χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω"

Transcript

1 πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Service Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Π ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκησ τρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεω ρηματοοικονομική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησια κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Workshops Στρατηγι χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Worksh ογιστική Υποστήριξη Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Πρ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Δι κπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Hardware Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχε οιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση αι Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Δ Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Σ χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software #16 Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσε υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Ε κπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων κα πικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματο αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής H ardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρημ ικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχει κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardwa oftware Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξ υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Στρατηγική Επιχε χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Service Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Π ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκησ τρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεω ρηματοοικονομική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησια κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Workshops Στρατηγι χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Worksh ογιστική Υποστήριξη Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Πρ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Δι κπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Hardware Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχε οιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση αι Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Δ Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Σ εδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρη αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσε υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Ε κπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων κα ινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοι κα ογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπα Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής H ardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρημ ικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχει κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardwa oftware Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξ υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οικονομική και Λ ογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαιδ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software κπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματ ιαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Στρατηγική Επιχειρήσεων Ε ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδ

2 P χρονιά Editorial Aγαπητοί μας φίλοι και συνεργάτες, 30 χρόνια δράσης συμπληρώνει η GECON στον χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών το χρόνια αέναης προσπάθειας και αναζήτησης με κύριο προσανατολισμό την εξυπηρέτηση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βασιστήκαμε στη γνώση και στην εμπειρία των στελεχών που συνεργάζονται μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια για να δώσουμε στην εταιρία μας, αλλά και στους πελάτες μας αυτό που η επιστήμη του Μanagement αναφέρει σαν ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ. Ακολουθήσαμε συνειδητά κατευθύνσεις και αρχές που απαρέγκλητα μας συνοδεύουν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά θεωρούμε επίσης ότι ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. Για τον λόγο αυτό δημιουργούμε μία ΝΕΑ τελείως ΦΡΕΣΚΙΑ εικόνα της εταιρίας και των δραστηριοτήτων μας, στο πλαίσιο πάντα του rebranding της GECON που έγινε η πριν δύο χρόνια. Με «αιχμή του δόρατος» την παρουσία μας για 12P στο MONEY SHOW, θα ξεκινήσουμε μια νέα πιο «ηλεκτρονική» παρουσία στον χώρο των επιχειρήσεων. Εταιρίες Συμβουλευτικής του δικού μας μεγέθους (έως 10 άτομα) στην Αγγλία, στη Γαλλία και στην Ευρώπη γενικότερα, ακολουθούν με περισσή επιτυχία εδώ και τουλάχιστον 8 χρόνια την «ηλεκτρονικοποίηση» των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Κάποια στιγμή πρέπει και εμείς να προσεγγίσουμε τον τρόπο δουλειάς των ευρωπαίων εταίρων μας #16 Οι 6 λόγοι επιτυχίας που ακολουθούμε, αλλά μπορούν και όλες οι επιχειρήσεις να ακολουθήσουν, βασίζονται: στην συστηματική επικοινωνία και «εκπαίδευση» των πελατών και των συνεργατών μας. στην συγκεκριμένη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ που ακολουθούμε, αλλά και στην αποκεντρωμένη υλοποίηση της (ανάθεση καθηκόντων, ευθύνης και εξουσίας). στην χρησιμοποίηση όλων των συστημάτων και των μηχανισμών της νέας τεχνολογίας και εξοικείωση όλων των μελών της ομάδας με την χρήση της. στην συνεχή επένδυση στον ανθρώπινο κεφάλαιο. (Τα τελευταία 6 χρόνια το προσωπικό μας παρακολούθησε επιδοτούμενα από την εταιρία μας 3 προγράμματα μεταπτυχιακών διπλωμάτων ΜΒΑ και περισσότερες από 100 ώρες ετησίως εκπαιδευτικών σεμιναρίων ο καθένας). στην εμμονή μας στη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας. στην καινοτομία που παρέχουμε με τις νέες μας υπηρεσίες (προγράμματα ευέλικτα 4 PROs, εκπαιδευτικό πακέτο GECON BUSINESS ACADEMY κ.α.) Έχουμε άλλα «εργαλεία» ή άλλους τρόπους δουλειάς για να γίνουμε ανταγωνιστικοί και να επιβιώσουμε κερδοφόρα; Νομίζουμε πως όχι. Άλλωστε όλους εμάς τους περίπου μικρομεσαίους και μικρομικρούς επιχειρηματίες μας διακρίνει ένα κοινό χαρακτηριστικό: ο ΗΡΩΙΣΜΟΣ του επιχειρείν στο ανασφαλές, απρογραμμάτιστο, εχθρικό και άδικο ελληνικό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλους. Σας περιμένουμε στο MONEY SHOW για να τα πούμε από κοντά!!! Editorial σελ. 2 Νέα της GECON σελ. 3-4 Συνέντευξη του μήνα: σελ. 5 Συνέντευξη με τον κ. Νικόλαο Στάμο HR DIRECTOR του CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI Άρθρο του μήνα σελ. 6 Η Φοβία της Δευτέρας Το επόμενο Newsletter θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 2008

3 P Money Νέα της GECON Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό σεμινάριο της GECON για λογαριασμό των στελεχών της εταιρίας DOPPLER στο ξενοδοχείο NIKOPOLIS στις 12 Σεπτεμβρίου Το σεμινάριο είχε σαν στόχο να παρουσιάσει στα στελέχη της DOPPLER τρόπους και μεθόδους βελτίωσης του καθημερινού τους management. Στις 23 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε ο νέος κύκλος εκπαίδευσης των στελεχών του CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI μέσω του προγράμματος GECON BUSINESS ACADEMY που σημειώνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Στις 26 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη η έναρξη της εκπαίδευσης των εργαζομένων και των στελεχών της εταιρίας DOPPLER με το πιστοποιημένο από τον Βρετανικό Κρατικό Οργανισμό ILM (INSTITUTE OF LEADERSHIP & MANAGEMENT) πρόγραμμα, GECON BUSINESS ACADEMY. Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου έγινε η απονομή των διπλωμάτων της σειράς των εργαζoμένων και των στελεχών του CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI που παρακολούθησαν το πρόγραμμα Management, GECON BUSINESS ACADEMY. To πρόγραμμα αυτό είναι πιστοποιημένο από τον Κρατικό Βρετανικό Οργανισμό INSTITUTE OF LEADERSHIP & MANAGEMENT που ανήκει στον Οργανισμό CITY & GUILDS της Μ. Βρετανίας. Η απονομή των διπλωμάτων έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρίας κ. Ron Aloni παρουσία του ΗR Director κ. Ν. Στάμου, των στελεχών της Διεύθυνσης HR κ.κ. Γκίκα, Αγγελοπούλου και Κωνσταντινίδη, του Διευθυντού του Ξενοδοχειακού συγκροτήματος κ. Γ. Σταματίου και όλων των Διευθυντών των τμημάτων. Οι αποφοιτήσαντες σε ανοικτό διάλογο με τον Γ. Διευθυντή, εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια για την πληρότητα του προγράμματος GECON BUSINESS ACADEMY, που παρουσίασαν ο Δρ Κ. Γεωργάκας με ομάδα 5 συνεργατών/ εισηγητών. 2 Νέα σεμινάρια της GECON, βρίσκονται σε διαδικασίες πιστοποίησης από το ILM και σύντομα θα ανακοινώσουμε τα νεότερα. Το ΗΥΑΤΤ REGENCY ανέθεσε στη GECON στο πλαίσιο του MONEY SHOW, την εκπαίδευση ομάδας 40 περίπου στελεχών του από το ξενοδοχείο και το Casino σε θέματα SKILLS FOR YOUR SUCCESS, LEADERSHIP και TEAM BUILDING. Σε πυρετώδεις προετοιμασίες βρίσκεται η GECON εν όψει ου του 12P Show Θεσσαλονίκης που θα λάβει χώρα στις & 30 Νοέμβρη στο ξενοδοχείο HYATT REGENCY THESSALONIKI. Γνωστή εδώ και 30 χρόνια για το πολύπλευρο διδακτικό και ερευνητικό της έργο η UGECONU, διοργανώνει ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο & το MONEY SHOW. Τα σεμινάρια αυτά θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή 27 & 28 Νοεμβρίου στις αίθουσες του ξενοδοχείου, καλύπτουν θέματα μεγάλου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και μπορούν να τα παρακολουθήσουν τόσο στελέχη επιχειρήσεων όσο και φοιτητές.

4 Η ενδεικτική θεματολογία των εκπαιδευτικών αυτών σεμιναρίων περιλαμβάνει, ΑΡΧΕΣ MANAGEMENT. ΠΩΛΗΣΕΙΣ & MARKETING, ΗΓΕΣΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, LOGISTICS & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Επίσης το ίδιο διήμερο θα πραγματοποιηθούν και δύο ειδικά και πολύ πετυχημένα σεμινάρια της UGECONU το SKILLS FOR YOUR SUCCESS και το BRAND NEW YOU. Τα δύο αυτά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν και στην Αθήνα, καθώς η UGECONU σχεδιάζει την παρουσία της και στο MONEY SHOW της πρωτεύουσας στο ξενοδοχείο HILTON στις 19, 20 & 21 Δεκεμβρίου Ο πρόεδρος του ICBS THESSALONIKI BUSINESS SCHOOL, Δρ Ρήγας Τζελέπογλου ανέλαβε την προεδρία της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του διαγωνισμού BUSINESS CHALLENGE AWARDS- PROJECT COMPETITION. Σε συνεχή επικοινωνία βρίσκεται η UGECONU με τους συμμετέχοντες στο BUSINESS CHALLENGE AWARDS- PROJECT COMPETITION. οι οποίοι καθημερινά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους προκειμένου να κερδίσουν το βραβείο του Διαγωνισμού. Η απονομή των βραβείων και των άλλων διακρίσεων θα πραγματοποιηθεί τo Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2008, στο Ξενοδοχείο HYATT REGENCY THESSALONIKI αφού προηγηθεί μια σύντομη παρουσίαση των έργων από τις ομάδες του διαγωνισμού. Το ίδιο βράδυ η GECON διοργανώνει την Κεντρική ομιλία με θέμα: Τα διακριτά σημάδια κόπωσης των επιχειρήσεων και οι «μέθοδοι αντιγήρανσης». Μπορεί η εκπαίδευση, η τεχνολογία και η Δια Βίου Μάθηση να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην αντιγήρανση? Η εταιρία έχει ήδη προσεγγίσει επιστήμονες και ακαδημαϊκούς που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και έχουν διαγράψει πολύ σημαντικό έργο προκειμένου να προσφέρουν τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες τους για το θέμα της κεντρικής ομιλίας. Γνωστή για τις πρωτότυπες ιδέες της η εταιρία, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2008 διοργανώνει ΤΡΙΑ εργαστήρια διαφόρων επιχειρηματικών θεμάτων, ομάδες συζητήσεων αλλά και συναντήσεις με επιχειρηματίες για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με το κοινό. Η ενδεικτική θεματολογία των εργαστηρίων καλύπτει θέματα Ηγεσίας, Καινοτομίας και Βιομηχανικής Επικοινωνίας. UΣκοπός Uτων εργαστηρίων είναι η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα σύγχρονου management με τη συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών οι οποίοι ασκούν την ηγεσία καθημερινά. UΤα θέματα των εργαστηρίων είναι τα ακόλουθα: Η Οργάνωση της Βιομηχανικής Επικοινωνίας: απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Καινοτομία: αναγκαιότητα ή μόδα? Η ηγεσία και η συμβολή της στην ανάπτυξη των ομάδων: η περίπτωση της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

5 Νικόλαος Στάμος HUMAN RESOURCES Director GECON NEWS: Κύριε Στάμο, πόσο δύσκολος είναι ο ρόλος σας, ως συντονιστής μιας ομάδας ανθρώπων με διαφορετική νοοτροπία και κουλτούρα; Είναι πράγματι δύσκολος και συνάμα ενδιαφέρων ρόλος. Καθημερινά πρέπει να προσπαθείς να συνδυάσεις αρμονικά την διαφορετικότητα των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζεσαι και να αναπτύξεις τις θετικές πλευρές τους. Το προσωπικό μας προέρχεται σε ποσοστό 98,5 % από την τοπική αγορά εργασίας του Λουτρακίου και του νομού Κορινθίας. Επομένως δεν είναι μόνο τα προβλήματα τις εργασίας, αλλά ενδεχομένως και αντιθέσεις που έρχονται από έξω. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη προσπάθεια, προκειμένου να επιτύχουμε ένας τόσο μεγάλος αριθμός εργαζομένων να λειτουργεί ως ομάδα. GECON NEWS: Τι χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι πρέπει να διαθέτει ένας υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να φέρει εις πέρας το έργο του; Το βασικότερο είναι να αγαπά τον άνθρωπο, γιατί με αυτόν και τα προβλήματά του ασχολείται. Να τον χαρακτηρίζει ευελιξία και σεβασμός στη διαφορετικότητα. Να έχει την ικανότητα σωστής επικοινωνίας, ενθάρρυνσης και ανάδειξης όλων των δημιουργικών δυνατοτήτων των εργαζομένων. Για την μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων μας η απασχόληση στην εταιρία μας είναι η πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία. Μιλάμε για πολύ νέα παιδιά και τούτο σημαίνει πρόσθετη ευθύνη για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων χαρακτήρων. GECON NEWS: Ποιο είναι το συνηθέστερο και ποιο το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού; Το συνηθέστερο πρόβλημα είναι η διασφάλιση αντικειμενικών μεθόδων αξιολόγησης των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα. Συνεχής αναζήτηση της αντικειμενικότητας και της ακέραιης κρίσης. Η υποκίνηση των εργαζομένων για την συνεχή ανάπτυξη και βελτίωσή τους είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα. Απαιτεί την αμέριστη και συνεπή και συνεχή συμβολή και δέσμευση όλων των μελών της ομάδας σε καθημερινή βάση. GECON NEWS: Με ποιους τρόπους προωθείτε την εργατικότητα στον οργανισμό σας; Ξεκάθαροι ρόλοι και αρμοδιότητες, σαφείς περιγραφές θέσεων εργασίας, συνεχής εκπαίδευση, δίκαιο σύστημα ανταμοιβών και πάνω από όλα συνεχής παρακολούθηση και υποκίνηση εκ μέρους των Προϊσταμένων και των Διευθυντών. Η σωστή και αδιάκοπη συνεργασία τους με το προσωπικό, αποτελεί τον ασφαλέστερο δρόμο για την βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων. Για την εταιρία μας έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι είμαστε εταιρία παροχής υπηρεσιών. GECON NEWS: Ποια στοιχεία στην προσωπικότητα των εργαζομένων θεωρούνται απαραίτητα για την καθιέρωση μιας καριέρας στο CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI; Πρώτα και κύρια να μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα. Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι ο εργαζόμενος πιστεύει στις ίδιες αξίες, διακρίνεται για το ομαδικό πνεύμα, χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα και θετική σκέψη. Από εκεί και μετά η διάθεση για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη των ικανοτήτων του μπορούν να του εξασφαλίσουν ένα λαμπρό μέλλον στην CHCL. 5

6 Άρθρο του μήνα 7 στοιχεία για την τεχνολογία DSL Η Φοβία της Δευτέρας Ιούνιος 2007 Σύμφωνα με έρευνες, περισσότεροι από τους μισούς Γάλλους εργαζόμενους (52%), δηλώνουν ότι υποφέρουν - κάθε βδομάδα (28%)/αρκετά συχνά (24%) από αϋπνίες κατά την νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, από καθαρό άγχος για την εβδομάδα εργασίας που θα ξεκινήσει. κλξ οπξ Στις ΗΠΑ και την Αγγλία, όπως και στην Ουγγαρία, το πρόβλημα φτάνει σε ποσοστά πολύ σημαντικά. Τα ποσοστά αντίστοιχα είναι 72.6%, 72% και 71%. Οι εργαζόμενοι αυτών των χωρών δηλώνουν ότι είναι στρεσσαρισμένοι κάθε βδομάδα την νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ενώ σε ποσοστά αντίστοιχα 51%, 53% και 58% οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι έχουν πολύ συχνά πολύ κακό ύπνο με αιτία το στρες στη δουλειά τους. Το στρες στη δουλειά έχει ένα κόστος για την επιχείρηση: η μείωση του τζίρου, οι απουσίες και η έλλειψη αποδοτικότητας με αιτία το στρες αντιπροσωπεύουν το 3 με 4% του ακαθάριστου ετήσιου εισοδήματος των βιομηχανικών κρατών, σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας», λέει ο Μπρούνο Μπρέμον, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Monster Γαλλίας και Νότιας Ευρώπης. Αν και οι Γάλλοι έχουν τα συμπτώματα αυτά σε ποσοστό χαμηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (61%), οι αριθμοί καταδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη να ενταχθεί και στο γαλλικό δίκαιο η ευρωπαϊκή συνθήκη για το στρες στο χώρο εργασίας, που υιοθετήθηκε πριν 3 χρόνια. Οι Ισπανοί εργαζόμενοι είναι από ό,τι φαίνεται οι πιο χαλαροί: η συντριπτική πλειοψηφία τους δηλώνει ότι δεν έχει τέτοιου είδους προβλήματα. Το αντίστοιχο ποσοστό στη Γαλλία είναι 18%. Το στρες στη δουλειά έχει κόστος για την επιχείρηση. «Μια μόνιμη έλλειψη ύπνου όχι μόνο μπαίνει εμπόδιο στην ικανότητα σκέψης και δράσης του μισθωτού, αλλά μπορεί επίσης να τον παρασύρει σε ένα εφιαλτικό φαύλο κύκλο, πηγή στρες στο χώρο εργασίας, που με την σειρά του (το στρες) θα προκαλέσει νέα προβλήματα ύπνου και νέα συμπτώματα όπως κρίσεις άγχους, κατάθλιψη και άλλα πιο σοβαρά προβλήματα υγείας. Υπάρχουν ωστόσο αντίδοτα που μπορούν να μειώσουν το στρες στο χώρο εργασίας και άρα να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου. Ιδού ένα απάνθισμα των συμβούλων που δέχονται οι UΓάλλοι στρεσαρισμένοι εργαζόμενοι:u Να έχουν τακτική σωματική άσκηση Να ξεκόβουν τελείως από την επαγγελματική πραγματικότητα όταν είναι στο σπίτι με την οικογένεια και τους φίλους Να κάνουν λίστες προτεραιοτήτων πριν κοιμηθούν Στην ανάγκη, να αλλάξουν δουλειά Πηγή: Marketing Week 6

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν

πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

>>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3

>>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3 >>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3 Στηρίξτε σήμερα τον συνεργάτη που έχει ανάγκη, ενισχύστε την τοπική επιχείρηση για να έχουμε αύριο ένα καλύτερο μέλλον. Στην περίοδο αυτή όπου η οικονομική κρίση κορυφώνεται, το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EFQM ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Νεανική Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04-05 Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ MOBILIZE YOUTH EMPLOYABILITY IN GREECE 06-07 Πρόλογοι 08-09 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Πρακτικά Συνεδρίου 19 20 Ιουνίου 2008 ΒΟΛΟΣ ISBN 978 960 407 198 2 Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου: Βασιλική Περάκη Παναγιώτης Μαντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

mydasta news Διασφαλίζουμε Ακούμε Στηρίζουμε

mydasta news Διασφαλίζουμε Ακούμε Στηρίζουμε mydasta news Μια έκδοση της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ακούμε...και μελετάμε την υπάρχουσα κατάσταση, τις ανάγκες των φοιτητών και των αποφοίτων μας και την αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. 1. Βούρος Παναγιώτης ΠΝΑ

Χαιρετισμοί. 1. Βούρος Παναγιώτης ΠΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα: Ένα μέσο επίλυσης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 Αίθουσα Επιμελητηρίου Κυκλάδων Χαιρετισμοί 1. Βούρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓOΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝ ΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ο ΗΓOΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝ ΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ο ΗΓOΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝ ΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ FEMALE ENTREPRENEURSHIP BEST PRACTICE GUIDE IN MALE-DOMINATED SECTORS OF ECONOMY ΟΔΗΓOΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School 2007 Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν 2 0 0 7 Συντάκτης του ΟΔΗΓΟY ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2007 είναι ο κ. Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

IBCS Business College

IBCS Business College IBCS Business College ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Δρ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ 2012 Περιεχόμενα 1. Η έννοια του Μάνατζμεντ 3 2. Η έννοια της Ηγεσίας 6 2.1. Ποιος είναι ηγέτης; 8 2.2. Ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 2012 2 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου...

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε για 2η Συνεχόμενη Xρονιά οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές του Οutsourcing!

Είμαστε για 2η Συνεχόμενη Xρονιά οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές του Οutsourcing! Είμαστε για 2η Συνεχόμενη Xρονιά οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές του Οutsourcing! Περιεχόμενα 2 ύο φορές Παγκόσμιοι Πρωταθλητές του Outsourcing FM Awards 2014 3 ΕDITORIAL Οράμα και Στόχος μας η Ασφάλεια & η

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ I N T E R H E L L A S Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β! ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργασία για Ασφαλιστική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

A Q S Advanced Quality Services Ltd.

A Q S Advanced Quality Services Ltd. A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 2008 Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αθήνα Ηρώων Πολυτεχνείου & Πεντζερίδου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα