ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Πρωτάθληµα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 2015 Κατηγορίες ORCi - ORC CLUB Προκήρυξη και Οδηγίες Πλου

2 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ORCi - ORC CLUB 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΝΑΟΚΘ, Μικρό Έµβολο, Καλαµαριά Θεσ/νίκη, τηλ , fax : ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΣΤΙΟ ΡΟΜΙΩΝ Οι ιστιοδροµίες του Πρωταθλήµατος θα διεξαχθούν στον Κόλπο του Θερµαϊκού και της Θεσσαλονίκης. 4. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4.1 ικαίωµα συµµετοχής έχουν όσα σκάφη έχουν επίσηµο πιστοποιητικό καταµέτρησης κατά ORCi, ORC Club της E.A.Θ - Ε.Ι.Ο (συµµετοχή στο πρωτάθληµα ή σε κάθε αγώνα χωριστά ), έκδοσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους παρακάτω Κανονισµούς, όπως αυτοί ισχύουν, την ηµεροµηνία του αγώνα: Οι ιεθνείς Κανονισµοί Ιστιοδροµιών της ISAF (R.R.S) Ειδικός Κανονισµός Ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης (ISAF Offshore Special Regulations) Οι αγώνες είναι κατηγορίας 5. Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF µε κανάλι επικοινωνίας το 14,16 και 72. Από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, ο ιεθνής Κανονισµός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα (1972) όπως τροποποιήθηκε το Νοέµβριο 1981 αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS. Υπενθυµίζεται ότι στο δίαυλο του λιµένος Θεσσαλονίκης, τα εµπορικά πλοία έχουν προτεραιότητα. Ο Κανονισµός Αγώνων για σκάφη καταµετρηµένα κατά ORCi, ORC Club της ΕΑΘ/Ε.Ι.Ο. του Για την κατηγορία καταµετρηµένων κατά ORC International & ORC Club : 1. Ο ιεθνής Κανόνας ORC International Rating Rule O ιεθνής Κανόνας Καταµέτρησης IMS Rule 2015 µε τους κανονισµούς του. Η παρούσα προκήρυξη του αγώνα και οι τροποποιήσεις της. Οι Οδηγίες Πλου και τροποποιήσεις και ανακοινώσεις αυτών. 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 6.1 Όπως επισυνάπτεται. Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωµα να αναβάλει αγώνα σε περίπτωση ανωτέρας βίας και να διεξαχθεί σε άλλη ηµεροµηνία. 7. ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 7.1 Σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση κατά τη διάρκεια των αγώνων πρέπει να έχουν έγκριση της ΕΑΘ, φωτοαντίγραφο της οποίας πρέπει να κατατεθεί στη Γραµµατεία των Αγώνων.

3 8. ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 8.1 Για το Πρωτάθληµα του ΝΑΟΚΘ, οι δηλώσεις συµµετοχής µε αντίγραφο Έγκυρου πιστοποιητικού Καταµέτρησης Εκδόσεων 2015, θα γίνονται δεκτές µέχρι και τις 13:00 9/5/2015, στα γραφεία του ΝΑΟΚΘ. Σε περίπτωση που κυβερνήτης έχει καταθέσει αίτηση για πιστοποιητικό και δεν έχει εκδοθεί µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία, το σκάφος θα γίνει δεκτό για τους δύο πρώτους αγώνες µε γραπτή δήλωση του κυβερνήτη που θα καταθέσει µαζί µε την δήλωση συµµετοχής. Για τους υπόλοιπους αγώνες θα πρέπει να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταµέτρησης για να γίνει δεκτό. 8.2 Κατά τη συγκέντρωση των κυβερνητών θα υποβάλλεται κατάσταση πληρώµατος στο ειδικό έντυπο που διαθέτει η γραµµατεία και το παράβολο των 10 ανά αγώνα. 8.3 Η δήλωση συµµετοχής δηλώνει την γνώση και την αποδοχή του κυβερνήτη, ιδιοκτήτη, εντεταλµένου εκπροσώπου και αγωνιζοµένων, όλων των όρων και προϋποθέσεων της Προκήρυξης και των οδηγιών πλου των αγώνων, που είναι αναρτηµένα στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΝΑΟΚΘ. 9. ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 9.1 Ο οργανωτής Όµιλος και η Επιτροπή Αγώνων δεν φέρουν καµία απολύτως ευθύνη για υλική απώλεια, ζηµιά στο σκάφος ή στον εξοπλισµό, σωµατικό τραυµατισµό, ή οτιδήποτε άλλο συµβεί στους αγωνιζόµενους ή τα σκάφη τους πριν, µετά ή και κατά τη διάρκεια του αγώνα, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. 9.2 Οι εντεταλµένοι εκπρόσωποι ή όσοι χειρίζονται τα συµµετέχοντα σκάφη ευθύνονται για κάθε ατύχηµα ή οτιδήποτε άλλο συµβεί στα σκάφη ή στα πληρώµατα. Κατά συνέπεια αυτοί οφείλουν να υπογράψουν τα συµβόλαια για τις σχετικές ολικές ασφάλειες καθώς και τις ασφάλειες έναντι τρίτων. 9.3 Ο κάθε κυβερνήτης έχει την αποκλειστική ευθύνη το κατά πόσο ή όχι θα εκκινήσει ή θα συνεχίσει να αγωνίζεται σύµφωνα µε το Θεµελιώδη Κανόνα 4 RRS(Απόφαση περί Συµµετοχής σε Αγώνα). Ειδικότερα, σηµειώνεται ότι οι αγωνιζόµενοι συµµετέχουν µε δική τους ευθύνη και πλήρη επίγνωση των συνεπειών. 9.4 Είναι αρµοδιότητα του εντεταλµένου εκπροσώπου του σκάφους ή όσων χειρίζονται το σκάφος, να κρίνουν το βαθµό εκπαίδευσης του πληρώµατος του σκάφους, την ένταση του ανέµου, την κατάσταση της θάλασσας και τις µετεωρολογικές προγνώσεις για να λάβουν ή όχι µέρος στους προγραµµατισµένους αγώνες. 9.5 Όλα τα συµµετέχοντα σκάφη οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων και για περίπτωση αγώνων και ο οργανωτής Όµιλος καθώς και η Επιτροπή Αγώνων δεν φέρουν καµµία ευθύνη εάν δεν τους έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως ότι το συµµετέχων σκάφος δεν διαθέτει, ώστε να αποκλειστεί η συµµετοχή του. 9.6 Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόµενοι συµµετέχουν µε αποκλειστικά δική τους ευθύνη. 9.7 Οι διοργανωτές δεν έχουν καµία ευθύνη για ότι συµβεί, κατά τη διάρκεια του αγώνα, σχετικά µε θέµατα ΥΓΕΙΑΣ ή οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου. 9.8 Συστήνεται στους συµµετέχοντες να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική εξέταση. 9.9 Όλοι οι συµµετέχοντες ουσες αγωνίζονται µε δική τους αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι µε ευθύνη των κηδεµόνων τους Αποτελεί ευθύνη των ιδιοκτητών, κυβερνητών, εντεταλµένων εκπροσώπων ή όσων χειρίζονται τα συµµετέχοντα σκάφη να ενηµερώσουν το πλήρωµα που συµµετέχει για τους όρους και προϋποθέσεις της Προκήρυξης και των οδηγιών πλου των αγώνων.

4 9.11 Αποτελεί ευθύνη των ιδιοκτητών, κυβερνητών, εντεταλµένων εκπροσώπων ή όσων χειρίζονται τα συµµετέχοντα σκάφη να έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα του σκάφους εν ισχύ. 10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 10.1 Μέχρι και µισή ώρα πριν από την εκκίνηση ή µετά το τέλος της ιστιοδροµίας η Επιτροπή Αγώνων µπορεί να καλέσει για έλεγχο οποιοδήποτε σκάφος έχει δηλώσει συµµετοχή. Η κλήση θα γίνεται µέσω του ασυρµάτου VHF κανάλι 72 που ορίζεται και το κανάλι επικοινωνίας των αγώνων Οι έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται στην προβλήτα των αγωνιστικών σκαφών στο λιµάνι του ΝΑΟΚΘ κατόπιν κλήσης του ή στον χώρο που ελλιµενίζεται το σκάφος και θα αφορούν τόσο τον εξοπλισµό ασφαλείας για τους αγώνες κατηγορίας 5, όσο και τη κατάσταση του σκάφους σε σχέση µε το πιστοποιητικό καταµέτρησής του. 11. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ 11.1 Ο διορθωµένος χρόνος των σκαφών καταµετρηµένων κατά ORCi και ORC Club για τις ιστιοδροµίες ελεγχόµενου στίβου µε την εφαρµογή του Performance Curve Scoring (PCS constructed course) Για του αγώνες ελεύθερης πλεύσης ο διορθωµένος χρόνος των σκαφών θα υπολογιστεί µε βάση το σύστηµα του τριπλού αριθµού Χρόνος επί Χρόνου (OFFSHORE) και ειδικότερα του συντελεστή Low Offshore για τις συνθήκες που οι εντάσεις ανέµου του αγώνα προκύπτουν µικρότερες ή ίσες των 9 κόµβων, του συντελεστή Medium Offshore για εντάσεις ανέµου µεταξύ 9 και 14 κόµβων και του συντελεστή High Offshore για εντάσεις ανέµου µεγαλύτερες ή ίσες των 14 κόµβων, τουλάχιστον για το 50% του στόλου ORCi και ORC-Club, για διαδροµή Circular Random. 12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 12.1 Σκάφος που κερδίζει µία ιστιοδροµία θα παίρνει βαθµούς αντίστοιχους µε τις συµµετοχές συν 0, Το δεύτερο σκάφος θα παίρνει τους βαθµούς του αριθµού των συµµετεχόντων µείον ένα κ.ο.κ Σκάφος που εκκινεί αλλά δεν τερµατίσει (DNF) εντός χρονικού ορίου, θα παίρνει βαθµούς της θεωρητικής θέσης του εποµένου µετά το τελευταίο κανονικώς τερµάτισαν µειωµένους κατά 10% Σκάφος που δεν προσέρχεται στο χώρο εκκίνησης (DNC) ή που θεωρείται ως εκκινήσαν αλλά δεν εκκινεί εντός 15 λεπτών (DNS) ή που εγκαταλείπει (RET), θα παίρνει τους βαθµούς της τελευταίας θέσης των δηλωσάντων συµµετοχή σκαφών µειωµένους κατά 10% Σκάφος που ακυρώνεται (DSQ) θα βαθµολογείται µε 0 βαθµούς Οι βαθµοί των ιστιοδροµιών θα πολλαπλασιάζονται µε τους συντελεστές που αναγράφονται στο πρόγραµµα Σε περίπτωση ισοβαθµίας δύο ή περισσοτέρων σκαφών στη γενική κατάταξη, αυτή θα λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη θέση στη µεγαλύτερη ιστιοδροµία Από το Πρωτάθληµα ΝΑΟΚΘ 2015 θα αφαιρεθεί από την τελική βαθµολογία κάθε σκάφους η ιστιοδροµία µε τη µικρότερη βαθµολογία Θα υπάρχει ξεχωριστή βαθµολογία Πρωταθλήµατος για τις διάφορες κατηγορίες ή κλάσεις Σε περίπτωση µη διεξαγωγής ιστιοδροµίας σε οποιαδήποτε κατηγορία, η ιστιοδροµία δεν προσµετράται καθόλου (ούτε ως DNC) και δεν βαθµολογείται στο Πρωτάθληµα. Η παρ ισχύει και στην περίπτωση που κάποιες ιστιοδροµίες δεν προσµετρηθούν.

5 12.11 Σε περίπτωση διεξαγωγής ιστιοδροµίας µε συγχώνευση των κατηγοριών, η βαθµολογία προσµετράται κανονικά και ξεχωριστά για κάθε κατηγορία. 13. ΠΟΙΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 13.1 Αν η Επιτροπή Ενστάσεων, έπειτα από ένσταση, ή έπειτα από γραπτή αναφορά της Επιτροπής Αγώνων, θεωρήσει ότι δεν τηρήθηκαν οι κανονισµοί θα επιβάλει ποινή αυξήσεως κατά 2% ή 5% ή 10% στο διορθωµένο χρόνο ή εάν η παράβαση θεωρηθεί πολύ σοβαρή τότε επιβάλλεται ποινή ακυρώσεως (DSQ) Για πρόωρη εκκίνηση (OCS) επιβάλλεται ποινή 10% επί του διορθωµένου χρόνου. Σε περίπτωση όπου το πρόωρα εκκίνησαν σκάφος επιστρέψει σύµφωνα µε τους κανονισµούς και εκκινήσει κανονικά και εντός των χρονικών ορίων δεν θα επιβληθεί η προαναφερθείσα ποινή Σε περίπτωση παράβασης του Κανόνα 32.1 (Επαφή µε σηµείο) θα επιβάλλεται ποινή 2% επί του διορθωµένου χρόνου, εκτός εάν εκτελεστεί ποινή των 360 ο Σε περίπτωση µη σωστής παράκαµψης σηµείου στροφής (αριστερά ή δεξιά), τότε επιβάλλεται ποινή 10% επί του διορθωµένου χρόνου, εκτός εάν επιστρέψει και παρακάµψει ορθώς σύµφωνα µε τα σχεδιαγράµµατα των οδηγιών πλου Εάν σε σκάφος επιβληθεί ποινή, τότε ο διορθωµένος χρόνος που θα ισχύει για τυχόν διάκριση του σκάφους θα είναι αυξηµένος σύµφωνα µε την επί τοις εκατό προσαύξηση που επιβάλλει η ποινή και στην περίπτωση αυτή το σκάφος θα χάνει τουλάχιστον µία θέση τόσο στη Γενική Βαθµολογία όσο και στη βαθµολογία των επιµέρους κλάσεων και κατηγοριών. 14. ΚΛΑΣΕΙΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 14.1 Τα αγωνιζόµενα σκάφη διαιρούνται σε κατηγορίες ORCi και ORC-Club ανάλογα µε το πιστοποιητικό καταµέτρησης ή κατά την κρίση της επιτροπής Η Επιτροπή Αγώνων θα συγχωνεύει υποχρεωτικά τις κατηγορίες ORCi και ORC-Club, εάν οι δηλώσεις των συµµετοχών τουλάχιστον σε µία από τις δύο κατηγορίες είναι κάτω από πέντε και θα προσµετράται στις επιµέρους κατηγορίες του Πρωταθλήµατος. Εάν τα συνολικά εκκινήσαντα σκάφη της συγχώνευσης είναι λιγότερα από τρία, µόνο τότε ο αγώνας δεν θεωρείται έγκυρος και δεν προσµετράται στη βαθµολογία του Πρωταθλήµατος. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωµα να διεξάγει τον αγώνα σε άλλη ηµεροµηνία. 15. ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 15.1 Θα απονεµηθεί κύπελλο στον πρώτο νικητή κάθε αγώνα της κάθε κατηγορίας Θα απονεµηθούν κύπελλα στους πρώτους νικητές του πρωταθλήµατος Ν. Α. Ο. Κ. Θ κάθε κατηγορίας. Ορίζεται οργανωτική επιτροπή αγώνων αποτελούµενη από τους : Βλάχος ηµήτριος Βλυσινάκης Ιωάννης Γραµµατικάκης Νικόλαος Βασιλείου Αριστοµένης

6 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΚΘ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1 Ισχύουν οι κανονισµοί που αναφέρονται στην προκήρυξη του Πρωταθλήµατος ΝΑΟΚΘ Οι αγώνες ανήκουν στην κατηγορία ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ-ΚΛΑΣΕΩΝ 2.1 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωµα να συγχωνεύσει τις κατηγορίεςκλάσεις ανάλογα µε τη συµµετοχή. 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 3.1 Μία κατάσταση πληρώµατος πρέπει να κατατεθεί από κάθε κυβερνήτη µαζί µε το παράβολο που ορίζεται στην προκήρυξη το αργότερο δυο ώρες πριν την εκκίνηση της ιστιοδροµίας του Σαββάτου. Η κατάθεση µπορεί να γίνει εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά στο 3.2 Κάθε αλλαγή πληρώµατος πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στην Επιτροπή Αγώνων πριν την εκκίνηση της ιστιοδροµίας. 4. ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 4.1 Ο οργανωτής Όµιλος και η Επιτροπή Αγώνων δεν φέρουν καµία απολύτως ευθύνη για υλική απώλεια, ζηµιά στο σκάφος ή στον εξοπλισµό, σωµατικό τραυµατισµό, ή οτιδήποτε άλλο συµβεί στους αγωνιζόµενους ή τα σκάφη τους πριν, µετά ή και κατά τη διάρκεια του αγώνα, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. 4.2 Οι εντεταλµένοι εκπρόσωποι ή όσοι χειρίζονται τα συµµετέχοντα σκάφη ευθύνονται για κάθε ατύχηµα ή οτιδήποτε άλλο συµβεί στα σκάφη ή στα πληρώµατα. Κατά συνέπεια αυτοί οφείλουν να υπογράψουν τα συµβόλαια για τις σχετικές ολικές ασφάλειες καθώς και τις ασφάλειες έναντι τρίτων. 4.3 Ο κάθε κυβερνήτης έχει την αποκλειστική ευθύνη το κατά πόσο ή όχι θα εκκινήσει ή θα συνεχίσει να αγωνίζεται σύµφωνα µε το Θεµελιώδη Κανόνα 4 RRS(Απόφαση περί Συµµετοχής σε Αγώνα). Ειδικότερα, σηµειώνεται ότι οι αγωνιζόµενοι συµµετέχουν µε δική τους ευθύνη και πλήρη επίγνωση των συνεπειών. 4.4 Είναι αρµοδιότητα του εντεταλµένου εκπροσώπου του σκάφους ή όσων χειρίζονται το σκάφος, να κρίνουν το βαθµό εκπαίδευσης του πληρώµατος του σκάφους, την ένταση του ανέµου, την κατάσταση της θάλασσας και τις µετεωρολογικές προγνώσεις για να λάβουν ή όχι µέρος στους προγραµµατισµένους αγώνες. 4.5 Όλα τα συµµετέχοντα σκάφη οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων και για περίπτωση αγώνων και ο οργανωτής Όµιλος καθώς και η Επιτροπή Αγώνων δεν φέρουν καµµία ευθύνη εάν δεν τους έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως ότι το συµµετέχον σκάφος δεν διαθέτει, ώστε να αποκλειστεί η συµµετοχή του. 4.6 Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόµενοι συµµετέχουν µε αποκλειστικά δική τους ευθύνη. 4.7 Οι διοργανωτές δεν έχουν καµία ευθύνη για ότι συµβεί, κατά τη διάρκεια του αγώνα, σχετικά µε θέµατα ΥΓΕΙΑΣ ή οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου.

7 4.8 Συστήνεται στους συµµετέχοντες να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική εξέταση. 4.9 Όλοι οι συµµετέχοντες ουσες αγωνίζονται µε δική τους αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι µε ευθύνη των κηδεµόνων τους Αποτελεί ευθύνη των ιδιοκτητών, κυβερνητών, εντεταλµένων εκπροσώπων ή όσων χειρίζονται τα συµµετέχοντα σκάφη να ενηµερώσουν το πλήρωµα που συµµετέχει για τους όρους και προϋποθέσεις της Προκήρυξης και των οδηγιών πλου των αγώνων Αποτελεί ευθύνη των ιδιοκτητών, κυβερνητών, εντεταλµένων εκπροσώπων ή όσων χειρίζονται τα συµµετέχοντα σκάφη να έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα του σκάφους εν ισχύ. 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΗΜΑΙΑ 5.1 Όπως επισυνάπτεται. Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωµα να αναβάλει αγώνα σε περίπτωση ανωτέρας βίας και να διεξαχθεί σε άλλη ηµεροµηνία. 5.2 Σκάφος κατά τη διάρκεια των αγώνων δεν πρέπει να φέρει την Εθνική του σηµαία. 6. ΠΛΕΥΣΕΙΣ 6.1 Οι φάροι και σηµαντήρες, εφόσον αποτυπώνονται στο σχεδιάγραµµα των οδηγιών πλου, θα παρακάµπτονται όπως απεικονίζονται σε αυτό, αλλιώς η παράκαµψή τους είναι ελεύθερη. Τα σχεδιαγράµµατα των αγώνων που παραδίδονται στην συγκέντρωση κυβερνητών έχουν την ισχύ τροποποίησης των οδηγιών πλου. 1. ΠΕΡΑΙΑ (9/5/2015): ΝΑΟΚΘ-Παληοµάνα-Περαία-Παλατάκι-ΝΑΟΚΘ(11,6 ν.µ.) Παληοµάνα και Περαία θα αφεθούν αριστερά, Παλατάκι δεξιά. 2. ΑΚΤΕΣ (10/5/2015) : ΝΑΟΚΘ Παληοµάνα-Αγ.Τριάδα-Περαία-ΝΑΟΚΘ-Περαία- ΝΑΟΚΘ (20,8 ν.µ.). Η Παληοµάνα, Αγ. Τριάδα, Περαία και ΝΑΟΚΘ θα αφεθούν αριστερά σε όλες τις πλεύσεις. 3. ΚΙΤΡΟΣ Ι (6/6/2015) : ΝΑΟΚΘ - Καβούρα Βεσπασιανός Ι - Κίτρος - (21,3 ν.µ.) Η Καβούρα και ο Βεσπασιανός θα αφεθούν δεξιά. 4. ΚΙΤΡΟΣ ΙΙ (7/6/2015) : Κίτρος-Καζίκι-ΝΑΟΚΘ (19,3 ν.µ.) Το Καζίκι θα αφεθεί δεξιά. 5. ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ (20/6/2015): ΝΑΟΚΘ Βεσπασιανός Ι Καβούρα Σκάλα Μηχανιώνας (13,8 ν.µ.) Βεσπασιανός Ι θα αφεθεί δεξιά και η Καβούρα αριστερά. 6. ΕΠΑΝΩΜΗ (21/6/2015) : Σκάλα Μηχανιώνας Σπίθα Επανωµής Βεσπασιανός Ι - ΝΑΟΚΘ (23,6 ν.µ.) Η Σπίθα Επανωµής και ο Βεσπασιανός Ι θα αφεθούν δεξιά. 7. ΚΑΖΙΚΙ (12/9/2015) :ΝΑΟΚΘ - Καζίκι -Παληοµάνα - Παλατάκι - ΝΑΟΚΘ (10,6 ν.µ.) Το Καζίκι, η Παληοµάνα και το Παλατάκι θα αφεθούν δεξιά. 8. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (13/9/2015): ΝΑΟΚΘ-Καζίκι-Αεροδρόµιο-Παληοµάνα-ΝΑΟΚΘ (16,6 ν.µ.) Καζίκι αριστερά, Αεροδρόµιο αριστερά, Παληοµάνα δεξιά. 9. ΟΡΤΣΑ-ΠΡΥΜΑ (19/9/2015) : ΟΡΤΣΑ-ΠΡΥΜΑ. Μέσα στον κόλπο Θεσσαλονίκη (8,0ν.µ.) ή εναλλακτική διαδροµή

8 10. ΒΕΣΠΑΣΙΑΝΟΣ (20/9/2015) : ΝΑΟΚΘ - Βεσπασιανός Ι - Καζίκι - ΝΑΟΚΘ - Παληοµάνα - Παλατάκι - ΝΑΟΚΘ (20,7 ν.µ.). Ο Βεσπασιανός, Καζίκι, Παληοµάνα και Παλατάκι θα αφεθούν δεξιά. Το σηµείο στροφής του ΝΑΟΚΘ θα είναι η πλησιέστερη σηµαδούρα εκκίνησης προς τον λιµενοβραχίονα και θα αφεθεί αριστερά. 6.2 Τα στίγµατα των σηµαδούρων παράκαµψης θα αναγράφονται στο σχεδιάγραµµα των οδηγιών πλου που θα δίνονται στις συγκεντρώσεις των κυβερνητών πριν τις ιστιοδροµίες και θα ανακοινώνονται από το VHF πριν την έναρξη της διαδικασίας εκκίνησης. 7. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 7.1 Η γραµµή εκκίνησης σε όλες τις ιστιοδροµίες που εκκινούν από τον ΝΑΟΚΘ, ορίζεται από δύο σηµαδούρες χρώµατος πορτοκαλί ή κίτρινου ή δύο πλωτήρες µε σηµαίες κόκκινες ποντισµένους κοντά στο φάρο του λιµενοβραχίονα. 7.2 Στον αγώνα ΕΠΑΝΩΜΗ, η γραµµή εκκίνησης ορίζεται από σηµαδούρα ή πλωτήρα µε σηµαία και το σκάφος της Επιτροπής στη βορινή είσοδο του λιµανιού της Μηχανιώνας µε προσανατολισµό από ανατολικά προς δυτικά. 7.3 Στον αγώνα ΚΙΤΡΟΣ ΙΙ, η γραµµή εκκίνησης ορίζεται από σηµαδούρα ή πλωτήρα µε σηµαία και το σκάφος της Επιτροπής στη βορινή είσοδο του λιµανιού του Κίτρους µε προσανατολισµό από νότια προς βόρεια 8. ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 8.1 Σε όλους τους αγώνες που τερµατίζουν στον ΝΑΟΚΘ η γραµµή τερµατισµού ορίζεται από τον ιστό της σηµαίας χρώµατος µπλε στο φάρο της εισόδου του λιµένα, όπου θα βρίσκεται η Επιτροπή και της σηµαδούρας χρώµατος πορτοκαλί ή κίτρινη που ευρίσκεται πλησιέστερα στον φάρο της εισόδου. 8.2 Στον αγώνα ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ, η γραµµή τερµατισµού ορίζεται από το βορινό άκρο του εξωτερικού λιµενοβραχίονα του λιµανιού της Μηχανιώνας, όπου θα βρίσκεται η Επιτροπή ή το σκάφος της επιτροπής και από σηµαδούρα ή πλωτήρα µε σηµαία σε απόσταση διακοσίων µέτρων µε κατεύθυνση νοτιοδυτικά. (Ν40ο Ε ,20) 8.3 Στον αγώνα ΚΙΤΡΟΣ I η γραµµή τερµατισµού ορίζεται από το σκάφος επιτροπής, όπου θα βρίσκεται η Επιτροπή και από σηµαδούρα ή πλωτήρα µε σηµαία σε απόσταση διακοσίων µέτρων µε κατεύθυνση βορειοδυτικά, µπροστά από την είσοδο του λιµένα κίτρος 8.3 Σε περίπτωση νυχτερινού τερµατισµού, τα σκάφη υποχρεούνται να αναφέρουν το όνοµα τους µέσω VHF. 9. ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ 9.1 Στο δεκάλεπτο µε ταυτόχρονη ηχητική προειδοποίηση επαίρεται η σηµαία RC. 9.2 Στο πεντάλεπτο αρχίζει η διαδικασία πενταλέπτου µε ηχητικό σήµα. 9.3 Στο τετράλεπτο επαίρεται η σηµαία τετραλέπτου («Ρ», «Ι», «Ζ», «Ζ+Ι» ή µαύρη σηµαία) µε ταυτόχρονη ηχητική προειδοποίηση. 9.4 Στο λεπτό κατεβαίνει η σηµαία τετραλέπτου («Ρ», «Ι», «Ζ», ή µαύρη σηµαία) µε ταυτόχρονο ηχητικό σήµα. 9.5 Στην εκκίνηση θα δοθεί ηχητικό σήµα και υποστολή της σηµαίας κλάσης (αριθµητικός επισείων «1», «2» και «0» ).

9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Λεπτό σε Σήµα Σηµαία Ηχητικό σήµα σχέση µε το σήµα εκκίνησης -10 ιαδικασία Εκκίνησης Έπαρση σηµαίας RC. 1 ηχητικό -5 Προειδοποιητικό για τα Έπαρση σηµαιών κλάσεων 1 ηχητικό σκάφη αριθµητικού επισείωντα «1», «2» και «0» -4 Προπαρασκευαστικό σήµα Έπαρση («Ρ»,»Ι»,»Ζ»,ή µαύρη σηµαία) -1 Λεπτό Υποστολή της παραπάνω σηµαίας τετραλέπτου 0 Εκκίνηση Υποστολή σηµαιών κλάσεων αριθµητικού επισείοντα «2» «1» 1 ηχητικό 1 ηχητικό 1 ηχητικό 9.5 Αν υπάρχουν σκάφη πρόωρα εκκινήσαντα επαίρεται η σηµαία της µερικής ανάκλησης µε ένα µακρόσυρτο σήµα ανάκλησης και αναγγελία µέσω VHF. 9.6 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Σκάφη, τα οποία δεν εκκινούν εντός 15 λεπτών από το σήµα εκκίνησης θεωρούνται ως µη εκκινήσαντα (DNS) 10. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 10.1 Ανάκληση δίδεται µε ένα ηχητικό σήµα και έπαρση της σηµαίας «Χ» του διεθνή κώδικα σηµάτων Γενική ανάκληση σηµαίνεται µε ανάρτηση κίτρινης και µπλε σηµαίας και µέσω VHF Η διαδικασία της εκκίνησης µετά τη Γενική Ανάκληση έχει ως εξής : η υποστολή της σηµαίας της Γενικής Ανάκλησης σηµαίνει ότι σε ένα λεπτό θα δοθεί πεντάλεπτο. Κατόπιν η διαδικασία θα συνεχίζει ως έχει οριστεί παραπάνω κατά το πεντάλεπτο. 11. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΑΓΩΝΩΝ 11.1 Το χρονικό όριο κάθε σκάφους σε δευτερόλεπτα, προκύπτει πολλαπλασιάζοντας το 2,2 του βαθµού ικανότητάς του GPH (αριθµητικός συντελεστής στον τύπο Time on Distance ) για τα ORC Club & ORCi επί τα ναυτικά µίλια (µε ακρίβεια ενός δεκάτου του µιλίου) Αγώνας στον οποίο τερµάτισε έστω και ένα σκάφος εντός χρονικού ορίου θεωρείται ως έγκυρος και προσµετράται στο Πρωτάθληµα Σκάφος που δεν κατάφερε να τερµατίσει εντός χρονικού ορίου θεωρείται ως σκάφος που εκκινεί αλλά δεν τερµατίζει (DNF) και ισχύει το αντίστοιχο σύστηµα βαθµολογίας για το Πρωτάθληµα από την προκήρυξη. 12. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ 12.1 Από τη ύση µέχρι και την Ανατολή του ηλίου ή µέσα στο χρονικό διάσηµα, όπως αυτό καθορίζεται στις Οδηγίες Πλου, ο ιεθνής Κανονισµός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα αντικαθιστά τους κανονισµούς του Μέρους 2 του ιεθνούς Κανονισµού Ιστιοδροµιών (R.R.S.) της I.S.A.F Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα σκάφη οφείλουν να φέρουν και να έχουν αναµµένους τους φανούς που προβλέπονται από τον ιεθνή Κανονισµό προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα, οι οποίοι πρέπει να είναι τοποθετηµένοι µε τέτοιο τρόπο ώστε σε καµία περίπτωση να µην καλύπτονται από πανιά Τα σκάφη υποχρεούνται να διαθέτουν αµοιβούς φανούς πλοήγησης.

10 13. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΓΩΝΑ 13.1 Σκάφη που για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε σηµείο της διαδροµής εγκαταλείπουν ιστιοδροµία, είναι υποχρεωµένα να ειδοποιήσουν το ταχύτερο δυνατό την Επιτροπή Αγώνων. Σε µη συµµόρφωση µε αυτή την υποχρέωση το σκάφος ακυρώνεται (DSQ) για τη συγκεκριµένη ιστιοδροµία και βαθµολογείται µε 0 βαθµούς στο Πρωτάθληµα και επιβάλλεται επιπλέον ποινή από την Επιτροπή Αγώνων Σκάφος που εγκαταλείπει τον αγώνα οφείλει να υψώσει την Εθνική του σηµαία. 14. ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 14.1 Οι µηχανές των συµµετεχόντων σκαφών πρέπει να µην λειτουργούν µε το προπαρασκευαστικό σήµα της εκκίνησης (τετράλεπτο) Αν κάποιο σκάφος για λόγους ανωτέρας βίας ή για φόρτιση µπαταριών χρειασθεί να χρησιµοποιήσει τη µηχανή, οφείλει µετά τον αγώνα να κάνει δήλωση µη τήρησης κανονισµών. 15. ΗΛΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 15.1 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια µιας ιστιοδροµίας δεν τηρήθηκαν οι κανονισµοί που αναφέρονται στην Προκήρυξη και στις Παρούσες Οδηγίες Πλου, ο κυβερνήτης του σκάφους υποχρεούται να το δηλώσει στην Επιτροπή Αγώνων µέχρι και δύο ώρες µετά τον τερµατισµό του σκάφους του συµπληρώνοντας το ειδικό έντυπο που διατίθεται από τη γραµµατεία. 16. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 16.1 Η Επιτροπή Αγώνων µπορεί να διενεργήσει έλεγχο σε όλα τα σκάφη ή δειγµατοληπτικά σε ορισµένο αριθµό σκαφών κατά την κρίση της µέχρι µισή ώρα πριν ή δύο ώρες µετά από τον τελευταίο τερµατίσαντα κάθε ιστιοδροµίας Επίσης σε περίπτωση κατάθεσης ενστάσεως καταµέτρησης αγωνιζοµένου προς αγωνιζόµενο ισχύουν: Εάν το αποτέλεσµα ελέγχου επιβεβαιώνει τις µετρήσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ή η διαφορά του νέου (πιο γρήγορου) υπολογιζόµενου από τον αρχικό Βαθµό ικανότητας (GPH ή TCC), είναι µικρότερη από 0,1%, τότε τα έξοδα ελέγχου, τυχόν επανακαταµέτρησης και έκδοσης πιστοποιητικού βαρύνουν τον ενιστάµενο. Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης ιστιοδροµίας υπολογίζονται µε το σωστό πιστοποιητικό (πιο γρήγορου ή πιο αργού) Εάν το αποτέλεσµα ελέγχου δεν αντιστοιχεί µε τις µετρήσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό και η διαφορά του νέου (πιο γρήγορου) υπολογιζόµενου από τον αρχικό Βαθµό ικανότητας (GPH ή TCC), είναι µεγαλύτερη από 0,1% αλλά µικρότερη από 0,25%, τότε τα έξοδα ελέγχου, επανακαταµέτρησης και έκδοσης πιστοποιητικού βαρύνουν τον εναγόµενο. Η ένσταση γίνεται δεκτή και τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης ιστιοδροµίας επανυπολογίζονται σύµφωνα µε το σωστό πιστοποιητικό και το σκάφος χάνει τουλάχιστον δύο θέσεις Εάν το αποτέλεσµα ελέγχου δεν αντιστοιχεί µε τις µετρήσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό και η διαφορά του νέου υπολογιζόµενου από τον αρχικό Βαθµό ικανότητας (GPH ή TCC), είναι µεγαλύτερη από 0,25%, τότε τα έξοδα ελέγχου, επανακαταµέτρησης και έκδοσης πιστοποιητικού βαρύνουν τον εναγόµενο. Η ένσταση γίνεται δεκτή και το σκάφος ακυρώνεται Στην κρίση της Επιτροπής Ενστάσεων είναι η απόφαση για την έκδοση ή µη νέου πιστοποιητικού (κρίνεται απαραίτητο εάν η µέτρηση πανιών ή εξαρτίας είναι µεγαλύτερη από 0,75% της πιστοποιηµένης διάστασης) καθώς και της επαναβαθµολόγησης των προηγούµενων ιστιοδροµιών µε το νέο διορθωµένο πιστοποιητικό ή και της επιβολής πρόσθετης ποινής Κατά τη διαδικασία ελέγχου καταµέτρησης είναι υποχρεωτική η παρουσία και των δύο ενδιαφεροµένων µερών. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των δύο, η

11 Επιτροπή Ενστάσεων δικαιώνει τον παρόντα, ενώ σε περίπτωση απουσίας και των δύο επιβαρύνονται αµφότεροι µε τα έξοδα ελέγχου. 17. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 17.1 Ενστάσεις γίνονται δεκτές µία ώρα µετά τον τερµατισµό του τελευταίου σκάφους Οι ενστάσεις πρέπει να είναι γραµµένες στο ειδικό έντυπο που διατίθεται από τη γραµµατεία εν υπάρχει παράβολο ενστάσεως, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν επανυπολογισµό πιστοποιητικού καταµέτρησης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο 16.2 και ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΝΙΩΝ 18.1 Ο διακριτικός αριθµός και τα γράµµατα αναγνώρισης της Εθνικότητας του σκάφους στα πανιά πρέπει να είναι σύµφωνα µε το παράρτηµα Η του ιεθνούς Κανονισµού Ιστιοδροµιών της ISAF και µε τις προδιαγραφές που ορίζει το άρθρο 4.1 των κανονισµών ασφαλείας του ORC Ο διακριτικός αριθµός πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά στην µεγίστη του σκάφους. 19. ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ - ΜΜΕ 19.1 Ενέργειες από τα σκάφη της Επιτροπής Αγώνων, της Επιτροπής Ενστάσεων και των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης δεν πρέπει να θεωρούνται αιτία για αποκατάσταση. 20. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 20.1 Τα γραφεία Επιτροπών και Αγώνων στεγάζονται στο ΝΑΟΚΘ, Μικρό Έµβολο, Καλαµαριά Θεσ/νίκη, τηλ.-fax Ο επίσηµος πίνακας ανακοινώσεων βρίσκεται στο κυλικείο του ΝΑΟΚΘ. 21. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 21.1 Κανάλι επικοινωνίας µέσω VHF ορίζεται το Κάθε σύστηµα αυτόµατης πηδαλιούχησης µηχανικό ή ηλεκτρονικό (αυτόµατος πιλότος), απαγορεύεται να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια του αγώνα. 22. ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 22.1 Κάθε σκάφος για λόγους ασφάλειας, έχει τη δυνατότητα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, να αγκυροβολήσει ή να πιάσει λιµάνι. Οφείλει όµως να το δηλώσει στην Επιτροπή Αγώνων, περιγράφοντας το γεγονός στη δήλωση µη τήρησης κανονισµών, αµέσως µετά τον τερµατισµό του. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ Πρόεδρος : Βλάχος ηµήτριος Μέλη: Καραγιαννάκη Ειρήνη Μαυρίδου ήµητρα εληγιωργίδου Χριστίνα ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Πρόεδρος: Τσακίρης Μικόλαος Μέλη: Κοσµόγλου Στράτος Πασχαλίδης Ντάνης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Γιαπαντζής Χρήστος Βασιλείου Αριστοµένης Βαχτσεβάνος Παναγιώτης Τερλεµές Ξάνθιππος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης (Ν.Ο.Θ.). 2. ΓΡΑΦΕΙΑ Ν.Ο.Θ., Θεµ.Σοφούλη 112, 551 31 Θεσσαλονίκη - 2310-414.521,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ «ΦΑΝΟΙ» 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ «ΦΑΝΟΙ» 2013 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ «ΦΑΝΟΙ» 2013 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης (Ν.Ο.Θ.). 2. ΓΡΑΦΕΙΑ Ν.Ο.Θ., Θεµ. Σοφούλη 112, 551 31 Θεσσαλονίκη 2310-414.521, Fax 2310-417.369,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» SHORT OFFSHORE ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» SHORT OFFSHORE ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑΣ «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» SHORT OFFSHORE ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω Κανονισμούς,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1 Οι ιεθνείς Κανονισµοί Ιστιοδροµιών της ISAF (RRS) 2009-2012. 1.2 Ο Ειδικός Κανονισµός Ασφάλειας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 Το πρωτάθληµα συνδιοργανώνεται από τον Ναυτικό Αθλητικό Όµιλο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης, τον Ναυτικό Όµιλο Ανοιχτής Θάλασσας και τον Ναυτικό

Διαβάστε περισσότερα

6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ . ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 15 Μαΐου, 2011 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 της προκήρυξης του αγώνα.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ Οδηγίες Πλου

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ Οδηγίες Πλου ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ 2016 Οδηγίες Πλου ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ 2016 25-26 Ιουνίου 2016 Οδηγίες Πλου 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1 Θα ισχύσουν οι Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) 2013-2016. 1.2 Επίσης θα ισχύουν οι παρακάτω κανονισμοί: IMS

Διαβάστε περισσότερα

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας ΣΑΓΙΑΔΑ Οδηγίες Πλου

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας ΣΑΓΙΑΔΑ Οδηγίες Πλου ΣΑΓΙΑΔΑ 2016 Οδηγίες Πλου ΣΑΓΙΑΔΑ 2016 8 Οκτωβρίου 2016 Οδηγίες Πλου 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1 Θα ισχύσουν οι Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) 2013-2016. 1.2 Επίσης θα ισχύουν οι παρακάτω κανονισμοί: IMS Rule 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2014» 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2014» 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Λιμάνι Λαυρίου, Λαύριο 19500 Τηλ/Fax : 22920 69500 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2014» 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

4 ΠΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΛΟΥ

4 ΠΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΛΟΥ . ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, «ΚΑΝΑΡΗΣ» ΧΑΝΙΑ - ΘΟΔΩΡΟΥ - ΧΑΝΙΑ 16 Ιανουαρίου, 2011 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας ΠΑΡΓΑ Δ. ΤΑΓΙΑΣ Οδηγίες Πλου

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας ΠΑΡΓΑ Δ. ΤΑΓΙΑΣ Οδηγίες Πλου ΠΑΡΓΑ Δ. ΤΑΓΙΑΣ 2016 Οδηγίες Πλου ΠΑΡΓΑ Δ. ΤΑΓΙΑΣ 2016 16-18 Σεπτεμβρίου 2016 Οδηγίες Πλου 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1 Θα ισχύσουν οι Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) 2013-2016. 1.2 Επίσης θα ισχύουν οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Performance Line ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Performance Line ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 Performance Line ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο αγώνας «ΛΗΜΝΟΣ 2014» θα διέπεται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας, σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στην προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» 3 & 4/10/2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» 3 & 4/10/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» 3 & 4/10/2015 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο αγώνας «ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΘΥΣΙΑΣ 2016» 23 & 24/4/2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΘΥΣΙΑΣ 2016» 23 & 24/4/2016 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΘΥΣΙΑΣ 2016» 23 & 24/4/2016 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο αγώνας «ΘΥΣΙΑΣ 2016» θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 της προκήρυξης του

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ Ο Ναυτικός Όµιλος Ανοιχτής Θάλασσας, ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ Ο ΟΣ ΑΚΤΗ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ TΗΛ-ΦΑΞ 2821040265 ΤΗΛ- ΦΑΧ 2821041174

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ Ο ΟΣ ΑΚΤΗ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ TΗΛ-ΦΑΞ 2821040265 ΤΗΛ- ΦΑΧ 2821041174 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ Ο ΟΣ ΑΚΤΗ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ TΗΛ-ΦΑΞ 2821040265 ΤΗΛ- ΦΑΧ 2821041174 HANIA SAILING CLUB NEORIO MORO AKTI ENOSEOS STREET VENETIAN HARBOR XANIA TEL-FAX 2821040265

Διαβάστε περισσότερα

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας ΑΝΔΡΕΑ ΖΗΡΩ Οδηγίες Πλου

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας ΑΝΔΡΕΑ ΖΗΡΩ Οδηγίες Πλου ΑΝΔΡΕΑ ΖΗΡΩ 2016 Οδηγίες Πλου ΑΝΔΡΕΑ ΖΗΡΩ 2016 23-25 Σεπτεμβρίου 2016 Οδηγίες Πλου 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1 Θα ισχύσουν οι Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) 2013-2016. 1.2 Επίσης θα ισχύουν οι παρακάτω κανονισμοί:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ*

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ* Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ* 08 Νοεµβρίου 2014 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όµιλος Περάµατος (ΝΑΟΠ) προκηρύσσει τον αγώνα «ΠΕΡΑΜΑ» για σκάφη καταµετρηµένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου, προκηρύσσει τον αγώνα ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας με την ονομασία ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 2010

Ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου, προκηρύσσει τον αγώνα ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας με την ονομασία ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 2010 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ êτιμιου ΣΤΑΥΡΟΥ 2010í 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου, προκηρύσσει τον αγώνα ιστιοπλοΐας Ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΚΑΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» 1 & 2/10/2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΚΑΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» 1 & 2/10/2016 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΚΑΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» 1 & 2/10/2016 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο εξ αναβολής αγώνας ελεγχόμενου στίβου «ΚΑΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 2. ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 2. ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Ναυταθλητικός Όµιλος ελφινάριο διοργανώνει αγώνα για σκάφη ισοζυγισµένα κατά ORC International, IRC, ORC Club στις 20 & 21 Σεπτεµβρίου 2014, εις µνήµη Ηλία Μαντούβαλου. 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Ο αγώνας

Διαβάστε περισσότερα

4ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2013 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ

4ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2013 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 4ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2013 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ Ο Ναυτικός Όµιλος Ανοιχτής Θάλασσας, ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ORC - CLUB

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ORC - CLUB ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ORC - CLUB 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ. 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1. Το Πρωτάθλημα διέπεται από τους κανονισμούς όπως αυτοί ορίζονται από τους Διεθνείς Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΡΚΙΖΑ η Απριλίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΡΚΙΖΑ η Απριλίου 2013 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑΣ ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΡΚΙΖΑ 2013 20 η Απριλίου 2013 Ο Ναυτικός Αθλητικός Όµιλος Βάρης - Βάρκιζας, προκηρύσσει τον αγώνα ανοικτής θαλάσσης «ΦΑΛΗΡΟ ΒΑΡΚΙΖΑ 2013». Ο αγώνας θα διεξαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» 30 Ιουνίου & 01 Ιουλίου 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1.1. Ο Ν.Ο.Καλαμακίου προκηρύσσει τον Ιστιοπλοϊκό Αγώνα «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Ε.Ι.Ο.) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2012 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓ ΩΝΑΣ <ΤΡΙ ΓΩΝΟ ΝΟΝΚΕ 2015 >

ΑΓ ΩΝΑΣ <ΤΡΙ ΓΩΝΟ ΝΟΝΚΕ 2015 > Έτος ίδρυσης 1978 Γραφεία: Ναυταθλητική Μαρίνα Καλλιθέας-Ταχυδρ. Διεύθυνση:Ταχ. Θυρίδα 61055 τ.κ 15101. Τηλέφωνο /Fax: 210 804 1166 http://www.nonke.gr -email:nonke@nonke.gr ΑΓ ΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Περιφερειακό πρωτάθληµα ανοικτής θάλασσας νήσων Αιγαίου Ιουλίου 2014 Μυτιλήνη & Ιουλίου 2014 Χίος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Περιφερειακό πρωτάθληµα ανοικτής θάλασσας νήσων Αιγαίου Ιουλίου 2014 Μυτιλήνη & Ιουλίου 2014 Χίος ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ Περιφερειακό πρωτάθληµα ανοικτής θάλασσας νήσων Αιγαίου 2014 11-12-13 Ιουλίου 2014 Μυτιλήνη & 18-19-20 Ιουλίου 2014 Χίος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Ε.Ι.Ο.) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2011 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2012 για

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης Νοτίου Ευβοϊκού Grand Prix Νοτίου Ευβοϊκού /9 & 19-21/9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης Νοτίου Ευβοϊκού Grand Prix Νοτίου Ευβοϊκού /9 & 19-21/9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης Νοτίου Ευβοϊκού Grand Prix Νοτίου Ευβοϊκού 2014 14 /9 & 19-21/9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή 19-21/9/2014 Οι παρούσες οδηγίες πλού αφορούν τον αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνα είναι:

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνα είναι: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΟΡΟΣ 2014 11 13 Απριλίου 2014 Στην μνήμη του ΜΑΚΗ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο Ν.Ο.Τ.Κ. προκηρύσσει τον αγώνα Πόρος 2014 για σκάφη καταμετρημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ North Aegean Crossing 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει τον αγώνα «North Aegean Crossing 2015». 2 Κανονισμοί 2.1 Οι αγώνες διεξάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Οδηγίες Πλου ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Οδηγίες Πλου ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 8 έως 13 Αυγούστου 2015 Porto Carras Resort Χαλκιδική ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 - Γενικά 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Κύπελλο Βορείου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «εις μνήμη Ιωάννη Καραπέτη» 5 AΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «εις μνήμη Ιωάννη Καραπέτη» 5 AΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «εις μνήμη Ιωάννη Καραπέτη» 5 AΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ O Ναυταθλητικός Όμιλος Δελφινάριο διοργανώνει ιστιοπλοϊκό αγώνα ανοιχτής θαλάσσης στις 5 Απριλίου 2015 στη μνήμη του ΙΩΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 Ρόδος, Μάρτιος 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ 2014 εις μνήμη Ανδρέα Ζιρώ

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ 2014 εις μνήμη Ανδρέα Ζιρώ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ 2014 εις μνήμη Ανδρέα Ζιρώ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς, προκηρύσσει αγώνα για σκάφη ORCi, ORC Club, IRC και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2014 Φέτος θα γιορτάσουµε την 150η επέτειο της Ένωσης της Επτανήσου µε την Ελλάδα.. Ο Ναυταθλητικός Όµιλος Κεφαλονιάς & Ιθάκης, Ο Αθλητικός Ναυτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Χανιά 01-03/05/2015 Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ρεθύμνου, με την υποστήριξη της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 Ρόδος, Απρίλιος 2014 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Iστιοπλοϊκός Aγώνας Aνοιχτής Θάλασσας για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORCclub, IRC ΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 2013»

Iστιοπλοϊκός Aγώνας Aνοιχτής Θάλασσας για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORCclub, IRC ΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 2013» Αττικός Ναυτικός Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (Α.Ν.Ο.Ι.Α.Θ.) Iστιοπλοϊκός Aγώνας Aνοιχτής Θάλασσας για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORCclub, IRC ΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 2013» Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ. 7 Ιουλίου ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ 3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ. 7 Ιουλίου ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ 3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣ 7 Ιουλίου 2013 Ο Ναυταθλητικος Όµιλος Κεφαλονιάς & Ιθάκης προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα ΙΑΣ τo Κυριακή 7 Ιουλίου 2013. 2.

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής του Πρωταθλήματος είναι:

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής του Πρωταθλήματος είναι: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΙΟΝΙΟΥ 2014 ORC Int & ORC Club Κέρκυρα 24 26 Οκτωβρίου 2014 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Μαρίνας Γουβιών σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟ εις μνήμη Νίκου Σαρικαβάζη Από το 2013 ο Όμιλος μας καθιερώνει την απονομή ΚΥΠΕΛΛΩΝ εις μνήμη Νίκου Σαρικαβάζη, για την συνολική κατάταξη των συμμετεχόντων σκαφών,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η αγώνα ιστιοπλοϊας ανοιχτής θάλασσας ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η αγώνα ιστιοπλοϊας ανοιχτής θάλασσας ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η αγώνα ιστιοπλοϊας ανοιχτής θάλασσας ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2010 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ω παίδες Ελλήνων ίτε, Ελευθερούτε πατρίδι, Ελευθερούτε δε παίδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ Σάββατο 12/9/2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Οι ιστιοπλοϊκοί όμιλοι του Νότιου Ευβοικού : Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ανοικτής Θάλασσας Αρτέμιδας (Ι.Ο.Α.Θ.Α), Ναυτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC. 13-14-15 Ιουνίου 2014. Επίδαυρος 2014.

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC. 13-14-15 Ιουνίου 2014. Επίδαυρος 2014. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC 13-14-15 Ιουνίου 2014 Επίδαυρος 2014 Διοργανωτής Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας Φάληρο Αίγινα Νέα Επίδαυρος

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη αγώνα Περίπλους Nησίδων 2015

Προκήρυξη αγώνα Περίπλους Nησίδων 2015 Προκήρυξη αγώνα Περίπλους Nησίδων 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου προκηρύσσει τον αγώνα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των νήσων Αιγαίου της ελληνικής ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας (ΕΙΟ) ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ CRETAN UNION CUP 2015 23 29 Mαϊου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

PIERO PIERRONI 2015. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PIERO PIERRONI Λαύριο Κακιά Θάλασσα Λαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2015

PIERO PIERRONI 2015. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PIERO PIERRONI Λαύριο Κακιά Θάλασσα Λαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 PIERO PIERRONI 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PIERO PIERRONI Λαύριο Κακιά Θάλασσα Λαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Λαυρεωτικής προκηρύσσει τον αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6 Ο ATHENS TROPHY 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6 Ο ATHENS TROPHY 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6 Ο ATHENS TROPHY 2015 9 & 10 Μαΐου ORC International (CDL 8,0, Platu25, J24, J80) & IRC (TCC 0,950) 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Πανελλήνιος Όµιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ. Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6977719074 e-mail: nonartakis@gmail.com web: www.nonartakis.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ. Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6977719074 e-mail: nonartakis@gmail.com web: www.nonartakis. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6977719074 e-mail: nonartakis@gmail.com web: www.nonartakis.gr ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ετήσιο Πρωτάθλημα Ν.Ο.Κ. 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας προκηρύσσει το Ετήσιο Πρωτάθλημα ΝΟΚ 2015 2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην περιοχή του κόλπου της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ» ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Λευκάδας. Προκηρύσσει τον αγώνα ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης

Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης. 2 Γραφεία 2.1 Ν.Ο.Θ., Θεμ.Σοφούλη 112, 551 31 Θεσσαλονίκη - (2310-414.521, FAX 417.369 - e-mail: nautical@ncth.gr) 3 Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφεία: Ι. Σταΐκου & Γρίβα 2, 301 00 Αγρίνιο Εγκαταστάσεις: Λίμνη Τριχωνίδα. Πύργος Καινούργιου Αγρινίου Τηλ.: 26410 44433 Fax: 26410 39938 e-mail: iodesailing@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2014» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 11 & 12 Οκτωβρίου 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2014» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 11 & 12 Οκτωβρίου 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2014» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 11 & 12 Οκτωβρίου 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (EIO/EAΘ) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2013 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2014 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 27, 28 & 29 IOYNIOY 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Ε.Ι.Ο. - ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Θα ισχύσουν οι παρακάτω κανονισµοί: α) Κανονισµοί Αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2012 15-16 Σεπτεμβρίου 2012 διοργανωτές Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας Φάληρο Αγκίστρι Φάληρο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτικός Όμιλος Καβάλας

Ναυτικός Όμιλος Καβάλας Ναυτικός Όμιλος Καβάλας Τμήμα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Φθινοπωρινό Κύπελλο Ν.Ο.Κ. 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας προκηρύσσει το Φθινοπωρινό Κύπελλο Ν.Ο.Κ. 2015. 2. ΤΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πλου Κύπελλο Ομίλων Θέμη Μαγουλά Platu 25 2012

Οδηγίες Πλου Κύπελλο Ομίλων Θέμη Μαγουλά Platu 25 2012 Οδηγίες Πλου Κύπελλο Ομίλων Θέμη Μαγουλά Platu 25 2012 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Θα ισχύσουν οι παρακάτω κανονισμοί: a) Κανονισμοί Αγώνων Ιστιοπλοΐας (ISAF RRS) 2009-2012 b) Οι κανονισμοί της κλάσεως c) Η Προκήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. Ο ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσει τον αγώνα Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης «ΚΕΚΡΟΠΙΑ» την Κυριακή 06/10/2013

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. Ο ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσει τον αγώνα Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης «ΚΕΚΡΟΠΙΑ» την Κυριακή 06/10/2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφεία: Ι. Σταΐκου & Γρίβα 2, 301 00 Αγρίνιο Εγκαταστάσεις: Λίμνη Τριχωνίδα. Πύργος Καινούργιου Αγρινίου Τηλ.: 26410 44433 Fax: 26410 39938 e-mail: iodesailing@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ 03 ΚΑΙ 04 ΜΑΙΟΥ 2014 Ο Ομιλος Θαλασσίων Αθλημάτων Καβάλας, προκηρύσσει τον αγώνα ανοικτής θαλάσσης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ. Ο αγώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΑΣ Υ Α ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΑΣ Υ Α ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Äâ Ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου θέλοντας να τιμήσει την επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου το 1571 όπου συμμετείχαν και γαλέρες από το Ιόνιο, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2015

GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2015 GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ GRAND PRIX Νοτίου Ευβοϊκού 2015 Σάββατο 03/10/2015 Κυριακή 04/10/2015 Σάββατο 10/10/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club και σκάφη κατηγορίας Lightning 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club και σκάφη κατηγορίας Lightning 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Κ.Καραμανλή 12 Βούλα Τηλ: 210 8991189 Fax:210 8991193 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ «ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ 2015» ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club και σκάφη κατηγορίας Lightning 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 -

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 - ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ 08* ΝΙΚ. ΚΟΥΜΙΩΤΗ 13-14 Οκτωβρίου 2012-2 - 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Περάματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 2016» ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 2016» ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC, ORC Club 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς, όπως αυτοί αναγράφονται στο Άρθρο 2 της Προκύρηξης του αγώνα και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Περιφερειακό Πρωτάθληµα Ανοικτής Θάλασσας Νήσων Αιγαίου 2014 11-12 Ιουλίου 2014 Μυτιλήνη & 18-19-20 Ιουλίου 2014 Χίος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Περιφερειακό Πρωτάθληµα Ανοικτής Θάλασσας Νήσων Αιγαίου 2014 11-12 Ιουλίου 2014 Μυτιλήνη & 18-19-20 Ιουλίου 2014 Χίος ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ Περιφερειακό Πρωτάθληµα Ανοικτής Θάλασσας 11-12 Ιουλίου 2014 Μυτιλήνη & 18-19-20 Ιουλίου 2014 Χίος Οδηγίες Πλου ΜΕΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΕΗ 2015. Φάληρο Κασίδι Φάληρο

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΕΗ 2015. Φάληρο Κασίδι Φάληρο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΕΗ 2015 Φάληρο Κασίδι Φάληρο 14 Νοεμβρίου 2015 Για σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi, IRC και ORC Club 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ιστιοπλοϊκός όμιλος προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΛΙΜΝΗ 2014 ΚΩΣΤΑΣ ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΛΙΜΝΗ 2014 ΚΩΣΤΑΣ ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΛΙΜΝΗ 2014 ΚΩΣΤΑΣ ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο Αγώνας ΛΙΜΝΗ 2014 ΚΩΣΤΑΣ ΡΙΤΣΩΝΗΣ θα διεξαχθεί σύμφωνα µε: 1.1 Τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 4 της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2016 Περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις της 23 Αυγούστου 2016 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 1.1. Ο Ι.Ο. Κέρκυρας προκηρύσσει Ιστιοπλοϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΜΩΝΑΣ Ο CREWS CHALLENGE CUP

ΧΕΙΜΩΝΑΣ Ο CREWS CHALLENGE CUP ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1-2 1 Ο CREWS CHALLENGE CUP 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Ο Ναυτικός Όµιλος Ανοιχτής Θάλασσας προκηρύσσει το ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1-2 - 1 ο Crews Challenge Cup 2014 για σκάφη ανοικτής θάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

6 ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 6 ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2011 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1 Ο αγώνας διέπεται από τους Κανονισµούς Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2009-2012. 1.2 Θα ισχύει ο κανονισµός IRC 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6974011087 e-mail: nonartakis@gmail.com ΚΥΖΙΚΟΣ 2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Νέας Αρτάκης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

23η Δ.Ι.Ε.ΙΟΝΙΟΥ 2011

23η Δ.Ι.Ε.ΙΟΝΙΟΥ 2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 23η Δ.Ι.Ε.ΙΟΝΙΟΥ 2011 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ο Ι.Ο. Πατρών, ο Ι.Ο. Κέρκυρας, ο Π.Ο.Ι.Α.Θ. παράρτημα Κέρκυρας, ο ΝΑ.Ο. Κεφαλονιάς-Ιθάκης, ο Α.Ο. Ιθάκης «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» και ο Α.Ν.Ο. Ζακύνθου προκηρύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2015

GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2015 GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ GRAND PRIX Νοτίου Ευβοϊκού 2015 Κυριακή 13/9/2015 Σάββατο 19/9/2015 Κυριακή 20/9/2015 Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου θέλοντας να τιμήσει την επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου το 1571 όπου συμμετείχαν και γαλέρες από το Ιόνιο, διοργανώνει ιστιοπλοϊκό

Διαβάστε περισσότερα

*ΕΙΣ ΜΝΗMΗΝ ΝΙΚ. ΚΟΥΜΙΩΤΗ*

*ΕΙΣ ΜΝΗMΗΝ ΝΙΚ. ΚΟΥΜΙΩΤΗ* Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΕΙΣ ΜΝΗMΗΝ ΝΙΚ. ΚΟΥΜΙΩΤΗ* 22-23 Οκτωβρίου 2016 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Περάματος (ΝΑΟΠ) προκηρύσσει τον αγώνα «ΕΙΣ ΜΝΗMΗΝ ΝΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Κ.Καραμανλή 12 Βούλα Τηλ: 210 8991189 Fax:210 8991193 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ «ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ 2014» ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Λευκάδας. Προκηρύσσει τον αγώνα ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2015 Για το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2015 Για το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Βουρκαρίου Σαλαμίνας (ΝΟΒΣ) και ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Ναυτικών Αθλημάτων Δημοτών Περάματος (ΣΕΑΝΑΔΠ) προκυρήσουν τον αγώνα ιστιοπλοΐας για σκάφη ανοιχτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ. GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ 2014 ORCi, ORC Club, ORC Non Spinnaker, IRC

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ. GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ 2014 ORCi, ORC Club, ORC Non Spinnaker, IRC ΝΑΟ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΛΚΥΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ 2014 ORCi, ORC Club, ORC Non Spinnaker,

Διαβάστε περισσότερα

7ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2016 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ

7ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2016 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 7ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2016 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ Ο Ναυτικός Όμιλος Ανοιχτής Θάλασσας, ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κύπελλο Άνοιξης Ν.Ο.Κ. 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας προκηρύσσει το Κύπελλο Άνοιξης ΝΟΚ 2015. 2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην περιοχή του κόλπου της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ. Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2015 Φάληρο Αγκίστρι Φάληρο

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ. Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2015 Φάληρο Αγκίστρι Φάληρο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2015 Φάληρο Αγκίστρι Φάληρο 12-13 Σεπτεμβρίου 2015 Για σκάφη καταμετρημένα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 13 & 14 Ιουνίου 2015 Για πλήρωµα 2 ατόµων (άνδρας & γυναίκα) υποχρεωτικά. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τους σκοπούς του συλλόγου «το Χαµόγελο του Παιδιού»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μαρτίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μαρτίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 42 oς ΑΓΩΝΑΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - Υ ΡΑ 2015 27-29 Μαρτίου 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Πανελλήνιος Όµιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης προκηρύσσει τον 42ο αγώνα της Ελληνικής Επαναστάσεως Ύδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «ΛΙΜΝΗ 2014 - ΚΩΣΤΑΣ ΡΙΤΣΩΝΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας (Ι.Ο.Χ.) προκηρύσσει τον αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Laser Rdl Ανδρών/Εφήβων Ε.Ι.Ο. Ν.Ο.Β.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ- ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Laser Rdl Ανδρών/Εφήβων Ε.Ι.Ο. Ν.Ο.Β.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ- ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Laser Rdl Ανδρών/Εφήβων Ε.Ι.Ο. Ν.Ο.Β.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ- ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC Φάληρο Αίγινα Νέα Επίδαυρος Φάληρο 12-14 Ιουνίου 2015 Διοργανωτής Όμιλος ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 2015» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 2015» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 2015» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Ο αγώνας θα διέπεται από τους κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας (Racing Rules of Sailing 2013 2016). 1.2 Ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2015» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 10 & 11 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2015» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 10 & 11 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, ORC Club & IRC 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ειρήνης - Φιλίας (ΝΟΕΦ) προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα ανοικτής θαλάσσης. Οι διαδρομές του αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πλου. ΣΥΜΗ Μαΐου 2016 Ρόδος Σύμη Ρόδος

Οδηγίες Πλου. ΣΥΜΗ Μαΐου 2016 Ρόδος Σύμη Ρόδος Οδηγίες Πλου ΣΥΜΗ 2016 28 29 Μαΐου 2016 Ρόδος Σύμη Ρόδος Μέρος 1 Γενικά 1 Κανόνες Ο αγώνας διεξάγεται σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς, όπως αυτοί ισχύουν τις ημέρες διεξαγωγής του: 1.1 Τον Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙ ΟΣ 2015» ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 30 Μαΐου 1 Ιουνίου 2015

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙ ΟΣ 2015» ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 30 Μαΐου 1 Ιουνίου 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙ ΟΣ 2015» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 30 Μαΐου 1 Ιουνίου 2015 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος προκηρύσσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΙΚΗ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΙΚΗ» ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 1 251 00 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ./FAX: 26910-27504 www.inoa.gr mail:inoa@otenet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΙΚΗ» 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 1.1 Ο Ιστιοπλοϊκός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ www iopor.com e-mail: info @ iopor.com ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ BIC TECHNO- RS:X 21-22/02/2015 Αρτέμιδα υπό την αιγίδα της ΕΙΟ με την αρωγή των ΝΟΑΣ και ΝΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙ 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο Αγώνας ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙ 2014 θα διεξαχθεί σύμφωνα µε: 1.1 Τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Προκήρυξης του αγώνα,

Διαβάστε περισσότερα