ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 26ος, Φύλλο 1247, ΤΙΜΗ 0,30 d 5 IOYNIOY: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σελίδα 4 Σελίδα 7 «ΜΑΖΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Συγκίνηση και χαμόγελα στη συνάντηση συμμαθητών του Πέτρινου Σχολείου Σελίδα ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ Εκδήλωση για την Αγιά Σοφιά: «Η Αγιά Σοφιά: Η βεβήλωση ενός ιερού χώρου» από το Δήμο Περιστερίου και το Σύλλογο Φίλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου Σελίδα 13 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Ως «ασθενής» στην εντατική μονάδα θεραπείας, βρίσκεται η δημόσια υγεία, η οποία συντηρείται, όπως αποκαλύπτεται από «δανειακή» υποστήριξη εδώ και πολλά χρόνια. Η οικονομική κρίση που βαθαίνει, αποκαλύπτει το «παγόβουνο» που για χρόνια «κρυβόταν» επιμελώς από τις κυβερνήσεις που κυβέρνησαν τη χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά: το ασφαλιστικό σύστημα και το δημόσιο σύστημα υγείας που συντηρούνταν με «δανεικά» και οικονομικές «μεταμοσχεύσεις», είναι πλέον υπό κατάρρευση. Σε απόγνωση βρίσκονται οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι που δεν μπορούν να προμηθευτούν τα φάρμακά τους αν δεν τα πληρώσουν. Καθημερινό εφιάλτη ζουν χιλιάδες ασθενείς που αντιμετωπίζουν χρόνιες και βαριές ασθένειες. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ, ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΕΛΜΕ Δ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σελίδα 15 Aπόψεις... και Σχόλια Σελίδα 3 Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Σελίδα 23 Στη Σελίδα 5 Υποκριτική... του Παναγιώτη Ιωακειμίδη Σελίδα 6 Η πό λη έ χει τη δι κή της ι στο ρί α Η σπου δαί α ι στο ρι κή με λέ τη του Γ. Χρι στο φι λό που λου. Σε λί δα 10 «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Σελίδα 15

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 7 IoÜÔ ÖÜ 2012 ` µ À» `` ` åô Ô ÖØÌå Ñ ÔÌåÚ ÛÖ ÓåÙÖÚ ÖÜ ÙˇÆÔÖÔÛ ÑÆ Ö Ö Û Ô ÒÒÆ Ñ ÛÖÜÚ íòò - ÔÌÚ. æ àú ØÆ Ì Ó ÜÛª ÑÜØå ÖÜ ÔâÒ ÉÌ Û Ô Ìç- ˇÜÔÙ ÛÖÜ Û Ô Ö Öå ÉÒâ- ÖÔÛÆÚ Û Ô Ô ØàÛ âù Ô Ôª- ÑÌ ÙÛÖ ÙˇÌÔâÚ ª ÙÛÖ ÙÞÜØæ ÝçÒÖ. Ò ÑØ ÔÆ ÌÓâÔ ÓÖÜ ˇÜ- Óå Ì ÛÖÔ... ÖçÒ `ÛÖÒå Ñ, ÓæÔÖ ÖÜ ÜÛæÚ ªÛ Ô ÙÜÓ ˇâÙÛ ÛÖÚ (``. Ò æú ˇÖ Ö æú ÖÜ ÆÝ - ÙÌ Ì ÖÞª ÓÌ ÛÖ çýöú Ñ Û Ú ÛÆÑÌÚ ÛÖÜ). åôìû ÒÖ æô ÌÔ Òæ à ÑÜØå àú Ó Ú âûøìýì ÓåÙÖÚ ÛÖ Ö ÖåÖ ÝØÒ Ì ÞØæÔ ÓâÙ Û Ú Ñ ÛÖ ÆÝ ÙÌ Ô É Ì ØæÙÝ Û ÓÌ Û Ú ÒØÙÌ Ú Û Ú ÖÜ âùû - Ô... Ò ÛªØ Ö. ˇÜÓåÙà ÒÖ æô Û ÑØæÞÖÒ Òæ Û Ú: ß» Ô ÌØ ÓâÔÌÛÌ Ñ Ó Æ ÙÜÓ Æ- ˇÌ. îøˇì ØØ Ô Ò ØØÙÌÛÌ ÛÖÜÚ ÝæØÖÜÚ Ù Ú. `ÑâÝÛÖÓ ÖÒç ÌØ ÙÙæÛÌØÖ Û Æ ÙÌ âô ÙÞÖÒÌåÖ ÛÖÜ å Ø. âþà ÓÖÔåÓàÚ ÙÛÖ ÓÜ Òæ ÓÖÜ, Ûå ÙÛÌçà àú ÞØÌ Æ ÖÔÛ ÖÒç ÌØ ÙÙæÛÌØ ÉÖªˇÌ æû ÙÛ Ô ˇªÔ ý. Ô ÑÛÌåÚ ÉÆ ÖÔÛ Ú Û Ú ØÆ ÌÑÛÌÚ ÒØÙÌ Ú Û Ú ÒÌÚ Ñ Ô ÝâØÌÛ ÙÌ ÔˇØØ ÖÜÚ Ø Ñ Û ÔÖçÚ, ÙÌ ÖÒåÛÌÚ É Ñ Û ÖØå Ú, æ àú ÑØ ÉØÚ ˇ Ó ÒÖçÙÌ Ö ÛÙ ÝÒ ÑÆÚ ÙÛÖÜÚ Ü Ö- Û ÞÛ ÑÖçÚ ÛÖÜ Ñ æ àú ˇ Ó ÒÖçÙÌ Ó ÕÌØ Ñ Ôª ÙÑÆÒ ( Ø Ô 60 ÞØæÔ ) ÑØ åôöôû Ú Û ÉåÛÙ ÆÔà ÙÛÖÜÚ ÆÉ - ÙÛÖÜÚ Ó ˇ ÛâÚ Û Ú. ÜÛÜÞØÚ ÔÛå Ø Ù ÛàÔ ÒÖ ÑÆ ÙÑÌ ÛæÓÌÔàÔ ÔˇØØ àô Û Ú ÜØØ Ú ªÛ Ô ÆÓÌÙ, ÓÌ ÖÛâÒÌÙÓ Ô Û Ú Û ßßÆÒÖÜÔý ÆÔà æ ÖÒåÛÌÚ ÓâÙà ÛÖÜ ÑÖç Û Ú facebook.»ìû Õç ÜÛØÔ Ñ ÛÖ Ñ ÜÙÛ Ñæ ÙÞæÒ Ö ÌÔæÚ Ù ÔÖç Ö Ö ÖåÖÚ Û Ô ßÑ ØÝØÔÌ ý àú ÌÕªÚ: ß Òæ Ù Ú ÌåÔ ÌÒÌÌ ÔÆ Ñ ÓÌ ÑÆÔÖÜÔ Ô Ô Øˇà ÆØØàÙÛÖÚ. Ö ÖÚ Ù Ú åôì ÛÖ Ñ åàó Ô Ó ÒÆÛÌ âûù ÛÖÜÚ íòò ÔÌÚ; Ö ÌåÙÛÌ ÌÙÌåÚ Ô Ó ÒÆÛÌ âûù ;ý ( Ö ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ æôöó ÛÖÜ Ù ÔÖç: ÆÖÜÒ ÖÜ- ÌÓ Ò ÆÔÖ). Ô å ÖØå âþöüô Ñ æòö Ö íòò ÔÌÚ: ß Ö ÔÖÓå Ì àú ÌåÔ ÜÛª ÑÜØå ý. çùûöþ ªÛ Ô Ô ÑÛ ÙÓâÔ ÆÔÛ Ù ÛÖÜ ØÛ ÖÜÉâÒ Òâ ÖÔÛ Ú àú ÌÔ Òæ à ÑÜØå ÖÝÌåÒÌ Ô ÔàØå Ì àú Û Æ Û Ú ˇªÔ Ú Ñ Û Æ ÛÖÜ å Ø ÌÔ Ì ÛÖçÔ ÌÒÌ ÓÖÙçÔ æ ÛÖ. ÔÆÒÖ ªÛ Ô Ñ ÆÔÛ Ù ÛàÔ ØÞ ØÔ Û Ú.., `ˆÀ µ Ñ `¾. Ô ÖçÓÌ Ñ ÛÖÜ ßÙÛØ - ÉÖçý ÛÖ åñ Ö, ÌÔ Òæ à ÑÜØå ÒâÌ Û Ô Ñت ÒªˇÌ ÙÞÌÛ ÑÆ ÓÌ ÛÖÜÚ ÝÖØÖÝÜ Æ ÌÚ. ÜÙÛÜ- ÞØÚ ÌÔ Ò ØØÔÖÜÔ ÝæØÖ æòö Ö íòò ÔÌÚ. åûìø Ö Ñ ÛâÞÖ- ÔÛÌÚ. æóàú ÌÔ Ñ ÛÆÒ É Öç ßÑÖÒÒÆÌ ý Ùç ÑØ Ù ÔÆÓÌÙ ÙÛ Æ Ó Ú Ñ ÙÛ Æ ÛàÔ ªØàÔ. íûù ÓÌÛÆ ÛÖÔ ßÉÖÓÉ Ø ÙÓæý ÛàÔ Ì ÑØåÙÌàÔ ÖÜ ßÌ Ùâ Ø ÕÌý ÌܡçÔÛØ ÛÖÜ Û ªØÌ åùà Ñ ÓÆÒ ÙÛ Ìå Ì àú Û Ú â ÔÌ ÓÆˇ Ó. ˆ ÖˇâÛà àú ˇ ÛÖ ÙÑÌÝÛÌå ÖÒç Ø Ô Õ Ô Ó ÒªÙÌ âûù ÛÖÜÚ íòò ÔÌÚ Ñ Û Ô ÒÒÆ Ñ ÌÒ å à Ô ÌåÔ Ö ÌÜ ÌÔ Ñª. `ÛÖ ÑÆÛà-ÑÆÛà ÌåÔ ÙÛÖ æ- ÙÖ ÜÛæ ÖØ ÙÓâÔÖ ÞØæÔÖ ÓâÞØ Ô ÔÛ Ñ Û ÙÛ ˇÌå. ÒÌ- ÝÛÆ ÛÖÜ ÌÔ Û Ú ÔªÑÖÜÔ. ÔªÑÖÜÔ ÙÛ ÑØÆÛ ÖÜ ÞØ Ó - ÛÖ ÖÛÖçÔ ÛÖ ÓÌåÖ. ÖÓâÔàÚ ÙÜÓ ÌØ ÝÖØÆ Û Ú ÌåÔ ÔÌ åûøì- Û Ñ ÌÕÖØ ÙÛ Ñª. Ú Ó ÛÖ ÕÌÞÔÆ ÜÛæ ÌÔ Òæ à ÑÜØå.»ÌÛ Õç ÛàÔ Ô ÑÛ ÙÓâÔàÔ ÌÜ- Øà åàô Û Ú ÒØÙÌ Ú Û Ú ÌåÔ Ñ Ö ÌØÓ ÔæÚ ÙÜ Ø Ýâ- Ú Ñ. ÑØ Ú, ÓÌ ÉØ ÉÌåÖ æó ÌÒ Ö Ö ÖåÖÚ â Ø ßÌ ÙÌ ÌØÓ Ô Ñª ÌÝ ÓÌØå âô Öå Ó ÓÌ ÛåÛÒÖ: ß ÔÛØÖ ª Û Ú ÜØØ Úý ØÞå- ÖÔÛ Ú âûù : ß` Ô ÖÝÌ ÒâÛ Ú ÜÓÔæÚ ÖÜ ÖÓ ÌçÌÛ Ü ÖÝâØÌ ÜÛª ØØ, ÖÜ ÓÌ ÑÖçÝ Òæ Û Ú ÞØàÙÛÆÚ ÌÜ ÔàÓÖÙçÔ, Ñ Û - Ñ ÙÓâÔ ÙÛ ÝÛØÞÌ, ÜÛª ÞØØ ÖÜ Ö ÒÖçÛÖÚ Û Ú ÙÛÖÒå- Ì Û ÓÖÜÙÌå, Û ÒÆÝÜØ ÖÜ ÌÙç ÌØ ÝØÖÜØÌåÚ...ý. ÜÛª Û ÞØØ ˇâÒ ÙÌ Ô ÙÜ ÑØåÔÌ ÓÌ ÛÖÜÚ å ØÌÚ ÌÔ Òæ à ÑÜØå. Ì Ì ª ÛÖ Þ ÖçÓÖØ ÌåÔ - Ø åû ÛÖ, Ø ˇâÛà ÑÆÛ ÌçˇÜÓÖ Ñ ÙÞÌÛ Ñæ.» ÕÌØ Ñ Ôª ÜÔ åñ çøà ÙÛ 50 æôû Ú ÙÛ Ô ÌÓÓ Ôæ ÜÙ, åôì ÙÛÖ ÜÔ ÑÖÒæ Ö Û Ú Ñ Ø ÖÔÌåÛ àú âþì ÌÕÆßÌ Ú Ñ ÔÌÜØ ÑæÛ Û. ¾ ÛØæÚ Û Ú ØÆÝÌ ÞÆ ÛÌÙÛÖÙÛÌØæÔ Ú, Ó ÖØÓæÔ ÆØØÌÔÌÚ.»ÌÛÆ 2 ÓªÔÌÚ, ÌÔ Òæ à ÑÜØå Õ Ô - åôì ÙÛÖÔ ÛØæ Û Ú. - ÛØâ Û ÞÆ ÓÌ ÉÖªˇ - Ù Ô ØÑÌÛÆ ÓæÔÖ ÖÜ ÆØÞ Ù Ô É Æ à ÛØåÞÌÚ ÙÌ ßÙ ÓÌå ý ÖÜ Ø Ô ÌÔ ÌåÞ. ¾ ÛØæÚ Û Ô Ñ ˇ ÙÜÞÆ Ì : -» ÙÛÌÔÖÞàØ âùûì Ó ÔÛÆÓ Ó ÛØ ÞÖÝÜå, Ó Ñت ÉâÉ, ˇÌàØÌåÛ ÝÜÙ ÖÒÖ Ñª Ñ ÖÝÌå- ÒÌÛ ÙÌ ØÌÔâØ Ì Û Ú ÛÌÙÛÖ- ÙÛÌØæÔ Ú. ÌåÛÌ ÓÖÜ æóàú ÙÌ Ö Æ ßÙ ÓÌå ý É ªÑ Ô ÛØåÞÌÚ. - ÌÔ ˇ ÛÖ ÙÛâßÌÛÌ ÛØâ. `Û... ÖçÓ ÒÆ ÓÖÜ!!! à Ñ Ö ÔˇØà ÖÚ - ˇÌ ÛÖÜÔ ÖÔÛ ÒÒÖÛÌ ÖÒÒ ÒÒÖÛÌ Ò, ÒÒÖÛÌ ÓÌ Ò Ò- ÒÖÛÌ Ó ÑØ Ô ÒÖ ÓÌ ÛÖ Ì ÖÚ ÛÖÜ àöü. ¾ ØÖÖØ ÙÓÖÚ ÛÖÜÚ ÌÔ Ì Ô ÖÑÒÌ ÙÛ Ñ Ö ÛÌÓ Þ ÙÓÖÚ Û Ú ÛØÖÝ Ú Ñ ÛÖ Ó Ù Ó. ¾- Ø ÙÓÌ ÔÌÚ ÝÖØÌ Ú ÖÛÌÒÖÜ Ô ÖØ - Ô ÓÜÔ Ú Ì ˇÌÙ Ú Û ÙÜ ÒÒ ß ÛÖÜ ˇ Ø Ó ÛÖÚ ÛÖÜÚ. ÔÛàÚ ÛÖÔ ÔˇØà Ö ÉÖ - ˇÖÜ Ô ÙÛÖÔ ÑÌØÓ Û ÙÓÖ Û Ú ÛØÖ- Ý Ú Ñ ÓÖÔÖ. ØÖÒÖ ÖÜ ÙÌ Ñ Ö Ü ÙÑÖÒ ÌØ ÙÛ Ù Ó Ö- ØÌ Ô Û ÞØ Ù ÓÖ Ö ÙÌ ÙÜÔÌ- ÑÖÜØ Ñ ØÖÙÛ Ù Ñ ÓÜÔ ÙÌ Ñ Ö ØÖÙÓÌÔ Ì Ò ÖÞ ÖÓàÚ ÛÖÙÖ ÖÛÌÒÌ- ÙÓ Û Ñ Ö àú ÙÜÓÉ ÔÌ ÙÛ à.¾òö Ó Ú ÉÌ É ÔàØ ÖÜ- ÓÌ ÖÛ Ñ Ò ÙÛÖÓ Û Ñ Ü Ì Ô, ØÖÙÛ Ù Ñ ÝØÖÔÛ ÛàÔ ÖÔÛ àô ÙÜÓÉ ÒÒÌ Ñ ˇÖØ ÙÛ Ñ Ñ ÙÛ Û Ø Ù Û Ú ÙÜÔÖÒ Ñ Ú Ó Ú Ü Ì Ú. Ö Ý, ÙÓÌ ØÔ, Ö Û Ø Ú Ñ ÛØÖÓÌØ à ÖÛÌÒÖÜ ÔÌ Ô ÛØÖÓÌØ ÌÑÝÖÉ ÙÛ ÑÖ ˇÌ Ó, Ô Û ÔÛ ÑØÜ ÙÌ Ñ ÔÌ Ú ÓÌ ÔÖ ÞÛÖ ÛÖ ÙÛÖÓ ÛÖÜÚ Ñ ÓÌ ÖØ Û Û Ô Ò Ø Ö ÖÔÛÖÙÛÖ Þ ÛÖÜÚ. ¾ Ì ÙÛ ÓÖÔÌÚ Ì ÞÖÜÔ Ô Ñ ÒÜ ßÌ ÖÛ Ö Û Ø Ú Ì ÓÌ ÔÌ ÖÛÌ Ý - ÝÖÜ Û Ú. Ö ÙÛÖÓ ÛÖÜ Û Ø Ñ ÔÖÔ Ñ Ì ÞÌ ÛØ ÔÛ ÖÔÛ. Ó ÑØ Û Ø Ñ ÒÒ ÖÜÔ Û ÖÔÛ ÛÖÜÚ ÛÌÒÌ àú ÝÖØÌÛ Ñ ÖÛ Ö ÔˇØà ÖÚ. ÔÌ ÖÔÛ ÛÖÜÚ ÙÞ Ó Û ÖÔÛ - Ò ÙÛ Ò.¾Û Ô, ÒÖ ÖÔ, Û ÔÌ ÖÔÛ Ì ÞÖÜÔ ÓÌ ÒàÙÌ ØÑÌÛ Ñ Ì Ô ÙÌ Ò Ø Ô - ÛÜÕ, Û Ò Ñ Ó ÑØ Ö- ÔÛ Ñ Ì ÝÛÖÜÔ. ÛÙ ÝÜ Ù Ì ÞÌ ØÖÔÖ ÙÌ àùûì Ö Û Ø Ú ÖÜ ÞØÌ ÌÛ ØÑàÚ Û ÖÔÛ ÛÖÜ Ô ÑÜÔ ÙÌ Ñ Ô ÉØÌ ÛØÖÝ, ÌÓÌ ÔÌ ÖÛÌ ÞàØ Ú ÖÔÛ.» Ò ÙÛ Û Ñ ÔÖÜ Ø ÛÖÜ ÖÔÛ Ì Ô ÖÒÜ ÌØ Ñ Ö ÙÜ ÑÌÑØ ÓÌ Ô Ö ÑÜÔÖ ÖÔÛÌ Ú ÛÖÜ Ì Ô Ö ÓÌ ÒÜ ÛÌØÖ ÖÒàÔ ÛàÔ ÒÖÜØÖÌ àô. ÞÖÜÔ Ó ÑÖÚ 6,30-7,60 ÌÑ ÛÖÙÛ, ÙÞÌ ÖÔ ÖÙÖ ÛÖ Ó ÑÖÚ ÌÔÖÚ ÑÛÜ ÒÖÜ ÛÖÜ ÌÔ Ò Ñ. ÙÓÌ ØÔ ˇÌàØÌ Û ÖÒÜ ÓÖÉÖØÖ Ò ÙÓ Ñ Û ÖÔÛ Û Ú ØÖÑ ÒÖÜ Ô ÛÖ ÝÖÉÖ Ñ ÛÖÔ ÛØÖÓÖ. `ÜÔ ˇ Ì Ô Ì ÞÌ ÔÖ ÞÛÖ ÛÖ ÙÛÖÓ Û Ú, Ì ÖÔÖÚ ÖÜ Ö Ì ÙÛ ˇÌ Ù ÛàÔ ÑÖÝÛÌØàÔ ÖÔÛ àô Û Ú Ñ Ô ÖÝÌÜÑÛ ÌÔÔ - Ùˇ Ó Û ÛØÖÓÖÜ. Ò ˇÌ Ì - Ô ÖÛ ÙÓÌ ØÔ ÌÔ Ì ÞÌ ÉØ - Þ Ö àú ÖÒ Û ß Ø. `ÜÔÌ àú Ô Ñ ÌÛ Ô ÔÖ ÖÑÒÌ ÔÌ ÙÜÔÌÞàÚ ÛÖ ÙÛÖÓ Û Ú Ô Ô ÔÌ Ì, Ì ÞÔÖÔÛ Ú ÖÓàÚ Ì ÛÙ Ñ Û ÖÔÛ Û Ú. ÔÛàÚ Ö Ì ÙÛ ÓÖÔÌÚ Ì ÞÖÜÔ Ô Ñ ÒÜ ßÌ ÖÛ ØÖÑÌ Û Ì Ô ØÑÌÛ ÙÜÔÌÙÛ ÒÓÌ ÔÖ Ñ ÔÛØÖ ÒÖ àö. ¾ ÑØÖÑÖ Ì ÒÖÚ ÔÌ Ñ ˇÌÔ - ÖÛÌÒÖÜ ÙÌ ÛÖÔ Ö ÝÖÉÌØÖ ÌÑ- ØÖÙà Ö ÛÖÜ à ÑÖÜ É Ù ÒÌ ÖÜ, ØÖÑ ÒàÔÛ Ú Ì ÖÚ Ñ ÛØÖÓÖ ÙÌ Ù ÓÌ Ö Ó Ò ÙÛ ÖØ ÙÓÌ ÔÖ Øà- ÛÖ ÖÔÖ Ò Ö Ô ÛÖÔ Ò ÛØÌÜ ÖÜÔ Ö ÖÔÛ Ú ÛÖÜ Ü ÌØÝÜÙ ÑÌ Ú ÖÛ ÛÌÚ. ÞÌ Ó ÑØ Ù ÖÔ, ÓÌ ÙÖÜÉÒÌØ ÖÔÛ ÖÜ ÌÕÌ ÞÖÜÔ ÑÖÓ Ñ ÖÛ Ô Ì ÞÌ ÑÒÌ ÙÛÖ ÛÖ ÙÛÖÓ ÛÖÜ. Ô ÖÒÜ Ì ÔÖÚ ÙÛÖ ÑàÓ ÛàÔ ÒÒàÔ ààô, ÒÒ ÛÖ Ø ÕÌÔÖ Ì Ô ÖÛ ÌÔ Ó ÖØÌ Ô Ó Ù ÙÌ. ÜÛÖ ÛÖÔ ÜÙÑÖÒÌÜ Ì ÛÌØ ÖÛ Ô ÛÖ ˇ Ø Ó ÛÖÜ Ì Ô ÓÌ Ò à Ö àú Ö Ì ÉØÌÚ ¾ Ñ Û ÉÖÜÉ Ò. ¾ ÑØÖÑÖ Ì ÒÖÚ ÛÖÜ Ì ÒÖÜ, Ó Ò ÙÛ, Û à ÖÜ Ì ÞÌ ÑÜÔ ÙÌ Û ÙÌ ØÔÌ Ñ Ûà Ö ÛÖ ÔÌØÖ, Ö ÖÜ ÜØ Ì Ü Øà ÛÖÜÚ Ñ Û ÑàÔÌ. ¾ ÌÒÌ Ý ÔÛ Ú Ì Ô ÛÖ àö ÖÜ ˇÌ ÛÌ Û ÓÌ ÒÜ ÛÌØ Ö- ÔÛ Ô ÓÌÙ ÙÌ ÖÒ Û à. ÖÜ ÞØ Ù ÓÌÜ ÖÜÔ Ö Ñ ÒÖÛØÖ àú Ö- àú Ô ÑÖÉÌ ÛÖ ÝÒÖ Ö ÛàÔ Ì ÔÛØàÔ, Ô ÉØ ÙÑÌ Û Ô ÛØÖÝ ÛÖÜ, Ô ÕÌÑÖÜØ Ì Û Ô ØÖÉÖ- ÙÑ ÛÖÜ Ñ Ô Ì Û ˇÌÛ. ¾ Ñ ˇÌ ÌÒÌ Ý ÔÛ Ú Ì ÞÔÌ ØÖÛ Ó - Ù ÑÜØ àú ÙÛÖÔ Ì Ô Þ ÜÒ Ö ÖÔÛ ÛÖÜ, ÛÖÔ Ö Ö Ö Ñ ÞØ Ù ÓÖ Ö Ì ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ Ö àú Ñ Ö ÔˇØà- ÖÚ ÞØ Ù ÓÖ Ö Ì ÛÖ ÌÕ ÛÖ Ø ÙÛÌØÖ ÛÖÜ ÞÌ Ø. ¾ Ó ÑØÜ ÛÌØÖÚ Þ ÜÒ Ö ÖÔÛ Ú Ì ÞÌ Ó ÑÖÚ 3,75 ÓÌ ÛØ Ñ ÉØÌ ˇ ÑÌ ÙÛÖ Ô ÛÖÒ - ÑÖ ÖÔ ÑÖ, ÌÔà Ö É ØÜ ÛÌØÖÚ Ü Ì 129 Ñ Ò Ñ ÉØÌ ˇ ÑÌ ÙÛ ÜÛ Ñ ÝØ Ñ. `Û Ú ÌØ Ö- ÞÌ Ú Ö ÖÜ ÖÜÔ Ö ÌÒÌ Ý ÔÛÌÚ Ö Þ ÜÒ Ö ÖÔÛÌÚ ÖÛÌÒÖÜ Ô Ù Ó - ÔÛ ÑÖ ÓÌ ÙÖ ÒÖÜÛ ÙÓÖÜ, ÜÛÖ Ñ ÔˇÌ ÛÖ Ø ÔÖÓÖ ÑÜÔ ÛàÔ ÌÒÌÝ ÔÛàÔ, ÖÜ ÙÌ ÖØ ÙÓÌ ÔÌÚ ÌØ ÛàÙÌ Ú ÛØÌ Ì ÛÖÜÚ ÌÒÌ Ý - ÔÛÌÚ ÙÌ Ì ÒÖÜ ÓÌÔÖ Ì ÖÚ. Ö ÌÔÛÜ àù Ñ ÖÓàÚ Ì Ô Û Ý, Ì ÞÖÜÔ ÖÒÜ Ì- Ø ÙÙÖÛÌØ ÖÔÛ Ö Û ˇ Ò - ÙÛ Ñ Ñ Ó Ò ÙÛ Ü ÖÒÖ ÖÔÛ ÌØ ÖÜ ÙÌ ÑÖÙ. ØÖÒ ÜÛ ÖÓàÚ Û ÖÔÛ ÛÖÜÚ ÌÔ Ì Ô Ü ÌÜ ˇÜÔ Û ÜÔ Û ÛÖÜÚ ÑàÓ Û, ÔÛ ˇÌ ÛàÚ ÌÔ Û ÉÖ ˇÖÜ ÔÖÜ ÛÌ ÙÛÖ Ó Ù Ó Û Ú ÛØÖÝ Ú ÛÖÜÚ.»ÖÔÖ Ö ÉÖ Ú, Ö Ü ˇàÔ Ú Ñ Û Ò Û Ø à Ý Ì ÞÖÜÔ Ü Ö Ó ÑØ, ÓÜÛÌØ Ñ ÑÖÜ Ý ÖÔÛ, Ì Ñ Ñ Û - ÙÑÌÜ ÙÓÌ Ô Ô ÑàÔÖÜÔ Ô ÌÑÛÖÕÌÜ ÖÜÔ Ò Û Ø Ö. ÖÔÛ ÜÛ Ó Ò ÙÛ ÙÜ ÑÖ Ôà- ÔÖÜ Ô ÓÌÛ ÕÜ ÛÖÜÚ ÓÌ Ùà ÛàÔ - Ò Û Ø à àô Ì ÔàÔ. ÞÌ Ö- Ì ÞˇÌ ÖÛ Û Ý Ì Ô Ñ Ô Ô ÑàÙÖÜÔ ÔÛÖÜ Ñ Ö Ö Ö ÖÛÌ ˇÌ Ù ÑÖÓ Ñ Ñ Ûà Ö ÛÖ ÔÌØÖ. ÌØ ÙÙÖ- ÛÌØ Ö ÜÛ ÞØ Ù ÓÖ Ö ÖÜ ÔÛÖ ÑàÓ ÓÜÔ Ñ ÖÞ Ô Ý ÔÌ. Ö ÔàÙÛÖ ß Ø ÒÖÚ ÖÔÖÓ ÌÛ Ì ÛÙ ÒÖ à ÛàÔ à - ØàÔ ÞØàÓ ÛàÔ ÛÖÜ Ñ ÛàÔ ÖÔÛ àô ÛÖÜ, ÖÜ ˇÜÓ ÖÜÔ Ø Ó- ÝÖÚ Ñ Ì Ô ÖÒÜ ÜÔ Û. Ö ÞÖØÛÖÝ Ö ÜÛÖ ß Ø, Ñ ˇàÚ Ó ÙÖÜÒ Ì Û ÉÒ ÙÛ Ù Ôà ÙÛÖÜÚ ÉØ ÞÖÜÚ ÑÖÉÌ Ñ ÖÒÖÑÒ - Ø ÑÖÓÓ Û ÉØ ÞàÔ. ÜÛÖ ÔÌ- Û ÓÌ Û Ô Ôà Ñ Ñ Ûà ÙÌ Ø ÖÔÛ àô ÖÜ Ì ÞÌ ÙÛÖ Ò ÓÖ, Û Ö Ö ÑÖÔ ÖØÛÖ Ö ÖÜ Ô ÛÖÜÚ ÉØ - ÞÖÜÚ Ñ ÛÖÜÚ ÓÌÛ ÛØÌ ÖÜÔ ÙÌ ÓÓÖ. ÔÙÖÝ ÝÜ Ù Ì ÞÌ ØÖ - Ñ ÙÌ Ñ ˇÌ Ò ÙÓ Û Ú ÓÌ Û Ô ÒÖ ÖØ Ô àùûì Ô Ó ÖØÌ - ÙÌ Ô Ì É àùì Ñ Ô ÛØ ÝÌ. ÜÛ Ö Ñ Ò Ì Ô ÖÜ ÔÌ ÖÓÖØÝ Ñ Ó Ì ÙÛ à Ó Ú. À» À¾ ¾ À ` À ¾ˆ À¾`» À¾ ¾ ¾` ¾` ˆ ` À ` `Û Ú 3 ÖÜÔ ÖÜ 2012 ÜØ Ñ Û Ú ÌÔÛ ÑÖÙÛ Ú Ñ Û Û Ô Ö Ö Ô ÌÖØÛ ÖÓÌÔ Û Ô Ì ÝÖ Û Ù Ô ÛÖÜ ÖÜ ÔÌÜÓ ÛÖÚ ÙÛÖÜÚ Ó ˇ Û Ú Ñ ÖÙÛÖÒÖÜÚ, ÙÛÖ» ÛØÖ ÖÒ Û ÑÖ Ö ÌÒÌ ÛÖÜØ ÙÌ Ö `Ì- É ÙÓ àû ÛÖÚ» ÛØÖ ÖÒ Û Ú Ñ. ØÜÙÖÙÛÖÓÖÚ. Ø Ô Ö ÛÖ ÛÌ ÒÖÚ ÛÖÜ Ù ÌØ ÔÖÜ Û Ú ÖÔÜÑÒ Ù Ú, Ö Û Ô Ø ÜÒ Ö `ÌÉ., Ø ÙÛ ÓÌ ÔàÔ Ñ ÛàÔ ÌØÌ àô, ÌÑ ÒÌÙÌ ÌÔà ÖÔ ÛÖÜ ÛÖÜÚ ÛØÌ Ú Ô ÔàÙÛ Ú Ñ ÜÛÖ ØÖÙ Òˇ Ô ÌÜ ØÌ àú ÓÌÛ Ø Ù ÛÖÜÚ. ÝÖÜ Ì ÑÒ Ô Ô Û Ô ÑÌÝ Ò Ô ÛÖÜÚ, Ö `ÌÉ. ÔÌ ÔàÙÌ Û Ô Ñ ˇ ÌØàÓÌ Ô ÌÜÞ Û Ú ß À¾ ` ` - ` ¾ˆý ÙÛ ÛØ ÌÑÒÌÑÛ ÓÌ Ò Û Ú ÞÖØà Ú ÛÖÜ ÌÕ ÖÜ ÞÖØÖÜ Ñ Ó ˇ ÛàÔ Û Ú Ü ÔÛ Ô Ú»ÖÜÙ Ñ Ú ÙÛÖÜÚ: 1. Ù ÒÌ ÖÔ Ò Ó Ñ 2. ÌàØ ÖÔ Ù ØÖÔ 3. Ù ÒÌ ÖÔ Ø ˇ Ô ÙÖ ÖÜÒÖÔ, ÙÛ ÙÜÔÌ ÞÌ Ö `ÌÉ. Ì Ñ ÓÌ Û Ô ßÛØ ÞÖÑÖÜØ ý Ñ ÝÖÜ Ö Ñ ˇÌ Ô Ú Ì ÒÌ ÓÌØ ÑÌ Ú Ø ÓÓÌ Ú Ö ÛÖÔ ÖÙÛÖÒÖ, Ö `ÌÉ. ÔÌÝàÔ ÙÌ: ß Õ Ö ý ÛØÌ Ú ÝÖØÌ Ú, Ó Ñ Ö ÙÛÖ Ñ Ö ÞÖØÖÚ ÛàÔ ß ÒÛàÔ. ÛÙ Ì Ò ÕÌ Ó Ó ÑØ ÙÌÓÔ ÛÌÒÌÛ. `ÛÖ ÛÌ ÒÖÚ ÙÛÖ Ø ÝÌ Ö ÛÖÜ ÌØÖÜ Ì ÔÌ ÌÕ àù Ú.. Ò ÞÖÚ /ÔÛ Ú Û Ú `ÞÖÒ Ú Ü.»ÖÜÙ Ñ Ú Û Ú» ÛØÖ ÖÒÌàÚ Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Καλή επιτυχία! Τελείωσαν τη Δευτέρα 5 Ιουνίου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τον κύριο όγκο των υποψηφίων, με την εξέταση στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Ως τη Δευτέρα 11 Ιουνίου θα συνεχιστούν οι εξετάσεις των υποψηφίων από τα ΕΠΑΛ. Στις 15 Ιουνίου αρχίζουν και οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα αποτελέσματα των υποψηφίων και επίτευξη των στόχων τους και συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθειά τους! Μ.Μπ. Να καθαριστούν! Ιδιαίτερα προβληματική είναι η κατάσταση των χώρων πρασίνου μέσα κι έξω απ τα σχολεία. Εντός των προαυλίων όπου υπάρχουν χώροι με δέντρα και φυτά είναι παραμελημένοιο, γεμάτοι ξερόχορτα, αλλά και εκτός, όσα παρτέρια ή χώροι πρασίνου υπάρχουν είναι, επίσης, πνιγμένοι στα ξερά αγριόχορτα και τα σκουπίδια. Κατανοούμε τα προβλήματα από την έλλειψη προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, αλλά θα έπρεπε να υπάρξει μέριμνα και για τους χώρους αυτούς, ώστε σιγά-σιγά με πρόγραμμα και οργάνωση να καθαριστούν και να φροντιστούν. Τα περισσότερα προβλήματα παρουσιάζονται σε σχολεία σε περιοχές μακριά από το κέντρο ή κεντρικά σημεία της πόλης. Και σίγουρα δεν είναι εικόνα που πρέπει να αντικρίζουν οι μαθητές των σχολείων μας! Μ.Μπ. Πάλι καλά! Αλλά δεν... αρκεί! Πάλι καλά που υπάρχουν και οι Παγκόσμιες ημέρες, όπως πρόσφατα η 5η Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, για να θυμόμαστε και να κάνουμε κάποια δράση, τιμής ένεκεν! Αν και δεν αρκεί μια δράση. Χρειάζεται μεγαλύτερη κινητοποίηση των συλλόγων που έχουν ως σκοπό στην προστασία του περιβάλλοντος και συχνές δράσεις μέσα στην πόλη. Βεβαίως, θα σκεφτεί κάποιος ότι εν μέσω οικονομικής κρίσης, φτώχειας και μνημονίων δε μένει μυαλό και όρεξη για το περιβάλλον. Εν μέρει σωστό, αλλά το ένα δεν πρέπει να αποκλείει το άλλο, και ειδικά όταν μιλάμε για το «σπίτι» που θα «φιλοξενήσει» και τις επόμενες γενιές, το οποίο πρέπει να είναι καθαρό και φιλικό προς τα παιδιά μας! Θα μπορούσαν οι αρμόδιοι του Δήμου σε συνεργασία με τις δημοτικές παρατάξεις και με την εθελοντική ομάδα «Φίλοι του Άλσους» να απλώνουν τη δράση σε όλη την πόλη και να οργανωθούν παρεμβάσεις από μικρές ομάδες εθελοντών με δεντροφυτεύσεις, ανθοφυτεύσεις, καθαρισμό και φροντίδα των ήδη υπαρχόντων χώρων πρασίνου! Μ.Μπ. ΤΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ; Μία σε Παγκόσμια κλίμακα επιβολή του Κομμουνισμού, όπως τον ξέρουμε ή έστω, όπως μας τον προτείνει το ΚΚΕ (;) ή η επιβολή με κάποιο τρόπο στους κεφαλαιοκράτες, της αποδοχής ως δίκαιη λύση των δεινών του πλανήτη, ενός κάτω από κανόνες και όρους ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ;;; Σσσ... Μια παύση δευτερολέπτων παρακαλώ για... περίσκεψη και συνεχίζουμε! Εγώ θα ψήφιζα ασυζητητί ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ!!! Και μάλιστα; Υπό το πρίσμα και την εκδοχή, μιας Παγκόσμιας Συμφωνίας Κυρίων! Όχι απαραιτήτως μιας Παγκόσμιας Κεντρικής Διακυβέρνησης, αλλά, μιας Παγκόσμιας Εγγυήτριας Δύναμης Απονομής Δικαίου!!! Γι αυτό θα αρκούσε -πιστέψτε με- ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΘΕΣΗ! Ώστε να ναι όοοολες οι χώρες του Πλανήτη μας, κάτι ΣΑΝ τους νομούς (και τα διαμερίσματα) μιας μικρογραφίας του ελληνικού κράτους, όπως ήδη το γνωρίζουμε!!! Μια κεντρική πολυπρόσωπη (ώστε να εκπροσωπούνται ει δυνατόν περισσότερες κοινωνικές τάξεις και επαγγέλματα) εξουσία, η οποία θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με κράτη (νομαρχίες) και κατά τόπους κυβερνήσεις (βλέπε: Νομάρχες, Δημάρχους, Κοινοτάρες κ.λπ.)! Έτσι! Αφού ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ όλα τα επί μέρους θέματα, θα καθορίζεται ΚΕ- ΝΤΡΙΚΑ το ίδιο επίπεδο μισθών στο κράτος ας πούμε «Έβρος», όσο και στο κράτος πάλι ας πούμε «Χανίων» Κρήτης!!! Όχι, άλλοι μισθοί στο «Ρέθυμνο» κι άλλοι στον νομό (κράτος) «Ιωαννίνων» για ίδια παροχή υπηρεσίας! Ή για την ίδια ποσότητα γεωργικών προϊόντων! Ίδιο κόστος παντού!!! Επίσης, όχι άλλα προνόμια στην περίθαλψη και όρια συνταξιοδοτήσεων, στη Βόρειο Κορέα ή Βιετνάμ, και άλλα στη Φινλανδία ή Γερμανία!!! Γιατί όντως! ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝ- ΘΡΩΠΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, αλλά; ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ!!! Που σημαίνει; Πλήρης εφαρμογή του ρητού: «Να μην κάνεις στον άλλον, αυτό που ΔΕΝ θα θελες να κάνουν οι άλλοι σ εσένα»!!! ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ!!! Και τίποτ άλλο!!! Μ.Κ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ... υπάρχει κι άλλη... «ΟΥΤΟΠΙΚΗ ΛΥΣΗ»!!! Αυτή της απόλυτης εσωτερικής μετανάστευσης ή... Ειρηνικής και Εθελοντικής Ανταλλαγής Πληθυσμών!!! (Επιστρατεύστε την φαντασία σας παρακαλώ). Θα μπορούσε -ποιητική αδεία πάντα- να γίνει σε κάθε χώρα, σύμφωνα με τον αριθμό των κομματικών απόψεων, αλλά και της Γεωγραφικής ιδιομορφίας των! Π.χ. και παρακαλώ σας, δείτε το ως... ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ κι όχι... κατά κυριολεξία! Στην Ελλάδα για παράδειγμα, έχουμε τις εξής εμφανείς πολιτικές τάσεις! Πολύ Δεξιά! Δεξιά! Κεντρώα ας πούμε ΠΑΣΟΚ! Και Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και την Αριστερά του ΚΚΕ!!! Λοιπόν! Προτείνω! (το επαναλαμβάνω: ΠΡΟ-ΤΕΙ-ΝΩ!!! Προς άρσιν κάθε παρεξήγησης! Είπαμε: Έτσι για να γίνει... κουβέντα στα καφενεία που... με διαβάζουνε!!!) Το μεν ΠΑΣΟΚ σύσσωμο, να μετανάστευε οικειοθελώς και να καταλάβει όοοολη την Κρήτη! Το χωράει και... περισσεύει! Ειδικά τώρα! Η Ν.Δ.; Θα παρακαλούσα να... καταλάμβανε τον χώρο Πελοποννήσου άντε και Θεσσαλικού κάμπου ως... πολυπληθέστερη! Ειδικά τώρα! Το ξαναλέω! Το δε ΚΚΕ ας πάγαινε στην πανέμορφη Ήπειρο και ο ΣΥ- ΡΙΖΑ παρακαλώ, ας μετακόμιζε συν γυναιξί και τέκνοις, σε κοτζάμ Μακεδονία και Θράκη! Αφήνω τα πανέμορφα νησιά μας, στις... άλλες κομματικές συνιστώσες του πολιτικού μας παζλ. Έτσι! Το κάθε εν Ελλάδι κόμμα με τους φανατικούς ψηφοφόρους του, να αποτελεί ένα... αυτόνομο και αυτοδιοίκητο κράτος!!! Αφού η συνύπαρξη και η Δημοκρατία μας κάθεται τόσα χρόνια στον λαιμό σαν βραχνάς, κι αφού μια ζωή, τραβάει ο ένας το χαλί, κάτω απ τα πόδια του άλλου κι αφού επί γενεές γενεών ακούω πως, η μια κυβέρνηση αφήνει στην άλλη που την διαδέχεται, ΚΑ- ΜΕΝΗ ΓΗ!!! Ο.Κ. Ας χωριστούμε στα αντίστοιχα και κατά... απλήν αναλογία (όσον αφορά τις εκτάσεις) ώστε να εφαρμόζουμε για μας και μόνο, αυτά που αποτελούν πιστεύω μας! Κι ας γίνουμε το... θέατρο ευγενούς άμιλλας για τους... τουρίστες (αλλά ΚΑΙ για μας τους ίδιους) διαπιστώνοντας, τις δυνατότητες εν τω γίγνεσθαι κι όχι... στη θεωρία, της εφαρμογής της κάθε ιδεολογίας (!!!) χωρίς αντιπολίτευση!!! 1. (Αυτό βέβαια, δοκιμάστηκε επί χρόνια επί Σοβιετικής Ένωσης και...μάλλον απέτυχε! Εννοώ, την εξαφάνιση με κάθε τρόπο φωνών και κομμάτων αντιπολίτευσης!!! Οπότε,... έχουμε ένα -κακό- προηγούμενο). 2. (Μόνο στην εφαρμογή της... ΟΥΤΟΠΙΚΗΣ περίπτωσης που σας προτείνω, μιλάμε για ΕΘΕ- ΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ιδεολογικών στρατοπέδων). 3. (Άλλωστε, ένα παιχνίδι φαντασίας είναι! Μην κολλάτε...). Αν το καλοσκεφτείτε, θα αποτελούσαμε ίσως, το πιο χρήσιμο εφαρμοζόμενο πείραμα επί γης! Με πολλαπλά οφέλη! Ηρεμία των κατοίκων, λόγω ομογενοποίησης απόψεων, επιθυμιών, στοχεύσεων, επιδιώξεων, κ.λπ., και ΑΜΕΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ!!! Θα ήταν απολύτως εύκολη η ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ενός εκάστου αλλά και του συνόλου, των όσων αποτελούν αυτές τις (κομματικές) ομάδες-κράτη!!! Κυβέρνηση Τσίπρα σε Μακεδονία-Θράκη, κυρίας Παπαρήγα στην Ήπειρο, Σαμαρά σε Θεσσαλο-Πελοπόννησο και Βενιζέλου στη λεβεντομάνα Κρήτη! Τι όμορφο για να ναι αληθινό, ρε γαμώτο!!! Τι όμορφο!!! Σαν όνειρο... θερινής νυχτός!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ως Όμηρος της ξέφρενης φαντασίας μου, που... ο γιατρός μου πρότεινε να την... μοιράζομαι που και που, για... να εκτονώνομαι!!! Κι αυτό κάνω! Με την... άδειά σας! Μη με... (παρ)εξηγείτε!!! ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Το διάστημα αυτό εκατοντάδες λαϊκές οικογένειες θα αντιμετωπίσουν άμεσα οξυμένο πρόβλημα με τη μείωση των θέσεων στους παιδικούς σταθμούς σε όλους τους Δήμους της χώρας και των μεγάλων αστικών κέντρων, ως αποτέλεσμα της δραστικής μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης προς την Τοπική Διοίκηση κατ εφαρμογή των μνημονίων και της δανειακής σύμβασης, του Καλλικράτη, και των απολύσεων των συμβασιούχων. Στο Δήμο του Περιστερίου, με πρόσχημα την ακαταλληλότητα των κτιρίων και τη μέθοδο της συγχώνευσης έχουν ήδη κλείσει 3 παιδικοί σταθμοί. Τώρα μεθοδεύεται το κλείσιμο τουλάχιστον ενός ακόμη (πρώην ΙΒΣΑ) ενώ μεθοδεύεται το κλείσιμο άλλων δύο. Οι σταθμοί έμεναν επί σειρά ετών σε άθλια κατάσταση και με υψηλά ενοίκια για να κερδοφορούν οι ιδιώτες μέχρι να τους κλείσει η Διοίκηση, επικαλούμενη την κατάσταση που η ίδια δημιούργησε και τον Καλλικράτη που και η ίδια ψήφησε. Επιπλέον μεθοδεύεται μείωση του προσωπικού με τη λήξη των συμβάσεων 23 εργαζομένων με σύμβαση 11μηνη μέσα στον Ιούλη ενώ ήδη από πέρυσι υπήρχαν 50 κενές οργανικές θέσεις και στο διάστημα αυτό συνταξιοδοτήθηκαν αρκετοί εργαζόμενοι. Η Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα Περιστερίου υπερασπίζεται το δικαίωμα κάθε εργατικής λαϊκής οικογένειας να είναι τα παιδιά της σε παιδικούς σταθμούς, χωρίς καμία πληρωμή. Οι παιδικοί σταθμοί να στεγάζονται σε κατάλληλα κτίρια, να είναι στελεχωμένοι με έμπειρο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, καλά αμειβόμενο και με σταθερές εργασιακές σχέσεις. Καλεί τους εργαζόμενους, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς της πόλης να αγωνιστούν, ώστε άμεσα να μην κλείσει κανένας παιδικός σταθμός και να δημιουργηθούν νέοι, ώστε να καλυφθούν όλες οι λαϊκές ανάγκες. Να μην απολυθεί κανένας συμβασιούχος εργαζόμενος στους παιδικούς σταθμούς και να μονιμοποιηθούν χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να καταργηθούν οι πληρωμές. Τα καθημερινά οξυμμένα προβλήματα των λαϊκών οικογενειών, όπως αυτό της έλλειψης βρεφονηπιακών σταθμών και της πληρωμής τροφείων, να αντιμετωπιστούν με ενιαίο πλαίσιο αιτημάτων που θέτει στο επίκεντρο της δράσης τη μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα και την αποκλειστικά δημόσια υγεία και παιδεία. Την υπεράσπιση και διεύρυνση των κατακτήσεων του εργαζόμενου λαού μέχρι την οριστική λύση που θα προκύψει όταν γίνει ο λαός ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει.

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012 Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αθήνας επεσήμανε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2012, έργα με στόχο την βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος της Δυτικής Αθήνας: «Η 5 η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον. Είναι σαφές ότι η προστασία του περιβάλλοντος, η οικολογία, το πράσινο, η βιοποικιλότητα είναι κρίσιμης σημασίας για τον άνθρωπο και το μέλλον του. Ειδικά στην εποχή μας, όπου η ένταση της αστικοποίησης, η τσιμεντοποίηση των πόλεων, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η κάθε είδους ρύπανση έχουν διαμορφώσει νέες συνθήκες σε σχέση με το παρελθόν. Η προστασία, όμως, του φυσικού περιβάλλοντος δεν είναι μια συγκυριακή ή εποχική διαδικασία. Είναι μια συνεχής διαδικασία. Είναι η ποιότητα ζωής. Είναι το μέλλον. Στη Δυτική Αθήνα καταβάλαμε κάθε προσπάθεια με πρωτοβουλίες, δράσεις και έργα, στο μέτρο που επιτρέπει η συγκυρία, για να βελτιώσουμε το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 5 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος Σε αυτό, ακριβώς, το πλαίσιο εντάσσονται τα παρακάτω έργα συνολικής δαπάνης που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό 2012 της Περιφέρειας Αττικής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αθήνας: 1. Ανάπλαση της Λεωφόρου Θηβών με στοιχεία βιοκλιματικού χαρακτήρα Δήμου Αιγάλεω. 2. Κλειστό κολυμβητήριο και γυμναστήριο και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, Δήμου Αγ. Αναργύρων Καματερού. 3. Ανάπλαση και αναβάθμιση περιοχών, Δήμου Αγ. Βαρβάρας. 4. Ανάπλαση των οδών Προύσης, Μ. Αντύπα & Αγ. Βαρβάρας στους Δήμους Αιγάλεω και Αγ. Βαρβάρας. 5. Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων και επανάχρηση πρώην 20 ου Δημοτικού Σχολείου σε χώρους πρασίνου, Δήμου Ιλίου. 6. Ανάπλαση-Δημιουργία ποδηλατοδρόμου και διασφάλιση προσβασιμότητας επί της οδού Θηβών (Ιδομενέως έως Αγ. Νικολάου), Δήμου Ιλίου. 7. Ανακατασκευή πλατείας Ρίμινι και διαμόρφωση οδού Παναγούλη, Δήμου Ιλίου. 8. Διαμόρφωση πάρκου ιστορικής μνήμης στο στρατόπεδο Δ. Χαϊδαρίου. 9. Αγωγοί ομβρίων (οδών Λασκαράτου, Ρ. Φεραίου, Μ. Ασίας, Μυστρά, Δάφνης, Αιμιλίας) Δήμου Αγ. Αναργύρων Καματερού. 10. Συμπλήρωση δικτύων αγωγών ομβρίων Δήμου Αγ. Βαρβάρας. 11. Ενίσχυση αστικού πρασίνου στην περιοχή των οδών Ορυζομύλων και Λυκαβητού, Δήμου Αγ. Βαρβάρας. 12. Αποκατάσταση δασικής βλάστησης Συμπληρωματικές καλλιεργητικές φυτεύσεις στο Ποικίλο Όρος (περιοχή Ι, Κ, Λ ). 13. Αγωγοί ομβρίων (Ανθούπολη, Άσπρα Χώματα, Νέα Ζωή, Λόφος Αξιωματικών) Δήμου Περιστερίου. ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Και επιπλέον πρόσφατο έργο είναι η ολοκλήρωση του Άλσους Περιστερίου με τον συμβολικό τίτλο«άλσος-οικογένεια-ζωή» που ξεκίνησε τον Μάρτιο Έργο πνοής, έκτασης περίπου 28 στρεμμάτων, αποτελεί πραγματική όαση για τους πολίτες κάθε ηλικίας της Δυτικής Αθήνας. Διαθέτει πράσινες διαδρομές, σύγχρονες εγκαταστάσεις, υπαίθριο γυμναστήριο, παιδική χαρά, βιβλιοθήκη, υπαίθριο κουκλοθέατρο. Η ανάπλαση του έργου χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από την Περιφέρεια Αττικής με το ποσό των , (την τεχνική επίβλεψη είχε ο Δήμος Περιστερίου)». ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας Κώστας Παπαντωνίου δήλωσε σχετικά:«το όραμα για ένα έργο πνοής για την πόλη και τους δημότες του Περιστερίου όπως είναι η ανάπλαση του Άλσους έγινε πραγματικότητα. Είναι ένα έργο που αγκάλιασε και στηρίζει ο Περιστεριώτικος λαός, έργο κοινωνικής υποδομής που έγινε με τη συνεργασία και συνεννόηση του α και β βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η υπευθυνότητα και η συνέπεια για την ολοκλήρωση του έργου αποτελεί παράδειγμα.» Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης τόνισε:«πριν από λίγες ημέρες άνοιξε τις πόρτες το νέο ανακαινισμένο Άλσος της πόλης μας. Το όραμα έγινε πραγματικότητα. Η μεγαλύτερη«πράσινη γειτονιά» στον Δήμο Περιστερίου είναι γεγονός. Εκατοντάδες νέα δέντρα υψηλής βλάστησης και χιλιάδες θάμνοι και αρωματικά φυτά, προστέθηκαν στο νέο Άλσος. Αναμφισβήτητα, είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική παρέμβαση των τελευταίων χρόνων στο Περιστέρι, ένας«πνεύμονας ζωής», αναπνοής και περιπάτου, για όλη την Οικογένεια. Και πρόσθεσε:«η δημιουργία αυτού του ιδιαίτερα ξεχωριστού περιβαλλοντικού έργου, δεν θα είχε πραγματοποιηθεί αν δεν την είχε στηρίξει εξ ολοκλήρου οικονομικά, ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει με πράξεις και όχι με λόγια ότι στέκεται πάντα δίπλα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό, τον οποίο και ευχαριστούμε». ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΛΣΟΣ ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Σαράντα χρόνια από την καθιέρωσή της η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, μοιάζει περισσότερο από ποτέ αναγκαία για να θυμίζει σε όλους τις κλιματικές αλλαγές και τις αρνητικές τους επιπτώσεις στη ζωή μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, δεν ασχολήθηκαν σοβαρά με το περιβάλλον από το οποίο εξαρτάται ολοκληρωτικά η ζωή. Δεν το προστάτεψαν και δεν διαφύλαξαν τους πόρους του κάνοντας αλόγιστη χρήση, σαν να μην επρόκειτο να το παραδώσουν στις επόμενες γενιές, τουλάχιστον έτσι όπως το πήραν. Σιγά-σιγά όμως με τις καθημερινές προσπάθειες και την ευαισθητοποίηση ορισμένων ανθρώπων, αλλά και με την ενημέρωση, η συμπεριφορά μας προς το περιβάλλον αρχίζει ν αλλάζει. Όσα όμως γίνονται εξακολουθούν να είναι λίγα μπροστά στις καταστροφές που υφίσταται καθημερινά το περιβάλλον και χρειάζονται να γίνουν ακόμη περισσότερα. Χρειάζεται συλλογική δουλειά από μικρούς και μεγάλους για την προστασία του πλανήτη και την εξοικονόμηση των πόρων που θα δώσουν ζωή στις νέες γενιές. Ο Δήμος Περιστερίου στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος διοργάνωσε πολύχρωμες και δημιουργικές δράσεις μέσα στο χώρο του νέου Άλσους. Γεωπόνοι του Δήμου ευγενικά και πρόθυμα έδιναν συμβουλές στους επισκέπτες και φίλους του Άλσους για φυτά και Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Β. Λώλος με τους γεωπόνους του Δήμου Μ. Χρόνη και Κ. Μίχα Ο αντιδήμαρχος Τ. Θεοδωράκος, η Μ. Ευαγγελίου με μέλη της ΕΟΠΠ (Εθελοντική Ομάδα Πολιτών Περιστερίου) πούρα - δώρα - αξεσουάρ - είδη καπνιστού κήπους, πολύ χρήσιμες στη συγκεκριμένη εποχή όπου φυτά και λουλούδια είναι στην καλύτερη ανθοφορία τους. Παράλληλα εθελοντές του Άλσους Περιστερίου είχαν αναλάβει να ενημερώσουν τους μικρούς επισκέπτες, μέσα από παραμύθια και τραγούδια, για τη μεγάλη σημασία που έχει στη ζωή μας η ανακύκλωση και η προστασία του περιβάλλοντος. Τα παιδιά με πολύ χαρά και κέφι συμμετείχαν στις δράσεις, που ήταν γι αυτά ένα διασκεδαστικό παιχνίδι. Μερικά μεγαλύτερα επισκέφθηκαν και τους πάγκους των Γεωπόνων οι οποίοι τους πρόσφεραν σποράκια φακής σε κεσεδάκια με βαμβάκι, τα οποία Η Μ. Ευαγγελίου, διαμερισματική σύμβουλος, εθελόντρια στην ομάδα Φίλων του Άλσους σε λίγο διάστημα θα πρασίνιζαν και θα στόλιζαν το σπίτι τους. Όσοι βρέθηκαν στο χώρο των δράσεων είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και χρήσιμες συμβουλές για πυρόσβεση από μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτών Περιστερίου. Ένα σύγχρονο spa στο κέντρο του Περιστερίου Παραδοσιακές και σύγχρονες θεραπείες σε τιμές προσιτές σε όλους...! Μια όαση χαλάρωσης και αναζωογόνησης Ένας χώρος ευεξίας, υγείας, αποτοξίνωσης, χαλάρωσης, ομορφιάς που παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας Διεύθυνση: Κνωσσού 6 Τηλέφωνο: Δευτέρα έως Παρασκευή 9 π.μ. - 9 μ.μ. Σάββατο 10 π.μ. - 6 μ.μ.

5 Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ βρίσκονται σε αδιέξοδο, διότι δυσκολεύονται να προμηθευτούν τα φάρμακά τους: οι φαρμακοποιοί έχουν σταματήσει να χορηγούν με πίστωση τα φάρμακα και οι ασφαλισμένοι δεν μπορούν να τα αγοράσουν λόγω της οικονομικής τους κατάστασης αλλά και του υψηλού κόστους πολλών σκευασμάτων. Τα δημόσια νοσοκομεία είναι υπό κατάρρευση αφού δεν μπορούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα υλικά για τη νοσηλεία, την περίθαλψη ακόμα και την απλή εξέταση των ασθενών. Χιλιάδες ασφαλισμένοι που πάσχουν από βαριές και χρόνιες παθήσεις (καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς μεταμοσχευμένοι, ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας κ.ά.), ζουν με την καθημερινή αγωνία εύρεσης του απαραίτητου για την ασθένειά τους σκευάσματος. Από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ σε φαρμακείο, αναζητούν οι ασθενείς και οι ασφαλισμένοι τα φάρμακα που είναι αναγκαία για την ομαλή εξέλιξη της θεραπείας τους, με τους βαρύτερα νοσούντες να αγωνιούν και για την ίδια τους τη ζωή. Ο υπηρεσιακός αρμόδιος υπουργός κ. Χρήστος Κίττας πέτυχε συμφωνία με εκπροσώπους φαρμακευτικών εταιρειών, οι οποίοι από την Τρίτη 5 Ιουνίου, άρχισαν να προμηθεύουν τα νοσοκομεία με φάρμακα για τον καρκίνο κι άλλα σοβαρά ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις των Κ.Α.Π.Η. του μηνός Ιουνίου, που μεταξύ των άλλων είναι: Παρασκευή 8 Ιουνίου π.μ. Ομιλία του παθολόγου Ιατρού Θ. Κοντοβαζαινίτη με θέμα «Καρδιοπάθειες & αιτίες που τις προκαλούν» Δευτέρα 11 Ιουνίου μ.μ. Εορταστική εκδήλωση στο Άλσος Περιστερίου, σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο Περιστερίου για το καλοκαίρι 5ο Κ.Α.Π.Η. (Μπουρνάζι) ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κ.Α.Π.Η. Τρίτη 12 Ιουνίου π.μ. Εκδήλωση για το καλοκαίρι 6ο Κ.Α.Π.Η. (Αγ. Τριάδα) Τρίτη 12 Ιουνίου π.μ. Ομιλία από την Ψυχοθεραπεύτρια 3ο Κ.Α.Π.Η. (Βάρναλη) Φώφη Τριγάζη με θέμα «Παρελθόν, παρόν & μέλλον» Τετάρτη 13 Ιουνίου μ.μ. Εκδήλωση για το καλοκαίρι 8ο Κ.Α.Π.Η. (Αγ. Ιερόθεος) Πέμπτη 14 Ιουνίου π.μ. Εκδήλωση για το καλοκαίρι 2ο Κ.Α.Π.Η. (Νέας Ζωής) Παρασκευή 15 Ιουνίου π.μ. Εκδήλωση για το καλοκαίρι 1ο Κ.Α.Π.Η. (Ανθούπολης) Τρίτη 26 Ιουνίου π.μ. Ομιλία της Νοσηλεύτριας με θέμα «Θερμοπληξία και αφυδάτωση» νοσήματα. Η προμήθεια φαρμάκων ομαλοποιείται, ενώ η πληρωμή τους θα γίνεται με την παραγγελία και την παράδοση. Οι ασφαλισμένοι του ΕΟ- ΠΥΥ όμως θα συνεχίσουν να πληρώνουν από την τσέπη τους τα φάρμακά τους, καθώς, παρά την εκταμίευση 200 εκατομμυρίων ευρώ από την κυβέρνηση για την εξόφληση μέρους των 340 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι το χρέος προς τους φαρμακοποιούς, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος επιμένει και απαιτεί την εξόφληση του συνολικού ποσοστού, για να αρχίσει την χορήγηση των φαρμάκων στους ασφαλισμένους. Η οικονομική κρίση που βαθαίνει, αποκαλύπτει όλο το «παγόβουνο», το μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης του δημόσιου συστήματος υγείας στη χώρα μας. Ως τώρα οι κυβερνήσεις φρόντιζαν να το καλύπτουν, στηρίζοντας τη λειτουργία του σε «δανεικά», σε οικονομικά «κόλπα» και «αλχημείες», όπως μεταφορά κονδυλίων από παροχή σε παροχή. Όμως, παρ όλα τα τεχνάσματα, η «κορυφή του παγόβουνου» αποκαλυπτόταν πού και πού. Θυμόμαστε όλοι τις συχνές στάσεις χορήγησης φαρμάκων από τα φαρμακεία στους ασφαλισμένους με πίστωση, τις εικόνες με τα ράντζα στα νοσοκομεία, τις ατέλειωτες ουρές από νωρίς το πρωί στα ιατρεία του ΙΚΑ, τις εκκλήσεις για παροχή θεραπείας και νοσηλείας από ασθενείς με βαριές παθήσεις 8ο Κ.Α.Π.Η. (Αγ. Ιερόθεος) Στόχος του Δήμου Περιστερίου, είναι να στηρίξει το σύγχρονο Σχολείο συνιστώμενη θεραπεία, έγινε μετάσταση με αποτέλεσμα να χρειάζεται να αντιμετωπίσω εκ νέου ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κινδυνεύω να χάσω τη ζωή μου, αλλά ενώ προσπαθώ να διατηρήσω την ελπίδα και τα όνειρά μου, ενώ καθημερινά παλεύω να είμαι ψυχικά δυνατή για να αντιμετωπίσω τα προβλήματα, έρχονται τώρα να με κάνουν να χάσω την ελπίδα, έρχονται να μου κόψουν το όνειρο. Με ποιο δικαίωμα ο κ. Λοβέρδος μιλάει ενώ είναι ένας από τους υπεύθυνους για την κατάσταση; Με ποιο δικαίωμα δηλώνει ότι κάποιοι πρέπει και να πεθάνουν; Πώς λέει ότι το πρόβλημα προκλήθηκε επειδή η υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει λύση, επειδή υπάρχει ακυβερνησία; Εμείς ξέρουμε τι συμβαίνει χρόνια τώρα, εμείς που ζούμε καθημερινά με την αγωνία της επιβίωσης», τόνισε με οργή η Αναστασία και συνέχισε: «Από πέρσι αρχίσαμε να βλέπουμε τα πρώτα προβλήματα στη νοσηλεία μας, όταν δεν υπήρχαν τα απαραίτητα υλικά στα νοσοκομεία για τη χορήγηση των φαρμάκων μας. Για τη χημειοθεραπεία δεν υπήρχαν οι κατάλληλες βελόνες για την είσοδο του συστήματος χορήγησης του φαρμάκου και με τρυπούσαν είκοσι φορές με άλλες βελόνες, ώστε να επιτευχθεί η χορήγηση. Εδώ και τρεις μήνες άρχισαν να μου λένε ότι τα φάρμακα που απαιτούνται, για τη θεραπεία μου, δεν υπάρχουν. Αναζήτησα στα ογκολογικά νοσοκομεία τα φάρμακα χωρίς αποτέλεσμα. «Αν έχεις να τα πληρώσεις μπορείς να τα πάρεις από (συνέχεια στη σελίδα 8) τονίζει ο αντιδήμαρχος Παιδείας Θεόδωρος Αρβανίτης Σχετικά με την ανακοίνωση στον τοπικό Τύπο για τα προβλήματα των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έτσι όπως έχουν καταγραφεί από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών «Έλλη Αλεξίου», ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Θεόδωρος Αρβανίτης παρατηρεί και ξεκαθαρίζει τα εξής: «Ο Δήμος Περιστερίου στα πλαίσια των δυνατοτήτων που καθορίζονται από την χρηματοδότηση για την συντήρηση των Σχολείων, κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες που ανακύπτουν σχεδόν καθημερινά. Το κτιριακό στην πόλη μας είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο και μόνο ένα Δημοτικό Σχολείο -το 28 ο - είναι σε ενοικιαζόμενο κτίριο. Για το συγκεκριμένο σχολείο υπάρχει η κ.λπ. Ώσπου ήρθε η οικονομική κρίση να εμφανίσει την πραγματική εικόνα της δημόσιας υγείας, να αποκαλύψει την απαξίωσή της από τις πολιτικές των κυβερνήσεων που κυβέρνησαν τα τελευταία σαράντα χρόνια τη χώρα. Γεγονός που ακούσαμε να παραδέχονται και να ομολογούν εκπρόσωποι των κομμάτων που κυβέρνησαν, υποψήφιοι για τη νέα κυβέρνηση, σε τραπέζια προεκλογικών συζητήσεων. «Έγιναν λάθος επιλογές, ακολουθήθηκαν λάθος τακτικές» και άλλα τέτοια απολογητικά λόγια ακούγονται στην προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα: πώς το αυτονόητο, το δικαίωμα δηλαδή του πολίτη στην υγεία, στα νοσήλεια και στα φάρμακα, καταπατήθηκε, πώς το δημόσιο και δωρεάν αγαθό, για το οποίο οι εργαζόμενοι πληρώνουν κάθε μήνα με τις εισφορές τους, έγινε αντικείμενο εμπορεύματος και κερδοσκοπίας, πώς τα αποθέματα των ασφαλιστικών ταμείων καταληστεύτηκαν και έπεσαν «θύματα» των τοξικών ομολόγων. Και το σπουδαιότερο γιατί το κράτος δεν αποδίδει το δικό του μερίδιο που οφείλει προς τα Ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ εδώ και πολλά χρόνια. Το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται, λοιπόν, σε ένα φαύλο κύκλο χρεών, που έχει ξεκινήσει από τη στιγμή ακόμη της γέννησής του. Και σήμερα ο ΕΟΠΥΥ οφείλει πάνω από 3 δισ. ευρώ σε όλους τους παρόχους (φαρμακοποιούς, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, ΕΣΥ και γιατρούς), τα οποία δεν μπορεί να εξοφλήσει. Η ταλαιπωρία και η απόγνωση των χιλιάδων ασθενών και ασφαλισμένων βρίσκεται στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι σημερινό. Και δεν εξαρτάται, βεβαίως, από τη μη διακυβέρνηση της χώρας που σημαίνει τη μη απορρόφηση της δόσης του δανείου, που σημαίνει ότι πάλι χρειαζόμαστε δανεικά. Το πρόβλημα δε θα λυθεί αν δεν ψάξουμε να διορθώσουμε τις αιτίες που προκαλούν τη συχνή «ασφυξία» στο σύστημα: την κερδοσκοπία των φαρμακευτικών εταιρειών και εμπλεκομένων στη διακίνηση φαρμάκων, τη μη απόδοση των οφειλομένων από το κράτος προς το σύστημα, την προώθηση των κονδυλίων που προορίζονται για την υγεία για την κάλυψη άλλων οικονομικών «κενών», τα οποία δημιουργήθηκαν από την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος. Αν αυτά δεν αντιμετωπιστούν πάλι η δημόσια υγεία θα μπει στην εντατική και πάλι οι ασφαλισμένοι θα είναι σε απόγνωση. Μας κόβουν την ελπίδα, τα όνειρα, τη ζωή! «Η ταλαιπωρία μας δεν είναι τωρινό πρόβλημα» δήλωσε αποκλειστικά στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» η Αναστασία Δ. (τα στοιχεία της είναι στη διάθεση της εφημερίδας μας) η νεαρή συμπολίτισσά μας, που παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «Έθνος», απ την οποία ξεκίνησε η δημοσιοποίηση του θέματος. «Διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού πριν από 3 χρόνια, ο οποίος προχώρησε κάνοντας μετάσταση στα οστά. Έχω κάνει δυο μαστεκτομές και, ενώ ακολούθησα την υπ αριθμ.140/ απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ορίζεται τιμή μονάδος για την αγορά οικοπέδου. Επίσης υπάρχει η υπ αριθμ.1425/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία καθορίζεται η τελική τιμή μονάδος σε 650 /τ.μ. για την εδαφική έκταση του οικοπέδου και 200 /τ.μ. για τα υπάρχοντα κτίσματα. Πρέπει να τονιστεί τέλος ότι εντός του Ιουνίου το θέμα θα τεθεί σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Σ.Κ., με δεδομένο ότι η προθεσμία για την αγορά του οικοπέδου λήγει στο τέλος Αυγούστου Τα σχολικά κτίρια στο Δήμο μας, στην πλειοψηφία τους, παρουσιάζουν ικανοποιητική εικόνα. Υπάρχουν βέβαια ελλείψεις που αφορούν τον εξοπλισμό κάθε είδους όμως και στον τομέα αυτό υπάρχει συνεχής βελτίωση. Στόχος του Δήμου Περιστερίου, παρά τα γενικότερα προβλήματα της χώρας μας, είναι να στηρίξει το σύγχρονο Σχολείο. Βέβαια κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες τα βήματα είναι πράγματι αργά. Συγκεκριμένα η τακτική επιχορήγηση (2 η Δόση 2012) έχει καθυστερήσει αρκετά με αποτέλεσμα να δυσκολεύει η υλοποίηση του προγραμματισμού μας. Όσον αφορά στη λειτουργία της Δ.Ε.Π., πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, δίνεται πάντοτε ο λόγος σε όλες τις φωνές της Εκπαιδευτικής Κοινότητας στην πόλη μας. Συγκεκριμένα με τις αποφάσεις της μέχρι σήμερα έχει συμβάλλει στη δίκαιη κατανομή της επιχορήγησης, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των Σχολείων. Τέλος πρέπει να καταστεί σαφές ότι η διεκδίκηση περισσοτέρων κονδυλίων για την εκπαίδευση, δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα πλαίσια ενός οργάνου, αλλά είναι γενικότερο ζήτημα που αφορά τα περιφερειακά και κεντρικά όργανα της Αυτοδιοίκησης».

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

www. korydallos.gr ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 10 με το μέλλον

www. korydallos.gr ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 10 με το μέλλον www. korydallos.gr ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 10 Ανοιχτή γραμμή με το μέλλον Σε εξέλιξη η κατεδάφιση των γυναικείων φυλακών σελ.4 8ο Νηπιαγωγείο: Έτοιμο το πρώτο «πράσινο»

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση 10% στα δημοτικά τέλη

Μείωση 10% στα δημοτικά τέλη E B Δ O M A Δ I A I A E Φ H M E P I Δ A Γ N Ω M Η Σ Α Α Γ M E P I Δ A ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «Πριν να γεννηθώ» της Εύας Σολδάτου από τη Γωγώ Ατζολετάκη σελ. 30 Παραστάσεις Καραγκιόζη

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνές. Επεκτείνεται η ΔΗ.ΚΕ.Α λόγω μεγάλης προσέλευσης κόσμου. Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 n Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 167-0,02 Λεπτά

Αχαρνές. Επεκτείνεται η ΔΗ.ΚΕ.Α λόγω μεγάλης προσέλευσης κόσμου. Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 n Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 167-0,02 Λεπτά Αχαρνές ΔΗ.ΦΑ: στο πλευρό παιδιών και ηλικιωμένων n σελ. 18 Αχαρνές Επεκτείνεται η ΔΗ.ΚΕ.Α λόγω μεγάλης προσέλευσης κόσμου Κερδίζει τη «μάχη» για τα σχολεία ο δήμος Φυλής n σελ. 110 n σελ. 6 συγχρονοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρώτος Δημόσιος Απολογισμός της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Ο.Κ.Α.Π.Α. Απολογισμός. Στέλιος Κυριακίδης: Ένας Αλησμόνητος Έλληνας ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.

Ο Πρώτος Δημόσιος Απολογισμός της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Ο.Κ.Α.Π.Α. Απολογισμός. Στέλιος Κυριακίδης: Ένας Αλησμόνητος Έλληνας ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. Τεύχος 6 Ο Πρώτος Δημόσιος Απολογισμός της σημερινής Δημοτικής Αρχής Ο.Κ.Α.Π.Α. Απολογισμός ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. Ομάδες & Εργαστήρια Συμβουλευτικής Στέλιος Κυριακίδης: Ένας Αλησμόνητος Έλληνας Τεύχος #6 editorial

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2015 - Φύλλο 4-1ος χρόνος

Απρίλιος 2015 - Φύλλο 4-1ος χρόνος Με την υποστήριξη των Απρίλιος 2015 - Φύλλο 4-1ος χρόνος Συμμαχία Αγώνας για τα Τουρκοβούνια σελ.18 Για ένα νέο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων Στον εισαγγελέα στέλνει την υπόθεση του νεκροταφείου ο Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων. Eπιασε ταβάνι η ανεργία. σε Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ.

Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων. Eπιασε ταβάνι η ανεργία. σε Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. 13 Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων 106 Kωδικός 2672 Εβδομαδιαία αδέσμευτη εφημερίδα της Ηπείρου 13 Δεκεμβρίου 2013 - Έτος ίδρυσης 1964 - Περίοδος Γ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 17 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17:00 ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2015 - Φύλλο 5-1ος χρόνος

Ιούνιος 2015 - Φύλλο 5-1ος χρόνος Με την υποστήριξη των Ιούνιος 2015 - Φύλλο 5-1ος χρόνος Athens Pride 2015: Η Αθήνα πήρε θέση σελ.22 Απλή τρέλα Τη μισή... Νέα Ιωνία διεκδικεί η διαχρονική γραφειοκρατία του ελληνικού Δημοσίου Φιλαδέλφεια/Χαλκηδόνα:

Διαβάστε περισσότερα

Νέα σκληρά μέτρα ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Νέα σκληρά μέτρα ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 261 ΤΙΜΗ 0,10 Νέα σκληρά μέτρα ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Σκληρά - τα σκληρότερα ίσως, μέχρι στιγμής! - μέτρα στυγνής

Διαβάστε περισσότερα