ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΗ Ο ΟΥ Κ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΓΙΩΤΙΚΑ Σ. ΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ [Π03308 ] ΠΑΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [ Π03604] ΛΑΡΙΣΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για οδοστρώµατα µε στρώσεις από κατεργασµένα µε υδραυλικές στρώσεις κονίες αδρανή ή σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά. 1.1 Εισαγωγή Ορισµοί 1.2 Σταθεροποιηµένα / κατεργασµένα µε υδραυλικές κονίες εδαφικά ή κοκκώδη υλικά - Ευρωπαϊκά Πρότυπα 1.3 Βασικές αρχές υπολογισµού των οδοστρωµάτων - Συµβολή των κατεργασµένων στρώσεων στη συµπεριφορά των οδοστρωµάτων. 1.4 Εµπειρία στη χώρα µας από τις κατεργασµένες µε τσιµέντο στρώσεις από θραυστό αµµοχάλικο στον ΠΑΘΕ 1.5 Υπολογισµός πάχους οδοστρωµάτων 2. Εισαγωγικά στοιχεία της κατασκευής. 3. Κατασκευαστικές απαιτήσεις του έργου. 3.1 Α ΜΕΡΟΣ :Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 3.2 Β ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΓΕΙΟΣ Υ ΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΩΣΗΣ Ε ΡΑΣΗΣ 3.3 Γ ΜΕΡΟΣ: ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΩΣΗΣ Ε ΡΑΣΗΣ 3.4 ΤΙΜΕΣ CBR ΥΠΟΛΟΠΣΜΟΥ - ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΦΙΕ 3.5 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΩΣΗΣ Ε ΡΑΣΗΣ (Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΩΣΗΣ Ε ΡΑΣΗΣ (ΦΙΕ) 3.6 Μηχανικές ιδιότητες αντιολισθηρών αδρανών Α. Επικίνδυνες θέσεις Β. Συνήθεις θέσεις 3.7 ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 2

3 3.8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦΑΣΕΙΣ Κατασκευή σε δύο φάσεις Κατασκευή σε µία φάση 3.9 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ4 ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ 3.10 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 3.11 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 3.12 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 3.13 ΣΗΜΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΥΠΟΥ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 3.14 ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΤΗΣ Κ4 4. Κόστος 5. Αξιολόγηση οδοστρωµάτων και µέτρηση επιφανειακών χαρακτηριστικών 3

4 5.1 Αξιολόγηση Λειτουργικής κατάστασης ρε ρηχανήροτα ρέτρησης επιφανειακών χαρακτηριστικών Επιφανειακά χαρακτηριστικά οδοστρώµατος Αντίσταση επιφάνειας στην ολίσθηση Μέτρηση.αντίστασης επιφανείας, σε ολίσθηση Όργανα µέτρησης αντίστασης σε ολίσθηση Οριακές τιµές αντίστασης σε ολίσθηση Μέτρηση του βάθους υφής Επιπεδότητα επιφάνειας οδοστρώµατος Όργανα µέτρησης επιπεδότητας ιεθνής είκτης Επιπεδότητας (IRI) Φωτογραφική αποτύπωση κατάστασης οδοστρώµατος 6. Φωτογραφικό υλικό ( ιάφορες φωτογραφίες) 6.1 Κακοτεχνίες 4

5 1. Γενικά στοιχεία για οδοστρώµατα µε στρώσεις από κατεργασµένα µε υδραυλικές στρώσεις κονίες αδρανή ή σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά. 1.1 Εισαγωγή - Ορισµοί Το οδόστρωµα είναι µία κατασκευή η οποία έχει σκοπό να εξασφαλίσει την απαιτούµενη ποιότητα κύλισης των οχηµάτων για όλο το χρονικό διάστηµα λειτουργίας του. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να εξασφαλίζεται : 1. Η µετάδοση στο έδαφος των φορτίων των κυκλοφορούντων οχηµάτων ελαττωµένων σε τέτοιο βαθµό, που να αποτρέπονται ανεπίτρεπτες σε µέγεθος µόνιµες παραµορφώσεις. 2. Η δοµική επάρκεια του ίδιου του οδοστρώµατος στις επαναλαµβανόµενες επιπονήσεις της κυκλοφορίας και του περιβάλλοντος δηλ αποφυγή ρηγµατώσεων, παραµορφώσεων και αποφλοιώσεων. 3. Η προστασία του εδάφους θεµελίωσης του οδοστρώµατος από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος (παγετός, νερό), οι οποίες θα προκαλέσουν απώλεια φέρουσας ικανότητας και µόνιµες παραµορφώσεις. 4. Η διατήρηση ενός ελάχιστου επιτρεπόµενου επίπεδου αντιολισθητικών χαρακτηριστικών της στρώσεως κύλισης. οµικά ένα εύκαµπτο οδόστρωµα ή ένα οδόστρωµα µε στρώσεις από κατεργασµένες µε υδραυλικές κονίες αδρανή (ηµιάκαµπτο οδόστρωµα) ή ένα οδόστρωµα µε στρώση έδρασης από σταθεροποιηµένα επιτόπου εδαφικά υλικά περιλαµβάνει (Σχήµα 1): 1. Τις ασφαλτικές στρώσεις, µε συνολικό πάχος που συνήθως κυµαίνεται - ανάλογα µε την κυκλοφορία - από περίπου 4 cm έως 35 cm. Οι ασφαλτικές στρώσεις αποτελούνται από: τη στρώση κύλισης, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει τα απαιτούµενα αντιολισθητικά χαρακτηριστικά και την απαιτούµενη οµαλότητα µε πάχος, που ανάλογα µε το αντιολισθητικό ασφαλτόµιγµα που χρησιµοποιείται, κυµαίνεται συνήθως από µερικά mm µέχρι 50 mm τη συνδετική στρώση, η οποία αποτελεί µαζί µε την υποκείµενη ασφαλτική βάση τις κυρίως φέρουσες ασφαλτικές στρώσεις. την ασφαλτική βάση, η οποία στα αµιγώς εύκαµπτα οδοστρώµατα επιπονείται σε κόπωση ενώ στα ηµιάκαµπτα οδοστρώµατα µπορεί να παραληφθεί. 5

6 2. Τις στρώσεις βάσης που στα αµιγώς εύκαµπτα οδοστρώµατα αποτελείται από καλώς διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο πάχους 10 cm έως 30 cm (ΕΛΟΤ /ΕΝ 13242) ηµιάκαµπτα οδοστρώµατα αποτελείται από στρώση σταθεροποιηµένου/ κατεργασµένου αµµοχάλικου πάχους 15 cm έως 35 cm (ΕΛΟΤ/ΕΝ , 2, και 3) 3. Τις στρώσεις υπόβασης που στα αµιγώς εύκαµπτα οδοστρώµατα αποτελείται από καλώς διαβαθµισµένο αµµοχάλικο (συλλεκτό ή θραυστό) πάχους 10 έως 30 cm (ΕΛΟΤ /ΕΝ 13242) ηµιάκαπτα οδοστρώµατα µεγάλης κυκλοφορίας αποτελείται από στρώση από σταθεροποιηµένο/κατεργασµένο αµµοχάλικο πάχους 15 cm έως 25 cm ΕΛΟΤ/ΕΝ , 2, και 3 Σε ορισµένες περιπτώσεις (µέτρια κυκλοφορία, µεγάλη φέρουσα ικανότητα της στρώσης έδρασης) η υπόβαση µπορεί να παραληφθεί, όταν η στρώση βάσης κατασκευαστεί σε µεγάλο πάχος (πχ 30 ή 35 cm). 4. Τη στρώση έδρασης η οποία είναι µία στρώση πάχους, συνήθως 50 cm - 70 cm, επιλεγµένου εδαφικού υλικού ή µεταφερόµενου θραυστού ή φυσικού - συλλεκτού αµµοχαλίκου (χωρίς απαιτήσεις ως προς την διαβάθµιση) µία ή δύο στρώσεις από σταθεροποιηµένο εδαφικό υλικό (ΕΝ έως και 14) συνολικού πάχους 40 cm - 60 cm. Στις περιπτώσεις αυτές, ανάλογα µε τα µηχανικά χαρακτηριστικά του σταθεροποιηµένου υλικού, είναι δυνατόν να γίνουν σηµαντικές µειώσεις στα πάχη των στρώσεων του οδοστρώµατος και ειδικότερα στις ασφαλτικές στρώσεις. Σηµειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια τα οδοστρώµατα µε σταθεροποιηµένες στρώσεις έδρασης παρουσιάζουν σηµαντικά οικονοµικά, περιβαλλοντικά και τεχνικά πλεονεκτήµατα και βρίσκουν εκτεταµένη εφαρµογή. 6

7 Σχήµα 1: οµή ευκάµπτων και ηµιακάµπτων οδοστρωµάτων 7

8 1.2 Σταθεροποιηµένα/κατεργασµένα µε υδραυλικές κονίες εδαφικά ή κοκκώδη υλικά - Ευρωπαϊκά Πρότυπα Πρόκειται για µίγµατα εδαφικών υλικών ή αδρανών υλικών αναµεµιγµένων µε υδραυλικές κονίες και νερό. Μετά την ανάµιξή τους διαστρώνονται στο προς κατασκευή οδόστρωµα, σε στρώσεις προκαθορισµένου πάχους και συµπυκνώνονται, συνήθως µε οδοστρωτήρα και σε σπανιότερες περιπτώσεις µε ειδικά µηχανήµατα. Οι στρώσεις που κατασκευάζονται µε τον τρόπο αυτό αποτελούν τη βάση, την υπόβαση ή τη στρώση έδρασης του οδοστρώµατος. Οι στρώσεις αυτές έχουν µεγάλη φέρουσα ικανότητα σε σχέση µε τις αντίστοιχες στρώσεις που κατασκευάζονται από ασύνδετα υλικά. Τα κατεργασµένα µίγµατα διακρίνονται ανάλογα µε το υλικό που υφίσταται κατεργασία σε: Εδαφικά υλικά σταθεροποιηµένα µε υδραυλικές κονίες Κοκκώδη αδρανή υλικά (φυσικά - συλλεκτά ή θραυστά λατοµείου ή φυσικές αποθέσεις) κατεργασµένα µε υδραυλικές κονίες Η πρώτη κατηγορία αφορά εργασίες που, κατά κανόνα, γίνονται επιτόπου µε ειδικά αναµοχλευτικά - αναµικτικά µηχανήµατα (φρέζες) χρησιµοποιώντας το επιτόπου εδαφικό υλικό, χωρίς µεταφορές υλικών (από το εργοτάξιο στον τόπο ανάµιξης και αντιστρόφως).η δεύτερη συνήθως εκτελείται µε ανάµιξη των αδρανών υλικών σε κεντρική εγκατάσταση ανάµιξης και στη συνέχεια µε µεταφορά στη θέση κατασκευής του οδοστρώµατος, µε ανατρεπόµενα αυτοκίνητα, διάστρωση µε περαιωτές (finishers που έχουν υποστεί κάποιες τροποποιήσεις για να µπορούν να διαστρώνουν πάχη στρώσεων µέχρι και 30 cm ) και συµπύκνωση του µίγµατος µε δονητικούς οδοστρωτήρες. Το συµπυκνωµένο µίγµα προφυλάσσεται από εξάτµιση του περιεχόµενου νερού µε επάλειψη µε ασφαλτικό γαλάκτωµα ή σπανιότερα, µε συχνά καταβρέγµατα. Αν το µίγµα πληροί ορισµένες απαιτήσεις (συνήθως το µίγµα πρέπει να έχει CBR>60) η κυκλοφορία των αυτοκινήτων επιτρέπεται αµέσως µετά το πέρας της συµπύκνωσης, εφ όσον ληφθούν µέτρα για την αποφυγή επιφανειακών φθορών (όπως ροδιές ή αποφλοιώσεις από απότοµες αλλαγές επιτάχυνσης ή από απότοµες στροφές κ.α). Εννοείται ότι η ασφαλτική επάλειψη προστατεύεται µε διασκορπισµό ψηφίδας. Στις περιπτώσεις που δεν ικανοποιούνται οι προαναφερθείσες απαιτήσεις τότε η συντήρηση µε απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων διατηρείται επί τουλάχιστον 7 ηµέρες. 8

9 Το νερό εξασφαλίζει δύο απαιτήσεις: Την πραγµατοποίηση της χηµικής αντίδρασης της υδραυλικής κονίας, γεγονός που θα δηµιουργήσει τους απαραίτητους συνδέσµους µεταξύ των κόκκων και θα βελτιώσει τα µηχανικά χαρακτηριστικά του µίγµατος (αντοχή, µέτρο ελαστικότητας, φέρουσα ικανότητα) Την ικανοποιητική συµπύκνωση, η οποία γίνεται συνήθως µε οδοστρωτήρα και σε σπάνιες περιπτώσεις µε εσωτερικούς δονητές µάζας σκυροδέµατος όταν χρησιµοποιούνται διαστρωτήρες ολισθαινόντων τύπων (slip-form pavers). Η απαίτηση για την µέγιστη δυνατή συµπύκνωση είναι εκείνη που καθορίζει την τελική ποσότητα του νερού που θα χρησιµοποιηθεί στο µίγµα, (βέλτιστη για συµπύκνωση υγρασία και όχι ο λόγος Ν/Τ). Oι υδραυλικές κονίες συνήθως είναι: Τσιµέντο Πόρτλαντ (ΕΛΟΤ/ΕΝ 197) Τα µίγµατα ονοµάζονται: Σταθεροποιηµένα/κατεργασµένα µε τσιµέντο εδαφικά υλικά (soil treated with cement) και διέπονται από την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ/ΕΝ Τσιµεντόδετα κοκκώδη µίγµατα (cement bound granular mixtures) και διέπονται από την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ/ΕΝ , εφόσον τα προς κατεργασία υλικά είναι κοκκώδη αδρανή υλικά (που διέπονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ 13242) µε συγκεκριµένες απαιτήσεις ως προς τη διαβάθµισή τους. Τα µίγµατα πρέπει επιπλέον να ικανοποιούν ορισµένες απαιτήσεις ως προς την αντοχή ή και το µέτρο ελαστικότητας Η παλαιά ονοµασία για τα παραπάνω µίγµατα είναι ΣΕΥ για τα εδαφικά υλικά σταθεροποιηµένα/ κατεργασµένα µε τσιµέντο και ΚΘΑ για τα αµµοχάλικα. Πυριτική ή Ασβεστούχος Ιπτάµενη Τέφρα (σύµφωνα µε ΕΛΟΤ/ΕΝ ) Τα µίγµατα ονοµάζονται: 9

10 Εδαφικά υλικά σταθεροποιηµένα µε Ιπτάµενη Τέφρα (Soil treated by fly ash) και διέπονται από την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ/ΕΝ Αδρανή κατεργασµένα µε Ιπτάµενη Τέφρα (Fly ash bound mixtures) και διέπονται από την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ/ΕΝ Τα αδρανή πρέπει να είναι σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ και να ικανοποιούν συγκεκριµένες απαιτήσεις ως προς τη διαβάθµιση τους. Τα µίγµατα πρέπει επίσης να ικανοποιούν απαιτήσεις ως προς την αντοχή ή και το µέτρο ελαστικότητας Η Ιπτάµενη Τέφρα, ανάλογα µε το είδος της, χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε πρόσθετα υλικά όπως Ca(OH) 2, CaO, τσιµέντο, γύψο (CaSO 4.2H 2 O), κοκκοποιηµένη σκωρία κ.α. Τα πρόσθετα αυτά ενεργοποιούν την ποζολανική αντίδραση ή επαυξάνουν άλλες αντιδράσεις. Ειδικές κονίες Οδοποιίας (ENV Hydarulic Road Binders Composition, specifications and conformity criteria) Τα µίγµατα διέπονται από τις Προδιαγραφές ΕΝ (Soil treated by hydraulic road binder) και EN (Hydraulic road binder bound mixtures) ανάλογα αν το προς κατεργασία υλικό είναι εδαφικό υλικό ή αδρανές υλικό (ΕΝ 13242) µε ορισµένες απαιτήσεις ως προς τη διαβάθµιση αντίστοιχα. Τα κατεργασµένα αδρανή υλικά πρέπει, όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις, να ικανοποιούν απαιτήσεις ως προς την αντοχή ή και το µέτρο ελαστικότητας Σκωρία Υψικαµίνων (ΕΝ ) σε συνδυασµό συνήθως µε υδράσβεστο (ΕΝ ) ή µε τσιµέντο (ΕΝ ) ή γύψο ή άλλες σκωρίες Τα µίγµατα καλύπτονται από την Προδιαγραφή EN για εδαφικά υλικά και από την Προδιαγραφή για αδρανή µε απαιτήσεις ως προς τη διαβάθµιση Υδράσβεστος ή Άσβεστος ( ΕΝ 459) Πρόκειται για σταθεροποίηση ή βελτίωση εδαφικών υλικών για τη χρήση των εδαφών αυτών σε στρώσεις έδρασης ή άλλες στρώσεις οδοστρωµάτων, τα οποία διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να χρησιµοποιηθούν. Η Προδιαγραφή που διέπει τα υλικά αυτά είναι ΕΝ

11 Πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα παραπάνω αναφερόµενα Πρότυπα ΕΝ αφορούν κατηγοριοποίηση των µιγµάτων ως προς ορισµένες απαιτήσεις υλικών και µιγµάτων και επίσης περιλαµβάνουν έλεγχο παραγωγής αυτών αλλά δεν περιλαµβάνουν καµία οδηγία ή απαίτηση για την κατασκευή των στρώσεων. Είναι χαρακτηριστικό της σηµασίας που αποδίδεται στα θέµατα αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το γεγονός της σύνταξης µεγάλου αριθµού τέτοιων λεπτοµερών Προτύπων και Προδιαγραφών, που σκοπό έχουν να εναρµονίσουν την ποιότητα των υλικών οδοστρωσίας στην Ένωση. Εντούτοις, τα Πρότυπα αυτά δεν έχουν - προς το παρόν - υποχρεωτική µορφή και δεν περιλαµβάνουν το Προσάρτηµα ZA. 1.3 Βασικές αρχές υπολογισµού των οδοστρωµάτων - Συµβολή των κατεργασµένων στρώσεων στη συµπεριφορά των οδοστρωµάτων. Ο υπολογισµός του απαιτούµενου πάχους των οδοστρωµάτων γίνεται µε ανάλυση και υπολογισµό των αναπτυσσόµενων τάσεων και παραµορφώσεων σε διάφορες κρίσιµες θέσεις του οδοστρώµατος και σύγκριση αυτών µε τα επιτρεπόµενα µεγέθη που καθορίζονται από την αντοχή σε κόπωση των υλικών (αντοχή σε επαναλαµβανόµενες φορτίσεις). Αναλυτικότερα, ο καθορισµός της επιτρεπόµενης τιµής της αντοχής ή της παραµόρφωσης γίνεται µε βάση τον εργαστηριακά προσδιορισµένο νόµο κόπωσης του υλικού, ο οποίος παρέχει την σχέση µεταξύ της επιβαλλόµενης τάσης ή παραµόρφωσης και του αριθµού των επαναλήψεων των φορτίσεων που µπορούν να πραγµατοποιηθούν πριν το υλικό αστοχήσει, Σχήµα 2 στην πίσω σελίδα. 11

12 Σχήµα 2: Προσδιορισµός της επιτρεπόµενης τιµής της επιβαλλόµενης τάσης ή παραµόρφωσης από τις προβλεπόµενες επαναλήψεις φορτίσεων. Για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές µεταξύ εργαστηρίου και πραγµατικού οδοστρώµατος χρησιµοποιούνται ορισµένοι συντελεστές προσαρµογής (βαθµονόµηση του εργαστηριακού νόµου). 12

13 Οι αρχές του υπολογισµού αυτού παρουσιάζονται στο Σχήµα 3. Σχήµα 3: Γενική αρχή αναλυτικού υπολογισµού οδοστρωµάτων Γενικά οι κατεργασµένες µε υδραυλικές κονίες στρώσεις αµµοχαλίκων έχουν µεγάλη φέρουσα ικανότητα (µεγαλύτερη από εκείνη των ασφαλτικών στρώσεων) µε αποτέλεσµα να είναι εκείνες που αναλαµβάνουν τα φορτία και επιπονούνται περισσότερο. Για το λόγο αυτό, η διαστασιολόγηση των στρώσεων αυτών πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια. Στις περιπτώσεις οδοστρωµάτων µε κατεργασµένες µε υδραυλικές κονίες στρώσεις, οι ασφαλτικές στρώσεις δεν επιπονούνται σε εφελκυσµό και εποµένως δεν κινδυνεύουν από κόπωση και το πάχος τους καθορίζεται από πρακτικούς λόγους αποφυγής ρωγµών από ανάδυση. Έτσι, Σχήµα 3, ενώ στην περίπτωση υπολογισµού 13

14 ευκάµπτων οδοστρωµάτων υπολογίζονται οι οριζόντιες παραµορφώσεις στον πυθµένα της ασφαλτικής στρώσης (ε α ) και οι κατακόρυφες παραµορφώσεις στην επιφάνεια της στρώσης έδρασης (ε z ), για τον υπολογισµό ηµιάκαµπτων οδοστρωµάτων υπολογίζονται οι οριζόντιες τάσεις στον πυθµένα της ανακυκλωµένης στρώσης (σ α ) και οι κατακόρυφες παραµορφώσεις στην επιφάνεια της στρώσης έδρασης (ε z ). εν απαιτείται ο υπολογισµός των παραµορφώσεων των ασφαλτικών στρώσεων, αφού δεν επιπονούνται σε εφελκυσµό και εποµένως δεν κινδυνεύουν από κόπωση. Συνεπώς, το πάχος τους καθορίζεται από πρακτικούς λόγους, άρα προκύπτει σηµαντική οικονοµική διαφορά στο κόστος υπέρ των ηµιακάµπτων οδοστρωµάτων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις µέσης ή µεγάλης κυκλοφορίας. Ο υπολογισµός του πάχους του οδοστρώµατος αφορά κυρίως τις κατεργασµένες στρώσεις οι οποίες επιπονούνται σε εφελκυσµό από κάµψη. Οι αναπτυσσόµενες τάσεις πρέπει να επιτρέπουν ένα αριθµό επαναλήψεων φορτίσεων που δεν πρέπει να είναι µικρότερος από τις προβλεπόµενες από την κυκλοφορία φορτίσεις. Ο έλεγχος αυτός γίνεται µε σύγκριση των επιτρεπόµενων επαναλήψεων φορτίσεων, µε τις προβλεπόµενες από την κυκλοφοριακή µελέτη επαναλήψεις φορτίσεων. Oι επιτρεπόµενες φορτίσεις εκτιµούνται µε βάση τον νόµο κόπωσης από την τιµή της αναπτυσσόµενης τάσης που υπολογίζεται. (πχ για αναπτυσσόµενη τάση σ 1 προκύπτει από το σχήµα 2 ότι οι επιτρεπόµενες επαναλήψεις φορτίσεων είναι Ν 1 ). Στην περίπτωση ηµιακάµπτων οδοστρωµάτων τα οποία έχουν τη βάση και την υπόβαση από κατεργασµένα µε υδραυλικές κονίες υλικά ο υπολογισµός συνιστάται να γίνεται σε δύο στάδια: στο 1 ο στάδιο θεωρείται ότι οι δύο στρώσεις είναι µεταξύ τους συγκολληµένες και οι δύο στρώσεις ουσιαστικά λειτουργούν ως µία ενιαία στρώση (αναπτυσσόµενες τάσεις: σ β1 στον πυθµένα της βάσης και σ υ1 στον πυθµένα της υπόβασης βλ Σχ 4α) στο 2 ο στάδιο θεωρείται ότι οι δύο στρώσεις δεν είναι µεταξύ τους συγκολληµένες (δηλ υπάρχει δυνατότητα σχετικής µετακίνησης στη διεπειφάνεια) οπότε οι στρώσεις λειτουργούν ως ανεξάρτητες στρώσεις και κάθε µία αναπτύσσει στον πυθµένα της τάσεις εφελκυσµού (σ β2 στη βάση και σ υ2 στην υπόβαση βλ Σχ4β) 14

15 Σχήµα 4: Υπολογισµός τάσεων σε οδόστρωµα µε βάση και υπόβαση από κατεργασµένα µε υδραυλικές κονίες υλικά Η διαστασιολόγηση της βάσης και της υπόβασης γίνεται επί το δυσµενέστερον µε το ηµιάθροισµα (σ β1 +σ β2 )/2 και (σ υ1 +σ υ2 )/2 αντίστοιχα. Το µειονέκτηµα των κατεργασµένων µε υδραυλικές κονίες αµµοχαλικωδών στρώσεων είναι ότι αναπτύσσουν εγκάρσιες προς τον άξονα της οδού ρωγµές (Σχήµα 4) που οφείλονται στην παρεµπόδιση των παραµορφώσεων που επιβάλλονται κυρίως λόγω των θερµοκρασιακών µεταβολών (ηµέρα - νύχτα). Οι ρωγµές αυτές µπορούν να ληφθούν υπόψη στον υπολογισµό του οδοστρώµατος έτσι ώστε να µην δηµιουργούν δοµική ανεπάρκεια στη στρώση. Εντούτοις, η παρουσία τους προκαλεί µε τον χρόνο την ανάδυσή τους στην επιφάνεια του οδοστρώµατος µε δύο σοβαρές συνέπειες: 1. δηµιουργία εντύπωσης αστοχίας του οδοστρώµατος και εποµένως απόρριψη αυτού από τους χρήστες 2. δηµιουργία δυνατότητας διείσδυσης του νερού στις κατώτερες στρώσεις και ανάπτυξης του φαινοµένου της «άντλησης νερού και λεπτών υλικών» (pumping) µε αποτέλεσµα την επιτάχυνση της καταστροφής του οδοστρώµατος. Οι ρωγµές αυτές πρέπει να 15

16 σφραγίζονται µε ειδικό ασφαλτικό σφραγιστικό µίγµα µε ειδική απλή µικρού κόστους τεχνική γεφύρωσης του ανοίγµατος της ρωγµής. Εντούτοις, οι σφραγισµένες αυτές ρωγµές επαυξάνουν την αρνητική εντύπωση για το οδόστρωµα που έχουν οι χρήστες, µε αποτέλεσµα οι αρχές και οι παραχωρησιούχοι να µην επιλέγουν αυτό το είδος των οδοστρωµάτων παρόλη τη διαφορά κόστους. Σχήµα 4: Ανάδυση ρωγµών στην επιφάνεια της στρώσης κυκλοφορίας Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε η τεχνική της προρηγµάτωσης της κατεργασµένης στρώσης σε αποστάσεις περί τα 3 m. Με την προρηγµάτωση επιτυγχάνεται µείωση του 16

17 ανοιγοκλεισίµατος των ρωγµών και αύξηση της συνεργασίας µεταξύ των δύο τµηµάτων της στρώσης εκατέρωθεν της ρωγµής µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση των αναδύσεων των ρωγµών στην επιφάνεια της ασφαλτικής στρώσης. Έχουν αναπτυχθεί επίσης και ειδικά µηχανήµατα τα οποία εκτελούν την προρηγµάτωση γρήγορα και οικονοµικά. Φαίνεται ότι στο µέλλον οι κατεργασµένες µε υδραυλικές κονίες στρώσεις θα κατασκευάζονται µε προρηγµάτωση και θα έχουν απαλλαγεί από το µειονέκτηµα της ανάδυσης των ρωγµών. Η προρηγµάτωση επαυξάνει το κόστος της κατασκευής της στρώσεως κατά περίπου 10%. 1.4 Εµπειρία στη χώρα µας από τις κατεργασµένες µε τσιµέντο στρώσεις από θραυστό αµµοχάλικο στον ΠΑΘΕ Ο υπολογισµός των οδοστρωµάτων του ΠΑΘΕ (1980) προέβλεπε δύο τύπους «ισοδύναµων» οδοστρωµάτων, έναν αµιγώς εύκαµπτο και έναν ηµιάκαπτο τύπο. Το αµιγώς εύκαµπτο οδόστρωµα περιελάµβανε ασφαλτικές στρώσεις πάχους 26 ή 28 cm και στρώσεις βάσης και υπόβασης συνολικού πάχους cm. Τo ηµιάκαµπο οδόστρωµα περιελάµβανε ασφαλτικές στρώσεις 14 cm και 2 στρώσεις από ΚΘΑ (Κατεργασµένο Θραυστό Αµµοχάλικο) µε πάχος 20 cm (η ανώτερη) και 18 cm (η κατώτερη). Και οι δύο τύποι οδοστρωµάτων εδράζονταν σε στρώση έδρασης που εξασφάλιζε ελάχιστη τιµή CBR = 10 %. Οι κατασκευαστές εργολάβοι είχαν το δικαίωµα να επιλέξουν τον τύπο του οδοστρώµατος της προτιµήσεώς τους. Λόγω της διαφοράς κόστους που προέκυπτε από τη διαφορά πάχους των ασφαλτικών στρώσεων τα οδοστρώµατα που επελέγησαν για τη κατασκευή του τµήµατος ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ήταν στην πλειοψηφία τους ηµιάκαµπτα. Εντούτοις, τα τµήµατα που κατασκευάστηκαν παρουσίασαν σύντοµα βλάβες που δυσφήµισαν τον τύπο του οδοστρώµατος και έκαναν το ΥΠΕΧΩ Ε να µην επιλέγει το οδόστρωµα αυτό. Φυσικά άρχισε και µία συστηµατική δυσφήµιση αυτού του τύπου του οδοστρώµατος για να αποσειστούν τις ευθύνες από τις κακοτεχνίες που είχαν γίνει. Πρέπει να τονιστεί ότι η µεν µελέτη του οδοστρώµατος ήταν σύµφωνη µε τα προβλεπόµενα από τις αντίστοιχες Γαλλικές Οδηγίες, και οι Προδιαγραφές - που ίσχυαν αλλά δεν εφαρµόστηκαν - ήταν ελαφρά προσαρµογή των Γαλλικών Προδιαγραφών προς τις αντίστοιχες Ισπανικές. Σηµειώνεται ότι η µέθοδος υπολογισµού και οι προδιαγραφές ήταν οι καλύτερες στον Ευρωπαϊκό χώρο για εκείνη την εποχή. Η προρηγµάτωση δεν υπήρχε τότε ούτε σε πειραµατικό στάδιο. 17

18 Οι κυριότερες κακοτεχνίες που συνέβαλαν στη αποτυχία των οδοστρωµάτων ήταν οι ακόλουθες: 1. Το κατεργασµένο µε τσιµέντο θραυστό αµµοχάλικο ΚΘΑ δεν κατασκευάστηκε σε 2 στρώσεις, όπως προέβλεπε η µελέτη, ούτε λήφθηκαν τα απαραίτητα µέτρα για την συγκόλληση των επιµέρους στρώσεων, όπως προέβλεπε η Προδιαγραφή. Αντίθετα, επειδή τα µηχανήµατα διάστρωσης (finishers) που διατέθηκαν δεν είχαν την ικανότητα διαστρώσεως τέτοιου πάχους (18-20 cm), η διάστρωση έγινε σε 3 ή και περισσότερες στρώσεις χωρίς να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για συγκόλληση των επιµέρους στρώσεων. Το αποτέλεσµα είναι οι αναπτυσσόµενες τάσεις να είναι πολλαπλάσιες των υπολογισµένων όπως αποδεικνύεται στο Σχήµα 5. Η αστοχία κατόπιν τούτου ήταν ζήτηµα ολίγου χρόνου. Σχήµα 5: (α ) Κατανοµή των κρίσιµων οριζόντιων καµπτικών τάσεων που αναπτύσσονται σε ένα σύστηµα µε δύο συνεργαζόµενες στρώσεις ΚΘΑ και (β) σηµαντική αύξηση των τάσεων αυτών όταν οι στρώσεις ΚΘΑ από δύο γίνουν τρεις µη συνεργαζόµενες στρώσεις (εννεαπλασιασµός των τάσεων) 18

19 2. Τα πάχη που κατασκευάστηκαν ήταν πολύ µικρότερα εκείνων που προέβλεπε η µελέτη (18 cm και 20 cm), όπως εκ των υστέρων αποδείχθηκε µε αποκοπή πυρήνων. εδοµένου ότι η αναπτυσσόµενη τάση είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου του πάχους, είναι προφανές ότι η µείωση του πάχους της στρώσης επιφέρει σηµαντική αύξηση των τάσεων. 3. Οι στρώσεις δεν είχαν την απαιτούµενη επιπεδότητα, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσονται δυναµικές επιπονήσεις που αυξάνουν σηµαντικά τις αναπτυσσόµενες τάσεις, πέραν αυτών που προβλέπουν οι διάφοροι συντελεστές ασφάλειας που λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό. Οι κυριότερες αιτίες που δεν επιτεύχθηκε η απαιτούµενη επιπεδότητα ήταν η µη τροποποίηση των finishers για τη διάστρωση στρώσης µεγάλου πάχους (18-20 cm), οι συχνές στάσεις των µηχανηµάτων και η απουσία κάθε επιµέλειας και φροντίδας για καλή εργασία (δεν υπήρχαν τα γνωστά καλώδια - οδηγοί υψοµέτρων για το µηχάνηµα, δεν γίνονταν κανένας έλεγχος υψοµέτρων). 4. εν ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της προδιαγραφής για την κατασκευή των κατά µήκος αρµών εργασίας κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η συγκόλληση των δύο λωρίδων, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί κατά µήκος ρωγµή. Η ρωγµή αυτή αποτέλεσε ασθενές σηµείο στην κατασκευή (οι τάσεις σχεδόν διπλασιάζονται) και η ρηγµάτωση επεκτάθηκε. Αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην περίπτωση της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας σε συνδυασµό µε την κατασκευή της Λωρίδας Έκτατης Ανάγκης (ΛΕΑ). Σε πολλές περιπτώσεις, έγινε πρώτα η διάστρωση της ΛΕΑ, µε αποτέλεσµα ο κατά µήκος αρµός (ραφή) να συµπίπτει µε την τροχιά του δεξιού τροχού των αυτοκινήτων και εποµένως να γίνει η φόρτιση του οδοστρώµατος ιδιαίτερα δυσµενής (φόρτιση πάνω στη ρωγµή) και η αστοχία να επιταχυνθεί. 5. εν ακολουθήθηκαν οι απαιτήσεις της προδιαγραφής για συντήρηση των στρώσεων µε ασφαλτικό γαλάκτωµα. Αντί ασφαλτικού γαλακτώµατος χρησιµοποιήθηκε ασφαλτικό διάλυµα. Αποτέλεσµα αυτού ήταν η αποκόλληση της ασφαλτικής στρώσεως από την στρώση του ΚΘΑ και η ταχεία ρηγµάτωσή της. Αυτό έγινε γιατί για να γίνει επάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα έπρεπε η επιφάνεια της στρώσης να είναι ξηρή. Η ξήρανση όµως της επιφάνειας σταµάτησε την ενυδάτωση του τσιµέντου µε αποτέλεσµα η στρώση 19

20 επιφανειακά σε ένα πάχος µερικών mm να µην αναπτύξει αντοχή αφού το απαραίτητο για ενυδάτωση νερό είχε εξατµιστεί. Η κατεργασµένη εποµένως στρώση καλύφθηκε από µία σαθρή στρώση µερικών mm η οποία όµως διαποτίστηκε µε ασφαλτικό γαλάκτωµα Η φθορά αυτή παρουσιάστηκε στην περιοχή των ρωγµών από ανάδυση. Το νερό είχε την δυνατότητα να εισέλθει και να συγκεντρωθεί στην περιοχή του πυθµένα της ασφαλτικής στρώσης και στην επιφάνεια της κατεργασµένης στρώσης στην σαθρή περιοχή. Λόγω της ταχύτατης διέλευσης των οχηµάτων το νερό αναγκάστηκε λόγω υψηλών πιέσεων να µετακινηθεί οριζόντια και να αποκολλήσει τη σαθρή περιοχή από τη κύρια µάζα της κατεργασµένης στρώσης. Έτσι η ασφαλτική στρώση αποκολλήθηκε από την υποκείµενη κατεργασµένη στρώση. Το γεγονός αυτό άλλαξε την λειτουργία του οδοστρώµατος και ανάγκασε την ασφαλτική στρώση, τοπικά στην περιοχή που υπήρχε αποκόλληση, να επιπονηθεί ανεξάρτητα από την υποκείµενη στρώση και να αναπτύξει τάσεις εφελκυσµού από κάµψη οι οποίες ρηγµάτωσαν ταχύτατα τη στρώση αφού το πάχος της δεν υπερέβαινε τα 100mm. Η ρηγµάτωση επαύξησε την είσοδο νερού και επιτάχυνε τη φθορά. Ο µηχανισµός αυτός αποδείχθηκε στην πράξη από τοµές που έγιναν στα φθαρµένα τµήµατα του οδοστρώµατος. Σηµειώνεται ότι η ασφαλτική στρώση που τελικά κατασκευάστηκε δεν ήταν 14 cm όπως προέβλεπε η µελέτη, αλλά 6-10 cm, σύµφωνα µε οδηγίες του ΥΠΕΧΩ Ε, εν αναµονή των αποφάσεων για τη κατασκευή αντιολισθηρής στρώσεως. Η έλλειψη όµως ενός τόσο σηµαντικού ποσοστού από τις ασφαλτικές στρώσεις αύξησε τις τάσεις και µείωσε τον χρόνο ανάδυσης των ρωγµών. Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι τα οδοστρώµατα αυτά, παρόλες τις κακοτεχνίες, άντεξαν αρκετά χρόνια. Είναι επίσης γνωστό ότι τα οδοστρώµατα που έχουν κατασκευαστεί µε ΚΘΑ στο τµήµα της παράκαµψης της Λάρισας συµπεριφέρονται ικανοποιητικά, διότι δεν έγιναν οι προαναφερθείσες κακοτεχνίες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση αυτή, η ανάµιξη των αδρανών µε το τσιµέντο και το νερό δεν έγινε σε κεντρική εγκατάσταση αλλά επιτόπου µε το ειδικό αναµικτικό µηχάνηµα (φρέζα) που χρησιµοποιείται για φρεζάρισµα και ανακύκλωση. Επιπλέον η στρώση είχε πάχος 35 cm και αναµίχθηκε και συµπυκνώθηκε σε µία στρώση µε επιτυχία. Η γνώση και η διάδοση των λόγων αποτυχίας των οδοστρωµάτων αυτών είναι βασική προϋπόθεση για την αποφυγή παρόµοιων σφαλµάτων στο µέλλον και την ανατροπή του δυσµενούς κλίµατος που υπάρχει για τα ηµιάκαµπτα οδοστρώµατα. 20

21 1.5 Υπολογισµός πάχους οδοστρωµάτων Για να αποκτηθεί µία εικόνα της εσωτερικής εντατικής κατάστασης που αναπτύσσεται στα οδοστρώµατα, στα Σχήµατα 6,7α και 7β παρουσιάζονται οι αναπτυσσόµενες τάσεις σε ένα αµιγώς εύκαµπτο οδόστρωµα (Σχ6) και σε ένα ηµιάκαµπτο οδόστρωµα (Σχ7). Η φόρτιση γίνεται µε φορτίο άξονα 13 t επί διπλών τροχών (Σχ8) Στην περίπτωση του ηµιάκαµπτου οδοστρώµατος, η ανάλυση των τάσεων έγινε µε τις παραδοχές α) πλήρους συγκόλλησης (συνεργασίας) των δύο στρώσεων (Σχ7α) και β) παντελούς έλλειψης συνεργασίας (συγκόλλησης) των δύο στρώσεων (Σχ7β) (δυνατότητα ολίσθησης µεταξύ των δύο στρώσεων). Στην περίπτωση (α) οι δύο στρώσεις λειτουργούν ως ενιαία στρώση ενώ στην περίπτωση (β) οι δύο στρώσεις λειτουργούν ανεξάρτητα η µία της άλλης.. Είναι φανερό ότι οι αναπτυσσόµενες τάσεις είναι σηµαντικά µεγαλύτερες όταν δεν είναι συγκολληµένες οι δύο στρώσεις.. Για τον λόγο αυτό πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε κατά τη κατασκευή οι δύο στρώσεις να συγκολληθούν. Οι διάφορες Προδιαγραφές κατασκευής προβλέπουν ειδικά µέτρα για την επίτευξη αυτής της συγκόλλησης, το πλέον αξιόπιστο των οποίων είναι η διάστρωση και συµπύκνωση της υπερκείµενης στρώσης αµέσως µετά το πέρας της συµπυκνώσεως της υποκείµενης στρώσης µε συνδυασµό χρήσεως επιβραδυντικών προσθέτων που επιβραδύνουν την πήξη των υδραυλικών κονιών. εδοµένου όµως ότι υπάρχει κίνδυνος να µην επιτευχθεί πλήρης συγκόλληση στην πράξη, οι Γαλλικές Οδηγίες Υπολογισµού των οδοστρωµάτων συνιστούν ο υπολογισµός του πάχους να γίνεται µε το ηµιάθροισµα των τάσεων. Εποµένως η ανώτερη κατεργασµένη στρώση θα υπολογιστεί για να αντέχει τις προβλεπόµενες επαναλήψεις φορτίσεων για αναπτυσσόµενη τάση ίση προς ( )/2 = ΜΡα ενώ η κατώτερη για τάση ίση µε ( )/2 = ΜΡα. 21

22 Σχήµα 7α : Αναπτυσσόµενες καµπτικές τάσεις σε ηµιάκαµπτο οδόστρωµα για κατεργασµένες στρώσεις πλήρως συγκολληµένες. 22

23 Σχήµα 7β : Αναπτυσσόµενες καµπτικές τάσεις σε ηµιάκαµπτο οδόστρωµα για κατεργασµένες στρώσεις χωρίς συγκόλληση Για τα παραπάνω οδοστρώµατα υπολογίστηκε επίσης και η αναπτυσσόµενη κατακόρυφη τάση σ z στην επιφάνεια της στρώσης έδρασης, η οποία επίσης παρουσιάζεται στα παραπάνω σχήµατα. Είναι φανερό ότι η αναπτυσσόµενη τάση σz στο ηµιάκαµπτο οδόστρωµα είναι το 1/6 περίπου της τάσης του αµιγώς εύκαµπτου οδοστρώµατος, γεγονός που καθιστά τον έλεγχο της αστοχίας της στρώσης έδρασης συνήθως µη αναγκαίο για τα ηµιάκαµπτα οδοστρώµατα. Αντίθετα για τα αµιγώς εύκαµπτα οδοστρώµατα ο έλεγχος αυτός αποδεικνύεται πολύ συχνά κρίσιµος. Προκειµένου να γίνει σύγκριση κόστους µεταξύ των δύο τύπων οδοστρωµάτων, ευκάµπτων και ηµιακάµπτων υπολογίζονται δύο ισοδύναµα οδοστρώµατα (δηλ. ένα εύκαµπτο και ένα ηµιάκαµπτο οδόστρωµα) να αντέξουν την ίδια κυκλοφορία στο ίδιο χρονικό διάστηµα. Ο υπολογισµός γίνεται µε τη Γαλλική µέθοδο υπολογισµού των οδοστρωµάτων 23

24 (LCPC/SETRA Conception et Dimensionnement des Structures de Chaussée) µε τα ακόλουθα δεδοµένα : Θερµοκρασία 20 o C Φορτίο άξονα υπολογισµού 13t κατανεµηµένο σε δύο δίδυµους τροχούς, όπως φαίνεται στο Σχήµα 8 ύο τιµές της φέρουσας ικανότητας της στρώσης έδρασης CBR=10% CBR=20% Ο υπολογισµός έγινε µε ανάλυση συστήµατος επάλληλων ελαστικών στρώσεων, µε το οποίο προσοµοιάζεται το οδόστρωµα, και εύρεση των αναπτυσσόµενων τάσεων και παραµορφώσεων στις κρίσιµες θέσεις που φαίνονται στο Σχήµα 8. Οι υπολογισµένες τιµές µε τους κατάλληλους συντελεστές προσαρµογής και τους νόµους αστοχίας του υπό εξέταση υλικού (ασφαλτόµιγµα και εδαφικό υλικό για τα εύκαµπτα οδοστρώµατα, ΚΘΑ και εδαφικό υλικό για τα ηµιάκαµπτα) παρέχουν τις επιτρεπόµενες διελεύσεις του φορτίου υπολογισµού για κάθε περίπτωση πάχους στρώσεων και τύπου οδοστρώµατος. Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στον Πίνακα 1 για δεδοµένη φέρουσα ικανότητα στρώσης έδρασης (CBR=10% ή CBR=20%) και δεδοµένο αριθµό συνολικών διελεύσεων φορτίων υπολογισµού (ισοδύναµων διελεύσεων),. Τα άλλα στοιχεία των οδοστρωµάτων είναι προεπιλεγµένα ως ακολούθως: Εύκαµπτα οδοστρώµατα: Συνολικό πάχος στρώσης βάσης από ασύνδετο καλώς διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 20 cm. Συνολικό πάχος υπόβασης από ασύνδετο καλώς διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 20 cm. Ηµιάκαµτα οδοστρώµατα: Συνολικό πάχος ασφαλτικών στρώσεων 15 cm 24

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 01 Στρώση έδρασης οδοστρώµατος από ασύνδετα εδαφικά υλικά 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-1 1 ΣΤ -1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Σε σχέση με την ΠΤΠ Α260 εκδόσεως 1966

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 01 Εξυγίανση Πυθµένα µε Αµµοχαλικώδη Υλικά 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-17-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 17 Οδοστρωσία από τσιµεντόδετο ανακυκλωµένο µίγµα φρεζαρισµένων ασφαλτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 06 Λιθορριπές προστασίας πρανών συγκοινωνιακών έργων 00 - Έκδοση 1.0 -

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας.

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο οµικών Υλικών Α.Π.Θ., 4-9 εκεµβρίου, 2006 Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. Παράγοντες που επηρρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 02 ιαβαθµισµένο Υλικό Στραγγιστηρίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηµερίδα: «K-clusters / Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε τη χρήση Ιπτάµενης Τέφρας στη. Μακεδονία» Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2006, ΤΕΕ. Μακεδονίας Παραγωγή Κυβολίθων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282)

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282) Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Χηµικός Μηχανικός /ντής Ποιότητας- ιεργασιών και Περιβάλλοντος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Σταθεροποίηση-Κατεργασία εδαφικών ή αδρανών υλικών µε υδραυλικές κονίες ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227-01έως 14 Το πρότυπο αυτό τυποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-01-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 01 Πρίσµατα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 456ΑΟΛ3ΔΚ9Κ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ 85 ΡΟΔΟΣ ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 01 Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. μελέτης : 42 /2015 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές και Αµµοχάλικα 04 Πλήρωση Κυψελών 02 Πλωτών Κιβωτίων Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 03 Μεταβατικά Επιχώµατα 00 -

ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 03 Μεταβατικά Επιχώµατα 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 03 Μεταβατικά Επιχώµατα 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε.

Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ν.ΜΕΝΕΜΕΝΗ 54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Οι παρακάτω ποσότητες προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΣΚΑΜΠΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1

ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΣΚΑΜΠΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΣΚΑΜΠΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 1 Χ. Ζέρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 02 Πλακοστρώσεις λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και πλατειών 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-03-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 03 Λιθορριπές Aνακουφιστικού Πρίσµατος Έργων Βαρύτητας 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση των Εδαφών

Συμπύκνωση των Εδαφών Συμπύκνωση των Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 10 λεπτά 1 Τι είναι Συμπύκνωση των Εδαφών? Μια απλή τεχνική βελτίωσης του εδάφους, όπου το έδαφος γίνεται πυκνότερο μέσω κάποιας εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 07 Σκυρόδεµα έργων µεγάλου όγκου 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Εγνατία Οδός: Κατασκευή ανισόπεδου κόµβου ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής (15.20)» 4.858.500,00 Ευρώ. εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Εγνατία Οδός: Κατασκευή ανισόπεδου κόµβου ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής (15.20)» 4.858.500,00 Ευρώ. εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Εγνατία Οδός: Κατασκευή ανισόπεδου κόµβου ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής (15.20)» 4.858.500,00 Ευρώ εκέµβριος 2012 K:\A1520\Cons\Tefxi\MAPS.doc 1520/5178 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Εγνατία Οδός: Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΑΙΡΗ Ι. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαπερατό σκυρόδεμα (Pervious Concrete)

Διαπερατό σκυρόδεμα (Pervious Concrete) Διαπερατό σκυρόδεμα (Pervious Concrete) Σπύρος Λυκούδης, Γεωλόγος 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία ολοένα αυξανόμενη τάση, οι κατασκευές να χρησιμοποιούν υλικά και μεθόδους που είναι όσο το

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-09-01-00 02 Χωµατουργικά 09 Εξυγιάνσεις /Σταθεροποιήσεις εδαφών 01 Με εφαρµογή υδρασβέστου ή/και υδραυλικών κονιών, τσιµέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ικτίνου 5 54622. Συγγρού 31 54630. Εθνικής Αµύνης 8. 54621 Κ.Ντήλ 24 54623. Χριστοπούλου 6. 5462 Ελευθερών 14 40 Εκκλησιές 54636

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ικτίνου 5 54622. Συγγρού 31 54630. Εθνικής Αµύνης 8. 54621 Κ.Ντήλ 24 54623. Χριστοπούλου 6. 5462 Ελευθερών 14 40 Εκκλησιές 54636 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. µελέτης: 02 / 04-03-2013 ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΡΓΟ: Ασφαλτικοί τάπητες σε αυλές σχολείων και γήπεδα

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ ΜΕ Η ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ α) Αντοχή σε θλίψη, διάρρηξη και CBR

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ ΜΕ Η ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ α) Αντοχή σε θλίψη, διάρρηξη και CBR Πρακτικά ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 25 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 11 Ασφαλτικά Οδοστρώµατος 04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.4)» 14.268.000,00 (µε ΦΠΑ) Αύγουστος 2013 K:\A6033-6034\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C)

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C) Ασφαλτόπανα INDEX Τα ασφαλτόπανα Index χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων, υπογείων, δεξαµενών, σηράγγων, θεµελίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών. Είναι οπλισµένα µε «µη υφασµένο» πολυεστερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Υδατοδιαπερατοί τάπητες & δάπεδα

Υδατοδιαπερατοί τάπητες & δάπεδα Υδατοδιαπερατοί τάπητες & δάπεδα Τύποι και εφαρμογές Η κατασκευή υδατοδιαπερατών δαπέδων στα αστικά κέντρα συμβάλλει στην οικολογική διαχείριση των ομβρίων υδάτων, καθώς βοηθά στη γρήγορη απορροή τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση υπουργικής απόφασης για την έγκριση τεχνικής οδηγίας - προσωρινής προδιαγραφής

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση υπουργικής απόφασης για την έγκριση τεχνικής οδηγίας - προσωρινής προδιαγραφής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) Τµήµα : α Ταχ. /νση : Χαρ.Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 01 Αφαίρεση υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-04-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 01 Αφαίρεση υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 01 Αφαίρεση υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-02-03 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 02 Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων από σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά 03 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5.1. Εισαγωγή Το έδαφος περιέχει κόκκους διαφόρων μεγεθών και σε διάταξη που ποικίλλει. Από αυτή τη σύνθεση και τη δομή του εξαρτώνται οι μηχανικές του ιδιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 23.330.000 Ευρώ. Ιούλιος 2012. K:\A5841\cons\tefhi\MAPS.doc 5841/5185

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 23.330.000 Ευρώ. Ιούλιος 2012. K:\A5841\cons\tefhi\MAPS.doc 5841/5185 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: Βελτίωση - διαπλάτυνση τµήµατος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 4+200 (58.4.1)» 23.330.000 Ευρώ Ιούλιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ.ΡΕΝΤΗ» 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : : 3 Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κεχαγιά Φωτεινή*, Τσώχος Γεώργιος** * Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. ιδ., Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς.

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας οδοντωτός τροχός με ευθείς οδόντες, z = 80 και m = 4 mm πρόκειται να κατασκευασθεί με συντελεστή μετατόπισης x = + 0,5. Να προσδιοριστούν με ακρίβεια 0,01 mm: Τα μεγέθη της οδόντωσης h α,

Διαβάστε περισσότερα

Δ11 ΑΔΑ: ΒΛΓ11-4ΙΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34 ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX Σ Χ Ε Δ Ι Ο

Δ11 ΑΔΑ: ΒΛΓ11-4ΙΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34 ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα 20/12/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: Δ11γ/ο/14/62 Δ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα