ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Αυτοματισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Αυτοματισμού"

Transcript

1 ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ LOGISTICS MANAGEMENT & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος....4 ΜΕΡΟΣ Α LOGISTICS MANAGEMENT Εισαγωγή. 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - Logistics Management 10 Α. Έννοια-Ορισμοί.. 10 Β. Η Εξέλιξη του Logistics Management 20 Γ. Η Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδος Δ. Η Περίοδος της Δεκαετίας του Ε. Η Περίοδος του 1980 Μέχρι Σήμερα 29 ΣΤ. Ο Σκοπός και το Αντικείμενο του Logistics Management...32 Ζ. Οι Στόχοι του Logistics Management...36 H. Τα Στοιχεία του Logistics.38 Θ. Η Θέση του Logistics Management στην Επιχείρηση.42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - Εξυπηρέτηση Πελατών και Marketing...45 A. H Σημασία της Εξυπηρέτησης των Πελατών..47 B. Θέματα που Έχουν Σχέση με τον Κύκλο Παραγγελίας.. 52 Γ. Θέματα Όρων Πληρωμής, Πολιτική Πιστώσεων.54 Δ. Θέματα που Αναφέρονται στον Χρόνο Εκτέλεσης της Παραγγελίας.56 Ε. Καθορισμός Στόχων και Ιεράρχησή τους.58 ΣΤ. Επιστροφές 60 Ζ. Η Εκτίμηση και ο Έλεγχος του Επιπέδου Εξυπηρέτησης.63 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - Αγορές.65 Α. Έννοια-Ορισμός 65 Β. Οι Στόχοι και το Αντικείμενο των Αγορών..68 Γ. Η Έννοια και η Σημασία της Ποιότητας στο Χώρο των Αγορών 69 Δ. ΑΒC Ανάλυση..72 Ε. Διαπραγματεύσεις.74 ΣΤ. Η Συμφωνία..78 Ζ. Κώδικας Συμπεριφοράς 79 Η. Πολιτική Αγορών.81 Θ. Η Βασική Οργάνωση Αγορών..83

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - Αποθήκευση.96 Α. Έννοια-Ορισμοί.98 Β. Το Management της Αποθήκης Γ. Επιμέρους Στόχοι στο Management της Αποθήκης.104 Δ. Σχεδιασμός των Εργασιών στις Αποθήκες..106 Ε. Χώροι Παραλαβής ΣΤ. Οι Εργασίες Παραλαβής..120 Ζ. Διαδικασίες Αποθήκευσης Η. Συστήματα Αποθήκευσης 123 Θ. Τρόποι και Μέσα Στοιβασίας..125 Στοίβαξη σε Ράφια Σχεδιασμός της Αποθήκης Lay Out..128 Συστήματα Τοποθέτησης των Αποθεμάτων.131 Ι. Διαρκής Απογραφή..136 ΙΑ. Διαδικασίες Εξαγωγής.137 α). Βασικές Έννοιες.137 β). Διαδικασία της Περισυλλογής 139 γ). Υπολογισμός Χρόνου Εργασίας κατά το Στάδιο της Περ/γης 140 δ). Συστήματα Περισυλλογής ε). Η Διαδρομή της Περισυλλογής Ο Χώρος Αποστολής..148 Λοιποί Χώροι και Εργασίες στην Αποθήκη ΜΕΡΟΣ Β ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εισαγωγικά 152 Η Διαδικασία του Picking.153 To Picking.153 Συστήματα Επιλογής Παραγγελιών..154 AGV..160 Carousel.170 Stacker Cranes..179 Barcodes 189 Παράρτημα Τύποι Γραμμωτών Κωδικών Εφαρμογή..205 Βιβλιογραφία. 209

4 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Η πολυπλοκότητα που παρουσιάζει στην εποχή μας η παραγωγική εργασία και η εμπορία καθώς και η εξάπλωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, απαιτούν όλο και περισσότερο αυτοματοποιημένα συστήματα και οργανωτικές μεθόδους, που μέχρι πριν λίγα χρόνια η εφαρμογή τους εθεωρείτο υπερβολική πολυτέλεια ή άχρηστη δαπάνη. Κάτω όμως από τις σημερινές συνθήκες, για την ορθολογική και κυρίως για την αποδοτική λειτουργία μιας επιχείρησης, είναι απαραίτητη η οργάνωση των διαφόρων τμημάτων της με σύγχρονα μέσα. Η παρακολούθηση της αγοράς, η εισαγωγή νέων προϊόντων, η ελάττωση του κόστους για μεγαλύτερο όγκο παραγωγής, είναι όλοι παράγοντες αναπτύξεως. Επιθυμία μας με την εργασία αυτή είναι η παρουσίαση της επιστήμης του Logistics Management, που ασχολείται με το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την εκτέλεση της ροής των προϊόντων, καθώς και των τεχνολογικών μέσων που μας επιτρέπουν την αποδοτικότερη εφαρμογή της θεωρίας αυτής. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Δημήτριο Τσελέ για τις πολύτιμες συμβουλές του, τον κ. Σπύρο Ολύμπιο της εταιρείας ΣΟΥΕΛ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Α.Ε.,του οποίου η συμβολή ήταν καθοριστική στην αναζήτηση πληροφοριών για το θέμα, τον εκλεκτό φίλο και συνάδελφο Χρήστο Δρακωνάκη και όλους όσους βοήθησαν για τη δημιουργία και την τελική όψη της εργασίας αυτής.

5 ΜΕΡΟΣ Α LOGISTICS MANAGEMENT ΕΙΣΑΓΩΓΗ

6 Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της επόμενης δεκαετίας είναι οι αλλαγές που θα σημειωθούν στον τρόπο παραγωγής, στον αριθμό των επιχειρήσεων που θα συνεχίσουν να λειτουργούν και στον τρόπο διανομής των προϊόντων. Σε όλα σχεδόν τα συνέδρια, σε όλες τις προβλέψεις για την επόμενη δεκαετία, από όλους σχεδόν τους επιστήμονες, αναφέρεται ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα υπάρχουν μετά από δέκα χρόνια θα μειωθεί σε όλους τους χώρους και κλάδους της οικονομίας, σε όλες τις χώρες και ότι μέσα σε είκοσι χρόνια δεν θα υπάρχουν οι μισές επιχειρήσεις απ όσες λειτουργούν σήμερα. Αυτές που θα φύγουν από τη μέση είναι οι πιο αδύνατες, αυτές που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη, αυτές που δεν εφαρμόζουν τις νέες μεθόδους παραγωγής, τις νέες τεχνολογίες. Οι Κανονισμοί και οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλουν στην αύξηση της ταχύτητας εξαφάνισης επιχειρήσεων, με την ένταση του ανταγωνισμού και τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην επικράτηση των ικανών και στην ολική εξαφάνιση των αδυνάτων, ή στην απορρόφηση των αδυνάτων από τους δυνατούς. Οι μεγάλες προκλήσεις της ενιαίας αγοράς και της ενωμένης μεγάλης Ευρώπης, δημιουργούν έντονες πιέσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. οι οποίες ήδη σχεδιάζουν τη στρατηγική τους για ν ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται. Πρέπει βέβαια να λάβουμε υπ όψη μας και τις αλλαγές που προκύπτουν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και τη δημιουργία πολλών νέων κρατών, που διεκδικούν μέρος της παγκόσμιας παραγωγής και ένα καλύτερο μέλλον. Οι χώρες αυτές με την απελευθέρωση του εμπορίου και την κατάργηση της COMESON διεκδικούν ένα σοβαρό μερίδιο της Ευρωπαϊκής αγοράς με την προώθηση των προϊόντων τους στους πλούσιους κατοίκους της. Πολλοί τομείς (όπως η υφαντουργία) αισθάνονται έντονα τον ανταγωνισμό αυτό. Στο χώρο του Logistics παρατηρούμε πολλές αλλαγές. Η μορφή των αποθηκών αλλάζει γρήγορα και ριζικά. Την χειρωνακτική εργασία φορτοεκφόρτωσης, πολλές φορές καλούνται να εκτελέσουν τα μηχανήματα ρομπότ, οι αυτοματισμοί, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, που αυξάνουν την ταχύτητα εκτέλεσης της εργασίας, αυξάνουν την παραγωγικότητα, μειώνουν το κόστος και αυξάνουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Ριζικές μεταβολές παρατηρούμε και στο χώρο των μεταφορών, όπου οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, έχουν μειώσει αισθητά

7 το κόστος των οδικών μεταφορών και έτσι αυξήθηκε η σημασία τους σε βάρος των σιδηροδρόμων. Οι αλλαγές αυτές σημειώνονται με τη στενή συνεργασία της βιομηχανίας και του εμπορίου με τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια των ευρωπαϊκών χωρών και φυσικά των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας και άλλων αναπτυγμένων οικονομιών, προσαρμόζουν γρήγορα τα προγράμματά τους και εκπαιδεύουν στελέχη ικανά να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και του εμπορίου. Τα πανεπιστήμια ετοιμάζουν στελέχη ικανά να στελεχώσουν, να συμπαρασταθούν και να βοηθήσουν τις βιομηχανικές και τις εμπορικές επιχειρήσεις, τόσο τις ιδιωτικές όσο και τις δημόσιες επιχειρήσεις, στις νέες απαιτήσεις που επιβάλλουν οι εξελίξεις. Τα πανεπιστήμια δεν περιορίζονται στη διδασκαλία των κλασσικών επιστημών μόνο. Παρακολουθούν τις εξελίξεις και εκσυγχρονίζουν τα προγράμματά τους. Ο ρόλος των πανεπιστημίων δεν περιορίζεται μόνο στην εκπαίδευση. Στα πανεπιστήμια πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες μελέτες και έρευνες που βοηθούν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και το κράτος και τελικά την εθνική οικονομία ν αναπτυχθεί. Οι εξελίξεις στη χώρα μας δυστυχώς, είναι πολύ μικρές στον τομέα του logistics management και όποια προσπάθεια έχει γίνει, προέρχεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία, χωρίς τη συμπαράσταση του κράτους και των πανεπιστημίων. Ακόμα και σήμερα, κανένα ελληνικό πανεπιστήμιο δεν εκπαιδεύει στελέχη που θα εργαστούν αποκλειστικά στο χώρο της αποθήκευσης και διανομής. Υπάρχουν βέβαια, μερικές αξιόλογες αλλά μεμονωμένες προσπάθειες επιστημόνων. Οι προσπάθειες αυτές τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν συνεχώς και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη διάδοση αυτών των ιδεών στη χώρα μας. Αυτές είναι όμως οι ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις. Ιδιαίτερο ρόλο στη δεκαετία που μας έρχεται πρέπει να παίξει όλο το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Τόσο τα πανεπιστήμια όσο και τα Τ.Ε.Ι., αλλά και τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. πρέπει να ετοιμάζουν στελέχη ικανά να εργαστούν σε κάθε βαθμίδα της αλυσίδας του logistics management. Το logistics management είναι πλέον εδώ, είναι ένα γεγονός. Το logistics management είναι μια επιστήμη, είναι όμως και ένα επάγγελμα χρήσιμο και απαραίτητο, είναι μέρος της παραγωγικής διαδικασίας και γι αυτό χρειάζεται να επιμορφωθούν στελέχη που με τις γνώσεις τους θα

8 εκτελούν με επιτυχία τις εργασίες και λειτουργίες του logistics management στην επιχείρηση που τους απασχολεί. Είναι γνωστό και αποδεκτό απ όλους ότι ο κυριότερος καθοριστικός παράγοντας του επιπέδου της παραγωγικότητας των εργαζομένων, και άρα της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης, είναι η ποιότητα και το επίπεδο εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού. Οι δαπάνες για την εκπαίδευση θεωρούνται επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και κρίνονται πιο παραγωγικές ακόμα και από τις επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει και επιδοτεί τις επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και άλλους οικονομικούς φορείς, για να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν τα στελέχη τους, για να γίνουν πιο παραγωγικά και για να μπορέσουν να απορροφηθούν από την οικονομία. Το πιο παράδοξο φαινόμενο, σήμερα, στην ελληνική οικονομία είναι ότι υπάρχουν εκατοντάδες στελέχη μορφωμένα, με πολλές γνώσεις και με ικανότητες, τα οποία δεν βρίσκουν εργασία, είναι άνεργα και αυτά τα άτομα που θέλουν να εργασθούν και να προσφέρουν, δεν μπορούν να βρουν εργασία. Απ την άλλη πλευρά υπάρχουν εκατοντάδες επιχειρήσεις, που ψάχνουν ικανά στελέχη, στελέχη που μπορούν να βοηθήσουν και να στηρίξουν τις προσπάθειές τους για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό τους στο χώρο του logistics management. Πρέπει λοιπόν, και εδώ στην Ελλάδα να γίνουν συστηματικές προσπάθειες απ όλους όσους μπορούν και έχουν τις γνώσεις για να ετοιμάσουν στελέχη που θα στελεχώσουν επάξια τις επιχειρήσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές. Είναι γεγονός, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ιαπωνίας και γενικά του κόσμου, ότι οι επιστήμονες που απασχολούνται στο χώρο του logistics namagement, προέρχονται ή έχουν προσελκυστεί από όλες σχεδόν τις επιστήμες. Υπάρχουν σήμερα στελέχη που προέρχονται από τις θετικές επιστήμες (μηχανολόγοι, χημικοί, μαθηματικοί, κλπ) και φυσικά από τις οικονομικές επιστήμες και τις διοικητικές επιστήμες. Στα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν περιλαμβάνονται τα πιο βασικά μέρη του logistics management, όπως η οργάνωση των αγορών / προμηθειών, το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών, το management και ο σχεδιασμός της αποθήκης και θέματα κόστους.

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ LOGISTICS MANAGEMENT Α. ΕΝΝΟΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Είναι πιθανόν να προκαλεί εντύπωση, τόσο στους φοιτητές, όσο και στους αναγνώστες ότι το εγχειρίδιο αλλά και ο τίτλος του μαθήματος χρησιμοποιεί έναν όρο εκατό τοις εκατό ξένο και μάλιστα γραμμένο με την ξενική του μορφή. Ο όρος logistics management είναι και ο τίτλος του μαθήματος, αλλά και μέρος του τίτλου αυτού του εγχειριδίου. Άρα το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι το γιατί χρησιμοποιήσαμε αυτόν τον όρο και όχι κάποιον άλλο όρο στην ελληνική. Ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, κ. Ιωάννης Παππάς, έχει προτείνει και έχει μάλιστα γράψει ένα άρθρο μ αυτό το θέμα, τη χρησιμοποίηση του όρου Εφοδιαστική αντί του Logistics 1. Στο άρθρο αυτό, ο καθηγητής κ. Παππάς αναφέρει ότι ο όρος του logistics, ο όρος που χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος, είναι μία ελληνική λέξη. Ετυμολογικά είναι ο όρος ελληνικός και προέρχεται από τον όρο λογιστική που χρησιμοποιήθηκε μάλιστα για πρώτη φορά από τον αυτοκράτορα Λέοντα το Σοφό με την έννοια της μέριμνας για εξασφάλιση του στρατού με τρόφιμα, ρουχισμό, πολεμοφόδια κ.λπ. Δηλαδή, σχεδόν με την σημερινή έννοια που έχει αυτός ο όρος. Στην Ελλάδα όμως, ο όρος λογιστική έτσι όπως χρησιμοποιήθηκε από τον αυτοκράτορα Λέοντα το Σοφό, εξελίχτηκε και σήμερα αναφέρεται σε κάτι τελείως διαφορετικό. Με τον όρο Λογιστική σήμερα αναφερόμαστε σε μία επιστήμη που δεν έχει σχέση με το αντικείμενο του logistics. Η λογιστική είναι μία επιστήμη τελείως ξεχωριστή και γι αυτό δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξανά τον όρο λογιστική ως μετάφραση του αγγλικού ή του γαλλικού ή του γερμανικού όρου logistics- logistique, logistik κ.λπ. Με τον όρο Λογιστική στην Ελλάδα, εννοούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Πρέπει λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε μία άλλη λέξη για να μην μπερδεύεται τόσο ο αναγνώστης αλλά και οποιοσδήποτε άλλος, είτε είναι επιστημών είτε όχι. Η προφορά και η ανάγνωση του όρου logistics

10 management- όπως είναι στα αγγλικά- δεν βοηθά φυσικά στην άρση της σύγχυσης που δημιουργεί ο όρος logistics και λογιστική και γι αυτό ο κ. Παππάς πολύ σωστά προτείνει τη χρησιμοποίηση ενός νέου όρου, ο οποίος θα άρει αυτή τη σύγχυση. Ο όρος που προτείνει είναι η λέξη Εφοδιαστική. Ο όρος Εφοδιαστική, όπως αναφέρει στη συνέχεια του άρθρου του, έχει αρκετά! πλεονεκτήματα και κυρίως το ότι η κατάληξη, -ικη, τον κατατάσσει στη κατηγορία της ενασχόλησης ή της επιστήμης, όπως η μηχανική, η φυσική, η θερμοδυναμική, η οικονομική κ.λπ. Δεύτερον, περιλαμβάνει και υποδηλώνει κατανοητά την έννοια τόσο του εφοδιάζω όσο και του εφοδιάζομαι, επομένως, και όλων όσων απαιτούνται σχετικά, άρα και του παράγω. Τρίτον, είναι ετυμολογικά πολύ όμοιο με την αρχική στρατιωτική έννοια που έδωσε στον όρο ο Λέων ο Σοφός και που επακολουθεί να έχει το logistics ακόμα στις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Κατά τον κ. Παππά, ο ξενικός όρος logistics δεν ικανοποιεί και οφείλεται κυρίως στο συσχετισμό με τον ελληνικό όρο λογιστική και με το γεγονός ότι είναι δυσκολοπροφέρετος. Είναι ένας όρος, που στην ελληνική τουλάχιστον προφέρεται δύσκολα. Όμως, σε όσα έχει αναφέρει ο κ. Παππάς, πρέπει να προσθέσουμε και μερικά άλλα θέματα. Ο όρος logistics δεν είναι μόνος του. Υπάρχουν και παράγωγα στις ξένες γλώσσες του όρου logistics, π.χ. logistician, ή logistical, π.χ. logistical costs, logistical support, logistical policy, logistical structure, κ.ο.κ. Διαλέγοντας ένα όρο πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα παράγωγά του, είτε ως ρήμα είτε ως επίθετο και σε όλες γενικά τις μορφές. Παράγωγο του όρου Εφοδιαστική, τουλάχιστον για να φανερώνει την επιστημονική ιδιότητα του ατόμου που ασχολείται με το αντικείμενο αυτό, ή τον διευθυντή, ή το στέλεχος που ασχολείται με το αντικείμενο, δεν μπορούμε να βρούμε. Πώς θα ονομαστεί; Εφοδιαστής, Εφοδιαστικολόγος, Διευθυντής Εφοδιαστικής; Εφοδιαστικός manager; Δηλαδή τους όρους logistician και logistics manager πώς θα τους χρησιμοποιήσουμε; Η Εφοδιαστική υποστήριξη μπορεί να δοθεί ως παράγωγο, όπως και μέσα στην επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος Διεύθυνση Εφοδιαστικής, αλλά όροι όπως πολιτική εφοδιασμού, πολιτική εφοδιαστικής ή εφοδιαστική πολιτική δημιουργούν μια νέα σύγχυση που δύσκολα αντιμετωπίζεται. Δημιουργεί δηλαδή και ο όρος εφοδιαστική ορισμένα προβλήματα, κυρίως όταν προχωρήσουμε λίγο και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τα παράγωγα αυτής της λέξης. Το εφοδιάζω και το εφοδιάζομαι είναι ο πιο δόκιμος όρος της ελληνικής

11 γλώσσας, και είναι ένας όρος ο οποίος περικλείει μερικά από τα κύρια αντικείμενα του logistics, αλλά δεν θα μπορούσε ποτέ να περιλάβει όλες του τις έννοιες, όπως τις περιγράφουμε παρακάτω με τον ορισμό που δίνομαι. Στα συνέδρια που οργάνωσε το Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος και στις συζητήσεις με τα μέλη του Ινστιτούτου, προβλήθηκε επανειλημμένα η άποψη ότι ο όρος logistics management θα πρέπει να παραμείνει ως έχει στην αγγλική, όπως τελικά επεκράτησε και ο όρος marketing και marketing manager, ή διευθυντής marketing κ.λπ. στη χώρα μας. Η λέξη εμπορευματική ίσως θα μπορούσε να δώσει πολύ πιο πιστά τον όρο marketing, παρ όλα αυτά δεν επικράτησε και οπωσδήποτε σημασία έχει ότι οι Έλληνες, ο κόσμος, όλοι δέχονται και χρησιμοποιούν έναν όρο με την ίδια έννοια. Επειδή λοιπόν, νομίζω ότι και στην επιστήμη αυτή και μέσα στις επιχειρήσεις και μέσα στα πανεπιστήμια και παντού θα προκύψει ή και θα επέλθει το ίδιο αποτέλεσμα που έγινε και στον τομέα, στην επιστήμη του marketing, γι αυτό και εμείς διαλέξαμε συνειδητά τον όρο logistics management και τον οποίο θα χρησιμοποιούμε συνεχώς. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις της χώρας μας έχουν ήδη προχωρήσει στη δημιουργία Διεύθυνσης ή Τμήματος Logistics και τα στελέχη που έχουν τον τίτλο του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου δεν θέλουν να αλλάξει ο τίτλος τους αλλά να παραμείνει ο όρος Logistics Manager και μάλιστα γραμμένος στην αγγλική μορφή. Το logistics management θα το γράφουμε και εμείς στην αγγλική του μορφή, γιατί όποιος δοκιμάσει να το γράψει στα ελληνικά θα δει ότι είναι ακόμη χειρότερο. Μπορεί να είναι κακόηχο, όπως είπε ο κ. Παππάς, αλλά είναι δυστυχώς όταν το γράφουμε στα ελληνικά και οπτικά άσχημο. Όταν το δει κανείς γραμμένο, ειδικότερα με εκείνο το τελικό ξ στη λέξη λοτζίστιξ καταλαβαίνει αμέσως το πρόβλημα. Το ίδιο και χειρότερο θα είναι είτε το γράφουμε με =κς, ή και οποιαδήποτε άλλη μορφή γραφής. Κατά την άποψή μου πάντως δεν είναι κακό να χρησιμοποιείται κάποια ξένη λέξη και στην ελληνική γλώσσα. Εμείς οι Έλληνες δεν θα πρέπει να υποστηρίζουμε κάτι τέτοιο όταν όλες οι γλώσσες του κόσμου έχουν άπειρες λέξεις τόσο στην επιστήμη, όσο και στην καθομιλουμένη, με ρίζα ελληνική. Ειδικότερα, στον επιστημονικό χώρο της ελληνικής προελεύσεως λέξεις είναι πάρα πολλές, άπειρες, θα μπορούσαμε να πούμε. Το ότι και εμείς χρησιμοποιούμε μία λέξη, ελληνικής προέλευσης αλλά στην αγγλική της μορφή, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως

12 μειονέκτημα. Αντίθετα πρέπει ν αναγνωρίσουμε ότι ο όρος logistics, έχει μεγάλη δύναμη και εξάπλωση, είναι ο όρος που έχει υιοθετηθεί σε όλες σχεδόν τις γλώσσες του κόσμου, με την ελληνικής ρίζας μορφή του. Γι αυτό νομίζω ότι θα ήταν παράλογο να χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο η ελληνική λέξη logistics και στην Ελλάδα να μην την χρησιμοποιούμε. Η ταυτόχρονη χρησιμοποίηση και των δύο όρων, εφοδιαστική/logistics ταυτόχρονα, είναι πλεονασμός και δεν βοηθά σε τίποτα. Ίσως προσωρινά μέχρι να διαδοθεί η επιστήμη αυτή να βοηθά στην αποφυγή της σύγχυσης του όρου με τη λογιστική, τελικά όμως θα πρέπει να διαλέξουμε τον ένα από τους δύο όρους, που νομίζω ότι θα είναι ο όρος Logistics Management. Μετά από αυτή την σύντομη ανάλυση του γιατί επιλέξαμε και χρησιμοποιούμε τον όρο logistics management και τον γράφουμε στην ξενική του μορφή, είναι η ώρα να περάσουμε στο τι εννοούμε με αυτό τον όρο. Στο ίδιο άρθρο, που αναφέραμε παραπάνω, ο κ. Παππάς, δέχεται ή προτείνει τον ορισμό που χρησιμοποιεί το σχέδιο προτύπου DIN , ο οποίος είναι ο εξής. Εφοδιαστική/logistics ορίζεται η λειτουργία της επιχείρησης - και η επιστήμη - που ασχολείται με το σύνολο των δραστηριοτήτων για την παραγωγή, εξασφάλιση ή διαθεσιμότητα όλων των προσώπων ή μέσων που αποτελούν προϋπόθεση, συνοδευτική υποστήριξη ή εξασφάλιση των διαδικασιών ενός συστήματος. Πριν δώσουμε το δικό μας ορισμό, θεωρούμε σκόπιμο να δώσουμε τους ορισμούς στην αγγλική, έτσι όπως τους έχουν προτείνει διάφοροι διακεκριμένοι επιστήμονες. Πρώτον, logistics is the management of the supply chain. Τον ορισμό αυτό έχει υιοθετήσει το Institute of Logistics της Μεγάλης Βρετανίας. Το Council of Logistics Management των Ηνωμένων Πολιτειών έχει δώσει το παρακάτω ορισμό: Logistics management is the process of planning, implementing, and controlling, the efficient, cost effective flow and storage of raw materials, in process inventory, finished goods, and related information from point of origin to point of consumption for the purpose of conforming to customer requirements. Ο καθηγητής Donald J. Bowersox, ο οποίος έχει συμβάλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη και διάδοση του lostics δίνει τον παρακάτω ορισμό.

13 Intergated logistics consist of a single logic to guide the process of planning, allocating, and controlling financial and human resources committed to physical distribution, manufacturing support, and purchasing operations. Ο στρατηγός W.G. Pagonis, που έγινε γνωστός στον πόλεμο της ερήμου του Ιράκ, δίνει το δικό του ορισμό και γράφει. I have defined logistics as the integration of transportation, supply, warehousing, maintainance, procurement, contracting and automation into a single function that ensures no suboptimization in any of those areas to allow the overall accomplishment of the particular strategy, objective or mission. Ο καθηγητής Martin Christopher, τροποποιώντας λίγο τον ορισμό που έδωσε ο καθηγητής Bowersox, ορίζει τα εξής: Logistics is the process of strategically managing the movement and storage of materials, parts and finished inventory from suppliers through the firm and on to customers. Ο C.B. Baker, το 1905, έγραφε ότι, the branch of the art of war relating to the movement and supply of armies is called logistics. Μετά από όλους τους παραπάνω ορισμούς που γενικά μεταφέρουν περίπου την ίδια εικόνα, εμείς δίνουμε τον παρακάτω ορισμό: logistics management είναι η επιστήμη (η λειτουργία στην επιχείρηση) που ασχολείται με το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την εκτέλεση της ροής των προϊόντων που ξεκινά από τους προμηθευτές, περνά από την παραγωγή και την επιχείρηση και καταλήγει στους τελικούς καταναλωτές. Με τον ορισμό αυτό παρατηρούμε ότι η το αντικείμενο του logistics management είναι ευρύ. Ο επιστήμων πρέπει να μελετήσει, να οργανώσει και να παρουσιάσει συστηματικά και τα τρία θέματα μεγάλα θέματα που είναι ο σχεδιασμός του συστήματος, ο έλεγχος του συστήματος και η εκτέλεση των εργασιών που σχετίζονται με τα logistics. Κάθε θέμα έχει τις δικές του κατηγορίες και Κεφάλαια και παρουσιάζονται σχηματικά στο παρακάτω διάγραμμα. Logistics Management Επιστήμη Λειτουργία Επιχείρησης Σχεδιασμός -Έλεγχος Εκτέλεση Λειτουργίας

14 1. Ο Σχεδιασμός του Συστήματος Logistics. Ο σχεδιασμός αναφέρεται σ όλα τα θέματα της πρώτης στήλης, ξεκινά από τον καθορισμό της συσκευασίας του προϊόντος, καλύπτει όλες τις φάσεις παραγωγής και εμπορίας του προϊόντος και καταλήγει στο θέμα της ανακύκλωσης με την παραλαβή επιστροφών ή με την αξιοποίηση των παραπροϊόντων που προκύπτουν στην παραγωγή. Τα θέματα είναι πολλά και αναφέρονται π.χ. στην επιλογή μονάδας διακίνησης, στην επιλογή καναλιών διανομής, στην εξεύρεση του άριστου αριθμού αποθηκευτικών κέντρων ή κέντρων διανομής, στην επιλογή τεχνολογίας (αυτοματισμοί) και πολλά άλλα θέματα. Ο σχεδιασμός του συστήματος, και ειδικότερα ο στρατηγικός σχεδιασμός θα μας οδηγήσει στη λήψη των πιο σοβαρών αποφάσεων που θα επιδράσουν καθοριστικά στην εκτέλεση των καθημερινών εργασιών της επιχείρησης (δυναμικότητα, παραγωγικότητα) και θα διαμορφώσουν το τελικό κόστος. Στη φάση αυτή κρίνεται πολλές φορές η βιωσιμότητα ή η επιτυχία της επιχείρησης. Ο υπεύθυνος του στρατηγικού σχεδιασμού του συστήματος Logistics μιας επιχείρησης καλείται να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα και οι απαντήσεις που θα δοθούν ή οι λύσεις που θα επιλεγούν θα αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι η πιο σημαντική εργασία σε μια επιχείρηση. Είναι αδιανόητο να βρεθεί πετυχημένη επιχείρηση χωρίς να έχει κάνει στρατηγικό σχεδιασμό. Υπάρχουν βέβαια πολλές περιπτώσεις που ο διευθύνων την επιχείρηση δεν γνωρίζει την έννοια του στρατηγικού σχεδιασμού και παρ όλ αυτά έχει κάνει αυτό τον σχεδιασμό και γι αυτό έχει πετύχει και έχει μεγάλα κέρδη. Η περίπτωση αυτής της επιχείρησης θυμίζει εκείνον που του είπαν ότι χρησιμοποιεί πεζό λόγο και εκείνος απόρησε γιατί δεν ήξερε τί είναι πεζός λόγος. Στο στρατηγικό σχεδιασμό τίθενται πολλές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν από τη διοίκηση της επιχείρησης. Τέτοιες ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν από τη διοίκηση της επιχείρησης. Τέτοιες ερωτήσεις ή τέτοια σοβαρά προβλήματα που καλείται να απαντήσει και να λύσει ο στρατηγικός σχεδιασμός του συστήματος Logistics είναι πάρα πολλές. Ένα μικρό δείγμα αυτών των θεμάτων δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

15 Τα θέματα αυτά δεν εξαντλούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σχεδιαστής του συστήματος Logistics μιας επιχείρησης, είναι όμως ενδεικτικό της σημασίας που έχουν σε σχέση με τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία της επιχείρησης. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΣΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ; ΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ; ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ; ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ; ΑΠΟΘΗΚΗ (-ΕΣ) Α. ΥΛΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΑΠΟΘΗΚΗ (-ΕΣ) ΕΤΟΙΜΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ); ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ/ΑΠΟΘΗΚΗ; ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ/ΠΕΛΑΤΕΣ; Εκτός από τον στρατηγικό σχεδιασμό υπάρχει ο τακτικός και δυναμικός σχεδιασμός. Τα παραπάνω θέματα είναι ενδεικτικά, του στρατηγικού σχεδιασμού, δεν είναι όμως τα μόνα ή τα πιο δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. Ο στρατηγικός σχεδιασμός έχει ένα χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 5+ ετών. Αυτό σημαίνει ότι οι στρατηγικές αποφάσεις θα έχουν σχέση με τη λειτουργία και τα αποτελέσματα μιας επιχείρησης για 5 τουλάχιστον έτη. Μέσα σ αυτό το διάστημα οι στρατηγικές αποφάσεις δεν είναι εύκολο να αλλάξουν, ή για να το αναφέρουμε με το επιχειρησιακό του νόημα, κοστίζει πάρα πολύ η αλλαγή των στρατηγικών αποφάσεων και σχεδίων. Μετά τον στρατηγικό σχεδιασμό έχουμε τον τακτικό και τον δυναμικό σχεδιασμό. Κάθε επιχείρηση θα πάρει αποφάσεις τακτικής που την δεσμεύουν για ένα διάστημα 1-2 ετών και δυναμικές αποφάσεις που σχετίζονται με την καθημερινή ή εβδομαδιαία (άμεση) εργασία. Ένα μικρό δείγμα των αποφάσεων τακτικής που σχετίζονται με το Logistics είναι τα παρακάτω: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

16 ΑΓΟΡΑ/ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ; ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ; ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ; ΑΓΟΡΑ/ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ; ΣΤΟΛΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΜΕΓΕΘΟΣ/ΜΕΙΓΜΑ; ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΜΕΓΕΘΟΣ/ΜΕΙΓΜΑ; ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΩΝ; Ένα μικρό δείγμα δυναμικών αποφάσεων που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, και έχει άμεση σχέση με το σύστημα Logistics που έχουμε επιλέξει, δίνεται παρακάτω: ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΣΑ ΑΤΟΜΑ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΜΕ/ΣΕ ΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ; ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ, ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ/ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ; ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ; ΠΟΣΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ/ΓΙΑ ΠΟΥ; ΤΙ/ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ; ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ/ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ; ΠΟΤΕ/ΠΟΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ; Απ τα παραδείγματα που δώσαμε παραπάνω, είναι εμφανές ότι ο σχεδιασμός του συστήματος Logistics έχει πάρα πολλές επιπτώσεις στην επιχείρηση. Η σημασία του Logistics Management γίνεται πιο κατανοητή όταν συγκρίνουμε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τον σχεδιασμό (στρατηγικό/τακτικής/δυναμικό) με επιχειρήσεις που δεν τον εφαρμόζουν. Οι τελευταίες λειτουργούν μονίμως μέσα σε μια κατάσταση πανικού και πρέπει να αντιμετωπίζουν καθημερινά απρόβλεπτες καταστάσεις. Οι απρόβλεπτες καταστάσεις μπορεί να αναφέρονται σε πολλά θέματα και οι υπεύθυνοι της επιχείρησης βρίσκουν ως δικαιολογία ότι το πρόβλημα προήλθε από μια απρόβλεπτη αύξηση ή μείωση της ζήτησης, ή από μια απρόβλεπτη καθυστέρηση του προμηθευτή, ή από μια απρόβλεπτη βλάβη των μηχανημάτων κ.λπ. Στο Logistics Management, οι περισσότερες από τις απρόβλεπτες καταστάσεις είναι προβλέψιμες και γι αυτό πρέπει να παίρνουμε έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα.

17 2. Ο Έλεγχος του Συστήματος. Ο έλεγχος του συστήματος αναφέρεται τόσο στον έλεγχο των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού όσο και στον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των σχεδίων. Για να είναι αποτελεσματικός ο έλεγχος πρέπει να γίνεται συστηματικά και να διαπερνά ολόκληρο το σύστημα. Ο έλεγχος είναι μια συνεχής διαδικασία μέσα στη επιχείρηση και καλύπτει όλες σχεδόν τις εργασίες που χρειάζονται για να φτάσουν τα προϊόντα από τους προμηθευτές της επιχείρησης στους τελικούς πελάτες της περνώντας από την παραγωγή. Ο σκοπός του ελέγχου είναι διπλός. Ο ένας αναφέρεται στο αν έγιναν σωστά, αν εφαρμόστηκαν οι εντολές της επιχείρησης από τους υπευθύνους. Στην περίπτωση αυτή έχουμε τόσο τον ποσοτικό έλεγχο όσο και τον ποιοτικό. Ο Ποσοτικός έλεγχος μπορεί να αναφέρεται στον αριθμό των μονάδων των προϊόντων που παραλαμβάνει η επιχείρηση από κάποιον προμηθευτή της ή των μονάδων που αποστέλλει στους πελάτες της και ο Ποιοτικός Έλεγχος μπορεί να αναφέρεται στις προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιούν τα προϊόντα του προμηθευτή της επιχείρησης ή τα προϊόντα που παράγει η επιχείρηση. Ο άλλος σκοπός του Ελέγχου, που κατά την άποψή μου είναι πιο σημαντικός, από τον προηγούμενο, σχετίζεται με την επιτυχία του συστήματος που σχεδιάσαμε. Κάθε επιχείρηση βάζει ορισμένους στόχους, βάζει ορισμένους κανόνες πάνω στους οποίους στηρίζει τα ποιοτικά συμπεράσματά της. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν τα κέρδη ως μοναδικό κριτήριο της απόδοσης, έχουν και κριτήρια ποιοτικά που διαμορφώνουν διαχρονικά την εικόνα (image) της επιχείρησης προς τους τρίτους (τράπεζες, μετόχους, προμηθευτές) και κυρίως προς τους πελάτες της. 3. Η Εκτέλεση των Εργασιών του Logistics. Τέλος με τον όρο εκτέλεση των καθημερινών εργασιών, εννοούμε την εκτέλεση σε καθημερινή βάση όλων εκείνων των εργασιών που πρέπει να επαναλαμβάνονται διαρκώς, που έχουν ως αποτέλεσμα την παράδοση των προϊόντων στον πελάτη/προορισμό τους και που στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Τις εργασίες αυτές τις διακρίνουμε σε 5 ομάδες:

18 ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ LOGISTICS MANAGEMENT αγορές ή προμήθειες, (purchasing or supply), μεταφορές, (in-bount transport), έλεγχο (διαχείριση) αποθεμάτων, (stock control, materials management), αποθήκευση, (warehousing), διανομή, (outbount transport) Στα επόμενα Κεφάλαια θα αναπτύξουμε με λεπτομέρεια κάθε ένα από τα παραπάνω σημεία και κάθε μια εργασία.

19 Β. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ LOGISTICS MANAGEMENT Όπως είδαμε στο προηγούμενο μέρος, η επιστήμη είναι νέα αλλά η έννοια του logistics management, ο ορισμός του logistics management, δεν είναι καθόλου νέος. Οπως τον χρησιμοποίησε ο Λέων ο Σοφός για πρώτη φορά, με τη λέξη λογιστική, αλλά και όπως συνέχιζαν οι στρατιωτικοί να τον χρησιμοποιούν το logistics ασχολείτο με την κίνηση και τον εφοδιασμό των στρατευμάτων. Περιλάμβανε δηλαδή από παλιά, από πάρα πολλούς αιώνες πριν, την έννοια της ροής, δηλαδή της απόκτησης, της αποθήκευσης, της κίνησης και της μεταφοράς των προϊόντων (αλλά και των ατόμων) στο στρατό, αναφερόταν στην διακίνηση των εφοδίων, είτε αυτά χρειάζονται για να συντηρήσουν τους στρατιώτες, είτε αυτά είναι πολεμοφόδια, είτε ανταλλακτικά ή αυτές καθαυτές οι πολεμικές μηχανές. Οι εφαρμογές του logistics management στο στρατό είναι φυσικά πάρα πολύ μεγάλες και πολύ παλιές. Ο D.W. Engels, στο βιβλίο του με τον τίτλο Alexander the Great and the Logistics of the Macedonian Army, αναφέρει ότι η βάση της στρατηγικής και της τακτικής του Μ. Αλεξάνδρου ήταν η τροφοδοσία. Ο Αλέξανδρος ήταν φανατικός οπαδός της μεγάλης κινητικότητας των στρατευμάτων του και γι αυτό δεν ήθελε να κρατά στάσιμο τον στρατό του, αναμένοντας την εφοδιοπομπή από τη βάση, αλλά προσπαθούσε να λύνει τα θέματα της τροφοδοσίας από τα εφόδια που αποκτούσε από τους αντιπάλους του. Οι ιδέες του Μ. Αλεξάνδρου βρίσκουν εφαρμογή ακόμη και σήμερα. Οι εφαρμογές του logistics management στο στρατό, μπορεί ν αναφέρονται στην μετακίνηση χιλιάδων ή ακόμα και εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων σε πολλά μέρη ταυτόχρονα, διασκορπισμένα γεωγραφικά και στην υποστήριξη αυτών των στρατευμάτων, αυτών των ατόμων με όλα τα εφόδια που χρειάζονται, είτε αυτά είναι τρόφιμα, είτε αυτά είναι ρουχισμός, φάρμακα και πολεμοφόδια. Πρέπει ακόμη το logistics management του στρατού να μεριμνά και για τα καύσιμα κίνησης των μηχανημάτων, των πολεμικών μηχανών, αλλά και των μεταφορικών μέσων των ατόμων. Στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο το θέατρο του πολέμου κατελάμβανε μια τεράστια γεωγραφική έκταση. Οι επιχειρήσεις εκτείνονταν από τον Ειρηνικό ως τον Ατλαντικό, στην Ασία, στην Αφρική και φυσικά σ όλη την Ευρώπη. Τόσο στην Βόρεια Ευρώπη, όσο και στην Νότια Ευρώπη και στην Βόρεια Αφρική, εκατομμύρια στρατιώτες έπρεπε να συντηρούνται. Επρεπε, δηλαδή, η κεντρική διοίκηση να φροντίζει για τα

20 τρόφιμα, τον εξοπλισμό, τα φάρμακα, και γενικά για όλες τις ανάγκες των στρατευμάτων, να σχεδιάζει και να μεριμνά έτσι ώστε όλα τα εφόδια να βρίσκονται στη θέση τους, τη στιγμή που τα χρειάζονται οι στρατευμένοι. Αντίθετα, στον τελευταίο μεγάλο πόλεμο, τον πόλεμο του Περσικού Κόλπου στο Ιράκ το , το πρόβλημα ήταν διαφορετικό. Στον πόλεμο της ερήμου, έπρεπε να μετακινηθούν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε ένα μικρό σχετικά γεωγραφικό χώρο, αλλά αυτό έπρεπε να γίνει εκ του μηδενός. Δεν υπήρχαν ούτε χώροι υποδοχής, ούτε αεροδρόμια, ούτε ξενοδοχεία, ούτε μέρη να κοιμηθούν και να προφυλαχθούν οι στρατιώτες και οι άλλοι στρατιωτικοί. Δεν υπήρχαν χώροι για να αποθηκευτούν τα πολεμοφόδια, τα τρόφιμα, το νερό, τα φάρμακα κ.λπ. Ήταν δηλαδή μία επιχείρηση η οποία ξεκίνησε από το μηδέν, χωρίς καμιά υποδομή στον τόπο προορισμού, και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ήταν σε θέση να υποδεχθεί, με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες και να τους προωθήσει στο μέτωπο. Πολλοί χαρακτηρίζουν τον πόλεμο του Κόλπου ως τη μεγαλύτερη επιχείρηση logistics management που σχεδιάστηκε ποτέ. Στο μικρό χρονικό διάστημα που κράτησε ο πόλεμος, χρειάστηκε να ετοιμαστούν 122 εκατομμύρια γεύματα, καταναλώθηκαν 1,3 δισεκ. γαλόνια (προσοχή όχι λίτρα) καυσίμων, διακινήθηκαν τόνοι ταχυδρομείου κ.λπ., και όλα αυτά σε μια περιοχή όπου η υποδομή ήταν μηδενική. Το logistics management σήμερα όμως δεν είναι μόνο εργαλείο του στρατού. Δεν εφαρμόζεται μόνο στο στρατό ή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αντίθετα, έχει μεγάλη διάδοση και μεγάλη εφαρμογή στις επιχειρήσεις, στην καθημερινή ζωή, στην καθημερινή πραγματικότητα. Το logistics management αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της σύγχρονης επιχείρησης, είτε αυτή είναι βιομηχανική, είτε αυτή είναι εμπορική, είτε αυτή είναι τουριστική, νοσοκομειακή, εκπαιδευτική κ.λπ. Είναι αδύνατο, σήμερα, να παραχθεί ένα προϊόν ή μία υπηρεσία χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αρχές και τα διδάγματα του logistics management. Τις βασικές αρχές του Logistics Management πρέπει να γνωρίζουν και όσοι έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού ή χάραξης της Πολιτικής, (οικονομικής, αναπτυξιακής, μεταφορών, εμπορικής, γεωργικής κ.λπ.) γιατί οι αποφάσεις τους θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στο κόστος και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων. Το Logistics Management πρέπει να το γνωρίζουν όχι μόνο οι αρμόδιοι του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας αλλά και πάρα πολλοί άλλοι στα λεγόμενα παραγωγικά Υπουργεία.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος Εργασίας: LOGISTICS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σπουδαστές: ΚΑ ΙΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ.:6723

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Ο Σπουδαστής Καγιαβάς Ιωάννης-Ειρηναίος Ο Εισηγητής Ζοπόγλου Βασίλειος ΚΑΒΑΛΑ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΑΑΣ ΣΧΟΑΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ Σπουδαστής: ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕΜ 2789 Επιβλέπων: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS KAI ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΑΓΑΡΗ (5171)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Νάσκος Εμμανουήλ Σταρίδης Γ εώργιος ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΟΣ 2013 Μαδιτινός Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Η ενσωμάτωση της πληροφοριακής τεχνολογίας στη στρατηγική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων.

Διπλωματική εργασία. Η ενσωμάτωση της πληροφοριακής τεχνολογίας στη στρατηγική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων. Διπλωματική εργασία Η ενσωμάτωση της πληροφοριακής τεχνολογίας στη στρατηγική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 17 2.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στόχος του βιβλίου

Πρόλογος. Στόχος του βιβλίου Πρόλογος Η διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον σημερινό σύνθετο επιχειρηματικό κόσμο των μεγάλων και ταχύτατων αλλαγών, της αυξανόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

αλυσίδας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη σύγχρονη εταιρεία & μέθοδοι αξιολόγησής της».

αλυσίδας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη σύγχρονη εταιρεία & μέθοδοι αξιολόγησής της». «Συστήματα διακίνησης, αποθήκευσης, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη σύγχρονη εταιρεία & μέθοδοι αξιολόγησής της». Διπλωματική Εργασία Υπεύθυνος Καθηγητής: Κος Μποχώρης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα