Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται ο ρόλος του διαδικτύου στην πολιτική διανομής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται ο ρόλος του διαδικτύου στην πολιτική διανομής"

Transcript

1 κεφάλαιο ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται ο ρόλος του διαδικτύου στην πολιτική διανομής και πώλησης μιας εταιρείας. Ένα πρώτο θέμα που έθεσε το διαδίκτυο κατά την εξάπλωσή του και που εξακολουθεί να θέτει είναι η δυνατότητα, η σκοπιμότητα και η διαχείριση της άμεσης πώλησης του παραγωγού στον τελικό πελάτη-αγοραστή. Η επιλογή της ηλεκτρονικής πώλησης για τις λιανεμπορικές επιχειρήσεις πρέπει να θεωρείται δεδομένη, όπως και για ένα μεγάλο μέρος των παρόχων υπηρεσιών, όμως η επιλογή της άμεσης ηλεκτρονικής πώλησης, για μια εταιρεία παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων, αποτελεί στρατηγικού χαρακτήρα απόφαση που δεν είναι το ίδιο προφανής σε κάθε περίπτωση. Ένα δεύτερο ερώτημα αφορά στο αν η ηλεκτρονική πώληση θα αποτελέσει αποκλειστικό τρόπο πώλησης ή όχι. Όπως έχει αναλυθεί στο κεφ., ο καταναλωτής δεν ακολουθεί έναν και μόνο τρόπο/μέσο αγοράς, κατά συνέπεια η επιχείρηση έχει να διαχειριστεί το θέμα της πολυ-καναλικής πώλησης και διανομής. Αυτό το ζήτημα γίνεται πιο επιτακτικό και πιο σύνθετο καθώς στο διαδίκτυο έχουν εμφανιστεί και συνεχίζουν να εμφανίζονται πλήθος νέων μορφών μεσαζόντων και διαμεσολαβητών οι οποίοι αλλάζουν τις ισορροπίες δυνάμεων μεταξύ των παικτών μιας αγοράς, ζήτημα που θα αποτελέσει το τρίτο βασικό μέρος του κεφαλαίου. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε εξ αρχής ότι ο ρόλος του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων που το υποστηρίζουν στην πολιτική διανομής και πώλησης θα εξεταστεί ως προς όλα τα στάδια της πώλησης, δηλαδή ως καναλιού παραγγελίας, πληρωμής, παροχής του προϊόντος, εξυπηρέτησης της παραγγελίας (αποστολή, παράδοση) και εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Άμεση ηλεκτρονική πώληση.. Η απόφαση περί απευθείας ηλεκτρονικής πώλησης στον πελάτη Η χρήση του διαδικτύου ως καναλιού πώλησης οδηγεί μια εταιρεία στον προβληματισμό της παράκαμψης των μεσαζόντων και της άμεσης πώλησης του παραγωγού στον τελικό πελάτη-αγοραστή. Για εταιρείες που υπάρχουν και λειτουργούν ήδη με τον «παραδοσιακό» τρόπο, όπως η Nike, η Lego, η P&G (Procter and Gamble), μια αεροπορική εταιρεία, ένας παραγωγός αγροτικών προϊόντων, μια βιοτεχνία ρούχων, ένα ξενοδοχείο, η απόφαση είναι στρατηγικού χαρακτήρα. Στην «παραδοσιακή» αγορά, εταιρείες όπως η Benetton (ρουχισμός), η Cocomat (στρώματα και είδη σπιτιού) ή η Bofrost (κατεψυγμένα προϊόντα), είναι παραδείγματα τέτοιας στρατηγικής επιλογής άμεσης πώλησης μέσω ιδίων καταστημάτων ή μέσων στον τελικό πελάτη τους. Στο σημερινό περιβάλλον των αγορών, με τη δυναμική που έχουν πλέον επιφέρει οι ψηφιακές τεχνολογίες, παρέχονται στον παραγωγό πολύ ισχυρά κίνητρα για την άμεση πώληση στο διαδίκτυο: όλο και περισσότεροι καταναλωτές εξοικειώνονται με το διαδίκτυο και οι αγορές μέσω διαδικτύου αναπτύσσονται ραγδαία, οι πελάτες της εταιρείας, τουλάχιστον ένα μέρος τους, αγοράζουν ήδη τα προϊόντα της στο διαδίκτυο, μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων, η εταιρεία είναι ήδη γνωστή, έχει πελατεία, άρα η προσέλκυση επισκεπτών και αγοραστών στο ηλεκτρονικό της κατάστημα απαιτεί σχετικά μικρή προσπάθεια και επένδυση, η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος έχει σχετικά προσιτό κόστος, η εταιρεία μπορεί να καρπωθεί το περιθώριο κέρδους των μεσαζόντων, πέραν των εσόδων από τις πωλήσεις, η επιχείρηση επιτυγχάνει μέσα από το ηλεκτρονικό της κατάστημα και άλλους πολύ σημαντικούς στόχους: ενδυνάμωσης της εικόνας της και της παρουσίας της στην αγορά, άμεση επαφή με τον πελάτη που επιτρέπει συλλογή στοιχείων γι αυτόν, δημιουργία και αποτελεσματική διαχείριση σχέσης μαζί του, και δυνατότητα πολλών ενεργειών άμεσου μάρκετινγκ. Όμως, παρά τα σημαντικά αυτά κίνητρα, η ανάληψη από μια επιχείρηση, μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, όλων των ρόλων των ενδιαμέσων δεν είναι εύκολη και δεν έχει αποδειχθεί πάντα επιτυχημένη. Η λιανική πώληση αποτελεί από μόνη της μια διαφορετική «τεχνογνωσία» που ένας παραγωγός/πάροχος δεν κατέχει. Η διαχείριση και η εξυπηρέτηση χιλιάδων μεμονωμένων και μικρών παραγγελιών και πελατών σε ωρη βάση, η διακίνηση των προϊόντων (logistics) και όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω απαιτούν σημαντικούς πόρους, οργάνωση

3 ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ και διαδικασίες τόσο για την αρχική υλοποίηση όσο και για τη λειτουργία. Και, όπως συζητείται στην επόμενη παράγραφο, ένα καίριο θέμα που προκύπτει είναι εάν θα χρησιμοποιούνται παράλληλα με την άμεση από την εταιρεία πώληση και μεσάζοντες, περίπτωση στην οποία τίθενται ζητήματα συντονισμού και διαχείρισης των παράλληλων δικτύων και των αντιδράσεων, προστριβών ή αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ τους. Αυτός ο προβληματισμός παραπέμπει στο ρόλο των εδιαμέσων, τις λειτουργίες που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν και τη χρησιμότητά τους: μια εταιρεία που θα αποφασίσει να τους παρακάμψει πρέπει να αναλάβει να εκτελέσει τις λειτουργίες και τις διαδικασίες και να παρέχει στον τελικό πελάτη ό,τι αυτοί προσφέρουν. Η συμβολή των μεσαζόντων (χονδρεμπόρων, λιανεμπόρων, αντιπροσώπων, πρακτόρων κ.λπ.) έγκειται κατά βάση στη γεωγραφική κάλυψη της αγοράς και αναδείχθηκε πολύ έντονα τον περασμένο αιώνα, όταν οι περισσότερες αγορές έπαψαν να είναι τοπικές και έφτασαν πλέον στη διεθνοποίηση. Κάτω από τις σημερινές συνθήκες, είναι δύσκολο να οργανωθεί αποτελεσματικά μια αγορά χωρίς κάποιες λειτουργικές εξειδικεύσεις των «παικτών» που την αποτελούν. Στην προκειμένη περίπτωση, οι λειτουργίες αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής των προϊόντων από τον τόπο παραγωγής τους στα χέρια του τελικού αγοραστή απαιτούν καταμερισμό και εξειδίκευση των ενεργειών μεταξύ παραγωγού, διανομέα και ενδεχομένως πελάτη και αυτό αιτιολογεί την ύπαρξη των μεσαζόντων. Το χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο είναι εξειδικευμένες επιχειρήσεις που μπορούν να εκτελέσουν αυτές τις λειτουργίες με καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο απ ό,τι θα τις εκτελούσε ένας παραγωγός. Συγκεκριμένα, οι ρόλοι και οι λόγοι χρήσης των μεσαζόντων από τους παραγωγούς είναι οι ακόλουθοι : Μείωση του αριθμού των συναλλαγών. Με τους μεσάζοντες είναι δυνατόν να μειωθεί ο αριθμός των συναλλαγών προς το συμφέρον τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών. Αυτό συνεπάγεται μείωση σε χρόνο, κόστος και ενέργεια (κόπο) και για τις τρεις πλευρές. Κάλυψη της αγοράς. Οι χονδρέμποροι και οι λιανέμποροι διαδραματίζουν έναν ειδικό οικονομικό ρόλο ο οποίος συνίσταται στη διάθεση των προϊόντων στις διάφορες διασκορπισμένες γεωγραφικά αγορές. Η μεγάλη κάλυψη της αγοράς μεταφράζεται για τον παραγωγό σε υψηλό δυναμικό πωλήσεων και η αύξηση των πωλήσεων είναι σε πολλές περιπτώσεις άμεση συνάρτηση της πρόσβασης σε περισσότερα σημεία πώλησης.. Παπαβασιλείου, N. και Μπάλτας, Γ., (), ιοίκηση ικτύων ιανομής και Logistics, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.. ημητριάδης, Σ., Τζωρτζάκη, Α., (), Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Rosili, Παπαβασιλείου, N. και Μπάλτας, Γ., (), ιοίκηση ικτύων ιανομής και Logistics, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.

4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Προεπιλογή, ποικιλία, ποσότητα. Οι μεσάζοντες προβαίνουν στην επιλογή και συγκέντρωση των προϊόντων των διαφόρων παραγωγών και στη συνέχεια τα διαθέτουν στα σημεία πώλησης με τρόπο που διευκολύνει τους καταναλωτές ως προς τη σύγκριση, την αγορά συμπληρωματικών προϊόντων και γενικά στην πραγματοποίηση πολλών αγορών ταυτόχρονα. Υπηρεσίες προς πελάτες. Η μεταφορά, παράδοση, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή του προϊόντος είναι ορισμένες από τις υπηρεσίες τις οποίες αναλαμβάνει συχνά ένας μεσάζοντας για λογαριασμό του προμηθευτή του. Γνώση και παρακολούθηση της αγοράς. Παραδοσιακά, λόγω της άμεσης επαφής με τους αγοραστές, οι έμποροι συγκεντρώνουν εύκολα και μπορούν να μεταφέρουν στον παραγωγό πληροφορίες σχετικά με τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, τα χαρακτηριστικά τους, το δυναμικό της αγοράς, την εξέλιξη των αναγκών και των προτιμήσεων των υφιστάμενων και των υποψήφιων πελατών και τη συμπεριφορά των ανταγωνιστών. Η παρατήρηση των επιλογών των επιχειρήσεων ως προς την ηλεκτρονική πώληση, των αποτελεσμάτων και των επανατοποθετήσεών τους δείχνει μια ποικιλία στρατηγικών και μια τάση διερεύνησης των διαφόρων δυνατοτήτων. Τα γενικά συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι: Για εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες συχνά από τη φύση τους έχουν άμεσο δίκτυο πώλησης (τράπεζες, ιατρικές, εκπαιδευτικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες), η άμεση ηλεκτρονική πώληση έχει αναπτυχθεί από νωρίς και σε μεγάλο βαθμό. Αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία και κάθε είδους καταλύματα, ασφαλιστικές εταιρείες που χρησιμοποιούσαν πράκτορες/ πρακτορεία ως δίκτυα πώλησης, προτείνουν άμεση πώληση στους ιστοτόπους τους. Η άυλη φύση της υπηρεσίας και το γεγονός ότι ο πελάτης θα έρθει έτσι κι αλλιώς σε επαφή με την εταιρεία για την παροχή της υπηρεσίας διευκολύνει την επαφή και για απευθείας πώληση. Για εταιρείες που πωλούν ψηφιακά προϊόντα, θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η άμεση ηλεκτρονική πώληση αποτελεί το κατεξοχήν δίκτυο πωλήσεων. Όμως, ενώ για προϊόντα λογισμικού αυτό επαληθεύεται, σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως ηλεκτρονικά παιγνίδια, μουσική ή κινηματογραφικές ταινίες, οι «παραγωγοί» πωλούν συχνά μέσω τρίτων ηλεκτρονικών καταστημάτων και όχι δικών τους, αν και στον καλλιτεχνικό χώρο νέοι. Γούναρης, Σ., (), Μάρκετινγκ υπηρεσιών, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.. Βλ. π.χ. πληθώρα ηλεκτρονικών καταστημάτων μουσικής

5 ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ και όχι πολύ γνωστοί καλλιτέχνες επιδιώκουν την άμεση επαφή με το κοινό τους. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο αγοραστής γνωρίζει και ενδιαφέρεται περισσότερο για το προϊόν παρά για τον παραγωγό, και η τεράστια ποικιλία τίτλων καθιστά χρήσιμους τους ηλεκτρονικούς μεταπωλητές καταστήματα που συγκεντρώνουν αυτή την ποικιλία τίτλων. Οι εταιρείες παραγωγής υλικών προϊόντων είναι αυτές για τις οποίες ο προβληματισμός είναι ό πιο έντονος και οι απαιτήσεις μεγαλύτερες, καθότι συσσωρεύονται όλοι οι περιορισμοί και τα κόστη αποθήκης, διακίνησης, παραγγελιοληψίας, κάλυψης της αγοράς, φυσικής διανομής, διαχείρισης παράλληλων δικτύων. Η ανάλυση των κατευθύνσεων προς τις οποίες κινούνται οι επιχειρήσεις αυτές δείχνει πως ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών καταναλωτικών προϊόντων πειραματίζεται στην ηλεκτρονική πώληση, δοκιμάζοντας εναλλακτικές προσεγγίσεις. Θα αναδείξουμε τους σχετικούς προβληματισμούς μέσα από την παρουσίαση παραδειγμάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιλογών: από αποκλειστική άμεση ηλεκτρονική πώληση μέχρι την απουσία κάθε άμεσης πώλησης. Περίπτωση. Dell: επιλογή κατάργησης των μεσαζόντων. Η εταιρεία Dell αποτελεί ένα από τα πλέον γνωστά και επιτυχημένα παραδείγματα κατασκευαστών που εγκατέλειψαν την πώληση των προϊόντων τους, ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέσω αντιπροσώπων και καταστημάτων/αλυσίδων λιανικής πώλησης και ανέλαβαν εξ ολοκλήρου και σχεδόν αποκλειστικά (με κάποιες διαφοροποιήσεις ανά γεωγραφική περιοχή ή χώρα, όπως η Ελλάδα) την πώληση μέσω του ιστοτόπου τους. Η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι το κοινό-στόχος της ήταν εξοικειωμένο με την τεχνολογία και έχει σε ικανοποιητικό βαθμό γνώση του τι είδους προϊόν θέλει, και πρότεινε την κατά παραγγελία πώληση Η/Υ (built-to-order). Παράλληλα δημιούργησε ένα δίκτυο υπεργολάβων και συνεργατών για τις διαδικασίες από τη συναρμολόγηση έως την παράδοση του προϊόντος και μια τεχνολογική υποδομή που υποστηρίζει αξιόπιστα και αποτελεσματικά αυτό το δίκτυο, με αποτέλεσμα να κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά. Περίπτωση. Πολλαπλά σενάρια ηλεκτρονικής απευθείας πώλησης. Και στις αγορές των μη τεχνολογικών καταναλωτικών προϊόντων, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες, όπως η Nike και η Levi s, προτείνουν άμεση ηλεκτρονική πώληση, αλλά όχι. Τα λεγόμενα direct-to-fan μοντέλα nies-are-increasingly-going-direct-consumers-nasdaq-orcl-.htm..

6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αποκλειστική, διαθέτοντας ταυτόχρονα (κάποια ή όλα) τα προϊόντα τους και μέσω άλλων ηλεκτρονικών και φυσικών καταστημάτων. Αντίθετα, η Bosch στον ιστότοπό της πουλά ανταλλακτικά των προϊόντων της και πολύ λίγες από τις μικροσυσκευές της, ενώ παραπέμπει σε φυσικά καταστήματα για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα της. Ενδιαφέρον παράδειγμα αποτελούν και τα προϊόντα καθημερινής χρήσης (Fast Moving Consumer Goods). Η P&G (Procter and Gamble), ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους στην αγορά των καταναλωτικών προϊόντων, άνοιξε τον Μάιο του στις ΗΠΑ ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στο οποίο διέθετε απευθείας στον τελικό καταναλωτή τα προϊόντα της. Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός του ηλεκτρονικού καταστήματος έγινε κατόπιν έρευνας σε. καταναλωτές ώστε αυτό να είναι όσο πιο κοντά στις προδιαγραφές του ιδανικού καταστήματος. Ο ιστότοπος, εκτός από την πώληση, προσφέρει δυνατότητες εξαργύρωσης εκπτωτικών κουπονιών, σχολιασμού από τους χρήστες, βαθμολόγησης, forum και σύνδεσης με τα κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα με την εταιρεία, στόχος αυτής της απόφασης δεν ήταν να ανταγωνιστεί όλα τα υπόλοιπα δίκτυα που πωλούν τα προϊόντα της ηλεκτρονικά σουπερμάρκετ και καταστήματα, και όλα τα φυσικά σουπερκαι μινι-μάρκετ και λοιπά σημεία πώλησης. Προτεραιότητά της είναι ο πειραματισμός και η απόκτηση εμπειρίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η ενίσχυση και επιβεβαίωση της εικόνας και παρουσίας της επωνυμίας της σ ένα περιβάλλον όπου ο «θόρυβος» από τον καταιγισμό μηνυμάτων και προϊόντων κάνει τη διαφοροποίηση πιο δύσκολη, η κατανόηση της συμπεριφοράς του αγοραστή στο διαδίκτυο και η άμεση επαφή με τον πελάτη: η δυνατότητα να τον μαθαίνει, να τον ανταμείβει, να του κάνει εξατομικευμένες προτάσεις και γενικότερα να δουλεύει πιο άμεσα μαζί του. Σήμερα το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει αναπτυχθεί πλήρως, περιλαμβάνοντας όλες τις μάρκες, προϊόντα Εικόνα.. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της P&G στις ΗΠΑ. και κωδικούς (βλ. Εικόνα.). Στην Ελλάδα, η P&G δεν δια θέτει αντί cms/s//effa-d-df-a-feaba.html#axzzszdsqvga..

7 ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ στοιχο ηλεκτρονικό κατάστημα. Όμως στη σελίδα της epithimies. gr όπου παρουσιάζει προϊόντα, οδηγίες και συμβουλές χρήσης, εκπτωτικά κουπόνια, άρθρα και ιδέες για την καθημερινή ζωή της νοικοκυράς κ.ά. έχει μια περιοχή «οκιμάζω και αγοράζω» η οποία περιέχει προϊόντα που έχουν αξιολογήσει καταναλωτές, δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης, δήλωσης «Μου αρέσει», σχολίων και κοινοποίησης, καθώς και τη δυνατότητα «Αγοράστε Online» η οποία παραπέμπει σε επιλεγμένα ανεξάρτητα από την P&G ηλεκτρονικά καταστήματα για την αγορά, πληρωμή και παραλαβή των προϊόντων (βλ. Εικόνα.). Εικόνα.. Η ελληνική σελίδα «Επιθυμίες» της P&G και η παραπομπή σε «τρίτα» ηλεκτρονικά καταστήματα για αγορά προϊόντων. Περίπτωση. Επιλογής μη άμεσης ηλεκτρονικής πώλησης στον τελικό πελάτη, Petzl: ηλεκτρονική πώληση στους μεταπωλητές αλλά όχι στους τελικούς πελάτες. Η Petzl είναι μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία ( εργαζομένων, εκ. ευρώ κύκλου εργασιών το ), με έδρα στη Γαλλία, που κατασκευάζει τεχνικό εξοπλισμό για δύο αγορές: «σπορ/αναψυχή» (προϊόντα για αναρριχητικές δραστηριότητες, όπως αναρρίχηση, ορειβασία, πέρασμα φαραγγιών, σπηλαιολογία) και «εργασία/ διάσωση» (αντίστοιχος εξοπλισμός για επαγγελματίες, εταιρείες που εργάζονται σε ύψος, δυσπρόσιτα σημεία, διασώστες ). Η εταιρεία πραγματοποιεί το των πωλήσεών της στο εξωτερικό, σε περισσότερες από σαράντα χώρες, στις περισσότερες από τις οποίες κατέχει ηγετική θέση, ως ηγέτης ποιότητας προϊόντων και με υψηλό μερίδιο αγοράς. Τα δίκτυα πώλησης και διανομής της εταιρείας περιλαμβάνουν για την αγορά «σπορ/αναψυχή»: στην Γαλλία τα προϊόντα διακινούνται από μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων αθλητικών ειδών (Decathlon, GoSport) (μέσω κεντρικών αγορών) και άλλων εξειδικευμένων μικρότερων καταστημάτων αθλητικών ειδών. Ο ίδιος τύπος δικτύου διανομής χρησιμοποιείται και στις ΗΠΑ, με μεγαλύτερη αλυσίδα καταστη-.

8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ μάτων την εταιρεία REI. Οι εξαγωγές γίνονται μέσω των εισαγωγέων σε κάθε χώρα (εκ των οποίων ορισμένοι είναι αποκλειστικοί), εκτός από τις ΗΠΑ όπου η Petzl έχει δική της θυγατρική. Σε μικρές χώρες-αγορές όπου δεν υπάρχουν εισαγωγείς, η εταιρεία πουλά απευθείας στους λιανοπωλητές. Στον τομέα «εργασία/διάσωση» οι πωλήσεις γίνονται απευθείας στους μεγάλους πελάτες (αστυνομία, πυροσβεστική, θέρετρα για σκι) και επίσης μέσω χονδρεμπόρων και εισαγωγέων. Και για τις δύο αγορές-στόχους η εταιρεία διαθέτει μια δύναμη πωλητών η οποία αποτελείται από πωλητές της εταιρείας και αντιπροσώπους. Παράλληλα τα προϊόντα της εταιρείας πωλούνται ηλεκτρονικά από τις αλυσίδες καταστημάτων που έχουν αναπτύξει ηλεκτρονική πώληση καθώς και από αμιγώς διαδικτυακά ή μη άλλα σχετικά καταστήματα. Ενώ έχει αναπτύξει από τα τέλη της δεκαετίας του έναν ιστότοπο πολύ πλούσιο και ενημερωμένο ως προς τα προϊόντα της αλλά και τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιούνται, η Petzl έχει μέχρι στιγμής αποφασίσει να μην προτείνει από τον ιστότοπό της ηλεκτρονική πώληση στον τελικό πελάτη της. Οι λόγοι αυτής της επιλογής ακολουθούν το εξής σκεπτικό: η αξία των μεμονωμένων προϊόντων είναι μικρή, η συχνότητα αγοράς τους χαμηλή, συνήθως αγοράζονται μαζί με λοιπό εξοπλισμό που δεν καλύπτει απαραίτητα η γκάμα προϊόντων της Petzl, και ο αγοραστής θέλει να εξετάσει από κοντά το προϊόν. Συνεπώς, για τον αγοραστή η χρησιμότητα είναι περιορισμένη και από την εταιρεία εκτιμήθηκε ότι το κόστος διαχείρισης και εξυπηρέτησης (έκδοση παραστατικών, αποστολή, επιστροφές κ.λπ.) μικρών παραγγελιών ανά τον κόσμο ήταν μεγαλύτερο από τα εκτιμώμενα έσοδα των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Επιπλέον, σημαντικό λόγο αποτελεί η καλή συνεργασία που επιθυμεί να διατηρήσει η εταιρεία με τους μεταπωλητές της. Εφόσον αυτά παραμένουν τα κύρια σημεία αγοράς για τους πελάτες, η άμεση ηλεκτρονική πώληση από την Petzl θα οδηγούσε σε κανιβαλισμό που δεν είναι ούτε επιθυμητός ούτε αποδοτικός. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία χρησιμοποιεί τον ιστότοπό της ως μέσο ενδυνάμωσης της εικόνας της, ενημέρωσης και υποστήριξης των πελατών της (στρατηγική έλξης - pull ), αλλά όχι ως κανάλι πώλησης. Από την άλλη πλευρά, η εταιρεία αξιο ποίησε το διαδίκτυο ως κανάλι εμπορικών συναλλαγών με τους ανά τον κόσμο μεταπωλητές της. Ανέπτυξε ένα κλειστό δίκτυο (extranet) μέσω του οποίου γίνονται ηλεκτρονικές. ημητριάδης, Σ., Τζωρτζάκη, Α., (), Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Rosili.

9 ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ παραγγελίες χονδρικής πώλησης και παρέχεται υποστηρικτικό υλικό στους μεταπωλητές (επεξηγήσεις για τη χρήση, συντήρηση και έλεγχο των προϊόντων, επιχειρήματα για την πώληση, αφίσες και άλλο διαφημιστικό υλικό κ.λπ., στα πλαίσια μιας στρατηγικής ώθησης - «push»)... Σύγχρονα θέματα ηλεκτρονικών καταστημάτων Μια σημαντική διαφορά μεταξύ ηλεκτρονικών και φυσικών καταστημάτων, που όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο αποτελεί και λόγο μη πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών, είναι η διάσταση της κοινωνικοποίησης της διαδικασίας αγοράς το γεγονός ότι ο αγοραστής μοιράζεται με άλλα άτομα, φίλους, τη δια δικασία επίσκεψης ενός καταστήματος, συζητώντας μαζί τους και ζητώντας τη γνώμη τους. Παράλληλα, ένα χαρακτηριστικό που μειώνει την ελκυστικότητα των ηλεκτρονικών καταστημάτων είναι ο τρόπος παρουσίασης των προϊόντων, που τις περισσότερες φορές εμφανίζεται ως ένας κατάλογος προϊόντων με τις τιμές τους, παρουσίαση που δεν έχει καμία σχέση με αυτή των φυσικών καταστημάτων. Στις επόμενες δύο παραγράφους συζητούνται τάσεις και στρατηγικές σχετικά με τα δύο αυτά θέματα, την κοινωνικότητα των ηλεκτρονικών καταστημάτων και την τρισδιάστατη μορφή τους.... Social shopping & commerce Οι όροι social shopping και Social commerce αναφέρονται σε εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας που υποστηρίζουν διάδραση μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων κατά τη διάρκεια μιας αγοράς, προσομοιάζοντας τις συνθήκες ανθρώπινης επαφής και κοινωνικοποίησης που μπορεί να συμβεί σ ένα φυσικό κατάστημα. Τέτοια στοιχεία κοινωνικοποίησης μπορεί να αφορούν στην επαφή του πελάτη με το προσωπικό του καταστήματα (πωλητές) ή/και επαφές μεταξύ πελατών (του πελάτη με άτομα που τον συνοδεύουν στα ψώνια ή ακόμη και με άλλους πελάτες που βρίσκονται εκείνη την ώρα στο κατάστημα ή που το έχουν επισκεφτεί προηγουμένως). Ειδικότερα το Social commerce παραπέμπει συνήθως στη χρήση των κοινωνικών δικτύων στο πλαίσιο ηλεκτρονικών συναλλαγών και εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα εργαλεία και οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται γι αυτό το σκοπό περιλαμβάνουν: Live chat. Το live chat είναι μια υπηρεσία που προσφέρει στον καταναλωτή. Liz C. Wang, Julie Baker, Judy A. Wagner & Kirk Wakerfi eld, (), Can a retail Web site be social?, Journal Of Marketing, Vol., No., pp. -.

10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ζωντανή βοήθεια, βασικά με τη μορφή ενός μικρού παραθύρου στην οθόνη μέσω του οποίου ο επισκέπτης επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με έναν εκπρόσωπο της εταιρείας, μέσω κειμένου, αν και πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν και επικοινωνία φωνής ή και βίντεο. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να υπάρχει μόνιμα ή να εμφανίζεται αυτόματα αφού περάσουν - λεπτά από τη στιγμή της σύνδεσης του επισκέπτη στη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Avatar. Παραδοσιακά ο όρος Avatar αναφέρεται στην απεικόνιση μιας ανθρώπινης μορφής με τη μορφή κινούμενου σχεδίου. Πλέον το Avatar είναι η ηλεκτρονική (δισδιάστατη ή τρισδιάστατη) απεικόνιση μιας εικονικής ανθρώπινης μορφής, η οποία εμφανίζεται στην ηλεκτρονική σελίδα μιας εταιρείας και διαδραματίζει κάποιο ρόλο κάθε φορά που ένας χρήστης του internet επισκέπτεται τη σελίδα. Πέραν της παροχής εξατομικευμένης πληροφόρησης και της διευκόλυνσης του καταναλωτή στην πλοήγηση μιας ηλεκτρονικής σελίδας και στην αγορά, τα Avatars μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως μέσα ανάπτυξης διαπροσωπικής επικοινωνίας και διαλόγου με τον επισκέπτη, κάτι το οποίο αυξάνει την ψυχαγωγική και πληροφοριακή αξία της εν λόγω ηλεκτρονικής σελίδας. υνατότητα στους πελάτες να βαθμολογούν (rate) τα προϊόντα, να μεταδίδουν πληροφορίες γρήγορα σχετικά με τη σχέση τιμής/αξίας και άλλους παράγοντες σε άλλους πελάτες, να γράφουν σχόλια και κριτικές (reviews) με τη μορφή ελεύθερου κειμένου, όπου οι πελάτες εκφράζουν την εμπειρία τους από το προϊόν ή την υπηρεσία, την εξυπηρέτηση του ηλεκτρονικού καταστήματος (βλ. Εικόνα.). υνατότητα στους χρήστες να μοιράζονται (share) πληροφορίες για το προϊόν από ένα site σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα. Αυτό επιτρέπει σε ένα άτομο να επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους σε διάφορα μέρη προκειμένου, για παράδειγμα, να δείξει στους φίλους του τη φωτογραφία του προϊόντος που σκέφτεται να αγοράσει και να ζητήσει τη γνώμη τους. ημοσκοπήσεις (polls), που επιτρέπουν στους επισκέπτες να ψηφίσουν για το καλύτερο προϊόν, την καλύτερη προσφορά και άλλα θέματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή και γενικότερα θέματα σχετικού ενδιαφέροντος. ημιουργία προφίλ (profi le) και δυνατότητα αναζήτησης άλλων ατόμων/ επισκεπτών με ομοειδείς προτιμήσεις, ενδιαφέροντα κ.λπ. Forums που παρέχουν χώρο για τους επισκέπτες και πελάτες όπου μπορούν να συζητούν για τα προϊόντα, την εταιρεία και άλλα σχετικά θέματα.. Holzwarth, M., Janiszewski,C. & Neumann, M.M., (), The Infl uence of Avatars on Online Consumer Shopping Behavior, Journal of Marketing, Vol. (October), -.

11 ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Εικόνα.. Βαθμολόγηση προϊόντων και σχόλια στο ηλεκτρονικό κατάστημα της P&G στις ΗΠΑ και στο χώρο «οκιμάζω και αγοράζω» στην ελληνική σελίδα «Επιθυμίες». Οι πιο πάνω εφαρμογές μπορούν να υπάρχουν αυτόνομα στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά η σύνδεση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος με τις σελίδες της εταιρείας στα κοινωνικά δίκτυα προσφέρει επίσης πολλές από αυτές τις δυνατότητες, γι αυτό είναι πλέον συστηματική και λειτουργεί αμφίδρομα: από το ηλεκτρονικό κατάστημα ο επισκέπτης μπορεί να μεταβεί στο Facebook για να δει ή να γράψει αξιολογήσεις και σχόλια ή/και, αφού λάβει μια ειδοποίηση στο Facebook, μπορεί να μεταβεί στο κατάστημα για κάποια αγορά. Έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση τέτοιων εργαλείων κοινωνικοποίησης επιδρούν θετικά στην αγοραστική εμπειρία, αυξάνοντας την ευχαρίστηση και το ενδιαφέρον του επισκέπτη, μειώνοντας την προσπάθεια πλοήγησης και αναζήτησης πληροφοριών, βελτιώνοντας την ευχρηστία, την ελκυστικότητα και τη γενικότερη εικόνα του ιστότοπου, και αυξάνοντας την εμπιστοσύνη προς αυτόν, ιδίως λόγω της ύπαρξης σχολίων και αξιολογήσεων από άλλους καταναλωτές. Πάντως και. Andrew T. Stephen & Olivier Toubia, Columbia University, (), Deriving Value from Social Commerce Networks, Journal of Marketing Research. XLVII:, Giamanco, B. &Gregoire, K., (), Tweet Me, Friend Me, Make Me Buy, Harvard Business Review, (July th), Jiyoung Cha, (), Shopping on social networking websites: Attitudes toward real versus virtual items, Journal of Interactive Advertsing, Vol., No., pp. -.

12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αυτός ο χώρος αποτελεί πεδίο δοκιμών και πειραματισμού. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η ηγέτιδα του λιανεμπορίου εταιρεία Tesco δοκίμασε το τη δημιουργία ενός εικονικού χώρου δοκιμής ρούχων στη σελίδα της στο Facebook, εφαρμογή με την οποία ο υποψήφιος αγοραστής μπορούσε να ανεβάσει δικές του φωτογραφίες και να δει τον εαυτό του να φορά ένα ρούχο πείραμα που δεν συνεχίστηκε. Επίσης έχουν εμφανιστεί και ξεχωριστοί ιστότοποι ηλεκτρονικά καταστήματα που είναι σχεδιασμένα με το σκεπτικό του social shopping, στηριζόμενα δηλαδή στην επικοινωνία και διάδραση μεταξύ πελατών ή πελατών και ανθρώπων της μόδας για να συζητούν και να Εικόνα.. Ιστότοπος social shopping προτείνουν αγορές προϊόντων (βλ. Εικόνα.).... Εικονικοί κόσμοι και τρισδιάστατα ηλεκτρονικά καταστήματα Η χρήση τρισδιάστατου περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας αποτελεί ακόμη ένα πολύ πρόσφατο πεδίο έρευνας και πειραματισμού που συνδέεται ως ένα βαθμό και με τη ιδέα του social shopping. Η ανάπτυξή τους στηρίζεται στο περιβάλλον των εικονικών κόσμων (Virtual Worlds) μέσα στους οποίους οι χρήστες αλληλεπιδρούν μέσω των αντιπροσώπων τους (τα avatars). Ενώ αρχικά οι δραστηριότητες των χρηστών εξαντλούνταν στα διαδικτυακά παιχνίδια, σύντομα οι χρήστες άρχισαν να εμπλέκονται σε πλήθος άλλων δραστηριοτήτων. Οι χρήστες. -avatar, t- ting-room.. Krasonikolakis, I., (), D Internet Retailing: Experimental Investigation of Interactive Shopping Interface Store Atmosphere Effects on User-Consumer Buying Behaviour. PhD Thesis, Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology.

13 ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ άρχισαν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να εμπλουτίζουν τις κοινωνικές εκφάνσεις της ζωής τους, να προβαίνουν στην απόκτηση αντικειμένων που θεωρούνται αξιόλογα μέσα στους εικονικούς κόσμους (π.χ. σπιτιών, αυτοκινήτων, επίπλων, ρούχων για τα avatars κ.ά.), να συμμετέχουν στη διοργάνωση και πραγματοποίηση κοινωνικών (κερδοσκοπικών και μη) εκδηλώσεων, καθώς και σε πλήθος άλλων δραστηριοτήτων. Σύντομα, μέσα στους κόσμους αυτούς, τα στοιχεία της κοινωνικοποίησης και της μέσω χρημάτων ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών άρχισαν να εδραιώνονται. Η εμπορική δραστηριότητα άρχισε να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς καθιστώντας τα τρισδιάστατα διαδικτυακά περιβάλλοντα ένα νέο κανάλι του λιανεμπορίου. Η δυναμική των τρισδιάστατων διαδικτυακών περιβαλλόντων μπορεί να διαφανεί από το γεγονός ότι στο πρώτο τρίμηνο του υπήρχαν εγγεγραμμένοι εκατομμύρια χρήστες, και στο πρώτο τρίμηνο του, δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, οι συναλλαγές μεταξύ των χρηστών το, μόνο στον εικονικό κόσμο Second Life, ανήλθαν σε εκατομμύρια, και υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του θα έχουν δαπανηθεί πάνω από δισεκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο για ψηφιακά αγαθά (virtual items) μέσα στο έτος. Το έντονο στοιχείο της κοινωνικοποίησης και της δημιουργίας διαδικτυακών ομάδων με κοινούς σκοπούς και ενδιαφέροντα διαφαίνεται και στην αγοραστική συμπεριφορά των χρηστών-καταναλωτών στους χώρους αυτούς. Για παράδειγμα, αν οι χρήστες εντάσσονται σε μια ομάδα η οποία προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη μόδα και τις νέες τάσεις, τότε τα avatars των χρηστών αυτών ενδυματολογικά θ ακολουθούν τις νέες τάσεις. Ομοίως, μπορεί να εμπιστεύονται και να ακολουθούν τις προτροπές των «εικονικών» τους φίλων για την επίσκεψη σε συγκεκριμένα καταστήματα, όπως επίσης μπορούν να πηγαίνουν μαζί τους για ψώνια. Η πρακτική όπου δύο ή περισσότερα avatars πηγαίνουν μαζί για ψώνια αποτελεί σύνηθες φαινόμενο στους εικονικούς κόσμους. Το γεγονός αυτό υπονοεί τη διαδικτυακή παρουσία δύο ή περισσότερων ατόμων (μέσω των avatars) στο ίδιο μέρος, την ίδια στιγμή. Ένα από τα χαρακτηριστικά που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στα τρισδιάστατα διαδικτυακά περιβάλλοντα λόγω της φύσης τους, είναι η ατμόσφαιρα του καταστήματος και ιδιαίτερα η δομή του καταστήματος. Για παράδειγμα, η δομή ενός παραδοσιακού καταστήματος έχει λίγα κοινά στοιχεία με τη δομή ενός δισδιά-. Emarketer, (), Boom time in second life: no recession for virtual economy, emarketer.com/article.aspx?r=.. Krasonikolakis, I., Vrechopoulos, A. and Pouloudi, A., (), Defi ning, Applying and Customizing Store Atmosphere in Virtual Reality Commerce: Back to Basics?, International Journal of E-Services and Mobile Applications, (), pp. -.

14 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στατου ηλεκτρονικού καταστήματος εξαιτίας, εκτός των άλλων, της διαφοράς της μιας επιπλέον διάστασης. Από την άλλη πλευρά, στα τρισδιάστατα διαδικτυακά περιβάλλοντα, τα στοιχεία της δομής ενός καταστήματος μπορούν να παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με αυτά ενός παραδοσιακού καταστήματος. Σε ένα παραδοσιακό κατάστημα, ο πελάτης περιηγείται στους χώρους του καταστήματος και βλέπει και επιλέγει τα προϊόντα που επιθυμεί. Σ ένα τρισδιάστατο διαδικτυακό κατάστημα, ο πελάτης, μέσω του avatar του, επίσης περιηγείται στους χώρους του ώστε να δει τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα και να επιλέξει τα επιθυμητά προς αγορά. Παράλληλα, υπάρχουν αρκετά στοιχεία που είναι ικανά να διαφοροποιήσουν τη δομή ενός τρισδιάστατου διαδικτυακού καταστήματος τόσο από τα παραδοσιακά όσο και από τα δισδιάστατα ηλεκτρονικά. Για παράδειγμα, ένα avatar έχει τη δυνατότητα να πετάει μέσα σ ένα κατάστημα ώστε να είναι ορατά τα περισσότερα, αν όχι όλα, από τα διαθέσιμα προϊόντα του καταστήματος. Επίσης, μπορεί να επιλέξει έναν από τους διαθέσιμους σταθμούς τηλεμεταφοράς (teleporting stations) του καταστήματος ώστε να μεταβεί άμεσα στο σημείο του καταστήματος όπου εκτίθενται τα προϊόντα που επιθυμεί. Επιπλέον, όλες οι τεχνολογικές δυνατότητες και υπηρεσίες που παρέχονται από τα δισδιάστατα διαδικτυακά καταστήματα είναι εφαρμόσιμες και στα τρισδιάστατα. Πρόσφατη έρευνα διέκρινε πέντε διακριτούς τύπους δόμησης των καταστημάτων στα τρισδιάστατα διαδικτυακά περιβάλλοντα (βλ. Εικόνα.): (α) το warehouse που παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τη δόμηση των υπεραγορών του παραδοσιακού λιανεμπορίου, όπου τα προϊόντα εκτίθενται σε μεγάλους και μακρούς διαδρόμους, (β) το medium-size κατάστημα, μικρότερης επιφάνειας, με θεματική έκθεση των προϊόντων, (γ) το boutique, μικρών διαστάσεων με λίγα εκτιθέμενα προϊόντα και έμφαση σε στοιχεία πολυτέλειας και κύρους, Εικόνα.. Μορφές δόμησης τρισδιάστατων ηλεκτρονικών καταστημάτων. Krasonikolakis, I., (), ό.π..

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MARKETING ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η σημασία των Ηλεκτρονικών Κουπονιών στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η σημασία των Ηλεκτρονικών Κουπονιών στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η σημασία των Ηλεκτρονικών Κουπονιών στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» Επόπτης καθηγητής: Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία:

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Η Chipita International S.A. και η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η διαφήμιση στο διαδίκτυο. Η αποτελεσματικότητα και η δυναμική της απέναντι στα άλλα μέσα διαφήμισης στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ MARKETING ΑΠΌ ΤΟ THE MET HOTEL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπό της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για Ηλεκτρονικό Εµπόριο

Στρατηγική για Ηλεκτρονικό Εµπόριο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ιοίκησης Στρατηγική για Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-business Model Ontology Εργασία στο µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟN ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟN ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Αντωνελάκη Ελένης (ΑΜ: Τ02983) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Θέμα: «Η προώθηση της επιχείρησης μέσω της διαφήμισης στο διαδίκτυο» (World Wide Web Marketing & Promotion)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Θέμα: «Η προώθηση της επιχείρησης μέσω της διαφήμισης στο διαδίκτυο» (World Wide Web Marketing & Promotion) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Θέμα: «Η προώθηση της επιχείρησης μέσω της διαφήμισης στο διαδίκτυο» (World Wide Web Marketing & Promotion) ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κ ος. Χ. Κυτάγιας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Ανύσης Ιωάννης Α.Μ: 7032

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (E-COMMERCE AND ONLINE SHOP COMPARATIVE ANALYSIS)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (E-COMMERCE AND ONLINE SHOP COMPARATIVE ANALYSIS) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Α.Μ. 8916 ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Α.Μ 13155 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ONLINE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (E-COMMERCE AND ONLINE SHOP

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ_Ν ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ_Ν ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ_Ν ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Εισαγωγή των αρχών του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις μικρές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΟΥΧΩΡΗ Υποψήφιου Διδάκτορα ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Αλεξάνδρα Τζέλου Επιβλέπων: Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ- EXECUTIVE SUMMARY...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ε-MARKETING...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ- EXECUTIVE SUMMARY...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ε-MARKETING...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ- EXECUTIVE SUMMARY...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ε-MARKETING...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 2.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ E-MARKETING...5 2.2.1.:Ε-MARKETING ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...8 2.2.2.:Ε-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...9 2.2.3.:Ε-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Διαβάστε περισσότερα