ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ"

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 29) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Σ επτέµ βριος 2011 ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 Ἕνας πλούσιος ζητάει δυὸ ἐντελῶς ἀ- ντίθετα πράγµατα στὴ ζωή του. Τὸ χρυσὸ καὶ τὸν Χριστό. Τὸ χρυσὸ τὸ κατέχει. Θέλει νὰ κατακτήσει καὶ τὸν Χριστό. ηλαδὴ τὴν αἰωνιότητα. Εἶχε βολευτεῖ καλὰ ἐδῶ στὴ Γῆ. Ἤθελε νὰ βολευτεῖ τὸ ἴδιο καὶ στὸν οὐρανό. Γι αὐτὸ πλησίασε τὸν Χριστὸ καὶ τὸν ρώτησε: «Τί νὰ κάνω γιὰ νὰ κατακτήσω τὴν αἰωνιότητα;». Καὶ ὁ Χριστὸς τοῦ ἀπάντησε: «Νὰ χρησιµοποιήσεις σωστὰ τὸν χρυσό». ὲ δέχτηκε, ὅµως, τὸν ὄ- ρο κι ἔφυγε λυπηµένος. Μὲ µιὰ λύπη ποὺ ἦταν πρόγευση θανάτου. Ἤ- θελε νὰ ζεῖ µέσα στὴ φιλαυτία καὶ τὴν ἐγωιστικότητα καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ δηµιουργεῖ ὁ πλοῦτος, ὅταν δὲν τοποθετεῖται σωστά. ὲν ὑπάρχει µεγαλύτερο χάσµα ἀπὸ τὸ χάσµα µεταξὺ χρυσοῦ καὶ Χριστοῦ. Ὁ χρυσὸς εἶναι µιὰ προσωρινή, συµβατική, ἀνθρώπινη ἀξία. Ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ αἰώνια ἀξία. Εἶναι τὸ πᾶν. Ὁ χρυσὸς παραπλανᾶ. Ὁ Χριστὸς καθοδηγεῖ τὴν ἀλήθεια. Ὁ χρυσὸς ἀκολουθεῖ τὸν ἄνθρωπο, τὸ πολὺ ὡς τὸν τάφο. Ὁ Χριστὸς ἀκολουθεῖ τὸν ἄνθρωπο αἰώνια. Καὶ ὅµως ὑπάρχει µιὰ γέφυρα µεταξὺ χρυσοῦ καὶ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ φιλανθρωπία, ποὺ στηρίζεται στὴ δικαιοσύνη καὶ στὴν ἀγάπη. Ὅταν ὁ χρυσὸς γίνει ἀγάπη καὶ δικαιοσύνη, τότε ὁ ἄνθρωπος, ποὺ τὸν προσφέρει γίνεται δίκαιος. Γίνεται χρηστός, δηλαδὴ χρήσιµος. Ὁ πλοῦτος χωρὶς τὴ φιλανθρωπία εἶναι µιὰ σκέτη ἀ- θλιότητα. Περισσότερη δυστυχία δηµιουργεῖ σ αὐτοὺς ποὺ τὸν ἔχουν, παρὰ σ αὐτοὺς ποὺ τὸν στεροῦνται. Τίποτα δὲν εἶναι ἀπόλυτα δικό µας. Ἀπόλυτη κυριότητα ἔχει µόνο ὁ Θεός. Ὅ,τι φυλᾶ- µε ἀπόλυτα γιὰ τὸν ἑαυτό µας εἶναι ὁ µεγαλύτερος ἐχθρός µας. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι κοινωνία ἀγάπης. Ἔξω ἀπὸ τὴν κοινωνία τῆς ἀγάπης εἶναι θηρίο. Εἶναι τὸ πιὸ ἄγριο θηρίο. Πρὶν µερικὰ χρόνια ἕνας φοιτητὴς ἰατρικῆς, γιὰ νὰ καλύψει τὰ ἔξοδα τῶν σπουδῶν του, ἀναγκαζόταν νὰ πουλάει βιβλία στὶς συνοικίες τῶν Ἀθηνῶν καὶ κυρίως στὶς φτωχογειτονιές. Κατάκοπος ἔ- φθασε σὲ ἕνα φτωχικὸ σπίτι καὶ συνάντησε µία κοπέλα ποὺ σκούπιζε τὴν αὐλή της καὶ τῆς πρότεινε νὰ ἀγοράσει ἕνα βιβλίο. Ἐκείνη τοῦ εἶπε ὅτι δὲν ἔχει λεφτὰ καὶ ὅτι ζοῦσε ἐκεῖ αὐτὴ µὲ τὰ τέσσερα ἀ- δελφάκια της καὶ τὴ χήρα µάνα της. Τοτε τῆς εἶπε: Θὰ µπορούσατε νὰ µοῦ δώσετε ἕνα ποτήρι νερό; Ὅπως, ὅµως τὸ εἰκοσάχρονο κορίτσι τὸν εἶδε χλωµὸ καὶ ἀδύνατο, ἀντὶ γιὰ τὸ νερὸ τοῦ ἔφε-

2 ρε ἕνα ποτήρι δροσερὸ γάλα. Τὸ ἤπιε µὲ βουλιµία καὶ κατόπιν θέλησε νὰ τὸ πληρώσει. Σᾶς παρακαλῶ, εἶπε τὸ κορίτσι, αὐτὸ εἶναι τὸ ποτήρι τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Τὴν εὐχαρίστησε κι ἔ- φυγε. Πέρασαν ἀπὸ τότε τριάντα χρόνια. Ὁ φοιτητὴς ἔγινε γιατρὸς καὶ µάλιστα χειροῦργος καὶ ἦταν διευθυντὴς σὲ µιὰ ἰδιωτικὴ κλινική. Μιὰ µέρα ἔφεραν µιὰ γυναίκα κτυπηµένη ἀπὸ αὐτοκίνητο γιὰ τὶς πρῶτες βοήθειες. Κατὰ Θεία Πρόνοια τὴν εἶδε ὁ διευθυντὴς τῆς κλινικῆς καὶ στὸ πρόσωπό της ἀνεγνώρισε τὸ κορίτσι ποὺ τοῦ εἶχε προσφέρει τὸ ποτήρι µὲ τὸ γάλα. Τὴν κράτησε, τὴν χειρούργησε καὶ τὴν ἔβαλε σὲ µονόκλινο δωµάτιο. Ἐπιπλέον, τῆς ὅρισε µιὰ ἰ- διαίτερη νοσοκόµα νὰ τὴν περιποιεῖται. Πέρασε ἔτσι ἕνας µήνας. Οἱ δικοί της ἦταν στὸ πλευρό της. Τοὺς ἀπασχολοῦσε ὅµως τὸ πρόβληµα τῆς πληρωµῆς. Πόσα ἄραγε θὰ ἔπαιρνε ὁ γιατρὸς καὶ πόσα ἡ κλινική; Ἕνα πρωὶ εἶπαν στὴ γυναίκα ὅτι µποροῦσε νὰ φύγει. Ἦταν τελείως καλά. Ἦλθαν οἱ δικοί της καὶ ὅλοι µαζὶ γιὰ τὸ ἐξιτήριο καὶ τὴν πληρωµή. Ρώτησαν γιὰ τὸν ιευθυντὴ γιατρὸ ποὺ τὴ χειρούργησε. Ἔλλειπε. Πῆγαν στὸ ταµεῖο γιὰ νὰ κανονίσουν τὸν τρόπο τῆς πληρωµῆς καὶ συγχρόνως νὰ δοῦν τὸ κοστολόγιο. Πράγµατι, τὸ ποσὸ ἦταν πολὺ µεγάλο. Στὸ τέλος, ὅµως, µὲ σφραγίδα καὶ ὑπογραφὴ ὑπῆρχε ἡ ἑξῆς φράση µὲ κόκκινο µελάνι: «Ἐξωφλήθη, µ ἕνα ποτήρι γάλα». Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµός µας διδάσκει τὰ ἑξῆς. Ἐνῶ κάθεσαι στὸ σπίτι σου, ἔρχεται ὁ πτωχὸς νὰ σοῦ πουλήσει τὸν Παράδεισο καὶ σοῦ λέει. «ῶσε µου λίγο ψωµὶ καὶ πάρε τὸν Παράδεισο. ῶσε µου ἕνα ροῦχο καὶ πάρε τὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. ῶσε µου λίγα χρήµατα καὶ πάρε τὴ χαρὰ τῶν Ἀγγέλων. Γι αὐτὸ κι ἐσὺ δῶσε λίγο ψωµί. ὲν ἔχεις ψωµί; ῶσε χρήµατα. ὲν ἔχεις χρήµατα; ῶσε ροῦχα. ῶσε ἕνα ποτήρι νερό. ῶσε ἕνα πιάτο φαγητό. ῶσε λίγο λάδι. Κι ἂν δὲν ἔχεις τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δῶσε τὸ µαντήλι σου. ῶσε κάτι! Μόνο δῶσε. 2 ῶσε καὶ ἀγόρασε τὸν Παράδεισο. Ντύσε τὸν Χριστό, γιὰ νὰ σὲ ντύσει κι ἐσένα τὴν ἡµέρα τῆς Κρίσεως. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν µε. Ο ΠΥΡΟΣ ΗΜΑΣ ΣΗΚΩΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟ ΕΘΝΟΣ Τὴν περίοδο τοῦ Πάσχα ὁ δήµαρχος Ἀθηναίων κ. Καµίνης ἀπαγόρευσε στὸν ραδιοφωνικὸ σταθµὸ 9,84 νὰ κάνει ὁ- ποιαδήποτε ἀναφορὰ στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ µὴν παρεξηγηθοῦν οἱ µουσουλµάνοι ποὺ ζοῦν στὴν Ἑλλάδα. ιαβάστε τὸ συνηµµένο κείµενο γιὰ νὰ δεῖτε, πὼς µπορεῖ κάποιος νὰ δείξει ὅτι σέβεται τοὺς ἀλλοδαποὺς ποὺ βρίσκονται στὴ χώρα µας, ἐνῶ ταυτόχρονα τοὺς θυµίζει πῶς πρέπει νὰ συµπεριφέρονται σὲ αὐτοὺς ποὺ τοὺς φιλοξενοῦν. Σὲ σχολεῖο τῆς Πυλαίας στὴν Θεσσαλονίκη βρέθηκε ὁ ὀλυµπιονίκης µας Πύρρος ήµας, µὲ τὴν ἰδιότητά του, τοῦ προέδρου τῆς Ὁµοσπονδίας Ἄρσης Βαρῶν. Μία µαθήτρια µικρὴ τοῦ ἔκανε ἐ- ρώτηση στὰ ἀλβανικὰ (προφανῶς γιὰ νὰ τὸν προκαλέσει) καὶ ὁ Πύρρος ή- µας ἀπάντησε χωρὶς δεύτερη σκέψη. «Ἐµένα δὲν µοῦ ἐπέτρεπαν νὰ µιλάω ἑλληνικὰ στὴν Ἀλβανία. Ἐσὺ ἔχεις αὐτὸ τὸ δικαίωµα. Ὅµως, σὲ παρακαλῶ νὰ ἐπαναλάβεις στὰ ἑλληνικά, ὥστε νὰ µὴν θεωρηθεῖ ὅτι προσβάλλεις τοὺς συµµαθητές σου ποὺ δὲν κατάλαβαν τί εἶπες». Εἶναι ἢ δὲν εἶναι παράδειγµα πρὸς µίµηση γιὰ ὅλους ὁ Πύρρος;

3 Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΣΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ «Καὶ βγῆκαν τώρα κάτι δικοί µας κυβερνῆτες, Ἕλληνες, σπορὰ τῆς ἐβραιουργιᾶς, ποὺ εἶπαν νὰ µᾶς σβήσουν τὴν Ἁγία Πίστη, τὴν Ὀρθοδοξία, διότι ἡ Φραγκιὰ δὲν µᾶς θέλει µὲ τέτοιο ντύµα Ὀρθόδοξον. Καὶ ἐκάθησα καὶ ἔκλαιγα διὰ τὰ νέα παθήµατα. Καὶ ἐπῆγα πάλιν εἰς τοὺς φίλους µου τοὺς Ἁγίους. Ἄναψα τὰ καντήλια καὶ ἐλιβάνισα λιβάνι καλὸν ἁγιορείτικον. Καὶ σκουπίζοντας τὰ δάκρυά µου τοὺς εἶπα. «ὲν βλέπετε ποὺ θέλουν νὰ κάνουν τὴν Ἑλλάδα παλιόψαθα; Βοηθεῖστε, διότι µας παίρνουν αὐτοὶ οἱ µισοέλληνες καὶ ἄθρησκοι, ὅ,τι πολύτιµον τζιβαΐρικον ἔχο- µεν. Φραγκεµένους µας θέλουν οἱ τρισκατάρατοι τοῦ πάπα. Μὴν ἀφήσετε. Ἅ- γιοί µου, αὐτὰ τὰ γκιντὶ πουληµένα κριγιάτα τῆς τυραννίας νὰ µασκαρέψουν καὶ νὰ ἀφανίσουν τοὺς Ἕλληνες, κάνοντας περισσότερο κακὸ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔκανε ὁ Τοῦρκος. Καὶ εἶπαν οἱ ἄθρησκοι ποὺ ἐβάλαµε εἰς τὸ σβέρκο µας, νὰ µὴν µανθάνουν τὰ παιδιά µας Χριστὸν καὶ Παναγίαν, διότι θὰ µᾶς παρεξηγήσουν οἱ ἰσχυροί. Καὶ βγῆκαν νὰ ποτάξουν τὴν Ἐκκλησίαν, διότι ἔχει πολλὴν δύναµη καὶ τὴν φοβοῦνται. Καὶ εἶπαν λόγια ἄπρεπα διὰ τοὺς παπάδες. Ἐµεῖς, µὲ σκιάν µας τὸν Τίµιον Σταυρὸν ἐπολεµήσαµεν ὁλοῦθε, σὲ κάστρα, σὲ ντερβένια, σὲ µπογάζια καὶ σὲ ταµπούρια. Καὶ αὐτὸς ὁ Σταυρός µας ἔσωσε. Μᾶς ἔδωσε τὴν νίκη καὶ ὁδήγησε σὲ ἥττα τὸν ἄπιστον Τοῦρκον. Καὶ βρίζουν οἱ πουληµένοι τοὺς παπάδες µας. Ἐµεῖς τοὺς 3 παπάδες τοὺς εἴχαµε µαζὶ εἰς κάθε µετερίζι, εἰς κάθε πόνον καὶ δυστυχίαν. Ὄχι µόνο διὰ νὰ βλογᾶνε τὰ ὅπλα τὰ ἱερά, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ µὲ ντουφέκι καὶ γιαταγάνι, πολεµώντας σὰν λιοντάρια.» ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΓΕ ΣΤΟΥΣ ΛΕΒΕΝΤΕΣ Τὸ Ν. Α.Τ.Ο. προσφάτως προγραµµ άτισε µία ἀεροπορικὴ ἄσκηση στὴν Ἱσπανία. Σ αὐτὴν ἔλαβαν µέρος Ἑλληνικὰ ἀεροσκάφη, Τουρκικά, Ἀµερικανικά, τοῦ Ἡνωµένου Βασιλείου καὶ τῆς Ἱσπανίας. Οἱ Ἕλληνες πιλότοι προεκάλεσαν σὲ ὅλες τὶς ἀσκήσεις, τὸν θαυµασµὸ τῶν συµµαχικῶν δυνάµεων καὶ ἐστέφθησαν µὲ τὸ βραβεῖο τῆς νίκης. Ὁ ὑποσµηναγὸς Χαράλαµπος Νίκου κατέλαβε τὴν πρώτη θέση, ὁ σµηναγὸς Λουκᾶς Θεοχαρόπουλος τὴ δεύτερη θέση. Ὀ- φείλουµε νὰ ἐπισηµάνουµε ὅτι σὲ ὅλες τὶς ἀεροπορικὲς ἀσκήσεις - θεσµοὺς καὶ ἐπιδείξεις τὰ ἑλληνικὰ µαχητικὰ πετυχαίνουν κορυφαῖες ἐπιδόσεις, σαρώνουν τὶς διακρίσεις, ἀποσποῦν τὶς καλύτερες κριτικὲς καὶ ἐπιφωνήµατα θαυµασµοῦ. Ἡ πολεµική µας ἀεροπορία, ποὺ ὀργώνει τοὺς Ἑλληνικοὺς αἰθέρες καὶ ἀσφαλίζει τὰ σύνορα τῆς Πατρίδος µας µὲ ἀτσάλινα φτερὰ καὶ γρανιτένια θέληση, ἔχει τὴν πρωτοπορία καὶ ἀποστέλλει µηνύµατα ἐλπιδοφόρα γιὰ τὴν Πατρίδα σὲ πολλοὺς ἀποδέκτες, ἐχθροὺς καὶ φίλους. Καὶ βεβαίως, οἱ πιλότοι τῆς Ἑλλάδος ἐπιτυγχάνουν νίκες λαµπρές, διότι µέσα στὶς καρδιὲς τοὺς ἔχουν Θεὸ καὶ Πατρίδα. Ὅταν φεύγουν τὸ πρωὶ ἀπὸ τὸ σπίτι τους, γιὰ νὰ µεταβοῦν στὶς µονάδες τους, κάνουν πρῶτα τὸ σταυρό τους, ἀποχαιρετοῦν τὶς οἰκογένειές τους καὶ ἀσπάζονται τὰ παιδιά τους, γιατί δὲν γνωρίζουν ἂν τὸ βράδυ θὰ ἐπιστρέψουν στὴν οἰκογένειά τους ζωντανοί. Καµαρώνουµε τοὺς πιλότους µας, θαυ- µάζουµε τὸν ἡρωισµό τους καὶ τὴν ἀπόφαση νὰ θυσιάζουν τὴν ζωή τους γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ προσευχόµαστε οἱ Ἄγγελοι καὶ οἱ Ἀρχάγγελοι τοῦ οὐρανοῦ νὰ τοὺς φυλάγουν ἀπὸ κάθε κακό.

4 Μιὰ Κυριακή, ἡ κυρία Μαρία Π. µαζὶ µὲ τὸν σύζυγό της Κωσταντίνο, ἦρθαν στὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ ἀφοῦ παρακολούθησαν τὴ Θ. Λειτουργία εἰσῆλθαν στὸ ἀρχονταρίκι τῆς Ἀδελφότητος ὅ- που ἡ κ. Μαρία διηγήθηκε στοὺς πατέρες τὰ ἑξῆς: «Τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ δὲν τὸν ἤξερα. 1 η φορὰ τὸν γνώρισα τὸ 93, ὅταν ἔπαθε ἔµφραγµα ὁ ἄντρας µου Κώστας. Ἦταν σὲ πολὺ ἄσχηµη κατάσταση, ὅταν ἔφτασε στὸ νοσοκοµεῖο, ἀλλὰ τελικὰ ἔζησε καὶ ξεπέρασε τὰ προβλήµατα τῆς ὑγείας του. Τότε, λοιπόν, ὅταν ἦταν σὲ µιὰ κλίνη τοῦ νοσοκοµείου καὶ ἀνάρρωνε, εἶδα στὸ πλάι τοῦ κρεβατιοῦ του ὅτι εἶχε εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ Τὸν πρωτοέµαθα. Γιατί µου ἔκανε ἐ- ντύπωση, ὅτι σὲ καµία ἄλλη κλίνη δὲν εἶχε εἰκόνες, µόνο σὲ κείνη τοῦ συζύγου µου. Καὶ ρωτώντας µία φίλη µου, µοῦ εἶπε ὅτι εἶναι µεγάλος Ἅγιος καὶ πολὺ θαυµατουργός. Ἐν τῷ µεταξύ, περάσαν τὰ χρόνια. Ἐν ἔτει 2009, ἐµφανίστηκαν στὸ σύζυγο ἐ- γκολπώµατα στὸ λεπτὸ ἔντερο, σπάνια περίπτωση, διότι συνήθως ἐµφανίζονται ἐγκολπώµατα στὸ παχὺ ἔντερο. Ἔπαιρνε λοιπὸν κορτιζόνη, λόγω τῆς παθήσεως αὐτῆς. Ξαφνικά, λοιπόν, στὶς 4 Ὀκτωβρίου τοῦ 2009, λιποθύµησε, εἶχε πυρετοὺς καὶ ἄλλα συµπτώµατα, χωρὶς νὰ ξέρουµε τί ἔχει. Ἦταν σὲ πολὺ ἄ- σχηµη κατάσταση. Ὅµως, πίστευε πάρα πολύ. Συνεχῶς ἐπαναλάµβανε: Παναγία µου, Θεέ µου. Παναγία µου, Θεέ µου. Τὸν πηγαίνουµε σὲ ἐφηµερεῦον νοσοκοµεῖο. Οἱ γιατροί, ἀφοῦ τὸν ἐξέτασαν εἶπαν πὼς εἶχε γρίπη τῶν χοίρων, τοῦ ἔ- δωσαν ἀντιβίωση καὶ µᾶς ἔδιωξαν. Πήγαµε σὲ ἄλλο ἐφηµερεῦον νοσοκοµεῖο, δὲν βρῆκαν τί ἔχει. Φέραµε καὶ γιατρὸ στὸ σπίτι µας, κι αὐτὸς δὲν βρῆκε ἄ- κρη. Ὁ ἄντρας µου ὅµως πονοῦσε πολύ. Ἐντέλει, ἀφοῦ ἔκανε ἐξετάσεις, µαγνη- ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 4 τικὴ τοµογραφία καὶ ἄλλα, εἶδαν οἱ γιαεἴχαµε µὲ τροὶ ὅτι εἶχε τρυπήσει τὸ ἔντερο, λόγω τῆς κορτιζόνης ποὺ ἔπαιρνε ὁ ἄντρας µου γιὰ τὴν πάθησή του. Μέχρι νὰ χειρουργηθεῖ, πῆγε 14 εκεµβρίου. Ὁ ἄνδρας µου εἶχε φτάσει σὲ ἄθλια κατάσταση καὶ κάποιοι λέγανε ὅτι ἤτανε ξοφληµένος, τελειωµένη κατάσταση. ὲν περιµένανε νὰ ξυπνήσει, γιατί ἡ ἐγχείρηση ἔγινε µὲ ὁλικὴ νάρκωση. Κι ὅµως, ἄντεξε. Θυµᾶµαι µιὰ νοσοκόµα ἦρθε µὲ χαρὰ κι ἔλεγε: «κουνάει τὰ πόδια του, συνέρχεται!». Εἶχε τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ δίπλα του, ἀλλὰ τότε δὲν τὸ καταλαβαίναµε. Μιὰ βδοµάδα µετά, ἔσπασε τὸ τραῦµα του. Ἔπαθε µετεγχειρητικὴ κοίλη. Ξανά, λοιπόν, 2η φορὰ στὸ χειρουργεῖο. Μὲ τοπικὴ νάρκωση αὐτὴ τὴ φορά, γιατί δὲν ἔπαιρνε ὁλική. Παρά, τὶς ὅποιες προβλέψεις τὰ κατάφερε καὶ πάλι. Ὅµως, ἦταν πολὺ ἐξασθενηµένος. Ἔχασε 17 κιλά. Μὲ τὸ ζόρι ἔτρωγε. Τὸν ὀρὸ καὶ µὲ καθετήρα καὶ εἶχε πυρετοὺς καὶ διάφορα ἄλλα συµπτώµατα. Οἱ γιατροὶ εἶπαν νὰ πάει στὸ σπίτι, γιὰ νὰ ἀνέβει ἡ ψυχολογία του καὶ νὰ τρώει περισσότερο. Ἔτσι, τὸν φέραµε στὸ δωµάτιό του. Ἐκεῖ, ἀνέλαβε κάπως τὶς δυνάµεις του, ἀλλὰ συνέχισε νὰ ἔχει σοβαρὰ προβλή- µατα. Πρὶν τὶς ἀποκριές, βλέπω δυὸ ὄ- νειρα, δυὸ διαδοχικὰ βράδυα. Στὸ 1 ο ὄνειρο εἶδα ὅτι βρισκόµουν µὲ τὸ σύζυγό µου Κωνσταντῖνο σὲ ἕνα µικρὸ καραβάκι καὶ πορευόµασταν στὴ θάλασ- σα καὶ ξαφνικὰ φτάσαµε στὴ στεριὰ καὶ βρεθήκαµε σὲ µιὰ πλαγιά, ἄγνωστη σὲ µένα ποὺ εἶχε ἕνα µικρὸ ἐκκλησάκι. Καὶ λέω µέσα µου, Τί εἶναι αὐτὸ τὸ µερος καὶ πῶς βρεθήκαµε ἐδῶ; Καὶ ξύπνησα. Μοῦ τυπώθηκε ὅµως τὸ ὄνειρο αὐτὸ στὴ µνήµη καὶ ἀναρωτιόµουν τί νὰ σηµαίνει. Τὴν ἑπόµενη µέρα, βλέπω ἄλλο ὄνειρο: Ἦλθε µιὰ γυναίκα καὶ µοῦ ἔ- δωσε πολλὲς πατάτες καὶ µοῦ ἔλεγε:

5 5 πάρε νὰ φᾶτε. Ὅταν τὴ ρώτησα ποιὰ εἶναι, µοῦ λέει γειτόνισσα εἶµαι, ἐκεῖ πιὸ πάνω µένω (καὶ µοῦ ἔδειχνε πρὸς τὸ µοναστήρι τῆς Παναγίας), ἡ Μαρία τῆς Εὔβοιας εἶµαι. Ξύπνησα καὶ κατάλαβα ὅτι ἦταν ἡ Παναγία ἡ Γοργοεπήκοος ποὺ ἔχουµε κοντὰ στὸ ἐξοχικό µας στὴν Ἐρέτρια τῆς Εὔβοιας, καὶ ὅτι θὰ µᾶς βοηθοῦσε. Τὸ 1 ο ὄνειρο, ὅµως δὲν µποροῦσα ἀκόµα νὰ τὸ ἑρµηνεύσω. υότρεῖς µέρες µετά, ἀφότου εἶδα τὰ ὄνειρα, ὁ σύζυγός µου χειροτέρευσε. Ἔκανε δυνατὸ πόνο. Ἦταν, πάλι σὲ πολὺ ἄ- σχηµη κατάσταση καὶ ἀποφασίσαµε νὰ πάει πάλι στὸ νοσοκοµεῖο. Τὸν πήγαµε στὸ Λαϊκό. Ἐκεῖ, τοῦ ἔκαναν ἐξετάσεις καὶ ἀποφάνθηκαν ὅτι ἔπρεπε νὰ χειρουργηθεῖ καὶ πάλι. «ὲν σᾶς κρύβω ὅτι πρέπει νὰ τὸν ἀνοίξουµε», µοῦ εἶπε ὁ γιατρός. Ἐπειδὴ ὅµως ἡ ὑγεία τοῦ συζύγου µου ἦταν πάρα πολὺ ἐπιβαρυ- µένη, εἶχε πολὺ ἀνεβασµένα αἰµοπετάλια κ.λ.π., κανεὶς γιατρὸς δὲν ἀναλάµβανε τὴν εὐθύνη νὰ τὸν χειρουργήσει. Μιὰ µέρα ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ ἤµασταν στὸ νοσοκοµεῖο, σὲ ἕνα δωµάτιο µὲ πολλὲς κλίνες. Στὸ διπλανὸ κρεβάτι ἦταν ἕνας κύριος µὲ τὸν ὁποῖο ἔπιασα συζήτηση. Κάποια στιγµή, λοιπόν, τοῦ λέω: Γιάννη ἀπὸ ποῦ εἶσαι; Ἀπὸ τὴ Μυτιλήνη, µοῦ ἀπαντάει. Ἐκεῖ ἔχετε τὸν Ἅγιο Ραφαήλ. Ἔχεις πάει στὸν Ἅγιο Ραφαήλ; τὸν ρωτάω. Βεβαίως, κάθε χρόνο πάω, ἀπαντάει ἐκεῖνος. Ἐγώ, πολὺ τὸν πιστεύω τὸν Ἅγιο Ραφαήλ, τοῦ λέω καὶ τὴ στιγµὴ ἐκείνη ποὺ τὸ εἶπα αὐτὸ µπαίνει ἕνας ρασοφόρος µέσα στὸ δωµάτιο, καὶ µοῦ δίνει ἕνα ἡµερολόγιο τσέπης. Τὸ κοιτάζω καὶ τί νὰ δῶ: Ἦταν ἡµερολόγιο τῆς Ἀδελφότητος τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος. Ἔ- µεινα ἄναυδη. Τὴ στιγµὴ ποὺ εἶπα ὅτι πιστεύω πολὺ στὸν Ἅγιο Ραφαήλ, µπῆκε µέσα ὁ γέροντας αὐτός, ποὺ πρώτη φορὰ ἔβλεπα, καὶ µοῦ ἔδωσε τὸ ἡµερολόγιο τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, στὸν ὁποῖο µόλις εἶχα ἀναφερθεῖ. Ὅλοι ἐντυπωσιαστήκαµε. Καταλάβαµε ὅτι δὲν ὑπῆρχε περίπτωση νὰ εἶναι τυχαῖο αὐτὸ τὸ πράγµα, ἀλλὰ πρόκειται περὶ θαύµατος. Ὃ Ἅγιός µας ἔδειχνε τὴν παρουσία Του καὶ τὴ µέριµνά του γιά µας. Ἀποφασίσαµε, ὅταν γινόταν καλὰ ὁ σύζυγος νὰ πηγαίναµε µαζὶ νὰ προσκυνήσουµε τὸν Ἅγιο Ραφαήλ, µιᾶς καὶ τὸ ἡ- µερολογιάκι εἶχε καὶ σχεδιάγραµµα πρόσβασης στὴν Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου, στὸ Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος. Ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡµέρα, λοιπόν, ὁ σύζυγος ἄρχισε νὰ αἰσθάνεται καλύτερα. Μᾶς ἔλεγε µάλιστα, «καλὰ εἶµαι». Ὅµως, ὁ γιατρός µας δήλωνε ὅτι µὴν τὸν κοιτᾶτε ποὺ λέει εἶµαι καλά, οἱ ἐξετάσεις του εἶναι γιὰ χειρουργεῖο. Καθὼς περνοῦσαν οἱ µέρες ὅµως, οἱ ἐξετάσεις πράγµατι βελτιώθηκαν καὶ ἐντέλει τὸ χειρουργεῖο δὲν ἔγινε. Καὶ εἶµαι πεπεισµένη ὅτι εἶναι θαῦ- µα µὲ τὴ µεσολάβηση τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ. Καὶ εἶναι µεγάλο θαῦµα, διότι τόσο καιρὸ δὲν περνοῦσαν τὰ συµπτώµατα ποὺ εἶχε ὁ ἄντρας µου, καὶ ἦταν τέτοια ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας του ποὺ δὲν θὰ βγαῖνε αὐτὴ τὴ φορὰ ἀπὸ τὸ χειρουργεῖο. Τὸ Μάιο, εἶχε γίνει ἀρκετὰ καλὰ ὁ σύζυγος καὶ ἤρθαµε γιὰ πρώτη φορὰ ἐδῶ στὸ Ἄνω Σούλι, νὰ προσκυνήσουµε τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ νὰ Τὸν εὐχαριστήσουµε. Μάλιστα ἐνῶ εἴχαµε χαθεῖ στὸ δρόµο, στρίψαµε κάπου καὶ βρεθήκαµε ἐδῶ, χωρὶς νὰ κατάλάβουµε πώς. Ὅταν λοιπὸν φτάσαµε καὶ εἶδα τὴν πλαγιὰ καὶ τὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ καὶ ὅταν στὴ συνέχεια ἀντίκρυσα στὸ βάθος τὴ θάλασσα, ὅπως φαίνεται ἀπὸ ἐδῶ, κατάλαβα µὲ ἔκπληξη ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ µέρος ποὺ εἶχα ὀνειρευτεῖ ὅτι βρέθηκα µὲ τὸ σύζυγό µου. Συνειδητοποίησα µὲ συγκίνηση ὅτι ὅλο αὐτὸ τὸν καιρό, ὁ Ἅγιος Ραφαήλ µας εἶχε ὑπὸ τὴν σκέπη καὶ τὴν προστασία του, ἀκόµα κι ὅταν δὲν Τὸν ἐ- πικαλούµουν καὶ ὅτι µου εἶχε δείξει ἀ- πὸ πρὶν ὅτι µὲ τὴν µεσιτεία Του θὰ φτάναµε στὸ αἴσιο τέλος τῆς περιπέτειάς µας, στὸν ἱερὸ τόπο Του, στὴν πλαγιὰ τοῦ Ἄνω Σουλίου Μαραθῶνος. Θυµήθηκα ὅτι µας εἶχε δείξει ἤδη ἀπὸ τὸ 1993, ὅτι µας προστατεύει, παρὰ τὸ ὅτι περάσαν τὰ χρόνια καὶ τὸ εἶχα ξεχάσει. Ὅταν µάλιστα συµπληρώθηκε ἀκριβῶς

6 ἕνας χρόνος ἀπὸ τὴ µέρα ποὺ χειρουργήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ ὁ ἄντρας µου, ὁ Ἅγιός µας ἔκανε γιὰ ἄλλη µιὰ φορὰ αἰσθητὴ τὴν παρουσία Του, δείχνοντάς µας ὅτι µας θυµᾶται καὶ µᾶς σκέπει, ἀλλὰ καὶ ἐπισηµαίνοντάς µας ὅτι Ἐκεῖνος ἦταν παρὼν στὶς ἐγχειρήσεις καὶ σὲ ὅλη τὴν περιπέτειά µας. Μ αὐτὸ τὸν τρόπο, ἐνίσχυσε τὴν πίστη καὶ τὸ κουράγιο µας, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐγνωµοσύνη µας σ Αὐτόν. Ἂς εἶναι εὐλογηµένο καὶ δοξασµένο τὸ ὄνοµά του πάντοτε. Τὸν εὐχαριστοῦµε πάρα πολὺ γιὰ ὅλα». Μαρία Π. ΑΝΑΒΟΛΗ Ἀναβολὴ εἶναι ἡ µετάθεσις κάποιας ἐ- νέργειας σὲ ἄλλη χρονικὴ στιγµὴ ἀπ αὐτὴν ποὺ ἔπρεπε νὰ πραγµατοποιηθεῖ, µ ὲ ἀποτέλεσµα αὐτὴ ἡ ἐνέργεια νὰ ἐκκρε µεῖ. Τὸ θέµα, θὰ τὸ δοῦµε ἀπὸ πνευ- µατικῆς πλευρᾶς. ιότι ὑπάρχουν ζητή- µατα µεγάλα, ὑψίστης σηµασίας, τὰ ὁ- ποία δὲν ἐπιδέχονται καµµιὰ ἀναβολή. Ἕνα δὲ ἀπ αὐτά, τὸ σπουδαιότερο, εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας µας. Εἶναι ἀπὸ τὶς ἐκκρεµότητες τῆς ζωῆς ποὺ δὲν ξέρουµε ἂν τὸ αὔριο θὰ µᾶς ἀνήκει, ἂν θὰ ἔχουµε τὴν διάθεση αὔριο νὰ ἐπιστρέψουµε, νὰ µετανοήσουµε, νὰ ἀκολουθήσουµε τὸν Χριστὸ ποὺ θὰ µᾶς ὁ- δηγήσει στὴν αἰωνιότητα. Ἀναφέρει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστοµος «Μὴν ἀναβάλεις γιὰ τὴν αὔριο, διότι τὸ αὔριον δὲν τελειώνει ποτέ». Γνωστὸ εἶναι, βέβαια, τὸ «ἒς αὔριον τὰ σπουδαία». Ἂς δοῦµε τὴν ἱστορία του: Ὅταν στὸν Θηβαῖο τύραννο, τὸν Ἀρχία, ποὺ βρισκόταν σὲ συ- µπόσιο, τοῦ ἔδωσαν µιὰ ἐπιστολή, µὲ τὴν ὁποία τοῦ γνωστοποιοῦσαν ὅτι ἐ- κείνη τὴ νύκτα κινδύνευε νὰ δολοφονηθεῖ ἀπὸ τοὺς συνωµότες, αὐτὸς διατελώντας ἐν εὐθυµίᾳ καὶ µὴ θέλοντας οὔ- 6 τε µὲ τὴν ἀνάγνωση τῆς ἐπιστολῆς νὰ διακόψει τὴν διασκέδασί του, εἶπε τὸ γνωστὸ «ἒς αὔριον τὰ σπουδαία». ὲν ἔζησε ὅµως διὰ τὴν αὔριον, διότι δολοφονήθηκε τὴν νύχτα ἐκείνη. Ὁ Μέγας Βασίλειος λέγει καὶ τὰ ἑξῆς. Τί, λοιπόν, συνιστᾶ ἡ Ἁγία Γραφή; Συνιστᾶ τὸ «εὐθέως», τὸ «σήµερον» καὶ ὄχι τὸ µετά, τὸ ἀργότερα, τὸ αὔριον. ὲν ὑπάρχει στὶς σελίδες της, ἔστω καὶ µία ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, ποὺ νὰ ἀπευθύνεται στὸν ἁµαρτωλὸ καὶ νὰ τοῦ λέει νὰ µετανοήσει καὶ νὰ πιστέψει αὔριο ἢ τὴν ἐρχόµενη ἑβδο- µάδα. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει: «Ἰδού, νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡµέρα σωτηρίας». Οἱ εὐκαιρίες δὲν ὑπάρχουν πάντοτε καὶ παρέρχονται πολλὲς φορὲς ἀνεπιστρεπτί. Ἐὰν τότε τὶς ἀφήσουµε νὰ περάσουν, ἄραγε θὰ τὶς βροῦµε αὔριο; Οἱ µαθητὲς Πέτρος καὶ Ἀνδρέας, Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος, ὅταν κλήθηκαν ἀπὸ τὸν Κύριο µὲ τὸ προσκλητήριο «εῦτε ὀπίσω µου» τότε ἀµέσως «ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν τὸν Χριστόν». Ἀµέσως, χωρὶς ἀναβολὴ καὶ χρονοτριβή. ὲν εἶπαν «Νὰ συνεννοηθοῦµε µὲ τοὺς δικούς µας, νὰ τακτοποιήσουµε καὶ τὰ ψάρια ποὺ ἔ- χουµε πιάσει». Τίποτε ἀπὸ αὐτά. Ἀλλὰ ἀντίθετα τ ἄφησαν ἀµέσως ὅλα καὶ «εὐθέως ἠκολούθησαν τὸν Κύριον». Στὸν Ζακχαῖο εἶπε (Λούκ. ΙΘ, 5-6) «Ζακχαῖε, κατέβα γρήγορα, διότι πρέπει νὰ µείνω στὸ σπίτι σου σήµερα» καὶ ὁ Ζακχαῖος «κατέβηκε γρήγορα καὶ τὸν ὑποδέχθηκε µὲ χαράν». ὲν εἶπε ὁ Ζακχαῖος «Κύριε, νὰ εἰδοποιήσω πρῶτα τὸ σπίτι µου». ι αὐτὸ νὰ µὴν µπλέκουµε µὲ κοσµικὲς καὶ καταθλιπτικὲς µέριµνες, ποὺ ἀναβάλλουν «ἒς αὔριον» τὴν ἡµέρα τῆς σωτηρίας, τῆς ἐπιστροφῆς µας πρὸς τὸν Χριστόν. Ὁ ιάβολος µὲ τὰ πανούργα τεχνάσµατά του, προσπαθεῖ µὲ χίλιους τρόπους, νὰ µᾶς παραπλανήσει νὰ µὴν φθάσουµε ποτὲ στὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς µας µὲ τὴν εὐλογηµένη ἐξοµολόγηση εἰς τὸν Πνευµατικόν µας ἱερέα καὶ µᾶς ὑπενθυµίζει συνέχεια τὸ γιὰ αὔριο καὶ αὔριο, διὰ νὰ ἀποµακρύνει ἀπὸ τὴν µετάνοια καὶ τὴν σωτηρία µας. δδδδδδ

7 Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ Ἡ ταπείνωσις χαρακτηρίζεται ὡς βάσις καὶ θεµέλιο ὅλων τῶν ἀρετῶν. Ὅ,τι κτίζουµε ἐπάνω στὴν ταπείνωση, κτίζεται γερὰ καὶ δὲν θὰ πέσει ποτέ. Ἂν κτίζου- µε ὅµως χωρὶς ταπείνωση, πάνω στὴν ἔ- παρση, στὴν ὑπερηφάνεια, στὸν ἐγωισµό µας, τότε κάποτε ὅλα θὰ πέσουν κάτω µὲ κρότο δυνατό. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος λέγει τὰ ἑξῆς θαυ- µαστά. Κι ἂν ἀκόµη κάνεις νηστεῖες µεγάλες καὶ αὐστηρές, κι ἂν κάνεις πολλὲς µετάνοιες καὶ προσευχὲς ὅλη τη νύχτα, κι ἂν κάνεις ἐλεηµοσύνες κάθε µερα, κι ἂν διατηρεῖς σωφροσύνη καὶ ἁ- γνότητα στὸ σῶµα, κι ἂν τρέχεις στὶς ἐκκλησίες πρωὶ καὶ βράδυ, κι ἂν κάνεις κι ἄλλες πολλές-πολλὲς ἀγαθὲς πράξεις, χωρὶς ταπείνωση, κανένα ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἔχει ἀξία. Ὅλα χάνονται, ὅλα σβήνουν. ( Ἄγ. Ἰωάννου Χρυσοστόµου, PG 57, ). Βαρειὰ τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόµ ου. Ἂς τὰ προσέξουµε, ἂς τὰ βάλουµε βαθειὰ µέσα στὴν καρδιά µας καὶ ἂς τὰ θέσουµε σὲ ἐφαρµογή. Κάθε πράξις, κάθε ἔργο ἀγαθό, κάθε λόγος, νὰ γίνεται µὲ βάση τὴν ταπείνωση. Τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δὲν µετράει στὸν Θεό, δὲν ἔχει καµµιὰ ἀξία, χωρὶς ταπείνωση καὶ χωρὶς τὴν συναίσθηση ὅτι «εἶµαι ἁµαρτωλός». Κι ἂν χαρίσω κάτι σὲ κάποιον, ὁ Θεός µου ἔδωσε τὴ δύναµη γιὰ νὰ τὸ κάνω αὐτό. «Σ εὐχαριστῶ, Θεέ µου, ποὺ µου ἔδωσες τὸν φωτισµό, τὴ δύναµη, τὴ σοφία καὶ τὴ χάρη νὰ βγάλω ἀπὸ τὴν τσέπη µου 100 εὐρὼ καὶ νὰ τὰ δώσω στὸν πτωχό, στὸν ἀνήµπορο». Ἔτσι νὰ λέµε, γιατί ἔτσι εἶναι. Ἐµεῖς ἔχουµε ταπείνωση, ἔστω καὶ λίγη; Ὄχι! Ταπεινολογία ἔχουµε. Ταπεινοσχηµία ἔχουµε. Ταπείνωση ὅµως ὄχι. Κάνουµε τοὺς ταπεινούς, ἀλλὰ ταπεινοὶ 7 δὲν εἴµαστε. Κλαψουρίζουµε συνεχῶς δῆθεν γιὰ τὰ πάθη µας, γιὰ τὰ λάθη µας, ἀλλὰ ταπεινοὶ δὲν εἴµαστε. ιότι ἔχουµε ἐµπαθεῖς λογισµοὺς ποὺ ἔχουν φθόνο, ζήλεια καὶ µνησικακία, ἄλλοτε σκέψεις γεµάτες ἀπὸ ἐγωισµὸ καὶ ὑπερηφάνεια, ἐσωτερικὴ κατάκριση, θυµό, ὀργή, πεῖσµα, ἀπιστία, ἀµφιβολία καὶ ἄλλα πολλά. Ὁ Ἅγιος Βαρσανούφιός µας διασώζει τὰ ἑξῆς σὲ ἀπάντησι ποὺ ἔδωσε σὲ ὑποτακτικό του: Ἐσένα σὲ ἐ- λέγχω, γιατί, ἐνῶ διαλαλεῖς ὅτι κατέχεις τὴν ταπείνωσι, ἐντούτοις µὲ τὰ καθηµερινά σου πολλαπλὰ παράπονα γιὰ τοὺς συνανθρώπους σου, ἀποδεικνύεις τὸ ἀ- ντίθετο. Σὲ κακολογοῦν καὶ σὲ ὑβρίζουν κι ἐσὺ ἐπαναστατεῖς. Σὲ ἐπαινοῦν καὶ σὲ κολακεύουν κι ἐσὺ χαίρεσαι καὶ καµαρώνεις. Ἄλλοι προοδεύουν κι ἐσὺ ζηλεύεις. Βρὲ εὐλογηµένε! Πῶς πιστεύεις ὅτι εἶσαι ταπεινός, µὲ τέτοια καµώµατα; Αὐτὸς παιδί µου, συνεχίζει ὁ Ἅγιος, ποὺ πιστεύει πραγµ ατικὰ στὴν ἁµαρτωλότητά του, αὐτὸς εἶναι καὶ ταπεινός, διότι δὲν ἀντιλέγει ὅπως ἐσύ, δὲν ὀργίζεται, δὲν κατακρίνει κανένα καὶ γιὰ τίποτα, δὲν ζηλεύει, δὲν αὐτοεπαινεῖται, δὲν ἀντιλογεῖ, δὲν ἀ- ντιµάχεται, δὲν µνησικακεῖ καὶ δὲν κενοδοξεῖ, ἀλλὰ θεωρεῖ ὅλους τους ἄλλους καλύτερους ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. Πρόσεξε, γιατί ἡ αἰτία τοῦ κάθε κακοῦ δὲν εἶναι οὔτε οἱ ἄνθρωποι οὔτε καὶ οἱ δαίµονες, ἀλλὰ µόνο ὁ κακός σου ἐαυτός. Καὶ συνεχίζει ὁ Ἅγιος, µὴν πᾶς κοντὰ σ αὐτοὺς ποὺ φιλονικοῦν, ποὺ θυ- µώνουν καὶ ἐπαναστατοῦν, ποὺ κοροϊδεύουν καὶ γελᾶνε, ποὺ διαρκῶς παραπονιοῦνται γιατί γρήγορα θὰ βγεῖς ζη- µιωµένος. Ἀγάπησε τοὺς ἁµαρτωλοὺς καὶ µίσησε τὰ ἔργα τους. Μὴν τοὺς κα-

8 τακρίνεις ποτὲ γιὰ τὰ ἐλαττώµατά τους καὶ κανέναν ἀπ αὐτοὺς µὴν κατάφρονήσεις, γιατί κι ἐσὺ θὰ πέσεις στὰ ἴδια. Προσευχήσου πολὺ καὶ µὲ τὴ καλή σου διαγωγὴ διόρθωσέ τους. Νὰ θυµᾶσαι πὼς εἶσαι καµωµένος ἀπὸ χῶµα, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, καὶ κάνε τὸ καλὸ σὲ ὅλους, ἀγαθοὺς καὶ πονηρούς. Ὅποιον κι ἂν συναντήσεις τίµησε τὸν περισσό- τερο ἀπὸ τὴν ἀξία του. Πὲς γι αὐτὸν κάθε καλὸ λόγο. Ἔτσι σπέρνεις τὸ ἀ- γαθὸ καὶ ἀποκτᾶς ταπείνωση. Σηµάδι τῆς ἀγάπης εἶναι ἡ ταπείνωση, ποὺ γεννιέται ἀπὸ τὴν ἀγαθὴ συνείδηση. Ἂν οἱ ἄνθρωποι µισοῦν τὴ φτώχεια καὶ τὴ δυστυχία, ὁ Θεὸς βδελύσσεται τὴν ὑπερήφανη ψυχὴ καὶ τὸν ἐγωιστή. ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ καὶ προσκύνησις Τεµαχίου Ἁγίου Λειψάνου Κάθε Τετάρτη στὶς 6.30 µ.µ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ Ἑκτὸς τὸ µεσηµέρι κλειστὰ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους Ὄρθρος Λειτουργία π.µ. Ἐσπέρας Ἐσπερινὸς καὶ Ἄρτοκλασία 7.00 µ.µ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ Β Ἐµφάνιση τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ Ἐσπέρας Παράκληση στὸν Ἅγ. Ραφαήλ 7.00 µ.µ. ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κυριακὴ ΙΒ Ματθαίου ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ὄρθρος Λειτουργία π.µ. ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιµίου Σταυροῦ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κυριακὴ µετὰ τὴν Ὕψωσιν ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κυριακὴ Α Λουκὰ ΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Μετάστασις Ἁγ. Ιωάννου Θεολόγου Ὄρθρος Λειτουργία π.µ. Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαίο Ἐνηµερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ καὶ , Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 8

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα.

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα. (αρ. φυλλ. 25) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Μ ά ϊ ο ς 2 0 1 1 ΜΟΝΑΞΙΑ Ἕνας παράλυτος τριάντα ὀκτὼ χρόνια φωνάζει: Βοήθεια! Κανένας δὲν τὸν ἀ- κούει. Ἡ φωνή του πέφτει στὸ κενό. Ὁ καθένας κοιτάζει τὴ βολή του.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Διήγημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἀπρίλιος 2011 8 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Β' Βραβεῖο Λογοτεχνίας ἀπὸ τὸν Ἑλληνο-Αὐστραλιανὸ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐαγγέλιο καὶ νὰ ὁρκιστοῦν ψέµατα ἢ ὑπογράφουν ψεύτικα ἢ πλαστογραφοῦν.

Εὐαγγέλιο καὶ νὰ ὁρκιστοῦν ψέµατα ἢ ὑπογράφουν ψεύτικα ἢ πλαστογραφοῦν. (αρ. φυλλ. 47) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἀπρίλιος 2013 ΧΕΡΙΑ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΧΕΡΙΑ ΑΝΟΣΙΑ Ὁ Χριστὸς προχωράει γιὰ ν ἀναµετρηθεῖ µὲ τὸ χάος καὶ τὸν θάνατο. Ὁ καιρὸς τῆς σύλληψής του πλησιάζει. Καλεῖ τοὺς µαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας)

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας) Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν. Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce)

Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce) http://hallofpeople.com/gr/ Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce) Fantastic Fables, G.P. Putnam s Sons, New York, 1899. Από: bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com Ὁ φιλεύσπλαχνος γιατρός (The Compassionate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λαϊκή παράδοση και λογοτεχνία ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΚΕΙΜΕΝΑ Διδάσκουσα: Δέσποινα Χριστοφή-Λοΐζου Περιφ. Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου, 2012-2013 1 http://www.unicef.gr/oldpress/pdfs/mag63_b.pdf

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ 1

ΕΝΑΣ ΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ 1 ΕΝΑΣ ΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ 1 Τὸν εἶδα αἰφνίδια μέσα στὸν τεράστιο θάλαμο μὲ τὰ 65-70 κρεβάτια, μέσα στὸ πανδαιμόνιο ποὺ κάνουν 70 ἄνθρωποι, ὅταν μαζεύονται καὶ στριμώχνονται σὲ ἕνα μικρὸ χῶρο. Τὸ φῶς πολύ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, 2013-2014 Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντ Μπαχ γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1936, στο Oak Park, του Illinois. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Long Beach

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου Με αφορµή το εκαπενθήµερο Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε στο σχολείο µας µε θέµα «Μαθαίνω να περπατώ µε ασφάλεια στο δρόµο», τα παιδιά της Β 2 αποφάσισαν να

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

γρια θηρία, ποὺ δὲν τολµοῦσαν νὰ τὸν πειράξουν. ὁ Πρόδρο- Ὕστερα ἀπὸ σκληραγωγία ποὺ ἀσκοῦσε στὸν ἑαυτό

γρια θηρία, ποὺ δὲν τολµοῦσαν νὰ τὸν πειράξουν. ὁ Πρόδρο- Ὕστερα ἀπὸ σκληραγωγία ποὺ ἀσκοῦσε στὸν ἑαυτό (αρ. φυλλ. 64) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἰ ανουάριος 2014 Ο ΝΕΟΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 Ὁ Ἰορδάνης ποταµός, ἀρχίζει ἀπὸ τὰ ψηλὰ βουνά, ἀπὸ τὸ Λίβανο καὶ τὸ Ἀερµῶν, διασχίζει τὴν Παλαιστίνη, περνᾶ ἀπὸ διάφορα µέρη, καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ (αρ. φυλλ. 56) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἀπρίλιος 2014 ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ Α; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους καὶ λέει «Ἀδελφοὶ κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας» (Ἑβρ. 4,14). ηλαδή. Ἂς κρατοῦµε καλὰ

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα