ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Πρωτάθληµα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 2015 Κατηγορίες ORCi - ORC CLUB Προκήρυξη και Οδηγίες Πλου

2 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ORCi - ORC CLUB 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΝΑΟΚΘ, Μικρό Έµβολο, Καλαµαριά Θεσ/νίκη, τηλ , fax : ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΣΤΙΟ ΡΟΜΙΩΝ Οι ιστιοδροµίες του Πρωταθλήµατος θα διεξαχθούν στον Κόλπο του Θερµαϊκού και της Θεσσαλονίκης. 4. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4.1 ικαίωµα συµµετοχής έχουν όσα σκάφη έχουν επίσηµο πιστοποιητικό καταµέτρησης κατά ORCi, ORC Club της E.A.Θ - Ε.Ι.Ο (συµµετοχή στο πρωτάθληµα ή σε κάθε αγώνα χωριστά ), έκδοσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Οι ιστιοδροµίες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους παρακάτω Κανονισµούς, όπως αυτοί ισχύουν, την ηµεροµηνία του αγώνα: Οι ιεθνείς Κανονισµοί Ιστιοδροµιών της ISAF (R.R.S) Ειδικός Κανονισµός Ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης (ISAF Offshore Special Regulations) Οι αγώνες είναι κατηγορίας 5. Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF µε κανάλι επικοινωνίας το 14,16 και 72. Από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, ο ιεθνής Κανονισµός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα (1972) όπως τροποποιήθηκε το Νοέµβριο 1981 αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS. Υπενθυµίζεται ότι στο δίαυλο του λιµένος Θεσσαλονίκης, τα εµπορικά πλοία έχουν προτεραιότητα. Ο Κανονισµός Αγώνων για σκάφη καταµετρηµένα κατά ORCi, ORC Club της ΕΑΘ/Ε.Ι.Ο. του Για την κατηγορία καταµετρηµένων κατά ORC International & ORC Club : 1. Ο ιεθνής Κανόνας ORC International Rating Rule O ιεθνής Κανόνας Καταµέτρησης IMS Rule 2015 µε τους κανονισµούς του. Η παρούσα προκήρυξη του αγώνα και οι τροποποιήσεις της. Οι Οδηγίες Πλου και τροποποιήσεις και ανακοινώσεις αυτών. 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 6.1 Όπως επισυνάπτεται. Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωµα να αναβάλει αγώνα σε περίπτωση ανωτέρας βίας και να διεξαχθεί σε άλλη ηµεροµηνία. 7. ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 7.1 Σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση κατά τη διάρκεια των αγώνων πρέπει να έχουν έγκριση της ΕΑΘ, φωτοαντίγραφο της οποίας πρέπει να κατατεθεί στη Γραµµατεία των Αγώνων.

3 8. ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 8.1 Για το Πρωτάθληµα του ΝΑΟΚΘ, οι δηλώσεις συµµετοχής µε αντίγραφο Έγκυρου πιστοποιητικού Καταµέτρησης Εκδόσεων 2015, θα γίνονται δεκτές µέχρι και τις 13:00 9/5/2015, στα γραφεία του ΝΑΟΚΘ. Σε περίπτωση που κυβερνήτης έχει καταθέσει αίτηση για πιστοποιητικό και δεν έχει εκδοθεί µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία, το σκάφος θα γίνει δεκτό για τους δύο πρώτους αγώνες µε γραπτή δήλωση του κυβερνήτη που θα καταθέσει µαζί µε την δήλωση συµµετοχής. Για τους υπόλοιπους αγώνες θα πρέπει να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταµέτρησης για να γίνει δεκτό. 8.2 Κατά τη συγκέντρωση των κυβερνητών θα υποβάλλεται κατάσταση πληρώµατος στο ειδικό έντυπο που διαθέτει η γραµµατεία και το παράβολο των 10 ανά αγώνα. 8.3 Η δήλωση συµµετοχής δηλώνει την γνώση και την αποδοχή του κυβερνήτη, ιδιοκτήτη, εντεταλµένου εκπροσώπου και αγωνιζοµένων, όλων των όρων και προϋποθέσεων της Προκήρυξης και των οδηγιών πλου των αγώνων, που είναι αναρτηµένα στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΝΑΟΚΘ. 9. ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 9.1 Ο οργανωτής Όµιλος και η Επιτροπή Αγώνων δεν φέρουν καµία απολύτως ευθύνη για υλική απώλεια, ζηµιά στο σκάφος ή στον εξοπλισµό, σωµατικό τραυµατισµό, ή οτιδήποτε άλλο συµβεί στους αγωνιζόµενους ή τα σκάφη τους πριν, µετά ή και κατά τη διάρκεια του αγώνα, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. 9.2 Οι εντεταλµένοι εκπρόσωποι ή όσοι χειρίζονται τα συµµετέχοντα σκάφη ευθύνονται για κάθε ατύχηµα ή οτιδήποτε άλλο συµβεί στα σκάφη ή στα πληρώµατα. Κατά συνέπεια αυτοί οφείλουν να υπογράψουν τα συµβόλαια για τις σχετικές ολικές ασφάλειες καθώς και τις ασφάλειες έναντι τρίτων. 9.3 Ο κάθε κυβερνήτης έχει την αποκλειστική ευθύνη το κατά πόσο ή όχι θα εκκινήσει ή θα συνεχίσει να αγωνίζεται σύµφωνα µε το Θεµελιώδη Κανόνα 4 RRS(Απόφαση περί Συµµετοχής σε Αγώνα). Ειδικότερα, σηµειώνεται ότι οι αγωνιζόµενοι συµµετέχουν µε δική τους ευθύνη και πλήρη επίγνωση των συνεπειών. 9.4 Είναι αρµοδιότητα του εντεταλµένου εκπροσώπου του σκάφους ή όσων χειρίζονται το σκάφος, να κρίνουν το βαθµό εκπαίδευσης του πληρώµατος του σκάφους, την ένταση του ανέµου, την κατάσταση της θάλασσας και τις µετεωρολογικές προγνώσεις για να λάβουν ή όχι µέρος στους προγραµµατισµένους αγώνες. 9.5 Όλα τα συµµετέχοντα σκάφη οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων και για περίπτωση αγώνων και ο οργανωτής Όµιλος καθώς και η Επιτροπή Αγώνων δεν φέρουν καµµία ευθύνη εάν δεν τους έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως ότι το συµµετέχων σκάφος δεν διαθέτει, ώστε να αποκλειστεί η συµµετοχή του. 9.6 Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόµενοι συµµετέχουν µε αποκλειστικά δική τους ευθύνη. 9.7 Οι διοργανωτές δεν έχουν καµία ευθύνη για ότι συµβεί, κατά τη διάρκεια του αγώνα, σχετικά µε θέµατα ΥΓΕΙΑΣ ή οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου. 9.8 Συστήνεται στους συµµετέχοντες να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική εξέταση. 9.9 Όλοι οι συµµετέχοντες ουσες αγωνίζονται µε δική τους αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι µε ευθύνη των κηδεµόνων τους Αποτελεί ευθύνη των ιδιοκτητών, κυβερνητών, εντεταλµένων εκπροσώπων ή όσων χειρίζονται τα συµµετέχοντα σκάφη να ενηµερώσουν το πλήρωµα που συµµετέχει για τους όρους και προϋποθέσεις της Προκήρυξης και των οδηγιών πλου των αγώνων.

4 9.11 Αποτελεί ευθύνη των ιδιοκτητών, κυβερνητών, εντεταλµένων εκπροσώπων ή όσων χειρίζονται τα συµµετέχοντα σκάφη να έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα του σκάφους εν ισχύ. 10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 10.1 Μέχρι και µισή ώρα πριν από την εκκίνηση ή µετά το τέλος της ιστιοδροµίας η Επιτροπή Αγώνων µπορεί να καλέσει για έλεγχο οποιοδήποτε σκάφος έχει δηλώσει συµµετοχή. Η κλήση θα γίνεται µέσω του ασυρµάτου VHF κανάλι 72 που ορίζεται και το κανάλι επικοινωνίας των αγώνων Οι έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται στην προβλήτα των αγωνιστικών σκαφών στο λιµάνι του ΝΑΟΚΘ κατόπιν κλήσης του ή στον χώρο που ελλιµενίζεται το σκάφος και θα αφορούν τόσο τον εξοπλισµό ασφαλείας για τους αγώνες κατηγορίας 5, όσο και τη κατάσταση του σκάφους σε σχέση µε το πιστοποιητικό καταµέτρησής του. 11. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ 11.1 Ο διορθωµένος χρόνος των σκαφών καταµετρηµένων κατά ORCi και ORC Club για τις ιστιοδροµίες ελεγχόµενου στίβου µε την εφαρµογή του Performance Curve Scoring (PCS constructed course) Για του αγώνες ελεύθερης πλεύσης ο διορθωµένος χρόνος των σκαφών θα υπολογιστεί µε βάση το σύστηµα του τριπλού αριθµού Χρόνος επί Χρόνου (OFFSHORE) και ειδικότερα του συντελεστή Low Offshore για τις συνθήκες που οι εντάσεις ανέµου του αγώνα προκύπτουν µικρότερες ή ίσες των 9 κόµβων, του συντελεστή Medium Offshore για εντάσεις ανέµου µεταξύ 9 και 14 κόµβων και του συντελεστή High Offshore για εντάσεις ανέµου µεγαλύτερες ή ίσες των 14 κόµβων, τουλάχιστον για το 50% του στόλου ORCi και ORC-Club, για διαδροµή Circular Random. 12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 12.1 Σκάφος που κερδίζει µία ιστιοδροµία θα παίρνει βαθµούς αντίστοιχους µε τις συµµετοχές συν 0, Το δεύτερο σκάφος θα παίρνει τους βαθµούς του αριθµού των συµµετεχόντων µείον ένα κ.ο.κ Σκάφος που εκκινεί αλλά δεν τερµατίσει (DNF) εντός χρονικού ορίου, θα παίρνει βαθµούς της θεωρητικής θέσης του εποµένου µετά το τελευταίο κανονικώς τερµάτισαν µειωµένους κατά 10% Σκάφος που δεν προσέρχεται στο χώρο εκκίνησης (DNC) ή που θεωρείται ως εκκινήσαν αλλά δεν εκκινεί εντός 15 λεπτών (DNS) ή που εγκαταλείπει (RET), θα παίρνει τους βαθµούς της τελευταίας θέσης των δηλωσάντων συµµετοχή σκαφών µειωµένους κατά 10% Σκάφος που ακυρώνεται (DSQ) θα βαθµολογείται µε 0 βαθµούς Οι βαθµοί των ιστιοδροµιών θα πολλαπλασιάζονται µε τους συντελεστές που αναγράφονται στο πρόγραµµα Σε περίπτωση ισοβαθµίας δύο ή περισσοτέρων σκαφών στη γενική κατάταξη, αυτή θα λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη θέση στη µεγαλύτερη ιστιοδροµία Από το Πρωτάθληµα ΝΑΟΚΘ 2015 θα αφαιρεθεί από την τελική βαθµολογία κάθε σκάφους η ιστιοδροµία µε τη µικρότερη βαθµολογία Θα υπάρχει ξεχωριστή βαθµολογία Πρωταθλήµατος για τις διάφορες κατηγορίες ή κλάσεις Σε περίπτωση µη διεξαγωγής ιστιοδροµίας σε οποιαδήποτε κατηγορία, η ιστιοδροµία δεν προσµετράται καθόλου (ούτε ως DNC) και δεν βαθµολογείται στο Πρωτάθληµα. Η παρ ισχύει και στην περίπτωση που κάποιες ιστιοδροµίες δεν προσµετρηθούν.

5 12.11 Σε περίπτωση διεξαγωγής ιστιοδροµίας µε συγχώνευση των κατηγοριών, η βαθµολογία προσµετράται κανονικά και ξεχωριστά για κάθε κατηγορία. 13. ΠΟΙΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 13.1 Αν η Επιτροπή Ενστάσεων, έπειτα από ένσταση, ή έπειτα από γραπτή αναφορά της Επιτροπής Αγώνων, θεωρήσει ότι δεν τηρήθηκαν οι κανονισµοί θα επιβάλει ποινή αυξήσεως κατά 2% ή 5% ή 10% στο διορθωµένο χρόνο ή εάν η παράβαση θεωρηθεί πολύ σοβαρή τότε επιβάλλεται ποινή ακυρώσεως (DSQ) Για πρόωρη εκκίνηση (OCS) επιβάλλεται ποινή 10% επί του διορθωµένου χρόνου. Σε περίπτωση όπου το πρόωρα εκκίνησαν σκάφος επιστρέψει σύµφωνα µε τους κανονισµούς και εκκινήσει κανονικά και εντός των χρονικών ορίων δεν θα επιβληθεί η προαναφερθείσα ποινή Σε περίπτωση παράβασης του Κανόνα 32.1 (Επαφή µε σηµείο) θα επιβάλλεται ποινή 2% επί του διορθωµένου χρόνου, εκτός εάν εκτελεστεί ποινή των 360 ο Σε περίπτωση µη σωστής παράκαµψης σηµείου στροφής (αριστερά ή δεξιά), τότε επιβάλλεται ποινή 10% επί του διορθωµένου χρόνου, εκτός εάν επιστρέψει και παρακάµψει ορθώς σύµφωνα µε τα σχεδιαγράµµατα των οδηγιών πλου Εάν σε σκάφος επιβληθεί ποινή, τότε ο διορθωµένος χρόνος που θα ισχύει για τυχόν διάκριση του σκάφους θα είναι αυξηµένος σύµφωνα µε την επί τοις εκατό προσαύξηση που επιβάλλει η ποινή και στην περίπτωση αυτή το σκάφος θα χάνει τουλάχιστον µία θέση τόσο στη Γενική Βαθµολογία όσο και στη βαθµολογία των επιµέρους κλάσεων και κατηγοριών. 14. ΚΛΑΣΕΙΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 14.1 Τα αγωνιζόµενα σκάφη διαιρούνται σε κατηγορίες ORCi και ORC-Club ανάλογα µε το πιστοποιητικό καταµέτρησης ή κατά την κρίση της επιτροπής Η Επιτροπή Αγώνων θα συγχωνεύει υποχρεωτικά τις κατηγορίες ORCi και ORC-Club, εάν οι δηλώσεις των συµµετοχών τουλάχιστον σε µία από τις δύο κατηγορίες είναι κάτω από πέντε και θα προσµετράται στις επιµέρους κατηγορίες του Πρωταθλήµατος. Εάν τα συνολικά εκκινήσαντα σκάφη της συγχώνευσης είναι λιγότερα από τρία, µόνο τότε ο αγώνας δεν θεωρείται έγκυρος και δεν προσµετράται στη βαθµολογία του Πρωταθλήµατος. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωµα να διεξάγει τον αγώνα σε άλλη ηµεροµηνία. 15. ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 15.1 Θα απονεµηθεί κύπελλο στον πρώτο νικητή κάθε αγώνα της κάθε κατηγορίας Θα απονεµηθούν κύπελλα στους πρώτους νικητές του πρωταθλήµατος Ν. Α. Ο. Κ. Θ κάθε κατηγορίας. Ορίζεται οργανωτική επιτροπή αγώνων αποτελούµενη από τους : Βλάχος ηµήτριος Βλυσινάκης Ιωάννης Γραµµατικάκης Νικόλαος Βασιλείου Αριστοµένης

6 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΚΘ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1 Ισχύουν οι κανονισµοί που αναφέρονται στην προκήρυξη του Πρωταθλήµατος ΝΑΟΚΘ Οι αγώνες ανήκουν στην κατηγορία ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ-ΚΛΑΣΕΩΝ 2.1 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωµα να συγχωνεύσει τις κατηγορίεςκλάσεις ανάλογα µε τη συµµετοχή. 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 3.1 Μία κατάσταση πληρώµατος πρέπει να κατατεθεί από κάθε κυβερνήτη µαζί µε το παράβολο που ορίζεται στην προκήρυξη το αργότερο δυο ώρες πριν την εκκίνηση της ιστιοδροµίας του Σαββάτου. Η κατάθεση µπορεί να γίνει εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά στο 3.2 Κάθε αλλαγή πληρώµατος πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στην Επιτροπή Αγώνων πριν την εκκίνηση της ιστιοδροµίας. 4. ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 4.1 Ο οργανωτής Όµιλος και η Επιτροπή Αγώνων δεν φέρουν καµία απολύτως ευθύνη για υλική απώλεια, ζηµιά στο σκάφος ή στον εξοπλισµό, σωµατικό τραυµατισµό, ή οτιδήποτε άλλο συµβεί στους αγωνιζόµενους ή τα σκάφη τους πριν, µετά ή και κατά τη διάρκεια του αγώνα, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. 4.2 Οι εντεταλµένοι εκπρόσωποι ή όσοι χειρίζονται τα συµµετέχοντα σκάφη ευθύνονται για κάθε ατύχηµα ή οτιδήποτε άλλο συµβεί στα σκάφη ή στα πληρώµατα. Κατά συνέπεια αυτοί οφείλουν να υπογράψουν τα συµβόλαια για τις σχετικές ολικές ασφάλειες καθώς και τις ασφάλειες έναντι τρίτων. 4.3 Ο κάθε κυβερνήτης έχει την αποκλειστική ευθύνη το κατά πόσο ή όχι θα εκκινήσει ή θα συνεχίσει να αγωνίζεται σύµφωνα µε το Θεµελιώδη Κανόνα 4 RRS(Απόφαση περί Συµµετοχής σε Αγώνα). Ειδικότερα, σηµειώνεται ότι οι αγωνιζόµενοι συµµετέχουν µε δική τους ευθύνη και πλήρη επίγνωση των συνεπειών. 4.4 Είναι αρµοδιότητα του εντεταλµένου εκπροσώπου του σκάφους ή όσων χειρίζονται το σκάφος, να κρίνουν το βαθµό εκπαίδευσης του πληρώµατος του σκάφους, την ένταση του ανέµου, την κατάσταση της θάλασσας και τις µετεωρολογικές προγνώσεις για να λάβουν ή όχι µέρος στους προγραµµατισµένους αγώνες. 4.5 Όλα τα συµµετέχοντα σκάφη οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων και για περίπτωση αγώνων και ο οργανωτής Όµιλος καθώς και η Επιτροπή Αγώνων δεν φέρουν καµµία ευθύνη εάν δεν τους έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως ότι το συµµετέχον σκάφος δεν διαθέτει, ώστε να αποκλειστεί η συµµετοχή του. 4.6 Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόµενοι συµµετέχουν µε αποκλειστικά δική τους ευθύνη. 4.7 Οι διοργανωτές δεν έχουν καµία ευθύνη για ότι συµβεί, κατά τη διάρκεια του αγώνα, σχετικά µε θέµατα ΥΓΕΙΑΣ ή οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου.

7 4.8 Συστήνεται στους συµµετέχοντες να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική εξέταση. 4.9 Όλοι οι συµµετέχοντες ουσες αγωνίζονται µε δική τους αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι µε ευθύνη των κηδεµόνων τους Αποτελεί ευθύνη των ιδιοκτητών, κυβερνητών, εντεταλµένων εκπροσώπων ή όσων χειρίζονται τα συµµετέχοντα σκάφη να ενηµερώσουν το πλήρωµα που συµµετέχει για τους όρους και προϋποθέσεις της Προκήρυξης και των οδηγιών πλου των αγώνων Αποτελεί ευθύνη των ιδιοκτητών, κυβερνητών, εντεταλµένων εκπροσώπων ή όσων χειρίζονται τα συµµετέχοντα σκάφη να έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα του σκάφους εν ισχύ. 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΗΜΑΙΑ 5.1 Όπως επισυνάπτεται. Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωµα να αναβάλει αγώνα σε περίπτωση ανωτέρας βίας και να διεξαχθεί σε άλλη ηµεροµηνία. 5.2 Σκάφος κατά τη διάρκεια των αγώνων δεν πρέπει να φέρει την Εθνική του σηµαία. 6. ΠΛΕΥΣΕΙΣ 6.1 Οι φάροι και σηµαντήρες, εφόσον αποτυπώνονται στο σχεδιάγραµµα των οδηγιών πλου, θα παρακάµπτονται όπως απεικονίζονται σε αυτό, αλλιώς η παράκαµψή τους είναι ελεύθερη. Τα σχεδιαγράµµατα των αγώνων που παραδίδονται στην συγκέντρωση κυβερνητών έχουν την ισχύ τροποποίησης των οδηγιών πλου. 1. ΠΕΡΑΙΑ (9/5/2015): ΝΑΟΚΘ-Παληοµάνα-Περαία-Παλατάκι-ΝΑΟΚΘ(11,6 ν.µ.) Παληοµάνα και Περαία θα αφεθούν αριστερά, Παλατάκι δεξιά. 2. ΑΚΤΕΣ (10/5/2015) : ΝΑΟΚΘ Παληοµάνα-Αγ.Τριάδα-Περαία-ΝΑΟΚΘ-Περαία- ΝΑΟΚΘ (20,8 ν.µ.). Η Παληοµάνα, Αγ. Τριάδα, Περαία και ΝΑΟΚΘ θα αφεθούν αριστερά σε όλες τις πλεύσεις. 3. ΚΙΤΡΟΣ Ι (6/6/2015) : ΝΑΟΚΘ - Καβούρα Βεσπασιανός Ι - Κίτρος - (21,3 ν.µ.) Η Καβούρα και ο Βεσπασιανός θα αφεθούν δεξιά. 4. ΚΙΤΡΟΣ ΙΙ (7/6/2015) : Κίτρος-Καζίκι-ΝΑΟΚΘ (19,3 ν.µ.) Το Καζίκι θα αφεθεί δεξιά. 5. ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ (20/6/2015): ΝΑΟΚΘ Βεσπασιανός Ι Καβούρα Σκάλα Μηχανιώνας (13,8 ν.µ.) Βεσπασιανός Ι θα αφεθεί δεξιά και η Καβούρα αριστερά. 6. ΕΠΑΝΩΜΗ (21/6/2015) : Σκάλα Μηχανιώνας Σπίθα Επανωµής Βεσπασιανός Ι - ΝΑΟΚΘ (23,6 ν.µ.) Η Σπίθα Επανωµής και ο Βεσπασιανός Ι θα αφεθούν δεξιά. 7. ΚΑΖΙΚΙ (12/9/2015) :ΝΑΟΚΘ - Καζίκι -Παληοµάνα - Παλατάκι - ΝΑΟΚΘ (10,6 ν.µ.) Το Καζίκι, η Παληοµάνα και το Παλατάκι θα αφεθούν δεξιά. 8. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (13/9/2015): ΝΑΟΚΘ-Καζίκι-Αεροδρόµιο-Παληοµάνα-ΝΑΟΚΘ (16,6 ν.µ.) Καζίκι αριστερά, Αεροδρόµιο αριστερά, Παληοµάνα δεξιά. 9. ΟΡΤΣΑ-ΠΡΥΜΑ (19/9/2015) : ΟΡΤΣΑ-ΠΡΥΜΑ. Μέσα στον κόλπο Θεσσαλονίκη (8,0ν.µ.) ή εναλλακτική διαδροµή

8 10. ΒΕΣΠΑΣΙΑΝΟΣ (20/9/2015) : ΝΑΟΚΘ - Βεσπασιανός Ι - Καζίκι - ΝΑΟΚΘ - Παληοµάνα - Παλατάκι - ΝΑΟΚΘ (20,7 ν.µ.). Ο Βεσπασιανός, Καζίκι, Παληοµάνα και Παλατάκι θα αφεθούν δεξιά. Το σηµείο στροφής του ΝΑΟΚΘ θα είναι η πλησιέστερη σηµαδούρα εκκίνησης προς τον λιµενοβραχίονα και θα αφεθεί αριστερά. 6.2 Τα στίγµατα των σηµαδούρων παράκαµψης θα αναγράφονται στο σχεδιάγραµµα των οδηγιών πλου που θα δίνονται στις συγκεντρώσεις των κυβερνητών πριν τις ιστιοδροµίες και θα ανακοινώνονται από το VHF πριν την έναρξη της διαδικασίας εκκίνησης. 7. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 7.1 Η γραµµή εκκίνησης σε όλες τις ιστιοδροµίες που εκκινούν από τον ΝΑΟΚΘ, ορίζεται από δύο σηµαδούρες χρώµατος πορτοκαλί ή κίτρινου ή δύο πλωτήρες µε σηµαίες κόκκινες ποντισµένους κοντά στο φάρο του λιµενοβραχίονα. 7.2 Στον αγώνα ΕΠΑΝΩΜΗ, η γραµµή εκκίνησης ορίζεται από σηµαδούρα ή πλωτήρα µε σηµαία και το σκάφος της Επιτροπής στη βορινή είσοδο του λιµανιού της Μηχανιώνας µε προσανατολισµό από ανατολικά προς δυτικά. 7.3 Στον αγώνα ΚΙΤΡΟΣ ΙΙ, η γραµµή εκκίνησης ορίζεται από σηµαδούρα ή πλωτήρα µε σηµαία και το σκάφος της Επιτροπής στη βορινή είσοδο του λιµανιού του Κίτρους µε προσανατολισµό από νότια προς βόρεια 8. ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 8.1 Σε όλους τους αγώνες που τερµατίζουν στον ΝΑΟΚΘ η γραµµή τερµατισµού ορίζεται από τον ιστό της σηµαίας χρώµατος µπλε στο φάρο της εισόδου του λιµένα, όπου θα βρίσκεται η Επιτροπή και της σηµαδούρας χρώµατος πορτοκαλί ή κίτρινη που ευρίσκεται πλησιέστερα στον φάρο της εισόδου. 8.2 Στον αγώνα ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ, η γραµµή τερµατισµού ορίζεται από το βορινό άκρο του εξωτερικού λιµενοβραχίονα του λιµανιού της Μηχανιώνας, όπου θα βρίσκεται η Επιτροπή ή το σκάφος της επιτροπής και από σηµαδούρα ή πλωτήρα µε σηµαία σε απόσταση διακοσίων µέτρων µε κατεύθυνση νοτιοδυτικά. (Ν40ο Ε ,20) 8.3 Στον αγώνα ΚΙΤΡΟΣ I η γραµµή τερµατισµού ορίζεται από το σκάφος επιτροπής, όπου θα βρίσκεται η Επιτροπή και από σηµαδούρα ή πλωτήρα µε σηµαία σε απόσταση διακοσίων µέτρων µε κατεύθυνση βορειοδυτικά, µπροστά από την είσοδο του λιµένα κίτρος 8.3 Σε περίπτωση νυχτερινού τερµατισµού, τα σκάφη υποχρεούνται να αναφέρουν το όνοµα τους µέσω VHF. 9. ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ 9.1 Στο δεκάλεπτο µε ταυτόχρονη ηχητική προειδοποίηση επαίρεται η σηµαία RC. 9.2 Στο πεντάλεπτο αρχίζει η διαδικασία πενταλέπτου µε ηχητικό σήµα. 9.3 Στο τετράλεπτο επαίρεται η σηµαία τετραλέπτου («Ρ», «Ι», «Ζ», «Ζ+Ι» ή µαύρη σηµαία) µε ταυτόχρονη ηχητική προειδοποίηση. 9.4 Στο λεπτό κατεβαίνει η σηµαία τετραλέπτου («Ρ», «Ι», «Ζ», ή µαύρη σηµαία) µε ταυτόχρονο ηχητικό σήµα. 9.5 Στην εκκίνηση θα δοθεί ηχητικό σήµα και υποστολή της σηµαίας κλάσης (αριθµητικός επισείων «1», «2» και «0» ).

9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Λεπτό σε Σήµα Σηµαία Ηχητικό σήµα σχέση µε το σήµα εκκίνησης -10 ιαδικασία Εκκίνησης Έπαρση σηµαίας RC. 1 ηχητικό -5 Προειδοποιητικό για τα Έπαρση σηµαιών κλάσεων 1 ηχητικό σκάφη αριθµητικού επισείωντα «1», «2» και «0» -4 Προπαρασκευαστικό σήµα Έπαρση («Ρ»,»Ι»,»Ζ»,ή µαύρη σηµαία) -1 Λεπτό Υποστολή της παραπάνω σηµαίας τετραλέπτου 0 Εκκίνηση Υποστολή σηµαιών κλάσεων αριθµητικού επισείοντα «2» «1» 1 ηχητικό 1 ηχητικό 1 ηχητικό 9.5 Αν υπάρχουν σκάφη πρόωρα εκκινήσαντα επαίρεται η σηµαία της µερικής ανάκλησης µε ένα µακρόσυρτο σήµα ανάκλησης και αναγγελία µέσω VHF. 9.6 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Σκάφη, τα οποία δεν εκκινούν εντός 15 λεπτών από το σήµα εκκίνησης θεωρούνται ως µη εκκινήσαντα (DNS) 10. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 10.1 Ανάκληση δίδεται µε ένα ηχητικό σήµα και έπαρση της σηµαίας «Χ» του διεθνή κώδικα σηµάτων Γενική ανάκληση σηµαίνεται µε ανάρτηση κίτρινης και µπλε σηµαίας και µέσω VHF Η διαδικασία της εκκίνησης µετά τη Γενική Ανάκληση έχει ως εξής : η υποστολή της σηµαίας της Γενικής Ανάκλησης σηµαίνει ότι σε ένα λεπτό θα δοθεί πεντάλεπτο. Κατόπιν η διαδικασία θα συνεχίζει ως έχει οριστεί παραπάνω κατά το πεντάλεπτο. 11. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΑΓΩΝΩΝ 11.1 Το χρονικό όριο κάθε σκάφους σε δευτερόλεπτα, προκύπτει πολλαπλασιάζοντας το 2,2 του βαθµού ικανότητάς του GPH (αριθµητικός συντελεστής στον τύπο Time on Distance ) για τα ORC Club & ORCi επί τα ναυτικά µίλια (µε ακρίβεια ενός δεκάτου του µιλίου) Αγώνας στον οποίο τερµάτισε έστω και ένα σκάφος εντός χρονικού ορίου θεωρείται ως έγκυρος και προσµετράται στο Πρωτάθληµα Σκάφος που δεν κατάφερε να τερµατίσει εντός χρονικού ορίου θεωρείται ως σκάφος που εκκινεί αλλά δεν τερµατίζει (DNF) και ισχύει το αντίστοιχο σύστηµα βαθµολογίας για το Πρωτάθληµα από την προκήρυξη. 12. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ 12.1 Από τη ύση µέχρι και την Ανατολή του ηλίου ή µέσα στο χρονικό διάσηµα, όπως αυτό καθορίζεται στις Οδηγίες Πλου, ο ιεθνής Κανονισµός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα αντικαθιστά τους κανονισµούς του Μέρους 2 του ιεθνούς Κανονισµού Ιστιοδροµιών (R.R.S.) της I.S.A.F Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα σκάφη οφείλουν να φέρουν και να έχουν αναµµένους τους φανούς που προβλέπονται από τον ιεθνή Κανονισµό προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα, οι οποίοι πρέπει να είναι τοποθετηµένοι µε τέτοιο τρόπο ώστε σε καµία περίπτωση να µην καλύπτονται από πανιά Τα σκάφη υποχρεούνται να διαθέτουν αµοιβούς φανούς πλοήγησης.

10 13. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΓΩΝΑ 13.1 Σκάφη που για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε σηµείο της διαδροµής εγκαταλείπουν ιστιοδροµία, είναι υποχρεωµένα να ειδοποιήσουν το ταχύτερο δυνατό την Επιτροπή Αγώνων. Σε µη συµµόρφωση µε αυτή την υποχρέωση το σκάφος ακυρώνεται (DSQ) για τη συγκεκριµένη ιστιοδροµία και βαθµολογείται µε 0 βαθµούς στο Πρωτάθληµα και επιβάλλεται επιπλέον ποινή από την Επιτροπή Αγώνων Σκάφος που εγκαταλείπει τον αγώνα οφείλει να υψώσει την Εθνική του σηµαία. 14. ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 14.1 Οι µηχανές των συµµετεχόντων σκαφών πρέπει να µην λειτουργούν µε το προπαρασκευαστικό σήµα της εκκίνησης (τετράλεπτο) Αν κάποιο σκάφος για λόγους ανωτέρας βίας ή για φόρτιση µπαταριών χρειασθεί να χρησιµοποιήσει τη µηχανή, οφείλει µετά τον αγώνα να κάνει δήλωση µη τήρησης κανονισµών. 15. ΗΛΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 15.1 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια µιας ιστιοδροµίας δεν τηρήθηκαν οι κανονισµοί που αναφέρονται στην Προκήρυξη και στις Παρούσες Οδηγίες Πλου, ο κυβερνήτης του σκάφους υποχρεούται να το δηλώσει στην Επιτροπή Αγώνων µέχρι και δύο ώρες µετά τον τερµατισµό του σκάφους του συµπληρώνοντας το ειδικό έντυπο που διατίθεται από τη γραµµατεία. 16. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 16.1 Η Επιτροπή Αγώνων µπορεί να διενεργήσει έλεγχο σε όλα τα σκάφη ή δειγµατοληπτικά σε ορισµένο αριθµό σκαφών κατά την κρίση της µέχρι µισή ώρα πριν ή δύο ώρες µετά από τον τελευταίο τερµατίσαντα κάθε ιστιοδροµίας Επίσης σε περίπτωση κατάθεσης ενστάσεως καταµέτρησης αγωνιζοµένου προς αγωνιζόµενο ισχύουν: Εάν το αποτέλεσµα ελέγχου επιβεβαιώνει τις µετρήσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ή η διαφορά του νέου (πιο γρήγορου) υπολογιζόµενου από τον αρχικό Βαθµό ικανότητας (GPH ή TCC), είναι µικρότερη από 0,1%, τότε τα έξοδα ελέγχου, τυχόν επανακαταµέτρησης και έκδοσης πιστοποιητικού βαρύνουν τον ενιστάµενο. Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης ιστιοδροµίας υπολογίζονται µε το σωστό πιστοποιητικό (πιο γρήγορου ή πιο αργού) Εάν το αποτέλεσµα ελέγχου δεν αντιστοιχεί µε τις µετρήσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό και η διαφορά του νέου (πιο γρήγορου) υπολογιζόµενου από τον αρχικό Βαθµό ικανότητας (GPH ή TCC), είναι µεγαλύτερη από 0,1% αλλά µικρότερη από 0,25%, τότε τα έξοδα ελέγχου, επανακαταµέτρησης και έκδοσης πιστοποιητικού βαρύνουν τον εναγόµενο. Η ένσταση γίνεται δεκτή και τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης ιστιοδροµίας επανυπολογίζονται σύµφωνα µε το σωστό πιστοποιητικό και το σκάφος χάνει τουλάχιστον δύο θέσεις Εάν το αποτέλεσµα ελέγχου δεν αντιστοιχεί µε τις µετρήσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό και η διαφορά του νέου υπολογιζόµενου από τον αρχικό Βαθµό ικανότητας (GPH ή TCC), είναι µεγαλύτερη από 0,25%, τότε τα έξοδα ελέγχου, επανακαταµέτρησης και έκδοσης πιστοποιητικού βαρύνουν τον εναγόµενο. Η ένσταση γίνεται δεκτή και το σκάφος ακυρώνεται Στην κρίση της Επιτροπής Ενστάσεων είναι η απόφαση για την έκδοση ή µη νέου πιστοποιητικού (κρίνεται απαραίτητο εάν η µέτρηση πανιών ή εξαρτίας είναι µεγαλύτερη από 0,75% της πιστοποιηµένης διάστασης) καθώς και της επαναβαθµολόγησης των προηγούµενων ιστιοδροµιών µε το νέο διορθωµένο πιστοποιητικό ή και της επιβολής πρόσθετης ποινής Κατά τη διαδικασία ελέγχου καταµέτρησης είναι υποχρεωτική η παρουσία και των δύο ενδιαφεροµένων µερών. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των δύο, η

11 Επιτροπή Ενστάσεων δικαιώνει τον παρόντα, ενώ σε περίπτωση απουσίας και των δύο επιβαρύνονται αµφότεροι µε τα έξοδα ελέγχου. 17. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 17.1 Ενστάσεις γίνονται δεκτές µία ώρα µετά τον τερµατισµό του τελευταίου σκάφους Οι ενστάσεις πρέπει να είναι γραµµένες στο ειδικό έντυπο που διατίθεται από τη γραµµατεία εν υπάρχει παράβολο ενστάσεως, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν επανυπολογισµό πιστοποιητικού καταµέτρησης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο 16.2 και ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΝΙΩΝ 18.1 Ο διακριτικός αριθµός και τα γράµµατα αναγνώρισης της Εθνικότητας του σκάφους στα πανιά πρέπει να είναι σύµφωνα µε το παράρτηµα Η του ιεθνούς Κανονισµού Ιστιοδροµιών της ISAF και µε τις προδιαγραφές που ορίζει το άρθρο 4.1 των κανονισµών ασφαλείας του ORC Ο διακριτικός αριθµός πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά στην µεγίστη του σκάφους. 19. ΣΚΑΦΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ - ΜΜΕ 19.1 Ενέργειες από τα σκάφη της Επιτροπής Αγώνων, της Επιτροπής Ενστάσεων και των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης δεν πρέπει να θεωρούνται αιτία για αποκατάσταση. 20. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 20.1 Τα γραφεία Επιτροπών και Αγώνων στεγάζονται στο ΝΑΟΚΘ, Μικρό Έµβολο, Καλαµαριά Θεσ/νίκη, τηλ.-fax Ο επίσηµος πίνακας ανακοινώσεων βρίσκεται στο κυλικείο του ΝΑΟΚΘ. 21. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 21.1 Κανάλι επικοινωνίας µέσω VHF ορίζεται το Κάθε σύστηµα αυτόµατης πηδαλιούχησης µηχανικό ή ηλεκτρονικό (αυτόµατος πιλότος), απαγορεύεται να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια του αγώνα. 22. ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 22.1 Κάθε σκάφος για λόγους ασφάλειας, έχει τη δυνατότητα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, να αγκυροβολήσει ή να πιάσει λιµάνι. Οφείλει όµως να το δηλώσει στην Επιτροπή Αγώνων, περιγράφοντας το γεγονός στη δήλωση µη τήρησης κανονισµών, αµέσως µετά τον τερµατισµό του. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ Πρόεδρος : Βλάχος ηµήτριος Μέλη: Καραγιαννάκη Ειρήνη Μαυρίδου ήµητρα εληγιωργίδου Χριστίνα ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Πρόεδρος: Τσακίρης Μικόλαος Μέλη: Κοσµόγλου Στράτος Πασχαλίδης Ντάνης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Γιαπαντζής Χρήστος Βασιλείου Αριστοµένης Βαχτσεβάνος Παναγιώτης Τερλεµές Ξάνθιππος

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ Ο Ναυτικός Όµιλος Ανοιχτής Θάλασσας, ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ North Aegean Crossing 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει τον αγώνα «North Aegean Crossing 2015». 2 Κανονισμοί 2.1 Οι αγώνες διεξάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Ε.Ι.Ο.) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2012 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» 30 Ιουνίου & 01 Ιουλίου 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1.1. Ο Ν.Ο.Καλαμακίου προκηρύσσει τον Ιστιοπλοϊκό Αγώνα «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» για

Διαβάστε περισσότερα

14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 13 & 14 Ιουνίου 2015 Για πλήρωµα 2 ατόµων (άνδρας & γυναίκα) υποχρεωτικά. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τους σκοπούς του συλλόγου «το Χαµόγελο του Παιδιού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC Φάληρο Αίγινα Νέα Επίδαυρος Φάληρο 12-14 Ιουνίου 2015 Διοργανωτής Όμιλος ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ CRETAN UNION CUP 2015 23 29 Mαϊου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφεία: Ι. Σταΐκου & Γρίβα 2, 301 00 Αγρίνιο Εγκαταστάσεις: Λίμνη Τριχωνίδα. Πύργος Καινούργιου Αγρινίου Τηλ.: 26410 44433 Fax: 26410 39938 e-mail: iodesailing@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΑΣ Υ Α ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΑΣ Υ Α ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Äâ Ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου θέλοντας να τιμήσει την επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου το 1571 όπου συμμετείχαν και γαλέρες από το Ιόνιο, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 Ρόδος, Μάρτιος 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κύπελλο Άνοιξης Ν.Ο.Κ. 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας προκηρύσσει το Κύπελλο Άνοιξης ΝΟΚ 2015. 2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην περιοχή του κόλπου της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ. τον. διεξαχθεί ΤΡΙΤΗ. Βουλιαγμένης. ακόλουθη: Για 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2012. IMS Rule 2012. Συγκρούσεων

ΟΜΙΛΟΣ. τον. διεξαχθεί ΤΡΙΤΗ. Βουλιαγμένης. ακόλουθη: Για 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2012. IMS Rule 2012. Συγκρούσεων ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2012 Προκήρυξη Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Α Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ COASTAL OFFSHORE ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο (ΝΟΚΒ) προκηρύσσει τον Ιστιοπλοικό Αγώνα Coastal Offshore 8o Κύπελλο

Διαβάστε περισσότερα

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Προκήρυξη

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Προκήρυξη Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 8 έως 13 Αυγούστου 2015 Porto Carras Resort Χαλκιδική 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 υπό την αιγίδα της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ

«ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ(ΝΟΒΣ) SALAMISYACHTINGCLUB (ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. 2250/2004 ΠΡΩΤΟ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ:2003 ΜΕΛΟΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ www.nobs.gr Ο ΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (ADVENTURE TROPHY)

ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (ADVENTURE TROPHY) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (ADVENTURE TROPHY) 2007 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Πανελλήνιο Έπαθλο Περιπέτειας 2007 ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ Μετά από έγκριση της ΕΘ.Ε.Α., η Λέσχη που αναφέρεται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015 21-22/03/2015 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΙΟΧ σε συνεργασία με την Ελληνική Κλάση Σκαφών J/24, και την ΕΙΟ/ΕΑΘ, διοργανώνει αγώνα με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Ω Κ Ε Α Ν Ι Κ Ο Υ Κ Α Γ Ι Α Κ (Καγιάκ Ανοιχτής Θάλασσας) Όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων - Μελών της Ε.Ο.Κ.-Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 Περιεχόμενα 1. Οργάνωση Αγώνα... 5 1.1 Ανακοίνωση Αγώνα... 5 1.2 Ειδικός Κανονισμός του Αγώνα... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 Α ΦΑΣΗ 17 19 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Ελλάδος σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC LANCIA CLUB

HELLENIC LANCIA CLUB HELLENIC LANCIA CLUB OLYMPIC CLASSIC TOUR RALLY 2012 REGULARITY 1 5 & 1 6 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015 ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 9 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 9 1.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 9 1.2 ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ... 9 1.3 ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 9 1.4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 9 2. ΟΡΙΣΜOI... 9 2.1 ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 Περιεχόµενα Προκήρυξης Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ «Super League Ελλάδα» Ενότητα Α: ιοργάνωση Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ Άρθρο 1. Εφαρµοζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

10o MERCEDES-BENZ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

10o MERCEDES-BENZ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 10o MERCEDES-BENZ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY 5-8 MAY 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο με πλάγιους και έντονους χαρακτήρες Αριθ. Έγκρισης FIA: TRRH/HAR/GRC/060511

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο με πλάγιους και έντονους χαρακτήρες Αριθ. Έγκρισης FIA TRRH/HAR/GRE/280515 Αριθ. Έγκρισης ASN: 14/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α. JUNIORS 12-14-16-18

Α. JUNIORS 12-14-16-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ Κανόνες & Κανονισμοί 2015, 2016, 2017 Α. JUNIORS 12-14-16-18 Εισαγωγικό σημείωμα Για τις κατηγορίες 12-14-16, το σύστημα των Εθνικών Πρωταθλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 2008. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χαράλαµπος ανίκας Γενικός ιευθυντής Φ.Ε.Ε

Έτος 2008. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χαράλαµπος ανίκας Γενικός ιευθυντής Φ.Ε.Ε Έτος 2008 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χαράλαµπος ανίκας Γενικός ιευθυντής Φ.Ε.Ε ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ευρετήριο Α Ρ Θ Ρ Ο Εισαγωγή 1 Ισοζυγισµός - Επιβαρύνσεις Ιππων 2 Κλάσεις ίππων 3 Βάρη ιπποδροµιών 4 Υπερβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3. ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ GRAND PRIX ΣΕ ΚΟΛ/ΡΙΟ 25μ.-50μ. 9 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ (ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΙΩΝ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ) 16

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3. ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ GRAND PRIX ΣΕ ΚΟΛ/ΡΙΟ 25μ.-50μ. 9 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ (ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΙΩΝ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ) 16 Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3 ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ GRAND PRIX ΣΕ ΚΟΛ/ΡΙΟ 25μ.-50μ. 9 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ (ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΙΩΝ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ) 16 ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ (ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΙΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ)

Διαβάστε περισσότερα