Ε Μ Ι Υ Σ Μ Σ Ε Γ Ν Τ Ν Υ Χ Ρ Π Υ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Annual Report

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Μ Ι Υ Σ Μ Σ Ε Γ Ν Τ Ν Υ Χ Ρ Π Υ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Annual Report"

Transcript

1 Ε Μ Σ Π Υ Ι Μ Σ Μ Σ Ι Α 2 1 Ο 1 Τ Ε Γ Ν Ο Τ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Annual Report Σ Ο Υ Π Υ Χ Ρ Τ Ν Η Ι Υ Η Α Ξ Η

2 Περιεχόμενα 1 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2 Βασικά Μεγέθη Τράπεζας Απολογισμός & Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 6 Τα μεγέθη της Τράπεζας 9 Το Δίκτυο της Τράπεζας 10 Συνεταιριστικές Τράπεζες - Πανελλήνια Τράπεζα 11 Όμιλος εταιρειών Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων 14 Κοινωνική Προσφορά 15 Οργάνωση της Τράπεζας 15 Διοίκηση της Τράπεζας 19 Οργανόγραμμα 20 Αποτελέσματα του Οφέλη των συνεταίρων 23 Ισολογισμός 25 Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως & Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 27 Προσάρτημα Ισολογισμού 37 Balance Sheet 39 Profit & Loss and Appropriation Accounts ii

3 Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ. Κυρίες και κύριοι Συνεταίροι, Το 2011 αποτέλεσε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, ενώ και οι ελληνικές τράπεζες λειτούργησαν σε πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες τις οποίες προκάλεσε η κρίση δημοσιονομικού χρέους της χώρας. Παράλληλα, η ύφεση στην οικονομία και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των εισοδημάτων, οδήγησαν σε περαιτέρω αποκλιμάκωση της πιστωτικής επεκτάσεως, ενώ το κόστος χρήματος ενισχύθηκε σημαντικά και αυξήθηκε ο αριθμός μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σε αυτό το περιβάλλον η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων κατάφερε να υλοποιήσει τους βασικούς πυλώνες του στρατηγικού της σχεδιασμού και να θωρακιστεί έναντι των κινδύνων, διασφαλίζοντας επαρκή ρευστότητα, ενώ η συνετή διαχείριση επέτρεψε τη διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας της Τράπεζας. Στη βάση αυτή η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, έχοντας καταφέρει να διατηρήσει την υγιή οικονομική της διάρθρωση, συνεχίζει να στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά τόσο στην τοπική κοινωνία της Κρήτης όσο και στην Αττική προσφέροντας σύγχρονα και ανταγωνιστικά τραπεζικά προϊόντα. Με την ομαλοποίηση της κατάστασης σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, στόχος της διοίκησης της Τράπεζας είναι η περαιτέρω επέκταση του δικτύου καταστημάτων στην Αττική τα επόμενα χρόνια έτσι ώστε να διερευνηθεί η πελατειακή βάση και να ενισχυθεί η παρουσία της, ενώ παράλληλα συνεχίζει να στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα και τα νοικοκυριά, όντας μια από τις πιο ενεργές μονάδες της τοπικής οικονομίας και της κοινωνίας της Κρήτης. Τα γερά θεμέλια πάνω στα οποία έχει οικοδομηθεί η Τράπεζα και με τη στήριξη των πελατώνσυνεταίρων της και των στελεχών της, της επιτρέπουν να αισιοδοξεί για το μέλλον υπηρετώντας παράλληλα με υπευθυνότητα το θεσμό της συνεταιριστικής πίστης θεωρώντας ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την κρίσιμη καμπή της ελληνικής οικονομίας. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μιχαήλ Μαρακάκης iii

4 Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση των συνεταίρων του συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων ΣυνΠΕ καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2.1 του Καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 16 Ιουνίου 2012 και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της Τράπεζας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου στα Χανιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1 Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού για την 18η Διαχειριστική Περίοδο 1/1-31/12/ Υποβολή της Έκθεσης Διαχείρισης και Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 18η Διαχειριστική Περίοδο 1/1-31/12/ Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού γενικά για τη χρήση Έγκριση εγγραφής νέων μελών. 6 Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Οικονομικής Χρήσης Έγκριση της συμμετοχής του Συνεταιρισμού στο Βιομηχανικό Πάρκο Καστελλίου Πεδιάδος (ΒΙ.ΠΑ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΑΕ) και έγκριση της συμμετοχής του Συνεταιρισμού στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ». 8 Ανακοινώσεις - Προτάσεις. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, το Σάββατο 23 Ιουνίου 2012 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, το Σάββατο 30 Ιουνίου 2012 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/06/2012, και στις τυχόν επαναληπτικές, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, βάσει του άρθρου 6 παρ. 4 του Καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή μέχρι και τη Γενική Συνέλευση της 26/06/2011. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 1

5 Βασικά Μεγέθη Σύνολο Ενεργητικού(*) Total Assets Μέτοχοι Members ** Τιμή Μερίδας Share Price Ίδια Κεφάλαια(*) Networth Λογαριασμοί δανείων Number of credit accounts Χορηγήσεις (*) Loans Λογαριασμοί Καταθέσεων Number of deposit accounts Καταθέσεις (*) Deposits * Χιλιάδες Ευρώ (000 ) ** Το 2010 η μία μερίδα διασπάστηκε σε πέντε νέες 2

6 Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για ένα καλύτερο aύριο...

7 Απολογισμός & Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσεως 2011 Κυρίες και Κύριοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων έχει την τιμή να παρουσιάσει, στη Γενική Συνέλευσή της, τον απολογισμό της δραστηριότητας του έτους 2011 που είναι ο 16ος χρόνος λειτουργίας της Τράπεζας και ο τρίτος χρόνος της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου. Το Περιβάλλον Κατά το έτος αναφοράς, αβεβαιότητα χαρακτήρισε την πορεία της διεθνούς οικονομίας. Η εντεινόμενη κρίση δημόσιου χρέους στις προηγμένες οικονομίες, τα νέα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής, η αύξηση στις τιμές των βασικών εμπορευμάτων, το γενικευμένο αίσθημα ανασφάλειας επιβράδυναν την οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως. Ο πληθωρισμός ενισχύθηκε το 2011 τόσο στις προηγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, κυρίως ως αποτέλεσμα της μεγάλης ανόδου των διεθνών τιμών των βασικών εμπορευμάτων, ενώ ο ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ και του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου υποχώρησαν. Η οικονομική πολιτική στις προηγμένες οικονομίες το 2011 επικεντρώθηκε στη λήψη μέτρων αποκατάστασης της εμπιστοσύνης ως προς τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, η οποία επλήγη από την εντεινόμενη κρίση δημοσίου χρέους κυρίως σε χώρες της Ζώνης του Ευρώ. Η επιτοκιακή πολιτική στις προηγμένες οικονομίες ήταν ανάλογη των συνθηκών. Οι Κεντρικές Τράπεζες των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου διατήρησαν αμετάβλητα τα βασικά τους επιτόκια, μεταξύ του 0,0% και 0,5%. Στη Ζώνη του Ευρώ, η ΕΚΤ προέβη σε αύξηση του βασικού επιτοκίου δύο φορές, από 0,25%, ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε δύο διαδοχικές μειώσεις, και πάλι από 0,25% κάθε φορά, καθορίζοντάς το στο 1,00%. Εξελίξεις στο Διεθνή και Ευρωπαϊκό Χώρο Κατά το 2011 η ελληνική οικονομία βρέθηκε σε ακόμα βαθύτερη ύφεση με την ετήσια μείωση του ΑΕΠ να φτάνει στο 6,9%, κυρίως λόγω του περιορισμού της κατανάλωσης και των επενδύσεων. Η δημοσιονομική προσαρμογή συνεχίστηκε, αλλά δεν είχε την αποτελεσματικότητα που αναμενόταν και το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού εκτιμάται στο 10,6% του ΑΕΠ για το 2011 (προσωρινά στοιχεία). Η εντεινόμενη πολιτική αβεβαιότητα επιδείνωσε τις προσδοκίες και τις προβλέψεις για τη βιωσιμότητα του χρέους και την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Η διακύμανση του ρυθμού του πληθωρισμού στη διάρκεια του 2011 επηρεάστηκε κυρίως από τις αυξήσεις της έμμεσης φορολογίας, ενώ η υποχώρησή του αντανακλά τη μείωση του κόστους εργασίας στον επιχειρηματικό τομέα και τη μεγάλη υποχώρηση της καταναλωτικής ζήτησης. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανόδου του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) μειώθηκε στο 3,1% το Η συνολική απασχόληση επλήγη δραματικά το 2011, ως αποτέλεσμα του κλεισίματος ή της σμίκρυνσης πολλών επιχειρήσεων, αλλά και της αύξησης της αβεβαιότητας και κατά συνέπεια της ραγδαίας μείωσης της καταναλωτικής και επενδυτικής δαπάνης από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ποσοστό ανεργίας σκαρφάλωσε στο 21% το Δεκέμβριο του έτους. Το ελληνικό δημόσιο χρέος εντός του έτους κατέστη μη διατηρήσιμο. Η αδυναμία έγκαιρης υλοποίησης των δημοσιονομικών και μεταρρυθμιστικών στόχων αύξησε την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και οδήγησε στις αποφάσεις περιστολής του χρέους και την πρόσθετη δανειακή ενίσχυση της Ελλάδας με κεφάλαια συνολικού ύψους 130 δισ. Ευρώ. Επιπρόσθετα, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν σε αναδρομική μείωση του επιτοκίου των διμερών δανείων προς την Ελλάδα. Εξελίξεις στον Ελληνικό χώρο 4

8 Συγκεκριμένα, σε εκτέλεση του νόμου 4046/2012, με τον όποιον εγκρίθηκε το νέο πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, υπεγράφη το μνημόνιο συνεργασίας για το νέο πρόγραμμα και οι συμβάσεις που άπτονται των εγγυήσεων του μηχανισμού στα νέα ομόλογα, της τραπεζικής ανακεφαλαιοποίησης και των υπόλοιπων στοιχείων για την απομείωση της αξίας των ελληνικών ομολόγων με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI). Σε κάθε περίπτωση, με τις αποφάσεις για την υπογραφή του νέου μνημονίου και την επιτυχή κατάληξη του PSI, δίδεται χρόνος για να γίνει βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Για το σκοπό αυτό απαιτείται επανοικοδόμηση του κράτους και της οικονομίας, με κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου, δίκαιο φορολογικό σύστημα, μείωση του δημόσιου τομέα, παροχή κινήτρων ανάπτυξης, αποκατάσταση της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος, αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Πρέπει να δημιουργηθεί μία οικονομία παραγωγική και όχι καταναλωτική. Έτσι θα μειωθεί η ανεργία και θα υπάρξουν πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία θα μειώσουν το χρέος, καθιστώντας το διαχειρίσιμο. Η εφαρμογή των μέτρων θα συντελέσει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, ώστε οι τράπεζες να επανέλθουν στη διατραπεζική αγορά και το κράτος στις διεθνείς αγορές. Στο αποτέλεσμα αυτό θα συμβάλουν και η ψύχραιμη θεώρηση των πραγμάτων και η αποφυγή των εντάσεων, ώστε να επιστρέψουν τα κεφάλαια από το εξωτερικό. Όσον αφορά τις εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο, το 2011 ήταν έτος ισχυρών πιέσεων. Οι δυσκολίες στην άντληση χρηματοδότησης, οι εκροές καταθέσεων στο εξωτερικό (οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου 35 δισ. για το έτος), ο αυξανόμενος αριθμός των μη-εξυπηρετούμενων δανείων (νοικοκυριών και επιχειρήσεων) επιβάρυναν τους ποιοτικούς δείκτες και δημιούργησαν προβλήματα ρευστότητας. Η απομείωση της αξίας των Ελληνικών Ομολόγων αντιμετωπίζεται με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, οπότε και αναμένεται να υπάρξει βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης και να αποκατασταθεί βαθμιαία η δυνατότητα πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων και, συνακόλουθα, η προσφορά πιστώσεων. Το Σεπτέμβριο και το Δεκέμβριο του 2011 ανακλήθηκαν οι άδειες λειτουργίας των «Proton Τράπεζα Α.Ε.» και «T-Bank Α.Τ.Ε.», αντίστοιχα και τέθηκαν αυτές σε ειδική εκκαθάριση. Στην πρώτη περίπτωση, συστάθηκε μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο μεταβιβάστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία της Proton, με σκοπό τη διασφάλιση της συνέχειας των τραπεζικών εργασιών. Στην περίπτωση της T-Bank, μέρος των περιουσιακών της στοιχείων μεταβιβάστηκε στο «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.». Το Μάρτιο του 2012, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι Τράπεζες «Αχαϊκή Συν.Π.Ε.», «Λαμίας Συν.Π.Ε.» και «Λέσβου Λήμνου Συν.Π.Ε.» τέθηκαν επίσης σε ειδική εκκαθάριση. Ανάδοχος του συνόλου των καταθέσεων των παραπάνω συνεταιριστικών τραπεζών ορίστηκε μέσω διαγωνισμού η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Τα άνω μέτρα εξυγίανσης ελήφθησαν προκειμένου να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η προστασία των καταθετών και των επενδυτών, αλλά και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στο τραπεζικό σύστημα. Με τη διαδικασία αυτή διασφαλίζονται στο ακέραιο όλες οι καταθέσεις του συνόλου των πελατών των τραπεζών αυτών και τα υγιή στοιχεία τους. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η Διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων μεριμνά για την διατήρηση και επαύξηση των ποιοτικών στοιχείων. Η Τράπεζά μας συνεχίζει να βασίζεται σε γερά θεμέλια και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με γνώμονα τα συμφέροντα των μελών και της πελατείας, πάντα σε συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και τις συμβουλές της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Κατά το έτος που πέρασε, σταθερή πολιτική της Διοίκησης αποτέλεσε η περαιτέρω θωράκιση της Τράπεζας έναντι των κινδύνων, με τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και τη συνετή διαχείρισή της, τη συνεχή παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας και τη συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους. 5

9 Ta Μεγέθη της Τράπεζας Καταθέσεις Λογαριασμοί Καταθέσεων Καταθέσεις (000 ) Οι καταθέσεις της Τράπεζας στο τέλος του 2011 ήταν 392 εκ. ευρώ έναντι 409 εκ. ευρώ του 2010, δηλ. είχαν μείωση 4,1%. Πάρα την παρατηρούμενη μείωση, η οποία οφείλεται στην οικονομική κρίση και στη μετακίνηση κεφαλαίων σε τράπεζες του εξωτερικού, λόγω του κλίματος αβεβαιότητας που αυτή συνεπάγεται, η εμπιστοσύνη των καταθετών-συνεταίρων μας προς την Τράπεζα που εκφράστηκε με τη σταθερότητα της παρουσίας τους ήταν και πάλι εντυπωσιακή. Πολιτική της Τράπεζας αποτελεί η παροχή ανταγωνιστικών επιτοκίων καταθέσεων, υιοθετώντας όμως ως απαράβατη αρχή τη διαρκή παρακολούθηση του κόστους και τη διατήρησή του σε επίπεδα που μπορεί να απορροφήσει

10 Χορηγήσεις Χορηγήσεις (000 ) Λόγω των υφισταμένων συνθηκών, εντός του 2011 η Διοίκηση αποφάσισε να απέχει από την απόφαση αύξησης των χορηγήσεων. Οι χορηγήσεις έφθασαν στο τέλος του 2011 στο ποσό των 388,5 εκ. ευρώ έναντι 391 εκ. ευρώ του 2010, δηλ. μειώθηκαν κατά 0,6%. Η μικρή αυτή μείωση οφείλεται στην εφαρμογή ακόμα αυστηρότερων κριτηρίων χρηματοδότησης, λόγω του πιεστικότερου κανονιστικού πλαισίου και των συνθηκών της αγοράς, αλλά και με το σκοπό θωράκισης της τράπεζας και των υφιστάμενων πελατών της από την κρίση. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τα δεδομένα συντελεστή ρευστότητας και του λόγου καταθέσεων-χορηγήσεων. Στις πιστωτικές διευκολύνσεις προς τις επιχειρήσεις θα πρέπει να προστεθούν οι εγγυητικές επιστολές τις οποίες εκδίδει η Τράπεζα. Στο τέλος του 2011 οι εγγυητικές επιστολές σε κυκλοφορία ήταν 27 εκ. ευρώ. Επιτόκια Χορηγήσεων Λογαριασμοί Δανείων Τα επιτόκια χορηγήσεων κινήθηκαν ανάλογα με το κόστος της Τράπεζας. Όλα τα επιτόκια είναι κυμαινόμενα και συνδεδεμένα με το επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Τράπεζα μεριμνά συνεχώς για τη συστηματική παρακολούθηση του κόστους χρήματος, για όλους τους πελάτες της και για τη δική της διαχείριση και οι προτάσεις σχετικά με τα επιτόκια προετοιμάζονται από τα αρμόδια στελέχη της και συζητούνται στην Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού

11 Ποιότητα Χορηγήσεων Η ποιότητα των χορηγήσεων της Τράπεζας είναι συνεχής μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών της. Το έργο της Διευρυμένης Επιτροπής Χορηγήσεων, η οποία αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Τράπεζας, περιλαμβάνει την προσεκτική εξέταση των αιτημάτων, την αποτίμηση πιστωτικού κινδύνου δια των εισηγήσεων της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων και με τη χρήση του συστήματος RV RATING της εταιρίας SYSTEMIC και τη λήψη αιτιολογημένων αποφάσεων σε τακτές συνεδριάσεις, ώστε να εξυπηρετούνται οι πελάτες και να διαφυλάσσονται τα συμφέροντα της Τράπεζας και των συνεταίρων της. Οι χορηγήσεις σε καθυστέρηση παρακολουθούνται συστηματικά και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την είσπραξή τους, πάντοτε στα πλαίσια της δεοντολογίας, της κοινωνικής ευαισθησίας και της προστασίας των συναλλακτικών ηθών. Οι οριστικές καθυστερήσεις αντιπροσώπευαν στο τέλος του 2011 το 11,6% του χαρτοφυλακίου έναντι 7,43% του 2010, λόγω των επιπτώσεων της κρίσης της οικονομίας στις επιχειρήσεις του τόπου και τη χρονική μετάθεση της είσπραξης των απαιτήσεων της τράπεζας με τους νόμους που ψηφίστηκαν κατά τη διάρκεια του Οι εξασφαλίσεις των λογαριασμών αυτών και το ύψος των σχετικών αποθεματικών και των προβλέψεων καλύπτουν την Τράπεζα από ενδεχόμενες ζημίες. Ειδικότερα, κατά το 2011 πραγματοποιήθηκαν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 13,8 εκ. ευρώ και έτσι το ύψος του λογαριασμού αυτού ανήλθε στο ποσό των 32,7 εκ. ευρώ στο τέλος του έτους. Αριθμός Συνεταίρων / Ίδια Κεφάλαια Ο αριθμός των μελών μας ανήλθε σε , ενώ τα Ίδια Κεφάλαια ήταν περίπου 52 εκ. ευρώ στο τέλος του Συνεταιριστική Μερίδα Σύμφωνα με το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει την πραγματική αξία κάθε συνεταιριστικής μερίδας εντός 30 ημερών από την έγκριση του ισολογισμού κάθε εταιρικής χρήσης και οποτεδήποτε άλλοτε υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση της πραγματικής αξίας της συνεταιριστικής μερίδας, λόγω μεταβολής των σχετικών μεγεθών που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό αυτής. Συγκεκριμένα, η αξία της συνεταιριστικής μερίδας προσδιορίζεται από την αξία της που αναλογεί στην καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης, προσαυξημένη κατά την υπεραξία αυτής ή κατά τμήμα της υπεραξίας αυτής, η οποία προσαύξηση δεν μπορεί να είναι ανώτερη του 40% της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας που αναλογεί στην καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Ο υπολογισμός της αξίας αυτής πιστοποιείται από ορκωτούς ελεγκτές. 8

12 Το Δίκτυο της Τράπεζας Το χρόνο που πέρασε, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ενίσχυση της παρουσίας της Τράπεζας στην Αττική, ιδιαίτερα όσον αφορά τις υπηρεσίες καταθέσεων, διάθεσης συνεταιριστικών μερίδων και μεσολαβητικών εργασιών. Σε υλοποίηση αυτής της απόφασης, το Φεβρουάριο του 2012 άρχισαν τη λειτουργία τους δύο νέες μονάδες της Τράπεζας, στο Περιστέρι και στην Αγ. Παρασκευή. Κατόπιν τούτου, η Τράπεζα διαθέτει σήμερα 26 υπηρεσιακές μονάδες: Από δύο στην πόλη των Χανίων και στο Ρέθυμνο και από μία στην Ιεράπετρα, στην Κίσαμο, στην Παλαιόχωρα, στον Πλατανιά, στη Γεωργιούπολη, στον Πλάτανο, στο Κολυμπάρι, στον Αλικιανό, στη Σούδα, στις Μοίρες, στη Χερσόνησο, στον Άγιο Νικόλαο, στο Τυμπάκι, στη Σητεία, στο Αρκαλοχώρι, τρεις στο λεκανοπέδιο Αττικής και τέσσερις στην πόλη του Ηρακλείου. Η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου εξαρτάται από την ωρίμανση των υφισταμένων καταστημάτων, από το συστηματικό έλεγχο της προσδοκώμενης κερδοφορίας και της ανάγκης εξυπηρέτησης της πελατείας, αφού κάθε μονάδα πρέπει να είναι λειτουργική για τους πελάτες μας και αποδοτική. Αναπτυξιακές Δραστηριότητες Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων υποστηρίζει ενεργά τις αναπτυξιακές δραστηριότητες των ΜΜΕ. Συγκεκριμένα: είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , είναι σημείο ενημέρωσης και παραλαβής προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τον ΕΦΕΠΑΕ, είναι μέτοχος, μαζί με τα Επιμελητήρια και άλλους φορείς της Κρήτης, στην Αναπτυξιακή Κρήτης, αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσα από την υλοποίηση και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, συμμετέχει στο Βιομηχανικό Πάρκο Καστελλίου Πεδιάδος («ΒΙ.ΠΑ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΑΕ»), με σκοπό την ανάπτυξη ενός άρτια οργανωμένου χώρου με σύγχρονες υποδομές για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε αυτόν, με τη διαθέσιμη τεχνογνωσία της σε ότι αφορά την υλοποίηση επενδύσεων, επιχορηγούμενων από επενδυτικούς νόμους και κοινοτικά προγράμματα, παρέχει στοχευμένες τραπεζικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί σε δράσεις ενίσχυσης. 9

13 Συνεταιριστικές Τράπεζες - Πανελλήνια Τράπεζα Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες, θεσμός αρκετά διαδεδομένος και στο εξωτερικό, έχουν ιδιαίτερο ρόλο στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται, με κύρια πλεονεκτήματα τη γνώση της τοπικής αγοράς, την ευελιξία και την ταχύτητα στη λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων, λόγω της λιτής δομής τους. Στην Ελλάδα, στέκονται όλα τα χρόνια λειτουργίας τους δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και ενισχύουν την πραγματική οικονομία, επικεντρώνοντας κυρίως στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Κάθε Συνεταιριστική Τράπεζα είναι αυτόνομη, αλλά τα οφέλη από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη διάδοση της τεχνογνωσίας είναι σημαντικά για όλες. Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες της χώρας δεν πρέπει να εξαιρεθούν από τη δυνατότητα χρήσης οποιουδήποτε μέσου για την περαιτέρω θωράκισή τους. Στα πλαίσια αυτά, έχουν απευθύνει αίτημα, μέσω της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών, για την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών ώστε να μπορούν να ενταχθούν και αυτές στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το Ταμείο έχει σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, οπότε η Τράπεζά μας, αν και δεν έχει υποστεί απώλειες από το PSI διότι δεν είχε στην κατοχή της ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, θεωρεί ότι η συμμετοχή στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πρέπει να είναι δυνατή για όλες τις τράπεζες και συμμετέχει στις άνω ενέργειες, για τη διασφάλιση των συμφερόντων των συνεταίρων της και του συναλλακτικού κοινού. Η Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε. ιδρύθηκε από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων συμμετέχει σε αυτήν και ωφελείται από την αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών της, αλλά και του Ομίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών, όπως είναι οι εισαγωγές/εξαγωγές και άλλες συναλλαγές με το εξωτερικό, οι πιστωτικές και οι χρεωστικές κάρτες, το Κέντρο Ηλεκτρονικών Πληρωμών (ΚΗΠ). 10

14 Όμιλος Εταιρειών Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων Σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης βαθειάς ύφεσης για την ελληνική οικονομία, ο Όμιλος των εταιρειών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή, σταθερότητα και ευελιξία, στοιχεία που επέτρεψαν να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώθηκαν το Παραμένοντας εστιασμένοι στις βασικές προτεραιότητες που είχαμε θέσει από την αρχή της κρίσης, με αιχμή τη θωράκιση του ενεργητικού των εταιρειών του Ομίλου, την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και την περεταίρω μείωση του κόστους, εφαρμόσαμε ευέλικτες πολιτικές διαχείρισης των υποχρεώσεών μας. Με μοχλό τις εταιρείες «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοράς και ανάπτυξης ακινήτων και «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Ε.Σ.» που επικεντρώνεται στην προώθηση και ενίσχυση σχεδίων τοπικών εταιρειών και επιχειρηματιών, στοχεύουμε στην περαιτέρω εδραίωση του Ομίλου στην αγορά, την ενίσχυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων του και στην περαιτέρω συμβολή του στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Κρητικά Ακίνητα Τα Κρητικά Ακίνητα διαθέτουν σήμερα ένα μεγάλο και πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων που περιλαμβάνει, αστικά ακίνητα άμεσης εκμετάλλευσης (μίσθωσης)- οικόπεδα μελλοντικής ανάπτυξης και αξιοποίησηςακίνητα περιμετρικά σχεδίων πόλης με σοβαρές προοπτικές ένταξης και καταγραφής σημαντικών υπεραξιών-εκτάσεις εντός περιοχών ιδιωτικής πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) εκτάσεις με δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης και παραθεριστικής κατοικίας. Ξεκίνησε, όπως ήταν προγραμματισμένη, η ανέγερση ενός μεγάλου και σύγχρονου Εμπορικού Κέντρου τμ. με υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων, στο κέντρο του Πλατανιά. Ολοκληρώθηκε η παροχή υπηρεσιών project management κατασκευής των δύο νέων καταστημάτων της Τράπεζας στην Αθήνα (Περιστέρι και Αγία Παρασκευή), καθώς και του κεντρικού αποθηκευτικού της χώρου στα Χανιά. Τη χρονιά που πέρασε, σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο Χανίων, Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην χωροθέτηση ενός νέου Επιχειρηματικού Πάρκου έκτασης 550 στρεμμάτων, που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο νομός Χανίων. 11

15 Κρητική Ενεργειακή Μέσω της θυγατρικής εταιρείας «Κρητική Ενεργειακή Α.Ε.» αναπτύσσεται η δραστηριότητα του ομίλου στον τομέα κατασκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων. Κατά τη διάρκεια του 2011 ολοκληρώθηκε η κατασκευή και η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ 18 φωτοβολταϊκών πάρκων στη Κρήτη συνολικής ισχύος 1,5 MW, καθώς και 12 συστημάτων των 10 ΚW σε στέγες σπιτιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 6 φωτοβολταϊκοί σταθμοί της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» στον Αθερινόλακο Λασιθίου, των οποίων η κατασκευή ανατέθηκε στην εταιρεία μας μετά από πανελλήνιο μειοδοτικό διαγωνισμό. Στο πρώτο πεντάμηνο δε της τρέχουσας χρονιάς, έχουν κατασκευαστεί και έχουν συνδεθεί 11 πάρκα των 80 ΚW το καθένα και 2 σε στέγες και έχει συμβασιοποιηθεί η κατασκευή άλλων 11 συστημάτων και 5 οικιακών, συνολικής ισχύος 2,1 MW. Κρητικές Συμμετοχές Οι Κρητικές Συμμετοχές, το Venture Capital της τράπεζας, συμμετέχει ήδη με ποσοστό 30% στις εταιρείες, «Μεσόγειος Water Α.Ε» με δραστηριότητα στον τομέα της αφαλάτωσης και «Prime Energy Α.Ε.» με αντικείμενο την δημιουργία επενδυτικού χαρτοφυλακίου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουν δε ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και έχει υπογραφεί συμφωνία συνεργασίας, για τη συμμετοχή της εταιρείας σε Χανιώτικη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής προϊόντων ζύμης και κρητικής διατροφής γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα : Με το σύστημα της αυτοχρηματοδότησης μελετήθηκε, κατασκευάστηκε και λειτουργεί, εργοστάσιο αφαλάτωσης ύδατος με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης, δυναμικότητας m3/ημέρα (κόστος επένδυσης 19,5 εκ. ευρώ) στη περιοχή Πάφου στη Κύπρο. Στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της «Prime Energy Α.Ε» περιλαμβάνονται σήμερα και λειτουργούν φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 1,3 MW, σε Λακωνία, Κιλκίς, Ρέθυμνο και Χανιά. Αδειοδοτημένα και έτοιμα για κατασκευή φ/β πάρκα ισχύος 13,4 MW, σε Ξάνθη, Λάρισα, Μαγνησία και Καρδίτσα, ενώ αναμένεται μέσα στο β' εξάμηνο της τρέχουσας χρονιάς η αδειοδότηση από την ΡΑΕ άλλων 25 πάρκων συνολικής ισχύος 12,5 MW. Με ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα την ποιότητα, τον επαγγελματισμό, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και με καθημερινή εντατική δουλειά απαντούμε στις προκλήσεις, θεμελιώνοντας τις προοπτικές του Ομίλου των εταιρειών της Τράπεζας Χανίων. Η στρατηγική που ακολουθούμε, παρά τα προβλήματα ρευστότητας και αστάθειας της αγοράς, διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων και ενισχύει τη θέση και το ρόλο των εταιρειών του Ομίλου στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, με στόχο τη διασφάλιση των μελλοντικών προοπτικών τους, προς όφελος των συνεταίρων, τιμώντας και δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη τους. 12

16 Χ Σ Α Η Ν Υ Ι Σ Ω Ο Ν Τ Σ Ι Σ Π Χ Ε Ε Σ Σ Η Ζ Α Π Μ Ω Ρ Ζ Α

17 Κοινωνική Προσφορά Στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιήθηκε κατά το έτος 2011, η Διοίκηση της Τράπεζας έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποστήριξη έργων με ανθρωποκεντρικούς στόχους, στην ενίσχυση οικονομικά αδύνατων ομάδων της κοινωνίας μας, στον πολιτισμό και στην προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων διέθεσε το χιλ. ευρώ για την ενίσχυση του έργου φορέων όπως αθλητικά και φιλανθρωπικά σωματεία, πολιτιστικούς συλλόγους, ιερές μονές, εκπαιδευτικά ιδρύματα, Ο.Τ.Α., τοπικά Μ.Μ.Ε. και θέατρα. Επίσης διατέθηκαν 22 ηλεκτρονικοί υπολογιστές για τις ανάγκες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φορέων της Κρήτης, όπως και εξοπλισμός επίπλωσης γραφείων που υπήρχε ως απόθεμα στην Τράπεζα κατόπιν της αλλαγής της εταιρικής ταυτότητας το Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να διαθέτει η Τράπεζα κάθε χρόνο το 1% των καθαρών (μετά από φόρους) κερδών της για την υποστήριξη του «Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», του οποίου η Τράπεζα είναι Ιδρυτικό Μέλος και να παρέχει σε αυτό υπηρεσίες διαχείρισης. Η Τράπεζα έχει ενεργή συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα της Κρήτης καθώς υποστηρίζει φορείς και δράσεις που στοχεύουν στην προαγωγή του πολιτισμού. Αρχαιολογικοί φορείς, πολιτιστικοί, λαογραφικοί και φιλολογικοί σύλλογοι όπως και τοπικά θέατρα ενισχύονται από την Τράπεζα ενώ παραχωρείται αφιλοκερδώς η αίθουσα συνεδριάσεων του Κτιρίου Διοίκησης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα κατά το 2011 διοργανώθηκαν 40 εκδηλώσεις από διάφορους φορείς. Επιπλέον, στα πλαίσια της ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, το κτίριο Διοίκησης και Κεντρικού Καταστήματος έχει ενσωματωμένο έναν οριοθετημένο αρχαιολογικό χώρο που αποκαλύφθηκε το 2002 και ο οποίος συντηρείται σε μόνιμη βάση ενώ ενισχύθηκε και φέτος η ΚΕ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων στο Λόφο Καστέλλι Χανίων. H προστασία του περιβάλλοντος έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα ζωής των σημερινών και μελλοντικών γενεών και αποτελεί σημαντικό μέλημα για την Τράπεζα. Πάγια επιδίωξη μας είναι η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και πετρελαίου θέρμανσης και φροντίζουμε ώστε οι εγκαταστάσεις μας να πληρούν τους κανονισμούς ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, η Τράπεζα ενισχύει τα προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικών και άλλων υλικών μέσω της απόρριψής τους στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ενώ συμμετέχει και στο πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών της ΑΦΗΣ καθώς έχουν τοποθετηθεί σε καταστήματα κάδοι συλλογής μπαταριών στους οποίους υπάλληλοι, συνεργάτες και πελάτες μπορούν να απορρίψουν τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες τους. Στον πίνακα των σχετικών χορηγιών που ακολουθεί παρουσιάζεται η κοινωνική δραστηριότητα της Τράπεζας: Είδος Χορηγίας Πλήθος Αθλητικές Ομάδες και Σωματεία 14 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 15 Είδος Χορηγίας Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακοί Φορείς 11 Ιδρύματα - Φιλανθρωπικοί Σύλλογοι 5 5 Λαογραφικοί και Πολιτιστικοί Φορείς 3 Εκκλησιαστικοί Φορείς 4 Λοιπές 5 Πολιτιστική Κληρονομιά Πλήθος 14

18 Διοίκηση της Τράπεζας Το ανώτατο διοικητικό όργανο της Τράπεζας είναι το εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει αρμοδιότητα για τη χάραξη της στρατηγικής της, τη λήψη όλων των σημαντικών αποφάσεων και τον έλεγχο της ομαλής πορείας της Τράπεζας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 28ης Ιουνίου 2009, όπως συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση αυτού Νο 203/ , αποτελείται από τα εξής μέλη: Μαρακάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δ.Σ. Ανδρουλάκης Γεώργιος του Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Βλαχάκης Στυλιανός του Γεωργίου, Γραμματέας Φαραντάκης Γεώργιος του Ιωσήφ, Ταμίας Βάμβουκας Αναστάσιος του Δημητρίου Κουργιαντάκης Ευάγγελος του Ιωάννου Μπαδιερίτης Κυριάκος του Κωνσταντίνου Πούλακας Ιάσων του Αντωνίου Τζινάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας, κ. Μιχαήλ Μαρακάκης, εκπληρώνει και τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή. Ο Αντιπρόεδρος, κ. Γεώργιος Ανδρουλάκης, είναι και Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της θυγατρικής εταιρίας «Κρητικά Ακίνητα Α.Ε.» και άλλων θυγατρικών εταιριών της Τράπεζας. Οργάνωση της Τράπεζας Η Οργάνωση της Τράπεζας αποτελεί συνεχή μέριμνα της Διοίκησης και των στελεχών της. Η οργανωτική δομή της βελτιώνεται σταδιακά, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του αναπτυσσόμενου δικτύου καταστημάτων, αλλά και στην ποικιλία των προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας, ενώ η λειτουργία της τράπεζας υποβοηθείται και ελέγχεται από επιτροπές οι οποίες λειτουργούν στα πλαίσια του Δ.Σ. και απαρτίζονται από μέλη του ή τελούν υπό την εποπτεία του. Οι κυριότερες επιτροπές της Τράπεζας και οι αρμοδιότητές τους παρουσιάζονται παρακάτω: Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (ALCO), που αποτελείται από τα κορυφαία στελέχη της Τράπεζας υπό την Προεδρία του Προέδρου Δ.Σ., έχει ως βασικές αρμοδιότητες τη συνδρομή του Διοικητικού Συμβουλίου στη διαχείριση και ανάπτυξη στοιχείων ενεργητικού και παθητικού με παράλληλη άσκηση τιμολογιακής πολιτικής σε προϊόντα και υπηρεσίες, την έγκριση για την εισαγωγή νέων καταθετικών ή δανειακών προϊόντων, την παρακολούθηση της επάρκειας και τη διανομή των ιδίων κεφαλαίων στις επιμέρους δραστηριότητες και την εποπτεία του τρόπου εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων. Η Επιτροπή Ασφάλειας εισηγείται για τη βελτίωση και αναθεώρηση της Πολιτικής Ασφάλειας, ώστε να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε πραγματικές ανάγκες ή απαιτήσεις αρμοδίων κρατικών φορέων ή εποπτικών αρχών. Συγκεκριμένα, προτείνει δράσεις και ενέργειες πολιτικής για την καθιέρωση πλαισίου διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου - υλικού ή άυλου - της Τράπεζας ή τρίτων που η Τράπεζα χρησιμοποιεί ή κατέχει στα πλαίσια άσκησης των δραστηριοτήτων της, του προσωπικού και των εκάστοτε ευρισκομένων στους χώρους της Τράπεζας τρίτων πρόσωπων. 15

19 Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ως κύρια καθήκοντά της την παρακολούθηση και την ετήσια αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του έργου των Μονάδων που την απαρτίζουν, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων του πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, την επίβλεψη του διενεργούμενου από τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ελέγχου και την σε τακτική βάση συνεργασία μαζί τους, την υποβολή πρότασης προς το Δ.Σ. για την επιλογή των εξωτερικών ελεγκτών, τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, την υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί και την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που αποφασίζονται από το Δ.Σ., την υποβολή προτάσεων για τις ειδικές περιοχές όπου επιβάλλεται η διενέργεια πρόσθετων ελέγχων από τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελεγκτές κ.α. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Πλαισίου Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συμφώνου της Βασιλείας ΙΙ μελετά τις νέες απαιτήσεις όπως ορίζονται στα κανονιστικά κείμενα που αφορούν το Σύμφωνο της Βασιλείας II και οργανώνει την ενσωμάτωσή τους στις εσωτερικές διαδικασίες και τα Πληροφοριακά Συστήματα της Τράπεζας. Η Διευρυμένη Επιτροπή Χορηγήσεων εξετάζει αιτήματα πιστοδοτήσεων κατά τα οριζόμενα στον οικείο κανονισμό και συνεδριάζει με τη συμμετοχή μελών Δ.Σ. και του Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με τον κανονισμό πιστοδοτήσεων της τράπεζας. Η Ειδική Συντονιστική Επιτροπή για την Πληροφορική (IT Steering Committee) έχει ως καθήκοντα, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων και μεσο-μακροπρόθεσμων σχεδίων της Πληροφορικής στα πλαίσια της επιχειρησιακής στρατηγικής, την αξιολόγηση της ανάλυσης και διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με τα Πληροφοριακά Συστήματα, την αξιολόγηση και προέγκριση προμηθειών υλικού και λογισμικού, την εποπτεία των μεγάλων έργων και του προϋπολογισμού της Πληροφορικής, τον καθορισμό προτεραιοτήτων, την έγκριση και εποπτεία των συνεργασιών με τρίτους (π.χ. θέματα outsourcing) κ.α. Η Επιτροπή Προμηθειών έχει ως έργο τη διενέργεια προμηθειών της Τράπεζας σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό και συγκεκριμένα αποφασίζει επί των αιτημάτων των υπηρεσιών της τράπεζας, συντάσσει προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή προβαίνει σε απευθείας ανάθεση σε προμηθευτές, παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης της προμήθειας, της υπηρεσίας ή του έργου και προβαίνει στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτών. Η Επιτροπή Χορηγιών και Προβολής εξετάζει αιτήματα που αφορούν διαφημιστική δαπάνη ή χορηγία, στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης και της γενικότερης στρατηγικής επικοινωνίας της Τράπεζας, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της. Η Επιτροπή Επιμέλειας Ακινήτων διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία της Τράπεζας, για παράδειγμα με την πραγματοποίηση πλειοδοτικών διαγωνισμών για την πώληση ακινήτων που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία της Τράπεζας μετά από πλειστηριασμούς. Στα πλαίσια προσαρμογής της οργάνωσης της Tράπεζας στη διαρκή ανάπτυξή της, στις Διευθύνσεις Διοίκησης ενσωματώνονται τμήματα και υπηρεσίες που καλύπτουν εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις ορισμένων προϊόντων και λειτουργιών και έχουν συντονιστικό ρόλο για την Τράπεζα, σε επίπεδο δικτύου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κύριες αρμοδιότητες κάθε Διεύθυνσης. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργικής Στήριξης έχει ως έργο την υποβολή εισηγήσεων στη Διοίκηση για την ανάπτυξη και προώθηση νέων προϊόντων, υπηρεσιών, συστημάτων, μεθόδων, όπως και για τη βελτίωση των υφιστάμενων, τη διαχείριση και υποστήριξη προϊόντων σε συνεργασία με τον Όμιλο Συνεταιριστικών Τραπεζών και την Πανελλήνια Α.Ε. (κάρτες, ΚΗΠ, εμβάσματα SWIFT κ.α), όπως και τη διαχείριση, υποστήριξη και ανάπτυξη δικτύου ΑΤΜ και Συναλλαγών μέσω ΑΤΜ, την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων ανάπτυξης για το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας και την αποστολή σχετικών περιοδικών αναφορών προς την Διοίκηση, την παροχή διαρκούς υποστήριξης στις λειτουργίες του Δικτύου και την αποστολή εσωτερικών εγκυκλίων και ενημερώσεων, την επιμελητεία, καταγραφή και διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας, την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων σε επίπεδο δικτύου. 16

20 Η Διεύθυνση Πίστης περιλαμβάνει την Υποδιεύθυνση Καθυστερήσεων και τα τμήματα Π.Ε.Π./Ε.Σ.Π.Α. και χρηματοδοτήσεων/τ.ε.μ.π.μ.ε. Το Τμήμα Π.Ε.Π./Ε.Σ.Π.Α. παρέχει ενημέρωση σε δυνητικούς δικαιούχους ενίσχυσης και συμβούλους αυτών, υποδέχεται, αξιολογεί επενδυτικές προτάσεις, παρακολουθεί την υλοποίησή τους μετά την υπογραφή των συμβάσεων, ελέγχει την πρόοδο των έργων, τα πιστοποιεί και καταβάλλει την επιχορήγηση. To Τμήμα Χρηματοδοτήσεων υποδέχεται και αξιολογεί αιτήματα πιστοδοτήσεων από τα καταστήματα της Τράπεζας, που απευθύνονται στη Διευρυμένη Επιτροπή Χορηγήσεων. Το Τμήμα Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. έχει την ευθύνη παρακολούθησης των εγκεκριμένων Χρηματοδοτήσεων Εγγυημένων και Επιδοτούμενων από την Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. (μηνιαίες-εξαμηνιαίες αναφορές). Η Υποδιεύθυνση Καθυστερήσεων παρακολουθεί την πορεία των καθυστερημένων δανείων της Τράπεζας και φροντίζει για την είσπραξή τους, προβαίνοντας παράλληλα σε ρυθμίσεις με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων της Τράπεζας και των συνεταίρων αυτής, εξετάζοντας κάθε ιδιαίτερη περίπτωση ξεχωριστά και με ευαισθησία. Η Διεύθυνση Πληροφορικής υποστηρίζει τεχνικά τη Διοίκηση και το Δίκτυο, ενώ προσαρμόζει το πληροφοριακό σύστημα στα εκάστοτε νέα δεδομένα, είτε αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο, είτε αποφάσεις της Διοίκησης. Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των μηχανογραφικών συστημάτων, τη μέριμνα για την ασφαλή τήρηση των αρχείων πληροφοριών και των προγραμμάτων, την παρακολούθηση, βελτίωση και ενημέρωση με νέες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος και των βοηθητικών του προγραμμάτων. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ενσωματώνει λειτουργίες διαχείρισης διαθεσίμων της Τράπεζας και λογιστηρίου. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων τοποθετεί τα διαθέσιμα της Τράπεζας σε επωφελείς επενδύσεις/καταθέσεις διαφορετικής ληκτότητας, με στόχο την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης αναλαμβάνοντας το χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο, αλλά και τη διατήρηση υψηλού βαθμού ρευστότητας ανά πάσα στιγμή. Το Λογιστήριο της Τράπεζας συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση, καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδια για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού και την επιμέλεια της εκπαίδευσής του. Συγκεκριμένα, εισηγείται στη Διοίκηση της Τράπεζας πολιτικές και στρατηγικές επί θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, μεριμνά για την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης προσωπικού και ανάδειξης στελεχών, φροντίζει για τη διαμόρφωση προγραμμάτων διαδοχής και καταρτίζει εκπαιδευτικά προγράμματα βάσει των αναγκών του προσωπικού, μεριμνώντας για την άρτια υλοποίησή τους. Επιπλέον, έχει την ευθύνη για τη μισθοδοσία του προσωπικού, παρακολουθεί τα δεδομένα και τις εξελίξεις της αγοράς και του ανταγωνισμού σε θέματα αποδοχών και παροχών, με σκοπό τη δημιουργία προτάσεων για τον καθορισμό της μισθολογικής πολιτικής και εισηγείται αρμοδίως. Η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων σχεδιάζει, διευθύνει και συντονίζει δραστηριότητες σχετικές με την προβολή της Τράπεζας, τις δημόσιες σχέσεις και τη διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου. Έχει την ευθύνη για την διατήρηση και συνεχή βελτίωση των σχέσεων της Τράπεζας με τους συνεταίρους, διαφόρους φορείς, συνεργάτες, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τους πελάτες, όπως και για την προβολή και διαφύλαξη της εταιρικής ταυτότητας. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής Χορηγιών και Προβολής, έχει την ευθύνη αναδιαμόρφωσης και ενημέρωσης της ιστοσελίδας της Τράπεζας και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις καταγγελίες πελατών που αφορούν τις συναλλαγές τους με την Τράπεζα, όπως προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο. H Διεύθυνση Δικτύου έχει την ευθύνη παρακολούθησης των εργασιών όλων των Καταστημάτων και εφαρμογής των διαδικασιών της Διοίκησης στο σύνολό τους. Παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη στους Διευθυντές Καταστημάτων, διαπιστώνει την ύπαρξη πρακτικών προβλημάτων και τα επιλύει ή ενημερώνει τη Διοίκηση προς αυτό, ασκεί έλεγχο στα καταστήματα για την επίτευξη των στόχων που θέτει η Διοίκηση, αλλά και για την καθημερινή λειτουργία τους. Το Τμήμα Επενδύσεων της Τράπεζας λειτουργεί σε συνεργασία με την SOLIDUS ΑΕΠΕΥ και προσφέρει υπηρεσίες αγοραπωλησίας μετοχών, πληροφόρησης των πελατών, δανειοδότησης με margin accounts για την αγορά μετοχών κ.α. 17

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. DIN EN ISO 9001:2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ICC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΗΤΩΝ 2013 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ»

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΗΤΩΝ 2013 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΗΤΩΝ 2013 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Είναι τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30/4/2013. π.μ. στα επί της οδού Θεσ/νίκης-Σερρών 16ον χλμ γραφεία της έδρας της Ανώνυμης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30/4/2013. π.μ. στα επί της οδού Θεσ/νίκης-Σερρών 16ον χλμ γραφεία της έδρας της Ανώνυμης ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30/4/2013 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 30 Απριλίου 2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11 π.μ. στα επί της οδού Θεσ/νίκης-Σερρών 16ον χλμ γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρίας «ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.5. του Π. Δ. 1123/80 & της παρ. 4.1.5. του Π. Δ. 384/1992) (ΠΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω:

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ TAKTIKH ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ 30/6/2014

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Πελάτες 1.336.587,78 2. Δάνεια Τραπεζών 133.856,42

I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.Πελάτες 1.336.587,78 2. Δάνεια Τραπεζών 133.856,42 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 361 Σήμερα 3 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 η πρωινή, συνήλθε το Δ.Σ. της Α Ε ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΣΑ στην Άνδρο στην έδρα της Εταιρείας στην θέση Σταυροπέδα Ανδρου μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 5 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ No 343 Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. Στο Δήμο Αλικαρνασσού σήμερα 26 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 Στο Ηράκλειο σήμερα την 31-07-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ. Ελευθέρου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 108 Στα Γρεβενά σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Στην Αθήνα, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 η πρωινή, και στα επί της Εθν. Μακαρίου 5, γραφεία της

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα