Η ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α (LOGISTICS)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α (LOGISTICS)"

Transcript

1 1 Η ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α (LOGISTICS) 1.1 Εισαγωγή Η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ροή και το μετασχηματισμό αγαθών, από το στάδιο των πρώτων υλών μέχρι τον τελικό χρήστη, καθώς και τη ροή πληροφοριών που αναφέρονται σ αυτές τις δραστηριότητες. Η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας αφορά το σχεδιασμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο όρος που επικράτησε διεθνώς για τη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ο όρος logistics management 1 ή απλώς 1. Ο όρος «logistics» προέρχεται, κατά μια εκδοχή, από τη γαλλική λέξη «logistique», παράγωγο της λέξης «loger» [στρατώνας/εξασφαλίζω κατάλυμα (στους στρατιώτες)]. Κατά μια άλλη εκδοχή, προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «Λογιστική» (δεν έχει σχέση με τον ομόηχο κλάδο της Οικονομικής επιστήμης, για τον οποίο ο αντίστοιχος αγγλικός όρος είναι accounting). Η εκδοχή αυτή στηρίζεται στο ότι ο πατέρας της ιστορίας Ηρόδοτος χρησιμοποιεί τον όρο «Λογιστικά» για να χαρακτηρίσει τις υψηλές επιδόσεις των Περσών στο σχεδιασμό και την οργάνωση της εφοδιαστικής υποστήριξης μεγάλων εκστρατειών. Σημειώνεται ότι ο όρος «Λογιστική», με την έννοια της μέριμνας για την τροφοδοσία του στρατού με τρόφιμα, 25

2 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ logistics. Στη συνέχεια, αντί του όρου «διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας» θα χρησιμοποιηθεί ο όρος «Εφοδιαστική», που άλλωστε έχει καθιερωθεί γι αυτή τη λειτουργία. Η Εφοδιαστική αποτελεί το παλιότερο κομμάτι της διοικητικής επιστήμης. Ξεχωριστή υπήρξε η σημασία της σε στρατιωτικές εφαρμογές, πολύ πριν αποκτήσει τον κεντρικό ρόλο που έχει στη σημερινή μεταβιομηχανική εποχή. Συχνά ταυτίζεται με τη «μεταφορά του σωστού προϊόντος στον σωστό τόπο, τον σωστό χρόνο, με το ελάχιστο κόστος» («getting the right product to the right place at the right time for the least cost»). Ένας πιο ακριβής και περιεκτικός ορισμός είναι αυτός που ορίζει την Εφοδιαστική ως τη «διαδικασία της στρατηγικής διαχείρισης της απόκτησης, μεταφοράς και αποθήκευσης υλικών, εξαρτημάτων και τελικών προϊόντων (και της σχετικής ροής πληροφοριών) μέσα σ ένα οργανισμό και στα κανάλια προώθησης στην αγορά, ώστε να εκτελεστούν οι παραγγελίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος» [«The process of strategically managing the acquisition, movement and storage of materials, parts and finished inventory (and related information flows) through an organisation and its marketing channels to fulfil orders most cost-effectively» (John Gattorna, 1997)]. Στον ορισμό αυτό εξειδικεύονται οι δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας (απόκτηση, μεταφορά, αποθήκευση), τα προϊόντα (υλικά, εξαρτήματα και τελικά προϊόντα) και η χωρική διάσταση των εφοδιαστικών δραστηριοτήτων (εσωτερικά, στον οργανισμό, και εξωτερικά, στα κανάλια προώθησης στην αγορά), ενώ στα αντικείμενα της Εφοδιαστικής περιλαμβάνεται και η ροή πληροφοριών. Κυρίως, όμως, στον ορισμό αυτό εισάγεται ο στρατηγικός ρόλος της Εφοδιαστικής, που συνδέεται με τη συμβολή της στην αλυσίδα δημιουργίας αξίας, που αναφέρεται στη συνέχεια. Εκτός από τους παραπάνω, έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλοι ορισμοί, όπου εισάγονται δραστηριότητες που δεν αναφέρονται ρητά στους οριρουχισμό, πολεμοφόδια κ.λπ., χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Λέοντα ΣΤ τον Σοφό ( μ.χ.). Στην ελληνική χρησιμοποιείται ευρέως ο όρος logistics αμετάφραστος. Ειδικά στο χώρο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης οι λειτουργίες που καλύπτει ο όρος logistics αποτελούν τη «διοικητική μέριμνα» ή «επιμελητεία» (από το ρήμα επιμελούμαι που σημαίνει φροντίζω, μεριμνώ). Στις Ένοπλες υνάμεις η Επιμελητεία είναι η υπηρεσία της οποίας το έργο είναι ο ανεφοδιασμός και η συντήρηση του στρατεύματος. 26

3 Η ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α (LOGISTICS) 1 σμούς που προηγήθηκαν. Σ αυτές τις δραστηριότητες περιλαμβάνονται ο έλεγχος πρώτων υλών, η διοίκηση παραγωγής, οι προβλέψεις, η εξυπηρέτηση πελατών και προϊόντων (service), η διαχείριση υποπροϊόντων και αχρήστων κ.λπ. Τέλος, σύμφωνα με το Συμβούλιο Στελεχών ιοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Council of Supply Chain Management Professionals CSCMP), η διοίκηση των εφοδιαστικών λειτουργιών (logistics management) ορίζεται ως «το μέρος εκείνο της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας που σχεδιάζει, εκτελεί και ελέγχει την επαρκή και αποτελεσματική ροή και αποθήκευση αγαθών, υπηρεσιών και σχετικών πληροφοριών από την αρχή της αλυσίδας μέχρι το σημείο της κατανάλωσης, με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών» Η εφοδιαστική αλυσίδα Η αλυσίδα της αξίας Όπως προκύπτει από τον ορισμό της Εφοδιαστικής που δίνει το Συμβούλιο ιοίκησης Logistics (Council of Logistics Management), η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει τις λειτουργίες που εξασφαλίζουν τη ροή και 2. O πλήρης ορισμός του CSCMP για την Εφοδιαστική είναι: «Logistics management is that part of supply chain management that plans, implements, and controls the efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services, and related information between the point of origin and the point of consumption in order to meet customers requirements. Logistics management activities typically include inbound and outbound transportation management, fleet management, warehousing, materials handling, order fulfillment, logistics network design, inventory management, supply/demand planning, and management of third party logistics services providers. To varying degrees, the logistics function also includes sourcing and procurement, production planning and scheduling, packaging and assembly, and customer service. It is involved in all levels of planning and execution strategic, operational, and tactical. Logistics management is an integrating function which coordinates and optimizes all logistics activities, as well as integrates logistics activities with other functions, including marketing, sales, manufacturing, finance, and information technology». 27

4 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ αποθήκευση αγαθών, υπηρεσιών και σχετικών πληροφοριών «από την αρχή της αλυσίδας μέχρι το σημείο της κατανάλωσης, με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών». Είναι φανερό ότι στις λειτουργίες αυτές περιλαμβάνονται, εκτός από εκείνες που συνδέονται με διακίνηση και αποθήκευση, και άλλες, όπως η προμήθεια των εισροών της παραγωγής αλλά και η ίδια η παραγωγή. Αυτό δεν είναι αυτονόητο ούτε είναι γενικά αποδεκτό, ειδικά για τις διαδικασίες της παραγωγής, ο προγραμματισμός και έλεγχος των οποίων συχνά αντιμετωπίζεται ως διακριτή διοικητική λειτουργία, που δεν εντάσσεται στην Εφοδιαστική. Ένα άλλο σημείο, όπου εμφανίζονται διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα, αφορά το ρόλο της και τη συνεισφορά της στην ανταγωνιστική θέση και στη δημιουργία κέρδους μιας επιχείρησης. Συχνή είναι η θεώρησή της ως στοιχείο κόστους που επιβαρύνει το προϊόν, χωρίς να προσθέτει σ αυτό αξία. Η έννοια της αλυσίδας της αξίας αποκαθιστά το ρόλο της εφοδιαστικής λειτουργίας στην επιχείρηση ως δημιουργού αξίας και όχι ως στοιχείου κόστους που επιβαρύνει αναγκαστικά την επιχείρηση και μειώνει τα περιθώρια κέρδους, δηλαδή ως «αναγκαίου κακού». Η αλυσίδα της αξίας αποτελείται από όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της, που προσθέτουν αξία στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες της. Η εισαγωγή αυτής της έννοιας στηρίζεται στην άποψη ότι μια επιχείρηση δεν είναι ένας τυχαίος συνδυασμός μηχανημάτων, εξοπλισμού, ανθρώπων και χρήματος. Μόνο όταν τα παραπάνω οργανωθούν και λειτουργήσουν συστηματικά θα παράγουν προϊόντα, για τα οποία ο πελάτης είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Η ικανότητα που έχει μια επιχείρηση να εκτελεί συγκεκριμένες δραστηριότητες και να οργανώνει το σύστημα αλληλεπίδρασής τους είναι η πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός της. Η ωφέλεια (κέρδος) που δημιουργεί η αλυσίδα της αξίας είναι η διαφορά μεταξύ της τελικής τιμής, που πληρώνει ο πελάτης, και του αθροίσματος όλων των στοιχείων κόστους παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Το κέρδος αυτό μοιράζεται μεταξύ προμηθευτών, παραγωγών, διανομέων, πελατών και, γενικά, των παραγόντων που συμμετέχουν ως πάροχοι υπηρεσιών ή ως αποδέκτες προϊόντων και υπηρεσιών στην αλυσίδα της αξίας. Κάθε παράγοντας θα χρησιμοποιήσει τη θέση που κατέχει στην αγορά και τη διαπραγματευτική του δύναμη για να αποκομίσει μέρος του κέρδους. 28

5 Η ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α (LOGISTICS) Οι δραστηριότητες της αλυσίδας της αξίας Στο Σχήμα 1.1 απεικονίζονται οι κύριες δραστηριότητες μιας επιχείρησης, καθώς και οι δραστηριότητες (ή συστήματα) υποστήριξης αυτών 3. Οι πρώτες είναι συνυφασμένες με την παραγωγή, τη διανομή και τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών της επιχείρησης στους πελάτες. Οι δραστηριότητες υποστήριξης βοηθούν την εκτέλεση των κυρίων δραστηριοτήτων. Σχήμα 1.1. Η αλυσίδα της αξίας ραστηριότητες υποστήριξης Υποδομές Οργάνωση, Ανθρώπινο υναμικό και Μέθοδοι Συστήματα και Τεχνολογία Προμήθειες Εφοδιαστικές δραστηριότητες εντός επιχείρησης Παραγωγικές λειτουργίες Εφοδιαστικές δραστηριότητες εκτός επιχείρησης Μάρκετινγκ και πωλήσεις Eξυπηρέτηση πελατών (service) ΚΕΡ ΟΣ Κύριες δραστηριότητες 3. Το σχήμα πρότεινε σε μια πρώτη μορφή ο Porter [17]. 29

6 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πιο συγκεκριμένα, στις κύριες δραστηριότητες περιλαμβάνονται οι εξής: α) Εφοδιαστικές δραστηριότητες εντός επιχείρησης Είναι οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εισροές και ειδικότερα με την παραλαβή, αποθήκευση και εσωτερική διανομή των εισροών του προϊόντος, δηλαδή δραστηριότητες όπως η παραλαβή και ο έλεγχος των προμηθειών, η διαχείριση των αποθηκών, ο έλεγχος των αποθεμάτων, ο προγραμματισμός των μέσων εσωτερικών μεταφορών, η διαχείριση των επιστροφών στους προμηθευτές κ.λπ. β) Παραγωγικές λειτουργίες Οι λειτουργίες αυτές εξασφαλίζουν το μετασχηματισμό των εισροών σε τελικό προϊόν ή υπηρεσία. Τέτοιες λειτουργίες είναι όλες όσες σχετίζονται με τη μεταβολή της μορφής ή των ιδιοτήτων των εισροών (μηχανική κατεργασία, θερμική ή χημική επεξεργασία κ.λπ.), η συσκευασία, η συναρμολόγηση, η συντήρηση του εξοπλισμού, ο ποιοτικός έλεγχος, η λειτουργία δικτύων τροφοδοσίας κ.λπ. γ) Εφοδιαστικές δραστηριότητες εκτός επιχείρησης Είναι οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συλλογή, αποθήκευση και φυσική διανομή του προϊόντος στους πελάτες. Στην περίπτωση των προϊόντων, τέτοιες δραστηριότητες είναι η διανομή τελικών προϊόντων στους τελικούς πελάτες μέσω του δικτύου διανομής, η αποθήκευση σε περιφερειακές ή τοπικές αποθήκες, η διαχείριση υλικών, η διαχείριση και ο προγραμματισμός των μεταφορικών μέσων, η επεξεργασία των παραγγελιών κ.λπ. Στην περίπτωση των υπηρεσιών, εφοδιαστικές δραστηριότητες εκτός επιχείρησης είναι, για παράδειγμα, η υποδοχή, παραλαβή και μεταφορά του πελάτη ενός τουριστικού γραφείου στο ξενοδοχείο όπου θα διαμείνει. δ) Μάρκετινγκ και πωλήσεις Ασχολούνται με την προώθηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας στους πελάτες και περιλαμβάνουν τη διαφήμιση, την διαχείριση των πωλήσεων, τη διοίκηση του δικτύου πωλητών, την εκπόνηση προσφορών, την επιλογή δικτύου πωλήσεων, την τιμολόγηση κ.λπ. 30

7 Η ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α (LOGISTICS) 1 ε) Εξυπηρέτηση πελατών και προϊόντων (service) Περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες που αυξάνουν ή συντηρούν την αξία ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, όπως η τοποθέτηση, η επισκευή, η εκπαίδευση, η προμήθεια ανταλλακτικών, η ρύθμιση ή η αναβάθμιση του προϊόντος κ.λπ. Οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με τις δραστηριότητες υποστήριξης, που εξασφαλίζουν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ή της αποδοτικότητας των πρώτων. Στις δραστηριότητες υποστήριξης περιλαμβάνονται οι εξής: α) Υποδομές Οι λειτουργίες που σχετίζονται με τις υποδομές είναι οι δραστηριότητες ανάπτυξης, συντήρησης και αναβάθμισης των διαφόρων συστημάτων που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής και, γενικά, της επιχείρησης (κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κ.λπ.). β) Οργάνωση, ανθρώπινο δυναμικό και μέθοδοι Αναφέρονται στην οργάνωση των πόρων της επιχείρησης και στις σχετικές μεθόδους, περιλαμβανομένης και της διοίκησης ανθρώπινων πόρων (προσλήψεις, διοίκηση, εκπαίδευση, ανάπτυξη, κίνητρα). γ) Συστήματα και τεχνολογία Περιλαμβάνονται τα συστήματα έρευνας και ανάπτυξης, προγραμματισμού, ποιότητας, διαχείρισης πληροφοριών κ.λπ. της επιχείρησης και η σχετική τεχνολογική γνώση (know-how). δ) Προμήθειες Οι προμήθειες σχετίζονται με τις δραστηριότητες εξασφάλισης των εισερχόμενων πόρων (πρώτων υλών, εξαρτημάτων, εφοδίων κ.λπ.), όπως είναι η επιλογή προμηθευτών και η επικοινωνία μαζί τους καθώς και οι διακανονισμοί και οι συναλλαγές που σχετίζονται με την πραγματοποίηση των προμηθειών (π.χ. άδειες, εκτελωνισμοί). Η ικανότητα της επιχείρησης να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να ελέγχει τις παραπάνω λειτουργίες, κύριες και υποστηρικτικές, καθορίζει το επίπεδο 31

8 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ανταγωνιστικότητας και την ικανότητά της για επιβίωση. Την ικανότητα αυτή προσδιορίζει η επιτυχία της διοίκησης όσον αφορά το συντονισμό και την αρμονική επιτέλεση των λειτουργιών της αλυσίδας της αξίας. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, επαρκή και αποτελεσματική ροή πληροφοριών, αγαθών και υπηρεσιών καθώς και ύπαρξη συστημάτων και διεργασιών που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες της αλυσίδας. Για παράδειγμα, μόνο εφόσον το τμήμα μάρκετινγκ παραδώσει έγκαιρα αξιόπιστες προβλέψεις για τις πωλήσεις, το τμήμα προμηθειών θα παραγγείλει έγκαιρα τα αναγκαία για την παραγωγή υλικά στη σωστή ποσότητα. Με τη σειρά του το τμήμα προμηθειών πρέπει να προωθήσει σωστά τις πληροφορίες για τις παραγγελίες στα παραγωγικά τμήματα, ώστε αυτά να προγραμματίσουν την παραγωγή με τρόπο που θα εξασφαλίζει την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων στον πελάτη στις σωστές ποσότητες Οι δραστηριότητες της Εφοδιαστικής Στην αλυσίδα της αξίας που αναφέρθηκε προηγουμένως ορισμένες δραστηριότητες κατονομάζονται ρητά ότι ανήκουν στις εφοδιαστικές δραστηριότητες, είτε εντός είτε εκτός επιχείρησης. Είναι οι δραστηριότητες που αφορούν είτε την παραλαβή, αποθήκευση, και εσωτερική διανομή των εισροών του προϊόντος, είτε τη συλλογή, αποθήκευση και φυσική διανομή του προϊόντος στους πελάτες. Όμως, σύμφωνα τουλάχιστον με κάποιους από τους ορισμούς της Εφοδιαστικής που αναφέρθηκαν, στις δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενό της μπορούν να περιληφθούν και άλλες. Συγκεκριμένα, μπορούν να θεωρηθούν ως αντικείμενα της Εφοδιαστικής υπό ευρεία έννοια, από μεν τις κύριες δραστηριότητες, οι παραγωγικές λειτουργίες και η εξυπηρέτηση πελατών (service), ενώ από της δραστηριότητες υποστήριξης οι προμήθειες. Γενικότερα, τα αντικείμενα της Εφοδιαστικής υπό ευρεία έννοια μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής: Προμήθειες Η εφοδιαστική αλυσίδα αρχίζει με τις προμήθειες των υλικών που απαιτούνται για την παραγωγή των προϊόντων ή υπηρεσιών του συστήματος. Υπολογίζεται ότι το κόστος των υλικών αντιστοιχεί στο μισό περίπου του βιομηχανικού κόστους στις ΗΠΑ. Αυτό δείχνει τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης των προμηθειών όσον αφορά το κόστος των υλικών. 32

9 Η ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α (LOGISTICS) 1 Όμως αντικείμενο αυτής της διαχείρισης αποτελούν επίσης η ποιότητα των υλικών και η έγκαιρη παράδοσή τους στις ποσότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση του προγράμματος παραγωγής. Η ορθή επιλογή των προμηθευτών και η ανάπτυξη σχέσεων στενής συνεργασίας μαζί τους μπορεί να εξασφαλίσει τα παραπάνω. Το τελευταίο αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος just-in-time (JIT), που περιγράφεται σε επόμενο κεφάλαιο. Άλλωστε, η τάση των επιχειρήσεων να εγκαταλείπουν μέρος των παραγωγικών ή άλλων λειτουργιών τους και να απευθύνονται σε εξωτερικούς προμηθευτές (outsourcing) για διάφορους λόγους, π.χ. για να πετύχουν μείωση του βιομηχανικού κόστους ή για να επικεντρωθούν σε δραστηριότητες που έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επιτείνει τη σημασία των προμηθειών Παραγωγή Η παραγωγή περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων με τις οποίες κάποιοι πόροι (ανθρώπινη εργασία, μηχανοώρες, πρώτες ύλες, ενέργεια, πληροφορία) μετατρέπονται σε προϊόντα ή υπηρεσίες (ή συμβάλλουν στην παραγωγή τους). Σκοπός της παραγωγής είναι η εξασφάλιση της παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών στις ποσότητες που απαιτούνται, σύμφωνα με ορισμένες ποιοτικές προδιαγραφές, σε συγκεκριμένες προθεσμίες και με το μικρότερο κόστος, υπακούοντας φυσικά στους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που προέρχονται από το περιβάλλον. Η παραγωγή των προϊόντων μιας επιχείρησης εμπλέκει άμεσα ή έμμεσα πολλούς παράγοντες (εργαζόμενους, μηχανές, υλικά, εγκαταστάσεις, οικονομικούς πόρους, πελάτες, προμηθευτές κ.λπ.) και μπορεί να πραγματοποιείται σε διαφορετικές τοποθεσίες, σε εργοστάσια που μπορεί να βρίσκονται ακόμα και σε διαφορετικές χώρες. Η εμπλοκή τόσων παραγόντων αυξάνει την πολυπλοκότητα των προβλημάτων σχεδιασμού, προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής. Τα προβλήματα αυτά αναφέρονται είτε σε ζητήματα σχεδιασμού παραγωγικών συστημάτων, δηλαδή ζητήματα στρατηγικού χαρακτήρα (επιλογή προϊόντος, σχεδιασμός της δυναμικότητας του παραγωγικού συστήματος, επιλογή μεθόδου εργασίας, επιλογή της θέσης εγκατάστασης του συστήματος, χωροταξικός σχεδιασμός), είτε σε ζητήματα προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής, δηλαδή θέματα τακτικού και λειτουργικού χαρακτήρα. Στα θέματα αυτά περιλαμβάνονται η πρόβλεψη της ζήτησης, η διαχείριση των αποθεμάτων, ο προγραμματισμός της παραγωγής, τα συστήματα συντήρησης κ.λπ. και είναι αφιερωμένα τα υπόλοιπα κεφάλαια αυτού του συγγράμματος. 33

10 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ιανομή Η διανομή, που συχνά στην αγορά ταυτίζεται με την εφοδιαστική αλυσίδα, περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων που εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των παραγγελιών και τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά με τη χρήση κατάλληλων λειτουργιών, μέσων και εγκαταστάσεων. Αφορά τη διακίνηση των προϊόντων μεταξύ θέσεων (σύστημα παραγωγής, αποθήκες, τελικά σημεία διάθεσης) και την υλική διαχείριση και αποθήκευσή τους στις διάφορες θέσεις. Ειδικότερα: Αποθήκευση Η αποθήκευση αφορά την υποδοχή, εκφόρτωση, εναπόθεση σε κατάλληλους χώρους, επαναφόρτωση και αποστολή των προϊόντων/υποπροϊόντων στον επόμενο προορισμό τους (συνήθως σε κάποιο άλλο σημείο αποθήκευσης). Προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλης υποδομής (αποθηκευτικών χώρων, μηχανημάτων φόρτωσης, εκφόρτωσης και εσωτερικών διακινήσεων, εξοπλισμού για τη στοίβαξη-αποθήκευση των προϊόντων, ραφιών, κατάλληλου λογισμικού για τον έλεγχο της αποθήκης κ.λπ.). Η υποδομή αυτή αποτελεί το σταθμό διανομής, που μπορεί να είναι κεντρικός, περιφερειακός ή τοπικός. Σ ένα σταθμό διανομής μπορεί να επιτελούνται, εκτός από τις παραπάνω, και άλλες λειτουργίες, όπως αποσυσκευασία, ανασυσκευασία, παλετοποίηση, έλεγχος παραγγελιών κ.λπ. Η οργάνωση και λειτουργία της αποθήκευσης έχει τροποποιηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των εξελίξεων στις τεχνολογίες της πληροφορικής, των επικοινωνιών και της αυτοματοποίησης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου. Με τις τροποποιήσεις επιδιώκεται η ταχύτερη διεκπεραίωση (στο στάδιο της διανομής) συχνότερων παραγγελιών μικρότερων ποσοτήτων προϊόντων, που προορίζονται για πελάτες με υψηλότερες απαιτήσεις εξυπηρέτησης. Για την υποστήριξη της σύγχρονης οργάνωσης και λειτουργίας των κέντρων διανομής σε καθημερινή βάση χρησιμοποιούνται σύνθετα αυτοποιημένα συστήματα διαχείρισης αποθηκών που ενσωματώνουν τις παραπάνω τεχνολογίες και επιτρέπουν την ελεγχόμενη αποθήκευση των υλικών, την παρακολούθηση των αποθεμάτων και την εκτέλεση εντολών αποστολής με την ανίχνευση της θέσης αποθήκευσης των υλικών και την ανάκτηση (picking), συσκευασία και αποστολή στον αποδέκτη τους. Τα παραπάνω συστήματα βασίζονται, μεταξύ άλλων, στην τεχνολογία bar 34

11 Η ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α (LOGISTICS) 1 coding, με την οποία κάθε μονάδα προϊόντος αποκτά δική της μοναδική ταυτότητα που αναγνωρίζεται αυτόματα στην παραγωγή, αποθήκευση, ανάκτηση, αποστολή κ.λπ. Επίσης μπορεί να βασίζονται στην τεχνολογία radio frequency tags (ετικέτες ραδιοσυχνότητας), που επιτρέπει να διατηρούνται ακόμα περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν, οι οποίες ανακτώνται με χρήση ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και στη χρήση μικροκυκλωμάτων (chips) που αποθηκεύουν πληροφορίες και ενσωματώνονται σε προϊόντα, τα οποία μπορούν να παρακολουθούνται μέσω κατάλληλης τεχνολογίας αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας από απόσταση Μεταφορές Η μεταφορά στην Εφοδιαστική είναι μία λειτουργία που αναφέρεται στη διακίνηση υλικών (πρώτων υλών, εξαρτημάτων, τελικών προϊόντων) κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η συμμετοχή της λειτουργίας αυτής στο κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι σημαντική. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ φτάνει περίπου το 6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Φυσικά, πέρα από το κόστος που συνεπάγεται, η λειτουργία της μεταφοράς είναι σημαντική για την εφοδιαστική αλυσίδα επειδή έχει σχέση με βασικές παραμέτρους που καθορίζουν την αποτελεσματικότητά της (έγκαιρη άφιξη των εισροών της παραγωγής, έγκαιρη παράδοση προϊόντων). Μεταφορές μπορεί να γίνονται με χρήση διαφορετικών μέσων και διακρίνονται σε χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες. Συχνή είναι η χρήση συνδυασμένων μέσων μεταφοράς, π.χ. χερσαία-θαλάσσια-χερσαία. Ειδικότερα, οι χερσαίες μεταφορές μπορεί να είναι οδικές ή μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου. Οι πρώτες είναι ευέλικτες, ενδείκνυνται για μικρά σχετικά φορτία που μεταφέρονται σε μικρές ή μεγάλες αποστάσεις και είναι οι πιο διαδεδομένες στη χώρα μας, σε αντίθεση με τις μεταφορές μέσω σιδηροδρομικού δικτύου, οι οποίες ενδείκνυνται για χύδην φορτία μικρής μοναδιαίας αξίας και σε μεγάλες ποσότητες (π.χ. πρώτες ύλες), που μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις. Στις ΗΠΑ οι μεταφορές μέσω σιδηροδρομικού δικτύου είναι οι πιο διαδεδομένες (το 1/3 των μεταφορών). Οι θαλάσσιες μεταφορές διακρίνονται σε εσωτερικές (μέσω ποταμών, καναλιών και λιμνών), παράκτιες και υπερωκεάνιες. Το κόστος τους είναι πολύ χαμηλό ανά μονάδα φορτίου αλλά η ταχύτητά τους χαμηλή. Ενδείκνυνται για μεγάλα χύδην φορτία (πρώτες ύλες, ορυκτά, δημητριακά, χημικά, και προϊόντα πετρελαίου). Οι εναέριες μεταφορές είναι οι ταχύτε- 35

12 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ρες και οι πιο δαπανηρές. Ενδείκνυνται για μικρά φορτία και για αποστολές που απαιτούν άμεση παράδοση (π.χ. κρίσιμα ανταλλακτικά). Στις παραπάνω κατηγορίες μέσων μεταφοράς θα πρέπει να προστεθεί η μεταφορά μέσω δικτύων αγωγών, που ενδείκνυνται για γρήγορη μεταφορά μεγάλων φορτίων σε υγρή (π.χ. πετρέλαιο) ή αέρια (π.χ. υγραέριο) μορφή Εξυπηρέτηση πελατών/προϊόντων Όπως αναφέρθηκε, η εξυπηρέτηση των πελατών/προϊόντων περιλαμβάνει δραστηριότητες που αυξάνουν ή συντηρούν την αξία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Η τοποθέτηση ενός προϊόντος, π.χ. μιας συσκευής, στη θέση όπου θα την χρησιμοποιεί ο αγοραστής, η επισκευή σε περίπτωση βλάβης, η εκπαίδευση του χρήστη στον τρόπο χρήσης του προϊόντος η έγκαιρη διάθεση ανταλλακτικών, η ρύθμιση ή η αναβάθμιση του προϊόντος αποτελούν παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης. Γι αυτά, που όλα έχουν ως στόχο την ικανοποίηση του πελάτη, απαιτούνται ειδικοί πόροι (συνεργεία επισκευών, εκπαιδευτές, αποθήκες ανταλλακτικών κ.λπ.), που πρέπει να διαθέτει η εφοδιαστική αλυσίδα. Το προϊόν, με την ευρεία του έννοια, περιλαμβάνει και το μείγμα των παραπάνω υπηρεσιών. Κατά το σχεδιασμό του, επομένως, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ζητούμενα, όπως η συντηρησιμότητα που αναφέρεται στην ευκολία ή/και το κόστος που χαρακτηρίζουν τη συντήρηση ή επισκευή του προϊόντος. Η διάθεση στον αγοραστή οδηγιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη χρήση του προϊόντος ή η σπονδυλωτή δομή της κατασκευής του, που επιτρέπει την εύκολη επισκευή ή αντικατάσταση ενός εξαρτήματος που έχει υποστεί βλάβη, αποτελούν παραδείγματα μορφών εξυπηρέτησης του πελάτη Κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας Το κόστος των εφοδιαστικών λειτουργιών σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται από το ιεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund ΙMF) ότι φτάνει το 12% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Στις επιχειρήσεις παραγωγής-διανομής προϊόντων το κόστος αυτών των λειτουργιών ως ποσοστό των πωλήσεών τους παρουσιάζει μεγάλο εύρος διακύμανσης και μπορεί να φτάνει το 30%. Επομένως, είναι φανερή η μεγάλη σημασία που έχει η εφοδιαστική αλυσίδα και η αποτελεσματική διοίκησή της για την 36

13 Η ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α (LOGISTICS) 1 οικονομία και τις επιχειρήσεις, καθώς και η συμβολή των επιμέρους εφοδιαστικών λειτουργιών στο συνολικό κόστος. Όσο μειώνεται το κόστος αυτό τόσο αυξάνει η αξία που δημιουργεί η εφοδιαστική αλυσίδα, αφού αντίστοιχα αυξάνει το όφελος που απολαμβάνουν η επιχείρηση και οι πελάτες της από τις δραστηριότητές της. 1.3 Σύγχρονα συστήματα διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας Αποφάσεις στρατηγικού, τακτικού και λειτουργικού χαρακτήρα H Εφοδιαστική αφορά τη λήψη αποφάσεων σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού και ελέγχου των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αφορά, επομένως, αποφάσεις στρατηγικού, τακτικού και λειτουργικού χαρακτήρα για ένα σύνολο ζητημάτων. Ειδικότερα, όσον αφορά τα ζητήματα στρατηγικού χαρακτήρα, σ αυτά περιλαμβάνονται όλα όσα αναφέρονται στο σχεδιασμού ενός συστήματος παραγωγής-διανομής. Παραδείγματα τέτοιων ζητημάτων 4 είναι: Η επιλογή των προϊόντων που θα παράγει το σύστημα. Η επιλογή του πλήθους, της δυναμικότητας και της θέσης εγκατάστασης των παραγωγικών μονάδων και των κέντρων διανομής του συστήματος. Η επιλογή της τεχνολογίας παραγωγής. Η επιλογή των αγορών και η κατανομή τους στα κέντρα διανομής. Η επιλογή των βασικών προμηθευτών. Η επιλογή του φορέα και του τρόπου μεταφοράς και διανομής των προϊόντων (χρήση ιδίων μέσων έναντι ανάθεσης σε τρίτους). 4. Πολλά από τα ζητήματα αυτά αποτελούν αντικείμενα που εισάγονται και αναλύονται στο σύγγραμμα του Παππή Κ. «ιοίκηση Παραγωγής: Ο Σχεδιασμός Παραγωγικών Συστημάτων», Αθήνα, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης. 37

14 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Στα ζητήματα τακτικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται θέματα προγραμματισμού και ελέγχου ενός συστήματος παραγωγής-διανομής, για τα οποία πρέπει να ληφθούν αποφάσεις με δεδομένα τα βασικά στοιχεία του συστήματος, δηλαδή στο πλαίσιο των αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα που έχουν ήδη ληφθεί. Τέτοια ζητήματα, για παράδειγμα, είναι: Η διενέργεια προβλέψεων. Η διαχείριση αποθεμάτων. Ο συγκεντρωτικός προγραμματισμός παραγωγής. Ο χρονικός προγραμματισμός παραγωγής. Ο προγραμματισμός μεταφορών. Η διοίκηση έργων. Τέλος, στα ζητήματα λειτουργικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τη λειτουργία της εφοδιαστικής λειτουργίας σε βραχυπρόθεσμη βάση, όπως είναι η εκπόνηση εβδομαδιαίων ή ημερησίων προγραμμάτων παραγωγής, συντήρησης, δρομολογίων μεταφορών κ.λπ Σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις Πολλά από τα παραπάνω τακτικά και λειτουργικά ζητήματα διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελούν αντικείμενα άλλων κεφαλαίων του παρόντος συγγράμματος. Για την αντιμετώπισή τους με επιστημονικό τρόπο είναι αναγκαία η εκπόνηση κατάλληλων αναπαραστάσεων (μοντέλων) και η χρήση εργαλείων, όπως η μαθηματική ανάλυση, η προσομοίωση και οι ευρετικές μέθοδοι, και η ανάλυσή τους με τη βοήθεια αυτών των εργαλείων, ώστε να προκύψουν βέλτιστες ή, γενικότερα, ικανοποιητικές λύσεις. Μερικές από τις σχετικές κλασικές προσεγγίσεις εισάγονται στα επόμενα κεφάλαια. Όμως η ανάπτυξη της τεχνολογίας με ραγδαίους ρυθμούς και οι σύγχρονες εξελίξεις στην παραγωγή και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών (διεθνοποίηση) έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση νέων τάσεων και προσεγγίσεων στην οργάνωση των συστημάτων παραγωγής-διανομής και στην Εφοδιαστική. Κύρια χαρακτηριστικά των νέων τάσεων είναι: Η ελάττωση στο ελάχιστο δυνατό του χρόνου ανταπόκρισης στις πραγ- 38

15 Η ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α (LOGISTICS) 1 ματικές συνθήκες της ζήτησης και, γενικότερα, η ελαχιστοποίηση του χρόνου στη ροή των υλικών και των πληροφοριών. Η πίεση για μείωση των αποθεμάτων στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα. Η εξασφάλιση στην παραγωγή της δυνατότητας να ανταποκρίνεται σε εξατομικευμένες προτιμήσεις της κατανάλωσης. Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, όπως το Internet, και, γενικότερα, η αλληλεξάρτηση υπολογιστών, συστημάτων διαχείρισης υλικών, συστημάτων αποθήκευσης και συστημάτων μεταφορών. Πρακτικές συνέπειες των παραπάνω είναι, μεταξύ άλλων, η μετάβαση από τις μεγάλες αποθήκες σε μικρότερα, πιο αυτοματοποιημένα και με ταχύτερους ρυθμούς διακίνησης συστήματα, το αυξανόμενο μέγεθος οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων στους αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους, η αυξανόμενη χρήση της αεροπορικής μεταφοράς εμπορευμάτων και η αύξηση της ταχύτητας φόρτωσης, εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης, που είναι χαρακτηριστικό των συστημάτων μεταφοράς τύπου εμπορευματοκιβωτίου. Μεταξύ των νέων τάσεων και προσεγγίσεων ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εφοδιαστικές στρατηγικές «μετάθεση της παραγωγής», «βιομηχανική παραγωγή δυαδικής απόκρισης», «παραγωγή βάσει παραγγελιών, απευθείας προώθηση στον πελάτη» και «πραγματικά δικαιώματα». Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση αυτών των στρατηγικών Μετάθεση της παραγωγής Η «μετάθεση της παραγωγής» συνίσταται σε μια στρατηγική παραγωγήςδιανομής των προϊόντων που καθιστά δυνατή τη μεταφορά προς το τέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας, την εκτέλεση ορισμένων διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαφοροποίηση της ζήτησης, ενώ τα βασικά στοιχεία του «κορμού» του προϊόντος, που είναι κοινά σε όλα τα τελικά προϊόντα, παράγονται κεντρικά σε μεγάλες ποσότητες. Με άλλα λόγια, διαδικασίες στις τελικές φάσεις παραγωγής-διανομής, που διαφοροποιούν το τελικό προϊόν ώστε να ικανοποιούνται διαφορετικές προτιμήσεις των πελατών (π.χ. ως προς τη χρωματική ποικιλία, τη συσκευασία, τον τρόπο χρήσης κ.λπ.), μεταφέρονται στο τέλος της αλυσίδας και ενδεχομένως σε περιφερειακές θέσεις παραγωγής-διανομής. Με αυτό τον τρόπο η παραγωγή προσαρμόζεται καλύτερα 39

16 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ στις πραγματικές απαιτήσεις των πελατών και στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, ενώ το σύστημα μπορεί, διατηρώντας σχετικά μικρά αποθέματα τελικών προϊόντων, να τα διαθέτει με ελάχιστη καθυστέρηση Βιομηχανική παραγωγή δυαδικής απόκρισης Στην εφοδιαστική στρατηγική «βιομηχανικής παραγωγής δυαδικής απόκρισης» το σύστημα ανταποκρίνεται στη ζήτηση διαθέτοντας παραγωγικό δυναμικό δύο διαφορετικών τύπων και, αντίστοιχα, διαφορετικού κόστους και χρόνου παράδοσης. Το παραγωγικό δυναμικό τού ενός τύπου χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος αλλά μικρούς χρόνους παράδοσης, ενώ εκείνο του άλλου τύπου από μεγάλους χρόνους παράδοσης αλλά μικρότερο κόστος. Ορισμένες παραγωγικές λειτουργίες μπορεί να εκτελούνται με παραγωγικό δυναμικό τού ενός τύπου (π.χ. για διαδικασίες μαζικής παραγωγής υψηλής αυτοματοποίησης) και άλλες με δυναμικό του δεύτερου τύπου (π.χ. για διαδικασίες χαμηλής αυτοματοποίησης, μικρού όγκου παραγωγής). Μπορεί επίσης ορισμένες να εκτελούνται σε περιοχές με χαμηλό κόστος παραγωγής (π.χ. σε εργατικά ή σε ενεργειακό κόστος) αλλά μακριά από τα σημεία ζήτησης και άλλες σε περιοχές με υψηλό κόστος παραγωγής αλλά κοντά στα σημεία ζήτησης Παραγωγή βάσει παραγγελιών, απευθείας προώθηση στον πελάτη Στην εφοδιαστική στρατηγική «παραγωγή βάσει παραγγελιών, απευθείας προώθηση στον πελάτη» το σύστημα συναντά τη ζήτηση αξιοποιώντας τις δυνατότητες να επικοινωνήσει με τους πιθανούς πελάτες του μέσω τηλεφώνου ή του Internet. Κατά την επικοινωνία παρουσιάζονται στον πελάτη προϊόντα που η επιχείρηση μπορεί να κατασκευάσει για λογαριασμό του, καθώς και η τιμή διάθεσής τους. Ο πελάτης προσδιορίζει τις προτιμήσεις του σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που επιθυμεί να προμηθευτεί, και η επιχείρηση κατασκευάζει και αποστέλλει το προϊόν στον πελάτη, τον οποίο και χρεώνει. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτή την εφοδιαστική στρατηγική συνήθως αναπτύσσουν συνεργασίες τύπου «just-in-time» (βλ. κεφάλαιο 5), ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν χωρίς καθυστέρηση στις παραγγελίες. 40

17 Η ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α (LOGISTICS) Πραγματικά δικαιώματα Ο όρος «πραγματικά δικαιώματα» είναι δανεισμένος από την επενδυτική πρακτική, όπου οι επενδυτές διαμορφώνουν τα χαρτοφυλάκια τους (portfolios) με βάση και τα δικαιώματα (options), τα οποία διαμορφώνουν τη συνολική αξία των επενδύσεων. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων παραγωγής-διανομής οι πηγές προμήθειας των υλικών και υπηρεσιών που απαιτούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα επιλέγονται με βάση τη συνολική αξία που αντιπροσωπεύουν οι προμηθευτές. Συγκεκριμένα, μια επιχείρηση, αντί να κάνει προμήθειες από μία ή δύο πηγές, μπορεί να επιλέγει από ένα μεγαλύτερο κατάλογο προμηθευτών, «διασπείροντας» την αβεβαιότητα και μειώνοντας τους κινδύνους σχετικά με τις προμήθειες (έγκαιρη παράδοση, στις αναγκαίες ποσότητες, στην απαιτούμενη ποιότητα) και την αξία για την επιχείρηση που αντιπροσωπεύουν. Ας σημειωθεί ότι η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος όσον αφορά τις προμήθειες έχουν την τάση να αυξάνουν. Η νέα αυτή εφοδιαστική στρατηγική στηρίζεται στις αυξημένες δυνατότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας που οφείλονται στις νέες αντίστοιχες τεχνολογίες Ανάθεση εφοδιαστικών λειτουργιών σε εταιρείες 3PL Μία πραγματικότητα στο χώρο της οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας που παρουσιάζει ισχυρές τάσεις ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια αποτελεί η «εφοδιαστική τρίτων» (outsourcing ή «Third Party Logistics» ή 3PL), δηλαδή η ανάθεση μέρους των εφοδιαστικών λειτουργιών μιας επιχείρησης σε άλλες εταιρείες. Με τον όρο «εφοδιαστική τρίτων» ορίζεται η ανάληψη από τρίτους (εξειδικευμένες εταιρείες, οι αποκαλούμενες «εταιρείες 3PL»), εκτός επιχείρησης, εφοδιαστικών υπηρεσιών που παραδοσιακά εκτελούντο εντός της επιχείρησης. Οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη υπηρεσιών «εφοδιαστικής τρίτων» σχετίζονται με τις αυξημένες ανάγκες πολλών εταιρειών για υποστήριξη από άλλες επιχειρήσεις στις λειτουργίες αποθήκευσης, διανομής, διαμεταφορών κ.λπ., για λόγους εξοικονόμησης πόρων ή λειτουργικούς. Συγκεκριμένα, βασική αιτία ανάπτυξης της «εφοδιαστικής τρίτων» είναι η μετακίνηση των κέντρων παραγωγής σε χώρες χαμηλού εργατικού κόστους και η ανάγκη για άμεση πρόσβαση στους προμηθευτές και καταναλωτές στα 41

18 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και της απελευθέρωσης των αγορών. Στις νέες συνθήκες των αγορών, η ταχύτητα, η ευελιξία και η άμεση πρό σβαση στους προμηθευτές και καταναλωτές αποτελούν βασικούς παράγοντες επιτυχίας των επιχειρήσεων. Η ίδρυση υποκαταστημάτων και κέντρων παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής εγχώρια ή στην αλλοδαπή μπορεί να είναι πολύ δαπανηρή ή και απαγορευτική λύση. Η ανάπτυξη συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ μια επιχείρησης και μιας εταιρείας 3PL είναι συχνά η οικονομικότερη ή και η μόνη δυνατή λύση για την κάλυψη αυτών των υπηρεσιών, απαραίτητων για την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησης. Οι εφοδιαστικές υπηρεσίες που συνήθως ανατίθενται σε εταιρείες 3PL περιλαμβάνουν την παραλαβή προμηθειών υλικών και εξαρτημάτων και τη μεταφορά τους στο σύστημα παραγωγής, τη συσκευασία, την εκφόρτωση, την αποσυσκευασία, την ανασυσκευασία και την επαναφόρτωση, την αποθήκευση και τη φυσική διανομή των προϊόντων, την επικόλληση μηχανογραφημένης ετικέτας, τη διαχείριση αποθεμάτων, τη διατήρηση προϊόντων υπό ψύξη (συντήρηση, κατάψυξη), τη διενέργεια απογραφών, την παραγγελιοληψία και διεκπεραίωση της παραγγελίας, την έκδοση εγγράφων (δελτία αποστολής, τιμολόγια κ.ά.), τη διαχείριση επιστροφών, τους εκτελωνισμούς, την ασφαλιστική κάλυψη, την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και στατιστικών στοιχείων κ.λπ. Έτσι, για παράδειγμα, μια εταιρεία 3PL, που έχει συνάψει συμβόλαιο μακροπρόθεσμης συνεργασίας με μια επιχείρηση, αναλαμβάνει τη μεταφορά των εμπορευμάτων του πελάτη της από τον τόπο παραγωγής ή εισαγωγής τους στις αποθήκες της εταιρείας. Για εισαγόμενα προϊόντα, η εταιρεία 3PL διαθέτει ειδικούς τελωνειακούς χώρους για τον εκτελωνισμό τους. Τα εμπορεύματα υπόκεινται σε ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, για να ανιχνευθούν τυχόν λάθη, ζημιές ή παραλείψεις, και στη συνέχεια ανασυσκευάζονται, αν απαιτείται, και εισάγονται στην αποθήκη. Με τη βοήθεια εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων και κατάλληλου λογισμικού, βρίσκεται για κάθε προϊόν η κατάλληλη θέση αποθήκευσης. Η εταιρεία 3PL διενεργεί τακτικές απογραφές και τακτικούς ελέγχους των αποθεμάτων, αλλά και προβλέψεις για τη ζήτηση των προϊόντων της επιχείρησης. Επίσης, αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των παραγγελιών του πελάτη της. Γι αυτό παραλαμβάνει τα εμπορεύματα από την αποθήκη της επιχείρησης, τα ελέγχει, τα συσκευάζει ή, αν χρειάζεται, τα ανασυσκευάζει. Επίσης, αναλαμβάνει τη σήμανση των 42

19 Η ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α (LOGISTICS) 1 εμπορευμάτων, την επισύναψη διαφημιστικού υλικού, ετικετών ή δώρων και τη συνένωση συσκευασιών. Ακολουθεί η φόρτωση των εμπορευμάτων στα οχήματα, η φυσική διανομή τους, που προγραμματίζεται με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού, και η είσπραξη αντικαταβολών για λογαριασμό του πελάτη της. Η εταιρεία 3PL παρέχει μηχανογραφική υποστήριξη στον πελάτη της, επικοινωνεί άμεσα (online) μαζί του και ανταλλάσσει στοιχεία και χρήσιμες πληροφορίες που έχουν κωδικοποιηθεί ηλεκτρονικά με κατάλληλα συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών (EDI). Μεταξύ άλλων, διαθέτει στην επιχείρηση-πελάτη της στοιχεία που αφορούν τους δικούς της πελάτες, όπως τιμολόγια και όρους πληρωμής και κόστος εφοδιασμού ανά μονάδα και είδος προϊόντος, δρομολόγιο διανομής και περιοχή πωλήσεων. Ακόμη της παρέχει δείκτες που σχετίζονται με το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών, όπως ορθότητα και πληρότητα παραγγελίας, καθυστέρηση στην παράδοση και ποσοστό επιστροφών, ή άλλα στοιχεία με βάση κριτήρια που θέτει η επιχείρηση-πελάτης. Επίσης της παρέχει στατιστικά στοιχεία για τα διαθέσιμα αποθέματα, τις ποσότητες αναπαραγγελίας, τους χρόνους και τη συχνότητα παράδοσης, τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες παραγγελίες και τις πωλήσεις των προϊόντων. Τέλος, υποστηρίζει συστήματα διαχείρισης των αποθεμάτων, ανάλογα με το προϊόν, καθώς και δυνατότητα αυτόματης δέσμευσης ληγμένων εμπορευμάτων και εμπορευμάτων που επιβάλλεται να υποβληθούν σε ποιοτικό έλεγχο. Φυσικά μια εταιρεία 3PL μπορεί να διαθέτει μέρος μόνο από τις παραπάνω υπηρεσίες. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, στην Ευρώπη ο κλάδος των εταιρειών 3PL βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, όμως εμφανίζει έντονα αυξητικές τάσεις. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι πελάτες των εταιρειών 3PL είναι συνήθως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι μεταφορές και η αποθήκευση είναι οι κύριες υπηρεσίες που προσφέρονται. Η εντυπωσιακή πρόσφατη εξέλιξη του μεγέθους της εγχώριας αγοράς της «εφοδιαστικής τρίτων» στην Ελλάδα φαίνεται στο Σχήμα 1.2, όπου επίσης φαίνεται η ανάλυση της αγοράς αυτής ανά κύρια κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας με βάση στοιχεία από πωλήσεις επιχειρήσεων που καλύπτουν το 51% της εγχώριας αγοράς της «εφοδιαστικής τρίτων». 43

20 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Σχήμα 1.2. Η εγχώρια αγορά της «εφοδιαστικής τρίτων» Εξέλιξη του κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς της «εφοδιαστικής τρίτων» Ανάλυση της εγχώριας αγοράς ανά κύρια κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας Πηγή: ICAP Εκτιμήσεις αγοράς Εξέλιξη στην «εφοδιαστική τρίτων» αποτελεί η εμφάνιση εταιρειών που αναλαμβάνουν την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διοίκησης και υλοποίησης όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτές οι εταιρείες, που διαθέτουν την τεχνογνωσία και την υποδομή για να υλοποιήσουν την εφοδιαστική αλυσίδα συμπιέζοντας το κόστος και βελτιώνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, καλούνται 4th Party Logistics Providers (4PL) και χρησιμοποιούν είτε δική τους υποδομή εφοδιασμού και πληροφορικής, είτε την υποδομή τρίτων (π.χ. εταιρειών 3PL, λογισμικού, μεταφορών) Πληροφορική και διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας Πολλές από τις σύγχρονες εξελίξεις στη διοίκηση και υλοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και την εφαρμογή τους στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Electronic Commerce ή E-Commerce). Πράγματι, πολλές από τις παραδοσιακές λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας (επικοινωνία με προμηθευτές και πελάτες για προβολή προϊόντων και τοποθέτηση ή λήψη παραγγελιών, έκδοση παραστατικών, μεταφορά κεφαλαίων κ.λπ.) έχουν τροποποιηθεί με την υποστήριξη των παραπάνω τεχνολογιών και με στόχο την απλούστευση, τη μείωση του κόστους και την αύξηση της αποτελεσμα- 44

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)"

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1. "Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Νάσκος Εμμανουήλ Σταρίδης Γ εώργιος ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΟΣ 2013 Μαδιτινός Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

αλυσίδας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη σύγχρονη εταιρεία & μέθοδοι αξιολόγησής της».

αλυσίδας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη σύγχρονη εταιρεία & μέθοδοι αξιολόγησής της». «Συστήματα διακίνησης, αποθήκευσης, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη σύγχρονη εταιρεία & μέθοδοι αξιολόγησής της». Διπλωματική Εργασία Υπεύθυνος Καθηγητής: Κος Μποχώρης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος Εργασίας: LOGISTICS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σπουδαστές: ΚΑ ΙΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ.:6723

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Επιχειρησιακών Λειτουργιών στις Διεθνείς. Μεταφορές Ανάλυση Περιβάλλοντος. Τάσεις και. Προοπτικές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Μοντέλα Επιχειρησιακών Λειτουργιών στις Διεθνείς. Μεταφορές Ανάλυση Περιβάλλοντος. Τάσεις και. Προοπτικές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Μοντέλα Επιχειρησιακών Λειτουργιών στις Διεθνείς Μεταφορές Ανάλυση Περιβάλλοντος. Τάσεις και Προοπτικές στην Σπουδαστές: Βολτυράκης Μάρκος 3800 Πατσιοκώστα Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγικό Σημείωμα σελ.1 1. Η Διοίκηση των Logistics (Logistics Management) 1.1. Ορισμός των logistics σελ.3 1.2. Ιστορική Εξέλιξη σελ.4 1.3. Ο ρόλος των logistics στην οικονομία σελ.5 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ- LOGISTICS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προμήθειες Μεταφορικών Υπηρεσιών υπό Συνθήκες Δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & LOGISTICS

Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & LOGISTICS Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & LOGISTICS ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 [ Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α Μ Ο Τ Σ Η Μ Α Ν Ι Ο Λ Α - Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Ε Λ Α ] ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Με τίτλο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ LOGISTICS

Ο ΡΟΛΟΣ, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ LOGISTICS ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τεύχος 8, σελ. 119-142, 2005 Ο ΡΟΛΟΣ, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ LOGISTICS Εμμανουήλ Στειακάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" Επιμέλεια: Αφροδίτη Φουρτουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

REVERSE LOGISTICS & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τ.E.I ΗΠΕΙΡΟΥ Τ.Ε.Ι OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

REVERSE LOGISTICS & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τ.E.I ΗΠΕΙΡΟΥ Τ.Ε.Ι OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.E.I ΗΠΕΙΡΟΥ Τ.Ε.Ι OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ REVERSE LOGISTICS & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ: ΦΩΤΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων Σπουδάστρια Εμμανουηλίδου Παναγιώτα Επιβλέπων Αθανασίου Δημήτριος 1 0BΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1BΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα