Βασίλη Μιχαηλίδη Η Χιώτισσα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασίλη Μιχαηλίδη Η Χιώτισσα"

Transcript

1 Βασίλη Μιχαηλίδη Η Χιώτισσα

2 Βασίλη Μιχαηλίδη Η Χιώτισσα Αντάν εκόψαν τους Δεσποτάες Μες σ κ` είν τα βάσανα τα πολλά, πούρταν καμπόσοι Αρναουτάες στην Λεμεσόν με το Χατζιαλάν κ` είχαν τον μαύρον Χάρον μιτά τους κ` ο κόσμος έτρεμεν τάρματά τους, πούτουν οι τόποι νεκατσ`ιασμένοι κάθε καντούνιν κ`αι μαχαλλάς κ` ήτουν στα σπίδκια τους τρυπωμένοι που τα σουρούπκια του φού οι λάς, 10 πάνω στην βράσην κ` είν του θανάτου εις της Αγιάνναπας την μερκάν τα λιοβουττήματα νού Σαββάτου πώξω μιας πόρτας είχ`εν μιάν ρκάν δκιακονητίναν κ` επαρακάλεν με την βραγνήν της φωνήν κ` ελάλεν: -Κάμε, κ`υρά μου, το ψυχ`ικόν σου κ` εμέν τανήμπορου του μιστού, να σου χαρύν ο Θεός το φώς σου κ`ι άς έν για τώνομαν του Γριστού. 20 Ευτύς αννοίει κ`αι πος`κ`επάζει πώναν πορτίν του παναθυρκού πουπανωθκιόν της κ`ι αναστενάζει σγιάν την αγ`γ`έλισαν μια Τουρκού. Θωρεί την ρκάν κ`αι πάλε θωρεί την κ`αι με το νέψιμόν της καλιεί την. Η ρκα εβώβωσεν στην θωρκάν της κ` έν είπεν λόον ποκ`εί κ`αι κ`εί, γιατ είδεν άρπα την ομορφκιάν της κ` εστάθην κ` έμεινεν ξηστηκ`ή.

3 30 Αναστενάζ η Τουρκού παππέσσω κ` είπεν περίλυπη σιανά: -Βουράτε, σκλάβες, φέρτε την έσσω τούν την Ρωμαίσσαν πού δκιακονά. Κ` ευτύς οι σκλάβες με την χαράν τους βουρούν, κ` εφέραν την στην κ`υράν τους. Ότι κ` εστράφησαν κ` εσταθήκαν κ` εκαρτερούσασιν να τους πή, μ έναν της νέψιμον εχαθήκαν άψαν κ` εσβήσασιν σγιάν στραπή. 40 Πριχού ν αρκέψη να πή το πείν της η πληξημιά η Τουρκού στην ρκάν, το κλάμαν έπνιξεν την φωνήν της κ`αι πκιόν δεν είχ`εν παρηορκάν. Αννοίει η ρκά κ`αι παρηορά την κ`ι ούλα την μάναν της αρωτά την: -Είντα χ`εις, κόρη μου, πικραμμένη κ` έχ`εις τα μμάδκια σου ποταμούς; πέ μου κ`αι μεν πής πως είμαι ξένη δεν έχ`ει πλάσμαν δίχως καμούς. 50 Μέσ στούν τον κόσμον, κόρη μου, ζ`ούμεν κ` έχομεν ούλλοι μας το γραφτόν που την βουλήν του Θεού να βκούμεν δεν είναι, κόρη μου, βουλετόν. Έχουμεν ούλλοι δικούς θαμμένους ο Χάρος πκοιούς δεν έχ`ει καμένους; Ή πλήξη πώπαθεν η καρδκιά σου σφάζει κ`αι Τούρκον κ`αι Γρισκιανόν θέλω να μείνω κόμα μιτά σου κ` ας πα να χάσω το Σπερινόν. 60 Περίτου άψασιν τα λαμπρά της, περίτου η πλήξη την συμπουρκά, περίτου έκρουσεν η καρκιά της απού τα λόγια πούπεν η ρκά. Κ`αι σαν αρνάδα ωεροκαμένη ππεφτει στο στήθος της ρκάς κλαμένη κ`ι αρκ`εύκει φίλημαν του σταυρού της κ` η σκοτωμένη της η φωνή κρυφή εξέβηκ`εν του λαιμού της: -Άχ! είμαι, θκειούλλα μου, Γριστιανή.

4 70 -Πάψε τα δάρκα σου, πκιον κανέι σε πάνω στες βούκ`κ`ες σου να κ`υλούν κ`αι πέ μου, κόρη μου, πόθθεν είσαι κ`αι τώνομάν σου πώς το λαλούν. -Από την Χίον την μακ`ελλεμένην κ`αι τώνομάν μου λαλούν μ Ελένη. -Κ`αι πκοιοί, κορούλλα μου, σ ετουρκ`έψαν; κ`αι πκοιοί σου κάμαν τούν το κακόν; γονιούς δεν είχ`ες, κ` εν σε γυρέψαν; μαγκου δεν είχ`ες μακροδικόν; 80 -Κ`αι που εν κ`είνος ο νούς, α θκειούλλα, κ`αι κ`είν η όρεξη κ` η ζωή, κ`αι που εν κ`είν η γερή καρτούλλα πων να τα πή κ`αι να μέν ραή θωρώ νεκρούς κόμα ομπροστά μου κ` εν ο βασμός κόμα μέσ στα φκιά μου ήτουν της σόρτας μου, θκειά, κ` εμέναν να δώ την Χίον μου μακ`ελλειόν, να ππέσω δίχως γονιούς στα ξένα κ`αι να με τρώη το νεκαλειόν. 90 Η Τρίτη εν μέρα καταραμένη κ` ήτουν η μέρα τούν του κακού κ` είμαστον έσσω μας τρυπωμένοι απού τον φόον του μαχ`αιρκού κ`αι με τον φόον εις την καρκιάν τους οι λας εβκήκαν εις την δουλειάν τους. Που τον κ`αιρόν της Λαμπρής που κάμαν κ`ειν ταλλησμόνητον μακ`ελλειόν που τότες έν μας λείπει το κλάμαν πάντα με πίκρες κ`αι νεκαλειόν. 100 Κ`είν την ημέραν κ`αι κ`είν την ώραν που γίνην πάλε τούν το κακόν αρφός μου ήτουν έξω στην Χώραν κ`ι ο κ`ύρης μούτουν εις το χωρκόν κ` οι Τούρκ`οι έξω αρματωμένοι εκαρτερούσαν τριβικ`ιασμένοι Εγιώ κ` η μάνα μου οι πικραμμένες είχαμεν πάντα παραγ`γ`ελιάν κ` ήμαστον έσσω ρωμανισμένες προσκολισμένες εις την δουλειάν.

5 110 Εγιώνη επότιζα τα καβάκ`ια κ` ήτουν το χώμαν πολλά σκλερόν κ` είχαν κ`αι σύρπην πολλήν ταυλάκ`ια κ`ι ούλλον κ` εστ αλωνεν το νερόν κ` ήμουν βκιαστή κ`αι δισπιρκασμένη κ` ήμουν δρωμένη κ`αι ποσταμένη η μάνα μώθεν να ξηντιλήση του πιθαρκού τον καταστατόν κ` επεριπκοιέτουν ν ανανακ`ινήση νάκκον προζύμιν για ζυμωτόν. 120 Θεέ μου, μεν δώκης έτσι σόρταν! κάλλιον το πλάσμαν να μέν πλαστή: Ακούω μιάν πουμπουρκάν στην πόρταω κ`αι ππέφτ η πόρτα χαμαί σωστή κ`αι μ έναν βρύχος κ` έναν χωχώιν εδωκεν έσσω το Τουρκολόιν. Εγιώ τιτσίρα, μεσοντυμένη, που την πολλήν μου την αντροπήν έμεινα μεσ στα δέντρα χωσμένη κ` είχα τα μμάδκια μου σαν στραπήν. 130 Επεριπκοιούνταν να μπούν να σφάξουν να μπούν ν αρπάξουσιν, κ`αι πριχού που την αυλήν κόμα να δκιαλλάξουν έμπην της πόρτας κατά λαχού αρματωμένος ευτύς ο αρφός μου κ`ι ούλλα που νάμπηκεν ο Θεός μου. Λαλεί τους-τούρκ`οι, σταθήτε πίσω αν ηδκιαλλάξετε ας`κ`ελλιάν εν να βουττήσω να σας μελίσω κ`αι κ`είν επαίξαν μιάν πιστολιάν. 140 Ότι κ`ι ακούστην η πιστολιά τους ευτύς σκουλλίζει τον ο θυμός κ` επλατυδκιάστηκ`εν ομπροστά τους κ` εγίνην κόκ`κ`ινος κ`αι χλωμός κ`αι θαμπωμένος απού το γαίμαν άρκ`εψεν πόλεμον κ` επολέμαν τάρματα πκιόν εστραφτοκοπούσαν, επουμπουρίζαν οι πιστολιές κ`αι τα κορμιά εκουτρουμπελλούσαν κατακομμένα που τες ππαλιές.

6 150 Έτυχ`εν ένας να με πεισκάση κ` έρκετουν ούλλα τον ποταμόν, ούλλα τον σίφφουναν να με πκιάση κ` εφώναξα του με τον θυμόν: -Φύε, παράπλασμαν, μέν με πκιάσης, φύε κοντά μου μέν κοστερκάσης. Έβλεπου πάνω μου μεν δικλήσης γιατι στραώννει σε ο σταυρός. Έβλεπου πάνω μου μέν τανύσης, γιατι μεινείσκεις ευτύς λορός. 160 Σύρνω την τσάππαν μου πηλωμένην να τον ηρτώσω μεσ στα μυαλά μα κ`είνος έρριψεν με φυρμένην με μιαν γροθκιάν του μεσ στα πηλά. Δεν είχα μάναν, δεν είχα κ`ύρην μήτε κανέναν να με ποφύρη κ`αι πκιόν δεν ένωθα, θκειούλλα, τάξην έμεινα τέλεια σαν την νεκρήν ήτουν καλλιόν μου νείεν με σφάξη παρά να ζ`ώ τσι ζωήν πικρήν. 170 Ύστερα, πώφερα τα μυαλά μου, άκουσα τούρκ`ικ`ην συντυχ`ιάν είδα Τουρκούδες πολλές κοντά μου κ` εφόρουν τούρκ`ικ`ην φορες`ιάν τούρκ`ικον σπίτιν, τούρκ`ικα ούλλα, που νείεν μεν είεν πλαστώ, θκειούλλα. Γυρέυκω; έλειπεν ο σταυρός μου, πούχα κρεμμάμενον στον λαιμόν. Αχ! είπα αρνήθην με ο Χριστός μου κ`αι πκιόν εγύρευκα σκοτωμόν. 180 Γύριση μέρα πρίν να χαράξη, πριχού να κράξουν οι πετεινοί, κ`αι κόμα πλάσμαν πρίν να δκιαλλάξη μεσ σ κ`είν την Χώραν την σκοτεινήν, με τουν τον μπέην, πού να λορώση, παίρνουν με κάμποσες κ`αι καμπόσοι σ έναν καράβιν σαρπαρισμένον κ` ηύρεν τον άνεμον περισσόν κ` ευτύς ελάμνισεν το κλεισμένον κ` ήρταμεν ις`α στην Λεμεσόν.

7 190 Πάσκισε, θκειούλλα μου, να γλυτώσω κ`αι σαν να χτίζης μιάν εκκλης`ιάν. -Μπορώ το γαίμαν μου να χ`ονώσω, μα δεν σε φήννω μεσ στην Τοθρκ`ιάν μπορώ τον κόσμον να τον χαλάσω, για ναύρω τρόπον να σε ποσπάσω. -Νά, δκυό γρουσά ν άψης δκυό λαμπάες στην Παναγίαν κ` εις τον Χριστόν κάμε παράκλησην με παπάες να βοηθήσουν να ποσπαστώ. 200 Βκαίνν η γερόντισσα, πκιάννει στράταν κ`αι μπαίνν ο Μπέης με μιάν Τουρκούν κ`υπαρισσόκορμην, μαυρομμάταν, μεσόγλωμην κ`αι στεγνοβουκκούν. Θωρεί την καλήν του δαρκωμένην στα γόνατά της πουκουππισμένην. Λαλεί της: Είντα χ`εις, Κιουλσαπά μου, κ` είσαι κλαμένη πάλε τωρά; Που τον κ`αιρόν που σ έχω μιτά μου, δεν είδες στάξην κ`ι εσού χαράν. 210 Έχω σε μεσ στα γρουσά χωσμένην, είσαι χωσμένη μεσ στα καλά είντα χ`εις κ` είσαι πάντα κλαμένη κ`αι η μουτσούνα σου δεν γελά; Αν έχ`εις τίποτε που σε λείπει, πέ μου γιατί να σε τρώη η λύπη; Αν πής που σκλάβες; έχ`εις βριμίδιν αν πής που σκλάβους; έχ`εις κοπήν αν πής που ρούχα, που στολίδιν; έχω σου στοίβες, δεν θέλω πείν. 220 Εσέν πο ούλλες σας, Κιουλσαπά μου, ήρτεν η σόρτα σου βολικά κ` έππεσες άρπα στα μερτικά μου για να δκιαβαίννης βασιλικά. Είντα κακόν εν τούτον μιτά σου κ` έν ημπορεί να χαρή η καρδκιά σου; αν τύχ`η κ` είπεν καμμιά Ρωμαίσσα πως έχ`εις Τούρκον να σ αγαπά κ`αι η καρδκιά σου κρούζη που μέσα, πέ μου το, μεν κρυφτής, Κιουλσαπά.

8 230 Κάμνω να κλάψουν ευτύς μανάες, τον κόσμον κάμνω τον γερημιάν στήννω σου πύρκους με κ`εφαλάες, στήννω σου κάστρα με τα κορμιά κάμνω σου θάλασσαν με το γαίμαν ευτύς σ`αι βρίσκω πκοιός εν το θέμαν. Κ`ι αν θέλης, σφάξε τον μανιχ`ή σου, αν θέλης, κάψε τον ζωντανόν, αν θέλης, μέλισ τον απατή σου, ναύρης σιούρκασην κ`αι παμόν Μούλλωσε, μεν μου πής παραπάνω δεν θέλω φόνους κ`αι μακ`ελλειά ακούω κ` έν μπορώ νανασάνω βρίξε πκιόν π ε μου για τα παλιά. Εμέναν άλλος εν ο καμός μου: ζ`ούν οι γονιοί μου κ`αι ζ`ή κ`ι ο αρφός μου; -Ο ένας, έν-ι-ξέρς, ο γονιός σου να πώ το ψέμαν είντα φελά; όμως η μάνα σου κ`ι ο αρφός σου ζ`ούσιν κ`ι οι δκυό τους κ` έν κ`αι καλά. 250 Τούτ η χανούμισσα η νιώτατη ήτουν κλαμένη μεσ στα στενά, που τον αγάν της ήτουν φευκάτη κ`αι για να μεν μείνη να πεινά, άησ την έσσω να ζ`ή μιτά μας, νάν με τες άλλες σκλάβες κοντά μας. Τότες ο Μπέης δειπνά κ`αι φεύκει κ`αι πάει έσσω του Χατζ`αλά κ`αι η χαρά του κ`εί περισσεύκει, γιατ ήτουν φίλοι κ` οι δκυό πολλά Τότες ρωτά η κ`υρά την ξένην μισοκλαμένη κ`αι σιανά πως την λαλούσιν κ`αι πόθθεν ένι κ`αι πως ευρέθην μεσ στα στεν α. -Μεν μ αρωτάς, κ`υρά μου, κ` η καμένη είμαι πολλές πίκρες ποτισμένη. Είμαι νωστάρμαστη με τρείς άλλες μ έναν κ` οι τέσσερεις ασκερλήν κ` ελοοφέραμεν τες προάλλες

9 κ`αι το κακόν εγίνην πολλύν. 270 Εχ`ει που τότες καστιορούν με κ`αι μέραν νύχταν ξητιμασιές ό,τι κ`αν τύχ`η κακολοούν με η φάκκα πάνω της Αϊς`ές. Αννοιξα κ` εβκήκα γιάλι γιάλι κ` έπκιασα στράταν κ`ι όπου με βκάλη. Είμαι, χανούμγκατη, που την Χώραν κ`αι που γενιάν κ`αι σόρταν καλήν που νείεν κάψ ο Θεός την ώραν που εγεννιούμουν εις το σελλίν. 280 Ήρτεν η Πέφτη κ`αι, πρίν σιγράση, τριβικ`ιασμέν η Τουρκού σ`κ`υφτή θωρεί π αππέσω που το καφάσιν κ` η ρκά χαρούμενη κ`αι βκιαστή έρκετουν έσσω της σκομαχώντα. Πέμπει τες κλάβες ευτύς βουρώντα κ`αι πάν κι εφέραν της την κοντά της. Κ` είδαν πως ένεψεν την κ`υράν κ` ευτύς εφύασιν π ομπροστά της κ` αρκέφκ η ρκά γεμάτη χαράν: 290 -Ήρτεν, Ελένη μου, ο αρφός σου κ` εκούκ`κ`ισά του τα μια χαρά κ` εσυνορκ`ιάσαμεν τον φευκόν σου κ` εν το καράβιν κ`αι καρτερά. Άρκοψες νάσαι συνορκ`ιασμένη, νάσαι σασμένη, περιποιμένη, κ` εν να σου φέρω κ` εν να φορήσης, ρούχα τους ναύτες μιάν φορησ`ιάν, να βκης μιτά μου να μου κλουθήσης εις τον γιαλόν σε μιάν εκκλησ`ιάν. 300 Η Αϊς`έ, π ακούει χωσμένη που την αρκήν ως την υστερκάν, χ`ονώννετ έσσω σαν πελλαμένη κ`αι βάλλει μιαν φωνήν εις την ρκάν: -Εις τον Χριστόν μας κ` εις τα παιδκιά σου, να φέρης δκυό φορης`ιές μιτά σου λαλούν με Άνναν κ` είμ αρπαμένη

10 από την Χίον, κ`αι ταπισών είμαι η άχαρη πουλημένη κ`αι γορασμένη στην Λεμεσόν. 310 Κόρη μου, σφάζουν μας σαν αρνάες βρίξε, για όνομαν του Θεού. Δεν είδες, κόρη μου, οι Δεσποτάες είνταν πωπάθασιν κ`ιαμπροού; Βλέπεστε, κόρη μου, με τον νούν σας, να μεν πολλύνετε τους καμούς σας. Εγιώ ν να φύω κ` εσείς σαστήτε να μεν σας νώση η μιά σας μερκά, αν πεθυμάτε να ποσπαστήτε. Είπεν τους. Κ` έφυεν πκιόν η ρκά. 320 Άρκ`εψαν πκιόν να περιποιθούσιν κ`αι τους αγιούς να τάσσουν κ`ερκά κ`αι τους αγιούς να παρακαλούσιν, για νάρτ η ώρα πων νάρτ η ρκά. Ήρτεν ο μπέης κ` ενέην έσσω Κ` είδεν την κ`ι άψεν ευτύς π αππέσσω. Λαλεί-χαίρ ολλα, Κιουλσαπά μου! θωρώ τα χ`είλη σου γελαστά, είσαι χαρούμενη κ` η καρδκιά μου που την χαράν φτεροπετά. 330 Πάλ εν να γράψω για τους γνιούς σου, πάλ εν να μάθω κ`αι να σου πώ, να σε ποσπάσω που τους καμούς σου να μ αγαπάς κ`αι να σ αγαπώ. Ψής κ`ι ο παρ αδεισος εν ομπρός μου κ`ι ο κόσμος ούλλος ψής κ` εν δικός μου. Έδκιουν το γαίμαν μου να ξεννοιάσης να σου γυρίσ η πλήξη χαρά, για να σε δώ να χαμογελάσης. για να σε δω σαν είσαι τωρά. 340 Είδα σε κ`ι άννοιξεν η καρκιά μου ποττέ μου δεν είδα έτσι χαράν θέλω να χ`αίρεσαι, Κιουλσαπά μου, να σ εύρω κ`ι άρκοψες σαν τωρά. -Ένας Θεός ηξέρει που πάνω

11 μπορεί να χ`αίρουμαι παραπάνω μπορεί να χ`αίρουμ εγιώ περιτού μπορεί να πλήσσης εσού πολλά στον κόσμον γένεται η βουλή του κ`είνου ταθώρητου στα ψηλά. 350 Ο,τ εν γραφτόν σου κ` εσέν κ` εμέναν απού τον Πλάστην μας εν δεχτόν για νάν ο άθρωπος πάντα έναν εν εν, Αλή (μ)πεη, βολετόν. -Τούτα τα λόγια σου τα μελένα που την καρκιάν σου εν εβκαρμένα κ` εν ούλλον δίκ`ιον κ`αι μετρημένος ο κάθε λόος σου που λαλείς. Κ`ι ευτύς χαρούμενος κ`ι αππωμένος δειπνά κ` εξέβηκ`εν ο Αλής. 360 Γύριση μέρα λαλεί: σαστήτε ούλλες οι σκλάβες τα δειλινά να πάτε νάκκον να δκιανευτήτε εις τα περβόλια κ` εις τα οτενά. Παρασκ`ευκήν ημέραν εν κρίμαν νάσαστον έσσω σαν μεσ στο μνήμαν. Εσού, Αϊς`ιέ, να μεν πας μιτά τους με τουν τα ρούχα σου δεν φελάς κ`αι δεν ταιρκάζουν με τα δικά τους, να μεν αντρέπουνται που τους λάς. 370 Ήρτεν το δείλις κ` οι σκλάβες πάσιν να δκιανευτούσιν κ`αι να χαρούν κ`αι κ`είνες πόσσω που το καφάσιν θωρούν την στράταν κ`αι καρτερούν κ` είχαν χαράν κ` εστενεχωρκούνταν κ` απού τα χ`αίρουνταν εθαρκούνταν πως ήτουν Πάσκαν τους κ`είν η μέρα, πως ήτουν ζάχαρης οι καμοί κ`ι απού τα δέ κ`ι απού τα καρτέρα πως ήτουν γρόνος η σταλαμή. 380 Βουττά ο ήλιος κ` η ρκά εφάνην κ` αντάν την είδασιν πκιόν την ρκάν, σγιάν να ποσπαστήκαν με φερμάνιν

12 απού την μαύρην κρεμμασταρκάν. Έρκεται κ` εμπήκεν ποσταμένη, δκιά τους τα ρούχα τρεμουσ`ιασμένη κ`αι- Γληοράτε, βκιαστήτε νάκκον, να βκούμεν έξω με το καλόν κ`αι καρτερούν μας άλλοι στον λάκκον κ`ι άλλοι στην βάρκαν εις τον γιαλόν. 390 Ότι κ` εντυθήκαν κ` εξεβήκαν τέσσερ ας`κ`έλλια κ` έναν κ`αιρόν εις την Μητρόπολην ευρεθήκαν κ` ελακκοσύρναν ναύτες νερόν. Ήτουν ο αρφός της με τα κοπέλλια του καραβκιού κ`αι με τα βαρέλλια τάχα πως ήρτασιν για να πκιάσουν νάκκον νερόν που την εκκλης`ιάν μήαρε ήρταν για να ποσπάσουν τες δκυό κοπέλλες που την Τουρκ`ιάν. 400 Λαλούν της: Θκειούλλα ΧατζηΜαρία, εν ν αγρυπνούμεν στες εκκλης`ιές για σεν που γίνηκεςς η αιτία κ` εποσπαστήκαμεν δκυό φτωχ`ές. Κ`ι ευτύς αρπάξαν με τα κοπέλλια πως ετανούσαν εις τα βαρέλλια κ`αι μεσ στην βάρκαν εκατεβήκαν κ`αι μεσ στην βάρκαν με δκυό κουπκιές εις το καράβιν τους ευρεθήκαν κ`αι ποσπασμένες κ`αι χαροπκοιές. 410 Που το καράβιν πκιόν εδικλούσαν Κ` είχαν ταμμάτιν τους στην στερκάν κ`αι τον Θεόν επαρακαλούσαν να ξαναδούσιν νάκκον την ρκάν. Πώξω η ρκά που κρυφοπελλέταν που την πολλήν την χαράν επέταν. Τότες ευτύς τα παννιά ορσάραν κ` επκιάσαν πέλαος τον γιαλόν, τον Κάβο-γάττην εκαβαντζάραν κ`αι πκιόν επήαν εις το καλόν.

Βασίλης Μιχαηλίδης Η Χιώτισσα εν Λεμεσώ, κατά το 1821

Βασίλης Μιχαηλίδης Η Χιώτισσα εν Λεμεσώ, κατά το 1821 Βασίλης Μιχαηλίδης Η Χιώτισσα εν Λεμεσώ, κατά το 1821 20 Αντάν εκόψαν τους Δεσποτάες * μες κ`είν τα βάσανα τα πολλά, που ρταν καμπόσοι Αρναουτάες * στην Λεμεσόν με το Χατζιαλάν * κ` είχαν τον μαύρον Χάρον

Διαβάστε περισσότερα

H ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (1849;-1918)

H ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (1849;-1918) 9-31 H ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (1849;-1918) Ιωάννης Σ. Παπαφλωράτος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Abstract: The Cypriot pohet Vassilis Michailidis has ushed thhe local

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακισµένα Μνήµατα. Προσφορά αγάπης στον τόπο που µας γέννησε Έτος 13 ο Φύλλο 24 ο Απρίλιος 2011

Φυλακισµένα Μνήµατα. Προσφορά αγάπης στον τόπο που µας γέννησε Έτος 13 ο Φύλλο 24 ο Απρίλιος 2011 Προσφορά αγάπης στον τόπο που µας γέννησε Έτος 13 ο Φύλλο 24 ο Απρίλιος 2011 Φυλακισµένα Μνήµατα Σταυροί και δάφνες φύτρωσαν στη γη. Πανάχραντου Ναού προσκυνητάρια. Περνάει το φως επάνω και ριγεί. Όχι

Διαβάστε περισσότερα

^ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΑΙΛΟΥ * ΤΑ ^Ί^^/Ο^' ^('^/ΤΤ/Γ-://^ ^^ι2ί ΕΝ ΛΕ/ΛΕΣ9 (ΚΥΠΡΟΥ) ΤΥΠΟΙ! "ΑΕΥΚΟΧΙΑΣ^ ΕΦΡΑΙΜ Κ. ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΚΑΙ»ΑΣ

^ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΑΙΛΟΥ * ΤΑ ^Ί^^/Ο^' ^('^/ΤΤ/Γ-://^ ^^ι2ί ΕΝ ΛΕ/ΛΕΣ9 (ΚΥΠΡΟΥ) ΤΥΠΟΙ! ΑΕΥΚΟΧΙΑΣ^ ΕΦΡΑΙΜ Κ. ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΚΑΙ»ΑΣ ««" ί ί > ^ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΑΙΛΟΥ * ΤΑ ^('^/ΤΤ/Γ-://^ ^^ι2ί ΕΝ ΛΕ/ΛΕΣ9 (ΚΥΠΡΟΥ) 1911 ^Ί^^/Ο^' ΤΥΠΟΙ! "ΑΕΥΚΟΧΙΑΣ^ ΕΦΡΑΙΜ Κ. ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΚΑΙ»ΑΣ ^ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΘΕΝΤΙ ΧΟι ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΥΠΡΟΥ > ΚΥΠρίΑΝΩι Σν που αχοτώ^ης

Διαβάστε περισσότερα

CIVITAS GENTIUM. Volume 4, Number 1 September 2016

CIVITAS GENTIUM. Volume 4, Number 1 September 2016 CIVITAS GENTIUM Volume 4, Number 1 September 2016 CIVITAS GENTIUM Scientifc Board Members Ioannis Th. Mazis, University of Athens, President Friederike Batsalia, University of Athens Christophoros Charalambakis,

Διαβάστε περισσότερα

Το τραού ιν τ' Άη Γιωρκού και τού δρα κού

Το τραού ιν τ' Άη Γιωρκού και τού δρα κού Το τραού ιν τ' Άη Γιωρκού και τού δρα κού Παλιό παραδοσιακό Κυπριακό τραγούδι-παραμύθι... Σχολιασμένο από τον Άρη Στουγιαννίδη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επειδή είναι πολύ παλιό παραδοσιακό τραγούδι, δυστυχώς δεν γνωρίζω

Διαβάστε περισσότερα

Ανου να πάμεν γλήορα, τ' αμάξιν καρτερά σε!"

Ανου να πάμεν γλήορα, τ' αμάξιν καρτερά σε! -Αντάν αρτζιέψαν οι κρυφοί ανέμοι τζι' εφυσούσαν τζι' αρκίνησεν εις την Τουρτζιάν να κρυφοσυνεφκιάζη τζιαι που τες τέσσερεις μερκές τα νέφη εκουβαλούσαν, ώστι να κάμουν τον τζιαιρόν ν' αρτζιεύκη να στοιβάζη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 8ο: ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ (4.0008)

ΜΕΡΟΣ 8ο: ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ (4.0008) ΜΕΡΟΣ 8ο: ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ (4.0008) ΧΑΛΑΛΙΝ ΤΟΥ... 10 ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΜΑΘΚΙΑ... 11 ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΖΙΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ... 12 ΑΣΚΑΛΑ... 13 ΑΙΓΙΑ ΚΟΤΣΙΗΝΗ... 14 ΤΟ ΓΙΑΣΕΜΙΝ*... 15 Ο ΣΚΑΠΟΥΛΛΟΣ*... 16 ΛΟΓΙΑ ΚΛΕΙ ΩΜΕΝΑ... 17 ΨΑΡΟΠΟΥΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΤΑΝ 1 η ΑΠΡΙΛΙΟΥ. 2 ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. https://www.youtube.com/watch?v=jb7dg-xldbo

ΗΤΑΝ 1 η ΑΠΡΙΛΙΟΥ. 2 ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. https://www.youtube.com/watch?v=jb7dg-xldbo ΗΤΑΝ 1 η ΑΠΡΙΛΙΟΥ https://www.youtube.com/watch?v=jb7dg-xldbo 2 ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Περιμένοντας την ημέρα της δικαίωσης και της ελευθερίας της Κύπρου μας. Η Κύπρος είναι Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Eύα Καραντινού

Εικόνες: Eύα Καραντινού Εικόνες: Eύα Καραντινού H Kοκκινοσκουφίτσα Mια φορά κι έναν καιρό, έμεναν σ ένα χωριουδάκι μια γυναίκα με το κοριτσάκι της, που φορούσε μια κόκκινη σκουφίτσα. Γι αυτό ο κόσμος την φώναζε Κοκκινοσκουφίτσα.

Διαβάστε περισσότερα

Της αγάπης τζιαι του καμού

Της αγάπης τζιαι του καμού ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΜΑΓΓΑΝΗ Της αγάπης τζιαι του καμού ISBN 978-9963-8938-2-9 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2008 Σαν πρόλογος. Η συλλογή «της αγάπης τζαι του καμού», περιέχει ποιήματα στην κυπριακή τοπολαλιά,, γραμμένα από το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #11. «Το ριζικόν» (Κύπρος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #11. «Το ριζικόν» (Κύπρος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #11 «Το ριζικόν» (Κύπρος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #11 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Το ριζικόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Το ναυάγιο του χρυσοκάραβου στο νησί του Φερφουρή στη Χλώρακα (Απο το περιοδικό ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ" έκδοσης 1945)

Το ναυάγιο του χρυσοκάραβου στο νησί του Φερφουρή στη Χλώρακα (Απο το περιοδικό ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ έκδοσης 1945) Το ναυάγιο του χρυσοκάραβου στο νησί του Φερφουρή στη Χλώρακα (Απο το περιοδικό ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ" έκδοσης 1945) 7 Ηλθαν να προσκυνήσουν σ ολες τες εκκλησιαίς άνδρες τε και γυναίκες και πέντε κορασιαίς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντζιελής ο καλικάντζαρος

Ο Αντζιελής ο καλικάντζαρος Ο Αντζιελής ο καλικάντζαρος Aφηγητής: Από την παραμονή των Χριστουγέννων, μέχρι τα Θεοφάνεια στις 6 του Γενάρη είναι δώδεκα μέρες, γνωστές σαν Δωδεκάμερο. Σ' αυτό το διάστημα, γιορτάζουμε τρεις μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω στα Ιεροσόλυμα εις του Χριστού τον Τάφο, εκεί οι Αγγέλοι λειτουργούν κι οι Αποστόλοι Ψάλλουν. Ψάλλουν το Άγιος ο Θεός και την Τιμιότερα

Κάτω στα Ιεροσόλυμα εις του Χριστού τον Τάφο, εκεί οι Αγγέλοι λειτουργούν κι οι Αποστόλοι Ψάλλουν. Ψάλλουν το Άγιος ο Θεός και την Τιμιότερα Κάτω στα Ιεροσόλυμα εις του Χριστού τον Τάφο, εκεί οι Αγγέλοι λειτουργούν κι οι Αποστόλοι Ψάλλουν. Ψάλλουν το Άγιος ο Θεός και την Τιμιότερα κι εκεί δεντρό δεν ήτονε δεντρό εφανερώθει. Η ρίζα ήτον ο Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Μες το εβδομήντα τέσσερα, τζιαιρόν δευτερογιούνη 1, μιάλον 2 κακόν εγίνηκεν μέσα στην Κύπρον ούλλην 3.

Μες το εβδομήντα τέσσερα, τζιαιρόν δευτερογιούνη 1, μιάλον 2 κακόν εγίνηκεν μέσα στην Κύπρον ούλλην 3. Μες το εβδομήντα τέσσερα, τζιαιρόν δευτερογιούνη 1, μιάλον 2 κακόν εγίνηκεν μέσα στην Κύπρον ούλλην 3. Διχόνοια, πραξικόπημα, εμφύλιες συγκρούσεις, τζι εδώκαν πκιον 4 την αφορμή να μπουν μέσα οι Τούρτζιοι.

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιον Υγείας. Α ντρ ί κ ος Καλλού. Ανδρέα Κουκίδη

Το Σχέδιον Υγείας. Α ντρ ί κ ος Καλλού. Ανδρέα Κουκίδη Το Σχέδιον Υγείας Ανδρέα Κουκίδη Α ντρ ί κ ος λένη ( μάνα του Α ντρίκου) ελής (πατέρας του Αντρίκου) (παπούς του Αντρίκου) ( παπούς του Α ντρίκου) ( γιαγιά του Α ντρίκου ) Α ννού (γιαγιά του Α ντρίκου)

Διαβάστε περισσότερα

w w w. s t i x o i. i n f o

w w w. s t i x o i. i n f o Μαύρο πουλί κλαψιάρικο φύγε μακριά από μένα μα όλα μου τα όνειρα τα είδα σκοτωμένα Μα όλα μου τα όνειρα καιρό είναι θαμμένα Λένε για μένα Στίχοι:Στέφανος Βορδώνης Μουσική:Παραδοσιακό Εκτελέσεις: έφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Ευλογημένη τρεις φορές Του Οκτώβρη αυτή η μέρα, Που διώξανε τους Ιταλούς Απ την Ελλάδα πέρα. Ευλογημένος ο λαός που απάντησε το όχι ευλογημένος ο στρατός που με τη ξιφολόγχη, πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Η πολύ λαίμαργη μπουλτόζα που έφαγε τον Ακάμα

Η πολύ λαίμαργη μπουλτόζα που έφαγε τον Ακάμα Η πολύ λαίμαργη μπουλτόζα που έφαγε τον Ακάμα Κατάπιε όλα τα φύτα Και έχει μείνει ερημια Δεν νομίζω τώρα ποιά Πώς τον γλιτώνει τον καύγα Ήρθαν οι δασονόμοι με τα Όπλα και τα σπαθιά Τρέχει τώρα να ξεφύγει

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: Αριθμός δίσκου: DT-142.

Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: Αριθμός δίσκου: DT-142. Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1939 Αριθμός δίσκου: DT-142 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5465 Θα πάρω, θα πάρω πένα και χαρτί, να γράφω, να γράφω ένα χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού. Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων

Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού. Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων Το τελευταίο όνειρο της γέρικης βελανιδιάς Κάπου σε κάποιο δάσος, εκεί στον λόφο που βρίσκονταν κοντά σε μια πλατιά

Διαβάστε περισσότερα

Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας. Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016

Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας. Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016 Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016 Κίτρινο σαμαροσκούτι :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940 Αριθμός δίσκου: AO-2620 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15115

Διαβάστε περισσότερα

Βεδουΐνα :: Χιώτης Μ. - Λαζαρίδου Θ. :: Αριθμός δίσκου: B

Βεδουΐνα :: Χιώτης Μ. - Λαζαρίδου Θ. :: Αριθμός δίσκου: B Βεδουΐνα :: Χιώτης Μ. - Λαζαρίδου Θ. :: 1948 Αριθμός δίσκου: B-74149 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6459 Με μαγεμένη την καρδιά, μπροστά στ' αστέρια, έχει ο νιος παραδοθεί, στα δυο της χέρια.

Διαβάστε περισσότερα

General Music Catalog General Music ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. page 1 / 6

General Music Catalog General Music  ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. page 1 / 6 ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ page 1 / 6 1)Ο ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 2)ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ 3)ΤΟ ΚΛΑΡΙΝΟ ΤΟΥ ΚΑΨΑΛΗ 4)ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΕ ΗΛΙΕ ΜΟΥ 5)ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΤΕΣ 6)ΒΑΛΕ ΜΟΥ ΕΝΑ ΚΙ ΑΛΛΟ ΕΝΑ 7)ΒΡΕ ΓΙΩΡΓΗ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΕΤΣΙ 8)ΣΤΟ ΕΙΠΑ ΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

STATEMENT BY DAUGHTER AND CARER STELLA STILIANO IN DEFENCE AGAINST LAWSUIT ON ERINI STILIANO (DECEASED) FOR PROPERTY 671, LAHANIA, RHODES, GREECE

STATEMENT BY DAUGHTER AND CARER STELLA STILIANO IN DEFENCE AGAINST LAWSUIT ON ERINI STILIANO (DECEASED) FOR PROPERTY 671, LAHANIA, RHODES, GREECE Stella Stiliano 33 Halifax Ave Parafield Gardens South Australia 5107 Australia 4 April 2007 STATEMENT BY DAUGHTER AND CARER STELLA STILIANO IN DEFENCE AGAINST LAWSUIT ON ERINI STILIANO (DECEASED) FOR

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο Θέατρο και Δημοκρατία

Αρχαίο Θέατρο και Δημοκρατία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εα Η σύγκρουση ανάμεσα στις παραδοσιακές αξίες της πόλης και στο νέο κριτικό πνεύμα: η αμφισβήτηση της πόλης προς τον ίδιο τον εαυτό της (30 ) Φύλλο εργασίας για τους ηθοποιούς που

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 5 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2013

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2013 ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2.30 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: 7:45 10:15 Το

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές...

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές... 1.... εξ ουρανού... στο δωμάτιό του... ακατάστατο. Ακούει μουσική δυνατά... παίζει ηλεκτρική κιθάρα... χτυπιέται [πλάτη στο κοινό]... πόρτα κλειστή... ανοίγει... μπαίνει η μάνα του... σάντουιτς σε πιάτο...

Διαβάστε περισσότερα

General Music Catalog General Music ΠΥΡΓΑΚΗ ΦΥΛΙΩ. page 1 / 5

General Music Catalog General Music  ΠΥΡΓΑΚΗ ΦΥΛΙΩ. page 1 / 5 ΠΥΡΓΑΚΗ ΦΥΛΙΩ page 1 / 5 1)ΖΩΗ ΓΕΜΑΤΗ ΒΑΣΑΝΑ 2)ΜΩΡ' ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΜΟΡΦΗ 3)ΜΗ ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΖΕΙΣ ΟΥΡΑΝΕ 4)ΕΛΑ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΟΥ 5)ΜΙΑ ΛΥΓΕΡΗ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ 6)ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΝΕΣ ΚΛΑΨΑΝΕ 7)ΠΕΣ ΜΟΥ ΒΡΕ ΓΕΡΟΝΤΑ ΤΙ ΚΛΑΙΣ 8)ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους

ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Γεννήθηκα πολύ μακριά. Δεν γνωρίζω ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους θυμάμαι. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό σαν ανάμνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 1 ο Νηπιαγωγείο Κυπαρισσίας Διαβάσαμε το παραμύθι: «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΛΙΒΑΔΙ» Ερώτηση: ΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ; - Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

( Ανεβαίνουν στη σκηνή μία-μία οι Σουλιώτισσες αναμαλλιασμένες, φτάνουν στο γκρεμό, τον βλέπουν απότομα κάνουν τρομαγμένες πίσω )

( Ανεβαίνουν στη σκηνή μία-μία οι Σουλιώτισσες αναμαλλιασμένες, φτάνουν στο γκρεμό, τον βλέπουν απότομα κάνουν τρομαγμένες πίσω ) Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟ: Βουνό, βράχοι, έλατα, πέτρες και πίσω συννεφιασμένος ουρανός. ΡΟΛΟΙ : Λένω Μπότσαρη,, Μαριγώ, Τασιά, Μόρφω, Γιωργής, Νικολής, Τούρκος 1 ος,τούρκος 2 ος. ( Ανεβαίνουν στη σκηνή

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

Θα φύγω :: Παπαϊωάννου Ι. - Ευγενικός Α. :: Αριθμός δίσκου: GA

Θα φύγω :: Παπαϊωάννου Ι. - Ευγενικός Α. :: Αριθμός δίσκου: GA Θα φύγω :: Παπαϊωάννου Ι. - Ευγενικός Α. :: 1956 Αριθμός δίσκου: GA 7888 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5211 Για ένα πείσμα σου κουτό, θα φύγω να ξενιτευτώ, Θα πάρω σβάρνα το ντουνιά για

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στους Λαϊκούς Ποιητές

Αφιέρωμα στους Λαϊκούς Ποιητές Αφιέρωμα στους Λαϊκούς Ποιητές Αδάμος Παπαδόπουλος Γεννήθηκε το 1939 στην Αχερίτου. Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού και μετά στο Λύκειο Αμμοχώστου. Αποφοίτησε από το Διδασκαλικό Κολλέγιο Λευκωσίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου η αγάπη ξαπλώνει όταν έχεις ευχές να σπαταλήσεις ο αέρας τελειώνει κι οξυγόνο ζητάς να συνεχίσεις όσα πρόλαβες πήρες της ψυχής σου

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

CD ΟΙ ΚΑΜΟΙ ΤΖΙΑΙ ΤΑ ΜΕΡΑΚΚΙΑ ΜΟΥ MCPS/BIEM 162442098 STEREO ΑRCATZIN 2008 Με την Σοφία Παφίτη

CD ΟΙ ΚΑΜΟΙ ΤΖΙΑΙ ΤΑ ΜΕΡΑΚΚΙΑ ΜΟΥ MCPS/BIEM 162442098 STEREO ΑRCATZIN 2008 Με την Σοφία Παφίτη CD ΟΙ ΚΑΜΟΙ ΤΖΙΑΙ ΤΑ ΜΕΡΑΚΚΙΑ ΜΟΥ MCPS/BIEM 162442098 STEREO ΑRCATZIN 2008 Με την Σοφία Παφίτη Τον Μάιο του 2008 κυκλοφόρησε στη σειρά «ΔΙΣΚΟΘΗΚΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ Αρ. 2» σε συνθέσεις, ενορχήστρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ( Ακούγεται κλάμα μωρού )

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ( Ακούγεται κλάμα μωρού ) ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Σκηνικό : Υπόγειο. Γύρω τραυματίες και γυναικόπαιδα. Πρόσωπα : Χρήστος Καψάλης ( γερο-πρόκριτος ) Παπα-Θανάσης Λένω, Κατίνα, Μαριγώ, Βαγγέλιώ, Νικολιός, Χρηστάκης, Τούρκος 1 ος, Τούρκος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι: Ανακύκλωση Είμαι πολύ περήφανος που θα σας πω για μένα πως μια λέξη έμαθα με ύψιλον κι ωμέγα. Όχι, δε μου την έβαλε κανείς ορθογραφία, εγώ όμως την έμαθα απ έξω με τη μια. Θα πρέπει να την ξέρετε, μικροί

Διαβάστε περισσότερα

Η κλέφτρα των ονείρων Ο δράκος που άρπαξε την αγάπη Το ελιξίριο της ευτυχίας... 47

Η κλέφτρα των ονείρων Ο δράκος που άρπαξε την αγάπη Το ελιξίριο της ευτυχίας... 47 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Η κλέφτρα των ονείρων....................... 11 Ο δράκος που άρπαξε την αγάπη............ 23 Το ελιξίριο της ευτυχίας........................ 47 H κλέφτρα των ονείρων Ήτανε τα παλιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Βαρειά χτυπάει η καμπάνα :: Καπλάνης Κ. - Μπέλλου Σ. :: Αριθμός δίσκου: B

Βαρειά χτυπάει η καμπάνα :: Καπλάνης Κ. - Μπέλλου Σ. :: Αριθμός δίσκου: B Βαρειά χτυπάει η καμπάνα :: Καπλάνης Κ. - Μπέλλου Σ. :: 1951 Αριθμός δίσκου: B-74230 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=18214 Βαριά χτυπάει η καμπάνα κι αργοσβήνει κάποια μάνα. Και στο νεκρικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μάγισσα Σου Μου- Του. ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α & Β Βαθμίδας Πάτρας

Η Μάγισσα Σου Μου- Του. ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α & Β Βαθμίδας Πάτρας Η Μάγισσα Σου Μου- Του Εικονογράφηση : Ευστάθιος Σωτηρόπουλος ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α & Β Βαθμίδας Πάτρας Εικονογράφηση του κουκλοθεατρικού που δημιουργήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑ Μ! Μ Π Α Μ! Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για όλους.

ΜΠΑ Μ! Μ Π Α Μ! Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για όλους. ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΙΑ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Νούρου Εγώ Κουάμι ο αδερφός μου Ράζακ ένας φίλος που συναντήσαμε στον δρόμο Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για

Διαβάστε περισσότερα

Το ημερολόγιό μου Πηνελόπη

Το ημερολόγιό μου Πηνελόπη Το ημερολόγιό μου Πηνελόπη Οι πρώτες μου σκέψεις Ο Οδυσσέας έφυγε και τώρα είμαι μόνη μου. Πρέπει να τα έχω όλα υπό έλεγχο Όμως, με τους μνηστήρες στα πόδια μου δε μπορώ άλλο!!! Πρέπει κάτι να κάνω γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μουσική..............................................11 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΓΧΟΡΔΟ Η αρχοντοπούλα κι ο ταξιδευτής........................15 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΡΟΥΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Σε γέννησε η σιωπή και σ έθρεψε η δίψα, μα βρέθηκες γυμνός, γερτός και πονεμένος στα δίχτυα τού «γιατί». Ρυάκι ήταν ο λόγος σου τραγούδι στην ψυχή σαν βάλσαμο κυλούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ : ΑΓΑΠΗ ΈΡΩΤΑΣ ΟΜΟΡΦΙΑ Α] Η ΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ : ΑΓΑΠΗ ΈΡΩΤΑΣ ΟΜΟΡΦΙΑ Α] Η ΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ 1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ : ΑΓΑΠΗ ΈΡΩΤΑΣ ΟΜΟΡΦΙΑ Α] Η ΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ Κάτω στους πέντε ποταμούς κάτω σταις πέντε βρύσες, έσει τρεις κόρες όμορφες τρεις καμαροφρυδούσες. Την μιαν λαλούν

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Ρήγας. Ευάγγελος Ρήγας. Ο Κήπος. του Ανάγερτου. Με την ευγενική υποστήριξη των Εκδόσεων iwrite και των Πρότυπων Εκδόσεων Πηγή.

Ευάγγελος Ρήγας. Ευάγγελος Ρήγας. Ο Κήπος. του Ανάγερτου. Με την ευγενική υποστήριξη των Εκδόσεων iwrite και των Πρότυπων Εκδόσεων Πηγή. Ευάγγελος Ρήγας Ευάγγελος Ρήγας Ο Κήπος του Ανάγερτου Με την ευγενική υποστήριξη των Εκδόσεων iwrite και των Πρότυπων Εκδόσεων Πηγή. 1 τίτλος συγγράμματος Ο Κήπος του Ανάγερτου συγγραφέας Ευάγγελος Ρήγας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά τα μαύρα μάτια :: Άλλος Καλλιτέχνης - Καρίπης Κ. :: Αριθμός δίσκου: V

Αυτά τα μαύρα μάτια :: Άλλος Καλλιτέχνης - Καρίπης Κ. :: Αριθμός δίσκου: V Αυτά τα μαύρα μάτια :: Άλλος Καλλιτέχνης - Καρίπης Κ. :: 1928 Αριθμός δίσκου: V-50220 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6628 Αυτά τα μαύρα μάτια γιατί να τ αντικρύσω, γιατί να τα γνωρίσω γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ page 1 / 5 1)ΠΗΡΕ ΦΩΤΙΑ Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ 2)ΕΠΙΤΗΔΕΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ 3)ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΟΥΝΕ ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ 4)ΤΑ 'ΠΑΙΞΑ ΟΛΑ 5)ΠΩΣ ΤΡΕΛΑΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΤΡΑΣ 6)ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΣΟΥ ΘΑ ΣΠΑΣΩ 7)ΤΑ ΚΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γυφτοπούλα :: Στεφανίδης Ν. - Ατραΐδης Δ. :: Αριθμός δίσκου: GA Εγώ είμαι γυφτοπούλα

Γυφτοπούλα :: Στεφανίδης Ν. - Ατραΐδης Δ. :: Αριθμός δίσκου: GA Εγώ είμαι γυφτοπούλα Γυφτοπούλα :: Στεφανίδης Ν. - Ατραΐδης Δ. :: 1932 Αριθμός δίσκου: GA-1611 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=77 Εγώ είμαι γυφτοπούλα είμαι και προσφυγοπούλα ξέρω και χορεύω φίνα και με μαθαν

Διαβάστε περισσότερα

Το Τζιβαέρι είναι παραδοσιακό τραγούδι της ξενιτιάς με προέλευση. από την Μικρά Ασία. Σε αυτό το τραγούδι εκφράζεται η αγάπη

Το Τζιβαέρι είναι παραδοσιακό τραγούδι της ξενιτιάς με προέλευση. από την Μικρά Ασία. Σε αυτό το τραγούδι εκφράζεται η αγάπη Τζιβαέρι Αχ! Η ξενιτιά το χαίρεται Το μοσχολούλουδο μου σιγανά και ταπεινά Αχ! Εγώ ήμουνα που το στειλα Με θέλημα δικό μου σιγανά πατώ στη γη Αχ! Πανάθεμά σε ξενιτιά Εσέ και το καλό σου σιγανά και ταπεινά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή τα εποίησεν. Η ζωή τα εποίησεν. οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ. οσελότος ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η ζωή τα εποίησεν. Η ζωή τα εποίησεν. οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ. οσελότος ΕΚΔΟΣΕΙΣ 143 210 SPINE: 4 FLAPS: 80 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Βασίλειος Κόλλιας ΚΟΛΛΙΑΣ Η ζωή τα εποίησεν Η ζωή τα εποίησεν ΕΚΔΟΣΕΙΣ οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ οσελότος Τιτλος Η ζωή τα εποίησεν Συγγραφέας Βασίλειος Κόλλιας Σειρα Ποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξε και μετάνιωσα :: Χιώτης Μ. - Καζαντζίδης Σ. :: Αριθμός δίσκου: DG

Άνοιξε και μετάνιωσα :: Χιώτης Μ. - Καζαντζίδης Σ. :: Αριθμός δίσκου: DG Άνοιξε και μετάνιωσα :: Χιώτης Μ. - Καζαντζίδης Σ. :: 1955 Αριθμός δίσκου: DG-7137 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=143 - Χαράματα στην πόρτα μου, άραγε ποιός χτυπάει; Χαράματα στο σπίτι μου,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των Αρχαγγέλων Στον κόσµο που όλοι νιώθουν µοναξιά Η Αγάπη Του υπάρχει και ελπίζω Κι αν έφυγα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Όροι και κανονισμοί Διαγωνισμού Συγγραφής Κυπριώτικου Σκετς Το Τμήμα Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων του ΡΙΚ προκηρύσσει Διαγωνισμό Συγγραφής Κυπριώτικου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΡΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑΣ. Από την εβδομαδιαία Ραδιοφωνική μας εκπομπή στο ΡΙΚ Ραδιοσκόπιο. Μεταδόθηκε στις 26.12.1979

Ο ΓΕΡΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑΣ. Από την εβδομαδιαία Ραδιοφωνική μας εκπομπή στο ΡΙΚ Ραδιοσκόπιο. Μεταδόθηκε στις 26.12.1979 Ο ΓΕΡΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑΣ Από την εβδομαδιαία Ραδιοφωνική μας εκπομπή στο ΡΙΚ Ραδιοσκόπιο. Μεταδόθηκε στις 26.12.1979 Κ.Ι.: Βρισκόμαστε στη μονή του Αγίου Γεωργίου του Αλαμανού για μια συνομιλία με τον πατέρα Βαρνάβα,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΙΡΑ 2008 Η σάτιρα γράφτηκε από τον Ιάκωβο Ιωάννου , τις ιστοριούλες μάζεψε ο Αντώνης Καραντώνης

ΣΑΤΙΡΑ 2008 Η σάτιρα γράφτηκε από τον Ιάκωβο Ιωάννου , τις ιστοριούλες μάζεψε ο Αντώνης Καραντώνης ΣΑΤΙΡΑ 2008 Η σάτιρα γράφτηκε από τον Ιάκωβο Ιωάννου, τις ιστοριούλες μάζεψε ο Αντώνης Καραντώνης, το κείμενο δακτυλογραφήθηκε από τον Αντώνη Καραντώνη και διορθώθηκε από τον Χριστόφορο Μάκη. Επια την

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn Θεατρική διασκευή mqw e rtyuiopasdfghjklzxcvbnφ γιmλι qπςπ ζ αwωeτrtνyuτioρνμpκaλs dfghςj klzxc vλοπbnαmqwertyuiopasdf

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Σκηνή 1 η. Μπαίνει η γραμματέας του φουριόζα και τον διακόπτει. Τι θες Χριστίνα παιδί μου; Δε βλέπεις που ομιλώ στο τηλέφωνο;

Σκηνή 1 η. Μπαίνει η γραμματέας του φουριόζα και τον διακόπτει. Τι θες Χριστίνα παιδί μου; Δε βλέπεις που ομιλώ στο τηλέφωνο; Σκηνή 1 η Βρισκόμαστε στο γραφείο του ψυχίατρου Σωτήριου Σώθηκες! Ο γιατρός μιλά στο τηλέφωνο με έναν πελάτη Τι μου λέτε αγαπητέ μου! `Ώστε έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν! Αν σας καταλαβαίνω; Μα είναι ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα