ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ & ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ & ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ & ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

2 Μεγάλες πολεοδομικές παρεμβάσεις Ελεύθεροι, κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και δασικοί χώροι Για το σύνολο του Δήμου ιεραρχούμε ως σημαντικότερα τα ακόλουθα θέματα στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση: Ζητήματα που μπορούν και πρέπει να ολοκληρωθούν την επόμενη πενταετία: Οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Πεντελικού με την εφαρμογή του Ν.1811/88, ώστε να κατοχυρωθούν οι δημόσιες δασικές εκτάσεις στο Πεντελικό. Ουσιαστική αντιμετώπιση των ζητημάτων των οικοδομικών συνεταιρισμών, ώστε αυτοί πλέον να μην συνεχίζουν να αποτελούν κίνδυνο οικοπεδοποίησης του ορεινού και ημιορεινού Πεντελικού όγκου (βουνού). Δημιουργία ενιαίου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) για το σύνολο της πόλης μας που θα διαμορφωθεί με την αναθεώρηση των ΓΠΣ των Μελισσίων και της Νέας Πεντέλης και τη σύνταξη ΓΠΣ για την Πεντέλη που δεν έχει. Άμεση προώθηση των επεκτάσεων σχεδίου πόλης στην 3η και 4η γειτονιά στα Μελίσσια, στην περιοχή της 25ης Μαρτίου στη Νέα Πεντέλη και στις δομημένες περιοχές, πατροπαράδοτους οικισμούς της Πεντέλης που είναι εκτός σχεδίου. Αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη δεδομένου ότι ο Δήμος θα αποκτήσει οικόπεδα με τα οποία θα μπορέσει να καλύψει βασικές του ανάγκες για κοινωνικές υποδομές. χώρου της Νέας Πεντέλης με την απομάκρυνση των οχημάτων του Δήμου από το χώρο, ώστε να διαμορφωθεί σε χώρο αναψυχής. Απομάκρυνση (πρώην) εγκαταστάσεων ΕΥΔΑΠ από παραρεμάτια την περιοχή Νέας Πεντέλης. Επίλυση των θεμάτων χαρακτηρισμού δασικότητας χώρων, μέσα από τη διαδικασία των δασικών χαρτών που έχει ξεκινήσει στη Νέα Πεντέλη και την Πεντέλη και προώθηση σύνταξης και ανάρτησης δασικών χαρτών και για τα Μελίσσια. Κατοχύρωση της δημοτικής περιουσίας του Δήμου μας στο Κτηματολόγιο και για τις τρεις δημοτικές κοινότητες. Για το Δάσος Παπαδημητρίου: Άμεση προώθηση της πράξης αναλογισμού, ώστε να διασφαλιστεί η απαλλοτρίωση του χώρου μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Απόκτηση του χώρου και διαμόρφωσή του σε δασικό πάρκο ανοικτό στους πολίτες, σε συνδυασμό με τους όμορους δασικούς χώρους των εξοχών χωροφυλακής και του ΝΙΕΘ. Καλύτερη αξιοποίηση του κατασκηνωτικού χώρου στη Νέα Πεντέλη. Απόκτηση αυτού από το Δήμο Βύρωνα. Δημιουργία δημοτικού σχολείου και πάρκου νεολαίας και χώρου κάλυψης των αναγκών της πολιτικής προστασίας του Δήμου. Προώθηση οριστικοποίηση της Αναθεώρησης Σχεδίου της πόλης των Μελισσίων. Η μελέτη Αναθεώρησης Σχεδίου των Μελισσίων που είχε εκπονήσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή των Μελισσίων, πρέπει να προωθηθεί ως έχει, δεδομένου ότι αυτό επιτρέπει στα Μελίσσια να διασφαλίσουν όλους τους απαραίτητους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, χώρους στάθμευσης και πρασίνου για την εύρυθμη και φιλική στους συμπολίτες μας λειτουργία της πόλης. Παράλληλα ρυθμίζονται όλα τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, προς μια κατεύθυνση ηπιότερων χρήσεων Εκπόνηση μελέτης αναθεώρησης σχεδίου πόλης της Νέας Πεντέλης με κύριο στόχο την οριστική διασφάλιση απαραίτητων χώρων για το σύνολο των απαιτούμενων κοινωνικών υποδομών της περιοχής. Προστασία των παραρεμάτιων περιοχών του Δήμου με επίλυση του ζητήματος των αποζημιώσεων των ιδιοκτητών που προκύπτουν βάσει του Π.Δ. προστασίας του ρέματος και αντιμετώπιση ορισμένων αδικιών στις χρήσεις γης στις περιοχές Αγίου Σίλα στη Νέα Πεντέλη και Λεωφ. Πηγής στα Μελίσσια. Δημιουργία χώρων περιπάτου στις παραρεμάτιες περιοχές της Πεντέλης και ανάδειξη του παραρεμάτιου Διαμόρφωση σε σύγχρονο χώρο δασικής αναψυχής στη δασική περιοχή όπου είναι εγκατεστημένη η δεξαμενή της ΕΥΔΑΠ στη Νέα Πεντέλη. Ζητήματα για τα οποία πρέπει να δρομολογηθεί η υλοποίησή τους, αν και ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί η επίλυσή τους στην προσεχή πενταετία: Για το Δάσος εξοχών χωροφυλακής. Απόκτηση και μετατροπή του σε δασικό πάρκο, ανοικτό στους πολίτες, μαζί με τους όμορους δασικούς χώρους Παπαδημητρίου και ΝΙΕΘ. Για το ΝΙΕΘ: Αποτελεί κεντρικό χώρο αναφοράς για το Δήμο μας. Στόχος μας οι κτηριακές εγκαταστάσεις να αποτελέσουν δημαρχείο διοικητικό πολιτιστικό κέντρο του Δήμου και ο δασικός χώρος να μετατραπεί σε δασικό πάρκο ανοικτό στους δημότες, μαζί με τους όμορους χώρους Παπαδημητρίου και εξοχών χωροφυλακής. Δημιουργία κοινόχρηστου χώρου επί των οδών Θεμιστοκλέους, 25ης Μαρτίου και Σαλαμίνας, Ο.Τ. 74, στα όρια των Μελισσίων και της Νέας Πεντέλης. Απόκτηση του χώρου από το Δήμο και διαμόρφωσή του σε σύγχρονο αστικό πάρκο κοινόχρηστο χώρο.

3 Λειτουργία Μετακινήσεις στην πόλη Η απόκτηση του χώρου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την Μικρε ς βελτιω σεις στην κυκλοφοριακη μελε τη των προσεχή πενταετία. Μελισσι ων. Γήπεδο Νέας Πεντέλης. Η τοποθέτηση χλοοτάπητα στο σημερινό γήπεδο αποτελεί πρώτη μας επιλογή εφόσον εξασφαλιστεί και η έγκριση των δασικών υπηρεσιών. Στην περίπτωση που η προσπάθεια αυτή δεν ευοδωθεί, ο χώρος θα παραμείνει ως έχει και η προσπάθεια θα εστιαστεί στη δημιουργία γηπέδου στο λατομείο Μαλτέζου. Στην εναλλακτική αυτή περίπτωση, ο χώρος του σημερινού γηπέδου της Νέας Πεντέλης θα αναμορφωθεί σε χώρο δασικής αναψυχής και άθλησης, λαμβάνοντας υπόψη και τις κατευθύνσεις του Δασαρχείου. Ανάδειξη των δασικών χώρων στη δημοτική κοινότητα Πεντέλης. Εκπόνηση δασοτεχνικών μελετών εναρμόνισης των χώρων αυτών στον αστικό ιστό και χρήση τους ως σύγχρονων χώρων δασικής αναψυχής. Κυκλοφοριακη μελε τη στη Νε α Πεντε λη και σε περιοχε ς της Πεντε λης με μονοδρομη σεις ο που ει ναι απαραι τητο. Ελεγχο μενη στα θμευση σε κεντρικου ς δρο μους της πο λης, σε ω ρες λειτουργι ας καταστημα των. Απο κτηση χω ρων για δημιουργι α δημοτικω ν χω ρων στα θμευσης σε κεντρικε ς περιοχε ς ο που παρατηρου νται οξυ τατα προβλη ματα στη στα θμευση Επανασχεδιασμο ς σε συνεργασι α με τον ΟΑΣΑ, των συγκοινωνιακω ν γραμμω ν προς και απο την πο λη και συμπληρωματικη λειτουργι α δημοτικη ς συγκοινωνι ας. Δημιουργι α δικτυ ου πεζοδρομη σεων και ασφαλω ν Ανάδειξη παλαιών ανενεργών λατομείων στο Πεντελικό πεζοδιαβα σεων. όρος σύμφωνα με το Π.Δ. προστασίας. Ανάδειξη Κατασκευη ποδηλατο δρομου που θα συνδε εται με τον αρχείου Λατομείου, ανάδειξη οδού λιθαγωγίας, ποδηλατο δρομο Βριλησσι ων Κηφισια ς και επε κταση δημιουργία μουσείου Πεντελικού στο λατομείο δικτυ ου ποδηλατοδρο μων για ε νωση χω ρων Μουζάκη, δημιουργία ανοικτού χώρου αναψυχής και συνα θροισης κοινου. άθλησης, πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο λατομείου Ράϊκου και δημιουργία πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων στο λατομείο Μαλτέζου. Υλοποίηση του σχεδίου πόλης και στις τρεις δημοτικές κοινότητες με την απόκτηση των κοινόχρηστων χώρων και των πλατειών που προβλέπονται από τα σχέδια πόλης. Προώθηση των διαδικασιών ώστε η πόλη να αποκτήσει υποδομές που λείπουν σε σχολική στέγη, παιδικούς σταθμούς, κλειστά γυμναστήρια, αθλητικούς χώρους, στέγες ηλικιωμένων. Προτεραιότητα η δημιουργία Δημοτικού Σχολείου στη Νέα Πεντέλη, Δημοτικού Σχολείου στα Μελίσσια, Λυκείου στα Μελίσσια.

4 Κοινωνική Πολιτική Στόχος μας η στήριξη των αδύναμων κοινωνικών ομάδων και η δημιουργία ευρείας κοινωνικής ασπίδας για τους πολίτες Επίσης προβλέπουμε τη λειτουργία πολυχώρου για παράλληλη δημιουργική ψυχαγωγία παιδιών με γονείς. Η οικονομική κρίση που υφίσταται η χώρα μας, έχει πλήξει σημαντικά την ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα δε τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Αποτέλεσμά της είναι η σημαντική αύξηση της ανεργίας, κυρίως στους νέους και η σημαντική μείωση μισθών και συντάξεων, σχεδόν στο σύνολο του πληθυσμού. Οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην οικονομία και στην κοινωνία, επιβάλλουν στην τοπική αυτοδιοίκηση για την επόμενη πενταετία , να έχει κεντρικό στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη δημιουργία ευρείας κοινωνικής ασπίδας για το σύνολο των πολιτών, ιδιαίτερα όμως τη στήριξη των άπορων, των ανέργων και των ευαίσθητων κοινωνικών. Α. Νέες δομές κοινωνικής πολιτικής, νέες δομές πολιτισμού Οι συνθήκες της οικονομικής κρίσης επιβάλουν τη δημιουργία νέων δομών κοινωνικής πολιτικής, ώστε ο Δήμος να αποκτήσει περισσότερες δυνατότητες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Έτσι εκτός από τις υφιστάμενες δομές (παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, βοήθεια στο σπίτι), που όμως κι αυτές πρέπει να λειτουργούν καλύτερα από ότι σήμερα, προβλέπουμε τη δημιουργία των ακόλουθων νέων δομών: Επαναλειτουργία του δημοτικού ιατρείου, που θα παρέχει υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής, πρωτοβάθμιας φροντίδας και παροχής ψυχικής στήριξης Κοινωνικό παντοπωλείο, με διαφανείς διαδικασίες από το Δήμο για όσους πολίτες είναι άποροι. Κοινωνικό φαρμακείο Κοινωνικό φροντιστήριο Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στη Νέα Πεντέλη για κάλυψη αναγκών κατοίκων Νέας Πεντέλης και Πεντέλης Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης για άτομα με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες! Λειτουργία στα πολιτιστικά κέντρα της πόλης τμημάτων χορού, μουσικής, θεάτρου, ζωγραφικής για δημιουργική απασχόληση όλων, ενώ προβλέπουμε και την επαναλειτουργία του δημοτικού κινηματογράφου. Δημιουργία υπαίθριου ανοικτού γυμναστηρίου στη Νέα Πεντέλη και στην Πεντέλη Λειτουργία δύο νέων παιδικών σταθμών στα Μελίσσια, ένα στη Νέα Πεντέλη και ένα στην Πεντέλη Λειτουργία κέντρου νεότητας στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δρομολογούμε τη δημιουργία πάρκου νεολαίας με αθλητικές εγκαταστάσεις ειδικά για νέους (skateboard park, bmx park, τείχος αναρρίχησης). Σύνταξη μελέτης ασφαλούς πρόσβασης για άτομα με αναπηρία σε όλα τα δημοτικά κτίρια, σε πάρκα, πλατείες, αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους και σε διαδρομές περιπάτου. Β. Δίκτυο κοινωνικής προστασίας για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες Είναι αναγκαία η ανάπτυξη δικτύου κοινωνικής προστασίας και συνοχής που θα αφορά τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Αναλυτικά για κάθε ομάδα προβλέπουμε: Άποροι: Υπηρεσίες κοινωνικού Παντοπωλείου, κοινωνικού Φαρμακείου, Δημοτικού Ιατρείου (επί πλέον δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος), κοινωνικού φροντιστηρίου, σίτιση μαθητών άπορων οικογενειών, παροχή δωρεάν πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας του Δήμου, δωρεάν παροχή υπηρεσίας για το αθλητικό καλοκαίρι, μέτρα για άπορες οικογένειες που έχουν υποστεί διακοπή ρεύματος. Άνεργοι: Υπηρεσίες κοινωνικού Φαρμακείου, Δημοτικού Ιατρείου (επί πλέον δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος), κοινωνικού φροντιστηρίου, παροχή μιας δωρεάν πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας του Δήμου, δωρεάν παροχή υπηρεσίας αθλητικό καλοκαίρι. Επιπλέον καθιερώνουμε πρόγραμμα κατάρτισης - απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε δημοτικές υπηρεσίες για νέους ανέργους, υπογραφή κοινωνικού συμφώνου μεταξύ δήμου και επαγγελματιών - εμπορικού συλλόγου για παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν άνεργους δημότες και on line διασύνδεση των τοπικών ανέργων με τοπικούς επιχειρηματίες για κάλυψη κενών θέσεων από αυτούς Μαθητές: Υπηρεσίες δημοτικού Ιατρείου (επί πλέον παροχή δωρεάν ιατρικών βεβαιώσεων και δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος), παροχή μιας δωρεάν

5 πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας του Δήμου, ενίσχυση υπηρεσίας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, δωρεάν υπηρεσίες κατασκήνωσης (για παιδιά μέχρι 14 ετών), καθιέρωση επαγγελματικού και αθλητικού προσανατολισμού, κάλυψη κόστους τραπεζοκόμων στα δημοτικά σχολεία, θέσπιση ειδικών δωρεάν αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, σημαντική μείωση τιμήματος υπηρεσίας αθλητικό καλοκαίρι, τοπικό λεωφορείο μεταφοράς μαθητών Φοιτητές: Παροχή μιας δωρεάν πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας του Δήμου, υπηρεσίες ECDL, λεωφορειακή γραμμή για Πανεπιστημιούπολη. Παιδιά προσχολικής ηλικίας: Μηδενικά τροφεία για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι ευρώ, μείωση κατά 25% σε όλες τις άλλες κατηγορίες, απογευματινή λειτουργία ενός παιδικού σταθμού στην πόλη, λεωφορείο για όλα τα παιδιά των παιδικών σταθμών. Τρίτη ηλικία: Ενίσχυση των δράσεων του ΚΑΠΗ, κατάργηση συνδρομής, δωρεάν μονοήμερες εκδρομές και μετακινήσεις σε πολυήμερες εκδρομές, ουσιαστική ενίσχυση υπηρεσίας βοήθειας στο σπίτι με παροχές υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας, υπηρεσίες δημοτικού ιατρείου (επί πλέον δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος), υπηρεσίες τηλεϊατρικής, υπηρεσίες διοικητικής βοήθειας, δωρεάν προγράμματα αθλητισμού - πολιτισμού - εργοθεραπείας φυσικοθεραπείας. Άτομα με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες: Δημιουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης, δωρεάν προγράμματα αθλητισμού - πολιτισμού, υπηρεσίες δημοτικού ιατρείου (επί πλέον δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος), υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας στο σπίτι, υπηρεσίες τηλεϊατρικής. άπορους, άνεργους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Καθιερώνουμε δημοτικά τέλη με κοινωνικό προσανατολισμό. Απαλλαγή δημοτικών τελών για άπορους, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους. Μείωση δημοτικών τελών κατά 50% για τρίτεκνους. Δ. Οριζόντιες δράσεις για το σύνολο του υπόλοιπου πληθυσμού Οι οικονομικές συνθήκες σήμερα δημιουργούν πολλές φορές την αδυναμία στους πολίτες να καταβάλλουν το τίμημα για απλές παροχές σε υπηρεσίες του Δήμου στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού. Έτσι για το σύνολο των κατοίκων του Δήμου μας προβλέπουμε: Επαναφορά του θεσμού της ηλεκτρονικής κάρτας πρόληψης υγείας η οποία μελλοντικά έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε κάρτα κοινωνικής αλληλεγγύης. Ενιαία τιμή για κάθε αθλητική και πολιτιστική δράση, ύψους 10 ευρώ το μήνα και διαμόρφωση προγραμμάτων άθλησης και αθλητισμού για το σύνολο των κατοίκων της πόλης μας. Δημιουργία ισχυρού τομέα ψυχικής στήριξης, τόσο στο σύνολο του πληθυσμού, όσο και σε ευπαθείς ομάδες όπως παιδιά, τρίτη ηλικία, μονογονεϊκές οικογένειες, συμβουλευτική γονέων, συμβουλευτική για εξαρτήσεις, ομάδες εφήβων κ.α. Λειτουργία κέντρου άμεσης βοήθειας για ζητήματα ιατρικής φύσεως, σε συνδυασμό με 24ωρη γραμμή για θέματα εξαρτήσεων, ψυχικής στήριξης κ.α. Γ. Σύμφωνα στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων Θα προχωρήσουμε σε υπογραφή των ακόλουθων συμφώνων στήριξης για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. 1. Σύμφωνο κοινωνικής στήριξης για άπορους, άνεργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, μεταξύ Δήμου και αθλητικών συλλόγων, πολιτιστικών συλλόγων, ωδείων, φροντιστηρίων. Μέσα από το σύμφωνο αυτό ο Δήμος θα επιδιώξει την δωρεάν παροχή υπηρεσιών των φορέων αυτών σε άπορους, άνεργους και άτομα με ειδικές ανάγκες. 2. Σύμφωνο κοινωνικής στήριξης για άπορους, άνεργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, μεταξύ Δήμου και εμπορικού συλλόγου. Μέσα από το σύμφωνο αυτό ο Δήμος θα επιδιώξει την όσο το δυνατό πιο προσιτή παροχή υπηρεσιών των φορέων αυτών με σημαντικές εκπτώσεις σε

6 Πολιτισμός Στόχος μας για τον πολιτισμό είναι η μέγιστη δυνατή συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες των πολιτών, με έμφαση στα παιδιά και η οργάνωση εκδηλώσεων όλο το χρόνο για ψυχαγωγία των πολιτών Α. Δράσεις του πολιτιστικού κέντρου του Δήμου μας Το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου δημιουργεί τμήματα σε όλη την πόλη για να προσφέρει, δωρεάν στα παιδιά μια πολιτιστική δραστηριότητα και προσιτά στους ενήλικες (10 ευρώ το μήνα) τα ακόλουθα: Τμήμα παραδοσιακών χορών, τμήμα μοντέρνων χορών, θεατρικό εργαστήρι (δωρεάν παροχή), ζωγραφική, Μουσικό κινητική αγωγή Orff (πρακτική εναρμόνισης ήχου και κίνησης που προσφέρει πολλά τόσο στην σωματική όσο και στην ψυχική κατάσταση σε όλες τις ηλικίες) Ορχήστρα νέων Αναβάθμιση της μπάντας του Δήμου Ενισχύουμε τη δημοτική χορωδία και δημιουργία παιδικής χορωδίας Νέα τμήματα πέραν των ανωτέρω, θα δημιουργούνται μόνο αν οι συμμετοχές των ενδιαφερομένων, καλύπτουν το κόστος τους Αναβάθμιση και εμπλουτισμός της δημοτικής βιβλιοθήκης, οργάνωση εκθέσεων βιβλίου και παρουσιάσεων βιβλίου Λέσχη κινηματογράφου Β. Συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς της πόλης και του εξωτερικού Δ. Νέοι χώροι πολιτισμού στο Δήμο μας Διεκδικούμε την κυριότητα του Μεγάρου Δουκίσσης Πλακεντίας στην Πεντέλη Δημιουργούμε νέο μεγάλο πολιτιστικό κέντρο στα Μελίσσια στην έκταση των 5 στρεμμάτων που αποκτά ο Δήμος από την ένταξη στο σχέδιο πόλης Προχωρούμε στην αναβάθμιση των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων των σχολείων, σύμφωνα με την σύμβαση του ΟΣΚ Δημιουργούμε ανοικτές πολιτιστικές εγκαταστάσεις στο Λατομείο Μαλτέζου, σύμφωνα με το Π.Δ. προστασίας του Πεντελικού Στόχος μας η ανάδειξη του αρχαίου Λατομείου και της οδού λιθαγωγίας, καθώς και η δημιουργία μουσείο Πεντελικού στο χώρο του Λατομείου Μουζάκη σύμφωνα με το Π.Δ. προστασίας του Πεντελικού Αθλητισμός Στόχος του προγράμματός μας για τον αθλητισμό είναι η μέγιστη δυνατή συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, των πολιτών, με έμφαση στα παιδιά Συνεργασία με όλους τους πολιτιστικούς φορείς του Δήμου με επίσημο και διάφανο τρόπο. Όλοι είναι απαραίτητοι στην προσπάθεια μας να κτίσουμε ένα πολιτιστικό μηχανισμό που θα μείνει και τα επόμενα χρόνια. Συμμετοχή σε δίκτυα πολιτιστικών κέντρων άλλων Δήμων, ώστε να πετύχουμε με πολύ μικρό κόστος να έχουμε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Συνεργασίες πολιτιστικού χαρακτήρα με πόλεις του εξωτερικού. Γ. Δημοτικά πολιτιστικά δρώμενα Επαναλειτουργούμε το θερινό δημοτικό κινηματογράφο Μελισσίων Επαναφέρουμε το πολιτιστικό καλοκαίρι με παρουσίες των τμημάτων του Δήμου μας και των συλλόγων Επαναφέρουμε το θεσμό των καρναβαλικών εκδηλώσεων Θεσμοθετούμε εαρινές πολιτιστικές δραστηριότητες Αναβιώνουμε τα Κρυστάλεια στην Πεντέλη Αναβιώνουμε τη γιορτή μελιού στα Μελίσσια Α. Αθλητισμός για παιδιά Δωρεάν παροχή από το Δήμο μιας αθλητικής δραστηριότητας για παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών Ενίσχυση συνεργασίας του Δήμου με τους αθλητικούς συλλόγους της πόλης μας, με σαφείς και διαφανείς όρους, ιδιαίτερα με τους συλλόγους εκείνους που ο Δήμος παραχωρεί τη χρήση των αθλητικών του εγκαταστάσεων, ώστε να επιτευχθεί χαμηλό τίμημα για τα παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών για πάνω από μια αθλητικές δραστηριότητες και δωρεάν τίμημα για παιδιά απόρων οικογενειών, καθώς και κάλυψη του κόστους των τμημάτων εφήβων νεανίδων των συλλόγων Ο θεσμός «αθλητικό καλοκαίρι» ενισχύεται με περισσότερες δραστηριότητες, παρέχεται με χαμηλότερο τίμημα (20 ευρώ την εβδομάδα) και προβλέπεται απαλλαγή σε απόρους, ανέργους. Αθλητικός προσανατολισμός σε ετήσια βάση για όλα τα παιδιά των δημοτικών σχολείων της πόλης. Οργάνωση αθλητικών τουρνουά σε συνεργασία με συλλόγους και σχολεία

7 Περιβάλλον Β. Αθλητισμός για ενήλικες μαζικός αθλητισμός Ανάπτυξη προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού και τμημάτων ενηλίκων, με στόχο την ευρύτερη συμμετοχή των ενηλίκων σε αθλητικές δραστηριότητες. Θεσμοθέτηση γύρου πόλης, ποδηλατικού γύρου, πεζοπορίας και ποδηλασίας στο Πεντελικό, γνωριμία των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών, με τα ολυμπιακά αθλήματα. Ενημέρωση των πολιτών, ξεκινώντας από το σχολείο, για τα οφέλη της άθλησης σε όλες τις ηλικίες, τους κινδύνους για την υγεία από τη χρήση αναβολικών και συμπληρωμάτων διατροφής και τη σημασία της σωστής διατροφής για τους αθλούμενους. Γ. Αθλητισμός με κοινωνικό πρόσωπο Το πρόγραμμα του Δήμου για τα θέματα του περιβάλλοντος πρέπει να είναι συμβατό με τους ευρωπαϊκούς και τους εθνικούς στόχους που προβλέπουν 20% διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 20% Εξοικονόμηση Ενέργειας και 20% Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το Οι βασικοί άξονες του περιβαλλοντικού προγράμματός μας είναι: Η προστασία και ανάδειξη του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, με έμφαση στη διαχείριση και πρόληψη των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή. Ο ενεργειακός σχεδιασμός να στηριχθεί στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης Η ριζική αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων. Δίνουμε έμφαση σε αθλητικές δράσεις με κοινωνικό χαρακτήρα, όπως: Δωρεάν προγράμματα για μέλη των ΚΑΠΗ, ΑμΕΑ, απόρους, άνεργους, προγράμματα για εγκύους. Δωρεάν συμμετοχή σε αθλητικά προγράμματα του Δήμου (π.χ. κολυμβητήριο) απόρων και ανέργων Ανάπτυξη αθλητικών προγραμμάτων για άτομα με κινητικά προβλήματα. Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ενίσχυση και αναβάθμιση αστικού πρασίνου υφιστάμενων χώρων πρασίνου, απόκτηση των χώρων πρασίνου που είναι αναγκαίοι Δ. Αθλητικές εγκαταστάσεις Δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου στο 1ο Δημοτικό Μελισσίων. Δημιουργία αιθουσών γυμναστικής έναντι του κολυμβητηρίου Μελισσίων. Στο 2ο Δημοτικό της Νέας Πεντέλης πρόβλεψη κλειστού γυμναστηρίου. Δημιουργία ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων στο Λατομείο Ράικου, σύμφωνα με το Π.Δ. προστασίας του Πεντελικού. Αθλητικός χώρος 1,6 στρέμματα στην 4η γειτονιά των Μελισσίων σε οικόπεδα που αποκτά ο Δήμος από την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης. Με την αναθεώρηση σχεδίου των Μελισσίων, ο Δήμος θεσμοθετεί 7 νέους χώρους αθλητισμού 15 στρεμμάτων συνολικά, για αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα τέννις, μπάσκετ, βόλλεϋ, beach βόλλεϋ. Ολοκλήρωση του κλειστού γυμναστηρίου στην Καλλιθέα Πεντέλης. Αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου Νέας Πεντέλης. Στόχος να αρθεί ο χαρακτήρας της αναδάσωσης που υπάρχει από το 2007, ώστε να μπορεί να γίνει δημοτικό στάδιο στα άνω Μελίσσια, σύμφωνα με το ΓΠΣ της πόλης. Εκτεταμένες φυτεύσεις σε υφιστάμενους χώρους του Δήμου με δένδρα που είναι ανθεκτικότερα και απαιτούν λιγότερους πόρους σε νερό για την ανάπτυξή τους Ενίσχυση περιαστικού πρασίνου με αναδασώσεις με χρήση δένδρων και φυτών ανθεκτικότερων σε πυρκαγιές. Ενίσχυση φύτευσης ρέματος και διαρκής συντήρηση αυτού. Ενίσχυση συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας με μετακινήσεις στην πόλη με ποδήλατο, δημιουργία δικτύου για χρήση ποδηλάτων και κίνηση πεζών, εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος ενοικίασης δημοτικών ποδηλάτων. Συνεργασία με μεγάλα συγκροτήματα για αλλαγή φυτεύσεων στους χώρους τους, με στόχο μείωση της θερμοκρασίας. Όλες οι νέες αναπλάσεις περιοχών θα γίνονται πλέον με βάση βιοκλιματικό σχεδιασμό. Γραφείο πληροφόρησης στο Δήμο για τους πολίτες πάνω σε θέματα πρασίνου και βιοκλιματικών παρεμβάσεων σε ιδιωτικούς χώρους.

8 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Σήμερα το ενεργειακό κόστος Δήμου ανέρχεται σε ετήσια βάση περίπου σε ευρώ και ξεπερνά το 10% του ετήσιου λειτουργικού κόστους. Μετά την αποτύπωση της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης του Δήμου, σχεδιάζουμε αναλυτικά τις δράσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ευρεία ενημέρωση με στόχο την ευαισθητοποίηση του συνόλου των πολιτών, των δημοτικών υπαλλήλων και των μαθητών. Παράλληλα δημιουργούμε στο Δήμο γραφείο εξοικονόμησης ενέργειας και υιοθετούμε άμεσα τη λογική των «πράσινων προμηθειών» για όλες τις ανάγκες του Δήμου. Προχωρούμε σε έξι στοχευμένες δράσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του Δήμου: Δράσεις μείωσης ενέργειας 1. Ενεργειακή αναβάθμιση σε υφιστάμενα κτήρια (σχολεία δημοτικά κτήρια) με χρήση θερμομονώσεων, πράσινων δωμάτων, τηλεθέρμανσης, χρήση ηλιακής ενέργειας και γεωθερμίας, ώστε μετά την αναβάθμισή τους να υπάρξει και η ενεργειακή τους πιστοποίηση 2. Όλα τα νέα κτήρια θα είναι σχεδιασμένα για μηδενική κατανάλωση ενέργειας 3. Δραστική μείωση κόστους δημοτικού φωτισμού με χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης που πετυχαίνουν μείωση ενέργειας κατά 75% 4. Τα νέα δημοτικά οχήματα θα είναι χαμηλής κατανάλωσης. 5. Ευρεία συνεργασία με τη ΔΕΠΑ για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου ταχύτερα στο σύνολο του Δήμου μας 6. Δημιουργία γραφείου για παροχή συμβουλών σε πολίτες για οικιακή μείωση ενέργειας Στόχοι Η μείωση κόστους δημοτικού φωτισμού κατά 50% μέχρι το 2018, από περίπου το χρόνο που είναι σήμερα. Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας σε κτήρια που σήμερα έχουν το 60% της κατανάλωσης ενέργειας δημοτικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Οι στόχοι, με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία, που πρέπει ο Δήμος και η τοπική μας κοινωνία να προσεγγίσει για τα οικιακά απορρίμματα είναι: 25% Κομποστοποίηση, 45% Ανακύκλωση και μόλις ένα 30% των απορριμμάτων να καταλήγουν στο ΧΥΤΑ. Παράλληλα τα επόμενα χρόνια αναμένεται μια πολύ σημαντική αύξηση (μέχρι 80%) του κόστους ανά τόνο απορριμμάτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ, κόστος που σήμερα είναι περίπου ευρώ το χρόνο. Άρα επιβάλλεται να μειώσουμε το βάρος των απορριμμάτων που από το κάθε νοικοκυριό και το Δήμο συνολικότερα, καταλήγουν στο ΧΥΤΑ. Ενδεικτικά η πορεία των απορριμμάτων του Δήμου μας σήμερα είναι κατ έτος η εξής: Καταλήγουν στο ΧΥΤΑ περίπου τόνοι, στην ανακύκλωση περίπου τόνοι, κλαδιά περίπου 360 τόνοι και λοιπά ογκώδη περίπου 400 τόνοι. Δράσεις διαχείρισης απορριμμάτων Ενισχύουμε την οικιακή κομποστοποίηση. α) Προμηθεύουμε σε βάθος 4ετίας, δωρεάν κάθε κτήριο του Δήμου μας με κάδο κομποστοποίησης φυτικών υπολειμμάτων (προϋπολογισμός κτήρια x 200 ευρώ = ευρώ). β) Προμηθεύουμε σε βάθος 2ετίας, δωρεάν κάθε κτήριο του Δήμου μας με κάδο κομποστοποίησης οργανικών υπολειμμάτων (προϋπολογισμός κτήρια x 50 ευρώ = ευρώ). Η περισυλλογή τους θα γίνεται με οχήματα του Δήμου και θα καταλήγουν σε ειδικό κοντέινερ 12 Χ 3 μέτρων, που θα δίνει κομπόστ εντός 15 ημερών, το οποίο θα ενισχύει τις αναδασώσεις του Δήμου. Ενισχύουμε σημαντικά την ανακύκλωση Προβλέπουμε διπλασιασμός των κάδων σε βάθος 4ετίας, ώστε οι 500 περίπου κάδοι που έχουμε σήμερα, να ανέλθουν σε 1.000, όσοι είναι οι κάδοι απορριμμάτων. Οικιακό και δημοτικό πράσινο Προμηθευόμαστε κινητό σπαστήρα, πετυχαίνοντας μεγάλη μείωση των δρομολογίων και το προϊόν καταλήγει σε κοντέινερ 12 Χ 3 μέτρων ) που θα δίνει κομπόστ εντός 15 ημερών, το οποίο θα ενισχύει τις αναδασώσεις του Δήμου. Εκπαιδευτική κομποστοποίηση Βασικός στόχος η εκπαιδευτική κομποστοποίηση για τα παιδιά. Προβλέπουμε άμεσα προμήθεια κάδων κομποστοποίησης για το σύνολο των παιδικών σταθμών και των νηπιαγωγείων της πόλης, ώστε να αρχίσει η εξοικείωση των παιδιών με την κομποστοποίηση σε μικρή ηλικία και στη συνέχεια μετά τριετία, προμήθεια κάδων κομποστοποίησης και στα δημοτικά σχολεία.

9 Εξυπηρέτηση πολίτη Πεντελικό Συ γχρονη αντι ληψη στη διαχει ριση και λειτουργιά Δη μου Ουσιαστικη αποκε ντρωση στη διαδικασιά λη ψεως αποφα σεων, με ουσιαστικη μεταφορα αρμοδιοτη των απο το Δημοτικο Συμβου λιο στα τοπικα συμβου λια. Ευρειά χρη ση νεών τεχνολογιω ν ω στε να προσφε ρονται καλυ τερες και πιο γρη γορες υπηρεσιές, συ γχρονη αμφι δρομη επικοινωνιά Δημο τη Δη μου και ηλεκτρονικη διεκπεραιώση υποθε σεων. Προω θηση ριζικω ν τομω ν στη λειτουργιά του Δη μου με στο χο τη μειώση της γραφειοκρατιάς, την αυ ξηση της αποτελεσματικο τητας, τη βελτιώση της ποιο τητας των εξυπηρε τησης των πολιτω ν, με κύριους άξονες: Την εύκολη διεκπεραίωση υποθέσεων με τις υπηρεσίες του Δήμου Την άμεση επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου Την πρόσβαση σε Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες Την πρόσβαση σε Δημοτικά Ιατρεία και Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας Τις μετακινήσεις τους στα όρια του Δήμου Την παροχή κινήτρων για ανάπτυξη του εμπορίου της πόλης μας Την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για τα θέματα της πόλης Στόχος μας είναι η σταδιακή υλοποίηση των όσων προβλέπει το Π.Δ. προστασίας του Πεντελικού, όπως αυτά έχουν ιεραρχηθεί από την μελέτη του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος του Πεντελικού που έχει εκπονηθεί από τους 21 ΟΤΑ. Συνοπτικά προβλέπονται τα εξής: Οικολογική ανασυγκρότηση του πεντελικού τοπίου με εκτεταμένες αναδασώσεις. Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Πεντελικού με την ανάπλαση του Αρχαίου Λατομείου, την ανάδειξη της οδού λιθαγωγίας και τη δημιουργία Μουσείου Πεντελικού στο Λατομείο Μουζάκη. Δημιουργία ανοικτού θεατρικού χώρου, δημιουργία ανοικτών γηπέδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλλεϋ κλπ στο λατομείο Μαλτέζου. Δημιουργία ανοικτού χώρου αναψυχής και άθλησης, δημιουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο λατομείο Ράϊκου. Διαμόρφωση κορυφής του βουνού σε χώρο θέας και αναψυχής. Για την υλοποίηση των παραπάνω υλοποιούνται υποδομές όπως: Δημοτικό Portal Μητροπολιτικό Δημοτικό Δίκτυο Internet Κάρτα Δημότη (Smart card) Εφαρμογές για τηλέφωνα (SmartPhone Applications) Ηλεκτρονική Αναβάθμιση Υπηρεσιών Σημεία πληροφόρησης πολιτών (information Kiosk & Monitors)

10

11

12

13

14

15

16

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Φίλες και φίλοι συνδημότες, Εκπονούμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Αγίας Βαρβάρας για την τριετία 2012-2014. Το επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ Ε.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Επικαιροποίηση ΤΑΠ

ΥΛΗ Ε.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Επικαιροποίηση ΤΑΠ ΥΛΗ Ε.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Επικαιροποίηση ΤΑΠ 1996-98 Στόχος Σχεδίου Δράσης Ανάδειξη του Πεντελικού ως ενιαίου φυσικού και πολιτιστικού πόρου και η χρήση του ως χώρου υπαίθριας αναψυχής,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασµός στο ηµότη. Περιβαλλοντικές παρεµβάσεις Aναβάθµιση Ποιότητας ζωής

Σεβασµός στο ηµότη. Περιβαλλοντικές παρεµβάσεις Aναβάθµιση Ποιότητας ζωής Σεβασµός στο ηµότη Συνεργασία µε τους πολίτες και θεσµικούς φορείς, ενάντια σε ακραίες συµπεριφορές και νοοτροπίες, που προσβάλλουν και αποδυναµώνουν το ηµοκρατικό αίσθηµα. Ενδυνάµωση της ηµοκρατικής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στις προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους

Καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους Καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους 1 O Δήμος Αμαρουσίου υλοποιεί μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική, που στόχο έχει να διασφαλίσει καλύτερη ποιότητα ζωής, σε όλους όσους ζουν ή εργάζονται στην πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177

ΑΞΟΝΑΣ 1. Δραστηριότητες Τεχνικών, Πολεοδομικών και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών... 177 ΜΕΡΟΣ ΙΙ...174 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ... 174 Ενότητα 6...175 6.1 Πίνακας συνοπτικής περιγραφής του αντικειμένου του Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε προγράμματος. Η πληρωμή των ετήσιων συνδρομών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ο Δήμος Αγρινίου προετοιμάζει στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο

Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών 2014 2015 Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε

Διαβάστε περισσότερα

"Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων"

Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές "Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2015 2019 Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Σχεδιασμού των Δήμων, προβλέπεται η εκπόνηση πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Το πενταετές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται. www.maroussi.gr

Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται. www.maroussi.gr Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται www.maroussi.gr 1 Η ανάδειξη του ανθρώπινου και κοινωνικού προφίλ του Δήμου Αμαρουσίου αποτελεί προτεραιότητα. Κεντρική στρατηγική μας επιλογή, είναι να στηρίξουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α»

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» 12.04.2014 Κυρίες και κύριοι, Οι μέρες που ζούμε είναι κρίσιμες. Η εποχή που βιώνουμε δεν είναι εύκολη για κανέναν.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Πρόταση Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων στις Δυτικές Συνοικίες του Αστικού Κέντρου του Δήμου Λεμεσού Πρώτη Δημόσια Διαβούλευση Δρ. Ράλλης Γκέκας Οι Στόχοι του ΣΕΣ 2014-2020 Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Μέτρο 2.1 2.1.1 Ανάπτυξη κοινωνικής συνοχής- Κοινωνική αλληλεγγύη Διεύρυνση- Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Τ.Π.. & ΔΑΝΕΙΩΝ Τ.Π.. & ΔΑΝΕΙΩΝ 1 Ο ρόλος του Ταμείου Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο: 0-5: 40-54: 6-14: 55-64: 15-24: 65-79: 25-39: 80 ετών και άνω:

Σύνολο: 0-5: 40-54: 6-14: 55-64: 15-24: 65-79: 25-39: 80 ετών και άνω: ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Έκταση (τ.χμ.): Γεωγραφικός Χαρακτήρας: Σύνολο κατοίκων και Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού Σύνολο:

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΡΑΜΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Όραμα, Στρατηγική & Βασικές Αξίες Ο Δήμος Πεντέλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης.

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης. ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ % ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ %. ΕΘΝΙΚΗ %. Ι ΙΑ % 311 ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων L311-1 Ιδρύσεις, µικρής δυναµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); Εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.

Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); Εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α. Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); - Θεσμός κοινωνικής πρόνοιας συχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση και η δημιουργία ξεκινούν από τη γειτονιά

Η αντίσταση και η δημιουργία ξεκινούν από τη γειτονιά Η αντίσταση και η δημιουργία ξεκινούν από τη γειτονιά Το μνημόνιο έχει ήδη οδηγήσει σε ανεργία, συρρίκνωση κοινωνικών παροχών, μείωση μισθών και συντάξεων, ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πλούτου. Στο ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1. Βεβαίωση από παιδίατρο (που να πιστοποιεί ότι το παιδί είναι υγιές δερματολογικά και καρδιολογικά),

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη

Κοινωνική Αλληλεγγύη ??? 28.5.14 1 Κοινωνική Αλληλεγγύη 2009 2013 200Κ ευρώ για τη στήριξη Κοινωνικών Παντοπωλείων και σίτιση απόρων 1,5 εκατ. ευρώ σε δωρεές πετρελαίου θέρμανσης για στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων (άνεργοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2012 2014 Η Γνώμη σου Μετράει Οκτώβριος 2011 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Ονοματεπώνυμο (προαιρετικό). Δημοτική Τοπική Κοινότητα.. Δημότης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 1 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Α2. Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό. Υπουργείο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Αγροτικής LEADER. ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Ευρωπαϊκό. Υπουργείο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Αγροτικής LEADER. ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 2 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Πρόσκληση συμμετοχής στον διάλογο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου - Ερωτηματολόγιο

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Πρόσκληση συμμετοχής στον διάλογο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου - Ερωτηματολόγιο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Πρόσκληση συμμετοχής στον διάλογο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου - Ερωτηματολόγιο Φίλες και φίλοι συνδημότες, Σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στον διάλογο για το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Οι δεσμεύσεις μας... ΔΗΜΟΣΒΥΡΩΝΑ το σχέδιο και οι προτεραιότητές μας. ...με όραμα και σχέδιο, συνεχίζουμε και. ολοκληρώνουμε το έργο μας!

Οι δεσμεύσεις μας... ΔΗΜΟΣΒΥΡΩΝΑ το σχέδιο και οι προτεραιότητές μας. ...με όραμα και σχέδιο, συνεχίζουμε και. ολοκληρώνουμε το έργο μας! ...με όραμα και σχέδιο, συνεχίζουμε και 2011-2014 ΔΗΜΟΣΒΥΡΩΝΑ το σχέδιο και οι προτεραιότητές μας Εποχή ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ δημιουργίας ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ Οι δεσμεύσεις μας... ολοκληρώνουμε το έργο μας!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ως βασικό της στόχο την προαγωγή της Κοινωνικής, Πολιτιστικής και Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 05/08/15 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ με τις αναπληρώτριες Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Εβδομαδιαίας Καλοκαιρινής Απασχόλησης Παιδιών

Προγράμματα Εβδομαδιαίας Καλοκαιρινής Απασχόλησης Παιδιών Έναρξη εγγραφών Τρίτη 2 Ιουνίου Προγράμματα Εβδομαδιαίας Καλοκαιρινής Απασχόλησης Παιδιών μαζί χτίζουμε το μέλλον των παιδιών μας! ΔΗΜΟΣ www.philothei-psychiko.gr 07:30-08:00 08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμος Λαρισαίων Ο Δήμος Λαρισαίων είναι δικαιούχος χρηματοδότησης προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές Ημερίδα «Σύγχρονα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην αυτοδιοίκηση», Θεσσαλονίκη, 18.02.15 Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές Άγις Μ. Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμος Λαρισαίων Ο Δήμος Λαρισαίων είναι δικαιούχος χρηματοδότησης προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης από το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιτροπή: Συντονισμός - Παρουσίαση: Ζύγρας Νέστωρ, Τοπογράφος Μηχ. Κουρουμπέτση Τάνια, Αρχ. Μηχ. Τσάντζαλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα