ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ & ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ & ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ & ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

2 Μεγάλες πολεοδομικές παρεμβάσεις Ελεύθεροι, κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και δασικοί χώροι Για το σύνολο του Δήμου ιεραρχούμε ως σημαντικότερα τα ακόλουθα θέματα στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση: Ζητήματα που μπορούν και πρέπει να ολοκληρωθούν την επόμενη πενταετία: Οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Πεντελικού με την εφαρμογή του Ν.1811/88, ώστε να κατοχυρωθούν οι δημόσιες δασικές εκτάσεις στο Πεντελικό. Ουσιαστική αντιμετώπιση των ζητημάτων των οικοδομικών συνεταιρισμών, ώστε αυτοί πλέον να μην συνεχίζουν να αποτελούν κίνδυνο οικοπεδοποίησης του ορεινού και ημιορεινού Πεντελικού όγκου (βουνού). Δημιουργία ενιαίου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) για το σύνολο της πόλης μας που θα διαμορφωθεί με την αναθεώρηση των ΓΠΣ των Μελισσίων και της Νέας Πεντέλης και τη σύνταξη ΓΠΣ για την Πεντέλη που δεν έχει. Άμεση προώθηση των επεκτάσεων σχεδίου πόλης στην 3η και 4η γειτονιά στα Μελίσσια, στην περιοχή της 25ης Μαρτίου στη Νέα Πεντέλη και στις δομημένες περιοχές, πατροπαράδοτους οικισμούς της Πεντέλης που είναι εκτός σχεδίου. Αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη δεδομένου ότι ο Δήμος θα αποκτήσει οικόπεδα με τα οποία θα μπορέσει να καλύψει βασικές του ανάγκες για κοινωνικές υποδομές. χώρου της Νέας Πεντέλης με την απομάκρυνση των οχημάτων του Δήμου από το χώρο, ώστε να διαμορφωθεί σε χώρο αναψυχής. Απομάκρυνση (πρώην) εγκαταστάσεων ΕΥΔΑΠ από παραρεμάτια την περιοχή Νέας Πεντέλης. Επίλυση των θεμάτων χαρακτηρισμού δασικότητας χώρων, μέσα από τη διαδικασία των δασικών χαρτών που έχει ξεκινήσει στη Νέα Πεντέλη και την Πεντέλη και προώθηση σύνταξης και ανάρτησης δασικών χαρτών και για τα Μελίσσια. Κατοχύρωση της δημοτικής περιουσίας του Δήμου μας στο Κτηματολόγιο και για τις τρεις δημοτικές κοινότητες. Για το Δάσος Παπαδημητρίου: Άμεση προώθηση της πράξης αναλογισμού, ώστε να διασφαλιστεί η απαλλοτρίωση του χώρου μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Απόκτηση του χώρου και διαμόρφωσή του σε δασικό πάρκο ανοικτό στους πολίτες, σε συνδυασμό με τους όμορους δασικούς χώρους των εξοχών χωροφυλακής και του ΝΙΕΘ. Καλύτερη αξιοποίηση του κατασκηνωτικού χώρου στη Νέα Πεντέλη. Απόκτηση αυτού από το Δήμο Βύρωνα. Δημιουργία δημοτικού σχολείου και πάρκου νεολαίας και χώρου κάλυψης των αναγκών της πολιτικής προστασίας του Δήμου. Προώθηση οριστικοποίηση της Αναθεώρησης Σχεδίου της πόλης των Μελισσίων. Η μελέτη Αναθεώρησης Σχεδίου των Μελισσίων που είχε εκπονήσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή των Μελισσίων, πρέπει να προωθηθεί ως έχει, δεδομένου ότι αυτό επιτρέπει στα Μελίσσια να διασφαλίσουν όλους τους απαραίτητους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, χώρους στάθμευσης και πρασίνου για την εύρυθμη και φιλική στους συμπολίτες μας λειτουργία της πόλης. Παράλληλα ρυθμίζονται όλα τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, προς μια κατεύθυνση ηπιότερων χρήσεων Εκπόνηση μελέτης αναθεώρησης σχεδίου πόλης της Νέας Πεντέλης με κύριο στόχο την οριστική διασφάλιση απαραίτητων χώρων για το σύνολο των απαιτούμενων κοινωνικών υποδομών της περιοχής. Προστασία των παραρεμάτιων περιοχών του Δήμου με επίλυση του ζητήματος των αποζημιώσεων των ιδιοκτητών που προκύπτουν βάσει του Π.Δ. προστασίας του ρέματος και αντιμετώπιση ορισμένων αδικιών στις χρήσεις γης στις περιοχές Αγίου Σίλα στη Νέα Πεντέλη και Λεωφ. Πηγής στα Μελίσσια. Δημιουργία χώρων περιπάτου στις παραρεμάτιες περιοχές της Πεντέλης και ανάδειξη του παραρεμάτιου Διαμόρφωση σε σύγχρονο χώρο δασικής αναψυχής στη δασική περιοχή όπου είναι εγκατεστημένη η δεξαμενή της ΕΥΔΑΠ στη Νέα Πεντέλη. Ζητήματα για τα οποία πρέπει να δρομολογηθεί η υλοποίησή τους, αν και ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί η επίλυσή τους στην προσεχή πενταετία: Για το Δάσος εξοχών χωροφυλακής. Απόκτηση και μετατροπή του σε δασικό πάρκο, ανοικτό στους πολίτες, μαζί με τους όμορους δασικούς χώρους Παπαδημητρίου και ΝΙΕΘ. Για το ΝΙΕΘ: Αποτελεί κεντρικό χώρο αναφοράς για το Δήμο μας. Στόχος μας οι κτηριακές εγκαταστάσεις να αποτελέσουν δημαρχείο διοικητικό πολιτιστικό κέντρο του Δήμου και ο δασικός χώρος να μετατραπεί σε δασικό πάρκο ανοικτό στους δημότες, μαζί με τους όμορους χώρους Παπαδημητρίου και εξοχών χωροφυλακής. Δημιουργία κοινόχρηστου χώρου επί των οδών Θεμιστοκλέους, 25ης Μαρτίου και Σαλαμίνας, Ο.Τ. 74, στα όρια των Μελισσίων και της Νέας Πεντέλης. Απόκτηση του χώρου από το Δήμο και διαμόρφωσή του σε σύγχρονο αστικό πάρκο κοινόχρηστο χώρο.

3 Λειτουργία Μετακινήσεις στην πόλη Η απόκτηση του χώρου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την Μικρε ς βελτιω σεις στην κυκλοφοριακη μελε τη των προσεχή πενταετία. Μελισσι ων. Γήπεδο Νέας Πεντέλης. Η τοποθέτηση χλοοτάπητα στο σημερινό γήπεδο αποτελεί πρώτη μας επιλογή εφόσον εξασφαλιστεί και η έγκριση των δασικών υπηρεσιών. Στην περίπτωση που η προσπάθεια αυτή δεν ευοδωθεί, ο χώρος θα παραμείνει ως έχει και η προσπάθεια θα εστιαστεί στη δημιουργία γηπέδου στο λατομείο Μαλτέζου. Στην εναλλακτική αυτή περίπτωση, ο χώρος του σημερινού γηπέδου της Νέας Πεντέλης θα αναμορφωθεί σε χώρο δασικής αναψυχής και άθλησης, λαμβάνοντας υπόψη και τις κατευθύνσεις του Δασαρχείου. Ανάδειξη των δασικών χώρων στη δημοτική κοινότητα Πεντέλης. Εκπόνηση δασοτεχνικών μελετών εναρμόνισης των χώρων αυτών στον αστικό ιστό και χρήση τους ως σύγχρονων χώρων δασικής αναψυχής. Κυκλοφοριακη μελε τη στη Νε α Πεντε λη και σε περιοχε ς της Πεντε λης με μονοδρομη σεις ο που ει ναι απαραι τητο. Ελεγχο μενη στα θμευση σε κεντρικου ς δρο μους της πο λης, σε ω ρες λειτουργι ας καταστημα των. Απο κτηση χω ρων για δημιουργι α δημοτικω ν χω ρων στα θμευσης σε κεντρικε ς περιοχε ς ο που παρατηρου νται οξυ τατα προβλη ματα στη στα θμευση Επανασχεδιασμο ς σε συνεργασι α με τον ΟΑΣΑ, των συγκοινωνιακω ν γραμμω ν προς και απο την πο λη και συμπληρωματικη λειτουργι α δημοτικη ς συγκοινωνι ας. Δημιουργι α δικτυ ου πεζοδρομη σεων και ασφαλω ν Ανάδειξη παλαιών ανενεργών λατομείων στο Πεντελικό πεζοδιαβα σεων. όρος σύμφωνα με το Π.Δ. προστασίας. Ανάδειξη Κατασκευη ποδηλατο δρομου που θα συνδε εται με τον αρχείου Λατομείου, ανάδειξη οδού λιθαγωγίας, ποδηλατο δρομο Βριλησσι ων Κηφισια ς και επε κταση δημιουργία μουσείου Πεντελικού στο λατομείο δικτυ ου ποδηλατοδρο μων για ε νωση χω ρων Μουζάκη, δημιουργία ανοικτού χώρου αναψυχής και συνα θροισης κοινου. άθλησης, πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο λατομείου Ράϊκου και δημιουργία πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων στο λατομείο Μαλτέζου. Υλοποίηση του σχεδίου πόλης και στις τρεις δημοτικές κοινότητες με την απόκτηση των κοινόχρηστων χώρων και των πλατειών που προβλέπονται από τα σχέδια πόλης. Προώθηση των διαδικασιών ώστε η πόλη να αποκτήσει υποδομές που λείπουν σε σχολική στέγη, παιδικούς σταθμούς, κλειστά γυμναστήρια, αθλητικούς χώρους, στέγες ηλικιωμένων. Προτεραιότητα η δημιουργία Δημοτικού Σχολείου στη Νέα Πεντέλη, Δημοτικού Σχολείου στα Μελίσσια, Λυκείου στα Μελίσσια.

4 Κοινωνική Πολιτική Στόχος μας η στήριξη των αδύναμων κοινωνικών ομάδων και η δημιουργία ευρείας κοινωνικής ασπίδας για τους πολίτες Επίσης προβλέπουμε τη λειτουργία πολυχώρου για παράλληλη δημιουργική ψυχαγωγία παιδιών με γονείς. Η οικονομική κρίση που υφίσταται η χώρα μας, έχει πλήξει σημαντικά την ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα δε τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Αποτέλεσμά της είναι η σημαντική αύξηση της ανεργίας, κυρίως στους νέους και η σημαντική μείωση μισθών και συντάξεων, σχεδόν στο σύνολο του πληθυσμού. Οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην οικονομία και στην κοινωνία, επιβάλλουν στην τοπική αυτοδιοίκηση για την επόμενη πενταετία , να έχει κεντρικό στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη δημιουργία ευρείας κοινωνικής ασπίδας για το σύνολο των πολιτών, ιδιαίτερα όμως τη στήριξη των άπορων, των ανέργων και των ευαίσθητων κοινωνικών. Α. Νέες δομές κοινωνικής πολιτικής, νέες δομές πολιτισμού Οι συνθήκες της οικονομικής κρίσης επιβάλουν τη δημιουργία νέων δομών κοινωνικής πολιτικής, ώστε ο Δήμος να αποκτήσει περισσότερες δυνατότητες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Έτσι εκτός από τις υφιστάμενες δομές (παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, βοήθεια στο σπίτι), που όμως κι αυτές πρέπει να λειτουργούν καλύτερα από ότι σήμερα, προβλέπουμε τη δημιουργία των ακόλουθων νέων δομών: Επαναλειτουργία του δημοτικού ιατρείου, που θα παρέχει υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής, πρωτοβάθμιας φροντίδας και παροχής ψυχικής στήριξης Κοινωνικό παντοπωλείο, με διαφανείς διαδικασίες από το Δήμο για όσους πολίτες είναι άποροι. Κοινωνικό φαρμακείο Κοινωνικό φροντιστήριο Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στη Νέα Πεντέλη για κάλυψη αναγκών κατοίκων Νέας Πεντέλης και Πεντέλης Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης για άτομα με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες! Λειτουργία στα πολιτιστικά κέντρα της πόλης τμημάτων χορού, μουσικής, θεάτρου, ζωγραφικής για δημιουργική απασχόληση όλων, ενώ προβλέπουμε και την επαναλειτουργία του δημοτικού κινηματογράφου. Δημιουργία υπαίθριου ανοικτού γυμναστηρίου στη Νέα Πεντέλη και στην Πεντέλη Λειτουργία δύο νέων παιδικών σταθμών στα Μελίσσια, ένα στη Νέα Πεντέλη και ένα στην Πεντέλη Λειτουργία κέντρου νεότητας στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δρομολογούμε τη δημιουργία πάρκου νεολαίας με αθλητικές εγκαταστάσεις ειδικά για νέους (skateboard park, bmx park, τείχος αναρρίχησης). Σύνταξη μελέτης ασφαλούς πρόσβασης για άτομα με αναπηρία σε όλα τα δημοτικά κτίρια, σε πάρκα, πλατείες, αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους και σε διαδρομές περιπάτου. Β. Δίκτυο κοινωνικής προστασίας για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες Είναι αναγκαία η ανάπτυξη δικτύου κοινωνικής προστασίας και συνοχής που θα αφορά τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Αναλυτικά για κάθε ομάδα προβλέπουμε: Άποροι: Υπηρεσίες κοινωνικού Παντοπωλείου, κοινωνικού Φαρμακείου, Δημοτικού Ιατρείου (επί πλέον δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος), κοινωνικού φροντιστηρίου, σίτιση μαθητών άπορων οικογενειών, παροχή δωρεάν πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας του Δήμου, δωρεάν παροχή υπηρεσίας για το αθλητικό καλοκαίρι, μέτρα για άπορες οικογένειες που έχουν υποστεί διακοπή ρεύματος. Άνεργοι: Υπηρεσίες κοινωνικού Φαρμακείου, Δημοτικού Ιατρείου (επί πλέον δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος), κοινωνικού φροντιστηρίου, παροχή μιας δωρεάν πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας του Δήμου, δωρεάν παροχή υπηρεσίας αθλητικό καλοκαίρι. Επιπλέον καθιερώνουμε πρόγραμμα κατάρτισης - απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε δημοτικές υπηρεσίες για νέους ανέργους, υπογραφή κοινωνικού συμφώνου μεταξύ δήμου και επαγγελματιών - εμπορικού συλλόγου για παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν άνεργους δημότες και on line διασύνδεση των τοπικών ανέργων με τοπικούς επιχειρηματίες για κάλυψη κενών θέσεων από αυτούς Μαθητές: Υπηρεσίες δημοτικού Ιατρείου (επί πλέον παροχή δωρεάν ιατρικών βεβαιώσεων και δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος), παροχή μιας δωρεάν

5 πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας του Δήμου, ενίσχυση υπηρεσίας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, δωρεάν υπηρεσίες κατασκήνωσης (για παιδιά μέχρι 14 ετών), καθιέρωση επαγγελματικού και αθλητικού προσανατολισμού, κάλυψη κόστους τραπεζοκόμων στα δημοτικά σχολεία, θέσπιση ειδικών δωρεάν αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, σημαντική μείωση τιμήματος υπηρεσίας αθλητικό καλοκαίρι, τοπικό λεωφορείο μεταφοράς μαθητών Φοιτητές: Παροχή μιας δωρεάν πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας του Δήμου, υπηρεσίες ECDL, λεωφορειακή γραμμή για Πανεπιστημιούπολη. Παιδιά προσχολικής ηλικίας: Μηδενικά τροφεία για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι ευρώ, μείωση κατά 25% σε όλες τις άλλες κατηγορίες, απογευματινή λειτουργία ενός παιδικού σταθμού στην πόλη, λεωφορείο για όλα τα παιδιά των παιδικών σταθμών. Τρίτη ηλικία: Ενίσχυση των δράσεων του ΚΑΠΗ, κατάργηση συνδρομής, δωρεάν μονοήμερες εκδρομές και μετακινήσεις σε πολυήμερες εκδρομές, ουσιαστική ενίσχυση υπηρεσίας βοήθειας στο σπίτι με παροχές υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας, υπηρεσίες δημοτικού ιατρείου (επί πλέον δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος), υπηρεσίες τηλεϊατρικής, υπηρεσίες διοικητικής βοήθειας, δωρεάν προγράμματα αθλητισμού - πολιτισμού - εργοθεραπείας φυσικοθεραπείας. Άτομα με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες: Δημιουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης, δωρεάν προγράμματα αθλητισμού - πολιτισμού, υπηρεσίες δημοτικού ιατρείου (επί πλέον δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος), υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας στο σπίτι, υπηρεσίες τηλεϊατρικής. άπορους, άνεργους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Καθιερώνουμε δημοτικά τέλη με κοινωνικό προσανατολισμό. Απαλλαγή δημοτικών τελών για άπορους, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους. Μείωση δημοτικών τελών κατά 50% για τρίτεκνους. Δ. Οριζόντιες δράσεις για το σύνολο του υπόλοιπου πληθυσμού Οι οικονομικές συνθήκες σήμερα δημιουργούν πολλές φορές την αδυναμία στους πολίτες να καταβάλλουν το τίμημα για απλές παροχές σε υπηρεσίες του Δήμου στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού. Έτσι για το σύνολο των κατοίκων του Δήμου μας προβλέπουμε: Επαναφορά του θεσμού της ηλεκτρονικής κάρτας πρόληψης υγείας η οποία μελλοντικά έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε κάρτα κοινωνικής αλληλεγγύης. Ενιαία τιμή για κάθε αθλητική και πολιτιστική δράση, ύψους 10 ευρώ το μήνα και διαμόρφωση προγραμμάτων άθλησης και αθλητισμού για το σύνολο των κατοίκων της πόλης μας. Δημιουργία ισχυρού τομέα ψυχικής στήριξης, τόσο στο σύνολο του πληθυσμού, όσο και σε ευπαθείς ομάδες όπως παιδιά, τρίτη ηλικία, μονογονεϊκές οικογένειες, συμβουλευτική γονέων, συμβουλευτική για εξαρτήσεις, ομάδες εφήβων κ.α. Λειτουργία κέντρου άμεσης βοήθειας για ζητήματα ιατρικής φύσεως, σε συνδυασμό με 24ωρη γραμμή για θέματα εξαρτήσεων, ψυχικής στήριξης κ.α. Γ. Σύμφωνα στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων Θα προχωρήσουμε σε υπογραφή των ακόλουθων συμφώνων στήριξης για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. 1. Σύμφωνο κοινωνικής στήριξης για άπορους, άνεργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, μεταξύ Δήμου και αθλητικών συλλόγων, πολιτιστικών συλλόγων, ωδείων, φροντιστηρίων. Μέσα από το σύμφωνο αυτό ο Δήμος θα επιδιώξει την δωρεάν παροχή υπηρεσιών των φορέων αυτών σε άπορους, άνεργους και άτομα με ειδικές ανάγκες. 2. Σύμφωνο κοινωνικής στήριξης για άπορους, άνεργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, μεταξύ Δήμου και εμπορικού συλλόγου. Μέσα από το σύμφωνο αυτό ο Δήμος θα επιδιώξει την όσο το δυνατό πιο προσιτή παροχή υπηρεσιών των φορέων αυτών με σημαντικές εκπτώσεις σε

6 Πολιτισμός Στόχος μας για τον πολιτισμό είναι η μέγιστη δυνατή συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες των πολιτών, με έμφαση στα παιδιά και η οργάνωση εκδηλώσεων όλο το χρόνο για ψυχαγωγία των πολιτών Α. Δράσεις του πολιτιστικού κέντρου του Δήμου μας Το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου δημιουργεί τμήματα σε όλη την πόλη για να προσφέρει, δωρεάν στα παιδιά μια πολιτιστική δραστηριότητα και προσιτά στους ενήλικες (10 ευρώ το μήνα) τα ακόλουθα: Τμήμα παραδοσιακών χορών, τμήμα μοντέρνων χορών, θεατρικό εργαστήρι (δωρεάν παροχή), ζωγραφική, Μουσικό κινητική αγωγή Orff (πρακτική εναρμόνισης ήχου και κίνησης που προσφέρει πολλά τόσο στην σωματική όσο και στην ψυχική κατάσταση σε όλες τις ηλικίες) Ορχήστρα νέων Αναβάθμιση της μπάντας του Δήμου Ενισχύουμε τη δημοτική χορωδία και δημιουργία παιδικής χορωδίας Νέα τμήματα πέραν των ανωτέρω, θα δημιουργούνται μόνο αν οι συμμετοχές των ενδιαφερομένων, καλύπτουν το κόστος τους Αναβάθμιση και εμπλουτισμός της δημοτικής βιβλιοθήκης, οργάνωση εκθέσεων βιβλίου και παρουσιάσεων βιβλίου Λέσχη κινηματογράφου Β. Συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς της πόλης και του εξωτερικού Δ. Νέοι χώροι πολιτισμού στο Δήμο μας Διεκδικούμε την κυριότητα του Μεγάρου Δουκίσσης Πλακεντίας στην Πεντέλη Δημιουργούμε νέο μεγάλο πολιτιστικό κέντρο στα Μελίσσια στην έκταση των 5 στρεμμάτων που αποκτά ο Δήμος από την ένταξη στο σχέδιο πόλης Προχωρούμε στην αναβάθμιση των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων των σχολείων, σύμφωνα με την σύμβαση του ΟΣΚ Δημιουργούμε ανοικτές πολιτιστικές εγκαταστάσεις στο Λατομείο Μαλτέζου, σύμφωνα με το Π.Δ. προστασίας του Πεντελικού Στόχος μας η ανάδειξη του αρχαίου Λατομείου και της οδού λιθαγωγίας, καθώς και η δημιουργία μουσείο Πεντελικού στο χώρο του Λατομείου Μουζάκη σύμφωνα με το Π.Δ. προστασίας του Πεντελικού Αθλητισμός Στόχος του προγράμματός μας για τον αθλητισμό είναι η μέγιστη δυνατή συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, των πολιτών, με έμφαση στα παιδιά Συνεργασία με όλους τους πολιτιστικούς φορείς του Δήμου με επίσημο και διάφανο τρόπο. Όλοι είναι απαραίτητοι στην προσπάθεια μας να κτίσουμε ένα πολιτιστικό μηχανισμό που θα μείνει και τα επόμενα χρόνια. Συμμετοχή σε δίκτυα πολιτιστικών κέντρων άλλων Δήμων, ώστε να πετύχουμε με πολύ μικρό κόστος να έχουμε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Συνεργασίες πολιτιστικού χαρακτήρα με πόλεις του εξωτερικού. Γ. Δημοτικά πολιτιστικά δρώμενα Επαναλειτουργούμε το θερινό δημοτικό κινηματογράφο Μελισσίων Επαναφέρουμε το πολιτιστικό καλοκαίρι με παρουσίες των τμημάτων του Δήμου μας και των συλλόγων Επαναφέρουμε το θεσμό των καρναβαλικών εκδηλώσεων Θεσμοθετούμε εαρινές πολιτιστικές δραστηριότητες Αναβιώνουμε τα Κρυστάλεια στην Πεντέλη Αναβιώνουμε τη γιορτή μελιού στα Μελίσσια Α. Αθλητισμός για παιδιά Δωρεάν παροχή από το Δήμο μιας αθλητικής δραστηριότητας για παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών Ενίσχυση συνεργασίας του Δήμου με τους αθλητικούς συλλόγους της πόλης μας, με σαφείς και διαφανείς όρους, ιδιαίτερα με τους συλλόγους εκείνους που ο Δήμος παραχωρεί τη χρήση των αθλητικών του εγκαταστάσεων, ώστε να επιτευχθεί χαμηλό τίμημα για τα παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών για πάνω από μια αθλητικές δραστηριότητες και δωρεάν τίμημα για παιδιά απόρων οικογενειών, καθώς και κάλυψη του κόστους των τμημάτων εφήβων νεανίδων των συλλόγων Ο θεσμός «αθλητικό καλοκαίρι» ενισχύεται με περισσότερες δραστηριότητες, παρέχεται με χαμηλότερο τίμημα (20 ευρώ την εβδομάδα) και προβλέπεται απαλλαγή σε απόρους, ανέργους. Αθλητικός προσανατολισμός σε ετήσια βάση για όλα τα παιδιά των δημοτικών σχολείων της πόλης. Οργάνωση αθλητικών τουρνουά σε συνεργασία με συλλόγους και σχολεία

7 Περιβάλλον Β. Αθλητισμός για ενήλικες μαζικός αθλητισμός Ανάπτυξη προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού και τμημάτων ενηλίκων, με στόχο την ευρύτερη συμμετοχή των ενηλίκων σε αθλητικές δραστηριότητες. Θεσμοθέτηση γύρου πόλης, ποδηλατικού γύρου, πεζοπορίας και ποδηλασίας στο Πεντελικό, γνωριμία των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών, με τα ολυμπιακά αθλήματα. Ενημέρωση των πολιτών, ξεκινώντας από το σχολείο, για τα οφέλη της άθλησης σε όλες τις ηλικίες, τους κινδύνους για την υγεία από τη χρήση αναβολικών και συμπληρωμάτων διατροφής και τη σημασία της σωστής διατροφής για τους αθλούμενους. Γ. Αθλητισμός με κοινωνικό πρόσωπο Το πρόγραμμα του Δήμου για τα θέματα του περιβάλλοντος πρέπει να είναι συμβατό με τους ευρωπαϊκούς και τους εθνικούς στόχους που προβλέπουν 20% διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 20% Εξοικονόμηση Ενέργειας και 20% Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το Οι βασικοί άξονες του περιβαλλοντικού προγράμματός μας είναι: Η προστασία και ανάδειξη του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, με έμφαση στη διαχείριση και πρόληψη των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή. Ο ενεργειακός σχεδιασμός να στηριχθεί στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης Η ριζική αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων. Δίνουμε έμφαση σε αθλητικές δράσεις με κοινωνικό χαρακτήρα, όπως: Δωρεάν προγράμματα για μέλη των ΚΑΠΗ, ΑμΕΑ, απόρους, άνεργους, προγράμματα για εγκύους. Δωρεάν συμμετοχή σε αθλητικά προγράμματα του Δήμου (π.χ. κολυμβητήριο) απόρων και ανέργων Ανάπτυξη αθλητικών προγραμμάτων για άτομα με κινητικά προβλήματα. Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ενίσχυση και αναβάθμιση αστικού πρασίνου υφιστάμενων χώρων πρασίνου, απόκτηση των χώρων πρασίνου που είναι αναγκαίοι Δ. Αθλητικές εγκαταστάσεις Δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου στο 1ο Δημοτικό Μελισσίων. Δημιουργία αιθουσών γυμναστικής έναντι του κολυμβητηρίου Μελισσίων. Στο 2ο Δημοτικό της Νέας Πεντέλης πρόβλεψη κλειστού γυμναστηρίου. Δημιουργία ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων στο Λατομείο Ράικου, σύμφωνα με το Π.Δ. προστασίας του Πεντελικού. Αθλητικός χώρος 1,6 στρέμματα στην 4η γειτονιά των Μελισσίων σε οικόπεδα που αποκτά ο Δήμος από την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης. Με την αναθεώρηση σχεδίου των Μελισσίων, ο Δήμος θεσμοθετεί 7 νέους χώρους αθλητισμού 15 στρεμμάτων συνολικά, για αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα τέννις, μπάσκετ, βόλλεϋ, beach βόλλεϋ. Ολοκλήρωση του κλειστού γυμναστηρίου στην Καλλιθέα Πεντέλης. Αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου Νέας Πεντέλης. Στόχος να αρθεί ο χαρακτήρας της αναδάσωσης που υπάρχει από το 2007, ώστε να μπορεί να γίνει δημοτικό στάδιο στα άνω Μελίσσια, σύμφωνα με το ΓΠΣ της πόλης. Εκτεταμένες φυτεύσεις σε υφιστάμενους χώρους του Δήμου με δένδρα που είναι ανθεκτικότερα και απαιτούν λιγότερους πόρους σε νερό για την ανάπτυξή τους Ενίσχυση περιαστικού πρασίνου με αναδασώσεις με χρήση δένδρων και φυτών ανθεκτικότερων σε πυρκαγιές. Ενίσχυση φύτευσης ρέματος και διαρκής συντήρηση αυτού. Ενίσχυση συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας με μετακινήσεις στην πόλη με ποδήλατο, δημιουργία δικτύου για χρήση ποδηλάτων και κίνηση πεζών, εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος ενοικίασης δημοτικών ποδηλάτων. Συνεργασία με μεγάλα συγκροτήματα για αλλαγή φυτεύσεων στους χώρους τους, με στόχο μείωση της θερμοκρασίας. Όλες οι νέες αναπλάσεις περιοχών θα γίνονται πλέον με βάση βιοκλιματικό σχεδιασμό. Γραφείο πληροφόρησης στο Δήμο για τους πολίτες πάνω σε θέματα πρασίνου και βιοκλιματικών παρεμβάσεων σε ιδιωτικούς χώρους.

8 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Σήμερα το ενεργειακό κόστος Δήμου ανέρχεται σε ετήσια βάση περίπου σε ευρώ και ξεπερνά το 10% του ετήσιου λειτουργικού κόστους. Μετά την αποτύπωση της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης του Δήμου, σχεδιάζουμε αναλυτικά τις δράσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ευρεία ενημέρωση με στόχο την ευαισθητοποίηση του συνόλου των πολιτών, των δημοτικών υπαλλήλων και των μαθητών. Παράλληλα δημιουργούμε στο Δήμο γραφείο εξοικονόμησης ενέργειας και υιοθετούμε άμεσα τη λογική των «πράσινων προμηθειών» για όλες τις ανάγκες του Δήμου. Προχωρούμε σε έξι στοχευμένες δράσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του Δήμου: Δράσεις μείωσης ενέργειας 1. Ενεργειακή αναβάθμιση σε υφιστάμενα κτήρια (σχολεία δημοτικά κτήρια) με χρήση θερμομονώσεων, πράσινων δωμάτων, τηλεθέρμανσης, χρήση ηλιακής ενέργειας και γεωθερμίας, ώστε μετά την αναβάθμισή τους να υπάρξει και η ενεργειακή τους πιστοποίηση 2. Όλα τα νέα κτήρια θα είναι σχεδιασμένα για μηδενική κατανάλωση ενέργειας 3. Δραστική μείωση κόστους δημοτικού φωτισμού με χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης που πετυχαίνουν μείωση ενέργειας κατά 75% 4. Τα νέα δημοτικά οχήματα θα είναι χαμηλής κατανάλωσης. 5. Ευρεία συνεργασία με τη ΔΕΠΑ για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου ταχύτερα στο σύνολο του Δήμου μας 6. Δημιουργία γραφείου για παροχή συμβουλών σε πολίτες για οικιακή μείωση ενέργειας Στόχοι Η μείωση κόστους δημοτικού φωτισμού κατά 50% μέχρι το 2018, από περίπου το χρόνο που είναι σήμερα. Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας σε κτήρια που σήμερα έχουν το 60% της κατανάλωσης ενέργειας δημοτικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Οι στόχοι, με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία, που πρέπει ο Δήμος και η τοπική μας κοινωνία να προσεγγίσει για τα οικιακά απορρίμματα είναι: 25% Κομποστοποίηση, 45% Ανακύκλωση και μόλις ένα 30% των απορριμμάτων να καταλήγουν στο ΧΥΤΑ. Παράλληλα τα επόμενα χρόνια αναμένεται μια πολύ σημαντική αύξηση (μέχρι 80%) του κόστους ανά τόνο απορριμμάτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ, κόστος που σήμερα είναι περίπου ευρώ το χρόνο. Άρα επιβάλλεται να μειώσουμε το βάρος των απορριμμάτων που από το κάθε νοικοκυριό και το Δήμο συνολικότερα, καταλήγουν στο ΧΥΤΑ. Ενδεικτικά η πορεία των απορριμμάτων του Δήμου μας σήμερα είναι κατ έτος η εξής: Καταλήγουν στο ΧΥΤΑ περίπου τόνοι, στην ανακύκλωση περίπου τόνοι, κλαδιά περίπου 360 τόνοι και λοιπά ογκώδη περίπου 400 τόνοι. Δράσεις διαχείρισης απορριμμάτων Ενισχύουμε την οικιακή κομποστοποίηση. α) Προμηθεύουμε σε βάθος 4ετίας, δωρεάν κάθε κτήριο του Δήμου μας με κάδο κομποστοποίησης φυτικών υπολειμμάτων (προϋπολογισμός κτήρια x 200 ευρώ = ευρώ). β) Προμηθεύουμε σε βάθος 2ετίας, δωρεάν κάθε κτήριο του Δήμου μας με κάδο κομποστοποίησης οργανικών υπολειμμάτων (προϋπολογισμός κτήρια x 50 ευρώ = ευρώ). Η περισυλλογή τους θα γίνεται με οχήματα του Δήμου και θα καταλήγουν σε ειδικό κοντέινερ 12 Χ 3 μέτρων, που θα δίνει κομπόστ εντός 15 ημερών, το οποίο θα ενισχύει τις αναδασώσεις του Δήμου. Ενισχύουμε σημαντικά την ανακύκλωση Προβλέπουμε διπλασιασμός των κάδων σε βάθος 4ετίας, ώστε οι 500 περίπου κάδοι που έχουμε σήμερα, να ανέλθουν σε 1.000, όσοι είναι οι κάδοι απορριμμάτων. Οικιακό και δημοτικό πράσινο Προμηθευόμαστε κινητό σπαστήρα, πετυχαίνοντας μεγάλη μείωση των δρομολογίων και το προϊόν καταλήγει σε κοντέινερ 12 Χ 3 μέτρων ) που θα δίνει κομπόστ εντός 15 ημερών, το οποίο θα ενισχύει τις αναδασώσεις του Δήμου. Εκπαιδευτική κομποστοποίηση Βασικός στόχος η εκπαιδευτική κομποστοποίηση για τα παιδιά. Προβλέπουμε άμεσα προμήθεια κάδων κομποστοποίησης για το σύνολο των παιδικών σταθμών και των νηπιαγωγείων της πόλης, ώστε να αρχίσει η εξοικείωση των παιδιών με την κομποστοποίηση σε μικρή ηλικία και στη συνέχεια μετά τριετία, προμήθεια κάδων κομποστοποίησης και στα δημοτικά σχολεία.

9 Εξυπηρέτηση πολίτη Πεντελικό Συ γχρονη αντι ληψη στη διαχει ριση και λειτουργιά Δη μου Ουσιαστικη αποκε ντρωση στη διαδικασιά λη ψεως αποφα σεων, με ουσιαστικη μεταφορα αρμοδιοτη των απο το Δημοτικο Συμβου λιο στα τοπικα συμβου λια. Ευρειά χρη ση νεών τεχνολογιω ν ω στε να προσφε ρονται καλυ τερες και πιο γρη γορες υπηρεσιές, συ γχρονη αμφι δρομη επικοινωνιά Δημο τη Δη μου και ηλεκτρονικη διεκπεραιώση υποθε σεων. Προω θηση ριζικω ν τομω ν στη λειτουργιά του Δη μου με στο χο τη μειώση της γραφειοκρατιάς, την αυ ξηση της αποτελεσματικο τητας, τη βελτιώση της ποιο τητας των εξυπηρε τησης των πολιτω ν, με κύριους άξονες: Την εύκολη διεκπεραίωση υποθέσεων με τις υπηρεσίες του Δήμου Την άμεση επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου Την πρόσβαση σε Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες Την πρόσβαση σε Δημοτικά Ιατρεία και Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας Τις μετακινήσεις τους στα όρια του Δήμου Την παροχή κινήτρων για ανάπτυξη του εμπορίου της πόλης μας Την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για τα θέματα της πόλης Στόχος μας είναι η σταδιακή υλοποίηση των όσων προβλέπει το Π.Δ. προστασίας του Πεντελικού, όπως αυτά έχουν ιεραρχηθεί από την μελέτη του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος του Πεντελικού που έχει εκπονηθεί από τους 21 ΟΤΑ. Συνοπτικά προβλέπονται τα εξής: Οικολογική ανασυγκρότηση του πεντελικού τοπίου με εκτεταμένες αναδασώσεις. Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Πεντελικού με την ανάπλαση του Αρχαίου Λατομείου, την ανάδειξη της οδού λιθαγωγίας και τη δημιουργία Μουσείου Πεντελικού στο Λατομείο Μουζάκη. Δημιουργία ανοικτού θεατρικού χώρου, δημιουργία ανοικτών γηπέδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλλεϋ κλπ στο λατομείο Μαλτέζου. Δημιουργία ανοικτού χώρου αναψυχής και άθλησης, δημιουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο λατομείο Ράϊκου. Διαμόρφωση κορυφής του βουνού σε χώρο θέας και αναψυχής. Για την υλοποίηση των παραπάνω υλοποιούνται υποδομές όπως: Δημοτικό Portal Μητροπολιτικό Δημοτικό Δίκτυο Internet Κάρτα Δημότη (Smart card) Εφαρμογές για τηλέφωνα (SmartPhone Applications) Ηλεκτρονική Αναβάθμιση Υπηρεσιών Σημεία πληροφόρησης πολιτών (information Kiosk & Monitors)

10

11

12

13

14

15

16

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο μας. Το Πρόγραμμά μας. Ο Δήμος Κηφισιάς Μπροστά, με Σίγουρα Βήματα

Το Έργο μας. Το Πρόγραμμά μας. Ο Δήμος Κηφισιάς Μπροστά, με Σίγουρα Βήματα Το Έργο μας Το Πρόγραμμά μας Ο Δήμος Κηφισιάς Μπροστά, με Σίγουρα Βήματα Αγαπητοί συμπολίτες, Φίλες και φίλοι, Πριν από 3,5 περίπου χρόνια έλαβα από σας, τους πολίτες του ενιαίου Δήμου Κηφισιάς, την εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ για την πόλη μασ. www.neaionia2020.gr

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ για την πόλη μασ. www.neaionia2020.gr ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ για την πόλη μασ www.neaionia2020.gr Μήνυμα Παναγιώτη Μανούρη Αγαπητοί συμπολίτες, σε λίγες εβδομάδες, θα κληθούμε στις κάλπες για να επιλέξουμε τη νέα δημοτική αρχή της πόλης μας. Με την ψήφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2014-2019 Περιεχόμενα Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Α.1. Δομή του Στρατηγικού Σχεδιασμού... 4 Α.2. Επιτροπή Έργου... 4 Α.3. Διαδικασίες κατάρτισης, δημοσιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΚΑ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΚΤΩ ΚΥΚΛΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 3 χρόνια μετά Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα!

ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 3 χρόνια μετά Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα! ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 3 χρόνια μετά Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα! Αυτό το μήνα κλείνουμε τρία χρόνια που η δημοτική μας κίνηση ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ διαχειρίζεται τα προβλήματα της πόλης μας. Το Σεπτέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς δεν ξαναγράφουμε το πρόγραμμά μας από την αρχή!

Εμείς δεν ξαναγράφουμε το πρόγραμμά μας από την αρχή! Ποιοι είμαστε Η «Δράση για μια άλλη πόλη» είναι μια αυτόνομη αγωνιστική τοπική προσπάθεια, που ξεκίνησε σαν χώρος συζητήσεων μεταξύ απλών δημοτών και κατέληξε στη δημιουργία δημοτικής κίνησης. Στην Κίνησή

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 2014 Σ ω τ ή ρ η ς Μ ε θ ε ν ί τ η ς www.pamemprosta2014.blogspot.gr ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. όραμα σχεδιασμός διαβούλευση ιδέες έρευνα μελέτη. Οι προτεραιότητές μας. Ρήξη με το παρελθόν, ελπίδα. για το μέλλον.

Πρόγραμμα. όραμα σχεδιασμός διαβούλευση ιδέες έρευνα μελέτη. Οι προτεραιότητές μας. Ρήξη με το παρελθόν, ελπίδα. για το μέλλον. Γιάννης Κασσαβός Ρήξη με το παρελθόν, ελπίδα για το μέλλον Φίλες και φίλοι, Με το Πρόγραμμα της παράταξής μας, ε- πιχειρούμε να δώσουμε το στίγμα μας, ως αυριανή διοίκηση του Δήμου. Αποτελεί το καταστάλαγμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015 2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015-2019: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12 Δήμος Αγ. Δημητρίου ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12 27-2-2013 Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες, Εν μέσω μιας πρωτοφανούς για τη χώρα μας οικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α & Υ π ο ψ ή φ ι ο ι

Π ρ ό γ ρ α μ μ α & Υ π ο ψ ή φ ι ο ι Π ρ ό γ ρ α μ μ α & Υ π ο ψ ή φ ι ο ι Δ η μ ο τ ι κ έ ς Ε κ λ ο γ έ ς 2 0 1 4 Αξίζουμε έναν καλύτερο δήμο! υ π ο ψ ή φ ι ο ς δ ή μ α ρ χ ο ς Π ε ν τ έ λ η ς Πολίτες των Μελισσίων, της Νέας Πεντέλης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φυσικό περιβάλλον Περιαστικό πράσινο 1 Προστασία περιβάλλοντος 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φυσικό περιβάλλον Περιαστικό πράσινο 1 Προστασία περιβάλλοντος 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φυσικό περιβάλλον Περιαστικό πράσινο 1 Προστασία περιβάλλοντος 3 Δομημένο περιβάλλον Χωροταξική και οικιστική οργάνωση 5 Χωροταξική οργάνωση 6 Βασικές χρήσεις γης 6 Χώροι πρασίνου 6 Ασυμβατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα το Μαρούσι. Το Σχέδιό μας, για μια Ανθρώπινη Πόλη

Πρώτα το Μαρούσι. Το Σχέδιό μας, για μια Ανθρώπινη Πόλη Πρώτα το Μαρούσι Το Σχέδιό μας, για μια Ανθρώπινη Πόλη Φίλες και φίλοι Το Πρόγραμμα του Συνδυασμού «Μαρούσι - Ανθρώπινη Πόλη» είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έργων και παρεμβάσεων, που υπηρετεί το μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Ενωµένοι Σχεδιάζουµε. Γιώργος Πατούλης Υποψήφιος Δήμαρχος Αμαρουσίου

Ενωµένοι Σχεδιάζουµε. Γιώργος Πατούλης Υποψήφιος Δήμαρχος Αμαρουσίου Ενωµένοι Σχεδιάζουµε Το πρόγραμμα του Συνδυασμού μας «Μαρούσι Ανθρώπινη Πόλη» είναι αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού από εξειδικευμένους επιστήμονες, αλλά και ενός ευρύτατου δημόσιου διαλόγου με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ. 8 χρόνια δουλειάς. Πετύχαμε πολλά, μπορούμε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ. 8 χρόνια δουλειάς. Πετύχαμε πολλά, μπορούμε περισσότερα ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ AΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ πόλη αλληλεγγύης & δημιουργίας Αγαπητοί συμπολίτες, Αναπολώντας τα 7,5 χρόνια που έχουν περάσει από τη μέρα που αναλάβαμε με τους συνεργάτες μου τη Διοίκηση του

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015 Τοπιικό πρόγραμμα δράσης γιια το περιιβάλλον 2011 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1- Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Νέας Σμύρνης... 4 2- Δυνατότητες και υφιστάμενα περιβαλλοντικά ζητήματα... 8 3- Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ 1. Το όραμά μας για το Δήμο Ποιοι είμαστε; Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ δεν δημιουργήθηκε σε κενό, αλλά αποτελεί συνέχεια των καλύτερων εμπειριών και παραδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 182 25 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού, Ανάπτυξης και Πρόνοιας του

Διαβάστε περισσότερα

Όσα έγιναν ή προγραμματίζονται να γίνουν, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης του Δήμου και των κατοίκων της πόλης μας.

Όσα έγιναν ή προγραμματίζονται να γίνουν, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης του Δήμου και των κατοίκων της πόλης μας. www.spirospanas.gr Spiros Panas Αγαπητοί Συνδημότες Το 2010 λάβαμε από τη μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας την εντολή να οδηγήσουμε τον ενιαίο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε μια νέα εποχή δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Περιγραφή Δήμου...5 3. Κλιματικά Δεδομένα..6 4. Οργανωτική Δομή του Δήμου..9 5. Σκοπός..11 ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ...16

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο για τον Πειραιά

Το σχέδιο για τον Πειραιά Το σχέδιο για τον Πειραιά Όραμα της πόλης μας αποτελεί η ανάδειξη του Πειραιά σε σύγχρονο Διεθνές Ναυτιλιακό και Τουριστικό Κέντρο που δημιουργεί θέσεις εργασίας, πλούτο και ευημερία για τους Πειραιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2010-2020 - 1 -

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2010-2020 - 1 - ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2010-2020 - 1 - ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2010-2020 - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα