ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 2.1 Σχέδια ράσης Στα προηγούµενα κεφάλαια τέθηκαν οι γενικοί στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του ήµου Εµµ. Παππά. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, πρέπει να δροµολογηθούν διάφορες δράσεις και επιµέρους ενέργειες τόσο από τον ήµο και τις υπηρεσίες του όσο και από τα νοµικά του πρόσωπα. Οι πίνακες που ακολουθούν περιγράφουν, ανά µέτρο, τις δράσεις επίτευξης των στόχων που εντάσσονται σε κάθε µέτρο, τόσο σε επίπεδο τοπικής ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο εσωτερικής αναδιοργάνωσης της αρµοδίας υπηρεσίας που καλείται να υλοποιήσει κάθε δράση. 148

2 ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.1: ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γενικοί Στόχοι: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Αποκατάσταση εστιών αισθητικής υποβάθµισης οικισµών και λοιπές δράσεις διαφύλαξης και ανάδειξης του ιστορικού και παραδοσιακού τους χαρακτήρα Οικιστική Ανάπτυξη Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Αποδέκτες Ανάγκες - Προβλήµατα υνατότητες Επισκέπτες περιοχής Μόνιµοι Κάτοικοι ηµοτικών ιαµερισµάτων Πολίτες που επιθυµούν να εγκατασταθούν σε ηµοτικό ιαµέρισµα του ήµου Αλλοίωση του παραδοσιακού και ιστορικού χαρακτήρα των οικισµών Αισθητική Αναβάθµιση περιοχών µε εργασίες καλλωπισµού και αναπλάσεων Ανάγκη συντηρήσεως και βελτίωσης της τεχνικής υποδοµής του αστικού ιστού (εσωτερική οδοποιία, πεζοδρόµια, Φ.Ο.Π., εξοπλισµός καθαριότητας κλπ) Ανάγκη προσέλκυσης νέων κατοίκων για την αναστροφή της οικιστικής υποβάθµισης της περιοχής (λόγω δηµογραφικού προβλήµατος και σύγχρονων οικονοµικών συνθηκών) Συνεργασία µε επαγγελµατικούς Συλλόγους και εκπαιδευτικούς φορείς για την συγκρότηση οµάδων εργασίας ή και την εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων καταγραφής της πλούσιας Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς και διερεύνησης του µοντέλου ανάδειξής της Στόχοι ικανοποίησης αναγκών αποδεκτών της αρµόδιας υπηρεσίας Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης αρµόδιας υπηρεσίας ραστηριότητες Στόχοι Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δηµοτών µέσα από την αισθητική αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος Η διαφύλαξη και η ανάδειξη του παραδοσιακού και ιστορικού χαρακτήρα των οικισµών Η οργάνωση, συγκρότηση και προετοιµασία των αναγκαίων έργων και δράσεων µε σκοπό την ένταξη και χρηµατοδότησή τους από Αναπτυξιακά Εθνικά και Κοινοτικά Προγράµµατα ράσεις ροµολόγηση διαδικασιών αναγνώρισης των ηµοτικών ιαµερισµάτων Πεντάπολης και Αγίου Πνεύµατος ως παραδοσιακών. ιερεύνηση της δυνατότητας (µέσω της /νσης Πολεοδοµίας της Ν.Α. Σερρών) θέσπισης αυστηρότερων προδιαγραφών στις Αρχιτεκτονικές µελέτες των νέων κτιρίων Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών µελετών ανάδειξης των κυριότερων σηµείων αναφοράς των ηµοτικών ιαµερισµάτων α Εκπόνηση µελετών Ανάπλασης των κεντρικών πλατειών των.. Νέου Σουλίου και Τούµπας Έργα ανάδειξης και ανάπλασης περιοχών και σηµείων αναφοράς των οικισµών (Πλατείες, Παραδοσιακές κοινόχρηστες 149

3 Οργάνωση & συνεργασίες Βρύσες, σηµεία συγκέντρωσης κατοίκων στις γειτονιές, χαρακτηριστικά κτίρια κλπ) Έργα Αρχιτεκτονικών επεµβάσεων σε ηµοτικά Κτίρια µε σκοπό την ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και την παρακίνηση των δηµοτών για την βελτίωση της εξωτερικής εικόνας των ιδιοκτησιών τους Αποκατάσταση οδοστρωµάτων κυβολίθων, τόσο για την βελτίωση της τελικής τους επιφάνειας, όσο και για την επαναφορά τους στην επιφάνεια λόγω µεταγενέστερων ασφαλτοστρώσεων Εκπόνηση ιαχειριστικών Μελετών Αστικής Ανάπτυξης των οικισµών (παρόµοιων µε την µελέτη που έχει συνταχθεί για το.. Εµµ. Παπά), µε σκοπό την διερεύνηση των κύριων λειτουργιών τους, τον εντοπισµό των προβληµάτων και των ευκαιριών ανάπτυξης και τελικά τον ορθολογικό προγραµµατισµό των αναγκαίων επεµβάσεων Έργα βελτίωσης του αστικού εξοπλισµού των οικισµών (παιδικές χαρές, κάδοι απορριµµάτων, εξοπλισµός πάρκων και πλατειών, ηλεκτροφωτισµός κοινοχρήστων χώρων κλπ) µε σκοπό την άρση των µειονεκτηµάτων και ταυτόχρονα την ενίσχυση των πλεονεκτηµάτων σε σχέση µε την διαβίωση των πολιτών στην πόλη των Σερρών Έργα επεκτάσεων των δικτύων ΟΚΩ (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισµός ΕΗ) στο σύνολο των οικοπέδων εντός των ορίων των οικισµών Επέκταση ορίων οικισµών (βλ. άξονα πολιτικών οργάνωσης αστικής και αγροτική γης), µε σκοπό την µείωση της αξίας των οικοπέδων και την εξασφάλιση των αναγκαίων ηµοτικών εκτάσεων για την ανάπτυξη Κοινόχρηστων και Κοινωφελών υποδοµών και την βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών Συνεργασία µε επαγγελµατικούς Συλλόγους και εκπαιδευτικούς φορείς για την συγκρότηση οµάδων εργασίας ή και την εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων καταγραφής της πλούσιας Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς και διερεύνησης του µοντέλου ανάδειξής της Επικαιροποίηση υφιστάµενων µελετών Ανάπλασης των κεντρικών πλατειών των.. Αγίου Πνεύµατος, Πεντάπολης, Χρυσού και αφνουδίου Υποβοήθηση ηµοτών για σύνταξη µελετών και φακέλων συµµετοχής σε προγράµµατα αγροτουρισµού (Leader, ΟΠΑΑΧ κλπ) για την συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των κτιρίων τους Σύσταση ηµοτικής Επιτροπής ελέγχου της εφαρµογής των κανόνων που τίθενται από την ΕΠΑΕ, αναφορικά µε τις 150

4 Ανθρώπινο δυναµικό & υλικοτεχνική υποδοµή προσόψεις των νεοαναγειρόµενων οικοδοµών (αρχιτεκτονική και χρησιµοποιούµενα υλικά). Υποβοήθηση της ΕΠΑΕ για την αύξηση της αποτελεσµατικότητάς της Υπογειοποίηση δικτύων Ο.Κ.Ω. (ΟΤΕ - ΕΗ) κυρίως σε χαρακτηριστικές περιοχές των οικισµών Λήψη Κανονιστικών Αποφάσεων περιορισµού ή και απαγόρευσης της κυκλοφορίας και της στάθµευσης των οχηµάτων στους παραδοσιακούς πυρήνες των οικισµών Εξασφάλιση της απαιτούµενης χρηµατοδότησης µέσω του Υπουργείου Πολιτισµού για την εκτέλεση ανασκαφών και την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων Οργάνωση και προβολή διαφηµιστικών ενεργειών (φυλλάδια, σποτ, εκδηλώσεις κλπ) για την προώθηση της ιδέας της µονοκατοικίας σε σύγχρονα χωριά περιµετρικά της πόλης. Η δράση αυτή µπορεί να αναπτυχθεί και σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους όµορους της πόλης ήµους Εντοπισµός και αγορά-απόκτηση από το ήµο, χαρακτηριστικών κτιρίων στα ηµοτικά ιαµερίσµατα, τα οποία µετά την συντήρηση και αναπαλαίωσή τους (µέσω χρηµατοδοτικών προγραµµάτων) θα µπορούν να στεγάσουν διάφορες ηµοτικές δράσεις κοινωφελούς σκοπού ή ακόµη και επιχειρηµατικές δράσεις από την ενοικίαση σε ιδιώτες. Οικονοµικά Παροχή κινήτρων (π.χ. δωρεάν σύνδεση µε τα ηµοτικά δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης, µειωµένα ηµοτικά τέλη για τα πρώτα χρόνια της νέας κατοικίας, δωρεάν χορήγηση Τοπογραφικών ιαγραµµάτων) για την ενίσχυση της οικιστικής ανάπτυξης στους οικισµούς του ήµου που υστερούν (Μέταλλα, αφνούδι, Πεντάπολη) λόγω µειωµένου έως σήµερα ιδιωτικού ενδιαφέροντος. 151

5 ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.2: ΥΠΟ ΟΜΕΣ Γενικοί Στόχοι: Βελτίωση της εσωτερικής κυκλοφοριακής οργάνωσης Μείωση χρονοαπόστασης και αύξηση της ασφάλειας των οδικών συνδέσεων των.. µε την Εθνική Οδό Σερρών / ράµας Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Αποδέκτες Ανάγκες - Προβλήµατα υνατότητες Οδηγοί οχηµάτων Μόνιµοι Κάτοικοι ηµοτικών ιαµερισµάτων Ειδικές κατηγορίες πεζών (ηλικιωµένοι, µητέρες µε καρότσια, ΑΜΕΑ κλπ) Επισκέπτες της περιοχής του ήµου Ελλιπής κάθετη και οριζόντια σήµανση οδών και µεγάλη έλλειψη σε ενηµερωτικές πινακίδες Ανάγκη συντηρήσεως και βελτίωσης της τεχνικής υποδοµής του αστικού ιστού (εσωτερική οδοποιία, πεζοδρόµια, σήµανση κλπ) Ανάγκη για κυκλοφοριακές παρεµβάσεις και διευθέτηση στάθµευσης σε ορισµένα σηµεία και για συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα όπου εµφανίζονται προβλήµατα. Προσέλκυσης νέων επισκεπτών αλλά και µόνιµων κατοίκων µέσω της µείωσης της χρονοαπόστασης και αύξησης της ασφάλειας των οδικών συνδέσεων των.. µε την πόλη των Σερρών Στόχοι ικανοποίησης αναγκών αποδεκτών της αρµόδιας υπηρεσίας Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης αρµόδιας υπηρεσίας ραστηριότητες Κακή κατάσταση εξωτερικών οδικών δικτύων σύνδεσης των ηµοτικών ιαµερισµάτων µε το Εθνικό οδικό δίκτυο. Στόχοι Η αύξηση του επιπέδου ασφάλειας και η συντόµευση των µετακινήσεων των ηµοτών από και προς την πόλη των Σερρών. Η ασφαλής κίνηση των πεζών και των οχηµάτων εντός των δηµοτικών ιαµερισµάτων Η συγκρότηση και λειτουργία εξειδικευµένου συνεργείου επισκευής και συντήρησης οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων µε σκοπό την βελτίωση της κατάστασής τους και την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων των δηµοτών ράσεις Νέες ασφαλτοστρώσεις δρόµων του εσωτερικού οδικού δικτύου µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του θορύβου, την σωστή απορροή των οµβρίων από τη ζώνη κυκλοφορίας, την µείωση των φθορών στα αυτοκίνητα και την αύξηση της ασφάλειας των µετακινήσεων Κατασκευή νέων πεζοδροµίων και συντήρηση υφιστάµενων µε σκοπό την χρησιµοποίησή τους από τους δηµότες και ιδιαίτερα από τις οµάδες εκείνες που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη (µητέρες µε καρότσια, ηλικιωµένοι, ΑΜΕΑ κλπ) 152

6 Οργάνωση & συνεργασίες Ολοκλήρωση εγκιβωτισµών χειµάρρων Νέου Σουλίου, Αγίου Πνεύµατος και Νότιου τµήµατος Εµµ. Παπά µε σκοπό την δηµιουργία νέων οδικών αξόνων Κατασκευή ραµπών στα πεζοδρόµια και αποµάκρυνση από αυτά κάθε στοιχείου που εµποδίζει την οµαλή κίνηση των πεζών ιαγράµµιση διαβάσεων εσωτερικών δρόµων (κυρίως σε περιοχές κοντά στα σχολεία) Εκπόνηση µελετών και κατασκευή έργων βελτίωσης των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των οδών σύνδεσης των ηµοτικών διαµερισµάτων µε την Εθνική Οδό Σερρών - ράµας (Άγιο Πνεύµα, Εµµ. Παπάς, αφνούδι, Τούµπα) Συντήρηση φθαρµένων οδοστρωµάτων, βελτίωση της τελικής τους επιφάνειας και αποκατάσταση των τοµών των εργασιών στα δίκτυα Ο.Κ.Ω Εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών στα ηµοτικά ιαµερίσµατα από τις οποίες θα προκύψουν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις (µονοδρόµηση οδών, περιοχές απαγόρευσης στάθµευσης, ελάχιστο αναγκαίο πλάτος δρόµων κλπ) αλλά και η απαιτούµενη οριζόντια και κάθετη σήµανση για την ορθή ρύθµιση της κυκλοφορίας Λήψη Κανονιστικών Αποφάσεων περιορισµού ή και απαγόρευσης της κίνησης και της στάθµευσης των τροχοφόρων σε επιλεγµένα σηµεία των οικισµών Άσκηση πιέσεων σε αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες για την κατασκευή ανισόπεδου κόµβου στην έξοδο του.. Νέου Σουλίου καθώς και για την ριζική βελτίωση ή κατάργηση και επανακατασκευή του κόµβου Αγίου Πνεύµατος επί της Εθνικής Οδού Ωρίµανση των µελετών του οδικού άξονα «Ντουβισνόστρατα», από την προτεινόµενη υπόγεια διάβαση του.. Νέου Σουλίου, έως το.. αφνουδίου. ιεκδίκηση της κατασκευής του δρόµου µέσα από τα επόµενα Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα Ηλεκτροφωτισµός και διαµόρφωση των υτικών κόµβων εισόδου στο Χρυσό και την Πεντάπολη Κατασκευή νέου δρόµου Συκιάς Κόµβος Πεντάπολης για την συγκέντρωση των βαρέων οχηµάτων των λατοµείων της περιοχής και την αύξηση της ασφάλειας στον δρόµο Εµµ. Παπάς Κόµβος Πεντάπολης Ολοκλήρωση του περιµετρικού οδικού δακτυλίου του ήµου µε την κατασκευή του Νότιου δρόµου Χρυσού Πεντάπολης. 153

7 Ανθρώπινο δυναµικό & υλικοτεχνική υποδοµή Οικονοµικά Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού κάθετης σήµανσης (ρυθµιστικές και πληροφοριακές πινακίδες, καθρέπτες στις επικίνδυνες διασταυρώσεις, κολωνάκια απαγόρευσης στάθµευσης κλπ) Προµήθεια και εγκατάσταση µειωτών ταχύτητας (σαµαράκια) σε δρόµους που οι οδηγοί αναπτύσσουν µεγάλες ταχύτητες Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού κάθετης σήµανσης (ρυθµιστικές και πληροφοριακές πινακίδες) καθώς και λοιπού εξοπλισµού ασφάλειας των κινούµενων οχηµάτων επί των οδών σύνδεσης των οικισµών µε την Εθνική Οδό (στηθαία ασφαλείας, αντανακλαστικούς δείκτες, έντονη διαγράµµιση οδοστρωµάτων κλπ) 154

8 ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.3: Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Γενικοί Στόχοι: 1.3.1Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εσωτερικών ικτύων ύδρευσης Αξιοπιστία εξωτερικών ικτύων Ύδρευσης και αύξηση της φέρουσας ικανότητάς τους Ανάπτυξη νέων και προστασία υφιστάµενων Πηγών υδροληψίας Αποδοτική λειτουργία των Αρδευτικών ικτύων, αύξηση των αρδευόµενων περιοχών Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Αποδέκτες Ανάγκες - Προβλήµατα υνατότητες Χρήστες Υπηρεσιών Ύδρευσης Χρήστες Υπηρεσίας Αποχέτευσης Μόνιµοι Κάτοικοι ηµοτικών ιαµερισµάτων Αγρότες και γενικά χρήστες των δικτύων Άρδευσης Μεγάλη συχνότητα βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης λόγω κυρίως της µεγάλης τους ηλικίας και της έλλειψης προδιαγραφών κατά την κατασκευή τους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την αδυναµία άµεσης ανταπόκρισης από τα συνεργεία του ήµου, προκαλούν τα συχνά και έντονα παράπονα από τους δηµότες προς την Υπηρεσία. Έλλειψη ΕΥΑ ή παρεµφερούς διοικητικής δοµής µε επακόλουθο, λόγω της ελλιπούς εξειδίκευσης, να παρατηρείται αδυναµία επαρκούς ελέγχου των δικτύων, µεγάλο ποσοστό απωλειών των δικτύων ύδρευσης, αδυναµία συστηµατικής έκδοσης λογαριασµών καταναλώσεων σε συχνότερη του έτους βάση κλπ Η λήψη µετρήσεων κατανάλωσης και έκδοση λογαριασµών ύδρευσης (και µαζί µε αυτούς αποχέτευσης και αγροτικής οδοποιίας), µε συχνότητα µία φορά ανά έτος, καθιστά σπάνιο τον έλεγχο των καταναλώσεων και δυσχεραίνει λόγω του αυξηµένου ποσού την οικονοµική ανταπόκριση των δηµοτών Αξιοποίηση της ιαδηµοτικής Συνεργασίας µε το ήµο Στρυµόνα, και σύσταση ιαδηµοτικής ΕΥΑ µετά την έναρξη κατασκευής του κοινού Βιολογικού Καθαρισµού Αξιοποίηση της στελέχωσης όµορου ήµου (Ν. Ζίχνης) ή ακόµη και της ΕΥΑ Σερρών µε εξειδικευµένο προσωπικό (Μηχανολόγος Μηχανικός) στην παρακολούθηση, συντήρηση και επισκευή των αντλητικών συγκροτηµάτων Ανυπαρξία Κανονισµών Άρδευσης, Αποχέτευσης Καταγραφή δικτύων, περιορισµός απωλειών, αυτοµατοποίηση, µοντελοποίηση, τηλεπαρακολούθηση και εντοπισµός διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης Εµφανιζόµενα προβλήµατα ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας υδρευτικού νερού Η ανεπάρκεια των υφιστάµενων καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανεύρεσης και αξιοποίησης νέων υδατικών αποθεµάτων (πηγές, γεωτρήσεις) Χρήσης των νέων τεχνολογιών για την βελτίωση της λειτουργίας και παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης Αξιοποίησης των ανεκµετάλλευτων πηγών για την άρδευση πρόσθετων καλλιεργειών Αδυναµία ελέγχου της λειτουργίας και της χρέωσης των αρδευτικών καταναλώσεων στους χρήστες των δικτύων άρδευσης (έλλειψη υδροµέτρων, λαθραίες συνδέσεις, έλλειψη προσωπικού αστυνόµευσης κλπ) 155

9 Στόχοι ικανοποίησης αναγκών αποδεκτών της αρµόδιας υπηρεσίας Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης αρµόδιας υπηρεσίας ραστηριότητες Η ανυπαρξία εξειδικευµένου υπαλλήλου (ηλεκτρολόγου µηχανολόγου) σε αντλιοστάσια ύδρευσης άρδευσης έχει ως αποτέλεσµα την ελλειµµατική συντήρηση των αντλιοστασίων, την συχνή εµφάνιση βλαβών, την υπερκοστολόγηση των επισκευών, την αδυναµία της παρακολούθησης των παρεχόµενων από τους εργολάβους υπηρεσιών κλπ Στόχοι Έγκαιρη λήψη µέτρων αντιµετώπισης κινδύνων λειψυδρίας Εξασφάλιση επάρκειας υδατικών αποθεµάτων για την ύδρευση των κατοίκων Συστηµατικός έλεγχος και παροχή ποιοτικά άριστου νερού για υδρευτική κατανάλωση Ελαχιστοποίηση των βλαβών και των απωλειών των δικτύων διανοµής ηµιουργία αυτοτελούς δοµής (π.χ. γραφείο, ΕΥΑ, πλήρες συνεργείο) Ύδρευσης Αποχέτευσης µε σκοπό την εξειδίκευση και την αποδοτικότερη παρακολούθηση και διαχείριση των υποδοµών διανοµής υδάτινων πόρων. Η προµήθεια και λειτουργία αυτοµατοποιηµένου συστήµατος λήψης και καταχώρησης ενδείξεων υδροµέτρων καταναλωτών Προµήθεια συστηµάτων εντοπισµού διαρροών και επιθεώρησης των αγωγών των δικτύων ύδρευσης. Ανάπτυξη συνεργασιών για τον έλεγχο της λειτουργίας των αντλιοστασίων ράσεις Εκπόνηση µελετών στα ηµοτικά ιαµερίσµατα για τα οποία δεν έχουν εκπονηθεί παρόµοιες µελέτες, µε σκοπό την αντικατάσταση των πεπαλαιωµένων δικτύων ύδρευσης Έργα βελτιώσεων και αντικαταστάσεων δικτύων ύδρευσης των οικισµών Μοντελοποίηση των δικτύων ύδρευσης και εντοπισµός των κρίσιµων διαδροµών για την βελτίωση της λειτουργίας τους (επάρκεια παροχών και πιέσεων) Κατασκευή νέων εξωτερικών αγωγών ύδρευσης και µεταφοράς νερού για την ορθολογική διανοµή των υπαρχόντων υδατικών αποθεµάτων (π.χ. Μέταλλα- αφνούδι, Εµ. Παπάς Πεντάπολη, Άγιο Πνεύµα Νέο Σούλι) Εκπόνηση πλήρους υδρογεωλογικής µελέτης για τον εντοπισµό νέων θέσεων ανόρυξης γεωτρήσεων και τον καθορισµό της δυναµικότητας του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ιαχωρισµός των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης Έργα συντήρησης και αποκατάστασης φθορών στα υφιστάµενα αρδευτικά δίκτυα Κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων σε περιοχές που δεν 156

10 Οργάνωση & συνεργασίες Ανθρώπινο δυναµικό & υλικοτεχνική υποδοµή υπάρχουν Έργα συγκράτησης και σταδιακής απόδοσης σε αρδευτικά δίκτυα, των όµβριων. Κατασκευή υδατοταµιευτήρων και δεξαµενών συγκέντρωσης όµβριων στις εξόδους µικρών και ευρύτερων λεκανών απορροής Συστηµατοποίηση ελέγχων ποιότητας παρεχόµενου νερού για ύδρευση, διαδικασίες δηµοσιοποίησης Αστυνόµευση και έλεγχος της λειτουργίας των δικτύων (παράνοµες συνδέσεις, αφαίρεση υδροµετρητών, παροχές µεγαλύτερης διαµέτρου, έγκαιρη διακοπή υδροδότησης, αντικατάσταση φθαρµένων παροχών κλπ) µε σκοπό την οικονοµική τους λειτουργία και την επάρκεια του παρεχόµενου νερού για το σύνολο των καταναλωτών Εντοπισµός και χαρτογράφηση των παλαιών δικτύων ύδρευσης που παραµένουν σε λειτουργία Χαρτογράφηση των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Αξιοποίηση υδάτινου δυναµικού Μενοικίου Όρους. Ωρίµανση µελετών, προγραµµατισµός αναγκαίων έργων για την υποβολή τους στα επόµενα Αναπτυξιακά Προγράµµατα Νοµιµοποίηση Γεωτρήσεων µε την έκδοση των απαιτούµενων εγκρίσεων Λήψη Κανονιστικών Αποφάσεων (και παρακολούθηση της τήρησής τους) για την λειτουργία των αρδευτικών δικτύων και την εξάλειψη των φαινόµενων κακοδιαχείρισής τους Εκµετάλλευση του συνόλου των διατιθέµενων υδατικών πόρων υποβαθµισµένης ποιότητας (ακατάλληλες για ύδρευση πηγές και γεωτρήσεις, µόνιµες ροές χειµάρρων κλπ) για την διάθεσή τους σε αρδευτικά δίκτυα Αστυνόµευση και έλεγχος της λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων (διαρροές, παράνοµες συνδέσεις, αφαίρεση υδροµετρητών κλπ) µε σκοπό την οικονοµική τους λειτουργία και την επάρκεια του παρεχόµενου νερού για περισσότερους καταναλωτές Εγκατάσταση συσκευών ελέγχου της λειτουργίας και εντοπισµού των απωλειών από διαρροές Συντήρηση των υφιστάµενων δικτύων ύδρευσης Συντήρηση αγωγών µεταφοράς, έλεγχος λειτουργίας και επίλυση τεχνικών προβληµάτων µε σκοπό την απρόσκοπτη και επαρκή υδροδότηση των οικισµών Αυτοµατοποίηση εξωτερικών δικτύων µε την εγκατάσταση συστήµατος ηλεκτρονικής παρακολούθησης και έγκυρης ειδοποίησης Εργασίες συντήρησης και παρακολούθησης των γεωτρήσεων, καταγραφή υφιστάµενου εξοπλισµού και 157

11 Οικονοµικά εγκατάσταση κατάλληλων εφεδρικών συστηµάτων Αυτοµατοποίηση και τηλεπαρακολούθηση της λειτουργίας των αντλιοστασίων Καθορισµός αυστηρότερων ποινών στους παραβάτες, αυτοµατοποίηση της διαδικασίας επιβολής τους, καθιέρωση συστήµατος δηµοσιοποίησης των επιβαλλόµενων ποινών Εφαρµογή κατάλληλης τιµολογιακής πολιτικής (κλιµακωτό τιµολόγιο) για την αποθάρρυνση της υπερκατανάλωσης του αρδευτικού νερού και την επιβράβευση της εφαρµογής από τους καλλιεργητές αποδοτικότερων συστηµάτων άρδευσης (στάγδην). 158

12 ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.4: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Γενικοί Στόχοι: Εξάλειψη των Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ Α), µείωση συνεπειών ανυπαρξίας ΧΥΤΑ στο Νοµό Περιβαλλοντικά αποδεκτή διάθεση Λυµάτων (αστικών και µη) Ελαχιστοποίηση όχλησης ηµοτών από τα Λατοµεία της περιοχής Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Αποδέκτες Ανάγκες - Προβλήµατα υνατότητες Οι µόνιµοι Κάτοικοι των ηµοτικών ιαµερισµάτων Χρήστες Υπηρεσιών Αποχέτευσης Ανεξέλεγκτη απόθεση των απορριµµάτων από τους ηµότες σε απαγορευµένες περιοχές περιµετρικά των οικισµών Έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης των δηµοτών και ανυπαρξία ηµοτικής Αστυνοµίας για επιβολή προστίµων στους παραβάτες Αξιοποίηση της ιαδηµοτικής Συνεργασίας µε το ήµο Στρυµόνα, και σύσταση ιαδηµοτικής ΕΥΑ µετά την έναρξη κατασκευής του κοινού Βιολογικού Καθαρισµού Κτηνοτρόφοι Οι κάτοικοι των.. Εµ. Παπά και Συκιάς λόγω της χωροθέτησης των λατοµείων στην περιοχή τους. Στόχοι ικανοποίησης αναγκών αποδεκτών της αρµόδιας υπηρεσίας Στόχοι εσωτερικής Ανάγκη για άµεση περίφραξη και έλεγχο του ΧΑ Α καθώς και για συχνή ταφή των διατιθέµενων απορριµµάτων προς αποφυγή των πυρκαγιών αλλά και της βοσκής διαφόρων ελεύθερων ζώων. Η καθυστέρηση κατασκευής ΧΥΤΑ στο Νοµό σε συνδυασµό µε την επιβολή λειτουργίας ενός ΧΑ Α για όλο τον ήµο και τον συνεχώς αυξανόµενο όγκο απορριµµάτων δηµιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις για τον κατά το δυνατό περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο αποκοµιδής και διάθεσης των απορριµµάτων αλλά και την λήψη µέτρων µείωσης του όγκου των διατιθέµενων προς ταφή απορριµµάτων (Ανακύκλωση) Περιβαλλοντικά απαράδεκτη διάθεση των παραγόµενων αστικών και κτηνοτροφικών λυµάτων σε ρέµατα χωρίς καµία προηγούµενη επεξεργασία Η χωροθέτηση τεσσάρων λατοµικών επιχειρήσεων στη περιοχή δηµιουργεί προβλήµατα στην καθηµερινή ζωή των κατοίκων αλλά και περιβαλλοντική υποβάθµιση της ευρύτερης περιοχής Στόχοι Περίφραξη του ΧΑ Α και εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης Προµήθεια εκσκαφέα για την συχνή επίχωση των απορριµµάτων στον ΧΑ Α Εκµετάλλευση της νέας Υπηρεσίας Αγροφυλακής Η οριοθέτηση και ο εξορθολογισµός του συστήµατος συγκοµιδής και διάθεσης απορριµµάτων Η ανάπτυξη προγραµµάτων Ανακύκλωσης και µείωσης του όγκου των απορριµµάτων Η µείωση των συνεπειών από την υφιστάµενο τρόπο διάθεσης των παραγόµενων αστικών και κτηνοτροφικών λυµάτων Ωρίµανση των µελετών και των πρόδροµων ενεργειών για την 159

13 ανάπτυξης αρµόδιας υπηρεσίας ραστηριότητες Οργάνωση & συνεργασίες ένταξη σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα των κύριων περιβαλλοντικών έργων Η αύξηση του διατιθέµενου µηχανολογικού εξοπλισµού για την παρακολούθηση και εύρυθµη λειτουργία των πηγών πρόκλησης περιβαλλοντικών προβληµάτων (ΧΑ Α, διάθεση λυµάτων, λατοµεία κλπ) ράσεις Περίφραξη του παραµένοντος ενεργού ΧΑ Α, λήψη αστυνοµικών µέτρων αποµάκρυνσης των ρακοσυλλεκτών από τον χώρο, κατασκευή περιµετρικής αντιπυρικής ζώνης, εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης (παροχή νερού) και δεντροφύτευση της εξωτερικής περιοχής µε σκοπό την οπτική και χρηστική του αποµόνωση από το ευρύτερο περιβάλλον Κατασκευή έργων αποκατάστασης του περιβάλλοντος, σήµανσης και αποκλεισµού πρόσβασης στους περιµετρικούς των οικισµών ΧΑ Α Ωρίµανση µελετών βιολογικού καθαρισµού (οριστικοποίηση θέσης και δυναµικότητας) και αγωγών µεταφοράς λυµάτων µε σκοπό την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ Ενίσχυση υφισταµένων (Αγ. Πνεύµα, Πεντάπολη) και κατασκευή νέων (Ν. Σούλι, Χρυσό) εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων οµβρίων και λυµάτων Κατασκευή και λειτουργία των εναλλακτικών συστηµάτων διάθεσης των λυµάτων (υδροχαρή φυτά) στους οικισµούς εκτός Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (Συκιά, Μέταλλα, αφνούδι και Τούµπα) Εκπόνηση Μελετών διαχωρισµού των εσωτερικών δικτύων σε δίκτυα οµβρίων και ακαθάρτων Εκτέλεση προγράµµατος δενδροφυτεύσεων στις περιοχές περιµετρικά των λατοµείων και των δρόµων διέλευσης των βαρέων οχηµάτων Μετατόπιση του υτικού δρόµου που εξυπηρετεί τα Λατοµεία της Συκιάς, µε παράλληλη εγκατάσταση πρασίνου και ηχοπετασµάτων κατά µήκος του οικισµού ώστε να µειωθεί όσο είναι δυνατό η όχληση των κατοίκων Μελέτη και διευθέτηση συγκεκριµένων διαδροµών και επικίνδυνων σηµείων (κόµβοι, διασταυρώσεις κλπ) για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από την διέλευση των φορτηγών µεταφοράς των αδρανών Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για τον καθορισµό και την διαδικασία επιβολής των ποινών στους δηµότες που πετούνε ανεξέλεγκτα τα απορρίµµατά τους., Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα λαµβανόµενα από το ήµο µέτρα εξάλειψης των ΧΑ Α 160

14 Ανθρώπινο δυναµικό & υλικοτεχνική υποδοµή περιµετρικά των οικισµών, για τον «σωστό» τρόπο διάθεσης των πάσης φύσεως απορριµµάτων τους καθώς και για τις συνέπειες από την ανεξέλεγκτη ρίψη τους (διοικητικές ποινές) Σύσταση ηµοτικού Οργάνου Ελέγχου τόσο για την διαπίστωση των παραβάσεων, όσο και για την καθηµερινή εποπτεία των «επικίνδυνων» περιοχών Ενεργοποίηση των ηµοτών και πιλοτική εφαρµογή προγραµµάτων Ανακύκλωσης σε διάφορες κατηγορίες απορριµµάτων (Αλουµίνια, χαρτί, ηλεκτρικές συσκευές, µπαταρίες κλπ) Συγκρότηση Πρόσθετου Συστήµατος Περισυλλογής και ιάθεσης των παραγόµενων από τους ηµότες Απορριµµάτων (συµπληρωµατικά του υφιστάµενου τρόπου µε την εργολαβία καθαριότητας), το οποίο θα στοχεύει στην εξάλειψη των απορριµµάτων εκείνων που µεταφέρονται από τους δηµότες και απορρίπτονται στους περιµετρικούς των οικισµών ΧΑ Α. Το πρόσθετο σύστηµα θα περιλαµβάνει τον αναγκαίο εξοπλισµό (ειδικούς κάδους, όχηµα περισυλλογής κλπ) καθώς και το οργανωτικό σκέλος για την βέλτιστη λειτουργία του µε το µικρότερο δυνατό κόστος Έναρξη υλοποίησης πρόδροµων ενεργειών για την λειτουργία του ΧΑ Α ως Σταθµού Μεταφόρτωσης όταν κατασκευαστεί ο ΧΥΤΑ του Νοµού. Οι ενέργειες αφορούν κυρίως στον τρόπο διάθεσης και ταφής των απορριµµάτων, στην διαµόρφωση των χώρων υποδοχής και συγκέντρωσης των όγκων που µεταφέρονται από ιδιώτες, στην εγκατάσταση σε συγκεκριµένα σηµεία (κατάλληλα διαµορφωµένα) των κάδων συλλογής των υλικών από τα Προγράµµατα Ανακύκλωσης, στον καθορισµό του τρόπου εισόδου και εξόδου από τον χώρο, στην καταγραφή των εισερχόµενων οχηµάτων και του είδους των µεταφερόµενων απορριµµάτων κ.ά Λήψη διοικητικών µέτρων σε κτηνοτροφικές µονάδες που διαθέτουν τα απόβλητά τους µε ιδιαίτερα επιβλαβή για το περιβάλλον τρόπο (σε ευαίσθητους αποδέκτες κλπ) Υδροδότηση των λατοµείων µε σκοπό την ελαχιστοποίηση της παραγόµενης σκόνης και την άρδευση των εγκατεστηµένων δενδρυλλίων Λήψη κανονιστικών µέτρων για την απαγόρευση της άναρχης κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων και την εγκατάσταση σηµείων υποχρεωτικής διαβροχής των φορτηγών και των µεταφερόµενων υλικών Εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων κατεύθυνσης προς τον εναποµείναντα ενεργό ΧΑ Α του ήµου και βελτίωση του οδικού δικτύου πρόσβασης µε σκοπό την εύκολη πρόσβαση 161

15 Οικονοµικά των οχηµάτων στην περιοχή, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών (βροχές, χιόνια, λάσπες κλπ) και είδους οχήµατος (επιβατικά, τρακτέρ, βαρέα φορτηγά, απορριµµατοφόρα κλπ) Μέριµνα για την συνεχή επίχωση των αποτιθέµενων στον ενεργό ΧΑ Α απορριµµάτων. Η επίχωση είναι δυνατόν να επιτευχθεί είτε µε την ύπαρξη µόνιµου ιδιόκτητου µηχανολογικού εξοπλισµού (ερπυστριοφόρος φορτωτής ή εκσκαφέας), είτε µε την δηµοπράτηση εργολαβίας ετήσιας βάσης για την εκτέλεση της εργασίας από ιδιώτη Παρακολούθηση µε την εγκατάσταση µόνιµου δικτύου συσκευών (Κάµερες, ηχόµετρα κλπ) και καταγγελία στις αρµόδιες υπηρεσίες των περιστατικών παραβίασης των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων που το Ελληνικό ηµόσιο έχει επιβάλει για την λειτουργία των Λατοµείων (διαβροχή σπαστήρων αδρανών, διέλευση ασκέπαστων φορτηγών, ισχυρές και συνεχής εκρήξεις, παραβίαση ορίων λατοµικής ζώνης κλπ) 162

16 ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.5: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Γενικοί Στόχοι: Κατάρτιση Σχεδίων ράσης και Οργάνωση Μέσων Πολιτικής Προστασίας Πρόληψη πυρκαγιών Αντιπληµµυρική Προστασία Οικισµών και Αγροκτηµάτων Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Αποδέκτες Ανάγκες - Προβλήµατα υνατότητες ηµότες που έχουν ανάγκη δράσεων Πολιτικής Προστασίας Οικονοµικά αδύναµοι, ηλικιωµένοι και ανήµποροι δηµότες Επισκέπτες των δασικών περιοχών του ορεινού όγκου και κτηνοτρόφοι της περιοχής Κάτοικοι σε παραρεµάτιες περιοχές Αγρότες µε καλλιέργειες κοντά στα ρέµατα των αγροκτηµάτων Σταδιακά αυξανόµενες κατ έτος ανάγκες επέµβασης των συνεργείων του ήµου σε περιπτώσεις εκδήλωσης θεοµηνιών και ακραίων καιρικών φαινοµένων (χιονοπτώσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις κλπ) Ανυπαρξία σχεδίου δράσης και ειδικής αποθήκης θεοµηνιών µε αναγκαία ήδη πρώτων βοηθειών και εργαλεία άµεσης επέµβασης των συνεργείων Η ύπαρξη µεγάλου αριθµού ετοιµόρροπων κτιρίων. Υπάρχει ανάγκη αναλυτικής εξέτασης και έναρξης των διαδικασιών άρσης της επικινδυνότητας (επιβολή επισκευών ή κατεδαφίσεων) Ελλιπής Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή έργων πρόληψης και ελαχιστοποίησης των αποτελεσµάτων από την εκδήλωση θεοµηνιών Καταπατήσεις και αυθαίρετες ανθρώπινες επεµβάσεις σε ρέµατα µειώνουν την παροχετευτικότητά τους Χρήση νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση, οργάνωση, καταγραφή, αποτύπωση και επέµβαση σε διάφορα αντικείµενα και περιοχές εκδήλωσης (ή υποψήφιες προς εκδήλωση) των συνεπειών από θεοµηνίες Ενίσχυση του εθελοντισµού, εκµετάλλευση των οργανώσεων που λειτουργούν στον ήµο. Στόχοι ικανοποίησης αναγκών αποδεκτών της αρµόδιας υπηρεσίας Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης αρµόδιας υπηρεσίας ραστηριότητες Στόχοι Η λήψη µέτρων πρόληψης αλλά και ελαχιστοποίησης των συνεπειών εκδήλωσης ακραίων καιρικών και άλλων φαινοµένων Η δυνατότητα άµεσης και αποτελεσµατικής βοήθειας στους πληγέντες δηµότες από την εκδήλωση των ανωτέρω φαινοµένων Η κατάρτιση σχεδίων δράσης και η εκπαίδευση του προσωπικού για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων εκδήλωσης θεοµηνιών ράσεις Ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Έκδοση και διανοµή µίνι οδηγού βασικών µέτρων ατοµικής προστασίας για τους πιθανούς κινδύνους που µπορεί να προκύψουν Έργα κατασκευής νέων και συντήρησης των υφιστάµενων σηµείων υδροληψίας τόσο εντός κατοικηµένων περιοχών 163

17 Οργάνωση & συνεργασίες (πυροσβεστικοί κρουνοί) όσο και πλησίον των επικίνδυνων περιοχών (ΧΑ Α, ηµοτικά άση, Αποθήκες πυροµαχικών κλπ) Εντοπισµός και άρση των κινδύνων πρόκλησης πυρκαγιών (αποκατάσταση ΧΑ Α, καθαρισµός και χρέωση στους ιδιοκτήτες των επικίνδυνων εγκαταλελειµµένων κτιρίων και οικοπέδων εντός των οικισµών, εξέταση από τη ΕΗ των επικίνδυνων σηµείων του δικτύου της και συντήρησή του κλπ) Χαρτογράφηση και συντήρηση του ασικού οδικού δικτύου ιάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία µε το ασαρχείο Έργα αποκατάστασης της οµαλής υδραυλικής λειτουργίας των ρεµάτων κατά την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων (διαπλατύνσεις, κατασκευή αναβαθµών, ενίσχυση πρανών κλπ) Περιοδική εξέταση και αποµάκρυνση από τις κοίτες των ρεµάτων κυρίως των δέντρων αλλά και κάθε άλλου αντικειµένου (µπάζα, ασταθείς βράχοι) που θα µπορούσε κατά την διάρκεια της πληµµύρας να παρασυρθεί και να φράξει την είσοδο των αντιπληµµυρικών έργων στους Οικισµούς Έργα ενίσχυσης διατοµών και αύξησης παροχετευτικότητας των δικτύων οµβρίων εντός των ηµοτικών ιαµερισµάτων Εκπόνηση µελέτης οριοθέτησης των βασικών ρεµάτων µε την διερεύνηση της υφιστάµενης παροχετευτικότητας και τον εντοπισµό των κρίσιµων διατοµών (στενώσεις) Καθαρισµός ρεµάτων από αυτοφυή βλάστηση και αποκατάσταση κοιτών από αυθαίρετες ανθρώπινες παρεµβάσεις (µπάζωµα από παραρεµάτιες καλλιέργειες, αυθαίρετη κατασκευή διαβάσεων µε απότµιση των πρανών κλπ) Εκπόνηση Σχεδίου ράσης για την πρόληψη αλλά κυρίως για τις αναγκαίες επεµβάσεις κατά το κρίσιµο χρονικό διάστηµα αµέσως µετά την εκδήλωση θεοµηνίας ή φυσικής καταστροφής. ιερεύνηση των πιθανών κινδύνων, εντοπισµός των κρίσιµων περιοχών όπου αναµένεται η µεγιστοποίηση των συνεπειών για κάθε επιµέρους κίνδυνο Οργάνωση πλήρους Αποθήκης Υλικών Εκτάκτων Αναγκών (Α.ΥΛ.Ε.Α.). Προµήθεια των αναγκαίων υλικών (γεννήτριες, αντλίες ακαθάρτων, κοµπρεσέρ, φορητών συστηµάτων πυρόσβεσης, φακών, ασυρµάτων, κλινοσκεπασµάτων, µικρής ποσότητας καυσίµων, µέσων ατοµικής προστασίας του εµπλεκόµενου προσωπικού κλπ). Οργάνωση των υλικών µε βάση του πιθανούς κινδύνους και σύνταξη του αναγκαίου υποστηρικτικού υλικού (πίνακες συχνοτήτων ασυρµάτων, χάρτες, σχέδια δράσεις, οδηγίες χρήσης εξοπλισµού 164

18 Ανθρώπινο δυναµικό & υλικοτεχνική υποδοµή Οικονοµικά κλπ) Συγκρότηση οµάδων εθελοντών µε την δηµιουργία µητρώου και την υλικοτεχνική υποστήριξή τους., Συνεργασία του ήµου µε λοιπούς αρµόδιους φορείς (Σ.Ν.Ο., Στρατός, Πυροσβεστική κλπ), µε σκοπό την επικαιροποίηση των σχεδίων και τον εκ των προτέρων καθορισµό ενός κοινού και συµπληρωµατικού πλαισίου δράσης ιερεύνηση, επιτόπου εντοπισµός και αποτύπωση του συνολικού υδρογραφικού δικτύου του ήµου (υφιστάµενου και καταπατηθέντος κατά το παρελθόν) σε συνδυασµό µε ενέργειες διευκρίνησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (καταπατηθέντα δευτερεύοντα ρέµατα) καθώς και των αρµοδιοτήτων των εµπλεκόµενων φορέων Κατανοµή αρµοδιοτήτων στο προσωπικό του ήµου, ενηµέρωση και εκπαίδευσή του σε θέµατα θεοµηνιών, διεξαγωγή ασκήσεων ετοιµότητας Εγκατάσταση στις εισόδους των εγκιβωτισµένων χειµάρρων, συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης των κατοίκων των αστικών περιοχών για την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων (καταγραφή στάθµης, σύνδεση µε συστήµατα alarm) 165

19 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΆΞΟΝΑΣ 2 : ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΜΕΤΡΟ 2.1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΗΣ Γενικοί Στόχοι: Θεσµοθέτηση και οργάνωση αστικών χρήσεων γης Θεσµοθέτηση και οργάνωση αγροτικών χρήσεων γης Αρµόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Αποδέκτες Ανάγκες - Προβλήµατα υνατότητες Οι ενδιαφερόµενοι για την πραγµατοποίηση επενδύσεων στην περιοχή του ήµου θα πρέπει να γνωρίζουν το Χωρικό Κανονιστικό Πλαίσιο και τις θεσµοθετηµένες χρήσεις γης Πολίτες που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε ανέγερση νέας κατοικίας ή σε αγοραπωλησία εκτάσεων Το σύνολο των κατοίκων στα ηµοτικά ιαµερίσµατα καθώς µε τις Πολεοδοµικές µελέτες θα εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι Κοινόχρηστοι και Κοινωφελής χώροι και ταυτόχρονα θα διαφυλαχτεί ο παραδοσιακός χαρακτήρας των οικισµών µέσω ειδικών πολεοδοµικών κανονισµών Η ηµόσια Υγεία των κατοίκων µε την µεταφορά των Κοιµητηρίων εκτός κατοικηµένων περιοχών Οι αγρότες µε ιδιοκτησίες στα αγροκτήµατα Χρυσού και Ζιλί µε την προτεινόµενη διενέργεια Αναδασµών. Στόχοι ικανοποίησης αναγκών αποδεκτών της αρµόδιας υπηρεσίας Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης αρµόδιας υπηρεσίας Τα βασικά προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν είναι : 1) Η Ανοργάνωτη διάταξη χρήσεων γης. (το κύριο αντικείµενο του φυσικού σχεδιασµού: ΓΠΣ + ΠΜΕΑ) 2) Ανεξέλεγκτη κατάτµηση γης 3) Η δηµιουργία τετελεσµένων γεγονότων αναφορικά µε τα όρια των ιδιοκτησιών, τα εµπράγµατα δικαιώµατα και την παραχώρηση κοινόχρηστων εκτάσεων 4) Η Ιδιοποίηση της υπεραξίας της γης µέσω κυκλωµάτων εµπορίας γης 5) Οι δυσκολίες επενδυτικών πολιτικών λόγω τιµών γης 6) Η αδυναµία απόκτησης γης για υλοποίηση δηµόσιες πολιτικές 7) Η άναρχη δόµηση σε περιοχές αυξηµένης ζήτησης µε κανένα όφελος για τον ήµο παρά µόνο δηµιουργία υποχρεώσεων κατασκευής έργων υποδοµής Στόχοι Εκµετάλλευση των χρηµατοδοτικών Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραµµάτων για την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων για την εκπόνηση των µελετών. Αξιοποίηση των κοινών πολεοδοµικών χαρακτηριστικών µε το ήµο Στρυµόνα και του καλού κλίµατος συνεργασίας προκειµένου να προταθεί και να εκπονηθεί Κοινό Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Μέσα από µία γενικότερη και συγκροτηµένη «Πολιτική Γης» γίνεται η οργάνωση των χρήσεων γης και µπορεί να δοθεί βαρύτητα στην «ισόρροπη οικιστική ανάπτυξη» Αξιοποίηση σύγχρονων λογισµικών εργαλείων (γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών). Η αξιοποίηση όλων των µέτρων, εργαλείων, µηχανισµών και εν γένει θεσµών που αποσκοπούν στην ορθολογικότερη, αποδοτικότερη και κοινωνικά δικαιότερη διαχείριση του έγγειου παράγοντα,σε διαδικασίες ανάπτυξης (αστικών, γεωργικών, βιοµηχανικών ή άλλων χρήσεων) ή και περιβαλλοντικής προστασίας του γεωγραφικού χώρου. Η προετοιµασία, οργάνωση, συγκρότηση του φακέλου υποψηφιότητας, προκήρυξη και επίβλεψη των Πολεοδοµικών Μελετών µε στόχευση την πληρέστερη οργάνωση των χρήσεων γης 166

20 ραστηριότητες Οργάνωση & συνεργασίες Ανθρώπινο δυναµικό & υλικοτεχνική υποδοµή Οικονοµικά ράσεις Συγκρότηση φακέλου µελέτης, εξασφάλιση χρηµατοδότησης και προκήρυξη του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ήµου Συγκρότηση φακέλων µελετών, εξασφάλιση χρηµατοδότησης και προκήρυξη των Πολεοδοµικών και Ρυµοτοµικών Μελετών των ηµοτικών ιαµερισµάτων Νέου Σουλίου, Αγίου Πνεύµατος,Χρυσού και Πεντάπολης Μεταφορά χώρου Κοιµητηρίων.. Χρυσού, Εµµανουήλ Παππά και Πεντάπολης εκτός κατοικηµένης περιοχής. Επέκταση κοιµητηρίων.. Αγίου Πνεύµατος, Νέου Σουλίου ιενέργεια εκούσιων Αναδασµών αγροκτηµάτων Χρυσού και Ζιλί ιενέργεια ιανοµών στα υπόλοιπα αγροκτήµατα του ήµου (µε προδιαγραφές κτηµατολογίου) Οριοθέτηση, διαπλάτυνση και διαµόρφωση των βασικών αγροτικών υποδοµών της αγροτικής οδοποιίας και των αποστραγγιστικών τάφρων και ρεµάτων Έναρξη διαδικασιών για την επέκταση των ορίων σε όσους από τους οικισµούς κρίνεται σκόπιµο (ισόρροπη οικιστική ανάπτυξη) 167

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ. Κέρπελης Πλούταρχος. Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ. Κέρπελης Πλούταρχος. Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π. ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ Κέρπελης Πλούταρχος Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π. Ενστικτώδεις κινήσεις Πανικός Κυκλοφοριακή Αναρχία Άγνοια των ασφαλών χώρων διαδρομών πρόσβασης καταλληλότερου

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Το αντικείµενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη, ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 12-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:29843 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα WATER AGENDA Κεφάλαιο Ι - Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1- Στόχοι Πρωτοκόλλου 1. Η εφαρμογή των δεσμεύσεων για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4.1.1 Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών 1 Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού οδών 2012 2 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2012 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/µηχ/κων εγκαταστάσεων δηµοτ. κτιρίων 2012 Συντήρηση και επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ

1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 2. ΕΥΑΚ 1.ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Πραγµατοποιήθηκε χθες 6 Σεπτεµβρίου η δηµοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και αναµένεται η έγκριση δηµοπράτησης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαµάτας».

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002609937 2015-03-03

15REQ002609937 2015-03-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ============================ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

2/1/2013. ο Αστικός Αναδασμός. η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και. το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης.

2/1/2013. ο Αστικός Αναδασμός. η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και. το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΚΛΗΡΙ ΟΥ ο Αστικός Αναδασμός η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης. 1 Απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Α.1 Καθορισµός της στρατηγικής Η στρατηγική του ήµου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας

Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας Ινστιτούτο ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής Ποιότητα Ζωής στο Λεκανοπέδιο Αττικής Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2003 Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δήμος Αλμωπίας 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δήμος Αλμωπίας 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το τρέχον διάστημα, οι υπηρεσίες του Δήμου εκπονούν το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών, τοπικών επενδύσεων και βελτίωσης της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 203 Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 203 2.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 203.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων δημοτ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Μαρία Πανουτσοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική. Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Χωρικός Σχεδιασµός & Αρχιτεκτονική Τάκης ούµας Αρχιτέκτονας Μηχανικός Νοµοθετικές Ρυθµίσεις Ν.947/79 Ν.1337/83 οριοθέτηση του αστικού ιστού µε παράλληλη ένταξη πυκνοδοµηµένων περιοχών αυθαιρέτων σε Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 1 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Α2. Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

1 Κατασκευή γραφείων (2) στην συνέχεια των άλλων στο κλειστό Γυμναστήριο Τυρνάβου

1 Κατασκευή γραφείων (2) στην συνέχεια των άλλων στο κλειστό Γυμναστήριο Τυρνάβου Με ομόφωνη απόφασή του το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Τυρνάβου εισηγείται προς το δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, να εντάξει στο τεχνικό πρόγραμμα του 2013 την εκτέλεση έργων που θεωρούνται απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μυγδονία: 10-1-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2012 έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει 60 οικισµούς µε πληθυσµόαιχµήςµεγαλύτεροαπό 2.000 ι.κ. (οικισµοί Α, Β και Γ προτεραιότητας), οι οποίοι θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία «Προσεγγίσεις του εφαρµοσµένου αστικού σχεδιασµού στην Ελλάδα» Υπεύθυνοι µαθήµατος: Κ. Σερράος, Ε. Κλαµπατσέα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο 1.1. 1.1.1 Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου Διασφάλιση και διεύρυνση χώρων και ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10438 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθμ. 61 Αφού έλαβε υπόψη Η Δήμαρχος Λεβαδέων Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Συστάθηκε µε την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ. Προέκυψε από τη συγχώνευση : v Της ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Στεγανοποίηση Εδάφους σε υπό Αστικοποίηση Περιοχές Δρ. Άνθιμος Σπυρίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc., Ph.D. Πλ. Ιπποδρομίου

Διαβάστε περισσότερα