Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth"

Transcript

1 Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Αποστολία Μπέκα Νηπιαγωγός Med Επιµορφώτρια Β επιπέδου Α θµια Μαγνησίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το εκπαιδευτικό σενάριο που παρουσιάζεται στο παρόν κείµενο αναφέρεται σε θέµατα από τη Μυθολογία και υλοποιείται µε την εφαρµογή των εκπαιδευτικών λογισµικών «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Επιδιώκεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες για τη δηµιουργία ελκυστικού µαθησιακού περιβάλλοντος µε τη χρήση εκπαιδευτικών λογισµικών για τους σκοπούς της µάθησης, ώστε να ενισχύσει την επίδοση των παιδιών σε θέµατα µυθολογίας και να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα της ελεύθερης έκφρασης. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Προσχολική εκπαίδευση, εκπαιδευτικό λογισµικό, µυθολογία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από πολλούς αναγνωρίζεται το γεγονός ότι οι υπολογιστές µπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο στη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση της πληροφορίας, καθώς και στην ανάπτυξη νέων µορφών επικοινωνίας (Honey & Henriguez, 1993). Η εκπαιδευτική χρήση των Νέων Τεχνολογιών δηµιουργεί ένα νέο περιβάλλον µάθησης περισσότερο ελκυστικό και ευχάριστο. Πιο συγκεκριµένα ο µαθητής συµµετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία µέσα σε ένα διαδραστικό περιβάλλον, γεγονός που τον καθιστά από παθητικό δέκτη δηµιουργό της πληροφορίας και της γνώσης. Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στο σχολείο διαφοροποιεί και το ρόλο του εκπαιδευτικού, προσδίδοντας του έναν χαρακτήρα διαµεσολαβητικό και καθοδηγητικό σε µια διαδικασία βιωµατικής προσέγγισης της γνώσης. Βέβαια το ερώτηµα που εγείρεται σε αυτό το σηµείο σχετίζεται µε τον τεχνολογικό αλφαβητισµό των εκπαιδευτικών, την ικανότητα αξιολόγησης εκπαιδευτικών λογισµικών µε σωστά κριτήρια, την γνώση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι υπολογιστές και των παιδαγωγικών προβληµάτων που ανακύπτουν από τη χρήση τους. Κατά την εργασία στον υπολογιστή τα παιδιά µικρής ηλικίας αναπτύσσουν µια πληθώρα κοινωνικών αλληλεπιδράσεων τόσο µε συµµαθητές (αλληλοπαρατήρηση, σχολιασµοί, αλληλοβοήθεια και µοίρασµα της χρήσης του υπολογιστή), όσο και µε εκπαιδευτικούς (σχόλια σε σχέση µε την εργασία του παιδιού, παρέµβαση σε περίπτωση ενοχλητικού και διασπαστικού παιχνιδιού, παροχή βοήθειας στο παιδί) (Heft & Swaminathan, 2002). Σηµαντική επίδραση στη γνωστική ανάπτυξη έχει καταγραφεί και σε παιδιά 5 6 ετών που χρησιµοποιούσαν υπολογιστή, µε τον εκπαιδευτικό να έχει το ρόλο του διαµεσολαβητή, ο οποίος βοηθούσε τα παιδιά να συγκεντρωθούν στο έργο τους, ενθάρρυναν τα παιδιά να σκεφτούν και ρύθµιζαν τη συµπεριφορά των παιδιών (Nir-Gal & Klein, 2004). ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΗ ΜΥΘΟΧΩΡΑ Τάξη: Μαθητές στο Νηπιαγωγείο Μάθηµα: Μελέτη Περιβάλλοντος, Ιστορία - Μυθολογία ιδακτική ενότητα: Οι Άθλοι του Ηρακλή Εµπλεκόµενα Γνωστικά αντικείµενα: Γεωγραφία, Γλώσσα, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή. Κ. Γλέζου & Ν. Τζιµόπουλος (Επιµ.), Πρακτικά Εργασιών 6 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη», σ. 1-5 Σύρος, 6-8 Μαΐου 2011

2 2 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ Σύνδεση µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα: Στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράµµατος για το Νηπιαγωγείο, το σενάριο θα είναι διαθεµατικό και θα αναφέρεται στα παραπάνω γνωστικά αντικείµενα, µε κεντρικό άξονα την Ιστορία-Μυθολογία. Ο Γενικός Σκοπός του Νηπιαγωγείου όπως καθορίζεται από το νέο ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών - ΕΠΠΣ, «είναι να βοηθήσει τα νήπια να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά, νοητικά και κοινωνικά µέσα στα πλαίσια των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» ( ΕΠΠΣ, 2001). Στο ΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο (2003), η µελέτη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος συνιστά µια εξαιρετικά ευρεία µαθησιακή περιοχή. Θέµατα που συνδέονται µε την προστασία και φροντίδα του εαυτού, του περιβάλλοντος, της ανάπτυξης της κοινωνικής και προσωπικής ταυτότητας, της ιστορίας και της συγκρότησης του ιστορικού χρόνου. Προσφέρεται δηλαδή η µελέτη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος για την ανάπτυξη αναδυόµενων σχεδίων εργασίας και δραστηριοτήτων, τα οποία ξεκινούν από το άµεσο περιβάλλον των παιδιών και εξυπηρετούν όλους τους τύπους µάθησης που συµβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Εξίσου βασική είναι και η προοπτική της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων τόσο αναφορικά µε το σχεδιασµό τους, όσο και µε την υλοποίησή τους (Clements, 1985). Πιο ειδικά, η ενσωµάτωση του υπολογιστή (Ντολιοπούλου, 1999) µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο νοητικό τοµέα µε στόχο την εκµάθηση νέων εννοιών και αντικειµένων, την αύξηση της παρατηρητικότητας και της µνήµης, την κατανόηση της σχέσης αιτίας-αποτελέσµατος, την ανάπτυξη της συµβολικής σκέψης, τον πειραµατισµό και τη διαδικασία επίλυσης προβληµάτων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΚΕΠΤΙΚΟ Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί αποτελεί µία διαθεµατική προσέγγιση µε κεντρικό άξονα θέµα από τη Μυθολογία, οι Άθλοι του Ηρακλή, µε τη χρήση του λογισµικού «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα». Σκοπός: Να γνωρίσουν οι µαθητές τους µύθους των Άθλων του Ηρακλή µε τη βοήθεια της Ελληνικής Μυθολογίας µέσα από τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού και να δουλέψουν στον Η/Υ µε τη βοήθεια αυτού. Βασικός στόχος του είναι η καλλιέργεια στάσεων και η ανάπτυξη γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των µαθητών. Στόχοι: Οι µαθητές: Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την ελληνική Μυθολογία Να γνωρίσουν τους µύθους για τους Άθλους του Ηρακλή. Να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα της ελεύθερης έκφρασης και αφήγησης. Να εξοικειωθούν µε τις Τ.Π.Ε. Να χρησιµοποιήσουν το λογισµικό και τον υπολογιστή, για να ακούσουν την ιστορία των άθλων και να δούνε τις εικόνες. Να χρησιµοποιήσουν τον υπολογιστή και τα περιφερειακά του, προκειµένου να δηµιουργήσουν, να επεξεργαστούν, να µορφοποιήσουν και να εκτυπώσουν κείµενα. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το διδακτικό σενάριο περιλαµβάνει δύο από τους Άθλους του Ηρακλή, «Το λιοντάρι της Νεµέας» και «Η Λερναία Ύδρα». Στόχοι των ενοτήτων: Οι µαθητές: Να γνωρίσουν τους Άθλους του Ηρακλή, «Το λιοντάρι της Νεµέας», «Η Λερναία Ύδρα». Να αντιληφθούν τη διαφορά του ιστορικού γεγονότος από το µύθο. Να αντιληφθούν τι συµβόλιζαν για τον απλό άνθρωπο και την καθηµερινότητά του τα τέρατα και οι δυσκολίες που αντιµετώπιζαν οι ήρωες. Και τι ιδιότητες είχαν οι ήρωες. Να κάνουν µία πρώτη γνωριµία µε τους γεωγραφικούς χάρτες. Να αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο δηµιουργώντας έναν δικό τους µύθο. Να εκφραστούν δηµιουργικά µέσα από καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Να συνεργαστούν σε κάθε δραστηριότητα µε επιτυχία. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

3 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 3 Οι µαθητές σε αυτήν την ηλικία, συνήθως δεν έχουν καµία προϋπάρχουσα γνώση σχετικά µε τα θέµατα που πραγµατεύεται το λογισµικό. Η οποιαδήποτε ιδέα, που ενδεχοµένως µπορεί να έχουν για το θέµα αυτό, συνήθως προέρχεται από εξωσχολικούς παράγοντες, όπως παιδικές ταινίες, βιβλία. Για τις συγκεκριµένες ενότητες µπορεί ο/η εκπαιδευτικός να κάνει µία προετοιµασία και να ξεκινήσει µε µία αφόρµηση, διαβάζοντας διάφορα κείµενα µε τους Άθλους του Ηρακλή από τη Μυθολογία και συζητώντας µε τα παιδιά, για τις σκέψεις και τις ιδέες, που τους γεννιούνται. ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Μελέτη Περιβάλλοντος και παιδιά προσχολικής ηλικίας Η Μελέτη Περιβάλλοντος στην προσχολική και την πρώτη σχολική εκπαίδευση αναφέρεται στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και περιλαµβάνει τις φυσικές επιστήµες, τη γεωγραφία, τη βιολογία, την ιστορία, τα θρησκευτικά, την κοινωνική και πολιτική αγωγή, την αγωγή υγείας, την κυκλοφοριακή αγωγή και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Μέσα από την ενασχόλησή µε τις επιµέρους ενότητες το παιδί καλείται να αναπτύξει ποικίλες ικανότητες/δεξιότητες όπως π.χ. να παρατηρεί, να περιγράφει, να καταγράφει µε διάφορους τρόπους, να επιλύει προβλήµατα, να διατυπώνει ερωτήµατα και λειτουργικούς ορισµούς, να εξάγει συµπεράσµατα, να αναπτύσσει κριτική και ερευνητική στάση, να αναπτύσσει επιστηµονικό τρόπο σκέψης και εργασίας. Το µάθηµα της ΜτΠ παρέχει δυνατότητες για διαθεµατικές προσεγγίσεις. Κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές που µπορούν να εφαρµοστούν στο µάθηµα της ΜτΠ είναι: Ο καταιγισµός ιδεών. Η συζήτηση. Η µελέτη πεδίου. Τα σχέδια εργασίας. Η εργασία σε οµάδες. Οι εννοιολογικοί χάρτες κ.λπ. Οι ΤΠΕ µπορούν, µε τη χρήση του κατάλληλου κάθε φορά περιβάλλοντος (π.χ. προγράµµατα εννοιολογικής χαρτογράφησης, όπως το Kidspiration, λογισµικά παρουσίασης ή επεξεργασίας κειµένου, λογισµικά ζωγραφικής και σχεδίασης), να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τις ιδέες τους, να συνεργαστούν και τελικά να «µάθουν». Θεωρίες µάθησης στο λογισµικό Όσον αφορά το λογισµικό, η θεωρία του συµπεριφορισµού εντοπίζεται σε πολλά σηµεία. Αναλυτικότερα, οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε κάθε ενότητα του λογισµικού απαιτούν την ενεργό συµµετοχή του παιδιού και µάλιστα γίνεται άµεση επαλήθευση των απαντήσεων, καθώς και ενίσχυση της σωστής απάντησης στην ερώτηση µε εµφάνιση του Πήγασου και υπόκρουση χειροκροτηµάτων. Επίσης, οι πληροφορίες που διδάσκονται µέσα από το ταξίδι στη µυθοχώρα είναι χωρισµένες σε σύντοµες διδακτικές ενότητες για την καλύτερη εκµάθησή τους. Κατά την ανάγνωση της διδακτέας ύλης για τη µυθολογία, ο µαθητής χρειάζεται να συγκρατεί τα στοιχεία που παρέχονται, ώστε να απαιτήσει στις ανάλογες ερωτήσεις που ακολουθούν. Επίσης, στο λογισµικό συναντάµε αρκετά σηµεία και της εποικοδοµητικής θεωρίας µάθησης. Ο τρόπος που είναι δοµηµένο, οδηγεί στη µαθητοκεντρική εκπαίδευση της διδασκαλίας της µυθολογίας, περιορίζοντας το ρόλο του/της εκπαιδευτικού σε συντονιστικό. Οι µαθητές ήδη από την παιδική τους ηλικία (παιδικές ταινίες, βιβλία) έχουν στο µυαλό τους κάποιες ατοµικές ιδέες σχετικά µε τη µυθολογία. Καθώς διανύουν το λογισµικό κάποιες πληροφορίες που λαµβάνουν έρχονται σε γνωστική σύγκρουση µε τις προϋπάρχουσες ιδέες, όµως αυτό παρατηρείται σε µικρό βαθµό. Εµφανής είναι και η διαθεµατικότητα αφού µέσα από το ταξίδι ο συµµετέχων αποκτάει πέρα από µυθολογικές γνώσεις και γνώσεις που αφορούν ιστορικά γεγονότα (π.χ. Τρωϊκός πόλεµος), καλύτερη εκµάθηση της γλώσσας µέσω του λεξιλογίου, που παρατίθεται και των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, µαθαίνει κάποια γεωγραφικά στοιχεία (π.χ. χάρτης µυθοχώρας, ταξίδι Θησέα από αρχαία Κρήτη σε Αθήνα). Κοινό στοιχείο του εποικοδοµητισµού µε το λογισµικό είναι ότι, επιτρέπει στον κάθε µαθητή να χειρίζεται αυτόνοµα όσα του παρέχονται, να αυτοελέγχεται και να αυτοδιορθώνεται, ώστε να αναπτύξει την αυτοεκτίµησή του χωρίς τη διαρκή επέµβαση του διδάσκοντα.

4 4 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ Το διδακτικό σενάριο µπορεί να διεξαχθεί, είτε στη διάρκεια µίας ηµέρας µε διάφορες δραστηριότητες, είτε να διαρκέσει και περισσότερο π.χ. σε µορφή project, ανάλογα και µε το ενδιαφέρον που θα δείξουν τα παιδιά. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑ ΩΝ-ΑΤΟΜΩΝ Οι µαθητές µπορούν να δουλέψουν µε το λογισµικό είτε ατοµικά, ακολουθώντας το δικό τους ρυθµό µάθησης και απολαµβάνοντας την ενίσχυση σε κάθε σωστή τους ενέργεια, είτε οµαδικά, ώστε τα παιδιά να ανταλλάσσουν απόψεις στην οµάδα τους. Ενδείκνυται, άρα, η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, η οποία περιστρέφεται ουσιαστικά γύρω από την αυτενέργεια των παιδιών, περιορίζοντας το ρόλο του δασκάλου σε συντονιστή και αρωγό στη διαδικασία της µάθησης. Έτσι, οι µαθητές δε θα έχουν παθητική στάση αντιθέτως θα επικοινωνούν, θα ανταλλάσσουν απόψεις και θα δραστηριοποιούνται αποφεύγοντας την αδράνεια, ώστε και το µάθηµα να παρουσιάζει ενδιαφέρον και οι νέες πληροφορίες να αποθηκεύονται µε µεγαλύτερη ευκολία. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Συνθήκες οργάνωσης της τάξης: Εργασία σε οµάδες, τόσο στον υπολογιστή, όσο και στην τάξη. Εργασία µε το σύνολο της τάξης. Ατοµική εργασία, ώστε το κάθε παιδί να εργαστεί µε το δικό του ρυθµό και για την προσωπική του ενίσχυση. Εργασία σε οµάδες, για να προωθήσουµε το συνεργατικό µοντέλο µάθησης και τα παιδιά να ανταλλάσσουν και να µάθουν να δέχονται τις απόψεις των άλλων. Ανάθεση ίδιας εργασίας. Καταµερισµός εργασιών Σηµαντικό είναι οι οµάδες να αλλάζουν και να συνθέτονται και: από παιδιά και από τα δύο φύλα, από προνήπια νήπια και από παιδιά που είναι πιο προχωρηµένα και παιδιά που συναντούν δυσκολίες. Συνδυασµός τρόπων οργάνωσης της τάξης ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Καθορίζουµε ποιες πληροφορίες θα δοθούν στους µαθητές ώστε: Να µπορούν να κατανοήσουν τι τους ζητά το σενάριο και γιατί είναι σηµαντικό Να µπορούν να τις χρησιµοποιήσουν ως αφετηρία για την εργασία τους ραστηριοποίηση των µαθητών Προσωπική ενεργή εµπλοκή, όχι µηχανική διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων. Ενθάρρυνση της αυτενέργειας Τελικό Προϊόν κατασκευές, παρουσίαση αξιολόγηση της γνώσης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ραστηριότητα 1: ιαβάζουµε στα παιδιά αποσπάσµατα από βιβλία µυθολογίας, ώστε να αποκτήσουν µία πιο ολοκληρωµένη εικόνα του περιεχοµένου του σεναρίου. Με αφορµή τους διάφορους µύθους, αρχικά κάνουµε µία συζήτηση για τα ιστορικά γεγονότα και τη διαφορά τους από τους µύθους και θέτουµε στα παιδιά ορισµένα ερωτήµατα, µε στόχο να ανιχνεύσουµε τις ιδέες τους. Τι πιστεύετε, η ιστορία µε τον Ηρακλή είναι αληθινή? Στα ιστορικά γεγονότα έχουµε γραπτά κείµενα που µας λένε ότι έγιναν πραγµατικά. Ενώ, στους µύθους όχι. Άρα, είναι αληθινοί οι µύθοι του Ηρακλή? Υπάρχουν άλλα τέτοια κείµενα που δεν είναι πραγµατικές ιστορίες π.χ. τα παραµύθια. ραστηριότητα 2: Ψάχνουµε στο σηµερινό γεωγραφικό χάρτη να βρούµε τις περιοχές που αναφέρει το λογισµικό, Αρχαία Ευρώπη, Μικρά Ασία, Αφρική. Πώς σας φαίνονται? Είναι ίδιες όπως τις δείχνει το λογισµικό? Μπορούµε να βρούµε στο χάρτη που είναι η Ελλάδα ή και άλλα κράτη? Αφού

5 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 5 συζητήσουµε µε τα παιδιά µπορούµε να παίξουµε µε το Google Earth και να προσπαθήσουµε να βρούµε χώρες και να τις συγκρίνουµε. ραστηριότητα 3: Αναπτύσσουµε ένα δικό µας µύθο. Τους δίνουµε την πρώτη πρόταση «Κάποτε στη Θήβα γεννήθηκε ο Ηρακλής» και τους ζητάµε να συµπληρώσουν το µύθο µε µία ή δύο προτάσεις το κάθε παιδί. Καταγράφουµε αυτά που λένε τα παιδιά και στο τέλος, αφού το διαβάσουµε όλο και συµφωνήσουµε στο κείµενο, ζωγραφίζουνε τις εικόνες από το µύθο τους και φτιάχνουν ένα µικρό βιβλίο. ραστηριότητα 4: Γίνεται συζήτηση στην τάξη σχετικά µε τα όσα µάθανε σχετικά µε τους µύθους και προσπαθούµε να δούµε τις ιδέες που διαµόρφωσαν τα παιδιά και αν άλλαξαν τις τυχόν προϋπάρχουσες που είχαν. Παίζουµε ένα θεατρικό παιχνίδι αναπαριστώντας το µύθο που τους άρεσε. ραστηριότητα 5: Παίζουµε µε το λογισµικό. Ακούµε τους µύθους και προσπαθούµε να δώσουµε τις σωστές απαντήσεις στην ενότητα του λογισµικού Μυθοπλάθω. ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μπορούµε να επεκτείνουµε αλλά και να διαφοροποιήσουµε το διδακτικό µας σενάριο, ανάλογα µε το ενδιαφέρον που θα δείξουν τα παιδιά για την κάθε δραστηριότητα. Μπορούµε να µιλήσουµε για διαπολιτισµικότητα και να συζητήσουµε µε τα παιδιά για το ότι πρέπει να δεχόµαστε τους άλλους έτσι όπως είναι και να µην προσπαθούµε να τους αλλάξουµε. ραστηριότητες Εικαστικών όπου τα παιδιά µπορούν να παρατηρήσουν πίνακες ζωγραφικής και πώς απεικονίζονται οι άθλοι του Ηρακλή. Και στη συνέχεια δηµιουργία έργων από τα ίδια τα παιδιά µε θέµα τους άθλους, είτε µε υλικά ζωγραφικής (χαρτόνια, µαρκαδόρους, κηροµπογιές), είτε στο Tux Paint. Εικόνες σχετικές µε τους µύθους και να κάνουν αντιστοιχήσεις π.χ. Ηρακλής ρόπαλο. Γνωριµία του βιβλίου µε το µύθο που φτιάξαµε σε παιδιά άλλων τάξεων. Έκθεση µε τα έργα των παιδιών ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Συνοδευτικά υλικά που επισυνάπτονται στο σενάριο: Φύλλα εργασίας για τον/την εκπαιδευτικό Εικόνες στο διαδίκτυο ιευθύνσεις στο διαδίκτυο Άλλα υλικά και µέσα Τα λογισµικά Μυθοχώρα και Google Earth. ιάφορα βιβλία µε µύθους Έντυπες πηγές Μπογιές, χρώµατα, χαρτιά λευκά κάνσον Άλλα εργαλεία, χάρτες, συσκευές κ.λπ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ Αξιολόγηση του σεναρίου από τον/την εκπαιδευτικό Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του σεναρίου σηµειώνουµε κατά πόσο οι δραστηριότητες δυσκόλεψαν τα παιδιά. Αν τα λογισµικά που χρησιµοποιήθηκαν ήταν εύχρηστα και ευχάριστα για τα παιδιά και τι, αν υπήρξαν, δυσκολίες αντιµετώπισαν. Καταγράφουµε τι πήγε καλά και τι όχι, ούτως ώστε την επόµενη φορά να το λάβουµε υπόψη και να κάνουµε τις απαραίτητες τροποποιήσεις. Λειτούργησε το λογισµικό σωστά? Μας έφτασε ο χρόνος που είχαµε υπολογίσει για την ανάπτυξη του σεναρίου? Λειτούργησαν οι οµάδες χωρίς φασαρίες και µαλώµατα? Η χρήση του λογισµικού στη διδασκαλία ενός µαθήµατος διαδραµατίζει σπουδαίο ρόλο, καθώς βοηθά τα παιδιά στην πιο εύκολη οικοδόµηση των γνώσεων, που αυτό περιέχει. Πρέπει να αξιολογήσουµε αν οι στόχοι που είχαµε θέσει στην αρχή της κάθε διδασκαλίας, έχοντας λάβει υπόψη τις προγνώσεις των µαθητών πάνω στο θέµα του λογισµικού, επιτεύχθηκαν σε αρκετά ικανοποιητικό βαθµό. Αν οι µαθητές κάλυψαν τα κενά τα οποία είχαν πάνω στο θέµα που πραγµατευόταν το

6 6 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ λογισµικό και διεύρυναν το πεδίο της γνώσης τους σε µεγάλο βαθµό µε ένα θέµα που δεν είχαν διδαχθεί ποτέ ξανά. Και αν οι µαθητές εντυπωσιάστηκαν από τα γραφικά και το περιεχόµενο των βίντεο και αυτό τους ενθάρρυνε ιδιαίτερα στην ενασχόλησή τους µε τις δραστηριότητες, τόσο του λογισµικού, όσο και των φύλλων εργασίας. Αξιολόγηση λογισµικού Τα παιδιά θα ενθουσιαστούν µε το πλούσιο οπτικοακουστικό περιβάλλον. Σε όλο το λογισµικό υπάρχει ποικιλία χρωµάτων και ζωηρών εικόνων, αφήγηση των κειµένων και ευχάριστη µουσική υπόκρουση γεγονός. Σε κάθε ενότητα υπάρχουν οι αντίστοιχες µε το κείµενο φωτογραφίες µερικές από τις οποίες είναι κινητές προκαλώντας τον ενθουσιασµό των παιδιών. Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι η ύπαρξη του Πήγασου και του χάρτη της µυθοχώρας, που δίνουν µιας ξεχωριστή ταυτότητα. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της αφήγησης, καθώς και επανάληψης σηµείων του κειµένου που επιθυµούµε. Το λογισµικό περιλαµβάνει εκπαιδευτικά παιχνίδια µέσω των οποίων επιτυγχάνεται η πληρέστερη αφοµοίωση των κειµένων. Αυτά τα παιχνίδια διαθέτουν ποικίλες ερωτήσεις και παιγνιώδεις δραστηριότητες, όπου παράλληλα µε τη γνώση γίνεται εξάσκηση της φαντασίας, της δηµιουργικής σκέψης και της επινοητικότητας των παιδιών. Με τη λύση κάθε δραστηριότητας και ταυτόχρονα το τέλος µιας ενότητας ο χρήστης κερδίζει ένα βραβείο (κλειδί, ρόπαλο) γεγονός που επιβραβεύει την προσπάθειά του και του δηµιουργεί περισσότερα κίνητρα για να τελειώσει το ταξίδι ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή του. Ακόµη, πάρχει πληθώρα λέξεων, που επεξηγούνται, ώστε από την µία να αποφευχθούν οι τυχόν παρανοήσεις και από την άλλη να ευρυνθούν οι γλωσσικοί ορίζοντες των παιδιών. Πέρα από τα ανωτέρω θετικά στοιχεία του λογισµικού αντιληφθήκαµε και κάποια αρνητικά. Αρχικά, ελλοχεύει ο κίνδυνος να αναχαιτιστεί ως ένα βαθµό η δηµιουργική ελευθερία του χρήστη, γιατί υπάρχει σχεδόν πλήρης καθοδήγηση σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού µε τις συνεχείς υποδείξεις για το πώς να προχωρήσει παρακάτω. Επίσης, θεωρούµε λάθος το γεγονός ότι µετά τη συµπλήρωση τριών λανθασµένων προσπαθειών δίνεται στη διάθεση του χρήστη η επίλυση της άσκησης. Με αυτή την επιλογή µπορεί οποιοσδήποτε χωρίς να έχει κατανοήσει τα δεδοµένα να προχωρήσει παρακάτω. Τέλος, όλα τα κείµενα, οι δραστηριότητες και οι επιλογές (µυθοπλάθω, λεξικό, ασκούµαι) είναι µεγάλα σε έκταση και είναι πιθανό να κουράσουν το µικρό εξερευνητή. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΠΣ ( ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. ΦΕΚ 1376, τ. Β , άρθρο 6. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας. ΕΠΠΣ ( ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. ΦΕΚ 303 και 304, τ. Β Τόµοι Α και Β. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας. Κόµης, Β. (1999. Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις. Πάτρα: Πανεπιστήµιο Πάτρας. Ντολιοπούλου, E. (1999). Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής. Αθήνα: Εκδόσεις Tυπωθήτω. ΥΠΕΠΘ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2006). Bιβλίο νηπιαγωγού. Αθήνα: ΟΕ Β. Clements, D. H. (1985). Microkids with Microcomputers. The Whys and Hows of Computers in Early Education. Computers in Early and Primary Education, Haugland, S. W., & Wright, J. L. (1997). Young children and technology. New York: Allyn and Bacon. Heft, T. M., & Swaminathan, S. (2002). The effects of computers on the social behavior of preschoolers. Journal of Research in Childhood Education, 16 (2), Honey, M., & Henriguez, A. (1993), Telecommunications and K-12 Education: Findings from a National Survey. NY: Bank Street College of Education. NAEYC. (1996). Position statement: Technology and young children ages three through eight. Young Children, 51 (6), Nir-Gal, O., & Klein, P. S. (2004). Computers for cognitive development in early Childhood The teacher s role in the computer learning environment. Information Technology in Childhood Education Annual, 16, Σχετικά Web Sites Παιδεία Οµογενών Οδηγίες για το λογισµικό.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ»

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» «ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» Ράλλης Μιχαήλ άσκαλος, ηµοτικό Σχολείο Μακρακώµης mirallis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν µε σκεπτικισµό απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

notaseferli@gmail.com

notaseferli@gmail.com Ψηφιακός γραµµατισµός σε περιβάλλον wiki: πειραµατικές εφαρµογές παραγωγής λόγου κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μπαλτά Βενετία 1, Νέζη Μαρία 2, Σεφερλή Νότα 3 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

«Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ.

«Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ. «Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ιωσηφίδου Ειρήνη Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θέση που κατέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Γεωργία ηµητρίου, Μέλος Παιδαγωγικής Οµάδας Αναλυτικού Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Γεώργιος Τζάρτζας, Ph.D, Βασίλης Σβολόπουλος, Ph.D, Άλκηστις Βερέβη, Ph.D, Αναστασία Πατούνα, M.A., Ευαγγελία Θωµαδάκη, Ph.D Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 4 sofiadeg@hotmail.gr, eleni_moudatsaki@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466)

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466) Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: η περίπτωση των χαρτών 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αύξηση των µέσων επικοινωνίας και η πολιτισµική και γλωσσική ποικιλοµορφία στις σύγχρονες κοινωνίες οδηγούν σε διαφοροποιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συνεργατικός Σχεδιασµός µιας Ψηφιακής Αφίσας από Νήπια: Πτυχές της ιαµεσολάβησης και Αλληλεπίδρασης

Ο Συνεργατικός Σχεδιασµός µιας Ψηφιακής Αφίσας από Νήπια: Πτυχές της ιαµεσολάβησης και Αλληλεπίδρασης 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Ο Συνεργατικός Σχεδιασµός µιας Ψηφιακής Αφίσας από Νήπια: Πτυχές της ιαµεσολάβησης και Αλληλεπίδρασης Μαρία Θεοδωρακάκου Μ ΕΕΑ, Νηπιαγωγός maria.theodorakakou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή ήµητρα Μπία Νηπιαγωγός, ΚΠΕ ραπετσώνας dimibi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσω

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80 ιερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ ΤΠΕ και πρακτικών γνώσεων εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπαίδευσης: µια µελέτη περίπτωσης στα πλαίσια µιας εικονικής κοινότητας Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

«ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 876 Πρακτικά Συνεδρίου - ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σπαντιδάκης Γιάννης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης Περίληψη ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ν. ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ Η επιτυχής προσαρµογή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα