Catalogo prodotti - Products catalogue - Catálogo de productos - Produits Catalogue - Κατάλογος προϊόντων - Produktkatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Catalogo prodotti - Products catalogue - Catálogo de productos - Produits Catalogue - Κατάλογος προϊόντων - Produktkatalog"

Transcript

1 Catalogo prodotti - roducts catalogue - Catálogo de productos - roduits Catalogue - Κατάλογος προϊόντων - roduktkatalog

2 Azienda - The Company - Empresa - La Maison - Επιχείρηση - Unternehmen pag. 2 >> pag. 7 attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer CITY STREET ROAD SQUARE METROOLIS COVER BOX TOWER RING BAG BOX pag. 8 >> pag. 52 >> pag. 10 >> pag. 16 >> pag. 20 >> pag. 24 >> pag. 28 >> pag. 36 >> pag. 40 >> pag. 46 >> pag. 50 ortaposate - Cutlery tray - ortacubiertos - Casier à couverts - Θήκες μαχαιροπήρουνων - Besteckkasten UO BASIC FLEXO Scolapiatti - Dish drainer - Escurreplatos - Égouttoir - Πιατοθήκη αποστράγγισης - Abtropfgestell pag. 53 >> pag. 64 >> pag. 54 >> pag. 58 >> pag. 60 pag. 65 >> pag. 74 BRIDGE >> pag. 66 Accessori - Accessories - Accesorios - Accessoires - Αξεσουάρ - Zubehör pag. 75 >> pag. 77 Contatti - Contacts - Contacto - Contacts - Επαφές - Kontakt pag. 78 >> pag. 80 Legenda - Key - Leyenda - Légende - Υπόμνημα - Begriffserklärung pag. 81 1

3 Elletipi inizia la sua attività nel 1954 dedicandosi allo stampaggio delle materie plastiche. Sempre attenta alle evoluzioni del mercato e alle nuove tendenze estetiche, nel corso degli anni l azienda sceglie di specializzarsi nella produzione di componenti in plastica e acciaio per mobili da cucina. In breve tempo Elletipi si afferma tra i leader nel settore, distinguendosi per la ricerca continua di soluzioni originali e dal design innovativo in grado di coniugare funzionalità ed estetica. Elletipi was established in 1954, dedicating itself to the stamping of plastic materials. Always paying attention to the market evolution and to the new aesthetic tendencies, over the years the Company has chosen the specialization in the production of plastic and steel components for kitchen furniture. Elletipi becomes soon one of the leader into the plastic processing sector, distinguishable for the continual research of original solution with innovative design able to link functionality and aesthetics. Elletipi comienza su actividad en 1954 dedicándose al moldeado de materiales plásticos. Interesada en todo momento por los avances del mercado y las nuevas tendencias estéticas, con el paso de los años la empresa ha decidido especializarse en la producción de componentes de plástico y acero para muebles de cocina. En poco tiempo, Elletipi se consolida entre los líderes del sector, destacando por su búsqueda continua de soluciones originales y con diseños innovadores capaces de conjugar funcionalidad y estética. Azienda - The Company - Empresa - La Maison - Επιχείρηση - Unternehmen Elletipi commence son activité en 1954 et se dédie au moulage des matières plastiques. Toujours attentive aux évolutions du marché et aux nouveaux tendances esthétiques, au fil des ans l Entreprise choisit de se spécialiser dans la production des composants en plastique et acier pour les meubles de cuisine. En peu de temp Elletipi s affirme entre les leaders du secteur, distinguable pour la recherche continue de solutions originaux avec un design novateur à même de joindre caractère et esthétique. Η εταιρεία Elletipi αρχίζει τη δραστηριότητά της το 1954 στον τομέα του σταμπαρίσματος των πλαστικών υλών. Με ιδιαίτερη προσοχή στην εξέλιξη της αγοράς και στις νέες αισθητικές τάσεις, με το πέρασμα του χρόνου, η επιχείρηση επιλέγει να ειδικευτεί στην παραγωγή στοιχείων από πλαστικό για έπιπλα κουζίνας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η Elletipi επιβεβαιώνεται μεταξύ των leaders του τομέα, αφού διακρίνεται για τη συνεχή αναζήτηση λύσεων πρωτότυπων και με καινοτόμο design συνδυάζοντας λειτουργικότητα και αισθητική. Elletipi, 1954 gegründet, befasst sich mit dem Spritzgießen von Kunststoff- Artikeln. Die besondere Aufmerksamkeit des Unternehmens gilt von Anfang an den Entwicklungen und den neuen ästhetischen Tendenzen auf dem Markt; mit der Zeit spezialisiert es sich auf die Herstellung von Einsatzteilen aus Kunststoff und Stahl für Küchenmöbel. Bald wird Elletipi zu einem der führenden Unternehmen der Branche. Kennzeichnend für das Unternehmen ist die kontinuierliche Suche origineller Lösungen und eines innovativen Designs, um Funktionalität und Ästhetik optimal zu verbinden. 2

4 Elletipi è azienda certificata UNI EN ISO Elletipi is a UNI en ISO 9002 certified Company. Elletipi es una empresa con certificación UNE ISO Elletipi est une Maison avec certification UNI en ISO Η Elletipi είναι επιχείρηση πιστοποιημένη κατά UNI en ISO Elletipi ist ein nach der Norm UNI en ISO 9002 zertifiziertes Unternehmen. Azienda - The Company - Empresa - La Maison - Επιχείρηση - Unternehmen 3

5 L acquisizione da parte della nuova proprietà nel 1997 porta un ulteriore slancio nel processo di crescita aziendale, avviando un importante riorganizzazione del reparto produttivo, che si sviluppa su una superficie di 5000 m 2, con l automazione totale dei processi di stampaggio. Dal 2000 la lunga esperienza e l affidabilità di Elletipi sono certificati da DNV con sistema di qualità UNI EN ISO Una rete commerciale capillare in grado di operare in tutto il mondo permette di garantire flessibilità, attenzione e rapidità di risposta al cliente. The acquisition by the new property in 1997 takes to a further impulse in the process of growth, by starting an important production dept reorganisation, developed into an area of 5000 m 2, with stamping process total automation. Since 2000 the Elletipi long experience and reliability are certified by DNV with UNI en ISO 9002 quality system. A capillary commercial network that operates all over the world allows to guarantee flexibility, attention and speed in the customers prompt service. La adquisición por parte de los nuevos propietarios, en 1997, da un impulso adicional al proceso de crecimiento empresarial, comenzando una importante reorganización del departamento de producción, que se desarrolla en una superficie de 5000 m 2, con la automatización total de los procesos de moldeado. Desde el 2000, la amplia experiencia y la fiabilidad de Elletipi son certificados por DNV con el sistema de calidad UNE EN ISO Una amplia red comercial, capaz de trabajar en todo el mundo, permite garantizar flexibilidad, atención y rapidez en la respuesta al cliente. Azienda - The Company - Empresa - La Maison - Επιχείρηση - Unternehmen L aquisition par la nouvelle propriété en 1997 mène à un ultérieur élan dans le procédé de croissance de l entreprise, en commençant une importante réorganisation du département productif, qui se développe sur une surface de 5000 m 2, avec la totale automatisation des procédés du moulage. Du 2000 la longue experience et la fiabilité d Elletipi sont certifié par DNV avec système de qualité UNI en ISO Une réseau commercial très ramifié à même d opérer dans le monde entier permet de garantir flexibilité, attention e réponse au client dans bref délais. Η νέα ιδιοκτησία, που υπεισήλθε το 1997, δίνει μια περαιτέρω προώθηση στη διαδικασία ανάπτυξης της επιχείρησης, προωθώντας μια σημαντική αναδιοργάνωση του τομέα παραγωγής, που αναπτύσσεται σε μια έκταση 5000 m 2, με πλήρη αυτοματισμό των διαδικασιών σταμπαρίσματος. Από το 2000 η μακρά εμπειρία και η αξιοπιστία της Elletipi έχουν πιστοποιηθεί από την DNV με σύστημα ποιότητας UNI EN ISO Ένα πολυκαναλικό δίκτυο εμπορικής διανομής, ικανό να δρα σε όλο τον κόσμο, εξασφαλίζει ευελιξία, προσήλωση και ταχύτητα απάντησης στον πελάτη. Die Übernahme seitens des neuen Eigentümers im Jahre 1997 führt zu einer noch stärkeren Ankurbelung des betrieblichen Wachstumsprozesses, was mit einer tiefgreifenden Umgestaltung der roduktion einhergeht. Die roduktionsabteilung nimmt jetzt eine Fläche von 5000 m 2 ein, wobei die Spritzgussverfahren vollkommen automatisiert werden. Bereits im Jahr 2000 wird die langjährige Erfahrung und Zuverlässigkeit von Elletipi durch das DNV Qualitätssystem UNI EN ISO 9002 zertifiziert. Ein engmaschiges Handelsnetz mit weltweiter Verbreitung gestattet es, mit größter Flexibilität, Sorgfalt und Schnelligkeit auf die Kundenanforderungen einzugehen. 4

6 L azienda esporta in oltre 50 paesi di tutti i continenti. The Company exports in more than 50 Countries of all Continents. La empresa exporta a más de 50 países de todos los continentes. La Maison exporte en plus de 50 ays de tous les continents. Η επιχείρηση εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλες τις ηπείρους. Das Unternehmen führt seine rodukte weltweit in über 50 Ländern aus. Azienda - The Company - Empresa - La Maison - Επιχείρηση - Unternehmen 5

7 Investimenti in ricerca e sviluppo, attenzione continua alle esigenze del mercato e capacità di innovarsi sono gli elementi essenziali che permettono ad Elletipi di distinguersi nel settore, proponendo sempre soluzioni originali nei materiali e nelle forme. La creatività dei designer e la profonda esperienza dei tecnici nella lavorazione della materie plastiche e dell acciaio consentono la progettazione di prodotti belli, funzionali e perfettamente integrabili in ogni tipo di cucina. L attenzione costante alla qualità, l ampia scelta di soluzioni che coniugano design e praticità di utilizzo e l efficienza di un servizio tempestivo fanno di Elletipi un partner esperto ed affidabile. Nel rispetto di una politica rivolta all ambiente Elletipi ha scelto di utilizzare prodotti completamente riciclabili a fine vita. Investments in research and development, attention to the market changes and power of innovation are the main factors through which Elletipi can emerge into the sector, always proposing original solutions as regards materials and forms. Designers creativity and technicians high skill into the manufacturing of plastic materials and steel allows the designing of beautiful, functional and perfectly adaptable products for every kind of Kitchen. The constant attention to the quality, the wide range of solution linking design with usefulness and the efficiency of a prompt service, gives Elletipi all the characteristics to be an expert and reliable partner. In order to follow an environmental policy, Elletipi has chosen the use of entirely recyclable products. Inversiones en investigación y desarrollo, atención continua a las necesidades del mercado y capacidad de innovarse son los elementos esenciales que le permiten a Elletipi destacar en el sector, proponiendo siempre soluciones originales en sus materiales y en sus formas. La creatividad de sus diseñadores y la gran experiencia de sus técnicos en la elaboración de los materiales plásticos y del acero le permiten proyectar productos bonitos, funcionales y perfectamente integrables en todo tipo de cocinas. Su constante atención a la calidad, su amplia selección de soluciones que conjugan diseño y practicidad de uso y la eficiencia de un servicio tempestivo hacen de Elletipi un colaborador experto y fiable. Respetando una política consagrada a la protección del medio ambiente, Elletipi ha decidido utilizar productos que son completamente reciclables en el momento de finalizar su ciclo vital. Azienda - The Company - Empresa - La Maison - Επιχείρηση - Unternehmen Investissements de recherche et développement, attention continue aux exigences du marché et capacité d innovantion sont les éléments essentiels qui permettent à Elletipi de se dinstinguer dans le secteur, toujours en proposant solutions originaux dans matériels et formes. La creativité des designers et la profonde experience des techniques dans le traitement des matières plastiques et de l acier permettent de projeter des produits beaux, fonctionnels et parfaitement intégrable dans chacque type de cuisine. L attention constant à la qualité, la grande choix de solutions qui unissent design, fonctionnalité et l efficacité d un sevice opportune font d Elletipi un partner expert et fiable. our le respect d une politique orientée à l environnement Elletipi a choisi d utiliser produits complètement recyclables. Επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, συνεχής προσήλωση στις απαιτήσεις της αγοράς και ικανότητα ανανέωσης είναι τα βασικά στοιχεία που επιτρέπουν στην Elletipi να διακρίνεται στον τομέα, προτείνοντας πάντα λύσεις πρωτότυπες σε υλικά και σε μορφές. Η δημιουργικότητα των designers και η σε βάθος εμπειρία των τεχνικών στην κατεργασία των πλαστικών υλών και του χάλυβα επιτρέπουν το σχεδιασμό όμορφων, λειτουργικών και απόλυτα ενσωματώσιμων προϊόντων σε κάθε τύπου κουζίνα. Η συνεχής φροντίδα για την ποιότητα, η ευρεία επιλογή λύσεων που συνδυάζουν design και πρακτικότητα και η αποτελεσματικότητα μια έγκαιρης εξυπηρέτησης καθιστούν την Elletipi έναν partner έμπειρο και αξιόπιστο. Υιοθετώντας μια πολιτική σεβασμού προς το περιβάλλον η Elletipi επέλεξε τη χρήση προϊόντων απολύτως ανακυκλώσιμων στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. Investitionen in Forschung und Entwicklung, ständige Beachtung der Marktanforderungen und die Fähigkeit sich zu erneuern sind die wesentlichen Elemente, die es Elletipi gestatten, in der Branche eine hervorragende Stellung einzunehmen und kontinuierlich originelle Lösungen im Hinblick auf Material und Formen zu bieten. Dank der Kreativität unserer Designer sowie der großen Kompetenz unserer Techniker bei der Verarbeitung von Kunststoff und Stahl ist Elletipi in der Lage, eine umfassende Reihe an attraktiven und zugleich praktischen rodukten zu bieten, die in jede Art von Küche eingebaut werden können. Dank der konstanten Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards, der breiten Auswahl an gebotenen Lösungen, die Design und Zweckmäßigkeit verbinden, und einem effizienten und pünktlichen Service erweist sich Elletipi als erfahrener und zuverlässiger artner. Im Rahmen seiner umweltfreundlichen Betriebspolitik hat Elletipi beschlossen, für seine rodukte nur Materialien zu verwenden, die am Ende des Lebenszyklus des rodukts komplett wiederverwertet werden können. 6

8 Azienda - The Company - Empresa - La Maison - Επιχείρηση - Unternehmen 7

9 attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer 8

10 attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer 9

11 Sistema ad estrazione per la raccolta differenziata dal design innovativo e originale. Accurato studio di linee e forme per un prodotto perfettamente ergonomico e di facile utilizzo, nato dalla collaborazione con i designer Lineaguida. In plastica completamente riciclabile è dotato di guide ad estrazione totale in metallo. Fornito in più moduli (da 2 a 4 secchi) e dimensioni, sia in larghezza che in profondità. Sportellino sul davanti a ribalta per rifiuti di piccole dimensioni. Ripiano superiore incavato utilizzabile come portaoggetti (detersivi, spugne...). Tutte le pattumiere sono dotate di un secchio con coperchio dotato di filtro a carboni attivi. ull-out system for separating recyclable waste, with original and innovative design. A careful study of line and form for a perfectly ergonomic and usefulness product, born by the Lineaguida designers collaboration. In plastic, entirely recyclable, equipped by total extraction pull-out mechanism on metal runners. rovided of different modules (from 2 to 4 buckets) and sizes, whether in width or in depth. Tip over door on the top for small size waste. Superior hollowed shelf useful as container for detergents and sponges. All waste bins have a bucket with active coals filters lid. Sistema extraíble para la recogida selectiva con un diseño innovador y original. Cuidadoso estudio de las líneas y las formas para obtener un producto perfectamente ergonómico y de fácil uso, nacido de la colaboración con los diseñadores Lineaguida. En plástico completamente reciclable, está dotado de guías de extracción total de metal. Se suministra con varios módulos (de 2 a 4 cubos) y dimensiones (tanto con respecto al ancho como a la profundidad). Tapa batiente en la parte delantera para residuos de pequeñas dimensiones. La plataforma superior hueca se puede utilizar como portaobjetos (detergentes, estropajos...). Todos los recipientes para la basura están equipados con un cubo con tapa con filtro de carbón activo. attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer Système à extraction pour la collecte différenciée avec un design innovateur et original. Étude soigné de lignes et formes pour un produit parfaitement ergonomique et d utilisation facile, né de la collaboration des designers Lineaguida. En plastique complètement recyclable, il est doué de coulisseaux à extraction totale en metal. ourvue en différents modules (de 2 à 4 seaux) et dimensions, soit en largeur soit en profondeur. etite porte avant abattant pour les ordures de petite dimension. Rayon supérieurs creusé utilizable comme porte-objet (détersif, éponges ). Tous les poubelles sont douées d un seau avec couvercle, avec filter à charbons actifs. CITY Σύστημα αποσπώμενο για τη διαφοροποιημένη αποκομιδή με καινοτόμο και πρωτότυπο design. Φροντισμένη μελέτη γραμμών και μορφών για ένα προϊόν τέλεια εργονομικό και ευκολόχρηστο, που δημιουργήθηκε από τη συνεργασία των designers Lineaguida. Από πλαστικό εξ ολοκλήρου ανακυκλώσιμο, διαθέτει μεταλλικούς οδηγούς εντελώς αποσπώμενους. Παρέχεται σε διάφορα δομοστοιχεία (από 2 έως 4 κάδους) και διαστάσεις, τόσο σε πλάτος όσο και σε βάθος. Ανατρεπόμενη θυρίδα προσθίως για απορρίμματα μικρών διαστάσεων. Επάνω ράφι κοίλο χρησιμοποιούμενο ως θήκη αντικειμένων (απορρυπαντικά, σφουγγάρια...). Όλα τα δοχεία απορριμμάτων διαθέτουν έναν κάδο με καπάκι και φίλτρο ενεργού άνθρακα. Ausziehbares System für die Mülltrennung mit einem innovativen und originellen Design. Aus der sorgfältigen Studie von Linien und Formen - in Zusammenarbeit mit den Designern von Lineaguida ist ein ergonomisches, leicht zu gebrauchendes rodukt entstanden. Aus komplett wiederverwertbarem Kunststoff ist es mit einer Schiene aus Metall zum Herausziehen ausgestattet. In verschiedenen Modulen (2 bis 4 Eimer) und Größen (Breite und Tiefe) verfügbar. Vorderer Klappdeckel für kleinen Abfall. Oberes, eingelassenes Fach, das als Ablage (für Reinigungsmittel, Schwämme...) verwendet werden kann. Alle Systeme haben einen Eimer mit einem Deckel mit Aktivkohlefilter. 10

12 attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer designed by LINEAGUIDA 11

13 attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer designed by LINEAGUIDA 12

14 C01 M h X28X X120X240 p.42 l.28 TA 3040A C01 M h X28X X120X240 p.47 l.28 TA 3045A C01 M h X28X X120X240 p.47 l.28 TA 3045B C01 M h X36X44 80X120X240 p.42 l.35 TA 4040A C01 M h X36X44 80X120X240 p.47 l.35 TA 4045A

15 14 TA 4045B TA 4045C TA 5040A TA 5045A TA 5045B h.44 p.47 l.35 h.44 p.47 l.35 h.44 p.42 l.52 h.44 p.47 l.52 h.44 p.47 l.52 M X36X44 80X120X M X36X44 80X120X M X52X44 100X120X M X52X44 100X120X M X52X44 100X120X C01 C01 C01 C01 C

16 C01 M h X52X44 100X120X240 p.47 l.52 TA 5045C

17 Sistema ad estrazione totale per la raccolta differenziata con guide nascoste a ritorno. Forma squadrata, cura nei dettagli, attenta scelta di finiture e accoppiamenti, per un prodotto dal design elegante e raffinato. Fornito in più moduli (da 2 a 4 secchi), anche con filtri a carboni attivi, e in varie dimensioni, sia in larghezza che in profondità. Realizzato in alluminio. Total pull-out system for separating recyclable waste with coming back hidden runners. Mitered form, attention to the detail and to the choice of finishing and couplings for a products with an elegant and refined design. rovided of different modules (from 2 to 4 buckets) also with active coals filters, and different sizes, whether in width or in depth. Realized in aluminium. Sistema totalmente extraíble para la recogida selectiva con guías ocultas y cierre automático. resenta líneas rectas, cuidadas hasta el más mínimo detalle, una atenta selección de acabados y acoplamientos para obtener un producto de diseño elegante y refinado. Se suministra con varios módulos (de 2 a 4 cubos), con filtros de carbón activo y en varias dimensiones (tanto con respecto al ancho como a la profundidad). Realizado en aluminio. attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer Système à extraction totale pour la collecte différenciée avec coulisseaux chachées au retour. Forme carée, soin pour le detail, choix attentive des finitions et junctions pour un produit avec un design elegant et raffiné. ourvue en différents modules (de 2 à 4 seaux), aussi avec filtres à charbons actifs, et en différentes dimensions, soit en largeur soit en profondeur. Réalisée in aluminium. STREET Σύστημα εντελώς αποσπώμενο για τη διαφοροποιημένη αποκομιδή με οδηγούς επαναφοράς αθέατους. Σχήμα τετραγωνισμένο, φροντίδα στη λεπτομέρεια, προσεκτική επιλογή φινιρισμάτων και συνδυασμών για ένα προϊόν με κομψό και με φίνο design. Παρέχεται σε διάφορα δομοστοιχεία (από 2 έως 4 κάδους), ακόμη και με φίλτρα ενεργού άνθρακα και σε διάφορες διαστάσεις, τόσο σε πλάτος όσο και σε βάθος. Κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Komplett ausziehbares System für die Mülltrennung mit Verschiebevorrichtung auf nicht sichtbaren Schienen. Rechteckige Form, sorgfältige Ausführung der Details, raffinierte Garnituren und Scharnieren für ein rodukt mit einem eleganten und raffinierten Design. In verschiedenen Modulen (2 bis 4 Eimer), auch mit Aktivkohlefiltern, und verschiedenen Größen (Breite und Tiefe) verfügbar. Ausführung in Aluminium. 16

18 attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer 17

19 Mr A2 AL424326A h.42 p.44 l.26 Al 1 44X27X X120X Mr A2 AL424348A h.42 p.44 l.48 Al 1 44X49X X120X Mr A2 AL424826A h.42 p.49 l.26 Al 1 49X27X X120X Mr A2 AL424826B h.42 p.49 l.26 Al 1 49x27x x120x Mr A2 AL424833A h.42 p.49 l.33 Al 1 49X34X X120X

20 Mr Al 1 49X34X X120X235 h.42 p.49 l.33 A2 AL424833B Mr Al 1 49X49X X120X235 h.42 p.49 l.48 A2 AL424848A Mr Al 1 49X49X X120X235 h.42 p.49 l.48 A2 AL424848B

21 Sistema ad estrazione totale per la raccolta differenziata. Le linee essenziali e rigorose rivelano il design ricercato e l attenzione ai particolari. Fornito in più moduli (da 2 a 4 secchi), anche con filtri a carboni attivi, e in varie dimensioni, sia in larghezza che in profondità. Finiture in acciaio inox lucido. Total pull-out system for separating recyclable waste. Essential and rigorous lines show up the studied design and the attention to details. rovided of different modules (from 2 to 4 buckets) also with active coals filters, and different sizes, whether in width or in depth. Finishing in shining stainless steel. Sistema extraíble totalmente para la recogida selectiva. Sus líneas esenciales y discretas ponen de relieve su diseño estudiado y la gran atención dedicada a sus particulares. Se suministra con varios módulos (de 2 a 4 cubos), con filtros de carbón activo y en varias dimensiones (tanto con respecto al ancho como a la profundidad). Acabados en acero inoxidable brillante. attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer Système à extraction totale pour la collecte différenciée. Les lignes essentielles et rigoreux révèlent le design recherché et l attention aux particuliers. ourvue en différents modules (de 2 à 4 seaux) aussi avec filtres à charbons actifs, et en différentes dimensions soit en largeur soit en profondeur. Finitions en acier inox luisant. ROAD Σύστημα εντελώς αποσπώμενο για τη διαφοροποιημένη αποκομιδή. Οι λιτές και αυστηρές γραμμές αναδεικνύουν το εξεζητημένο design και την προσοχή στις λεπτομέρειες. Παρέχεται σε διάφορα δομοστοιχεία (από 2 έως 4 κάδους), ακόμη και με φίλτρα ενεργού άνθρακα και σε διάφορες διαστάσεις, τόσο σε πλάτος όσο και σε βάθος. Φινιρίσματα από γυαλιστερό ανοξείδωτο χάλυβα. Komplett ausziehbares System für die Mülltrennung. Die zweckmäßigen, strengen Linien lassen das raffinierte Design und die sorgfältige Ausführung der Details erkennen. In verschiedenen Modulen (2 bis 4 Eimer), auch mit Aktivkohlefiltern und verschiedenen Größen (Breite und Tiefe) verfügbar. Garnituren aus poliertem Edelstahl. 20

22 attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer 21

23 M h.39 Ax A5 C 10 p.47 l X27X X120X M h.39 Ax A5 D 14 p.47 l X35X X120X M h.39 Ax A5 D 17 p.47 l X25X X120X M h.39 Ax A5 E 19 p.47 l X42X X120X M h.39 Ax A5 E 21 p.47 l X42X X120X

24 M Ax h X49X X120X235 p.47 l.48 A5 F

25 Sistema ad estrazione da cassetto per la raccolta differenziata. La semplice struttura a telaio si integra perfettamente nei cassetti di tutti i più importanti produttori mondiali, sostituendo il normale fondo in melaminico. ratico e funzionale, il sistema prevede il fissaggio all anta con la possibilità di registro e un estrema facilità nel montaggio. I moduli sono disponibili per mobili da 30, 40, 45 e 60 cm. Finitura in acciaio verniciato a polvere. Kitchen cupboards pull-out system for separating recyclable waste. The simple frame structure can be perfectly integrated to drawers of all the most important producers of the world,substituting the ordinary melamine bottoms. Useful and pratical, this system propose the door fixing with the possibility of registering and an extreme facility of assembly. The modules are available for cupboards of 30, 40, 45, 60 cm. Dust varnished steel finishing. Sistema extraíble de cajón para la recogida selectiva. Su estructura simple tipo armazón se integra perfectamente en los cajones de los principales productores mundiales, sustituyendo el fondo normal de aglomerado melamínico. ráctico y funcional, el sistema está realizado para poder fijarlo a una puerta, con posibilidad de ajustarlo, y presenta un montaje verdaderamente fácil. Los módulos se encuentran disponibles para muebles de 30, 40, 45 y 60 cm. Acabado de acero pulverizado. attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer Système à estraction pour meubletiroir pour la collecte différenciée. La simple structure à cadre s intègre parfaitement dans les tiroirs de tous les plus importants producturs du monde, en remplaçant le normal fond en melamine. ratique et fonctionnel, le système prévoit le fixage à la porte du meuble avec la possibilité de réglage et extreme facilité de montage. Les modules sont disponibles pour meubles de 30, 40, 45 et 60 cm. Finitions en acier verni à poudre. SQUARE Σύστημα αποσπώμενο για συρτάρια για τη διαφοροποιημένη αποκομιδή. Η απλή δομή με πλαίσιο ενσωματώνεται τέλεια στα συρτάρια όλων των πιο σημαντικών παγκόσμιων κατασκευαστών, αντικαθιστώντας τη συνήθη μελαμινική βάση. Πρακτικό και λειτουργικό, το σύστημα προβλέπει τη στερέωση στην πόρτα με τη δυνατότητα ρύθμισης και με εξαιρετική ευκολία στη συναρμολόγηση. Τα δομοστοιχεία είναι διαθέσιμα για έπιπλα των 30, 40, 45 και 60. Φινίρισμα από χάλυβα βερνικωμένο με σκόνη. Ausziehbares System für die Mülltrennung im Schubfach. Die einfache Rahmenstruktur integriert sich perfekt in die Schubfächer der größten internationalen Hersteller, wenn man den normalen Melaminboden ersetzt. raktisch und funktionell, kann das System an die Möbeltür befestigt werden, es ist einstellbar und ausgesprochen einfach zu montieren. Die Module sind für Möbel zu 30, 40, 45 und 60 verfügbar. Garnituren aus pulverlackiertem Stahl. 24

26 attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer 25

27 attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer 26

28 1+1 A+B B 65 A 40 Av B 26X14,5X48,5 A 33X23X38 B 80X120X220 A 80X120X240 h.34 p.48 l.19 A3 BLC5030A A+B B 56 A 40 Av B 36X14,5X48,5 A 33X23X54 B 80X120X240 A 80X120X230 h.44 p.48 l.29 A3 BLC5040A A+B B 56 A 40 Av B 41X14,5X48,5 A 33X23X54 B 80X120X240 A 80X120X230 h.44 p.48 l.34 A3 BLC5045A A+B B 36 A 40 Av B 56X14,5X48,5 A 33X23X54 B 80X120X240 A 80X120X230 h.44 p.48 l.49 A3 BLC5060A A+B B 36 A 40 Av B 56X14,5X48,5 A 33X23X54 B 80X120X240 A 80X120X230 h.44 p.48 l.49 A3 BLC5060B

29 Sistema di pattumiere da inserire direttamente nei cassettoni. Disponibile in due versioni, entrambe con guarnizione flessibile per compensare le eventuali differenze di misura bloccando perfettamente il vassoio. Il modello in acciaio inox, dotato di vasca unica, può essere appoggiato in ogni cassetto senza necessità di fissaggio. Il modello in plastica è dotato di più vasche componibili, fornite in kit smontato, con una notevole riduzione di ingombri e imballi. La possibilità di spostare i divisori garantisce estrema flessibilità. È possibile l aggiunta di accessori in filo d acciaio cromato. Waste bin system to insert directly into kitchen cupboards. Available in two versions, both with flexible gasket to compensate possible differences of measure locking the tray perfectly. The stainless steel model, equipped with unique basin, can be insert inside every kitchen cupboards without the necessity of fixing. The plastic model has different composing basins, with a disassembled kit, with an observable reduction of encumbrances and packaging. The possibility to move partitions assures an extreme flexibility. It is possible to add chromed steel wire accessories. Sistema de recipientes para la basura a insertar directamente en los cajones. Disponible en dos versiones, ambas con juntas flexibles para compensar las posibles diferencias de tamaño bloqueando perfectamente la bandeja. El modelo de acero inoxidable, equipado con cubeta única, se puede apoyar en cualquier cajón sin necesidad de fijarlo. El modelo de plástico está equipado con varias cubetas componibles, suministradas en un kit desmontado, ocupando de este modo mucho menos espacio y reduciendo notablemente el tamaño de la caja. La posibilidad de desplazar los elementos divisorios garantiza una gran flexibilidad. Se pueden añadir accesorios de hilo de cobre cromado. attumiere - Waste bins - Recipientes para la basura - oubelles - δοχεία απορριμμάτων - Abfalleimer METROOLIS Système de poubelles insérables directement dans le meuble-tiroir. Disponible en deux variantes, les deux avec garniture flexible pour compenser les éventuelles differences de mesure à travers le perfect bloquage de la tablette. Le modèle en acier inox est doué de tablet unique, peut être appuyé en chaque tiroir sans nécessité de fixage. Le modèle en plastique est doué de différentes tablettes par elements, fournie en kit disassemblé, avec une notable reduction d encombrements et d enballage. La possibilité de déplacer les cloisons assure extrème flexibilité. ossibilité d ajouter des accessories en fil d acier chromé. Σύστημα δοχείων απορριμμάτων που εισάγεται απ ευθείας στα φατνία. Διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, αμφότερες με εύκαμπτο περίβλημα για την αντιστάθμιση των ενδεχόμενων διαφορών μεγέθους ασφαλίζοντας τέλεια το δοχείο. Το μοντέλο από ανοξείδωτο χάλυβα, που διαθέτει μια μοναδική λεκάνη, μπορεί να εναποτεθεί σε κάθε συρτάρι χωρίς να απαιτείται στερέωση. Το μοντέλο από πλαστικό διαθέτει διάφορες συναρμολογούμενες λεκάνες, παρεχόμενες με αποσυναρμολογημένο κιτ, με σημαντική μείωση όγκων και συσκευασιών. Η δυνατότητα μετατόπισης των διαχωριστικών διασφαλίζει εξαιρετική ευελιξία. Είναι δυνατή η προσθήκη αξεσουάρ από χρωμιωμένο ατσάλινο σύρμα. Set von Abfalleimern, das direkt in die Schubfächer eingebaut werden kann. In zwei Ausführungen verfügbar, beide mit flexibler Dichtung, um eventuelle Größenunterschiede auszugleichen. Die Halterung wird blockiert. Das Modell aus Edelstahl, mit einem Behälter, kann in jedes Schubfach ohne Halterung abgestellt werden. Das Modell aus Kunststoff wird aus mehreren zusammensetzbaren Eimern gebildet, die zerlegt geliefert werden, was eine bemerkenswerte Einsparung in der Verpackungsgröße bewirkt. Die Möglichkeit, die Trennstege zu versetzen gewährleistet eine extreme Flexibilität. Auch eine Ausführung mit Accessoires aus verchromten Stahldraht ist möglich. 28

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

GLASS ACCESSORIES. χειρολαβές πόμολα. handles knobs. www.excel.com.gr

GLASS ACCESSORIES. χειρολαβές πόμολα. handles knobs. www.excel.com.gr GLASS ACCESSORIES χειρολαβές πόμολα handles knobs www.excel.com.gr εταιρεία excel δραστηριοποιείται στον χώρο του γυαλιού µε επιτυχία και Η συνεχώς ανοδική τάση από το 2006. Η πολυετής εµπειρία των ιδρυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ MULTILA B Multifunctional trolley set with modern design. White lacquered wooden trolley for 1 beauty ins - trument of MultiEquipment series. It is equipped with

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλές Βιβλιοθήκες Low Cabinets

Χαμηλές Βιβλιοθήκες Low Cabinets Δελτίο Χαρακτηριστικών Είδους Item Data Sheet Χαμηλές Βιβλιοθήκες Low Cabinets Χαμηλές Βιβλιοθήκες (Μπουφέ) από πλαίσια μελαμίνης σε διάφορα χρώματα επιλογής, επενδυμένα με PVC. Ο σκελετός και η πλάτη

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

συρόμενες γυάλινες πόρτες sliding glass doors

συρόμενες γυάλινες πόρτες sliding glass doors GLASS ACCESSORIES συρόμενες γυάλινες πόρτες sliding glass doors www.excel.com.gr SL-D 001 οδηγοί αλουμινίου για επάλληλα συρόμενα εταιρεία excel δραστηριοποιείται στον χώρο του Η γυαλιού με επιτυχία και

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

MOYTΑΦΗΣ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

MOYTΑΦΗΣ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ MOYTΑΦΗΣ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ MOYTΑΦΗΣ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Moυτάφης 4 εταιρεία Αφοί Μουτάφη Ο.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1980 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία επίπλων

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

MOTORI PER VENTILATORI MOTORS FOR BLOWERS

MOTORI PER VENTILATORI MOTORS FOR BLOWERS MOTORI PER VENTILATORI MOTORS FOR BLOWERS LR 91167 FLANGIA TIPO A FLANGE TYPE A TIPO / TYPE A B C D E F G H I* L M N O P Q BM.80.A2.1000 315 250 290 20 225 φ 7 155 33 19 h7 114 84 6 21.5 M 8 3/8 BM.80.A2.1001

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANELS CENTRE PARTING LANDING DOOR.1. Πόρτα ορόφου χωρίς κάσωμα, για ανακαινίσεις Landing door without frames, for modernization

Διαβάστε περισσότερα

Πόμολα Πόρτας Door Handles

Πόμολα Πόρτας Door Handles 2016 κατάλογοςcatalogue Πόμολα + Λαβές Επίπλων Furniture Handles + Knobs Κρεμάστρες Hangers Πόμολα Πόρτας Door Handles Κλειδαριές Locks Αξεσουάρ Accessories 2016 H CONSET ιδρύθηκε πριν από 15 χρόνια και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΥΑΛΙΝΗ FULL GLASS CENTRAL CABIN DOOR.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑ / CLEAR OPENING CO ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Μ / OPERATOR O 1/2 ΚΑ + 00 / 1/2 CO + 00 220 4 22 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Madreperla 2,5L (27m2)

APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Madreperla 2,5L (27m2) MADREPERLA 2,5L Μοντέρνα διακόσμηση με περλε αποχρώσεις, μπορεί να εφαρμοστεί με απλό ρολό, παλετινα και το φινίρισμα το δίνει η εύκαμπτη πλαστική σπάτουλα ή με ψεκασμό (με χρήση πιστολίου). Η τεχνοτροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY STORAGE SYSTEMS STUDY - MANUFACTURE TECHNICAL SUPPORT ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η εταιρεία ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ιδρύθηκε το 2003 στο βόλο ως τεχνική εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

extravaganza extravaganza

extravaganza extravaganza Co l l e c t i o n E x t r av ag an z a extravaganza VI extravaganza 1 2 3 I nuovi lavabi d arredo, sono caratterizzati da un elegante piletta in ceramica. Elminando la consueta iletta di scarico, il

Διαβάστε περισσότερα

PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE

PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE FLAVORED PA R T N E R O F T H E P R O F E S S I O N A L C O M PA N Y P R O F I L E KORAKAKIS MUST was founded in 1996 by George N. Korakakis. Our company operates in the

Διαβάστε περισσότερα

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka Efecto Perlado Colores & Efectos by Osaka 2 EFECTO PERLADO Τεχνοτροπία με βάση την άμμο με χρυσή και ασημή πέρλα. Πολύ γρήγορη εφαρμογή, με μια στρώση χρώματος. Έτοιμο να χρησιμοποιηθεί η χρωματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in 2 Η ΒΙΟΜΕΣ ΑΒΕ διαθέτει περισσότερο από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης και κήπου. Βασισμένη στην ποιότητα, την καινοτομία, στον σεβασμό των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ

ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

sliding system for doors and windows

sliding system for doors and windows I n l I n l sliding system for doors and windows ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a T h e U t

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ. SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ. SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΠΑΖΕΣ SWIng Doors WITH ALUMINUM PROFILES ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SWING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ/ PROFILE TYPES Μπάζα πομπέ 125mm / Profile Curved 125mm INAL PATENT INAL PATENT KAΠΑΚΙ ΜΠΑΖΑΣ 125mm

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Quality. Qualité, source de confiance! Qualità genera fiducia! H Ποιότητα χτίζει την εμπιστοσύνη! MARGARINE FATS OILS CONVENIENCE

Quality. Qualité, source de confiance! Qualità genera fiducia! H Ποιότητα χτίζει την εμπιστοσύνη! MARGARINE FATS OILS CONVENIENCE Quality creates trust! FR IT GR Qualité, source de confiance! Qualità genera fiducia! H Ποιότητα χτίζει την εμπιστοσύνη! MARGARINE FATS OILS CONVENIENCE MARGARINES GRAISSES HUILES PRÉPARATIONS MARGARINA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 107 OFFICE PARTITION SYSTEM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Χωρίσµατα γραφείων που συνθέτουν αρµονικά ένα λειτουργικό και µοντέρνο επαγγελµατικό χώρο. Εξασφαλίζουν ηχοµόνωση, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Innovative advertising tools for successful brand & event performance 100 % OUTDOOR 100 % PRINTABLE. heavy relax equipment

Innovative advertising tools for successful brand & event performance 100 % OUTDOOR 100 % PRINTABLE.  heavy relax equipment brand & design by 100 % OUTDOOR 100 % PRINTABLE all weather Ποια είναι τα οφέλη σας με DAZsit; Έχετε ένα μέσο διαφήμισης με ατομικό branding και υψηλό αποτέλεσμα συμπάθειας. Είτε αποκλειστικό για τη δική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Προϊόν. aluminium pergolas. shelters for main entrance ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟ ΟΥ

Ελληνικό Προϊόν. aluminium pergolas. shelters for main entrance ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟ ΟΥ Ελληνικό Προϊόν shelters for main entrance aluminium pergolas 2013 ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟ ΟΥ company s profile ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA H εταιρεία Έχοντας καταγράψει μια πετυχημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Windows & Doors Solutions

Aluminium Windows & Doors Solutions 2016 Aluminium Windows & Doors Solutions Περιεχόμενα Index Χειρολαβές κουφώματος περιμετρικού μηχανισμού Tilt + turn window handles 1605 CW 1555 CW 1515 CW 1505 CW 1485 CW 1495 CW 865 CW 1555 SW 1555 PS

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε τη διαφορά με το κλασσικό στυλ. Το DomusLift Classic Luxuy είναι η σειρά που δημιουργήθηκε για αυτούς που αγαπούν τη ζεστασιά του ξύλου.

Κάντε τη διαφορά με το κλασσικό στυλ. Το DomusLift Classic Luxuy είναι η σειρά που δημιουργήθηκε για αυτούς που αγαπούν τη ζεστασιά του ξύλου. Κάντε τη διαφορά με το κλασσικό στυλ Το DomusLift Classic Luxuy είναι η σειρά που δημιουργήθηκε για αυτούς που αγαπούν τη ζεστασιά του ξύλου. Οι ειδικής κατεργασίας και υψηλής τεχνολογίας μεταλλικές κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Introduction. Περιεχόμενα / Index

Εισαγωγή. Introduction. Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Η νέα σειρά, που περήφανα σας παρουσιάζουμε σε αυτόν τον κατάλογο, αποτελείται από προϊόντα που σχεδιαστήκαν με τρόπο ώστε να ικανοποιούν κάθε λειτουργική ανάγκη και να συμπληρώνουν με άψογη αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

PROFIS Ε.Π.Ε. info@profisplastics.gr Tel: (+30) 2262056640 2 από 10

PROFIS Ε.Π.Ε. info@profisplastics.gr Tel: (+30) 2262056640 2 από 10 Η εταιρεία σας παρουσιάζει την γκάμα της σε περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης για ξύλινα κουφώματα και προφίλ πλαστικού ειδικών εφαρμογών. Η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής της εξασφαλίζει ελεγχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCTOS PARA PERSONALIZAR / PRODUCTES PER PERSONALITZAR PRODUCTS TO PERSONALIZE / PRODUITS POUR PERSONNALISER ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ

PRODUCTOS PARA PERSONALIZAR / PRODUCTES PER PERSONALITZAR PRODUCTS TO PERSONALIZE / PRODUITS POUR PERSONNALISER ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ 11 DECORACIÓN PERSONALIZADA Le ofrecemos la posibilidad de personalizar sus productos: Simplemente debe enviarnos su logotipo original o escoger entre una de nuestras tipografías, decidir el tipo de producto

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Lineabox TO NEO ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΗΣ SALICE. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ με ιδιαίτερα φινιρίσματα. ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΝΟ 9mm. Η επιτομή της κομψότητας!

Lineabox TO NEO ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΗΣ SALICE. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ με ιδιαίτερα φινιρίσματα. ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΝΟ 9mm. Η επιτομή της κομψότητας! TO NEO ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΗΣ SALICE ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ με ιδιαίτερα φινιρίσματα. ΠΑΧΟΣ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΝΟ 9mm. Η επιτομή της κομψότητας! ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ σε οικιακό και επαγγελματικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes.

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes. Η σειρά EUROPA 990 σχεδιάστηκε για να συνδυάζεται τέλεια με όλα τα συστήματα EUROPA και να προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή. Η σειρά δίνει τη δυνατότητα κατασκευής απλών ρολών,

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

Efecto Microcemento. Colores. Efectos. by Osaka

Efecto Microcemento. Colores. Efectos. by Osaka Efecto Microcemento Colores & Efectos by Osaka 8Kg Efecto Microcemento neutro EFECTO MICROCEMENTO ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ Κατάλληλη επίστρωση για μπάνια και κουζίνες όταν εφαρμόζεται το κερί αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

p +30 2610 461010 e info@ansoltd.gr w www.ansoltd.com ΕΙΔΗ ΚΤΙΣΤΩΝ

p +30 2610 461010 e info@ansoltd.gr w www.ansoltd.com ΕΙΔΗ ΚΤΙΣΤΩΝ p +30 2610 461010 e info@ansoltd.gr w www.ansoltd.com ΕΙΔΗ ΚΤΙΣΤΩΝ 2 anso tools εργαλεια για τον επαγγελματια και ερασιτεχνη. παραγονται συμφωνα με τους αυστηροτερους ευρωπαϊκους κανονισμουσ, με εγγυηση

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΜΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΜΔΡΚΟΤΡΗ ΠΔΣΡΙΓΗ ΓΡΑΜΜΟΤ 22 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Σ.Θ. 63 855 15 203 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗΛ :210 68 40 160 ΚΙΝΗΣΟ : 6944 32

ΔΡΜΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΜΔΡΚΟΤΡΗ ΠΔΣΡΙΓΗ ΓΡΑΜΜΟΤ 22 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Σ.Θ. 63 855 15 203 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗΛ :210 68 40 160 ΚΙΝΗΣΟ : 6944 32 ΔΡΜΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΜΔΡΚΟΤΡΗ ΠΔΣΡΙΓΗ ΓΡΑΜΜΟΤ 22 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Σ.Θ. 63 855 15 203 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗΛ :210 68 40 160 ΚΙΝΗΣΟ : 6944 32 30 40 FAX :210 68 40 166 e-mail :merkourisp@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 90 90 INTERNAL CORNER SIZES ΟΠΤΙΚΗ PERSPECTIVE ΠΑΝΩ ΟΨΗ TOP VIEW ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ SHELF DIMENSIONS T1 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (1) MAXIMUM LOADING CAPACITIES (1) ΤΥΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

TEL STAURANT ΡΑΦΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ

TEL STAURANT ΡΑΦΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ PLASTIC HO 2014 INDUSTRY TEL RE STAURANT CA FE ΡΑΦΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧO NON SLIP PLASTIC TRAYS WITH RUBBER Ποτήρια και πιάτα δεν γλιστρούν και σε βρεγμένη επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12 Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER

Διαβάστε περισσότερα

PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE

PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE BREAD IMPROVEMENTS PA R T N E R O F T H E P R O F E S S I O N A L C O M PA N Y P R O F I L E KORAKAKIS MUST was founded in 1996 by George N. Korakakis. Our company operates

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 100% aluminium modular system for indoor and outdoor settings Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 06/2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τοπιο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες HPL Door Panels Aluminium Press Door Panels ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου Insect Screens PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου INOX Door Panels Insect Screens Αντικωνωπικές Σίτες Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

GF GF 3 1,2) KP PP KP Photo 1 GF PP GF PP 3) KP ULultra-light 2.KP 2.1KP KP Fig. 1 PET GF PP 4) 2.2KP KP GF 2 3 KP Olefin film Stampable sheet

GF GF 3 1,2) KP PP KP Photo 1 GF PP GF PP 3) KP ULultra-light 2.KP 2.1KP KP Fig. 1 PET GF PP 4) 2.2KP KP GF 2 3 KP Olefin film Stampable sheet JFE No. 4 20045 p 82 Composite Material for Automotive Headliners Expandable Stampable Sheet with Light Weight and High Stiffness A JFE SUZU JFE HA KP 50 mass 30 UL 800 g/m 2 7.2 N/mm Abstract: KP-Sheet

Διαβάστε περισσότερα

TESI ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΨΗ

TESI ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΨΗ IDEAL STANDARD Γραφεία Λ. Μεσογείων 265 154 51 Ν. Ψυχικό Αθήνα Τηλ. 210 6790800 Fax 210 6790890 Λεωφ. Νίκης 9Α & Δημοσθένους 54624 Θεσ/νίκη Τηλ. 2310 488288 Fax 2310 488289 Tμήμα Έργων & Προδιαγραφών Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΧΩΣ Φ.Π.Α. TAXES NOT INCLUDED IN THE PRICES ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ TRANSPORT COSTS ARE IN CHARGE OF THE CUSTOMER

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΧΩΣ Φ.Π.Α. TAXES NOT INCLUDED IN THE PRICES ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ TRANSPORT COSTS ARE IN CHARGE OF THE CUSTOMER ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

SUBLIME COLOURS ΕΝΤΟΝΗ ΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ

SUBLIME COLOURS ΕΝΤΟΝΗ ΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ SUBLIME COLOURS ΕΝΤΟΝΗ ΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ Πολύ ευέλικτο προϊόν ως έγχρωμο φόντο, σε συνδυασμό με διακοσμητικά τελειώματα όπως το Damasco, Perlescente, Madreperla, Efecto Oxido, Efecto Perlando, Efecto Microcemento.

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα 1 Ησειρά Albio 109 Cανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα με τα υψηλά standard κατασκευής. Είναι σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία

Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία Κεφάλαιο 2 H επικοινωνία στην οικονομία Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό, θα περιγράψουμε τι σημαίνει ειδική επικοινωνία και θα φωτίσουμε τη σχέση της με την ειδική γλώσσα. Για την κατανόηση των μηχανισμών της

Διαβάστε περισσότερα

ARAPIDIS MADE IN GREECE

ARAPIDIS MADE IN GREECE ARAPIDIS L I G H T I N G MADE IN GREECE since 1969 OUTDOOR LIGHTING 2015 Code / Κωδικός Page / Σελίδα 401/7 48 401/9 48 401/7-SS316 (401/7-ΑΝΟΞ316) 9 401/9-SS316 (401/7-ΑΝΟΞ316) 9 402/7 53 402/9 53 403/9

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING CAR DOOR VVVF.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ = ΚΑ / CLEAR OPENING = CO 2 1 220 ΚΑ (CO) + 200 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Gresintex Dalmine Sirci PVC-U - PEAD. Accessories.

Gresintex Dalmine Sirci PVC-U - PEAD. Accessories. PVC-U - PEAD Raccordi in PVC-U e in PEAD corrigato per fognatura ed edilizia PVC-U and HDPE fittings for sewage and building industry Accessories Gresintex www.sirci.it Gresintex Raccordi in PVC-U per

Διαβάστε περισσότερα

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes Beauty accessories & tools Catalogue Τεχνικά χαρακτηριστικά - Technical Specifications Οι βούρτσες Tek παράγονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία από χέρια εξειδικευµένου προσωπικού µε τα ποιο απαιτητικά κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.0 Page: 1/27 Date: HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO. Range of Application.

Version: 1.0 Page: 1/27 Date: HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO. Range of Application. 1/27 Range of Application 2/27 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE

Διαβάστε περισσότερα