ÂÞìá - âþìá ç ðïñåßá åîõãßáíóçò êáé ðñïóáñìïãþò

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÂÞìá - âþìá ç ðïñåßá åîõãßáíóçò êáé ðñïóáñìïãþò"

Transcript

1 Ôïõ ÄÇÌÇÔÑÇ ÌÁÑÇ - ÄÇÌÏÔÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ ÂÞìá - âþìá ç ðïñåßá åîõãßáíóçò êáé ðñïóáñìïãþò Με αργά αλλά σταθερά βήματα προχωρούν οι διαδικασίες εξυγίανσης και προσαρμογής των δημοτικών επιχειρήσεων στο νέο θεσμικό πλαίσιο. Μετά το νέο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, ειδική νομοθετική ρύθμιση ανοίγει το δρόμο για μετατάξεις από τις δημοτικές επιχειρήσεις σε άλλους φορείς, ενώ δήμαρχοι και υπουργείο Εσωτερικών συζητούν προκειμένου να καταρτιστεί ειδική διάταξη σύμφωνα με την οποία θα ρυθμιστούν τα χρέη των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την Εφορεία. 37 ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ

2 ÄÇÌÏÔÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ) συζητεί με το υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να υπάρξει μία κοινή πλατφόρμα συνεννόησης για το οριστικό κλείσιμο οικονομικών εκκρεμοτήτων, οι ο- ποίες ταλαιπωρούν χρόνια τους δήμους που έχουν ζημιογόνες δημοτικές επιχειρήσεις. Στο γενικότερο πλαίσιο, το υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώσει αναλυτικό οδηγό, ο ο- ποίος περιέχει όλες τις νομοθετικές αλλαγές, οι οποίες έχουν εκδοθεί και αφορούν τις προσαρμογές που πρέπει να κάνουν οι δήμαρχοι. Οι οδηγίες είναι σαφείς ως προς τα αναγκαία βήματα που θα χρειαστεί να υλοποιήσουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να καταργήσουν ή να συγχωνευόσουν ζημιογόνες δημοτικές επιχειρήσεις και να τις προσαρμόσουν στο νέο καθεστώς. Δύο είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι δήμοι στην προσπάθεια η οποία καταβάλλεται και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος έτους: Πρώτον, τι θα κάνουν για να μην στείλουν στην ανεργία τους υπαλλήλους που πλεονάζουν από τις δημοτικές επιχειρήσεις. Δεύτερον, πώς θα ρυθμίσουν τα χρέη χωρίς να βουλιάξει οικονομικά ο δημοτικός προϋπολογισμός. Ο νόμος προβλέπει ότι τόσο οι αποζημιώσεις για τις απολύσεις, όσο και οι ρυθμίσεις των χρεών βαρύνουν τους δήμους, που είναι μέτοχοι των επιχειρήσεων. Πέρα από τις οφειλές προς τρίτους ένα μέρος των χρεών έχει συσσωρευτεί προς το ΙΚΑ, καθώς για αρκετά χρόνια δεν αποδίδονταν κανονικά οι εισφορές των ασφαλισμένων. Το υπουργείο Εσωτερικών φαίνεται να είναι διατεθειμένο να συνδράμει τους ΟΤΑ προκειμένου να κλείσουν τις μαύρες τρύπες που έχουν δημιουργηθεί στα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα ένα από τα επικρατέστερα σενάρια είναι να κατανεμηθούν σε 10 δόσεις και το ποσό να εξασφαλιστεί ακόμα και μέσω δανείου που θα συνάψουν οι δήμοι με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά σημεία των αλλαγών που έχουν θεσπιστεί καθώς οι προωθούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις που θα βοηθήσουν στην οριστική εξυγίανση των δημοτικών επιχειρήσεων. Πώς ρυθμίζονται οικονομικές εκκρεμότητες των αμιγών επιχειρήσεων Σύμφωνα με το σχέδιο ειδικής νομοθετικής διάταξης, η οποία έχει καταρτιστεί ρυθμίζονται χρέη που σχετίζονται με οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και το ΙΚΑ. Η ρύθμιση αφορά αμιγείς δημοτικές και διαδημοτικές επιχειρήσεις καθώς και ΔΕΥΑ. Ανεξάρτητα αν τελούν ή όχι υπό εκκαθάριση, είτε είναι ταμειακά βεβαιωμένες, θα α- παλλάσσονται από κάθε πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις. Οι εξοφλήσεις θα γίνονται από τους δήμους που τις έχουν συστήσει και εμφανίζονται ως μέτοχοι. Όπως επισημαίνεται στο σχέδιο νόμου, στις οφειλές αυτές θα περιλαμβάνονται και όσες προκύπτουν έπειτα από έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων. Η καταβολή των οφειλών πραγματοποιείται εφάπαξ ή σε δόσεις, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δέκατου μήνα από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της νομοθετικής ρύθμισης. Αν κάποιοι δήμοι δεν προβούν στο κλείσιμο των εκκρεμοτήτων τους, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται παραπάνω, τότε θα είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν κάθε είδους προσαυξήσεις. Με αντίστοιχο τρόπο ρυθμίζονται και οι ο- φειλές που σχετίζονται με περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. καθώς και δηλώσεις εισοδήματος και απόδοσης παρακρατηθέντων φόρων εισοδήματος. Η εξόφληση θα μπορεί να γίνει και σ' αυτή την περίπτωση σε δέκα ισόποσες δόσεις. Ωστόσο πρόστιμα και πρόσθετοι φόροι που έχουν καταβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου δεν μπορούν να επιστραφούν, αλλά ούτε και να διαγραφούν. Το σημείο κλειδί της νομοθετικής ρύθμισης βρίσκεται στη δεύτερη παράγραφο του επίμαχου άρθρου, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων ότι οι παραπάνω οφειλές των ΟΤΑ θα μπορούν να ε- ξοφληθούν με τη σύναψη δανείου. Μάλιστα αν δεν υπάρξει τροποποίηση της διάταξης, η σχετική απόφαση για τη δανειοδότηση θα μπορεί να λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Μετατάξεις και λοιπά ζητήματα προσωπικού Το θέμα του πλεονάζοντος προσωπικού των δημοτικών επιχειρήσεων ρυθμίζεται με διάταξη, η οποία περιέχεται στο νόμο 3613/'07. Συγκεκριμένα με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του επίμαχου νόμου, δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό των επιχειρήσεων, το οποίο δεν μεταφέρεται στον οικείο Δήμο ή σε νομικό πρόσωπο αυτού ή σε ανώνυμη ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ 38

3 ÄÇÌÏÔÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ εταιρεία του κατ εφαρμογή των ρυθμίσεων του νέου Κώδικα, να μεταταχθεί -μεταφερθεί σε οποιαδήποτε Περιφέρεια ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα. Από τα νομικά αυτά πρόσωπα εξαιρούνται όσα είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο. Όπως υπογραμμίζεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης αυτής είναι: Το προσωπικό αυτό να μην έχει μεταφερθεί ως πλεονάζον στο δήμο, σε νομικά του πρόσωπα ή σε Ανώνυμες Επιχειρήσεις του. Το προσωπικό αυτό να απασχολούνταν στην Επιχείρηση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μέχρι Σε διαφορετική περίπτωση οι συμβάσεις εργασίας του θα πρέπει να έχουν αναγνωριστεί ως αορίστου χρόνου κατά τη διαδικασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π/Δ 164/2004. Για τη μεταφορά του προσωπικού χρειάζεται να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην απόφαση αυτή θα καθορίζεται το πλεονάζον προσωπικό, που δεν έχει μεταφερθεί στον δήμο ή στα νομικά του πρόσωπα. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να έχει υ- ποβληθεί αίτηση μεταφοράς του ενδιαφερόμενου, στο φορέα υποδοχής. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί στην Περιφέρεια, τη νομαρχία, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα. Από τη στιγμή που θα ληφθεί σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν μόνο έξι μήνες στη διάθεσή τους για να καταθέσουν αίτηση μετάταξης. Ο φορέας που απευθύνεται ο ενδιαφερόμενος για μετάταξη θα πρέπει σε 60 ημέρες α- πό την υποβολή της αίτησης να δημοσιεύσει την απόφασή του. Το αρμόδιο όργανο για τη λήψη της επίμαχης απόφασης διαφοροποιείται ανάλογα με τον φορέα. Για αίτηση που θα υποβάλλεται σε Περιφέρεια, αρμόδιος είναι ο γενικός γραμματέας. Για αίτηση που θα υποβάλλεται σε νομαρχία, αρμόδιο είναι το νομαρχιακό συμβούλιο. Για αίτηση που θα υποβάλλεται σε νομικό πρόσωπο, αρμόδιο είναι το διοικητικό συμβούλιο του. Η σχέση που θα έχει ο κατατασσόμενος στο νέο φορέα θα είναι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι όροι εργασίας και αμοιβής θα είναι ίδιοι με εκείνους του λοιπού προσωπικού του φορέα. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία του στην Επιχείρηση από την οποία μετατάχθηκε. Η πράξη κατάταξης του μεταφερόμενου προσωπικού, δημοσιεύεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου ΟΤΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μορφές δημοτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τον νέο Δημοτικό Κώδικα Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις διακρίνονται μεταξύ άλλων σε τέσσερις βασικές μορφές. Στις κοινωφελείς, τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται προγράμματα κοινωνικών δομών, εκείνες που είναι ειδικού σκοπού και τις αστικές μη κερδοσκοπικές. Στην πρώτη κατηγορία των κοινωφελών, η δραστηριότητά τους δεν είναι συνυφασμένη με την επιδίωξη κέρδους, αλλά με την καλύτερη και α- ποτελεσματικότερη άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Κοινωνικές υπηρεσίες, παιδεία, αθλητισμός και περιβάλλον είναι ορισμένοι από τους ά- ξονες στην κατηγορία αυτή. Οι δήμοι μπορούν να συμπεριλάβουν και να συστήσουν κοινωφελείς επιχειρήσεις που θα ασχολούνται με τις εξής ενδεικτικές δραστηριότητες: τη λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού, τη λειτουργία ΚΑΠΗ, τη λειτουργία κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες, τη λειτουργία δημοτικού ιατρείου, την υλοποίηση προγράμματος για την υ- ποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά, την υλοποίηση προγράμματος για την ελληνική γλώσσα στους μετανάστες, την υλοποίηση προγράμματος για την αναψυχή ατόμων με αναπηρία. τη λειτουργία βιβλιοθήκης, τη λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τη λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, τη λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου, τη λειτουργία μουσείου, τη λειτουργία πινακοθήκης, τη λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου, τη λειτουργία φιλαρμονικής, τη λειτουργία ωδείου, τη λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, τη λειτουργία γυμναστηρίου, τη λειτουργία αθλητικού κέντρου, τη διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών 39 ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ

4 ÄÇÌÏÔÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, την εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων μιας περιοχής, τη διαχείριση μιας ιαματικής πηγής της περιοχής, τη λειτουργία σφαγείου, τη λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης ενός δήμου. Στην εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών επισημαίνεται ότι στους σκοπούς κοινωφελούς επιχείρησης μπορεί να ανήκει ακόμα και η επισκευή - συντήρηση και αξιοποίηση ιστορικού κτιρίου. Για παράδειγμα το σπίτι ενός λογοτέχνη στη γενέτειρά του. Με σκοπό την ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας του συγκεκριμένου λογοτέχνη, είναι δυνατή η σύσταση κοινωφελούς επιχείρησης με σκοπό την επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση του σπιτιού καθώς, επίσης, και τη συγκέντρωση του έργου του, τη διοργάνωση σχετικών ημερίδων και εκδηλώσεων ακόμα και την έκδοση σχετικού βιβλίου. Ωστόσο υπογραμμίζεται ρητά ότι, δεν αποτελούν αντικείμενο της δραστηριότητας κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης δράσεις ό- πως η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, η αποκομιδή απορριμμάτων, η δημιουργία και συντήρηση πρασίνου και η λειτουργία κοιμητηρίων. Σε περίπτωση που ήδη λειτουργούν τέτοιου είδους δημοτικές επιχειρήσεις, αυτές θα πρέπει να κλείσουν τον κύκλο τους μέχρι το τέλος του Από την κατηγορία των κοινωφελών επιχειρήσεων εξαιρούνται και δραστηριότητες που έχουν σχέση μεταξύ άλλων με τη δημιουργία τοπικών συμβουλίων παραβατικότητας, τη σύσταση τοπικών Συμβουλίων Νέων και την προστασία μουσείων και αρχαιολογικών - ιστορικών χώρων. Δεν μπορεί δηλαδή να συσταθεί δημοτική επιχείρηση για τη προστασία του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Ωστόσο μπορεί να συσταθεί επιχείρηση που θα έχει ως στόχο της τη προστασία ενός σπηλαίου που αποτελεί περιουσία ενός Δήμου. Εκτός κοινωφελών Επιχειρήσεων τίθενται και δραστηριότητες που αφορούν την ύδρευση και αποχέτευση, τις σχολικές επιτροπές, το πολιτιστικό τουρισμό καθώς και θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας. Μία υποκατηγορία κοινωφελών επιχειρήσεων είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες διαχειρίζονται προγράμματα κοινωνικών δομών. Αυτά τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στα πλαίσια του Γ Κ.Π.Σ. με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Οικονομίας έχει εξασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των σχετικών προγραμμάτων μέχρι τον Αύγουστο του Οι δημοτικές επιχειρήσεις που ασχολούνται μ αυτό το αντικείμενο θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως έχουν μέχρι το τέλος του έτους. Όπως επισημάνεται στην εγκύκλιο του υ- πουργείου Εσωτερικών όσες δημοτικές επιχειρήσεις διαχειρίζονται τέτοια προγράμματα θα πρέπει να προσαρμοστούν στις διατάξεις του νέου Κώδικα και υποχρεωτικά να λάβουν τη μορφή κοινωφελούς επιχείρησης. Με αντίστοιχη κοινή υπουργική απόφαση παρατείνεται μέχρι τέλος Αυγούστου και η λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» το οποίο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Για το θέμα αυτό αναμένεται να εκδοθεί σύντομα κοινή υπουργική απόφαση. Οι Ανώνυμες Εταιρείες Οι ανώνυμες εταιρίες των Δήμων είναι ουσιαστικά εμπορικές εταιρίες, οι οποίες έχουν ως σκοπό τους το κέρδος και για το λόγο αυτό διέπονται από τους νόμους της ιδιωτικής οικονομίας. Διακρίνονται από τις ιδιωτικές ανώνυμες εταιρίες και χαρακτηρίζονται ως επιχειρήσεις των Δήμων από το γεγονός ότι ΟΤΑ διαθέτουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου τους. Οι ανώνυμες εταιρίες αυτής της κατηγορίας δραστηριοποιούνται ως κοινές ανώνυμες ε- ταιρίες, ως αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες και ως μονομετοχικές ανώνυμες εταιρίες. Αναγκαία βήματα για την ίδρυση τους μεταξύ άλλων είναι, η εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, η έκδοση σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση εταιρίας, η σύνταξη Καταστατικού και η αναγγελία στο επιμελητήριο. Επιχειρήσεις αστικές μη κερδοσκοπικές και ειδικού σκοπού Στις επιχειρήσεις των δήμων ειδικού σκοπού ανήκουν κυρίως οι ΔΕΥΑ. Η λειτουργία τους εξακολουθεί να διέπεται από το σχετικό ιδρυτικό νομοθετικό πλαίσιο του 1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ωστόσο το υπουργείο Εσωτερικών διατυπώνει και την άποψη ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ιδρυτικό τους νομοθετικό πλαίσιο παραπέμπει στο νέο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. Πάντως σε ό,τι αφορά τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των ΔΕΥΑ, επί συγκεκριμένων πράξεων ασκείται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Σε ότι αφορά τις αστικές μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, αυτές συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη πράξη σύστασής τους. Ωστόσο σύμφωνα με τον νέο Δημοτικό Κώδικα εφεξής, η σύσταση τους επιτρέπεται, μόνον στην περίπτωση που αυτό προβλέπεται ρητά από ειδική νομοθετική ρύθμιση ή από το κανονιστικό πλαίσιο εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 252 του Κώδικα οι Δήμοι δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε καμία άλλη ε- ταιρεία οποιασδήποτε μορφής, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο Κώδικα. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Δήμου σε υφιστάμενη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΟΤΑ. Τέλος εξαιρούνται και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δραστηριότητας δημοτικής επιχείρησης οι κρατικές αρμοδιότητες που έχουν παραχωρηθεί στους δήμους. Αυτό σημαίνει ότι οι ΟΤΑ δεν μπορούν να συστήσουν επιχειρήσεις που θα ασχολούνται με την τέλεση πολιτικού γάμου και τη τήρηση δημοτολογίου καθώς και μητρώου αρρένων. ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ 40

5 Toõ ÄçìÞôñç ÌáñÞ - ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÉÁÊÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÄÇÌÙÍ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ÌÝ ñé ôýëïò Áðñßëç ç ïëïêëþñùóç ôçò óýíôáîçò Με δυσκολίες προχωρά η κατάρτιση των ΕΠ των δήμων, νέα παράταση δε θα δοθεί, σχεδιάζεται η λήψη πρόσθετων μέτρων και αποφάσεων για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα Μέχρι και μπλοκάρισμα χρηματοδοτήσεων συζητά το ΥΠΕΣ για όσους ΟΤΑ δεν τηρήσουν τις προθεσμίες Στενεύουν ασφυκτικά τα περιθώρια για τους δήμους που δεν έχουν προχωρήσει στην κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Με βάση την τελευταία παράταση που δόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών οι δήμοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση τους μέχρι το τέλος του Απρίλη. Ω- στόσο σύμφωνα με τη μέχρι τώρα εικόνα η ανταπόκριση των δήμων, δεν είναι η α- ναμενόμενη με συνέπεια η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών και οι ε- μπλεκόμενοι φορείς να είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν εισηγήσεις προς την πολιτεία, οι οποίες κάνουν λόγο ακόμα και για μπλοκάρισμα σημαντικών χρηματοδοτήσεων σε περίπτωση που οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν ολοκληρώσει μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία τις απαιτούμενες διαδικασίες σύνταξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Εκτός από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία μπορεί να μπλοκαριστούν, οι δήμοι που δεν θα καταθέσουν τα σχετικά προγράμματα, διατρέχουν το κίνδυνο να μην λάβουν έκτακτες χρηματοδοτήσεις και να βρεθούν εκτός του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». Πάντως προς το παρόν το υπουργείο Εσωτερικών δεν επιβεβαιώνει, ούτε και διαψεύδει τις σχετικές πληροφορίες. Σε σχετική ερώτηση μας ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Αθανάσιος Νάκος, επισήμανε ότι η εικόνα που υπάρχει αυτήν τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρη και εξέφρασε την ελπίδα ότι μέχρι τέλος Απριλίου που λήγει η παράταση, η πλειονότητα των δήμων θα έχει ολοκληρώσει τα Επιχειρησιακά της Προγράμματα. Σχετικά με τα μέτρα που εξετάζονται για την περίοδο μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο υφυπουργός απέφυγε να κάνει κάποια αναφορά ε- πισημαίνοντας ότι αυτό θα εξαρτηθεί από το βαθμό ανταπόκρισης των ΟΤΑ. Επίσης ο κ. Νάκος δήλωσε ότι:«τα επιχειρησιακά προγράμματα θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο στα "χέρια" των ΟΤΑ. Για πρώτη φορά οι δήμοι αποκτούν στόχους σε όσα καλούνται να υλοποιήσουν προς όφελος των δημοτών τους. Το όραμά μας να μετατραπεί η Αυτοδιοίκηση σε μια ισχυρή διοίκηση, που θα στηρίζονται οι πολίτες για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, γίνεται πραγματικότητα. Οι δράσεις που έχουμε σχεδιάσει αρχίζουν να υλοποιούνται. Η Αυτοδιοίκηση έχει μέλλον μπροστά της και η πολιτεία θα είναι αρωγός σε κάθε της προσπάθεια». Πάντως το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο υποστήριξης των ΟΤΑ, έχει προχωρήσει στην κατάρτιση προκήρυξης πρόσληψης εξειδικευμένου συμβούλου για την εκπόνηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η πρόσληψη του ειδικού συμβούλου είναι στην διακριτική ευχέρεια των ΟΤΑ, εφόσον θεωρήσουν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν μόνοι τους στην κατάρτιση των προγραμμάτων Εν τω μεταξύ στο γενικότερο πλαίσιο, η εικόνα που υπάρχει αυτήν τη στιγμή δεν είναι σαφής, ενώ οι εμπλεκόμενοι φορείς επισημαίνουν την ανάγκη λήψης επιπλέον αποφάσεων και μέτρων προκειμένου να μην δημιουργηθούν απροσπέλαστα προβλήματα. Αν και κατά γενική ομολογία η σύνταξη των επιχειρησιακών προγραμμάτων αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο στα χέρια των αιρετών, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις δεν είναι ενθαρρυντικές. Πολλοί από τους υπόχρεους ΟΤΑ καταρτίζουν τα πρώτα τους σχέδια αναπτύσσοντας ένα θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο δεν περιέχει δράσεις και στόχους, αλλά γενικές αοριστολογίες. Ταυτόχρονα ένα σημαντικό ποσοστό των δημοτικών αρχών έχει α- πευθυνθεί σε ιδιώτες στους οποίους και έχει αναθέσει την εκπόνηση του προγράμματος. Αυτό ενέχει άλλον έναν κίνδυνο για τους δήμους. Εκτός από το ότι προκύπτει επιπλέον κόστος, αυτό που θα συνταχθεί μπορεί να μοιάζει περισσότερο σε μελέτη και λιγότερο σε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα έ- χει άξονες και στόχους τετραετίας. Σε συντονιστικό ε- πίπεδο, φαίνεται ό- τι ισχύει η λαϊκή παροιμία που λέει ότι, «όπου λαλούν πολλά κοκόρια, αργεί να ξημερώσει». Σε πρακτικό επίπεδο, υπουργείο Εσωτερικών, ΚΕΔΚΕ, ΕΕΤΑΑ, έχουν μεν συντονιστεί για να καταρτιστεί ένας κατατοπιστικός οδηγός για τη σύνταξη των προγραμμάτων, αλλά δεν έχουν καταφέρει να ελέγξουν ικανοποιητικά την ε- πόμενη φάση. Προς το 41 ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ

6 ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÉÁÊÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÄÇÌÙÍ παρόν ουδείς από τους εμπλεκόμενους έχει εικόνα σε πανελλαδική κλίμακα για τους δήμους που έχουν ανταποκριθεί, όπως επίσης ουδείς γνωρίζει αν τα προγράμματα που καταρτίζονται είναι σε σωστή κατεύθυνση. Οι μόνοι που έχουν μία σχετική εικόνα είναι οι γενικοί γραμματείς των 13 περιφερειών, καθώς εκεί κατατίθενται τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Μία από τις σκέψεις που έχουν διατυπωθεί είναι να υπάρξει ένα ειδικό πρόγραμμα παρακολούθησης σε κεντρικό επίπεδο προκειμένου να μπορέσει η πολιτεία να διαμορφώσει τις παρεμβάσεις της, όπου αυτό καταστεί αναγκαίο. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Εσωτερικών προσανατολίζεται να αποστείλει εγκύκλιο προς τις περιφέρειες προκειμένου να ενημερώνουν τακτικά την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου για το βαθμό ανταπόκρισης των δήμων και τα προβλήματα που εντοπίζουν. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών δίνει μεγάλη βαρύτητα στην επιτυχία σύνταξής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο πρόκειται για το βασικό και αναγκαίο εργαλείο προκειμένου να μπορέσουν να εντάξουν έργα τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Το διάστημα που έχουν για να ολοκληρώσουν το σχεδιασμό τους είναι ιδιαίτερα μικρό. Μέχρι το τέλος Απριλίου θα πρέπει να έχουν καταρτίσει τα σχετικά προγράμματα. Το υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη δώσει δεύτερη παράταση, και όπως όλα δείχνουν η πολιτική του ηγεσία δεν είναι διατεθειμένη να δώσει και τρίτη. Στους μεγάλους δήμους, οι οποίοι έχουν πάνω από κατοίκους, η κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι υποχρεωτική, ωστόσο και οι μικρότεροι ΟΤΑ σε περίπτωση που καταρτίσουν σχέδια εξασφαλίζουν επιπλέον μόρια για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν οι προτάσεις τους. Το τελευταίο διάστημα οι δήμοι των μεγάλων α- στικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών, οι οποίοι υπολογίζονται στους 200, δείχνουν μεν να κινητοποιούνται, ωστόσο ε- λάχιστοι είναι εκείνοι που έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση των Προγραμμάτων. Τα βήματα κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων Για πρώτη φορά οι δήμοι μέσα από το νέο νομοθετικό πλαίσιο καλούνται να θέσουν στόχους και δραστηριότητες, τις οποίες οφείλουν να υλοποιήσουν εντός τεσσάρων ετών. Μέσα από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα αξιολογούνται τόσο οι υπηρεσίες τους, όσο και οι δράσεις των Νομικών Προσώπων που εποπτεύουν. Το περιεχόμενο και η δομή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων περιγράφονται στο άρθρο 205 του νέου Δημοτικού Κώδικα. Οι δήμοι θα πρέπει να προσδιορίζουν τους στόχους που βάζουν εξειδικευμένα και σε βάθος τετραετίας. Η έγκριση του προγράμματος γίνεται από την περιφέρεια η οποία, μεταξύ άλλων, ελέγχει την νομιμότητα των δράσεων και των διαδικασιών που τηρήθηκαν. Με απόφαση του Δημάρχου συγκροτείται Διεπιστημονική Ομάδα Έργου, η οποία υποστηρίζει τη δημοτική αρχή στην κατάρτιση του τετραετούς Προγράμματος. Το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να βοηθήσει τους δήμους να εκπονήσουν μόνοι τα επιχειρησιακά προγράμματα, δημιούργησε, σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ, έναν αναλυτικό οδηγό. Tα Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν μεγάλο εύρος θεματικού αντικειμένου, ενώ παράλληλα, καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων και το σύνολο των τοπικών υποθέσεων ενός δήμου. Η εκπόνησή τους απαιτεί τη συμμετοχή όχι μόνο των αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του δήμου, αλλά και της ίδιας της τοπικής κοινωνίας. Για πρώτη φορά εισάγεται σε ευρεία κλίμακα στην Αυτοδιοίκηση η χρήση δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας. Μάλιστα στόχος του υπουργείου Εσωτερικών είναι η υποχρεωτική χρήση των δεικτών να ισχύσει από την επόμενη δημοτική περίοδο. Οι δείκτες θα καθοριστούν με εδική μελέτη που θα εκπονήσει η ΕΕΤΑΑ. Στους γενικούς σκοπούς των τετραετών Επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης των ΟΤΑ, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και ε- θνικό επίπεδο. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα, κατά κύριο λόγο, θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς: 1ον. την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής του και 2ον. τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του Η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, συνεπάγεται την ενεργοποίηση του Δήμου στους τομείς: Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος Της βελτίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος Των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης Η δραστηριοποίηση των ΟΤΑ στους προηγούμενους τομείς, γίνεται κυρίως μέσω της κατασκευής τεχνικών έργων, της παροχής υ- πηρεσιών συντήρησης των τεχνικών υποδομών και της θέσπισης κανονιστικών όρων και ρυθμίσεων. Οι αποδέκτες των δράσεων αυτών είναι οι διάφορες γεωγραφικές ενότητες του ΟΤΑ (Δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα, συνοικίες ή γειτονιές). Η βελτίωση της ευημερίας των κατοίκων συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών στους τομείς: Κοινωνικής πολιτικής Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει υποπρογράμματα και δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν : στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των ΟΤΑ μέσω του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού προσλήψεων, της ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ, μέσω του μεσοπρόθεσμου οικο- ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ 42

7 ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÉÁÊÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁTA ÄÇÌÙÍ νομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης Το πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει και στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας των ΟΤΑ με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή τοπικών υπηρεσιών. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού τους ρόλου και βασικό άξονα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων. Στα επιχειρησιακά προγράμματα των δήμων, περιγράφονται αναλυτικά τα προβλήματα της κάθε περιοχής, οι πιθανές λύσεις και οι δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν. Για παράδειγμα στον τομέα της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης αποτυπώνεται ο ενεργός πληθυσμός, οι άνεργοι, οι μεταβολές των ποσοστών ανεργίας, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του δήμου και αντίστοιχα οι δυνατότητες επίλυσης μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση, η α- ξιοποίηση του Δ ΚΠΣ, ενώ στον τομέα της προστασίας, ασφάλειας ζωής και περιουσίας των πολιτών προτείνεται η συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσιών δημοτικής αστυνομίας και η βελτιστοποίηση των μηχανισμών αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικά αίτια. Οι δείκτες παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τους δείκτες αποτελεσμάτων, με τους οποίους παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος και τους δείκτες εισροών και εκροών, μέσω των οποίων παρακολουθείται η υλοποίηση των δράσεων ενός δήμου. Όπως επισημαίνεται από την ειδική επιστημονική ομάδα της ΕΕΤΑΑ, αξιοποιώντας τους δείκτες εισροών, εκροών και αποτελεσμάτων προκύπτουν οι δείκτες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας ενός δήμου. Αυτό ουσιαστικά δείχνει και το επίπεδο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Για την παρακολούθηση των γενικών και ειδικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αξιοποιούνται δείκτες αποτελεσμάτων, με τους οποίους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δράσεων του προγράμματος. Οι δείκτες αποτελεσμάτων διακρίνονται σε δείκτες ανάπτυξης και ωφελειών, δείκτες δραστηριοτήτων και εξυπηρέτησης του πολίτη, δείκτες ανθρώπινου δυναμικού και υ- λικοτεχνικής υποδομής και οικονομικούς δείκτες Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι αναγκαία συγκεκριμένα βήματα. Σύμφωνα με τις βασικές κατευθύνσεις που δίδονται στον ειδικό οδηγό κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α. που έχει εκπονήσει η ΕΕΤΑΑ, οι αρμοδιότητες των δήμων ομαδοποιούνται σε τρεις θεματικούς τομείς περιβάλλον, κοινωνική πολιτική και τοπική οικονομία. Ο κάθε τομέας περιλαμβάνει θέματα τοπικής ανάπτυξης που α- ντιστοιχούν στις αρμοδιότητες των δήμων. Τα θέματα περιβάλλοντος εξειδικεύονται σε δύο κατηγορίες, εκείνες του φυσικού περιβάλλοντος και εκείνες του οικιστικού. Μία αναλυτική εικόνα των τομέων παρουσιάζεται παρακάτω. Φυσικό Περιβάλλον Προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων (υδατικοί και εδαφικοί πόροι, ορεινοί όγκοι, δάση, ακτές και θαλάσσιο περιβάλλον, προστατευόμενες περιοχές) Ρύπανση περιβάλλοντος - Δημοτικά εργαστήρια Θέματα χωροταξίας και χρήσεων γης Πυρκαγιές δασών και χώρων διάθεσης απορριμμάτων Οδική πρόσβαση οικισμών Αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών Διαχείριση στερεών αποβλήτων Κοιμητήρια Οικιστικό Περιβάλλον Θέματα πολεοδομίας και αστικών χρήσεων γης Οικιστική και πολεοδομική ανάπτυξη περιοχών Κοινόχρηστοι χώροι (χώροι πρασίνου, αναψυχής, πλατείες, προστασία κοινόχρηστων χώρων) Καθαριότητα οδών και κοινόχρηστων χώρων - Αποκομιδή απορριμμάτων Κυκλοφορία - στάθμευση - αστική συγκοινωνία Χωροθέτηση και καθορισμός όρων λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις, υπαίθρια διαφήμιση), μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων και επιχειρήσεων ή καταστημάτων Αισθητική πόλεων και οικισμών Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Ύδρευση, τηλεθέρμανση, αφαλάτωση Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων Οδοποιία, πεζόδρομοι Ενδεικτικά παραδείγματα δράσεων Στον αναλυτικό οδηγό που έχει εκπονηθεί αναφέρονται αρκετά παραδείγματα δράσεων, ανάλογα με το δήμο και τον τομέα που αυτά αναπτύσσονται. Ένα από τα παραδείγματα αυτά είναι και το παρακάτω στο οποίο φαίνονται οι δράσεις που αποφάσισε να προχωρήσει ένα δήμος σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Στον τομέα περιβάλλον και ποιότητα ζωής α- ποφάσισε: Να προχωρήσει στην αύξηση του αστικού πρασίνου, να εξασφαλίσει πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους για όλους τους πολίτες, να προωθήσει οικιστικές αναπλάσεις και σε πολεοδομικές αλλαγές. Να αντιμετωπίσει προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης στο κέντρο της πόλης Να μειώσει τη ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος Να βελτιώσει το επιπέδου καθαριότητας της πόλης Στην κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμό και Αθλητισμό αποφάσισε: Βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (νηπίων, ηλικιωμένων κ.λπ.) Υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ζητημάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης των τσιγγάνων της περιοχής Βελτίωση της κατάστασης των σχολικών κτηρίων Ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής Εξασφάλιση δυνατοτήτων συμμετοχής σε πολιτιστικές εκδηλώσεις Εξασφάλιση δυνατοτήτων συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις 43 ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ

8 ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÉÁÊÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÄÇÌÙÍ Στην τοπική Οικονομία και Απασχόληση το σχέδιο προβλέπει: Aνάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού Αύξηση των επισκεπτών της περιοχής Δημιουργία οικονομικών υποδομών Υποστήριξη των οικονομικών μονάδων της περιοχής Υποστήριξη της καινοτομίας Βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης Μείωση της ανεργίας των νέων Μείωση της ανεργίας των γυναικών Ειδικό παράδειγμα για τον τουρισμό Το παράδειγμα αυτό δείχνει αν ένας δήμος στοχεύει στην τουριστική του ανάπτυξη, τι σχέδιο μπορεί να καταρτίσει. Ξεκινώντας α- πό ένα μακροπρόθεσμο πλάνο στο οποίο θα καταγράφεται η οργάνωση μίας συντονισμένης εκστρατείας ανάπτυξης του τουρισμού, προτείνει τη συνεργασία με την Νομαρχία, το Επιμελητήριο, τους τουριστικούς πράκτορες και τους ξενοδόχους της πόλης. Που στοχεύει με την κίνηση αυτή; Στα εξής: Την αύξηση της ξενοδοχειακής υποδομής. Την εξασφάλιση της δυνατότητας φιλοξενίας πολυαρίθμων αποστολών, Την δημιουργία μουσείων και Δημοτικής πινακοθήκης. Την αξιοποίηση ορεινών όγκων και χιονοδρομικών κέντρων Την αξιοποίηση των εκκλησιαστικών μνημείων και μοναστηριών Τον καλλωπισμό των αξιοθέατων μνημείων ή κτιρίων της πόλης και τον κατάλληλο φωτισμό τους. Την εξερεύνηση και κατάλληλη αξιοποίηση σπηλαίων. Την οργάνωση διαδικασίας συλλογής υλικού, έκδοσης εγχειριδίου και διενέργειας σεμιναρίου με σκοπό την ειδική εκπαίδευση για ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης και του Νομού. Την επιμέλεια και διαρκή ανανέωση ενημερωτικών εκδόσεων και souvenirs σχετικών με την τοπική τουριστική θεματολογία. Στο επίπεδο του εποχιακού τουρισμού θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένα σχέδιο με την οργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και φολκλορικών εκδηλώσεων (φεστιβάλ οικολογικού ντοκιμαντέρ, φεστιβάλ χορωδιών κ.ά.). ÔÅÔÑÁÅÔÇ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÉÁÊÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÏÔÁ Αυτή την περίοδο οι Δήμοι, βάσει του νέου ΔΚΚ, εκπονούν τετραετή επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ). Κρίσιμο ζήτημα για την επιτυχία σύνταξης των προγραμμάτων αποτελεί η ενεργοποίηση του κάθε Δήμου, ώστε το ΕΠ να αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των εμπλεκόμενων. Ôïõ Ç. ËÉÔÓÏÕ, στελέχους Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Η πρακτική της ανάθεσης της σύνταξης του προγράμματος σε εξωτερική μελετητική ο- μάδα δεν θα οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν αποτελεί μια μελέτη αλλά το προϊόν μιας σημαντικής σημασίας (για τον ΟΤΑ και τους κατοίκους του) διαδικασίας στην οποία ε- μπλέκονται με σαφώς καθορισμένο τρόπο : αιρετά όργανα, υπηρεσιακά στελέχη, τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών. Ο ρόλος των ε- ξωτερικών συμβούλων συνίσταται στο να λειτουργήσουν ως «καταλύτες και διευκολυντές» της όλης διαδικασίας, εγγυώμενοι την επιστημονική της διάσταση και όχι στο να υ- ποκαταστήσουν τον ουσιαστικό ρόλο των υ- πηρεσιακών προϊσταμένων και της αιρετής ηγεσίας, που συνίσταται στην εισήγηση και λήψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό η διεπιστημονική ομάδα έργου του κάθε Δήμου θα πρέπει να έχει ενεργό, συντονιστικό ρόλο στην διαδικασία εκπόνησης. Μέχρι το τέλος Απριλίου οι ΟΤΑ θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη σύνταξη των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους. Από την περίοδο αυτή και μετά δημιουργείται η ανάγκη ε- φαρμογής τους, μέσω των ετήσιων προγραμμάτων δράσης καθώς και η ανάγκη παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησής τους. Ο προγραμματισμός δεν αποτελεί μια εφάπαξ ενέργεια (με τη μορφή μελέτης) που ολοκληρώνεται και σταματά, αλλά το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της υπηρεσίας προγραμματισμού ενός ΟΤΑ. Η κατάρτιση τετραετών ΕΠ αποτελεί μια άριστη ευκαιρία για την εισαγωγή στους ΟΤΑ συστηματικών διαδικασιών σχεδιασμού, προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας τους και τη δημιουργία στο εσωτερικό τους ανάλογων δομών. Η ύπαρξη και μόνο των προγραμμάτων χωρίς να διασφαλίζονται οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί για την εφαρμογή τους, την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και την αξιολόγησή τους από τον ίδιο τον ΟΤΑ, δεν πρόκειται να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές. Ακόμα και αν το ΕΠ συνταχθεί χωρίς την υποστήριξη μιας υπηρεσίας Προγραμματισμού, οι δυσκολίες και τα εμπόδια στη φάση της υλοποίησης του προγράμματος, δημιουργούν την ανάγκη για συχνές αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις. Οι αλλαγές αυτές δεν θα μπορούν να γίνουν, αν ο ίδιος ο Δήμος δεν έχει αναπτύξει την αναγκαία επιτελική δομή (Υπηρεσία Προγραμματισμού). Με την ολοκλήρωση των ΕΠ, η ΕΕΤΑΑ, υπό την εποπτεία του ΥΠΕΣ και της ΚΕΔ- ΚΕ, θα μπορούσε να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα συλλογικής υποστήριξης των Δήμων προκειμένου να ενισχυθούν οι λειτουργίες προγραμματισμού της δράσης τους. Το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει: Προετοιμασία του θεσμικού πλαισίου για τη συγκρότηση και στελέχωση υπηρεσιών προγραμματισμού στους Δήμους Σύνταξη οδηγού οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών προγραμματισμού Σύνταξη οδηγού παρακολούθησης και α- ξιολόγησης των τετραετών επιχειρησιακών προγραμμάτων. ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ 44

9 ÄÇÌÏÔÉÊÅÓ ÐÑÏÍÏÉÁÊÅÓ ÄÏÌÅÓ ÁëëÜæåé ôï óýóôçìá ñçìáôïäüôçóçò áðü ôïí ÓåðôÝìâñç Μέχρι 31 Αυγούστου έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση οι προνοιακές δομές των δήμων που χρηματοδοτούνται από το Β και Γ ΚΠΣ, δηλαδή οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και ΑΜΕΑ, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Από 1η Σεπτέμβρη 2008 το σύστημα χρηματοδότησης όχι μόνο αλλάζει, αλλά εναρμονίζεται με τις αρχές της ανταγωνιστικότητας που προτάσσει η νέα προγραμματική περίοδος Γεγονός που σημαίνει ότι πλέον θα χρηματοδοτείται ο δικαιούχος χρήστης του προγράμματος και όχι ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Ποιες αλλαγές δρομολογεί το υπουργείο Απασχόλησης Συγκεκριμένα όπως διευκρινίστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, Απασχόλησης και Αλληλεγγύης της ΚΕΔΚΕ με τον γενικό γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Γ. Τσουτσοπλίδη, η οποία είχε ως αντικείμενο μεταξύ των άλλων και το κρίσιμο ζήτημα της συνέχισης της χρηματοδότησης των προνοιακών δομών των δήμων η απευθείας χρηματοδότηση των δημοτικών προνοιακών δομών λήγει στις 31 Αυγούστου. Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μέχρι το 2010 θα ισχύσει νέο πλαίσιο χρηματοδότησης, σύμφωνα με το οποίο θα γίνεται προκήρυξη θέσεων για χρήστες - δικαιούχους του προγράμματος, δηλαδή εργαζόμενες γυναίκες αν πρόκειται για επιδότηση παιδικού σταθμού, ή ηλικιωμένου, αν πρόκειται για υ- πηρεσίες που προσφέρει σήμερα το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Μετά από διαδικασίες αξιολόγησης τα κριτήρια δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί ο ενδιαφερόμενος θα πάρει «εντολή τοποθέτησης» στο πρόγραμμα, το οποίο αντιστοιχεί σε επιδότηση ευρώ ετησίως. Στη συνέχεια ο δικαιούχος χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον φορέα - δημοτικό ή ιδιωτικό - που θα φιλοξενήσει το παιδί του, ή που θα παράσχει υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι στον ηλικιωμένο. Οι φορείς, εν προκειμένω οι δημοτικές δομές πρόνοιας ή οι αντίστοιχες ιδιωτικές, για να μπορούν να παράσχουν αυτές τις υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν πιστοποιήσει τις θέσεις τους. Αυτό θα γίνει μέσα από ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, που θα προκηρύξει δημόσιος φορέας, πιθανότατα το υπουργείο Απασχόλησης ή ο ΟΑΕΔ, όπου οι ενδιαφερόμενοι φορείς μετά από αξιολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρουν θα κατοχυρώσουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν παιδιά, ή να φροντίζουν ηλικιωμένους. Το πρώτο ζήτημα που προκύπτει είναι ότι α- κόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι διαδικασίες υλοποίησης του νέου πλαισίου χρηματοδότησης. Με δεδομένο δε τα κριτήρια αναμένονται να είναι αυστηρά, ο όποιος οικογενειακός προγραμματισμός για τη νέα σχολική χρονιά είναι μετέωρος. Το ίδιο αβέβαιος καθίσταται όμως και ο προγραμματισμός εκ μέρους των δήμων. Αβέβαιο θεωρείται επίσης και το μέλλον των εργαζομένων που απασχολούνται στις προνοιακές δομές. Μετά τη λήξη της χρηματοδότησης με το νέο σύστημα και την είσοδο των ιδιωτικών παιδικών σταθμών στο σύστημα, θα μειωθούν, προφανώς, και οι θέσεις απασχόλησης στις δημοτικές προνοιακές δομές. Σήμερα τουλάχιστον νήπια και βρέφη φιλοξενούνται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, που χρηματοδοτούνται από κοινοτικά κονδύλια, ενώ από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» εξυπηρετούνται περισσότεροι από ηλικιωμένοι. Σ ολόκληρη τη χώρα λειτουργούν συνολικά προνοιακές δομές, στις οποίες απασχολούνται περίπου εργαζόμενοι. Το δεύτερο ζήτημα, είναι ότι υπάρχει κίνδυνος να υποβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να μειωθεί το κόστος λειτουργίας των δομών αυτών. Και τρίτον, ορατός είναι ο κίνδυνος να κλείσουν τέτοιες δημοτικές δομές ή να επιβάλλουν τροφεία προκειμένου να ανταπεξέλθουν. Τι ζητά η ΚΕΔΚΕ Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει την ΚΕΔΚΕ λίαν συντόμως. Ωστόσο η ΚΕΔΚΕ, και με την απόφαση του τελευταίου συνεδρίου της, ζητά να διασφαλιστεί «η συνέχιση της βιωσιμότητας των επιτυχημένων δομών κοινωνικής φροντίδας, που δημιουργήθηκαν με τα προηγούμενα Κ.Π.Σ. (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, «Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΗΦΙ, Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας κ. λπ.), αλλά και του Εθνικού πιλοτικού προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», των Κέντρων Πρόληψης για τα ναρκωτικά και άλλων αξιόλογων συμβουλευτικών δομών με παράλληλη διασφάλιση της παραμονής του έμπειρου προσωπικού σ αυτά. Επιπλέον ζητά να επεκταθεί η νομοθετική δυνατότητα για μετακίνηση συμβασιούχων του Π.Δ. 164/2004 από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις στους Δήμους και στα Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για όλες τις κοινωνικές δομές, όπως ισχύει για τους συμβασιούχους στο «Βοήθεια στο Σπίτι» και τα ΑΜΕΑ. Επίσης ζητά μεταφορά στην Αυτοδιοίκηση των πόρων, από τους Κωδικούς του Προϋπολογισμού που αντιστοιχούσαν σε δαπάνες κατασκευής υποδομών για μεταφερθείσες αρμοδιότητες (βρεφονηπιακοί, αθλητικά κέντρα κ.λπ.). 45 ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Τ.Κ. 10180 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Α.Διαμαντοπούλου(2131364024)

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Τ.Κ. 10180 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:Α.Διαμαντοπούλου(2131364024) ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ.ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας: 101 83 Αθήνα TELEFAX: 210 3744383 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 Ο συνολικός αριθμός των Δήμων, Κοινοτήτων, Τ.Ε.Δ.Κ & Δ.Ε.Υ.Α που εκπροσωπούνται στο Δίκτυο ανέρχονται σε 472. Ο συνολικός αριθμός των κατοίκων που καλύπτονται από τους προαναφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Ιωακειμίδης Γιώργος Δήμαρχος Αγ. Ιωάννη Ρέντη, εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια προσπαθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μsc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); Εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.

Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); Εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α. Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); - Θεσμός κοινωνικής πρόνοιας συχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Καρπενήσι ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς την ένταξη στο ΕΣΠΑ : του

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κεφαλονιάς και Ιθάκης που είχε συσταθεί το 1998 και μετατραπεί σε Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ανήκει στις εταιρείες του άρθρου 198 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX Ελληνική ΑΔΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.4568 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177 ΜΕΡΟΣ ΙΙ...174 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ... 174 Ενότητα 6...175 6.1 Πίνακας συνοπτικής περιγραφής του αντικειμένου του Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 77 ΘΕΜΑ:. ιευκρινίσεις ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 77 ΘΕΜΑ:. ιευκρινίσεις ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠIΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφ.(Για τα Κεφάλαια 1-5): Μ. Μωϋσίδου (2103744027)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

nbb Θέμα: Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών

nbb Θέμα: Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ και επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»

«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Εισηγητής: Γεώργιος Κουγιάμης Πρόεδρος Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.» Πρώην

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 26. 5. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 26. 5. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 26. 5. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. : Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της συγχωνευθείσας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2012 2014 Η Γνώμη σου Μετράει Οκτώβριος 2011 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Ονοματεπώνυμο (προαιρετικό). Δημοτική Τοπική Κοινότητα.. Δημότης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 4569 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Τ.Π.. & ΔΑΝΕΙΩΝ Τ.Π.. & ΔΑΝΕΙΩΝ 1 Ο ρόλος του Ταμείου Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΡΑΜΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Όραμα, Στρατηγική & Βασικές Αξίες Ο Δήμος Πεντέλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΕΔΕ. Κομοτηνή, 27 & 28 Ιανουαρίου 2012

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΕΔΕ. Κομοτηνή, 27 & 28 Ιανουαρίου 2012 Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΕΔΕ Κομοτηνή, 27 & 28 Ιανουαρίου 2012 Το Συνέδριό μας πραγματοποιήθηκε σε μία περίοδο που την χαρακτηρίζει μία άνευ προηγουμένου πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση, τις ζοφερές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσσαλονίκη : 05-05-06 Α.Π.: 5653 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015 2019 ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το τεύχος της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07.04.2011 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Αριθ. Πρωτ.:29107/ΓΠ7939 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: Λύση Οργανισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Από Μπάστα Κων/νο Υποψήφιος Περιφερειακός σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής «Κεντρικός Τομέας» Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Η κρίση του Κοινωνικού Κράτους σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011-2014 2014 ΗΜΟΣΙΛΙΟΥ-Εισαγωγή H Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Κοραή 4, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 5271400 Fax : 52 71420 e-mail: eysekt@mou.gr Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η τοπική αυτοδιοίκηση 10/5/2016 Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Τακτικά έσοδα Έσοδα κινητής και ακίνητης περιουσίας Ανταποδοτικά τέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 12-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:29843 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα