ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 26ος, Φύλλο 1247, ΤΙΜΗ 0,30 d 5 IOYNIOY: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σελίδα 4 Σελίδα 7 «ΜΑΖΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Συγκίνηση και χαμόγελα στη συνάντηση συμμαθητών του Πέτρινου Σχολείου Σελίδα ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ Εκδήλωση για την Αγιά Σοφιά: «Η Αγιά Σοφιά: Η βεβήλωση ενός ιερού χώρου» από το Δήμο Περιστερίου και το Σύλλογο Φίλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου Σελίδα 13 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Ως «ασθενής» στην εντατική μονάδα θεραπείας, βρίσκεται η δημόσια υγεία, η οποία συντηρείται, όπως αποκαλύπτεται από «δανειακή» υποστήριξη εδώ και πολλά χρόνια. Η οικονομική κρίση που βαθαίνει, αποκαλύπτει το «παγόβουνο» που για χρόνια «κρυβόταν» επιμελώς από τις κυβερνήσεις που κυβέρνησαν τη χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά: το ασφαλιστικό σύστημα και το δημόσιο σύστημα υγείας που συντηρούνταν με «δανεικά» και οικονομικές «μεταμοσχεύσεις», είναι πλέον υπό κατάρρευση. Σε απόγνωση βρίσκονται οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι που δεν μπορούν να προμηθευτούν τα φάρμακά τους αν δεν τα πληρώσουν. Καθημερινό εφιάλτη ζουν χιλιάδες ασθενείς που αντιμετωπίζουν χρόνιες και βαριές ασθένειες. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ, ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΕΛΜΕ Δ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σελίδα 15 Aπόψεις... και Σχόλια Σελίδα 3 Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Σελίδα 23 Στη Σελίδα 5 Υποκριτική... του Παναγιώτη Ιωακειμίδη Σελίδα 6 Η πό λη έ χει τη δι κή της ι στο ρί α Η σπου δαί α ι στο ρι κή με λέ τη του Γ. Χρι στο φι λό που λου. Σε λί δα 10 «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Σελίδα 15

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 7 IoÜÔ ÖÜ 2012 ` µ À» `` ` åô Ô ÖØÌå Ñ ÔÌåÚ ÛÖ ÓåÙÖÚ ÖÜ ÙˇÆÔÖÔÛ ÑÆ Ö Ö Û Ô ÒÒÆ Ñ ÛÖÜÚ íòò - ÔÌÚ. æ àú ØÆ Ì Ó ÜÛª ÑÜØå ÖÜ ÔâÒ ÉÌ Û Ô Ìç- ˇÜÔÙ ÛÖÜ Û Ô Ö Öå ÉÒâ- ÖÔÛÆÚ Û Ô Ô ØàÛ âù Ô Ôª- ÑÌ ÙÛÖ ÙˇÌÔâÚ ª ÙÛÖ ÙÞÜØæ ÝçÒÖ. Ò ÑØ ÔÆ ÌÓâÔ ÓÖÜ ˇÜ- Óå Ì ÛÖÔ... ÖçÒ `ÛÖÒå Ñ, ÓæÔÖ ÖÜ ÜÛæÚ ªÛ Ô ÙÜÓ ˇâÙÛ ÛÖÚ (``. Ò æú ˇÖ Ö æú ÖÜ ÆÝ - ÙÌ Ì ÖÞª ÓÌ ÛÖ çýöú Ñ Û Ú ÛÆÑÌÚ ÛÖÜ). åôìû ÒÖ æô ÌÔ Òæ à ÑÜØå àú Ó Ú âûøìýì ÓåÙÖÚ ÛÖ Ö ÖåÖ ÝØÒ Ì ÞØæÔ ÓâÙ Û Ú Ñ ÛÖ ÆÝ ÙÌ Ô É Ì ØæÙÝ Û ÓÌ Û Ú ÒØÙÌ Ú Û Ú ÖÜ âùû - Ô... Ò ÛªØ Ö. ˇÜÓåÙà ÒÖ æô Û ÑØæÞÖÒ Òæ Û Ú: ß» Ô ÌØ ÓâÔÌÛÌ Ñ Ó Æ ÙÜÓ Æ- ˇÌ. îøˇì ØØ Ô Ò ØØÙÌÛÌ ÛÖÜÚ ÝæØÖÜÚ Ù Ú. `ÑâÝÛÖÓ ÖÒç ÌØ ÙÙæÛÌØÖ Û Æ ÙÌ âô ÙÞÖÒÌåÖ ÛÖÜ å Ø. âþà ÓÖÔåÓàÚ ÙÛÖ ÓÜ Òæ ÓÖÜ, Ûå ÙÛÌçà àú ÞØÌ Æ ÖÔÛ ÖÒç ÌØ ÙÙæÛÌØ ÉÖªˇÌ æû ÙÛ Ô ˇªÔ ý. Ô ÑÛÌåÚ ÉÆ ÖÔÛ Ú Û Ú ØÆ ÌÑÛÌÚ ÒØÙÌ Ú Û Ú ÒÌÚ Ñ Ô ÝâØÌÛ ÙÌ ÔˇØØ ÖÜÚ Ø Ñ Û ÔÖçÚ, ÙÌ ÖÒåÛÌÚ É Ñ Û ÖØå Ú, æ àú ÑØ ÉØÚ ˇ Ó ÒÖçÙÌ Ö ÛÙ ÝÒ ÑÆÚ ÙÛÖÜÚ Ü Ö- Û ÞÛ ÑÖçÚ ÛÖÜ Ñ æ àú ˇ Ó ÒÖçÙÌ Ó ÕÌØ Ñ Ôª ÙÑÆÒ ( Ø Ô 60 ÞØæÔ ) ÑØ åôöôû Ú Û ÉåÛÙ ÆÔà ÙÛÖÜÚ ÆÉ - ÙÛÖÜÚ Ó ˇ ÛâÚ Û Ú. ÜÛÜÞØÚ ÔÛå Ø Ù ÛàÔ ÒÖ ÑÆ ÙÑÌ ÛæÓÌÔàÔ ÔˇØØ àô Û Ú ÜØØ Ú ªÛ Ô ÆÓÌÙ, ÓÌ ÖÛâÒÌÙÓ Ô Û Ú Û ßßÆÒÖÜÔý ÆÔà æ ÖÒåÛÌÚ ÓâÙà ÛÖÜ ÑÖç Û Ú facebook.»ìû Õç ÜÛØÔ Ñ ÛÖ Ñ ÜÙÛ Ñæ ÙÞæÒ Ö ÌÔæÚ Ù ÔÖç Ö Ö ÖåÖÚ Û Ô ßÑ ØÝØÔÌ ý àú ÌÕªÚ: ß Òæ Ù Ú ÌåÔ ÌÒÌÌ ÔÆ Ñ ÓÌ ÑÆÔÖÜÔ Ô Ô Øˇà ÆØØàÙÛÖÚ. Ö ÖÚ Ù Ú åôì ÛÖ Ñ åàó Ô Ó ÒÆÛÌ âûù ÛÖÜÚ íòò ÔÌÚ; Ö ÌåÙÛÌ ÌÙÌåÚ Ô Ó ÒÆÛÌ âûù ;ý ( Ö ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ æôöó ÛÖÜ Ù ÔÖç: ÆÖÜÒ ÖÜ- ÌÓ Ò ÆÔÖ). Ô å ÖØå âþöüô Ñ æòö Ö íòò ÔÌÚ: ß Ö ÔÖÓå Ì àú ÌåÔ ÜÛª ÑÜØå ý. çùûöþ ªÛ Ô Ô ÑÛ ÙÓâÔ ÆÔÛ Ù ÛÖÜ ØÛ ÖÜÉâÒ Òâ ÖÔÛ Ú àú ÌÔ Òæ à ÑÜØå ÖÝÌåÒÌ Ô ÔàØå Ì àú Û Æ Û Ú ˇªÔ Ú Ñ Û Æ ÛÖÜ å Ø ÌÔ Ì ÛÖçÔ ÌÒÌ ÓÖÙçÔ æ ÛÖ. ÔÆÒÖ ªÛ Ô Ñ ÆÔÛ Ù ÛàÔ ØÞ ØÔ Û Ú.., `ˆÀ µ Ñ `¾. Ô ÖçÓÌ Ñ ÛÖÜ ßÙÛØ - ÉÖçý ÛÖ åñ Ö, ÌÔ Òæ à ÑÜØå ÒâÌ Û Ô Ñت ÒªˇÌ ÙÞÌÛ ÑÆ ÓÌ ÛÖÜÚ ÝÖØÖÝÜ Æ ÌÚ. ÜÙÛÜ- ÞØÚ ÌÔ Ò ØØÔÖÜÔ ÝæØÖ æòö Ö íòò ÔÌÚ. åûìø Ö Ñ ÛâÞÖ- ÔÛÌÚ. æóàú ÌÔ Ñ ÛÆÒ É Öç ßÑÖÒÒÆÌ ý Ùç ÑØ Ù ÔÆÓÌÙ ÙÛ Æ Ó Ú Ñ ÙÛ Æ ÛàÔ ªØàÔ. íûù ÓÌÛÆ ÛÖÔ ßÉÖÓÉ Ø ÙÓæý ÛàÔ Ì ÑØåÙÌàÔ ÖÜ ßÌ Ùâ Ø ÕÌý ÌܡçÔÛØ ÛÖÜ Û ªØÌ åùà Ñ ÓÆÒ ÙÛ Ìå Ì àú Û Ú â ÔÌ ÓÆˇ Ó. ˆ ÖˇâÛà àú ˇ ÛÖ ÙÑÌÝÛÌå ÖÒç Ø Ô Õ Ô Ó ÒªÙÌ âûù ÛÖÜÚ íòò ÔÌÚ Ñ Û Ô ÒÒÆ Ñ ÌÒ å à Ô ÌåÔ Ö ÌÜ ÌÔ Ñª. `ÛÖ ÑÆÛà-ÑÆÛà ÌåÔ ÙÛÖ æ- ÙÖ ÜÛæ ÖØ ÙÓâÔÖ ÞØæÔÖ ÓâÞØ Ô ÔÛ Ñ Û ÙÛ ˇÌå. ÒÌ- ÝÛÆ ÛÖÜ ÌÔ Û Ú ÔªÑÖÜÔ. ÔªÑÖÜÔ ÙÛ ÑØÆÛ ÖÜ ÞØ Ó - ÛÖ ÖÛÖçÔ ÛÖ ÓÌåÖ. ÖÓâÔàÚ ÙÜÓ ÌØ ÝÖØÆ Û Ú ÌåÔ ÔÌ åûøì- Û Ñ ÌÕÖØ ÙÛ Ñª. Ú Ó ÛÖ ÕÌÞÔÆ ÜÛæ ÌÔ Òæ à ÑÜØå.»ÌÛ Õç ÛàÔ Ô ÑÛ ÙÓâÔàÔ ÌÜ- Øà åàô Û Ú ÒØÙÌ Ú Û Ú ÌåÔ Ñ Ö ÌØÓ ÔæÚ ÙÜ Ø Ýâ- Ú Ñ. ÑØ Ú, ÓÌ ÉØ ÉÌåÖ æó ÌÒ Ö Ö ÖåÖÚ â Ø ßÌ ÙÌ ÌØÓ Ô Ñª ÌÝ ÓÌØå âô Öå Ó ÓÌ ÛåÛÒÖ: ß ÔÛØÖ ª Û Ú ÜØØ Úý ØÞå- ÖÔÛ Ú âûù : ß` Ô ÖÝÌ ÒâÛ Ú ÜÓÔæÚ ÖÜ ÖÓ ÌçÌÛ Ü ÖÝâØÌ ÜÛª ØØ, ÖÜ ÓÌ ÑÖçÝ Òæ Û Ú ÞØàÙÛÆÚ ÌÜ ÔàÓÖÙçÔ, Ñ Û - Ñ ÙÓâÔ ÙÛ ÝÛØÞÌ, ÜÛª ÞØØ ÖÜ Ö ÒÖçÛÖÚ Û Ú ÙÛÖÒå- Ì Û ÓÖÜÙÌå, Û ÒÆÝÜØ ÖÜ ÌÙç ÌØ ÝØÖÜØÌåÚ...ý. ÜÛª Û ÞØØ ˇâÒ ÙÌ Ô ÙÜ ÑØåÔÌ ÓÌ ÛÖÜÚ å ØÌÚ ÌÔ Òæ à ÑÜØå. Ì Ì ª ÛÖ Þ ÖçÓÖØ ÌåÔ - Ø åû ÛÖ, Ø ˇâÛà ÑÆÛ ÌçˇÜÓÖ Ñ ÙÞÌÛ Ñæ.» ÕÌØ Ñ Ôª ÜÔ åñ çøà ÙÛ 50 æôû Ú ÙÛ Ô ÌÓÓ Ôæ ÜÙ, åôì ÙÛÖ ÜÔ ÑÖÒæ Ö Û Ú Ñ Ø ÖÔÌåÛ àú âþì ÌÕÆßÌ Ú Ñ ÔÌÜØ ÑæÛ Û. ¾ ÛØæÚ Û Ú ØÆÝÌ ÞÆ ÛÌÙÛÖÙÛÌØæÔ Ú, Ó ÖØÓæÔ ÆØØÌÔÌÚ.»ÌÛÆ 2 ÓªÔÌÚ, ÌÔ Òæ à ÑÜØå Õ Ô - åôì ÙÛÖÔ ÛØæ Û Ú. - ÛØâ Û ÞÆ ÓÌ ÉÖªˇ - Ù Ô ØÑÌÛÆ ÓæÔÖ ÖÜ ÆØÞ Ù Ô É Æ à ÛØåÞÌÚ ÙÌ ßÙ ÓÌå ý ÖÜ Ø Ô ÌÔ ÌåÞ. ¾ ÛØæÚ Û Ô Ñ ˇ ÙÜÞÆ Ì : -» ÙÛÌÔÖÞàØ âùûì Ó ÔÛÆÓ Ó ÛØ ÞÖÝÜå, Ó Ñت ÉâÉ, ˇÌàØÌåÛ ÝÜÙ ÖÒÖ Ñª Ñ ÖÝÌå- ÒÌÛ ÙÌ ØÌÔâØ Ì Û Ú ÛÌÙÛÖ- ÙÛÌØæÔ Ú. ÌåÛÌ ÓÖÜ æóàú ÙÌ Ö Æ ßÙ ÓÌå ý É ªÑ Ô ÛØåÞÌÚ. - ÌÔ ˇ ÛÖ ÙÛâßÌÛÌ ÛØâ. `Û... ÖçÓ ÒÆ ÓÖÜ!!! à Ñ Ö ÔˇØà ÖÚ - ˇÌ ÛÖÜÔ ÖÔÛ ÒÒÖÛÌ ÖÒÒ ÒÒÖÛÌ Ò, ÒÒÖÛÌ ÓÌ Ò Ò- ÒÖÛÌ Ó ÑØ Ô ÒÖ ÓÌ ÛÖ Ì ÖÚ ÛÖÜ àöü. ¾ ØÖÖØ ÙÓÖÚ ÛÖÜÚ ÌÔ Ì Ô ÖÑÒÌ ÙÛ Ñ Ö ÛÌÓ Þ ÙÓÖÚ Û Ú ÛØÖÝ Ú Ñ ÛÖ Ó Ù Ó. ¾- Ø ÙÓÌ ÔÌÚ ÝÖØÌ Ú ÖÛÌÒÖÜ Ô ÖØ - Ô ÓÜÔ Ú Ì ˇÌÙ Ú Û ÙÜ ÒÒ ß ÛÖÜ ˇ Ø Ó ÛÖÚ ÛÖÜÚ. ÔÛàÚ ÛÖÔ ÔˇØà Ö ÉÖ - ˇÖÜ Ô ÙÛÖÔ ÑÌØÓ Û ÙÓÖ Û Ú ÛØÖ- Ý Ú Ñ ÓÖÔÖ. ØÖÒÖ ÖÜ ÙÌ Ñ Ö Ü ÙÑÖÒ ÌØ ÙÛ Ù Ó Ö- ØÌ Ô Û ÞØ Ù ÓÖ Ö ÙÌ ÙÜÔÌ- ÑÖÜØ Ñ ØÖÙÛ Ù Ñ ÓÜÔ ÙÌ Ñ Ö ØÖÙÓÌÔ Ì Ò ÖÞ ÖÓàÚ ÛÖÙÖ ÖÛÌÒÌ- ÙÓ Û Ñ Ö àú ÙÜÓÉ ÔÌ ÙÛ à.¾òö Ó Ú ÉÌ É ÔàØ ÖÜ- ÓÌ ÖÛ Ñ Ò ÙÛÖÓ Û Ñ Ü Ì Ô, ØÖÙÛ Ù Ñ ÝØÖÔÛ ÛàÔ ÖÔÛ àô ÙÜÓÉ ÒÒÌ Ñ ˇÖØ ÙÛ Ñ Ñ ÙÛ Û Ø Ù Û Ú ÙÜÔÖÒ Ñ Ú Ó Ú Ü Ì Ú. Ö Ý, ÙÓÌ ØÔ, Ö Û Ø Ú Ñ ÛØÖÓÌØ à ÖÛÌÒÖÜ ÔÌ Ô ÛØÖÓÌØ ÌÑÝÖÉ ÙÛ ÑÖ ˇÌ Ó, Ô Û ÔÛ ÑØÜ ÙÌ Ñ ÔÌ Ú ÓÌ ÔÖ ÞÛÖ ÛÖ ÙÛÖÓ ÛÖÜÚ Ñ ÓÌ ÖØ Û Û Ô Ò Ø Ö ÖÔÛÖÙÛÖ Þ ÛÖÜÚ. ¾ Ì ÙÛ ÓÖÔÌÚ Ì ÞÖÜÔ Ô Ñ ÒÜ ßÌ ÖÛ Ö Û Ø Ú Ì ÓÌ ÔÌ ÖÛÌ Ý - ÝÖÜ Û Ú. Ö ÙÛÖÓ ÛÖÜ Û Ø Ñ ÔÖÔ Ñ Ì ÞÌ ÛØ ÔÛ ÖÔÛ. Ó ÑØ Û Ø Ñ ÒÒ ÖÜÔ Û ÖÔÛ ÛÖÜÚ ÛÌÒÌ àú ÝÖØÌÛ Ñ ÖÛ Ö ÔˇØà ÖÚ. ÔÌ ÖÔÛ ÛÖÜÚ ÙÞ Ó Û ÖÔÛ - Ò ÙÛ Ò.¾Û Ô, ÒÖ ÖÔ, Û ÔÌ ÖÔÛ Ì ÞÖÜÔ ÓÌ ÒàÙÌ ØÑÌÛ Ñ Ì Ô ÙÌ Ò Ø Ô - ÛÜÕ, Û Ò Ñ Ó ÑØ Ö- ÔÛ Ñ Ì ÝÛÖÜÔ. ÛÙ ÝÜ Ù Ì ÞÌ ØÖÔÖ ÙÌ àùûì Ö Û Ø Ú ÖÜ ÞØÌ ÌÛ ØÑàÚ Û ÖÔÛ ÛÖÜ Ô ÑÜÔ ÙÌ Ñ Ô ÉØÌ ÛØÖÝ, ÌÓÌ ÔÌ ÖÛÌ ÞàØ Ú ÖÔÛ.» Ò ÙÛ Û Ñ ÔÖÜ Ø ÛÖÜ ÖÔÛ Ì Ô ÖÒÜ ÌØ Ñ Ö ÙÜ ÑÌÑØ ÓÌ Ô Ö ÑÜÔÖ ÖÔÛÌ Ú ÛÖÜ Ì Ô Ö ÓÌ ÒÜ ÛÌØÖ ÖÒàÔ ÛàÔ ÒÖÜØÖÌ àô. ÞÖÜÔ Ó ÑÖÚ 6,30-7,60 ÌÑ ÛÖÙÛ, ÙÞÌ ÖÔ ÖÙÖ ÛÖ Ó ÑÖÚ ÌÔÖÚ ÑÛÜ ÒÖÜ ÛÖÜ ÌÔ Ò Ñ. ÙÓÌ ØÔ ˇÌàØÌ Û ÖÒÜ ÓÖÉÖØÖ Ò ÙÓ Ñ Û ÖÔÛ Û Ú ØÖÑ ÒÖÜ Ô ÛÖ ÝÖÉÖ Ñ ÛÖÔ ÛØÖÓÖ. `ÜÔ ˇ Ì Ô Ì ÞÌ ÔÖ ÞÛÖ ÛÖ ÙÛÖÓ Û Ú, Ì ÖÔÖÚ ÖÜ Ö Ì ÙÛ ˇÌ Ù ÛàÔ ÑÖÝÛÌØàÔ ÖÔÛ àô Û Ú Ñ Ô ÖÝÌÜÑÛ ÌÔÔ - Ùˇ Ó Û ÛØÖÓÖÜ. Ò ˇÌ Ì - Ô ÖÛ ÙÓÌ ØÔ ÌÔ Ì ÞÌ ÉØ - Þ Ö àú ÖÒ Û ß Ø. `ÜÔÌ àú Ô Ñ ÌÛ Ô ÔÖ ÖÑÒÌ ÔÌ ÙÜÔÌÞàÚ ÛÖ ÙÛÖÓ Û Ú Ô Ô ÔÌ Ì, Ì ÞÔÖÔÛ Ú ÖÓàÚ Ì ÛÙ Ñ Û ÖÔÛ Û Ú. ÔÛàÚ Ö Ì ÙÛ ÓÖÔÌÚ Ì ÞÖÜÔ Ô Ñ ÒÜ ßÌ ÖÛ ØÖÑÌ Û Ì Ô ØÑÌÛ ÙÜÔÌÙÛ ÒÓÌ ÔÖ Ñ ÔÛØÖ ÒÖ àö. ¾ ÑØÖÑÖ Ì ÒÖÚ ÔÌ Ñ ˇÌÔ - ÖÛÌÒÖÜ ÙÌ ÛÖÔ Ö ÝÖÉÌØÖ ÌÑ- ØÖÙà Ö ÛÖÜ à ÑÖÜ É Ù ÒÌ ÖÜ, ØÖÑ ÒàÔÛ Ú Ì ÖÚ Ñ ÛØÖÓÖ ÙÌ Ù ÓÌ Ö Ó Ò ÙÛ ÖØ ÙÓÌ ÔÖ Øà- ÛÖ ÖÔÖ Ò Ö Ô ÛÖÔ Ò ÛØÌÜ ÖÜÔ Ö ÖÔÛ Ú ÛÖÜ Ü ÌØÝÜÙ ÑÌ Ú ÖÛ ÛÌÚ. ÞÌ Ó ÑØ Ù ÖÔ, ÓÌ ÙÖÜÉÒÌØ ÖÔÛ ÖÜ ÌÕÌ ÞÖÜÔ ÑÖÓ Ñ ÖÛ Ô Ì ÞÌ ÑÒÌ ÙÛÖ ÛÖ ÙÛÖÓ ÛÖÜ. Ô ÖÒÜ Ì ÔÖÚ ÙÛÖ ÑàÓ ÛàÔ ÒÒàÔ ààô, ÒÒ ÛÖ Ø ÕÌÔÖ Ì Ô ÖÛ ÌÔ Ó ÖØÌ Ô Ó Ù ÙÌ. ÜÛÖ ÛÖÔ ÜÙÑÖÒÌÜ Ì ÛÌØ ÖÛ Ô ÛÖ ˇ Ø Ó ÛÖÜ Ì Ô ÓÌ Ò à Ö àú Ö Ì ÉØÌÚ ¾ Ñ Û ÉÖÜÉ Ò. ¾ ÑØÖÑÖ Ì ÒÖÚ ÛÖÜ Ì ÒÖÜ, Ó Ò ÙÛ, Û à ÖÜ Ì ÞÌ ÑÜÔ ÙÌ Û ÙÌ ØÔÌ Ñ Ûà Ö ÛÖ ÔÌØÖ, Ö ÖÜ ÜØ Ì Ü Øà ÛÖÜÚ Ñ Û ÑàÔÌ. ¾ ÌÒÌ Ý ÔÛ Ú Ì Ô ÛÖ àö ÖÜ ˇÌ ÛÌ Û ÓÌ ÒÜ ÛÌØ Ö- ÔÛ Ô ÓÌÙ ÙÌ ÖÒ Û à. ÖÜ ÞØ Ù ÓÌÜ ÖÜÔ Ö Ñ ÒÖÛØÖ àú Ö- àú Ô ÑÖÉÌ ÛÖ ÝÒÖ Ö ÛàÔ Ì ÔÛØàÔ, Ô ÉØ ÙÑÌ Û Ô ÛØÖÝ ÛÖÜ, Ô ÕÌÑÖÜØ Ì Û Ô ØÖÉÖ- ÙÑ ÛÖÜ Ñ Ô Ì Û ˇÌÛ. ¾ Ñ ˇÌ ÌÒÌ Ý ÔÛ Ú Ì ÞÔÌ ØÖÛ Ó - Ù ÑÜØ àú ÙÛÖÔ Ì Ô Þ ÜÒ Ö ÖÔÛ ÛÖÜ, ÛÖÔ Ö Ö Ö Ñ ÞØ Ù ÓÖ Ö Ì ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ Ö àú Ñ Ö ÔˇØà- ÖÚ ÞØ Ù ÓÖ Ö Ì ÛÖ ÌÕ ÛÖ Ø ÙÛÌØÖ ÛÖÜ ÞÌ Ø. ¾ Ó ÑØÜ ÛÌØÖÚ Þ ÜÒ Ö ÖÔÛ Ú Ì ÞÌ Ó ÑÖÚ 3,75 ÓÌ ÛØ Ñ ÉØÌ ˇ ÑÌ ÙÛÖ Ô ÛÖÒ - ÑÖ ÖÔ ÑÖ, ÌÔà Ö É ØÜ ÛÌØÖÚ Ü Ì 129 Ñ Ò Ñ ÉØÌ ˇ ÑÌ ÙÛ ÜÛ Ñ ÝØ Ñ. `Û Ú ÌØ Ö- ÞÌ Ú Ö ÖÜ ÖÜÔ Ö ÌÒÌ Ý ÔÛÌÚ Ö Þ ÜÒ Ö ÖÔÛÌÚ ÖÛÌÒÖÜ Ô Ù Ó - ÔÛ ÑÖ ÓÌ ÙÖ ÒÖÜÛ ÙÓÖÜ, ÜÛÖ Ñ ÔˇÌ ÛÖ Ø ÔÖÓÖ ÑÜÔ ÛàÔ ÌÒÌÝ ÔÛàÔ, ÖÜ ÙÌ ÖØ ÙÓÌ ÔÌÚ ÌØ ÛàÙÌ Ú ÛØÌ Ì ÛÖÜÚ ÌÒÌ Ý - ÔÛÌÚ ÙÌ Ì ÒÖÜ ÓÌÔÖ Ì ÖÚ. Ö ÌÔÛÜ àù Ñ ÖÓàÚ Ì Ô Û Ý, Ì ÞÖÜÔ ÖÒÜ Ì- Ø ÙÙÖÛÌØ ÖÔÛ Ö Û ˇ Ò - ÙÛ Ñ Ñ Ó Ò ÙÛ Ü ÖÒÖ ÖÔÛ ÌØ ÖÜ ÙÌ ÑÖÙ. ØÖÒ ÜÛ ÖÓàÚ Û ÖÔÛ ÛÖÜÚ ÌÔ Ì Ô Ü ÌÜ ˇÜÔ Û ÜÔ Û ÛÖÜÚ ÑàÓ Û, ÔÛ ˇÌ ÛàÚ ÌÔ Û ÉÖ ˇÖÜ ÔÖÜ ÛÌ ÙÛÖ Ó Ù Ó Û Ú ÛØÖÝ Ú ÛÖÜÚ.»ÖÔÖ Ö ÉÖ Ú, Ö Ü ˇàÔ Ú Ñ Û Ò Û Ø à Ý Ì ÞÖÜÔ Ü Ö Ó ÑØ, ÓÜÛÌØ Ñ ÑÖÜ Ý ÖÔÛ, Ì Ñ Ñ Û - ÙÑÌÜ ÙÓÌ Ô Ô ÑàÔÖÜÔ Ô ÌÑÛÖÕÌÜ ÖÜÔ Ò Û Ø Ö. ÖÔÛ ÜÛ Ó Ò ÙÛ ÙÜ ÑÖ Ôà- ÔÖÜ Ô ÓÌÛ ÕÜ ÛÖÜÚ ÓÌ Ùà ÛàÔ - Ò Û Ø à àô Ì ÔàÔ. ÞÌ Ö- Ì ÞˇÌ ÖÛ Û Ý Ì Ô Ñ Ô Ô ÑàÙÖÜÔ ÔÛÖÜ Ñ Ö Ö Ö ÖÛÌ ˇÌ Ù ÑÖÓ Ñ Ñ Ûà Ö ÛÖ ÔÌØÖ. ÌØ ÙÙÖ- ÛÌØ Ö ÜÛ ÞØ Ù ÓÖ Ö ÖÜ ÔÛÖ ÑàÓ ÓÜÔ Ñ ÖÞ Ô Ý ÔÌ. Ö ÔàÙÛÖ ß Ø ÒÖÚ ÖÔÖÓ ÌÛ Ì ÛÙ ÒÖ à ÛàÔ à - ØàÔ ÞØàÓ ÛàÔ ÛÖÜ Ñ ÛàÔ ÖÔÛ àô ÛÖÜ, ÖÜ ˇÜÓ ÖÜÔ Ø Ó- ÝÖÚ Ñ Ì Ô ÖÒÜ ÜÔ Û. Ö ÞÖØÛÖÝ Ö ÜÛÖ ß Ø, Ñ ˇàÚ Ó ÙÖÜÒ Ì Û ÉÒ ÙÛ Ù Ôà ÙÛÖÜÚ ÉØ ÞÖÜÚ ÑÖÉÌ Ñ ÖÒÖÑÒ - Ø ÑÖÓÓ Û ÉØ ÞàÔ. ÜÛÖ ÔÌ- Û ÓÌ Û Ô Ôà Ñ Ñ Ûà ÙÌ Ø ÖÔÛ àô ÖÜ Ì ÞÌ ÙÛÖ Ò ÓÖ, Û Ö Ö ÑÖÔ ÖØÛÖ Ö ÖÜ Ô ÛÖÜÚ ÉØ - ÞÖÜÚ Ñ ÛÖÜÚ ÓÌÛ ÛØÌ ÖÜÔ ÙÌ ÓÓÖ. ÔÙÖÝ ÝÜ Ù Ì ÞÌ ØÖ - Ñ ÙÌ Ñ ˇÌ Ò ÙÓ Û Ú ÓÌ Û Ô ÒÖ ÖØ Ô àùûì Ô Ó ÖØÌ - ÙÌ Ô Ì É àùì Ñ Ô ÛØ ÝÌ. ÜÛ Ö Ñ Ò Ì Ô ÖÜ ÔÌ ÖÓÖØÝ Ñ Ó Ì ÙÛ à Ó Ú. À» À¾ ¾ À ` À ¾ˆ À¾`» À¾ ¾ ¾` ¾` ˆ ` À ` `Û Ú 3 ÖÜÔ ÖÜ 2012 ÜØ Ñ Û Ú ÌÔÛ ÑÖÙÛ Ú Ñ Û Û Ô Ö Ö Ô ÌÖØÛ ÖÓÌÔ Û Ô Ì ÝÖ Û Ù Ô ÛÖÜ ÖÜ ÔÌÜÓ ÛÖÚ ÙÛÖÜÚ Ó ˇ Û Ú Ñ ÖÙÛÖÒÖÜÚ, ÙÛÖ» ÛØÖ ÖÒ Û ÑÖ Ö ÌÒÌ ÛÖÜØ ÙÌ Ö `Ì- É ÙÓ àû ÛÖÚ» ÛØÖ ÖÒ Û Ú Ñ. ØÜÙÖÙÛÖÓÖÚ. Ø Ô Ö ÛÖ ÛÌ ÒÖÚ ÛÖÜ Ù ÌØ ÔÖÜ Û Ú ÖÔÜÑÒ Ù Ú, Ö Û Ô Ø ÜÒ Ö `ÌÉ., Ø ÙÛ ÓÌ ÔàÔ Ñ ÛàÔ ÌØÌ àô, ÌÑ ÒÌÙÌ ÌÔà ÖÔ ÛÖÜ ÛÖÜÚ ÛØÌ Ú Ô ÔàÙÛ Ú Ñ ÜÛÖ ØÖÙ Òˇ Ô ÌÜ ØÌ àú ÓÌÛ Ø Ù ÛÖÜÚ. ÝÖÜ Ì ÑÒ Ô Ô Û Ô ÑÌÝ Ò Ô ÛÖÜÚ, Ö `ÌÉ. ÔÌ ÔàÙÌ Û Ô Ñ ˇ ÌØàÓÌ Ô ÌÜÞ Û Ú ß À¾ ` ` - ` ¾ˆý ÙÛ ÛØ ÌÑÒÌÑÛ ÓÌ Ò Û Ú ÞÖØà Ú ÛÖÜ ÌÕ ÖÜ ÞÖØÖÜ Ñ Ó ˇ ÛàÔ Û Ú Ü ÔÛ Ô Ú»ÖÜÙ Ñ Ú ÙÛÖÜÚ: 1. Ù ÒÌ ÖÔ Ò Ó Ñ 2. ÌàØ ÖÔ Ù ØÖÔ 3. Ù ÒÌ ÖÔ Ø ˇ Ô ÙÖ ÖÜÒÖÔ, ÙÛ ÙÜÔÌ ÞÌ Ö `ÌÉ. Ì Ñ ÓÌ Û Ô ßÛØ ÞÖÑÖÜØ ý Ñ ÝÖÜ Ö Ñ ˇÌ Ô Ú Ì ÒÌ ÓÌØ ÑÌ Ú Ø ÓÓÌ Ú Ö ÛÖÔ ÖÙÛÖÒÖ, Ö `ÌÉ. ÔÌÝàÔ ÙÌ: ß Õ Ö ý ÛØÌ Ú ÝÖØÌ Ú, Ó Ñ Ö ÙÛÖ Ñ Ö ÞÖØÖÚ ÛàÔ ß ÒÛàÔ. ÛÙ Ì Ò ÕÌ Ó Ó ÑØ ÙÌÓÔ ÛÌÒÌÛ. `ÛÖ ÛÌ ÒÖÚ ÙÛÖ Ø ÝÌ Ö ÛÖÜ ÌØÖÜ Ì ÔÌ ÌÕ àù Ú.. Ò ÞÖÚ /ÔÛ Ú Û Ú `ÞÖÒ Ú Ü.»ÖÜÙ Ñ Ú Û Ú» ÛØÖ ÖÒÌàÚ Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Καλή επιτυχία! Τελείωσαν τη Δευτέρα 5 Ιουνίου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τον κύριο όγκο των υποψηφίων, με την εξέταση στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Ως τη Δευτέρα 11 Ιουνίου θα συνεχιστούν οι εξετάσεις των υποψηφίων από τα ΕΠΑΛ. Στις 15 Ιουνίου αρχίζουν και οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα αποτελέσματα των υποψηφίων και επίτευξη των στόχων τους και συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθειά τους! Μ.Μπ. Να καθαριστούν! Ιδιαίτερα προβληματική είναι η κατάσταση των χώρων πρασίνου μέσα κι έξω απ τα σχολεία. Εντός των προαυλίων όπου υπάρχουν χώροι με δέντρα και φυτά είναι παραμελημένοιο, γεμάτοι ξερόχορτα, αλλά και εκτός, όσα παρτέρια ή χώροι πρασίνου υπάρχουν είναι, επίσης, πνιγμένοι στα ξερά αγριόχορτα και τα σκουπίδια. Κατανοούμε τα προβλήματα από την έλλειψη προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, αλλά θα έπρεπε να υπάρξει μέριμνα και για τους χώρους αυτούς, ώστε σιγά-σιγά με πρόγραμμα και οργάνωση να καθαριστούν και να φροντιστούν. Τα περισσότερα προβλήματα παρουσιάζονται σε σχολεία σε περιοχές μακριά από το κέντρο ή κεντρικά σημεία της πόλης. Και σίγουρα δεν είναι εικόνα που πρέπει να αντικρίζουν οι μαθητές των σχολείων μας! Μ.Μπ. Πάλι καλά! Αλλά δεν... αρκεί! Πάλι καλά που υπάρχουν και οι Παγκόσμιες ημέρες, όπως πρόσφατα η 5η Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, για να θυμόμαστε και να κάνουμε κάποια δράση, τιμής ένεκεν! Αν και δεν αρκεί μια δράση. Χρειάζεται μεγαλύτερη κινητοποίηση των συλλόγων που έχουν ως σκοπό στην προστασία του περιβάλλοντος και συχνές δράσεις μέσα στην πόλη. Βεβαίως, θα σκεφτεί κάποιος ότι εν μέσω οικονομικής κρίσης, φτώχειας και μνημονίων δε μένει μυαλό και όρεξη για το περιβάλλον. Εν μέρει σωστό, αλλά το ένα δεν πρέπει να αποκλείει το άλλο, και ειδικά όταν μιλάμε για το «σπίτι» που θα «φιλοξενήσει» και τις επόμενες γενιές, το οποίο πρέπει να είναι καθαρό και φιλικό προς τα παιδιά μας! Θα μπορούσαν οι αρμόδιοι του Δήμου σε συνεργασία με τις δημοτικές παρατάξεις και με την εθελοντική ομάδα «Φίλοι του Άλσους» να απλώνουν τη δράση σε όλη την πόλη και να οργανωθούν παρεμβάσεις από μικρές ομάδες εθελοντών με δεντροφυτεύσεις, ανθοφυτεύσεις, καθαρισμό και φροντίδα των ήδη υπαρχόντων χώρων πρασίνου! Μ.Μπ. ΤΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ; Μία σε Παγκόσμια κλίμακα επιβολή του Κομμουνισμού, όπως τον ξέρουμε ή έστω, όπως μας τον προτείνει το ΚΚΕ (;) ή η επιβολή με κάποιο τρόπο στους κεφαλαιοκράτες, της αποδοχής ως δίκαιη λύση των δεινών του πλανήτη, ενός κάτω από κανόνες και όρους ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ;;; Σσσ... Μια παύση δευτερολέπτων παρακαλώ για... περίσκεψη και συνεχίζουμε! Εγώ θα ψήφιζα ασυζητητί ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ!!! Και μάλιστα; Υπό το πρίσμα και την εκδοχή, μιας Παγκόσμιας Συμφωνίας Κυρίων! Όχι απαραιτήτως μιας Παγκόσμιας Κεντρικής Διακυβέρνησης, αλλά, μιας Παγκόσμιας Εγγυήτριας Δύναμης Απονομής Δικαίου!!! Γι αυτό θα αρκούσε -πιστέψτε με- ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΘΕΣΗ! Ώστε να ναι όοοολες οι χώρες του Πλανήτη μας, κάτι ΣΑΝ τους νομούς (και τα διαμερίσματα) μιας μικρογραφίας του ελληνικού κράτους, όπως ήδη το γνωρίζουμε!!! Μια κεντρική πολυπρόσωπη (ώστε να εκπροσωπούνται ει δυνατόν περισσότερες κοινωνικές τάξεις και επαγγέλματα) εξουσία, η οποία θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με κράτη (νομαρχίες) και κατά τόπους κυβερνήσεις (βλέπε: Νομάρχες, Δημάρχους, Κοινοτάρες κ.λπ.)! Έτσι! Αφού ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ όλα τα επί μέρους θέματα, θα καθορίζεται ΚΕ- ΝΤΡΙΚΑ το ίδιο επίπεδο μισθών στο κράτος ας πούμε «Έβρος», όσο και στο κράτος πάλι ας πούμε «Χανίων» Κρήτης!!! Όχι, άλλοι μισθοί στο «Ρέθυμνο» κι άλλοι στον νομό (κράτος) «Ιωαννίνων» για ίδια παροχή υπηρεσίας! Ή για την ίδια ποσότητα γεωργικών προϊόντων! Ίδιο κόστος παντού!!! Επίσης, όχι άλλα προνόμια στην περίθαλψη και όρια συνταξιοδοτήσεων, στη Βόρειο Κορέα ή Βιετνάμ, και άλλα στη Φινλανδία ή Γερμανία!!! Γιατί όντως! ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝ- ΘΡΩΠΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, αλλά; ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ!!! Που σημαίνει; Πλήρης εφαρμογή του ρητού: «Να μην κάνεις στον άλλον, αυτό που ΔΕΝ θα θελες να κάνουν οι άλλοι σ εσένα»!!! ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ!!! Και τίποτ άλλο!!! Μ.Κ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ... υπάρχει κι άλλη... «ΟΥΤΟΠΙΚΗ ΛΥΣΗ»!!! Αυτή της απόλυτης εσωτερικής μετανάστευσης ή... Ειρηνικής και Εθελοντικής Ανταλλαγής Πληθυσμών!!! (Επιστρατεύστε την φαντασία σας παρακαλώ). Θα μπορούσε -ποιητική αδεία πάντα- να γίνει σε κάθε χώρα, σύμφωνα με τον αριθμό των κομματικών απόψεων, αλλά και της Γεωγραφικής ιδιομορφίας των! Π.χ. και παρακαλώ σας, δείτε το ως... ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ κι όχι... κατά κυριολεξία! Στην Ελλάδα για παράδειγμα, έχουμε τις εξής εμφανείς πολιτικές τάσεις! Πολύ Δεξιά! Δεξιά! Κεντρώα ας πούμε ΠΑΣΟΚ! Και Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και την Αριστερά του ΚΚΕ!!! Λοιπόν! Προτείνω! (το επαναλαμβάνω: ΠΡΟ-ΤΕΙ-ΝΩ!!! Προς άρσιν κάθε παρεξήγησης! Είπαμε: Έτσι για να γίνει... κουβέντα στα καφενεία που... με διαβάζουνε!!!) Το μεν ΠΑΣΟΚ σύσσωμο, να μετανάστευε οικειοθελώς και να καταλάβει όοοολη την Κρήτη! Το χωράει και... περισσεύει! Ειδικά τώρα! Η Ν.Δ.; Θα παρακαλούσα να... καταλάμβανε τον χώρο Πελοποννήσου άντε και Θεσσαλικού κάμπου ως... πολυπληθέστερη! Ειδικά τώρα! Το ξαναλέω! Το δε ΚΚΕ ας πάγαινε στην πανέμορφη Ήπειρο και ο ΣΥ- ΡΙΖΑ παρακαλώ, ας μετακόμιζε συν γυναιξί και τέκνοις, σε κοτζάμ Μακεδονία και Θράκη! Αφήνω τα πανέμορφα νησιά μας, στις... άλλες κομματικές συνιστώσες του πολιτικού μας παζλ. Έτσι! Το κάθε εν Ελλάδι κόμμα με τους φανατικούς ψηφοφόρους του, να αποτελεί ένα... αυτόνομο και αυτοδιοίκητο κράτος!!! Αφού η συνύπαρξη και η Δημοκρατία μας κάθεται τόσα χρόνια στον λαιμό σαν βραχνάς, κι αφού μια ζωή, τραβάει ο ένας το χαλί, κάτω απ τα πόδια του άλλου κι αφού επί γενεές γενεών ακούω πως, η μια κυβέρνηση αφήνει στην άλλη που την διαδέχεται, ΚΑ- ΜΕΝΗ ΓΗ!!! Ο.Κ. Ας χωριστούμε στα αντίστοιχα και κατά... απλήν αναλογία (όσον αφορά τις εκτάσεις) ώστε να εφαρμόζουμε για μας και μόνο, αυτά που αποτελούν πιστεύω μας! Κι ας γίνουμε το... θέατρο ευγενούς άμιλλας για τους... τουρίστες (αλλά ΚΑΙ για μας τους ίδιους) διαπιστώνοντας, τις δυνατότητες εν τω γίγνεσθαι κι όχι... στη θεωρία, της εφαρμογής της κάθε ιδεολογίας (!!!) χωρίς αντιπολίτευση!!! 1. (Αυτό βέβαια, δοκιμάστηκε επί χρόνια επί Σοβιετικής Ένωσης και...μάλλον απέτυχε! Εννοώ, την εξαφάνιση με κάθε τρόπο φωνών και κομμάτων αντιπολίτευσης!!! Οπότε,... έχουμε ένα -κακό- προηγούμενο). 2. (Μόνο στην εφαρμογή της... ΟΥΤΟΠΙΚΗΣ περίπτωσης που σας προτείνω, μιλάμε για ΕΘΕ- ΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ιδεολογικών στρατοπέδων). 3. (Άλλωστε, ένα παιχνίδι φαντασίας είναι! Μην κολλάτε...). Αν το καλοσκεφτείτε, θα αποτελούσαμε ίσως, το πιο χρήσιμο εφαρμοζόμενο πείραμα επί γης! Με πολλαπλά οφέλη! Ηρεμία των κατοίκων, λόγω ομογενοποίησης απόψεων, επιθυμιών, στοχεύσεων, επιδιώξεων, κ.λπ., και ΑΜΕΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ!!! Θα ήταν απολύτως εύκολη η ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ενός εκάστου αλλά και του συνόλου, των όσων αποτελούν αυτές τις (κομματικές) ομάδες-κράτη!!! Κυβέρνηση Τσίπρα σε Μακεδονία-Θράκη, κυρίας Παπαρήγα στην Ήπειρο, Σαμαρά σε Θεσσαλο-Πελοπόννησο και Βενιζέλου στη λεβεντομάνα Κρήτη! Τι όμορφο για να ναι αληθινό, ρε γαμώτο!!! Τι όμορφο!!! Σαν όνειρο... θερινής νυχτός!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ως Όμηρος της ξέφρενης φαντασίας μου, που... ο γιατρός μου πρότεινε να την... μοιράζομαι που και που, για... να εκτονώνομαι!!! Κι αυτό κάνω! Με την... άδειά σας! Μη με... (παρ)εξηγείτε!!! ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Το διάστημα αυτό εκατοντάδες λαϊκές οικογένειες θα αντιμετωπίσουν άμεσα οξυμένο πρόβλημα με τη μείωση των θέσεων στους παιδικούς σταθμούς σε όλους τους Δήμους της χώρας και των μεγάλων αστικών κέντρων, ως αποτέλεσμα της δραστικής μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης προς την Τοπική Διοίκηση κατ εφαρμογή των μνημονίων και της δανειακής σύμβασης, του Καλλικράτη, και των απολύσεων των συμβασιούχων. Στο Δήμο του Περιστερίου, με πρόσχημα την ακαταλληλότητα των κτιρίων και τη μέθοδο της συγχώνευσης έχουν ήδη κλείσει 3 παιδικοί σταθμοί. Τώρα μεθοδεύεται το κλείσιμο τουλάχιστον ενός ακόμη (πρώην ΙΒΣΑ) ενώ μεθοδεύεται το κλείσιμο άλλων δύο. Οι σταθμοί έμεναν επί σειρά ετών σε άθλια κατάσταση και με υψηλά ενοίκια για να κερδοφορούν οι ιδιώτες μέχρι να τους κλείσει η Διοίκηση, επικαλούμενη την κατάσταση που η ίδια δημιούργησε και τον Καλλικράτη που και η ίδια ψήφησε. Επιπλέον μεθοδεύεται μείωση του προσωπικού με τη λήξη των συμβάσεων 23 εργαζομένων με σύμβαση 11μηνη μέσα στον Ιούλη ενώ ήδη από πέρυσι υπήρχαν 50 κενές οργανικές θέσεις και στο διάστημα αυτό συνταξιοδοτήθηκαν αρκετοί εργαζόμενοι. Η Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα Περιστερίου υπερασπίζεται το δικαίωμα κάθε εργατικής λαϊκής οικογένειας να είναι τα παιδιά της σε παιδικούς σταθμούς, χωρίς καμία πληρωμή. Οι παιδικοί σταθμοί να στεγάζονται σε κατάλληλα κτίρια, να είναι στελεχωμένοι με έμπειρο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, καλά αμειβόμενο και με σταθερές εργασιακές σχέσεις. Καλεί τους εργαζόμενους, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς της πόλης να αγωνιστούν, ώστε άμεσα να μην κλείσει κανένας παιδικός σταθμός και να δημιουργηθούν νέοι, ώστε να καλυφθούν όλες οι λαϊκές ανάγκες. Να μην απολυθεί κανένας συμβασιούχος εργαζόμενος στους παιδικούς σταθμούς και να μονιμοποιηθούν χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να καταργηθούν οι πληρωμές. Τα καθημερινά οξυμμένα προβλήματα των λαϊκών οικογενειών, όπως αυτό της έλλειψης βρεφονηπιακών σταθμών και της πληρωμής τροφείων, να αντιμετωπιστούν με ενιαίο πλαίσιο αιτημάτων που θέτει στο επίκεντρο της δράσης τη μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα και την αποκλειστικά δημόσια υγεία και παιδεία. Την υπεράσπιση και διεύρυνση των κατακτήσεων του εργαζόμενου λαού μέχρι την οριστική λύση που θα προκύψει όταν γίνει ο λαός ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει.

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012 Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αθήνας επεσήμανε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2012, έργα με στόχο την βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος της Δυτικής Αθήνας: «Η 5 η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον. Είναι σαφές ότι η προστασία του περιβάλλοντος, η οικολογία, το πράσινο, η βιοποικιλότητα είναι κρίσιμης σημασίας για τον άνθρωπο και το μέλλον του. Ειδικά στην εποχή μας, όπου η ένταση της αστικοποίησης, η τσιμεντοποίηση των πόλεων, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η κάθε είδους ρύπανση έχουν διαμορφώσει νέες συνθήκες σε σχέση με το παρελθόν. Η προστασία, όμως, του φυσικού περιβάλλοντος δεν είναι μια συγκυριακή ή εποχική διαδικασία. Είναι μια συνεχής διαδικασία. Είναι η ποιότητα ζωής. Είναι το μέλλον. Στη Δυτική Αθήνα καταβάλαμε κάθε προσπάθεια με πρωτοβουλίες, δράσεις και έργα, στο μέτρο που επιτρέπει η συγκυρία, για να βελτιώσουμε το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 5 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος Σε αυτό, ακριβώς, το πλαίσιο εντάσσονται τα παρακάτω έργα συνολικής δαπάνης που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό 2012 της Περιφέρειας Αττικής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αθήνας: 1. Ανάπλαση της Λεωφόρου Θηβών με στοιχεία βιοκλιματικού χαρακτήρα Δήμου Αιγάλεω. 2. Κλειστό κολυμβητήριο και γυμναστήριο και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, Δήμου Αγ. Αναργύρων Καματερού. 3. Ανάπλαση και αναβάθμιση περιοχών, Δήμου Αγ. Βαρβάρας. 4. Ανάπλαση των οδών Προύσης, Μ. Αντύπα & Αγ. Βαρβάρας στους Δήμους Αιγάλεω και Αγ. Βαρβάρας. 5. Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων και επανάχρηση πρώην 20 ου Δημοτικού Σχολείου σε χώρους πρασίνου, Δήμου Ιλίου. 6. Ανάπλαση-Δημιουργία ποδηλατοδρόμου και διασφάλιση προσβασιμότητας επί της οδού Θηβών (Ιδομενέως έως Αγ. Νικολάου), Δήμου Ιλίου. 7. Ανακατασκευή πλατείας Ρίμινι και διαμόρφωση οδού Παναγούλη, Δήμου Ιλίου. 8. Διαμόρφωση πάρκου ιστορικής μνήμης στο στρατόπεδο Δ. Χαϊδαρίου. 9. Αγωγοί ομβρίων (οδών Λασκαράτου, Ρ. Φεραίου, Μ. Ασίας, Μυστρά, Δάφνης, Αιμιλίας) Δήμου Αγ. Αναργύρων Καματερού. 10. Συμπλήρωση δικτύων αγωγών ομβρίων Δήμου Αγ. Βαρβάρας. 11. Ενίσχυση αστικού πρασίνου στην περιοχή των οδών Ορυζομύλων και Λυκαβητού, Δήμου Αγ. Βαρβάρας. 12. Αποκατάσταση δασικής βλάστησης Συμπληρωματικές καλλιεργητικές φυτεύσεις στο Ποικίλο Όρος (περιοχή Ι, Κ, Λ ). 13. Αγωγοί ομβρίων (Ανθούπολη, Άσπρα Χώματα, Νέα Ζωή, Λόφος Αξιωματικών) Δήμου Περιστερίου. ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Και επιπλέον πρόσφατο έργο είναι η ολοκλήρωση του Άλσους Περιστερίου με τον συμβολικό τίτλο«άλσος-οικογένεια-ζωή» που ξεκίνησε τον Μάρτιο Έργο πνοής, έκτασης περίπου 28 στρεμμάτων, αποτελεί πραγματική όαση για τους πολίτες κάθε ηλικίας της Δυτικής Αθήνας. Διαθέτει πράσινες διαδρομές, σύγχρονες εγκαταστάσεις, υπαίθριο γυμναστήριο, παιδική χαρά, βιβλιοθήκη, υπαίθριο κουκλοθέατρο. Η ανάπλαση του έργου χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από την Περιφέρεια Αττικής με το ποσό των , (την τεχνική επίβλεψη είχε ο Δήμος Περιστερίου)». ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας Κώστας Παπαντωνίου δήλωσε σχετικά:«το όραμα για ένα έργο πνοής για την πόλη και τους δημότες του Περιστερίου όπως είναι η ανάπλαση του Άλσους έγινε πραγματικότητα. Είναι ένα έργο που αγκάλιασε και στηρίζει ο Περιστεριώτικος λαός, έργο κοινωνικής υποδομής που έγινε με τη συνεργασία και συνεννόηση του α και β βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η υπευθυνότητα και η συνέπεια για την ολοκλήρωση του έργου αποτελεί παράδειγμα.» Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης τόνισε:«πριν από λίγες ημέρες άνοιξε τις πόρτες το νέο ανακαινισμένο Άλσος της πόλης μας. Το όραμα έγινε πραγματικότητα. Η μεγαλύτερη«πράσινη γειτονιά» στον Δήμο Περιστερίου είναι γεγονός. Εκατοντάδες νέα δέντρα υψηλής βλάστησης και χιλιάδες θάμνοι και αρωματικά φυτά, προστέθηκαν στο νέο Άλσος. Αναμφισβήτητα, είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική παρέμβαση των τελευταίων χρόνων στο Περιστέρι, ένας«πνεύμονας ζωής», αναπνοής και περιπάτου, για όλη την Οικογένεια. Και πρόσθεσε:«η δημιουργία αυτού του ιδιαίτερα ξεχωριστού περιβαλλοντικού έργου, δεν θα είχε πραγματοποιηθεί αν δεν την είχε στηρίξει εξ ολοκλήρου οικονομικά, ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει με πράξεις και όχι με λόγια ότι στέκεται πάντα δίπλα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό, τον οποίο και ευχαριστούμε». ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΛΣΟΣ ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Σαράντα χρόνια από την καθιέρωσή της η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, μοιάζει περισσότερο από ποτέ αναγκαία για να θυμίζει σε όλους τις κλιματικές αλλαγές και τις αρνητικές τους επιπτώσεις στη ζωή μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, δεν ασχολήθηκαν σοβαρά με το περιβάλλον από το οποίο εξαρτάται ολοκληρωτικά η ζωή. Δεν το προστάτεψαν και δεν διαφύλαξαν τους πόρους του κάνοντας αλόγιστη χρήση, σαν να μην επρόκειτο να το παραδώσουν στις επόμενες γενιές, τουλάχιστον έτσι όπως το πήραν. Σιγά-σιγά όμως με τις καθημερινές προσπάθειες και την ευαισθητοποίηση ορισμένων ανθρώπων, αλλά και με την ενημέρωση, η συμπεριφορά μας προς το περιβάλλον αρχίζει ν αλλάζει. Όσα όμως γίνονται εξακολουθούν να είναι λίγα μπροστά στις καταστροφές που υφίσταται καθημερινά το περιβάλλον και χρειάζονται να γίνουν ακόμη περισσότερα. Χρειάζεται συλλογική δουλειά από μικρούς και μεγάλους για την προστασία του πλανήτη και την εξοικονόμηση των πόρων που θα δώσουν ζωή στις νέες γενιές. Ο Δήμος Περιστερίου στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος διοργάνωσε πολύχρωμες και δημιουργικές δράσεις μέσα στο χώρο του νέου Άλσους. Γεωπόνοι του Δήμου ευγενικά και πρόθυμα έδιναν συμβουλές στους επισκέπτες και φίλους του Άλσους για φυτά και Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Β. Λώλος με τους γεωπόνους του Δήμου Μ. Χρόνη και Κ. Μίχα Ο αντιδήμαρχος Τ. Θεοδωράκος, η Μ. Ευαγγελίου με μέλη της ΕΟΠΠ (Εθελοντική Ομάδα Πολιτών Περιστερίου) πούρα - δώρα - αξεσουάρ - είδη καπνιστού κήπους, πολύ χρήσιμες στη συγκεκριμένη εποχή όπου φυτά και λουλούδια είναι στην καλύτερη ανθοφορία τους. Παράλληλα εθελοντές του Άλσους Περιστερίου είχαν αναλάβει να ενημερώσουν τους μικρούς επισκέπτες, μέσα από παραμύθια και τραγούδια, για τη μεγάλη σημασία που έχει στη ζωή μας η ανακύκλωση και η προστασία του περιβάλλοντος. Τα παιδιά με πολύ χαρά και κέφι συμμετείχαν στις δράσεις, που ήταν γι αυτά ένα διασκεδαστικό παιχνίδι. Μερικά μεγαλύτερα επισκέφθηκαν και τους πάγκους των Γεωπόνων οι οποίοι τους πρόσφεραν σποράκια φακής σε κεσεδάκια με βαμβάκι, τα οποία Η Μ. Ευαγγελίου, διαμερισματική σύμβουλος, εθελόντρια στην ομάδα Φίλων του Άλσους σε λίγο διάστημα θα πρασίνιζαν και θα στόλιζαν το σπίτι τους. Όσοι βρέθηκαν στο χώρο των δράσεων είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και χρήσιμες συμβουλές για πυρόσβεση από μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτών Περιστερίου. Ένα σύγχρονο spa στο κέντρο του Περιστερίου Παραδοσιακές και σύγχρονες θεραπείες σε τιμές προσιτές σε όλους...! Μια όαση χαλάρωσης και αναζωογόνησης Ένας χώρος ευεξίας, υγείας, αποτοξίνωσης, χαλάρωσης, ομορφιάς που παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας Διεύθυνση: Κνωσσού 6 Τηλέφωνο: Δευτέρα έως Παρασκευή 9 π.μ. - 9 μ.μ. Σάββατο 10 π.μ. - 6 μ.μ.

5 Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ βρίσκονται σε αδιέξοδο, διότι δυσκολεύονται να προμηθευτούν τα φάρμακά τους: οι φαρμακοποιοί έχουν σταματήσει να χορηγούν με πίστωση τα φάρμακα και οι ασφαλισμένοι δεν μπορούν να τα αγοράσουν λόγω της οικονομικής τους κατάστασης αλλά και του υψηλού κόστους πολλών σκευασμάτων. Τα δημόσια νοσοκομεία είναι υπό κατάρρευση αφού δεν μπορούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα υλικά για τη νοσηλεία, την περίθαλψη ακόμα και την απλή εξέταση των ασθενών. Χιλιάδες ασφαλισμένοι που πάσχουν από βαριές και χρόνιες παθήσεις (καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς μεταμοσχευμένοι, ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας κ.ά.), ζουν με την καθημερινή αγωνία εύρεσης του απαραίτητου για την ασθένειά τους σκευάσματος. Από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ σε φαρμακείο, αναζητούν οι ασθενείς και οι ασφαλισμένοι τα φάρμακα που είναι αναγκαία για την ομαλή εξέλιξη της θεραπείας τους, με τους βαρύτερα νοσούντες να αγωνιούν και για την ίδια τους τη ζωή. Ο υπηρεσιακός αρμόδιος υπουργός κ. Χρήστος Κίττας πέτυχε συμφωνία με εκπροσώπους φαρμακευτικών εταιρειών, οι οποίοι από την Τρίτη 5 Ιουνίου, άρχισαν να προμηθεύουν τα νοσοκομεία με φάρμακα για τον καρκίνο κι άλλα σοβαρά ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις των Κ.Α.Π.Η. του μηνός Ιουνίου, που μεταξύ των άλλων είναι: Παρασκευή 8 Ιουνίου π.μ. Ομιλία του παθολόγου Ιατρού Θ. Κοντοβαζαινίτη με θέμα «Καρδιοπάθειες & αιτίες που τις προκαλούν» Δευτέρα 11 Ιουνίου μ.μ. Εορταστική εκδήλωση στο Άλσος Περιστερίου, σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο Περιστερίου για το καλοκαίρι 5ο Κ.Α.Π.Η. (Μπουρνάζι) ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κ.Α.Π.Η. Τρίτη 12 Ιουνίου π.μ. Εκδήλωση για το καλοκαίρι 6ο Κ.Α.Π.Η. (Αγ. Τριάδα) Τρίτη 12 Ιουνίου π.μ. Ομιλία από την Ψυχοθεραπεύτρια 3ο Κ.Α.Π.Η. (Βάρναλη) Φώφη Τριγάζη με θέμα «Παρελθόν, παρόν & μέλλον» Τετάρτη 13 Ιουνίου μ.μ. Εκδήλωση για το καλοκαίρι 8ο Κ.Α.Π.Η. (Αγ. Ιερόθεος) Πέμπτη 14 Ιουνίου π.μ. Εκδήλωση για το καλοκαίρι 2ο Κ.Α.Π.Η. (Νέας Ζωής) Παρασκευή 15 Ιουνίου π.μ. Εκδήλωση για το καλοκαίρι 1ο Κ.Α.Π.Η. (Ανθούπολης) Τρίτη 26 Ιουνίου π.μ. Ομιλία της Νοσηλεύτριας με θέμα «Θερμοπληξία και αφυδάτωση» νοσήματα. Η προμήθεια φαρμάκων ομαλοποιείται, ενώ η πληρωμή τους θα γίνεται με την παραγγελία και την παράδοση. Οι ασφαλισμένοι του ΕΟ- ΠΥΥ όμως θα συνεχίσουν να πληρώνουν από την τσέπη τους τα φάρμακά τους, καθώς, παρά την εκταμίευση 200 εκατομμυρίων ευρώ από την κυβέρνηση για την εξόφληση μέρους των 340 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι το χρέος προς τους φαρμακοποιούς, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος επιμένει και απαιτεί την εξόφληση του συνολικού ποσοστού, για να αρχίσει την χορήγηση των φαρμάκων στους ασφαλισμένους. Η οικονομική κρίση που βαθαίνει, αποκαλύπτει όλο το «παγόβουνο», το μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης του δημόσιου συστήματος υγείας στη χώρα μας. Ως τώρα οι κυβερνήσεις φρόντιζαν να το καλύπτουν, στηρίζοντας τη λειτουργία του σε «δανεικά», σε οικονομικά «κόλπα» και «αλχημείες», όπως μεταφορά κονδυλίων από παροχή σε παροχή. Όμως, παρ όλα τα τεχνάσματα, η «κορυφή του παγόβουνου» αποκαλυπτόταν πού και πού. Θυμόμαστε όλοι τις συχνές στάσεις χορήγησης φαρμάκων από τα φαρμακεία στους ασφαλισμένους με πίστωση, τις εικόνες με τα ράντζα στα νοσοκομεία, τις ατέλειωτες ουρές από νωρίς το πρωί στα ιατρεία του ΙΚΑ, τις εκκλήσεις για παροχή θεραπείας και νοσηλείας από ασθενείς με βαριές παθήσεις 8ο Κ.Α.Π.Η. (Αγ. Ιερόθεος) Στόχος του Δήμου Περιστερίου, είναι να στηρίξει το σύγχρονο Σχολείο συνιστώμενη θεραπεία, έγινε μετάσταση με αποτέλεσμα να χρειάζεται να αντιμετωπίσω εκ νέου ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κινδυνεύω να χάσω τη ζωή μου, αλλά ενώ προσπαθώ να διατηρήσω την ελπίδα και τα όνειρά μου, ενώ καθημερινά παλεύω να είμαι ψυχικά δυνατή για να αντιμετωπίσω τα προβλήματα, έρχονται τώρα να με κάνουν να χάσω την ελπίδα, έρχονται να μου κόψουν το όνειρο. Με ποιο δικαίωμα ο κ. Λοβέρδος μιλάει ενώ είναι ένας από τους υπεύθυνους για την κατάσταση; Με ποιο δικαίωμα δηλώνει ότι κάποιοι πρέπει και να πεθάνουν; Πώς λέει ότι το πρόβλημα προκλήθηκε επειδή η υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει λύση, επειδή υπάρχει ακυβερνησία; Εμείς ξέρουμε τι συμβαίνει χρόνια τώρα, εμείς που ζούμε καθημερινά με την αγωνία της επιβίωσης», τόνισε με οργή η Αναστασία και συνέχισε: «Από πέρσι αρχίσαμε να βλέπουμε τα πρώτα προβλήματα στη νοσηλεία μας, όταν δεν υπήρχαν τα απαραίτητα υλικά στα νοσοκομεία για τη χορήγηση των φαρμάκων μας. Για τη χημειοθεραπεία δεν υπήρχαν οι κατάλληλες βελόνες για την είσοδο του συστήματος χορήγησης του φαρμάκου και με τρυπούσαν είκοσι φορές με άλλες βελόνες, ώστε να επιτευχθεί η χορήγηση. Εδώ και τρεις μήνες άρχισαν να μου λένε ότι τα φάρμακα που απαιτούνται, για τη θεραπεία μου, δεν υπάρχουν. Αναζήτησα στα ογκολογικά νοσοκομεία τα φάρμακα χωρίς αποτέλεσμα. «Αν έχεις να τα πληρώσεις μπορείς να τα πάρεις από (συνέχεια στη σελίδα 8) τονίζει ο αντιδήμαρχος Παιδείας Θεόδωρος Αρβανίτης Σχετικά με την ανακοίνωση στον τοπικό Τύπο για τα προβλήματα των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έτσι όπως έχουν καταγραφεί από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών «Έλλη Αλεξίου», ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Θεόδωρος Αρβανίτης παρατηρεί και ξεκαθαρίζει τα εξής: «Ο Δήμος Περιστερίου στα πλαίσια των δυνατοτήτων που καθορίζονται από την χρηματοδότηση για την συντήρηση των Σχολείων, κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες που ανακύπτουν σχεδόν καθημερινά. Το κτιριακό στην πόλη μας είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο και μόνο ένα Δημοτικό Σχολείο -το 28 ο - είναι σε ενοικιαζόμενο κτίριο. Για το συγκεκριμένο σχολείο υπάρχει η κ.λπ. Ώσπου ήρθε η οικονομική κρίση να εμφανίσει την πραγματική εικόνα της δημόσιας υγείας, να αποκαλύψει την απαξίωσή της από τις πολιτικές των κυβερνήσεων που κυβέρνησαν τα τελευταία σαράντα χρόνια τη χώρα. Γεγονός που ακούσαμε να παραδέχονται και να ομολογούν εκπρόσωποι των κομμάτων που κυβέρνησαν, υποψήφιοι για τη νέα κυβέρνηση, σε τραπέζια προεκλογικών συζητήσεων. «Έγιναν λάθος επιλογές, ακολουθήθηκαν λάθος τακτικές» και άλλα τέτοια απολογητικά λόγια ακούγονται στην προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα: πώς το αυτονόητο, το δικαίωμα δηλαδή του πολίτη στην υγεία, στα νοσήλεια και στα φάρμακα, καταπατήθηκε, πώς το δημόσιο και δωρεάν αγαθό, για το οποίο οι εργαζόμενοι πληρώνουν κάθε μήνα με τις εισφορές τους, έγινε αντικείμενο εμπορεύματος και κερδοσκοπίας, πώς τα αποθέματα των ασφαλιστικών ταμείων καταληστεύτηκαν και έπεσαν «θύματα» των τοξικών ομολόγων. Και το σπουδαιότερο γιατί το κράτος δεν αποδίδει το δικό του μερίδιο που οφείλει προς τα Ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ εδώ και πολλά χρόνια. Το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται, λοιπόν, σε ένα φαύλο κύκλο χρεών, που έχει ξεκινήσει από τη στιγμή ακόμη της γέννησής του. Και σήμερα ο ΕΟΠΥΥ οφείλει πάνω από 3 δισ. ευρώ σε όλους τους παρόχους (φαρμακοποιούς, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, ΕΣΥ και γιατρούς), τα οποία δεν μπορεί να εξοφλήσει. Η ταλαιπωρία και η απόγνωση των χιλιάδων ασθενών και ασφαλισμένων βρίσκεται στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι σημερινό. Και δεν εξαρτάται, βεβαίως, από τη μη διακυβέρνηση της χώρας που σημαίνει τη μη απορρόφηση της δόσης του δανείου, που σημαίνει ότι πάλι χρειαζόμαστε δανεικά. Το πρόβλημα δε θα λυθεί αν δεν ψάξουμε να διορθώσουμε τις αιτίες που προκαλούν τη συχνή «ασφυξία» στο σύστημα: την κερδοσκοπία των φαρμακευτικών εταιρειών και εμπλεκομένων στη διακίνηση φαρμάκων, τη μη απόδοση των οφειλομένων από το κράτος προς το σύστημα, την προώθηση των κονδυλίων που προορίζονται για την υγεία για την κάλυψη άλλων οικονομικών «κενών», τα οποία δημιουργήθηκαν από την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος. Αν αυτά δεν αντιμετωπιστούν πάλι η δημόσια υγεία θα μπει στην εντατική και πάλι οι ασφαλισμένοι θα είναι σε απόγνωση. Μας κόβουν την ελπίδα, τα όνειρα, τη ζωή! «Η ταλαιπωρία μας δεν είναι τωρινό πρόβλημα» δήλωσε αποκλειστικά στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» η Αναστασία Δ. (τα στοιχεία της είναι στη διάθεση της εφημερίδας μας) η νεαρή συμπολίτισσά μας, που παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «Έθνος», απ την οποία ξεκίνησε η δημοσιοποίηση του θέματος. «Διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού πριν από 3 χρόνια, ο οποίος προχώρησε κάνοντας μετάσταση στα οστά. Έχω κάνει δυο μαστεκτομές και, ενώ ακολούθησα την υπ αριθμ.140/ απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ορίζεται τιμή μονάδος για την αγορά οικοπέδου. Επίσης υπάρχει η υπ αριθμ.1425/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία καθορίζεται η τελική τιμή μονάδος σε 650 /τ.μ. για την εδαφική έκταση του οικοπέδου και 200 /τ.μ. για τα υπάρχοντα κτίσματα. Πρέπει να τονιστεί τέλος ότι εντός του Ιουνίου το θέμα θα τεθεί σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Σ.Κ., με δεδομένο ότι η προθεσμία για την αγορά του οικοπέδου λήγει στο τέλος Αυγούστου Τα σχολικά κτίρια στο Δήμο μας, στην πλειοψηφία τους, παρουσιάζουν ικανοποιητική εικόνα. Υπάρχουν βέβαια ελλείψεις που αφορούν τον εξοπλισμό κάθε είδους όμως και στον τομέα αυτό υπάρχει συνεχής βελτίωση. Στόχος του Δήμου Περιστερίου, παρά τα γενικότερα προβλήματα της χώρας μας, είναι να στηρίξει το σύγχρονο Σχολείο. Βέβαια κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες τα βήματα είναι πράγματι αργά. Συγκεκριμένα η τακτική επιχορήγηση (2 η Δόση 2012) έχει καθυστερήσει αρκετά με αποτέλεσμα να δυσκολεύει η υλοποίηση του προγραμματισμού μας. Όσον αφορά στη λειτουργία της Δ.Ε.Π., πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, δίνεται πάντοτε ο λόγος σε όλες τις φωνές της Εκπαιδευτικής Κοινότητας στην πόλη μας. Συγκεκριμένα με τις αποφάσεις της μέχρι σήμερα έχει συμβάλλει στη δίκαιη κατανομή της επιχορήγησης, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των Σχολείων. Τέλος πρέπει να καταστεί σαφές ότι η διεκδίκηση περισσοτέρων κονδυλίων για την εκπαίδευση, δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα πλαίσια ενός οργάνου, αλλά είναι γενικότερο ζήτημα που αφορά τα περιφερειακά και κεντρικά όργανα της Αυτοδιοίκησης».

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 7 IoÜÔ ÖÜ 2012 ßÜÞÖ ÜÔ Ó Ñ ØÖÙà ÖÜ ÖÓ Ú ÒÌ Õ ØÖÙà Ö ÒàÔÌ ÛÖ É ˇÜ ÛÌØÖ ßÜÞÖÒÖ ÑÖ ÌØ ÌÞÖ- ÓÌÔÖ, Û ÙÜÙÛ Û Ñ ÙÛÖ ÞÌ Ñ Û ÒÌ ÛÖÜØ Û Ú Ñ ˇÌ ÔˇØà- Ô Ú Ü ØÕ Ú. Ú ØÖÙà Ö Ö ÌÙàÛÌØ ÑÖÚ ÑÖÙÓÖÚ ÌØ Ò ÓÉ ÔÌ ÖÒÌÚ Û Ú ÔˇØà ÔÌÚ ßÜÞ ÑÌ Ú ÒÌ ÛÖÜØ- ÌÚ, Ñ ÔÖ Û ÛÌÚ Ñ Ñ Û ÙÛ - ÙÌ Ú, Ö àú ÜÛÌ Ú Ü ØÞÖÜÔ ÙÛÖ Ñ ˇÌ ÛÖÓÖ, Ñ ÝÖØÖ Ö ÖÜ - ÔÛ àú ØÖÚ ÛÖ É ˇÓÖ Ô ÛÜ- Õ Ú Ñ ÒÌ ÛÖÜØ Ú, àú ØÖÚ Û Ô Ñ ÒÒ Ì Ø Ì Ñ Û Ô Ö ÖÛ - Û, àú ØÖÚ Û Ô ßÜÞÖÙÜ ÔˇÌÙ Ñ Û Ô ÖÙÜ ÑØ Ù, àú ØÖÚ ÛÖÔ ÛØÖ Ö Ñ Û Ô Ì ÔÛ Ù Ì Ñ- ÝØ Ù Ú Ñ Ý ÔÌ ØàÙ Ú ÛÖÜÚ. ÖÜÙ Ñ ÓÖÔ ÑÖÛ Û ÛÖÜ ØÖÙà ÖÜ ÉØ ÙÑÖÔÛ - ÛÌØ ÙÛ Ô ÜÛÖÙÜÔÌ Ù Û Ú ÌÙàÛÌØ Ñ Ú Ü ØÕ Ú, ÙÛ Ô ÜÛÖ- ÔÛ Ò ß Ñ ÜÛÖÌÑÛ Ó Ù, ÙÛ Ú É ˇÜ ÛÌØÌÚ ßÜÞ ÑÌ Ú Ô ÑÌÚ Ñ ÙÛ Ñ Ô ÛØ ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ Ú, Û Ô ÛÌØ ßÜÞÖ ÜÔ Ó Ñ ÛÖÜ (A. Ñ ÉÖÜ Ò Ú). ÜÞÖ ÜÔ Ó Ñ ÛÖÜ ØÖÙà- ÖÜ Ì Ô Ö ÛØÖ ÖÚ ÖÜ ÒÒ ÒÖ- ÙÜÔ Ì ÖÔÛ, ÙÜÔÛÖÔ ÖÔÛ Ñ ÒÒ ÒÌ ØÖÜ Ô, ÓÌ Ù ÙÌ ÜÛÖ, Û Ì ÓÌ ØÖÜÚ ÙÛÖ ÞÌ, ÙàÓ Û - Ñ, ßÜÞ Ñ, ÔÌÜÓ Û Ñ, Ñ ÌÑ ÒàÔÖÔÛ àú ÌÔ ÖÙÜ ÔÖÒÖ ÙÌ Ó Ì ÖÓÌ Ô ÙÛ Ó.»ÌØ Ñ Ö ÜÛ Û ÙÛÖ ÞÌ Ì Ô : Ö É ÖÒÖ ÑÌ Ú Ñ ÖØ Ô ÑÌ Ú ÒÌ - ÛÖÜØ ÌÚ, ÙÜÔÌ Ù Ñ ÛÖ ÙÜÔÌ ÛÖ, Ö ÔàÙÛ ÑÌ Ú Ñ Ó ÖÜØ ÑÌ Ú Ñ ÔÖÛ ÛÌÚ, Ö - ØÖØÓ ÙÌ Ú Ñ Û Ñ Ô ÛØ, ÖÙÜ ÑØ Ù Ñ Û ÙÜÔ Ùˇ - Ó Û, Ö ÙÛ ÙÌ Ú Ñ Ö Õ ÌÚ, Ì ÑÝØ Ù Ñ ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ, Ö ÖÝ ÙÌ Ú Ñ Ö Ø ÕÌ Ú, Ö ÌÓ Ì Ø ÌÚ Ö ÛÖ ØÌÒˇÖÔ Ñ Ö ØÖÖ Û ÑÌ Ú ÛÖ ÓÌ ÒÒÖÔ. Ì ÓÌ Ù ÙÛÖ ØÖÙà Ö, Ö Û ÒÌ ÛÖÜØ ÛàÔ Ì ÓÌ - ØÖÜÚ ÙÛÖ ÞÌ àô, Ô ÛÜ ÙÙÖÔÛ ÜÔ Ó ÑÌ Ú Ñ Û ÙÛ ÙÌ Ú Ñ ÙÜ- ÞÔ ÙÜ ÑØÖÜ ÙÌ Ú, ÌØ Ø ÝÌÛ ÜÛÖ àú ßÌ Ô ÜÔ Ó ÑÖ ÙÜ ÔÖÒÖ ÒÌ ÛÖÜØ àô, ÖÜ ÉØ ÙÑÖÔÛ ÙÜÔÌÞàÚ ÙÌ Ñ Ô Ù ý, àú Ó ßÜÞÖ ÜÔ Ó Ñ ÖÔÛÖÛ Û. ÜÛ Ì Ô ÛÌÒ Ñ ÖÜ ÙÜÔ ÙÛ ßÛÖ ÓÖÔ ÑÖ Ñ ÔÌ Ô Ò ÛÖ ÛØÖ Ö Û Ú ÔˇØà Ô Ú ÛÖÓ - Ñ Ú Ü ØÕ Úý, ÖÜ ÌÑÛÖÚ Ö Û Ô ßÜÞÖÒÖ Ñ Ì ÞÌ Ñ Û ÓÌÛ ÝÜÙ Ñ Ñ ÔÌÜÓ Û Ñ ÛÖÜ ÙÛ Ù, Ö Û Ô Ö Ö ÔÛÒÌ ÛÖ É ˇÜ ÛÌØÖ ÔÖ Ó Û Ú Ü ØÕ Ú ÛÖÜ, ÛÖÔ Ì ÙÞ ÛÖ ØÖÖØ ÙÓÖ ÛÖÜ Ñ Û Ô ÖÒÖÑÒ ØàÓÌ Ô ÜÛÖ- Ø Ó ÛàÙ ÛÖÜ. Ù ÑÌ Ú ØÞÌ Ú Û Ú Ü ÖÙÛ Ù Ú ÛÖÜ ØÖÙà ÖÜ ÙÛ Ô ÛÖÓ Ñ ÛÖÜ Ü ØÕ Ñ Û Ô ßÜÞÖ ÜÔ Ó Ñ ÛÖÜ ÒÌ ÛÖÜØ Ì Ô : Û Ø - Ù Ô ÑÛ Ù Û Ú ÜˇÌÔÛ ÑÖ - Û Û Ú ÛÖÜ Ñ ÌÕ ÙÝ Ò Ù Û Ú ÌÒÌܡÌØ Ú Ñ ÛÖÜ ÙÌÉ ÙÓÖÜ Û Ú Ô ÛÜÕ Ú Ñ Û Ú Ì ÑÝØ Ù Ú ÛÖÜ. ˇÌ ÔˇØà Ô ÑÖ ÔÖÛ Û, Ö ÑÖ Ì ÔÌ, ÙÜ Ì ÔÌ, Ý Ò, ÙÜÔÛØÖÝ, Ì ÛÖÔ, ÙÞÖÒÌ Ö, ÌØ Ù Ñ ÖÓ, ÑÖ ÔàÔ, Ö- Ò ÛÌ, ˇÌÙÓÖ, ÙÜÔ ÙÛ Û Ö Ì Ô ÙÜ ÔÖÒÖ ØÖÙà àô ÖÜ ÙÞÌ- Û ÖÔÛ ÓÌ Ù Ö Û Ú Ñ - Ù ÌÚ Ó Ú ÖØ Û Ú ÜÔ Ó Ñ Ú Ñ Ô ÛÜ ÙÙÖÜÔ Û Ô ßÜÞÖ Ü- Ô Ó Ñ Û Ú ÖÓ Ú, Ö àú ÖÔÖ- Ó ÌÛ ÙÛ Ô ßÜÞÖÒÖ (. Ñ ÉÖÜ Ò Ú). ˇÌ ÑÖ ÔÖÛ Û ØÖÙà àô, Ö àú Ñ Ñ ˇÌ ØÖÙà Ö, Ì Ô ÓÖÔ Ñ. ØÖÑÌ Û ÙÜÔ - ÔÛ Ù Ñ ÒÒ ÒÌ Ø Ù Û Ú ßÜÞÖ ÜÔ Ó Ñ Ú ÙÜ ÑÌÑØ ÓÌ ÔàÔ ØÖÙà àô, Ó ØÖÙà - Ñ Ñ Û ÙÛ Ù Ñ ÙÞÌ Ù, ÖÜ ÓÖØÝàÔÌÛ ÛÖÙÖ Ö Û Ô Ö Ñ Ò ÛàÔ ØÖÙà àô, ÖÜ Û Ô ÖÛÌÒÖÜ Ô Ñ Û Ú ÙÞÌ ÙÌ Ú ÛÖÜÚ, ÖÙÖ Ñ Ö ÛÖ ÖÛÌ ÒÌ- ÙÓ Û Ú ÓÌÛ ÕÜ ÛÖÜÚ ÒÒ ÒÌ - Ø Ù Ú. ¾ É Ù ÑÌ Ú ØÞÌ Ú, Ñ Ì à, Ì Ô Û Ø Ù Û Ú ÜˇÌÔÛ ÑÖÛ Û Ú ÛàÔ ØÖÙà àô Ñ ÌÕ ÙÝ Ò Ù Û Ú ÌÒÌܡÌØ Ú Ñ ÛÖÜ ÙÌÉ ÙÓÖÜ ÙÛ ÙÜÒÒÖ Ñ ÛÖÜÚ Ì ÑÝØ Ù Ñ Ø Ù. Ø Ô Û ( ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à ) ¾ À¾ ¾ˆ` ¾ˆ À¾ ¾ˆ ¾ˆ ¾ˆ ¾ˆ ` À æû Ô Ó ÖÓÆ ØåÞÔÌ ÞØªÓ Ô ÑÆÔÌ ÓÌÛ Ø ÝâÚ, æ ÑÆ ÖÜ ØÖÙ ÖÑÆ Ô ÆØÌ Û ÒÌÝÛÆ Û Ú åùà. Ö å Ö â ÔÌ ÓÌ Û Ô.., ÖÜ ØæÙÝ Û âñ ÔÌ ÖÉ ÑâÚ ÓÌÛ Ø ÝâÚ. ÖçÓ ÆÔÖ Õ Ô, ÒÒÆ Û âé ÒÌ Û ÒÌÝÛÆ Û Ú Ñ ÓÌ ÛÖ Ø ÆÔà. ÓÌÛ Ø Ýª Û Ú ÛæØ Ú ª ÖÙÉâÙÛ ÑÌ Ûå ÛÖ ÑÖØåÛÙ ÓÌ Û Ú Ò ØÖÝÖØåÌÚ ÖÜ Ñ ÛÌåÞÌ ÛÖÔ Ùå Ø,» ÛÙÖÛ Ñ åäñö ÉÒâ ÌÛÌ, ÆÒÒ ÕÌ ÛÖÜÚ ÖÒ Û - ÑÖçÚ ÙÜÙÞÌÛ ÙÓÖçÚ Ñ ˇ ØÙÌ ÛÖ ØàÛÆˇÒ Ó ÙÛ Ô ÖÓÆ. ÑÜØå» ÑÖ ÆÔÔ Ô ÑÆÒÜßÌ æû Ö ØÖ Æ - ÖÜÚ, ÛÖÜ ØÖ Æ ÖÜ, ÛÖÜ Öç ÛÖÜ Ùå Ø ÌåÞÌ Ñ Û ˇâÙÌ ÓÆØÛÜØ Ú Ü ÌØÆÙ Ù Ú ÙÛ åñ ÛÖÜ ÒªÙÛ ØÞÖÜ Û ÉâÒ. âøþöôû ÙªÓÌØ Ö `ÜØ åö, ÓÌ ÜÛæ ÛÖ ØÖ ÛÖØ Ñæ ÓÆØÛ Ó ÛÖÜ ØÞ Öç ÛÖÜÚ Ô ÌÑ - ÑÖçÔ Ô ÑÜÉÌØÔªÙÖÜÔ Û Ô ÒÒÆ. Ô ÌåÔ ÜÔ ÛæÔ Ö ÒªÙÛ ØÞÖ, Ô ÌÑ ÑÖçÔ Ô ÑÜÉÌØÔªÙÖÜÔ Û Ô ÞØØ Ñ Ô ØÕÖÜÔ ÛÖÜÚ ÔÖ ÑÖ- ÑÜØ åöüú. Ô ÌåÔ ÜÔ ÛæÔ ØÌ Æ. ÖÜÚ ÔÖ ÑÖÑÜØ åöüú;» ¾ ¾ À¾` ` ¾ À ¾ ¾»Ì ÜÛªÔ Û Ô Ò ØÖÝÖØå ÑÜØå» ÑÖ ÆÔÔ ÌØ ÆÉ ÔÌ Û Ñ ÔÆÒ, æþ Û Ú ÌÔÌÛå Ú, ÒÒÆ Û ÆÒÒ Û ÑÆ Ó Ú, ÛàÔ ÒÌÑæÓÌÔàÔ ÙÜÓÝÌØæÔÛàÔ, ÖÜ ÉÒâ ÖÜÔ Û Ô ÙÜÞÔæÛ ÛÆ ÛÖÜÚ Ô ÛØå Ì, ÌÆÔ ß Ý ÙˇÖçÔ Ö `ÜØ åö. `Û Ô» ÑÖ ÆÔÔ ÌåÓ ÙÛ Ô Ñ Þ ˇªÑ ÓÌ. íûøìþì ÙÛ Ñ ÔÆÒ, ÙÜÔÌ ÑÖÜØÖçÓÌÔ æ ÛÖÔ Û Ôæ ÖÜÒÖ Ñ Û ÆÒÒ Æ Ñ â Ô Ô ÒÌ ÛÖÓÌØÌåÚ ÒÌ ÛÖÓâ- ØÌ ÌÚ ÛÖÔ Û ÉâÒ Ñ Û åñ ÛÖÜ. ÑæÓ Ñ ÖÒ Û ÑâÚ ÌÑ ØÖÓâÚ ÖØ ÆÔàÙ Ô ÙÛ Ô Ù Ò Æ ÛÖÜ Û ÉâÒ. ªÑÌ Ñ ÑÜØå µàª àôùû ÔÛÖ ÖçÒÖÜ Ô ÔÛ Ø ÛÌˇÌå ÙÛÖ ÑÖØåÛÙ. Û Û Ú Ìå Ì; æû ÌÓÌåÚ, Ö `ÜØ åö, ª ÓÌ ÙÛÖÔ ìøì Ö Æ Ö Ô Ñ Û ˇâÛÖÜÓÌ ÓªÔÜÙ ÛÖ ÕÜÒÖ ØÓæ ÛàÔ ÒàÛØÔ ÙÛÖ `çôû Ó Ñ ÛÖÔ ßÌÑ ÙÓæ ÛÖÜÚ. ÑÆÒÌÙÛÖ ª Ô. ÔØ ÌÙÌåÚ ØÖÙÑÒ ˇªÑ ÛÌ ÑÜØå» ÑÖ ÆÔÔ, Ô Ñ ÖÒÖ ªÙÌÛÌ ÛÖ , ÛÖ ÖØÝ Ôæ ÛÖÜ ÙÜ ç ÖÜ Ù Ú. ` Æ ÛÖ ÖÙæ ÛÖ ÌÜØØ ÛÖ» ÛÙÖÛ - Ñ åäñö, ÖÜ Û ÌÑ ÛÖÓÓçØ ÑÜÑÒÖÝÖØÖçÔ Ù Ô ÙÛØ - ÆÒ. Ûå ÑÖÑÖØÌçÌÙÛÌ ÑÜØå àôùû ÔÛÖ Öç- ÒÖÜ, ÖÜ ª ÛÌ ØæÙÑÒ ÛÖ ÙÛÖÔ ìøì Ö Æ Ö; ÌÔÌåÚ. ÔØ ÛæØ ÌåÞÌ ÖÒæÑÒ Ø ØæÙÑÒ Ù Ñ ÓÌ Ñ ÙÛ Ñæ ÑÒ ÛªØ. åù Ó ØÆ Ó Û. ¾ `» À `» `»¾ À ` ` ¾- ¾ˆ` ` ¾ ØÖÑÆÛÖÞÖ ÛÖÜ ÑÜØåÖÜ ` Ó ØÆ ÙÜÔ ˇå ÖÜÔ Ô ØÖÙÝâØÖÜÔ ÙÛÖÜÚ ß ÝÖÝæØÖÜÚ ÛÖÜÚ Ñ ˇØÌÝÛÆÑ Ñ ÞÆÔÛØÌÚ Ô ÛÖÜÚ ßÖݪÙÖÜÔ. ¾ ` Ó ØÆÚ, Ö Ñæ Ó Ú, ÛÖ Ñæ Ó Ú ÛÖ å, ÌÑÙÜ ÞØÖÔåÙÛ ÑÌ. ØÖÞˇâÚ Ó Ú ØÖÙâÝÌØÌ ÛÙ ÞÒæÝÖÜÙÑÌÚ. âóý Ù ÙÛ Ú ÝÖçÙÑÌÚ. ÌÑ ÖÑÛØ ÖÒæÑÒ ØÌÚ ÛÙ ÞÒæÝÖÜÙÑÌÚ Ó Ú ÙÌØÉåØ ÙÌ. ÖݪÙÛÌ ÛÖÔ ØÌ Æ. `Û ÜØØÙÛÌ ÛÖÔ ÌÑÙÜ ÞØÖÔ ÙÛª, Ó Ô ÌåÙÛÌ ÞÆØ ÙÛÖ. åôìû æû ÌÑÌå ÖÜ Ù Öç Ì ÙÛ Ô ÓÌØ Ñª, Ý Ò ØÆÑ ÓÌ ÛÖÔ àø ÆÑ, ÌÔÛØçÝ ÙÌ ÙÛ Ô - ØÖÒÖ å. Ó Ô ØÌÕ ªÙÌÛÌ ÛÖÔ æøö ß ØÖÒÖ- å ý. Ô ÒâÕ Û Ô ªØ æ ÛÖ Ý ÒÖÙÖÝ Ñæ ÒÌÕ Ñæ Ñ ÌÕ Ìå æû ØÖÒÖ å ÌåÔ ÜÛæ ÖÜ ÑÆÔÖÜÔ Ö ÌÑÙÜ ÞØÖÔ ÙÛâÚ ÖÒ Û ÑÖå. ÒâÔÌ Ñ Ô Ü æùþöôû ÖÒÒÆ Ø Ô Û Ú ÌÑÒÖ âú, Û Ö Öå ÕÌÞÔÖçÔ æû Ô ÑÆÔÖÜÓÌ ÛÖ ÒÆˇÖÚ Ñ ÛÖÜÚ ß ÝåÙÖÜÓÌ, Ö ÑÖßÖÞâ- Ø ÌÚ. ÙÜÔªˇàÚ ÑÆÔÖÜÔ Û ÔÛåˇÌÛ æ ÜÛÆ ÖÜ Ü ÖÙÞâˇ Ñ Ô. µ ¾ 33 `ÛÖ µæ Ì Ö 33, ÕâØÌÛÌ ÛÖ Ñ ÔÖçØ Ö ÑÒ Ó ÆÑ ÖÜ ÙÜÔ ˇå Ì Ö ` Ó ØÆÚ Ô ÌÑÛÖÕÌçÌ Û Ú ØÖ- ÒÖ åìú ÛÖÜ ÑæÓÓ ÛæÚ ÛÖÜ, ªÙ ÓÌ ÑÆ Ö ÌÚ ÙÛ ÓâÚ ÖÔÌ ØÌÓâÔÌÚ. å Ì ÖÒÒÆ. ˆ ÖÙÞ⡠ÑÌ æû ˇ - Ó ÖÜØ ªÙÌ, Ö ` Ó ØÆÚ ÔâÌÚ ˇâÙÌ Ú ÌØ Ùå Ú. ¾ å ÖÚ, ØÖÙà ÑÆ ÓÌ ÛÖÔ ØØÛ ÛÖÜ. Ö ØØÛÖ ÌÔ Ñæ ÖÜ ÞØ Ù ÓÖ Ö Ìå ÓÌ âþì ÌÔˇÖÜÙ ÆÙÌ. ÓâÙ ÙÛ Ú Ì æóìôìú çö ÌÉ ÖÓÆ ÌÚ Ñ ÛØÌ Ú ØØÌÚ, æ Û Ô Ó çø Û Ô ØØ ÖÜ ˇ ß Ý ÙÛÌå. æôì Ø ÌÒÒ Ô ÑªÚ ÔÜÑÛæÚ. åù Ú ˇ Ò ØØÙÌ, Ö å ÖÚ ØÖÙà ÑÆ, æ ÛÖ ÙÌÔÛÖçÑ ÛÖÜ, ÛÖÜÚ ÝæØÖÜÚ ÖÜ Ó Ú Ì âé ÒÌ ÓÌ Û Ô ÉÖªˇÌ ÛÖÜ ÌÔ âòöü, ÛÖ ØÖ ÖçÓÌÔÖ ÆÙÛ - Ó. `Ì ÜÛæ ÛÖ Ù ÓÌåÖ ØÖÑÆÒÌÙÌ ÛÖÔ Ùå ÌØ, ÌÆÔ âþì ÜÛæÚ ÒÌÝÛÆ Ô Ò ØØÙÌ ÛÖÜÚ ÝæØÖÜÚ ÛàÔ ÒÒªÔàÔ ÌØ ÖÓâÔàÔ. Ò ª ÛÖ Þ ØÆÛÙ ÒÒ - ÒÌ ç Ú, ÛÖ Þ ØÆÛÙ Û Ú, ÛÖ Þ ØÆÛÙ ÛÖÜ Þ Ø ÛÙ Öç ÙÛ Ô ÑåÔ Û ÌØ ÖÜÙå, Û Þ ØÆÛÙ ÌÔ ÑØÚ. Ò ª ÔÛàÔÆÑ ÓÖÜ ÓÌÛÆ Û Ú 17 ÛÖÜ Ó ÔÖç, ÝÖç ÌÙç ˇ ÓÖÜ Ò ØØÙÌ Ú ÛÖÜÚ ÝæØÖÜÚ, Ó ÖØØ Ô Æà ÙÛ»çÑÖÔÖ Ô Ó ÜØåÙà Û Ô ÑÖØÓÆØ ÓÖÜ ÙÛÖ ÙÖç ÌØ- Ø ÔÛÆäÚ; æþ ØÌ ÓØÛÖ, ÌÔ âþà Ó æ.»ª àú Ó ÖØÌåÚ Ô Ó Ú Ü ÖÙÞÌˇÌåÚ Ñ Ñ ÔâÔ Ó ÖÜ ÆÑ ; ØÖÛ - ÓÖçÙ ÞÌ ØæÚ ÒÓ ÆÔ. ¾ˆ` ¾ˆ ˆ ` `.. ¾ˆ` `» ` ¾ `Û Ú ÔÌÒÒ ÑâÚ ÌÕÌÛÆÙÌ Ú, ÖÜ ÛâÒÌ àù Ô ØÖ- ÞˇâÚ Û ÆÉ ÙÛ ÆÑ, ÖÜ âé Ô ÙÑÖÔÆÑ Û âñòì Ù Ô æ Û Ú ÌÕÌÛÆÙÌ Ú.»Ì ÛÖÜÚ ÆÉ ÙÛÖÜÚ ÉÖÜÒÌÜÛâÚ Û Ú.. ÖÜ ÆÔÌ ÙÛ ÆÔÌÒ ÓÌ ÙÑÖÔÆÑ, ÖÜ ÛÖÜÚ Û âýû Õ Ô ÆÒÒÖ. ÛÖÜÚ É ÆÒÖÜÓÌ ÑæÑÑ Ô ÑÆØÛ ; `ÛÖÔ ÛØåÛÖ æøöýö ÛàÔ Ø ÝÌåàÔ Û Ú.., ÝÖç ÌÔ ÌåÞ Ô Û Ô ÑÆÔÖÜÔ, âýû Õ Ô ßÌ ÛØÖ ª ÛÌÑÓ - ØåàÙ Úý, æ àú Û Ô ÖÔæÓ Ù Ô. ÔÛàÔÆÑ Ô ÓÖÜ ØÖÙâÞÌ Ú ÛÖÔ ØçÙ ÔˇÖ ÛÖÔ» ÑØå, Ô Ó Ô ÛÖÔ ÑÖÜØÆ Ì Ú. ÜÛÖå Ö ÆÔÙÖÝÖ Û Ú.., ßÆÞÔÖÜÔ Û Ú ÒØÙÌ Ú ÙÛÌÒÌÞØÔ ÛÖÜ `ˆÀ µ, ÖÜ ÛÖÜÚ Õ Ôå ÖÜÔ Ò ÆÑ Ñ ØÆÝÖÜÔ Û ÙÑÖÔÆÑ, Û Ö Öå åôöüô ÙÛÖÜÚ `ÖÜÙÒØÝ ÛÖÜ ÑæÓÓ ÛÖÚ, Ô Û Òå- ÙÖÜÔ. ÖÜÚ ÔåÛÌÚ ÛÖÜ 74 ÓÖÜ ˇÜÓå ÖÜÔ. ª Ì ÒÖ æô Ñ Ö ÛâàÚ ØÖ ÖÔ ÛªÚ ÛàÔ ÙÑÖÜÒ - Ñ ØÔ ÙÛÖ Ó ÆÙÑÌÛ, ÉÖÜÒÌÜÛªÚ Û Ú.. ÙÛ ÌÙÙ ÒÖ- ÔåÑ Ô Ñ Û ÛØÖ ØÙÌ ÛÖÔ `ˆÀ µ, Û Ú ˇâÙÌ Ú Û Ú À¾µ `. ÒÒÆ ÌÔ ÛÖÔ Ò ØÖÝæØ Ù Ô æû Àæ ÖçÛÌ ÑæÓÌÔ ÌåÔ, ÖçÛÌ ÛØ ÔÛÆÝÜÒÒÖ. Ö ÙÑÖÔÆÑ ÛÖÜ ÛÖ â ÙÌ Ì Û ØªÛØ ÑÜØå ÖçØÖÜ Ñ ÛÖÜ Ó âô ÙÌ Û Ô ÑæÒ. Ö å Ö â ÔÌ ÓÌ ÛÖÔ ì àô, ÉÖÜÒÌÜÛªÚ Û Ú.. ÖÜ ÑæÓ ÌÔ âþì ÙÜÔÌ ÛÖ- Ö ªÙÌ æû ÌÔ ÌåÔ ¾` Ñ ÌåÔ ÖÒàÔÆÑ ÒâÖÔ. ` ¾ À ¾ˆ... `Û Ô ÙÛÖÞÖ ØÖÙªÒàÙ Ô ÞÛÜ ˇÌå Ö ÌÞˇØæÚ, Ö `ˆÀ µ, Ó ªÑÌ Ñ ÜÛª ÔâØ ÙÛ ÕÌØ Ñ Ôª ÛÖÜ... ÖÜ Ó Ú ØÖâÑÜßÌ Ñ ÌÜ åùˇ Û ÛÌÒÌÜÛ å.» Ô ÌÒÆÛÌ ØÌ Æ, ÌåÔ ÌÜ åùˇ ÛÖ ÛÖ ÑÖØåÛÙ.» Ú Ìå Ì ØÖÞˇâÚ æû ÌåÔ ØÖÛ ÓæÛÌØÖ Ô ØÙÖÜÔ ÞØªÓ Û Û Æ ÛÖÜ å Ø, æ ÛÖ Ô åôöüô ÞØªÓ Û ÛÖÜÚ ÛÌÓ âò ÌÚ, ÛÖÜÚ ÑÖ Ò - ØÆ ÌÚ, ÛÖÜÚ íòò ÔÌÚ. ÜÛæ ÌÆÔ ß Ý ÙˇÌå Ö `ˆÀ µ ˇ Ó Ú ÙÛÌåÒÌ ÙÛÖ ÜØ ÛÖ ÌÕØÛÌØÖ Û Ú Ø ÞÓªÚ. ¾ ÆÔˇØà Ö ÌÔ å ÖÔÛ. ÖÛâ ÌÔ âþöüô Þ ØåÙÌ ÖçÛÌ âô ÖÒÆØ, æþ ÙÛ Æ ÛÖÜ å Ø, ÒÒÆ ÙÌ Ñ ÔâÔ Ô. ¾ ÆÔˇØà Ö ÛÖÜ... ÌåÔ ÛæÙÖ ÓÖÔÖÝÆ ÌÚ ÖÜ ÌÔ ÙÖÜ Þ Øå ÖÜÔ ÖçÛÌ ÛÖÔ ÜØÌÛæ ÛÖÜÚ. ÓæÔ ÒçÙ ÛÖÜÚ Ò ÖçÚ ÌåÔ Ô ÛÖ ÑÒàÛÙªÙÖÜÔ ÛÖ... æ Û Ô ÞØØ ÛÖÜÚ, æ àú ˇ ÑÆÔÖÜÓÌ ÌÓÌåÚ ÙÛ Ú 17 ÛÖÜ ÖçÔ. æ àú âñ ÔÌ Ø ÌÔÛ Ôª, ÖÜØÑå Ñ ÆÒÒÌÚ ÞØØÌÚ Ñ Ìå Ô ÆÙ Ø ÓâØ. ` Ó ØÆÚ Ñ ÌÔ âòöú Ó Ú ÛÖ Ó ÙÛÆÑàÙ Ô ÛÖ... Ñ âþöüô ÛÖ ˇØÆÙÖÚ Ô ÌÑ ÑÖçÔ Û Ô ßªÝÖ Ó Ú. ˆ ¾ ¾ À ¾» ¾ ¾ˆ» ` À» Öç ªÙÖÜÔ ØÌ Æ Ñ ÒÌ Ñ ÙÌ ÞÆÙ ÓÌ. `ÛÌØ Û ÑÆ Ñ Ô ÜÔÌçÖÜÓÌ Ô ÆˇÖÜÓÌ. ÒÒÆ Ö æ àøöú Õ Ô âñ ÔÌ ÒØÙÌ Ú Ñ âé ÒÌ Û ØÆ Ó Û ÙÛ ˇâÙ ÛÖÜÚ. îøˇ ÓÌ Ñ ÌÓÌåÚ ÙÛ åù Ó Ú.» Ú ÖÑÆÒÜßÌ Û ÌåÔ Ö `ÜØ åö. ÜÛÖå Ö ÛØ ÞàÛÖå ÓÌ Û ÔÖ ÞÛÆ ÖÜÑÆÓ Ù, ÌåÔ ÛØÌ Ó ÔÆÒ. ÌÔ ÛÖÜÚ ÖÜÙÛÆØÌ Ñ ˇæÒÖÜ. `ÜÓÝàÔØ æòüû ÓÌ ÛÖÔ Æ Ñ ÒÖ. ÝÖç ØÖ- ÞˇâÚ, âô Ú Ñ ÖÒÒÖåÖ æ çûöüú, Ñ ˇ ÛªÚ ÛÖÜ ÔÌ ÙÛ ÓåÖÜ, Ö ìòñ Ú Ñ ÆÒÒÖ Ñ ˇ ÛâÚ ÑÆ- ˇÖÔÛ Ô ÑÆÛà, Ñ ÛÆÞ ÓÌ ÖÜ ÒâÔÌ, Ô ÑÖçÙÖÜÔ Û Ô ÖÓ Òå ÛÖÜ µå ÌÑ. æ àú Ñ ÉÖÜÒÌÜÛâÚ ÛÖÜ `ˆÀ µ ÙÛâÑÖÔÛ Ô æøˇ Ö, ÌÔØ ÙÛ Ñ ˇåÙÓ Û ÑÆˇÖÔÛ Ô ÒÖå ÆÔˇØà Ö. ÔØ ˇ â ØÌ Ì Ô ÛÖÜÚ Ù ÑØÙÖÜÔ Ô ÑÆÛÙÖÜÔ Ö æóö Ö ÛÖÜ Æ Ñ ÒÖÜ, ÖÜ ÛæÙ ÞØæÔ Ó Ú ÑÆˇÖÔÛ Ô ÙÛÖ ÙÉâØÑÖ. ` ` ` À¾ ¾ `¾ À Ô ÜØ Ñª ÛÖ ÉØÆ Ü Ö `ˆÀ µ ÖØ ÆÔàÙÌ Ó ÖÒç ÌÔ ÝâØÖÜÙ ÌÑ ªÒàÙ ÓÌ ÖÓ Ò ÛâÚ ÛÖÔ Øæ- Ì ØÖ ÛÖÜ `ˆÀ µ, ÒâÕ Ùå Ø Ñ ÛÖÔ `ÒÖÉâÔÖ Ý ÒæÙÖÝÖ `Ò Éæä µå ÌÑ. ÔÆÓÌÙ ÙÛ ÖÒÒÆ ÌÔ - ÝâØÖÔÛ ÖÜ Ìå Ì Ö µå ÌÑ, ÆÒÌÕ âô ÑÖÓÓÆÛ Û Ú ÖÓ Òå Ú ÛÖÜ. `ÛÖÔ 1Ö ÑæÙÓ Ö æòìóö Ö ÌØÓ ÔÖå âùûì Ò Ô âô Û ÒÌ ØÆÝ Ó Ñ ÌÔ ÓâØàÔ Ô ÛÖÜÚ ÜÙÛØ ÑÖçÚ ÛÖ ÓâÛà Ö æû ß Ñ ÛÆÙÛ Ù ÌåÔ ÙÖÉ Øª, ÒÒÆ æþ Ñ Û ÙÛØÖÝ Ñªý. ¾ ÜÙÛØ ÑÖå æ Û ÓÌØ Æ ÛÖÜÚ ÆÔÛ Ù Ô æû ß Ñ ÛÆÙÛ Ù ÌåÔ Ñ Û ÙÛØÖÝ Ñª, ÒÒÆ æþ ÙÖÉ Øªý. ÜÛæ ÖÜ âñ Ô Ô Ñ Û ÑæÓÓ Û ÙÛ Ô ÒÒÆ, `¾ Ñ.. æùöô ÝÖØÆ ÛÖ ÓÔ ÓæÔ Ö Ñ Û Ô ÔÛ ÓÌÛØ Ùª ÛÖÜÚ, ß Ñ ÛÆÙÛ Ù ÌåÔ Ñ Û ÙÛØÖÝ Ñª, ÒÒÆ æþ ÙÖÉ Øªý. åþ ÓÌ ÜÙÛÜÞØÚ Û Ô ÛÜÞå ÌÓÌåÚ Ö íòò ÔÌÚ Ô Ó Ú ÑÜÉÌØÔÖçÔ ÙæÉ ØÖ ÖÒ Û ÑÖå, ÜÛæ Ó Ú Ö ª Ù Ô ÙÛ Ô Ñ Û ÙÛØÖݪ. `Û Ú 17 ÛÖÜ ÖçÔ æóàú ˇ ÔÖåÕÖÜÓÌ âô ØÆˇÜØÖ ÙÛÖ ÓâÒÒÖÔ ÓÌ Û Ô ßªÝÖ Ó Ú Ñ ˇ ÌÑ Ø ˇÜØØÙÖÜÓÌ ÛÖÜÚ ÙæÉ ØÖÜÚ.

7 Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012 Την Τρίτη 29 Μαΐου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο με πέντε θέματα ημερήσιας διάταξης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης έγιναν παρεμβάσεις: από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Περιστερίου, ο οποίος έθεσε στο σώμα το θέμα της δημιουργίας μεγάλου εμπορικού κέντρου στα όρια της πόλης, στην έκταση Μουζάκη, για το οποίο εξέφρασε την αντίδραση του συλλόγου, καθώς και από εκπρόσωπο της Λαϊκής Επιτροπής Αγώνα Περιστερίου, ο οποίος έθεσε το θέμα της εργασίας των καθαριστριών, εργαζομένων με σύμβαση, στα σχολεία της πόλης, η οποία είναι σε αβεβαιότητα και ζήτησε να υπάρξει απάντηση για το θέμα. ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Κατά την ώρα των ερωτήσεων ετέθηκαν ερωτήσεις από τους επικεφαλής των παρατάξεων και δημοτικούς συμβούλους. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Περιστερίου Γρηγόρης Τημπλαλέξης ερώτησε σχετικά με το θέμα των καθαριστριών, για το οποίο όπως αναλυτικά αναπτύξαμε σε σχετικό δημοσίευμά μας, στο προηγούμενο φύλλο μας (αρ. φ. 1246) απάντησε ο αντιδήμαρχος Παιδείας Θεόδωρος Αρβανίτης. Ο επικεφαλής της παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» Αλέξανδρος Πουλιάσης ερώτησε σχετικά με τα εξής: 1) Τι γίνεται με τους λογαριασμούς και τα χαράτσια που εξακολουθεί να στέλνει η ΔΕΗ; 2) Τι ενέργειες γίνονται για το Πάρκο «Αντώνη Τρίτση» όπου δεν υπάρχει ρεύμα και νερό; 3) Δόθηκε συνέντευξη τύπου για το Άλσος Περιστερίου και είδαμε ότι υπάρχει μια εθελοντική ομάδα «Φίλοι του Δάσους». Τι είναι ακριβώς; Η επικεφαλής της παράταξης «Αριστερή Κίνηση Περιστερίου» Αντωνία Αθανασοπούλου αναφέρθηκε σε νέες επιθέσεις που έγιναν σε βάρος μεταναστών, κατοίκων της πόλης από την Πακιστανική κοινότητα, από μέλη της Χρυσής Αυγής, και «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ερώτησε αν το σώμα γνωρίζει τα περιστατικά. «Έχουν πραγματικά αποθρασυνθεί ειδικά τώρα με το αποτέλεσμα των εκλογών της 6ης Μαΐου και την είσοδό τους στη Βουλή. Νομίζουν ότι μπορούν να φέρονται όπως θέλουν. Εμείς κάναμε ήδη μια αντιφασιστική σύσκεψη με άλλες παρατάξεις και συλλογικότητες και θα κάνουμε και μια νέα. Καλούμε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και όποια συλλογικότητα ή φορέα να συμμετέχει στην Επιτροπή που θα δημιουργηθεί στο Περιστέρι για να είναι έτοιμη οποιαδήποτε στιγμή «χτυπάει» η Χρυσή Αυγή στο Περιστέρι να απαντάει δημοκρατικά και αποφασιστικά». Ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Κυριακόπουλος, από την παράταξη «Δύναμη Ανανέωσης και Δημιουργίας» ερώτησε σχετικά με την τοποθέτηση ρακετών και πινακίδων. «Εδώ και πλέον του 1 μηνός έχουν τοποθετηθεί δυο ρακέτες απέναντι από το ιδιωτικό κανάλι στην οδό Χαλκίδος. Το γνωρίζει αυτό η διοίκηση; Επίσης, υπάρχει πινακίδα επί των οδών Καρυταίνης και Φιλικών που μάλιστα παίρνει δημοτικό φωτισμό. Το γνωρίζει αυτό η διοίκηση; Τι έχετε κάνει ως τώρα;» Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Ψυρόγιαννης, από την παράταξη «Περιστέρι για Όλους» αναφέρθηκε στο δημοτικό κοιμητήριο. «Ντρέπομαι ως δημότης να πάω στις τουαλέτες του κοιμητηρίου. Ως δημοτικός σύμβουλος ξαναρωτώ τη διοίκηση αν σκέφτεστε να φτιάξετε τις τρεις πόρτες από τις τουαλέτες και το διάδρομο ο οποίος έχει σπασμένες πλάκες. Σέβεστε το χώρο του δημοτικού κοιμητηρίου; Ο δημοτικός σύμβουλος Αλέξανδρος Πλέστης, από την παράταξη «Περιστέρι για Όλους» αναφέρθηκε σε χώρους εγκαταλειμμένους μέσα στη πόλη. «Φτιάχθηκε το Άλσος, έγινε ένα πολύ ωραίο έργο και είναι χαρά να το επισκέπτονται οι πολίτες. Υπάρχει όμως και το άλλο Περιστέρι. Στην οδό Καρπενησίου, στην οδό Φιλικών και αλλού υπάρχουν ξερά δέντρα και παρτέρια, λακκούβες σε κεντρικούς δρόμους που είναι επικίνδυνες για τους οδηγούς, τα πεζοδρόμια κοντά στη Βιαμάξ δεν είναι καθαρά. Μεριμνείτε για όλα αυτά;». ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Βασίλειος Λώλος απάντησε σχετικά με το θέμα της καθαριότητας: «Θεωρώ υπερβολική την άποψη και την κρίση του κ. Πλέστη. Όλοι γνωρίζουν, φυσικά, ότι η δύναμη του προσωπικού στις υπηρεσίες του Δήμου συρρικνώνεται με γοργό ρυθμό. Ειδικότερα στις υπηρεσίες πρασίνου και καθαριότητας το προσωπικό κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες, με σχεδόν μισές αποδοχές, σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ενώ ταυτόχρονα το πράσινο στην πόλη αυξάνεται. Υπάρχει, βεβαίως, ανάγκη για προσωπικό, αλλά βάσει του νόμου δεν μπορούν να γίνουν προσλήψεις. Δε δέχομαι ότι δεν γίνεται η δουλειά που πρέπει. Το προσωπικό κάνει υπερπροσπάθεια κι εγώ προσωπικά ευχαριστώ όλους τους εργαζόμενους γι αυτό. Θέλω να δείξετε κατανόηση για αυτή την υπερπροσπάθεια. Η αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τεχνικών Έργων Μ. Τσιώτα- Μάρκου αναφέρθηκε στο θέμα του Άλσους: «Η συνέντευξη που παραχωρήθηκε για το Άλσος ήταν καθαρά ενημερωτική και έγινε για την ενημέρωση των πολιτών. Στόχος μας είναι το Άλσος όχι μόνο να είναι όμορφο αλλά και χρηστικό και στα πλαίσια αυτά θελήσαμε να κάνουμε γνωστό τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες θα μπορούν να επισκέπτονται και να «χαίρονται» το Άλσος, να το απολαμβάνουν, αλλά και να το φροντίζουν. Αυτή είναι βασική μας επιδίωξη: το Άλσος δεν μπορεί να προστατεύεται μόνο από τους φύλακες του Δήμου, οι οποίοι βεβαίως κάνουν φιλότιμες προσπάθειες ούτε από εμάς που βρισκόμαστε εκεί σε καθημερινή βάση με στόχο να το διαφυλάξουμε. Οι «Φίλοι του Άλσους» είναι μια ομάδα εθελοντική. Οι 15 πρώτοι απ αυτή την ομάδα «ξεκίνησαν» μέσα από τις τάξεις της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Όταν πρωτοεπισκέπτηκε το Άλσος και επειδή κατά τη χρονιά που κυλάει υπάρχουν διαλέξεις στο Δημοτικό Πανεπιστήμιο σχετικά με το περιβάλλον, έδειξαν το ενδιαφέρον τους και προσφέρθηκαν να βοηθήσουν εθελοντικά ώστε το Άλσος να διατηρηθεί και να διαφυλαχθεί. Κατά την διάρκεια των λίγων ημερών που παραδόθηκε το Άλσος στους πολίτες, όλο και περισσότεροι έρχονται και εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους να προσφέρουν εθελοντικά τη βοήθειά τους στη διατήρηση και διαφύλαξη του Άλσους. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σπουδαία κίνηση και εύχομαι να είναι ευαισθητοποιημένοι όλοι οι επισκέπτες του Άλσους, για να έχουμε πάντα καθαρό και ωραίο το χώρο». Ο αντιδήμαρχος Καθημερινότητας Βασίλειος Μπέτσης απάντησε σχετικά με τις ταμπέλες και τις ρακέτες: «Για την ταμπέλα και τις ρακέτες που αναφερθήκατε είναι σίγουρο πως δεν παίρνουν δημοτικό ρεύμα». Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ψυρόγιαννης έκανε παρέμβαση και διαμαρτυρήθηκε ότι δεν πήρε απάντηση από τη διοίκηση για το θέμα του δημοτικού κοιμητηρίου. «Δεν μου απαντήσατε. Εδώ και 8 μήνες δεν έγινε καμιά προσπάθεια βελτίωσης των προβλημάτων. Προσπαθήστε, επιτέλους, να βελτιώσετε την κατάσταση». ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Το 1ο θέμα: «Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2012», εισηγήθηκε η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου και ψηφίσθηκε με 22 θετικές ψήφους, 6 αρνητικές και 2 αποχές. Το 2ο θέμα: «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2012» εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Αλ. Σταυρούλιας: «Πρόκειται για μεταφορά χρημάτων από κωδικό προκειμένου να εξοφληθεί το ενοίκιο του Πνευματικού Κέντρου». Το θέμα ψηφίσθηκε όπως και το πρώτο. Το 3ο θέμα: «Λήψης απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Περιστερίου στην πρόσκληση με κωδικό 12/2012/Δ του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο την «Αστική Αναζωογόνηση» εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Β. Λώλος. Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» Α. Πουλιάσης τοποθετήθηκε σχετικά: «Καλωσορίζουμε το πρόγραμμα, το οποίο ήδη εφαρμόζεται σε άλλους Δήμους». Η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αριστερή Κίνηση Περιστερίου» Α. Αθανασοπούλου, κατά την τοποθέτησή της είπε: «Δε θεωρώ σωστό να δίνονται χρήματα σε έργα που, ενώ φαίνονται σωστά και καλά, στην πραγματικότητα όταν γίνονται αποσπασματικά από Δήμο σε Δήμο διαφορετικά και ξεχωριστά, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και χωρίς να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των απορριμμάτων στην ολότητά του, πιστεύω ότι αυτό δεν είναι σωστό και δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός τους. Για παράδειγμα: Πού θα αποθηκεύεται το κομπόστ; Σε ποια σπίτια στο Περιστέρι θα τοποθετηθούν κάδοι κομποστοποίησης; Θεωρώ ότι, επειδή γίνεται κάτι που σκοπό έχει να γίνει διαχείριση στη βάση της εμπορευματοποίησης και εκμετάλλευσης από ιδιώτες, αυτό δε θα βοηθήσει. Θεωρώ ότι είναι «κερασάκι στην τούρτα» ενός προβλήματος που δεν αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα και στην ολότητά του, γι αυτό και θα το καταψηφίσω». Ο αντιδήμαρχος Β. Λώλος τοποθετήθηκε σχετικά: «Διαφωνώ κάθετα με την άποψη ότι αυτό το πρόγραμμα δεν είναι σωστό. Εμείς πιστεύουμε το αντίθετο. Πιστεύουμε ότι κάθε προσπάθεια και κάθε μέτρο, κάθε δυνατότητα που μας δίνεται, πρέπει να την εκμεταλλευόμαστε προς όφελος της πόλης και των πολιτών. Είναι ένας σχεδιασμός που έχει γίνει από τη διοίκηση και είναι η συνέχεια, κατά μια έννοια, της αύξησης του αριθμού των κάδων ανακύκλωσης, ο οποίος έχει σχεδόν διπλασιαστεί, παρά την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε και κατά τη επόμενη διετία θα διπλασιαστούν εκ νέου. Ξεκινάμε την όσο το δυνατόν καλύτερη εκμετάλλευση των προγραμμάτων, όπως είναι σήμερα με το Πράσινο Ταμείο, να κάνουμε την αρχή: θα τοποθετηθούν οι κάδοι κομποστοποίησης στα σχολεία και στη συνέχεια σε πρώτη φάση το υλικό που θα παράγεται θα τοποθετείται στις πλατείες και στους χώρους πρασίνου της πόλης». Επίσης, ο αντιδήμαρχος ευχαρίστησε τους συνεργάτες του και το προσωπικό και ιδιαίτερα τη γεωπόνο του Δήμου κ. Χρόνη, για τη μελέτη και το σχεδιασμό του προγράμματος. Το θέμα ψηφίστηκε με 24 θετικές ψήφους και 1 αρνητική. Το 4ο θέμα: «Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον προϋπολογισμό έτους 2012 του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού και Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π.)», το οποίο εισηγήθηκε η πρόεδρος του Ν.Π. Ξ. Κορόγιαννη, ψηφίσθηκε ομόφωνα. Το 5ο θέμα: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση και ανακατασκευή Κοινόχρηστων χώρων/11» εισηγήθηκε η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου. Ο δημοτικός σύμβουλος Η. Ψυρόγιαννης τοποθετήθηκε σχετικά τονίζοντας ότι χρειάζεται να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και ότι είναι απαραίτητη η παρουσία του Διευθυντή Τεχνικών Έργων για να γίνουν διευκρινήσεις πάνω σε ερωτήματα που υπάρχουν. «Δεν ψηφίζουμε ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, διότι υπάρχουν σχετικές ερωτήσεις». Η αντιδήμαρχος κ. Τσιώτα τόνισε πως πρόκειται για νέα άρθρα σε έργα αυτεπιστασίας, αλλά ο κ. Ψυρόγιαννης επέμενε για ερωτήματα που υπάρχουν και διευκρινήσεις που πρέπει να δοθούν. Το θέμα ψηφίστηκε με 21 θετικές ψήφους, 5 αρνητικές, 2 λευκά και 1 αποχή.

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012 ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (συνέχεια από τη σελίδα 5) ιδιωτικό φαρμακείο ή από κλινική ιδιωτική» μου είπαν, «παίζοντας» με τη ζωή μου και την αξιοπρέπειά μου» είπε. «Το Φλεβάρη, μέσα σ όλα αυτά, έκοψαν και την αναπηρική μου σύνταξη των 500 ευρώ, για αναπηρία 80% που παίρνω, η οποία είναι το μοναδικό μου εισόδημα. Για τα φάρμακα, τις εξετάσεις, τις μετακινήσεις μου χρειάζομαι περίπου ευρώ το μήνα. Πώς, λοιπόν, θα ζήσω; Οι συγγενείς και οι γνωστοί μου με δανείζουν αλλά ως πότε; Και ενώ είμαι χωρίς κανένα εισόδημα εδώ και 4 μήνες περίπου, με καλούν να περάσω ξανά από τρεις επιτροπές. Πέρασα την πρώτη αλλά μου είπαν ότι δεν μπορούν να μου δώσουν χρήματα ώσπου να περάσω και τις άλλες. Τι θα κάνω λοιπόν;» Και κατέληξε η Αναστασία λέγοντάς μας με πίκρα και θυμό: «Είμαι μια ασθενής με σοβαρή ασθένεια. Και ενώ παλεύω για τη ζωή μου, δεν έχω καμιά ψυχολογική υποστήριξη από το νοσοκομείο και τους μηχανισμούς υγείας, εκτός από την παραπομπή μου σε ψυχίατρο του νοσοκομείου για να μου χορηγήσει ήπια ηρεμιστικά ή αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Δε χρειαζόμαστε αυτό. Χρειαζόμαστε ανθρώπινη μεταχείριση, αξιοπρεπή αντιμετώπιση, χρειαζόμαστε ψυχολογική υποστήριξη και χορήγηση της θεραπείας μας ώστε να έχουμε ομαλότητα και συνέχεια στην αγωγή μας. Παλεύουμε για να ζήσουμε και αυτό δε θα αφήσουμε κανέναν να μας το στερήσει, δεν διαπραγματευόμαστε την υγεία μας, σωματική και ψυχική. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα να μας στερεί τα αυτονόητα και θα αγωνιστούμε στο δικαίωμα να έχουμε αυτά που μας ανήκουν». Μ.Μπ. ΑΡΧΙΣΕ Η ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Άρχισε από την Τρίτη 5 Ιουνίου η τροφοδοσία των φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων και η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός δύο ημερών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί πλέον των 100 ασθενών και έχουν υποβληθεί αιτήματα για προμήθεια φαρμάκων από εννέα ιδιωτικές κλινικές. Επίσης, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και το ΕΣΥ θα καλύπτονται και οι ανάγκες των δημοσίων νοσοκομείων της χώρας, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες απαιτήσεις τους. Οι ασθενείς μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του οργανισμού, όπου έχει αναρτηθεί λίστα, για το ποια φάρμακα χορηγούνται και από ποια φαρμακεία και από αύριο μετά τις θα είναι εφικτή η παροχή πληροφοριών για τη διάθεση των φαρμάκων και στον τηλεφωνικό αριθμό 184. Οι διευθύνσεις των φαρμακείων του οργανισμού είναι: Φαρμακείο Ομονοίας - Αγίου Κωνσταντίνου 16, Αθήνα - τηλ Φαρμακείο Αμπελοκήπων (Παράσχου 23 & Ασωπίου 4 - Γκύζη - τηλ ). Φαρμακείο Ρέντη (Πειραιώς 167, γωνία με Κηφισού, Ρέντης - τηλ ). Φαρμακείο Ν. Ιωνίας (Αλ. Παναγούλη 91 - τηλ ). Φαρμακείο Πειραιά (Μπουμπουλίνας 7-13, τηλ ). Φαρμακείο Θεσσαλονίκης - Αριστοτέλους 19, Θεσσαλονίκη - τηλ Το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ στην Αττική, είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00 π.μ. έως 7.00 μ.μ., εκτός Τετάρτης που είναι 8.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ. Κατ εξαίρεση, αύριο, τα φαρμακεία στην Αττική θα παραμείνουν ανοικτά έως τις 7.00 μ.μ. Το φαρμακείο στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί καθημερινά 8.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ. Οι ασφαλισμένοι της επαρχίας προμηθεύονται τα φάρμακα του καταλόγου από τις κατά τόπους μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ, έπειτα από παραγγελία. Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ - Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΤΟΛΗ - Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ ως δεύτερη δύναμη μετά τις εκλογές της 6ης Μαϊου, ανέλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Η ΔΗΜΟΚΡΑ- ΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ του έδωσε άμεση στήριξη. Το ΚΚΕ απέρριψε ακόμη και την ιδέα συνάντησης Τσίπρα-Παπαρήγα. Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και το ΠΑΣΟΚ με ικανοποίηση έβλεπαν ένα αντί συστημικό Τσίπρα να ακολουθεί τις αστικές διαδικασίες διερεύνησης, έστω και με ανορθόδοξες γι αυτούς πρακτικές, όπως συναντήσεις με κόμματα εκτός βουλής, είτε με κοινωνικούς φορείς. Κάποιοι άλλοι από το ΣΥΡΙΖΑ να έβγαζαν σπυράκια βλέποντας τον αρχηγό τους να ασχολείται σοβαρά με αυτές τις αστικές διαδικασίες. Πραγματικά η όχι και τα δύο κόμματα ήθελαν με την απλόχερη αυτή στήριξή τους να πετύχουν δύο πράγματα. Να αποφύγουν τις επαναληπτικές εκλογές κατά πρώτον και κατά δεύτερο να ωθήσουν το ΣΥΡΙΖΑ σε μια Κυβερνητική ευθύνη διαχείρισης, πολύ δύσκολων θεμάτων, τα οποία υπάρχουν στη χώρα και θα υπάρχουν και μετά τις εκλογές της 17ης του Ιούνη. Όλα έδειχναν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αποφασίσει να μη μπει στην ουσία της διαδικασίας σχηματισμού Κυβέρνησης οι οποίες του χάλαγαν το ριζοσπαστικό προφίλ με το οποίο κέρδισε αυτό το σημαντικό ποσοστό των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων του δικομματισμού, λοξοκοιτώντας τις επαναληπτικές εκλογές. Και έτσι ολοκληρώνεται άδοξα η διερευνητική εντολή του κ. Τσίπρα και περνάμε σε νέα φάση, όπου η ΔΗΜ. ΑΡ. με πρωταγωνιστή τον Φώτη Κουβέλη, ο οποίος καταθέτει μια ρεαλιστική πρόταση σχηματισμού Κυβέρνησης συνεργασίας, με την προϋπόθεση συμμετοχής και του ΣΥΡΙΖΑ και τη στήριξη η συμμετοχή δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων με Ευρωπαϊκό προσανατολισμό και οποίες θα δεσμευόντουσαν σε ένα ελάχιστο προγραμματικό πλαίσιο μεταρρυθμίσεων αλλαγών και με την σταδιακή απαγκίστρωση από το μνημόνιο. Η άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε τη χώρα πλέον σε επαναληπτικές εκλογές. Ας εξετάσουμε αυτή τη πρόταση με δεδομένα το συγκεκριμένο συσχετισμό δυνάμεων που έχει διαμορφωθεί μετά τις εκλογές, την κρισιμότητα της κατάστασης για τη χώρα μας και την αδύναμη θέση που έχει περιέλθει ο δικομματισμός με ένα ΠΑΣΟΚ και μια ΝΔ να ψάχνουν τα κόμματά τους και να μη τα βρίσκουν Και το ερώτημα είναι: Πότε, αλήθεια, ήταν καλύτερες οι συνθήκες για την αριστερά από τη μεταπολίτευση, για να παρέμβει στις εξελίξεις όχι απλά καταγγέλλοντας αλλά αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες ευθύνες ακόμη και Κυβερνητικές; Σε ένα πολιτικό τοπίο, όπου ο δικομματισμός, είναι ξεδοντιασμένος, δίνεται μια μοναδική ευκαιρία στην αριστερά να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις. Να θέσει ζητήματα όπως η απλή αναλογική, η κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και μια σειρά άλλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η κοινωνία και ο τόπος. Να αρχίσει η δημοκρατική μεταρρύθμιση του κράτους, χωρισμός κράτους εκκλησίας, διαφάνεια στις κρατικές προμήθειες, μείωση των στρατιωτικών δαπανών, αξιοκρατία και αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών και λειτουργών και μια σειρά άλλες μεταρρυθμίσεις και ώριμες αλλαγές για τη σταδιακή μετεξέλιξη της χώρας μας σε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κράτος. Και για το μνημόνιο που τόσο αγώνα έκανε η αριστερά και οι πολίτες να καταργηθεί. Δόθηκε η μοναδική ευκαιρία να αμφισβητηθεί από όλο το πολιτικό σύστημα, αφού όρος απαράβατος σχηματισμού αυτής της κυβέρνησης ήταν η σταδιακή απαγκίστρωση από το μνημόνιο. Πρακτικά, σήμαινε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα αναλάμβανε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα ακύρωνε στην πράξη, άδικες πολιτικές, όπως οι οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων, οι εργασιακές σχέσεις και μια σειρά άλλα θέματα τα οποία θα δρομολογούσε προς αναθεώρηση. Με το αλαλούμ διαφόρων σημαντικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, η απόσταση για να αναδειχθεί μια τέτοια πρόταση, ως λύση και διέξοδο της πολιτικής κρίσης έδειξε πως ήταν πολύ μικρή. Και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, πότε έτσι και πότε αλλιώς έδινε την εντύπωση της μη σταθερής άποψης. Έτσι, με αυτά και με άλλα οδηγηθήκαμε στις επαναληπτικές εκλογές Είναι ανάγκη να ειπωθούν κάποια πράγματα για την ιστορία και τα οποία πρέπει να χρεωθούν σε όποιον με την υπεροψία και την αδιαλλαξία του αγνόησε τη κρίση των πολιτών που ήθελε συνεννόηση και διέξοδο από την πολιτική κρίση, αλλά και την αδιαφορία της κρισιμότητας της οικονομικής κατάρρευσης και τη στασιμότητα λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού. Η στάση πληρωμών μισθών και συντάξεων είναι ορατή. Το σύστημα υγείας είναι υπό κατάρρευση και φαρμακευτικές χορηγήσεις αδύνατες Υπάρχουν κάποια αμείλικτα ερωτήματα τα οποία έπρεπε και πρέπει να σκεφτεί καλά η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα τώρα που πάμε σε επαναληπτικές εκλογές. Αλήθεια, τι είδους ριζικές αλλαγές μπορούν να γίνουν στο συσχετισμό δυνάμεων; Και ας υποθέσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βγει πρώτη δύναμη και πάρει και τις 50 έδρες μπόνους. Τι θα γίνει; Θα μπορέσει να κάνει Κυβέρνηση της αριστεράς; Και οι άλλες δυνάμεις τι θα κάνουν; Θα μείνουν έτσι αμέτοχες και αμήχανες, για πολύ καιρό; Όχι βέβαια. Τίποτα πλέον δεν είναι δεδομένο. Μήπως, λέω, μήπως αυτό που επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ μετατραπεί σε μπούμερανγκ; Αυτή η αλαζονική τακτική και γύμνια του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι ότι το καλύτερο σαν ριζοσπαστική πολιτική δύναμη μη τρελαθούμε. Η χώρα μας είναι μικρή και ταλαιπωρημένη από τους μετοικούντες μηχανορράφους λαϊκιστές. Οι πολίτες έχουν υποφέρει ίσα με δω, από αυτούς και τους γνωρίζει πολύ καλά. Μήπως, έδωσε τα κατάλληλα καύσιμα για την επανασυγκρότηση και αναδιάταξη των δυνάμεων του κατεστημένου; Οι αλλαγές στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων δεν γίνεται μόνο με κάποιους έξυπνους επικοινωνιακούς χειρισμούς. Οι δυνάμεις της αριστεράς δεν δυναμώνουν με απλές μετατοπίσεις αγανακτισμένων ψηφοφόρων του δικομματισμού, αλλά με σταθερές και επίμονες διαδικασίες πολιτικών και κοινωνικών διεργασιών. Έτσι, τούτη εδώ την ώρα, η τωρινή συγκυρία ενός ξεδοντιασμένου και αμήχανου δικομματισμού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανανεωτική και ΔΗΜ.ΑΡ. πρέπει να παρέμβει στις εξελίξεις και διαμορφώσει την επόμενη μέρα για τη χώρα; Σήμερα το ζητούμενο δεν είναι ο σοσιαλισμός Είναι η υλοποίηση συγκεκριμένων δημοκρατικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που αγωνίζεται επί δεκαετίες τώρα η αριστερά χωρίς αποτέλεσμα και η διαπραγμάτευση των θεμάτων της δανειακής σύμβασης και του μνημονίου, στο φως των νέων εξελίξεων και του τοπίου που διαμορφώνεται στην Ευρώπη με την αλλαγή των συσχετισμών των δυνάμεων. Και σήμερα δίνεται η ευκαιρία να την αξιοποιήσει και να μην την απεμπολήσει. Μπορεί και να μην πετύχει δηλαδή να σχηματιστεί μια κυβέρνηση με τη στήριξη και τη συμμετοχή της αριστεράς και να μη μπορεί να προχωρήσει τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που τεθούν και θα έχουν συμφωνηθεί. Όμως στη περίπτωση αυτή η αριστερά θα έχει προσπαθήσει και θα έχει πείσει τη κοινωνία ότι δεν περιορίζεται μόνο στις καταγγελίες, αλλά τολμά να αναλαμβάνει ευθύνες. Και αυτός είναι ένας πιο σίγουρος και σταθερός τρόπος να κερδίζει τους πολίτες, με τη πολιτική της. Η ΔΗΜ. ΑΡ. είναι έτοιμη να το τολμήσει. Τη ΔΗΜ. ΑΡ. τη διέπει το πνεύμα των συνεργασιών. Και 90% να πάρει σε ψήφους θα συνεργαστεί και με όλο το φάσμα των δημοκρατικών δυνάμεων της Ελληνικής κοινωνίας. Η υπόθεση της προόδου δεν είναι αποκλειστικό δικαίωμα ενός μόνου κόμματος. Πολύ δε περισσότερο που η πατρίδα μας βρίσκεται στο γκρεμό της κατάρρευσης και στην ανεμοζάλη της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Οι καιροί το απαιτούν και όχι τα μικροκομματικά οφέλη και συμφέροντα. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ σαν υπεύθυνη αριστερά πρέπει να ενισχυθεί για να υπάρξει σίγουρα κυβέρνηση, για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τα αδιέξοδα της χώρας μας. Η ΔΗΜ. ΑΡ. μπορεί και θα το αποδείξει στις 18 του Ιούνη. Π. Σταμάτης Aντιστασιακός Mέλος του Σ.Φ.Ε.Α.

9 Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012 Η δημοτική αρχή κάνει δημόσιες σχέσεις στο Αλσος και το Περιστέρι ρημάζει Εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζουν πολλές περιοχές του Περιστερίου. Υπηρεσίες ουσιαστικά έχουν σταματήσει να παρέχονται ενώ άλλες υπολειτουργούν λόγω δραστικών περικοπών στον προϋπολογισμό τους. Την άσχημη αυτή εικόνα η δημοτική αρχή την αντιμετωπίζει επικοινωνιακά. Ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του, εκμεταλλευόμενοι ως συνήθως ένα έργο ανάπλασης, αυτή τη φορά το Άλσος, έχουν επιδοθεί σε ένα μαραθώνιο δημοσίων σχέσεων. Είναι πολύ πιο εύκολο να συναντήσει κανείς το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους στο Άλσος Περιστερίου παρά στο Δημαρχείο. Η ανάπλαση του Άλσους, που κόστισε πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ, έγινε με χρήματα της Περιφέρειας Αττικής. Είναι πραγματικά ένα όμορφο έργο και αποτελεί μια ευχάριστη και αισιόδοξη νότα, να βρίσκονται χρήματα για την ανάπλαση μιας υποβαθμισμένης περιοχής τη στιγμή που το κράτος διαλύεται. Φυσικά το έργο δεν αλλάζει την πραγματικότητα της περιοχής: ακριβώς απέναντι λειτουργεί ΠΑΡΑΝΟΜΑ Κέντρο Επεξεργασίας Απορριμμάτων, και οι οσμές από τη λειτουργία του κάνουν ανυπόφορη την κατάσταση και στη γειτονιά αλλά και σε όλο το Περιστέρι. Βεβαίως εύλογες και τεκμηριωμένες είναι και οι αντιρρήσεις πολλών πολιτών και της παράταξής μας για τις προτεραιότητες που θέτει η δημοτική αρχή. Το Άλσος ανήκει σε όλους τους Περιστεριώτες και έχει γίνει με χρήματα του κράτους. Μπορεί ο Δήμος να μην έβαλε ούτε ένα ευρώ, όμως τα χρήματα που ξοδεύτηκαν είναι χρήματα των Ελλήνων πολιτών, δεν έχουν «πέσει από τον ουρανό». Ακόμη και τα χρήματα που προέρχονται από ευρωπαϊκά προγράμματα είναι χρήματα που δικαιούνται οι Έλληνες πολίτες, και αν χρησιμοποιηθούν για τον Α σκοπό θα λείψουν από ένα Β σκοπό, που ίσως να είναι και μεγαλύτερης σημασίας. Η ωραία εικόνα του ανακαινισμένου Άλσους δεν μπορεί όμως να συγκαλύψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες του Περιστερίου στην καθημερινότητά τους. Αναφέρουμε μερικά από αυτά: - Τα σχολεία της πόλης λειτουργούν με πάρα πολλά προβλήματα. Η υπηρεσία συντήρησης των κτιρίων έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, δεν υπάρχει. Σύμφωνα «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 με έρευνα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α θμιας Εκπαίδευσης ο Δήμος χρωστάει μόνο σε ΔΕΚΟ ευρώ. Ίδια και χειρότερη είναι η κατάσταση στα Γυμνάσια-Λύκεια - οι σχολικοί φύλακες έχουν μεταταχθεί στο Δήμο. Τους τελευταίους μήνες έχουν συμβεί δεκάδες κλοπές σε σχολεία και έχει κλαπεί εξοπλισμός μεγάλης αξίας - το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ουσιαστικά δεν λειτουργεί. Είναι μόνο για τα «μάτια του κόσμου». - Τα ΚΑΠΗ έχουν μεγάλες ελλείψεις, τα απογεύματα είναι κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού και αδυνατούν να προσφέρουν έστω κι έναν καφέ στα μέλη τους - Λόγω έλλειψης χρηματοδότησης έκλεισε ο βρεφονηπιακός σταθμός της Χρυσούπολης. «Συγχωνεύθηκε» τάχα με αυτόν της Κηπούπολης. Πέρσι όταν έγιναν οι συγχωνεύσεις Σχολείων ο Δήμαρχος «διερρήγνυε τα ιμάτια του» καταγγέλλοντας τις πολιτικές των συγχωνεύσεων και του μνημονίου!!! Σήμερα εφαρμόζει ο ίδιος συγχωνεύσεις βρεφονηπιακών σταθμών επειδή ο Δήμος είναι χρεοκοπημένος -Κοινόχρηστοι χώροι, πλατείες προαύλια σχολείων, αθλητικοί χώροι, αγωγοί ομβρίων είναι εγκαταλελειμμένα στην τύχη τους. Στα περισσότερα έχει να περάσει συντηρητής από τις εκλογές του 2010! Το σύνολο των υπαλλήλων της καθαριότητας και του πράσινου ασχολούνται με το Άλσος. Και συγκεκριμένα με την μπροστινή πλευρά του, εκεί που ο Δήμαρχος «πιάνει στασίδι» Διότι η πίσω πλευρά του Άλσους είναι εντελώς παραμελημένη - Η βιομηχανία αγαλμάτων που έχει στήσει η δημοτική αρχή δεν αναπληρώνει την περικοπή κονδυλίων για τον πολιτισμό - Η συντήρηση των δρόμων είναι ανύπαρκτη. Παντού στο Περιστέρι χάσκουν λακκούβες που πλέον έχουν γίνει επικίνδυνες για οδηγούς και πεζούς. Η παράταξή μας δεν κάνει αντιπολίτευση «της λακκούβας» και της «καμένης λάμπας», όμως η παραμέληση της πόλης είναι εμφανής και πανθομολογούμενη. Για την οικονομική δυσπραγία του Δήμου έχουν μεγάλη ευθύνη οι τελευταίες κυβερνήσεις και η πολιτική του μνημονίου. Όμως τη μεγαλύτερη ευθύνη φέρει η σπάταλη πολιτική των περασμένων χρόνων, που έχει χρεώσει το Δήμο με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Και ουσιαστικά ο Δήμος έχει κηρύξει στάση πληρωμών. Με ειδική ρύθμιση με τις τράπεζες πληρώνει μόνο τους τόκους, η αποπληρωμή του κεφαλαίου των δανείων έχει μεταφερθεί στους επόμενους. Ενώ οι οφειλές σε προμηθευτές ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει διατάξει έλεγχο στο Δήμο Περιστερίου για αυτό το θέμα, ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη και αναμένεται το πόρισμα. Τα οικονομικά προβλήματα του Δήμου δεν αντιμετωπίζονται ούτε με δημόσιες σχέσεις, ούτε με διαφημιστικά φυλλάδια, ούτε με «πολιτιστικές εκδηλώσεις», αγάλματα και τελετές βραβεύσεων. Χρειάζεται υπευθυνότητα και σοβαρότητα Δημοτική Παράταξη «Περιστέρι για Όλους»- Δημήτρης Κελάφας ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ της παράταξης «Περιστέρι μαζί» Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» Ο ΑΣΔΑ και οι Δήμοι ζητούν να τους παραχωρηθεί η διαχείριση του Πάρκου Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την απαξίωση και εγκατάλειψη του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» πραγματοποίησαν στην είσοδο του Πάρκου σήμερα Τρίτη 5 Ιουνίου ο ΑΣΔΑ και οι Δήμοι Ιλίου και Αγίων Αναργύρων Καματερού, συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ζητά την άμεση παραχώρηση κάθε αρμοδιότητας για τη διαχείριση του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» στον ΑΣΔΑ και τους όμορους με το Πάρκο Δήμους, με τους αντίστοιχους πόρους για τη συντήρηση και τη λειτουργία του. Σε δήλωση του στους εκπροσώπους του Τύπου που παρευρέθηκαν στη συγκέντρωση ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ κ. Ανδρέας Μποζίκας περιέγραψε τις πολύχρονες προσπάθειες του ΑΣΔΑ και των Δήμων για τη συντήρηση του πρασίνου και των υποδομών στο Πάρκο. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον επιτυχημένο αγώνα που έδωσε η Αυτοδιοίκηση το 2008 για τη σωτηρία του Πάρκου. Ο κ. Μποζίκας εξέφρασε την αγωνία του για την αρνητική κατάσταση που διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» και τόνισε ότι μόνο η Τοπική Αυτοδιοίκηση της περιοχής μπορεί να εγγυηθεί την συντήρηση και ανάδειξη του τόσο σημαντικού αυτού πνεύμονα πρασίνου για τη Δυτική Αθήνα. ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΑΣΔΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 29 Μαΐου Το Δ.Σ. του ΑΣΔΑ τονίζει για άλλη μια φορά ότι το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» αποτελεί έναν χώρο πρασίνου μεγάλης σημασίας για τη Δυτική Αθήνα, ο οποίος μπορεί να γίνει πόλος έλξης για πολίτες από όλη την Αττική και να συμβάλλει αποφασιστικά στην τοπική ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα χώρο μοναδικής οικολογικής αξίας και ομορφιάς, έκτασης 1150 στρεμμάτων, με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Ειδικά στον υδροβιότοπο του Πάρκου φιλοξενούνται περίπου 145 διαφορετικά είδη πτηνών. Ο ΑΣΔΑ από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του Πάρκου είναι παρών και έχει σταθερή συμβολή στη διαμόρφωση του αρχικά και τη λειτουργία και συντήρηση του στη συνέχεια μέχρι σήμερα. Ξεκινώντας από τις αρχές της δεκαετίας του 90, που το Πάρκο ήταν σε κάκιστη κατάσταση με τόνους μπάζα και χωρίς ίχνος πρασίνου, ο ΑΣΔΑ υλοποίησε σειρά έργων που άλλαξαν πλήρως την εικόνα του χώρου. Μερικά από αυτά ήταν: υπαίθριο θέατρο, λίμνες, ύδρευση, άρδευση και συντήρηση του πρασίνου, εκδηλώσεις σε χώρους του, συνεργασία με περιβαλλοντικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο Πάρκο. Όλα αυτά έγιναν με δικούς του πόρους, γιατί η χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων Ευρώ που προέβλεπε η σχετική Προγραμματική Σύμβαση του ΑΣΔΑ με το ΥΠΕΧΩΔΕ, δεν καταβλήθηκε ποτέ από το Υπουργείο. Το 2008, λόγω μη χρηματοδότησης από την Πολιτεία του Φορέα Διαχείρισης του, το Πάρκο είχε μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης με άμεσο τον κίνδυνο της ολοσχερούς οικολογικής καταστροφής του. Ο ΑΣΔΑ και οι Δήμοι της περιοχής (Ίλιον, Άγιοι Ανάργυροι, Καματερό) κατέλαβαν μαζί με εκατοντάδες πολίτες το Πάρκο και συγκρότησαν Επιτροπή για τη σωτηρία του. Μέσα σε 2 μήνες με έξοδα του ΑΣΔΑ και των Δήμων φυτεύτηκαν δένδρα και θαμνώδη φυτά, άρχισε ο καθαρισμός του, αποκαταστάθηκαν οι βλάβες στην ηλεκτροδότηση, συντηρήθηκε το πράσινο, επισκευάστηκε η περίφραξη. Στις αρχές του 2009 η κατάσταση στο Φορέα Διαχείρισης και το Πάρκο ομαλοποιήθηκε. Συνεργεία του ΑΣΔΑ παρέμειναν στο χώρο και συνέχισαν να εργάζονται για τη συντήρηση και αναβάθμιση του. Από τα τέλη του 2011 ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου συγχωνεύθηκε με τους υφιστάμενους φορείς για τον Κηφισό και τον Ελαιώνα και έκτοτε δε λειτούργησε, με αποτέλεσμα η κατάσταση σήμερα να είναι κρίσιμη. Με μεγάλη ανησυχία το Δ.Σ. του ΑΣΔΑ παρακολουθεί το τελευταίο διάστημα να διαμορφώνεται και πάλι μια αρνητική κατάσταση στο Πάρκο Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών της δημοτικής παράταξης «Περιστέρι Μαζί», στα γραφεία της οδού Αιμιλίου Βεάκη 5, με θέματα «Εθελοντική Ιατρική, Κοινωνικό Φροντιστήριο και Εθελοντική Νομική Υποστήριξη». Η παράταξη παρουσίασε καινοτόμες ιδέες που θα βοηθήσουν σημαντικά και έμπρακτα τις οικογένειες ανέργων και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του δήμου μας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της «Εθελοντικής Ιατρικής» στηρίζεται στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών, όπως η γνωμάτευση και η συνταγογράφηση, σε άτομα που αδυνατούν να ωφεληθούν από το Δημόσιο ή Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας (Άνεργοι και ασφαλισμένοι πολίτες της Πρόνοιας). Ο επικεφαλής της παράταξης «Περιστέρι Μαζί» Γιώργος Βαθιώτης ακούγοντας προσεχτικά τις απόψεις της ιατρού Τάρλα Πηγής όσο αφορά την εμπειρία της στην οργάνωση των εθελοντικών ιατρείων ανακοίνωσε την πραγματοποίηση του έργου αυτού με τη συμμετοχή πέντε ακόμη ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Ο στόχος αυτής της επιστημονικής προσπάθειας είναι να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας. Το δεύτερο θέμα της συζήτησης ήταν το «Κοινωνικό Φροντιστήριο». Στην ομιλία του ο επικεφαλής Γιώργος Βαθιώτης ανέφερε μεταξύ άλλων πως μία από τις προτεραιότητες της παράταξης όταν γίνει διοίκηση είναι και το «Δημοτικό Φροντιστήριο». Το «Περιστέρι Μαζί» δεν είναι ακόμα διοίκηση, προσφέρει όμως τη δυνατότητα σε δέκα μαθητές άνεργων οικογενειών ή ευπαθών κοινωνικών ομάδων να παρακολουθήσουν δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα. Τέλος, ένα σημαντικό ζήτημα που τέθηκε ήταν εκείνο της «Εθελοντικής Νομικής Υποστήριξης». Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα έχει στόχο την προσφορά υπηρεσιών αλλά και συμβουλών σε παλιούς και νέους επιχειρηματίες οι οποίοι ίσως αντικρίζουν αδιέξοδο στην εργασία τους και επιθυμούν να σώσουν ή και να αναπτύξουν εμπορικά τις επιχειρήσεις τους. Κλείνοντας ο Γιώργος Βαθιώτης ευχαρίστησε τους παρόντες για τη συμβολή στην οργάνωση του κοινωνικού εθελοντικού σχεδιασμού της παράταξης. Διαβεβαιώνοντας με ιδιαίτερη έμφαση ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες θα παραμείνουν σε εθελοντική βάση αποδεικνύοντας ότι η συμμετοχή των πολιτών στα δρώμενα του Δήμου μας είναι στόχος ΟΛΩΝ μας. Στη σημερινή δύσκολη ηθικά και οικονομικά εποχή μας το «Περιστέρι Μαζί» είναι έμπρακτα δίπλα στον Περιστεριώτη πολίτη, για να ξανακερδίσει το δικαίωμα στην αξιοπρεπή ζωή. Για να ξαναβρούν οι συμπολίτες μας την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια, που κάποιοι άλλοι έχουν «κλέψει». «Αντώνης Τρίτσης», μια εικόνα εγκατάλειψης που αδικεί τη Δυτική Αθήνα και τους κατοίκους της. Ο ΑΣΔΑ και οι Δήμοι της περιοχής δεν θα επιτρέψουμε να οδηγηθεί στην απαξίωση και να απειληθεί με οικολογική καταστροφή το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». Από την εμπειρία τόσων ετών αλλά και από τα επαναλαμβανόμενα κατά καιρούς προβλήματα στη χρηματοδότηση του, αβίαστα προκύπτει το συμπέρασμα ότι μόνος κατάλληλος διαχειριστής του Πάρκου είναι ο ΑΣΔΑ, εκπροσωπώντας τους Δήμους της περιοχής.. Ο ΑΣΔΑ και οι Δήμοι μόνο μπορούν να εγγυηθούν ότι το Πάρκο θα παραμείνει ένας διαδημοτικός πόλος πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μια όαση πρασίνου στην περιβαλλοντικά υποβαθμισμένη Δυτική Αθήνα. Ζητάμε λοιπόν την άμεση παραχώρηση κάθε αρμοδιότητας για τη διαχείριση του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» στον ΑΣΔΑ, με τους αντίστοιχους πόρους για τη συντήρηση και τη λειτουργία του. Αποφασίζουμε να προχωρήσουμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία, ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής, κινητοποιήσεις στο χώρο του Πάρκου και ότι άλλο απαιτηθεί μέχρι την θετική κατάληξη της διεκδίκησης μας.

10 `ÌÒ 10 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 7 IoÜÔ ÖÜ 2012 ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ ÖÔÛ ÙÛ ÌØÌ Û Ú ØÞ Ú ØÜÖÜ ÖÒ Ú Ñ ÙÌ ÜßÖÓÌÛØÖ 300 Ó., ÙÛ Ô Ô ÛÖÒ Ñ Ò ÛÖÜ Ü ÌÛÖÜ, ÉØ ÙÑÌÛ Ö ÞÖÚ. Ô Ø Ý ÑÖ ÞàØ Ö, ÌØ ÛØ ÜØ ÙÓÌÔÖ Ö Ó ÌÒ, Ö ÌÒ ÌÚ Ñ Ö à- ØÖÝÖØ ÌÔÛØ Ñ ÓÌ ÛØÌÞÖÜÓÌ- Ô ÔÌØ. Ö ÌÑÌ ØÞ ÙÌ ÛÖ Ö Ö - ÖØ ÑÖ ÛÖÜ `Û ÜØÖÜ Ò Öˇ - Ø ÑÖÜ, ÖÜ Ì ÔÌ ÌØ ÙÛÌØ àû Ú Ò Ö Ø Ô ØÞ ÙÌ Ö ÖÒÌÓÖÚ ÛÖÜ 40. Ö ÑÖ ÌÔÌ ÛÖÜ, Û Ú Ñ ÒÌÚ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÌÚÛÖÜÞàØ ÖÜ, ÖÜÙÌÌÑÌ Ö ÔÌÑ ˇÌÔ, ÓÌ ÑÜØ ÙÞÖ- Ò Ù Û ÌàØ Ñ Ò Ö Û Ô ÉÆÒ ÙÛÖÔ ß Øª ÛÖÜ Ö `Û çøöú Ò Öˇ ØÆÑÖÚ âûö ÓÖÚ Ñ Û - åàõ. åô ÙÛ Ú ØÖÛ ÑâÚ ÝÜÒ - ÑâÚ Û Ú åøüôˇ Ú, Òå Ö ÓÌÛÆ ÛÖ 30, ÙÛÖ ÕÌÑåÔ ÓÆ ÛÖÜ Ù Ô Ü ÆÒÒ ÒÖÚ Ñ ÙÛ ÑØÔ ÝÜÒ ÑØÔ. ÑÖÒÖçˇ - Ù Ô Ì ÛÖÔ Ñª ÑØÖÔ Ü Òå Ñ ÓÌÛÆ Ö ÝÜÒ ÑâÚ ÉâØàÝ Ñ å Ô Ú. ÆÔÛ Ü ØÌÙ ÑæÚ Ñ ÔˇØØ ÔÖÚ. àøåú Ý Ô Û ÙÓÖçÚ Ñ ØÖÑ Û ÒªßÌ Ú. ÆÔà æò ÓÌ Ñ ˇ ØÆ ÞâØ.»Ì ÆÒàÙÌ Û âõ Æ ÛÖÜ ÙÛÖ ÌØ ÙÛâØ ÓÌ ÛÖ Ó Ùˇæ ÛÖÜ Ñ ÑÆ Ö ÉÖªˇÌ ÛÖ ÞàØ æ. ÑÛ ÔÖÛØÖÝ. ÌÛ ØÛÖ, Ö Û ÌÕ ÛÖÜ Ô àû Ñ Ò Ö- ˇ Ø ÑÖÜ Ñ Û Ú Ñ ÛÌØ Ô Ú, ÛÖ ÌÔÖÚ µìøéö ÔÔ ÑÖÜ, Ì Ì ÕÌ Ö ÔàØ Ú Û Ô ÑÒ Ù ÛÖÜ ÙÛ Ø ÓÓ Û, Ñ Û ˇÌÙ ÛÖÜ Ô ÉØÌ Û Ô ÛÜÞ ÛÖÜ Ó ÑØÜ ÛÖ ÞàØ. ÜÛÖ, ÓÖÒ Ú ÛÌÒÌ àùì ÛÖ ÙÞÖÒ ØÞÌ Ö ÙÛÖ ÜˇÌ Ö, ÌÝÜ Ì Û Ô ÓÌØ Ñ,Ö ÖÜ ÌØ ÙÛ ÑÌ Ù Ô àû ÑÖÚ Ü ÒÒ ÒÖÚ. ÔÌÛ ÖÛ ÌÔ Ñ ÔÛ ÙÌ, ÑÌØ ÙÌ ÖÓàÚ, Û ÒàÙÙ. Ó ˇÌ Ô Ó Ò Ì Ñ Ô Ø ÝÌ ÛÌÒÌ Û Ò Ñ Ñ ÖÛ Ô ÜØ ÙÌ ÙÛÖ ÞàØ Ö, ÌÝÌØÌ Ó ÛÖÜ Ó É Ò ÛÙ ÓÌ É ÉÒ Ñ ÒÌÕ Ñ. ¾ ÙÜ ÞàØ ÔÖ ÛÖÜ ÛÖÔ ÌÒÌ Ô - ÙÛÌ ÌÜÖÓÌÔÖ ß ØÖÕÌÔÖý, àùûö- ÙÖ ÕÌÔ ÒàÙÙ, Ì ÔÌ, Ó ÓÌÛ ÖÒÜÑ Ò ÌÒÒ Ô Ñ ÛÖÜ, ÛÖ ÜÔ ÛÖ ÛÖÜ Þ ØÛ. ÙÛ Ú ÌÕÌÛ ÙÌ Ú ÖÜ Ì àùì, ÜÙÛÌØ Ö Ò Ö, ÙÛÖ Ü ÖÜØ Ì Ö Ñ ÖÙÜÔ Ú, ÌÛÜÞÌ ÞàØ Ú ÜÙÑÖÒ. ÔÌ Ñ ÙÛ ÑÖÚÜ ÒÒ ÒÖÚÑ Ü ØÌÛ ÙÌ ÖÞ Ñ ÙÛ Ú ØÖÛ - ÑÌÚÝÜÒ ÑÌÚÛ Ú ØÜÔˇ Ú Ñ ÙÛ Ô ÑØÖÔ Ü Ò. Ö Ø Ô Ì ÞÌ - ÔÛØÌÜÛÌ Û `Û ÜØÖÜÒ `ÛØ É - ÑÖÜ, Ö Û Ô ÌÒ Ý,ÌÔ ÑÖÔÛ ÔÖ ÞàØ Ö ÛÖÜ ÓÖÜ ¾ ÛÜÒÖÜ, ÖÜ ÉØ ÙÑÖÔÛ Ô ÖÓàÚ ÙÛ Ô ÒÒ, Û ÜÛ Ñ, ÒÌÜØ ÛÖÜ Ü ÌÛÖÜ. - Ù Ô ÖÒÒ ÞØÖÔ ÙÛÖ Ü Ò Ö, Ö ÖÜ ÓÌ ÒàÙ Ô ÓÌ ØÑÌÛÌÚ ÜÙÑÖÒ ÌÚ, Û 6 ÛÖÜÚ: Û Ô Ñ ÛÌØ Ô, Û ÌàØ, Û Ñ, Û Ù Ò Ñ, ÛÖÔ àô/ôö Ñ Û Ô ÜØ - Ñ ( ÖÜÒ ). Ø ÝÌ Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÚ ØÖÛ ÑÌÚ ÝÜÒ ÑÌÚ ØÜÔˇ Ú, ÑØÖÔ Ü Ò, ÉÌØàÝ, Ô. Ö ÑÖ Û Ú ÌÒ Ö Û Ô Ó ÔÖÛ Þ Ø Ú ÙÛ ÓÌÙ àô Ñ ÝÜÒ Ñ. ÔÌ ÛÖ ÓÌÔÖ ß Û Ú ÝÜÒ Ñ Úý ÖÜÒ, ÛÖ Ó ÑØÖÛÌØÖ Û, Û Ô 4 ÞØÖÔàÔ ÛÖ 1938, ÖÛ Ô ÔÌÉ ÑÌ ØàÛ ÝÖØ ÙÛ Ô ÑØÖÔ Ü Ò, ÑÖÔÛ ÙÛÖÔ ÛÌØ Û Ú, ÖÜ Û Ô ÌÑÌ ØÞ ÝÜ- Ò Ñ Ú.¾ ÞàØÖ Ó ØÖÙÛ ÙÛ ÑÌÒ Û Ú ÓÌÙ àô Ñ Ú ÝÜÒ Ñ Ú, Ì Ô Ô Ö ÛÖ ÖÚ ÛàÔ ÞÔ àô Û Ú Ñ, ÛÖ ß Û Ú ÝÜÒ Ñ Úý. ÓÌÔ ÛÖÜ ØÖÙà ÑÖÜ,Ó Ö- ØÌ Ñ ÛàÔ ÑØ ÛÖÜÓÌÔàÔ. Ô Û ÙÜÔ ˇ ÙÓÌÔ Û Ú ÞÔ ÓÌ ÛÖÜÚ ÝÜÒ ÑÌÚ, Û Ô Ô Û Ô Ñ ÔÖÜÔ ÑÖÜÔ Ôà ÙÌ Ó ÑÖÜÉÌØÛ, ÑØ ÛàÔÛ Ú Û Ú ÛÌÙÙÌ- ØÌÚ ÑØÌÚ Û Ú. ¾ ÝàÔÌÚ Ñ Û ÌÒ Û Ú Û Ô Ó ÔÖÛ Þ Ø ÚÑ ˇàÖÛ Û Ú, ÓÌÙ Ù ÌÔ ÞàØÖ ÖÜ ÌØ ÙÙÌÜÌ Ö ÔˇØà ÔÖÚ ÖÔÖÚ. ( ÑØÖÔ Ü Ò Û Ô Û Ô ÌØ Ö Ö ÌÑÌ Ô - ÑÛ ÛÖØ ÛÖÜ»ÌÛ Õ, Ü ÖÜØ ÖÚ ÙÝ ÒÌ Ú Ö» Ô - Ñ Ú- ÌÔ ÝØ ÑÛÖ ÑÖÒ ÙÛ Ø Ö ÛÖÜÚ ß ÓÌÛ ÔÖ ÛÖÜÚý ÑÖÓÓÖÜ- Ô ÙÛÌÚ). ÖÔ Ì ÖÓÌÔÖ ÞØÖÔÖ (1939) Ö ÛÌØ Ú ØÌ ÓÌÛ ˇÌÙ Û Ú ÝÜÒ ÑÌÚ ÉÌØàÝÑ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÓÌÛ ÑÖÓ ÙÌ ÙÛ Ô ˇ Ô. ØÖÉÒÌ- ÖÔÛ Ú Û Ô ÌÕÌÒ Õ ÜÛ,Ì ÞÌ Ö- Ø ÙÌ ÛÖ 1934, Ö ÑÖ Ì Ö ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ, ÛÖÔÑÛ Ó Û ØÔ - ÖÜØ, ÙÛ Ô Ö Ö ÔÖÜØ (» - Ô Ú Ñ»ÌÔÌÒ ÖÜ ÛÖÛÌ). É ÒÌ ÓÌÙàÚ Ó ØÖÙÛ Ñ ÌÞÛ ÙÌ ÌÔ ÌÜØÜÞàØÖ Ñ ÌØÖ ÙÖ Ì Ö Ù Û. Ö ÓÖÔ ÑÖ ÌÛØ ÔÖ Ñ ÓÌ ÛÙ ÓÌ- ÔÛÌÔ Ò Ñ Ì Ôà, ÙÌ ÖÒ Û Ô ÌØ ÖÞ.»Ì ÛÖ Ô ÜÛ Ñæ Ñ âòö ÛØ É ÓâÔÖ åùà, Ô ØÖÉÆÒÌ ÛÖ àø åö ØæÙà Ö, Ö Òå Ú» ÛÙÖçÑ Ú, Òå Ö Ø Ô ÕÌÑ ÔªÙÌ Û Ò Ó Øª ÙÛ Ö- ØÖÓå ÛÖÜ ÙÛÖ ÞØØÖ Û Ú ÌÒÒ Ô ÑªÚ Ô ÜÛ Òå Ú. ÌÔÔ ÓâÔÖÚ ÙÛ Ô Ôâ- ÓÖØÝ ìùùö Û Ú ÌÝ ÒÖÔ ÆÚ, ÕÌÑå- Ô ÙÌ æ Ô çû Ú ÙÌ ÒÖå Û Ú ÑÛÖ ÒÖŒ Ú Ñ Ü ÌØàÑÌÆÔ, ÓÌ- ÛÆ â ÔÌ Õ àó Û ÑæÚ (ÛØÖÝÖ æû Ú) Ñ ÖÒÖÑÒªØàÙÌ Û ÙÛ Ö ØÖÓå ÛÖÜ Ù ÙÜÔ Ñ Ò ÙÛªÚ. í ÔÌ Øæ- Ì ØÖÚ Û Ú ÔÌÒÒªÔ Ú ÜÛ ÑªÚ ¾ÓÖÙ ÖÔ å Ú ( ¾), Ì å 4 ÙÜÔÌÞæ- ÓÌÔÌÚ ÛÌÛØ ÌÛåÌÚ Ñ ˇ ØâÓÌÔÌ ÖÒÒâÚ ÑæÓ, Ô ÑÛ ÛÖØå ÛàÔ ÙÜÔÛ Ó Û ØÞØÔ ÌÔ ÛÖÔ Ü Ö- ÞØâàÔÌ ÙÌ Ø åû Ù -ÛÖÔ ªˇÌÒÌ Ì ˇªÔ Ö Ñ ÜÛæÚ ÌÔ ªÛ Ô. îøˇì ÙÛÖ ÌØ ÙÛâØ ÓÌÛÆ ÛÖ ÆÓÖ ÛÖÜ ÓÌ Û Ô ÖçÒ Ò Öˇ ØÆÑÖÜ, æ- ÝÖ Û ÛÖÜ ÜÓÔÆÙ ÖÜ Û Ú ØÆ Ñ Ú. ÖÔ Ñ ØÖ ÛÖÜ ÖÒÌÓÖÜ, ÖÜ ØˇÌ ÛÖÔ Ì ÖÓÌÔÖ ÞØÖÔÖ ( ) Ö Ì ÛÖÔÌÚ Ö Û ÜØà Ò - ˇÖÑÛ ÙÛ, Ñ ˇÌ ÝÖØ ÖÜ ÞÖÜÙÌ ÙÌ Ø Ô ÛÖÜ ÛÌÒ ÔÖÜ, ÙÛØ Óà- ÞÔÖÔÛ Ô Ù ÜÛÖ. ¾ `Û ÜØÖÚ Ò - Öˇ Ø ÑÖÚ, Ó ÖØÌ Ô Ì ÞÌ ÌÛØ - ÔÖ ÌØÖ Ù Û, ÙÛ ÖÜÒÌ ÖÓàÚ ÔÌ Ñ ˇÌ Øà ÓÌ ÛÖ Ö Ò - ÛÖ, Ñ ÜØÔÖÜÙÌ Ó ÜÛÖ. ÌÔ Ñ Û Ô Ö ÑÖÔÖÓÖÚ Ñ ÜÛÖÚ Ñ ÜÔ - Ñ ÛÖÜ Ñ Þ Ø ÙÛ ÙÝ ÞÛ ÛÖÜÚ ÞÌ Ø Ù Û ÌÉ Ô ÌØ.» ÌÔ Ó ÙˇÖ ÓÖÙ ÖÜ Ü ÒÒ ÒÖÜ, ÌÑÌ Ô Ú Û Ú Ì ÖÞ Ú Ñ Ò Ö Ò ÛÖ ÞàØ Ö.»Ì ÌÕ! ÌÙ Ô ÖÒÖ Ôà Û Ú Ñ Û Ú ÒÒ Õ Ô ÔàÓ Ø ÖÒ Û Ô Ö ÑÖÔÖÓ ÖÓàÚ, ÛÖ ÞÌ ÓàÔ ÛÖÜ Ö ÑÖ Ì- ÔÌ ÖÑ Ó ÙÛ ÑÌ ÙÑÒ Ø,Ö àú Ö Ö ÖÒÒÌÚ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ. Ì Ô Û Ô ÕÌ Ñ ÜÛ. Ö ÖÚ ÑÖ ÛÖÜÚ ÙÛÖ ÞàØ Ö ÛÖÜÚ Ø Ì ÒÌ æ Û Ô ÌÒ ÝÆ Û Ú ÜÛ ÑªÚ»Æ- Ô Ú ÌÑÌåÔ, æ ÛÖ Þæ Û Ú Ô ÛÖ- Ò ÑªÚ ÌÑÌåÔÖÚ, Û åø Õ Ô Ñ âñ - Ô Ô Ñ Òª Ö ÑÖ âôì. å Ö Ø Ô ÛÖÔ æòìóö ÛÖÜ 40 ªØˇ Ô ÙÛÖ ÌØ ÙÛâ- Ø Ñ âýû Õ Ô âô Û ØØÛ âûø Ô Ù åû ÙÛ ÙÜÔÖ Ñå Òå Ö Ö ÉæØÌ ÛÖ ÓÖÛ Ñæ `ÛÆ Ö. åþ Ô Û Þ ØÆ Ô ÖÜÔ Û âõ Æ ÛÖÜÚ Ô ØÖÑæÉÖÜÔ Ñ Ô ÔàØå- ÙÖÜÔ Û 8 Ì æô ÛÖÜÚ. Ø, Ö `Û çøöú Ò Öˇ ØÆÑÖÚ Ñ ÜÔ åñ ÛÖÜ `Û ÜØÖçÒ, ÛÖ âôöú `ÛØ ÉÆÑÖÜ, ØÞÖÔÛ ÑÖå Ñ àø åö Ñ ÙÛ Ô ÛØåÛ ÛÖÜÚ ÆÔÖ Õ ÙÌ ÑÆ Ö ÖØÛª Ø ÙÛÖÜ âôôàô ÙÛÖ Ù åû ÛÖÜÚ. Ô ÙÛÌ ÒÖÜÔ Û Ó ÑØÖÛÌØ ÌÑÌ,àÙ ÖÜ Ô ÌØ ÙÌ ÛÖ Ñ ÑÖ. ¾ ÖÔÌ Ú ÌÔ ˇÌÒ ÔÔ ÞàØ - ÙÖÜÔ Û Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ. `ÛÖ ÛÌÒÖÚ ÖÓàÚ Ü ÖÞàØ Ù Ô Ñ Û Ó ÑØÖÛÌ- Ø, Ö àô/ôöú Ñ ÖÜÒ, ÉØÌˇ Ñ Ô ÙÛÖ ÞÖ,ÓÌ Û ÓÌ Ò ÌØÝ ÛÖÜÚ, Û Ô Ñ ÛÌØ Ô. Ô ÌÙÛÌ Ò Ô Ö ÖÔÌ Ú Ó Ô Û ØÖÙÌÞÌ, ÛÖ Û Õ ÖÓàÚ ÙÛ ˇ ÑÌ Û Ô ÓÖ Ø Ö. ÞÔÖÔÛ Ú ÔÛ ØÛÌÚ Ö ÌØÓ ÔÖ Ô ÌÔ Øà ÙÛÖ ÞàØ Ö. ÜÖ-ÛØÌ Ú ÜÛÖÜÚ Û ÉØ Ñ Ô ÓÖÔ Û Ú ÙÛÖ Ù Û -Ö ÑÖ Û Ú ÌÒÌ Ô- Û Ô ÖÓÖÔàÙ Ô Ù ÌÔ àó Û Ö Ñ ÕÌÙ Ù Ô Ôà Û Ú. Ö Û Û Ú ÌÑ Ô Ô ÌÔ ÛÖ ÌÓ ˇÌ ÖÛÌ Ñ ÔÌ Ú, Û ÖÛÌ Ì Ó Ò ÙÌ ÙÌ Ñ ÔÌÔ Ô ÜÛÖ. Ö ØÌ Ó Û Ú ÙÛÖÔ Û ÝÖ. ¾ ÑÖ Û Ú Ñ Û Ò É Ô ÛÖ ÖÙÖ ÓÌ ÒÖ Û Ô ÛÖ Ñ ÑÖ ÖÜ Û ÉØ ÑÌ, ÖÛ Ô ÓÌØ ÑÌÚ ÓÌØÌÚ Ø ÖÛÌØ Û Ô Ì Ô Ô ÙÛÌÑÌÛ, ÌÔ Ö- ÉØ Ö, ÉÖÜÒ ÙÛÖ ÞÌ ÒÖÚ Û Ú ÙÛÌØÔ Ú ÛÖÜ ÞÛ Ó ÛÖÚ. ÌÙ Ô ÖÒÖ Ôà Û Ú Ñ Û Ú ÒÒ Õ Ô ÔàÓ. ÙÛÖÙÖ ÖÛÌ Ì ÉØ ÑÌ Û Ô ÖØÌÕ à. ÌÝÜ Ì ÛÖÔ ÑÖÙÓÖ, ÑÒÌ ÙÓÌÔ ÔÛ ÙÛÖÔ Ì ÜÛÖ Û Ú. ÌÔ ÌÑ ÔÌ Ö ÑÖ ÌÔÌ. Ü ÖÒÖ ÛÖÜ `Û Ü- ØÖÜ Ñ Û Ú `Û ÜØÖÜÒ Ú Ò Ö- ˇ Ø ÑÖÜ, ÔÛØÌÜÛ Ñ Ô Ñ Ì Þ Ô Ñ Ò ÌÕÌÒ Õ, ÔÖÔÛ Ú ÙÛÖÜÚ Ö- ÔÌ Ú ÛÖÜÚ, ÖÜ ÛÖÙÖ ÑÖ Ù Ô Ñ ÛÖÙ Ü ÖÝÌØ Ô, Û Ñ àù Ñ Û Þ Ø ÖÜ ÌØ ÓÌÔ Ô. ÌàØ ÔÛØÌÜÛ ÑÌ ÛÖÔ Ü Õ àó Û ÑÖ Û Ú àøöýüò Ñ Ú ÑÖÒ Ö ÖÜÒÖÜÉ Ø Ñ Ì Ñ Û - ÙÛ ˇ Ñ Ô ÙÛÖ Ò Ô Ø. Ñ Ì ÔÌ ÜÔ Ñ ÛÖÜ àô/ ÔÖÜ ÛÌÔ, Ö Ñ Û ÑÖÜÜ ÒÒ ÒÖÜ ÙÛ Ô ÙÛÜÔ. ÌܡÜÔÙ Ì Ø. ÛÖÜÚ Ì Ô `Û ÜØÖÜÒ Ñ» Ø. Ù Ò Ñ ÌÑ ÔÌÖ ÑÖ ÌÔÌ ÓÌ ÛÖÔ àô/ôö»ö Ø, Û Ú ÖÒÒ - ÔÌÚ Û Ú ØÑ Ú. ÞÖÜÔ Û `Û ÜØÖÜÒ Ñ Û Ø ÙÛÖÝÖØ. ¾ àô/ôöú, Ö ÓÖÔ ÞÖ ÖÚ, Ì ÔÌ ÔàÛ ÛÖÚ Õ àó Û ÑÖÚ ÛÖÜ ÜØÖ- ÙÉÌÙÛ ÑÖÜ `àó ÛÖÚ -Û Õ ØÞÖÚ. Ñ ÔÌ ÜÔ Ñ ÛÖÜ Û Ô ÒÌÔ ÙÛØ ÛÙÌ, Ö Û Ô Ø ÓÜÒÒ Û Ú ÜÛ Ñ Ú» Ô Ú Ñ ÛÖÜÚ Ì Ô Ö `Û ÜØÖÚ Ñ Ö Ô àû Ú. ÌÒÖÚ ÜØ Ñ ( ÖÜÒ ) ÌÑ ÔÌ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÓÌ ÛÖÔ Ò» ÛÙÖÜÑ. ÛÖÜÚ Ì Ô ÒÖÓÖ Ø Ñ Ö àø ÖÚ. ØÖÌ ØÖÚ Û Ú ¾ 4 ÛÌÛØ ÌÛ ÌÚ Ö Û ÌÕ ÌØÝ Û ÛØ Ó ÑØÖÛÌØ ÝÖ Û Ù Ô ÙÛÖ ÜÓÔ - Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú Ñ ÛÖ ÛÌÒÌ à- Ù Ô, Ö àô/ôöú Ó ÓÌ Û Û Ú 4 Ú `Ì Ø Ú Ñ ÖÜÒ ÓÌ Û Û Ú 9 Ú. ÖÜÒ, Ì ÒÌÖÔ, ÙÜÓÓÌÛÌÞÌ Ø ÙÛ Ø ÙÛ Ú ÌÑ - ÒàÙÌ Ú ÛÖÜ ÙÜÒÒÖ ÖÜ ÛàÔ Ó ˇ - ÛàÔÛÖÜÙÞÖÒÌ ÖÜ Ñ ÌÑ ØÖÙà Ì Û ÔÛ Õ Û ÚÙÛÖ Ö Ñ Û. `ÜÓÉÖÜÒ Ö, Ó ÓÌ ÛÖ àø Ö Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜ- ÒÖ. ÛÖÜÚ Ó ØÖÜÚ ÛÖÜ `Û Ü- ØÖÜ Ñ Û Ú `Û ÜØÖÜÒ Ú Ò Ö- ˇ Ø ÑÖÜ, Ö Ò Ú» ÛÙÖÜÑ Ú, Ö ÔÛØ Ú Û Ú ÖÜÒ Ú, Ì Ô Ö ÓÖÔÖÚ âø ÙÌ ÛÖÔ ÛÒ ÔÛ Ñæ ÓâÛØ ÛÌÚ ÝÖØâÚ ÓÌ Û Ü ÌØàÑÌÆÔ ß¾ÒÜ- Ó å ýñ ß ÙåÒ ÙÙ ØÌ ÌØåÑ ý, â ÔÌ ØæÌ ØÖÚ Ì å 16 ÞØæÔ Ó Ú æ Û Ú ÓÌ ÒçÛÌØÌÚ ÌØ Û ÑâÚ ÌÔØÙÌ Ú Û Ú ØØ Ú, Û Ú ÔÌÒÒª- Ô Ú ÜÛ ÑªÚ ¾ÓÖÙ ÖÔ å Ú ( ¾), â àùì ÌÕ ØÌÛ ÑÆ Ìå Ó Û ÌܡçÔ Ú Ñ ÙÜÔâ Ì Ú Ñ ÛÌØÓÆÛ ÙÌ ªØÌ- ÓÖÚ Ñ Ñ àóâôöú å Ò ÙÛ ÜÔ åñ ÛÖÜ ÖçÒ Ñ Û Æ ÛÖÜÚ ÒÖÓÖåØ Ñ ØØ Ö. Ø Ö Òå Ú» ÛÙÖçÑ Ú ÓÌ Û ÜÔ åñ ÛÖÜ ÖçÒ Ò Öˇ ØÆÑÖÜ, ÙÌ ÌÑ ØÖÓª ÙÛ Ô àô/ ÖÒ. ÖÜ Ì ÙÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ Ñ ÌÑ ÔÌ Ùˇ Û Û Ô ØÖÜÙ ÛÖÜ Ù ÜÛÖ. ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ù- ÙÖ Û Ú ÌÝ ÒÖÔ Ú Ñ Ö Ó ÑØÖÚ ÑÖÒÖܡ ÙÌ ÌÔ Ö Û Ø Ö- Ù Ñ Ì ÌÒÓ Û ÛÖÜ Ô Ù ÖÜ. ÔÌ Ô ÜÛ ÑÖÚ Ñ ÙÛ Ô ÖØÌ Ù Ó ÔÛ ÑÖÚ Ø ÖÔÛ ÚÛ Ú ÌÒÒ - Ô Ñ Ú Ô ÜÛ Ò Ú Ñ Ì ÑÖÛÌØ ÛÖÜ Ô ÜÛÌØ Û ÑÖÜ Ñ Ô Ó ÛÖÚ. ÖÜÒÌßÌ Ù Ô Õ àó Û ÑÖÚ (ÛØÖÝÖ ÖÛ Ú), ÙÌ ÝÖØ Ì É Û ÒÖ Ô ÛÌØÓ Û ÙÌ ÙÛ Ü ÌØàÑÌ Ô ß¾ÒÜÓ ý Ñ ß Ù Ò ÙÙ ØÌ ÌØ Ñ ý. Û Ô ßÖ ÖÚ ÙÛ ÖÜÒÌ ÛÖÜ, Ì Ù Ú ÌÔÛ ÓÖÚ Ñ Ñ ÒÖ ˇÌÛÖÚ, Ø Ó ÖÜ ÛÖÔ ÌÑ ÔÌ ÛÖ ÙÛÖÜÚ ÙÜÔ ÌÒÝÖÜÚ ÛÖÜ.»Ì Ñ ÛÖÜÚ ØÖÛØÖ ØÞ ÙÌ Ô ÙÞÖ- ÒÌ Û ÓÌ ÛÖ ÙÜÔ Ñ Ò ÙÓÖ Ñ ÜÙÛÌØ Ö 16 ÞØÖÔ ØÖÙÝÖ- Ø Ú Ö ÝÖØÌÚ ˇÌÙÌ Ú, Ì ÔÌ ØÖÌ ØÖÚ Û Ú ÔÌÒÒ Ô Ú Ü- Û Ñ Ú ¾ÓÖÙ ÖÔ Ú ( ¾), Ó Ú Ö Û Ú ÙÞÜØÖÛÌØÌÚ ÌØ Û ÑÌÚ ÌÔàÙÌ Ú Û Ú ÞàØ Ú, ÓÌ ÖÒÒÌÚ ÌÑ ÌÚ Þ Ò ÌÚ ÓÌÒ, ÛÖÛÌ. ÑÒÌÞÛ ÑÌ ÙÛ ˇÌÙ ÜÛ 4 ÙÜÔÌÞÖÓÌÔÌÚ ÛÌÛØ ÌÛ ÌÚ Ñ Ì ÔàØ ÖÜÓÌ ÖÙÌÚ ÑÖÓ ˇ ÌÑÒÌ ÖÔÛ Ô, Ô ÑÛ ÛÖØ ÛàÔ ÙÜÔÛ Ó Û ØÞàÔ ÌÔ ÛÖÔ Ü ÖÞØÌàÔÌ ÙÌ Ø Û Ù. ( ß Ô - ÙÛ Ù ý ˇÌÒÌ Ì ˇ Ô ÖÜÚ ÛÖÜÚ ÙÜÔ Ñ Ò ÙÛÌÚ Ñ Ö Ò Ú» - ÛÙÖÜÑ Ú ÌÔ Û Ô). Û Ú ÖÜÒ Ú Ò Ö- ˇ Ø ÑÖÜ Ñ ÛÖÜ Ò» ÛÙÖÜÑ, ÒÖÓÖ Ø Ñ Ö àø ÖÚ, ÓÌ - ÒàÙ Ô ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ Ñ Ø ÙÛ - Ø Ö Ö ÖÜÔÛ Ì à. ÒÖÓÖ Ø Ì Ô ÛØÖÚ Ñ ÌØ ÌÛ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ, ÌÔà Ö àø ÖÚ Ù ÖÜ ÙÌ ØÖ Ø ÓÓ Û ÙÛ Ú Ñ ÙÞÖÒÌ Û ÓÌ ÛÖ ÌÓ ÖØ Ö ÛàÔ ÜÛÖÑ Ô ÛàÔ. Û ß» Ô Û Ñ ý ÛÖÜ Ì Ø ÙÛÖÔ Ôà ÖÝÖ Ö ÛÖÜÚ ØàÛÖÜÚ Ñ ÛÖ ÑÖÜÚ ÛÖÜ Ôà ÖÝÖÜ Ñ ÛÖÜÚ ØàÛÌØ- ÛÌÚ ÙÛ Ô ØÜÙ ÛÖÜ ÛÖ ÑÖÜ ÕàØ ÙÛ ÑÖÜ `ÜÒÒÖ ÖÜ Û Ô Ö Ó ÛØ Ú ÌÑ ÑÖÚ, Ö Ö Ö ÖÚ Ø- ˇÌ ÙÛ Ô ÌØ ÖÞ ÙÛ ÛÌÒ Û Ú ÌÑ ÌÛ Ú ÛÖÜ 50, Û ß» - Ô Û Ñ ý ÛÖÜ Ì Ø, ÓÌÛ ÛÖ ÓÖ ÛÖÜ ÓÌ Û Ô ÝØÖ Û ÖÜÛÖÜ- Ò, ÙÜÓ ÛØ àû ÙÙ ÛÖÜ, Ö Û Ô ÌØ ÖÞ ÛÖÜ ÜˇÌ ÖÜ. ¾ Ó ÛØ Ú, Ó ÓÌ ÒÒÖÜÚ Ñ ÛÖ ÑÖÜÚ Û Ú ÌØ ÖÞ Ú, ÓÌÛ ÕÜ ÜÛàÔ Ö ˇ Ô. ÖÜÑÖÚ Ñ Ö àô. ÖÒÌÛ Ú, Ô ÛÜÕÌ ÌÔÛÖÔ Ø Ù Ñ ÙÜÔÌÉ ÒÌàÙÛÌ Ô ÖÞÛ ÙÌ Ö Ôà ÖÝÖÚ ÙÛÖ ÞÌ à Ì Ú Ü Ö Ö- ÓÌÚ Ñ Ô ÔÌ Ù -Ù ÙÜÔÖ Ñ, ÓÌ Û Ñ Û Ú Ö ÑÖÔÖÓ Ñ Ñ ÑÖ ÔàÔ Ñ à. ¾ ÖÔÌ Ú ÛÖÜ, Ö» Þ Ò Ú ÌÑ - ÑÖÚ Ñ ÔÌÒ Ø Û ÑÖÜ, Ô ÙÛ ß» Ô Û Ñ ý ÛÖÜ Ì Ø ÛÖ 1946, ÛÖ ÒÖÓÖÞàØ Û Ú Ô - ÛÖÒ Ñ Ú» Ô Ú. Ô ÓÌ ÒÖÜÛÙ ÑÖ ÞàØ Ö (650 Ñ ÛÖ ÑÖ ÛÖ 1940, 198 Ù ÓÌØ ), ÖÜ ÖÝÌ ÒÌ Û ÖÔÖÓ ÛÖÜ ÙÛÖ ÔàÙÛÖ ÝÜÛÖ ÝÒÖÓÖÚ -Ì ÖÚ ÙÝ Ñ Ú-, ÛÖ Ö Ö Ö ÌØ ÌÞÌ Ô Ø- ÑàÛ Ñ ÖÜÙ, Ñ ÛÖ Ø ÞÔÖÜÔ ÙÛ ÖÛ Ó Ñ ÙÛ Ú Ò ÓÔÌÚ Ö Ñ ÛÖ ÑÖ ÛàÔ ÜØà ÌØ ÖÞàÔ Ô Ô ØÑà- ÔÖÜÔ (ÝÒÖÓàÔÖÜÔ) Ñ ÔÖÜÔ ß Ø, ÞÌÒ Ñ Ñ ÉÖÜØ. ¾ Ó ÛØ Ú Ñ ÝØÖ Û ÌÑ ÑÖÜ ÌÞÖÜÔ ÛÖ» Þ Ò -ÙÜÔÖÔÖÓ ÛÖ ÛÖÜ ÖÜ- ÛÖ àø Ö Ñ Û Ô Ô ÙÛ Ù, ÖÜ ÛÌÒÌ àù Ô ÙÞÖÒÌ ÙÛÖÔ Ôà Ö- ÝÖ Ñ Ø ÓÌÔÖÜÔ ÌØ ÙÛÌØ à- ÛÌÚ. Ô Ú ÑÖÓ ß ÑÖÚý, ÛÖ ÒÖÓÖÞàØ Ø Ô Ö 20 ÌØ ÖÜ ÞØÖÔ Ö» Þ Ò Ú ÓÌÛ ÑÖÓ ÙÌ Ô ÛÖÒ Ñ, ÑÖÔÛ ÙÛ Ô Ò ÛÌ Û Ú. Ø - Ú, Ö ÖÜ Ì ÓÌ Û ÜÔ Ñ ÛÖÜ Ô àû» ÌÒ Ý Ó ÔÌ, Û Ò Ñ Ú Ñ Û à Ú, Ñ Û ÛÖÜÚ: Ó ÛØ, Ó Þ ÔÖÒÖ Ö-Ó Þ Ô ÑÖ Ñ ÝØÖ Û, ÛÜÞ ÖÜÞÖ ÛØ ÑàÔ ÌØ ÙÛ Ø àô. ¾» Þ Ò Ú Ì Ô àò Û Ú ÜÛÖÑ Ô ÛàÔ Ñ Ö ÌØ- ÝÖÚ ÛÖÜ àø ÖÚ ÌØ ÌÛ Ù Ô àû ÑÖÚÜ ÒÒ ÒÖÚ. `ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ Ø ÙÛ Ø Ö Ö Ì - Û Ö ÞØÖÔ (ÓÌÔÌ ÙÛ Ô Ì- ÛØÖÜ ÖÒ ) ÌÔ Ú ÑÖÓ ÌÑ ÑÖÚ: Ö Ó ÛØ Ú -ÌÉ ÖÓÖ ÛÖÜ» Þ Ò ÌÑ ÑÖÜ, ÛÖ ÒÖÓÖÞà- Ø Ñ Û Ú» Ø ÖÜÒ Ú Ø ÑÖÜ, Ö ÛÖ `ÑÖÜÛ Ø Û Ú Ô Û.» Ô Ú. ( Û Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ ØÖÌØÞÖÔÛ Ô Ñ Ö Ø ÖØ Ú Ø ÑÖÚ, ÌÔ. Ø ÓÓ ÛÌ Ú Û Ú ÛÖÜ, ÌÔ ÙÛ Ó ). ¾ Ó ÛØ Ú Ì Ô Üß ÒÖÉ ˇÓÖ ÙÛÌÒÌÞÖÚ ÛÖÜ ÛÖ - ÑÖÜ Ü ÖÑ Û ÙÛ Ó ÛÖÚ Û Ú Ø Ì- Ú Ì Ø àú, ÙÜÔ ÌÓÌÔÖÚ ÙÛÌÔ ÓÌ Û Ô Ö ÑÖÔÖÓ Ñ à Û Ú ÖÒ Ú. `ˆ µ

11 Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΜΕ ΚΟΡΜΟ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ Μέσα σε κλίμα αγωνιστικής κινητοποίησης συνεδρίασε την Πέμπτη 31/5/2012 η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑ.ΣΟ.Κ Περιστερίου στα γραφεία της Οργάνωσης της πόλης μας. Με την παρουσία μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής Β3 τα τοπικά στελέχη του Κινήματος συζήτησαν και αποφάσισαν το προγραμματικό πλαίσιο της προεκλογικής δράσης του Κινήματος μέχρι τις εκλογές της 17 ης Ιουνίου. Ο προγραμματισμός αυτός περιλαμβάνει περιοδείες στις γειτονιές του Περιστερίου, στο Εμπορικό Κέντρο, ομιλίες και επαφές με τους πολίτες. Το κιόσκι του ΠΑ.ΣΟ.Κ λειτουργεί ήδη στη συμβολή των οδών Παναγή Τσαλδάρη και Κ. Βάρναλη, ενώ τα γραφεία της Οργάνωσης στην οδό Κ. Βάρναλη 2 είναι ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το απόγευμα. Οι φίλοι και οι ψηφοφόροι του Κινήματος μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στο τηλ Από τα γραφεία και το εκλογικό κέντρο μπορούν να προμηθευτούν ψηφοδέλτια και εκλογικό υλικό με τις θέσεις και τις προτάσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ καλεί τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες του Περιστερίου να δώσουν μαζί τη μάχη Για την αναθεώρηση των δυσμενών όρων της δανειακής σύμβασης. Για να παραμείνει η χώρα στη ζώνη του ΕΥΡΩ. Για να ζωντανέψει ξανά η ελληνική οικονομία Για την αποκατάσταση του κύρους και της διεθνούς αξιοπιστίας της Χώρας μας. Για να μην επικρατήσει ο τυχοδιωκτισμός, η δημαγωγία, ο λαϊκισμός. Για ένα ισχυρό ΠΑ.ΣΟ.Κ, εγγυητή της πολιτικής σταθερότητας και της διακυβέρνησης με κορμό την ισχυρή κεντροαριστερά. Οργανώσεις ΠΑ.ΣΟ.Κ Περιστερίου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 4 ΑΤΟΜΩΝ Η «ΕΔΡΑ» - Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.) λειτουργεί Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης δυναμικότητας 4 ατόμων απ το Σεπτέμβριο 2011 στην περιοχή Θρακομακεδόνων Αττικής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με ελαφρά ή μέτρια Νοητική Υστέρηση ηλικίας 18 ετών και άνω. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, που να ορίζει το είδος της πάθησης. Για τους πρώτους 24 μήνες λειτουργίας, η Στέγη λειτουργεί με τη χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» «πλήρης ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» και με τη συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 9:00 12:30 μμ. Στο τηλέφωνο , πληροφορίες κα Κάσσυ Πανάγιου, Κοινωνική Λειτουργός της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Νεφέλη». «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 11 Η ΦΟΡΟΛΑΙΛΑΠΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Η φορολαίλαπα σε βάρος εκατομμυρίων εργαζομένων, συνταξιούχων και αυτοαπασχολουμένων θα ενταθεί στο δίμηνο που θα ακολουθήσει μετά τις εκλογές. «Φωτιά» θα είναι τα πρώτα εκκαθαριστικά που θα αρχίσουν να λαμβάνουν οι φορολογούμενοι. Μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο και μέχρι τις εκλογές της 17ης Ιουνίου αναμένεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων να ταχυδρομήσει την πρώτη παρτίδα εκκαθαριστικών. Αναφέρω μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε τι συμβαίνει με την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος χρήσης Ο Δημήτριος Π. συνταξιούχος ΙΚΑ 71 ετών έλαβε για το έτος 2011 αποδοχές ,29 ευρώ, χωρίς το ΙΚΑ να του παρακρατήσει φόρο, για να νομίζει ο συνταξιούχος ότι δεν κόπηκε κι άλλο η σύνταξη (έξυπνο). Έχει στην κατοχή του ένα σπιτάκι 43 τ.μ. και μια μικρή βαρκούλα για το ψάρεμά του. Δήλωσε ιατρικά 188,62 ευρώ και δαπάνες ευρώ, για την κάλυψη του αφορολόγητου των ευρώ όχι των όπως νόμιζε γιατί το εισόδημά του ξεπερνάει τα 9.000, και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι 840,45ευρώ!!! Ο Βασίλης Β. συνταξιούχος ΟΑΕΕ 73 ετών, έλαβε για το έτος 2011 αποδοχές ,44 βέβαια ο ΟΑΕΕ έκανε και μία παρακράτηση 52,33 ευρώ. Επίσης εισέπραξε και ένα ενοίκιο ευρώ αυτός και ευρώ η γυναίκα του. Τι το ήθελες το ενοίκιο κυρ Βασίλη; άστο ξενοίκιαστο, εξάλλου η αλυσίδα μαγαζιών ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κάνουν θραύση στις μέρες μας. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι 2.122,40 ευρώ!!! Ο Στράτος Κ. συνταξιούχος ΟΑΕΕ 80 ετών, έλαβε για το έτος 2011 αποδοχές 9.591,40 χωρίς παρακράτηση φόρου και πάλι! Ο κυρ Στράτος ήταν διαβασμένος και ήξερε πως είχε αφορολόγητο ευρώ!!! Υπολόγιζε και αυτός χωρίς τον ξενοδόχο, με ιατρικά 360 ευρώ, το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης 423,14 ευρώ!!! Ο Φώτης Α. 39 ετών απολυμένος τα τελευταία 3 χρόνια έχει μόνο ένα μαγαζί που το νοικιάζει και οι ετήσιες απολαβές του είναι 9.829,60 ευρώ, (τουλάχιστον αυτό νόμιζε). Δεν έχει τίποτα άλλο στο όνομά του και για να μην κουράζω το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης 1.285,28 ευρώ!!! Η Μαρία Χ. στρατιωτικός 30 ετών έλαβε ,47, πληρώνει ένα ενοίκιο το χρόνο είχε ιατρικά ευρώ το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης 909,04 ευρώ!!! Ο Γιάννης Σ. συνταξιούχος 72 ετών έλαβε αποδοχές για το έτος 2011, ,34 ευρώ με παρακράτηση φόρου 794,75 ευρώ. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης 2.623,72 ευρώ!!! 8 ΦΟΡΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Μας είπαν ότι μας διαφύλαξαν τον 13 ο και 14 ο μισθό!!! Αυτό που δεν μας είπαν είναι, ότι μας έκοψαν τον 12 ο, 11 ο, 10 ο και 9 ο μισθό, γιατί τα χαράτσια δε σταματάνε μόνο με το πολυεκκαθαριστικό που περιέχει και την εισφορά αλληλεγγύης!!! Συνολικά είναι 8 φόροι που θα πληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι 1. Φόρος εισοδήματος Τέλος επιτηδεύματος. (μαζί με το εκκαθαριστικό αφορά επιτηδευματίες) 3. Εισφορά Αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του (μαζί με το εκκαθαριστικό αφορά όλους ) 4. Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για το Αφορά τους φορολογούμενους που το 2008 είχαν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους. Υπολογίζεται ότι θα σταλούν περίπου εκκαθαριστικά του ΕΤΑΚ, που καθυστέρησαν λόγω και προβλημάτων που είχαν προκύψει από την ανάθεσή τους σε ιδιωτική εταιρεία. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αποφασίσει να αναβάλει την αποστολή τους για το διάστημα μετά τις προηγούμενες εκλογές. 5. Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών. Η πρώτη δόση του χαρατσιού για τα ακίνητα μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ θα βεβαιωθεί εντός του Ιουλίου. Η εξόφλησή του θα γίνει σε τέσσερις δόσεις. 6. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Έκτακτη εισφορά στους ιδιοκτήτες ακινήτων που την 1η Ιανουαρίου 2009 είχαν στην κατοχή τους ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των ευρώ. Η βεβαίωση της εισφοράς θα γίνει με τα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων για το ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λογιστής ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο πανέμορφο Δήλεσι Βοιωτίας εξοχική μονοκατοικία σε οικόπεδο 243,80 τ.μ. με δύο κτιστές αποθήκες σύνολο 55 τ.μ. και μια αποθήκη κήπου, με τρεις ελιές, μια πορτοκαλιά, μια αχλαδιά, μια μηλιά, μια μικρή βερυκοκιά και σαράντα περίπου τριανταφυλλιές, με πλακόστρωτη αυλή, πλήρως νομιμοποιημένη σε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο κ. Δημήτρη.

12 Σελίδα 12 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012 «ΜΑΖΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η Κυριακή 27 Μαΐου ήταν μια μέρα χαράς και συγκίνησης για τους παλιούς συμμαθητέςφοιτήσαντες στο ιστορικό Πέτρινο σχολείο του Περιστερίου που ήρθαν γεμάτοι αναμνήσεις από «εκείνα τα ανέμελα σχολικά τους χρόνια»... όπου τα μικρά γεγονότα στο παιδικό τους μυαλό φάνταζαν μεγάλα και το αύριο, τόσο μακρινό... Συναντήθηκαν ξανά, μεγαλύτεροι, ωριμότεροι, γονείς, παππούδες και γιαγιάδες με μάτια που πολλές φορές βούρκωσαν και χρειάστηκε να τα σκουπίσουν ή να τα κρύψουν κάτω από τα γυαλιά του ηλίου... - Είσαι ο... ο Κώστας που καθόταν στο τελευταίο θρανίο;... αλήθεια τώρα θα σε ρωτήσω, γιατί διάλεγες πάντα το τελευταίο θρανίο;... Ο παλιός μαθητής χτύπησε το κουδούνι - Γιατί μόνο εκεί μπορούσα να ξεφεύγω της δασκάλας και να μη με βάζει στο στόχο να λέω μάθημα Αγκαλιές ανάμεσα στους παλιούς συμμαθητές όλη την ώρα... απάντησε γελώντας ο παππούς τώρα Κώστας... Αυτό τον στόχο είχε λοιπόν η δράση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Περιστερίου «Μαζί ξανά στο Σχολείο», να συναντηθούν οι παλιοί συμμαθητές και να ζήσουν λίγες από κείνες τις ωραίες παιδικές τους στιγμές. «Μέσα στις πολλές δραστηριότητες που έχει η Βιβλιοθήκη και δεν περιορίζεται στη Φιλαναγνωσία» είπε στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» η υπεύθυνη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης κ. Λ. Καρκούλια και δασκάλα αρκετών μαθητών που φοίτησαν στο Πέτρινο Σχολείο του Περιστερίου, «καθιερώνει από σήμερα, συνάντηση των παλαιών μαθητών του Πέτρινου με την δραστηριότητα «Μαζί ξανά στο Σχολείο». Έχουν καλεσθεί, παλιοί και νεότεροι μαθητές, που θα περιηγηθούν τους χώρους, θα βρουν τους φίλους τους. Είναι μια πολύ συγκινητική ημέρα. Βρίσκονται άνθρωποι μετά από 30 χρόνια... Μόλις ακούν το όνομα κοιτιούνται στα μάτια και αγκαλιάζονται. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη γιατί έχω ζήσει εδώ 34 χρόνια από τη ζωή μου. Τα 28 ως Διευθύντρια-Δασκάλα και τα υπόλοιπα είμαι στη Συντονιστική Επιτροπή της Βιβλιοθήκης. Είμαι συγκινημένη και φορτισμένη και για ό,τι έχω ζήσει εδώ, αλλά και για τους μεγάλους ανθρώπους που έρχονται και κυκλοφορούν εδώ μέσα και αναπολούν...όπως έχω γράψει και στο Βιβλίο Επισκεπτών, για μένα εδώ, κάθε σημείο είναι άπειρες μικρές στιγμές, φατσούλες παιδικές, υπάρχουν γονείς σε κάθε γωνία, κάθε ίσκιος πλημμυρίζει τους δασκάλους τους παλιούς. Υποκλίνομαι σε αυτούς τους παλιούς, ευχαριστώ αυτούς που συνοδοιπόρησαν μαζί μου και παρακαλώ όποιους έρθουν αργότερα, όπως εγώ έχω προσφέρει εδώ με την καρδιά μου, να κάνουν κατάθεση ψυχής». Όλοι οι χώροι του ιστορικού Πέτρινου Σχολείου γέμισαν φωνές: «-Να εδώ ήταν η δική μας αίθουσα»... έλεγε μια κυρία στις φίλες της, η οποία τις ξεναγούσε ταυτόχρονα, σημειώνοντας και διάφορα άλλα μικρογεγονότα. Ξαφνικά ακούστηκε το «παλιό γνώριμο κουδούνι» το οποίο καλούσε τους επισκέπτες-μαθητές να συγκεντρωθούν στην αυλή του σχολείου για την καθιερωμένη προσευχή. Η δασκάλα κ. Λιλή Καρκούλια κάλεσε ένα μαθητή να πει την προσευχή και στη συνέχεια έδωσε το ελεύθερο «να παίξουν» στην αυλή όπως παλιά... Ωραίες στιγμές, ανθρώπινες, μοναδικές! Ακολούθησε ένα μουσικό δρώμενο στη Μουσική Βιβλιοθήκη «Νάνα Μούσχουρη», το οποίο παρακολούθησαν όλοι οι φιλοξενούμενοι, ενώ ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης χαιρέτισε την 1η συνάντηση των παλιών συμμαθητών επισημαίνοντας πως «το πρώτο μας σχολείο, είναι το πρώτο μας σπίτι». Αναφέρθηκε στις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε όλοι και δήλωσε αισιόδοξος πως θα τις ξεπεράσουμε γιατί μας διακρίνουν αρχές αξίες και οράματα. Την 1η συνάντηση των παλιών συμμαθητών τίμησαν επίσης η Αντιδήμαρχος κ. Μαίρη Τσιώτα και ο Αντιδήμαρχος για το Περιβάλλον και την καθαριότητα του Δήμου κ. Βασίλης Λώλος. Το νέο ραντεβού για τους παλιούς συμμαθητές δόθηκε για του χρόνου σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί επίσημα από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Η δασκάλα Λ. Καρκούλια μιλά στους παλιούς μαθητές Στο προαύλιο οι παλιοί μαθητές μπήκαν στη σειρά Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης Η Λ. Καρκούλια, ο αντιδήμαρχος Β. Λώλος και η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου Μουσική πλημμύρισε τη Μουσική Βιβλιοθήκη του Πέτρινου σχολείου

13 Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα χρόνια από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Η ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΕΝΟΣ ΙΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ Την Κυριακή 27 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Περιστερίου (ΚΥΒΕ) πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή εκδήλωση-ομιλία για τη βεβήλωση από τους Τούρκους του Ιερού Χώρου της Αγίας Σοφίας, που προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι μάλιστα είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από επίσημα χείλη ότι έχει ιδρυθεί Παγκόσμια Ενορία για την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, μέλη της οποίας νυχθημερόν μάχονται ώστε η εκκλησία της «Αγιά- Σοφιάς» να λειτουργήσει μια μέρα ξανά και να χτυπήσουν τα σήμαντρά της στα πέρατα του κόσμου... Πλήθος φίλων αλλά και σύσσωμη η Δημοτική Αρχή με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση. Η Αντιδήμαρχος κ. Μαίρη Τσιώτα, η οποία πήρε τον λόγο κάνοντας την έναρξη της εκδήλωσης, ευχαρίστησε τους επισκέπτες που ήταν παρόντες και καλωσόρισε ιδιαίτερα εκ μέρους όλων τον κύριο ομιλητή κ. Κ. Σπύρου, ο οποίος πρόθυμα αποδέχθηκε την πρόσκληση του Δήμου, με αφορμή τα 559 χρόνια από την Άλωση της Πόλης να μιλήσει για την Αγία Σοφία. Τον λόγο στη συνέχεια πήρε ο δήμαρχος κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, ο οποίος ανάμεσα σε πολλά, τόνισε: «Αγιά Σοφιά. Σύμβολο Ελληνισμού με δέος φορτωμένο. Μεγάλη Εκκλησία. Ο Ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας. Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός της Κωνσταντινούπολης από το 360 μέχρι το 1453 μ. Χ. όπου με την άλωση και την αποφράδα για τον Ελληνισμό μέρα, έγινε τέμενος-τζαμί... Μέχρι και σήμερα δε, συνδέουμε την Αγία Σοφία με τον βασικό ιστό του Ορθόδοξου ανά τον κόσμο Ελληνισμού. Πέραν της εκκλησιαστικής, ιστορικής και πολιτισμικής αξίας, εκεί ακριβώς χτύπησε και θα εξακολουθεί να χτυπάει ο Ελληνικός παλμός, εκεί θα φωλιάζει η Ελληνική Ο Σ. Αβραμίδης, η Β. Κουρλού πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Περιστερίου, ο Ι. Ζορπίδης, ο Κ. Γκούντας και ο αντιπεριφερειάρχης Κ. Παπαντωνίου Η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου ψυχή, εκεί θα ακούγεται η ιαχή του απύθμενου θαυμασμού, για το θεσπέσιο και ένα από Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης τα μοναδικότερα μνημειακά δημιουργήματα παγκοσμίως. Και αυτόν τον Ιερό Χώρο με την άλωση της Πόλης το 1453, μετέτρεψαν οι Τούρκοι σε μουσουλμανικό τέμενος. Κατέστρεψαν βεβήλωσαν, επιδόθηκαν σε ιεροσυλία απερίγραπτη και σε κατάρριψη όχι μόνον κάθε μορφής τέχνης, αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής, διακοσμητικής, αλλά και των οσίων και ιερών, της ιστορίας του πολιτισμού, που όλος ο Ελληνισμός μέσα στην Αγία Σοφία είχε εναποθέσει...όσο μεγάλη καταστροφή και αν έφερε το παρελθόν, οι αξίες, οι έννοιες, οι μνήμες και τα ιδανικά που γεννήθηκαν μέσα από την Αγία Σοφία, και από τον θρύλο που την περιέβαλε, θα συνοδεύουν στο χρόνο, θα διαφωτίζουν, θα εξημερώνουν και θα εκπολιτίζουν, ανθρώπους φυλές και λαούς. Όπου κι αν ανήκουν, όπου κι αν βρίσκονται αδιακρίτως, απ άκρου εις άκρον της υφηλίου και του πλανήτη μας». Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο εκλεκτός προσκεκλημένος κ. Κρις Σπύρου, πρώην Γερουσιαστής της Πολιτείας New Hampshire της Αμερικής και Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ενορίας της Αγίας Σοφίας. Ο κ. Σπύρου μετανάστευσε στην Αμερική σε ηλικία 13 ετών. Ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα το 1970 όταν εξελέγη στη Ο Κρις Σπύρου Βουλή των Αντιπροσώπων στην Πολιτεία Νιου Χαμσάϊρ όπου διετέλεσε Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος της ίδιας Πολιτείας. Ανάμεσα στα αξιώματα που είχε κατά τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας ήταν και αυτό του Συμβούλου Αμερικανών Προέδρων, ενώ το 1992 εξελέγη Πρόεδρος των Εκλεκτόρων του Προέδρου Μπιλ Κλίντον. Το 2005 εξελέγη Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ενορίας της Αγίας Σοφίας, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Λουξεμβούργο και την Ελλάδα. «Είμαστε απόψε όλοι μαζί» είπε ο κ. Σπύρου, «για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο πιστεύω πως οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να το θυμόμαστε όχι μια φορά το χρόνο, στις 29 Μαΐου, αλλά κάθε μέρα χρόνια η Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη, η Ορθόδοξη Έδρα της Χριστιανοσύνης, ο Πατριάρχης της θρησκείας μας και το σύμβολο της Ορθοδοξίας μας είναι υπό Τουρκική κατοχή και όποιος λέει κάτι διαφορετικό λέει ψέματα... Ο Πατριάρχης μας είναι υπό κατοχή και επιβάλλεται η παρουσία του με τα φιρμάνια της Τουρκίας τους νόμους και τις απαιτήσεις των Τούρκων πολιτικών ηγετών. Η θρησκεία μας λέει ότι ο Μαμονάς και ο Ιησούς είναι δύο διαφορετικοί. Δεν μπορεί ο Μαμονάς ν αποφασίζει ποιό χέρι θα φιλήσουμε εμείς οι Ορθόδοξοι με δικούς τους νόμους...» Συνέχισε εξηγώντας σε όλους τους λόγους για τους οποίους πρέπει όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να δώσουν μεγαλύτερη σημασία πλέον στο να ξαναέρθει η «Αγιά-Σοφιά» στα χέρια των Χριστιανών και όχι να συνεχίζει το σύμβολο της Χριστιανοσύνης να βεβηλώνεται με τον πλέον απάνθρωπο τρόπο. «Εμείς μια ομάδα Χριστιανών Ορθόδοξων ξεκινήσαμε στην Αμερική την Παγκόσμια Ενορία της Αγίας Σοφίας γιατί πιστεύουμε ότι κάποια ημέρα θα έρθει η ώρα που κάποιος θα προσδιορίσει σε ποιόν ανήκει η εκκλησία και σε ποιόν ανήκουν οι εκκλησίας οι Χριστιανικές στη Τουρκία. Πρόσφατα στο Κογκρέσο της Αμερικής με νομοθεσία απαιτεί από την Τουρκία να δώσει πίσω τώρα τις κλεμμένες Χριστιανικές εκκλησίες στους δικαιούχους». Εξήγησε πως οι εκκλησίες στην Τουρκία δεν ανήκουν στον εκάστοτε Δήμαρχο, αλλά στους πραγματικούς δικαιούχους που είναι οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι γι αυτό έγινε πλέον ανάγκη η ίδρυση της «Παγκόσμιας Ενορίας της Αγίας Σοφίας» και κάλεσε τους φίλους που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση να γίνουν μέλη αυτής της Ενορίας, έτσι ώστε η φωνή και η δύναμή τους να τους ενώσει, «ώστε όταν θάρθει η ώρα, και θάρθει σύντομα, να πάμε να προσευχηθούμε στην εκκλησιά μας...» είπε ο κ. Σπύρου. «Ξεκινήσαμε την ίδρυση της Παγκόσμιας Ενορίας της Αγίας Σοφίας στην Αμερική, για να μην είναι μια πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η εκκλησία δεν χτίστηκε για να υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών ηγετών. Χτίστηκε για τους Χριστιανούς» είπε ακόμη ο κ. Σπύρου και τόνισε πως όλοι μαζί μια μέρα θα απαιτήσουν από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο ήδη αποφάσισε ότι η κατοχή δεν συνιστά ιδιοκτησία, να δοθούν πίσω οι κλεμμένες από τους Τούρκους εκκλησίες. Στο τέλος της ομιλίας του ο κ. Κρις Σπύρου διάβασε την μεταφρασμένη επιστολή που επρόκειτο να στείλει ανήμερα της επετείου της άλωσης της Πόλης προς τον Τούρκο Πρωθυπουργό κ. Ερντογάν, στην οποία ανέφερε το ιστορικό της πορείας του συμβόλου της Ορθοδοξίας καθώς και την μέγιστη αξία που έχει για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς η εκκλησία «Της Του Θεού Σοφίας», στην οποία πρέπει ν ακουστεί και πάλι Θεία Λειτουργία... και για τον λόγο αυτό θα κάνουν όσα μπορούν και ακόμη περισσότερα.

14 Σελίδα 14 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» Ακαρνανίας 65 τ.κ Τηλ.- Fax : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 60 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑ- ΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΕΣ) ΔΕ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΑ- ΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ: ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΕΦΕΔΡΕΙΑ & Η ΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΟΥΛΟΚΤΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το ΔΣ του συλλόγου εκπαιδευτικών καταγγέλλει την επιχείρηση «εργασιακή εφεδρεία» που προωθεί η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΛΑΟΣ στις μόνιμες (ιδιωτικού δικαίου - αορίστου χρόνου) καθαρίστριες των σχολείων. Ο εκβιασμός για εθελούσια δήλωση της προϋπηρεσίας τους για να βγουν σε εφεδρεία γίνεται διότι, λέει, αν δεν το κάνουν η προϋπηρεσία, δε θα υπολογιστεί μελλοντικά στη σύνταξη!!! Με τις επιλογές της αυτές, η κυβέρνηση του μαύρου μετώπου προσδοκά να υποτάξει τις εργαζόμενες στους σχεδιασμούς του κεφαλαίου. Είναι υπόθεση όλων μας το να μην υπακούσει κανένας, να μην παραδοθεί κανένας, το να εμποδιστεί η εφεδρεία. Η εφαρμογή της στις καθαρίστριες θα είναι γενική δοκιμή για όλους τους υπόλοιπους. Καλούμε τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου, τους γονείς και τους μαθητές να βρεθούν στο πλευρό των καθαριστών και των καθαριστριών που δεν θα κάνουν καμία δήλωση η οποία θα αξιοποιηθεί για να βγουν στην εφεδρεία. Εκτιμάμε ότι η κίνηση αυτή της κυβέρνησης δένεται άμεσα με την προσπάθεια διεύρυνσης και βαθέματος των δουλοκτητικών όρων εργασίας μέσα στο σχολείο. Γι αυτό σήμερα περισσότερο από ποτέ επιβάλλεται η ένταση της αλληλεγγύης στις διεκδικήσεις των συμβασιούχων καθαριστριών. Στηρίζουμε τα αιτήματα της Επιτροπής Αγώνα τους για: 1. Μόνιμη και σταθερή εργασία. 2. Μονιμοποίηση τώρα όλων των συμβασιούχων καθαριστών & καθαριστριών χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 3. Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων και σταθερή ανά μήνα καταβολή της μισθοδοσίας. 4. Τροποποίηση των συμβάσεων για κάλυψη στην εργασία όλο το έτος, σταθερή εργασία και πλήρεις αποδοχές. 5. Όχι στις δουλοκτητικές συμβάσεις εργασίας, δικαίωμα στο πρόβλημα ασθενείας του εργαζόμενου. Δεν νομιμοποιούμε - δεν αναγνωρίζουμε τις αντεργατικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν. 6. Όχι στη μεταφορά και μετακίνηση των καθαριστών και καθαριστριών των Δημοσίων Σχολείων και στην επιβολή πρόσθετων καθηκόντων σε υπηρεσίες και τομείς εκτός σχολείου. 7. Όχι στην ανασφάλιστη εργασία - κατοχύρωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. 8. Καμία μείωση προσωπικού καθαριότητας. 9. Καμία διακοπή ρεύματος και νερού. 10. Άρνηση πληρωμής των χαρατσιών που επιβάλλουν οι αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης. 11. Καταγγέλλουμε κάθε σκέψη για υλοποίηση από εργολάβους στην καθαριότητα. Να μην δεχτούν οι γονείς να γίνουν εργοδότες και να υποκαταστήσουν το κράτος. 12. Αποκλειστικά δημόσιαδωρεάν παιδεία. Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να συμπαρασταθούν με ψηφίσματα στον αγώνα των καθαριστών και καθαριστριών, με όποια μορφή κι αν αυτός εκφραστεί (απεργία, επίσχεση κ.λ.π.). ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ το πρόγραμμα επιμόρφωσης «Υποστηρίζοντας το Έργο των Εκπαιδευτικών στο Σύγχρονο Σχολείο» Η πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Υποστηρίζοντας το Έργο των Εκπαιδευτικών στο Σύγχρονο Σχολείο» με την επιστημονική συνεργασία και επίβλεψη του Εργαστηρίου Κοινωνικής και Πειραματικής Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, η μοριοδότησή του για κατάληψη θέσεων στελεχών της εκπαίδευσης και το κόστος των 800, αποτελεί ένα ακόμα τυπικό παράδειγμα της επιχείρησης που έχει στηθεί τα τελευταία χρόνια στο όνομα της περίφημης «δια βίου μάθησης». Συνέχεια των προγραμμάτων εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή (τα γνωστά 400αρια) και προάγγελος μελλοντικών εκποιήσεων πλευρών της δημόσιας τυπικής εκπαίδευσης τα επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια, «συμπληρώματα» τίτλων σπουδών προσφέρονται από διάφορους δημόσιους ή μη- φορείς και έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: το κόστος επιβαρύνει (εννοείται!) τους επιμορφούμενους. Η συμμετοχή των δημοσίων πανεπιστημίων σε κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν αποτελεί έκπληξη. Όλα τα τελευταία εκπαιδευτικά νομοσχέδια στην ουσία ακυρώνουν το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης, εφαρμόζοντας πιστά τις οδηγίες ΕΕ και ΔΝΤ για διαφορετικού τύπου παρεχόμενη εκπαίδευση: εκπαίδευση της αγοράς. Η εργασιακή ανασφάλεια του νέου μισθολόγιου-βαθμολόγιου προσφέρει νέο «πελατολόγιο» εκμετάλλευσης των εκπαιδευτικών είτε από Πανεπιστημιακά ιδρύματα που αξιοποιούν τις όποιες δημόσιες δομές τους για ιδιωτικούς σκοπούς, είτε από επιχειρήσεις που πλαισιώνουν το τυπικό δίκτυο εκπαίδευσης και φαίνεται να απολαμβάνουν όλο και περισσοτέρων προνομίων, πιστοποιώντας και ενισχύοντας τη «δεδηλωμένη» εκπαιδευτική πολιτική που οδηγεί σε ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης με όλο και εντατικότερους ρυθμούς. Προκλητικό είναι και το γεγονός ότι το κόστος συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι μεγαλύτερο από τον μισθό. Το ΔΣ του συλλόγου καταγγέλλει ως απαράδεκτο το γεγονός της επί πληρωμή επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να ακυρώσει κάθε τέτοιου είδους διαδικασία που απαιτεί καταβολή χρηματικού ποσού από τους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους. Η επιμόρφωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα που πρέπει να παρέχεται σε όλους δωρεάν. Απαιτούμε ετήσια και περιοδική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε πανεπιστημιακές σχολές και κατάργηση κάθε μορφής ιδιωτικής επιμόρφωσης και εκπαίδευσης. ΤΟ Δ.Σ. Πεζοπορία και ποδήλατο στο Όρος Αιγάλεω Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος από τον ΠΕΣΥΔΑΠ Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) και οι Δήμοι μέλη του έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα για το Όρος Αιγάλεω, του οποίου η αναβάθμιση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Για τον λόγο αυτό ο ΠΕΣΥΔΑΠ σε συνεργασία με τους Δήμους Πειραιά, Κερατσινίου Δραπετσώνας, Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, Κορυδαλλού, Χαϊδαρίου και Αγία Βαρβάρας, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος διοργανώνει την Κυριακή εκδήλωση γνωριμίας με το Όρος Αιγάλεω, ενθαρρύνοντας την πεζοπορία και την χρήση ποδηλάτου μέσα σε ειδικά σχεδιασμένη για την περίσταση διαδρομή στο δασικό οικοσύστημα του βουνού. Η από κοινού ανάδειξη των προβλημάτων του Όρους Αιγάλεω χρειάζεται συνέχεια και συνέπεια. Πλέον, ο αγώνας για την προστασία και αναδάσωση του Όρους Αιγάλεω, που είναι το τελευταίο φυσικό απόθεμα της υποβαθμισμένης Δυτικής Αθήνας, απαιτεί κλιμάκωση πρωτοβουλιών, συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ειδικά των ΟΤΑ, συμμετοχικές δράσεις και στοχευμένη εξωστρεφή πολιτική, καθώς η περιοχή βρίσκεται πολύ κοντά στο να περιέλθει σε μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική υποβάθμιση. Η κατάσταση που επικρατεί στο βουνό από περιβαλλοντικής άποψης είναι κακή και δυστυχώς - όπως προκύπτει και από την παγκόσμια εμπειρία - όπου υπάρχει περιβαλλοντική υποβάθμιση δεν υπάρχει προοπτική ανάπτυξης. Επομένως ο αγώνας της τοπικής αυτοδιοίκησης για την προστασία και την αναδάσωση του όρους Αιγάλεω, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να τονισθεί η αισθητική απόλαυση που προσφέρει το δάσος, η θετική παρέμβαση του στο μικροκλίμα της περιοχής και η αναγκαιότητα του για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης δυτικής περιοχής. Χρήσιμες πληροφορίες για την εκδήλωση: «Περπατάμε στο Όρος Αιγάλεω Αναδεικνύουμε το Σπήλαιο» Κυριακή στις 10 το πρωί Τίτλος Εκδήλωσης: «Γνωρίζουμε το όρος Αιγάλεω Αναδεικνύουμε το σπήλαιο» Σκοπός: Εκδρομή, πεζοπορία, ποδηλασία σε δασικό δρόμο, αισθητική απόλαυση του βουνού, επίσκεψη σε σπήλαιο. Καλοκαιρινή γιορτή χαράς, παιχνιδιού και ανταλλαγής παιδικών και βρεφικών ειδών (2-6 ετών) στο Αλσος Περιστερίου την Κυριακή 10 Ιουνίου Την Κυριακή, 10 Ιουνίου 10:00-19:30 στο Άλσος Περιστερίου θα πραγματοποιηθεί καλοκαιρινή γιορτή χαράς, παιχνιδιού και ανταλλαγής παιδικών και βρεφικών ειδών! Το Babyfeat σε συνεργασία με τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού, Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π) Περιστερίου θα προσφέρουμε ολοήμερη διασκέδαση με παιχνίδια, εργαστήρια και θεάματα μέσα από τα οποία τα παιδιά θα μάθουν καινούργια πράγματα, δεξιότητες και θα ευαισθητοποιηθούν. Το Άλσος Περιστερίου ζωντανεύει με χαρά, παιχνίδια και χαριστικό-ανταλλακτικό παζάρι!!! Η γιορτή-δράση ξεκινάει! 10:00-18:00 χαριστικό -ανταλλακτικό παζάρι παιδικών και βρεφικών ειδών. Φέρνουμε ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια και αξεσουάρ ( πάντα σε καλή κατάσταση) που δεν χρησιμοποιούμε πια και ανανεωνόμαστε με καινούργια. 10:00-18:00 ελεύθερο παιχνίδι στα φουσκωτά από τις «Ανακατοσούρες» 10:30-12:30 βόλτα και συμβουλές οδικής ασφάλειας. Στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Περιστερίου οι γονείς και τα παιδιά θα ξεναγηθούν και θα μάθουν όσα χρειάζονται για την οδική ασφάλεια από τον υπεύθυνο του Πάρκου. Τα παιδιά μπορούν να φέρουν τα ποδήλατα τους για βόλτα -μόνο- εντώς του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής. 11:00-18:00 δημιουργική απασχόληση, ελεύθερη ζωγραφική, κολλάζ και πολλές τεχνοτροπίες με πολλά χρώματα παρέα με τις δημιουργικές δασκάλες του ΟΠΑ- ΑΠ Περιστερίου 11:00-18:00 φυτεύω ένα λουλούδι στο Άλσος. Με μεγάλη χαρά κάθε παιδί θα έχει την ευκαιρία να φυτέψει ένα λουλούδι και να το ποτίσει και όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε ένα πολύχρωμο παρτέρι που θα παραμείνει στο Άλσος για να το φροντίζουμε και να το αγαπάμε! 11:00-13:00 δραματοποίηση παραμυθιού στη σκιά ενός δέντρου με τις δασκάλες/παραμυθατζούδες των παιδικών σταθμών του Περιστερίου που θα δώσουν ζωντάνια στα παραμύθια και γέλια στα παιδιά Ημερομηνία και ώρα: Κυριακή στις 10 το πρωί Τοποθεσία : Όρος Αιγάλεω Σημείο συγκέντρωσης, εκκίνησης και επιστροφής: Πυροβολεία Κορυδαλλού (σε υψόμετρο περίπου 500 μ) Μεταφορά στη θέση Πυροβολεία: α) με ίδια μέσα β) με δημοτικά λεωφορεία από την αφετηρία των αστικών λεωφορείων της Αθανασίου Διάκου προς Πυροβολεία και αντίστροφα. Η αφετηρία προσεγγίζεται με αστικά λεωφορεία (από Μετρό Αιγάλεω οι γραμμές 806, 807 και από Πειραιά οι γραμμές 809, 810) Διαδρομή: από Πυροβολεία σε ανώνυμο σπήλαιο παλαιολιθικής εποχής Μήκος διαδρομής: 3,5km (+3,5km επιστροφή ) = 7,0 km σύνολο Χρόνος κίνησης: περίπου 3 ώρες Σταθμοί ξεκούρασης υποστήριξης : 4 (ένας στην αρχή, ένας στο τέλος και δύο ενδιάμεσοι με απόσταση περίπου 1.700m), παρουσία εθελοντών της ΕΔΟΚ με ασθενοφόρο, της Δημοτικής Αστυνομίας Κορυδαλλού και της ομάδας πυρασφάλειας του ΠΕΣΥΔΑΠ με οχήματα 4Χ4. Συντονισμός - κάλυψη εξόδων εκδήλωσης: ΠΕΣΥΔΑΠ Χορηγός επικοινωνίας: ΣΚΑΪ, Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά - Κανάλι 1 90,4 Συμμετοχή φορέων: Δήμοι Πειραιά, Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, Κερατσινίου Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Αγ. Βαρβάρας, Χαϊδαρίου, περιβαλλοντικές οργανώσεις Υποχρεώσεις Δήμων και φορέων: 1. Ενημέρωση πολιτών και φορέων, αποστολή πρόσκλησης, SMS και Ενημέρωση εθελοντικών ομάδων 3. Διερεύνηση δυνατότητας διάθεσης δημοτικού λεωφορείου για μετακίνηση συμμετεχόντων από την αφετηρία στη θέση «Πυροβολεία» Προτείνουμε στους δημότες να προσέλθουν έχοντας νερό, καπέλο, σάντουϊτς, γυαλιά ηλίου, ανοιχτόχρωμα ρούχα και κατάλληλα υποδήματα για το βουνό Με την συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντείνεται ο κοινός αγώνας του ΠΕΣΥΔΑΠ και των Δήμων μελών του για την προστασία και αναδάσωση του Όρους Αιγάλεω, που είναι το τελευταίο φυσικό απόθεμα της υποβαθμισμένης Δυτικής Αθήνας. 11:00-13:00 κινητικά παιχνίδια από τον Αθλητικό Σύλλογο Περιστερίου Βόλεϊ για να ζεσταθούμε! 11:00-13:00 μαθαίνω για τον ήλιο-τον αέρα-το νερό. 3 διαφορετικά εργαστήρια για να γνωρίσουν τα παιδιά για τα 3 σημαντικά στοιχεία της φύσης μέσα από πρακτική επαφή, τα τραγούδια και άλλες εκπλήξεις! δραματοποίηση παραμυθιού στη σκιά ενός δέντρου με τις δασκάλες/παραμυθατζούδες των παιδικών σταθμών του Περιστερίου που θα δώσουν ζωντάνια στα παραμύθια και γέλια στα παιδιά 16:00-18:00 κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά θα φτιάξουν όλα τα παιδιά για να μάθουμε ότι τίποτα δεν χρειάζεται να πηγαίνει χαμένο και ακόμα και ένα «σκουπίδι» μπορεί να μετατραπεί σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. 17:00-18:30 μαγικά κόλπα και όχι μόνο με τον μάγο Funtastico. Πω! πω! Funtastico! 17:45-18:15 θεατρικό παιχνίδι με εμψυχωτές της ομάδας «Αστροναύτες». Για που θα ταξιδέψουμε άραγε? 18:30-19:30 παιδικό θέατρο «Το μαύρο Ψαράκι». Το Μαύρο Ψαράκι είναι η ιστορία ενός «ήρωα», η αλληγορική περιπέτεια ενός μικρού αγοριού, που εγκαταλείπει την ασφάλεια του σπιτιού για να γνωρίσει τον κόσμο... Δραματουργία, παιδαγωγική επιμέλεια και σκηνοθεσία από την ομάδα ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ. 19:30 κλήρωση λαχειοφόρου με πολλά πολλά δώρα για να στηρίξουμε το Ειδικό Σχολείο Περιστερίου Οι δραστηριότητες είναι όλες δωρεάν, απευθύνονται σε παιδιά 2-6 ετών και στις συμμετοχές θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Την ευθύνη των παιδιών μέσα στο Άλσος θα την έχουν οι συνοδοί τους. Με την υποστήριξη: όλων των δασκάλων των Παιδικών Σταθμών Περιστερίου, του Αθλητικού Συλλόγου Περιστερίου Βόλεϊ, της θεατρικής ομάδας «οι Αστροναύτες», του μάγου Funtastico της ομάδας White Rabbit, του Περιοδικού/ βιβλιοπωλείου «Παράθυρο στην Εκπαίδευση του Παιδιού», «Ανακατοσούρες» -διοργάνωση παιδικών εκδηλώσεων και της Pizza Fan

15 Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012 Πνευματικές ΤΟΜΕΣ Κύριοι, ο Λαός ΔΕΝ σας πιστεύει! του Δημήτρη Χαλιβελάκη, Δημοσιογράφου & λογοτέχνη Μπορείς να εξαπατάς λίγους για λίγο, αλλά όχι όλους για πάντα (Τόμας Τζέφερσον, , 3 ος Πρόεδρος των ΗΠΑ). Στην πλειονότητά τους οι πολίτες αμφισβητούν την ειλικρίνεια, την ορθότητα και την αποτελεσματικότητα των αφειδών και θολών υποσχέσεων των πολιτικών, που διεκδικούν μερίδιο σε μια πιθανή συγκυβέρνηση την επομένη των εκλογών της 17 ης Ιουνίου Μπούχτησαν τα Θα και Θα και οργίζονται. Αξιώνουν αλήθειες και εισπράττουν ανέξοδες και υποσχέσεις πασπαλισμένες με ανόητους λεονταρισμούς. Θεωρούν ότι άλλοι πολιτικοί ηγέτες πιστεύουν πως μαζί με τους Εταίρους μας στην Ευρωζώνη είναι δυνατόν να γίνει ένα δήθεν ικανοποιητικό φτιασίδωμα των μνημονίων, συνοδευτικών νόμων και της δανειακής σύμβασης, ενώ άλλοι τάσσονται υπέρ της μονομερούς κατάργησης όλων των παραπάνω με αντικατάστασή τους με άλλες συμφωνίες! Θυμώνουν, λοιπόν, οι πολίτες, διότι αισθάνονται πως οι δεν τους ξεκεθαρίζουν τι θα γίνει αμέσως μετά την επομένη των εκλογών, με την εφιαλτική εικόνα: Εκατομμύρια Έλληνες να πεινάνε και να είναι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι, να τους τσακίζουν η ακρίβεια και η φορολογία, να βλέπουν τα παιδιά τους να μεταναστεύουν. Έχουν άδικο οι εκλογείς να μην πιστεύουν όσα τους υπόσχονται όλοι εκείνοι που τάχα θέλουν να τους.. σώσουν ; Δεν ακούνε αλήθειες, αλλά φτηνές δικαιολογίες. Τους πνίγει το δίκιο ότι ΔΕΝ έφταιξαν για την τραγωδία. που βιώνουν καθώς βλέπουν τον τόπο τους. Φταίνε, λοιπόν, εκείνοι που κυβερνούν επί 38 χρόνια από την πτώση της λαομίσητης δικτατορίας ( ), δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, μαζί με τα δεκανίκια τους, τα παπαγαλάκια τους και προπαντός με τα λαδικά τους. ΟΧΙ, είναι άδικο να πληρώνουν τα σπασμένα οι αθώοι και νομοταγείς πολίτες και γι αυτή τη συμφορά να τους κοροϊδεύουν ανοιχτά οι πραγματικοί φταίχτες και οι φοροφυγάδες, οι χρηματισθέντες από ξένες πολυεθνικές και ντόπιους μεγαλοεργολάβους και οι οργανωτές της φούσκας του Χρηματιστηρίου προ 12ετίας. Δεν είπαν στο λαό όλη την αλήθεια οι ηγέτες του παλαιού δικομματισμού, αλλ ούτε τη λένε και οι ηγέτες του νεότευκτου διπολισμού, αυτή είναι η μαύρη αλήθεια και γι αυτό οι ψηφοφόροι δυσπιστούν κι οργίζονται. Και πόσο, αλήθεια, πικραίνουν και πάλι το λαό για παράδειγμα οι νέοι μονομάχοι με με την περιβόητη τηλεμαχία τους (= ντιπέιτ ), όταν τα παιδάκια λιποθυμούν από την πείνα, ενώ άλλοι αυτοκτονούν από απελπισία κι αξιοπρέπεια Ο λαός μας απαιτεί άμεσες και καθαρές λύσεις από τις 18 Ιουνίου 2012, κάτι που με διάφορα γλυκανάλατα τεχνάσματα ΔΕΝ είπαν και ΔΕΝ λένε στους ψηφοφόρους τους οι πολιτικοί της κυβερνητικής εξουσίας. Ζητούν: 1. Να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα με τις δραματικές μειώσεις των μισθών και των συντάξεων, των μεροκάματων και των επικουρήσεων, των καταργηθέντων επιδομάτων και των μειώσεων των εφάπαξ και προπαντός: Να επιστραφούν ΑΜΕΣΑ τα κλεμμένα λεφτά και από τα ασφαλιστικά ταμεία.επίσης: Όλες οι αποδοχές των εργαζομένων και των συνταξιούχων να αποκατασταθούν σταδιακά εντός διμήνου στα επίπεδα της περιόδου προ των εκλογών του Να σταματήσουν άμεσα οι απολύσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και σταδιακά να επαναπροσληφθούν οι απολυμένοι μόνιμοι και συμβασιούχοι, ώστε το ταχύτερο δυνατόν να μειωθούν δραστικά οι άνεργοι και τα εκατομμύρια των Ελλήνων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Και φυσικά: Να επανέλθει η εργατική νομοθεσία εκεί που ήταν πριν από δυόμισι χρόνια. 3. Να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για τη δραστική αναβάθμιση της Υγείας και της Πρόνοιας, της Παιδείας και του Λόγου, της Τέχνης, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού. 4. Το Κράτος να εξοφλήσει άμεσα τα χρέη του προς τους ιδιώτες, να κουρευτούν τα χρέη προς τις τράπεζες όσων πολιτών είναι παντελώς αδύναμοι και τα χρέη των πολιτών στην Εφορία να εξοφλούνται σε μικρές και πολλές άτοκες δόσεις, πάνω από Να διαμηνυθεί με ειλικρίνεια στους Εταίρους μας της Ευρωζώνης ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 17 ης Ιουνίου 2012 είναι να σωθούν πρώτ απ όλα οι Έλληνες πολίτες,από την πείνα και τη φτώχεια, να μη χρεοκοπήσει το τόπος και να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες επενδύσεις για την ανάπτυξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής οικονομίας, για την αλιεία και τον Τουρισμό, για τους μικροεπαγγελματίες και βιοτέχνες, για την αναθέρμανση της οικοδομής. 6. Να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα όλοι οι Έλληνες στρατιώτες, που βρίσκονται σε διάφορες στρατιωτικές εγκαστάσεις στο εξωτερικό του ΝΑΤΟ ή των ΗΠΑ ή και του ΟΗΕ. Και φυσικά, στο πλαίσιο της Εθνικής Κυριαρχία κι Ανεξαρτησίας να φύγει η χώρα μας από το ΝΑΤΟ και ν απομακρυνθούν από την ελληνική γη όλες οι ξένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις., που τόσα δεινά έχει σωρεύσει στη χώρα μας και στους πολίτες. 7. Και φυσικά να καθιερωθεί ως πάγιο εκλογικό σύστημα η Απλή και Άδολη Αναλογική κι όχι κάποιοι να διαγκωνίζονται πώς θα καρπωθούν τις 50 έδρες δώρο ενός καλπονοθευτικού συστήματος. Κύριοι, θα πείτε ΑΛΗΘΕΙΕΣ; «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 15 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ, ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΕΛΜΕ Δ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Την Πέμπτη 31 Μαΐου στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου, συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι από Δημοτικές Παρατάξεις, κόμματα, πολιτικές οργανώσεις, από την ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής και της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας με σκοπό -όπως γράφεται στην ανακοίνωση-να συστήσουν μια ενωτική αντιφασιστική επιτροπή η οποία θα αναλάβει δράση: - Για να μην αφήσουν τους νεοναζί να εμφανιστούν με κανένα τρόπο στη γειτονιά. Σε κάθε τους απόπειρα για επίθεση θα απαντούν ενωτικά, κινητοποιώντας μαζικά τις γειτονιές, οργανώνοντας την αλληλεγγύη τους σε βάρος οποιουδήποτε υφίσταται επίθεση χωρίς διακρίσεις. - Δεν θα τους αφήσουν κανένα χώρο να εμφανιστούν ως «νόμιμο κόμμα». Είναι μια μεταμφιεσμένη ναζιστική συμμορία και δεν της αναγνωρίζουμε κανένα δικαίωμα λόγου. Ούτε στα ΜΜΕ, ούτε πουθενά. Τα γραφεία της όπου έχουν ανοίξει είναι ορμητήρια δολοφονικών επιθέσεων. - Ταυτόχρονα παίρνουν πρωτοβουλίες για να ενημερώσουν το λαό του Περιστερίου για το πραγματικό πρόσωπο της Χρυσής Αυγής. Πρέπει όλοι να μάθουν -συνεχίζει η ανακοίνωση- ότι πίσω από το προσωπείο τους κρύβεται ο Χίτλερ, ο Μεταξάς, η Χούντα, οι βασανιστές των Ες-Ες, οι Γερμανοτσολιάδες. - Μαζί με τους μετανάστες της περιοχής μας παλεύουμε για την ενότητα ντόπιων και μεταναστών. - Απέναντι στις δυνάμεις της απόγνωσης, προβάλλουμε εναλλακτική λύση. Την αλληλεγγύη και την κοινή δράση για έναν κόσμο χωρίς λιτότητα, χωρίς Μνημόνια, χωρίς φτώχεια, ανεργία και πόλεμο. - Χαιρετίζουμε τις αντιφασιστικές κινήσεις που ξεπηδάνε σε μια σειρά γειτονιές, ανεξάρτητα από το ποιός παίρνει τη πρωτοβουλία και δηλώνουμε ότι θα συνεργαστούμε σε κοινές δράσεις. Η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου ήταν η συνέχεια Ο Α. Πουλιάσης, ο Ν. Ζούτσος και ο Γ. Στρατινάκης από το ΣΥΡΙΖΑ Περιστερίου Ο Ν. Λούντος, ο Σ. Μουκουβίνας και η Α. Αθανασοπούλου Ο Δ. Παπακωνσταντίνου από τη ΝΑΡ Η Λ. Μπουρίτη Εκπρόσωποι της Πακιστανικής Κοινότητας της σύσκεψης της 27ης Μαΐου. Η δεύτερη όπως ειπώθηκε μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε για να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή ώστε από κοινού να αντιμετωπίσουν τα συχνά πια κρούσματα που εμφανίζονται στο Περιστέρι από τους υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής, που η εκλογική τους επιτυχία τους έχει δώσει περισσότερες δυνατότητες όχι μόνο να χύνουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο, αλλά και να εξαπολύουν δολοφονικές επιθέσεις. Είναι γνωστή η δράση τους, όχι μόνο κατά μεταναστών, αλλά και κατά αγωνιστών της Αριστεράς, του εργατικού και φοιτητικού κινήματος. Θυμόμαστε πως προσπάθησαν να προβοκάρουν τις Πανεργατικές Απεργίες του περασμένου καλοκαιριού στο Σύνταγμα. Ξέρουμε -λένε στην ανακοίνωσηότι η πλειοψηφία του κόσμου είναι αντιφασιστική. Το κεντρικό μήνυμα που βγήκε από τις πρόσφατες εκλογές δεν ήταν αυτό της απελπισίας, αλλά της ριζοσπαστικοποίησης και της ελπίδας που εκφράστηκε με την άνοδο όλων των δυνάμεων της Αριστεράς. Μια πρώτη πρωτοβουλία που πήραν από κοινού ήταν και η συμμετοχή τους στην αντιφασιστική κινητοποίηση της 8ης Ιουνίου, που οργανώνουν οι αντιρατσιστικές, αντιφασιστικές, μεταναστευτικές οργανώσεις, συνδικάτα και λαϊκές συνελεύσεις, όπου θα διατρανώσουν πως: «Ως εδώ με τη συγκάλυψη των παρακρατικών νεοναζί. Η μαζική απάντηση της κοινωνίας, των εργαζομένων, των ανέργων και της νεολαίας, που αγωνίστηκαν και συνεχίζουν να παλεύουν για ψωμίπαιδεία-ελευθερία-, είναι η δύναμη που θα απομονώσει τους νοσταλγούς του Χίτλερ».

16 `ÌÒ 16 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 7 IoÜÔ ÖÜ 2012»¾ À ¾»¾` `»¾`» À `- ˆ `» Ô Ø Ø ˇÓ. ØàÛ À Àˆ `»¾ À ` ` ¾ ÓÖÚ» Ô Ø Ú- ÜÒÒ Ú ØÖÑ ØÜÙÙÌ ØÖÞÌ ØÖ àô ÙÓÖ ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ...¾... Ñ ÛÖÜ.3463/2006, ÓÌ ÑØ Û Ø Ö Ñ Û ÑÜØàÙ Ú Û Þ Ó ÒÖÛÌØ ØÖÙÝÖØ, Û Ô: ØÖÓ ˇÌ Ñ àô ÖØØ ÓÓ ÛàÔ Ñ Ñ àô ÖØØ ÓÓ ÛàÔ ÛÜ ÖÜ skipper ÛÖÜ ÓÖÜ» Ô Ø Ú- ÜÒÒ Ú ÛÖ Ì ÛÖÚ ¾ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÚ Û Ú ÓÌÒÌ Û Ú Ì Ô : ,57 ( ÜØà) ÙÜ- Ó ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ 23%. ÔÛ ÙÛÖ Þ ÙÛàÙ Ì ÞÌ ÙÜÓ ÌØ Ò - ÝˇÌ ÙÛÖÔ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖ ÛÖÜ ÓÖÜ Ì ÛÖÜÚ 2012 ÙÛÖÜÚ..: 20/ Ì Ü Ù ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú ÖØ ÌÛ ÙÌ ÖÙÖÙÛÖ 5% ÛÖÜ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÜ Û Ú ÓÌÒÌ Û Ú Û Ú ØÖÓ ˇÌ Ú (ÙÜÓ ÌØ/ÔÖÜ ÛÖÜ ), Ò 1.658,73. 1) ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÔÌ ÙÛÖ Ó ØÞ ÑÖ Û ÙÛ Ó» Ô Ø Ú, `ÛØ.. ÀÖÑ 45, , Û Ò , fax Ö Û Ô E ÛØÖ ÌÔÌ Ø Ì Ú àô ÙÓàÔ ÛÖÜ ÓÖÜ ÙÛ Ú ÓÌ Ø Ø Û Ö àø 12:00.Ó. (Ì Ô ØÕ Ø Ò É Ú Ö Û Ô ÛØÖ ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ) Ñ ÌàÚ àø 12:30.Ó. (Ò Õ Ø Ò É Ú ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ). 2) ÓÖ Ø Ù ˇ ÌÕ ÞˇÌ ÙÜÓÝàÔ ÓÌ:. Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ Ô ÖÜ ÔÖ- Ô ÙÓÖÜ ØÖÓ ˇÌ àô ¾... (ˆ. ÖÝ - Ù Ü Ø /93, 185 Ö àú ÜÛÖÚ ÙÞÜÌ Ù ÓÌØ ).. Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ.3463/2006 ÓÖÛ ÑÖÜ Ñ Ö ÔÖÛ ÑÖÜ à Ñ.. T ÙÞÌÛ Ñ ÙÜÓÉ Û Ñ ÛÌÜÞ ( Ñ ØÜÕ, ÓÌÒÌ Û, Ì ÔÛÜ Ö Ö ÑÖÔÖÓ - Ñ Ú ØÖÙÝÖØ Ú).. ¾Ò Û ÒÖ ÙÞÌÛ Ñ ÙÞÜÖÜÙ ÔÖÓÖˇÌÙ. 3) ¾ ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Ó ÖØÖÜÔ Ô Ò ÉÖÜÔ ÔàÙ ÛàÔ ÛÌÜÞàÔ Ñ Û Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ & àøìú. Ô Ø Ò ÉÖÜÔ Ö ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Û ÙÞÌÛ Ñ ÛÌÜÞ Û Ú Ñ ØÜÕ Ú ÓÌÞØ & Û Ô ØÖ ÖÜÓÌÔ ÓÌØ Û Ú ÓÖ Ø - Ù Ú ˇ ØÌ Ì Ô Ñ Û É ÒÖÜÔ ÛÖ ÖÙÖ ÛàÔ 5,00 (ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ Ñ àøìú Ö 9:00 Ì àú 13:00) Ñ Ô ØÖÙÑÖÓ - ÙÖÜÔ ÙÛ Ô ˆ ØÌÙ ÝàÛÖÛÜ Û ÜÛÖ- Û Û Ú Ñ ÙÞÌÛ Ñ ÌÕÖÜÙ Ö ÖÛ Ù ( - ÑÖÓ Ñ ÙÛ Ú ÌØ ÛàÙÌ Ú ÖÜ ØÖÑÌ - Û ÛÖÓ Ñ Ì ÞÌ Ø Ù ÖÑÛ Û ÌÑ ØÖÙà Ö ÌÛ ØÌ Ú) ÓÌ Ò Ø ÙÛÖ ÞÌ Ì ÑÖ ÔàÔ Ú (Ì àôüó ÌÛ - ØÌ Ú- ÌܡÜÔÙ -Û ÒÌÝàÔ fax- ÑÒ ). ¾» À ¾` À ¾` À ¾`»¾ À ¾»¾` `»¾`» À `- ˆ `» Ô Ø Ø ˇÓ. ØàÛ À Àˆ `»¾ À ` ` ¾ ÓÖÚ» Ô Ø Ú- ÜÒÒ Ú ØÖÑ ØÜÙÙÌ ØÖÞÌ ØÖ àô ÙÓÖ ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ...¾... Ñ ÛÖÜ.3463/2006, ÓÌ ÑØ Û Ø Ö Ñ Û ÑÜØàÙ Ú Û Þ Ó ÒÖÛÌØ ØÖÙÝÖØ, Û Ô: ØÖÓ ˇÌ ÙÑÜØÖ Ì Ó ÛÖÚ ÛÖÜ - ÓÖÜ» Ô Ø Ú- ÜÒÒ Ú ÛÖ ÌÛÖÚ ¾ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÚ Û Ú ÓÌÒÌ Û Ú Ì Ô : ,96 ( ÜØà) ÙÜ- Ó ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ 23%. Ô ˇ Ñ ÒÜÝˇÌ Ö ` Ö ÛÖÜÚ-..: 30/ ØÖÜ - ÖÒÖ ÙÓÖÜ ÛÖÜ ÓÖÜ ÌÛÖÜÚ 2012 Ì Ü Ù ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú ÖØ ÌÛ ÙÌ ÖÙÖÙÛÖ 5% ÛÖÜ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÜ Û Ú ÓÌÒÌ Û Ú Û Ú ØÖÓ ˇÌ Ú (ÙÜÓ ÌØ/ÔÖÜ ÛÖÜ ), Ò 2.463,20. 1) ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÔÌ ÙÛÖ Ó ØÞ ÑÖ Û ÙÛ Ó» Ô Ø Ú, `ÛØ.. ÀÖÑ 45, , Û Ò , fax Ö Û Ô E ÛØÖ ÌÔÌØ Ì Ú àô ÙÓàÔ ÛÖÜ ÓÖÜ ÙÛ Ú ÓÌ Ø Ø Û Ö àø 10:00.Ó. (Ì Ô ØÕ Ø Ò É Ú Ö Û Ô ÛØÖ ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ) Ñ Ì àú àø 10:30.Ó. (Ò Õ Ø Ò É Ú ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ). 2) ÓÖ Ø Ù ˇ ÌÕ ÞˇÌ ÙÜÓÝàÔ ÓÌ:. Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ Ô ÖÜ ÔÖ- Ô ÙÓÖÜ ØÖÓ ˇÌ àô ¾... (ˆ. ÖÝ - Ù Ü Ø /93, 185 Ö àú ÜÛÖÚ ÙÞÜÌ Ù ÓÌØ ).. Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ.3463/2006 ÓÖÛ ÑÖÜ Ñ Ö ÔÖÛ ÑÖÜ à Ñ.. T ÙÞÌÛ Ñ ÙÜÓÉ Û Ñ ÛÌÜÞ ( Ñ ØÜÕ, ÓÌÒÌ Û, Ì ÔÛÜ Ö Ö ÑÖÔÖÓ - Ñ Ú ØÖÙÝÖØ Ú).. ¾Ò Û ÒÖ ÙÞÌÛ Ñ ÙÞÜÖÜÙ ÔÖÓÖˇÌÙ. 3)¾ ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Ó ÖØÖÜÔ Ô Ò ÉÖÜÔ ÔàÙ ÛàÔ ÛÌÜÞàÔ Ñ Û Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ & àøìú. Ô Ø Ò ÉÖÜÔ Ö ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Û ÙÞÌÛ Ñ ÛÌÜÞ Û Ú Ñ ØÜÕ Ú ÓÌÞØ & Û Ô ØÖ ÖÜÓÌÔ ÓÌØ Û Ú ÓÖ Ø - Ù Ú ˇ ØÌ Ì Ô Ñ Û É ÒÖÜÔ ÛÖ ÖÙÖ ÛàÔ 5,00 (ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ Ñ àøìú Ö 9:00 Ì àú 13:00) Ñ Ô ØÖÙÑÖÓ - ÙÖÜÔ ÙÛ Ô ˆ ØÌÙ ÝàÛÖÛÜ Û ÜÛÖ- Û Û Ú Ñ ÙÞÌÛ Ñ ÌÕÖÜÙ Ö ÖÛ Ù ( - ÑÖÓ Ñ ÙÛ Ú ÌØ ÛàÙÌ Ú ÖÜ ØÖÑÌ - Û ÛÖÓ Ñ Ì ÞÌ Ø Ù ÖÑÛ Û ÌÑ ØÖÙà Ö ÌÛ ØÌ Ú) ÓÌ Ò Ø ÙÛÖ ÞÌ Ì ÑÖ ÔàÔ Ú (Ì àôüó ÌÛ - ØÌ Ú- ÌܡÜÔÙ -Û ÒÌÝàÔ fax- ÑÒ ). ¾» À ¾` À ¾` À ¾`»¾ À ¾»¾` `»¾`» À `- ˆ ` ÓÌØ/Ô Ø ˇÓ. ØàÛ À Àˆ `»¾ À ` ` ¾ ÓÖÚ» Ô Ø Ú- ÜÒÒ Ú ØÖÑ ØÜÙÙÌ ØÖÞÌ ØÖ àô ÙÓÖ ØÖÞ Ú Ü ØÌÙ àô ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ.3731/2008 Ñ ÛÖÜ.3463/2006, ÓÌ ÑØ Û Ø Ö Ñ Û ÑÜØà- Ù Ú Û Þ Ó ÒÖÛÌØ Û Ó ØÖÙÝÖØ Ú, Û Ô ØÖÞ Ü ØÌÙ àô:» ÙˇàÓ - Û Ó Þ Ô Ó ÛàÔ ÌØ àô ÛÖÜ ÓÖÜ» Ô Ø Ú- ÜÒÒ Ú Ì ÛÖÜÚ ¾ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÚ Û Ú ÓÌÒÌ Û Ú Ì Ô : ,60 ( ÜØà) ÙÜ- Ó ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ 23%. Ô ˇ Ñ ÒÜÝˇÌ Ö ` Ö ÛÖÜÚ..: 30/ ØÖÜ - ÖÒÖ ÙÓÖÜ ÛÖÜ ÓÖÜ ÌÛÖÜÚ Ì Ü Ù ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú ÖØ ÌÛ ÙÌ ÖÙÖÙÛÖ 5% ÛÖÜ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÜ Û Ú ÓÌÒÌ Û Ú (ÙÜÓ ÌØ/ÔÖÜ ÛÖÜ ), Ò ,18. 1) ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÔÌ ÙÛÖ Ó ØÞ ÑÖ Û ÙÛ Ó» Ô Ø Ú, `ÛØ.. ÀÖÑ 45, , Û Ò , fax Ö Û Ô E ÛØÖ ÌÔÌ Ø Ì Ú àô ÙÓàÔ ÛÖÜ ÓÖÜ ÙÛ Ú ÓÌ Ø Ø Û Ö àø 11:00.Ó. (Ì Ô ØÕ Ø Ò É Ú Ö Û Ô ÛØÖ ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ) Ñ ÌàÚ àø 11:30.Ó. (Ò Õ Ø Ò É Ú ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ). 2) ÓÖ Ø Ù ˇ ÌÕ ÞˇÌ ÙÜÓÝàÔ ÓÌ:. Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ.3731/ Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ.3463/2006 ÓÖÛ ÑÖÜ Ñ Ö ÔÖÛ ÑÖÜ à Ñ.. T ÙÞÌÛ Ñ ÙÜÓÉ Û Ñ ÛÌÜÞ ( Ñ ØÜÕ, ÓÌÒÌ Û, Ì ÔÛÜ Ö Ö ÑÖÔÖÓ - Ñ Ú ØÖÙÝÖØ Ú).. ¾Ò Û ÒÖ ÙÞÌÛ Ñ ÙÞÜÖÜÙ ÔÖÓÖˇÌÙ. 3) ¾ ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Ó ÖØÖÜÔ Ô Ò ÉÖÜÔ ÔàÙ ÛàÔ ÛÌÜÞàÔ Ñ Û Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ & àøìú. Ô Ø Ò ÉÖÜÔ Ö ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Û ÙÞÌÛ Ñ ÛÌÜÞ Û Ú Ñ ØÜÕ Ú ÓÌÞØ & Û Ô ØÖ ÖÜÓÌÔ ÓÌØ Û Ú ÓÖ Ø - Ù Ú ˇ ØÌ Ì Ô Ñ Û É ÒÖÜÔ ÛÖ ÖÙÖ ÛàÔ 5,00 (ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ Ñ àøìú Ö 9:00 Ì àú 13:00) Ñ Ô ØÖÙÑÖÓ - ÙÖÜÔ ÙÛ Ô ˆ ØÌÙ ÝàÛÖÛÜ Û ÜÛÖ- Û Û Ú Ñ ÙÞÌÛ Ñ ÌÕÖÜÙ Ö ÖÛ Ù ( - ÑÖÓ Ñ ÙÛ Ú ÌØ ÛàÙÌ Ú ÖÜ ØÖÑÌ - Û ÛÖÓ Ñ Ì ÞÌ Ø Ù ÖÑÛ Û ÌÑ ØÖÙà Ö ÌÛ ØÌ Ú) ÓÌ Ò Ø ÙÛÖ ÞÌ Ì ÑÖ ÔàÔ Ú (Ì àôüó ÌÛ - ØÌ Ú- ÌܡÜÔÙ -Û ÒÌÝàÔ fax- ÑÒ ). ¾» À ¾` À ¾` À ¾`»¾ À ¾»¾` `»¾`» À `- ˆ `» Ô Ø Ø ˇÓ. ØàÛ À Àˆ `»¾ À ` ` ¾ ÓÖÚ» Ô Ø Ú- ÜÒÒ Ú ØÖÑ ØÜÙÙÌ ÔÖ ÑÛÖ àô ÙÓÖ ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ...¾... Ñ ÛÖÜ.3463/2006, ÓÌ ÑØ Û Ø Ö Ñ Û ÑÜØàÙ Ú Û Þ Ó ÒÖÛÌØ ØÖÙÝÖØ, Û Ô: ØÖÓ ˇÌ ÙÝ ÒÛÖÙÑÜØÖ ÌÓ - ÛÖÚ ÛÖÜ ÓÖÜ» Ô Ø Ú- ÜÒÒ Ú ÛÖ ÌÛÖÚ ¾ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÚ Û Ú ÓÌÒÌÛ Ú Ì Ô : ,49 ( ÜØà) ÙÜÓ ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ 23%. Ô ˇ Ñ ÒÜÝˇÌ Ö ` Ö ÛÖÜÚ..: 30/ , ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÜ ÛÖÜ - ÓÖÜ Ì ÛÖÜÚ 2012 Ì Ü Ù ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú ÖØ ÌÛ ÙÌ ÖÙÖÙÛÖ 5% ÛÖÜ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÜ Û Ú ÓÌÒÌ Û Ú Û Ú ØÖÓ ˇÌ Ú (ÙÜÓ ÌØ/ÔÖÜ ÛÖÜ ), Ò 9.731,32. 1) ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÔÌ ÙÛÖ Ó ØÞ ÑÖ Û ÙÛ Ó» Ô Ø Ú, `ÛØ.. ÀÖÑ 45, , Û Ò , fax Ö Û Ô E ÛØÖ ÌÔÌ Ø Ì Ú àô ÙÓàÔ ÛÖÜ ÓÖÜ ÙÛ Ú ÓÌ Ø ÌÛ ØÛ Ö àø 10:00.Ó. (ÌÔ ØÕ Ø Ò É Ú Ö Û Ô ÛØÖ ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ) Ñ ÌàÚ àø 10:30.Ó. (Ò Õ Ø Ò - É Ú ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ). 2) ÓÖ Ø Ù ˇ ÌÕ ÞˇÌ ÙÜÓÝàÔ ÓÌ:. Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ Ô ÖÜ ÔÖ- Ô ÙÓÖÜ ØÖÓ ˇÌ àô ¾... (ˆ. ÖÝ - Ù Ü Ø /93, 185 Ö àú ÜÛÖÚ ÙÞÜÌ Ù ÓÌØ ).. Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ.3463/2006 ÓÖÛ ÑÖÜ Ñ Ö ÔÖÛ ÑÖÜ à Ñ.. T ÙÞÌÛ Ñ ÙÜÓÉ Û Ñ ÛÌÜÞ ( Ñ ØÜÕ, ÓÌÒÌ Û, Ì ÔÛÜ Ö Ö ÑÖÔÖÓ - Ñ Ú ØÖÙÝÖØ Ú).. ¾Ò Û ÒÖ ÙÞÌÛ Ñ ÙÞÜÖÜÙ ÔÖÓÖˇÌÙ. 3) ¾ ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Ó ÖØÖÜÔ Ô Ò ÉÖÜÔ ÔàÙ ÛàÔ ÛÌÜÞàÔ Ñ Û Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ & àøìú. Ô Ø Ò ÉÖÜÔ Ö ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Û ÙÞÌÛ Ñ ÛÌÜÞ Û Ú Ñ ØÜÕ Ú ÓÌÞØ & Û Ô ØÖ ÖÜÓÌÔ ÓÌØ Û Ú ÓÖ Ø - Ù Ú ˇ ØÌ Ì Ô Ñ Û É ÒÖÜÔ ÛÖ ÖÙÖ ÛàÔ 5,00 (ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ Ñ àøìú Ö 9:00 Ì àú 13:00) Ñ Ô ØÖÙÑÖÓ - ÙÖÜÔ ÙÛ Ô ˆ ØÌÙ ÝàÛÖÛÜ Û ÜÛÖ- Û Û Ú Ñ ÙÞÌÛ Ñ ÌÕÖÜÙ Ö ÖÛ Ù ( - ÑÖÓ Ñ ÙÛ Ú ÌØ ÛàÙÌ Ú ÖÜ ØÖÑÌ - Û ÛÖÓ Ñ Ì ÞÌ Ø Ù ÖÑÛ Û ÌÑ ØÖÙà Ö ÌÛ ØÌ Ú) ÓÌ Ò Ø ÙÛÖ ÞÌ Ì ÑÖ ÔàÔ Ú (Ì àôüó ÌÛ - ØÌ Ú- ÌܡÜÔÙ -Û ÒÌÝàÔ fax- ÑÒ ). ¾» À ¾` À ¾` À ¾`»¾ À ¾»¾` `»¾`» À `- ˆ ` ÓÌØ/Ô Ø ˇÓ. ØàÛ À Àˆ `»¾ À ` ` ¾ ÓÖÚ» Ô Ø Ú- ÜÒÒ Ú ØÖÑ ØÜÙÙÌ ØÖÞÌ ØÖ àô ÙÓÖ ØÖÞ Ú Ü ØÌÙ àô ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ.3731/2008 Ñ ÛÖÜ.3463/2006, ÓÌ ÑØ Û Ø Ö Ñ Û ÑÜØà- Ù Ú Û Þ Ó ÒÖÛÌØ Û Ó ØÖÙÝÖØ Ú, Û Ô ØÖÞ Ü ØÌÙ àô: ÕÖ Ñ Û ÙÑ ÔàÙÌàÔ àô ÛÖÜ ÓÖÜ» Ô Ø Ú- ÜÒÒ Ú Ì ÛÖÜÚ ¾ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÚ Û Ú ÓÌÒÌ Û Ú Ì Ô : ,00 ( ÜØà) ÙÜ- Ó ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ 23%. Ô ˇ Ñ ÒÜÝˇÌ Ö ÖÜÚ ÖØÖÜÚ Û Ú ˆ ØÌÙ Ú Ö ÛÖÔ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖ ÛÖÜ ÓÖÜ Ì ÛÖÜÚ : Ì Ü Ù ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú ÖØ ÌÛ ÙÌ ÖÙÖÙÛÖ 5% ÛÖÜ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÜ Û Ú ÓÌÒÌ Û Ú (ÙÜÓ ÌØ/ÔÖÜ ÛÖÜ ), Ò ,00. 1) ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÔÌ ÙÛÖ Ó ØÞ ÑÖ Û ÙÛ Ó» Ô Ø Ú, `ÛØ.. ÀÖÑ 45, , Û Ò , fax Ö Û Ô E ÛØÖ ÌÔÌØ Ì Ú àô ÙÓàÔ ÛÖÜ ÓÖÜ ÙÛ Ú ÓÌ Ø Ø Û Ö àø 13:00.Ó. (Ì Ô ØÕ Ø Ò É Ú Ö Û Ô ÛØÖ ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ) Ñ Ì àú àø 13:30.Ó. (Ò Õ Ø Ò É Ú ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ). 2) ÓÖ Ø Ù ˇ ÌÕ ÞˇÌ ÙÜÓÝàÔ ÓÌ:. Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ.3731/ Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ.3463/2006 ÓÖÛ ÑÖÜ Ñ Ö ÔÖÛ ÑÖÜ à Ñ.. T ÙÞÌÛ Ñ ÙÜÓÉ Û Ñ ÛÌÜÞ ( Ñ ØÜÕ, ÓÌÒÌ Û, Ì ÔÛÜ Ö Ö ÑÖÔÖÓ - Ñ Ú ØÖÙÝÖØ Ú).. ¾Ò Û ÒÖ ÙÞÌÛ Ñ ÙÞÜÖÜÙ ÔÖÓÖˇÌÙ. 3) ¾ ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Ó ÖØÖÜÔ Ô Ò ÉÖÜÔ ÔàÙ ÛàÔ ÛÌÜÞàÔ Ñ Û Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ & àøìú. Ô Ø Ò ÉÖÜÔ Ö ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Û ÙÞÌÛ Ñ ÛÌÜÞ Û Ú Ñ ØÜÕ Ú ÓÌÞØ & Û Ô ØÖ ÖÜÓÌÔ ÓÌ Ø Û Ú ÓÖ Ø - Ù Ú ˇ ØÌ Ì Ô Ñ Û É ÒÖÜÔ ÛÖ ÖÙÖ ÛàÔ 5,00 (ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ Ñ àøìú Ö 9:00 Ì àú 13:00) Ñ Ô ØÖÙÑÖÓ - ÙÖÜÔ ÙÛ Ô ˆ ØÌÙ ÝàÛÖÛÜ Û ÜÛÖ- Û Û Ú Ñ ÙÞÌÛ Ñ ÌÕÖÜÙ Ö ÖÛ Ù ( - ÑÖÓ Ñ ÙÛ Ú ÌØ ÛàÙÌ Ú ÖÜ ØÖÑÌ - Û ÛÖÓ Ñ Ì ÞÌ Ø Ù ÖÑÛ Û ÌÑ ØÖÙà Ö ÌÛ ØÌ Ú) ÓÌ Ò Ø ÙÛÖ ÞÌ Ì ÑÖ ÔàÔ Ú (Ì àôüó ÌÛ - ØÌ Ú- ÌܡÜÔÙ -Û ÒÌÝàÔ fax- ÑÒ ). ¾» À ¾` À ¾` À ¾` À ¾ ` ¾ ˆ¾»¾ À ¾»¾` `»¾` À ` À ¾ˆ / ` À ¾ ¾` ¾ ¾ ` µ ` Ò Ø : ÖÚ àô/ôöú» Þ Ú Þ. /ÔÙ :. Ù ÒÌ ÖÜ 62 ÌØ ÙÛÌØ Ò.: À ` À : 01/06/2012 À. À.: OIK : ÓÖÙ ÌÜÙ ÌØ Ò ß Ú Ñ ØÜÕ Ú Û Ô ØÖÓ ˇÌ ß` - ÑàÔ ˇ Ø ÖÛ Û Úý ¾ ÓÖÚ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ÖÓÖÜ ÛÛ - Ñ Ú ÌÔÌØ Ì ØÖÞÌ ØÖ àô ÙÓÖ ÓÌ ÙÝØ ÙÓÌ ÔÌÚ ØÖÙÝÖØÌ Ú ÓÌ ÑØ Û Ø Ö Ñ Û ÑÜØàÙ Ú Û Ô Þ Ó ÒÖÛÌØ Û Ó ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ ¾- Û Ô Ô Ì Õ Ô ÖÞÖÜ Û Ú ØÖÓ ˇÌ Ú ß` ÑàÔ Ñ ˇ Ø ÖÛ Û Úý Û Ô Ñ ÒÜß ÛàÔ Ô ÑàÔ Û Ú /ÔÙ Ú ÌØ É ÒÒÖÔÛÖÚ Ñ Ö ÖÛ Û Ú µà Ú ÛÖÜ ÓÖÜ ÛÖ ÌÛÖÚ ¾ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÚ Û Ú ØÖÓ - ˇÌ Ú ÔÌ ØÞÌÛ ÙÛ Ú ÌÜØà ÙÜÓ ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ..., Ö Ö ˇ É ØÜÔÌ Û Ú Ü Ö Ñ ÙÛàÙÌ Ú Ì Ì Ø ÓÓÌÔÌÚ ÙÛÖÔ Ö ÑÖÔÖÓ ÑÖ ØÖÜ - ÖÒÖ ÙÓÖ ÛÖÜ ÓÖÜ ÌÛÖÜÚ ¾ ÔÌÚ ÓÖÙ ÌÜÙ Ú É ØÜÔÖÜÔ ÛÖÔ Ô ÖÞÖ. - ¾ ØÖÙÝÖØÌ Ú ˇ Ñ Û ÛÌˇÖÜÔ ÙÛ Ô /ÔÙ ÌØ É ÒÒÖÔÛÖÚ Ñ Ö Ö- Û Û Ú µà Ú ÛÖÜ ÓÖÜ Ó Ú ÓÌ ÞØ Û Ú 15/06/2012 Ñ àø 10:00.Ó. - ¾Ò Û ÙÛÖ ÞÌ Û Ú ÓÌÒÌ Û Ú ÓÌ Ø ˇÓÖ 7/2012 ÉØ ÙÑÖÔÛ ÙÛ Ø ÝÌ ÛÖÜ ÓÖÜ, ÙÛ Ô /ÔÙ ÌØ É ÒÒÖÔÛÖÚ Ñ Ö ÖÛ Û Ú µà Ú, Ó Ó ÞÌ Ø Ù Ú Ø Ù ÔÖÜ & - ÑàÔ Þ ØàÔ,. Ù ÒÌ ÖÜ 62, , ØÓÖ ÖÚ Ü ÒÒ ÒÖÚ Ö Ñ. àô/ ÔÖÚ» Þ Ú Û Ò » ¾» À ¾ˆ ¾» À ¾` ` ¾` ¾` : 4 9 `- `»¾ À ¾»¾` `»¾` À¾ˆ ¾ ` ˆ À `»» À ¾ À ÌÛØÖÜ ÖÒ, 06/06/2012 Ø. ØàÛ.: 9006 À Àˆ ` 1. ¾»¾` À¾ˆ ¾ `, ØÖ- Ñ ØÜÙÙÌ ÔÖ ÞÛÖ àô ÙÓÖ Û Ô Ô ˇÌÙ ÛÖÜ ÌØ ÖÜ ß ` ˆ µ¾ À¾» ý, ÓÌ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖ ,00 ÓÌ Ô ˇÌàØ Ù Ñ... Ö Ì Ø Ö ÙÜÔÛ ˇÌÛ Ö Ñ Û ÖØ ÌØ Ù àô ¾ ¾ ¾» 1, 2 Ñ 1 Û Õ, ÓÌ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖ ,72 ø ( Ô ÌØ Ù àô, Ñ ¾ Ñ ØÖÉÒÌ Û ). 2. ¾ ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Û Ô Ø - Ò É ÛàÔ ÙÜÓÉ Û ÑàÔ ÛÌÜÞàÔ ( ØÖÜ - ÖÒÖ ÙÓÖ, ÓÖÒÖ Ö ÓÌÒÌ Û Ú, `Ü - Ø Ý ˆ ÖÞØÌàÙÌàÔ Ñ.Ò.), ˇ Ô Ò - ÉÖÜÔ Û Ô Ô Ø à ÓÌ Ñ ÛÖÜÚ Ô Ñ Ì ÓÌ ÒÌ, ÌÔà Ó ÖØÖÜÔ Ô ÛÖÜÔ Ò ØÖÝÖØ ÌÚ Ñ Ô Ø Ò Ó- É ÔÖÜÔ Û Ô Ñ ØÜÕ Ñ ÛÖ ÔÛÜ Ö Ü ÖÉÖÒ Ú ØÖÙÝÖØ Ú ÛÖÜÚ Ö Û Ô Ì Ø Û Ú ÌÞÔ Ñ Ú ˆ ØÌÙ Ú ÛÖÜ ÓÖÜ,. ØÔ Ò 67, 1ÖÚ ÖØÖÝÖÚ, ÖÒÌÚ Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌØÌÚ Ñ àøìú ÓÌ ÞØ Ñ Û Ô Ì Ó Û 21/06/ Ò ØÖÝÖØ ÌÚ ÙÛÖ Û ÒÌ ÝàÔÖ , Ì ÑÖ ÔàÔ Ú , ØÓÖ Ü ÒÒ ÒÖÚ Ì - ÑÖ ÔàÔ Ñ. Ô ÌØ ÛÖÜ ÌÒ Ñ. Ñ ØÜÕ ÛÖÜ Ì Ø ÖÜ ÌÞÌ ÙÜÔÛ - ÞˇÌ Ñ Û ÛÖ Ì ÑÌÑØ ÓÌÔÖ Ö ÛÖÔ Ü ÖÜØ Ö Ü Ö Ì Ó ÛÜ ÖÜ. 3. ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÌÕ ÞˇÌ ÙÛ Ú 26/06/2012, ÓÌ Ø Ø Û Ñ àø Ò Õ Ú Û Ú Ü ÖÉÖÒ Ú ØÖÙÝÖØàÔ ÖØ ÌÛ Ó. Ñ ÛÖ ÙÜÙÛ Ó Ü ÖÉÖÒ Ú ØÖÙÝÖØàÔ Ì Ô ÓÌ Ì ÓÌ ØÖÜÚ ÖÙÖ- ÙÛ Ì Ñ ÛàÙ Ú ÛÖÜ ØˇØÖÜ 7 ÛÖÜ.. 609/ `ÛÖ àô ÙÓÖ ÔÖÔÛ ÌÑÛÖ ) ÓÌ Ö àô ÖÓÌÔÖ, ÓÌÓÖÔà- ÓÌ ÔÖ ÙÌ ÑÖ ÔÖ Ø Õ, Ì Ì Ø ÓÓÌÔÖ ÙÛÖ»..., ÖÜ Ñ ÒÜ ÛÖÜÔ Û Ú Ñ Û - ÖØ ÌÚ Ñ Û ÕÌ Ú ÛÖÜ ÌØ ÖÜ, ÛÖ Û ÕÌ Ú 1, 2 Ñ 1 Û Õ ÙÛ Ô Ñ Û - ÖØ ¾ ¾ ¾», É) ÒÒÖ Ö - àô ÖÓÌÔÖ ÖÜ Ö Ì ÑÔÜÖÜÔ ÖÛ Ñ Û Û Ô ÛÌÒÌÜÛ ÌÔÛ ÌÛ, ÌÞÖÜÔ ÌÑÛÌÒÌ ÙÌ Ì Ø ØÖÓÖ ( Ö ÖÛ Ñ Ñ ÖÙÖÛ Ñ ) ÓÌ ÛÖ ÓÖ Ø ÛÖÜÓÌÔÖ. 5. Û ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÙÛÖ àô ÙÓÖ ÛÌ Û Ñ Û ˇÌÙ Ì Ü Û Ñ Ú Ì - ÙÛÖÒ Ú ÜßÖÜÚ 1.627,00 ø Ñ ÙÞÜ ÛÖÜÒ Þ ÙÛÖÔ 6 Ó ÔàÔ Ñ 30 ÓÌØàÔ, Ö Û Ô ÓÌ Ø ÌÕ à Ú ÛÖÜ à- Ô ÙÓÖÜ. ¾ ÞØÖÔÖÚ ÙÞÜÖÚ ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ Ì Ô 6 Ó ÔÌÚ Ö Û Ô ÓÌØÖÓ Ô Ü ÖÉÖÒ Ú ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ. ¾ ÙÜÓÉ Û ÑÖÚ ÞØÖÔÖÚ ÌØ àù Ú ÛÖÜ ÌØ ÖÜ ÖØ Ùˇ ÑÌ ÙÌ Ì Õ (06) ÓÌØÖ- ÒÖ ÑÖÜÚ Ó ÔÌÚ. 6. Ö ÖÛÌ ÒÌÙÓ Û Ú ÓÖ Ø Ù Ú ˇ Ì ÑØ ˇÌ Ö Û Ô ¾ ÑÖÔÖÓ Ñ - ÛØÖ. ¾» À ¾`» ` ¾ `» `»¾ À ¾»¾` `»¾` ` Ô, Ø ˇÓ. ØàÛ À Àˆ ` À ` ¾ ¾ˆ `»¾ˆ ¾ ÔÛ Ó ØÞÖÚ Ô Ú Ñ ØÜÙÙÌ Ô ÌÕ à ÔÖ ÑÛÖÜ ÓÌ Ö ÖÛ - ÑÖÜ àô ÙÓÖÜ ÓÌ ÙÝØ ÙÓÌÔÌÚ ØÖÙÝÖØÌ Ú, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ. 28/1980, ÛÖÜ. 3463/2006, ÛÖÜ. 3852/2010 Û Ô ÌÑÛÌ ÒÌÙ ÛÖÜ Ì Ø ÖÜ:»ÌÛ ÝÖØ ÖØØ ÓÓ ÛÖÝÖ- ØàÔ ÓÌ ÖÞ Ó Û à ÒÖ Ì ÛÖÜÚ ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÌÔÌØ ˇÌ ÙÛÖ ÓÖÛ ÑÖ Û ÙÛ Ó Ô Ú ( Ø. 1) ÌÔà ÖÔ Û Ú ¾ ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ÛØÖ Ú Û Ô 22 ÖÜÔ ÖÜ 2012 ÓÌ Ø Ø - ÙÑÌÜ Ñ àø 10:00.Ó (àø Ò Õ Ú Ø ÖÙ Ú ØÖÙÝÖØàÔ). ØÖÜ ÖÒÖ ÙˇÌ Ù Ô ÔÌ Ø- ÞÌÛ ÙÛÖ ÖÙÖ ÛàÔ ,40 ÒÌ ÖÔ ÛÖÜ Ñ ˇ Ñ ÒÜÝˇÌ Ö Ì ÙÖ ÛÖÜ ÓÖÜ. ØÖÚ ÓÌÛ ÝÖØ ÖÞ Ó Û Ì Ô ) ÙÜØÓÖÚ ØÜÓÖÜÒÑÖÜ Ñ Ó ØÖÜÓÖÜÒ- ÑÖÜÓÌÔÖÜ ÖØ/ØÖÜ ÙÜÔÖÒ ÑÖÜ Ó - ÑÖÜÚ 16,50 Ó Ñ É) ÖØ/Ø ÜÛÖÑ Ô - Û Ó ÑÖÜÚ 8,00 Ó Ñ ) ÝÖØÛ Ö ÜÛÖÑ Ô ÛÖ Ó ÑÖÜÚ 9,30 Ó. ÓÌÛ ÝÖØ ÛàÔ ÖÞ Ó ÛàÔ ˇ ÔÌÛ ÖÒÌÚ Û Ú ÓÌ ØÌÚ Û Ú ÌÉ ÖÓ - Ú Ñ Ö ÓÌÛ ÝÖØÌ Ú ˇ ØÌ Ì Ô ˇÌ ÛÌ ÖÞ Ó Û à Ö ÖÞ Ó Û à ÒÖ ÜÔ ÓÌÔ Ô ÌÑÛÌÒÖÜÔ ÒÖÌÚ ÓÌ Ì ÔÛ Ù ÔÌ ÓÖÜ 7» ÖÝÖØ. `ÛÖÔ àô ÙÓÖ ÔÖÔÛ ÌÑÛÖ ÌÑ ØÖÙà Ö Ô ÜÛ Ò ÑàÔ ÌÛ Ø àô. Ì Ü Ù ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú ÙÛÖ à- Ô ÙÓÖ ÖØ ÌÛ ÙÛÖ ÖÙÖ ÛàÔ 8.914,00 Ñ ÉÌÉ àôìû ÓÌ Û Ô Ñ Û ˇÌÙ Ì Ü- Û Ñ Ú Ì ÙÛÖÒ Ú Ô ÔàØ ÙÓÌ Ô Ú ÛØ Ì Ú ÓÌ Ø ÓÓ Û Ö ÛÖÜ ÓÌ ÖÜ Ø Ñ Û ˇ ÑàÔ & ÔÌ àô. ÌØ ÙÙÖÛÌØÌÚ Ò ØÖÝÖØ ÌÚ Ö ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Ó ÖØÖÜÔ Ô ÌܡÜ- ÔÖÔÛ ÙÛ Ô ÌÞÔ Ñ ˆ ØÌÙ ÛÖÜ ÓÖÜ ( ØÓÖ ÖÚ Ü ÒÒ ÒÖÚ Ñ.» Ø - ØàÔ Ú à ÔÔ Ú Ò , 28776), Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ Ñ àøìú. ¾ ØÓÖ ÖÚ ÔÛ Ó ØÞÖÚ ÌÑÛ Ø ÖÚ. ÖÜÑÖÜÒ Ú»¾ À ¾»¾` `»¾` ` Ô, Ø ˇÓ. ØàÛ.: 6663 À Àˆ ` ¾ ¾ˆ `»¾ˆ ¾ ÔÛ Ó ØÞÖÚ Ô Ú ÞÖÔÛ Ú Ü Öß : ) ÛÖÔ ÙÞÜÖÔÛ Ö ÔÖÛ ÑÖ Ñ - ÓÖÛ ÑÖ à Ñ (. 3463/2006) É) Ô Ü Ø ˇÓ /93 ÖÝ - Ù ÛÖÜ ˆ. `: ÌØ Ô ÖÜ ÔÖ- Ô ÙÓÖÜ ØÖÓ ˇÌ àô ¾ (...¾ ) Ñ ÛÖÜ. 2286/1995 ) Ô Ü Ø ˇÓ. 47/2012 ÖÝ Ù Û Ú ¾ ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ÛØÖ Ú Ñ ØÜÙÙÌ ÖÛ, ÑÛ ˇÌÛ ÙÌ ÔÖ ÑÛÖ ÓÌ Ö ÖÛ ÑÖ àô ÙÓÖ ÓÌ ÙÝØ ÙÓÌ ÔÌÚ ØÖÙÝÖ- ØÌ Ú Ñ ÓÌ ÑØ Û Ø Ö Ñ Û ÑÜØàÙ Ú Û Ô Þ Ó ÒÖÛÌØ Û Ó : ØÖÓ ˇÌ Ñ ÜÙ ÓàÔ Û Ú Ô ÑÌÚ ÛàÔ Ü ØÌÙ àô ÛÖÜ ÓÖÜ Ô Ú Ì ÛÖÜÚ 2012, ÙÛ Ú Ö Ñ Ûà Ô ÝÌØÖÓÌÔÌÚ ÖÙÖÛ ÛÌÚ: ) ÉÌÔ Ô ÙÖÜ ÌØ Ò ÛØ, É) ÉÌÔ Ô ÓÖ- ÒÜÉ Ò ÛØ, ÌÛØÌÒ Ö Ñ Ô Ù Ú Ò ÛØ, ) ÌÛØÌ Ò Ö ˇÌ ØÓ ÔÙ Ú Ò ÛØ, ÌÔ Ì ÑÛ ÑÖÜ ØÖÜ ÖÒÖ - ÙÓÖÜ ,00 ÒÌ ÖÔ ÛÖÜ Ñ ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ú ÛÌÞÔ ÑÌÚ ØÖ Ø - ÝÌ Ú Û Ú Ü Ø ˇÓ. 17/2012 ÓÌÒÌ Û Ú ÖÜ ÙÜÔÛ Þˇ ÑÌ Ö Û Ô ÌÞÔ Ñ ˆ - ØÌÙ ÛÖÜ ÓÖÜ Ô Ú & ˇÌàØ ˇ ÑÌ ØÓÖ àú. ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÌÔÌØ ˇÌ ÙÛÖ ÓÖÛ ÑÖ Û ÙÛ Ó Ô Ú { Ø. 1} ÌÔà ÖÔ Û Ú ØÓÖ Ú ÛØÖ Ú...¾ ÛÖÜ ÓÖÜ, ÙÛ Ú 19 ÖÜÔ ÖÜ 2012, ÓÌ Ø Ø Û Ñ ÓÌ àø Ò Õ Ú Ø Ò É Ú ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ Û Ô 13:00. ÌÑÛÖ ÙÛÖÔ àô ÙÓÖ ÔÖÔÛ ) ÝÜÙ Ñ ØÖÙà ( ÒÒ ÔÌÚ ÖÒ - ÛÌÚ ÒÒÖ Ö ) É) Û ÔÖÓ Ñ ØÖÙà ( ÓÌ ÒÒÖ ), ) `ÜÔÌÛ Ø - ÙÓÖ, ) ÔàÙÌ Ú ØÖÓ ˇÌÜÛàÔ ÖÜ Ü ÖÉ ÒÒÖÜÔ ÑÖ Ô ØÖÙÝÖØ ÓÌ ÛÖÜÚ ÌØ ÖØ ÙÓÖÜÚ ÛÖÜ ØˇØÖÜ 8 Û Ú Ø ˇÓ /93 ÖÝ Ù Ú ÛÖÜ ˆ. `. ¾ ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ ˇ Ü ÖÉ ÒÒÖÜÔ ÌÑÛÖÚ ÛàÔ ÒÒàÔ Ñ ÖÒÖ Û ÑàÔ ÖÜ Ô ÝÌ ØÖÔÛ ÙÛ Ô Ñ ØÜÕ Ñ Ü- Û Ñ ÙÛÖÒ ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú ÖÙÖÜ 8.719,00 Ô ÔàØ ÙÓÌÔ Ú Ø Ì Ú Ø ÓÓ Û Ö ÛÖÜ ÓÌ ÖÜ Ø Ñ Û ˇ - ÑàÔ Ñ ÔÌ àô. Û Ô Ø Ò É Û Ú Ñ ØÜÕ Ú Ñ ÌØ ÙÙÖÛÌØÌÚ Ò ØÖÝÖØ ÌÚ Ö ÌÔ- ÝÌØÖÓÌÔÖ Ó ÖØÖÜÔ Ô ÌܡÜÔÖ- ÔÛ ÙÛo Ø ÝÌ Ö Û Ú ¾ ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ÛØÖ Ú ÛÖÜ ÓÖÜ Ô Ú ( ØÓÖ- ÖÚ Ü ÒÒ ÒÖÚ Ñ. ÖØÌ ÔÛ ÖÚ ˇ Ô - Ù ÖÚ) ÙÛÖ Ø ÝÌ Ö Û Ú ÌÞÔ Ñ Ú Ü ØÌÙ Ú ( ØÓÖ ÖÚ Ü ÒÒ ÒÖÚ Ñ.» Ø ØàÔ Ú à ÔÔ Ú) Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ Ñ àøìú. ÒÌ ÝàÔ , & , 28776). ¾ Ó ØÞÖÚ Ñ.. ¾ ØÓÖ ÖÚ ÔÛ Ó ØÞÖÚ ÌÑÛ Ø ÖÚ ÖÜÑÖÜÒ Ú

17 Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 17 Οι άνεργοι νέοι απαιτούν δεσμεύσεις Του Δημήτρη Χατζησωκράτη* ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΤΕΛΕΤΑΙ Έτος Ιδρύσεως 1964 Η εμπειρία μας μετά από 40 χρόνια στις κοινωνικές παροχές και εξυπηρετήσεις αναπτύσσεται. Είμαστε καθημερινά κοντά σας προσφέροντας πάντα φιλικές τιμές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί εγγύηση για σας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ Η τελευταία έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για την ανεργία των νέων στον κόσμο ( στις ηλικίες 18-24, δηλ. το 12,7%, ενώ στην Ευρώπη θα φτάσει στο 18%!) ήλθε εντελώς επίκαιρα να αναδείξει την παγκοσμιότητα του ζοφερού προβλήματος. Κατέστησε όμως φανερή και την δραματικότητα του φαινομένου για την Ελλάδα με τους δείκτες ανεργίας πάνω από το 50% στις ηλικίες αυτές. Η απελπισία για τον αποκλεισμό τους από το μέλλον είναι πρόδηλη και σε όλο τον κόσμο οι αντιδράσεις τους είναι βίαιες και κυρίως απρόβλεπτες. Στη χώρα μας κοντά είναι και τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών, όπου η εκλογική συμπεριφοράκραυγή των ηλικιών αυτών αναδεικνύει την προτίμησή τους σε ότι τους φαίνεται ακραίο, προκλητικό και αντισυστημικό. Προτίμησαν την Χρυσή Αυγή κατά 14% και τον ΣΥΡΙΖΑ κατά 16%! Πορευόμαστε προς τις εκλογές της 17 ης Ιουνίου. Τα πολιτικά κόμματα είναι απολύτως αναγκαίο να καταγράψουν με σαφήνεια τη θέση τους απέναντι στη μείζονα πολιτική διακύβευση, που τίθεται στην ημερήσια διάταξη και που για την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ έχει τον χαρακτήρα: σταδιακή απαγκίστρωση και επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου με ευρώ ή καταγγελία μονομερής και δραχμή. Ταυτόχρονα οφείλουν να είναι απολύτως συγκεκριμένα με τις θέσεις τους για τους νέους ανέργους. Δεν πρόκειται για μια ειδική κατηγορία συνελλήνων. Πρόκειται για το μέλλον και την προοπτική της χώρας. Ο μαζικός διασκορπισμός τους σε όλα τα πέρατα της γης αποτελεί όνειδος και στίγμα για την πολιτική τάξη της χώρας. Εδώ ακριβώς, πέρα από κάθε αμυντικού χαρακτήρα πρόταση και θέση για αντιμετώπιση ζητημάτων επιβίωσης, απαιτούνται συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις για σταθερές, ενεργητικές και καινοτόμες πολιτικές απασχόλησης. Προτάσεις που δεν θα εξαντλούνται στην συνήθη, ορθή αλλά μεσοπρόθεσμης απόδοσης, προσέγγιση του τύπου: διεκδικούμε και προτείνουμε γρήγορη ανάπτυξη που θα επιδράσει άμεσα στην απασχόληση. Απαιτούνται ιδέες και προτάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς, δυσκολίες, ανάγκες για προσαρμογές και μεταρρυθμίσεις, που πρέπει να γίνουν στη χώρα μας, την ώρα που πρέπει να αυξήσει τα έσοδά της αλλά οπωσδήποτε οφείλει να περιορίσει και τις δημόσιες δαπάνες και έξοδα. Εμείς ως ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, σήμερα, τώρα, αντί των νέων θέσεων εργασίας στο Δημόσιο που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί των προγραμμάτων επιδότησης των εργοδοτών για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που δεν τα χρησιμοποιούν οι εργοδότες και που προώθησαν ανεπιτυχώς η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η συγκυβέρνηση του κ. Παπαδήμου, προτείνουμε, άμεσα και στη κρίσιμη αυτή περίοδο τον ρεαλιστικό σχεδιασμό και δημιουργία νέων δουλειών για τους νέους ανέργους, στο μη κρατικό τομέα της οικονομίας. Συγκεκριμένα προτείνουμε να δοθούν κίνητρα για δημιουργία Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών (ΑΜΚΕ) από άνεργους νέους, οικονομολόγους, λογιστές, νομικούς, κοστολόγους, τεχνολόγους μηχανικούς υπολογιστών και αποφοίτους Λυκείου και Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών με στόχο την κατ αποκοπή συλλογή των φόρων. Οι εταιρείες αυτές πιστοποιούνται ως Εισπρακτικές Εταιρείες προς όφελος του Δημοσίου. Αμείβονται με ποσοστό επί του δημοσίου εσόδου. Να δώσουμε ταυτόχρονα τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και να προωθήσουμε την απασχόληση των νέων. Αντιστοίχως να δημιουργηθούν ίδιου τύπου ΑΜΚΕ για το έργο των Πολεοδομιών και των Δασαρχείων, με την αντίστοιχη επιπλέον κινητοποίηση μηχανικών, δασολόγων κλπ. για την απογραφή της δημόσιας περιουσίας, τον εντοπισμό των καταπατητών και των παραβατών, την καταγραφή των πολεοδομικών παραβάσεων. Στην ίδια κατεύθυνση να ενθαρρυνθούν για σύσταση ΑΜΚΕ με κυρίαρχη την παρουσία γεωπόνων και γεωτεχνικών σε κάθε νομό της χώρας για στήριξη αγροτών/νέων αγροτών σε αποδοτικές υψηλής αξίας καλλιέργειες και για ουσιαστική αρωγή στην αξιοποίηση προγραμμάτων ευρείας διανομής δημόσιας καλλιεργήσιμης γης σε νέους ανέργους που μετεγκαθίστανται στην περιφέρεια. Να προωθήσουμε έτσι ταυτοχρόνως και τη δημιουργία χρήσιμων και κοινωνικά αποδοτικών θέσεων απασχόλησης και την ουσιαστική μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης χωρίς να σωρεύσουμε στρατιές ρουσφετολογικών προσλήψεων και αποδίδοντας στους δημόσιους υπάλληλους των χώρων το ρόλο του επιτελικού σχεδιαστή και ελεγκτή. Γνωρίζοντας πως για το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας δεν αρκεί η πρότασή μας αυτή, καλούμε στη άμιλλα και στη μάχη του συγκεκριμένου και των καινοτόμων ιδεών τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. --- * Ο Δ. Χατζησωκράτης είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ και υπεύθυνος για την Οικονομική και Κοινωνική πολιτική. ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 59 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. : FAX: site:http//www.gr.athina2004 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Αυλίδος 14 Θήβα - Εύδηλος Ικαρίας - Βαθύ Σάμου - Ερμού, Χίος ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΤΑ ΟΡΝΕΑ ΚΑΤΑΛΑΓΙΑΣΑΝ!!! Σαν άλλοι βρικόλακες, κι αφού όλη τη νύχτα ήπιαν το αίμα μας, αφήνοντας ένα τελευταίο ουρλιαχτό των ηχείων και των ελαστικών τους στην άσφαλτο, πήγαν να ξαποστάσουν στις τρώγλες τους!!! Αφού και αύριο, άλλο ένα ασύδοτο βράδυ τους περιμένει!!! Κι όλο αυτό το τριτοκοσμικό πανηγύρι; Υπό την... διακριτική απουσία και «συνενοχή» των αρχών αυτού του ξεχάρβαλου τόπου!!! Που πλημμυρίζει... «ΑΝΟΧΗ κι ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ»!!! Κι εντάξει αυτοί οι επιδειξίες βρικόλακες, είχαν για άλλο ένα βράδυ την ευκαιρία για φτηνή, φτηνιάρικη εκτόνωση! Εμείς όμως; Οι «απλοί» απεγνωσμένοι κάτοικοι αυτής της μοιραίας γωνιάς της Γης, είχαμε για άλλη μια νύχτα, ανεξέλεγκτες πηγές οχλήσεως κάτω απ τα προσκέφαλά μας! Ελέω επιπόλαιων κριτηρίων αδειοδότησης στησίματος ηχορυπογόνων επιχειρήσεων όπου λάχει! Με το ΠΡΟΣΧΗΜΑ ότι ο νόμος το επιτρέπει ΑΝ συμφωνούν οι... από πάνω διαμερισματούχοι!!! Και με τους... δίπλα; Και με τους απέναντι; Και τους λίγο πάρα πέρα ΤΙ;;; Και πάει σόι το βασίλειο όπως... το θέσφατο των offshore, το οποίο καλά το εκμεταλλεύονται οι φραγκάτοι, ενώ οι... άλλοι, οι άφραγκοι, το αποδέχονται ως... Θεία τιμωρία για την... δική τους την μωρία! Έτσι και με το... νυχτο-επιχειρείν! Βρήκες χώρο; Έχεις φράγκα; Παίρνεις άδεια! Και κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να ρωτήσει ΤΙ ΠΛΗΓΕΣ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ Σ ΕΜΑΣ! Τα... υπόλοιπα (αν όχι... υπολείμματα) αυτής της κοινωνίας που οι ίδιοι φτιάξαμε, απλώς... ανεχόμενοι!!! ΞΕΡΩ, ΞΕΡΩ κ. Παχατουρίδη! ΕΣΕΙΣ... ΕΤΣΙ ΤΑ ΒΡΗΚΑΤΕ! Μόνο που, ΕΝΩ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥ- ΣΑΤΕ, δεν μπήκατε καν στον κόπο, να βελτιώσετε την εικόνα, συμμεριζόμενος ΚΑΙ ΤΟΝ... ΑΜΑΧΟ ΠΛΗ- ΘΥΣΜΟ!!! Τους απλούς ιθαγενείςπεριοίκους! Και βοηθήσατε σαν άλλοι Ισπανοί κατακτητές Κονκισταδόρες, να αλώσετε ό,τι ψείγμα χρυσού μπορεί να έκρυβαν οι γειτονιές αυτού του τόπου! Από Μπουρνά κι από Ιερόθεο, έως... πεζόδρομο και πρόσφατα Βεά!!! Και οι δικαιολογίες; Ένα σωρό! Δεν είχες ποτέ χρόνο καλέ μας Ψηλούλη, γιατί... εγκαινίαζες πλακόστρωτες πλατείες! Είχες εκδηλώσεις στο Άλσος! Έστηνες κοινωνικό παντοπωλείο!!! Είχες παράθυρο στην τηλεόραση! Δουλειές μόχθου (κι όχι... του ποδαριού) δε λέω! Αλλά να! Με τρώει το σαράκι! Πως, ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΣ ΠΟΤΕ ΛΙΓΟ ΧΩΡΟ απ την ακοή σου ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ! Τους απεγνωσμένους συμπολίτες σου!!! Ούτε καν στην όρασή σου εμπίπταμε! Το μόνο που έβλεπες (δια στόματος παλιότερα του κ. Σταυρούλια σε συνέντευξή του σε τοπική εφημερίδα) ήταν πως... «σ αυτές τις επιχειρήσεις δούλευαν παιδιά που είχαν ανάγκη»!!! Ποιος το αρνήθηκε αυτό καλή μου «αλλοπρόσαλλη» εξουσία; Αλλά με το πρόσχημα αυτό, δεν μπορείς να προσπερνάς το σύνολο της ζημιάς που παραδίδεις στην πόλη! Σε όλα τα επίπεδα! Από τον τρόπο της ΑΝΙΣΗΣ απονομής του «δικαιώματος» ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ όπως οι πεζόδρομοι και τα πεζοδρόμια, δια καταλήψεως με τραπεζοκαθίσματα με... ξέχειλο τρόπο, έως την ανεξέλεγκτη ηχορύπανση, την ανεξέλεγκτη στάθμευση, την ανεξέλεγκτη κατανομή κάποιων επιχειρήσεων εις βάρος κάποιων άλλων!!! Άσε δε την επικρατούσα σύγχυση του τι είναι ψυχαγωγία! Διασκέδαση! Και τι ΑΣΥΔΟΣΙΑ!!! Ποια είναι τα όρια της κάθε μιας! Και ΠΟΥ ΤΕ- ΛΕΙΩΝΕΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ!!! Μπλέξαμε με τούτα και μ εκείνα, την ΧΑΛΑΡΩΣΗ, με την ΧΥΔΑΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΟΝΩΣΗ!!! Καλέ μου Ψηλούλη, σ ευχαρίστησα για τις έγκαιρες ευχές σου επί τη ονομαστική μου εορτή, όμως, θα εκτιμούσα πολύ περισσότερο ΑΝ ήσουν το ίδιο ακαριαίος κι αποτελεσματικός, στο να ρθεις σήμερα κιόλας, να μετρήσεις τις χθεσινοβραδινές ροδιές στην άσφαλτο! Θα σου ήμουν (και θα σου είμασταν όοολοι οι περίοικοι, πίστεψέ με!) ευγνώμων, ΑΝ έστηνες το ίδιο εύκολα που πεζοδρόμησες το πάνω κομμάτι μια νησίδα κατά μήκος της Αγίας Παρασκευής! Ή τουλάχιστον, στο πέρας της θητείας σου, να μας χάριζες την ανάσα ανακούφισης δύο τριών τριγώνων νησίδων, σε διασταυρώσεις όπως Αγ. Παρασκευής και Αρκαδίας ή λίγο πριν και λίγο μετά!!! Ξέρεις -είμαι σίγουρος- που πρέπει να τις κάνεις! ΟΛΑ Τ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΧΗ- ΜΑΤΑ!!! Και δεν τα κατανοώ!!! Άλλωστε στο ξαναθυμίζω! Εμείς ζούσαμε ανέκαθεν εδώ! Μόνο που κάποιοι ΛΑΘΟΣ ΝΟΜΟΙ ήρθαν να εφαρμόσουν την εξόφθαλμη αδικία τους ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΡΩ- ΤΗΣΟΥΝ πάνω μας!!! Πάνω στους γέρους γονείς! Και στα παιδιά μας!!! Και οι νόμοι αυτοί, έκαναν τις γειτονιές των ανθρώπων πίστες συνεύρεσης ζώων σε... αναπαραγωγική διαδικασία! Κοινώς; Σε εκτονωτήριο των πιο ποταπών ορμών και ενστίκτων, αμόρφωτων επιβητόρων, γέννημα-θρέμμα μιας ΑΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΟΛΗΣ! Της ΠΟΛΗΣ ΣΟΥ!!! Και δυστυχώς; ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ!!! Ενώ ΟΡΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ ΜΑΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ:...οι ανάγκες των κατοίκων αυτής της πόλης, για να ξαναγίνουν άνθρωποι με δικαιώματα (και υποχρεώσεις εννοείται). Σε μια εποχή που μέσω διαδικτύου προτείνεται ως... απασχόληση: «η καταγραφή των... κοτσυφιών της γειτονιάς μας» (!!!) εμείς αντιπροτείνουμε την: «καταγραφή των ελλείψεων και προβλημάτων της γειτονιάς μας»!!! Σε πρώτη φάση! Στη συνέχεια αυτές όλες οι προτάσεις και ΑΝΑΓΚΕΣ θα ταξινομηθούν και θα πάρουν την πορεία επίλυσής τους! «Επειδή... ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΤΑ ΓΕΝΙΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ»!!! Και θα τ αποδείξουμε! Αρκεί να γίνουμε πολλοί! Κι αρκεί... να βρεθούν οι κατάλληλοι συμπαραστάτες και χορηγοί! Αυτά γι αρχή! Δεν έχετε παρά να ΣΥΝΤΟΝΙΣ- ΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ στο τηλέφωνο: κο Κώστα! ΣΤΟΧΟΙ ΕΦΙΚΤΟΙ ΚΑΙ ΑΔΙΑ- ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΙ 1. Η αυστηροποίηση και εφαρμογή κανόνων και ορίων κοινής συνύπαρξης! Σε όλους τους τομείς! 2. Ο έλεγχος και η αυστηρή εφαρμογή ηλικιακών ορίων (όπως υποτίθεται πως πρέπει να γίνεται σε ποτά και τσιγάρα) για πώληση συσκευών παντός τύπου που προκαλεί όχληση εις βάρος όλων των αισθήσεων! 3. Η επιδίωξη ορισμού, η εμπέδωση και η εφαρμογή στην πράξη (στην καθημερινότητα δηλαδή) κανόνων κόσμιας συμπεριφοράς προς αλλήλους! Η υιοθέτηση με άλλα λόγια του αποφθέγματος: «Να μην κάνεις στους άλλους, ό,τι ΔΕΝ θα θελες και οι άλλοι άνθρωποι να κάνουν σ εσένα»!!! Αυτά για αρχή, θα ήταν αρκετά! Ελάτε να τα πούμε! Ελάτε την άκρη κάπου όλοι μαζί, να βρούμε!!! ΤΙ ΕΙΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ, κι εμείς... δεν ξέρουμε; Τι είν αυτό που μπορεί και χρησιμοποιεί (αξιοποιεί καλύτερα) κάθε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ώστε αυτός που είναι συνετός χρήστης, να πληρώνει λίγα και... ο υπερβάλλων χρήστης να πληρώνει πολλά; Χωρίς παραθυράκια, χωρίς να μπορούν να ξεφύγουν από την εξόφληση λογαριασμών, και χωρίς να νιώθει κανείς τους αδικημένος, ενώ παράλληλα σε προειδοποιεί εγκαίρως ΑΝ πας να ξεπεράσεις το όριο του συμβολαίου που έχεις συνάψει; Φαντάζεστε ποτέ καμιά εταιρεία κινητής τηλεφωνίας να... υπερδανείζεται, για να καλύψει τα ελλείμματά της, επειδή... τα έξοδά της είναι πιο πολλά από τα έσοδά της; Και ρωτάω το στοιχειωδώς αυτονόητο, για το νοήμων αναγνωστικό κοινό μου!!! Γιατί το κράτος δεν αντιγράφει τις μεθόδους είσπραξης οφειλόμενων αυτών των εταιρειών; Επειδή και το... αντιγράφειν θέλει... επιδέξιους κώλους;;; ΥΓ. Όσοι... αμφιβάλλοντες, περάστε από το λυχνάρι, να διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι, πόσα project τρέχουμε ΚΑΙ εν καιρώ ύφεσης και κρίσης, ΚΑΙ χωρίς δανεικά ΚΑΙ με ελάχιστο κόστος!!! Επιγραμματικά! 1. Περιστέρι ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕ- ΝΤΟ και... ιδού η απόδειξη! 2. Πρωτοβουλία προάσπισης των Δικαιωμάτων των πολιτών (Δημοτών) με τίτλο: «ΑΚΟΥ -επιτέλους- ΠΟΙΟΣ ΜΙΛΑΕΙ»!!! 3. HAPPENING με τίτλο: «30 χρόνια ΛΥΧΝΑΡΙ!!! Για να θυμούνται οι παλιοί και... να μαθαίνουν οι νεότεροι»!!! 4. Αξιοποίηση-προώθηση FASH- ION DESIGNERS για σχεδιασμό και κατασκευή αξεσουάρ μόδας!!!» Θέλετε κι άλλα;;; Τα έχετε! * ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ για... αγορές με ποδήλατο! * Αφήστε ένα βιβλίο στο παγκάκι!!! * Street Volley (όπως... beach volley!!!) κι ακόμα... ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με πάθος «γι αυτό το κάτι» που μας λείπει σαν πόλη!!!

18 Σελίδα 18 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012 Ο Δήμος Ιλίου καταγγέλλει την Κεντρική Διοίκηση και το ΥΠΕΚΑ για την εγκληματική εγκατάλειψη του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» στο Ίλιον Μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και υδροδότησης του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», γεγονός που επιταχύνει την οικολογική του καταστροφή, ο Δήμος Ιλίου, με ψήφισμα που ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο στις , καταγγέλλει την Κεντρική Διοίκηση και ιδιαίτερα το ΥΠΕΚΑ, ως αρμόδιο Υπουργείο που εποπτεύει το φορέα διαχείρισης του Πάρκου, για την εγκληματική εγκατάλειψη του. Καταδεικνύοντας την αδιαφορία της Κεντρικής Διοίκησης για τον τομέα της Δυτικής Αθήνας και την απαξίωση του Πάρκου, ύστερα και από τον ανεξήγητο αποκλεισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α Βαθμού από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο Διαχείρισης του Φορέα, η Δημοτική Αρχή ανησυχεί και προειδοποιεί για τις ανυπολόγιστες συνέπειες από την καταστροφή του, επισημαίνοντας την ιδιαίτερη σημασία της εφαρμογής του πλαισίου διαχείρισης και του σωστού σχεδιασμού στις χρήσεις, όπως προβλέπεται από το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Για το Δήμο Ιλίου, η ελπίδα διάσωσης αυτής της μοναδικής όασης πρασίνου, στηρίζεται στη παραχώρηση του Πάρκου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τη μετεξέλιξη του ΑΣΔΑ σε Διαβαθμικό Σύνδεσμο μεταξύ του Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και των 7 Δήμων που συμμετέχουν στον ΑΣΔΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Eκδήλωση για την Ημέρα Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης αλλά και αγωνιστικής αποφασιστικότητας, για δεύτερη χρονιά στο Καματερό, ο τοπικός σύλλογος Ποντίων «Δημήτρης Ψαθάς», τίμησε την 19η Μαΐου - Ημέρα Μνήμης για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, έτσι όπως καθιερώθηκε με το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων στις 24 Φεβρουαρίου Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο αιδεσιμότατος πατέρας Κωνσταντίνος και το τελετουργικό πλαισίωσε η Φιλαρμονική υπό την διεύθυνση του αρχιμαέστρου κ. Βασίλη Κουνάδη. Παρούσα η Δημοτική Αρχή με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πολύδωρα Τσελέκα να εκπροσωπεί τον Δήμαρχο Αγ. Αναργύρων-Καματερού κ. Νίκο Σαράντη. Μαζί του οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Ζήσης Πότσης και Σωτήρης Καμαρινόπουλος, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Παναγιώτης Σταφυλάς, Σωτήρης Κατσιμάρδος, Γιάννης Ρέππας και Δημήτρης Κατσαντώνης. Από τους εθνικοτοπικούς συλλόγους της πόλης, μας τίμησαν με την παρουσία τους, ο Παραδοσιακός Λαογραφικός Σύλλογος «Το Γιορντάνι», ο Σύλλογς Ηπειρωτών και ο Σύλλογος Πελοποννησίων «Ο Γέρος του Μοριά». Από τα αδελφά ποντιακά σωματεία στεφάνι παραυρέθηκαν η Ένωση Ποντίων Αιγάλεω, ο Σύλλογος Ποντίων Μεταμόρφωσης, ενώ εκ μέρους του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Ν. Ελλάδος & Νήσων της ΠΟΕ στεφάνι κατέθεσε ο πρ. πρόεδρος του Σ.Πο.Σ. κ. Γιάννης Σαββίδης. Σημαντική στιγμή της σεμνής τελετής ήταν η κατάθεση στεφάνου εν ονόματι του Συλλόγου Ποντίων Καματερού «Δημήτρης Ψαθάς» από δύο εκ των ιδρυτικών μελών που μέχρι και σήμερα βρίσκονται στη πρώτη γραμμή του αγώνα, τον επίτιμο πρόεδρο κ. Αλέκο Αναστασιάδη και το μέλος του Δ.Σ. κ. Βασίλη Αναστασιάδη. Η συνέχεια της εκδήλωσης έλαβε χώρα στο Ενοριακό Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου. Τους παρευρισκόμενους υποδέχθηκε και προσφώνησε ο κ. Βασίλης Αναστασιάδης. Το νεαρό μέλος μας Δέσποινα Γιεμενιτζόγλου διάβασε κείμενο αφιερωμένο στην Πόντια Μάνα, με την ευκαιρία της Ήμέρας της Μητέρας. Στο τελευταίο μέρος η Γραμματέας του συλλόγου κα. Πόπη Χατζηγεωργιάδου παρουσίασε τον επίσημο καλεσμένο μας με ένα σύντομο βιογραφικό. Ο δρ. Ιστορίας κ. Βλάσης Αγτζίδης κυριολεκτικά έκλεψε την παράσταση με την εισήγησή του και τις καινοτόμες τοποθετήσεις του σε καίρια ζητήματα που ταράζουν τα λιμνάζοντα ύδατα της επαναπαυμένης ιστορικής συνείδησης του νεοέλληνα. Επακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις από τους ιδιαίτερα προβληματισμένους ακροατές. «Ο Έρωτας κάνει καλό στο δέρμα» Όσοι παραβρέθηκαν στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου «Σπύρος Αποστόλου» την Κυριακή 20 Μαϊου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια αξιόλογη μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «ο έρωτας κάνει καλό στο δέρμα» από το τμήμα μελοδραματικής -με επικεφαλής την κα Άννα Μουζάκη-του Ωδείου της Δημοτική Κοινότητας Αγίων Αναργύρων. Το τμήμα μελοδραματικής απαρτίζεται από σπουδαστές της μονωδίας, του σύγχρονου και του έντεχνου τραγουδιού- όλων των τάξεων εκπαίδευσης- οι οποίοι καλούνται να τραγουδήσουν, να χορέψουν και να υποκριθούν. Και πράγματι οι σπουδαστές κατάφεραν θαυμάσια να ερμηνεύσουν έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου με θεματολογία τον Έρωτα. Μέσα στην κατάμεστη αίθουσα του θεάτρου και σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, θεατές όλων των ηλικιών διασκέδασαν και χειροκρότησαν θερμά τους συμμετέχοντες, καθώς επρόκειτο για ένα εγχείρημα με επαγγελματικές αξιώσεις. Η μεγάλη επιτυχία της παράστασης οφείλεται και στο συλλογικό πνεύμα των μελών της το κάθε μέλος κατέθεσε την προσωπική του δύναμη για το καλό του συνόλου. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες καθώς έδωσαν ένα μάθημα αλληλεγγύης και συλλογικότητας, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι η τέχνη διεισδύει στις ψυχές και στέκεται στον αντίποδα του ατομικισμού της εποχής μας.. Στο τέλος της εκδήλωσης ο πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού κύριος Γιάννης Κουτελιέρης που παρευρέθηκε, ευχαρίστησε και συνεχάρη τους συντελεστές της παράστασης και τους μαθητές. Έγιναν τα εγκαίνια της νέα έδρας του Συλλόγου Ποντίων Καματερού «Δημήτρης Ψαθάς» σε κτίριο που παραχώρησε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού. Την Κυριακή 29 Απριλίου 2012 έγιναν τα εγκαίνια της νέας έδρας του Συλλόγου Ποντίων Καματερού «Δημήτρης Ψαθάς» σε δημοτικό κτίριο μέσα στο Πάρκο «ΛΟΦΟΣ» που παραχώρησε με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού σε υλοποίηση της κατευθυντήριας οδηγίας του Δημάρχου κ. Νίκου Σαράντη. Παρόντες σύσωμη η Δημοτική Αρχή με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Νίκο Σαράντη, τον πρόεδρο του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Παιδείας κ. Γιάννη Κουτελιέρη, και τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ. Νίκο Παντελιά, Σωτήρη Κατσιμάρδο, Γιάννη Ρέππα, Βαγγέλη Στάθη, Παναγιώτη Σταφυλά και τον συμπατριώτη μας Γιάννη Ζαζόπουλο. Παρόντες επίσης, εκπρόσωποι μαζικών φορέων και ποντιακών σωματείων, η περιφερειακή σύμβουλος Αττικής κα. Ερμίδου Γεωργία και ο Πρόεδρος του ΨΩΜΙΑΔΕΙΟΥ Πολιτιστικού Κέντρου Ποντιακού Ελληνισμού κ. Χριστοφορίδης Δημήτρης, Αντιδήμαρχος Κορυδαλλού, αλλά και πλήθος κόσμου που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και υπολογισμό. Πέντε νεανικά σχήματα ποντίων καλλιτεχνικών αφιλοκερδώς προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για να διασκεδάσει ο κόσμος, με απότελεσμα το γλέντι να σχολάσει στις 10:30 το βράδυ. Οι μουσικοί που μας τίμησαν με την παρουσία τους ήταν: Ο Γιώργος Κουλαξουζίδης, ο Σταύρος Σαββίδης, ο Μπάμπης Καστρινόπουλος, ο Νίκος Λαζαρίδης, ο Χρήστος Ναβροζίδης, ο Γιώργος και ο Γιάννης Κεμεντζετζίδης, ο Κώστας Αθανασίου, ο Νικηφόρος Ιωαννίδης...και ο βενιαμίν Χαράλαμπος Ευκαρπίδης. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή, όταν μετά τη θρησκευτική τελετή που τέλεσε ο εφημέριος του Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Παπα-Κώστας, ο επίτιμος πρόεδρος του συλλόγου μας κ. Αλέκος Αναστσασιάδης φύτεψε σε μια γλάστρα έναν βασιλικό σε χώμα που το Δ.Σ. είχε φροντίσει να φέρει από την Τραπεζούντα του Ιστορικού Πόντου. Οι καλεσμένοι έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις και αποδίδοντας θερμά συγχαρητήρια στους συντελεστές της προσπάθειας. ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Σημαντικές Επιτυχίες για το Τμήμα Α.Μ.Ε.Α. του Δήμου Πετρούπολης. Σημαντικές επιτυχίες σημείωσε το Τμήμα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) του Δήμου Πετρούπολης στην 1η Ημερίδα Στίβου για Παιδιά και Νέους με και χωρίς Αναπηρία που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου Διοργανωτές της ημερίδας ήταν ο Πανελλήνιος Σύλλόγος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ» σε συνεργασία με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και το Πολιτιστικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου. Στη διοργάνωση συμμετείχαν 18 φορείς. Ο Δήμος Πετρούπολης εκπροσωπήθηκε σε 4 διαφορετικά αγωνίσματα από αθλητές του Τμήματος Α.Μ.Ε.Α. οι οποίοι είχαν μια εξαιρετική συγκομιδή μεταλλίων καθώς κέρδισαν 6 χρυσά και 2 χάλκινα μετάλλια στα ατομικά αγωνίσματα και 2 η νίκη στο ομαδικό αγώνισμα σκυταλοδρομίας 4x60 m. Πιο αναλυτικά: Χρυσά μετάλλια κέρδισαν οι: Ηρώδης Κακκαβάς (ρίψεις με μπαλάκι softball, άνω των 30 ετών) Ανδρέας Μαρουλής (ρίψεις με μπαλάκι softball) Παναγιώτης Μπαΐρας (δρόμοι, 50 μέτρα) Σεβαστή Φιλοπούλου (ρίψεις με μπαλάκι softball) Μαρία Δεναξά (δρόμοι, 50 μέτρα) Γιάννης Συλαϊδής (δρόμοι, 100 μέτρα) Χάλκινα Μετάλλια κέρδισαν οι: Διονύσης Αυδής (ρίψεις με μπαλάκι softball) Μάνθα Νάση (ρίψεις με μπαλάκι softball) Στη σκυταλοδρομία 4x60 (μικτή κατηγορία με τυπικό σχολείο, όπου η ομάδα σκυταλοδρομίας απαρτίζεται τόσο από αθλητές Α.Μ.Ε.Α. όσο και από μαθητές από τυπικό σχολείο) οι Παναγιώτης Μπαΐρας και Μαρία Δεναξά κατέκτησαν τη 2 η θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Α.Μ.Ε.Α. του Δήμου Πετρούπολης έχει συμμετάσχει επίσης με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια σε πολλές αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τη σχολική χρονιά συμμετείχε ως τώρα στις ακόλουθες διοργανώσεις: Φιλικοί αγώνες Bowling στο Δήμο Ρέντη κατακτώντας την 1 η θέση στο ομαδικό αγώνισμα και ένα χρυσό μετάλλιο στα ατομικά αγωνίσματα. 1 ο Τουρνουά Bocce που διοργάνωσε το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» και ο Δήμος Αγίου Δημητρίου. Στην 6 η Παναττική Αθλητική Διοργάνωση Α.Μ.Ε.Α όπου συμμετείχε με επιτυχία σε δύο ατομικά κι ένα ομαδικό αγώνισμα. Στην 11 η Ημερίδα Κολύμβησης Α.Μ.Ε.Α. που διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων και ο σύλλογος «Πρωτοπόροι», όπου ο Διονύσης Αυδής κατέκτησε την 1 η θέση στα 25μ. ελεύθερο. Στο Τμήμα Α.Μ.Ε.Α του Δήμου Πετρούπολης αθλούνται περισσότεροι από 40 αθλητές Α.Μ.Ε.Α. σε πάνω από 10 προσαρμοσμένα αθλήματα και δραστηριότητες. Προπονήτρια και υπεύθυνη του Τμήματος Α.Μ.Ε.Α. είναι η γυμνάστρια ειδικής φυσικής αγωγής κ. Κατερίνα- Ευαγγελία Κυριάκου. Οι προπονήσεις του Τμήματος γίνονται στις εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστήριου και του κολυμβητηρίου Πετρούπολης. Τηλ. επικοινωνίας

19 Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ COORDINATORS Εγκανιάστηκαν την Παρασκευή 25 Μαΐου οι νέες αυτόνομες κτιριακές εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού Ομίλου Coordinators Group-Π&Ε Καρναχωρίτη. άλλοι. Οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν από στις αίθουσες που φιλοξενούν ταυτόχρονα πάνω από 300 μαθητές, το οποίο διαθέτει αναψυκτήριο-κυλικείο, γραφεία καθηγητών, «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 19 «ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ» ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ 15ου ΚΑΙ 29ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΟ 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Την Τετάρτη 9 Μαίου οι μαθητές της ΣΤ Τάξης των 15ου και 29ου Δημοτικών σχολείων, επισκέφθηκαν το 9ο Γυμνάσιο αντιπρόεδρος του 15ου κ. Μαρία Καλαμπαλίκη και η κ. Φανή Πέππα, καθώς και γονείς των μαθητών. Ο Π. Καρναχωρίτης με την οικογένειά του κατά την τελετή των εγκαινίων Ο Π. Καρναχωρίτης κατά την ομιλία του Τα εγκαίνια τίμησαν εκατοντάδες επισκέπτες, φίλοι της Coordinators που εκτός του ότι απόλαυσαν ωραία εδέσματα και άφθονο κρασί, έλαβαν όλοι δώρα με έναν υπερτυχερό να κερδίζει οικολογικό ποδήλατο για τις μετακινήσεις στη πόλη, αφού όλο το πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής για διδασκαλία προγραμμάτων και εφαρμογών καθώς και γραφιστικών υπηρεσιών, εργαστήρια Πραγματογνωμοσύνης με οχήματα και υλικά σε πραγματικές συνθήκες ζημιάς, γραφεία διοίκησης και λογιστήρια, αλλά και ένα νέο γραφείο καριέρας για όλους τους μαθητές και τους αποφοίτους Coordinators Group. Ο πρόεδρος του εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού Ομίλου Coordinators Group κ. Παναγιώτης Καρναχωρίτης, ευχαρίστησε τους φίλους που τίμησαν την εκδήλωση των εγκαινίων καλώντας όλους να γνωρίσουν από κοντά το νέο Σπίτι, όπως είπε συγκεκριμένα το οποίο δημιουργήθηκε για να προσφέρει τις χρήσιμες υπηρεσίες του, όχι μόνο στους ανθρώπους της Coordinators, αλλά και σε όσους αγαπούν την εκπαίδευση και την ποιότητα, οι χώροι του νέου κτιρίου θα είναι πάντα ανοιχτοί να φιλοξενήσουν την κάθε ιδέα, ανάγκη και πρωτοπορία. Περιστερίου, στα πλαίσια του προγράμματος «Ομαλή μετάβαση των μαθητών του Δημοτικού στο Γυμνάσιο». Ο Διευθυντής κ. Σπύρος Τζούτης, οι Υποδιευθυντές κ. Γιάννης Ζούμπος και κ. Παντελία Τούντα καθώς και οι καθηγητές του 9ου Γυμνασίου υποδέχθηκαν περίπου 60 μαθητές της ΣΤ Τάξης του Δημοτικού, τους οποίους συνόδευαν ο Διευθυντής του 15ου Δημοτικού σχολείου κ. Θεόδωρος Παπατσίμπος, Δασκάλες των δύο Δημοτικών, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 29ου Δημ. σχολείου κ. Στεφανία Μορφονιού, η αντιπρόεδρος κ. Κατερίνα Πετροπούλου, η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α., ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΤΗΝ ΛΕΣΧΗ 4Χ4, ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝ+ΑΝΘΡΩΠΟΙ Την Κυριακή 27 Μαΐου στα γραφεία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης,«Κίνηση Πολιτών Δυτικής Αθήνας» (Ρούσβελτ 17 Περιστέρι), πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία με τη συμμετοχή και άλλων τεσσάρων εθελοντικών φορέων,«τοπική Εφορεία Προσκόπων Περιστερίου-Λέσχη 4Χ4- Έδρα Μαθητές, Δάσκαλοι-συνοδοί και γονείς ξεναγήθηκαν στους χώρους του Γυμνασίου, εκεί όπου με τη νέα σχολική χρονιά οι «μεγάλοι» του Δημοτικού σχολείου θα γίνουν οι «μικροί» του Γυμνασίου... Ξεναγήθηκαν επίσης στον προαύλιο χώρο, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ, στην αίθουσα προβολών, στα δύο εργαστήρια Πληροφορικής, στις αίθουσες διαδραστικού πίνακα και στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. Μεταξύ άλλων οι μαθητές παρακολούθησαν μία παρουσίαση βίντεο στην αίθουσα προβολών για τις υποδομές του σχολείου, περιηγήθηκαν στο Διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα του Γυμνασίου, εξασκήθηκαν κατά ομάδες στη χρήση των διαδραστικών πινάκων και έκαναν μάθημα στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. Σε ένα διάλειμμα της επίσκεψής τους οι μαθητές έγιναν δεκτοί από τον Σύλλογο των Καθηγητών όπου τους προσφέρθηκε ένα μικρό κέρασμα. Η επίσκεψη των μαθητών των δύο Δημοτικών σχολείων στο Γυμνάσιο άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στα παιδιά και έφυγαν ενθουσιασμένα και όπως είπαν, περιμένουν με ανυπομονησία τη νέα σχολική χρονιά για να επιστρέψουν στους χώρους που θα τους είναι πλέον γνωστοί και πολύ σύντομα θα γίνουν και αγαπημένοι! εθελοντική αιμοδοσία καλώντας κάθε συμπολίτη να αφιερώσει 10 λεπτά από τον χρόνο του για να βοηθήσει έναν φίλο, ένα γείτονα, ένα γνωστό, ένα συγγενή ή άλλον πάσχοντα, ώστε να προσφέρουν κι αυτοί στην αυξημένη ζήτηση για αίμα στη χώρα μας. Η διαδικασία είναι απλή, απόλυτα ασφαλής και πνεύμα της γιορτής ήταν γύρω από την οικολογία. Την κλήρωση έκανε ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης. Συγκινητικές ήταν οι ευχές των φίλων στο Βιβλίο των Επισκεπτών, που ήρθαν από κάθε σημείο της Αττικής και όχι μόνο για να τιμήσουν τα εγκαίνια του Ομίλου, ο οποίος δραστηριοποιείται πλέον στο Περιστέρι. Παραβρέθηκαν επίσης Στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς, Εκπρόσωποι Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εκπρόσωποι Τύπου και πολλοί Οι επισκέπτες που παραβρέθηκαν είχαν τη χαρά να θαυμάσουν κι ένα μεγάλο αμφιθέατρο-αίθουσα εκδηλώσεων ατόμων αντίστοιχα, το οποίο ήδη προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ σε συλλόγους, οργανισμούς και στα μέλη της Ένωσης Πιστοποιημένων Προσώπων EEMC/ MQI για τις εκδηλώσεις τους και τις συνεδριάσεις τους. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι νέοι χώροι του εκπαιδευτικού κέντρου του Ομίλου έχουν πλήρη πρόσβαση σε Α.Μ.Ε.Α., με χώρο στάθμευσης μόνο για Α.Μ.Ε.Α. Ο ιατρός Η. Μαρκόπουλος και Συν+άνθρωποι» με σκοπό την καλύτερη δυνατή βοήθεια στους συμπολίτες. Η ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α. από το 2001 που έχει δημιουργήσει Τράπεζα Αίματος ευρίσκεται στη πρώτη γραμμή προσπαθώντας να δώσει«χαμόγελο ζωής» σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η ανάγκη αυτή όσο περνούν τα χρόνια ολοένα και αυξάνεται, αλλά οι εθελοντές στη ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α., που αφιερώνουν με αγάπη πολλές προσωπικές τους ώρες στο συνάνθρωπο, κάθε 6 μήνες περίπου διοργανώνουν οι αιμοδότες αποκτούν κάρτα εθελοντή αιμοδότη αλλά και διευκολύνσεις για τον ίδιο τον αιμοδότη, την οικογένειά του και τους φίλους του. Από το ΓΝΑ (Πολυκλινική) ήταν η κ. Άννα Φίλιππα, Παρασκευάστρια, ο κ. Ηρακλής Μαρκόπουλος, ιατρός και ο κ. Βαγγέλης Αγγελακόπουλος, νοσηλευτής, οι οποίοι ευγενικά εξυπηρέτησαν όλους τους εθελοντές αιμοδότες που ήρθαν πρόθυμα να δώσουν αίμα και να χαρίσουν απλόχερα το«δώρο της ζωής» σε όποιον το έχει ανάγκη.

20 `ÌÒ 20 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 7 IoÜÔ ÖÜ 2012 ÙÛÖÒ ÜÞ Ø ÙÛà ˇÌØÓ Û Ô Õ ÖÛ - ÓÖ Ö ÑÖ Ì ÔÌ Ñ ÔÛ Ø, ÑÜ- Ø àú ÛÖÔ Ü Ö ÛÖÜÚ Ñ. ÔÔ, Ö Ö Ö ÖÚ ÓÖÜ Ì Ñ ÔÌ Û Ô ØÖÛ Ù, Ô Ì ˇÜÓà Ô Ôà `ÜÔÌØ Û Ú Û Ú Ì ÑØ Û Ú ÛÖ Ñ Ú ÌÝ ÓÌØ - ÖÚ ßÛÖÔ ÒÖ Öý. ÌÔ Ù Ú ÑØÜÉà ÖÛ ÖÒÒÌ Ú ÝÖØÌ Ú Û Ô ÙÛÌ ÒÔà Ñ Ì Ú Û Ì ÒÝ Ó Ú ÛÖÜÚ ÕÌÔ ÛÌÓÌ ÔÖÜÚ ÙÛÖ St. Gallen ÒÉÌÛ Ú. ÒÒàÙÛÌ Ö ÛÖÛÌ ÖÜ Ò ÔÔÖÙÛ Ù ÙÛÖ ÌØ - ÙÛÌ Ø Ì Ó»Ì ÒÖÚ ` Ú Ñ ` Ú ÙÜ Þ Øà ÖÒÖÜÚ Û Ô ÌÔ ÓÌ- ØàÛ Ñ -Ñ ÖÒÒÌ Ú ÝÖØÌ Ú Ó Þ - Û Ñ ÌÝ ÓÌØ ` Ú. ˇÌÒ ÓÌ ÙÖÜ ÜÛ Ú Ô ÌÜÞ Ø ÙÛ - Ùà ÛÖÙÖ Û Ô.» ÛØÖ ÖÒ, ÛÖÔ `ÌÉ. ØÜÙÖÙÛÖÓÖ ÖÙÖ Ñ ÛÖÔ ÓÖ ÖÜ Ó Ú Ñ Ò ÙÌ. à Ùˇ ÔÖÓ Ñ Ì à Ñ Ö ÑÖ Ì - ÔÌ ÓÖÜ Ù Ô Ô Ó ÙÛÖ ÌÜÛÌ- ØÖ Ù Û ÓÖÜ ÙÛ Ô ÓÉØÖ. ÖÒÒÖ ÌØàÛ ÔÌ, Û ÖÔÖ- Ó Ù ÓÌ ÛÖ `àó ÛÌ Ö Ò ÛÖ `ÜÔ ÌÙÓÖ Ó Ú, `ÜÔ ÌÙÓÖ - Ò ÔÔÖÙÛÖÜÔÛàÔ; ÓÌ ÚÖ ÓÉØ Ö Ñ ÌÔÌ Ö, Ø Ô ØÑÌÛ ÞØÖÔ Û Ô ÖÒÜ ÜÙÑÖÒÖ Ô Ò ÔÔÖ- ÙÛ ÙÖÜÓÌ ÙÛ Ô ÛØ Ó Ú. àø Û Ø Ó Û ÔÌ Ñ àú Ñ ÒÜÛÌØ. `ÜÔÌ àú ÌÓÌ Ú Ö ÕÌ- Ô ÛÌÓÌ ÔÖ ÒÒ ÔÌÚ Ì Ô ÛØ - Ùˇ Ñ ÓÌ Ì à ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌ Ø Ñ ÒÒÖ Ì Ñ Û ÙÛ ˇ Ñ Ô ÙÌ - ÝÖØÌÚ ÖÒÌ Ú ÞàØ. ÜÛÖ Ñ ØÜÙ ÓÌ ÜÛÖ ÛÖ `ÜÔ Ì- ÙÓÖ, Ö Ö Ö ÖÚ ÉÖ ˇ ÔˇØà- ÖÜÚ ÖÜ Ì ÞÖÜÔ Ô Ñ ÑÜØ àú ÔˇØà ÖÜÚ ÖÜ Ì ÞÖÜÔ Þ ÙÌ Û Ú ÌØ ÖÜÙ ÌÚ ÛÖÜÚ, Ù Û, ÙÞÖÒÌ Ñ.Ò. ¾ `ÜÔ ÌÙÓÖÚ ÉÖ ˇ ÑÖ- Ó Ñ ÓÌ ÓÌÛ ÝØ ÙÌ Ú, ÔˇØà- ÖÜÚ ÖÜ Ì Ô ÛØ ÖÔÛ Ì à ÙÛÖ ÓÖ Ó Ú Ñ Ö ÖÜ Ì. ¾ ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ ÌÓ Ú Øˇ ÓÌ ÙÛ ß» Ô ý ÒÒ Ñ ÔÖ Õ ÓÌ ÑÌ Ú Ó Ú ÖÜ- ÒÌ Ì Ú, ÜÛÖÚ Û Ô Ñ Ö ÖˇÖÚ Ó Ú Ô ØˇÖÜÓÌ Ì à ÑÖÔÛ ` Ú. Ö ÖÔÌ ØÖ ÓÖÜ Û Ô Ô ÜØ Ùà Ñ ÖÜ Ì à ÙÛ Ô ÒÒ Ñ Ô Ñ Ôà Ó ÖÜÒÌ, Ö ÌØ Ñ Ì Ì ÔÌÛÖ. ` ÓÌØ, Ü ØÞÖÜÔ - ÑÖÓ ØÑÌÛÖ ÒÒ ÔÌÚ ÖÜ ˇÌ - ÒÖÜÔ Ô ÔÖ ÕÖÜÔ Ó Ñ ÛÖÜÚ ÖÜÒÌ. ÓÌ Ú Ñ Ì à, àú ÌÑ ØÖÙà ÖÚ Ö ÓÖÜ ÒÒ Ô ÙÓÖÜ Ñ Ö `ÜÔ ÌÙÓÖÚ, ÛÖÜÚ ØÖÛØÜÔÖÜ- ÓÌ Ô ØˇÖÜÔÌ Ì à Ñ Ô Ñ ÔÖÜÔ Ì ÌÔ ÜÙÌ Ú. ØÑÌ ÉÌ - É Ô ÙÛ ˇÌ Øà ÖÚ Ñ ÖÒ ÛÌ. ¾Ò ÜÛ Ù Ú Û ÒÌ à Ö Ì Ø, Ö ÒÒ Ô ÕÌÔ ÛÌÓÌ ÔÖÚ Ì ÞÌ ÔÖ ÞÛÖÜÚ ÛÖÜÚ ÖØ ÖÔÛÌÚ, àú Ì Ì ÉØ ÙÑÌÛ Ó ÑØ Û Ô ÌÔÌ ÛÌ Ø ÛÖÜ, Ì ÛÌ ÒÖ à ÒÒàÔ ÙÜÔˇ ÑàÔ. ÌØ àóöú à Ì ÝÜ (ÛÖÛÌ ÛÖ 1965) Ô Ñ Ùˇ Ñ Ô ÙÜÔÌÞ Ùà ÛÖ `ÞÖÒÌ Ö ÓÖÜ ÙÛ Ô ÒÉÌÛ Ñ Ô ÌØ Ùˇà -Ö ÖÜØÑÖ Ì ÑÒÌ - Ù Ô Ó Ì Ô Ô ÔÖÓÖ ÖÒ Û ÌÒÒ - Ô Ñ ÙÞÖÒÌ Ó Ú Ñ ÛàØ Ó Ú ÒÌ ÔÌ ÖÛ ˇ Û Õ Ô ÔÖ ÕÖÜÔ... àø ÖÜ ÌÔ Ü ØÞÖÜÔ ÒÌ ÖÔ ÒÒ ÔÖ ÖÜÒ. Ì ÒÖÚ ÔÛàÔ, àóìô... Ø Ùˇ Ñ ÙÛ Ô ÒÉÌÛ Ó - ÓÌ Û Ô ÙÜ Ü Ö ÓÖÜ (25) ÞØÖÔ, Ò ÔÔÖÙÛ Ù ÛÖ O ÑÖÔÖÓ Ñ ÑØ Ù Ô ÜÙÑÖÒÖ, Ø ÖÓàÚ Û Ô Ö ÑÖÔÖÓ Ñ ÜÙ Ø, ÌÔ ØÌ Ì Ô Þ ÔÖÜÓÌ ÛÖ ˇ ØØÖÚ Ó Ú, Ì Ó Ù Ö ÖÕÖÚ, ˇ Û Ñ Û ÝÌ ØÖÜÓÌ. ¾ àú Ì Ì Ñ Ö» ÑØÜ ÔÔ Ú: ß ÞÖÜÓÌ Ñ Ò Ó ý. Ö ÑØ ÛÖÚ ÔÖÓ à ÖÛ ØÌ Ì Ô ÉØÌ ÛÖÜÚ ßÌÔÖÞÖÜÚý Ñ Ô ÝÌ ØÌ Ùà Û ÞØ Ó Û ÛÖÜ ÖÜ. ¾ ¾ ÑÖÔÖÓ ÑÖ»Ì- Û Ô ÙÛÌÚ - ˇØÖÓÌÛ Ô ÙÛÌÚ- ØÌ Ì Ô Ý ÙÖÜÔ Û Ú ÖÜÒÌ Ì Ú ÛÖÜÚ ÔÛÖ ÖÜÚ. ÜÙÛÜÞàÚ Ö ÖÜÒÌ Ì Ú ÓÌ àˇ Ñ Ô. Ö Ñ Ø É ÌÔ ÞàØ Ì ÒÒÖÜÚ. ¾ ÔÖàÔ ÔÖÌ Ûà. ÔÛ Ò ÓÉ ÔÖÓ Û Ô Ö ÜÔ Û Ú Ö ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ÑØ Ù Ú ÖÜ ÌØÔ Ö Ò ÖÚ Ó Ú. µöüù ÓÌ ÓÌ Ù ÙÌ Ó ÝÖÜÙÑ, ÌÔ Ó Ú Ì ÒÌ Ô Ö ÜÉÌØÔ ÛÌÚ Û Ô Ò - ˇÌ! ØÌ Ì Ô Ü ØÞÌ Ö Ôà- Ô Ñ `ÜÔÖÞ. ¾ ÒÒÌÚ ÌØ ÑÖ- Ì Ú ÑÜØ àú ÙÌ Þ Ó ÒÖÙÜÔÛ - Õ ÖÜÞÖÜÚ Ñ Ó ÙˇÖÜÚ. ÜÞ Ø ÙÛà Ñ Ò Û Ô ÓÖÙ. Ñ ØÛÖÜÒ ` Ú. ÜÞ Ø - ÙÛàÚ Ô Ø ßà Ñ Û Ô ÖÒÜ ˇÖÜÙ ÛØ ÓÖÜ Ó- ÉØÖ+ Ì ÔÌ Ö.»Ì ÌÑÛ Ó Ù ¾ `ÜÔÌØ Û Ú ` Ú ÒÌ Ôˇ Ú µöüó ÖÚ (Ö ÓÉØ ÖÚ) `Ü Ø ÝÌ Ú - ÓÖÙ Ö Ø - ÝÖÚ - ÓÌÛ ÝØ ÙÛ Ú Ñ ØÜ- Û Ú + ØÖÌ ØÖÚ ÛÖÜ `ÜÔ Ì - ÙÓÖÜ Ò ÔÔÖÙÛÖÜÔÛàÔ ÒÒ - ÔàÔ Ñ Û Ú ` ` ÒÒ - ÒÌ Ü Ú Ñ ÙÛ Ø Õ Ú Û Ú Ò- Ò ÖÚ Ñ Ò ÖÜ, Ö Ö - ÓÖÜÚ ÒÒ ÔÌÚ.

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Η Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) καλεί όλες τις γυναίκες της λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Ημερίδα «Παιδική Προστασία. Υιοθεσία-Αναδοχή» Με μεγάλο ενδιαφέρον και μαζική συμμετοχή φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ)

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Η ΟΓΕ αγωνίζεται από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της για την αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας. Η στήριξη του νέου ζευγαριού, και ιδιαίτερα της γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Aρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 20 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 www.goneis-acharnes.gr Αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο ΑΧΑΡΝΕΣ 28/03/2012 ΠΡΑΞΗ 23 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 To Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Οχι ιδιωτικοποίηση αεροδρομίου Μάλεμε

Οχι ιδιωτικοποίηση αεροδρομίου Μάλεμε ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ: Οχι ιδιωτικοποίηση αεροδρομίου Μάλεμε Δημοσιεύθηκε στις: 27-06-2013 10:09:41 Την έντονη αντίθεσή του στην ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου Μάλεμε εκφράζει με ψήφισμά του το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας. 7 9 Ιουνίου 2016

Έρευνα κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας. 7 9 Ιουνίου 2016 Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ.82/2011 Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 24 Απριλίου 2015 09:00-15:00 - Αμφιθέατρο Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ/ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόθεση ψήφου Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τη Real News Συλλογή στοιχείων: Σεπτεμβρίου 2012

Πρόθεση ψήφου Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τη Real News Συλλογή στοιχείων: Σεπτεμβρίου 2012 Πρόθεση ψήφου 1 Πρόθεση ψήφου Εκλογών Ας υποθέσουμε ότι είχαμε Βουλευτικές Εκλογές την Επόμενη Κυριακή. Από τα παρακάτω κόμματα σας παρακαλώ κυκλώστε τον αριθμό που ανταποκρίνεται στο κόμμα που θεωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 17 έως και 19 Απριλίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας;

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας; Η πανελλαδική έρευνα της GPO για την εκπομπή του MEGA "Ανατροπή" διενεργήθηκε στο διάστημα 12,13 και 15 Ιουνίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων. Αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης: - Για το

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website:

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website: Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικίδια και ζώα της φάρμας 978-960-566-195-3. Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70. Τα λουλούδια. 978-960-566-473-2 Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70

Κατοικίδια και ζώα της φάρμας 978-960-566-195-3. Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70. Τα λουλούδια. 978-960-566-473-2 Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70 x Προσχολική Αγωγή Χρώματα, Σχήματα, Γραμμές 978-960-566-192-2 Τιμή: 5,50 Πλανήτες 978-960-566-197-7 Τα γράμματα 978-960-566-474-9 Άγρια ζώα και ζώα της θάλασσας 978-960-566-193-9 Τιμή: 5,50 ÆÕÒÏ Κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ στο Πολιτιστικό Κέντρο ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2002 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων- ΠΕΣΠΑ

Παρουσίαση Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων- ΠΕΣΠΑ Παρουσίαση Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων- ΠΕΣΠΑ Η ΠΕΣΠΑ είναι ο μόνος φορέας, ΜΚΟ που εκπροσωπεί στη χώρα μας συλλόγους ασθενών σπανίων παθήσεων αλλά και μεμονωμένους ασθενείς. Ιδρύθηκε το 2003 με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Κηφισιά 03/ 03/ 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ «Η δική μας διοίκηση απέδειξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Φ