ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παναγιώτης Νόιφελτ, Ειδικός Αεροπορικός Σύµβουλος ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παναγιώτης Νόιφελτ, Ειδικός Αεροπορικός Σύµβουλος ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ"

Transcript

1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παναγιώτης Νόιφελτ, Ειδικός Αεροπορικός Σύµβουλος ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Χρειάζεται επιτάχυνση των διαδικασιών αξιοποίησης των περιφερειακών αεροδροµίων στο πλαίσιο µιας γενικότερης εθνικής στρατηγικής στις µεταφορές για την ανάπτυξη της οικονοµίας µας Η πολιτεία έχει συνειδητοποιήσει την δυναµική του αεροπορικού κλάδου και ετοιµάζει Έκθεση Εθνικής Στρατηγικής Αεροδροµίων Η ασφάλεια των αεροµεταφορών είναι θωρακισµένη πολύπλευρα Η περαιτέρω ανάπτυξη των αεροµεταφορών είναι συνυφασµένη µε την ασφάλεια των πτήσεων και των αεροδροµίων Η χώρα µας διαθέτει τόσο τον ανθρώπινο παράγοντα όσο και τα τεχνολογικά εργαλεία για την διασφάλιση της ασφάλειας Οι ελληνικές εταιρείες στον αεροπορικό κλάδο και σε µια σειρά από υποκλάδους έχουν αναπτύξει µια τεχνογνωσία η οποία µπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί εγχώρια στο πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων αλλά και να αποτελέσει και εξαγώγιµο προϊόν Σε υπολογίζονται οι εργαζόµενοι στις αεροµεταφορές Στα δηµόσια έσοδα οι αεροµεταφορές συµµετέχουν περίπου µε 1,2 δις ευρώ. 1/12

2 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ Φωκίων Ζαΐµης - Πρόεδρος iforce Επικοινωνίες ΑΕ Η χώρα µας βρίσκεται σήµερα στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων µε αφορµή την δυσµενή οικονοµική κρίση που υφιστάµεθα. Αυτή την αρνητική εικόνα προσπαθούµε όλοι µας να αλλάξουµε, ο καθένας από την θέση του και µε τις δυνάµεις του. Στην κατεύθυνση αυτή βασικός αναπτυξιακός παράγοντας είναι ο αεροπορικός κλάδος της χώρας µας σε όλες τις εκφάνσεις του. Η αξιοποίηση των περιφερειακών µας αεροδροµίων, η προσαρµογή της νοµοθεσίας µας µε βάση τα διεθνή στάνταρτ και την οικονοµία της αγοράς, η ενίσχυση από το ΕΣΠΑ των αεροπορικών υποδοµών αλλά κυρίως η προσέλκυση νέων ιδιωτικών ελληνικών και ξένων κεφαλαίων στον κλάδο αποτελούν και προτεραιότητες αυτού του συνεδρίου. Όλα αυτά βέβαια έχουν ως βασική προϋπόθεση τις ασφαλείς µεταφορές που είναι και θέµα του φετινού συνεδρίου. Abdul Aziz Αλ Νοαιµι - ιοικητής CAA Κατάρ Οι συνεργασίες είναι το βασικό χαρακτηριστικό της µικρής πλην όµως ισχυρής χώρας όπου µε εκατό προορισµούς παγκοσµίως πράγµα την καθιστά να είναι βασικός παίκτης και συνεργάτης στην ευρύτερη περιοχή. Με αναµενόµενα τα 15 εκατοµµύρια επιβάτες µόνο από το νέο διεθνές αεροδρόµιο της Ντόχα είµαστε έτοιµοι για συνεργασίες µε χώρες που αποζητούν σταθερούς συνεργάτες και κίνηση. Γιάννης Συριόπουλος - Πρόεδρος ΠΕΙΠΣΑ Υ Ο Πρόεδρος της ΠΕΙΠΣΑ Υ Γιάννης Συριόπουλος ανέφερε ότι είναι σηµαντικό πως το συνέδριο έχει διεθνή χαρακτήρα. Επίσης είναι σηµαντικό ότι η πολιτεία επιτέλους άρχισε έµπρακτα να στηρίζει τον κλάδο προωθώντας συγκεκριµένες νοµοθεσίες που σχετίζονται µε την ευρυθµία των αεροµεταφορών στην Ελλάδα. Έµπρακτη απόδειξη αυτού είναι ότι υιοθέτησε και εφάρµοσε µε νόµο εισήγηση του 2/12

3 πέµπτου συνεδρίου που είχε ως σκοπό την κοινή τεχνική και διοικητική υποστήριξη των ιπταµένων µέσων των σωµάτων ασφαλείας. Μάκης Βορίδης Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Στο υπουργείο σχεδιάζουµε την αναβάθµιση του συστήµατος ελέγχου. Οι συστηµικές αναβαθµίσεις δηµιουργούν το ειδικό περιβάλλον για τη χάραξη στρατηγικής για την ιδιωτικοποίηση των αεροδροµίων, τις επενδύσεις και την αναβάθµιση των συστηµάτων. Τα αεροδρόµια δεν είναι ένα απλό στοιχείο των παγίων της χώρας. Είναι ένας σύνθετος µηχανισµός και χρειάζεται ειδική µέριµνα για τη διαχείριση αυτών. Τα δηµοσιονοµικά θέµατα επηρεάζουν την διαχείριση των αεροµεταφορών και των αεροδροµίων. Οι αεροµεταφορές είναι εξαιρετικά προσοδοφόρες και πρέπει να αντιµετωπιστούν ως τέτοιες. Στέλιος Κονσολάκης - Υποδιοικητής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Οι Αεροµεταφορές αποτελούν σήµερα έναν από τους κύριους βραχίονες υποστήριξης µεγάλου εύρους των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και συµβάλλουν σηµαντικά στην οικονοµική ανάπτυξη σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα όµως λόγω της κοινωνικής και οικονοµικής σπουδαιότητας τους είναι ένας ιδιαίτερος και ελκυστικός χώρος για έκνοµες ενέργειες (πχ τροµοκρατικές ενέργειες). Αυτό καθιστά τα ζητήµατα ασφάλειας(security), τόσο σε επίπεδο διασφάλισης παροχής υπηρεσιών όσο και προµήθειας εξοπλισµού, πρώτης προτεραιότητας στην ατζέντα διαχείρισης των αεροδροµίων. Το σηµερινό νοµοθετικό πλαίσιο, εναρµονισµένο µε τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, και η ακολουθούµενη πρακτική εκτιµάται ότι δηµιουργούν ένα δίχτυ προστασίας των αεροµεταφορών. Η στενή παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στο διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον στον τοµέα της τροµοκρατίας και η λήψη των εκάστοτε ενδεδειγµένων µέτρων παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη προώθηση του επιπέδου ασφάλειας. Η ΥΠΑ µέσω της αρµόδιας ιεύθυνσης 15, παραµένει προσηλωµένη στο τοµέα αυτό προκειµένου να θωρακίσει την ασφάλεια των αεροµεταφορών. 3/12

4 Γιώργος Μπασούλης - Πρόεδρος Επιτροπής Ατυχηµάτων και ιεύρυνσης Ασφαλείας Το εναέριο περιβάλλον στο οποίο επιχειρούµε είναι ασφαλές και αυτό αποτελεί µια κοινή διεθνή διαπίστωση. Το κόστος είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ασφάλεια των αεροµεταφορών. Επηρεάζει βεβαιότατα και τις επενδύσεις για το λόγο αυτό θα πρέπει να βρίσκεται σε ισορροπία µε την ασφάλεια. Οι Συστάσεις Ασφαλείας που υιοθετούνται αφορούν στα κενά που διαπιστώνονται στο κανονιστικό πλαίσιο και στην µη συµµόρφωση παραγόντων της πολιτικής αεροπορίας µε αυτό είναι δε απόρροια των πορισµάτων που προκύπτουν από την διερεύνηση ατυχηµάτων. Οι συσχετισµοί αιτιών ατυχηµάτων µε το αεροπορικό περιβάλλον είναι το κλειδί των ζητηµάτων που αντιµετωπίζει η υπηρεσία µας και αυτό γιατί οι αιτίες συνδέονται µε, το νοµικό πλαίσιο, τις προδιαγραφές και τον ανθρώπινο παράγοντα. Το ζητούµενο είναι ένα ασφαλές και οµαλά αναπτυσσόµενο περιβάλλον. Καθ. Νικήτας Νικητάκος - Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου και Συνεργάτης Ερευνητής Κέντρου µελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) Στην αεροπορία αποζητούµε να συνδυάσουµε την επιχειρηµατικότητα µε την ασφάλεια που αφορά στον επιβάτη και στα εµπορεύµατα. Η αποδοτικότητα δηλαδή η ανάπτυξη στην αγορά, συχνά συγκρούεται µε τα ζητήµατα κόστους. Σε αυτό η τεχνολογία παίζει σηµαντικό ρόλο. Ως εκ τούτου σύγχρονα συστήµατα προφορικής και νέων τεχνολογιών βοηθούν στον τοµέα αυτό. Το πιλοτικό σύστηµα διαχείρισης κινδύνων SERSCIS (Semantically Enhanced Resilient and Secure Critical Infrastructure Services) που βασίζεται σε αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) λειτουργεί και ελέγχει το περιβάλλον ασφάλειας των αεροδροµίων και των αεροπορικών εταιρειών. Ο έλεγχος και η διαχείριση των κινδύνων γίνεται σε πραγµατικό χρόνο και η προσαρµοστικότητα είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο διαχείρισης κινδύνων, ώστε οι λήψεις αποφάσεων να γίνονται ανθρωποκεντρικά και έγκαιρα, µε τελικό στόχο την αποτελεσµατική αντιµετώπιση συµβάντων παραβίασης ασφάλειας αεροδροµίων. 4/12

5 Παναγιώτης Γεωργιάδης Σµήναρχος (Ι) Εν Αποστρατεία. Καβάλα Air Show O&FD Director Oι νέες διεθνείς συνθήκες διαφοροποίησαν δραµατικά τις απαιτήσεις ασφάλειας σε παγκόσµια και εθνική κλίµακα και οδήγησαν το στη δηµιουργία εκ του µηδενός και µε απόλυτα ίδια µέσα, µιας νέας για τα διεθνή δεδοµένα τεχνογνωσίας, µε τον όρο θέµατος. ΝΕΟ ΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Συγκεκριµένα ο όρος «Πολυπλεγµατικές Αεροπορικές Επιχειρήσεις» χαρακτηρίζει την ευρύτητα των επιλογών σύνθεσης του διατιθέµενου Εθνικού ή Υπερεθνικού Συµµαχικού εξειδικευµένου δυναµικού (Ε υνάµεις Εσωτερικής Ασφάλειας Πολιτικής προστασίας Ειδικών Οργανισµών), µε σκοπό την επιτήρηση, προστασία, υποστήριξη και εκµετάλλευση (ακόµη και εµπορική) ενός συγκεκριµένου αεροδιαστήµατος. Τέτοιου, που επικαλύπτει σε καιρό ειρήνης αλλά µε βεβαρηµένο περιβάλλον απειλών, πολιτικές, πολιτιστικές και αθλητικές διοργανώσεις υψηλού διεθνούς κύρους, ενδιαφέροντος και αξίας. Ικανές επιχειρήσεις οι οποίες επιβάλουν τη διοίκηση και έλεγχο του εναέριου χώρου γεγονότων υψηλής αξίας όπως επίσης και να υποστηρίξουν ουσιαστικά εφόσον απαιτηθεί, στην διαχείριση κρίσεων και τον περιορισµό απωλειών σε όλα τα επίπεδα. Οι Στρατηγικοί στόχοι του κάθε Υπουργείου πρέπει για λόγους αποτελεσµατικού συντονισµού να εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο Εθνικής Ασφάλειας (Ολικής) µια και απαιτούν κατά περίπτωση ανάλογο δυναµικό και από άλλα Υπουργεία - Φορείς. Αυτές τις απαιτήσεις τις αντιµετωπίζει καθηµερινά κάθε σύγχρονη Κρατική Συµµαχική Οντότητα. Πολλές φορές και παγκόσµιοι Οργανισµοί. ηµήτρης Ν. εµάγκος, Μηχανικός Αεροπορικών Έργων ΣΜΑ, Msc Airport Planning and Management. Η από κοινού εξυπηρέτηση πολιτικών και στρατιωτικών δραστηριοτήτων στα αεροδρόµια είναι φαινόµενο που απαντάται στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον. Το βασικό κίνητρο είναι η εξυπηρέτηση µεγαλύτερου αεροπορικού έργου µε τη χρήση υφισταµένων υποδοµών και µε την πραγµατοποίηση των ελάχιστων δυνατών πρόσθετων επενδύσεων. Η διαχείριση ωστόσο της µεικτής αυτής δραστηριότητας αποτελεί ουσιαστική πρόκληση για τις αρχές διοίκησης των αεροδροµίων, ενώ καταβάλλεται συνεχής 5/12

6 προσπάθεια για ενοποίηση των σχετικών κανονισµών των αντίστοιχων φορέων, πολιτικού και στρατιωτικού. Τα αεροδρόµια (Α/ ) της Ελλάδας, που εξυπηρετούν και τις δύο δραστηριότητες, είναι τα Α/ Χρυσούπολης, ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ στη Θεσσαλονίκη, Νέας Αγχιάλου, Αράξου, Καλαµάτας, Χανίων, Ηρακλείου, Σαντορίνης, Σκύρου, Λήµνου και Ακτίου. Επίσης υφίσταται η δυνατότητα εξυπηρέτησης πολιτικής δραστηριότητας και σε άλλα Α/ της Πολεµικής Αεροπορίας (Π.Α.), τα Α/ Λάρισας, Τρίπολης, Καστελλίου Νοµού Ηρακλείου και Ανδραβίδας. Στα πλαίσια αυτά η δηµιουργί α ενός φορέα διαχείρισης των απαιτήσεων εύρυθµης λειτουργίας των εγκαταστάσεων, εξοπλισµών και γενικά υπηρεσιών των αεροδροµίων κοινής χρήσης είναι αναγκαία προκειµένου να οικοδοµηθεί η ανάλογη εµπειρία, νοοτροπία και να υπάρχει η συνέχεια στην εκδήλωση ενεργειών, παράγοντες πολύ σηµαντικοί µε το µέγεθος του αντικειµένου που θα καλεσθεί ο φορέας αυτός να διαχειρισθεί. Οι εποχές έχουν αλλάξει τα αεροδρόµια πλέον απαιτούν αδειοδότηση για να µπορούν να λειτουργούν, πόσο µάλλον σήµερα στα πλαίσια της ευρείας συζήτησης περί ιδιωτικοποίησης των περιφερειακών αεροδροµίων, το µεγαλύτερο ποσοστό των οποίων αφορά στα αεροδρόµια κοινής χρήσης. Η ενοποίηση των κανονισµών Πολιτικού και Στρατιωτικού πλαισίου αποτελεί σηµαντικό βήµα για την ανάπτυξη του συστήµατος των αεροµεταφορών. Άδωνις Γεωργιάδης τ. Υφυπουργός Θα ήθελα να σας µεταφέρω την εµπειρία µου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και πιο ειδικά για το θέµα των υδροπλάνων. Είναι θλιβερό σε µια χώρα όπου έχει όλες τις προϋποθέσεις αλλά και την γεωµορφολογία να µην µπορούν να σταθούν υπηρεσίες που σχετίζονται µε το υδροπλάνο. Η αναβάθµιση του πλαισίου των αεροµεταφορών είναι η αρχή για την στήριξη της αγοράς καθώς αποτελεί την κινητήριο δύναµη που ενθαρρύνει τους επενδυτές για να επενδύσουν στην Ελλάδα. Η πολιτική και η τραπεζική σταθερότητα θα εγγυηθεί την ανάπτυξη και να συνδυάσει τους επενδυτές µε το περιβάλλον των αεροµεταφορών. 6/12

7 Σέργιος Λαµπρόπουλος Γενικός Γραµµατέας Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων ιεθνώς οι κυβερνήσεις θεωρούν τα αεροδρόµια τόσο ως δηµόσια όσο και ως εµπορικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία µπορεί ο ιδιωτικός τοµέας να τα διαχειριστεί καλύτερα. Σήµερα τα αεροδρόµια γίνονται όλο και περισσότερο επικερδείς επιχειρήσεις, στόχος των οποίων είναι ο προσδιορισµός και η ικανοποίηση των αναγκών των διαφόρων πελατών, όπως οι αεροπορικές εταιρείες, επιβάτες, το προσωπικό του αεροδροµίου, οι γειτνιάζοντες τοπικές κοινωνίες κλπ. Η επιχειρηµατική προσέγγιση της διαχείρισης των αεροδροµίων παρουσιάζει κάποια σηµαντικά πλεονεκτήµατα: αυξηµένη αποτελεσµατικότητα λειτουργίας, αύξηση λειτουργικών εσόδων, βελτιωµένες ανέσεις του αεροδροµίου (άνεση εγκαταστάσεων), νέες πηγές εσόδων για τον ιδιοκτήτη του αεροδροµίου (κράτος), µειωµένο ρίσκο για ανάπτυξη µη-οικονοµικών έργων. Ενεργοποιώντας την ιδιωτική πρωτοβουλία στη διαχείριση των αεροδροµίων ο στόχος είναι: να µειωθούν ή να εξαλειφθούν οι ανάγκες για επενδύσεις στα αεροδρόµια, τα οποία µπορούν εµπορικά να χρηµατοδοτηθούν και να λειτουργήσουν, να αποκτηθεί τεχνογνωσία από µια σύγχρονη και αποδοτική λειτουργία των αεροδροµίων. Σήµερα, το ηµόσιο διαθέτει για την αναβάθµιση των αερολιµένων: πόρους του ΕΣΠΑ, τα τέλη αναχώρησης επιβατών και δηµόσια κεφάλαια. Λόγω του µεγάλου αριθµού των αεροδροµίων της χώρας, το ηµόσιο δεν έχει τα οικονοµικά µέσα για να εφαρµόσει εγκαίρως όλες τις απαραίτητες υποδοµές, σύµφωνα µε τα ρυθµιστικά σχέδια των αεροδροµίων και τις ανάγκες της κυκλοφορίας. Η ιδιωτικοποίηση των αεροδροµίων µπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξή τους και να δώσει στο κράτος τα οικονοµικά µέσα για ορθολογικότερες επενδύσεις στα υπόλοιπα αεροδρόµια µε κοινωνικό-οικονοµικά κριτήρια. Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας την εµπειρία του αεροδροµίου των Σπάτων, η ελληνική κυβέρνηση ετοιµάζει Έκθεση Εθνικής Στρατηγικής Αεροδροµίων και προσπαθεί να προσελκύσει τον ιδιωτικό τοµέα ως βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη και τη διαχείριση των περιφερειακών αεροδροµίων. Η ιδιωτικοποίηση όλων των περιφερειακών αεροδροµίων (εκτός του Ηρακλείου) έχουν αποφασιστεί από την αρµόδια διυπουργική επιτροπή. Το Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ ) έχει αναλάβει τη διαδικασία αποκρατικοποίησης. 7/12

8 Γεώργιος Καλλιµασσιάς Corporate Planning Director Athens International Airport Ο ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών παραµένει µια ελκυστική επένδυση παρά τους δύσκολους καιρούς που διανύουµε. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος έχει δηµιουργηθεί µια αεροπορική κοινότητα η οποία σύµφωνα µε µελέτη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, παράγει προστιθέµενη αξία ίση µε το 2,14% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (2009) και δηµιουργεί θέσεις εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το αεροδρόµιο και ο κανονισµός που το διέπει (Σύµβαση Ανάπτυξης Αεροδροµίου) προβλέπει αεροπορικές αλλά και µη αεροπορικές δράσεις οι οποίες συµβάλλουν στην ανάπτυξη του. Οι αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η οικονοµική κρίση επηρεάζουν τα οικονοµικά αποτελέσµατα (έσοδα, κέρδη και µερίσµατα) του αεροδροµίου =. Μέχρι το 2011, ο ΑΑ έχει διανείµει µέσω µερισµάτων, φόρων και ποσοστού επί του τέλους ανάπτυξης αεροδροµίου συνολικό ποσό 1,17 δις εκ των οποίων το 75% έχει πάει στο Ελληνικό ηµόσιο. Επίσης, σε εποχές που η αγορά ζήταγε κρατικές εγγυήσεις ο ΑΑ µείωσε κατά 50% τις εγγυήσεις επί του ανεξόφλητου ποσού του δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Βλέποντας την ανταγωνιστικότητα του ΑΑ σε σχέση µε τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά διεθνή αεροδρόµια, ο ΑΑ τοποθετείται στη πρώτη θέση όσον αφορά την λειτουργική κερδοφορία ανά επιβάτη. Παράγοντες όπως η µακροοικονοµική κρίση αλλά και οι εξελίξεις της αεροπορικής εγχώριας και διεθνούς αγοράς επηρεάζουν την απόδοση του αεροδροµίου, κι έτσι ο ΑΑ έχει αναπτύξει συγκεκριµένα στρατηγικά µέτρα για να αντιµετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτών των στρατηγικών που περιλαµβάνουν την προστασία των πηγών εσόδων, τη µείωση λειτουργικού κόστους και τη βέλτιστη αξιοποίηση των επενδύσεων, ο ΑΑ δίνει έµφαση στη διατήρηση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών value for money. Αυτό αποτελεί στρατηγικό στόχο της εταιρείας από την αρχή λειτουργίας της, µε σκοπό τη δηµιουργία αξίας προς όλους τους συµµετόχους. Βασίλειος Ιεραπετρίτης Πολιτικός Μηχ. MSc Airport Planning & Management Γεν. ιευθυντής VIA AIR Consulting 8/12

9 Τα τελευταία 25 χρόνια, τα αεροδρόµια παγκοσµίως αποµακρύνονται από το µοντέλο κρατικής κεντρικής διαχείρισης & ελέγχου και νέες µορφές ιδιοκτησιακών µοντέλων και διοίκησης, εισάγονται, εξελισσόµενα από απλοί πάροχοι υποδοµών σε επιχειρήσεις. Τα έσοδα των αεροδροµίων δηµιουργούνται από τις δράσεις των αεροδροµίων, µέσα από την ίδια την ειδική ιδιοσυγκρασία των αεροδροµίων ως ζωντανοί αναπτυσσόµενοι φορείς. Η στρατηγική θέση ενός αεροδροµίου επηρεάζεται από την οικονοµική ανάπτυξη και το νοµικό πλαίσιο στο οποίο υπακούει. Για τον προσδιορισµό της στρατηγικής θέσης ενός αερολιµένα στην αγορά των αεροµεταφορών, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι ο εφικτός και ρεαλιστικός καθορισµός των σχετικών απαιτήσεων και η δηµιουργία περιβάλλοντος για βιώσιµες ευκαιρίες επένδυσης. Η αξιοποίηση των περιφερειακών Αεροδροµίων αποτελεί µοναδική πρόκληση-ευκαιρία καθώς συντελεί στη µείωση του δηµόσιου ελλείµµατος, στη δηµιουργία επενδυτικών ευκαιριών, στην οικονοµική ανάπτυξη, στην αναβάθµιση ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών Αεροδροµίων καθώς και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την τόνωση των τοπικών κοινωνιών. Η επιτυχής κατάληξη αυτής της προσπάθειας βασίζεται στο σωστό σχεδιασµό, καθώς και στο βαθµό που θα καταφέρει η πολιτεία να ανταποκριθεί επιτυχώς στις προκλήσεις που παρουσιάζονται σχετικά µε αναγκαίες µεταβολές στη δοµή του Κράτους καθώς και στο πλαίσιο λειτουργίας. Τα ανωτέρω είναι ικανά να αναδείξουν τα περιφερειακά Αεροδρόµια όχι µόνο ως ελκυστική πρόταση επένδυσης λόγω θέσης, αλλά να προσδώσουν την απαιτούµενη σιγουριά σε δυνητικούς επενδυτές ότι συµµετέχουν σε µία win-win επιχειρηµατική δραστηριότητα η οποία λαµβάνει χώρα σε κράτος δικαίου και εντός πλαισίου σταθερότητας και υποστήριξης από την πολιτεία, εξασφαλίζοντας ικανοποιητικά οφέλη για τους µετόχους των επενδυτικών σχηµάτων τους αλλά και συγκεκριµένα οφέλη στην πολιτεία και στις τοπικές κοινωνίες. Αθανάσιος Ματζώρος Head of Planning & Evaluation Unit, Int. Magement Authority for Transport, ΥπΥΜε ι. Επενδύσεις συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ πόρων στον τοµέα των αεροµεταφορών έγιναν τόσο κατά το Γ ΚΠΣ όσο και στο ΕΣΠΑ. Οι παρεµβάσεις κατά τις δύο αυτές προγραµµατικές περιόδους αναµένεται να φθάσουν συνολικά τα 450 εκ.. Οι στόχοι του προγράµµατος ανάπτυξης των αεροµεταφορών βρίσκονται σε συνάφεια µε την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών, τους ανανεωµένους 9/12

10 στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας για την βελτίωση της ελκυστικότητας των περιφερειών της Ευρώπης και την αύξηση της απασχόλησης και το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την αύξηση της εξωστρέφειας και την αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Οι στόχοι των παρεµβάσεων είναι η αναβάθµιση των αεροδροµίων για τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης επιβατών και αεροσκαφών και η βελτίωση των υποδοµών ασφαλείας. Οι παρεµβάσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ γίνονται στα αεροδρόµια Θεσσαλονίκης («Μακεδονία») και Χανίων («ασκαλογιάννης»), αλλά και σε µικρότερα αεροδρόµια, π.χ. Σκιάθου, όπως και σε πλειάδα άλλων περιφερειακών αεροδροµίων, όσον αφορά σε συσκευές ελέγχου ασφαλείας. Τα αποτελέσµατα των έργων είναι η αύξηση του τουρισµού, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, αλλά και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών που εξυπηρετούνται από τα αναβαθµιζόµενα αεροδρόµια. Valery Lunkov ιευθυντής Πωλήσεων Πολιτικής Αεροπορίας IRKUT Corporation Η σχέσεις των αγορών και των εταιρειών όπως Airbus και Boeing δηµιουργούν το περιβάλλον για σηµαντικές συνεργασίες. Η IRΚUT µε το MC-21 δίνει µια νέα νότα συνεργασιών. Το MC-21 είναι ένα αεροσκάφος µονού διαδρόµου και τυπολογείται ως οικογενειακό αεροσκάφος για µικρής και µεσαίας κατηγορίας δροµολόγια. Βασικό χαρακτηριστικό είναι η ασφάλεια σε συνάρτηση µε την άνεση και την διασκέδαση εν πτήση των επιβατών. Τα MC-21 είναι αεροσκάφη τα οποία φέρουν τεχνολογία του 2030 σε τιµές Σε αγορά όπου η κίνηση των επιβατών καθορίζει τη διάθεση των εταιρειών το MC-21 παρέχει για τη βέλτιστη χρήση από εταιρεία και επιβάτες. Η διαχείριση του αεροσκάφους κοστίζει χαµηλότερα συγκριτικά µε άλλα αεροσκάφη του ιδίου τύπου λόγω τεχνολογικών διαφοροποιήσεων που επηρεάζει την απόδοση όπως το Maximum Take Off Weight και η διαχείριση των κινητήρων στην καύση των καυσίµων. Η πλήρης αδειοδότηση του MC-21 αναµένεται για το Κωνσταντίνος Μαχαίρας - ιευθύνων Σύµβουλος DIDAVIA Ως οργανισµός τα τελευταία χρόνια έχουµε παρουσιάσει αρκετές πρωτιές τον τοµέα της αεροπορικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης καλύπτοντας τις ανάγκες των µεγάλων κατασκευαστών Airbus, Boeing, 10/12

11 Bombardier κ.α. Οι ανάγκες της αγοράς και η αυξηµένη κίνηση µας δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούµε και εµείς ως φορέας εκπαίδευσης. Η τάση ύφεση προς την ανάπτυξη και το αντίθετο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της αγοράς. Σε αυτή την αγορά τη κινούµαστε και εµείς προωθώντας το µέλλον στην εκπαίδευση και δηµιουργώντας συνέργειες µε νέους πελάτες που µας δίνουν την ευκαιρία να κάνουµε µακροχρόνια σχέδια. Βρισκόµαστε σε µια αγορά η οποία απαιτεί περίπου πιλότους έλλειµµα ανά έτος µε την ασιατική αγορά να αναπτύσσεται ραγδαία. Η έγκυρη εκπαίδευση αποτελεί βασικό στοιχείο ανάπτυξης και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ήδη ένας αγαπητός προορισµός. Η Ελλάδα θα µπορούσε να είναι κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης λαµβάνοντας υπόψη γεωπολιτικούς, εµπορικούς και κλιµατολογικούς αλλά ακόµα και οικονοµικούς παράγοντες. Στέλιος Στυπίδης ιευθυντής Πωλήσεων Cofely GDF SUEZ Τι παρέχει η εταιρεία µας; Ενεργειακή διαχείριση. Η ενεργειακή διαχείριση αποτελεί µια σηµαντική πηγή εσόδων µιας εταιρείας µέσα από την µείωση των διαχειριστικών εξόδων. Η εταιρεία µας προσφέρει σύγχρονες τεχνικές λύσεις για τις δυνατότητες και τις ανάγκες µιας εταιρείας. ραστηριοποιούµαστε σε πάνω από 17 χώρες και καλύπτουµε τις ανάγκες για εξοικονόµηση ενέργειας που αφορά κτήρια του δηµοσίου αλλά και εταιρείες. Επίσης στον τοµέα των logistics παρέχουµε ολοκληρωµένες υπηρεσίες για τους ενδιαφεροµένους και την αγορά προσφέροντας συµβόλαια στα πλαίσια των αναγκών των εταιρειών. Γιώργος Μαµαλάκης IATA Sales Manager Οι αεροµεταφορές συµβάλλουν στον ΑΕΠ και συνδέουν τις πόλεις δίνοντας την ευκαιρία σε επιβάτες να κινηθούν από τη µία πόλη στην άλλη και στα εµπορεύµατα να φτάσουν αγορές που κάποτε ήταν αδύνατο να φτάσουν. Στην Ελλάδα µε εργαζόµενους οι εργαζόµενοι στις αεροµεταφορές δηµιουργούν ένα ιδιαίτερο τοµέα µε τα δικά του χαρακτηριστικά. Στα δηµόσια έσοδα οι αεροµεταφορές συµµετέχουν περίπου µε 1,2 δις ευρώ. 11/12

12 12/12

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

10 ΕΣΜΕΣ ΡΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Toν Οκτώβριο του 2009 πέντε διµερή εµπορικά επιµελητήρια της Ελλάδας (Ελληνοαµερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερµανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 Συνοπτικές Προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) για το σχεδιασμό των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1. Γενικά... 1 2. Στόχοι µελέτης... 4 3. Μεθοδολογία προσέγγισης... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...9 2.1 Το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ: ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... σελ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ: ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ: ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... σελ. 3 ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΑΓΑΘΟ ΣΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια επισκόπηση των λόγων που κάνουν αναγκαία την δηµιουργία ΒΙΟ.ΠΑ. στην περιοχή της Πτολεµαΐδας. Η ανάλυση δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων Πρόλογος Με σκοπό τη συνεπή παροχή πληροφόρησης προς τους συμμετόχους για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, σας παρουσιάζουμε την 8η έκδοση του ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Σκέψης: Οικονομία & ανάπτυξη

Ομάδα Σκέψης: Οικονομία & ανάπτυξη Ομάδα Σκέψης: Οικονομία & ανάπτυξη Think Tank Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science Α κύκλος κειμένων THE HELLENIC ALUMNI 02 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 03 Ομάδα Σκέψης: Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μελέτη για τη διαµόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδοµών από τους ήµους

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μελέτη για τη διαµόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδοµών από τους ήµους ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 13 Νοεµβρίου 2012 Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα