, Ρούμπος Λάμπρος, Μπακαλούμης Μιχαήλ, Ντουχανιάρη Σταυρούλα. Διαμάντη Βασιλική, Μήτσιου Βικτωρία, Δράκος Αθανάσιος, Νικολακοπούλου Χριστίνα, Μπισκανάκη Αλκμήνη, Τζάλλας Αλέξανδρος, Μέτσιος Απόστολος δεν πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα από την Πρόσκληση προσόντα και ως εκ τούτου αποκλείονται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. Για δε τους υπόλοιπους υποψήφιους οι οποίοι πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα συντάχθηκε βαθμονομικός πίνακας, ως κάτωθι: α/α Ονοματεπώνυμο Πτυχίο Μεταπτυχιακός Τίτλος 1 Μέγα Μαρίνα 2 Μπράχου Βασιλική 3 Πεταλά Αλεξάνδρα 4 Κέφη Αικατερίνη 5 Καλογνώμου Γαλάνη Ευαγγελία Άννα Η/Υ Επαγγελματική Εμπειρία Επαγγελματική Εμπειρία στην Υποστήριξη Έργων Εμπειρία στη Διαχείριση Έργων Εδαφικής Συνεργασίας ΣΥΝΟΛΟ _ _ _ _ _ Λοιπά Στοιχεία /Παρατηρήσεις Άριστη Γνώση Αγγλικών Πολύ καλή Γνώση Ιταλικών Άριστη Γνώση Αγγλικών Πολύ καλή Γνώση Ιταλικών Άριστη Γνώση Αγγλικών Άριστη Γνώση Αγγλικών Μέτρια Γνώση Ιταλικών Άριστη Γνώση Αγγλικών Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η υποψήφια κα Μέγα Μαρίνα υπερτερεί έναντι των συνυποψηφίων της, οπότε και προτείνεται για την πρόταση AGR- 4. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ AGR-5 Μετά από μελέτη και αξιολόγηση των έξι (6) υποψηφίων προτάσεων η Επιτροπή συνέταξε βαθμονομικό πίνακα, ως κάτωθι: Σελίδα 6 από 9

7 α/α Ονοματεπώνυμο Πτυχίο Μεταπτυχιακός Τίτλος Η/Υ Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα Επαγγελματική Εμπειρία στον Ελαιοπαραγωγικό Τομέα ΣΥΝΟΛΟ 1 Μπουκουβάλας Σπυρίδων 2 Κουφού Έλλη Νικολού Αλεξάνδρα 20 _ 10 _ Πανής Βασίλειος , ,5 5 Πανταζή Αγγελική _ 70 6 Μαρής Γεώργιος _ Λοιπά Στοιχε ία /Παρ ατηρή σεις Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο υποψήφιος κος Πανής Βασίλειος υπερτερεί έναντι των συνυποψηφίων του, οπότε και προτείνεται για την πρόταση AGR- 5. Ο Πρόεδρος κος Γλαβάς σε συνέχεια της εισηγήσεώς του ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών την έγκριση των ανωτέρω Πρακτικών Αξιολόγησης ως έχουν για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης έργου. Επίσης προτείνει ως ημερομηνία για την υποβολή των τυχόν ενστάσεων από τους υποψηφίους, πέντε (5) ημέρες από ανάρτησης της παρούσας στη Διαύγεια. Τα μέλη του Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: Την ΚΥΑ 679/ Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Την με αριθ. 710/ (ΑΔΑ:Β44Ρ4691ΟΙ-ΛΥΖ) Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού Την με αριθ. πρωτ. 569/ (ΑΔΑ: ΒΟΖΝ4691ΟΙ-ΖΓΚ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού Το από (Α.Π. ΕΛΚΕ 1914/ ) διαβιβαστικό του κου Μάνου Γεωργίου, σύμφωνα με το οποίο μας κοινοποιεί τα Πρακτικά, ανά Κωδικό Πρότασης, της Τριμελούς Επιτροπής, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού Την εισήγηση του Προέδρου Σελίδα 7 από 9

8 ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζουν: α) Εγκρίνεται ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 569/ (ΑΔΑ: ΒΟΖΝ4691ΟΙ-ΖΓΚ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα από (Α.Π. ΕΛΚΕ 1914/ ) Πρακτικά, ανά Κωδικό Πρότασης, Αξιολόγησης της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου πέντε (5) ατόμων ως Επιστημονικό Προσωπικό στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Towards a Common Quality Control and Food Chain Traceability System for the Greek Italian Primary Sector of Activity - AGROQUALITY», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία β) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος κος Γλαβάς σχετικά με: 1. Για την υπογραφή σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, για τον ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ AGR-1 μετά του κ. Γκίζα Νικόλαου, έναντι συνολικής αμοιβής #6.000,00 #. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την απόφαση έγκρισης από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών έως , με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση έγκρισης παράτασης του έργου 2. Για την υπογραφή σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, για τον ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ AGR-2 μετά του κ. Γιώτη Δημήτριου, έναντι συνολικής αμοιβής #6.000,00 #. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την απόφαση έγκρισης από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών έως , με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση έγκρισης παράτασης του έργου 3. Για την υπογραφή σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, για τον ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ AGR-3 μετά του κ. Παππά Άγγελου, έναντι συνολικής αμοιβής #18.600,00 #. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την απόφαση έγκρισης από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών έως , με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση έγκρισης παράτασης του έργου 4. Για την υπογραφή σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, για τον ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ AGR-4 μετά της κας Μέγα Μαρίνας, έναντι συνολικής αμοιβής #10.620,00 #. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την απόφαση έγκρισης από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών έως , με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση έγκρισης παράτασης του έργου 5. Για την υπογραφή σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, για τον ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ AGR-5 μετά του κ. Πανή Βασίλειου, έναντι συνολικής αμοιβής #3.000,00 #. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την απόφαση έγκρισης από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών έως , με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση έγκρισης παράτασης του έργου. Σελίδα 8 από 9

9 γ) Ορίζεται χρονική περίοδος υποβολής των τυχόν ενστάσεων πέντε (5) ημερών από ανάρτησης της παρούσας στη Διαύγεια. δ) Η υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων θα πραγματοποιηθεί εφόσον επέλθει η οριζόμενη περίοδος της υποβολής και της συζήτησης τυχόν ενστάσεων των υποψηφίων από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών. ε) Σε περίπτωση μη αποδοχής των θέσεων από τους προτεινόμενους υποψήφιους, τη θέση θα καταλαμβάνει ο δεύτερος στη σειρά υποψήφιος. στ) Η προκύπτουσα δαπάνη για την αμοιβή των ανωτέρω βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον προϋπολογισμό της εν λόγω Πράξης... Μη έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη - Αγγέλης Κωνσταντίνος Γλαβάς Ευριπίδης Καθηγητής Ακριβές αντίγραφο Ο Γραμματέας - Γκανάς Ιωάννης - Μάνος Γεώργιος - Τάγκας Περικλής - Σκουλίδας Ηλίας Σοφούρης Ευάγγελος Σελίδα 9 από 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Την Πέμπτη 03/05/2012 και ώρα 13:00 στο κτίριο της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Άρτα συνεδρίασε η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του έργου «Towards a Common Quality Control and food chain traceability system for the Greek Italian primary sector of activity AGROQUALITY», για την απασχόληση ενός Γεωπόνου ΠΕ σύμφωνα με την υπ αριθμ. 569/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ειδικού Λογαριασμού. Η Επιτροπή ορίστηκε με βάση την υπ αριθμ. 2/ (ΘΕΜΑ 19) Απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 679/1996, που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Η Επιτροπή αποτελείται από τους: 1. Καριπίδη Χαράλαμπο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής 2. Ξυλογιάννη Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής 3. Αναγνωστάκη Αριστείδη, Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος Λογιστικής Η Επιτροπή παρέλαβε από το Πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού, τις προτάσεις των υποψηφίων για την θέση με κωδικό AGR 1 με το υπ αριθμ. 881/ έγγραφο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού: 1. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, με αριθμ. Πρωτ. 791/ ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 798/ ΤΣΑΜΠΑΡΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 802/ ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 805/ ΓΚΙΖΑΣ ΝΙΚΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 809/ ΡΟΥΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 811/ ΚΕΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, με αριθμ. Πρωτ. 813/ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 822/ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, με αριθμ. Πρωτ. 824/ ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 876/

11 Μετά από μελέτη του φακέλου υποψηφιότητας των ανωτέρω, συντάχθηκε ο Πίνακας Α στον οποίο καταγράφονται τα τυπικά προσόντα τους, σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.

12 α/α Ονοματεπώνυμο Πτυχίο Η/Υ Επαγγελματική Εμπειρία σε αναπτυξιακά προγράμματα αγροτικού χαρακτήρα 1 Δήμου Δήμητρα Τμήματος Φυτικής Παραγωγής Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών 2 Μήτσιος Γεώργιος Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 3 Τσαμπαρδούκας Βασίλειος Τμήματος Γεωπονίας (κατεύθυνσης Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου) ΑΠΘ VELLUM Cambridge International Diploma in IT Skills Τεχνοβλαστός ΑΠΘ Certified Computer User Γνώση της Αγροτικής Παραγωγής της Ηπείρου 1) Τομεάρχης στο πρόγραμμα δακοκτονίας Δ/νση Γεωργίας Άρτας (16//06/1993 έως 12/11/1993) 1)Ελεύθερος επαγγελματίας γεωπόνος (21/06/2004 έως 14/12/2009) Επτά (7) αποδείξεις παροχής υπηρεσιών Εμπειρία σε Συγχρηματοδοτούμενα έργα 1)Έργο «Η Posidonia oceanica: προστασία, αναγέννηση αγρών και χρήση υπολειμμάτων στη γεωργία (PORPURA) INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ (01/10/2007 έως 28/02/2008) 2) Έργο «Ανάπτυξη και προώθηση για τα συστήματα παραγωγής βιολογικής καλλιέργειας (PROBIOSIS) INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ (01/05/2007 έως 31/08/2007) Έρευνα και αξιολόγηση μετεωρολογικών δεδομένων της γύρης στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Δικτύου για την αεροβιολογική παρακολούθηση της Λεκάνης της Μεσογείου Γνώση Σύνταξης & Επεξεργασίας Ερωτηματολογίων Λοιπά Στοιχεία /Παρατηρήσεις 1)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Βιοτεχνολογία» Ιωαννίνων 2)Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία Ιωαννίνων 3) Εργαστηριακός & Επιστημονικός Συνεργάτης στα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής και Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ από τα σπουδαστικά έτη έως )ΙΕΚ ΑΡΤΑΣ ωρομίσθια εκπαιδευτικός ( , ) και ( ) 5)Ωρομίσθια Εκπαιδευτικός στο ΙΔΕΚΕ 4 μήνες και 4 ημέρες 6)ΝΕΛΕ ΑΡΤΑΣ επιμορφώτρια Τμήματος Μάθησης Μελισσοκομίας (01/01/1995 έως 31/12// ώρες) 7) ΝΕΛΕ ΑΡΤΑΣ εκπαιδεύτρια προγράμματος «Οργάνωση διαχείριση σύγχρονων αγροτικών καλλιεργειών (23/10/1997 έως 23/12// ώρες) 8) Ωρομίσθια Εκπαιδευτικός στο ΙΔΕΚΕ 4 μήνες και 4 ημέρες 9)ΝΕΛΕ ΑΡΤΑΣ εκπαιδεύτρια Μελισσοκομίας (25/05/1999 έως 22/07/ ώρες) 1)Πρακτική Εξάσκηση στο Τμήμα Κηπευτικών Καλλιεργειών του ΓΠΑ 2)Εργασία σε Μονάδα Βιολογικής Καλλιέργειας (5 μήνες) 1)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη Οπωροκηπευτικών Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ 2)Διδάκτωρ Γεωπονίας στην Δενδροκομίας ΑΠΘ 3)Certificate of Proficiency in English 4)Grunstuffe Goethe Institut

13 4 Γεραμπίνης Κυριάκος Τμήματος Γεωπονίας (κατεύθυνσης Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου) ΑΠΘ 5 Γκίζας Νικόλαος Τμήματος Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ECDL Progress Certificate ICT Intermediate 1) Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του AGROCERT Για τη σύνταξη προτύπου σχεδίου μηλοειδών (Βεβαιώσεις της εταιρείας «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» για απασχόληση ως Γεωπόνος Τεχνικός Σύμβουλος από (25/02/2004 έως 25/02/2005 τέσσερις ανθρωπομήνες απασχόλησης 25/02/2005 έως 25/02/2006 τέσσερις ανθρωπομήνες απασχόλησης 25/02/2006 έως 25/02/2007 τέσσερις ανθρωπομήνες απασχόλησης) Προσκομίζονται 45 Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών ως ελεύθερος επαγγελματίας για τη σύνταξη Σχεδίων Βελτίωσης από 13/05/2002 έως σήμερα. 1) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Έλεγχος και αξιολόγηση αποτελεσμάτων συλλογή στοιχείων καταχώρηση δεδομένων κατηγοριοποίηση περιοχών προσδιορισμός ενδεικνυόμενων καλλιεργειών στο πλαίσιο του έργου «ΝΕΑ ΓΗ: Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Στήριξης του Πρωτογενούς Τομέα της Ηπείρου» ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ (01/10/2006 έως 31/05/2007) (01/06/2006 έως 31/12/2006 και 01/01/2007 έως 31/12/2007) 1) Βεβαίωση της εταιρείας «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» για απασχόληση ως Γεωπόνος πεδίου στην ομάδα έργου του πιλοτικού προγράμματος EcoPest Life+ 1)ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Κεντρική Τεχνικοοικονομική Υποστήριξη των έργων «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» και «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» (09/05/2004 έως 31/12/2007) ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Τεχνικοοικονομική Υποστήριξη των έργων «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ 1) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συμμετοχή στην εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων καθώς και στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Εκτίμηση επιδράσεων από τη λειτουργία Τριτοβάθμιου Ιδρύματος σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο: η 5) Dele Nivel (Inicial) Instituto de Cervantes 6) Εκπαιδευτής ΙΕΚ Γρεβενών (16/02/2010 έως 30/06/2010, συνολικά 14 ώρες) 1)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη Οπωροκηπευτικών Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ 2)Βεβαίωση της εταιρείας «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» για απασχόληση ως Γεωπόνος από 22/03/2004 έως 01/03/2012 3) ΕΛΓΑ Υποκατάστημα Βέροιας ως Γεωπόνος (21/07/2003 έως 18/03/2004) 4)Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Χαλκιδικής ως Τομεάρχης Δακοκτονίας (26/06/2002 έως 30/11/2002) 5) First Certificate in English 1) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Επίβλεψη του πειραματικού μέρους του προγράμματος σε ότι αφορά την καταγραφή των ζωο τεχνικών συνθηκών, του διατροφικού συστήματος των ποιμνίων και η μέτρηση της βοσκοϊκανότητας και βοσκοφόρτωσης των βοσκοτόπων που διατρέφονται τα πειραματόζωα, της και μέρος της στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη της σημασίας θηλής ως αμυντικού μηχανισμού του μαστού των μικτών μηρυκαστικών» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συμμετοχή στη διαδικασία καταχώρησης δεδομένων της έρευνας πεδίου

14 ΗΠΕΙΡΟΥ», «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» και «ΦΥΛΟ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» (01/05/2005 έως 31/12/2006) ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 3) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Υπεύθυνος επικοινωνίας με της συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τήρηση και διεκπεραίωση εγγράφων και δικαιολογητικών του έργου και διοργάνωση ημερίδας του έργου «Ενθάρρυνση Επιχειρηματικότητας στο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» (21/11/2005 έως 31/01/2008) ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 4) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Διοικητική Υποστήριξη και συμμετοχή στην έκδοση των παραδοτέων του έργου «Στρατηγικές Ανάπτυξης Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού» INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ (01/04/2008 έως 31/08/2008) περίπτωση της Ηπείρου» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (01/04/2004 έως 31/08/2006) 2)FOREST AE Περιβαλλοντικές Μελέτες και Εφαρμογές Προγράμματα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την συλλογή στοιχείων στα πλαίσια της μελέτης «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου, Β.Δ. Τμήμα Νομού Ιωαννίνων Περιοχή Πωγωνίου» σε βάσεις δεδομένων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Διερεύνηση της ενσωμάτωσης των οικονομικών μεταναστών στον Αγροτικό χώρο» 3) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συμμετοχή στην οργάνωση «ανοικτών πυλών» στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Οριζόντια Δράση Κεντρικής Υποστήριξης» 4) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Τεχνικοοικονομική Υποστήριξη Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (Δελτία Δήλωσης Δαπανών, Υποβολή Τεχνικών Δελτίων Έργων και Υποέργων, Δελτία Παρακολούθησης Πράξεων, Σύνταξη και Υποβολή ΑΠΔ (22/01/2008 έως 31/12/2009, 20/01/2010 έως 19/06/2010, 13/01/2011 έως 31/03/2011 και 01/04/2011 έως 31/05/2013) 5)Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ιωαννίνων Γραφείο ΟΔΓΕ Εκπόνηση Μελέτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Νομού (17/04/2000 έως 16/04/2001) 6)Πτυχίο Μελετητή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 7)ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ Ως Γεωπόνος (10/04/2000 έως 10/06/2000) 6 Ρούμπος Λάμπρος Τμήματος Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ειδικότητα Κηπευτικών ECDL SYLLABUS 4.0 1) Διεύθυνση Γεωργίας Άρτας Τμήμα Διαχείρισης Εισοδηματικών Ενισχύσεων του αγροτικού τομέα (05/08/2002 έως 1) Διεύθυνση Γεωργίας Άρτας Τομεάρχης Δακοκτονίας (28/06/2004 έως 29/10/2004) 2) ΟΠΕΚΕΠΕ Περιφερειακή 1)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Επιστήμη και Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου» Γεωπονικό Αθηνών 2) Υποψήφιος Διδάκτορας

15 Καλλιεργειών 04/08/2003) Διεύθυνση Ηπείρου (30/07/2007 έως 29/03/2008) Τμήματος Χημικού Ιωαννίνων 3)Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Λευκάδας ως Γεωπόνος (18/06/2007 έως 27/7/2007) 4) ΕΛΓΑ ως Γεωπόνος (από 12/01/2006 έως 11/09/2006 και από 24/06/2009 έως 23/02/2010) 5)Certificate of Proficiency in English 7 Κέφη Αικατερίνη Τμήματος Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικό Αθηνών 8 Καραθάνος Απόστολος 9 Χαρδαλιά Χαρίκλεια Δεν προσκομίζεται πτυχίο Μόνο η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (με ημερομηνία λήξης 28/02/2011 Τμήματος Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικό Αθηνών ECDL Core Certificate Προσκομίζεται βεβαίωση από την Πληροφορική ΤΑΤΣΗΣ ΑΕ για σεμινάριο ECDL Progress Certificate 1)ΟΠΕΚΕΠΕ Διαχείριση κοινοτικών οικονομικών ενισχύσεων στον αγροτικό τομέα (01/01/2001 έως 13/12/2001) 2)Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου ως επιβλέπων γεωπόνος του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στην 1)ΟΠΕΚΕΠΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου εργασίες διαχείρισης κοινοτικών οικονομικών ενισχύσεων στον αγροτικό τομέα (30/07/2007 έως 29/03/2008) 2)ΕΛΓΑ εκτίμηση ζημιών από διάφορα ζημιογόνα αίτια διοικητικός έλεγχος αιτήσεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (08/12/2008 έως 07/08/2009) 1)ΑΝΑΙΤ ΑΕ τεχνική υποστήριξη και συνεργασία με τα μέλη της ομάδας έργου στα πλαίσια του Προγράμματος ΣΦΙΝΞ της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA / Ελλάδα Ιταλία (01/07/2008 έως 31/12/2008) 1)Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Πρόγραμμα Δακοκτονίας (18/06/2007 έως 27/07/2007) 2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργική Μηχανική» ειδίκευση «Συντήρηση νωπών αγροτικών προϊόντων» Γεωπονικό Αθηνών 1) Σεμινάριο επιμόρφωσης για της συντάκτες των Σχεδίων Βελτίωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των Σχεδίων Δράσης για της νέους αγρότες (ΓΕΩΤΕΕ Οκτώβριος 2001) 2)Certificate of Competency in English 1)Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Κέρκυρας Τομεάρχης Δακοκτονίας (20/06/1996 έως 20/11/1997) 2)Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Αργολίδας Δακοκτονία (04/09/1998 έως 30/11/1998) 3)Δ/νση Γεωργίας Αιτ/νιας Πρόγραμμα ΟΣΔΕ (25/05/1999 έως 25/11/1999) 4)Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Λασιθίου Τομεάρχης

16 10 Παππάς Δημήτριος Τιμισοάρας Ρουμανίας (αναγνώριση από ΔΙΚΑΤΣΑ) ECDL Core Certificate καλλιέργεια ελιάς και πορτοκαλιών (03/05/2005 έως 30/04/2006 και 13/07/2006 έως 31/03/2007) 1)Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Γρεβενών Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΟΣΔΕ, εξισωτική αποζημίωση, 2)ΑΝΑΙΤ ΑΕ επιστημονική υποστήριξη και συνεργασία με τα μέλη της ομάδας έργου στα πλαίσια του Προγράμματος MONITOR της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIB CADSES (01/07/2008 έως 31/12/2008) Δακοκτονίας (21/06/2000 έως 03/08/2000) 5)Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Λευκάδας Δακοκτονία (16/08/2000 έως 30/11/2000) 6)Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας ως γεωπόνος ελεγκτής (17/12/2001 έως 09/07/2002) 7)Δ/νση Γεωργίας Αιτ/νιας Τομεάρχης Δακοκτονίας (12/07/2002 έως 15/11/2002) 8) Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Αιτ/νιας Τομεάρχης Δακοκτονίας (25/06/2008 έως 30/11/2008) 9)ΕΛΓΑ εκτίμηση ζημιών και από 01/09/2003 στο διοικητικό έλεγχο αιτήσεων για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων (29/11/1999 έως 26/05/2000 και 07/08/2000 έως 10/08/2000 και8 01/09/2003 έως 30/04/2004) 10) Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης «Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων» 11)Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000» 12) First Certificate in English Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επίπεδο Γ1 (πολύ καλή γνώση) 13) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών» ειδίκευση Δυτικής Ελλάδας Ιωαννίνων 1)Προσκομίζονται επτά (7) Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών για την παρασχεθείσες υπηρεσίες αγροτικού ενδιαφέροντος 2)Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

17 σχέδια βελτίωσης και νέοι αγρότες (13/09/2004 έως 13/09/2005) 2)ΟΠΕΚΕΠΕ Περιφερειακή Δ/νση Δυτ. Μακεδονίας διαχείριση κοινοτικών οικονομικών ενισχύσεων στον αγροτικό τομέα (09/08/2007 έως 08/04/2008) (TOEIC) 3)Άριστη γνώση της Ρουμάνικης Γλώσσας ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε την ανταπόκριση των υποψηφίων στα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα τα οποία τέθηκαν από την υπ αριθμ. 569/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τα οποία ήταν: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο Πανεπιστημίου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής από την Ελλάδα ή ισότιμο Πτυχίο Πανεπιστημίων του εξωτερικού Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Επεξεργασία Κειμένου, Λογιστικά Φύλλα, Διαδίκτυο) Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε αναπτυξιακά προγράμματα αγροτικού χαρακτήρα Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Αποδεδειγμένη γνώση σύνταξης & επεξεργασίας ερωτηματολογίων Αποδεδειγμένη γνώση της αγροτικής παραγωγής της Ηπείρου Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα με έμφαση σε έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα Η Επιτροπή συμφωνεί και ομόφωνα αποφαίνεται ότι οι υποψήφιοι Μήτσιος Γεώργιος και Καραθάνος Απόστολος δεν πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα από την Πρόσκληση προσόντα και ως εκ τούτου αποκλείονται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. Στη συνέχεια η Επιτροπή ομόφωνα διαπιστώνει ότι οι υπόλοιποι υποψήφιοι πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα και έχοντας υποβάλλει εμπρόθεσμα τις προτάσεις τους για τη σύναψη μίσθωσης έργου προχωρά στην αξιολόγησή και βαθμολόγηση των προσόντων τους με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της Πρόσκλησης που φαίνονται στο παρακάτω Πίνακα Β:

18 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡYΤΗΤΑΣ 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής από την Ελλάδα ή ισότιμο Πτυχίο Πανεπιστημίων του εξωτερικού 30% 2. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Επεξεργασία Κειμένου, Λογιστικά Φύλλα, Διαδίκτυο) 10% 3. Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε αναπτυξιακά προγράμματα αγροτικού χαρακτήρα 30% 4. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα με έμφαση σε έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα 20% 5. Αποδεδειγμένη γνώση σύνταξης & επεξεργασίας ερωτηματολογίων 10% ΣΥΝΟΛΟ 100% ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, οπότε προέκυψε ο Πίνακας Γ με την τελική βαθμολογία

19 α/α Ονοματεπώνυμο Πτυχίο Η/Υ Επαγγελματική Εμπειρία σε αναπτυξιακά προγράμματα αγροτικού χαρακτήρα Εμπειρία σε Συγχρηματοδοτούμενα έργα Γνώση Σύνταξης & Επεξεργασίας Ερωτηματολογίων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Δήμου Δήμητρα _ 5 _ 45 2 Μήτσιος Γεώργιος 30 _ Δεν καλύπτει τα απαιτούμενα προσόντα 3 Τσαμπαρδούκας Βασίλειος _ 10,5 _ 50,5 4 Γεραμπίνης Κυριάκος _ 80 5 Γκίζας Νικόλαος Ρούμπος Λάμπρος Κέφη Αικατερίνη Καραθάνος Απόστολος Δεν καλύπτει τα απαιτούμενα προσόντα 9 Χαρδαλιά Χαρίκλεια ,5 3,5 _ Παππάς Δημήτριος ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Ύστερα από τα ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει ομόφωνα τον κ. Γκίζα Νικόλαο για την απασχόληση στη θέση ενός Γεωπόνου ΠΕ με κωδικό AGR 1. Με τιμή Η Επιτροπή Αξιολόγησης 1. Καριπίδης Χαράλαμπος 2. Ξυλογιάννης Δημήτριος 3. Αναγνωστάκης Αριστείδης

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Την Πέμπτη 03/05/2012 και ώρα 14:00 στο κτίριο της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Άρτα συνεδρίασε η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων υποψηφίων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του έργου «Towards a Common Quality Control and food chain traceability system for the Greek Italian primary sector of activity AGROQUALITY», για την απασχόληση ενός Γεωπόνου ΠΕ σύμφωνα με την υπ αριθμ. 569/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ειδικού Λογαριασμού. Η Επιτροπή ορίστηκε με βάση την υπ αριθμ. 2/ (ΘΕΜΑ 19) Απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 679/1996, που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Η Επιτροπή αποτελείται από τους: 1. Καριπίδη Χαράλαμπο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής 2. Ξυλογιάννη Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής 3. Αναγνωστάκη Αριστείδη, Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος Λογιστικής Η Επιτροπή παρέλαβε από το Πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού, τις αιτήσεις των υποψηφίων για την θέση με κωδικό AGR 2 με το υπ αριθμ. 881/ έγγραφο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού: 1. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, με αριθμ. Πρωτ. 791/ ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 798/ ΤΣΑΜΠΑΡΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 802/ ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 805/ ΡΟΥΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 811/ ΚΕΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, με αριθμ. Πρωτ. 813/ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 822/ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, με αριθμ. Πρωτ. 824/ ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με αριθμ. Πρωτ. 833/

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 27 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 15 o Άρτα, 03/10/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 03 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. το Επταμελές Όργανο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 15 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖ4691ΟΙ-ΙΛ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 2 o Άρτα, 25/02/2014

ΑΔΑ: ΒΙΚΖ4691ΟΙ-ΙΛ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 2 o Άρτα, 25/02/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 2 o Άρτα, 25/02/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΧ74691ΟΙ-ΛΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 16/05/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΧ74691ΟΙ-ΛΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 16/05/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 16/05/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 16 Μαΐου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Με την αρ. πρωτ.: 4496/08 10 2014 Διαπιστωτική Πράξη οριστήκαμε επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων σύναψης μίσθωσης έργου της υπ αριθμ. 4613/21 10 2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ: 602/19/3926 Στο πλαίσιο του Υποέργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριδαία 21-04-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αρ.πρωτ.: 9609 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ αρ.σμε 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριδαία 21-04-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αρ.πρωτ.: 9609 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ αρ.σμε 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριδαία 21-04-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αρ.πρωτ.: 9609 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ αρ.σμε 1/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα 8/7/2013 Αρ. Πρωτ: 602/10/36944 Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Συντάκτες Έλληνας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Μητσάρας Άγγελος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Οκτώβριος 2007 2 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οκτώ Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οκτώ Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014 ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ: Προκήρυξη εξετάσεων για την ανάδειξη ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 31-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/12/2014 Αρ. Πρωτ: 660/18/84859 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικοί για διδακτικό έργο

Μηχανικοί για διδακτικό έργο ΤΕΥΧΟΣ. 97 21 05 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 07/04/2014 Αρ.Πρωτ.660/3/20488 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Συντάκτης Δρ Γιώργος Μαγούλιος Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ άριθμ. Πρωτ. : 660/1/1658/17-01-2014

Υπ άριθμ. Πρωτ. : 660/1/1658/17-01-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ, Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ, Γ) ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υπ άριθμ. Πρωτ. : 660/1/1658/17-01-2014 Προθεσμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2/4/2015 24583/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους

Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους ΤΕΥΧΟΣ. 104 9 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και τα προσόντα στην ιστοσελίδα: http:// announcements.edeil.ntua.gr/node/189.

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και τα προσόντα στην ιστοσελίδα: http:// announcements.edeil.ntua.gr/node/189. ΤΕΥΧΟΣ. 148 24 06 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΜΠ Οκτώ μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537

Ανακοινώνει. ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»( 50) ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537 Πληροφορίες: Δέσπ. Κοντορίζου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 20/11/2014 Αρ. Πρωτ: 660/17/79656 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ» ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: 28210-37052, 37046-37033 Φαξ: 2821 0 37081,2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 29-09-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/9/69134 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμό ΚΟΧ 63.904/1/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμό ΚΟΧ 63.904/1/2012 ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ (EQUAL SOCIETY) (63) Αθήνα 27-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.:40 Ταχ. Δ/νση : ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 33 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. :10454 Πληροφορίες :ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΗΒΗ Τηλέφωνο :2102312038 FAX :2102313278 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1ΓΔ/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1ΓΔ/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κομοτηνή, 20.07.2012 Αριθμ. Πρωτ. 308 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα