ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ"

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 29) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Σ επτέµ βριος 2011 ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 Ἕνας πλούσιος ζητάει δυὸ ἐντελῶς ἀ- ντίθετα πράγµατα στὴ ζωή του. Τὸ χρυσὸ καὶ τὸν Χριστό. Τὸ χρυσὸ τὸ κατέχει. Θέλει νὰ κατακτήσει καὶ τὸν Χριστό. ηλαδὴ τὴν αἰωνιότητα. Εἶχε βολευτεῖ καλὰ ἐδῶ στὴ Γῆ. Ἤθελε νὰ βολευτεῖ τὸ ἴδιο καὶ στὸν οὐρανό. Γι αὐτὸ πλησίασε τὸν Χριστὸ καὶ τὸν ρώτησε: «Τί νὰ κάνω γιὰ νὰ κατακτήσω τὴν αἰωνιότητα;». Καὶ ὁ Χριστὸς τοῦ ἀπάντησε: «Νὰ χρησιµοποιήσεις σωστὰ τὸν χρυσό». ὲ δέχτηκε, ὅµως, τὸν ὄ- ρο κι ἔφυγε λυπηµένος. Μὲ µιὰ λύπη ποὺ ἦταν πρόγευση θανάτου. Ἤ- θελε νὰ ζεῖ µέσα στὴ φιλαυτία καὶ τὴν ἐγωιστικότητα καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ δηµιουργεῖ ὁ πλοῦτος, ὅταν δὲν τοποθετεῖται σωστά. ὲν ὑπάρχει µεγαλύτερο χάσµα ἀπὸ τὸ χάσµα µεταξὺ χρυσοῦ καὶ Χριστοῦ. Ὁ χρυσὸς εἶναι µιὰ προσωρινή, συµβατική, ἀνθρώπινη ἀξία. Ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ αἰώνια ἀξία. Εἶναι τὸ πᾶν. Ὁ χρυσὸς παραπλανᾶ. Ὁ Χριστὸς καθοδηγεῖ τὴν ἀλήθεια. Ὁ χρυσὸς ἀκολουθεῖ τὸν ἄνθρωπο, τὸ πολὺ ὡς τὸν τάφο. Ὁ Χριστὸς ἀκολουθεῖ τὸν ἄνθρωπο αἰώνια. Καὶ ὅµως ὑπάρχει µιὰ γέφυρα µεταξὺ χρυσοῦ καὶ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ φιλανθρωπία, ποὺ στηρίζεται στὴ δικαιοσύνη καὶ στὴν ἀγάπη. Ὅταν ὁ χρυσὸς γίνει ἀγάπη καὶ δικαιοσύνη, τότε ὁ ἄνθρωπος, ποὺ τὸν προσφέρει γίνεται δίκαιος. Γίνεται χρηστός, δηλαδὴ χρήσιµος. Ὁ πλοῦτος χωρὶς τὴ φιλανθρωπία εἶναι µιὰ σκέτη ἀ- θλιότητα. Περισσότερη δυστυχία δηµιουργεῖ σ αὐτοὺς ποὺ τὸν ἔχουν, παρὰ σ αὐτοὺς ποὺ τὸν στεροῦνται. Τίποτα δὲν εἶναι ἀπόλυτα δικό µας. Ἀπόλυτη κυριότητα ἔχει µόνο ὁ Θεός. Ὅ,τι φυλᾶ- µε ἀπόλυτα γιὰ τὸν ἑαυτό µας εἶναι ὁ µεγαλύτερος ἐχθρός µας. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι κοινωνία ἀγάπης. Ἔξω ἀπὸ τὴν κοινωνία τῆς ἀγάπης εἶναι θηρίο. Εἶναι τὸ πιὸ ἄγριο θηρίο. Πρὶν µερικὰ χρόνια ἕνας φοιτητὴς ἰατρικῆς, γιὰ νὰ καλύψει τὰ ἔξοδα τῶν σπουδῶν του, ἀναγκαζόταν νὰ πουλάει βιβλία στὶς συνοικίες τῶν Ἀθηνῶν καὶ κυρίως στὶς φτωχογειτονιές. Κατάκοπος ἔ- φθασε σὲ ἕνα φτωχικὸ σπίτι καὶ συνάντησε µία κοπέλα ποὺ σκούπιζε τὴν αὐλή της καὶ τῆς πρότεινε νὰ ἀγοράσει ἕνα βιβλίο. Ἐκείνη τοῦ εἶπε ὅτι δὲν ἔχει λεφτὰ καὶ ὅτι ζοῦσε ἐκεῖ αὐτὴ µὲ τὰ τέσσερα ἀ- δελφάκια της καὶ τὴ χήρα µάνα της. Τοτε τῆς εἶπε: Θὰ µπορούσατε νὰ µοῦ δώσετε ἕνα ποτήρι νερό; Ὅπως, ὅµως τὸ εἰκοσάχρονο κορίτσι τὸν εἶδε χλωµὸ καὶ ἀδύνατο, ἀντὶ γιὰ τὸ νερὸ τοῦ ἔφε-

2 ρε ἕνα ποτήρι δροσερὸ γάλα. Τὸ ἤπιε µὲ βουλιµία καὶ κατόπιν θέλησε νὰ τὸ πληρώσει. Σᾶς παρακαλῶ, εἶπε τὸ κορίτσι, αὐτὸ εἶναι τὸ ποτήρι τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Τὴν εὐχαρίστησε κι ἔ- φυγε. Πέρασαν ἀπὸ τότε τριάντα χρόνια. Ὁ φοιτητὴς ἔγινε γιατρὸς καὶ µάλιστα χειροῦργος καὶ ἦταν διευθυντὴς σὲ µιὰ ἰδιωτικὴ κλινική. Μιὰ µέρα ἔφεραν µιὰ γυναίκα κτυπηµένη ἀπὸ αὐτοκίνητο γιὰ τὶς πρῶτες βοήθειες. Κατὰ Θεία Πρόνοια τὴν εἶδε ὁ διευθυντὴς τῆς κλινικῆς καὶ στὸ πρόσωπό της ἀνεγνώρισε τὸ κορίτσι ποὺ τοῦ εἶχε προσφέρει τὸ ποτήρι µὲ τὸ γάλα. Τὴν κράτησε, τὴν χειρούργησε καὶ τὴν ἔβαλε σὲ µονόκλινο δωµάτιο. Ἐπιπλέον, τῆς ὅρισε µιὰ ἰ- διαίτερη νοσοκόµα νὰ τὴν περιποιεῖται. Πέρασε ἔτσι ἕνας µήνας. Οἱ δικοί της ἦταν στὸ πλευρό της. Τοὺς ἀπασχολοῦσε ὅµως τὸ πρόβληµα τῆς πληρωµῆς. Πόσα ἄραγε θὰ ἔπαιρνε ὁ γιατρὸς καὶ πόσα ἡ κλινική; Ἕνα πρωὶ εἶπαν στὴ γυναίκα ὅτι µποροῦσε νὰ φύγει. Ἦταν τελείως καλά. Ἦλθαν οἱ δικοί της καὶ ὅλοι µαζὶ γιὰ τὸ ἐξιτήριο καὶ τὴν πληρωµή. Ρώτησαν γιὰ τὸν ιευθυντὴ γιατρὸ ποὺ τὴ χειρούργησε. Ἔλλειπε. Πῆγαν στὸ ταµεῖο γιὰ νὰ κανονίσουν τὸν τρόπο τῆς πληρωµῆς καὶ συγχρόνως νὰ δοῦν τὸ κοστολόγιο. Πράγµατι, τὸ ποσὸ ἦταν πολὺ µεγάλο. Στὸ τέλος, ὅµως, µὲ σφραγίδα καὶ ὑπογραφὴ ὑπῆρχε ἡ ἑξῆς φράση µὲ κόκκινο µελάνι: «Ἐξωφλήθη, µ ἕνα ποτήρι γάλα». Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµός µας διδάσκει τὰ ἑξῆς. Ἐνῶ κάθεσαι στὸ σπίτι σου, ἔρχεται ὁ πτωχὸς νὰ σοῦ πουλήσει τὸν Παράδεισο καὶ σοῦ λέει. «ῶσε µου λίγο ψωµὶ καὶ πάρε τὸν Παράδεισο. ῶσε µου ἕνα ροῦχο καὶ πάρε τὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. ῶσε µου λίγα χρήµατα καὶ πάρε τὴ χαρὰ τῶν Ἀγγέλων. Γι αὐτὸ κι ἐσὺ δῶσε λίγο ψωµί. ὲν ἔχεις ψωµί; ῶσε χρήµατα. ὲν ἔχεις χρήµατα; ῶσε ροῦχα. ῶσε ἕνα ποτήρι νερό. ῶσε ἕνα πιάτο φαγητό. ῶσε λίγο λάδι. Κι ἂν δὲν ἔχεις τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δῶσε τὸ µαντήλι σου. ῶσε κάτι! Μόνο δῶσε. 2 ῶσε καὶ ἀγόρασε τὸν Παράδεισο. Ντύσε τὸν Χριστό, γιὰ νὰ σὲ ντύσει κι ἐσένα τὴν ἡµέρα τῆς Κρίσεως. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν µε. Ο ΠΥΡΟΣ ΗΜΑΣ ΣΗΚΩΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟ ΕΘΝΟΣ Τὴν περίοδο τοῦ Πάσχα ὁ δήµαρχος Ἀθηναίων κ. Καµίνης ἀπαγόρευσε στὸν ραδιοφωνικὸ σταθµὸ 9,84 νὰ κάνει ὁ- ποιαδήποτε ἀναφορὰ στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ µὴν παρεξηγηθοῦν οἱ µουσουλµάνοι ποὺ ζοῦν στὴν Ἑλλάδα. ιαβάστε τὸ συνηµµένο κείµενο γιὰ νὰ δεῖτε, πὼς µπορεῖ κάποιος νὰ δείξει ὅτι σέβεται τοὺς ἀλλοδαποὺς ποὺ βρίσκονται στὴ χώρα µας, ἐνῶ ταυτόχρονα τοὺς θυµίζει πῶς πρέπει νὰ συµπεριφέρονται σὲ αὐτοὺς ποὺ τοὺς φιλοξενοῦν. Σὲ σχολεῖο τῆς Πυλαίας στὴν Θεσσαλονίκη βρέθηκε ὁ ὀλυµπιονίκης µας Πύρρος ήµας, µὲ τὴν ἰδιότητά του, τοῦ προέδρου τῆς Ὁµοσπονδίας Ἄρσης Βαρῶν. Μία µαθήτρια µικρὴ τοῦ ἔκανε ἐ- ρώτηση στὰ ἀλβανικὰ (προφανῶς γιὰ νὰ τὸν προκαλέσει) καὶ ὁ Πύρρος ή- µας ἀπάντησε χωρὶς δεύτερη σκέψη. «Ἐµένα δὲν µοῦ ἐπέτρεπαν νὰ µιλάω ἑλληνικὰ στὴν Ἀλβανία. Ἐσὺ ἔχεις αὐτὸ τὸ δικαίωµα. Ὅµως, σὲ παρακαλῶ νὰ ἐπαναλάβεις στὰ ἑλληνικά, ὥστε νὰ µὴν θεωρηθεῖ ὅτι προσβάλλεις τοὺς συµµαθητές σου ποὺ δὲν κατάλαβαν τί εἶπες». Εἶναι ἢ δὲν εἶναι παράδειγµα πρὸς µίµηση γιὰ ὅλους ὁ Πύρρος;

3 Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΣΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ «Καὶ βγῆκαν τώρα κάτι δικοί µας κυβερνῆτες, Ἕλληνες, σπορὰ τῆς ἐβραιουργιᾶς, ποὺ εἶπαν νὰ µᾶς σβήσουν τὴν Ἁγία Πίστη, τὴν Ὀρθοδοξία, διότι ἡ Φραγκιὰ δὲν µᾶς θέλει µὲ τέτοιο ντύµα Ὀρθόδοξον. Καὶ ἐκάθησα καὶ ἔκλαιγα διὰ τὰ νέα παθήµατα. Καὶ ἐπῆγα πάλιν εἰς τοὺς φίλους µου τοὺς Ἁγίους. Ἄναψα τὰ καντήλια καὶ ἐλιβάνισα λιβάνι καλὸν ἁγιορείτικον. Καὶ σκουπίζοντας τὰ δάκρυά µου τοὺς εἶπα. «ὲν βλέπετε ποὺ θέλουν νὰ κάνουν τὴν Ἑλλάδα παλιόψαθα; Βοηθεῖστε, διότι µας παίρνουν αὐτοὶ οἱ µισοέλληνες καὶ ἄθρησκοι, ὅ,τι πολύτιµον τζιβαΐρικον ἔχο- µεν. Φραγκεµένους µας θέλουν οἱ τρισκατάρατοι τοῦ πάπα. Μὴν ἀφήσετε. Ἅ- γιοί µου, αὐτὰ τὰ γκιντὶ πουληµένα κριγιάτα τῆς τυραννίας νὰ µασκαρέψουν καὶ νὰ ἀφανίσουν τοὺς Ἕλληνες, κάνοντας περισσότερο κακὸ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔκανε ὁ Τοῦρκος. Καὶ εἶπαν οἱ ἄθρησκοι ποὺ ἐβάλαµε εἰς τὸ σβέρκο µας, νὰ µὴν µανθάνουν τὰ παιδιά µας Χριστὸν καὶ Παναγίαν, διότι θὰ µᾶς παρεξηγήσουν οἱ ἰσχυροί. Καὶ βγῆκαν νὰ ποτάξουν τὴν Ἐκκλησίαν, διότι ἔχει πολλὴν δύναµη καὶ τὴν φοβοῦνται. Καὶ εἶπαν λόγια ἄπρεπα διὰ τοὺς παπάδες. Ἐµεῖς, µὲ σκιάν µας τὸν Τίµιον Σταυρὸν ἐπολεµήσαµεν ὁλοῦθε, σὲ κάστρα, σὲ ντερβένια, σὲ µπογάζια καὶ σὲ ταµπούρια. Καὶ αὐτὸς ὁ Σταυρός µας ἔσωσε. Μᾶς ἔδωσε τὴν νίκη καὶ ὁδήγησε σὲ ἥττα τὸν ἄπιστον Τοῦρκον. Καὶ βρίζουν οἱ πουληµένοι τοὺς παπάδες µας. Ἐµεῖς τοὺς 3 παπάδες τοὺς εἴχαµε µαζὶ εἰς κάθε µετερίζι, εἰς κάθε πόνον καὶ δυστυχίαν. Ὄχι µόνο διὰ νὰ βλογᾶνε τὰ ὅπλα τὰ ἱερά, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ µὲ ντουφέκι καὶ γιαταγάνι, πολεµώντας σὰν λιοντάρια.» ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΓΕ ΣΤΟΥΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ Τὸ Ν. Α.Τ.Ο. προσφάτως προγραµµ άτισε µία ἀεροπορικὴ ἄσκηση στὴν Ἱσπανία. Σ αὐτὴν ἔλαβαν µέρος Ἑλληνικὰ ἀεροσκάφη, Τουρκικά, Ἀµερικανικά, τοῦ Ἡνωµένου Βασιλείου καὶ τῆς Ἱσπανίας. Οἱ Ἕλληνες πιλότοι προεκάλεσαν σὲ ὅλες τὶς ἀσκήσεις, τὸν θαυµασµὸ τῶν συµµαχικῶν δυνάµεων καὶ ἐστέφθησαν µὲ τὸ βραβεῖο τῆς νίκης. Ὁ ὑποσµηναγὸς Χαράλαµπος Νίκου κατέλαβε τὴν πρώτη θέση, ὁ σµηναγὸς Λουκᾶς Θεοχαρόπουλος τὴ δεύτερη θέση. Ὀ- φείλουµε νὰ ἐπισηµάνουµε ὅτι σὲ ὅλες τὶς ἀεροπορικὲς ἀσκήσεις - θεσµοὺς καὶ ἐπιδείξεις τὰ ἑλληνικὰ µαχητικὰ πετυχαίνουν κορυφαῖες ἐπιδόσεις, σαρώνουν τὶς διακρίσεις, ἀποσποῦν τὶς καλύτερες κριτικὲς καὶ ἐπιφωνήµατα θαυµασµοῦ. Ἡ πολεµική µας ἀεροπορία, ποὺ ὀργώνει τοὺς Ἑλληνικοὺς αἰθέρες καὶ ἀσφαλίζει τὰ σύνορα τῆς Πατρίδος µας µὲ ἀτσάλινα φτερὰ καὶ γρανιτένια θέληση, ἔχει τὴν πρωτοπορία καὶ ἀποστέλλει µηνύµατα ἐλπιδοφόρα γιὰ τὴν Πατρίδα σὲ πολλοὺς ἀποδέκτες, ἐχθροὺς καὶ φίλους. Καὶ βεβαίως, οἱ πιλότοι τῆς Ἑλλάδος ἐπιτυγχάνουν νίκες λαµπρές, διότι µέσα στὶς καρδιὲς τοὺς ἔχουν Θεὸ καὶ Πατρίδα. Ὅταν φεύγουν τὸ πρωὶ ἀπὸ τὸ σπίτι τους, γιὰ νὰ µεταβοῦν στὶς µονάδες τους, κάνουν πρῶτα τὸ σταυρό τους, ἀποχαιρετοῦν τὶς οἰκογένειές τους καὶ ἀσπάζονται τὰ παιδιά τους, γιατί δὲν γνωρίζουν ἂν τὸ βράδυ θὰ ἐπιστρέψουν στὴν οἰκογένειά τους ζωντανοί. Καµαρώνουµε τοὺς πιλότους µας, θαυ- µάζουµε τὸν ἡρωισµό τους καὶ τὴν ἀπόφαση νὰ θυσιάζουν τὴν ζωή τους γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ προσευχόµαστε οἱ Ἄγγελοι καὶ οἱ Ἀρχάγγελοι τοῦ οὐρανοῦ νὰ τοὺς φυλάγουν ἀπὸ κάθε κακό.

4 Μιὰ Κυριακή, ἡ κυρία Μαρία Π. µαζὶ µὲ τὸν σύζυγό της Κωσταντίνο, ἦρθαν στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ ἀφοῦ παρακολούθησαν τὴ Θ. Λειτουργία εἰσῆλθαν στὸ ἀρχονταρίκι τῆς Ἀδελφότητος ὅ- που ἡ κ. Μαρία διηγήθηκε στοὺς πατέρες τὰ ἑξῆς: «Τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ δὲν τὸν ἤξερα. 1 η φορὰ τὸν γνώρισα τὸ 93, ὅταν ἔπαθε ἔµφραγµα ὁ ἄντρας µου Κώστας. Ἦταν σὲ πολὺ ἄσχηµη κατάσταση, ὅταν ἔφτασε στὸ νοσοκοµεῖο, ἀλλὰ τελικὰ ἔζησε καὶ ξεπέρασε τὰ προβλήµατα τῆς ὑγείας του. Τότε, λοιπόν, ὅταν ἦταν σὲ µιὰ κλίνη τοῦ νοσοκοµείου καὶ ἀνάρρωνε, εἶδα στὸ πλάι τοῦ κρεβατιοῦ του ὅτι εἶχε εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ Τὸν πρωτοέµαθα. Γιατί µου ἔκανε ἐ- ντύπωση, ὅτι σὲ καµία ἄλλη κλίνη δὲν εἶχε εἰκόνες, µόνο σὲ κείνη τοῦ συζύγου µου. Καὶ ρωτώντας µία φίλη µου, µοῦ εἶπε ὅτι εἶναι µεγάλος Ἅγιος καὶ πολὺ θαυµατουργός. Ἐν τῷ µεταξύ, περάσαν τὰ χρόνια. Ἐν ἔτει 2009, ἐµφανίστηκαν στὸ σύζυγο ἐ- γκολπώµατα στὸ λεπτὸ ἔντερο, σπάνια περίπτωση, διότι συνήθως ἐµφανίζονται ἐγκολπώµατα στὸ παχὺ ἔντερο. Ἔπαιρνε λοιπὸν κορτιζόνη, λόγω τῆς παθήσεως αὐτῆς. Ξαφνικά, λοιπόν, στὶς 4 Ὀκτωβρίου τοῦ 2009, λιποθύµησε, εἶχε πυρετοὺς καὶ ἄλλα συµπτώµατα, χωρὶς νὰ ξέρουµε τί ἔχει. Ἦταν σὲ πολὺ ἄ- σχηµη κατάσταση. Ὅµως, πίστευε πάρα πολύ. Συνεχῶς ἐπαναλάµβανε: Παναγία µου, Θεέ µου. Παναγία µου, Θεέ µου. Τὸν πηγαίνουµε σὲ ἐφηµερεῦον νοσοκοµεῖο. Οἱ γιατροί, ἀφοῦ τὸν ἐξέτασαν εἶπαν πὼς εἶχε γρίπη τῶν χοίρων, τοῦ ἔ- δωσαν ἀντιβίωση καὶ µᾶς ἔδιωξαν. Πήγαµε σὲ ἄλλο ἐφηµερεῦον νοσοκοµεῖο, δὲν βρῆκαν τί ἔχει. Φέραµε καὶ γιατρὸ στὸ σπίτι µας, κι αὐτὸς δὲν βρῆκε ἄ- κρη. Ὁ ἄντρας µου ὅµως πονοῦσε πολύ. Ἐντέλει, ἀφοῦ ἔκανε ἐξετάσεις, µαγνη- ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 4 τικὴ τοµογραφία καὶ ἄλλα, εἶδαν οἱ γιαεἴχαµε µὲ τροὶ ὅτι εἶχε τρυπήσει τὸ ἔντερο, λόγω τῆς κορτιζόνης ποὺ ἔπαιρνε ὁ ἄντρας µου γιὰ τὴν πάθησή του. Μέχρι νὰ χειρουργηθεῖ, πῆγε 14 εκεµβρίου. Ὁ ἄνδρας µου εἶχε φτάσει σὲ ἄθλια κατάσταση καὶ κάποιοι λέγανε ὅτι ἤτανε ξοφληµένος, τελειωµένη κατάσταση. ὲν περιµένανε νὰ ξυπνήσει, γιατί ἡ ἐγχείρηση ἔγινε µὲ ὁλικὴ νάρκωση. Κι ὅµως, ἄντεξε. Θυµᾶµαι µιὰ νοσοκόµα ἦρθε µὲ χαρὰ κι ἔλεγε: «κουνάει τὰ πόδια του, συνέρχεται!». Εἶχε τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ δίπλα του, ἀλλὰ τότε δὲν τὸ καταλαβαίναµε. Μιὰ βδοµάδα µετά, ἔσπασε τὸ τραῦµα του. Ἔπαθε µετεγχειρητικὴ κοίλη. Ξανά, λοιπόν, 2η φορὰ στὸ χειρουργεῖο. Μὲ τοπικὴ νάρκωση αὐτὴ τὴ φορά, γιατί δὲν ἔπαιρνε ὁλική. Παρά, τὶς ὅποιες προβλέψεις τὰ κατάφερε καὶ πάλι. Ὅµως, ἦταν πολὺ ἐξασθενηµένος. Ἔχασε 17 κιλά. Μὲ τὸ ζόρι ἔτρωγε. Τὸν ὀρὸ καὶ µὲ καθετήρα καὶ εἶχε πυρετοὺς καὶ διάφορα ἄλλα συµπτώµατα. Οἱ γιατροὶ εἶπαν νὰ πάει στὸ σπίτι, γιὰ νὰ ἀνέβει ἡ ψυχολογία του καὶ νὰ τρώει περισσότερο. Ἔτσι, τὸν φέραµε στὸ δωµάτιό του. Ἐκεῖ, ἀνέλαβε κάπως τὶς δυνάµεις του, ἀλλὰ συνέχισε νὰ ἔχει σοβαρὰ προβλή- µατα. Πρὶν τὶς ἀποκριές, βλέπω δυὸ ὄ- νειρα, δυὸ διαδοχικὰ βράδυα. Στὸ 1 ο ὄνειρο εἶδα ὅτι βρισκόµουν µὲ τὸ σύζυγό µου Κωνσταντῖνο σὲ ἕνα µικρὸ καραβάκι καὶ πορευόµασταν στὴ θάλασ- σα καὶ ξαφνικὰ φτάσαµε στὴ στεριὰ καὶ βρεθήκαµε σὲ µιὰ πλαγιά, ἄγνωστη σὲ µένα ποὺ εἶχε ἕνα µικρὸ ἐκκλησάκι. Καὶ λέω µέσα µου, Τί εἶναι αὐτὸ τὸ µερος καὶ πῶς βρεθήκαµε ἐδῶ; Καὶ ξύπνησα. Μοῦ τυπώθηκε ὅµως τὸ ὄνειρο αὐτὸ στὴ µνήµη καὶ ἀναρωτιόµουν τί νὰ σηµαίνει. Τὴν ἑπόµενη µέρα, βλέπω ἄλλο ὄνειρο: Ἦλθε µιὰ γυναίκα καὶ µοῦ ἔ- δωσε πολλὲς πατάτες καὶ µοῦ ἔλεγε:

5 5 πάρε νὰ φᾶτε. Ὅταν τὴ ρώτησα ποιὰ εἶναι, µοῦ λέει γειτόνισσα εἶµαι, ἐκεῖ πιὸ πάνω µένω (καὶ µοῦ ἔδειχνε πρὸς τὸ µοναστήρι τῆς Παναγίας), ἡ Μαρία τῆς Εὔβοιας εἶµαι. Ξύπνησα καὶ κατάλαβα ὅτι ἦταν ἡ Παναγία ἡ Γοργοεπήκοος ποὺ ἔχουµε κοντὰ στὸ ἐξοχικό µας στὴν Ἐρέτρια τῆς Εὔβοιας, καὶ ὅτι θὰ µᾶς βοηθοῦσε. Τὸ 1 ο ὄνειρο, ὅµως δὲν µποροῦσα ἀκόµα νὰ τὸ ἑρµηνεύσω. υότρεῖς µέρες µετά, ἀφότου εἶδα τὰ ὄνειρα, ὁ σύζυγός µου χειροτέρευσε. Ἔκανε δυνατὸ πόνο. Ἦταν, πάλι σὲ πολὺ ἄ- σχηµη κατάσταση καὶ ἀποφασίσαµε νὰ πάει πάλι στὸ νοσοκοµεῖο. Τὸν πήγαµε στὸ Λαϊκό. Ἐκεῖ, τοῦ ἔκαναν ἐξετάσεις καὶ ἀποφάνθηκαν ὅτι ἔπρεπε νὰ χειρουργηθεῖ καὶ πάλι. «ὲν σᾶς κρύβω ὅτι πρέπει νὰ τὸν ἀνοίξουµε», µοῦ εἶπε ὁ γιατρός. Ἐπειδὴ ὅµως ἡ ὑγεία τοῦ συζύγου µου ἦταν πάρα πολὺ ἐπιβαρυ- µένη, εἶχε πολὺ ἀνεβασµένα αἰµοπετάλια κ.λ.π., κανεὶς γιατρὸς δὲν ἀναλάµβανε τὴν εὐθύνη νὰ τὸν χειρουργήσει. Μιὰ µέρα ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ ἤµασταν στὸ νοσοκοµεῖο, σὲ ἕνα δωµάτιο µὲ πολλὲς κλίνες. Στὸ διπλανὸ κρεβάτι ἦταν ἕνας κύριος µὲ τὸν ὁποῖο ἔπιασα συζήτηση. Κάποια στιγµή, λοιπόν, τοῦ λέω: Γιάννη ἀπὸ ποῦ εἶσαι; Ἀπὸ τὴ Μυτιλήνη, µοῦ ἀπαντάει. Ἐκεῖ ἔχετε τὸν Ἅγιο Ραφαήλ. Ἔχεις πάει στὸν Ἅγιο Ραφαήλ; τὸν ρωτάω. Βεβαίως, κάθε χρόνο πάω, ἀπαντάει ἐκεῖνος. Ἐγώ, πολὺ τὸν πιστεύω τὸν Ἅγιο Ραφαήλ, τοῦ λέω καὶ τὴ στιγµὴ ἐκείνη ποὺ τὸ εἶπα αὐτὸ µπαίνει ἕνας ρασοφόρος µέσα στὸ δωµάτιο, καὶ µοῦ δίνει ἕνα ἡµερολόγιο τσέπης. Τὸ κοιτάζω καὶ τί νὰ δῶ: Ἦταν ἡµερολόγιο τῆς Ἀδελφότητος τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος. Ἔ- µεινα ἄναυδη. Τὴ στιγµὴ ποὺ εἶπα ὅτι πιστεύω πολὺ στὸν Ἅγιο Ραφαήλ, µπῆκε µέσα ὁ γέροντας αὐτός, ποὺ πρώτη φορὰ ἔβλεπα, καὶ µοῦ ἔδωσε τὸ ἡµερολόγιο τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, στὸν ὁποῖο µόλις εἶχα ἀναφερθεῖ. Ὅλοι ἐντυπωσιαστήκαµε. Καταλάβαµε ὅτι δὲν ὑπῆρχε περίπτωση νὰ εἶναι τυχαῖο αὐτὸ τὸ πράγµα, ἀλλὰ πρόκειται περὶ θαύµατος. Ὃ Ἅγιός µας ἔδειχνε τὴν παρουσία Του καὶ τὴ µέριµνά του γιά µας. Ἀποφασίσαµε, ὅταν γινόταν καλὰ ὁ σύζυγος νὰ πηγαίναµε µαζὶ νὰ προσκυνήσουµε τὸν Ἅγιο Ραφαήλ, µιᾶς καὶ τὸ ἡ- µερολογιάκι εἶχε καὶ σχεδιάγραµµα πρόσβασης στὴν Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου, στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος. Ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡµέρα, λοιπόν, ὁ σύζυγος ἄρχισε νὰ αἰσθάνεται καλύτερα. Μᾶς ἔλεγε µάλιστα, «καλὰ εἶµαι». Ὅµως, ὁ γιατρός µας δήλωνε ὅτι µὴν τὸν κοιτᾶτε ποὺ λέει εἶµαι καλά, οἱ ἐξετάσεις του εἶναι γιὰ χειρουργεῖο. Καθὼς περνοῦσαν οἱ µέρες ὅµως, οἱ ἐξετάσεις πράγµατι βελτιώθηκαν καὶ ἐντέλει τὸ χειρουργεῖο δὲν ἔγινε. Καὶ εἶµαι πεπεισµένη ὅτι εἶναι θαῦ- µα µὲ τὴ µεσολάβηση τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. Καὶ εἶναι µεγάλο θαῦµα, διότι τόσο καιρὸ δὲν περνοῦσαν τὰ συµπτώµατα ποὺ εἶχε ὁ ἄντρας µου, καὶ ἦταν τέτοια ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας του ποὺ δὲν θὰ βγαῖνε αὐτὴ τὴ φορὰ ἀπὸ τὸ χειρουργεῖο. Τὸ Μάιο, εἶχε γίνει ἀρκετὰ καλὰ ὁ σύζυγος καὶ ἤρθαµε γιὰ πρώτη φορὰ ἐδῶ στὸ Ἄνω Σούλι, νὰ προσκυνήσουµε τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ νὰ Τὸν εὐχαριστήσουµε. Μάλιστα ἐνῶ εἴχαµε χαθεῖ στὸ δρόµο, στρίψαµε κάπου καὶ βρεθήκαµε ἐδῶ, χωρὶς νὰ κατάλάβουµε πώς. Ὅταν λοιπὸν φτάσαµε καὶ εἶδα τὴν πλαγιὰ καὶ τὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ ὅταν στὴ συνέχεια ἀντίκρυσα στὸ βάθος τὴ θάλασσα, ὅπως φαίνεται ἀπὸ ἐδῶ, κατάλαβα µὲ ἔκπληξη ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ µέρος ποὺ εἶχα ὀνειρευτεῖ ὅτι βρέθηκα µὲ τὸ σύζυγό µου. Συνειδητοποίησα µὲ συγκίνηση ὅτι ὅλο αὐτὸ τὸν καιρό, ὁ Ἅγιος Ραφαήλ µας εἶχε ὑπὸ τὴν σκέπη καὶ τὴν προστασία του, ἀκόµα κι ὅταν δὲν Τὸν ἐ- πικαλούµουν καὶ ὅτι µου εἶχε δείξει ἀ- πὸ πρὶν ὅτι µὲ τὴν µεσιτεία Του θὰ φτάναµε στὸ αἴσιο τέλος τῆς περιπέτειάς µας, στὸν ἱερὸ τόπο Του, στὴν πλαγιὰ τοῦ Ἄνω Σουλίου Μαραθῶνος. Θυµήθηκα ὅτι µας εἶχε δείξει ἤδη ἀπὸ τὸ 1993, ὅτι µας προστατεύει, παρὰ τὸ ὅτι περάσαν τὰ χρόνια καὶ τὸ εἶχα ξεχάσει. Ὅταν µάλιστα συµπληρώθηκε ἀκριβῶς

6 ἕνας χρόνος ἀπὸ τὴ µέρα ποὺ χειρουργήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ ὁ ἄντρας µου, ὁ Ἅγιός µας ἔκανε γιὰ ἄλλη µιὰ φορὰ αἰσθητὴ τὴν παρουσία Του, δείχνοντάς µας ὅτι µας θυµᾶται καὶ µᾶς σκέπει, ἀλλὰ καὶ ἐπισηµαίνοντάς µας ὅτι Ἐκεῖνος ἦταν παρὼν στὶς ἐγχειρήσεις καὶ σὲ ὅλη τὴν περιπέτειά µας. Μ αὐτὸ τὸν τρόπο, ἐνίσχυσε τὴν πίστη καὶ τὸ κουράγιο µας, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐγνωµοσύνη µας σ Αὐτόν. Ἂς εἶναι εὐλογηµένο καὶ δοξασµένο τὸ ὄνοµά του πάντοτε. Τὸν εὐχαριστοῦµε πάρα πολὺ γιὰ ὅλα». Μαρία Π. ΑΝΑΒΟΛΗ Ἀναβολὴ εἶναι ἡ µετάθεσις κάποιας ἐ- νέργειας σὲ ἄλλη χρονικὴ στιγµὴ ἀπ αὐτὴν ποὺ ἔπρεπε νὰ πραγµατοποιηθεῖ, µ ὲ ἀποτέλεσµα αὐτὴ ἡ ἐνέργεια νὰ ἐκκρε µεῖ. Τὸ θέµα, θὰ τὸ δοῦµε ἀπὸ πνευ- µατικῆς πλευρᾶς. ιότι ὑπάρχουν ζητή- µατα µεγάλα, ὑψίστης σηµασίας, τὰ ὁ- ποία δὲν ἐπιδέχονται καµµιὰ ἀναβολή. Ἕνα δὲ ἀπ αὐτά, τὸ σπουδαιότερο, εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας µας. Εἶναι ἀπὸ τὶς ἐκκρεµότητες τῆς ζωῆς ποὺ δὲν ξέρουµε ἂν τὸ αὔριο θὰ µᾶς ἀνήκει, ἂν θὰ ἔχουµε τὴν διάθεση αὔριο νὰ ἐπιστρέψουµε, νὰ µετανοήσουµε, νὰ ἀκολουθήσουµε τὸν Χριστὸ ποὺ θὰ µᾶς ὁ- δηγήσει στὴν αἰωνιότητα. Ἀναφέρει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστοµος «Μὴν ἀναβάλεις γιὰ τὴν αὔριο, διότι τὸ αὔριον δὲν τελειώνει ποτέ». Γνωστὸ εἶναι, βέβαια, τὸ «ἒς αὔριον τὰ σπουδαία». Ἂς δοῦµε τὴν ἱστορία του: Ὅταν στὸν Θηβαῖο τύραννο, τὸν Ἀρχία, ποὺ βρισκόταν σὲ συ- µπόσιο, τοῦ ἔδωσαν µιὰ ἐπιστολή, µὲ τὴν ὁποία τοῦ γνωστοποιοῦσαν ὅτι ἐ- κείνη τὴ νύκτα κινδύνευε νὰ δολοφονηθεῖ ἀπὸ τοὺς συνωµότες, αὐτὸς διατελώντας ἐν εὐθυµίᾳ καὶ µὴ θέλοντας οὔ- 6 τε µὲ τὴν ἀνάγνωση τῆς ἐπιστολῆς νὰ διακόψει τὴν διασκέδασί του, εἶπε τὸ γνωστὸ «ἒς αὔριον τὰ σπουδαία». ὲν ἔζησε ὅµως διὰ τὴν αὔριον, διότι δολοφονήθηκε τὴν νύχτα ἐκείνη. Ὁ Μέγας Βασίλειος λέγει καὶ τὰ ἑξῆς. Τί, λοιπόν, συνιστᾶ ἡ Ἁγία Γραφή; Συνιστᾶ τὸ «εὐθέως», τὸ «σήµερον» καὶ ὄχι τὸ µετά, τὸ ἀργότερα, τὸ αὔριον. ὲν ὑπάρχει στὶς σελίδες της, ἔστω καὶ µία ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, ποὺ νὰ ἀπευθύνεται στὸν ἁµαρτωλὸ καὶ νὰ τοῦ λέει νὰ µετανοήσει καὶ νὰ πιστέψει αὔριο ἢ τὴν ἐρχόµενη ἑβδο- µάδα. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει: «Ἰδού, νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡµέρα σωτηρίας». Οἱ εὐκαιρίες δὲν ὑπάρχουν πάντοτε καὶ παρέρχονται πολλὲς φορὲς ἀνεπιστρεπτί. Ἐὰν τότε τὶς ἀφήσουµε νὰ περάσουν, ἄραγε θὰ τὶς βροῦµε αὔριο; Οἱ µαθητὲς Πέτρος καὶ Ἀνδρέας, Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος, ὅταν κλήθηκαν ἀπὸ τὸν Κύριο µὲ τὸ προσκλητήριο «εῦτε ὀπίσω µου» τότε ἀµέσως «ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν τὸν Χριστόν». Ἀµέσως, χωρὶς ἀναβολὴ καὶ χρονοτριβή. ὲν εἶπαν «Νὰ συνεννοηθοῦµε µὲ τοὺς δικούς µας, νὰ τακτοποιήσουµε καὶ τὰ ψάρια ποὺ ἔ- χουµε πιάσει». Τίποτε ἀπὸ αὐτά. Ἀλλὰ ἀντίθετα τ ἄφησαν ἀµέσως ὅλα καὶ «εὐθέως ἠκολούθησαν τὸν Κύριον». Στὸν Ζακχαῖο εἶπε (Λούκ. ΙΘ, 5-6) «Ζακχαῖε, κατέβα γρήγορα, διότι πρέπει νὰ µείνω στὸ σπίτι σου σήµερα» καὶ ὁ Ζακχαῖος «κατέβηκε γρήγορα καὶ τὸν ὑποδέχθηκε µὲ χαράν». ὲν εἶπε ὁ Ζακχαῖος «Κύριε, νὰ εἰδοποιήσω πρῶτα τὸ σπίτι µου». ι αὐτὸ νὰ µὴν µπλέκουµε µὲ κοσµικὲς καὶ καταθλιπτικὲς µέριµνες, ποὺ ἀναβάλλουν «ἒς αὔριον» τὴν ἡµέρα τῆς σωτηρίας, τῆς ἐπιστροφῆς µας πρὸς τὸν Χριστόν. Ὁ ιάβολος µὲ τὰ πανούργα τεχνάσµατά του, προσπαθεῖ µὲ χίλιους τρόπους, νὰ µᾶς παραπλανήσει νὰ µὴν φθάσουµε ποτὲ στὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς µας µὲ τὴν εὐλογηµένη ἐξοµολόγηση εἰς τὸν Πνευµατικόν µας ἱερέα καὶ µᾶς ὑπενθυµίζει συνέχεια τὸ γιὰ αὔριο καὶ αὔριο, διὰ νὰ ἀποµακρύνει ἀπὸ τὴν µετάνοια καὶ τὴν σωτηρία µας. δδδδδδ

7 Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ Ἡ ταπείνωσις χαρακτηρίζεται ὡς βάσις καὶ θεµέλιο ὅλων τῶν ἀρετῶν. Ὅ,τι κτίζουµε ἐπάνω στὴν ταπείνωση, κτίζεται γερὰ καὶ δὲν θὰ πέσει ποτέ. Ἂν κτίζου- µε ὅµως χωρὶς ταπείνωση, πάνω στὴν ἔ- παρση, στὴν ὑπερηφάνεια, στὸν ἐγωισµό µας, τότε κάποτε ὅλα θὰ πέσουν κάτω µὲ κρότο δυνατό. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος λέγει τὰ ἑξῆς θαυ- µαστά. Κι ἂν ἀκόµη κάνεις νηστεῖες µεγάλες καὶ αὐστηρές, κι ἂν κάνεις πολλὲς µετάνοιες καὶ προσευχὲς ὅλη τη νύχτα, κι ἂν κάνεις ἐλεηµοσύνες κάθε µερα, κι ἂν διατηρεῖς σωφροσύνη καὶ ἁ- γνότητα στὸ σῶµα, κι ἂν τρέχεις στὶς ἐκκλησίες πρωὶ καὶ βράδυ, κι ἂν κάνεις κι ἄλλες πολλές-πολλὲς ἀγαθὲς πράξεις, χωρὶς ταπείνωση, κανένα ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἔχει ἀξία. Ὅλα χάνονται, ὅλα σβήνουν. ( Ἄγ. Ἰωάννου Χρυσοστόµου, PG 57, ). Βαρειὰ τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόµ ου. Ἂς τὰ προσέξουµε, ἂς τὰ βάλουµε βαθειὰ µέσα στὴν καρδιά µας καὶ ἂς τὰ θέσουµε σὲ ἐφαρµογή. Κάθε πράξις, κάθε ἔργο ἀγαθό, κάθε λόγος, νὰ γίνεται µὲ βάση τὴν ταπείνωση. Τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δὲν µετράει στὸν Θεό, δὲν ἔχει καµµιὰ ἀξία, χωρὶς ταπείνωση καὶ χωρὶς τὴν συναίσθηση ὅτι «εἶµαι ἁµαρτωλός». Κι ἂν χαρίσω κάτι σὲ κάποιον, ὁ Θεός µου ἔδωσε τὴ δύναµη γιὰ νὰ τὸ κάνω αὐτό. «Σ εὐχαριστῶ, Θεέ µου, ποὺ µου ἔδωσες τὸν φωτισµό, τὴ δύναµη, τὴ σοφία καὶ τὴ χάρη νὰ βγάλω ἀπὸ τὴν τσέπη µου 100 εὐρὼ καὶ νὰ τὰ δώσω στὸν πτωχό, στὸν ἀνήµπορο». Ἔτσι νὰ λέµε, γιατί ἔτσι εἶναι. Ἐµεῖς ἔχουµε ταπείνωση, ἔστω καὶ λίγη; Ὄχι! Ταπεινολογία ἔχουµε. Ταπεινοσχηµία ἔχουµε. Ταπείνωση ὅµως ὄχι. Κάνουµε τοὺς ταπεινούς, ἀλλὰ ταπεινοὶ 7 δὲν εἴµαστε. Κλαψουρίζουµε συνεχῶς δῆθεν γιὰ τὰ πάθη µας, γιὰ τὰ λάθη µας, ἀλλὰ ταπεινοὶ δὲν εἴµαστε. ιότι ἔχουµε ἐµπαθεῖς λογισµοὺς ποὺ ἔχουν φθόνο, ζήλεια καὶ µνησικακία, ἄλλοτε σκέψεις γεµάτες ἀπὸ ἐγωισµὸ καὶ ὑπερηφάνεια, ἐσωτερικὴ κατάκριση, θυµό, ὀργή, πεῖσµα, ἀπιστία, ἀµφιβολία καὶ ἄλλα πολλά. Ὁ Ἅγιος Βαρσανούφιός µας διασώζει τὰ ἑξῆς σὲ ἀπάντησι ποὺ ἔδωσε σὲ ὑποτακτικό του: Ἐσένα σὲ ἐ- λέγχω, γιατί, ἐνῶ διαλαλεῖς ὅτι κατέχεις τὴν ταπείνωσι, ἐντούτοις µὲ τὰ καθηµερινά σου πολλαπλὰ παράπονα γιὰ τοὺς συνανθρώπους σου, ἀποδεικνύεις τὸ ἀ- ντίθετο. Σὲ κακολογοῦν καὶ σὲ ὑβρίζουν κι ἐσὺ ἐπαναστατεῖς. Σὲ ἐπαινοῦν καὶ σὲ κολακεύουν κι ἐσὺ χαίρεσαι καὶ καµαρώνεις. Ἄλλοι προοδεύουν κι ἐσὺ ζηλεύεις. Βρὲ εὐλογηµένε! Πῶς πιστεύεις ὅτι εἶσαι ταπεινός, µὲ τέτοια καµώµατα; Αὐτὸς παιδί µου, συνεχίζει ὁ Ἅγιος, ποὺ πιστεύει πραγµ ατικὰ στὴν ἁµαρτωλότητά του, αὐτὸς εἶναι καὶ ταπεινός, διότι δὲν ἀντιλέγει ὅπως ἐσύ, δὲν ὀργίζεται, δὲν κατακρίνει κανένα καὶ γιὰ τίποτα, δὲν ζηλεύει, δὲν αὐτοεπαινεῖται, δὲν ἀντιλογεῖ, δὲν ἀ- ντιµάχεται, δὲν µνησικακεῖ καὶ δὲν κενοδοξεῖ, ἀλλὰ θεωρεῖ ὅλους τους ἄλλους καλύτερους ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. Πρόσεξε, γιατί ἡ αἰτία τοῦ κάθε κακοῦ δὲν εἶναι οὔτε οἱ ἄνθρωποι οὔτε καὶ οἱ δαίµονες, ἀλλὰ µόνο ὁ κακός σου ἐαυτός. Καὶ συνεχίζει ὁ Ἅγιος, µὴν πᾶς κοντὰ σ αὐτοὺς ποὺ φιλονικοῦν, ποὺ θυ- µώνουν καὶ ἐπαναστατοῦν, ποὺ κοροϊδεύουν καὶ γελᾶνε, ποὺ διαρκῶς παραπονιοῦνται γιατί γρήγορα θὰ βγεῖς ζη- µιωµένος. Ἀγάπησε τοὺς ἁµαρτωλοὺς καὶ µίσησε τὰ ἔργα τους. Μὴν τοὺς κα-

8 τακρίνεις ποτὲ γιὰ τὰ ἐλαττώµατά τους καὶ κανέναν ἀπ αὐτοὺς µὴν κατάφρονήσεις, γιατί κι ἐσὺ θὰ πέσεις στὰ ἴδια. Προσευχήσου πολὺ καὶ µὲ τὴ καλή σου διαγωγὴ διόρθωσέ τους. Νὰ θυµᾶσαι πὼς εἶσαι καµωµένος ἀπὸ χῶµα, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, καὶ κάνε τὸ καλὸ σὲ ὅλους, ἀγαθοὺς καὶ πονηρούς. Ὅποιον κι ἂν συναντήσεις τίµησε τὸν περισσό- τερο ἀπὸ τὴν ἀξία του. Πὲς γι αὐτὸν κάθε καλὸ λόγο. Ἔτσι σπέρνεις τὸ ἀ- γαθὸ καὶ ἀποκτᾶς ταπείνωση. Σηµάδι τῆς ἀγάπης εἶναι ἡ ταπείνωση, ποὺ γεννιέται ἀπὸ τὴν ἀγαθὴ συνείδηση. Ἂν οἱ ἄνθρωποι µισοῦν τὴ φτώχεια καὶ τὴ δυστυχία, ὁ Θεὸς βδελύσσεται τὴν ὑπερήφανη ψυχὴ καὶ τὸν ἐγωιστή. ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ καὶ προσκύνησις Τεµαχίου Ἁγίου Λειψάνου Κάθε Τετάρτη στὶς 6.30 µ.µ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ Ἑκτὸς τὸ µεσηµέρι κλειστὰ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους Ὄρθρος Λειτουργία π.µ. Ἐσπέρας Ἐσπερινὸς καὶ Ἄρτοκλασία 7.00 µ.µ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ Β Ἐµφάνιση τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ Ἐσπέρας Παράκληση στὸν Ἅγ. Ραφαήλ 7.00 µ.µ. ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κυριακὴ ΙΒ Ματθαίου ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ὄρθρος Λειτουργία π.µ. ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιµίου Σταυροῦ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κυριακὴ µετὰ τὴν Ὕψωσιν ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κυριακὴ Α Λουκὰ ΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Μετάστασις Ἁγ. Ιωάννου Θεολόγου Ὄρθρος Λειτουργία π.µ. Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαίο Ἐνηµερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ καὶ , Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 8

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6 7 8 Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω.

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω. Νήφο. Πεταλία; Εγώ, ναι. Σήκω. Δεν ξέρω αν µπορώ. Μπορείς. Είµαι κουρασµένος. Ήρθε η ώρα, όµως. Τα χέρια µου έχουν αίµατα. Τα πόδια µου είναι σαν κάποιου άλλου. Δεν έχουµε πολύ χρόνο. Ένα λεπτό µόνο, να

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Το ημερολόγιό μου Πηνελόπη

Το ημερολόγιό μου Πηνελόπη Το ημερολόγιό μου Πηνελόπη Οι πρώτες μου σκέψεις Ο Οδυσσέας έφυγε και τώρα είμαι μόνη μου. Πρέπει να τα έχω όλα υπό έλεγχο Όμως, με τους μνηστήρες στα πόδια μου δε μπορώ άλλο!!! Πρέπει κάτι να κάνω γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Το κοιμητήριο του Γέροντα Παΐσιου μέσα από τα μάτια του AmfLife

Το κοιμητήριο του Γέροντα Παΐσιου μέσα από τα μάτια του AmfLife Βγαίνοντας από την πόλη της Θεσσαλονίκης, με προορισμό την Χαλκιδική, στο 10 χιλιόμετρο περίπου συναντήσαμε μια έξοδο στα δεξιά μας, η οποία μας έστειλε στους Ταγαράδες, ένα χωριό το οποίο είναι 5 χιλιόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Η άρνηση του εκλεκτού

Η άρνηση του εκλεκτού Η άρνηση του εκλεκτού Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Σκέψου, ἀγαπητέ, τὴν αἰτία τῆς ἀρνήσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ποὺ εἶναι ἡ ἀμέλεια, ἡ ὁποία φαίνεται φανερὴ σ αὐτὰ τὰ τρία στὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον ἀκολουθοῦσε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει

Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει Πλησιάζει το Πάσχα. Η μητέρα άρχισε να καθαρίζει το σπίτι. Πλένει τις κουρτίνες και τα τζάμια. Καθαρίζει τα χαλιά. Συγυρίζει τα ερμάρια και τους πάγκους. Ο πατέρας βοηθά τη

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Η αγάπη άργησε μια μέρα. Εργασία της μαθήτριας Ισμήνης-Σωτηρίας Βαλμά

Τίτλος Η αγάπη άργησε μια μέρα. Εργασία της μαθήτριας Ισμήνης-Σωτηρίας Βαλμά Τίτλος Η αγάπη άργησε μια μέρα Εργασία της μαθήτριας Ισμήνης-Σωτηρίας Βαλμά Χώρος: Νεοχώρι Κρήτης Χρόνος: 1925-1930 (περίοδος Β Παγκοσμίου πολέμου) Πρόσωπα Οικογένεια Φτενούδου Πατέρας: Μιχαήλος Μητέρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα 6η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 8, 27 39) 22 Ὀκτωβρίου 2017 «Τί ἐμοί καί σοί, Ἰησοῦ υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή μέ βασανίσῃς» Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

Σαν το σύννεφο φεύγω πετάω έχω φίλο τον ήλιο Θεό Με του αγέρα το νέκταρ µεθάω αγκαλιάζω και γη κι ουρανό.

Σαν το σύννεφο φεύγω πετάω έχω φίλο τον ήλιο Θεό Με του αγέρα το νέκταρ µεθάω αγκαλιάζω και γη κι ουρανό. Σαν το σύννεφο φεύγω πετάω έχω φίλο τον ήλιο Θεό Με του αγέρα το νέκταρ µεθάω αγκαλιάζω και γη κι ουρανό. Και χωρίς τα φτερά δεν φοβάµαι, το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά Στα ψηλά τα βουνά να κοιµάµαι στο Αιγαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

β. έχει κατοχυρωμένο το απόρρητο και από την Εκκλησία και από την Πολιτεία

β. έχει κατοχυρωμένο το απόρρητο και από την Εκκλησία και από την Πολιτεία ΜΑΘΗΜΑ 24 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των Αρχαγγέλων Στον κόσµο που όλοι νιώθουν µοναξιά Η Αγάπη Του υπάρχει και ελπίζω Κι αν έφυγα

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Πριν πολλά χρόνια, ζούσε σε μια πόλη της Ναζαρέτ μια νέα και καλή γυναίκα που την

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι ένα γαϊδούρι

Μια φορά κι ένα γαϊδούρι Μια φορά κι ένα γαϊδούρι Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου Υπεύθυνοι Καθηγητές Κοκκίνου Ελένη Παπαζέτης Κωνσταντίνος Καϊµακάµης Αθανάσιος Συγγραφική Οµάδα Τσιρίδης Νίκος Ραχωβίτσας Δηµήτρης Σιέλης Χρίστος Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Μπούτρου. Εργασία για το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά»

Αναστασία Μπούτρου. Εργασία για το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά» Αναστασία Μπούτρου Εργασία για το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά» α) Αν κάποιος έχει φαντασία, μπορεί και φαντάζεται έναν καλύτερο κόσμο. Κλείνει τα μάτια του και βλέπει αυτό που ποθεί. Αυτό το απόσπασμα εννοεί

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρος Βρεττάκος

Νικηφόρος Βρεττάκος http://hallofpeople.com/gr/ Νικηφόρος Βρεττάκος Τα μάτια της Μαργαρίτας Βρήκα μέσα στα μάτια σου τα βιβλία που δεν έγραψα. Θάλασσες. Κόσμους. Πολιτείες. Ορίζοντες. Κανάλια. Βρήκα τ αυτοκρατορικά όρη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου Με αφορµή το εκαπενθήµερο Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε στο σχολείο µας µε θέµα «Μαθαίνω να περπατώ µε ασφάλεια στο δρόµο», τα παιδιά της Β 2 αποφάσισαν να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ. ΝΑΤΑΣΑ (Μέσα στην τάξη προς το τέλος του μαθήματος) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Η Γη, κυρία Νατάσα, έχει το σχήμα μιας σφαίρας.

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ. ΝΑΤΑΣΑ (Μέσα στην τάξη προς το τέλος του μαθήματος) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Η Γη, κυρία Νατάσα, έχει το σχήμα μιας σφαίρας. ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΝΑΤΑΣΑ (Μέσα στην τάξη προς το τέλος του μαθήματος) Λοιπόν παιδιά αυτό ήταν το σημερινό μας μάθημα. Για να ανακεφαλαιώσουμε. Ποιο είπαμε ότι είναι το σχήμα της Γης;

Διαβάστε περισσότερα

ταν ήμουνα μικρή, σαν κι εσάς και πιο μικρή, ο παππούς μου μου έλεγε παραμύθια για νεράιδες και μάγισσες, στοιχειωμένους πύργους, δράκους και ξωτικά. Εγώ φοβόμουν πολύ και τότε εκείνος μου έσφιγγε το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα.

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα. (αρ. φυλλ. 25) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Μ ά ϊ ο ς 2 0 1 1 ΜΟΝΑΞΙΑ Ἕνας παράλυτος τριάντα ὀκτὼ χρόνια φωνάζει: Βοήθεια! Κανένας δὲν τὸν ἀ- κούει. Ἡ φωνή του πέφτει στὸ κενό. Ὁ καθένας κοιτάζει τὴ βολή του.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ ΜΑΘΗΜΑ 4ο Λκ 8,4-15 Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ (Θά ἦταν βοηθητικό ἄν τήν ὥρα τοῦ μαθήματος εἴχαμε μπροστά μας μιά γλάστρα μ ἕνα φυτό, καθώς ἐπίσης καί τόν σπόρο του. Ἄν μποροῦμε, ἔχουμε μαζί μας κι ἕνα «δισάκι»

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα