Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management) Επιμελητήριο Χανίων Μάρτιος 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management) Επιμελητήριο Χανίων Μάρτιος 2013"

Transcript

1 Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management) Επιμελητήριο Χανίων Μάρτιος 2013

2 Ας γνωρισθούμε Ποιοι είμαστε: Ενεργά και πρώην ανώτατα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που μοιράζονται κοινά βιώματα και εμπειρίες από την 30+ ετή σταδιοδρομία τους σε Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, και που έχουν την ίδια ισχυρή διάθεση εθελοντικής προσφοράς έργου στην κοινωνία.

3 Ας γνωρισθούμε Η Αποστολή μας: Αξιοποίηση της εκτεταμένης τεχνογνωσίας και Εμπειρίας των μελών μας για την εθελοντική υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, μικρών επιχειρήσεων και ΜΚΟ. Οι αρχές μας: Δωρεάν παροχή υπηρεσιών, εμπιστευτικότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, επαγγελματική δεοντολογία Οι δράσεις μας: Σεμινάρια, Workshops, Projects, Σ β λ ή ή ξ ώ

4 Διαχείριση κρίσεων σε μικρές επιχειρήσεις ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κωστής Λαμνάτος Μέλος ΚΕΜΕΛ Πρώην Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού ΥΠΕΚΑ, Πρώην Γενικός Διευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ κλπ, κλπ

5 Τι θα μας απασχολήσει σήμερα Θα εξηγηθούν οι έννοιες Διαχείρισης Ρίσκου ( Risk Management ) και Διαχείρισης Κρίσεων ( Crisis Management ). Θα δοθούν παραδείγματα για επιχειρηματικούς κινδύνους αλλά και κινδύνους από φυσικά φαινόμενα. Μετά από μια επισκόπηση του πως προετοιμάζονται οι μεγάλες επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, θα επικεντρωθούμε στα βλή άζ

6 Τι ονομάζουμε κρίση? (γενικός ορισμός) Κάθε ξαφνική και σημαντική αλλαγή που συντελείται σε σύντομο χρονικό διάστημα ή που βρίσκεται σε εξέλιξη και που προκαλείται από ένα πιεστικό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να

7 Τι δεν ισχύει

8 Τι δεν κάνουμε

9 Τι είναι μια κρίση? Ο όρος κρίση αρχικά χρησιμοποιήθηκε στην ιατρική πχ αναφερόμαστε σε Νευρική κρίση Κρίση πανικού Κολικού Σήμερα εκτός ιατρικής αναφερόμαστε πχ σε Κοινωνική κρίση Οικονομική κρίση Πολιτική κρίση

10 Παραδείγματα Κρίσεων Πολιτικές (ακυβερνησία ή πραξικόπημα) Κοινωνικές ( ανθρωπιστική, κρίση αξιών) Οικονομικές (συναλλαγματική, χρηματιστηριακή) Περιβαλλοντικές (Πυρην.Ατύχημα Φουκουσίμα) Ιατρική (πανδημία γρίπης των πτηνών) Δ φ ή ( λέ λάδ

11 Απώλεια (ολική ή μερική) των υπηρεσιών IT Απειλή Τρομοκρατικής Ενέργειας Πυρκαγιά ή Πλημμύρα Σοβαρό εργατικό ατύχημα Πώληση ελαττωματικού προϊόντος Γενική απεργία Απώλεια (ολική ή μερική) της παραγωγής/αποθήκης Μεγάλη καταστροφή βασικού προμηθευτή Εκκένωση γραφείων Παραδείγματα Κρίσεων Επιχείρησης

12 Ορισμός της Διαχείρισης Κρίσης Σε επίπεδο επιχείρησης σαν Διαχείριση Κρίσης ορίζεται η διαδικασία με την οποία η επιχείρηση αντιμετωπίζει ένα σημαντικό γεγονός που απειλεί να βλάψει σε μεγάλο βαθμό την ίδια την επιχείρηση, τους μετόχους, τους πελάτες ή

13 Διαδικασία Διαχείρισης Κρίσεων Είναι ο συντονισμός και η διαχείριση των δράσεων και αντιδράσεων ενός Οργανισμού σε ένα συμβάν, το οποίο απειλεί να (ή έχει ήδη) βλάψει ανθρώπους, συστήματα, χειρισμού ικανότητα εξοπλισμού

14 Επιστημονικός Ορ Η Διαχείριση Κινδύνου (ISO 31000) είναι ο εντοπισμός, αξιολόγηση, ιεράρχηση και στη συνέχεια η ανάληψη συντονισμένωνκαι βέλτιστων ενεργειών για τον περιορισμό, την παρακολούθηση και την μείωση της πιθανότητας ανεπιθύμητων δυσμενών επιπτώσεων. Οι κίνδυνοι είναι δυνατόν να οφείλονται στις αγορές, σε αστοχίες έργων, νομικές ευθύνες, πιστωτικά γεγονότα, ατυχήματα, φυσικά αίτια και καταστροφές καθώς και σε σκόπιμες ενέργειες ανταγωνιστών ή σε απρόβλεπτες αιτίες.

15 Τι προϋποθέτει μια σω Διαχείριση Κρίσης

16 Φυσικά γεγονότα Αστοχίες Τεχνολογικών Συστημάτων Ανατροπές στις Δυνάμεις της Αγοράς και της Οικονομίας Ανθρώπινα σφάλματα Λανθασμένες επιχειρηματικές αποφάσεις Κύριες αίτιες πρόκλησης Κρίσεων στις Επιχειρήσεις Αποτυχία τήρησης ποιοτικών και περιβαλλοντικών

17 Ηπιό αναλυτικά Risk Management (Διαχείριση Ρίσκου) σε επίπεδο επιχείρησης μπορεί να αναφέρεται σε θέμα Επιχειρησιακό (δηλ. Συνολικό) Marketing Εμπορικό Παραγωγικό Οικονομικό κλπ. επίπεδο

18 Μορφές Κρίσεων

19

20

21

22

23

24 Η χρήση του Πίνακα Διαχείρισης Κινδ

25 Οι εναλλακτικές προσεγγίσεις Οι στρατηγικές Διαχείρισης του Κινδύνου συνήθως περιλαμβάνουν Μεταβίβαση του κινδύνου σε άλλον (πχ.ασφαλιστική εταιρία) Αποφυγή του κινδύνου Μείωση του αρνητικού αποτελέσματος ή μείωση της πιθανότητας να συμβεί Η ακόμα και αποδοχή ενός μέρους του κινδύνου ή των θ ώ ώ

26 Στόχοι ενός Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων 1/2 Η κατάλληλη προετοιμασία για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και επιπτώσεων που μπορούν να προέλθουν από καταστάσεις κρίσης Η ενημέρωση των εμπλεκόμενων Τμημάτων και Ανθρώπων καθώς και το πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας τους κατά την διάρκεια της κρίσης Η διασφάλιση της ή έ

27 Στόχοι ενός Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων 2/2 Η ύπαρξη αναλυτικών οδηγιών για καλύτερη κατανόηση με σκοπό την άμεση και συντονισμένη δράση ενός εκάστου των εργαζομένων σε περίπτωση κρίσεως Η ασφάλεια του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρίας Η αποφυγή σημαντικών καθυστερήσεων, σύγχυσης και επιδείνωσης της ήδη κρίσιμης κατάστασης

28 Το εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρ (Crisis Management Manual) Περιέχει σαφείς και εμπεριστατωμένες οδηγίες για Την εν γένει οργάνωση τους ρόλους των εμπλεκόμενων τις ενέργειες τους τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν Τα συστήματα / μέσα αντιμετώπισης τις υποδομές που απαιτούνται Και ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

29 Εκπαίδευση στα μέσα πυρασφάλειας και ατομ

30 Έκτακτη Εκκένωση κτιρίο χώρου Στάθμευσης

31 Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων - Crisis Manual Περιγράφει αναλυτικά Την οργανωτική μονάδα για την αντιμετώπιση των κρίσεων Ποιά άτομα αναλαμβάνουν δράση Για ποιές ενέργειες είναι υπεύθυνος ο καθένας Τι υποδομές και εξοπλισμό διαθέτουν Αναλυτικές οδηγίες Την αντίστοιχη εκπαίδευσή τους

32 Οργάνωση Διαχείρισης Κρίσεων Μεγάλης Συντονιστικό όργανο Επιχείρησης Διαχείρισης Κρίσεων Ομάδες (κατά ειδικότητα) Iδράσης/αντίδρα σης II Ομάδα Επικοινωνίας III

33 Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων A. Πρώτη επιλογή εντός εγκαταστάσεων Εταιρίας A. Εναλλακτική λύση Απαραίτητος εξοπλισμός της ομάδας δράσης (τηλέφωνα, Η/Υ, εφεδρική γεννήτρια, πυροσβεστήρες, αντλία Test(s)

34 Στρατηγική Επικοινωνίας Να διασφαλίσουμε ότι την ώρα της κρίσης, η ροή της πληροφόρησης στους υπαλλήλους αλλά και στο εξωτερικό περιβάλλον είναι ελεγχόμενη και σωστή, έτσι ώστε να αποφύγουμε μηεπιτρεπόμενες ενέργειες αλλά και λανθασμένες αναφορές

35 Bήματα Επικοινωνίας 1/3 Άμεση ενημέρωση των υπαλλήλων (ανάλογα με τη σοβαρότητα του θέματος) με τα στοιχεία που υπάρχουν την ώρα της κρίσης, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν τις ίδιες πληροφορίες και να απαντούν κατάλληλα τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά Συνεχής αξιολόγηση της κατάστασης και των δεδομένων (αντιδράσεις, φήμες, ΜΜΕ, επιπτώσεις, κλπ.) Συνεπή επικοινωνιακά μηνύματα προς όλους τους εμπλεκόμενους

36 Bήματα Επικοινωνίας 2/3 Ενεργοποιούμε την Ομάδα Επικοινωνίας σύμφωνα με το εγχειρίδιο Διαχείρισης Κρίσεων Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα να ελαχιστοποιήσουμε/αποτρέψου με την επικοινωνία μη εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων με τα ΜΜΕ Απαντούμε σύντομα στα αιτήματα του εξωτερικού περιβάλλοντος (ΜΜΕ κλπ.)

37 Bήματα Επικοινωνίας 3/ Τι δεν κάνουμε Δεν υποθέτουμε Δεν επικοινωνούμε μηνύματα που δεν έχουν εγκριθεί Δεν δίνουμε off-the-record πληροφόρηση Δεν πανικοβαλλόμαστε

38

39 Τι προσέχουμε σε μια συνέντευξη Τον χώρο στον οποίο θα δώσουμε την συνέντευξη Η συνέντευξη αυτή, εκτός από κίνδυνος, είναι και ευκαιρία για την επιχείρηση Έχουμε το δικαίωμα να έχουμε άλλη γνώμη από αυτήν του δημοσιογράφου Πλήρης, σωστή και με αυτοπεποίθηση παρουσίαση των απόψεων μας

40 Τεστ Προετοιμασίας για Συνέντευξη Μια καταστροφή έχει μόλις πλήξει την εταιρία σας και είστε ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων. Η συνέντευξη Τύπου θα γίνει σε μία ώρα. Πώς έχετε Συντάσσετε μια προσεκτικά προετοιμαστεί για να τη διατυπωμένη δήλωση που αποκαλύπτει διαχειριστείτε; μόνο ότι πρόκειται να διαρρεύσει στο κοινό. Συντάσσετε μια δήλωση με αυτοπεποίθηση, προβάλλοντας την πιο αισιόδοξη εκτίμηση του προβλήματος και των λύσεών του. Ετοιμάζετε ειλικρινείς

41

42 ...Υπάρχει όμως και συνέχεια...

43

44 Social Media Σύστημα άμεσης ενημέρωσης από τα Social Media Χρήση μοντέρνων τεχνολογιών Συνεχής ενημέρωση και φρένο στις φήμες Απάντηση σε ερωτήσεις Χρήση δικτύων για ενημέρωση του κοινού

45

46 Τι είδαμε... Διαχείριση Ρίσκου Risk management (πρόβλεψη) Εγχειρίδιο Κρίσεων Crisis Manual (προγραμματ ισμός/οργάνω ση) Διαχείριση Κρίσης Crisis management (αντιμετώπιση του συγκεκριμένου συμβάντος)

47 Στάδια Διαχείρισης Κρίσεων 1. Αποτροπή/ελαχιστοποίηση της κρίσης 2. Προετοιμασία για την διαχείριση της κρίσης 3. Αναγνώριση της κρίσης 4. Αναχαίτιση της κρίσης 5. Αντιμετώπιση της κρίσης 6. Διδάγματα από την κρίση

48 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ώρα για συζήτηση Παραδείγματα που σας απασχολούν

49 Παραδείγματα Κρίσεων Επιχείρησης Απώλεια (ολική ή μερική) των υπηρεσιών IT Ζημιά στο Hardware (δίσκος, τροφοδοτικό, μπαταρία, σκληρός δίσκος, οθόνη κλπ) Ζημιά στο Software ( προσβολή από ιό, κόλλημα ) Ζημιά στο δίκτυο ( απώλεια σύνδεσης, απώλεια LAN, Υποκλοπή ευαίσθητων πληροφοριών ) Μεγάλη καταστροφή βασικού προμηθευτή Εναλλακτικές πηγές προμήθειας

50 Παραδείγματα Κρίσεων Επιχείρησης Απειλή Τρομοκρατικής Ενέργειας Είτε αληθινή είτε ψεύτικη (μπλόφα) Άμεση εκκένωση και ειδοποίηση Αστυνομίας Πυρκαγιά ή Πλημμύρα Αιτία εσωτερική ή εξωτερική Άμεση επέμβαση με ίδια μέσα και ειδοποίηση Πυροσβεστικής Σοβαρό εργατικό ατύχημα Άμεση ειδοποίηση ΕΚΑΒ και

51 Παραδείγματα Κρίσεων Επιχείρησης Πώληση ελαττωματικού προϊόντος Ενέργειες ανάκλησης / αντικατάστασης Επικοινωνία με τους πελάτες Προετοιμασία συνέντευξης στα ΜΜΕ Απώλεια (ολική ή μερική) της παραγωγής/αποθήκης Μεταφορά παραγωγής σε άλλο σημείο/ άλλο παραγωγό Α ός δ ύ

52 Ευχαριστούμε για την προσοχή και τ

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επικοινωνία δράσεων ΕΚΕ. πιο αναγκαία από ποτέ» Όλγα Μπορνόζη. Πρόεδρος CSRinGREECE & MaritimeCSR ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

«Η επικοινωνία δράσεων ΕΚΕ. πιο αναγκαία από ποτέ» Όλγα Μπορνόζη. Πρόεδρος CSRinGREECE & MaritimeCSR ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 1 «Η επικοινωνία δράσεων ΕΚΕ πιο αναγκαία από ποτέ» Όλγα Μπορνόζη Πρόεδρος CSRinGREECE & MaritimeCSR ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΕ ιανύουμε μια εποχή παγκόσμιου οικονομικού κλονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίες, η Φορολογική Διοίκηση κατηγορήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ιστορικό... 8 1.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα