ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παναγιώτης Νόιφελτ, Ειδικός Αεροπορικός Σύµβουλος ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παναγιώτης Νόιφελτ, Ειδικός Αεροπορικός Σύµβουλος ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ"

Transcript

1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παναγιώτης Νόιφελτ, Ειδικός Αεροπορικός Σύµβουλος ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Χρειάζεται επιτάχυνση των διαδικασιών αξιοποίησης των περιφερειακών αεροδροµίων στο πλαίσιο µιας γενικότερης εθνικής στρατηγικής στις µεταφορές για την ανάπτυξη της οικονοµίας µας Η πολιτεία έχει συνειδητοποιήσει την δυναµική του αεροπορικού κλάδου και ετοιµάζει Έκθεση Εθνικής Στρατηγικής Αεροδροµίων Η ασφάλεια των αεροµεταφορών είναι θωρακισµένη πολύπλευρα Η περαιτέρω ανάπτυξη των αεροµεταφορών είναι συνυφασµένη µε την ασφάλεια των πτήσεων και των αεροδροµίων Η χώρα µας διαθέτει τόσο τον ανθρώπινο παράγοντα όσο και τα τεχνολογικά εργαλεία για την διασφάλιση της ασφάλειας Οι ελληνικές εταιρείες στον αεροπορικό κλάδο και σε µια σειρά από υποκλάδους έχουν αναπτύξει µια τεχνογνωσία η οποία µπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί εγχώρια στο πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων αλλά και να αποτελέσει και εξαγώγιµο προϊόν Σε υπολογίζονται οι εργαζόµενοι στις αεροµεταφορές Στα δηµόσια έσοδα οι αεροµεταφορές συµµετέχουν περίπου µε 1,2 δις ευρώ. 1/12

2 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ Φωκίων Ζαΐµης - Πρόεδρος iforce Επικοινωνίες ΑΕ Η χώρα µας βρίσκεται σήµερα στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων µε αφορµή την δυσµενή οικονοµική κρίση που υφιστάµεθα. Αυτή την αρνητική εικόνα προσπαθούµε όλοι µας να αλλάξουµε, ο καθένας από την θέση του και µε τις δυνάµεις του. Στην κατεύθυνση αυτή βασικός αναπτυξιακός παράγοντας είναι ο αεροπορικός κλάδος της χώρας µας σε όλες τις εκφάνσεις του. Η αξιοποίηση των περιφερειακών µας αεροδροµίων, η προσαρµογή της νοµοθεσίας µας µε βάση τα διεθνή στάνταρτ και την οικονοµία της αγοράς, η ενίσχυση από το ΕΣΠΑ των αεροπορικών υποδοµών αλλά κυρίως η προσέλκυση νέων ιδιωτικών ελληνικών και ξένων κεφαλαίων στον κλάδο αποτελούν και προτεραιότητες αυτού του συνεδρίου. Όλα αυτά βέβαια έχουν ως βασική προϋπόθεση τις ασφαλείς µεταφορές που είναι και θέµα του φετινού συνεδρίου. Abdul Aziz Αλ Νοαιµι - ιοικητής CAA Κατάρ Οι συνεργασίες είναι το βασικό χαρακτηριστικό της µικρής πλην όµως ισχυρής χώρας όπου µε εκατό προορισµούς παγκοσµίως πράγµα την καθιστά να είναι βασικός παίκτης και συνεργάτης στην ευρύτερη περιοχή. Με αναµενόµενα τα 15 εκατοµµύρια επιβάτες µόνο από το νέο διεθνές αεροδρόµιο της Ντόχα είµαστε έτοιµοι για συνεργασίες µε χώρες που αποζητούν σταθερούς συνεργάτες και κίνηση. Γιάννης Συριόπουλος - Πρόεδρος ΠΕΙΠΣΑ Υ Ο Πρόεδρος της ΠΕΙΠΣΑ Υ Γιάννης Συριόπουλος ανέφερε ότι είναι σηµαντικό πως το συνέδριο έχει διεθνή χαρακτήρα. Επίσης είναι σηµαντικό ότι η πολιτεία επιτέλους άρχισε έµπρακτα να στηρίζει τον κλάδο προωθώντας συγκεκριµένες νοµοθεσίες που σχετίζονται µε την ευρυθµία των αεροµεταφορών στην Ελλάδα. Έµπρακτη απόδειξη αυτού είναι ότι υιοθέτησε και εφάρµοσε µε νόµο εισήγηση του 2/12

3 πέµπτου συνεδρίου που είχε ως σκοπό την κοινή τεχνική και διοικητική υποστήριξη των ιπταµένων µέσων των σωµάτων ασφαλείας. Μάκης Βορίδης Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Στο υπουργείο σχεδιάζουµε την αναβάθµιση του συστήµατος ελέγχου. Οι συστηµικές αναβαθµίσεις δηµιουργούν το ειδικό περιβάλλον για τη χάραξη στρατηγικής για την ιδιωτικοποίηση των αεροδροµίων, τις επενδύσεις και την αναβάθµιση των συστηµάτων. Τα αεροδρόµια δεν είναι ένα απλό στοιχείο των παγίων της χώρας. Είναι ένας σύνθετος µηχανισµός και χρειάζεται ειδική µέριµνα για τη διαχείριση αυτών. Τα δηµοσιονοµικά θέµατα επηρεάζουν την διαχείριση των αεροµεταφορών και των αεροδροµίων. Οι αεροµεταφορές είναι εξαιρετικά προσοδοφόρες και πρέπει να αντιµετωπιστούν ως τέτοιες. Στέλιος Κονσολάκης - Υποδιοικητής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Οι Αεροµεταφορές αποτελούν σήµερα έναν από τους κύριους βραχίονες υποστήριξης µεγάλου εύρους των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και συµβάλλουν σηµαντικά στην οικονοµική ανάπτυξη σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα όµως λόγω της κοινωνικής και οικονοµικής σπουδαιότητας τους είναι ένας ιδιαίτερος και ελκυστικός χώρος για έκνοµες ενέργειες (πχ τροµοκρατικές ενέργειες). Αυτό καθιστά τα ζητήµατα ασφάλειας(security), τόσο σε επίπεδο διασφάλισης παροχής υπηρεσιών όσο και προµήθειας εξοπλισµού, πρώτης προτεραιότητας στην ατζέντα διαχείρισης των αεροδροµίων. Το σηµερινό νοµοθετικό πλαίσιο, εναρµονισµένο µε τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, και η ακολουθούµενη πρακτική εκτιµάται ότι δηµιουργούν ένα δίχτυ προστασίας των αεροµεταφορών. Η στενή παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στο διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον στον τοµέα της τροµοκρατίας και η λήψη των εκάστοτε ενδεδειγµένων µέτρων παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη προώθηση του επιπέδου ασφάλειας. Η ΥΠΑ µέσω της αρµόδιας ιεύθυνσης 15, παραµένει προσηλωµένη στο τοµέα αυτό προκειµένου να θωρακίσει την ασφάλεια των αεροµεταφορών. 3/12

4 Γιώργος Μπασούλης - Πρόεδρος Επιτροπής Ατυχηµάτων και ιεύρυνσης Ασφαλείας Το εναέριο περιβάλλον στο οποίο επιχειρούµε είναι ασφαλές και αυτό αποτελεί µια κοινή διεθνή διαπίστωση. Το κόστος είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ασφάλεια των αεροµεταφορών. Επηρεάζει βεβαιότατα και τις επενδύσεις για το λόγο αυτό θα πρέπει να βρίσκεται σε ισορροπία µε την ασφάλεια. Οι Συστάσεις Ασφαλείας που υιοθετούνται αφορούν στα κενά που διαπιστώνονται στο κανονιστικό πλαίσιο και στην µη συµµόρφωση παραγόντων της πολιτικής αεροπορίας µε αυτό είναι δε απόρροια των πορισµάτων που προκύπτουν από την διερεύνηση ατυχηµάτων. Οι συσχετισµοί αιτιών ατυχηµάτων µε το αεροπορικό περιβάλλον είναι το κλειδί των ζητηµάτων που αντιµετωπίζει η υπηρεσία µας και αυτό γιατί οι αιτίες συνδέονται µε, το νοµικό πλαίσιο, τις προδιαγραφές και τον ανθρώπινο παράγοντα. Το ζητούµενο είναι ένα ασφαλές και οµαλά αναπτυσσόµενο περιβάλλον. Καθ. Νικήτας Νικητάκος - Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου και Συνεργάτης Ερευνητής Κέντρου µελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) Στην αεροπορία αποζητούµε να συνδυάσουµε την επιχειρηµατικότητα µε την ασφάλεια που αφορά στον επιβάτη και στα εµπορεύµατα. Η αποδοτικότητα δηλαδή η ανάπτυξη στην αγορά, συχνά συγκρούεται µε τα ζητήµατα κόστους. Σε αυτό η τεχνολογία παίζει σηµαντικό ρόλο. Ως εκ τούτου σύγχρονα συστήµατα προφορικής και νέων τεχνολογιών βοηθούν στον τοµέα αυτό. Το πιλοτικό σύστηµα διαχείρισης κινδύνων SERSCIS (Semantically Enhanced Resilient and Secure Critical Infrastructure Services) που βασίζεται σε αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) λειτουργεί και ελέγχει το περιβάλλον ασφάλειας των αεροδροµίων και των αεροπορικών εταιρειών. Ο έλεγχος και η διαχείριση των κινδύνων γίνεται σε πραγµατικό χρόνο και η προσαρµοστικότητα είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο διαχείρισης κινδύνων, ώστε οι λήψεις αποφάσεων να γίνονται ανθρωποκεντρικά και έγκαιρα, µε τελικό στόχο την αποτελεσµατική αντιµετώπιση συµβάντων παραβίασης ασφάλειας αεροδροµίων. 4/12

5 Παναγιώτης Γεωργιάδης Σµήναρχος (Ι) Εν Αποστρατεία. Καβάλα Air Show O&FD Director Oι νέες διεθνείς συνθήκες διαφοροποίησαν δραµατικά τις απαιτήσεις ασφάλειας σε παγκόσµια και εθνική κλίµακα και οδήγησαν το στη δηµιουργία εκ του µηδενός και µε απόλυτα ίδια µέσα, µιας νέας για τα διεθνή δεδοµένα τεχνογνωσίας, µε τον όρο θέµατος. ΝΕΟ ΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Συγκεκριµένα ο όρος «Πολυπλεγµατικές Αεροπορικές Επιχειρήσεις» χαρακτηρίζει την ευρύτητα των επιλογών σύνθεσης του διατιθέµενου Εθνικού ή Υπερεθνικού Συµµαχικού εξειδικευµένου δυναµικού (Ε υνάµεις Εσωτερικής Ασφάλειας Πολιτικής προστασίας Ειδικών Οργανισµών), µε σκοπό την επιτήρηση, προστασία, υποστήριξη και εκµετάλλευση (ακόµη και εµπορική) ενός συγκεκριµένου αεροδιαστήµατος. Τέτοιου, που επικαλύπτει σε καιρό ειρήνης αλλά µε βεβαρηµένο περιβάλλον απειλών, πολιτικές, πολιτιστικές και αθλητικές διοργανώσεις υψηλού διεθνούς κύρους, ενδιαφέροντος και αξίας. Ικανές επιχειρήσεις οι οποίες επιβάλουν τη διοίκηση και έλεγχο του εναέριου χώρου γεγονότων υψηλής αξίας όπως επίσης και να υποστηρίξουν ουσιαστικά εφόσον απαιτηθεί, στην διαχείριση κρίσεων και τον περιορισµό απωλειών σε όλα τα επίπεδα. Οι Στρατηγικοί στόχοι του κάθε Υπουργείου πρέπει για λόγους αποτελεσµατικού συντονισµού να εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο Εθνικής Ασφάλειας (Ολικής) µια και απαιτούν κατά περίπτωση ανάλογο δυναµικό και από άλλα Υπουργεία - Φορείς. Αυτές τις απαιτήσεις τις αντιµετωπίζει καθηµερινά κάθε σύγχρονη Κρατική Συµµαχική Οντότητα. Πολλές φορές και παγκόσµιοι Οργανισµοί. ηµήτρης Ν. εµάγκος, Μηχανικός Αεροπορικών Έργων ΣΜΑ, Msc Airport Planning and Management. Η από κοινού εξυπηρέτηση πολιτικών και στρατιωτικών δραστηριοτήτων στα αεροδρόµια είναι φαινόµενο που απαντάται στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον. Το βασικό κίνητρο είναι η εξυπηρέτηση µεγαλύτερου αεροπορικού έργου µε τη χρήση υφισταµένων υποδοµών και µε την πραγµατοποίηση των ελάχιστων δυνατών πρόσθετων επενδύσεων. Η διαχείριση ωστόσο της µεικτής αυτής δραστηριότητας αποτελεί ουσιαστική πρόκληση για τις αρχές διοίκησης των αεροδροµίων, ενώ καταβάλλεται συνεχής 5/12

6 προσπάθεια για ενοποίηση των σχετικών κανονισµών των αντίστοιχων φορέων, πολιτικού και στρατιωτικού. Τα αεροδρόµια (Α/ ) της Ελλάδας, που εξυπηρετούν και τις δύο δραστηριότητες, είναι τα Α/ Χρυσούπολης, ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ στη Θεσσαλονίκη, Νέας Αγχιάλου, Αράξου, Καλαµάτας, Χανίων, Ηρακλείου, Σαντορίνης, Σκύρου, Λήµνου και Ακτίου. Επίσης υφίσταται η δυνατότητα εξυπηρέτησης πολιτικής δραστηριότητας και σε άλλα Α/ της Πολεµικής Αεροπορίας (Π.Α.), τα Α/ Λάρισας, Τρίπολης, Καστελλίου Νοµού Ηρακλείου και Ανδραβίδας. Στα πλαίσια αυτά η δηµιουργί α ενός φορέα διαχείρισης των απαιτήσεων εύρυθµης λειτουργίας των εγκαταστάσεων, εξοπλισµών και γενικά υπηρεσιών των αεροδροµίων κοινής χρήσης είναι αναγκαία προκειµένου να οικοδοµηθεί η ανάλογη εµπειρία, νοοτροπία και να υπάρχει η συνέχεια στην εκδήλωση ενεργειών, παράγοντες πολύ σηµαντικοί µε το µέγεθος του αντικειµένου που θα καλεσθεί ο φορέας αυτός να διαχειρισθεί. Οι εποχές έχουν αλλάξει τα αεροδρόµια πλέον απαιτούν αδειοδότηση για να µπορούν να λειτουργούν, πόσο µάλλον σήµερα στα πλαίσια της ευρείας συζήτησης περί ιδιωτικοποίησης των περιφερειακών αεροδροµίων, το µεγαλύτερο ποσοστό των οποίων αφορά στα αεροδρόµια κοινής χρήσης. Η ενοποίηση των κανονισµών Πολιτικού και Στρατιωτικού πλαισίου αποτελεί σηµαντικό βήµα για την ανάπτυξη του συστήµατος των αεροµεταφορών. Άδωνις Γεωργιάδης τ. Υφυπουργός Θα ήθελα να σας µεταφέρω την εµπειρία µου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και πιο ειδικά για το θέµα των υδροπλάνων. Είναι θλιβερό σε µια χώρα όπου έχει όλες τις προϋποθέσεις αλλά και την γεωµορφολογία να µην µπορούν να σταθούν υπηρεσίες που σχετίζονται µε το υδροπλάνο. Η αναβάθµιση του πλαισίου των αεροµεταφορών είναι η αρχή για την στήριξη της αγοράς καθώς αποτελεί την κινητήριο δύναµη που ενθαρρύνει τους επενδυτές για να επενδύσουν στην Ελλάδα. Η πολιτική και η τραπεζική σταθερότητα θα εγγυηθεί την ανάπτυξη και να συνδυάσει τους επενδυτές µε το περιβάλλον των αεροµεταφορών. 6/12

7 Σέργιος Λαµπρόπουλος Γενικός Γραµµατέας Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων ιεθνώς οι κυβερνήσεις θεωρούν τα αεροδρόµια τόσο ως δηµόσια όσο και ως εµπορικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία µπορεί ο ιδιωτικός τοµέας να τα διαχειριστεί καλύτερα. Σήµερα τα αεροδρόµια γίνονται όλο και περισσότερο επικερδείς επιχειρήσεις, στόχος των οποίων είναι ο προσδιορισµός και η ικανοποίηση των αναγκών των διαφόρων πελατών, όπως οι αεροπορικές εταιρείες, επιβάτες, το προσωπικό του αεροδροµίου, οι γειτνιάζοντες τοπικές κοινωνίες κλπ. Η επιχειρηµατική προσέγγιση της διαχείρισης των αεροδροµίων παρουσιάζει κάποια σηµαντικά πλεονεκτήµατα: αυξηµένη αποτελεσµατικότητα λειτουργίας, αύξηση λειτουργικών εσόδων, βελτιωµένες ανέσεις του αεροδροµίου (άνεση εγκαταστάσεων), νέες πηγές εσόδων για τον ιδιοκτήτη του αεροδροµίου (κράτος), µειωµένο ρίσκο για ανάπτυξη µη-οικονοµικών έργων. Ενεργοποιώντας την ιδιωτική πρωτοβουλία στη διαχείριση των αεροδροµίων ο στόχος είναι: να µειωθούν ή να εξαλειφθούν οι ανάγκες για επενδύσεις στα αεροδρόµια, τα οποία µπορούν εµπορικά να χρηµατοδοτηθούν και να λειτουργήσουν, να αποκτηθεί τεχνογνωσία από µια σύγχρονη και αποδοτική λειτουργία των αεροδροµίων. Σήµερα, το ηµόσιο διαθέτει για την αναβάθµιση των αερολιµένων: πόρους του ΕΣΠΑ, τα τέλη αναχώρησης επιβατών και δηµόσια κεφάλαια. Λόγω του µεγάλου αριθµού των αεροδροµίων της χώρας, το ηµόσιο δεν έχει τα οικονοµικά µέσα για να εφαρµόσει εγκαίρως όλες τις απαραίτητες υποδοµές, σύµφωνα µε τα ρυθµιστικά σχέδια των αεροδροµίων και τις ανάγκες της κυκλοφορίας. Η ιδιωτικοποίηση των αεροδροµίων µπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξή τους και να δώσει στο κράτος τα οικονοµικά µέσα για ορθολογικότερες επενδύσεις στα υπόλοιπα αεροδρόµια µε κοινωνικό-οικονοµικά κριτήρια. Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας την εµπειρία του αεροδροµίου των Σπάτων, η ελληνική κυβέρνηση ετοιµάζει Έκθεση Εθνικής Στρατηγικής Αεροδροµίων και προσπαθεί να προσελκύσει τον ιδιωτικό τοµέα ως βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη και τη διαχείριση των περιφερειακών αεροδροµίων. Η ιδιωτικοποίηση όλων των περιφερειακών αεροδροµίων (εκτός του Ηρακλείου) έχουν αποφασιστεί από την αρµόδια διυπουργική επιτροπή. Το Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ ) έχει αναλάβει τη διαδικασία αποκρατικοποίησης. 7/12

8 Γεώργιος Καλλιµασσιάς Corporate Planning Director Athens International Airport Ο ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών παραµένει µια ελκυστική επένδυση παρά τους δύσκολους καιρούς που διανύουµε. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος έχει δηµιουργηθεί µια αεροπορική κοινότητα η οποία σύµφωνα µε µελέτη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, παράγει προστιθέµενη αξία ίση µε το 2,14% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (2009) και δηµιουργεί θέσεις εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το αεροδρόµιο και ο κανονισµός που το διέπει (Σύµβαση Ανάπτυξης Αεροδροµίου) προβλέπει αεροπορικές αλλά και µη αεροπορικές δράσεις οι οποίες συµβάλλουν στην ανάπτυξη του. Οι αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η οικονοµική κρίση επηρεάζουν τα οικονοµικά αποτελέσµατα (έσοδα, κέρδη και µερίσµατα) του αεροδροµίου =. Μέχρι το 2011, ο ΑΑ έχει διανείµει µέσω µερισµάτων, φόρων και ποσοστού επί του τέλους ανάπτυξης αεροδροµίου συνολικό ποσό 1,17 δις εκ των οποίων το 75% έχει πάει στο Ελληνικό ηµόσιο. Επίσης, σε εποχές που η αγορά ζήταγε κρατικές εγγυήσεις ο ΑΑ µείωσε κατά 50% τις εγγυήσεις επί του ανεξόφλητου ποσού του δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Βλέποντας την ανταγωνιστικότητα του ΑΑ σε σχέση µε τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά διεθνή αεροδρόµια, ο ΑΑ τοποθετείται στη πρώτη θέση όσον αφορά την λειτουργική κερδοφορία ανά επιβάτη. Παράγοντες όπως η µακροοικονοµική κρίση αλλά και οι εξελίξεις της αεροπορικής εγχώριας και διεθνούς αγοράς επηρεάζουν την απόδοση του αεροδροµίου, κι έτσι ο ΑΑ έχει αναπτύξει συγκεκριµένα στρατηγικά µέτρα για να αντιµετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτών των στρατηγικών που περιλαµβάνουν την προστασία των πηγών εσόδων, τη µείωση λειτουργικού κόστους και τη βέλτιστη αξιοποίηση των επενδύσεων, ο ΑΑ δίνει έµφαση στη διατήρηση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών value for money. Αυτό αποτελεί στρατηγικό στόχο της εταιρείας από την αρχή λειτουργίας της, µε σκοπό τη δηµιουργία αξίας προς όλους τους συµµετόχους. Βασίλειος Ιεραπετρίτης Πολιτικός Μηχ. MSc Airport Planning & Management Γεν. ιευθυντής VIA AIR Consulting 8/12

9 Τα τελευταία 25 χρόνια, τα αεροδρόµια παγκοσµίως αποµακρύνονται από το µοντέλο κρατικής κεντρικής διαχείρισης & ελέγχου και νέες µορφές ιδιοκτησιακών µοντέλων και διοίκησης, εισάγονται, εξελισσόµενα από απλοί πάροχοι υποδοµών σε επιχειρήσεις. Τα έσοδα των αεροδροµίων δηµιουργούνται από τις δράσεις των αεροδροµίων, µέσα από την ίδια την ειδική ιδιοσυγκρασία των αεροδροµίων ως ζωντανοί αναπτυσσόµενοι φορείς. Η στρατηγική θέση ενός αεροδροµίου επηρεάζεται από την οικονοµική ανάπτυξη και το νοµικό πλαίσιο στο οποίο υπακούει. Για τον προσδιορισµό της στρατηγικής θέσης ενός αερολιµένα στην αγορά των αεροµεταφορών, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι ο εφικτός και ρεαλιστικός καθορισµός των σχετικών απαιτήσεων και η δηµιουργία περιβάλλοντος για βιώσιµες ευκαιρίες επένδυσης. Η αξιοποίηση των περιφερειακών Αεροδροµίων αποτελεί µοναδική πρόκληση-ευκαιρία καθώς συντελεί στη µείωση του δηµόσιου ελλείµµατος, στη δηµιουργία επενδυτικών ευκαιριών, στην οικονοµική ανάπτυξη, στην αναβάθµιση ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών Αεροδροµίων καθώς και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την τόνωση των τοπικών κοινωνιών. Η επιτυχής κατάληξη αυτής της προσπάθειας βασίζεται στο σωστό σχεδιασµό, καθώς και στο βαθµό που θα καταφέρει η πολιτεία να ανταποκριθεί επιτυχώς στις προκλήσεις που παρουσιάζονται σχετικά µε αναγκαίες µεταβολές στη δοµή του Κράτους καθώς και στο πλαίσιο λειτουργίας. Τα ανωτέρω είναι ικανά να αναδείξουν τα περιφερειακά Αεροδρόµια όχι µόνο ως ελκυστική πρόταση επένδυσης λόγω θέσης, αλλά να προσδώσουν την απαιτούµενη σιγουριά σε δυνητικούς επενδυτές ότι συµµετέχουν σε µία win-win επιχειρηµατική δραστηριότητα η οποία λαµβάνει χώρα σε κράτος δικαίου και εντός πλαισίου σταθερότητας και υποστήριξης από την πολιτεία, εξασφαλίζοντας ικανοποιητικά οφέλη για τους µετόχους των επενδυτικών σχηµάτων τους αλλά και συγκεκριµένα οφέλη στην πολιτεία και στις τοπικές κοινωνίες. Αθανάσιος Ματζώρος Head of Planning & Evaluation Unit, Int. Magement Authority for Transport, ΥπΥΜε ι. Επενδύσεις συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ πόρων στον τοµέα των αεροµεταφορών έγιναν τόσο κατά το Γ ΚΠΣ όσο και στο ΕΣΠΑ. Οι παρεµβάσεις κατά τις δύο αυτές προγραµµατικές περιόδους αναµένεται να φθάσουν συνολικά τα 450 εκ.. Οι στόχοι του προγράµµατος ανάπτυξης των αεροµεταφορών βρίσκονται σε συνάφεια µε την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών, τους ανανεωµένους 9/12

10 στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας για την βελτίωση της ελκυστικότητας των περιφερειών της Ευρώπης και την αύξηση της απασχόλησης και το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την αύξηση της εξωστρέφειας και την αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Οι στόχοι των παρεµβάσεων είναι η αναβάθµιση των αεροδροµίων για τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης επιβατών και αεροσκαφών και η βελτίωση των υποδοµών ασφαλείας. Οι παρεµβάσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ γίνονται στα αεροδρόµια Θεσσαλονίκης («Μακεδονία») και Χανίων («ασκαλογιάννης»), αλλά και σε µικρότερα αεροδρόµια, π.χ. Σκιάθου, όπως και σε πλειάδα άλλων περιφερειακών αεροδροµίων, όσον αφορά σε συσκευές ελέγχου ασφαλείας. Τα αποτελέσµατα των έργων είναι η αύξηση του τουρισµού, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, αλλά και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών που εξυπηρετούνται από τα αναβαθµιζόµενα αεροδρόµια. Valery Lunkov ιευθυντής Πωλήσεων Πολιτικής Αεροπορίας IRKUT Corporation Η σχέσεις των αγορών και των εταιρειών όπως Airbus και Boeing δηµιουργούν το περιβάλλον για σηµαντικές συνεργασίες. Η IRΚUT µε το MC-21 δίνει µια νέα νότα συνεργασιών. Το MC-21 είναι ένα αεροσκάφος µονού διαδρόµου και τυπολογείται ως οικογενειακό αεροσκάφος για µικρής και µεσαίας κατηγορίας δροµολόγια. Βασικό χαρακτηριστικό είναι η ασφάλεια σε συνάρτηση µε την άνεση και την διασκέδαση εν πτήση των επιβατών. Τα MC-21 είναι αεροσκάφη τα οποία φέρουν τεχνολογία του 2030 σε τιµές Σε αγορά όπου η κίνηση των επιβατών καθορίζει τη διάθεση των εταιρειών το MC-21 παρέχει για τη βέλτιστη χρήση από εταιρεία και επιβάτες. Η διαχείριση του αεροσκάφους κοστίζει χαµηλότερα συγκριτικά µε άλλα αεροσκάφη του ιδίου τύπου λόγω τεχνολογικών διαφοροποιήσεων που επηρεάζει την απόδοση όπως το Maximum Take Off Weight και η διαχείριση των κινητήρων στην καύση των καυσίµων. Η πλήρης αδειοδότηση του MC-21 αναµένεται για το Κωνσταντίνος Μαχαίρας - ιευθύνων Σύµβουλος DIDAVIA Ως οργανισµός τα τελευταία χρόνια έχουµε παρουσιάσει αρκετές πρωτιές τον τοµέα της αεροπορικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης καλύπτοντας τις ανάγκες των µεγάλων κατασκευαστών Airbus, Boeing, 10/12

11 Bombardier κ.α. Οι ανάγκες της αγοράς και η αυξηµένη κίνηση µας δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούµε και εµείς ως φορέας εκπαίδευσης. Η τάση ύφεση προς την ανάπτυξη και το αντίθετο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της αγοράς. Σε αυτή την αγορά τη κινούµαστε και εµείς προωθώντας το µέλλον στην εκπαίδευση και δηµιουργώντας συνέργειες µε νέους πελάτες που µας δίνουν την ευκαιρία να κάνουµε µακροχρόνια σχέδια. Βρισκόµαστε σε µια αγορά η οποία απαιτεί περίπου πιλότους έλλειµµα ανά έτος µε την ασιατική αγορά να αναπτύσσεται ραγδαία. Η έγκυρη εκπαίδευση αποτελεί βασικό στοιχείο ανάπτυξης και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ήδη ένας αγαπητός προορισµός. Η Ελλάδα θα µπορούσε να είναι κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης λαµβάνοντας υπόψη γεωπολιτικούς, εµπορικούς και κλιµατολογικούς αλλά ακόµα και οικονοµικούς παράγοντες. Στέλιος Στυπίδης ιευθυντής Πωλήσεων Cofely GDF SUEZ Τι παρέχει η εταιρεία µας; Ενεργειακή διαχείριση. Η ενεργειακή διαχείριση αποτελεί µια σηµαντική πηγή εσόδων µιας εταιρείας µέσα από την µείωση των διαχειριστικών εξόδων. Η εταιρεία µας προσφέρει σύγχρονες τεχνικές λύσεις για τις δυνατότητες και τις ανάγκες µιας εταιρείας. ραστηριοποιούµαστε σε πάνω από 17 χώρες και καλύπτουµε τις ανάγκες για εξοικονόµηση ενέργειας που αφορά κτήρια του δηµοσίου αλλά και εταιρείες. Επίσης στον τοµέα των logistics παρέχουµε ολοκληρωµένες υπηρεσίες για τους ενδιαφεροµένους και την αγορά προσφέροντας συµβόλαια στα πλαίσια των αναγκών των εταιρειών. Γιώργος Μαµαλάκης IATA Sales Manager Οι αεροµεταφορές συµβάλλουν στον ΑΕΠ και συνδέουν τις πόλεις δίνοντας την ευκαιρία σε επιβάτες να κινηθούν από τη µία πόλη στην άλλη και στα εµπορεύµατα να φτάσουν αγορές που κάποτε ήταν αδύνατο να φτάσουν. Στην Ελλάδα µε εργαζόµενους οι εργαζόµενοι στις αεροµεταφορές δηµιουργούν ένα ιδιαίτερο τοµέα µε τα δικά του χαρακτηριστικά. Στα δηµόσια έσοδα οι αεροµεταφορές συµµετέχουν περίπου µε 1,2 δις ευρώ. 11/12

12 12/12

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αεροµεταφορές του σήµερα και του αύριο

Αεροµεταφορές του σήµερα και του αύριο Αεροµεταφορές του σήµερα και του αύριο ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών 20-21 21 Απριλίου 2010 Αεροµεταφορές και Αερολιµένες στην Ελλάδα: Επενδυτική Πολιτική και Μακροοικονοµικές Επιδράσεις ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

8 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013 8 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Χρυσός χορηγός η Lufthansa Consulting ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΜΕ ΠΙΟ ΓΟΡΓΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε διαφορετικές γλώσσες. Η γλώσσα των επιχειρηματιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Α ΕNHMEΡΩΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ..Ι.Τ.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ

Η Μ Ε Ρ Ι Α ΕNHMEΡΩΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ..Ι.Τ.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Η Μ Ε Ρ Ι Α ΕNHMEΡΩΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ..Ι.Τ.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Γενικός Γραµµατέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» 1 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» Τίτλος: «Η ΔΕΗ κινητήρια δύναμη της Ηλεκτροκίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Αγαπητέ Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος κύριε Περγαντά,

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Αγαπητέ Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος κύριε Περγαντά, ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε του Επιµελητηρίου, Αξιότιµοι κύριοι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές, Αγαπητέ Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων.

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART 2016-2020 RESTART.. Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. Για ένα πλαίσιο εφαρµογής µε πιο απλούς κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

EXPOSEC DEFENSEWORLD - CONFERENCE 2015 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

EXPOSEC DEFENSEWORLD - CONFERENCE 2015 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ EXPOSEC DEFENSEWORLD - CONFERENCE 2015 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΑΒ Α.Ε. 16 Μαΐου 1975 Δημοσίευση Νόμου 43/75 που αφορά στη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης ως Τουριστικό Προορισμό.

Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης ως Τουριστικό Προορισμό. Προοπτικές Ενδυνάμωσης της Κρήτης ως Τουριστικό Προορισμό. Μιχάλης Βαμιεδάκης Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης Iούλιος 2016 Η Κρήτη αποτελεί την τουριστική ατμομηχανή της Ελλάδας 48

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης

Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Ιωάννης Εμίρης, Διευθύνων Σύμβουλος ΤΑΙΠΕΔ 4 Οκτωβρίου 2012 Παρεπόμενα Οφέλη Βασικοί Στόχοι Στόχοι Αξιοποίησης Μεγιστοποίηση της Αξίας Συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου 1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΑΡΑΣ Οικονοµολόγος ΕΤΑΠ Συντονιστής Επιστηµονικής Οµάδας Τουρισµού Ενδεικτικά κρίσιµα ζητήµατα

Διαβάστε περισσότερα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα OΜΙΛΙΑ του Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής των ιεθνών ράσεων του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών κ. Θανάση Λαβίδα στο Συνέδριο του Υπουργείου Εξωτερικών «Ο Ρόλος των Υπουργείων Εξωτερικών στην Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 59 Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΠΑΗΚ ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ, ΑΗΚ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση μιας συνεχούς προσπάθειας που ξεκινήσαμε από το 2004 για την προετοιμασία της Περιφέρειάς μας ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής»

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» ελτίο Τύπου Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιυπουργική Επιτροπή, το σχεδιασµό για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς εξής: Οι βασικοί άξονες του προγραµµατισµού που κάνουµε είναι ο

ιυπουργική Επιτροπή, το σχεδιασµό για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς εξής: Οι βασικοί άξονες του προγραµµατισµού που κάνουµε είναι ο Μ. Τετάρτη, 19 Απριλίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης προήδρευσε σήµερα της ιυπουργικής Επιτροπής Συντονισµού και Χάραξης Πολιτικής Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80%

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80% Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-20 είναι το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΣTΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΜΕ ΘΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή

Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή Στην Εσπερίδα Logistics «Logistics partnership and national strategy: A 360 approach - Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των logistics στη σύναψη στρατηγικών συµµαχιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ: 918 ΚΑΡΑΦΥΛΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜ: 879 ΚΟΥΡΛΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜ: 882

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ: 918 ΚΑΡΑΦΥΛΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜ: 879 ΚΟΥΡΛΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜ: 882 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ: 918 ΚΑΡΑΦΥΛΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜ: 879 ΚΟΥΡΛΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜ: 882 ΑΓΡΙΝΙΟ 2010-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ίδρυση αεροπορικής εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ενηµερωτικό Σηµείωµα Αθήνα, 28/9/2010 Το ΥΠΑΑΝ και το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία και µε άλλα Υπουργεία, όπως το ΥΠΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για την οικονοµική απόδοση των αερολιµένων

Κριτήρια για την οικονοµική απόδοση των αερολιµένων Κριτήρια για την οικονοµική απόδοση των αερολιµένων 21 Απριλίου 2010 ρ ηµήτριος ηµητρίου Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος, (Eng, MSc, DEng) και Κωνσταντίνος Σταθόπουλος Στατιστικός Αναλυτής (MSc) Cranfield

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα, 4 Σεπτεµβρίου 2006 Κυρίες και κύριοι,

ευτέρα, 4 Σεπτεµβρίου 2006 Κυρίες και κύριοι, ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΕ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΟΡΕΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ευτέρα, 4 Σεπτεµβρίου 2006 Σας ευχαριστώ που

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας Γράφει η Ευσταθία Χρυσοβέργη, Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 Το epixeiro.gr εξασφάλισε μια επίσκεψη στα γραφεία ενός από τους καίριους

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Νικόλαου Καραμούζη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Eurobank EFG. στην εκδήλωση πελατών Corporate Banking.

Ομιλία κ. Νικόλαου Καραμούζη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Eurobank EFG. στην εκδήλωση πελατών Corporate Banking. Ομιλία κ. Νικόλαου Καραμούζη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Eurobank EFG στην εκδήλωση πελατών Corporate Banking με θέμα «Οι Νέες Πρωτοβουλίες της Eurobank EFG» Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009 Grande

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη, Ειδικός Επιστήμονας, Προϊστάμενος Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού Υπουργείου Εσωτερικών, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρείας µας, θέτουµε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 27/11/2014 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. για δυναμική διεκδίκηση των πόρων που δικαιούται η Αυτοδιοίκηση από την Πολιτεία. Με τη δημιουργία κοινού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΑΡΓΚΟ: ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ

ΕΜΠΑΡΓΚΟ: ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ ΕΜΠΑΡΓΚΟ: 19.00 Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2007 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας, η οποία συµβάλει στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση των υπηρεσιών πυροπροστασίας και διάσωσης σε ελληνικούς αερολιµένες

Αποτίµηση των υπηρεσιών πυροπροστασίας και διάσωσης σε ελληνικούς αερολιµένες Πανεπιστήµιο Πατρών Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ιεθνές Συνέδριο Αεροµεταφορές και Αεροδρόµια Πάτρα, 3-4 εκεµβρίου 2001 Αποτίµηση των υπηρεσιών πυροπροστασίας και διάσωσης σε ελληνικούς αερολιµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

2ο ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα

2ο ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών 2ο ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 26-27 Φεβρουαρίου 2004 Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερό πενταετές περιβάλλον με εγγυημένη προμήθεια

Σταθερό πενταετές περιβάλλον με εγγυημένη προμήθεια Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η υλοποίηση της μεγάλης επένδυσης του ΟΠΑΠ στο δίκτυο των πρακτορείων του που αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την εταιρεία και τους πράκτορες της, ενισχύοντας τις βάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση «Από το Ρίο στο Γιοχάνεσµπουργκ και πέρα από το Κιότο. Ποιο µέλλον για τον Πλανήτη;» ρ Μιχαήλ Μοδινός

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs»

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» 20 06 2014 «Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας έχει σταθεροποιηθεί. Η εμπιστοσύνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Συζητάμε σήμερα για την πράσινη επιχειρηματικότητα, ένα θέμα πού θα έπρεπε να μας έχει απασχολήσει πριν από αρκετά χρόνια.

Συζητάμε σήμερα για την πράσινη επιχειρηματικότητα, ένα θέμα πού θα έπρεπε να μας έχει απασχολήσει πριν από αρκετά χρόνια. Ομιλία του Προέδρου του ΣΘΕΒ κ. Νίκου Ρώμνιου με θέμα Πράσινη Επιχειρηματικότητα στην Εκδήλωση της ΕΕΔΕ (Τμήμα Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος) με θέμα «Πράσινη Επιχειρηματικότητα Περιβαλλοντικά Πρότυπα»

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σπουδαστές, με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Χρονόπουλος

Αθανάσιος Χρονόπουλος Αθανάσιος Χρονόπουλος Εκτελεστικός Σύμβουλος ΔΣ και Γενικός Διευθυντής Επικεφαλής Επιχειρησιακών Λειτουργιών της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας(ΕΑΒ Α.Ε) 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΔΥΟ(2) ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ένας οργανισµός χωρίς στρατηγικό σχέδιο Είναι σαν µια γάτα που κυνηγάει την ουρά της... Είναι σαν τον άστεγο που δεν έχει πού να πάει... Τα κέρδη από ενσυνείδητη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΤΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EFSI (ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ) Σύντομο Ενημερωτικό

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΤΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EFSI (ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ) Σύντομο Ενημερωτικό ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΤΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EFSI (ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ) Σύντομο Ενημερωτικό Τι είναι το EFSI Το EFSI είναι ένα αναπτυξιακό πακέτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ύψους 35 δισ. Ευρώ, που παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Θέσεις για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 Θέσεις για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 Είναι πλέον ευρύτατα αποδεκτό ότι η βιωσιμότητα των δημοσιονομικών μεγεθών αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την οικονομική και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014. Μία νέα στρατηγική συμμαχία δημιουργείται στην ελληνική φαρμακευτική αγορά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων»

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» Χρήστος Γιακουβής Αντιπρόεδρος ΣΘΕΒ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα