Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία"

Transcript

1 Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο φτωχή, ἐλλιπής. Δὲν εἴμαστε μόνο αὐτὸ ποὺ τρῶμε, ἀλλὰ καὶ κάτι παραπάνω. Εἴμαστε καὶ ἕνα μέρος ἀπὸ «θεία πνοή». Τὸ φαΐ μας γιὰ νὰ πάει ἡ μπουκιὰ στὴ θέση της μετουσιώνεται καὶ σὲ κάτι παραπάνω. Εἶναι ἰδιαίτερα σοβαρὸ τὸ θέμα τῆς τροφῆς καὶ πρέπει νὰ σκεπτόμαστε τὶ τρώει, ἀλλὰ καὶ πῶς τὸ τρῶμε καὶ μὲ ποιοὺς τὸ τρώμε. Ἡ νηστεία ἔρχεται νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ προβληματιστοῦμε γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο μεγαλύτερα θέματα ὅλων τῶν ἔμβιων ὄντων, τὴ διατροφή. Τὸ δεύτερο μεγαλύτερο θέμα ὅλων τῶν ἐμβίων ὄντων εἶναι ἡ ἀναπαραγωγή, ποὺ καὶ σὲ αὐτὸ ἀναφέρεται ἡ νηστεία, ἀφοῦ ὡς γνωστοὶ γάμοι δὲν γίνονται μέσα στὴν Σαρακοστή. Ἡ ἐκκλησία μας δίνει ἰδιαίτερη προσοχὴ στὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Ἤδη ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, θυμόμαστε τὴν εἰκόνα τοῦ προφήτη Ἠλία νὰ τὸν ταΐζει ὁ κόρακας. Ὁ Θεὸς δὲν ἀφήνει τὸ παιδιά Του! Ἡ ἐκκλησία μας, συνεχίζει τὴν ἰδιαίτερη προσοχὴ ποὺ ἔδωσαν στὴ διατροφὴ οἱ ἅγιοι καὶ ἡ παράδοση αἰώνων ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ὁ Κύριός μας, ὄχι μόνο μὲ τὴ νηστεία ποὺ ἔκανε ὁ ἴδιος, ὄχι μόνο μὲ τὸ «Μυστικὸ Δεῖπνο», ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ λόγο του, μέσα ἀπὸ παραβολὲς ἀναφέρθηκε πολὺ παραστατικὰ σὲ θέματα ὅπως τὸ «μεγάλο Δεῖπνο» στὸ ὁποῖο ὁ μεγάλος ἄρχοντας (ὁ ἴδιος ὁ Θεός), προσκαλεῖ τὴν ἀνθρωπότητα, σὲ μιὰ πρόσκληση ὅπου «πολλοί εἰσι οἱ κλητοὶ ὀλίγοι δὲ οἱ ἐκλεκτοί». Ἀκόμη, εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὴ ἡ μορφὴ τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου. Ἀναχώρησε στὴν ἔρημο καὶ ὅπως ἔλεγε ἡ προφητεία «οἶνον καὶ σίκερα» (ρακὶ) δὲν θὰ ἔπινε. Καὶ δὲν ἤπιε, τρεφόταν μὲ ἀκρίδες (μᾶλλον τὶς ἄκρες ἀπὸ τὰ χόρτα) καὶ μέλι ἀπὸ ἀγριομέλισσες. Ἡ νηστεία βέβαια δὲν γίνεται χωρὶς κόπο. Προκαλεῖ ψυχικὴ ἔνταση ἡ ὁποία ὅμως φέρει ἰδιαίτερη καρποφορία. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς θυμόμαστε ὅτι εἶχε φοβεροὺς

2 πειρασμοὺς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς δικῆς του νηστείας. Ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, ὁ πειρασμὸς τοῦ ἔλεγε νὰ κάνει ψωμὶ -δηλαδὴ κάτι χρήσιμο- τὶς ἀσήμαντες πέτρες, καὶ νὰ χορτάσει τὴν πείνα του. Αὐτὸς ὅμως δὲν τὸ ἔκανε. Μὰ γιατί, ἀφοῦ ἀργότερα αὐτὸς ὁ ἴδιος χόρτασε χιλιάδες ἀνθρώπους; Διότι «οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος ἄνθρωπος». Τὸ μήνυμα εἶναι σαφές. Τὸ φαγητὸ εἶναι ἀπὸ τὰ σημαντικότερα, ὅπως καὶ τὸ κρασὶ - τὸ ὁποῖο ἀρνήθηκε ὁ ἅγιος Γιάννης. Ὅμως σίγουρα ΔΕΝ εἶναι σημαντικότερο. Ἀς προβληματιστοῦν ὅσοι θεωροῦν ὅτι εἴμαστε μόνο ὅ,τι τρῶμε. Χάνουν τὸ σημαντικότερο. Ποιὸ δηλαδή; Τὴ διδασκαλία, τὸν λόγο τοῦ Κυρίου, ἢ καλύτερα τὸν ἴδιο τὸν Κύριο (Σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον). Αὐτὸ τὸ Δεῖπνο εἶναι καὶ τὸ κορυφαῖο γεγονὸς τῆς ζωῆς. Δὲν θὰ ἦταν περιττὸ νὰ ἀναφέρουμε καὶ τὴν ἰδιαίτερη σημασία ποὺ δίνει στὴ διατροφὴ ὁ σύγχρονος πολιτισμός, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ πολιτισμοὶ μέσα στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Εἰδικὰ σήμερα ὅμως, ἔχουμε ἐκπαιδεύσει εἰδικοὺς διατροφολόγους, ἐνδοκρινολόγους, οἰνολόγους, γεωπόνους, χημικοὺς τροφίμων καὶ τὶς λοιπὲς εἰδικότητες, ὥστε νὰ εἴμαστε πιὸ ἀποτελεσματικοὶ στὴν παραγωγή, ἐπεξεργασία, ἔλεγχο καὶ διάθεση τῶν τροφίμων. Καὶ ὅλος αὐτὸς ὁ κόπος δὲν πάει χαμένος ἀφοῦ τὸ φαΐ εἶναι σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς ζωῆς μας. Ἡ διαδικασία παρασκευῆς του εἶναι ἕνα ἰδιαίτερο θέμα τέχνης, τεχνικῆς, αἰσθητικῆς καὶ ἀπόλαυσης. Ἀλλὰ καὶ ἡ κατανάλωση ἀποτελεῖ, ὄχι ἁπλὴ ἱκανοποίηση βιοτικῆς ἀνάγκης, ἀλλὰ εἶναι κοινωνικὸ γεγονὸς εἰδικὰ γιὰ μᾶς τοὺς Ἕλληνες ποὺ ἑορτάζουμε, διασκεδάζουμε καὶ μορφωνόμαστε τρώγοντας. Ἡ ἑορτὴ συνδέεται μὲ τὴ διατροφὴ (κατάλυσις εἰς πάντα<), ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν καλλιέργεια τοῦ νοῦ -ὅλοι θυμόμαστε τὰ περίφημα φιλοσοφικὰ δεῖπνα τῶν προγόνων μας, ποὺ συχνὰ καὶ ἐμεῖς τὰ ἐπαναλαμβάνουμε. Μὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄποψη τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων, τὸ στρωμένο τραπέζι ποὺ γύρω του μᾶς μαζεύει,

3 μπορεῖ νὰ λύσει πολλὰ προβλήματα (φάε νὰ ξεκακιώσεις, ἔλεγε ἡ ἐκ Κρήτης πεθερά μου ὅταν εἶχα τὰ νεῦρά μου γυρνώντας νηστικὸς καὶ ταλαιπωρημένος ἀπὸ τὴ δουλειά). Ἡ νηστεία μπορεῖ νὰ φέρει ἐκνευρισμό. Γι αὐτὸ καὶ εἶναι μιὰ ἄριστη μέθοδος αὐτογνωσίας! Ἡ διατροφὴ φέρνει βέβαι καὶ προβλήματα, ἰδίως ὅταν ὑπάρχει ἄνιση κατανομή. Ἀς θυμηθοῦμε ὅτι ἀπὸ τὰ πρῶτα προβλήματα τῶν πρώτων Χριστιανῶν ἦταν γύρω ἀπὸ τὸ στρωμένο τραπέζι. Παράπονα γιατὶ αὐτοὶ ποὺ εἶχαν ἑλληνικὴ καταγωγὴ δὲν εἶχαν ἐξυπηρέτησε, καὶ ἔμεναν πεινασμένοι. Καὶ ἴσως τὰ προβλήματα αὐτὰ δὲν ἔχουν λυθεῖ ἀκόμη διότι πολλοὶ ἄνθρωποι μένουν ἔξω ἀπὸ τὴν τράπεζα νηστικοὶ καὶ παραπεταμένοι. Δὲν ἐννοοῦμε μόνο τὴν πνευματικὴ τράπεζα ἀλλὰ καὶ τὴν ὑλική, τὴν καθημερινή, ἀφοῦ πολλοὶ ἄνθρωποι καταφεύγουν στὰ δεῖπνα τοῦ Δήμου ἢ τῆς Ἐκκλησίας. Βλέπουμε λοιπὸν μιὰ διαχρονικὴ ἔλλειψη ποὺ ἔχουμε οἱ χριστιανοί, τὴν ἀδυναμία μας νὰ χορτάσουμε τὸν ὁποιοδήποτε συνάνθρωπο, ἔστω καὶ ἂν προσπαθοῦμε, καὶ προσπαθοῦμε γιὰ χιλιάδες χρόνια! Μερικὲς εἰκόνες ἀπὸ τὰ ὀρθόδοξα μοναστήρια μας, βοηθοῦν γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε μιὰ ἀλλιώτικη καὶ πιὸ πλήρη ἄποψη γιὰ τὸ πολὺ ἁπλὸ καὶ πολὺ σύνθετο θέμα τῆς διατροφῆς. Πρῶτο ἀπὸ ὅλα εἶναι ὅτι τὸ φαγητὸ προετοιμάζεται μὲ ἀγάπη καὶ προσευχή. Προσευχὴ ποὺ μπορεῖ νὰ ξεκινᾷ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ χωράφι ποὺ καλλιεργεῖς ἢ ἀπὸ τὴν ἀγορὰ ποὺ ψωνίζεις τὶς πρῶτες ὕλες. Προσευχὴ ἀπὸ ὅσους μαγειρεύουν ἀλλὰ καὶ πρὸς ὅσους μαγειρεύουν καὶ μᾶς διακονοῦν («ὑπὲρ τῶν ἐν ταῖς διακονίαις ὄντων» - τὸ φαγητὸ εἶναι ἡ πιὸ ἀνελαστικὴ διακονία, δὲν παίρνει ἀναβολὴ οὔτε μιὰ ὥρα, πρέπει νὰ εἶναι ἕτοιμο ἀκριβῶς στὴν ὥρα του!). Ἡ προσευχὴ συνεχίζεται πρὶν ἀπὸ τὴν τράπεζα κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ φαγητοῦ («φάτνη ἄνευ λόγων εἶναι φάτνη ἀλόγων» - γι αὐτὸ καὶ σὲ πολλὰ μοναστήρια ἔχουν ἀνάγνωσμα κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ φαγητοῦ), καὶ φυσικὰ μετὰ τὸ φαγητὸ (εὐχαριστία μετὰ τὴν τράπεζα).

4 Πόσο μακριὰ εἶναι αὐτὴ ἡ πλήρης προσέγγιση στὸ φαγητό, ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἁπλοϊκὴ ὑλιστικὴ καὶ ἐπιπόλαια προσέγγιση ποὺ βλέπει στὸ φαγητὸ μόνο ὑδατάνθρακες, πρωτεΐνες καὶ ἄλατα! Πόσο πιὸ πλήρης εἶναι ἡ ἐκκλησιαστικὴ προσέγγιση ποὺ βλέπει τὸ φαγητὸ σὰν ἕνα μέρος τῆς ζωῆς καὶ τῆς προσωπικότητάς μας! Ἀκόμη, πόσο φτωχὴ εἶναι ἡ ἀμυντικὴ προτροπὴ τοῦ καθωσπρεπισμοῦ (ποὺ λέει ὅτι «ὅταν τρῶμε δὲν μιλᾶμε καὶ τὰ πιάτα μας κοιτᾶμε»), ἀπὸ τὴν καίρια καὶ οὐσιαστικὴ πολιτικὴ τοῦ νὰ στολίζουμε τὸ τραπέζι μας μὲ ὡραίους λόγους! Στὸ μοναστήρι, ἡ σκηνὴ στὸ τέλος τοῦ φαγητοῦ, τοῦ μάγειρα καὶ τῶν βοηθῶν του νὰ ζητᾶνε σκυφτοὶ συγγνώμη ἀπὸ ὅσους ἔφαγαν κάτι καὶ δὲν τοὺς ἄρεσε, εἶναι χαρακτηριστική. Οἱ ἄνθρωποι σὲ εὐεργετοῦν καὶ σοῦ ζητοῦ συγγνώμη ἂν κάτι δὲν πῆγε καλὰ στὴν εὐεργεσία. Νὰ τὸ μέτρο τῆς ἀρετῆς! Δὲν εἶναι περιττὸ νὰ ποῦμε ὅτι ἀκόμη καὶ ὁ μοναστηριακὸς ἢ καὶ ἐκκλησιαστικὸς γενικότερα, ἡμερήσιος κύκλος προσευχῆς συνδέεται μὲ τὴν τροφή. Ξυπνᾶμε καὶ πᾶμε νηστικοὶ στὴν ἐκκλησία γιὰ τὸν ὄρθρο καὶ τὴ λειτουργία. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς λειτουργίας γευόμαστε τὸν οὐράνιο ἄρτο ἢ ἀντὶ αὐτοῦ τὸ ἀντίδωρο. Ἀκολουθεῖ ἡ ὅποια ἐργασία. Τὸ μεσημέρι προσευχὴ καὶ γεῦμα. Ἡ ἡμέρα ὁλοκληρώνεται μὲ τὸν Ἑσπερινό, τὸ δεῖπνο (τὸ βραδινὸ φαγητὸ) καὶ τὸ ἀπόδειπνο (προσευχὴ μετὰ τὸ δεῖπνο). Ἔτσι ὁλόκληρη ἡμέρα κυλᾷ μεταξὺ προσευχῆς, τροφῆς καὶ ἐργασίας, μὲ μιὰ διαδοχὴ ποὺ ὁδηγεῖ σὲ πληρότητα καὶ ἀλληλοσυμπλήρωση κόπου καὶ ἀνάπαυσης. Ἡ ἄρτια αὐτὴ ἀντιμετώπιση τοῦ χρόνου, διώχνει τὴν ἀγωνία καὶ τὸ ἄγχος γιὰ ὁποιαδήποτε οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ κρίση. «Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον». Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ παραπλανητικὰ συνθήματα τοῦ σημερινοῦ ἀστικοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ὅτι μᾶς θέλει διαρκῶς χορτάτους καὶ εὐχαριστημένους. Ὅμως ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος, δὲν εἶναι οὔτε

5 χορτάτος (ὅλο γιὰ κρίση καὶ δανεικὰ μιλάει), οὔτε καὶ εὐχαριστημένος. Ὁ ὑπερκορεσμὸς ποὺ ἐπιλέγει ὁ καθένας μας, εἶναι ἀντίθετο μὲ τὴν ἱκανοποίηση. Ἡ πλησμονὴ δὲν ὁδηγεῖ στὴν εὐτυχία ἀλλὰ στὴν ἄμβλυνση τῶν αἰσθήσεων. Τὸ καλύτερο ποτὸ τὸ ἤπιαμε διψασμένοι. Τὸ καλύτερο φαγητὸ τὸ φάγαμε πεινασμένοι. Γιὰ νὰ ἐκτιμήσεις τὸ φαγητὸ πρέπει νὰ πεινᾷς. Ἡ πείνα λεπταίνει τὶς αἰσθήσεις. Ἡ νηστεία εἶναι ἕνας μονόδρομος γιὰ νὰ καταλάβουμε τὴν τροφή μας, τὴ ζωή μας, τὸν ἴδιο μας τὸν ἑαυτό. Πότε πεινάσαμε γιὰ τελευταία φορά; Πότε πεινάσαμε μὲ τὴ θέλησή μας γιὰ τελευταία φορά; Πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ πείνα καὶ ἡ δίψα! Γιὰ τὴ δικαιοσύνη εἶναι μακάριοι ὅσοι τὴν ἔχουν. Ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ ἐπίγεια τροφή, ἡ ἑκούσια στέρηση, ἀποτελεῖ τὴν ἀρχὴ τοῦ μεγάλου δρόμου τῆς ἄσκησης. Εἶναι ὁ ἀσφαλὴς δρόμος γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή μας ποὺ τὸν ἀκολούθησαν οἱ ἅγιοι τῆς ἐκκλησίας ἀλλὰ τὸν ἀναζητᾷ ἡ ἴδια ἡ φύση μας. Ἡ ὑπερβολικὴ κατανάλωση εἶναι ὀλέθρια. Καταστρέφει τὸ σῶμα καὶ διαφθείρει τὴν ψυχή. Ἡ πρώτη ἐπαφὴ μὲ ἕνα γιατρὸ εἶναι: «κόψε τὸ τσιγάρο, ρίξε βάρος, ἄρχισε ἄσκηση (γυμναστική)». Ἀντίστοιχα ἡ ἐπαφὴ μὲ ἕνα πνευματικὸ μπορεῖ νὰ εἶναι: «προσευχή, νηστεία, ἄσκηση». Ὁ δρόμος τῆς ἄσκησης μᾶς εἶναι λίγο πολὺ γνωστός. Ἡ ἐφαρμογὴ παραμένει τὸ ζητούμενο. Ἡ ἐκκλησία προτείνει τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἄσκησης μὲ τὴν περίοδο τῶν ἑορτῶν ποὺ ξεκινοῦν μὲ τὶς Ἀπόκριες καὶ τὴ Σαρακοστή, συνεχίζονται μὲ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὴν Ἀνάσταση καὶ ὁλοκληρώνονται μὲ τὴν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου καὶ τὴν Πεντηκοστή. Ἀποτελοῦν ἕνα μεγάλο χρονικὸ διάστημα πάνω ἀπὸ ἑκατὸ ἡμέρες- ποὺ μὲ τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά του, τὶς νηστεῖες ἀλλὰ καὶ τὰ πανηγύρια του, δίνει τὴ σφραγῖδά του στὸ χρόνο ὁλόκληρο. Ἡ ἐκκλησία προσφέρει αὐτὴν τὴν περίοδο, ὄχι σὰν στέρηση τοῦ ἐφήμερου, ἀλλὰ σὰν ἐμπειρία καὶ περίσσεια τοῦ αἰώνιου. Σὲ ἀντίβαρο τῶν θερμίδων καὶ τῶν πιθανῶν ἀπολαύσεων ποὺ θὰ

6 χάσουμε, σὲ ἀντίβαρο τῆς πείνας καὶ τῆς δίψας ποὺ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ νοιώσουμε, σὲ ἀντίβαρο τοῦ πελάγους τῆς νηστείας, ἡ εὐχὴ εἶναι νὰ πετύχουμε τὸ λιμάνι τῆς Ἀνάστασης, τὴν ἐπιτυχία τῆς προόδου σωματικῆς καὶ ψυχικῆς. Καλὴ Σαρακοστή! Καλὸ Πάσχα! Κ.Καφετζόπουλος, Φεβρουάριος 2010

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 1 ον - Αὔγουστος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση ΤΕΥΧΟΣ 21 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010 Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρὶ; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός; πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ

Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ (αρ. φυλλ. 27) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἰ ο ύ λ ι ο ς 2 0 1 1 Η ΛΟΓΙΚΗ, ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Λέει στὸν παραλυτικὸ ὁ Ἰησοῦς «Σήκω, πάρε τὸ κρεβάτι σου καὶ πήγαινε στὸ σπίτι σου» (Μάτθ. Θ, 1-8).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ 1 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΤΑΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Τεῦχος 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε (αρ. φυλλ. 53) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ εκέµ βριος 2013 Ἕνας ἄνθρωπος θέλησε νὰ τιµήση τοὺς φίλους του. Ἐτοίµασε τραπέζι. Φρόντιζε νὰ µὴ λείψει τίποτε. Ὅταν ἦταν ὅλα ἕτοιµα, ἔστειλε τὸ δοῦλο του νὰ εἰδοποιήση

Διαβάστε περισσότερα

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς Ο ΛειτΟυρΓικΟΣ ΛΟΓΟΣ τησ ΟρΘΟδΟξΟυ εκκλησιασ Σημερα τῆνος, 9-2 Σεπτεμβρίου 20 ὀργάνωση εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως εἰσήγηση Γρ. Θ. ΣταΘη ΟμΟτιμΟυ καθηγητου ΠανεΠιΣτημιΟυ αθηνων θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας*

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* (Μνήμη: 6 Μαΐου) τοῦ Κώστα Β. Καραστάθη, ἱστορικοῦ-συγγραφέως ΕΚ ΖΕΛΙΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΟΣΙΟΣ O ΣΕΡΑΦΕΙΜ, γνωστὸς ὡς Μο ναστὴς τῆς Δομβοῦς Βοιωτίας,γεννήθηκε τό 1527.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2589

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ... ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ!

ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ... ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ! ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 16 (96), ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 «ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ» Εἶναι νὰ ἀπορῇ κανεὶς μὲ τὶς κινήσεις τῶν «Τσάμηδων», ποὺ ζοῦν στὴν Ἀλβανία. Ἔχουν καταδικασθῆ ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ἀπὸ ἁρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. «Ζητῆστε τὴν γυναίκα» «...Κάποτε πρέπει νὰ δεχθοῦμε αὐτὴ τὴν στοιχειώδη. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. «Ζητῆστε τὴν γυναίκα» «...Κάποτε πρέπει νὰ δεχθοῦμε αὐτὴ τὴν στοιχειώδη. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΧΕΙΡΑΨΙΑ Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο eutypon30-31 2013/11/30 9:08 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχος 30-31 Ὀκτώβριος/October 2013 1 Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο Γιάννης Μαμάης Ἐκδόσεις Gutenberg Διδότου 37 106 80 Αθήνα Η/Τ: gannsm at dardanosnet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ ΜΙΑΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ ΜΙΑΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα