ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 2011 Μισθώματα από αστικά 000/ ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 2011 Μισθώματα από αστικά 000/11.1 0111 ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα Μισθώματα από αστικά 000/ ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Εσοδα από εκμετάλευση 012 εδάφους ακίνητης περιουσίας ΠΡΟΗΓ. και κοινόχρηστων ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓ. χώρωνχρησησ Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών 000/ άρθρο 21 Ν 2963/2001) , , , , ,00 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο / ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηματικών καταθέσεων 000/ σε τράπεζες , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 000/ /89) , , , , ,00 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και 000/ ηλεκτροφωτισμού (Λαικές) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Υπηρεσία 034 αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958 Δικαιώματα σύνδεσης με το 000/ αποχετευτικό δίκτυο , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εσοδα 041 νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο ΠΡΟΗΓ. 3 Ν 547/1977) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ Δικαίωμα σύστασης 000/ οικογενειακού τάφου 0,00 173,04 0,00 0,00 0,00 000/ Δικαίωμα ενταφιασμού , , , , ,00

2 Δικαίωμα ανανέωσης 000/ (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , ,00 000/ Τέλος ανακομιδής , , , , ,00 Δικαιώματα από τη χρήση 000/ οστεοφυλακίων , , , , ,00 000/ Δικαιώματα ιεροπραξιών 0,00 639,00 0,00 0,00 0,00 Συντήρηση οικογενειακών τάφων-αφη κανδυλίων αδειες εργολάβων κοντάριανεκροθάλαμοι κλπ , , , , , Μισθωση οστεοθηκών , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Εσοδα 043από την εκμετάλευση έργων και την παροχή ΠΡΟΗΓ. υπηρεσιών ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ Λοιπά έσοδα από την εκμετάλευση έργων και την 000/ παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 000/36.9β 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων 000/ (άρθρο 20 Ν 2539/97) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Λοιπά τέλη και δικαιώματα Τέλος χρήσης κοινόχρηστων 000/ χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , , ,00 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 000/ /90) 1.000, , , , ,00 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 000/ /9-20/10/1958) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι Φόρος ηλεκτροδοτούμενων 000/ χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , , , ,00 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 000/ /70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εισφορές Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, 000/ άρθρο 21 Ν 2508/97) , , , , ,00

3 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 000/ /83) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Από θεσμοθετημένους 061 Πόρους για κάλυψη λειτουργικών ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ δαπανώνπροηγ. ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 000/ /89) , , , , ,00 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπάιδευσης (άρθρο 55 Ν 000/ /91) , , , , ,00 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 000/51.9β /2000) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 100/ (άρθρο 25 ΔΚΚ) , , , , ,00 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/ / (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , , , ,00 Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών 000/ (άρθρο 16 Ν 2946/2001) , , , , ,00 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω 000/ τάξεις , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΓΕΝΙΚΗ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 100/ /84) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εσοδα από εκποίηση κινητών

4 Εκποίηση άλλων κινητών 100/ πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών ΠΡΟΗΓ. δαπανών ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ Επιχορήγηση για την λειτουργία ΚΕΠ , , , , ,00 Επιχορήγηση για επιχειρησιακό πρόγραμμα μερικής απασχόλησης , , , , ,00 Επιχορήγηση εκτακτη για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ,00 0, , , ,00 Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με ΕΥΔΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπές έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις , , , , ,00 Επιχορήγηση από ΥΠΕΠΘ για τεχνολογικό εξοπλισμό σχολείων 1.000,00 0, , , ,00 Κατανομή ποσού για τη χρηματοδότηση προγράμματος κοινωνική μέριμνα 0,00 0, , , ,00 Κατανομή ποσού για τη χρηματοδότηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι 0,00 0, , , ,00 Επιχορήγηση για μεταφορά μαθητών 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις 131 από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ δαπάνες ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων 100/ Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , , , , ,00 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 100/ / , , , , ,00 Επιχορήγηση για κατασκευή κτιρίου Δημιουργικής απασχόλησης , , , , ,00 Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο Σήμανση οδικών αρτηριών, πληροφόσρηση και εξοπλισμός πόλης ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο ,00 0, , , ,00 Επιχορήγηση για διαμόρφωση πλατειών και πεζοδρομων για ανβάθμιση περιβάλλοντος

5 Επιχορήγηση για εξοικονόμιση ενέργειας για φωτισμό στο Δημοτικό Γυμναστηριο επιχορηγηση για αυλειους χώρους και εξοικονώμιση ενέργειας σε σχολεία και κτίρια του Δήμου Επιχορήγηση για Ενοποίηση διαμορφωμένων πλατειών με πεζοδρόμους στην περιοχή Εθνική Αντίσταση. Επιχορηγήση από πολιτική προστασία για καιρικά φαινόμενα ,00 0, , , ,00 Επιχορήγηση για το εργο Παρεμβάσεις για αντιμετώπιση επειγουσών επιδιορθώσεων σε σχολεία του Δήμου , , , , ,00 Επιχορήγηση απο Δ ΚΠΣ ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ελέγχου ενέργειας και αδρευσης Επιχορηγήση για πολιτική προστασια ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήση για διαμόρφωση χώρων σχολείων Επιχορηγήση για διαμόρφωση πλατειών και πεζοδρομίων για αναβάθμιση περιβάλλοντος Επιχορηγήση για κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 132Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις ΠΡΟΗΓ. και έργαχρησησ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ Επιχορήγησεις απο ΕΣΠΑ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση απο Υπ.Εσωτερικων για Δημιουργία ΚΕΠ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση απο Γ Κ.Π.Σ για μελέτη κέντρου φιλοξενίας ηλικιωμένων Επιχορήγηση για μελέτη δικτύου ποδηλατοδρομων Επιχορήγηση για δράσεις συμβουλίου νέων ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 100/ Προϊόν δωρεών 3.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 : 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα

6 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 100/ /93) , , , , ,00 Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 100/ (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , , , ,00 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 100/ (άρθρο 19 Ν 1080/80) , , , , ,00 Εσοδα από διάφορες 100/ καταλογιστικές εποφάσεις 300,00 0, , , ,00 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος 100/ προμηθευτών και εργολάβων 300,00 206,61 300,00 300,00 300,00 100/ Καταπτώσεις εγγυήσεων 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών 100/ διατάξεων , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Παράβολα Παράβολα πλειστηριασμών 100/ (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) 1.500,00 0, , , ,00 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών 100/ (άρθρο 18 Ν 2648/98) 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 161 Εσοδα από επιχειρήσεις Εσοδα από αμιγείς Δημοτικές/ 000/ Διαδημοτικές επιχειρήσεις ,00 0, , , ,00 Έσοδα από συμμετοχή λοιπές επιχειρήσεις (κοινοπραξίες, 000/ ΑΕ κλπ) 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Εσοδα 162 από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαρισαμό ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ τρίτωνπροηγ. ΧΡΗΣΗΣ Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2964/2001, 100/ άρθρο 11 Ν 2696/99) ,00 0, , , ,00 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων 1625 (άρθρο 26 Ν 1828/89) ,00 0, , , ,00 Εσοδα απο κατασκευές αγωγων , , , , , Ποσοστό 20% υπερ Δήμου , , , , ,00 Λοιπά έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό τρίτων 5.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00

7 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή 1693 υπηρεσιών ,00 300, , , ,00 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις 1699 ανωτέρω τάξεις , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΓΕΝΙΚΗ : 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ : 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ οδα παρελθόντων 211 οικονομικών ετών που βεβαιώνονται ΠΡΟΗΓ. και εισπράττονται ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓ. για πρώτη ΧΡΗΣΗΣ φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 200/ ηλεκτροφωτισμού , , , , ,00 Τακτικά έσοδα από τέλος 200/ ακίνητης περιουσίας , , , , ,00 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 200/ επιτηδευματιών , , , , ,00 Τακτικά έσοδα από λοιπά 200/ έσοδα , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ κτακτα έσοδα 221 παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ για πρώτη ΠΡΟΗΓ. φοράχρησησ Εκτακτα γενικά 200/21.1α 2211 έσοδα(αποχέτευση-κοκ) , , , , ,00 200/21.1β 2212 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΓΕΝΙΚΗ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. : 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 312Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών Δάνεια από το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων για αγορές απαλλοτροίωσεις ακινήτων ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων για επενδυτικούς σκοπούς ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων για μηχανολογικό εξοπλισμό ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Απαλλοτριώσεις κοινοχρήστων χώρων για δημιουργία υπόγειου γκαράζ ΟΤ ,00 0,00 0,00 0,00 0, Απαλλοτρίωση Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Αποζημίωση ρυμοτομουμένου στο ΟΤ 1208 για τοπική διαπλάτυνση οδού Εθν Μακαρίου ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση οικοπέδου επι της οδού Χανίων στο ΟΤ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση κοινοχρήστου χώρου στο ΟΤ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση κοινοχρήστου χώρου στο ΟΤ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση χώρου στο ΟΤ 341 για εγκατάσταση Δημοτικών υπηρεσιών ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση χώρου στο ΟΤ 340 ΘΑΛΕΙΑΣ-ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση κοινοχρήστου χώρου στο ΟΤ 599 και , , , , ,00 Αποζημίωση απαλλοτριώση οικοπέδου στο ΟΤ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση κοινοχρήστου χώρου στο ΟΤ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση κοινοχρήστου χώρου στο ΟΤ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση κοινοχρήστου χώρου στο ΟΤ ,00 0, , , ,00 Αποζημίωση κοινοχρήστου χώρου στο ΟΤ 415,419, ,00 0, , , ,00 Αποζημίωση Απαλλοτριώση κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση ακινήτου παρά τα ΟΤ Αποζημίωση ακινήτου στο ΟΤ ,00 0, , , ,00 Αποζημίωση ακινήτου στο ΟΤ Γ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ 1083Α Αποζημίωση εδαφικής έκτασης στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση εδαφικής έκτασης στο ΟΤ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση ακινήτου Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση ακινήτου Ο.Τ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ρακτέα υπόλοιπα 321 από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα ΠΡΟΗΓ. οικονομικά ΧΡΗΣΗΣ έτη τακτικά ΠΡΟΗΓ. έσοδα ΧΡΗΣΗΣ Τέλη καθαριότητας και 200/ ηλεκτροφωτισμού , , , , ,00 200/ Τέλος ακίνητης περιουσίας 5.000,00 0, , , ,00 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών 200/ σχεδίων 5.000,00 622, , , ,00 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 200/ επιτηδευματιών , , , , ,00

9 3219 Λοιπά έσοδα , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ακτέα υπόλοιπα 322από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα ΠΡΟΗΓ. οικονομικά ΧΡΗΣΗΣ έτη έκτακτα ΠΡΟΗΓ. έσοδα ΧΡΗΣΗΣ Εκτακτα γενικά έσοδα ΚΟΚ , , , , ,00 Εκτακτα γενικά έσοδα πρόστιμα, , , , , ,00 Εκτακτα γενικά έσοδα αποχετευση κα προστιμα αποχέτευσης , , , , ,00 Εκτακτα γενικά προστιμα απο Δημοτικα τέλη και φωτισμό ,00 0, , , ,00 Εκτακτα γενικά έσοδα προστιμα απο τέλη καταστημάτων , , , , ,00 Εκτακτα γενικά έσοδα μισθώματα , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΓΕΝΙΚΗ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 100/ παράστασης , , , , ,00 Εξαγορά συντάξιμης 100/ υπηρεσίας 9.000, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 100/ Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , , ,00 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών 100/ οργάνων , , , , ,00 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών 100/ κλπ , , , , ,00 Λοπές κρατήσεις υπέρ του 100/ Δημοσίου 7.000, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές σε ασφαλιστικούς 100/ οργανισμούς και ταμεία , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ 100/ και Δ , , , , ,00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΥΔΑΠ , , , , ,00

10 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών 100/ ενταλμάτων προπληρωμής , , , , ,00 Επιστροφή πάγιας 100/ προκαταβολής 4.400, , , , ,00 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον / / /1997) 5.000,00 460, , , ,00 100/ Επιστροφή εν γένει χρημάτων , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΓΕΝΙΚΗ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ : 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηματικό 511 υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά ΠΡΟΗΓ. έσοδα ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 5111 έσοδα , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Χρηματικό 512 υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ΠΡΟΗΓ. έσοδα ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα , , , , ,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα(σατα) , , , , ,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 01 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 02 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , , ,00

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 03 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , , ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 04 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 06 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , , ,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,00 Σύνολα , , , , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 11 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , , ,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 12 ΔΑΠΑΝΩΝ , , , , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 13 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , ,00 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - 14 ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 3.000,00 0, , , ,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - 15 ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,00 Σύνολα , , , , ,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , , ,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , , , ,00 Σύνολα , , , , ,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ , , , , ,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 32 ΕΤΗ , , , , ,00 Σύνολα , , , , ,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 41 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , ,00 Σύνολα , , , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ 51 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,00 Σύνολα , , , , ,00 Σύνολα , , , , ,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ Καθαρά κέρδη δημοτικών ή 1 κοινοτικών επιχειρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Τέλος ακίνητης περιουσίας 2 (ποσοστό 50%) , , , , ,00

12 3 Τέλη στάθμευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ειδικό τέλος λατομικών 4 προϊόντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Τέλος αδειών οικοδομών , , , , ,00 Τέλος ανανεώσιμων πηγών 6 ενέργειας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση 7 έργων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών 8 σχεδίων , , , , ,00 Εισφορά ΚΗ/ Ψηφίσματος 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπά τακτικά έσοδα 10 διατιθέμενα για επενδύσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα , , , , ,00 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για 2 επενδυτικούς σκοπούς , , , , ,00 Δάνεια για επενδυτικούς 3 σκοπούς , , , , ,00 Πρόστιμα για παράνομη 4 εκμετάλλευση λατομείων , , , , ,00 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες 5 για λογαριασμό τρίτων 1.000,00 0, , , ,00 6 Τέλη ρύπανσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την 7 δημιουργία κοινόχρ. χώρων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα 8 για επενδύσεις ,00 0, , , ,00 Σύνολα , , , , ,00 Γενικά Σύνολα , , , , ,00 ΦΟΡΕΑΣ : 00 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Γενικές Υπηρεσίες ΓΕΝΙΚΗ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 603 Τακτικές αποδοχές ειδικων θεσεων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , ,00 λοιπές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00

13 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/ νδ 4260/ και 33 νδ 5441/66) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 5.000,00 90, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 90, , , ,00 Δαπανες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν /97) ΣΥΝΟΛΟ 6074 ΣΥΝΟΛΟ ,00 90, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 611 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 9.000, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Δαπάνη για την εκκαθάριση της Δημοτικής επιχείρησης (ΔΕΑΔΑΔ) 0,00 0, , , ,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , , , ,00 Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή και λογιστή , , , , ,00 Εργασία οργάνωσης αδειοδότησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ορθολογικής διαχείρησης κατασκήνωσης Ραφήνας συνεχ ,00 0, , , ,00 Εργασία προετοιμασίας φακέλλων για Έργα πράσινης ανάπτυξης κ.λ.π (ΕΣΠΑ) ,00 0, , , ,00 Εργασία για την εκδοση πιστοποιητικών για τα κτίρια του Δήμου συμφωνα με το ΠΔ 100/ και τον εγκεκριμμένο (ΚΕΝΑΚ) 0,00 0, , , ,00 Δαπάνη επιθεώρησης πιστοποιησης υπηρεσιών 8.000,00 0, , , ,00 Αναπαραγωγή και βιβλιοθεσία πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου , , , , ,00 Εργασία εποπτειας συντήρησης υποδομών και φύλαξης εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων Ραφήνας 0,00 0, , , ,00 Εφαρμογή συστήματος διαχείρησης με πρότυπα ΕΛΟΤ ,00 0, , , ,00

14 Δαπάνη Πιστοποίησης για την διαχειριστική επάρκεια συστήματος ΕΛΟΤ ,00 0, , , ,00 Εργασία για προμελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του Δήμου 0,00 0, , , ,00 Εργασία πιστοποίησης ISO 9001 για τη Δ/νση Οικονομικών ,00 0, , , ,00 Δαπάνη για βιβλιοδέτηση αρχειακού υλικού Δημοτικού Συμβουλίου , , , , ,00 Αμοιβή εξωτερικού συμβούλου για την εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος & στοχοθεσίας κ.λ.π ,00 0, , , ,00 Υπηρεσία σχεδιασμού και εφαρμογής συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας της αποδοτικότητας των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αγίου Δημητρίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 0,00 0, , , ,00 Εργασια υποστηρηξης τεχνικου- ενεργειακου συμβουλου για το Ε.Π. " ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ " 0,00 0, , , ,00 Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου για εποχιακό προσωπικό της κατασκήνωσης 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (Άρθρο Έξοδα παράστασης , , , , ,00 Αντιμισθία συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ. 6 ν /2010), 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 Ν ) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 133 Ν. 3463/06) 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο ΔΚΚ) ν2685/99) 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00

15 επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Αμοιβή μισθώσεων έργου (ΚΕΠ) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 8.000, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτρόπων 3.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 3.000, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Πρόγραμμα ελέγχου και παροχή κτηνιατρικής βοήθειας στα αδεσποτα σκυλιά , , , , ,00 Πρόγραμμα ελέγχου φύλαξης και ασφάλειας παιδικών χαρών. Ανάθεση εργασίας στη ΔΕΑΔΑΔ για την λειτουργία του απογευματινού βρεφονηπιακού σταθμού , ,00 0,00 0,00 0,00 Ανάθεση εργασίας στη ΔΕΑΔΑΔ για θερινή απασχόληση παιδιών εργαζόμενων δημοτών , ,00 0,00 0,00 0,00 Ανάθεση εργασίας στη ΔΕΑΔΑΔ για τη συντήρηση υποδομών κατασκήνωσης Ραφήνας , ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΤΑΠ , , , , ,00 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 15% ΤΠΚ ΑΠΟ ΤΑΠ , , , , ,00 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00

16 616 Συμμετοχή του Δήμου στα Δίκτυα πόλεων -Εθνικά και κοινοτικά προγράμματα 8.000, , , , ,00 Ιδρυση κέντρου προληψης εξαρτισιογόνων ουσιών και προαγωγής της υγείας Δήμων Ν.Σμύρνης και Αγίου Δημητρίου ,00 0, , , ,00 Συμμετοχή στο διαδημοτικό δύκτιο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης ΟΤΑ 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ταχυδρομικά Τέλη , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Κινητή Τηλεφωνία , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 642 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ κλπ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Προώθηση τοπικής επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών , , , , ,00 Δαπάνη για μεταβαση αντιπροσωπειών αδελφοποιημένων πόλεων ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 5.000,00 232, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 232, , , ,00

17 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 3.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5.500, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Συνδρομές INTERNET-NT DOMAIN-εξωτερικές συνδέσεις κλπ ,00 28, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 28, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 3.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Εξοδα δράσεων συμβουλίου νέων ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 8.000, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο παρ.2 Ν 2372/1940) 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 6.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , , , ,00 Δαπάνη αφαίρεσης παράνομων διαφήμιστικων πινακίδων , , , , , Δαπάνες διεξαγωγής εκλογών , ,18 0,00 0,00 0,00

18 Δαπάνη σύμβασης με Ταχυδρομικό ταμιευτήριο για ΚΟΚ ,00 0, , , ,00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(υποθηκοφυλάκιο) 2.000,00 194, , , ,00 Δαπανη για την έκδοση κτηματογραφικών αποσπασμάτων , ,00 0,00 0,00 0,00 Εκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών 1.500,00 0, , , ,00 Δαπανη για τέλη χρήσης ψηφιακής γραμμής ΕΕΤΤ 3.000, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων ,00 439, , , ,00 Χρεολύσια ΣΥΝΟΛΟ δανείων ,00 439, , , , εσωτερικού , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.000,00 24,17 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 24,17 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 24,17 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- 671 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς , ,84 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,84 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ , ,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ , ,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ παιδείας κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας Δήμου Αγιου Δημητρίου 0,00 0, , , ,00 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ οργανισμού Πολιτιστισμου Αθλητισμου και περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00

19 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εισφορά υπέρ συνδέσμων 6% Ενιαίος σύνδεσμος , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Ειδικές και εκτακτες επιχορηγησεις Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης απο έσοδα του Δήμου ,00 0, , , , Επιχορήγηση Ιερών ναών ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία , , , , , Επιχορηγήσεις συλλόγων ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Επιχορήγηση συλλόγου υπαλλήλων του Δήμου ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Προγραμματική σύμβαση με ενιαίο σύνδεσμο Δήμων και κοινοτήτων , , , , ,00 Πρόγραμμα φύλαξης σχολικών εγκαταστάσεων (φύλαξη, επιστάτες, φωτισμός κλπ) Διαδημοτική Συνεργασία για κατασκευή μονάδας μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ Λοιπές εγγύησεις 500,00 116,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 116,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 116,00 500,00 500,00 500, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης , , , , ,00

20 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ , , , , ,00 ΦΟΡΕΑΣ : 10 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες ΓΕΝΙΚΗ : 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 601 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ , , , , ,00 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ , , , , ,00

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα Kωδικός Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.950,67 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία Εκτύπωσης 28.02.2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΤΜΩΚΞ-Ε52 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.12 10:36:48 EEST Reason: Location: Athens ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 103.000,00 140.000,00 74.299,77

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 103.000,00 140.000,00 74.299,77 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος Διαμορφωμένος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΣΧΕΔΙΟ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 μέχρι 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 08/07/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα