Ποιοί τιμωροῦνται; Τό Κέντρο Νέων Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ, πού ἔχει τήν ἐπωνυμία «System. Κέντρο Νέων Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ καί Σύλλογος Κατοίκων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιοί τιμωροῦνται; Τό Κέντρο Νέων Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ, πού ἔχει τήν ἐπωνυμία «System. Κέντρο Νέων Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ καί Σύλλογος Κατοίκων"

Transcript

1 ΦΥΛΛΟ 39ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com Ποιοί τιμωροῦνται; Πολλές κοινωνικές ὁμάδες ἀπολύονται, ἐνῶ οἱ ὑπουργοί καί ἀπεργοῦν καί ἄλλες διαδηλώνουν στό κέντρο τῶν Αθηνῶν. τίθεται ὅτι ἀπευθύνονται οἱ κι- οἱ βουλευτές στούς ὁποίους ὑπο- Συχνά εἶναι δίκαια τά αἰτήματά νητοποιήσεις, δέν ἐπηρεάζονται τους καί ἄλλες φορές εἶναι ὑπερβολικά ἤ καταχρηστικά. Σέ ὅλες Ετσι καί στόν Δῆμο μας τό μέν καθόλου. τίς περιπτώσεις ὅμως ζημιωμένοι Δημοτικό Συμβούλιο ἀποφάσισε εἶναι οἱ ὑπόλοιποι πολίτες. Αλλες νά βάλει λουκέτο, οἱ δέ ἐργαζόμενοι νά ἀπεργήσουν. Τί συνέβη φορές δέν κυκλοφοροῦν τά Μέσα Μαζικῆς Μεταφορᾶς, ἄλλες δέν δηλαδή; Γεμίσαμε σκουπίδια, μέ ἐργάζονται οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες, ὅλους τούς κινδύνους πού συνεπάγονται γιά τήν ὑγεία, οἱ παι- ἄλλες κλείνουν οἱ δρόμοι, ἄλλες γίνονται καταστροφές σέ καταδικοί σταθμοί ἔκλεισαν, μέ τούς στήματα καί αὐτοκίνητα καί τό ἀποτέλεσμα εἶναι ὁ κόσμος νά μήν μπορεῖ νά πάει στήν ἐργασία του ἤ στήν ὑπηρεσία πού θέλει νά ἐξυπηρετηθεῖ, νά δημιουργεῖται ἀπίστευτο μποτιλιάρισμα, τά μαγαζιά νά πνίγονται ἀπό τήν ἀναδουλειά, οἱ ὑπάλληλοι νά Γενετικά τροποποιημένες τροφές γονεῖς νά μήν ξέρουν τί νά κάνουν, οἱ ὑπηρεσίες ἀργοῦσαν, μέ τόν κόσμο νά μήν μπορεῖ νά ἐξυπηρετηθεῖ. Ποιός λοιπόν τήν πλήρωσε; Ο ἁπλός πολίτης ὁ ὁποῖος πληρώνει σάν ὑποζύγιο τά δημοτικά τέλη, τούς δημοτικούς φόρους, τοῦ προσφέρονται Συνέχεια στη σελ. 3 Στά σκουπίδια τό ἄθλιο βιβλίο της Γραμματικῆς Ε & ΣΤ Δημοτικού Σελ. 2 Σελ. 12 Μουσική βραδιά στο Ὀλυμπιακό Χωριό Σελ. 4 Ἐθνική Ἀνεξαρτησία καί Οἰκονομική Κρίση Σελ. 13 Κέντρο Νέων Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ καί Σύλλογος Κατοίκων Τό Κέντρο Νέων Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ, πού ἔχει τήν ἐπωνυμία «System and G», ἔχει μιά ἀξιοζήλευτη δραστηριότητα πού πραγματικά μᾶς κάνει ὑπερήφανους πού βρίσκεται στήν πόλη μας. Μέ τήν ὑποστήριξη τῆς Γραμματείας Νέας Γενιᾶς, πραγματοποιεῖ προγράμματα χρηματοδοτούμενα ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἔνωση καί ἐξυπηρετεῖ νέους ἐτῶν καί γιά σεμινάρια χωρίς ὅριο ἡλικίας. Μέ αὐτά στέλνει τούς νέους (ὄχι ἀπαραίτητα κατοίκους τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ), σέ χῶρες τῆς Εὐρώπης, μέ ὅλα τά ἔξοδα πληρωμένα καί παράλληλα δέχεται Εὐρωπαίους. Ἔτσι τό Ὀλυμπιακό Χωριό φημίζεται ἀκόμη περισσότερο σέ πολλά μέρη τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Εὐρώπης. Ἐπίσης διδάσκουν δωρεάν σέ παιδιά πού δέν ἔχουν δυνατότητα νά πᾶνε σέ φροντιστήριο, ἀγγλικά, κομπιοῦτερ, κ.λπ. Ὁ Σύλλογος Κατοίκων πρίν ἀπό μερικά χρόνια, ζήτησε ἀπό τόν ΟΕΚ τέσσερα καταστήματα καί κατάφερε νά τά ἀποκτήσει μέ χρησικτησία. Ἡ προηγούμενη διοίκηση τοῦ Συλλόγου, παραχώρησε στό Κέντρο Νέων τό ὑπόγειο τοῦ ἑνός καταστήματος ἐπί τῆς ὁδοῦ Κεντέρη 11 καί τό ἰσόγειο ἐχρησιμοποιεῖτο γιά κέντρο γυναικῶν καί διάφορες ἄλλες χρήσεις τοῦ Συλλόγου. Παρομοίως παρεχώρησε καί τό ὑπόγειο τοῦ Λαϊκοῦ Στεκιοῦ, στήν Πολιτική Προστασία. Ἐκεῖ ἐξαντλοῦνται οἱ σχέσεις μεταξύ τῶν παραπάνω φορέων. Στόν Σύλλογο Κατοίκων ὅμως αἰωροῦνται δύο προβλήματα: Τό πρῶτο εἶναι ὅτι κάποια ἄτομα σέ ὅλες τίς διοικήσεις του, ἔχουν τήν ἐντύπωση ὅτι ὁ Σύλλογος εἶναι ἐξουσία, κάτι σάν ὑπερυπουργεῖο δηλαδή, ἤ σάν δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό ὄργανο, καί τά πρωτοβάθμια, δηλαδή οἱ ἄλλοι Σύλλογοι εἶναι ὑποχρεωμένοι νά ὑπακούουν σ αὐτόν, ἀφοῦ εἶναι ἀνώτερος ἰεραρχικά. Ἔτσι συχνότατα καπελώνουν ἐνέργειες ἀτόμων ἤ Συλλόγων. Αὐτό τό ἔχουμε βιώσει πάρα πολλές φορές αὐτά τά χρόνια. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα εἶναι α) ἐνέργειες πού γίνονται ἐπί χρόνια γιά τίς ἀθλητικές ἐγκαταστάσεις, παραγκωνίζοντας τόν καθ ὕλην ἀρμόδιο ἀθλητικό σύλλογο καί β) πρίν ἀπό δύο χρόνια ἔλαβε ἀπόφαση (ἄκουσον - ἄκουσον), νά πραγματοποιήσει κατάληψη στά σχολεῖα, τήν ἡμέρα τοῦ ἁγιασμοῦ, χωρίς πρωτίστως νά ρωτήσει τούς συλλόγους τῶν γονέων. Αὐτοί οἱ λίγοι δέν ἔχουν καταλάβει ὅτι οἱ Σύλλογοι εἶναι ἰσότιμοι καί αὐτεξούσιοι καί τυχόν θετικές ἐνέργειες φορέων ἤ προσώπων πρέπει νά τίς ἐνισχύουν καί ὄχι νά τίς ἀπαξιώνουν ἐπειδή δέν εἶναι τοῦ Συλλόγου Κατοίκων καί νά μήν τίς οἰκειοποιοῦνται (κοινῶς καπαλώνουν) ἄν συμβαίνει νά τούς ἀρέσουν. Ἔτσι λοιπόν ἔφτασαν στό σοβαρό ἀτόπημα νά ἀπαιτοῦν νά ἐλέγχουν ἀπολύτως τό Κέντρο Νέων καί νά ἀξιοῦν νά δραστηριοποιοῦνται οἱ νέοι ὑπό τίς ὁδηγίες τους. Ὅπως εἶναι φυσικό, τούς ἀνάγκασαν νά φύγουν ἀπό τήν Κεντέρη 11 καί νά ψάχνουν γιά ἄλλη ἔδρα. Βέβαια τό Κέντρο Νέων θά βρεῖ γραφεῖο, ἀλλά ἄν αὐτό εἶναι σέ ἄλλη περιοχή (τούς ἔχει προταθεῖ στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν καί μέ προοπτική πολύ μεγαλυτέρων δυνατοτήτων), θά εἶναι Κέντρο Νέων, ἀλλά ὄχι Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ καί χαμένα θά εἶναι τά παιδιά τῆς πόλεώς μας. Καί ποιός θά φταίει γι αὐτό; Τό δεύτερο πρόβλημα πού αἰωρεῖται στόν Σύλλογο Κατοίκων εἶναι ὅτι ἡ System and G εἶναι ΜΚΟ καί κάποιοι ἀκούγοντας αὐτόν τόν ὅρο πάει ὁ νοῦς τους σέ ἀρνητικές καταστάσεις. Τί εἶναι ὅμως οἱ ΜΚΟ; Οἱ Μή Κυβερνητικές Ὀργανώσεις εἶναι μία μορφή ὁμάδων, ὅπως Συνέχεια στη σελ. 3

2 2 Σεπτέμβριος 2012 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Αγαπητοί συμπολίτες Ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια ἐφαρμόζονται σχέδια ἀποδόμησης τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ετσι παρατηροῦμε μία συστηματική πολεμική κατά τοῦ ἔθνους, τῆς ἱστορίας, τῆς γλώσσας, τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς Ὁρθοδοξίας. Γιά τήν γλώσσα οἱ προσπάθειες ξεκίνησαν ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 60 ἀλλά ἄρχισαν νά πραγματοποιοῦνται 20 χρόνια ἀργότερα. Ἀρχικῶς καθιερώθηκε ἡ δημοτική, ἡ ὁποῖα ὅμως ἐνδύθηκε μέ ἄναρχους καί αὐθαίρετους «κανόνες» καί ἐξελίχθηκε σέ ἕνα ἔκτρωμα. Κατόπιν ἐπιβλήθηκε τό μονοτονικό. Σταδιακά εἰσῆλθαν ξένες λέξεις καί ἐκφράσεις. Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει τήν εἰσαγωγή λατινικῶν στοιχείων, μετά τήν καθιέρωση τῆς ἀγγλικῆς ὡς δεύτερης γλώσσας (ὅπως «τυχαίως» εἶχε προτείνει ἡ κυρία Διαμαντοπούλου), ὥστε νά φθάσουμε στήν πλήρη κατάργηση τῆς ἑλληνικῆς. Τό ἐπαίσχυντο λοιπόν βιβλίο τῆς γραμματικῆς τῆς Ε καί ΣΤ Δημοτικοῦ ὑπάγεται ἐμφανέστατα σέ αὐτούς τούς ἀνομολόγητους στόχους. Αὐτό συμπεραίνεται ὄχι μόνον ἀπό τήν κατάργηση φωνηέντων καί τῶν (ξ) καί (ψ), ἀλλά κυρίως ἀπό τήν ἄνευ δικαιολογίας εἰσαγωγή ὡς γραμμάτων τῶν (μπ), (γκ), (ντ), πού ὁδηγοῦν στά b,g,d. Ενα ἀπό τέσσερα παιδιά μου (ζητῶ συγγνώμη πού χρησιμοποιῶ Α ἑνικό) φοιτᾶ στήν ΣΤ Δημοτικοῦ. Πέταξα λοιπόν τό ἐπονείδιστο βιβλίο στήν ἀνακύκληση καί γιά τήν διδαχή τοῦ γιοῦ μου, ἐπαφίεμαι στό φιλότιμο τῶν δασκάλων, πού εὐτυχῶς ἔχουν ἀρκετό. Αν δέν ὑπῆρχε, θά ἀναγκαζόμουν νά τό διαφωτίσω ἐγώ μέ ἄλλα ἄξια βοηθήματα. Βέβαια ὑπάρχει καί ἡ ἐξῆς ἄποψη: «Ι αλιθια ινε οτι πραγματι θα απλοπιιθι ι γλοσα κε δε θα χριαζετε να ταλεπορουντε τα πεδια μας με τι εκμαθισι τις γραματικις. Εξαλου, ινε κε πιο ορεα ι ικονα τις απλοπιιμενις γλοσας». Παρακάτω ἀναδημοσιεύουμε ἕνα ἄρθρο τοῦ πολυγραφότατου φιλολόγου-ἱστορικοῦ Σαράντου Καργάκου, πού ὅταν τόν διαβάζουμε ἤ τόν ἀκοῦμε, σωπαίνουμε καί ρουφᾶμε γνώσεις. Καλή λευτεριά Ἡ ἑλληνική γραμματική στό... ἀπόσπασμα! Στό βιβλίο μου Ἀλαλία, ἤτοι τό σύγχρονο γλωσσικό μας πανόραμα, εἶχα καταγράψει τήν ἕως τότε ἄγνωστη φράση τοῦ Λένιν: Ἄν θέλεις νά ἐξαφανίσεις ἕνα λαό, ἐξαφάνισε τή γλῶσσα του. Ἀπό τό 1976 ( μεταρρύθμιση Ράλλη) ἕως σήμερα ἡ ἑλληνική γλῶσσα τελεῖ ὑπό ἐξάτμιση. Μέ τή νέα ἀγραμμάτιστη γραματική τῆς Ε καί ΣΤ Δημοτικοῦ, πού ἔθεσε σε κυκλοφορία τό ὑπουργεῖο πνευματικῆς ἡμιπληγίας, ἡ ἑλληνική γλῶσσα ὁδηγεῖται στό ἀπόσπασμα. Ὅπως συχνά ἔχουμε γράψει ἡ Γραμματική εἶναι ἡ γεωμετρία τοῦ λόγου. Γεωμετρώντας τό λόγο, γεωμετρεῖ καί τή σκέψη. Δημιουργεῖ σύνθετο λόγο καί στοχασμό. Μέ τό νέο ἐγχειρίδιο γραμματικῆς (ἐγχειρίδιο κατά τοῦ παιδικοῦ μυαλοῦ) ἀπογεωμετρεῖται ὁ λόγος, ἀποσυντίθεται ὁ στοχασμός. Δέν πρόκειται γιά ἕνα κακό βιβλίο πρόκειται γιά μιά κακή πράξη. Δέν εἶναι βιβλίο γιά Ἑλληνόπουλα ἀλλ οὔτε καί γιά παιδιά ἀλλογενῶν. Εἶναι κατώτερο καί τῶν παλαιῶν μεθόδων ἐκμαθήσεως ξένων γλωσσῶν. Τά εἰκονογραφικά ψιμύθια ἁπλῶς δίνουν στό βιβλίο μιά εἰκόνα κλόουν. Ἀλλά μιά κλοουνίστικη γραμματική κλονίζει ἐκ βάθρων τό οἰκοδόμημα τῆς Ἑλληνικῆς. Ὅπως θά ἔλεγε ὁ Κάτων, hoc censeo : τό βιβλίο πρέπει πάραυτα νά ἀποσυρθεῖ. Τήν εὐθύνη τῆς ἀποσύρσεως χρεώνουμε εὐθέως στόν πρωθυπουργό κ. Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Ἄς μή βάψει τά χέρια του στό αἷμα τῆς σφαγιαζομένης Ἑλληνικῆς. Διαπράττεται crimen majiestatis. Ἔγκλημα καθοσιόσεως. Προειδοποιοῦμε γιά ὕστατη φορά: Ἐδῶ καί χρόνια ἡ Ἑλληνική γλῶσσα παραπαίει. Ἡ συντακτική της δομή ἔχει δυναμιτισθεῖ, ὁ λεκτικός της πλοῦτος ἔχει στεγνώσει. Καί μέ τήν τωρινή γραμματική θά παραπατάει σάν τόν Ὀρέστη Μακρῆ στόν Μεθύστακα. Λυπᾶμαι γιά τή θλιβερή μου διαπίστωση πού ὅμως εἶναι ἀλήθεια ἀναμφισβήτητη: Ἡ μοναδική πρόοδος πού σημειώθηκε μετά τή μεταπολίτευση εἶναι στό πεδίο τῆς ὀπισθοδρόμησης. Ὁ πραγματικός μας ἐχθρός ὑπῆρξε ἡ ἀνικανότητά μας. Καί τή μεγαλύτερη ἀνικανότητα τή δείξαμε στή διαχείριση τοῦ πνευματικοῦ μας θησαυροῦ. Ἡ κολόβωση τῆς γλώσσας θά φέρει σταδιακά καί τήν κολόβωση τῆς Ἑλλάδος. Θά ἦταν πράξη ἐθνικῆς προσφορᾶς νά κλείσει τό ὑπουργεῖο κακοπαιδείας. Ἐπί δεκαετίες εἶναι πρόξενος συμφορᾶς. Ὅ,τι ἔχει ἀποδοθεῖ -ἐνδεχομένως ψευδῶς- στόν Κίσσινγκερ ὑπῆρξε ἡ κατευθυντήρια γραμμή τοῦ ἐγκληματικοῦ αὐτοῦ μηχανισμοῦ, πού -ὑποτίθεται- διακονεῖ παιδεία Ἑλληνική! ΦΥΛΛΟ 39ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ρήσεις «[...]Απ όσο ξέρω, η Μικρασιατική Καταστροφή ήταν η μεγαλύτερη συμφορά στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ποτέ άλλοτε δεν έγινε τόσο μεγάλη ομαδική σφαγή, ούτε κάηκαν τόσες πόλεις και χωριά. Μόνο οι γιαγιάδες και οι παππούδες διηγήθηκαν αυτά τα τραγικά περιστατικά στα εγγόνια τους και τους έμαθαν τι σήμαινε ελληνικός μικρασιατικός πολιτισμός. Δε θα έπρεπε η πολιτεία να φροντίσει ώστε τα παιδιά μας να διδαχτούν στα σχολεία την αλήθεια γι αυτή τη μαύρη σελίδα μας; Να ξέρουν οι υπεύθυνοι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να λογοδοτήσουν γι αυτό στα νεαρά βλαστάρια μας, γιατί πρέπει ως λαός να έχουμε ρίζες και παραδόσεις, και ειδικά εμείς οι Έλληνες, που η ιστορία μας ξεκινάει από αρχαιοτάτων χρόνων και υπήρξε τόσο καταλυτική για όλους τους συγχρόνους λαούς του κόσμου. Παπάδες που κρεμάστηκαν και μαρτύρησαν από τους Τούρκους αγιοποιήθηκαν από την εκκλησία. Διαβάσαμε για τη ζωή και το θάνατό τους σε κάποια βιβλία, όπως και τη ζωή και τον πολιτισμό των προσφύγων στις χαμένες πατρίδες. Αλλά το διαβάσαμε γιατί το θέλαμε κι όχι επειδή κάποιος φρόντισε να το μάθουμε στα σχολεία μας [ ]. Τα παιδιά μας μαθαίνουν τόσο λίγα πράγματα για τη σύγχρονη ιστορία μας, που είναι ντροπή για όλους μας». Γιαγιά Φιλιώ Χαϊδεμένου, η Μικρασιάτισσα, από το βιβλίο «Τρεις Αιώνες μια ζωή», σ Ἐγγραφεῖτε συνδρομητές στήν ἐφημερίδα μας. Ἐνισχύετε μιά προσπάθεια γιά τό καλό τῆς περιοχῆς. Ἀριθμός λογαριασμοῦ Ἐμπορικῆς Τραπέζης: Λογαριασμός Ἐθνικῆς Τραπέζης: 890/ Γλωσσικά α) Ερωτηματικό Οταν λέμε «ἐρωτηματικό» ἐννοοῦμε ἀποκλειστικῶς καί μόνο τό σημεῖο στίξεως (;) τό ὁποῖο τίθεται στό τέλος τῆς προτάσεως στόν γραπτό λόγο ὅταν ρωτᾶμε. Στόν προφορικό λόγο ὅταν ρωτᾶμε, θέτουμε «ἐρωτήματα» ἤ «ἐρωτήσεις» καί ὄχι ἐρωτηματικά. Οσοι λένε «ἔχω ἐρωτηματικά» ἤ αὐτό «προκαλεῖ ἐρωτηματικά», στήν πραγματικότητα ἐννοοῦν ὅτι ἔχουν ἐρωτήματα, ἤ αὐτό προκαλεῖ ἐρωτήματα. β) Επί ποδός Πολλοί λένε «βρισκόμαστε ἐπί ποδός». Ομως κανείς ἀπό αὐτούς δέν εἶναι στρουθοκάμηλος γιά νά στηρίζεται στό ἕνα πόδι καί τό ἄλλο νά εἶναι στόν ἀέρα. Η σωστή ἔκφραση εἶναι «ἐπί ποδός πολέμου».

3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Σεπτέμβριος Κέντρο Νέων Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ καί Σύλλογος Κατοίκων Συνέχεια από τη σελ. 1 ἀκριβῶς εἶναι οἱ σύλλογοι, τά σωματεῖα, οἱ ὅμιλοι κ.λπ. Ἡ ὑποτιθέμενη διαφορά τους εἶναι ὅτι ἔχουν μεγαλύτερη εὐελιξία σέ ἀποφάσεις καί σέ δράσεις καί γι αὐτό πολλοί προτιμοῦν ἀντί νά ἰδρύσουν σύλλογο ἤ σωματεῖο, νά ἰδρύσουν ΜΚΟ. Βεβαίως αὐτό τό νέο «φροῦτο» πού μᾶς ἤλθε ἀπό τίς ΗΠΑ ἔχει καί τά ἀρνητικά του. Πολλές ΜΚΟ ἰδρύονται ἀπό πράκτορες ξένων ὑπηρεσιῶν καί λειτουργοῦν σάν Δούρειοι Ἴπποι ἀνομολόγων στόχων, σέ ὅλες σχεδόν τίς χώρες τοῦ κόσμου. Γιά παράδειγμα ἡ ἀραβική ἄνοιξη πού ξεκίνησε στήν Β. Ἀφρική καί τήν Μέση Ἀνατολή προῆλθε ἀπό τήν ἐξέγερση τῶν λαῶν. Ὅλα ὅμως ξεκίνησαν ἀπό τήν Σύνοδο τῶν μή κυβερνητικῶν ὀργανώσεων τοῦ ἰσλαμικού κόσμου πού ὀργανώθηκε ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ τουρκικοῦ ὑπουργείου ἐξωτερικών, ὡς συντονιστή τοῦ σχεδίου τῆς Μεγάλης Μέσης Ανατολῆς, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στό ξενοδοχεῖο Eresin στό Τόπκαπι τό Ἐδῶ στήν Ἑλλάδα λειτουργοῦν τέτοιες ΜΚΟ πού κατά «σύμπτωση» εἶναι ὅλες ἐθνομηδενιστικές. Χρηματοδοτοτοῦνται δέ εἴτε ἀπό ἐγχώρια μυστικά κονδύλια, εἴτε ἀπό ξένες ὑπηρεσίες, ἤ συχνά καί ἀπό τούς δύο. Επίσης διεφθαρμένοι ἀξιωματοῦχοι προτιμοῦν νά συστήσουν ΜΚΟ γιά τούς στόχους τους, χωρίς νά σημαίνει ὅτι δέν μποροῦν νά ἐπιτύχουν τίς βρωμιές τους καί μέ συλλόγους ἤ σωματεῖα ὅπως ἔκαναν τόσες δεκαετίες. Ἤ μήπως ἡ ἴδρυση σωματείου ἤ συλλόγου ἐγγυᾶται καθαρότητα; Σέ αύτές τίς δύο ἀρνητικῆς ὑφῆς περιπτώσεις, λογικά ὑπάγονται κάποιες δεκάδες ΜΚΟ. Τό σύνολον ὅμως αὐτῶν τῶν Ὀργανώσεων ἀνέρχεται σέ πολλές χιλιάδες. Δέν μποροῦμε νά τίς ἰσοπεδώσουμε ὅλες. Δηλαδή ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός καί τό χαμόγελο τοῦ παιδιοῦ εἶναι ἀπάτη; Μήν τρελαθοῦμε τελείως. Ἄρα καί αὐτός ὁ φόβος τοῦ Συλλόγου Κατοίκων εἶναι ἀστήρικτος καί θά πρέπει ἀμέσως νά ἐπανορθώσει. Ποιοί τιμωροῦνται; Συνέχεια από τη σελ. 1 λειψές ὑπηρεσίες, χρεώνεται τά παράνομα παρκαρίσματα, γιατί δέν ἔχει ποῦ νά σταθμεύσει, καταστρέφει τό ΙΧ του ἀπό τίς λακκούβες καί ἕνα σωρό ἄλλα. Εννοεῖται ὅτι τά αἰτήματα εἶναι δικαιότατα ἀλλά τίς πταίει; Δέν εὐθύνεται ὁ ἴδιος ὁ Δῆμος, μέ τίς ὅποιες διοικήσεις, γιά τήν κακοδιαχείρηση; Δέν ὄφειλαν τά δημοτικά συμβούλια καί οἱ ἐργαζόμενοι νά διαμαρτύρονται γιά τίς σπατάλες; Η βολευόντουσαν ὅλοι καί ζοῦσαν τή νιρβάνα τους; Τώρα λοιπόν ἦλθε ἡ ὥρα τοῦ λογαριασμοῦ καί ὅπως πάντα χτυπᾶμε τόν «κυρίαρχο» (=κορόϊδο) λαό. Εὐτυχῶς μετά τήν ὑπόσχεση τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας ὅτι θά δώσει ἀπό τούς ΚΑΠ μέχρι τίς 10 Οκτωβρίου, τήν Κυριακή 23/09 τό Δημοτικό Συμβούλιο πήρε ἀπόφαση νά ἀνοίξει ὁ Δῆμος καί ἀκολούθως τήν Δευτέρα ὁ Σύλλογος Εργαζομένων τερμάτισε τήν ἀπεργία. Ετσι τελικῶς ἐπικράτησε ἡ σύνεση καί διορθώθηκαν τά προηγούμενα λάθη. Εκεῖνο πού μᾶς ἔκανε ἐντύπωση, ὅμως, εἶναι ὅτι ἀκούστηκαν στό Δημοτικό Συμβούλιο θέσεις γιά συνέχιση τῶν ἀπεργιῶν. Οχι κύριοι. Καταφύγετε σέ ὅ,τι μορφές ἐνεργειῶν θέλετε, ἀλλά ὁ Δῆμος πρέπει νά εἶναι ἀνοικτός, διότι Δημαρχιακή Αρχή, Δημοτικό Συμβούλιο καί Δημοτικοί ὑπάλληλοι, βρίσκονται στήν θέση πού ἔχουν γιά νά ὑπηρετοῦν τούς πολίτες καί ὄχι νά τούς δυναστεύουν. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΛ. - FAX:

4 4 Σεπτέμβριος 2012 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Κέντρο Νέων Ολυμπιακού Χωριού System and G Olympic Village-Athens: Facing Europe- Understanding and Comprehending the EU Institutions Η ελληνική ΜΚΟ System and G οργάνωση νέων με λιγότερες ευκαιρίες με έδρα το Ολυμπιακό Χωριό διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία το Δημοκρατικό Σχέδιο για νέους με τίτλο «Facing Europe: Understanding and Comprehending EU Institutions», με στόχο να ενημερώσει 30 νέους από την Ελλάδα, την Μάλτα, την Ιταλία, την Λετονία, την Σουηδία και την Σλοβενία για τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ καθώς και η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Από τις 8-16 Σεπτεμβρίου 2012 μέσα από μεθόδους μη τυπικής μάθησης, οι νέοι συζήτησαν μεταξύ τους, επιμορφώθηκαν σχετικά από εμπειρογνώμονες και με επίκεντρο την Συνθήκη της Λισσαβώνας συνέθεσαν και πρότειναν λύσεις για το μέλλον της Ευρώπης, μαθαίνοντας να είναι οι πρωταγωνιστές και όχι απλοί θεατές των εξελίξεων. Οι δράσεις του προγράμματος κορυφώθηκαν με την προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θέμα το «Μεταναστευτικό πρόβλημα στην Ευρώπη», σε μια προσπάθεια να εγείρει την ευαισθητοποίηση των νέων για αυτό το επίκαιρο θέμα που έχει μπει ιεραρχικά ψηλά στην ατζέντα της χάραξης ευρωπαϊκής πολιτικής. Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε Σεπτεμβριου 2012 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα (Αμαλίας 8). Προηγουμένως στις 10 Σεπτεμβρίου 2012 έγινε Σεμινάριο ενημέρωσης για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, το οποίο διεξήχθει στα γραφεία της EurActiv.gr (Ακαδημίας 91-93), όπου συμμετείχαν ο Νίκος Λαμπρόπουλος (διευθυντής EurActiv.gr), ο Αθανάσιος Κοτσίρης και η Δρ ευρωπαϊκής πολιτικής Φωτεινή Ασδεράκη. Επίσης στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 3 το μεσημέρι, οι νέοι πραγματοποίησαν δράση ενημέρωσης στο κέντρο της Αθήνας με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν άλλους νέους σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ και θέμα την Δημοκρατία. Όλες οι υπόλοιπες δράστηριότητες του προγράμματος υλοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο Έπαυλις (5 ο ΧΛΜ Λεωφόρος Πάρνηθος). Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χούλιας Αργύρης Η οργάνωση νέων του Ολυμπιακού Χωριού System and G, ενημερώνει τους φίλους της ότι οι εκπαιδευτικές της δραστηριότητες δεν θα φιλοξενούνται πλέον στο κτίριο του Συλλόγου Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού (ΣΚΟΧ) επί της οδού Κ. Κεντέρη 11. Το νέο προεδρείο του ΣΚΟΧ εκτιμώντας με αυτόν τον τρόπο την προσφορά μας, μας έβγαλε έξω. Να θυμίσουμε ότι η System and G, είναι η μοναδική οργάνωση νέων που δραστηριοποιείται στο Ολυμπιακό χωριό και τα προγράμματά της έχουν βραβευθεί δύο φορές-καθώς επιλέχθηκαν ως καλές πρακτικές από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας. Παρά ταύτα μας χαροποιεί το γεγονός ότι ο ΣΚΟΧ αποφάσισε να διατηρήσει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της Κεντέρη και να συνεχίσει να προσφέρει δωρεάν ξενόγλωσσα μαθήματα και όχι μόνο. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία! Ελπίζουμε να καταφέρει μία πιστή αντιγραφή και όχι μία κακή απομίμηση των δικών μας εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ο ιστοχώρος πληροφόρησης Ευρωπαικών θεμάτων εκτιμώντας πραγματικά την πολιτισμική προσφορά και τις εκπαιδευτικές δράσεις της οργάνωσης, μας προσέφερε δωρεάν γραφεία επί της οδού Ακαδημίας Σε αυτόν τον χώρο θα μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε την δημιουργική μας εθελοντική εργασία καθημερινά από τις 3 έως τις 8 το απόγευμα. Η έδρα της System and G παραμένει το Ολυμπιακό Χωριό. Προτεραιότητά μας παραμένουν οι νέοι του Ολυμπιακού Χωριού, στους οποίους θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσα από Ευρωπαικά προγράμματα υψηλής ποιότητας. Ενημερωθείτε για τα νέα μας προγράμματα στην αναβαθμισμένη ιστοσελίδα μας και δείτε τα νέα μας στο facebook: System & G Athens. Χορηγία Ιδρύματος Σ. Νιάρχου προς το Γυμνάσιο Ολυμπιακού Χωριού (12ο Αχαρνών) Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το Σχολείο μας το 12ο Γυμνάσιο Αχαρνών πέτυχε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τη δωρεά υπολογιστικών συστημάτων καθώς και Διαδραστικών πινάκων που θα καλύψουν βασικές ανάγκες του Σχολείου μας. Με αφορμή την ανωτέρω δωρεά το Σχολείο προσβλέπει σε παραιτέρω συνεργασία με το Ίδρυμα προς όφελος του Σχολείου καθώς και της Κοινότητας του Ολυμπιακού Χωριού εν γένει. Με εκτίμηση Ο Διευθυντής Κουμπής Αναστάσιος

5 Ηομάδα των συστεγαζόμενων Δημοτικών Σχολείων Ολυμπιακού Χωριού (26ου και 29ου) και τα Εκπαιδευτήρια Δούκα αναδείχθηκαν ως Pathfinder και Mentor School αντίστοιχα, μαζί με 99 σχολεία από 50 χώρες Για ακόμη μία χρονιά η Ελλάδα ανέδειξε την έφεσή της στην καινοτομία κατακτώντας παγκόσμιες διακρίσεις στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Προγράμματος Πρωτοπόρων Σχολείων της Microsoft. Συγκεκριμένα, η ομάδα των συστεγαζόμενων 26ου και 29ου Δημοτικών Σχολείων Ολυμπιακού Χωριού, αναδείχθηκαν ως Microsoft Pathfinder School, ενώ τα Εκπαιδευτήρια Δούκα επιλέχθηκαν ως Microsoft Mentor School, για το σχολικό έτος , μαζί με συνολικά 99 σχολεία από περισσότερες από 50 χώρες. Παράλληλα ως επιβράβευση της συνεχιζόμενης πρωτοπορίας του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά η δράση του ως Mentor ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Σεπτέμβριος Διάκριση του Ολυμπιακού Χωριού στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Πρωτοπόρων Σχολείων της Microsoft School. Η ανάδειξη της ομάδας των συστεγαζόμενων του 26ο και 29ο Δημοτικών Σχολείων Ολυμπιακού Χωριού σε Microsoft Pathfinder School αποτελεί την πρώτη επιβράβευση ελληνικών δημόσιων σχολείων, για την επιτυχή ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα σχολεία είναι δύο συστεγαζόμενα δημοτικά σχολεία, που συνεργάζονται με κοινούς στόχους και όραμα, ενώ έχουν ενταχθεί πιλοτικά στο πρόγραμμα των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ, λόγω των χαμηλών εκπαιδευτικών και κοινωνικοοικονομικών δεικτών της περιοχής τους. Τα αποτελέσματα που έχει φέρει η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα σχολεία αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς η διευρυμένη χρήση των ψηφιακών τεχνολογικών εργαλείων έχει συμβάλει στη γεφύρωση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών, αλλά και στην ανέλιξη ενός κοινωνικά και συναισθηματικά υγιούς περιβάλλοντος. Κατακτώντας τη διάκριση αυτή, τα σχολεία αποκτούν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Παγκόσμιο Φόρουμ Συνεργατών στη Μάθηση της Microsoft, που θα διεξαχθεί στην Πράγα τον προσεχή Νοέμβριο, στο πλαίσιο του οποίου θα υπάρχει δυνατότητα δικτύωσης, συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών με κορυφαίους εκπαιδευτικούς ανά τον κόσμο. Παράλληλα, οι εκπρόσωποί τους θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις γνώσεις και τη μεθοδολογία τους με νέα Pathfinder Schools, συμμετέχοντας στην ομάδα mentorship. Επιπλέον, θα εκπαιδευτούν σε εργαλεία της Microsoft και θα παρακολουθήσουν σεμινάρια για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας. Με αφορμή την παραπάνω διάκριση, ο Δρ. Ματθαίος Α. Πατρινόπουλος διευθυντής του 26ου και ο κ. Φώτιος Ε. Περρής διευθυντής του 29ου Δημοτικού Σχολείου Ολυμπιακού Χωριού δήλωσαν: «Η επιλογή των σχολείων μας ως Microsoft Innovative Pathfinder School μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς συμμετέχουμε σε μια παγκόσμια κοινότητα μάθησης και δημιουργίας, στην οποία αναγνωρίζονται οι εκπαιδευτικές μας πρακτικές. Οι εκπαιδευτικοί μας, που υπηρετούν συνειδητά τη δημόσια εκπαίδευση και παρόλο που έχουν υποστεί τις επιπτώσεις τις κρίσης, έχουν τη δύναμη να συνεργάζονται και να δημιουργούν σε ένα πλαίσιο που ενισχύει την ανάληψη καινοτομικών δράσεων. Αυτή η διάκριση είναι ένα σημαντικό κίνητρο για όλους μας, ώστε να συνεχίσουμε και να βελτιώσουμε την εκπαιδευτική μας πορεία πάντα με την υποστήριξη των συνεργατών μας στην Microsoft Hellas και στο Πρόγραμμα Συνεργάτες στην Μάθηση». Από τα μέσα Ιουνίου ένα νέο στέκι στη Δεκέλεια, δίπλα στην νότια πύλη του αεροδρομίου, άνοιξε τις πύλες του. Ξεκινώντας από ένα παλαιό κτίριο του 1929, με πολλαπλές χρήσεις στο πέρασμα του χρόνου (μια από αυτές και εργαστήρι γαλακτοκομικών προϊόντων), απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Δεκέλειας (και δίπλα στην νότια πύλη του αεροδρομίου του Τατοΐου), οι νέοι ιδιοκτήτες προχώρησαν σε μια ριζική ανακαίνιση του χώρου. Η ατμόσφαιρα είναι ρετρό και το στυλ country με το ξύλο να κυριαρχεί στα τραπέζια, τις καρέκλες και το μπαρ, με ζεστά χρώματα και θεματικές γωνιές στους τοίχους, με industrial πινελιές (λόγω και της παλαιότερης χρήσης) και δύο μεγάλα παλαιάς κοπής αντικριστά τζάκια. Από τις 7:00 το πρωί μπορεί να απολαύσει κανείς τον καφέ του (Dimello), τον ελληνικό του, ψημένο με υπομονή στο μπρίκι, φρεσκοψημένα snacks και χειροποίητα γλυκά, ενώ αργότερα καθώς η μέρα προχωράει ο χώρος λειτουργεί σαν μπυραρία σε μια πιο Ελληνική της εκδοχή. Οι μερίδες είναι πραγματικά πλούσιες, τα κρέατα είναι ποιοτικά και ΚΑΦΕ - ΖΥΘΟΠΟΤΕΙΟ γευστικά, τα λουκάνικα βρίσκονται σε μεγάλη ποικιλία και από διαφορετικές μεριές της Ελλάδας, ενώ γίνεται ένα ενδιαφέρον παιχνίδι με γευστικές σως που χρωματίζουν ανάλογα το κάθε πιάτο. Οι τηγανητές πατάτες είναι φυσικά φρέσκες και υπάρχουν καθημερινά αναπάντεχα πιάτα ημέρας που υπόσχονται ευχάριστες γευστικές εκπλήξεις. Η χρονιά κατασκευής του κτιρίου (1929) έδωσε και το όνομα στον χώρο, «Εν Ετει 1929», προσπαθώντας ταυτόχρονα να «ξορκιστεί» η κρίση που ζούμε επιλέγοντας την χρονιά του μεγάλου κραχ από το οποίο και ξεφύγαμε πριν από περίπου 80 χρόνια. Και φυσικά τι καλύτερος τρόπος να ξορκίσει κανείς την κρίση από το να κρατήσει τις τιμές προσιτές. Στο «Εν Ετει 1929» μπορεί κανείς να απολαύσει ένα εκλεκτό γεύμα σε τιμές από ανά άτομο.

6 6 Σεπτέμβριος 2012 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Ζωή απέκτησε μετά από πολλά χρόνια το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ. Αιτία: η μουσική βραδιά «Λαϊκό Γλέντι Γνωριμίας Κατοίκων» και όχι μόνο. Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, η κεντρική πλατεία «Ολυμπιονικών», έσφυζε από ζωή. Τους ξεπέρασαν οι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του συλλόγου. Τον κόσμο διασκέδασαν οι εκλεκτοί καλλιτέχνες Γιώργος Βελλισάρης, Νίκος Βλαχοδήμος, Νεκτάριος Κοκκώνης (κλαρίνο) και Μαρία Καλαϊτζή. στο Σύδνεϋ, χρυσό μετάλλιο σε 5 πανευρωπαϊκά και 4 παγκόσμια πρωταθλήματα με την εθνική ομάδα του ΑΝΣΑΜΠΛ), η οποία ενσωματώθηκε στο αξιόλογο έμψυχο υλικό του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΛΥΜ- ΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ «ΑΘΗΝΑ». Από τον Γιώργο Τζίντζο μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου βραβεύτηκε τέλος, η αθλήτρια του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙ- ΟΥ «ΦΟΙΒΟΣ», Σταυρούλα Σπανούδη, που τερμάτισε 4 η στην Ελλάδα στα 1.500μ. και στα 800μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Τά ροῦχα πού δέ μᾶς χρειάζονται Ἡ Μητρόπολις Ἰλίου, Αχαρνῶν καί Πετρουπόλεως ἀνακοίνωσε ὅτι δέχεται ρουχισμό ἀπό πολίτες πού ἐπιθυμοῦν νά προσφέρουν πρός τούς συνανθρώπους τους. Η συγκέντρωσίς τους γίνεται στό «Ἐμπορικό Κοινωνικό Κατάστημα» τοῦ Αγίου Νικολάου Ιλίου. Τηλ , Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 10:00-13:00 καί τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 05:00-08:00. Πληροφοροῦμε ὅτι καί ὁ ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στίς Αχαρνές (μεταξύ ΔΕΗ καί ὁδοῦ Σαλαμίνος), συγκεντρώνει ἐπίσης ρουχισμό. Τά προσφερόμενα, βεβαίως, πρέπει νά εἶναι σέ πάρα πολύ καλή κατάσταση. Υπενθυμίζουμε ὅτι στό μικρό ἐκκλησάκι τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ, ὅπου δέν χωροῦν οὔτε οἱ ἐκκλησιαζόμενοι, ΔΕΝ εἶναι δυνατόν νά γίνει, ἔστω καί προσωρινή, ἀποθήκευση ρούχων. Ὅσοι ἀφήνουν σακκούλες ἔξω ἀπό τόν ναό ὅταν αὐτός εἶναι κλειστός, τό μόνο πού ἐπιτυγχάνουν εἶναι νά προσφέρουν παιχνίδι γιά τά σκυλιά, τά ὁποῖα παίρνουν τά ροῦχα καί τά σκορπίζουν παντοῦ. Η Σλοβενία καταργεί τους αλλοδαπούς εργαζόμενους - Eδώ τι κάνουμε; Η εκδήλωση αποτέλεσε πρωτοβουλία του Συλλόγου Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού. Την εκδήλωση άνοιξε ο Γ. Γραμματέας του Συλλόγου Χρήστος Βασιλόπουλος. Αγωνιστικός ο χαιρετισμός του Βασίλη Νάνου, Προέδρου του Συλλόγου. Ακολούθησαν βραβεύσεις: Από τον Α Αντιπρόεδρο, Χρήστο Δρόσο, βραβεύτηκαν οι κύριοι Ματθαίος Πατρινόπουλος - διευθυντής του 26 ου Δημοτικού Σχολείου και Νικόλαος Πέρρης διευθυντής του 29 ου Δημοτικού Σχολείου για την παγκόσμια διάκριση των δύο συστεγαζόμενων σχολείων, ως Microsoft Pathfinder School, η οποία αποτελεί την πρώτη επιβράβευση ελληνικών δημόσιων σχολείων, όσον αφορά την επιτυχή ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία καινοτόμων μεθόδωνδιδασκαλίας. Από τον Οργανωτικό Γραμματέα Γιάννη Κουτρούλη, απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα, στην Ολυμπιονίκη του ΑΝΣΑΜΠΛ, Εύα Χριστοδούλου για τις υπηρεσίες της στον αθλητισμό (χάλκινο μετάλλιο Εφήβων Νεανίδων. Την 17χρονη αθλήτρια συνόδευε ο Αντιπρόεδρος του «Φοίβου»Σωτήρης Μαλλής. Ακολούθησε κλήρωση λαχειοφόρου αγοράς με πολλά δώρα χορηγίες πλήθους καταστημάτων της περιοχής την οποία επιμελήθηκε ο Ταμίας του Συλλόγου Ανδρέας Δήμου. Τους επίσημους προσκεκλημένους εκπροσώπησαν οι: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Παιδείας Ιωάννης Κατσανδρής, οι Αρχηγοί Παρατάξεων Ιωάννης Κασσαβός και Παναγιώτης Γρηγοριάδης. Παρευρέθησαν αντιπροσωπείες όλων των Συλλόγων του Ολυμπιακού Χωριού όπως οι Σύλλογοι Γονέων, ο αθλητικός Σύλλογος ΑΣΤΕΡΑΣ (Κινητικά Αναπήρων) και η ΠΟ- ΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ο.Χ. - ΑΧΑΡ- ΝΩΝ. Η ζεστή φθινοπωρινή βραδιά κύλισε με πολύ κέφι. Πολλά τα θετικά σχόλια όσον αφορά τη συνολική προσπάθεια και στόχευση της βραδιάς με την ευχή και προτροπή για νέες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, στα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Κ.Ο.Χ. Η οικονομική κρίση που έχει γίνει εμφανής στη Σλοβενία, ανάγκασε αυτήν την χώρα να αφαιρέσει τις άδειες παραμονής των ξένων εργατών. Σύμφωνα με πρόσφατες στατιστικές, πάνω από εγγεγραμμένοι αλλοδαποί που εργάζονται ως ωρομίσθιοι εργάτες έχουν χάσει τις δουλειές τους, γράφει η εφημερίδα Dnevni Avaz, η οποία τονίζει ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων προέρχονται από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Από την αρχή του τρέχοντος έτους, έως και τρεις χιλιάδες εργαζόμενοι από τη Βοσνία έχουν σταματήσει να εργάζονται στη Σλοβενία, μετά την πτώχευση πολλών επιχειρήσεων της Σλοβενίας, κυρίως στον τομέα των κατασκευών. Η Σλοβενία είχε απορροφήσει ένα μεγάλο αριθμό Βόσνιων εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα, οι οποίοι υπολογίζονται σε εβδομήντα δύο χιλιάδες. Tου ΚΥΡ από «Το ΒΗΜΑ» (με αφορμή την πασοκική επέτειο 3 του Σεπτέμβρη

7 Print on Glass s 2

8 8 Σεπτέμβριος 2012 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Πολιτική βία Ενώ βρισκόμαστε στο κατώφλι κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον της Ευρωζώνης, που θα καθορίσουν όχι μόνο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ολόκληρης της Γηραιάς Ηπείρου και ενώ η κυβέρνηση πελαγοδρομεί μέσα σε έναν κυκεώνα παθογενειών, αντιφάσεων και προβλημάτων να πράξει τα δέοντα, για να μην μας «τραβήξει την μπρίζα» η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσεχή σύνοδο κορυφής, πράγμα που θα επιφέρει την έξοδο της Ελλάδος από το Ευρώ, το πολιτικό σύστημα και το κράτος συνταράζονται από το ζήτημα της και της πολιτικής βίας και ανομίας, που λαμβάνει διαστάσεις που οδηγούν στην κατάλυση του κράτους και της Δημοκρατίας. Ο κινηματικός και υποτίθεται επαναστατικός χαρακτήρας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 εισήγαγε την πολιτική ανομία και την πολιτική βία στην πολιτική ζωή της χώρας, βαφτίζοντας ως λαϊκούς και κοινωνικούς αγώνες τις σχετικές πλήρως καθοδηγούμενες ενέργειες φανατισμένων και στρατευμένων κομματικών εγκάθετων και όχι φυσιολογικών δημοκρατικών πολιτών. Την ίδια στιγμή ένα ολόκληρο σύστημα πολιτικών, συνδικαλιστικών, δημοσιογραφικών και «πνευματικών» μεντόρων, επιδαψίλευε με τους τιμητικούς τίτλους του λαϊκού αγωνιστή και του προοδευτικού ηγέτη όλους εκείνους που πρωτοστατούσαν σε καταλήψεις, καταστροφές δημοσίων και ιδιωτικών περιουσίων, προπηλακισμούς, ακόμη και ξεβρακώματα των κάθε είδους «εχθρών» του σοσιαλισμού. Αυτά ήταν ίσως τα απαραίτητα εχέγγυα για να προχωρήσει και να ανελιχθεί κανείς στην πολιτική, το συνδικαλισμό, τη δημοσιογραφία, την καθηγητική καριέρα σε πανεπιστήμια, λύκεια, γυμνάσια ακόμη και δημοτικά σχολεία. Ήταν δε τόσο σφιχτός ο έλεγχος, που δεν μπορούσες να ανελιχθείς ούτε στην τέχνη και τον πολιτισμό, αν δεν είχες τις ανάλογες δάφνες που απαιτούσε το σύστημα εξουσίας, που επί της ουσίας είχε καταλάβει και είχε θέσει υπό επαναστατική ομηρία την ίδια τη χώρα και έβαζε στο ψυγείο τη Δημοκρατία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κινητοποιήσει τα πιο τυχοδιωκτικά, τα πιο αδίστακτα και τα πιο ανήθικα στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία συσπειρώθηκαν γύρω από αυτό το σύστημα εξουσίας, ανταγωνιζόμενα το ένα το άλλο στη μανία καταστροφής του κράτους και της Δημοκρατίας. Ήταν δε τόσο ισχυρό αυτό το σύστημα, που είχε τη δυνατότητα να επηρεάζει ακόμα και τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου, και να προστατεύει ό,τι εκινείτο από το ΠΑΣΟΚ και αριστερά και κατέλυε την έννομη τάξη, στο όνομα των κοινωνικών αγώνων. Δεν μένει παρά να ρίξουμε μια ματιά στον εσμό των βουλευτών που έσπευσαν να καταθέσουν ως μάρτυρες υπεράσπισης στη δίκη του Μαζοκόπου, στου οποίου τα χέρια έσκασε μια βόμβα που εστρέφετο ευθέως εναντίον της Δημοκρατίας. Για να μην μπούμε σε ονοματολογία, απλά να σημειώσουμε ότι στην αρένα των υπερασπιστών του λαϊκού αγωνιστή, διαγκωνίζονταν αθύρματα και σαλταδόροι της πολιτικής από όλα τα κόμματα, του ΠΑΣΟΚ συμπεριλαμβανομένου και αριστερά. Η φαιοκόκκινη, πορτοκαλί, πράσινη και μαύρη πολιτική βία και ο βιασμός της Δημοκρατίας Του Σάββα Καλεντερίδη Χωρίς να παραβλέπει κανείς τις μεγάλες ευθύνες των προ του 1980 κυβερνήσεων και του κράτους της Δεξιάς στην πορεία της νεώτερης Ελλάδος και στην ποιότητα του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας, όταν το κράτος συμπεριφερόταν ως ανελέητος νικητής εναντίον των ηττημένων Αριστερών, αυτός ο κύκλος αυτός του κίβδηλου αριστερισμού, προοδευτισμού και πατριωτισμού κλείνει τώρα, στις μέρες μας, με τη χώρα μας ημικατεστραμένη, το κράτος και την ιεραρχία του διαλυμένη στο όνομα της «Αλλαγής», της Αριστεράς και της Προόδου, την οικονομία υποχείριο των δανειστών και την κοινωνία στα πρόθυρα της οικονομικής και της δημογραφικής κατάρρευσης. Δεν υπήρχε, όμως, πιο κατάλληλη στιγμή για να αναδειχθούν οι καταστροφικές συνέπειες και οι πληγές που προκάλεσε αυτή η αυθάδης, ανερμάτιστη και άθλια πολιτική πρακτική των ανεύθυνων σαλταδόρων της πολιτικής στο σώμα της Δημοκρατίας. Και ακριβώς επειδή πληγώναμε επί δεκαετίες τη Δημοκρατία, τώρα αυτή μας εκδικείται, με την ανάδειξη ενός δεύτερου πόλου πολιτικής ανυπακοής, ανομίας και βίας, η οποία τη φορά αυτή αντί του «κυρίαρχου λαού» ασκείται εν ονόματι του «έθνους». Τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα, βλέπουμε τους κατ επάγγελμα υπερασπιστές των βομβιστών και των κουκουλοφόρων, αλλά και τους πρωταγωνιστές επεισοδίων και καταστροφών δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας που έγιναν εν ονόματι του «δίκαιου αγώνα» τους, όπως για παράδειγμα η εν ψυχρώ δολοφονία τεσσάρων ανθρώπων στο κτίριο της Μαρφίν, στη Σταδίου, και η βανδαλική καταστροφή της Αθήνας το Δεκέμβριο του 2008, που ο κ. Τσίπρας είχε το θράσος να ονομάσει «λαϊκή εξέγερση», να εξανίστανται όταν κάποιοι συγκρίνουν τη δική τους πράσινη, κόκκινη, φαιοκόκκινη ή πορτοκαλί βία, ανυπακοή και παρανομία με αυτήν της Χρυσής Αυγής!!! Οι οικονομικοί δείκτες και οι δείκτες της ανεργίας, η ευμάρεια της κοινωνίας, ακόμα και το ύψος του δημόσιου χρέους, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες μέσα στην επόμενη πενταετία να βελτιωθούν και η χώρα να επανέλθει σε μια φυσιολογική πορεία. Όμως για να γίνει αυτό, για να έχει η πατρίδα μας ένα πραγματικά ευοίωνο μέλλον και το κυριότερο, για να μη διολισθήσει ξανά στον κατήφορο του κίβδηλου προοδευτισμού και πατριωτισμού, θα πρέπει επιτέλους να κλείσει και στην Ελλάδα ο κύκλος του υπαρκτού σοσιαλισμού και των υποπροϊόντων του, για να κλείσουν συνακολούθως οι πληγές του «δέντρου που πληγώναμε» επί δεκαετίες και να βελτιωθούν οι δείκτες της Δημοκρατίας. Άλλωστε, ο πραγματικός πλούτος της χώρας, ο οποίος μάλιστα είναι και ανεξάντλητος, είναι η Δημοκρατία και αυτήν πρέπει να προστατέψουμε από «προοδευτικούς» σαλταδόρους και μελλοντικούς καταληψίες της εξουσίας. MΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Έμπειρη καθηγήτρια ΑΓΓΛΙΚΩΝ με άδεια διδασκαλίας και μεγάλη μεταδοτικότητα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων. Τιμές προσιτές Τηλ

9 OΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Σεπτέμβριος Νορβηγία: Ισλαμική ομάδα απαιτεί συνοικία του Όσλο να αναγνωρισθεί ως «μουσουλμανικό έθνος» Δεν θέλουμε να ζούμε μαζί με βρώμικα κτήνη σαν εσάς... γράφουν τα γεννημένα στη Νορβηγία μέλη της ομάδας, που προφανώς, δεν «ενσωματώθηκαν» Φυσικά και η είδηση μας αφορά άμεσα καθότι τα ίδια μπορούν να συμβούν και εδώ. Η νορβηγική ειδησεογραφική ιστοσελίδα VG Nett αναφέρει ότι μια μουσουλμανική τρομοκρατική ομάδα, με το όνομα Ansar al- Sunna, απειλεί ότι αν ένα τμήμα της πρωτεύουσας της χώρας δεν μετατραπεί σε μουσουλμανικό έθνος διοικούμενο από το νόμο της σαρία, θα υπάρξει τρομοκρατικό κτύπημα στην σκανδιναβική χώρα, όμοιο με εκείνο της 11ης Σεπτεμβρίου. Η VG Nett αναφέρει ότι η Νορβηγική Ασφάλεια (Politiets sikkerhetstjeneste - PST) γνωρίζει ήδη πολλά μέλη της συγκεκριμένης τρομοκρατικής οργάνωσης. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της ομάδας γράφει: Αν οι Νορβηγοί στρατιώτες μπορούν να πάνε με αεροπλάνα στο Αφγανιστάν, τότε ο Οσάμα και ο Μοχάμεντ μπορούν να πάνε, επίσης, με αεροπλάνα στη Νορβηγία, inshaallah (με το θέλημα του Αλλάχ). Τώρα, η κυβέρνηση πρέπει να ξυπνήσει και να αναλάβει την ευθύνη της, πριν αυτός ο πόλεμος εξαπλωθεί στη Νορβηγία. Πριν υπάρξει αντίδραση. Πριν οι Μουσουλμάνοι λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Μην συγχέετε τη σιωπή των Μουσουλμάνων με αδυναμία. Μην επωφελείστε από την υπομονή των Μουσουλμάνων. Μην μας πιέζετε να κάνουμε κάτι που μπορεί να αποφευχθεί. Αυτό δεν είναι απειλή, μόνο τα λόγια της αλήθειας. Τα λόγια της δικαιοσύνης. Μια προειδοποίηση ότι οι συνέπειες μπορεί να είναι θανατηφόρες. Μια προειδοποίηση σχετικά με μια 9/11 σε νορβηγικό έδαφος, ή μεγαλύτερες επιθέσεις από αυτές που έγιναν στις 22 Ιουλίου. Αυτό είναι για το δικό σας καλό και το δικό σας συμφέρον. Δεν θέλουμε να είμαστε μέρος της νορβηγικής κοινωνίας. Και δεν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να απομακρυνθούμε από τη Νορβηγία, γιατί γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε εδώ. Και γη του Αλλάχ ανήκει σε όλους. Αλλά αφήστε το Grønland να γίνει το δικό μας. Κλείστε αυτή την περιοχή της πόλης και αφήστε μας να την ελέγχουμε με τον τρόπο που θέλουμε να το κάνουμε. Αυτό είναι το καλύτερο για τα δύο μέρη. Δεν θέλουμε να ζούμε μαζί με βρώμικα κτήνη σαν κι εσάς. MΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ Παραδίδονται μαθήματα πιάνου (κλασσικό - Jazz) και μαθήματα Drums Κάτοικος Ολυμπιακού χωριού. Τηλ

10 10 Σεπτέμβριος 2012 Βράβευση μαθητών Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Ροταριανός Όμιλος Πάρνηθας βράβευσε για 23η συνεχόμενη χρονιά τους επιτυχόντες μαθητές στα ανώτερα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας, που έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο Θρακομακεδόνων, με μία διαφορά, εφέτος το Δ.Σ. αποφάσισε να βραβεύσει μόνο τους πρώτους από κάθε κατεύθυνση. Οι βραβευθέντες μαθητές ήσαν, βάσει των στοιχείων που πήραμε από το Λύκειο. Θεωρητική Κατεύθυνση: Πρώτη η Καρύδη Δόμνα και εισήχθηκε στην Νομική Σχολή Θράκης Θετική Κατεύθυνση: Πρώτη η Βαρελά Χριστίνα-Άννα και εισήχθηκε στην Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Τεχνολογική κατεύθυνση: Πρώτος ο Βαλασίου Άρης και εισήχθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο στις Οικονομικές Επιστήμες Στους μαθητές Απονεμήθηκε έπαινος και χρηματικό έπαθλο 500 Ευρώ σε κάθε έναν. Χορηγοί για τα χρηματικά ποσά ήσαν: Ο Προδιοικητής της Ελληνικής Περιφέρειας και μέλος του ομίλου μας Λορέντζος Χαζάπης Ο μόνιμος χορηγός μας για τους μαθητές Ροταριανός Μίλτος Ζυμαρίδης Και ο Όμιλός μας. Κατά την διάρκεια του δείπνου που παρετάθη στους μαθητές και στους γονείς τους ο Πρόεδρος τους ανακοίνωσε τα Δομημένα Προγράμματα του Διεθνούς Ρόταρυ για νέους, όπως και τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ροταριανού Ιδρύματος για νέους και τις χορηγίες που τα συνοδεύουν Στους μαθητές απεύθυνε με την ομιλία του συμβουλές για τις σπουδές τους ο Διευθυντής των ΤΕΙ Αθήνας Ροταριανός Σπύρος Αθηναίος, Βέβαια συγχαρήκαμε τους γονείς των νέων όπως και τους καθηγητές τους που συνέβαλαν στην πνευματική ανατροφή τους. Η βραδιά έκλεισε με τους μαθητές, αναπτύσσοντάς μας από το βήμα, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και τα σχέδιά τους για το μέλλον και τους ευχηθήκαμε καλή επιτυχία. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» Στην δεύτερη Πανσέληνο του Αυγούστου (Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012) τα μέλη και οι φίλοι της Λαογραφικής Εταιρείας «ΑΡΙ- ΣΤΟΤΕΛΗΣ» των Θρακομακεδόνων, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Διοικητικού Συμβουλίου, έδωσαν δυναμικό παρόν και απόλαυσαν στη δροσερή ταράτσα της ταβέρνας του Ν. Παππά τους εξαιρετικούς μεζέδες, το ουζάκι, τις όμορφες συντροφιές και κυρίως την πολυπληθή και καταπληκτική χορωδία «ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑ» του Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος Αχαρνών, που συγκροτείται από νέους και νέες της περιοχής του Αγ. Παντελεήμονος. Το ρεπερτόριο περιελάμβανε τραγούδια για όλα τα γούστα (ρομαντικά, χορευτικά, λαϊκά, παραδοσιακά κ.λπ.) και τα οποία άλλοι τραγούδησαν και άλλοι χόρεψαν. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους o πρώην Υπουργός και συντοπίτης μας κ. Στάθης Γιώτας, η διακεκριμένη Αρχαιολόγος κ. Μαρία Πλάτωνος (γνωστή σε όλους μας από την αποκάλυψη του Αρχαίου θεάτρου των Αχαρνών), ο Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου ΠΑΡΝΗΘΑΣ κ. Ιωάννης Φρέρης και ο Πρόεδρος των ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Αχαρνών Θρακομακεδόνων κ. Ν. Σιδηρόπουλος. Η ευχάριστη νότα της βραδυάς το σατυρικό ποίημα της κ. Βαρβάρας Μπακάλη που αναφερόταν στο φεγγάρι, κάποιους στίχους από το οποίο σας μεταφέρουμε: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέξε μου να βρω Υπουργό, στη Βουλή να μου βρει θέση, για να παίρνω ότι μ αρέσει... ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 ώρα 9.30 π.μ μ.μ. «Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ» Λαογραφική Εταιρεία (Καβάλας 41 - στην Αγία Τριάδα Θρακομακεδόνων) «ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Η Β θμια στίς Αχαρνές Οπως μᾶς δήλωσε ὁ Δήμαρχος Αχαρνῶν, ἡ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θά μετεγκατασταθεῖ στίς Αχαρνές καί ἡ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας στά Γλυκά Νερά. Aναλαμβάνουμε διανομές εντύπων σε Βαρυμπόπη, Θρακομακεδόνες, Διόνυσο, Ιπποκράτειο Πολιτεία και όμορες περιοχές. Τηλ

11 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - BΑΡΥΜΠΟΠΗ Σεπτέμβριος ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ Βαρυμπόπη 17 Σεπτεμβρίου 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας σας εύχεται Καλό Φθινόπωρο. Αλλη μία χρονιά δραστηριοτήτων αρχίζει και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει και φέτος το απαραίτητο ενδιαφέρον γιά συμμετοχή σε αυτές, από τα μέλη, και φίλους του Συλλόγου μας (γυναίκες και άνδρες), ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε, τόσο τις παλιές όσο και τις καινούργιες. Από την περασμένη χρονιά συνεχίζονται οι παρακάτω δραστηριότητες, γιά τις οποίες υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας και νέων ομάδων εάν υπάρξει ζήτηση. 1. Γυμναστική ενηλίκων (Δευτέρα και Πέμπτη το απόγευμα ) 2. Παραδοσιακοί χοροί ( Τρίτη βράδυ) 3. Οικοτεχνία (Τρίτη πρωΐ) 4. Κοπτική ραπτική (Τετάρτη πρωΐ) 5. Χαλί κόμβων ( Τρίτη μεσημέρι) ή άλλη μέρα. 6. Δημιουργική απασχόληση παιδιών (απόγευμα) 7. Ζωγραφική ενηλίκων (Παρασκευή 10-12) ή και άλλη απογευματινή ώρα εάν υπάρχει ζήτηση 8. Εργαστήρι Γαλλικών γιά ενήλικες (απόγευμα) 9. Εργαστήρι Γερμανικών γιά ενήλικες (Τρίτη απόγευμα) 10. Συντροφιά γιά περπάτημα (πρωΐ ή νωρίς το απόγευμα) ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Σεμινάριο Α Βοηθειών σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό 2. Ο Γεωπόνος σας συμβουλεύει (Κηπευτικά) 3. Θεατρικό Εργαστήρι (υποκριτική, ορθοφωνία κ.λπ.) Η δημιουργία των ανωτέρω δραστηριοτήτων εξαρτάται αποκλειστικά από το ενδιαφέρον που θα υπάρξει. Χρειαζόμαστε εθελοντική προσφορά γιά την λειτουργία προγράμματος βραδιάς κινηματογράφου, ένα βράδυ την εβδομάδα, στο σπιτάκι του Συλλόγου, και για την οργάνωση επισκέψεων στο θέατρο. Γιά την διοργάνωση εκδρομών θα προστρέξουμε και φέτος στην βοήθεια της Αννας Φωτεινού. Δεχόμεθα ιδέες. Στο σπιτάκι του Συλλόγου (Κέδρων 11) υπάρχει συνεχής έκθεση μεταχειρισμένων βιβλίων που πωλούνται έναντι πολύ μικρού αντιτίμου. Οι εισπράξεις διατίθενται γιά το ενοίκιο του σπιτιού. Δεχόμεθα τα βιβλία που δεν χρειάζεστε πλέον γιά να τα διαθέσουμε μέσω της έκθεσης στα μέλη και φίλους του Συλλόγου μας. ΕΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΚΑΙ (ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Με φιλικούς Χαιρετισμούς Το Δ.Σ του Συλλόγου Γυναικών Βαρυμπόπης Κέδρων 11- τηλ , Ανακοίνωση για επιβολή ενστάσεων στο προσχέδιο της περιοχής «Σφετσέικα - Πάτημα Χατζησπύρου Βαρυμπόπης» 2 η ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012-ώρα 9.30 μ.μ. Μεταφέρουμε τη δική μας φλόγα στην 2η Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών της πόλης μας. Το άναμα της δάδας θα γίνει τη Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 και ώρα π.μ. στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. της Αγίας Τριάδας Θρακομακεδόνων. Δηλώστε ΟΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στα τηλέφωνα : Νίκος ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ τηλ Αργυρώ ΖΗΣΙΜΟΥ τηλ «ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ» 1 στους 4 χρειάζεται αίμα για να ζήσει ΕΣΥ μπορείς να προσφέρεις ΖΩΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμαρχος Αχαρνών Γνωστοποιεί Ότι σύμφωνα με την 223/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η «Αποδοχή και ανάρτηση της 2ης πρότασης της Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής «Σφετσέικα - Πάτημα Χατζησπύρου Βαρυμπόπης» Επίσης με την ίδια απόφαση ορίστηκε η ανάρτηση των σχεδίων της πιο πάνω Μελέτης στο Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου, γεγονός που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Καλούνται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων της παραπάνω περιοχής, να λάβουν γνώση των σχεδίων που βρίσκονται αναρτημένα στον Δήμο Αχαρνών. Η ανάρτηση θα βρίσκεται δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση του παρόντος. Στο διάστημα αυτό, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οι Διοργανωτές «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Αδέσποτη σφαίρα τραυμάτισε κοριτσάκι σε νηπιαγωγείο Ο,τι φρικαλέο παρακολουθούσαμε τα τελευταία χρόνια να συγκλονίζει τα σχολεία της Αμερικής, με τρελλούς να πυροβολούν αδιακρίτως μαθητές, έφτασε και στα ελληνικά σχολεία! Ενα συγκλονιστικό γεγονός, πρωτοφανές στα ελληνικά χρονικά, συνέβη τη Δευτέρα σε νηπιαγωγείο του Μενιδίου, όπου 5χρονο κοριτσάκι, τραυματίστηκε στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα! Η μικρούλα, ομογενής απο το Καζακστάν, είναι καλά στην υγεία της, και αναμένεται να χειρουργηθεί, ενώ οι αστυνομικές αρχές, έχουν κάνει φύλλο και φτερό ολόκληρη την περιοχή γύρω απο το σχολείο, για να διαπιστωθεί, ποιός, απο πού και γιατί, έκανε ό,τι αποκρουστικότερο στον κόσμο! Να πυροβολήσει ένα μικρό παιδί... Ολα τα στοιχεία μέχρι στιγμής συνηγορούν στο ότι, πιθανώς, η σφαίρα εξοστρακίστηκε και βρήκε στόχο τελικά το παιδί, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο, μέχρι οι έρευνες να φτάσουν σε κάποιο αξιόπιστο αποτέλεσμα. Το τραγικό περιστατικό, έγινε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, στο προαύλιο του 18ου νηπιαγωγείου, όταν η μικρούλα πλησίασε τις βρύσες για να πιει νερό. Ξαφνικά, οι δάσκαλοι και οι συμμαθητές της, την είδαν να καταρρέει μέσα τα αίματα, και ειδοποίησαν αμέσως τους γονείς της. Το παιδί, είχε τραυματιστεί στη δεξιά πλευρά του προσώπου, και αρχικά όλοι πίστεψαν ότι το τραύμα προκλήθηκε απο την πτώση. Οταν όμως η μικρούλα διεκομίσθη στο νοσοκομείο Παίδων, οι γιατροί έντρομοι ανακάλυψαν, ότι μία σφαίρα είχε καρφωθεί στο κρανίο του παιδιού!!! Ακολούθησαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις που πιστοποίησαν ότι επρόκειτο για σφαίρα, και αναμένεται το παιδί να μπει στο χειρουργείο, αφού του έχει χορηγηθεί αντιβίωση. Το ευτύχημα είναι, ότι η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς το βλήμα, έχει πλήξει μόνο μαλακά μόρια... Την ίδια στιγμή, κλιμάκιο της Ασφάλειας, κάνει έρευνες πόρτα-πόρτα στη γειτονιά της οδού Προύσσης, για να εντοπίσει, από ποιο απο τα σπίτια που περιβάλλουν το σχολείο πυροβόλησε ο ασυνείδητος, αλλά και για ποιό λόγο έκανε κάτι τόσο παράλογο, μέρα-μεσημέρι, και μάλιστα σκοπεύοντας προς το σχολείο!

12 12 Σεπτέμβριος 2012 ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Γενετικά τροποποιημένες τροφές Βόμβα στους ΓΤΟ: «Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα υπήρχαν τόσοι πολλοί και μεγάλοι κακοήθεις όγκοι» Le Monde Αρουραίοι που τράφηκαν με γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο (ΓΤΟ =Γενετικά Τροποποιημένος Οργανισμός) ανάπτυξαν όγκους τόσο μεγάλους όσο μια μπάλα του πινγκ-πονγκ: η μελέτη με επικεφαλής τον βιολόγο Gilles-Eric Séralini (Πανεπιστήμιο της Caen, Γαλλία) και που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Food and Chemical Toxicology έπεσε σαν βόμβα τη Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου. Ο γενετικά τροποποιημένος οργανισμός που μελετήθηκε: ο αραβόσιτος NK603 που εμπορεύεται από τον Αμερικανό γίγαντα Μονσάντο (Monsanto). Ποια είναι η ιδιαιτερότητα του NK603; Ο αραβόσιτος NK603 έχει τροποποιηθεί για να του προσδοθεί ανοχή στα γλυφοσικά ζιζανιοκτόνα. Ουσιαστικά πρόκειται για το Round Up, το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο ζιζανιοκτόνο στον κόσμο, που αναπτύχθηκε από τη Μονσάντο. Οι αγρότες που καλλιεργούν καλαμπόκι NK603 μπορούν με αυτό το τρόπο να ψεκάσουν τα χωράφια τους με αυτό το προϊόν, χωρίς να θίξουν τις καλλιέργειες. Πού καλλιεργείται; Το NK603 έχει λάβει άδειες για καλλιέργεια, μεταξύ των ετών 2001 και 2011, σε δώδεκα χώρες σε όλο τον κόσμο, που απαριθμούνται από το ISAAA, έναν οργανισμό που προωθεί τη φυτοβιοτεχνολογία: στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αργεντινή και τη Βραζιλία -τρεις χώρες που παράγουν τα περισσότερα των διαγονιδιακών καλαμποκιών- αλλά και στο Καναδά, στην Ιαπωνία, στη Νότια Αφρική, στις Φιλιππίνες, στην Κολομβία, στην Παραγουάη, στην Ουρουγουάη, στο Ελ Σαλβαδόρ και στην Ονδούρα. Στην Ευρώπη, εκκρεμεί μια αίτηση για τη χορήγηση άδειας για την καλλιέργεια αυτού του ΓΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) εξέδωσε ευνοϊκή γνώμη στις 11 Ιουνίου 2009, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν την έχει ακόμη εγκρίνει, εμποδίζοντας στην ουσία την εγγραφή της στον κατάλογο των εγκεκριμένων ποικιλιών. Δεκαπέντε άλλοι ΓΤΟ είναι σε αναμονή για έγκριση για καλλιέργεια στην ΕΕ, επειδή οι διαδικασίες έγκρισης εμποδίζονται από την έλλειψη συναίνεσης μεταξύ των κρατών μελών. Πού μπορούμε να βρούμε το NK603 στην Ευρώπη; Ο αραβόσιτος NK603 έχει εγκριθεί για διάθεση στην αγορά, μέσω εισαγωγών, από την Επιτροπή στις 19 Ιουλίου 2004, μετά από θετική γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ το Νοέμβριο Επιτρέπεται στις ζωοτροφές, καθώς και για την παραγωγή τροφίμων για τον άνθρωπο, όπως το αλεύρι ή το καλαμποκάλευρο. Αυτά τα συστατικά μπορούν επομένως δυνητικά να βρεθούν σε δημητριακά, κράκερ, μπισκότα, έτοιμα φαγητά, σάλτσες, πουτίγκες, σούπες ή γλυκά. Αυτό το διαγονιδιακό καλαμπόκι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε πρόσθετα τροφίμων, όπως το οξειδωμένο άμυλο (E1404), οι φωσφάτες αμύλου (E1410, E1412 έως E1414 ) ή η σορβιτόλη (Ε420). Αλλά είναι αδύνατο να διαπιστωθεί η παρουσία αυτού του καλαμποκιού, στο μέτρο που οι κανονισμοί της ΕΕ δεν επιβάλλουν την ετικετοποίηση που να δείχνει την παρουσία ενός ΓΤΟ σε προϊόντα που περιέχουν λιγότερο από 0,9% γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Θα μπορούσε αυτός ο ΓΤΟ να απαγορευτεί σε συνέχεια αυτής της μελέτης; Την Τετάρτη, η γαλλική κυβέρνηση ανέθεσε στην Εθνική Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων, του Περιβάλλοντος και της Εργασίας (Anses) και το Ανώτατο Συμβούλιο των Βιοτεχνολογιών (HCB) να εξετάσουν τους αντίστοιχούς διατροφικούς και υγιεινούς κίνδυνους των τροφίμων και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Ανάλογα με τις γνωματεύσεις τους, η γαλλική κυβέρνηση θα ζητήσει από τις ευρωπαϊκές αρχές να λάβουν μέτρα έκτακτης ανάγκης. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε το θέμα στην ΕΑΑΤ. Μετά την εξέταση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον, οι εμπειρογνώμονες του Οργανισμού μπορούν να ζητήσουν την αναστολή της άδειας διάθεσης στην αγορά. «Στην πραγματικότητα, αν και δεν είναι ασυνήθιστο μια ποικιλία να επανεξεταστεί, καμία δοσμένη άδεια δεν αναστάλθηκε ποτέ από την Επιτροπή», δήλωσε ο Eric Meunier, επικεφαλής της ένωσης Inf OGM. ρούν σε τελευταία προσφυγή, στο όνομα της αρχής της προφύλαξης, να απαιτήσουν την εφαρμογή της ρήτρας διασφάλισης για να απαγορεύσουν τον ΓΤΟ στο έδαφός τους. Η Γαλλία το έχει κάνει ήδη το 2008, με έξι άλλες χώρες -Αυστρία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο- για το αραβόσιτο MON810, με το επιχείρημα ότι μπορεί να μολύνει τις συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες. Ποιοι είναι οι ΓΤΟ που εγκρίθηκαν στην Ευρώπη; Δύο είδη ΓΤΟ εγκρίθηκαν στην Ευρώπη για καλλιέργεια: ο αραβόσιτος MON810 της Μονσάντο και η πατάτα Amflora της BASF. Όμως, στην πράξη, το MON810 είναι το μόνο που καλλιεργείται κυρίως στην Ισπανία (80% των καλλιεργούμενων εκτάσεων), καθώς και στην Πορτογαλία, στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Συνολικά, καλλιεργούνται εκτάρια. Η BASF, εν τω μεταξύ, αποφάσισε τελικά να μη καλλιεργήσει τη πατάτα Amflora στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξάλλου εγκρίνει την εμπορία, μέσω εισαγωγών, σαράντα τεσσάρων άλλων ΓΤΟ. Σε αυτούς υπάρχουν είκοσι πέντε ποικιλίες καλαμποκιού, οκτώ ποικιλίες βαμβακιού, επτά ποικιλίες σόγιας, τρεις ποικιλίες ελαιοκράμβης (colza) και μια ποικιλία ζαχαροτεύτλου. Audrey Garric Αν παρά ταύτα εκτιμούν ότι επιβάλλεται η απαγόρευση κυκλοφορίας του, τα κράτη μέλη μπο-

13 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Σεπτέμβριος Διάλεξη του Kώστα Κόλμερ στη Σχολή Εθνικής Αμύνης ( ): «Εθνική Ανεξαρτησία και Οικονομική Κρίση» Hυποχρεωτική ανταλλαγή των ιδιωτικών ομολόγων, αξίας 177 δις ευρώ, θ αποφέρει 91 δις ακαθάριστη περικοπή του Ελληνικού χρέους και θα επιτρέψει την χορήγηση του δευτέρου δανείου της Ευρ. Ενώσεως, ύψους 130 δις ευρώ, «υπό αίρεσιν» μειώσεως του δημοσίου ελλείμματος και θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Το εγχώριο κόστος της ανταλλαγής ανέρχεται εις 69 δις ευρώ(*). Η ελάφρυνση του Ελληνικού χρέους υπολογίζεται 52 δις ευρώ περίπου. Εν τούτοις εξ αιτίας της ανταλλαγής των ομολόγων, εχάθη η αξιοπιστία του Ελληνικού κράτους, που εκηρύχθη εις κατάστασιν «επιλεκτικής χρεωκοπίας» και μετά, υπήχθη στο Αγγλικό δίκαιο. Ο οίκος ΦΙΤΣ αξιολόγησε τα νέα Ελληνικά ομόλογα στο επίπεδο των «σκουπιδοχάρτων» (junk). Το δημόσιο χρέος πέρυσι ήταν 367 δις ευρώ. Θα φθάσει εφέτος, μαζί με τους τόκους και την προκαταβολή στους ομολογιούχους, τα 315 δις. ευρώ αλλ η εξυπηρέτησή του υπερβαίνει τις δυνατότητες της χώρας εάν δεν επανέλθει σε τροχιά αναπτύξεως. Αυτό αποκλείεται πρό του 2016 κατά το ΔΝΤ και κατ άλλους πρό του Πέρυσι, το εθν. εισόδημα εμειώθη 7% στα 220 δις ευρώ. Εφέτος, προβλέπεται στα 205 δις ευρώ, μειούμενο γιά πέμπτη συνεχή χρονιά. Στα τέλη του 2012, θ αντιπροσωπεύει το 154 % του ΑΕΠ, από 167% το Το νέο χρέος θα επιβαρύνεται με τόκους 10 δις ευρώ ετησίως μέχρις του έτους Πρόσθετα 8 δις ευρώ, περίπου υπολογίζεται το ακάλυπτο άνοιγμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, εφ όσον δεν γίνει βαθιά αναδιάρθρωση της Ελληνικής οικονομίας. Αμφότερα τα κονδύλια προστίθενται κάθε χρόνο στο χρέος, καθιστώντας το Ελληνικό χρέος αδι α τ ή ρ η τ ο. Γιά να τηρηθεί η νέα δανειακή σύμβαση, η Ελληνική οικονομία θα πρέπει να συρρικνώθη περαιτέρω 7% εφέτος να μείνει μετάβλητη το 2013 και ν αρχίσει ν αναπτύσσεται από του 2014, εις τρόπον ώστε να χρηματοδοτεί τους τόκους του ΔΧ, ενώ ο προϋπολογισμός να παρουσιάζει πρωτογενές πλεόνασμα 10 δις ευρώ τουλάχιστον. Εν τούτοις εάν ληφθή υπ όψιν ότι το ταμειακό έλλειμμα του κράτους ήταν 30 δις ευρώ, το λήξαν έτος, είναι εξόχως αβέβαιον πως πληρωθούν τόκοι και χρεωλύσια 16 δις ευρώ μετά το Με την Ελληνικήν οικονομία να βουλιάζει και τις εκλογές επικείμενες, το εφετεινό δημόσιο έλλειμμα είναι πολύ δύσκολο να συγκρατηθεί. Η δυναμική του χρέους θα το καταστήσει «άπιαστο», μ αποτέλεσμα να χρειασθεί και τρίτο διασωστικό πακέτο. Συνεπώς, ο ακρωτηριασμός της Ελληνικής οικονομίας θα συνεχισθεί επί σειράν ετών... Με τη μόνη διαφορά ό,τι τώρα το 77% περίπου του δημοσίου χρέους οφείλεται σε κρατικές και υπερεθνικές οντότητες (ΔΝΤ, ΕΚΤ, EFSF, Ε.Ε.) και διέπεται από αλλοδαπό δίκαιο, μ αποτέλεσμα τον πλήρη έλεγχο της οικονομίας απ τις ξένες αρχές. Η κότα ή το αυγό; Τίθεται όθεν το ερώτημα: Μήπως εντεύθεν του οθνείου ελέγχου, δύο άσχετες, εκ πρώτης όψεως, έννοιες: η εθνική Ανεξαρτησία και η οικονομική Κρίση συγκλίνουν ως αίτιον και αιτιατόν; Η συμβατική σκέψη είναι ό,τι η οικονομική κρίση γεννά την εθνική υποτέλεια. Π.χ. τo πρόσφατο «πιστωτικό γεγονός» της περικοπής του κονδυλίου καυσίμων της Πολεμικής Αεροπορίας κατά 125% στα 80 εκατομ. ευρώ, την ίδια εποχή που η Τουρκία ετοιμάζεται να συμπαραγάγει με την Αμερικανική Λόκχηντ - Μάρτιν 100 μαχητικά αεροσκάφη ΕΦ-35, αντί 13 δις δολλαρίων -όσο το κόστος των Ο.Α. του Τα φαινόμενα όμως, απατούν. Το οικονομικό ανάλογο της εθνικής κυριαρχίας είναι η εθνική α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η ς. Η φθορά της ανταγωνιστικότητος και όχι ο υπερδανεισμός ευθύνεται διά την πτώχευση της χώρας. Υπάρχουν χώρες, όπως η Ιαπωνία, με δημ. χρέος άνω του 200% του ΑΕΠ, που διατηρούν αλώβητον μεγάλο τμήμα της ανεξαρτησίας των. Η Ιαπωνία και η Κίνα εγκατέλειψαν προσφάτως το δολλάριο στις μεταξύ των εμπορικές ανταλλαγές. Αντιθέτως, όταν ο Σαντάμ Χουσείν και ο Μουαμάρ Καντάφι επεχείρησαν να πωλήσουν το πετρέλαιο σε ευρώ, ανετράπησαν. Η Ελληνική κρίσις υπερβαίνει τον υπέρμετρο δανεισμό. Είναι κρίση θεσμών, αντιλήψεων, κρίση βαθιά πολιτική. Αφορά στον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης τα δικαιώματά του -πάντοτε υπερμέτρως- και τις υποχρεώσεις του αναντιστοίχως πρός τις αξιώσεις του. Το διπλούν έλλειμμα της Ελλάδος: δημοσιονομικό (16% του ΑΕΠ το 2011, στα 30 δις ευρώ) και των εξωτερικών συναλλαγών (29 δις ευρώ ή 9% του ΑΕΠ) προήλθαν από την συνεχή απώλεια της Ελληνικής ανταγωνιστικότητος. Μεταξύ των ετών 1996 και 2010, η ανταγωνιστικότητα ανά μονάδα προϊόντος της χώρας μας υπεχώρησε 59% έναντι μόνον 8% της Γερμανίας. Τα αίτια απωλείας της ανταγωνιστικότητος είναι πολιτικά, θεσμικά και ιδεολογικά. (Βλ. σχ. «Δημιουργική κρίση σε δημοκρατία και οικονομία στη σύγχρονη Ελλάδα» υπό Γ. Μπήτρου και Αν. Καραγιάννη, εκδόσεις Παπαζήση, 2011). Η έκπτωση της εθνικής ανταγωνιστικότητος έγινε υφ όλων των μεταπολιτευτικών κομμάτων, χάριν της εξαγοράς των ψηφοφόρων, διά τα οφέλη της εξουσίας. Αρχικώς, ο περισπασμός του Ελληνικού λαού με ξενόφερτα ιδεολογήματα ξεχώρισε την εξωτερική πολιτική εις ξένα κέντρα λήψεως αποφάσεων, αμέσως μετά τον β παγκόσμιο πόλεμο. (βλ. σχ. ΕΜΦΥΛΙΟΣ, υπό του γράφοντος, εκδ. Λιβάνη 2011). Ακολούθως, η αύξηση των αμοιβών της εργασίας υπερέβη κατά πολύ την παραγωγικότητα. Η τιμαριθμοποίηση των μισθών και των συντάξεων μετά το 1981, προεκάλεσε διεύρυνση των ελλειμμάτων, πού φορτώνοντο στο χρέος. Οι ευθύνες του Ελληνικού λαού, γιά την απώλεια της ανταγωνιστικότητος είναι διάχυτες: «Η επί δύο δεκαετίες οικονομική πολιτική του παρασιτικού καταναλωτισμού είχε ως αποτέλεσμα την εξάρτηση της δανειοτρεφούς χώρας μας και την υπονόμευση της αμυντικής προσπαθείας», γράφει ο πρόωρα απωλεσθείς Παναγιώτης Κονδύλης. (βλ. σχ. Επίμετρον «ΑΠΟ ΤΟΝ 20ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙ- ΩΝΑ» εκδ. Θεμέλιο 1998.) Η μεταπολεμική εκδοχή του κρατισμού, υπό το ένδυμα της δήθεν φιλελευθέρας οικονομίας, οδήγησε τους Έλληνες στην σημερινή πτώχευσιη. Μόνον οι εφοπλιστές απέφυγαν την παγίδα εξαρτήσεως απ το κράτος και ανταγωνιζόμενοι στην διεθνή αγορά, ευημέρησαν όπως άλλωστε και οι Έλληνες της διασποράς, που έμειναν ανεπηρέαστοι από τα εγχώρια ιδεολογήματα («νόμος, το δίκιο του εργάτη» κι όχι η αποδοτικότητα του). Τα όρια της κυριαρχίας. H σύγχρονη αντίληψη περί της εθνικής Ανεξαρτησίας περιορίζει την απόλυτη κυριαρχία του κράτους, με τους εθελουσίους φραγμούς, που επιβάλλουν οι κατά καιρούς πολιτικές σκοπιμότητες, το διεθνές δίκαιον κι η στενή αλληλεξάρτησι των λαών του πλανήτου. (βλ.σχ. «Είναι Ανεξάρτητη η Ελλάς;» υπό του πρέσβεως Μιχάλη Δούντα. Εκδ. ΚΑΚΤΟΣ 2006). Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι η εθνική κυριαρχία εξαφανίζεται απ το προσκήνιο. Είναι τόσον απαραίτητη όσον και η εθνική ανταγωνιστικότης. Παραδείγμα μικρών χωρών με έντονη ανεξαρτησία είναι το Ισραήλ, η Ελβετία, Ν.Κορέα, που έχουν αδιαμβισβήτη ανταγωνιστικότητα. Μία χώρα καθίσταται εξηρτημένη, όταν στερείται πραγματικής ι σ χ ύ ο ς, πρός διαφύλαξη του δικαιώματος της αυτοδιαθέσεως του λαού της. Πχ. η Κύπρος μετά τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου το Ως ισχύς δεν νοείται μόνον η ένοπλος ικανότητα αντιστάσεως αλλά κι ο βαθμός της κοινωνικής συνοχής, η οικονομική σταθερότης, ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα και η διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητος κν. κουλτούρας. (Ibid Δούντας). Τα δύο μνημόνια της Τρόΐκα, που απεδέχθη η Ελλάς την τελευταία διετία, υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή και στρέφουν τους Έλληνες εναντίον αλλήλων. Π.χ. τα πρωτοφανή έκτροπα των παρελάσεων και οι επιθέσεις κουκουλοφόρων στο κέντρο των Αθηνών, της Θεσ/κης, του Βόλου καί αλλαχού. Οι γεωπολιτικές παράμετροι, κυρίως ως πρός την επάρκεια Ενεργείας (πετρελαίου και ηλεκτρισμού) επιδρούν στην εθνική κυριαρχία. Άλλοτε μεν την περιορίζουν και άλλοτε την ενισχύουν: Η Ελλάς, μετά τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις, έχασε βαρύτητα στο διεθνές προσκήνιο εκ του συνεχούς δανεισμού του πετρελαϊκού λογ/σμού της, ενώ η Κύπρος ανεβαθμίσθη προσφάτως, απ την ανακάλυψη σημαντικού κοιτάσματος φυσικού αερίου στην θαλασσία ΑΟΖ της, υπό την προστασία των Αμερικανοϊσραηλινών. (Βλ.σχ. ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, υπό Κ. Κόλμερ, εκδόσεις Λιβάνη, 2006.) Στο εσωτερικό, η αποξένωση του πολίτη απ την κοινωνική προστασία αποτελεί μία μορφή καταρράκωσης της εθνικής κυριαρχίας επί προσωπικού πεδίου. Πολιτικώς, η εκφορά και μόνον της λέξεως «δημοψήφισμα» ήρκεσε διά την πτώση της κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου ενώ στην Ιρλανδία δεν είχε πολιτικές συνέπειες. (Ibid: Μπήτρος-Καραγιάννης, γιά τις αρετές της αμέσου δημοκρατίας: λαϊκή ετυμηγορία, νομοθετική πρωτοβουλία, ανάκληση αξιωματούχων. Κρίση και ύφεση. Από την άλλη πλευρά, ως οικονομική κρίση ορίζεται η κατάσταση μίας χώρας, κατά την οποίαν η εθνική οικονομία υποαπασχολείται με υψηλή ανεργία, οι παραγωγικές δυνατότητες της υποβαθμίζονται κι η αδυναμία εξυπηρετήσεως των χρεών είναι διαρκής. Η αδυναμία εξυπηρετήσεως του χρέους συντελείται όταν το εξωτερικόν έλλειμμα της οικονομίας υπερβαίνει μακροπροθέσμως το 3% του εθνικού προϊόντος, όπως στην Ελλάδα μετά το 1974 κι η ανάπτυξη υστερεί του επιτοκίου δανεισμού, όπως μετά το Μέχρι σήμερα η Ελλάδα εδανείζετο με επιτόκιο 35,8% στα 10ετή ομόλογα (ECONOMIST pg.76) έναντι 1,85% της Γερμανίας αλλά παραδόξως και οι δύο χώρες είχαν και έχουν το ίδιο νόμισμα, το ευρώ! Τα νέα, ανταλλάξιμα ομόλογα τιμολογούνται στο 23-27% της ονομαστικής των αξίας, προϊονιζόμενα την προσεχή χρωκοπία. Χώρες με υψηλόν εξωτερικό έλλειμμα, εντεταγμένες σε νομισματική ένωση, χάνουν ταχέως την κυριαρχία της δημοσιονομικής πολιτικής, αφού προηγουμένως παρητήθησαν της νομισματικής ανεξαρτησίας των. Πχ. η Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Ελλάς, μετά το έτος 2002.(βλ. σχ. «Greece s odious debt. The looting of the Hellenic Republic by the Euro, the political elite and Investment Community» by Jason Manolopoulos, ANTHEM PRESS 2011.) Μερικοί υποστηρίζουν ότι η Ελληνική κρίση προκλήθηκε από εξωγενή αίτια, δηλ. την διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 (πχ. ΙΟΒΕ, Τμήματα μελετών των Τραπεζών κλπ.)

14 14 Σεπτέμβριος 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΑ Εν τούτοις, η κρίση ήταν ενδογενής και αναπόφευκτος απ την κατάρρευση της Ελληνικής «φούσκας» των ελλειμμάτων και χρεών. Τελικώς το άλλοθι της εισαγομένης κρίσεως εγκατελήφθη ακόμη και απ τους οπαδούς του. (Βλ. σχ. THE ASCENT OF MONEY, υπό Niall Ferguson, εκδ. Penguin Books 2009, όπου η ιστορία των παγκοσμίων πιστωτικών φουσκών.) Υπάρχει μία άλλη αόρατη, υποφώσκουσα κρίσις: Οταν η υπογεννητικότης, η αναλογιστική αδυναμία του ασφαλιστικού συστήματος και η αθρόα εισβολή λαθρομεταναταστών, υπερβαίνουν ένα όριο, τότε ο λαός αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμη απειλή που ακυρώνει το κοινωνικό συμβόλαιο και συνεπώς, την εθνική του υπόσταση. Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα και η Ρωσία, η Γερμανία και η Ιαπωνία - διά να μην θεωρούμε μόνον την Ελλάδα «εξωφλημένη» μακροπροθέσμως. Εν τούτοις, πολλοί εγχώριοι «εκσυγχρονιστές» (Σημίτης, Γιώργος Παπανδρέου, κα Δραγώνα κλπ) θεωρούν το εθνικόν μας κράτος παρωχημένον. Αλλά μόνον το έθνος εξασφαλίζει το αναπληρωματικό σύστημα (pay as you go) απ το οποίο λαμβάνουν ο κύριος Σημίτης και η κα Δραγώνα την σύνταξη τους... Εθνική Στρατηγική. Μετά το 1950, η χώρα μας υπέστη δύο τουλάχιστον στρατιωτικές ήττες, πολλές διεθνείς ταπεινώσεις και συνεχή αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας. Η έλλειψη μακροπροθέσμου στρατηγικής και η εφαρμογή εσφαλμένης οικονομικής πολιτικής ευθύνονται γιά την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας (βλ. σχ. ibid Μιχάλης Δούντας, Παναγ. Κονδύλης και Κ. Κόλμερ: Η Ελληνική Αποανάπτυξη και ο εξ Ανατολών Κίνδυνος. Εκδόσεις Ελέκτρα Πρές, 1985). Θεωρώ, υπεύθυνη του στρατηγικού ελλείμματος της χώρας την δυσλειτουργία του πολιτικού συστήματος μετά το και την επικράτηση σοσιαλιστικών ιδεολογημάτων στον λαό μας, ιδίως μετά το (βλ. σχ. ibid Μπήτρος- Καραγιάνης). Ειδικώτερον, οι ασκήσαντες πολιτική εξουσία κατέστρεψαν το θεσμικό πλαίσιο, που ήταν ικανό να εξουδετερώνει τους πειρασμούς της κομματικής εκμετάλλευσης των εθνικών θεμάτων και την ροπή του λαού πρός την τρυφηλότητα. Με το σύνταγμα του 1975, εμφανίσθη ένα πολιτικό φαινόμενον, ανάλογον ποδοσφαιρικού αγώνος Παναθηναϊκού Ολυμπιακού άνευ διαιτητού (τον ανώτατο άρχοντα) και δίχως επόπτας γραμμών (Δικαιοσύνη και βουλευτάς που να ψηφίζουν κατά συνείδηση και όχι υπό τας εντολάς της κομματικής πειθαρχίας). Ήτο νομοτελειακώς αναπόφευκτη η κατάρρευση του Ελληνικού κράτους. Εξ άλλου, στην πρωθυπουργική δημοκρατίας μας, δύο αντιτιθέμενα ιδεολογήματα παρακωλύουν την λειτουργία της οικονομίας και την εθνική στρατηγική: Αφ ενός ο ψηφοθηρικός εθνικισμός (Ανδρέας Παπανδρέου, Σαμαράς) και αφ ετέρου ο ξενόφερτος οικουμενισμός (Σημίτης, ΓΑΠ, αριστερά συγχορδία). Όπως ο άφατος εθνικισμός βαρύνεται διά την απώλεια του ονόματος της Μακεδονίας, ούτως και τ αναμασήματα του ακράτου Ευρωπαϊσμού ευθύνονται γιά την πλημμυρίδα των λαθρομεταναστών, με την υπογραφή της συνθήκης του Σένγκεν και του Ελσίνκι ΙΙ, που μετέβαλον την χώρα μας εις «χωματερή» ακλήρων της Ευρώπης. Η επιχειρηματική τάξη επίσης πιστεύει ό,τι με το ελεύθερο εμπόριο και το ευρώ...προστατεύεται επαρκώς απ τον συναλλαγματικό κίνδυνον και η χώρα απ τις έξωθεν απειλές. Οι μερκαντιλιστές δεν αντελήφθησαν τίποτε απ την ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολλαρίου, όπως κι οι εξ επαγγέλματος ειρηνιστές ουδέν εδιδάχθησαν από την απουσία της Ευρώπης στο περιστατικό των Ιμίων του Ως οι κοινοτοπίες του φιλελευθερισμού δεν εμπόδισαν δύο παγκοσμίους πολέμους τον 20ον αιώνα ούτως κι οι ακαδημαϊκοί προφήτες δεν αντελήφθησαν ότι το «τέλος της ιστορίας» δεν επήλθε ακόμη. Τους ανακαλεί στην τάξη ο αείποτε επίκαιρος Θουκυδίδης και ο... Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου που προμηθεύεται Αμερικανικές διατρητικές βόμβες μεγάλης ισχύος, διά ν ακυρώσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην κατηγορία επίσης των Ευρωπαϊστών (με το αζημίωτο) ανήκουν όσοι θεωρούν την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τετελεσμένη, παρά τα εμφανή εμπόδια. Και αναμένουν από την Ευρώπη την θεραπεία των εθνικών μας ελαττωμάτων, ως του εγωπαθούς ατομισμού, του ενδημικού παραλογισμού και της ελαφρότητος της ηγέτιδος τάξεως, που χρονολογούνται απ την εποχή του Πελοποννησιακού αν όχι του Τρωϊκού πολέμου. Σφάλλουν επίσης, όσοι ταυτίζουν τα συμφέροντα της χώρας μας μ εκείνα του Γαλλογερμανικού άξονος και αποδύονται σε συζητήσεις και αρθρογραφίες, γιά την αποκλειστική εναπόθεση της τύχης της χώρας εις χείρας της Ευρώπης, υποβαθμίζοντες συγχρόνως την αξία του Ελληνικού στρατού, όπως έγραψε προσφάτως ένας «φαληρισμένος» αρθρογράφος σε μία εφημερίδα (Καθημερινή 6/3/12). Ουδεμία στρατηγική ανάλυσις αντέχει εις βάσανον, εάν δεν εγκαταλείψει προηγουμένως τα εθνικιστικά συνθήματα και τις Ευρωπαϊκές, έμμονες ιδέες. Η στρατηγική δεν χρειάζεται δεξιά ή αριστερά ιδεολογία, παρά μόνον την αυστηρή προσήλωση στην σωτηρία της πατρίδος. Της μιάς και μοναδικής... Η στρατηγική του πολιτικού πολέμου (Κλαούζεβιτς) και της πλήρους απασχολήσεως (Τζών Μέϋναρντ Κέϋνς) διαμορφώνεται πάντοτε αναλόγως των αναγκών της συγκεκριμένης καταστάσεως της χώρας. Σκοπός είναι η κάλυψη όλων των απροόπτων και όχι απλώς η δημιουργία εντυπώσεων ή ευκαιριακών «επιτυχιών». Εκεί που μόνον επιτρέπεται ο στοχασμός απιθάνων σεναρίων - τα συζητούν πολλές φορές οι Αγγλοσάξωνες - είναι η έλλειψις του πετρελαίου ως παράγοντος εθνικής ασφαλείας, ο πόλεμος των νομισμάτων και ένα τρομοκρατικό βιολογικό πλήγμα. Η Βρεταννική νικηφόρος εκστρατεία στις νήσους Φώκλαντς, που σήμερα αποδεικνύονται «νέα Σαουδαραβία», με τα υποθαλάσσια πετρελαιοφόρα κοιτάσματα, συγκρίνεται με την απόφαση του Κων/νου Καραμανλή το 1974 ότι «η Κύπρος είναι πολύ μακρυά» και με την εμμονή του Κ. Σημίτη ότι η Ελλάς στερείται υδρογονανθράκων, όταν μόνον το κοίτασμα του Πρίνου απέφερε 160 εκατομ. βαρέλια απ το 1975 μέχρι σήμερα. Τα λάθη της μεταπολιτευτικής ηγεσίας πληρώνουμε με την αμφισφήτηση της κυριαρχίας μας στο Αιγαίο πέλαγος και με... τη βενζίνη κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο! Γεωπολιτικοί λόγοι επιβάλλουν στην εθνική μας στρατηγική ν αντιμετωπίσει την Τουρκία, με αφετηρία την έναρξη ενός σοβαρού διαλόγου, γιά διαρκή συμβιβασμό και με ενδεχομένη κατάληξη ακόμη μ ένα αιφνιδιαστικό πόλεμο. Κυρίαρχα δικαιώματα μιάς χώρας είναι εκείνα που μπορεί να υπερασπισθεί όχι τόσον με το διεθνές δίκαιο αλλά κυρίως με τα όπλα. Οι διεθνιστές αποδέχονται τον Ελληνοτουρκικό συμβιβασμό, ως υπόθεση ευθυδικίας και όχι συσχετισμού δυνάμεως με την Τουρκία ενώ οι εθνικιστές λησμονούν ό,τι χάριν κομματικής ψηφοθηρίας, ενίσχυσαν τον παρασιτισμό, μ αποτέλεσμα την εξάρτηση της χώρας απ την Γκόλντμαν Ζάκς και την Τζέϋ Πι Μόργκαν. Σήμερον, η αποτρεπτική δύναμη και η ικανότης ενός αποφασιστικού, πρώτου πλήγματος έχουν αποδυναμωθεί αισθητώς, λόγω της οικονομικής κρίσεως στην Ελλάδα. Γι αυτό και ο διάλογος με την Τουρκία έχει αποτελματωθή πλήρως. Μία παράπλευρος απώλεια της εθνικής αυτοπεποιθήσεως σέρνει την Ελλάδα στα διεθνή δικαστήρια, όπου αμφισβητείται ακόμη και η ιστορία της Μακεδονίας Η υπονόμευση της εθνικής κυριαρχίας προήλθε από το άκαιρον και αδιατήρητο τόλμημα της εγκαταλείψεως του εθνικού νομίσματος, το Η αβασάνιστος υιοθεσία του ευρώ, όπως ανέλυσα διεξοδικά με δύο βιβλία μου («Ευρώ. Η γιγάντωση της Ανεργίας», εκδ. ΚΑΚΤΟΣ, το 2000 και «Η Μεγαλειώδης Απάτη του Ευρώ», εκδ. Λιβάνης, το 2005) υπήρξεν προϊόν πολιτικής σκοπιμότητος γιά την πρόσδεση της χώρας στα ξένα χρηματοδοτικά κέντρα. Το γεγονός επιβεβαιώνεται τώρα με την πλήρη εκχώρηση της χώρας στον χέρ Χόρστ Ράϊχενμπαχ και τους 400 βοηθούς του ως και της δωσιδικίας των Ελληνικών ομολόγων στο Αγγλικό πτωχευτικό δίκαιο και στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου. Το «πτωχευτικό γεγονός», που εκήρυξε την η αδιαφανής Ένωση Ανταλλαγών και Παραγώγων γιά την Ελλάδα, εξαπολύει απρόβλεπτες παρενέργειες στο πιστωτικό μας σύστημα, που δεν θα μπορέσει να επανέλθει στις αγορές κεφαλαίου επί μακρόν. Τρώσσας και ιάσεται. Εντεύθεν ανακύπτει το εύλογον ερώτημα, πώς αντιμετωπίζεται η οικονομική κρίση; Απάντηση: Μέ την συνεχή προσπάθεια ανακτήσεως της εθνικής ανταγωνιστικότητος! Τούτο είναι δυνατόν, πρώτον «με την εκλογίκευση της παραγωγικής βάσης, δηλ. με την εξοικονόμηση και επένδυση πόρων, χάρις στην εγκατάλειψη του παρασιτικού καταναλωτισμού και του πελατειακού συστήματος, η οποία εξοικονόμηση μόνον ημπορεί να στηρίξει την άμυνα της χώρας» (ibid Π. Κονδύλης). Δεύτερον, με την ανάκτηση της εθνικής νομισματικής ανεξαρτησίας, διά την επαναλειτουργία της οικονομίας, με επαρκή αλλ ελεγχομένη ρευστότητα, γιά την μείωση της ανεργίας. Το χρήμα δεν έχει τόση σημασία, όσο ποίος το εκδίδει και πώς το διαχειρίζεται. Φοβούμαι όμως ό,τι η εγχωρία πλύσις εγκεφάλου και η πνευματική αποβλάκωση της ιθυνούσης τάξεως, μ άφθονο χρήμα απ την Ε.Ε, θα παρατείνει την κρίση μέχρις πλήρους εξαντλήσεως του Ελληνικού λαού. Γιατί αυτός φαίνεται να είναι ο σκοπός συρρικνώσεως της εθνικής ανεξαρτησίας, τόσο στο πολιτικό όσο και στο οικονομικό πεδίο. Η εκ των υστέρων μεγάλη ανησυχία των εταίρων μας, μήπως εξέλθη η χώρα μας της ευρωζώνης, υπαγορεύεται απ τα στενά συμφέροντα των. -Ας πρόσεχαν, όταν έκαμαν επικίνδυνα πειράματα διευρύνσεως της ευρωζώνης με χώρες που δεν ήσαν επαρκώς προετοιμασμένες. «Ο εν μέρει οικονομίστικος τόνος που δεσπόζει σήμερα στην εξωτερική πολιτική της Γερμανίας αποτελεί μιά παραλλαγή της παλαιάς φυγής πρός την απλούστευση, μία έκφραση της παλιάς αμηχανίας μπροστά στο περίπλοκο χαρακτήρα της πολιτικής» γράφει ο Παναγιώτης Κονδύλης ( ibid σελ.112). «Μωραίνει Κύριος όν βούλεται απωλέσαι»... Οι επιβουλείς της εθνικής μας ανεξαρτησίας κινδυνεύουν τώρα οι ίδιοι απ την μετάδοση της Ελληνικής κρίσεως στις εκτεθειμένες σε μεγάλα χρέη οικονομίες της Πορτογαλίας, Ιταλίας, Ισπανίας- ίσως ακόμη και της Γαλλίας. Ενδεχόμενη συνέπεια της καταρρεύσεως του ευρώ θα είναι η διάλυση του Γαλλογερμανικού άξονος, της δε λεγομένης «Ενωμένης Ευρώπης» η περιαγωγή της εις μεσαία δύναμη του πλανήτου. Προπολεμικώς, η Ευρώπη ήταν στην πρωτοπορία της τεχνολογίας και των πολιτικών εξελίξεων. Σήμερα, η Apple, η Google, η Microsoft, η Intel, η Amazon, η Hewlett-Packard, η ΙΒΜ προηγούνται τεχνολογικώς κι οι πολιτικές πρωτοβουλίες λαμβάνονται κυρίως υπό της Αμερικής. Κώστας Κόλμερ

15 ΔΗΜΟΤΙΚΑ Σεπτέμβριος Έκλεισε οριστικά το βουστάσιο στη Λαθέα Στην πιο δύσκολη εποχή για την τοπική αυτοδιοίκηση και όταν ο Δήμος Αχαρνών έχει ελάχιστες δυνατότητες για παρεμβάσεις, με επιμονή δημιουργούμε τις συνθήκες για καλύτερη ποιότητα ζωής. Μια προεκλογική μας δέσμευση έγινε πράξη. Το βουστάσιο που λειτουργούσε στην Λαθέα με δεκάδες βοοειδή, αποτελώντας εστία υποβάθμισης, από σήμερα αποτελεί παρελθόν. Είναι γεγονός ότι επί πολλά χρόνια έγιναν πολλές «προσπάθειες» ώστε κάθε ενέργεια για απομάκρυνση του βουστασίου να είναι ουσιαστικά και νομικά στον αέρα. Κάποιοι είναι αλήθεια δεν ήθελαν ή δεν ενδιαφέρονταν να φύγει το βουστάσιο. Με επιμονή, ο Δήμαρχος Αχαρνών και με προσωπική ανάληψη της υπόθεσης κατάφερε εν τέλει να έρθει η ώρα ώστε το βουστάσιο να σταματήσει τη λειτουργία του. Είμαστε βέβαιοι ότι για την περιοχή που βρίσκεται πέριξ του βουστασίου στη Λαθέα, η καθημερινότητα των κατοίκων θα είναι πλέον καλύτερη και σίγουρα πιο καθαρή. ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Προς: Υπουργείο Παιδείας, Περιφέρεια Αττικής, Δήμο Αχαρνών Κοιν: Ομοσπονδία Ενώσεων Αν. Αττ., Συλλόγους Γονέων, Έντυπο και Ηλεκτρονικό Τύπο ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΓΑ - ΣΙΓΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑ, ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ, ΠΑΕΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ!!! Δέκα μέρες πέρασαν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τα παιδιά μας δυστυχώς βιώνουν τις συνέπειες από την απαράδεκτη πρακτική να μειώνουν συνεχώς τα κονδύλια και τις επιχορηγήσεις για την παιδεία, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Από τη Δευτέρα 17/09/2012 απεργούν οι εργαζόμενοι του Δήμου Αχαρνών, διαμαρτυρόμενοι για την απαράδεκτη καθυστέρηση των δεδου - λευμένων τους με συνέπεια στις σχολικές μονάδες που έχει αναλάβει την καθαριότητα ο δήμος να υπάρχει πρόβλημα καθαρισμού, βρώμικες τουαλέτες, στοιβαγμένα σκουπίδια στις εισόδους των σχολικών κτιρίων και πέριξ αυτών, εγκυμονώντας σοβαρότατους κινδύνους υγιεινής και ασφάλειας των μαθητών. Από σήμερα Παρασκευή 21/09/2012 δεν μπορούν να μεταφερθούν οι μαθητές του Δήμου μας που «ατυχώς» διαμένουν μακριά από τις υπάρχουσες σχολικές μονάδες, γιατί είναι απλήρωτοι οι επιχειρηματίες τουριστικών λεωφορείων που αποφάσισαν την πλήρη διακοπή των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της περιφέρειας Αττικής. Απευθυνόμαστε σε κάθε αρμόδιο και σε όλους τους εμπλεκόμενους (Υπουργείο Παιδείας, Περιφέρεια Αττικής και Δήμο Αχαρνών) που έχουν ή έπρεπε να έχουν την ευθύνη της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, Να δώσουν άμεσα λύσεις στα προβλήματα ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ - ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ - ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ Τα παιδιά μας σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υποστούν τις ανεπάρκειες του συστήματος αλλά και τις συνέπειες εξ αιτίας της απαράδεκτης επιλογής - απόφασης για την υποχρηματοδότηση της Παιδείας και επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας. ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Η νέα σχολική χρονιά είναι το ξεκίνημα μιας νέας πορείας και η έναρξη ενός αγώνα για την ευόδωση στόχων και προσδοκιών. Ένα ταξίδι στη γνώση, κοπιαστικό αλλά και ωφέλιμο. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Αχαρνών, ιδιαίτερα σήμερα, γνωρίζοντας τα προβλήματα και αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες, εύχεται η νέα σχολική χρονιά να φέρει όλους τους μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων ένα βήμα πιο κοντά στις επιδιώξεις τους και εκπλήρωση των προσδοκιών τους. Ευχόμαστε στους εκπαιδευτικούς που σμιλεύουν τους χαρακτήρες των παιδιών μας και μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις τους καλή δύναμη, καλή και δημιουργική χρονιά. Στους γονείς ευχόμαστε υγεία, δύναμη, υπομονή και επιμονή. Θα μας επιβάλλουν χρέος που δε θα πληρώνεται MΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ Θα μας επιβάλλουν χρέος που δε θα πληρώνεται Το βιβλίο σκεύος εκλογής, του αγιορείτη ιερομόναχου Χριστοδούλου Αγγελόγλου, εκδόθηκε το 1996! Εχει ως θέμα λόγους και προφητείες του Γέροντα Παϊσίου... Ας δούμε ορισμένα αποσπάσματα και ας τα συγκρίνουμε με την πραγματικότητα που βιώνουμε 16 χρόνια μετά! σελ.421 «Επέβαλαν (και θα επιβάλλουν) στη χώρα μας ένα πολύ μεγάλο εξωτερικό δημόσιο χρέος, τόσο μεγάλο που όχι μόνον να μη μπορούμε να το ξεχρεώσουμε, αλλά ούτε τους τόκους αυτού του δανείου να μην προλαβαίνουμε. Με αυτό καταφέρνουν με εύλογη δικαιολογία να επιβάλλουν στο λαό ένα οικονομικό πρόγραμμα εξόντωσης, έως εσχάτων. Θα επιβάλλουν συνεχώς νέα οικονομικά μέτρα, δυσβάστακτα, φόρους ασήκωτους και πάρα πολλά άλλα μέτρα, έτσι ώστε να κάνουν το λαό να αγανακτήσει. Και τι θα πετύχουν με αυτό; Ακούστε Ο λαός καταπιεζόμενος από τα δυσβάστακτα οικονομικά μέτρα θα ζητάει κάποια στιγμή να ξανασάνει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να του τη χαρίσουν ποτέ, παρά μόνον έως ότου σκύψει το κεφάλι του εντελώς στο έδαφος, δηλώνοντας τέλεια υποταγή στο καινούργιο τους σύστημα. Θα λένε: Έχετε δίκιο που διαμαρτύρεσθε, όμως έχετε μεγάλο εξωτερικό χρέος και αυτοί που έχουν πολλά λεφτά φοροδιαφεύγουν για να μη σας επιβάλλουμε άδικα μεγάλους φόρους κτλ. πρέπει να αποδεχθείτε το τέλειο σύστημα ηλεκτρονικού οικονομικού ελέγχου. Έτσι ώστε να βλέπουμε ποιοί είναι οι νομοταγείς πολίτες και ποιοί οι φοροφυγάδες. Ταυτόχρονα θα παρέχουν μέσω του ηλεκτρονικού οικονομικού συστήματος πολλές διευκολύνσεις. Με όλα αυτά μας αποπροσανατολίζουν για να μπορέσουν με πολύ εύσχημο τρόπο και χωρίς να γίνουν αντιληπτοί να μπουν στο σπίτι μας. Να γνωρίζετε ότι θα ασκήσουν πιέσεις με πολλούς τρόπους, ιδιαίτερα στους πολιτικούς μας άρχοντες. Εμείς όμως ας μη βλέπουμε τους δικούς μας πολιτικούς, αλλά αυτούς που τους τα επιβάλλουν από το παρασκήνιο με τη βία, ύπουλα και εξαπατώντας τους». σελ Η μέθοδος που χρησιμοποιούν περιλαμβάνει την υπονόμευση του οικονομικού συστήματος κάθε χώρας, την οικονομική καταπίεση και εξαθλίωση των πολιτών και τη φαινομενική ανάγκη της υποταγής στο παγκόσμιο ηλεκτρονικό οικονομικό σύστημα, σαν μόνου ικανού να δώσει λύση στα προβλήματα αυτά με το σύστημα αυτό εκτός από τον οικονομικό έλεγχο καταργείται το απόρρητο και η προσωπική ελευθερία, αφού είναι δυνατόν να έχει πρόσβαση η Παγκόσμια Τράπεζα Πληροφοριών στις Βρυξέλλες στον ηλεκτρονικό φάκελλο οποιουδήποτε πολίτη, και όπως γράφει ο Γέροντας Παΐσιος «κι ενώ τα σημεία φαίνονται ξεκάθαρα το θηρίο στις Βρυξέλλες με το 666, έχει σχεδόν ρουφήξει όλα τα κράτη στο κομπιούτερ». Υπενθυμίζουμε ότι το βιβλίο αυτό γράφτηκε το 1996 και τα γραφόμενα στις συγκεκριμένες σελίδες είναι ό,τι συμβαίνει τώρα. Με το πρόσχημα της φοροδιαφυγής θα προσπαθήσουν να μας επιβάλουν την απόλυτη ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και την επιβολή του ηλεκτρονικού χρήματος. Δηλ. τέρμα τα μετρητά και τέρμα η ελευθερία των προσωπικών καταναλωτικών αγορών, καθότι θα ξέρουν όλες τις αγορές σας και θα μπορείτε να κηρυχθείτε παράνομοι ή εκβιαζόμενοι αναλόγως με το κλίμα της εποχής... Ας συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι έρχεται γιατί μετά θα είναι αργά. Μετά Χριστόν προφήτες υπάρχουν πολλοί ο Παΐσιος τα είπε ΠΡΙΝ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ και για αυτό το λόγο ΜΕΤΡΑΕΙ. Γαλλικών μαθήματα πάνω στην σχολική ύλη παραδίδω σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου όλων των τάξεων. Ομάδες των τριών ατόμων με ένα μάθημα την εβδομάδα και 50 το μήνα. Εγγυημένα αποτελέσματα. Τηλ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2000 τ.μ. γωνιακό, επί της λεωφόρου Ξενοδοχοϋπαλλήλων υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως. Τιμή ευκαιρίας Τηλ

16 16 Σεπτέμβριος 2012 Το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Τατοΐου άνοιξε ξανά τις πύλες του την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου, φιλοξενώντας το «1ο ΤΑΤΟΪ CIRCUIT ΦΙΛ.Π.Α. 2012», γιορτάζοντας τα 40 χρόνια λειτουργίας της Λέσχης των Φίλων Παλαιών Αυτοκινήτων. Εκεί που γράφτηκε μεγάλο μέρος της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού, εκεί αναβίωσαν εικόνες και ξύπνησαν μνήμες. Με την παρουσία χιλιάδων θεατών και με την άρτια οργάνωση της Λέσχης, οι αγωνιζόμενοι είχαν πρώτα στο μυαλό τους το «Ευ Αγωνίζεσθαι» και στη συνέχεια τον ανταγωνισμό. Το επίπεδο όλων των οχημάτων, σε συνδυασμό με το κέφι των συμμετεχόντων, ανέβασε τον πήχη της εκδήλωσης και χάρισε στο κοινό θέαμα που χρόνια είχε να απολαύσει! Οι χρονομετρημένοι γύροι και τα εντυπωσιακά "chicane" της πίστας ανέδειξαν τους ακόλουθους νικητές των κατηγοριών της εκδήλωσης: Γενική Κατάταξη κατηγορίας REGULARITY CLASSIC 1. Κοντογιάννης Νικόλας / Κοντογιάννη Χριστίνα-1920 Hupmobile R, A/Σ No 1 2. Robert Smith/Μουζούκης Μιχάλης-1930 Rolls Royce 20/25 DHC, A/Σ No 3 3. Χαρμάνης Αθανάσιος / Φουντελάκης Μάνος-1963 DKW F12, A/Σ No 18 Κατάταξη κατηγορίας SU- PER CLASSIC 1300 κ. εκ. 1. Πλατής Χρήστος-1978 Toyota Starlet, A/Σ No Γόντικας Βασίλειος-1984 Austin Mini, A/Σ No Ματιάτος Αριστείδης-1979 Autobianchi A112, A/Σ No 105 Κατάταξη κατηγορίας SU- PER CLASSIC κ. εκ. 1. Παράβαλος Ιωάννης-1978 Ford Fiesta Mk. I, A/Σ No Παπάζογλου Λυμπέρης-1974 Alfa Romeo Alfasud, A/Σ No Μυτιληναίος Ευάγγελος Alfa Romeo Giulia, A/Σ No 129 Κατάταξη κατηγορίας SU- PER CLASSIC κ. εκ. 1. Γεωργούλας Ευάγγελος Ford Escort RS, A/Σ No Λυκάκης Μιχάλης-1972 Ford Escort RS, A/Σ No Βυτόγιαννης Κυριάκος-1970 Ford Escort RS, A/Σ No 146 Κατάταξη κατηγορίας SU- PER CLASSIC 2000 κ.εκ. 1. Καροτσιέρης Ανδρέας-1974 Porsche Carrera, A/Σ No Τσαγκάρης Οδυσσέας-1976 Porsche 911S, A/Σ No Γιαννακούλης Λουκάς-1974 Porsche Carrera RSR, A/Σ No 165 ΔΗΜΟΤΙΚΑ Θέαμα, μνήμες και συγκινήσεις στο Τατόι Γενική Κατάταξη κατηγορίας REGULARITY CLASSIC Μοτοσικλέτας 1. Κοντογεώργος Δημήτρης Zundapp DB200, A/Σ No 6 2. Δρουλίσκος Αλέξης-1964 BMW R50, A/Σ No Τουλουπάκης Άγγελος-1970 Triumph Bonneville, A/Σ No 22 Κατάταξη κατηγορίας SU- PER CLASSIC Μοτοσικλέτας 1. Γεωργακόπουλος Βασίλης Matchless G50, A/Σ No Μπουτιέρος Παναγιώτης Honda CB500, A/Σ No Παραγγίνης Παναγιώτης Ducati SL500, No 75 Κατάταξη κατηγορίας SU- PER CLASSIC Μοτοσικλέτας 501 κ.εκ. και άνω 1. Μπίνης Δημήτρης-1981 Ducati SS900, A/Σ No Γιαννακούλης Λουκάς-1982 Ducati 900MHR, A/Σ No Κωνσταντινίδης Άρης-1975 BMW R75/6, A/Σ No 62 Αξίζει να σημειωθεί ότι ενδιάμεσα στους αγώνες, διεξήχθησαν δύο "τιμής ένεκεν γύροι παρέλασης (Parade) των βετεράνων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Γνωστά ονόματα προσέφεραν συγκινησιακές αναμνήσεις στο κοινό, ενώ με την παρουσία τους τίμησαν την γιορτή των γενεθλίων της ΦΙΛ.Π.Α. Να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση παρέστησαν ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστής Χατζηδάκης, ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρχος (Ι) Αντώνιος Τσαντηράκης, ο Αντιναύραχος ε.α. Αλέξανδρος Παπαδόγκωνας, ο Βασίλειος Δεσποτόπουλος (πρώην πρόεδρος Ε.Λ.Π.Α.), η σύζυγός του και πρόεδρος των Special Olympics Γιάννα Δεσποτοπούλου, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σωτήριος Ντούρος, ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Παλαιού Αυτοκινήτου Βίκτωρ Παπαδόπουλος και πολλοί άλλοι. Μέρος των εσόδων της εκδήλωσης διατίθεται υπέρ του Κέντρου Ειδικών Ατόμων η "XAPA" (http://www.keahara.gr). Η ΦΙΛΠΑ σύντομα θα ανακοινώσει το πρόγραμμα διεξαγωγής του «2ου ΤΑΤΟΪ CIR- CUIT ΦΙΛ.Π.Α. 2013» στοχεύοντας στην καθιέρωση ενός πετυχημένου θεσμού μαζί με χιλιάδες νέους και παλιούς φίλους! ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλώ την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012 και ώρα , σε απογευματινό τσάι γνωριμίας της ALOE VERA, με προϊόντα ευεξίας και ομορφιάς γιατί στους δύσκολους καιρούς που ζούμε χρειαζόμαστε ευεξία, θετική ενέργεια και θετική εκτόνωση. Η εκδήλωση θα γίνει στην ταβέρνα του Δημήτρη Παππά. Θεσσαλονίκης 2, Θρακομακεδόνες, με δωρεάν κληρώσεις δώρων και όμορφες εκπλήξεις. Θα χαρώ να σας δω. Χάρης Δημούτσος Τηλ Ανεξάρτητος συνεργάτης FLP Είσοδος ελεύθερη. Φέρτε μαζί και τους φίλους σας.

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση. Μου θύμισαν την αντίστοιχη δήλωση του Τζωρτζ Μπους το 2001, μετά από

λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση. Μου θύμισαν την αντίστοιχη δήλωση του Τζωρτζ Μπους το 2001, μετά από ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι όλες τοποθετήσεις που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα, ειδικά από τους εκπροσώπους της τρικομματικής Κυβέρνησης, λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γυθείου 1 Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741 933, 210-6740 118, Fax: 210-6724 536 e-mail: info@pedtrauma.gr www.pedtrauma.gr Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων;

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Επίπεδο Β2: Δομή Εξέτασης 9

Περιεχόμενα. Επίπεδο Β2: Δομή Εξέτασης 9 Περιεχόμενα B 2 Επίπεδο Β2: Δομή Εξέτασης 9 1ο Δείγμα Κατανόηση γραπτού λόγου 13 Χρήση γλώσσας 21 Κατανόηση προφορικού λόγου 29 Παραγωγή γραπτού λόγου 33 Παραγωγή προφορικού λόγου 37 2ο Δείγμα Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2015 Σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.β ), (ΑΔΑ: Β4439- ΩΞ1)

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Αγαπητοί γονείς, Καθώς ετοιμαζόμαστε να αφήσουμε το σχολικό έτος, θα θέλαμε να πάρουμε την ευκαιρία να σας πληροφορήσουμε για την τωρινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Η επιστολή ή το γράμμα είναι ένα είδος επικοινωνιακού λόγου, πολύ χρήσιμο για την κοινωνική μας ζωή. Υπάρχουν διάφορα είδη επιστολών. Μια επιστολή μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι Συντονιστής Οργανωτικής Γραμματείας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιπποκράτους 22 & Ναυαρίνου, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 3665301-03 - Fax: 210 3665089 www.pasok.gr - e-mail: syntonistis@pasok.gr Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ σημαντικό μέρος της κοινωνικής συσχέτισης βάσηγιατηδημιουργίακοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. Μέχρι πριν λίγες μέρες βρισκόμουν στο χωριό μου το Ριζοκάρπασο, αλλά μετά την εισβολή ήρθαμε με την μητέρα μου

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου.

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ/νση: Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 5/ 11/ 2015 Τηλ: 210-2124388 Fax: 210-5237904 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2016 Ο

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2016 Ο Πρώτα οι Πολίτες ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2016 Ο Πρώτος Λόγος στους Πολίτες Δήμος Έγκωμης...Πρώτα η Έγκωμη Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι - ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ 1. Κασινίδης Κωστάκης (Ντίνος) Γεννήθηκε το 1958 στον Πεδουλά.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγος, 1 Ιανουαρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Παπάγος, 1 Ιανουαρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Παπάγος, 1 Ιανουαρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Η Σκακιστική μας Ακαδημία συνεχίζει και φέτος τα δωρεάν μαθήματα Σκακιού, στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Σύμβολο της μεθόδου "Κείμενο για Όλους" Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μάρτιος 2009 Ποια είναι τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ο Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρου Αρναουτάκη. Tour of Crete MTB 2013. Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης. Τοποθεσίες αγώνων. 20/10/13 Ηράκλειο. Φουρνί Κ.

Σταύρου Αρναουτάκη. Tour of Crete MTB 2013. Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης. Τοποθεσίες αγώνων. 20/10/13 Ηράκλειο. Φουρνί Κ. Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη Φίλες και φίλοι, Η ποδηλασία είναι ένα από τα αθλήματα που έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει σε μεγάλο βαθμό την άθληση, την οικολογία και την φύση. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακάτικα πρωϊνά 2012- Παρουσίαση ομιλητών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΝΑΣ ΒΕΡΟΥΛΗ Η Αννα Βερούλη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καβάλα. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι καθηγήτρια Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης

Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης Διαφάνεια 1 Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης Δρ. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Σελ. 1 από 50 Διαφάνεια 2 Τα παιδιά σήμερα. Κινητό Κονσόλα παιχνιδιού Ποντίκι

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματικές Ασκήσεις Δεξιοτήτων Σκέψης Γ και Δ τάξης. Να μελετήσετε τις πιο κάτω πηγές και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

Δειγματικές Ασκήσεις Δεξιοτήτων Σκέψης Γ και Δ τάξης. Να μελετήσετε τις πιο κάτω πηγές και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: Δειγματικές Ασκήσεις Δεξιοτήτων Σκέψης Γ και Δ τάξης ΑΣΚΗΣΗ 1 η Να μελετήσετε τις πιο κάτω πηγές και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: Πηγή 1 η : 3 Απριλίου 2015, Εφημερίδα Τα Σχολικά Νέα, εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός δραστηριοτήτων AYΓΟΥΣΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αντιδημαρχίας ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Απολογισμός δραστηριοτήτων AYΓΟΥΣΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αντιδημαρχίας ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ Απολογισμός δραστηριοτήτων AYΓΟΥΣΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αντιδημαρχίας ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ Ευαγγελία Σαρρή Αντιδήμαρχος Βρεφονηπιακών Σταθμών και Μέριμνας Υπερηλίκων Koυντουριώτου 98-100 3ος όροφος τηλ.επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σαλαμίνας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σαλαμίνας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Σαλαμίνας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το Εκκρεμές της ημοκρατίας. 1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της κρίσεως συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βάθρα της δημοκρατίας;

Έρευνα για το Εκκρεμές της ημοκρατίας. 1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της κρίσεως συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βάθρα της δημοκρατίας; ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» (13.11.2013) ΤΕΥΧΟΣ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Έρευνα για το Εκκρεμές της ημοκρατίας. 1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής & ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) Κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φίλε Θανάση Τσαυτάρη, Υψηλοί προσκεκλημένοι,

Διαβάστε περισσότερα

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας.

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας. 1 Κος ΘΕΟΣ: (Μηχανικός. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων κατείχε θέση στον κρατικό μηχανισμό, η οποία είχε σχέση με τη χρηματοδότηση των Ολυμπιακών έργων και γενικότερα της αναπτυξιακής πολιτικής της

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα του Ε.ΔΑΣ.Α. Φίλες και φίλοι, Σας ευχαριστούμε!

Τα νέα του Ε.ΔΑΣ.Α. Φίλες και φίλοι, Σας ευχαριστούμε! Τα νέα του Ε.ΔΑΣ.Α. Newsletter 24 Νοέμβριος 2014 Φίλες και φίλοι, Με το τέλος του Οκτώβρη τέλειωσε και επίσημα η αντιπυρική περίοδος... ήρθε η ώρα για ανασύνταξη και για τις χειμερινές δραστηριότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, Φίλες και φίλοι,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, Φίλες και φίλοι, Χαιρετισμός του Digital Champion of Cyprus, Δρ Στέλιου Χειμώνα, στην ημερίδα για την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη Μαθησιακή Διαδικασία Ξενοδοχείο Crown Plaza, Λεμεσός, Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013 Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή, 13.03.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Aριθ. Πρωτ.: οικ. 3369 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες : Ειρήνη Καγιαμπάκη Ταχ. Δ/νση : Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, 161 21 Τηλ. : 213-2010765

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SUZUKI για ΚΙΘΑΡΑ ενημερωτικό δελτίο

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SUZUKI για ΚΙΘΑΡΑ ενημερωτικό δελτίο July 2016 SuzukiGuitarthens Τηλ.: 6948009754 Η ΜΕΘΟΔΟΣ SUZUKI για ΚΙΘΑΡΑ ενημερωτικό δελτίο Περίπου 500.000 μαθητές της μεθόδου Suzuki σε όλο τον κόσμο απολαμβάνουν την μελέτη σε πιάνο, βιολί, τσέλο, βιόλα,

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Μικρές Αγγελίες Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια: 2 ώρες Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιουνίου 2016 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιουνίου 2016 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 13/6/2016 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 500 περίπου συνέδρων ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου το τριήμερο Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

Κυριε Γενικέ Πρόξενε. Αγαπητες φιλες και φιλοι

Κυριε Γενικέ Πρόξενε. Αγαπητες φιλες και φιλοι Κυριε Γενικέ Πρόξενε Αγαπητες φιλες και φιλοι Όταν πριν από πολλα χρονια, περιπου στην ηλικια των 7 χρονων, ο πατερας μου Ζαχαριας Δουλαμης αποφασισε να μας στειλει, εμενα και την αδερφη μου, να μαθουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φθινόπωρο 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 Αντιπροσωπεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Εργασία των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΜΕΡΑΜΠΙ ΤΣΑΝΑΒΑ Ελευσίνα, Μάιος 2012 ΟΡΙΣΜΟΣ Κοινωνικός ρατσισμός ή κοινωνικός αποκλεισμός είναι ο υποτιμητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Λ.Κύπρου 68, Αργυρούπολη Πληρ. Δέσποινα Δεσύπρη Τηλ. 2132018700, φαξ. 210-9902045 Αργυρούπολη 19-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες 1 Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων 1. Η αγαπημένη γεύση παγωτού των παιδιών Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! 11 βασικές θέσεις του Νίκου Δένδια, για τους πολίτες της Β Αθήνας Έχουμε ένα μεγάλο πατριωτικό καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1)

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2015 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Parlemeter 2015 Μέρος Ι Οι κύριες προκλήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1 η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 17 23 Νοεµβρίου, 2008 Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, αγαπητοί απόφοιτοι, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι απόψε

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΝΙΑ PRESIDENT, HELLENIC BANK ASSOCIATION, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, NATIONAL BANK OF GREECE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR BANKING & BUSINESS FINDING LIQUIDITY

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 28 ή 29-3-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδώ, σας παρακαλούμε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σας και το παιδί σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α. Στις 11 Ιουνίου 2015 (ημέρα Πέμπτη) και ώρα 18.15 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη για τους γονείς του νηπιαγωγείου με θέμα: Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Ομιλήτρια θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ SIMON SMITS ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ECONOMIST

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητές φίλες και φίλοι, Χαιρετισμός Αγαπητές φίλες και φίλοι, Με μεγάλη μας χαρά, σας παρουσιάζουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχει σχεδιάσει ο Δήμος μας με την επιμέλεια του Ν.Π. ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ και σε συνεργασία με Συλλόγους

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης περιοχή της Μεσογείου Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2011 Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Φεβρουάριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ NICOLA GIAMMARIOLI MISSION CHIEF FOR GREECE, EUROPEAN STABILITY MECHANISM (ESM) TO THE 20 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: SHAKEN AND STIRRED? GREECE: A SKILFUL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/ πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/ πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/21-11-2016 πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Αρ. Αποφ. 30/2016 «Περί συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης - 4 Οκτωβρίου 2015 - www.neasmirnihistoricrun.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης Νέα Σμύρνη 2015 4 Οκτωβρίου 2015 Αγώνες: 10 Χλμ., 5 Χλμ., 2,5 Χλμ. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 104/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 104/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες:

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες: Ας δούμε μια τυπική μέρα στη ζωή ενός παιδιού... Ξυπνά το πρωί, τρώει το πρόγευμα του, πάει σχολείο (αν και ίσως με κάποια παράπονα..!), έρχεται πίσω στο σπίτι, απολαμβάνει το μεσημεριανό του, κάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες για την περίοδο

Προτεραιότητες για την περίοδο Προτεραιότητες για την περίοδο 2014-2019 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ»

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Δ τάξη, 2013-2014 Παρουσίαση γραπτής εργασίας «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν: 1. Αφού η δασκάλα μας έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

3 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2015» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

3 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2015» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2015» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής, με την εισήγησησυνδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ζηρού θα υλοποιήσει για την εκπαιδευτική περίοδο 2013 2014 τα ακόλουθα προγράμματα: ΘΕΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη της κ. Όλγας Πιπερίδου στην Ομάδα Προσφύγων της ΔΟΕ

Επίσκεψη της κ. Όλγας Πιπερίδου στην Ομάδα Προσφύγων της ΔΟΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ www.olympic.org.cy / cypnoc.media@cytanet.com.cy 20 Aυγούστου 2016 Επίσκεψη της κ. Όλγας Πιπερίδου στην Ομάδα Προσφύγων της ΔΟΕ Η αρχηγός αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Δήμος Θερμαϊκoύ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουνίου - 7ο Πανελλήνιο Παιδικό

Διαβάστε περισσότερα