Ανακοινώνει. Θεσσαλονίκη, Αριθμ. Πρωτ.: 3684

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανακοινώνει. Θεσσαλονίκη, 26 06 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3684"

Transcript

1 Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Παράρτημα Θεσσαλονίκης (5) Ταχ. Δ/νση: Αισώπου 24 & Προμηθέως Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: Fax: Πληροφορίες: Χριστίνα Σιώμου Θεσσαλονίκη, Αριθμ. Πρωτ.: 3684 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.202A / 01 / 2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτρα, στην Περιφέρεια Κεντρικς Μακεδονίας, στους Δμους του Πολεοδομικού Συγκροτματος Θεσσαλονίκης πλην του Δμου Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιθηκε και ισχύει. 2. Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α / ) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικς Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 3. Το άρθρο 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ). 4. Την υπ αριθμ /οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β / ) των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικς Ασφάλισης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογς της πράξης: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτρα, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματικ Περίοδο ». 5. Την Ανοιχτ πρόσκληση με Κωδικό 36, αριθμ. πρωτ /οικ / (ΑΔΑ: 4Α3ΗΛ-ΗΚ) της Ειδικς Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολ προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτρα, στην Περιφέρεια Κεντρικς Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 6. Την υπ' αριθμ. πρωτ /οικ / απόφαση ένταξης της πράξης «"ΙΝΕ ΓΣΕΕ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτρα, στην Περιφέρεια Κεντρικς Μακεδονίας, στους Δμους του Πολεοδομικού Συγκροτματος Θεσσαλονίκης πλην του Δμου Θεσσαλονίκης"». Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Χιλίων Εξντα Δύο (1.062) για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακ Ενότητα Θεσσαλονίκης, στους Δμους του Πολεοδομικού Συγκροτματος Θεσσαλονίκης πλην του Δμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματικ περίοδο Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο, Σελίδα 1 από 64

2 ειδικότητα και διάρκεια ο εξς αριθμός (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. Δμος Νεάπολης - * 101 Καθαρισμός και Πυροπροστασία του Περιαστικού Δάσους του Σέιχ Σου Δμος Νεάπολης - ΥΕ Εργατών 5 μνες Καθαρισμός και Πυροπροστασία του Περιαστικού Δάσους του Σέιχ Σου Δμος Νεάπολης - ΥΕ Εργατών 5 μνες ) Καθαρισμός και Πυροπροστασία του Περιαστικού Δάσους του Σέιχ Σου Δμος Νεάπολης - ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 5 μνες Καθαρισμός και Πυροπροστασία του Περιαστικού Δάσους του Σέιχ Σου Δμος Νεάπολης - ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 5 μνες ) Καθαρισμός και Πυροπροστασία του Περιαστικού Δάσους του Σέιχ Σου Δμος Νεάπολης - ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ομάδας Ε, τάξης Β ) 5 μνες Καθαρισμός και Πυροπροστασία του Περιαστικού Δάσους του Σέιχ Σου Δμος Νεάπολης - ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ομάδας Ε, τάξης Β ) 5 μνες ) Καθαρισμός και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Δμος Νεάπολης- ΥΕ Εργατών 5 μνες Καθαρισμός και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Δμος Νεάπολης- ΥΕ Εργατών 5 μνες ) Καθαρισμός και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Δμος Νεάπολης - ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 5 μνες Καθαρισμός και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Δμος Νεάπολης- ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 5 μνες ) 3 Σελίδα 2 από 64

3 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) Καθαρισμός και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων Καθαρισμός και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων «Η ζω στην κοινότητα» Πιλοτικ δράση για την ευαισθητοποίηση και την προετοιμασία της ανεξάρτητης διαβίωσης με αναπηρία 01. Δμος Νεάπολης - Δμος Νεάπολης- Δμος Νεάπολης - Δμος Νεάπολης - ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ομάδας Ε, τάξης Β ) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ομάδας Ε, τάξης Β ) ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικς Αγωγς * 5 μνες 3 5 μνες ) 3 5 μνες «Η ζω στην κοινότητα» Πιλοτικ δράση για την ευαισθητοποίηση και την προετοιμασία της ανεξάρτητης διαβίωσης με αναπηρία Δμος Νεάπολης - ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών 5 μνες «Η ζω στην κοινότητα» Πιλοτικ δράση για την ευαισθητοποίηση και την προετοιμασία της ανεξάρτητης διαβίωσης με αναπηρία Δμος Νεάπολης - ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 5 μνες «Η ζω στην κοινότητα» Πιλοτικ δράση για την ευαισθητοποίηση και την προετοιμασία της ανεξάρτητης διαβίωσης με αναπηρία Δμος Νεάπολης - ΠΕ Ψυχολόγων 5 μνες «Η ζω είναι ωραία» Θεατρικ παράσταση με αναπηρία Δμος Νεάπολης - ΠΕ ΔΕ Θεατρικς Αγωγς 5 μνες «Η ζω είναι ωραία» Θεατρικ παράσταση με αναπηρία Δμος Νεάπολης - ΠΕ ΔΕ Σκηνοθετών 5 μνες «Η ζω είναι ωραία» Θεατρικ παράσταση με αναπηρία Δμος Νεάπολης - ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών 5 μνες «Η ζω είναι ωραία» Θεατρικ παράσταση με αναπηρία Δμος Νεάπολης - ΠΕ ΤΕ Λογοθεραπευτών -τριών 5 μνες «Η ζω είναι ωραία» Θεατρικ παράσταση με αναπηρία Δμος Νεάπολης - ΠΕ Ψυχολόγων 5 μνες «Η ζω αλλιώς» - Εργαστρι Οπτικοακουστικών Μέσων με αναπηρία Δμος Νεάπολης - ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικς Αγωγς 5 μνες 2 Σελίδα 3 από 64

4 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. Δμος Νεάπολης - * 123 «Η ζω αλλιώς» - Εργαστρι Οπτικοακουστικών Μέσων με αναπηρία Δμος Νεάπολης - ΔΕ Πληροφορικς 5 μνες Κοινωνικό Παντοπωλείο Δμος Νεάπολης - ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ Κοινωνιολόγων 5 μνες Κοινωνικό Παντοπωλείο Δμος Νεάπολης - ΠΕ ΤΕ Οικονομολόγων 5 μνες Κοινωνικό Παντοπωλείο Δμος Νεάπολης - ΔΕ Στελέχη Παντοπωλείου 5 μνες «Πάρε Δώσε» - Υποστριξη Εθελοντικς Κοινωνικς Προσφοράς Δμος Νεάπολης - ΠΕ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ Κοινωνιολόγων 5 μνες «Πάρε Δώσε» - Υποστριξη Εθελοντικς Κοινωνικς Προσφοράς Δμος Νεάπολης - ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 5 μνες Υπηρεσιακ Υποστριξη Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δμος Νεάπολης - ΠΕ Κοινωνικς Ανθρωπολογίας 5 μνες Υπηρεσιακ Υποστριξη Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δμος Νεάπολης - ΠΕ Ψυχολόγων 5 μνες Σχολείο Ελληνικς Γλώσσας για Μετανάστες και Πρόσφυγες Δμος Νεάπολης - ΠΕ Φιλολόγων (Ελληνικς Φιλολογίας) 5 μνες Σχολείο Ελληνικς Γλώσσας για Μετανάστες και Πρόσφυγες Δμος Νεάπολης - ΠΕ Γλωσσολόγων 5 μνες Σχολείο Ελληνικς Γλώσσας για Μετανάστες και Πρόσφυγες Δμος Νεάπολης - ΔΕ Γραμματειακς Υποστριξης 5 μνες Απογευματιν Λειτουργία Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δμος Νεάπολης - ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 5 μνες Απογευματιν Λειτουργία Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δμος Νεάπολης - ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 5 μνες 12 Σελίδα 4 από 64

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 01. Δμος Νεάπολης - * 136 Απογευματιν Λειτουργία Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δμος Νεάπολης - ΠΕ Νηπιαγωγών 5 μνες Απογευματιν Λειτουργία Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δμος Νεάπολης - ΠΕ ΔΕ Θεατρικς Αγωγς 5 μνες Απογευματιν Λειτουργία Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δμος Νεάπολης - ΠΕ ΤΕ ΔΕ Μουσικών 5 μνες Απογευματιν Λειτουργία Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δμος Νεάπολης - ΠΕ ΔΕ Εικαστικών 5 μνες Απογευματιν Λειτουργία Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δμος Νεάπολης - ΠΕ Ψυχολόγων 5 μνες Απογευματιν Λειτουργία Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δμος Νεάπολης - ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 5 μνες Απογευματιν Λειτουργία Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δμος Νεάπολης - ΥΕ Τραπεζοκόμων 5 μνες Απογευματιν Λειτουργία Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δμος Νεάπολης - ΔΕ Μαγείρων 5 μνες Απογευματιν Λειτουργία Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δμος Νεάπολης - ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες Απογευματιν Λειτουργία Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δμος Νεάπολης - ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες ) 1 * ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΗ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 02. Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης 146 Αναβάθμιση Ποιότητας Ζως Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΥΕ Εργατών Πρασίνου 5 μνες 7 Σελίδα 5 από 64

6 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 02. Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης 147 Αναβάθμιση Ποιότητας Ζως Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΥΕ Φυλάκων Πρασίνου 5 μνες Αναβάθμιση Ποιότητας Ζως Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες Αναβάθμιση Ποιότητας Ζως Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών 5 μνες Αναβάθμιση Ποιότητας Ζως Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 5 μνες Αναβάθμιση Ποιότητας Ζως Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου 5 μνες Αναβάθμιση Ποιότητας Ζως Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 5 μνες Φύλαξη & Συντρηση Δημοσίων Κτηρίων Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες Φύλαξη & Συντρηση Δημοσίων Κτηρίων Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΔΕ Φυλάκων 5 μνες Εξυπηρέτηση Μεταναστών Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΔΕ Διοικητικού 5 μνες Εξυπηρέτηση Μεταναστών Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΠΕ Κοινωνιολόγων 5 μνες Μέριμνα και φροντίδα ηλικιωμένων Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΔΕ Διοικητικού 5 μνες Μέριμνα και φροντίδα ηλικιωμένων Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΔΕ Οδηγών (Δ Κατηγορίας) 5 μνες Μέριμνα και φροντίδα ηλικιωμένων Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΠΕ ΤΕ ΔΕ Νοσηλευτικς 5 μνες Μέριμνα και φροντίδα ηλικιωμένων Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΤΕ ΔΕ Φυσικοθεραπευτών 5 μνες 1 Σελίδα 6 από 64

7 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 02. Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης 161 Μέριμνα και φροντίδα ηλικιωμένων Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΥΕ Οικιακών Βοηθών 5 μνες Μέριμνα και φροντίδα ηλικιωμένων Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΥΕ Καθαριστών -ριών 5 μνες Οδικ ασφάλεια, μεταφορά - συνοδεία μαθητών και φύλαξη σχολικών κτηρίων Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΔΕ Φυλάκων 5 μνες Φροντίδα Παιδιών - Βελτίωση λειτουργίας Δημοτ. Παιδικών Σταθμών Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΠΕ Νηπιαγωγών 5 μνες Φροντίδα Παιδιών - Βελτίωση λειτουργίας Δημοτ. Παιδικών Σταθμών Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΤΕ ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων 5 μνες Φροντίδα Παιδιών - Βελτίωση λειτουργίας Δημοτ. Παιδικών Σταθμών Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΥΕ Καθαριστών -ριών 5 μνες Πολιτιστικ ανάπτυξη των δημοτών Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΠΕ ΤΕ ΔΕ Μουσικών 5 μνες Πολιτιστικ ανάπτυξη των δημοτών Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΔΕ Διοικητικού 5 μνες Πολιτιστικ ανάπτυξη των δημοτών Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΠΕ ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 5 μνες Μαζικός Αθλητισμός Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΥΕ Φυλάκων 5 μνες Μαζικός Αθλητισμός Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΠΕ Γυμναστών 5 μνες Μαζικός Αθλητισμός Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες 2 Σελίδα 7 από 64

8 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 02. Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης 173 Μαζικός Αθλητισμός Δμος Αμπελοκπων - Μενεμένης ΥΕ Καθαριστών -ριών 5 μνες 5 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 03. Δμος Καλαμαριάς 174 Αναβάθμιση Παραλιακού Μετώπου Δμος Καλαμαριάς ΥΕ Εργατών 5 μνες Αναβάθμιση Παραλιακού Μετώπου Δμος Καλαμαριάς ΔΕ Κηπουρών 5 μνες Βελτίωση Υποδομών Πάρκων - Άρδευση Δμος Καλαμαριάς ΥΕ Εργατών 5 μνες Βελτίωση Υποδομών Πάρκων - Άρδευση Δμος Καλαμαριάς ΔΕ Κηπουρών 5 μνες Ευπρεπισμός και βελτίωση του χώρου των Δημοτικών Νεκροταφείων Ευπρεπισμός και βελτίωση του χώρου των Δημοτικών Νεκροταφείων Βελτίωση Σχολικών και Αθλητικών Υποδομών Βελτίωση Σχολικών και Αθλητικών Υποδομών Δμος Καλαμαριάς ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών 5 μνες 2 Δμος Καλαμαριάς ΥΕ Εργατών 5 μνες 6 Δμος Καλαμαριάς ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες 2 Δμος Καλαμαριάς ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες Βελτίωση Σχολικών και Αθλητικών Υποδομών Δμος Καλαμαριάς ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες Βελτίωση Σχολικών και Αθλητικών Υποδομών Αναβάθμιση Περιβάλλοντος Χώρου Σχολείων Δμος Καλαμαριάς ΥΕ Εργατών 5 μνες 6 Δμος Καλαμαριάς ΥΕ Εργατών 5 μνες Αναβάθμιση Περιβάλλοντος Χώρου Σχολείων Δμος Καλαμαριάς ΔΕ Κηπουρών 5 μνες 2 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 04. Δμος Πυλαίας - Σελίδα 8 από 64

9 186 Συντρηση οδών και ζωνών πυροπροστασίας σε περιαστικά δάση / Φύλαξη και αποψιλώσεις δασών και κοινόχρηστων χώρων Δμος Πυλαίας - ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας- Πυρασφάλειας 5 μνες Συντρηση οδών και ζωνών πυροπροστασίας σε περιαστικά δάση / Φύλαξη και αποψιλώσεις δασών και κοινόχρηστων χώρων Δμος Πυλαίας - ΠΕ Δασολόγων ΤΕ Δασοπόνων 5 μνες Συντρηση οδών και ζωνών πυροπροστασίας σε περιαστικά δάση / Φύλαξη και αποψιλώσεις δασών και κοινόχρηστων χώρων Δμος Πυλαίας - ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ομάδας Β, τάξης Β ) 5 μνες Συντρηση οδών και ζωνών πυροπροστασίας σε περιαστικά δάση / Φύλαξη και αποψιλώσεις δασών και κοινόχρηστων χώρων Δμος Πυλαίας - ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ομάδας Ε, τάξης Β ) 5 μνες Συντρηση οδών και ζωνών πυροπροστασίας σε περιαστικά δάση / Φύλαξη και αποψιλώσεις δασών και κοινόχρηστων χώρων Δμος Πυλαίας - ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ομάδας Ι, τάξης Γ ) 5 μνες Συντρηση οδών και ζωνών πυροπροστασίας σε περιαστικά δάση / Φύλαξη και αποψιλώσεις δασών και κοινόχρηστων χώρων Δμος Πυλαίας - ΔΕ Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων (Ελκυστρων) 5 μνες Συντρηση οδών και ζωνών πυροπροστασίας σε περιαστικά δάση / Φύλαξη και αποψιλώσεις δασών και κοινόχρηστων χώρων Δμος Πυλαίας - ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες Συντρηση οδών και ζωνών πυροπροστασίας σε περιαστικά δάση / Φύλαξη και αποψιλώσεις δασών και κοινόχρηστων χώρων Δμος Πυλαίας - ΔΕ Δασοφυλάκων 5 μνες Συντρηση οδών και ζωνών πυροπροστασίας σε περιαστικά δάση / Φύλαξη και αποψιλώσεις δασών και κοινόχρηστων χώρων Δμος Πυλαίας - ΥΕ Εργατών 5 μνες Αναδασώσεις 196 Αναδασώσεις 197 Αναδασώσεις Δμος Πυλαίας Δμος Πυλαίας Δμος Πυλαίας ΥΕ Εργατών 5 μνες 18 ΠΕ Δασολόγων 5 μνες 2 ΤΕ Δασοπόνων 5 μνες Αναδασώσεις Δμος Πυλαίας ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες 3 Σελίδα 9 από 64

10 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 04. Δμος Πυλαίας Συντρηση πάρκων και αλσών Δμος Πυλαίας ΔΕ Δενδροανθοκηπουρών 5 μνες Συντρηση πάρκων και αλσών 201 Συντρηση πάρκων και αλσών Δμος Πυλαίας Δμος Πυλαίας ΥΕ Εργατών 5 μνες 6 ΠΕ Γεωπόνων 5 μνες Συντρηση πάρκων και αλσών Δμος Πυλαίας ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 5 μνες Συντρηση πάρκων και αλσών Δμος Πυλαίας ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες Καθαρισμοί παραλιών Δμος Πυλαίας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 5 μνες Καθαρισμοί παραλιών Δμος Πυλαίας ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες Καθαρισμοί παραλιών Δμος Πυλαίας ΥΕ Εργατών 5 μνες Συντρηση και φύλαξη παιδικών χαρών Δμος Πυλαίας - ΥΕ Εργατοτεχνιτών 5 μνες Συντρηση και φύλαξη παιδικών χαρών Δμος Πυλαίας ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες Συντρηση και φύλαξη παιδικών χαρών Δμος Πυλαίας ΔΕ Ξυλουργών 5 μνες Συντρηση και φύλαξη παιδικών χαρών Δμος Πυλαίας ΔΕ Σιδηρουργών 5 μνες Συντρηση και φύλαξη παιδικών χαρών Δμος Πυλαίας - ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες Συντρηση και φύλαξη παιδικών χαρών Δμος Πυλαίας - ΥΕ Εργατών Πρασίνου 5 μνες 2 Σελίδα 10 από 64

11 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 04. Δμος Πυλαίας Συντρηση και φύλαξη παιδικών χαρών Δμος Πυλαίας - ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων 5 μνες Συντρηση και φύλαξη παιδικών χαρών Δμος Πυλαίας - ΔΕ Φυλάκων 5 μνες Συντρηση και φύλαξη παιδικών χαρών Δμος Πυλαίας - ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 5 μνες Συντρηση και φύλαξη παιδικών χαρών Δμος Πυλαίας - ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων 5 μνες Συντρηση και φύλαξη παιδικών χαρών Δμος Πυλαίας - ΔΕ Υδραυλικών 5 μνες Συντρηση και φύλαξη παιδικών χαρών Δμος Πυλαίας - ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες Συντρηση πεζοδρομίων - ραμπών για πρόσβαση ΑΜΕΑ Δμος Πυλαίας - ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες Συντρηση πεζοδρομίων - ραμπών για πρόσβαση ΑΜΕΑ Δμος Πυλαίας - ΥΕ Εργατών 5 μνες Συντρηση πεζοδρομίων - ραμπών για πρόσβαση ΑΜΕΑ Δμος Πυλαίας - ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων 5 μνες Συντρηση πεζοδρομίων - ραμπών για πρόσβαση ΑΜΕΑ Δμος Πυλαίας - ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες Συντρηση υποδομών παιδείας: Συντρηση αύλειων χώρων σχολείων και παιδικών σταθμών /Αισθητικ αποκατάσταση όψεων κτηρίων Δμος Πυλαίας - ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες 5 Σελίδα 11 από 64

12 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 04. Δμος Πυλαίας Συντρηση υποδομών παιδείας: Συντρηση αύλειων χώρων σχολείων και παιδικών σταθμών /Αισθητικ αποκατάσταση όψεων κτηρίων Δμος Πυλαίας - ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες Συντρηση υποδομών παιδείας: Συντρηση αύλειων χώρων σχολείων και παιδικών σταθμών /Αισθητικ αποκατάσταση όψεων κτηρίων Δμος Πυλαίας - ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 5 μνες Συντρηση υποδομών παιδείας: Συντρηση αύλειων χώρων σχολείων και παιδικών σταθμών /Αισθητικ αποκατάσταση όψεων κτηρίων Δμος Πυλαίας - ΔΕ Υδραυλικών 5 μνες Συντρηση υποδομών παιδείας: Συντρηση αύλειων χώρων σχολείων και παιδικών σταθμών /Αισθητικ αποκατάσταση όψεων κτηρίων Δμος Πυλαίας - ΔΕ Κηπουρών 5 μνες Συντρηση υποδομών παιδείας: Συντρηση αύλειων χώρων σχολείων και παιδικών σταθμών /Αισθητικ αποκατάσταση όψεων κτηρίων Δμος Πυλαίας - ΔΕ Σιδηρουργών 5 μνες Συντρηση υποδομών παιδείας: Συντρηση αύλειων χώρων σχολείων και παιδικών σταθμών /Αισθητικ αποκατάσταση όψεων κτηρίων Δμος Πυλαίας - ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες Συντρηση υποδομών παιδείας: Συντρηση αύλειων χώρων σχολείων και παιδικών σταθμών /Αισθητικ αποκατάσταση όψεων κτηρίων Δμος Πυλαίας - ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων 5 μνες Συντρηση υποδομών παιδείας: Συντρηση αύλειων χώρων σχολείων και παιδικών σταθμών /Αισθητικ αποκατάσταση όψεων κτηρίων Δμος Πυλαίας - ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 5 μνες Συντρηση υποδομών παιδείας: Συντρηση αύλειων χώρων σχολείων και παιδικών σταθμών /Αισθητικ αποκατάσταση όψεων κτηρίων Δμος Πυλαίας - ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 5 μνες Συντρηση πρασίνου πεζοδρομίων και νησίδων Δμος Πυλαίας - ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες Συντρηση πρασίνου πεζοδρομίων και νησίδων Δμος Πυλαίας - ΠΕ ΤΕ Γεωπονίας 5 μνες 1 Σελίδα 12 από 64

13 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 04. Δμος Πυλαίας Συντρηση πρασίνου πεζοδρομίων και νησίδων Δμος Πυλαίας - ΥΕ Εργατών Πρασίνου 5 μνες Συντρηση πρασίνου πεζοδρομίων και νησίδων Δμος Πυλαίας - ΥΕ Εργατών 5 μνες Καθαρισμός στύλων και πινακίδων οδοσμανσης από διαφημιστικά υλικά / Καθαρισμός και συντρηση στάσεων λεωφορείων Δμος Πυλαίας - ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 5 μνες Καθαρισμός στύλων και πινακίδων οδοσμανσης από διαφημιστικά υλικά / Καθαρισμός και συντρηση στάσεων λεωφορείων Δμος Πυλαίας - ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες Αποξηλώσεις παράνομων διαφημιστικών πινακίδων/αποψιλώσεις αυθαίρετων κατασκευών σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους Δμος Πυλαίας - ΥΕ Εργατών 5 μνες Αποξηλώσεις παράνομων διαφημιστικών πινακίδων/αποψιλώσεις αυθαίρετων κατασκευών σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους Δμος Πυλαίας - ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων 5 μνες Αποξηλώσεις παράνομων διαφημιστικών πινακίδων/αποψιλώσεις αυθαίρετων κατασκευών σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους Δμος Πυλαίας - ΔΕ Σιδηρουργών 5 μνες Αποξηλώσεις παράνομων διαφημιστικών πινακίδων/αποψιλώσεις αυθαίρετων κατασκευών σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους Δμος Πυλαίας - ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες Περισυλλογ αδέσποτων ζώων για εμβολιασμό και στείρωση, φροντίδα Δμος Πυλαίας - ΔΕ Οδηγών (Γ Κατηγορίας) 5 μνες Περισυλλογ αδέσποτων ζώων για εμβολιασμό και στείρωση, φροντίδα Δμος Πυλαίας - ΥΕ Εργατών 5 μνες Περισυλλογ αδέσποτων ζώων για εμβολιασμό και στείρωση, φροντίδα Δμος Πυλαίας - ΠΕ Κτηνιάτρων ΠΕ ΤΕ Ζωικς Παραγωγς 5 μνες Σχολικός τροχονόμος/ Φύλαξη σχολικών κτηρίων Δμος Πυλαίας ΔΕ Σχολικών Τροχονόμων 5 μνες 9 Σελίδα 13 από 64

14 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 04. Δμος Πυλαίας Σχολικός τροχονόμος/ Φύλαξη σχολικών κτηρίων Δμος Πυλαίας ΔΕ Φυλάκων 5 μνες Συνοδεία μαθητών κατά την μεταφορά τους με λεωφορεία στα σχολικά κτρια Δμος Πυλαίας ΔΕ Οδηγών (Δ Κατηγορίας) 5 μνες Συνοδεία μαθητών κατά την μεταφορά τους με λεωφορεία στα σχολικά κτρια Δμος Πυλαίας ΔΕ Συνοδών Μαθητών 5 μνες Υποστριξη ανάπτυξης εθελοντισμού για την προστασία του περιβάλλοντος Δμος Πυλαίας ΠΕ ΤΕ Περιβαλλοντολόγων 5 μνες Υποστριξη ανάπτυξης εθελοντισμού για την προστασία του περιβάλλοντος Δμος Πυλαίας ΠΕ Δασολόγων ΤΕ Δασοπόνων 5 μνες Υποστριξη ανάπτυξης εθελοντισμού για την προστασία του περιβάλλοντος Δμος Πυλαίας ΔΕ Διοικητικού 5 μνες Υποστριξη ανάπτυξης εθελοντισμού για την προστασία του περιβάλλοντος Δμος Πυλαίας ΠΕ ΤΕ Διοικητικού 5 μνες Ανάδειξη πολιτιστικς κληρονομιάς Δμος Πυλαίας ΠΕ ΤΕ ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοττων και Έργων Τέχνης 5 μνες Ανάδειξη πολιτιστικς κληρονομιάς Δμος Πυλαίας ΠΕ Ιστορικών 5 μνες Ανάδειξη πολιτιστικς κληρονομιάς Δμος Πυλαίας ΔΕ Διοικητικού 5 μνες Ανάδειξη πολιτιστικς κληρονομιάς Δμος Πυλαίας ΠΕ ΤΕ Διοικητικού 5 μνες Συντρηση και φύλαξη περιβάλλοντος των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων Δμος Πυλαίας ΠΕ Αρχαιολόγων 5 μνες Συντρηση και φύλαξη περιβάλλοντος των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων Δμος Πυλαίας ΠΕ ΤΕ ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοττων και Έργων Τέχνης 5 μνες Συντρηση και φύλαξη περιβάλλοντος των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων Δμος Πυλαίας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 5 μνες 9 Σελίδα 14 από 64

15 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 04. Δμος Πυλαίας Συντρηση και φύλαξη αθλητικών χώρων 262 Συντρηση και φύλαξη αθλητικών χώρων Δμος Πυλαίας Δμος Πυλαίας ΥΕ Εργατοτεχνιτών 5 μνες 5 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες Συντρηση και φύλαξη αθλητικών χώρων Δμος Πυλαίας ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 5 μνες Συντρηση και φύλαξη αθλητικών χώρων Δμος Πυλαίας ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων 5 μνες Συντρηση και φύλαξη αθλητικών χώρων 266 Συντρηση και φύλαξη αθλητικών χώρων 267 Συντρηση και φύλαξη αθλητικών χώρων Δμος Πυλαίας Δμος Πυλαίας Δμος Πυλαίας ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες 3 ΔΕ Υδραυλικών 5 μνες 2 ΔΕ Σιδηρουργών 5 μνες Συντρηση και φύλαξη αθλητικών χώρων Δμος Πυλαίας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 5 μνες Συντρηση και φύλαξη πολιτιστικών κέντρων Δμος Πυλαίας ΥΕ Εργατοτεχνιτών 5 μνες Συντρηση και φύλαξη πολιτιστικών κέντρων Δμος Πυλαίας ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων 5 μνες Συντρηση και φύλαξη πολιτιστικών κέντρων Δμος Πυλαίας ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες Συντρηση και φύλαξη πολιτιστικών κέντρων Δμος Πυλαίας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 5 μνες 3 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 05. Δημοτικ Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πυλαίας - Σελίδα 15 από 64

16 273 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 05. Δημοτικ Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πυλαίας - Προστασία περιβάλλοντος από παράνομες εκκενώσεις λυμάτων σε ρέματα από ιδιώτες Δμος Πυλαίας ΥΕ Εργατών 5 μνες 20 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 06. Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης 274 Αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος χώρου του Ινστιτούτου Αναπτυξιακς Αποκατάστασης Δμος Νεάπολης - ΥΕ Εργατών 5 μνες Αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος χώρου του Ινστιτούτου Αναπτυξιακς Αποκατάστασης Δμος Νεάπολης ΠΕ ΤΕ Φυτικς Παραγωγς 5 μνες Αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος χώρου του Ινστιτούτου Αναπτυξιακς Αποκατάστασης Δμος Νεάπολης ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες Αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος χώρου του Ινστιτούτου Αναπτυξιακς Αποκατάστασης Δμος Νεάπολης ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες Δημιουργικ απασχόληση παιδιών και εφβων με νοητικ υστέρηση μέσα από πολιτιστικές δραστηριότητες Δμος Νεάπολης ΠΕ ΔΕ Ηθοποιών 5 μνες Δημιουργικ απασχόληση παιδιών και εφβων με νοητικ υστέρηση μέσα από πολιτιστικές δραστηριότητες Δμος Νεάπολης ΠΕ ΤΕ ΔΕ Μουσικών 5 μνες Δημιουργικ απασχόληση παιδιών και εφβων με νοητικ υστέρηση μέσα από πολιτιστικές δραστηριότητες Δμος Νεάπολης ΠΕ Γυμναστών Ειδικς Αγωγς 5 μνες Δημιουργικ απασχόληση παιδιών και εφβων με νοητικ υστέρηση, μέσα από αθλητικές δραστηριότητες Δμος Νεάπολης ΠΕ Γυμναστών Ειδικς Αγωγς 5 μνες 2 Σελίδα 16 από 64

17 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 06. Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης 282 Πρόγραμμα προετοιμασίας των νέων με νοητικ υστέρηση για την αυτόνομη διαβίωση Δμος Νεάπολης ΠΕ ΤΕ Λογοθεραπευτών ΤΕ Εργοθεραπευτών 5 μνες Πρόγραμμα προετοιμασίας των νέων με νοητικ υστέρηση για την αυτόνομη διαβίωση Δμος Νεάπολης ΠΕ Ψυχολόγων ΠΕ Κοινωνιολόγων 5 μνες Πρόγραμμα προετοιμασίας των νέων με νοητικ υστέρηση για την αυτόνομη διαβίωση Δμος Νεάπολης - ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών Επιμελητών πρόνοιας 5 μνες 3 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 07. Δμος Παύλου 285 Φύλαξη των διδακτηρίων κατά τις απογευματινές ώρες Δμος Παύλου ΔΕ Φυλάκων 5 μνες Αναβάθμιση του αστικού χώρου με την εξάλειψη των προβλημάτων από την κατάληψη των δημοσίων κοινοχρστων χώρων Δμος Παύλου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 5 μνες Αναβάθμιση του αστικού χώρου με την εξάλειψη των προβλημάτων από την κατάληψη των δημοσίων κοινοχρστων χώρων Δμος Παύλου ΥΕ Εργατών Οικοδόμων 5 μνες Αναβάθμιση του αστικού χώρου με την εξάλειψη των προβλημάτων από την κατάληψη των δημοσίων κοινοχρστων χώρων Δμος Παύλου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 5 μνες Εκσυγχρονισμός δημοτικού φωτισμού, ψηφιοποίησ του και ανίχνευση βλαβών με τηλεματικ και πρόγραμμα, αντικατάσταση των παλιών λαμπτρων οδικού φωτισμού με λαμπτρες χαμηλς ενεργειακς κατανάλωσης και εξοικονόμηση ενέργειας Δμος Παύλου ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες 2 Σελίδα 17 από 64

18 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) Εκσυγχρονισμός δημοτικού φωτισμού, ψηφιοποίησ του και ανίχνευση βλαβών με τηλεματικ και πρόγραμμα, αντικατάσταση των παλιών λαμπτρων οδικού φωτισμού με λαμπτρες χαμηλς ενεργειακς κατανάλωσης και εξοικονόμηση ενέργειας Εκσυγχρονισμός δημοτικού φωτισμού, ψηφιοποίησ του και ανίχνευση βλαβών με τηλεματικ και πρόγραμμα, αντικατάσταση των παλιών λαμπτρων οδικού φωτισμού με λαμπτρες χαμηλς ενεργειακς κατανάλωσης και εξοικονόμηση ενέργειας 07. Δμος Παύλου Δμος Παύλου Δμος Παύλου ΠΕ ΤΕ Πληροφορικς 5 μνες 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 5 μνες Συντρηση κοινόχρηστων χώρων Δμος Παύλου ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων 5 μνες Συντρηση κοινόχρηστων χώρων Δμος Παύλου ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες Συντρηση κοινόχρηστων χώρων Δμος Παύλου ΥΕ Εργατών Οικοδόμων 5 μνες Συντρηση κοινόχρηστων χώρων 296 Συντρηση διδακτηρίων Δμος Παύλου Δμος Παύλου ΔΕ Σιδηρουργών 5 μνες 1 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μνες Συντρηση διδακτηρίων Δμος Παύλου ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 5 μνες Συντρηση διδακτηρίων 299 Συντρηση διδακτηρίων 300 Συντρηση διδακτηρίων Δμος Παύλου Δμος Παύλου Δμος Παύλου ΔΕ Υδραυλικών 5 μνες 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες 1 ΔΕ Σιδηρουργών 5 μνες 1 Σελίδα 18 από 64

19 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 07. Δμος Παύλου 301 Συντρηση και αποφυγ της υποβάθμισης και καταστροφς των διατηρητέων και παλαιών κτισμάτων του χώρου του πρώην στρατοπέδου Παύλου Δμος Παύλου ΤΕ Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων 5 μνες Συντρηση και αποφυγ της υποβάθμισης και καταστροφς των διατηρητέων και παλαιών κτισμάτων του χώρου του πρώην στρατοπέδου Παύλου Δμος Παύλου ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες Συντρηση και αποφυγ της υποβάθμισης και καταστροφς των διατηρητέων και παλαιών κτισμάτων του χώρου του πρώην στρατοπέδου Παύλου Δμος Παύλου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 5 μνες Συντρηση και αποφυγ της υποβάθμισης και καταστροφς των διατηρητέων και παλαιών κτισμάτων του χώρου του πρώην στρατοπέδου Παύλου Δμος Παύλου ΥΕ Φυλάκων 5 μνες Υποστριξη ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων Δμος Παύλου ΠΕ ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 5 μνες Υποστριξη ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων Δμος Παύλου ΠΕ ΔΕ Θεατρολόγων 5 μνες Υποστριξη ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων Δμος Παύλου ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες Υποστριξη ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων Δμος Παύλου ΠΕ ΤΕ ΔΕ Ηχοληπτών 5 μνες Υποστριξη ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων Δμος Παύλου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 5 μνες Υποστριξη ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων Δμος Παύλου ΔΕ Ξυλουργών 5 μνες Υποστριξη αθλητικών δραστηριοττων Δμος Παύλου ΔΕ Ναυαγοσωστών 5 μνες Υποστριξη αθλητικών δραστηριοττων Δμος Παύλου ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μνες 1 Σελίδα 19 από 64

20 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 07. Δμος Παύλου 313 Υποστριξη αθλητικών δραστηριοττων Δμος Παύλου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 5 μνες Υποστριξη αθλητικών δραστηριοττων Δμος Παύλου ΠΕ Φυσικς Αγωγς 5 μνες Κυκλοφοριακ αγωγ στις σχολικές μονάδες προσχολικς & Α βάθμιας Εκπαίδευσης Δμος Παύλου ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων 5 μνες Κυκλοφοριακ αγωγ στις σχολικές μονάδες προσχολικς & Α βάθμιας Εκπαίδευσης Δμος Παύλου ΔΕ Οικοδόμων 5 μνες Κυκλοφοριακ αγωγ στις σχολικές μονάδες προσχολικς & Α βάθμιας Εκπαίδευσης Δμος Παύλου ΥΕ Εργατών Οικοδόμων 5 μνες Κυκλοφοριακ αγωγ στις σχολικές μονάδες προσχολικς & Α βάθμιας Εκπαίδευσης Δμος Παύλου ΔΕ Σιδηρουργών 5 μνες Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικαιροποίηση μνημονίου Πολιτικς Προστασίας, στα πλαίσια του σχεδίου Ξενοκράτης Δμος Παύλου ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ΔΕ Δομικών Έργων 5 μνες Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικαιροποίηση μνημονίου Πολιτικς Προστασίας, στα πλαίσια του σχεδίου Ξενοκράτης Δμος Παύλου ΔΕ Εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι σε έρευνα και διάσωση 5 μνες Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικαιροποίηση μνημονίου Πολιτικς Προστασίας, στα πλαίσια του σχεδίου Ξενοκράτης Δμος Παύλου ΔΕ Εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι σε έρευνα και διάσωση 5 μνες ) Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικαιροποίηση μνημονίου Πολιτικς Προστασίας, στα πλαίσια του σχεδίου Ξενοκράτης Δμος Παύλου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ομάδας Β, τάξης Γ ) 5 μνες Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικαιροποίηση μνημονίου Πολιτικς Προστασίας, στα πλαίσια του σχεδίου Ξενοκράτης Δμος Παύλου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ομάδας Β, τάξης Γ ) 5 μνες ) 2 Σελίδα 20 από 64

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667 «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/ 06 /2012 Αριθμ. Πρωτ.: 3667 Ταχ.Δ/νση :Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. : 591 00 Βέροια Πληροφορίες : Μπαρμπαρούση Στέλλα, & Φουτσιτζόγλου Κορνηλία

Διαβάστε περισσότερα

16/03/2012 59 (17) 10 & 1770 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

16/03/2012 59 (17) 10 & 1770 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» Ηράκλειο 6/03/0 Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Αρ.Πρωτ.: 59 Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικς Αλληλεγγύης Κρτης (7) Ταχ. Διεύθυνση: ΒΛΑΣΤΩΝ 0 & 770 Ταχ. Κώδικας: 70 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.206 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.206 / 01 / 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (5) Ταχ. Δ/νση: Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. 59100, Βέροια Τηλέφωνο: 2331071890 Fax: 2331024424 E-mail: inekmak@otenet.gr Πληροφορίες: Μπαρμπαρούση Στέλλα,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Αθνα, 4.5.2012 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ [62] Αριθμ. Πρωτ.: 918 Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22 Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» Κέντρο Κοινωνικς Ανάπτυξης Αθνα, 6/03/2012 ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» (85) Αριθμ. Πρωτ.: 333 Γούναρη και Θεοτόκη Δημοτικό Στάδιο Καματερού Ταχ. Κώδικας :134 51 Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σοφία Τηλέφωνο: 210 2388402

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» Κέντρο Κοινωνικς Ανάπτυξης Αθνα, 6/03/2012 ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ» (85) Αριθμ. Πρωτ.: 333 Γούναρη και Θεοτόκη Δημοτικό Στάδιο Ταχ. Κώδικας :134 51 Πληροφορίες: Χαραλαμπίδου Σοφία Τηλέφωνο: 210 2388402 210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Έχοντας υπόψη: «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/6/2012 Αριθµ. Πρωτ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Έχοντας υπόψη: «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/6/2012 Αριθµ. Πρωτ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ /ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ» Βέροια, 19/6/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 3668 Ταχ. /νση :Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. : 591 00 Βέροια Πληροφορίες : Μπαρµπαρούση Στέλλα, & Φουτσιτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 8.104 / 1 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 8.104 / 1 / 2012 ΠΝΟΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (8) Καβάλα, 4/1/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 2 Ταχ.Δ/νση : Κων/νου Παλαιολόγου 9 Τ.Κ. : 654 03 Καβάλα Πληροφορίες : Ελένη Ψυρούκη Τηλέφωνο : 2510 232211 FAX : 2510

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/03/2012 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (62) Αριθμ. Πρωτ.: 889 Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 23 ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Καραδμα Μαριλένα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ)

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ) Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Παράρτημα (5) Ταχ. Δ/νση: Αισώπου 24 & Προμηθέως, 54627 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 385810-14 Fax: 2310 385825 E-mail: inethsal@otenet.gr Πληροφορίες: Χ. Σιώμου Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Αθνα, 0 Απριλίου 0 ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΟΥ (ΚΜΟΠ) (6) Αριθμ. Πρωτ.: Ταχ. /νση: Αφροδίτης 3 & Οδυσσέως Τ.Κ. 546 9 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Σούρδα Τηλ: 305343, e-mail: kmop@kmop.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε. Ανακοινώνει

Το ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε. Ανακοινώνει Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) Ταχ. Δ/νση Ροζάκη Αγγελ 59 Τ.Κ. 3500 Λαμία Τηλέφωνο 30 5777 FAX 30 5778 E-mail inester@otenet.gr Πληροφορίες Βογιατζς Σπύρος Λαμία, /04/0 Αριθμ. Πρωτ.: 357 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (IME ΓΣEBEE)

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (IME ΓΣEBEE) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, 06/03/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3428 ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (IME ΓΣEBEE) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46, Τ.Κ.: 10433 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 28.1004 / 1 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 28.1004 / 1 / 2012 ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57 ΑΘΗΝΑ, 13/3/2012 Τ.Κ. : 131 23 ΙΛΙΟΝ, ΑΘΗΝΑ Αριθμ. Πρωτ.: 886 Πληροφορίες : Κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692882 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/03/2012 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 888 Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22 Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Kαραδμα Μαριλένα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ορεστιάδα, 0--0 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ( 3) Αριθμ. Πρωτ.: 07 Ταχ.Δ/νση : Αγ. Θεοδώρων 89 Τ.Κ. : 6800 Ορεστιάδα Πληροφορίες : Πέτρος Χασανίδης Τηλέφωνο : 550 330 FAX : 550 65 Email : petrriss@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (62) Αθήνα, /06/2012 Αριθ. Πρωτ.: Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22, Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: κα Κανάκη Ματίνα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων (30)

Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων (30) Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νσων (30) Νίκαια, 9/01/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 4999 Ταχ.Δ/νση : Π. Ράλλη 210 & Θησέως 1 Τ.Κ. : 184 54, Νίκαια Πληροφορίες : Εύα Ταμπακοπούλου Τηλέφωνο : 210.41.79.797

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (Ε.Ψ.Ε.Π.)

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (Ε.Ψ.Ε.Π.) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 20/2/2012 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ψ.Ε.Π) (23) Αριθμ. Πρωτ.: 39 ΚΑΛΟΥΔΗ 8β, Τ.Κ. 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ./Φαξ: 2651039820 e-mail: epsep_ioa@yahoo.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ.64.901 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ.64.901 / 01 / 2012 ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ Αθνα, 14-3-2012 Αστικ μη Κερδοσκοπικ Εταιρεια (64) Ταχ.Δ/νση :Λ. Μεσογείων 543 Τ.Κ. :153 44 Αγία Παρασκευ Πληροφορίες :Ελευθερία Αφεντάκη Τηλέφωνο :210 6000035 FAX :210

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθνα, 6-3-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3430 ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) (24) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46, Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 8846852,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Αθνα, 29/02/2012 ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.ΠΕ.ΘΕ) (83) Αριθμ. Πρωτ.: 23-29/2/2012 Ταχ.Δ/νση: Ομρου 54 Τ.Κ.:106 72 Αθνα Πληροφορίες:Κ.Ανδρωνά Τηλ:2103643224 FAX:2103646953

Διαβάστε περισσότερα

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (1) Καβάλα, 4-1-2012 ΕΥΓ.ΙΟΡΔΑΝΟΥ 32, Τ.Κ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ Αριθ.Πρωτ: 28 Τηλ: 2510223000, 2510243942, 2593023794 Fax: 2510223000 e-mail: enoikokav@yahoo.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ικαιούχος: Καλλιθέα, 27/03/202 Socialaxon.eu (56) Ταχ. /νση:σαπφούς 9, TK: 7675 Καλλιθέα Αριθµ. Πρωτ.: 2 Πληροφορίες: κ.α.ξενάκη Τηλέφωνο Fax: 20 9585390 e-mail: info@socialaxon.eu ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 23/07/2012 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ (109) Αριθ. Πρωτ. 1290 Πτολεμαίων 35 & Συγγρού Τ.Κ. 546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ανδρέα Καραδάκη ΤΗΛ: 2310 526150 E-MAIL: koinofelis@arsis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 58.902 / 1 / 2012 σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 58.902 / 1 / 2012 σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης ΑΘΗΝΑ, 16/03/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 31.2 Γραφεία: Ασκληπιού 52 114 71 - Αθνα Τηλέφωνο: 210-3631057 Φάξ: 210 3631057 Πληροφορίες : κα Μαρδίκη Μαρία e-mail: alxan111@otenet.gr (58) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 58.902

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε Πάτρα, 09/03/2012 Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 20 Ταχ. Κώδικας: 26221, ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες: Φ. Πουλαστίδης Τηλέφωνο: 2610-624755 Fax: 2610226340 Email: inedytel@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ»

Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» «ΑΘΗΝΑ» Αστικ μη Κερδοσκοπικ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικς Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας (57) Ταχ. Δ/νση: ΠΑΤΗΣΙΩΝ & ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 5 Τ.Κ. 112 57 Τηλέφωνο: 2108668365 Fax: 2108668719 E-mail: info@athina.org.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμό ΚΟΧ 63.904/1/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμό ΚΟΧ 63.904/1/2012 ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ (EQUAL SOCIETY) (63) Αθήνα 27-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.:40 Ταχ. Δ/νση : ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 33 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. :10454 Πληροφορίες :ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΗΒΗ Τηλέφωνο :2102312038 FAX :2102313278 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη /3/0 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(0) Αριθμ. Πρωτ.:7 Ταχ.Δ/νση : Ομήρου 8 Τ.Κ. :84 00 Ερμούπολη Σύρο Πληροφορίε :Δημ. Αλεξανδρή Τηλέφωνο :80 85354 FAX :80 85357 Email :polidin@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα