Αγωγός Επικοινωνίας. Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγωγός Επικοινωνίας. Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση"

Transcript

1 Αγωγός Επικοινωνίας Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Τεύχος 13ο

2 Με μια ματιά... Ε ξ ώ φ υ λ λ ο : Σ τ ι γ μ ι ό τ υ π ο α π ό τ ο ν Τ ε ρ μ α τ ι κ ό Σ τ α θ μ ό Υ γ ρ ο π ο ι η μ έ ν ο υ Φ υ σ ι κ ο ύ Α ε ρ ί ο υ

3 Φωτογραφία Συμπιεστών Νέας Μεσήμβριας Χαιρετισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 4 Δραστηριότητες Στρατηγικής, Ανάπτυξης και Ρυθμιστικών Θεμάτων 6 Δραστηριότητες Μεταφοράς & Εκμετάλλευσης 9 Δραστηριότητες Διαχείρισης Έργων 26 Δραστηριότητες Διοικητικών Υπηρεσιών 36 Διεύθυνση Ασφάλειας, Υγείας Ποιότητας & Περιβάλλοντος 41 Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία

4 Δρ. Π. Δ. Μαυροκέφαλος Δρ. Π. Δ. Μαυροκέφαλος Πρόεδρος Δ.Σ. Πρόεδρος Δ.Σ. Αγαπητοί εργαζόμενοι, Το πρώτο τρίμηνο του 2013 σηματοδότησε τη συνέχιση της θετικής πορείας του ΔΕΣΦΑ όπως έχει εκδηλωθεί με την εντυπωσιακή άνοδο των κερδών του κατά την διάρκεια της τελευταίας τριετίας αλλά και τη σταθερή υλοποίηση ενός ευρύτατου επενδυτικού προγράμματος σε υποδομές, ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την προσεχή δεκαετία. Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στο πρώτο τρίμηνο του έτους, αξίζει να αναφερθεί η εφαρμογή του Νέου Κανονισμού Τιμολόγησης και οι σημαντικές μειώσεις που αυτός επιφέρει, πιο συγκεκριμένα, περίπου 25% στο μέσο κόστος πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Αυτή η εξέλιξη παρέχει στους προμηθευτές και εμπόρους φυσικού αερίου τη δυνατότητα να δρομολογήσουν ευνοϊκότερες χρεώσεις για τους καταναλωτές συμβάλλοντας στη προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Παρότι το κόστος μεταφοράς και το κόστος χρήσης της εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), δηλαδή το κόστος πρόσβασης, στο ΕΣΦΑ, αντιστοιχούσε μόνο σε ποσοστό 8,5% της μέσης τιμής εισαγωγής φυσικού αερίου στη χώρα μας, εκτιμάται ότι η ανωτέρω μείωση θα δημιουργήσει συνθήκες για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους των ελληνικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, γεγονός ιδιαίτερης σημασίας στο σημερινό περιβάλλον οικονομικής ύφεσης. Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί και η ταχεία πορεία υλοποίησης του κομβικού έργου για τον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας, τη 2η φάση Αναβάθμισης του Σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας. Ήδη αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης για τη Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή της 3ης δεξαμενής και από τις αρχές Μαρτίου έχει ολοκληρωθεί ο βασικός σχεδιασμός για την αναβάθμιση της αεριοποίησης.

5 Αγωγός Επικοινωνίας 1 ο Τρίμηνο 2013 Δρ. Γ. Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος Πέρα από την αναπτυξιακή τροχιά στην οποία βρίσκεται ο ΔΕΣΦΑ, ο εκσυγχρονισμός των εσωτερικών δομών του και η προσήλωση στην εργοκεντρική διοίκηση παραμένει ακλόνητη. Στο πλαίσιο της Πιστοποίησής του ως ΙΤΟ, ο ΔΕΣΦΑ εκπόνησε Κώδικα Δεοντολογίας ως προς τις σχέσεις του με τους Χρήστες και την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση καθώς και Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποκλείεται η διακριτική συμπεριφορά προς τους χρήστες. Εν κατακλείδι, ο ΔΕΣΦΑ έχει χαρακτηρισθεί ως μια σίγουρη, μια ασφαλής τοποθέτηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Αυτό αποτελεί συνισταμένη δυο πολύ βασικών παραγόντων που αποτελούν τον κινητήριο μοχλό για κάθε μεγάλη αλλαγή και καινοτομία που λαμβάνει χώρα στον ΔΕΣΦΑ: τη διοίκηση με όραμα για την εταιρεία και το υψηλών προσόντων στελεχιακό του Δυναμικό. Με ιδιαίτερη εκτίμηση, Πάνος-Δημήτριος Μαυροκέφαλος Πρόεδρος Δ.Σ. Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος 5

6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δραστηριότητες Στρατηγικής, Ανάπτυξης και Ρυθμιστικών Θεμ Ιδιωτικοποίηση ΔΕΣΦΑ Εντός του 1 ου τριμήνου 2013 δόθηκε πρόσβαση στους υποψήφιους επενδυτές στο Virtual Data Room (VDR). Παράλληλα ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον ΔΕΣΦΑ και η α- νάρτηση των σχετικών απαντήσεων στο VDR. Η δραστηριότητα αυτή εντατικοποιήθηκε κατά τον Απρίλιο 2013 οπότε και πραγματοποιήθηκε από τη Διοίκηση η παρουσίαση της Εταιρείας στους υποψήφιους επενδυτές ( Management Presentation). Η εξέταση της εταιρείας από τους υποψήφιους επενδυτές (Vendor Due Diligence reports, Vitrual Data Room preparation and updates, Management Presentation, Q & A session) ολοκληρώθηκε την 2 α Μαΐου 2013 και ήδη η διαδικασία ευρίσκεται στη φάση οριστικοποίησης της sales & purchase agreement και της shareholders agreement και υποβολής δεσμευτικών προσφορών (για το τελευταίο έχει ορισθεί η 20 η Μαΐου). Πιστοποίηση ΔΕΣΦΑ ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (Independent Transmission System Operator ITO) Ολοκληρώθηκε η εξέταση του ΔΕΣΦΑ από τη ΡΑΕ για την πιστοποίησή του ως ΙΤΟ (η αίτηση είχε υποβληθεί την 31 η Δεκ. 2012). Στα πλαίσια αυτά καταρτίσθηκε νέο Καταστατικό, Κώδικας Δεοντολογίας και Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, ενώ εντός του Απριλίου ορίσθηκαν τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης. Αναμένεται η έκδοση από τη ΡΑΕ της απόφασης πιστοποίησης. Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ Σε συνέχεια της έκδοσης του Κανονισμού Τιμολόγησης και της έγκρισης του Τιμολογίου Χρήσης ΕΣΦΑ, ανακοινώθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ την 1 η Φεβρουαρίου 2013 οι νέοι συντελεστές τιμολογίων Μεταφοράς και Εγκατάστασης ΥΦΑ. Κοινοτικές Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ Με σκοπό την έγκριση των επιχορηγήσεων ως συμβατών με τη Συνθήκη κρατικών ενισχύσεων, και σε συνέχεια της υποβολής στην ΕΕ των σχετικών κοινοποιήσεων για τα 6 επιχορηγούμενα από το ΕΣΠΑ έργα του ΔΕΣΦΑ, υποβλήθηκαν, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ, οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια που στάλθηκαν από την ΕΕ ζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις για τα εν λόγω έργα. Αναμένεται η έκδοση των αποφάσεων της Ε.Ε. (DG COMP). Ενέργειες στο πλαίσιο του Κανονισμού για την Ασφάλεια Εφοδιασμού ( 994 / 2010). Σε συνέχεια των ενεργειών που είχαν γίνει το 2012 για το θέμα αυτό τόσο από τον ΔΕΣΦΑ όσο και σε συνεργασία με την Bulgartransgaz, τον Δεκέμβριο 2012 δημοσιεύτηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Market Test) για τη δέσμευση δυναμικότητας αντίστροφης ροής στο Σιδηρόκαστρο.

7 Αγωγός Επικοινωνίας 1 ο Τρίμηνο 2013 άτων Βάσει των αποτελεσμάτων των Market Test που έγιναν από τον ΔΕΣΦΑ αλλά και την Bulgartransgaz, υπεβλήθη από κοινού στις Αρμόδιες Αρχές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, τον Απρίλιο 2013 πρόταση υλοποίησης αμφίδρομης ροής στο Σημείο Διασύνδεσης Ελλάδας Βουλγαρίας. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 994/2010, η αμφίδρομη ροή (στη δυναμικότητα που θα αποφασισθεί) πρέπει να έχει υλοποιηθεί ως το τέλος Παράλληλα σε συνεργασία με τη ΡΑΕ και με τις λοιπές οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας, ολοκληρώθηκε η σύνταξη του Preventive Action Plan (αποτελεί υποχρέωση της χώρας στα πλαίσια του Κανονισμού 994/2010). Συμφωνίες Σύνδεσης Στις υποβλήθηκε Αίτηση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας από τη ΛΑΡΚΟ, για τη σύνδεση του εργοστασίου της στη Λάρυμνα. Το Δεκέμβριο 2012 αναρτήθηκε περίληψη της αίτησης στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ. Δεν υποβλήθηκαν άλλες συναφείς αιτήσεις και καταρτίστηκε η μελέτη αξιολόγησης της αίτησης οποία θα διαβιβαστεί στη ΡΑΕ και τη ΛΑΡΚΟ τον Απρίλιο Το έργο θα ενταχθεί στο επόμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ. Στις 28 Απριλίου 2013 υποβλήθηκε αντίστοιχη Αίτηση από τα ΕΛΠΕ, για τη σύνδεση του Διυλιστηρίου τους στον Ασπρόπυργο. Το έργο έχει ήδη αξιολογηθεί και περιληφθεί στο σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης (αναμένεται η έκδοσή του από τη ΡΑΕ). Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ Έπειτα από την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που προέκυψαν από αυτή, ο ΔΕΣΦΑ έστειλε στη ΡΑΕ το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης για τα έτη Η ΡΑΕ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας που προβλέπει ο Κώδικας ΕΣΦΑ ζήτησε τις κατάλληλες τροποποιήσεις. Ο ΔΕΣΦΑ έστειλε το τελικό σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης προς τη ΡΑΕ τον Φεβρουάριο του Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) Στα πλαίσια της διαδικασίας που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση καταλόγου έργων, υποψηφίων για τον χαρακτηρισμό ως έργων κοινού ενδιαφέροντος, η ΔΡΣΑΡΘ παρακολούθησε τις εργασίες διαμόρφωσης του σχετικού ερωτηματολογίου και υπέβαλε τις αρχικές δηλώσεις, σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και τρίτους εμπλεκόμενους σε έργα του ΔΕΣΦΑ (ΔΕΠΑ, Bulgartransgaz). 7

8 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σε συνέχεια των συναντήσεων των ομάδων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν το 2013 και της οριστικοποίησης της διαδικασίας τριλόγου για την αποδοχή του κειμένου του νέου Κανονισμού, το 1 ο τρίμηνο του 2013 οι ομάδες συμφώνησαν επί των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος για την περιοχή του Νότιου Διαδρόμου και επεξεργάστηκαν το σχέδιο καταλόγου για την περιοχή της Κεντρο- και Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Μελέτη επέκτασης του δικτύου στη Σαλαμίνα Στο 1 ο τρίμηνο του 2013 ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της μελέτης σκοπιμότητας για την επέκταση του δικτύου διανομής από το Πέραμα στη Σαλαμίνα. Η μελέτη έδειξε ότι με το σημερινό και το προβλεπόμενο επίπεδο ζήτησης η επέκταση δεν είναι οικονομικά σκόπιμη. Θέματα ENTSOG Συνεχίσθηκε η παρακολούθηση των θεμάτων αρμοδιότητας ENTSOG. Εντός του Απριλίου οριστικοποιήθηκε από την Ε.Ε. ο Κανονισμός για την κατανομή της Δυναμικότητας (CAM), στον οποίο επήλθαν σημαντικές βελτιώσεις μετά από τις παρεμβάσεις του ΔΕΣΦΑ σε επίπεδο ENTSOG αλλά και σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ. Ο κ. Δ. Καρδοματέας, Δ/ντής Δραστηριοτήτων Στρατηγικής, Ανάπτυξης & Ρυθμιστικών Θεμάτων επανεξελέγη στο Δ.Σ. του ENTSOG. Επίσης, ανανεώθηκε για 1 ακόμα χρόνο η απόσπαση στον ENTSOG του κ. Π. Πανούσου, Δ/ντή Θεμάτων Διαλειτουργικότητας Δικτύων του Οργανισμού. Περιφερειακό Επενδυτικό Πρόγραμμα Νοτίου Διαδρόμου (Southern Corridor GRIP) Άρχισαν στο τέλος του 2012 οι εργασίες για την εκπόνηση του GRIP Ο κ. Ι. Φλωρεντίν, Διευθυντής Νέων Έργων του ΔΕΣΦΑ, συντονιστής της ομάδας εργασίας για την κατάρτιση του ανωτέρω Περιφερειακού Επενδυτικού Προγράμματος θα είναι συντονιστής και της έκδοσής αυτής, ενώ στη συνέχεια την αρμοδιότητα αυτή θα αναλάβει η Eustream (Διαχειριστής Σλοβακίας).

9 Αγωγός Επικοινωνίας 1 ο Τρίμηνο 2013 Δραστηριότητες Μεταφοράς και Εκμετάλλευσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Πιστοποίηση των μετρήσεων της Μονάδας ΣΗΘΥΑ Από τα παραπάνω προέκυψε η αναγκαιότητα της εγκατάστασης πιστοποιημένων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας στους ακροδέκτες των γεννητριών του ΣΗΘΥΑ καθώς και συστήματος συλλογής των μετρήσεων και παραγωγής των απαιτούμενων από τον ΛΑΓΗΕ μηνιαίων αναφορών. Επίσης, για να είναι μια μονάδα ΣΗΘ υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) θα πρέπει να έχει συνολική απόδοση (ωφέλιμη θερμική και ηλεκτρική) πάνω από 75% και αυτή θα πρέπει να ελέγχετε ωριαία από σύστημα τηλεμέτρησης με στοιχεία από πιστοποιημένους μετρητές. Στις 28/01/2013 έγινε η πιστοποίηση των σημείων - διατάξεων μέτρησης και σήμανσης από το Ε.Μ.Π. και παραδόθηκε η μελέτη στον ΛΑΓΗΕ προς έγκριση. Για την τιμολόγηση της εξαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς το ΛΑΓΗΕ από τη μονάδα συμπαραγωγής και ηλεκτρισμού τη Ρεβυθούσας σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749 του ΦΕΚ 889/ ) θα πρέπει να υπάρχει α) εγκεκριμένη από τον ΛΑΓΗΕ μελέτη εγκατάστασης ΣΗΘΥΑ και β) βεβαιώσεις από πιστοποιημένο φορέα ότι οι διατάξεις μέτρησης και σήμανσης των μεγεθών της θερμικής, της ηλεκτρικής ενέργειας και της ενέργειας του καυσίμου φυσικού αερίου, καθώς και ο καθορισμός των χωρικών ορίων του συστήματος και τα σημεία μέτρησης πληρούν τις προδιαγραφές των αποφάσεων Δ6/Φ1/8786 του ΦΕΚ Β 646/ και Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/15641 του ΦΕΚ Β 1420/ Η έγκριση της μελέτης πραγματοποιήθηκε στα μέσα του Φεβρουαρίου. Με την έγκριση από τον ΛΑΓΗΕ και από 28/01/2013 η μονάδα ΣΗΘΥΑ της Ρεβυθούσας αποζημιώνετε ως ΣΗΘΥΑ για τις ώρες λειτουργίας που έχει συνολική απόδοση μεγαλύτερη από 75%. Η μονάδα ΣΗΘΥΑ της Ρεβυθούσας κατά την διάρκεια της συνεχούς λειτουργίας της αποδίδει ηλεκτρική ε- νέργεια με απόδοση 42 43% και ωφέλιμη θερμική ενέργεια με απόδοση 47%. Επομένως η συνολική απόδοση της μονάδας ξεπερνά το 89% και άρα βρίσκεται συνεχώς στην κατηγορία ΣΗΘΥΑ με λόγο εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας PESR=0.27 και εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας που φτάνει τα PES=5500 KWh ωριαία. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως η εγγυημένη τιμή ΣΗΘΥΑ είναι στα 176 /MWh ενώ στην περίπτωση που η αποζημίωση είναι με οριακή τιμή συστήματος κυμαίνεται από /MWh (περίπτωση όπου η συνολική απόδοση είναι μικρότερη από 75%). 9

10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Παροχή Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς, η Διεύθυνση Ε- μπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών: εξέτασε τριάντα τρία (33) αιτήματα για παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και πέντε (5) αιτήματα για παροχή Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ και προχώρησε στη σύναψη ισάριθμων νέων Συμβάσεων προχώρησε σε δεκαέξι (16) αναθεωρήσεις Συμβάσεων Μεταφοράς και Συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, ο αριθμός των Συμβάσεων που υπεγράφησαν για την παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και παροχή Υπηρεσιών Χρήσης Ε- γκατάστασης ΥΦΑ καταγράφεται σαφώς αυξημένος, δεδομένου ότι η εφαρμογή του Νέου Κανονισμού Τιμολόγησης, οδήγησε τους Χρήστες Μεταφοράς σε μείωση της δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας σε μακροχρόνια βάση και κάλυψη των αιχμών ζήτησης με βραχυχρόνιες συμβάσεις μεταφοράς. Η Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης, κατά το πρώτο τρίμηνο του Έτους 2013, στα Σημεία Εισόδου Σιδηρόκαστρο και Κήποι παρέμεινε αμετάβλητη και σχεδόν ίση με το αντίστοιχο τρίμηνο του Έτους Σε ό, τι αφορά στο Σημείο Εισόδου Αγ. Τριάδα το πρώτο τρίμηνο του 2012 η Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ήταν ιδιαίτερα αυξημένη (κατά περίπου 60% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013) λόγω της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης στην οποία είχε περιέλθει το Ε- ΣΦΑ. Σε ό,τι αφορά στην παροχή υ- πηρεσιών χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ εξετάσθηκαν και διεκπεραιώθηκαν Αιτήματα Τροποποίησης του Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ (Επαναπροσδιορισμός Χρόνου Εκφόρτωσης και Ποσότητας ΥΦΑ & πραγματοποίηση Μη Προγραμματισμένων Εκφορτώσεων). Τέλος, ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή η αύξηση της Τεχνικής Δυναμικότητας στα Σημεία Εισόδου ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ και ΚΗΠΟΙ μετά τη λειτουργία του Συμπιεστή στη Ν. Μεσήμβρια.

11 Αγωγός Επικοινωνίας 1 ο Τρίμηνο 2013 Διαχείριση και Τιμολόγηση Συμβάσεων Κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου Μαρτίου 2013: Απεστάλη αναφορά Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη μονάδα ΣΥΘΗΑ Ρεβυθούσας προς τον ΛΑΓΗΕ για τους εν λόγω μήνες. Υπολογίστηκαν και Εκδόθηκαν Διορθωτικά Τιμολόγια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω απόκλισης μεταξύ των μετρήσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας που παρήχθη και εγχύθηκε στο Σύστημα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη μονάδα ΣΗΘΥΑ του ΔΕΣΦΑ όπως αυτές καταγράφηκαν από τα μετρητικά συστήματα της ΔΕΗ και του ΔΕΣΦΑ. Πραγματοποιήθηκε σε Μηνιαία Βάση η Τιμολόγηση Μακροχρόνιων & Βραχυχρόνιων Συμβάσεων Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Έλαβε χώρα η Εκκαθάριση των Βραχυχρόνιων Συμβάσεων Μεταφοράς Τ-0071, Τ-0077, T-0078, Τ-0079, T-0080, T -0081, T-0082, T-0083, T-0084, T-0085, T-0086, T-0087, T- 0088, T-0089, T-0090, T-0091, T-0097, T-0098, T-0099 και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ L-0018, L-0019 και L-0021 λόγω λήξης αυτών. Πραγαμτοποιήθηκε η Εκκαθάριση των Μακροχρόνιων Συμβάσεων Μεταφοράς Τ-0006 και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ L-0004 και L-0018 λόγω λήξης του Έτους Πιστοποιήθηκαν οι Χρεώσεις Αερίου Εξισορρόπησης στο ΕΣΜΦΑ (σύμφωνα με την 491/2012 Σύμβαση Προμήθειας Αερίου Εξισορρόπησης) Πιστοποιήθηκαν οι Χρεώσεις Αερίου Λειτουργίας στο ΕΣΜΦΑ σύμφωνα με την Σύμβαση 490/2012 Υπολογίστηκαν και εκδόθηκαν οι Χρεώσεις Ετήσιας Εκκαθάρισης Ευελιξίας Προμήθειας ΥΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης και Ετήσιου Ισοσκελισμού του Λογαριασμού Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης για κάθε Χρήστη Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για το Έτος 2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 869/2012 (ΦΕΚ Β 3074/ ) Απόφαση της ΡΑΕ, για τον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής αυτού στους Χρήστες Μεταφοράς για το Έτος Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Διεύθυνσης παρακολούθησαν την ο- μαλή εκτέλεση των Συμβάσεων Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ ενημερώνοντας τους Χρήστες σχετικά με την παραβίαση των συμβατικών τους υποχρεώσεων και επιβάλλοντας πρόστιμα, όταν κάτι τέτοιο κρίθηκε αναγκαίο για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, στο πλαίσιο των οριζομένων στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Στο πλαίσιο των οριζομένων του Κανονισμού Μετρήσεων ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι Χρήστες για Βαθμονομήσεις των Μετρητικών Συστημάτων Σταθμών και τους Κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα αυτών. Συμμετοχή του τμήματος στην ενημέρωση που πραγματοποίησε Εκπρόσωπος του ENTSOG με θέμα τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Αγορά Φυσικού Αερίου. Απεστάλησαν σε μηνιαία βάση προς τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΔΕΣΦΑ οι οφειλές των Χρηστών του ΕΣΦΑ και συνετάχθησαν επιστολές όχλησης με την συνδρομή των Οικονομικών Υπηρεσιών και την Νομικής Υπηρεσίας του ΔΕΣΦΑ. 11

12 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Την τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία στους χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος το Ηλεκτρονικό Σύστη- Για τους μη Επιλέγοντες Πελάτες, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ, το Σύστημα δεν επιτρέπει την μα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, το οποίο ολοκληρώθηκε με υποβολή ή αποδοχή προσφοράς Μεταπώλησης Φυσικού ιδία μέσα της ΔΕΡΥ. Είχε προηγηθεί δοκιμαστική λειτουργία από το προσωπικό της διεύθυνσης, κατά την οποία, καταγράφηκαν παρατηρήσεις και προτάσεις για τη βελτίωση του Συνέργεια των υπολοίπων προαναφερθεισών Συναλλαγών. Αερίου, όπως ορίζεται στον Κώδικα, ενώ επιτρέπει τη διεστήματος. Βάσει αυτών ενσωματώθηκαν νέες και τροποποιήθηκαν υπάρχουσες δυνατότητες στο Σύστημα από το Τμήμα Τέλος, οι Επιλέγοντες Πελάτες, μη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ, μπορούν να χρησιμοποιούν το Σύστημα μόνο για την υποβολή ή αποδοχή προσφορών Μεταπώ- Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων. Το προσωπικό της ΔΕΡΥ αναμένει σχόλια, παρατηρήσεις ή και προτάσεις βελτίωσης για την εν γένει λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος λησης Φυσικού Αερίου. Συναλλαγών από τους χρήστες. Σημειώνεται ότι για να τεθεί το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου σε κανονική λειτουργία απαιτεί- Οι χρήστες του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών διακρίνονται σε Επιλέγοντες Πελάτες Χρήστες ΕΣΦΑ, μη Επιλέγοντες ται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η κατάρτιση από Πελάτες Χρήστες ΕΣΦΑ, και Επιλέγοντες Πελάτες μη Χρήστες τον ΔΕΣΦΑ, η έγκριση από τη ΡΑΕ και η δημοσίευση στην ΕΣΦΑ. Συγκεκριμένα, οι Επιλέγοντες Πελάτες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ έχουν τη δυνατότητα Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου. προσφοράς ή αποδοχής προσφοράς για Εκχώρηση Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας, Μίσθωση Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας, Μεταπώληση Φυσικού Αερίου, Εκχώρη- Η ΔΕΡΥ εκπόνησε σχέδιο Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών, το οποίο προώθησε στις αρμόδιες υπηρεσίες της εταιρείας για σχολιασμό. ση Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης, Εκχώρηση Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης, Εκχώρηση Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και Συναλλαγής ΥΦΑ. Συγκεντρωτικός Πίνακας Προσφορών Χαρακτηριστικές δυνατότητες Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών

13 Αγωγός Επικοινωνίας 1 ο Τρίμηνο 2013 Ολοκλήρωση Server Development για το Πληροφοριακό Σύστημα Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών και την ασφάλεια των παρεχόμενων πληροφοριών στους χρήστες του Συστήματος ολοκλήρωσε τη δημιουργία ενός Server που θα λειτουργεί ως development server για το Πληροφοριακό Σύστημα Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών. Ο development server χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία και τη δοκιμαστική λειτουργία του Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου. Έλεγχος Συμβατότητας Πληροφοριακού Συστήματος με τις τελευταίες εκδόσεις πλοηγών Διαδικτύου Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων, ανταποκρινόμενο στις συνεχείς εξελίξεις στο χώρο του Διαδικτύου, προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι τελευταίες εκδόσεις πλοηγών του Διαδικτύου να υποστηρίζονται από το Σύστημα. Δημιουργία και ενσωμάτωση νέου γραφικού σχεδιασμού στο Πληροφοριακό Σύστημα Με τη θέση σε λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών στο Πληροφοριακό Σύστημα, ένα βελτιωμένο αισθητικά γραφικό περιβάλλον ενσωματώθηκε στο Σύστημα. Ολοκλήρωση της Σύμβαση 446/11 με την εταιρία KEMA International B.V. Στις αρχές Φεβρουαρίου η εταιρία KEMA, σε σχετική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΔΕΣΦΑ, παρέδωσε στην ΔΕΡΥ τα τεύχη δημοπράτησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Η ΔΕΡΥ ζήτησε την συμβολή των ΔΔΡΑ, ΔΠ&Ε, ΔΝΥ, ΔΡΘ&ΑΣ & ΔΔΠ για τυχόν σχόλια / παρατηρήσεις / προσθήκες, στα τεύχη δημοπράτησης του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΔΕ- ΣΦΑ. Με την ενσωμάτωση των σχολίων των παραπάνω διευθύνσεων τα τεύχη του διαγωνισμού θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση. Εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κανονισμού Τιμολόγησης του ΔΕΣΦΑ στο Πληροφοριακό Σύστημα. Το Τμήμα Διαχείρισης και Τιμολόγησης Συμβάσεων της ΔΕΡΥ εφάρμοσε από την τον νέο Κανονισμό Τιμολόγησης του ΔΕΣΦΑ, οι διατάξεις του οποίου, τροποποίησαν τη διαδικασία υπολογισμού των χρεώσεων των Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ. Κατ επέκταση οι υπολογιστικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα για την έκδοση εντολών πληρωμής, επανασχεδιάστηκαν προκειμένου να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού Τιμολόγησης. Ασφάλεια Εφοδιασμού Καταρτίσθηκε από τη ΔΕΡΥ και υποβλήθηκε στη ΡΑΕ (μετά από έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ) σχέδιο σύμβασης για την έναντι α- νταλλάγματος διακοπή παροχής Φυσικού Αερίου προς Μεγάλους Πελάτες, για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με τη ΔΔΡΑ και υποβλήθηκε στη ΡΑΕ, το σχέδιο αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού 994/

14 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Διαχείρισης Ροής Αερίου Οι συνολικές Παραλαβές Φυσικού Αερίου κατά το 1ο Τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε ΜWh (μείωση κατά 29,50 % σε σχέση με το αντίστοιχο Τρίμηνο του έτους 2012). Παρακάτω παρουσιάζονται τα μερίδια Παραλαβών Φυσικού Αερίου ανά κατηγορία καταναλωτών για το 1ο Τρίμηνο των Ετών 2012 και Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικές Αεριοποιήσεις των Χρηστών Εγκατάστασης ΥΦΑ κατά το 1 ο Τρίμηνο του 2013 κυμάνθηκαν στο επίπεδο των ΜWh (αύξηση κατά 0,86% σε σχέση με το αντίστοιχο Τρίμηνο του 2012). Λοιπές Δραστηριότητες Oι συνολικές Παραδόσεις Φυσικού Αερίου κατά το 1 ο Τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε ΜWh (μείωση κατά 29,63 % σε σχέση με το αντίστοιχο Τρίμηνο του Έτους 2012). Παρακάτω παρουσιάζονται οι Παραδόσεις Φυσικού Αερίου για το 1 ο Τρίμηνο των Ετών 2012 και 2013 Την περίοδο αναφοράς, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου συνέταξε, βάσει των οριζομένων στην παράγραφο 7 του Άρθρου 63 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, έκθεση συμβάντων Έκτακτης Ανάγκης που διαπιστώθηκε στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) την χρονική περίοδο Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου συμμετείχε ε- νεργά στην οριστικοποίηση της τελικής εισήγησης του ΔΕΣΦΑ προς τη ΡΑΕ σχετικά με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του Κανονισμού υπ αρ. 994/2010/ΕΚ σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου. Προσωπικό της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ροής Αερίου συμμετείχε σε Συνέδριο που διοργάνωσε το ΙΕΝΕ (Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης) με θέμα Energy and Shipping στις , τονίζοντας ότι ο ρόλος των θαλάσσιων μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή επάρκεια των περισσότερων χωρών και κατ' επέκταση για την παγκόσμια οικονομία. Στελέχη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ροής Αερίου συμμετείχαν ενεργά στις ομάδες εργασίας Interoperability και Transparency του ENTSO-G. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου εκπόνησε την Έκθεση Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το Έτος 2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 68 του Νόμου 4001/2011.

15 Αγωγός Επικοινωνίας 1 ο Τρίμηνο 2013 Εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου η ετήσια έκθεση Παραδόσεων και Παραλαβών Φυσικού Αερίου κατά το Έτος Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου συμμετείχε ενεργά στο σχολιασμό του Προγράμματος Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 63 του Νόμου 4001/2011, στο οποίο αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται η διακριτική συμπεριφορά και να διασφαλίζεται η κατάλληλη παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς το εν λόγω Πρόγραμμα. Την περίοδο αναφοράς συνεχίστηκε η εκπόνηση του βασικού σχεδιασμού για το εγκεκριμένο, από τη Διοίκηση της εταιρείας, Έργο με τίτλο «Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος προγραμματισμού Ημερήσιας ροής Φυσικού Αερίου», το οποίο θα παρέχει στο Διαχειριστή τη δυνατότητα βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που θα διακινηθούν στο ΕΣΜΦΑ με στόχο την αποδοτική λειτουργία του. Ξεκίνησε η διαμόρφωση της δομής του Περιγράμματος Διαφάνειας (Transparency Platform), η οποία θα πρέπει να υπάρχει στο κεντρικό μενού της ιστοσελίδας του κάθε Διαχειριστή. Αναλυτικότερα, το Περίγραμμα Διαφάνειας θα περιλαμβάνει τρεις στήλες στις οποίες θα αναφέρονται: 1. η παράγραφος και οι πληροφορίες του Κανονισμού Διαφάνειας (ΕΚ 715/2009), 2. ο αντίστοιχος σύνδεσμος της ιστοσελίδας του Διαχειριστή, και 3. σχόλια/σημειώσεις του Διαχειριστή. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της αποδοτικότητας των διαδικασιών και πρακτικών συντήρησης, ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει σε Σύστημα Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking), το οποίο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Juran με τη συμμετοχή πολλών Ευρωπαϊκών Διαχειριστών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου συμμετείχε στην σύσκεψη του GTBI για το Benchmarking που διοργανώθηκε από τον ΔΕΣΦΑ μαζί με άλλους Διαχειριστές Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Πραγματοποιήθηκε από τον Ανάδοχο του Έργου του Σταθμού Συμπίεσης Ν. Μεσήμβριας η εκπαίδευση (α) των χειριστών βάρδιας του Κέντρου Ελέγχου & Κατανομής Φορτίου σχετικά με την από μακριά λειτουργία του και (β) των τεχνικών του Τμήματος Υποστήριξης SCADA & Τηλεπικοινωνιών Συστήματος σχετικά με τη διασύνδεση του 15

16 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ κεντρικού συστήματος SCADA με τον Σταθμό. Επίσης προσωπικό της Διεύθυνσης συμμετείχε ενεργά στον σχολιασμό τεχνικών εγγράφων του Σταθμού Συμπίεσης που εκπονήθηκαν από τον Ανάδοχο του Έργου καθώς και στον τελικό έλεγχο του Load Sharing System του Σταθμού. Τον Μάρτιο 2013 ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης ΕΣΜΦΑ το conceptual design του, εγκεκριμένου από τη Διοίκηση της εταιρείας, Έργου με τίτλοπ «Αναβάθμιση Ηλεκτρολογικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Συστήματος Τιμολόγησης & Εξοπλισμού SCADA σε Σταθμούς M/ R». Το Έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση μη συντηρήσιμου εξοπλισμού μέτρησης και ελέγχου σε Μετρητικούς, Ρυθμιστικούς και Μετρητικούς/ Ρυθμιστικούς Σταθμούς που κατασκευάστηκαν πριν το έτος 2000 καθώς και νέο σχεδιασμό συστήματος μέτρησης και τιμολόγησης για καλύτερη εποπτεία των σταθμών και κεντρικό σύστημα πιστοποίησης των παραδιδόμενων και παραλαμβανόμενων ποσοτήτων Φυσικού Αερίου. Προσωπικό της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ροής Αερίου συμμετείχε ενεργά στην ολοκλήρωση του Factory Acceptance Test και στις εργασίες αναβάθμισης, παραμετροποίησης και προγραμματισμού του εξοπλισμού SCADA Πεδίου στα βαλβιδοστάσια Ασσωπού και Χαλκερού, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο Το Έργο, που περιελάμβανε και την αναβάθμιση του εξοπλισμού SCADA Πεδίου στο βαλβιδοστάσιο Στεφάνης που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο 2012, ολοκληρώθηκε υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Έργων Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης του ΔΕΣΦΑ μέσω της αντίστοιχης Εργολαβίας Συντήρησης. Το Μάρτιο 2013 ξεκίνησε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης ΕΣΜΦΑ ο βασικός σχεδιασμός του, εγκεκριμένου από τη Διοίκηση της εταιρείας, Έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Μετρητικού Εξοπλισμού και Συστήματος SCADA & Πεδίου σε Σταθμούς Temporary M/R». Το Έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση Υπολογιστών Ροής, Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή, τοπικού συστήματος εποπτείας και τηλελέγχου καθώς και άλλες συναφείς εργασίες για πληρέστερο έλεγχο και ακριβέστερη μέτρηση των παραλαμβανόμενων ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στους σταθμούς Μαρκόπουλου, ΒΙΠΕ Λάρισας, Κοκκίνας και Κομοτηνής. Το συγκεκριμένο Έργο θα εκτελεστεί υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Έργων Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης του ΔΕΣΦΑ μέσω της αντίστοιχης Εργολαβίας Συντήρησης.

17 Αγωγός Επικοινωνίας 1 ο Τρίμηνο 2013 Στο πλαίσιο της προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης του ελέγχου και της εποπτείας των σταθμών Φυσικού Αερίου, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου ξεκίνησε την επανεξέταση της παραγωγής συναγερμών από σήματα των σταθμών στα Κέντρα Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου καθώς και τη διαγραφή σημάτων που δημιουργήθηκαν κατά το παρελθόν για μελλοντικές επεκτάσεις, οι οποίες δεν προβλέπεται πλέον να πραγματοποιηθούν. και τη διαπίστευση χημικού εργαστηριού (ISO 17025), διενεργήθηκε σύσκεψη των Δ/νσων ΑΥΠ&Π, ΥΦΑ και ΔΡΑ, όπου αποφασίστηκαν συγκεκριμένες ενέργειες για την υλοποίηση του Έργου. Ακόμη εγκρίθηκε (βρίσκεται στο στάδιο επιλογής προμηθευτή) αίτηση για την παροχή υ- πηρεσιών συμβούλου ανάπτυξης συστήματος πιστοποίησης on-line χρωματογράφων κατά ISO Προσωπικό της Διεύθυνσης συμμετείχε στην ετήσια εσωτερική επιθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Αερίων Θερμοκηπίου (ETS) των εγκαταστάσεων ΥΦΑ, παρέχοντας ιστορικά και στατιστικά στοιχεία του μετρητικού εξοπλισμού του Σταθμού ΑΓ. ΤΡΙΑ- ΔΑ. Σχετικά με το εγκεκριμένο, από τη Διοίκηση της Ε- ταιρίας, Έργο για την αναβάθμιση εργαστήριου μετρολογίας ως προς την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης on-line χρωματογράφων (ISO 10723) Στο πλαίσιο της παροχής μη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών, προσωπικό της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρία του Ηνωμένου Βασιλείου, συμμετείχε κατά το τρίμηνο της αναφοράς σε πιστοποίηση εξοπλισμού μέτρησης ποιότητας φυσικού αερίου (χρωματογράφου) στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ. Η πιστοποίηση χρωματογράφων αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την εφαρμογή του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (EU-ETS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπολογίζονται και αποστέλλονται στη Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης ΕΣΜΦΑ σε τριμηνιαία βάση, οι προεπιλεγμένες (default) τιμές ποιότητας Φυσικού Αερίου, για την εισαγωγή τους στα μετρητικά συστήματα των Σταθμών ΕΣΜΦΑ. Οι προεπιλεγμένες τιμές χρησιμοποιούνται όταν τα αντίστοιχα στοιχεία από τους χρωματογράφους δεν είναι διαθέσιμα. 17

18 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λειτουργίας & Συντήρησης Στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτή- Προσωπικό της Διεύθυνσης συμμετείχε στη σύ- των του διαπιστευμένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/ νταξη αναλυτικού αντικείμενου εργασιών του IEC 17025:2005 Εργαστήριου Πίεσης της Διεύ- σχεδίου Σύμβασης παροχής μη ρυθμιζόμενων θυνσης, λειτουργεί νέο πρότυπο σύστημα ζυ- υπηρεσιών σε Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ. Οι γού διακρίβωσης πίεσης υψηλής ακρίβειας σχετικές υπηρεσίες προς Χρήστες στον Μετρητι- (DHI PG 7601). Το τρίμηνο ολοκληρώθηκε η κό Σταθμό Συνόρων Σιδηροκάστρου για τη σύ- σύνταξη των νέων διαδικασιών λειτουργίας και νταξη, έλεγχο και έγκριση των ημερησίων και προσδιορισμού της αβεβαιότητας μετρήσεων μηνιαίων πρωτοκόλλων παραλαβής φυσικού με τη χρήση του νέου οργάνου, οι οποίες απε- αερίου, παρέχονται κανονικά. στάλησαν στη Διεύθυνση Ασφάλειας, Υγείας, Ποιότητας & Περιβάλλοντος ώστε να ενταχθούν στο σύστημα ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/IEC 17025:2005. Η Διεύθυνση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μη Ρυθμιζόμενων υπηρεσιών και τη Δ/νση Λειτουργίας & Συντήρησης ΕΣΜΦΑ, διοργάνωσε σεμινάριο για θέματα Μετρολογίας φυσικού Για τη διασφάλιση κοινής μεθοδολογίας των αερίου σε τεχνικό προσωπικό της ΔΕΗ (βλ. φω- μετρολογικών εργασιών, προσωπικό της Διεύ- τογραφία). Το σεμινάριο, διάρκειας τεσσάρων θυνσης Διαχείρισης Ροής Αερίου συμμετέχει ημερών (19 22 Φεβ. 2013), περιελάμβανε θεω- αντιπροσωπευτικά σε ορισμένες βαθμονομή- ρητική και πρακτική σεις Σταθμών του ΕΣΜΦΑ, σύμφωνα με το Ετή- εκπαίδευση και διεξή- σιο Πρόγραμμα Βαθμονομήσεων. Προσωπικό χθη στις εγκαταστά- της Διεύθυνσης συμμετείχε στις βαθμονομή- σεις της ΔΕΗ στην Α- σεις των Σταθμών ΜΣΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΜΟ- θήνα. Εισηγητές του ΤΟΡ ΟΙΛ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΔΕΗ), ΛΑΥΡΙΟ (ΔΕΗ) και σεμιναρίου ήταν οι ΞΑΝΘΗ. Σε μηνιαία βάση συντάσσεται έκθεση κ.κ. Π. Σκλαβούνος, Ν. με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Τσοχατζίδης, Ηλ. Καραντάνας και Στ. Καπαράκος. μετρήσεων ποιότητας φυσικού αερίου, που Το σεμινάριο παρακολούθησαν 15 τεχνικοί από προκύπτουν από τους χρωματογράφους των διάφορες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. Η θεματολο- Σταθμών του ΕΣΜΦΑ, καθώς και την τήρηση γία περιελάμβανε μεθόδους μέτρησης ποσότη- του Ετήσιου Προγράμματος Βαθμονομήσεων τας & ποιότητας φυσικού αερίου, περιγραφή Σταθμών του ΕΣΜΦΑ. των μετρητικών διατάξεων, ελέγχους και βαθμονομήσεις μετρητών και αναλυτών κτλ.

19 Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2013 Πραγματοποιηθήκαν οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΕΣΜΦΑ. Ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες εργασίες βαθμονόμησης μετρητικών συστημάτων σύμφωνα με το ετήσιο Πρόγραμμα Βαθμονομήσεων του ΕΣΜΦΑ καθώς και οι εργασίες συντήρησης και αναδιάταξης του συστήματος πεπιεσμένου αέρα του σταθμού Μ AdG I Εκτελέστηκαν οι εργασίες αντικεραυνικής προστασίας στις βάνες ESD του σταθμού Μ AdG I Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας η- λεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Αλιβερίου. Στις πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού των φίλτρων αερίου στην είσοδο του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του Μετρητικού Σταθμού Συνόρων Σιδηροκάστρου. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη τεχνικών της εταιρείας JUNGTEC Γερμανίας προκειμένου να παρουσιάσουν τα προϊόντα παραγωγής τους. Η JUNGTEC κατασκευάζει στεγνωτικά παρεμβύσματα φλαντζωτών συνδέσεων υψηλής ποιότητας και αντοχής Διευθετήθηκε διαρροή ρεύματος Καθοδικής Προστασίας στην απομονωτική βάνα μεταξύ ΔΕΗ και M/R στην ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής. Ξεκίνησαν οι εργασίες επισκευής δρόμου πρόσβασης στον Μετρητικό Σταθμό Κήπων. Στις 07 και πραγματοποιήθηκε Συντονιστική Σύσκεψη προϊσταμένων της ΔΛΣ ΕΣΜΦΑ στις εγκαταστάσεις της Αμπελιάς Φαρσάλων με την συμμετοχή του Διευθυντή Δραστηριότητας Μεταφοράς και Εκμετάλλευσης,του Διευθυντή Λ&Σ ΕΣΜΦΑ και στελεχών της εταιρείας από τη ΔΑΥΠ&Π και ΔΔΡΑ. 19

20 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ Στα πλαίσια της σύσκεψης και με την ευκαιρία της παρουσίας της Διοίκησης της Εταιρείας στην Αμπελιά Φαρσάλων (Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας) έγινε εκτεταμένη παρουσίαση του μέχρι τώρα υλικού από το Network Benchmarking (JURAN) από τους κκ. Β. Πετρόπουλο, Α. Παπαδόπουλο. Στην παρουσίαση αυτή παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΔΕΣΦΑ Α.Ε κ. Π. Μαυροκέφαλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γ. Παπαρσένος. Τις εγκαταστάσεις του ΤΛΣ Αμπελιάς επισκέφτηκε κλιμάκιο γεωτεχνικών επιστημόνων και τεχνικών εφαρμογής περιβαλλοντικών δράσεων του Δήμου Φαρσάλων την 25 η Φεβρουαρίου Η επίσκεψη με χαρακτήρα εργασίας έγινε στα πλαίσια προγράμματος με στόχο την αποτύπωση φορέων, χώρων και μεθόδων, με αξιόλογες περιβαλλοντικές δράσεις στην επικράτεια του Δήμου. Οι επισκέπτες εξέφρασαν το θαυμασμό τους τόσο για το περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων όσο και για τις περιβαλλοντικές δράσεις του τμήματος όπως η διαχείριση & αποθήκευση προς ανακύκλωση συσσωρευτών,ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, μετάλλων, πλαστικών, ορυκτελαίων, λαμπτήρων, χάρτου, η αποθήκευση & διαχείριση χημικών και χρωμάτων και η κομποστοποίηση φυτικών υπολειμμάτων. Το κλιμάκιο υποδέχτηκε ο προϊστάμενος του τμήματος κος Δημήτρης Βασιλός, ο οποίος παρουσίασε τις εγκαταστάσεις και τις δράσεις του τμήματος. Έλαβε χώρα η πρώτη παράδοση ποσοτήτων Φ.Α στο κλειστό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης στις 7 Μαρτίου Το Σαββάτο 23 Μαρτίου 2013, στις 08:00 έγινε η τυπική παράδοση/παραλαβή (Hand over) της λειτουργίας του Σταθμού Συμπιεστών που βρίσκεται στο Κέντρο Λειτουργίας &Συντήρησης στην Ν. Μεσήμβρια. Η κατασκευή άρχισε το φθινόπωρο του 2009, ενώ η πρώτη εισαγωγή αερίου στον σταθμό συμπιεστών έγινε στα τέλη Νοεμβρίου του Ακολούθησαν δοκιμές οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

21 Αγωγός Επικοινωνίας 1 ο Τρίμηνο 2013 Ο σταθμός περιλαμβάνει 2 συμπιεστές αερίου SO- LAR TAURUS 70, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για την ε- γκατάσταση και τρίτου συμπιεστή. Ο σταθμός έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί μη-επανδρωμένος, και να ελέγχεται από το κέντρο ελέγχου στο Πάτημα μέσω του υφιστάμενου SCADA. Ο τοπικός έλεγχος της διεργασίας γίνεται από μία ομάδα αλληλοεπιδρώντων και ολοκληρωμένων συστημάτων που σκοπό έχουν την επιτήρηση του ελέγχου και της ασφάλειας κατά την λειτουργία του σταθμού συμπίεσης. Άφιξη της Μετρητικής Γραμμής 3 του Μετρητικού Σταθμού Κήπων στις 28/3/2013 μετά από έλεγχο/ βαθμονόμηση στην ΤCC Καναδά. Αναμένεται ομάδα ειδικών από τον κατασκευαστή ELSTER- INSTROMET για διεξαγωγή περαιτέρω ελέγχων σε συνθήκες ροής όσον αφορά την απόκλιση μετρήσεων μεταξύ μετρητού τουρμπίνας και υπέρηχων. Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής των μονίμων σταθμών Μ/Ρς σε Καρδίτσα & Τρίκαλα που τροφοδοτούνται με αέριο από το 2008, με χρήση προσωρινών σταθμών Μ/Ρ. 21

22 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Στα πλαίσια των μη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών, το διάστημα διενεργήθηκε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα αντιδιαβρωτικής και αντικεραυνικής προστασίας, απευθυνόμενη σε στελέχη των εταιριών ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας. Εκπαιδευτές εκ μέρους του ΔΕΣΦΑ ήταν το προσωπικό του Τμ. Καθοδικής και Αντικεραυνικής Προστασίας (Κιούπης Ν., Τσαγρής Γ. και Μανώλης Θ.). Το σεμινάριο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, ενώ παράλληλα εκδηλώθηκε ενδιαφέρον εκ μέρους των ΕΠΑ για συνέχιση και επέκταση της συνεργασίας με τον ΔΕΣΦΑ σε θέματα παροχής υπηρεσιών πέραν της εκπαίδευσης, όπως π.χ. εκπόνηση μελετών καθοδικής προστασίας.

23 Αγωγός Επικοινωνίας 1 ο Τρίμηνο 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εμπορίας Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών Η Διεύθυνση Εμπορίας Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών στο πλαίσιο των προβλεπομένων από το Νόμο 3428/2005 και τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, συνεχίζοντας το έργο και εντείνοντας την προσπάθειά της για την προώθηση νέων υπηρεσιών και την ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων, παρουσιάζει και περιγράφει τις σημαντικότερες δράσεις της για το τρίμηνο Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ως ακολούθως. Ανάπτυξη των Υπαρχόντων Υπηρεσιών & Προώθηση Νέων Υπό εξέλιξη Συμβάσεις & Ιδιωτικά Συμφωνητικά Επεξεργασία και διαμόρφωση σχεδίου Σύμβασης (SLA 0068/13) για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη ΔΕΠΑ στους Μετρητικούς Σταθμούς Συνόρων (Κήποι), για το έτος Πραγματοποιήθηκε έλεγχος και αποδέσμευση τιμολογίων για πελάτες της ΔΕΠΑ (175 ανά μήνα) μέσω του λογισμικού CoManager (Αφορά την SLA 0003/08). Απεστάλησαν αναλυτικές απαντήσεις προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές βάσει διαφόρων ερωτημάτων σχετικών με τις συμβάσεις, υπηρεσίες και οικονομικά στοιχεία της ΔΕΜΡΥ. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης, για την αναπροσαρμογή του Συμβατικού Τιμήματος της σύμβασης SLA 0003/08 «Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύων Διανομής Φ.Α.» για το 2013, όπως επίσης και για όλες τις συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών Όσμησης (SLA 0005, SLA 0012, SLA 0013, SLA 0014). Δημιουργήθηκε η βασική φόρμα «Αξιολόγηση Σεμιναρίου» η οποία αποσκοπεί στην καταγραφή αξιολόγησης των μελλοντικών σεμιναρίων του ΔΕΣΦΑ από τους εκπαιδευόμενους. Υπό εξέλιξη βρίσκεται η υπογραφή Σύμβασης η οποία αφορά Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικών Θεμάτων στο σταθμό ανεφοδιασμού οχημάτων (ΣΑΛΦΑ). Λοιπές Δράσεις Η ΔΕΜΡΥ, μετά από οδηγίες της Διοίκησης, έχει διαμορφώσει όλες τις Συμβάσεις στις οποίες ο Αντισυμβαλλόμενος είναι η ΔΕΠΑ, για να τηρούν τις οδηγίες και τους κανονισμούς τους οποίους έχει επιβάλει η ΡΑΕ. Έχουν πραγματοποιηθεί συνεντεύξεις μεταξύ της ΔΕΜΡΥ και των υπολοίπων Δ/νσεων της Δραστηριότητας M&E μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τη διερεύνηση δημιουργίας καινούργιων, ή και ανάπτυξης υπαρχόντων υπηρεσιών (Μη ρυθμιζόμενων). Βάσει των παραπάνω σημαντικότερων δράσεων της Δ/νσης Εμπορίας μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών και με γνώμονα την προσήλωση για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει, δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για δυναμικότερη διείσδυση στην αγορά. 23

24 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Έργων Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης Αναβάθμιση προγράμματος παρακολούθησης περιπολιών Το πρόγραμμα παρακολούθησης των περιπολίων και κτηματολογίου χρησιμοποιείται από τα κατά τόπους Τμήματα Λειτουργίας & Συντήρησης και ε- λέγχεται κεντρικά από την Διεύθυνση Έργων Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης. Η εν λόγω εφαρμογή είχε δημιουργηθεί αρχικά από την εταιρεία πληροφορικής Multisoft το Μάρτιο του 1996 με αντικείμενο: την καταγραφή των καθημερινών επίγειων περιπολιών, την εισαγωγή των ευρημάτων που προκύπτουν κατά την διάρκεια των περιπολιών καθώς επίσης και την κατασκευή της βάσης δεδομένων με τα στοιχεία του κτηματολογίου ιδιοκτητών Από την δημιουργία της, η εφαρμογή λειτουργεί μέχρι σήμερα ανελλιπώς. Ωστόσο, λόγω του ότι η εν λόγω εφαρμογή είχε αρχικά κατασκευαστεί βασισμένη σε παλαιότερη τεχνολογία, υπήρχε η ανάγκη αναβάθμισης και βελτίωσης των υφιστάμενων λειτουργιών της ώστε να είναι συμβατή με τα νέα συστήματα υπολογιστών αλλά και με νέες απαιτήσεις των χρηστών. Για το λόγο αυτό η ΔΕΣΤΥ, σε συνεργασία με την ε- ταιρεία MULTISOFT προχώρησε στην αναβάθμιση της εν λόγω εφαρμογής προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τεχνικά προβλήματα και να εμπλουτιστεί με περισσότερες επιλογές και δυνατότητες. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης, η ΔΕΣΤΥ προχώρησε σε εκπαίδευση των χρηστών και η έναρξη λειτουργίας πραγματοποιθηκε το Φεβρουάριο Με τη νέα εφαρμογή, οι χρήστες έχουν περισσότερες δυνατότητες για αναλυτική περιγραφή των περιπολιών όπως π.χ. εισαγωγή συνημμένων φωτογραφιών. Ταυτόχρονα δίνονται και προοπτικές για περαιτέρω μελλοντικές επεκτάσεις του προγράμματος όπως σύνταξη στατιστικών στοιχείων, εισαγωγή α- ναφορών σε πραγματικό χρόνο κ.α.

25 Αγωγός Επικοινωνίας 1 ο Τρίμηνο 2013 Κατασκευή Τεχνικού Προστασίας στον Ευαγγελισμό Ν. Λάρισας Στο πλαίσιο της κατασκευής του Αυτοκινητοδρόμου Μαλιακός-Κλειδί στην περιοχή του Ευαγγελισμού Νομού Λάρισας, η νέα Εθνική Οδός θα διασταυρώνεται κατά σειρά με τον κύριο Αγωγό φ.α, τη σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων και την σημερινή Εθνική Οδό. Για το λόγο αυτό έχει μελετηθεί και κατασκευάζεται μια σύνθετη κατασκευή, υψηλής τεχνολογίας που περιλαμβάνει εργασίες επίχωσης σημαντικού ύψους-φορτίου, τεχνικά από σκυρόδεμα και εξειδικευμένες κατασκευές που έχουν νέες απαιτήσεις σχεδιασμού και υψηλού επιπέδου τεχνικές κατασκευής. Οι απαιτήσεις του ΔΕΣΦΑ για πρακτικά μηδενικές διαφορικές καθιζήσεις στον αγωγό φ.α. σε συνδυασμό με τις μη ευνοϊκές γεωτεχνικές-υδρογεωλογικές συνθήκες στην περιοχή του Πηνειού, υπέβαλαν τη μελέτη του επιχώματος με χρήση ελαφροβαρών τεμαχίων EPS και τη μελέτη ειδικού συστήματος ανάρτησης του Αγωγού φ.α από το τεχνικό προστασίας που θα διορθώνει τη θέση του Αγωγού από τις προκαλούμενες καθιζήσεις.. Οι σχετικές μελέτες ελέγχθηκαν και σχολιάστηκαν από τη Διεύθυνση Έργων Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης ενώ η εφαρμογή τους θα παρακολουθείται συνεχώς μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. 25

26 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δραστηριότητες Διαχείρισης Έργων Υλοποίηση έργων Επενδυτικού Προγράμματος ΔΕΣΦΑ Έργα που ολοκληρώθηκαν (κατασκευαστικά ή λειτουργικά) εντός του α τριμήνου 2013 Σταθμός Συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης Το έργο αφορά στην εγκατάσταση σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει δύο μονάδες συμπίεσης ισχύος 7,7 MW έκαστη, καθώς και τις απαραίτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις. Το έργο θα συμβάλει στην αύξηση της δυναμικότητας του υφιστάμενου δικτύου. Επίσης θα υπάρξει η τεχνική δυνατότητα δημιουργίας νέων κλάδων. Το γενικό οικονομικό όφελος από αυτή την επένδυση, είναι μεγάλο καθώς, αφενός, διασφαλίζει τη συνεχή τροφοδότηση των υφιστάμενων τελικών καταναλωτών του δικτύου και, αφετέρου δίνει την δυνατότητα νέων συνδέσεων στους καταναλωτές στις περιφέρειες της χώρας, που έως σήμερα δεν έχουν τη δυνατότητα αντικατάστασης συμβατικών - και ακριβότερων - καυσίμων. 26

27 Αγωγός Επικοινωνίας 1 ο Τρίμηνο 2013 Στις 9 Νοεμβρίου 2012 ολοκληρώθηκε η κατασκευή και στις 17 Δεκεμβρίου 2012 ξεκίνησε η τρίμηνη λειτουργία του από τον ανάδοχο. Θα πρέπει να σημειωθεί μάλιστα, ότι κατά απαίτηση του ΔΕΣΦΑ ο Σταθμός από τις 9 Δεκεμβρίου και ενώ είχε τεθεί σε λειτουργία από τον ανάδοχο, βρισκόταν συνεχώς συνδεδεμένος στο Σύστημα του ΔΕΣΦΑ, για να παραληφθούν οι πρόσθετες ποσότητες Φυσικού Αερίου από τη Βουλγαρία, που ήταν απαραίτητες για τις ανάγκες της χώρας. Εγκατάσταση Σταθμού M/R για την τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής στην περιοχή Καλαμάκι Αγ. Θεόδωροι Ν. Κορινθίας Το Έργο ολοκληρώθηκε Μηχανολογικά στις 17 Ιανουαρίου 2013 και η ολοκλήρωση των διαφόρων εκκρεμοτήτων αναμένεται να γίνει μέχρι τέλους Απριλίου Στις 23 Μαρτίου 2013 τελικά ολοκληρώθηκε η τρίμηνη λειτουργία του Σταθμού και το Έργο παρελήφθη προς χρήση από το ΔΕΣΦΑ με την υπογραφή του Σχετικού Πρωτοκόλλου. 27

28 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Υλοποίηση έργων Επενδυτικού Προγράμματος ΔΕΣΦΑ Έργα που βρίσκονται, κατασκευαστικά, σε φάση υλοποίησης εντός του α τριμήνου Επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Μεγαλόπολη Σκοπός της κατασκευής του Έργου είναι η συνεχής και απρόσκοπτη τροφοδοσία του θερμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ,ισχύος περίπου 820 MW, στη Μεγαλόπολη με Φυσικό Αέριο, καθώς επίσης και των ευρύτερων βιοτεχνικών / αστικών περιοχών από τις οποίες διέρχεται (περιοχή Κορίνθου, περιοχή Άργους Ναυπλίου, περιοχή Τρίπολης, περιοχή Μεγαλόπολης). Ο υπό κατασκευή αγωγός υψηλής πίεσης, συνολικού μήκους 159 Km, θα ξεκινά από την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων και θα καταλήγει στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. O υπό κατασκευή αγωγός θα αποτελείται από το τμήμα Αγίων Θεοδώρων Εξαμιλίων διαμέτρου 30 και μήκους 16 km και από το τμήμα Εξαμιλίων Μεγαλόπολης διαμέτρου 24 και μήκους 143 km. Στα πλαίσια εκπόνησης της Οριστικής Τοπογραφικής Μελέτης, έγιναν σχετικές συναντήσεις και σε συνεννόηση με το ΥΠΕΚΑ, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους Άργους Μυκηνών και Κορινθίων, αποφασίστηκε τροποποίηση της χάραξης μήκους 60χλμ. Οριστικοποιήθηκαν οι αλλαγές όδευσης στην Κορινθία και Αργολίδα μήκους 50 km. Εκκρεμεί ένα τμήμα μήκους 10 km περίπου στην περιοχή των Εξαμιλίων. Το συνολικό μήκος του αγωγού αναμένεται να μεταβληθεί κατά 6 km περίπου. Το συνολικό μήκος του αγωγού αναμένεται να μεταβληθεί κατά 6 km περίπου. Στις 5 Νοεμβρίου 2012 εκδόθηκε η σχετική Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που αφορά σε 50 Km νέας χάραξης αγωγού σε Κορινθία και Αργολίδα. Εκπονήθηκε και κατατέθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2013 στο ΥΠΕΚΑ συμπληρωματική περιβαλλοντική μελέτη για το κομμάτι των Εξαμιλίων. Στις 7 Φεβρουαρίου 2012, υπεγράφη η σύμβαση με τον Ανάδοχο για την κατασκευή του έργου και στο τέλος Μαΐου έγινε η πλήρης εργοταξιακή εγκατάσταση του Αναδόχου. Είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση του Λεπτομερούς Σχεδιασμού όλου του Έργου καθώς και οι εργασίες κατασκευής (διάνοιξη ζώνης εργασίας, διασπορά σωλήνων, συγκολλήσεις και μονώσεις α- γωγού, εκσκαφή τάφρων, τοποθέτηση εντός της τάφρου, επίχωση). Έως το τέλος Μαρτίου 2013 έχουν ολοκληρωθεί εργασίες συγκολλήσεων αγωγού σε συνολικό μήκος 41,7χλμ. και έχει επιχωθεί αγωγός μήκους 22χλμ. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα έχουν παραχθεί ,61 μέτρα σωλήνα και έχουν παραδοθεί στον Ανάδοχο κατασκευής ,78 μέτρα σωλήνα. Για λόγους ορθολογικότερου σχεδιασμού καθώς και κοστολογικού οφέλους του Έργου, καταργήθηκαν οι τρεις από τους εννέα Σταθμούς βανοστασίων που είχαν αρχικά σχεδιαστεί.

29 Αγωγός Επικοινωνίας 1 ο Τρίμηνο 2013 Είναι σε εξέλιξη η αναθεώρηση της Μελέτης Α- σφαλείας του Έργου. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ είχε αιτηθεί χρηματοδότηση 35% από το ΕΣΠΑ, και στις 15 Μαρτίου 2012 εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης του Έργου του Αγωγού προς Μεγαλόπολη από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΕΠΑΝ). 3 o Group M/R Εγκατάσταση Μόνιμου Σταθμού M/R 60/19 bar για την τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής της ευρύτερης περιοχής των Τρικάλων. Κατασκευάζεται η Μετρητική Διάταξη (skid) του Σταθμού και μέσα στον Απρίλιο 2013 αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες Πολιτικού Μηχανικού. Εγκατάσταση Μόνιμου Σταθμού M/R 60/19 bar για την τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής της ευρύτερης περιοχής της Καρδίτσας. Κατασκευάζεται η Μετρητική Διάταξη (skid) του Σταθμού και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου 2013 ξεκίνησαν οι εργασίες Πολιτικού Μηχανικού. Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού στον Σταθμό της Δ.Ε.Η. στο Αλιβέρι. Οι εργασίες Πολιτικού Μηχανικού έχουν ολοκληρωθεί και η μηχανική ολοκλήρωση αναμένεται την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού στο Σταθμό της Δ.Ε.Η. στη Μεγαλόπολη. Η παραγγελία των υλικών έχει ολοκληρωθεί και εντός Απριλίου 2013 αναμένεται η έκδοση της Οικοδομικής Αδείας. Η παροχή υπηρεσιών επίβλεψης πραγματοποιείται από προσωπικό του ΔΕΣΦΑ. 4 o Group M/R Στις 28 Φεβρουαρίου 2013 εκδόθηκαν οι Άδειες Εγκατάστασης από το ΥΠΕΚΑ των παρακάτω Σταθμών: Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού στη Θίσβη Βοιωτίας για την τροφοδότηση του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής της «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.». Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού για την τροφοδότηση του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής της «PROTERGIA» («ENDESA HELLAS») στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας MOTOR OIL B για την τροφοδότηση του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής KORINTHOS POWER. Επίσης έχει διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός για την επιθεώρηση του έργου και η αποσφράγιση φακέλων Α, Β και Γ πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου Η επίβλεψη του έργου θα υλοποιηθεί από προσωπικό του ΔΕΣΦΑ. 29

30 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Υλοποίηση έργων Επενδυτικού Προγράμματος ΔΕΣΦΑ Έργα που βρίσκονται, κατασκευαστικά, σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε φάση μελετών ωρίμανσης Δεύτερη φάση Αναβάθμισης Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας. Η 2η Φάση Αναβάθμισης Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας περιλαμβάνει μία επιπλέον δεξαμενή χωρητικότητας m 3 (λόγω αυτής της αύξησης του αποθηκευτικού χώρου προβλέπεται παράλληλα και η επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων για να μπορούν να δέχονται πλοία μεγαλύτερα, δηλαδή έως m 3 Υ.Φ.Α.) και την αύξηση της δυναμικότητας αεριοποίησης ΥΦΑ από m 3 σε m 3 LNG/h. Στις 8 Μαρτίου 2013 προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός για τον έλεγχο του Λεπτομερούς Σχεδιασμού και την Επίβλεψη Κατασκευής του έργου «Λεπτομερής Σχεδιασμός, Προμήθεια Εξοπλισμού και Κατασκευή 3 ης Δεξαμενής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, χωρητικότητας m 3 στη νήσο Ρεβυθούσα» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 22α Απριλίου Την 1η Μαρτίου 2012 προκηρύχθηκε Διεθνής Διαγωνισμός για τη «Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή της 3ης Δεξαμενής» και στις 10 Ιανουαρίου 2013 εγκρίθηκε από το Δ.Σ. η κατακύρωση του Διαγωνισμού. Στις 21 Ιανουαρίου 2013 απεστάλη η Επιστολή Πρόθεσης Ανάθεσης και την ίδια μέρα λάβαμε την Επιστολή Αποδοχής. Ο Βασικός Σχεδιασμός για την Αναβάθμιση της αεριοποίησης από 1000 m 3 LNG/h σε 1400m 3 LNG/h ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου Όσον αφορά στα λιμενικά έργα, η μελέτη για τις εργασίες θωράκισης των παράκτιων πρανών της 3ης παραλιακής οδού έχει ολοκληρωθεί. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση της Mooring Study για το έργο της αναβάθμισης των λιμενικών εγκαταστάσεων. Η ανάθεση των EPC συμβάσεων για την αύξηση του ρυθμού αεριοποίησης και της αναβάθμισης της δυναμικότητας των λιμενικών εγκαταστάσεων αναμένεται εντός του 2013 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

31 Αγωγός Επικοινωνίας 1 ο Τρίμηνο 2013 Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΛΑΡΚΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ Το Έργο αφορά στην εγκατάσταση Αγωγού Φυσικού Αερίου μήκους 72km περίπου (συμπεριλαμβανομένου υποθαλάσσιου τμήματος 10km) διαμέτρου 20 για την τροφοδότηση μονάδων Η/Π της εταιρείας ΗΡΩΝ V στο Μαντούδι Ευβοίας και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρείας ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα. Έχει ολοκληρωθεί ο Προκαταρκτικός Σχεδιασμός του Έργου και έχει εκπονηθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η Εκδοση Περιβαλλοντικών όρων για το Έργο αναμένεται στο τέλος Μαΐου του Ο Βασικός Σχεδιασμός του τμήματος του Έργου από Μαυρομάτι έως τη Βιομηχανία ΛΑΡΚΟ έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2013 από τις Διευθύνσεις Μελετών του ΔΕΣΦΑ. Αναβάθμιση Συστήματος Σταθερών Επικοινωνιών ΕΣΦΑ Σιδηρόκαστρο - 2η Αναβάθμιση ΜΣΣ Το έργο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ , με αντικείμενο : α) την υλοποίηση ανάστροφης φυσικής ροής μέσω του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η εξαγωγή ποσοτήτων Φ.Α. από το ΕΣΜΦΑ προς τη Βουλγαρία και β) τη 2η Αναβάθμιση ΜΣΣ, η οποία περιλαμβάνει: τον Τηλεχειρισμό του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου, από το Κέντρο Ελέγχου του Πατήματος (GCC) και το Εφεδρικό Κέντρο Ελέγχου (BCC) της Νέας Μεσημβρίας, μέσω του συστήματος SCADA, την Αντικατάσταση των υφιστάμενων μετρητών orifice με μετρητές υπερήχων, ώστε να υπάρχει συμβατότητα με τις απαιτήσεις των προτύπων μέτρησης και την Αναβάθμιση των βοηθητικών συστημάτων του Σταθμού (station utilities) σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του τηλεχειρισμού. Σκοπός του έργου είναι να αναβαθμισθεί το σύστημα σταθερών επικοινωνιών του ΔΕΣΦΑ, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών κέντρων, προκειμένου να υποστηρίζει χωρητικότητες 1-10Gbps. Το έργο βρίσκεται στη φάση εκπόνησης του βασικού σχεδιασμού, που διενεργείται από Ομάδα Εργασίας του ΔΕΣΦΑ και η εν λόγω μελέτη προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο

32 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Μάνδρα ΕΛΠΕ Ελευσίνας Αγωγός Υ.Π. Φυσικού Αερίου Το Έργο αφορά στην εγκατάσταση Αγωγού Φυσικού Αερίου μήκους 6.500μ περίπου, από το Βανοστάσιο Μάνδρα του ΕΣΦΑ έως τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα. Στο Έργο περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού στα ΕΛΠΕ. Ο Βασικός Σχεδιασμός, τόσο του Αγωγού όσο και του Μετρητικού Σταθμού έχει ολοκληρωθεί και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ανάθεσης της κατασκευής και προμήθειας υλικών. Η Περιβαλλοντική Μελέτη του Έργου έχει εκπονηθεί και στις 15 Μαρτίου 2013 υποβλήθηκε στο ΥΠΕΚΑ για έγκριση Περιβαλλοντικών όρων. Το συνολικό Έργο, σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα, θα έχει ολοκληρωθεί (Mechanical Completion) τέλη Μαΐου του Αναβάθμιση Συστήματος Εξοπλισμού SCADA πεδίου Βαλβιδοστασίων ΕΣΦΑ Το Έργο αφορά στη μελέτη (λεπτομερή σχεδιασμό), προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού SCADA Πεδίου (RTU), τεχνολογίας IP, σε σταθμούς τύπου LV του ΕΣΦΑ, καθώς και στην παραμετροποίηση του κεντρικού συστήματος SCADA GCC/BCC, έτσι ώστε να ενσωματωθούν σε αυτό οι νέες μονάδες RTU. Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της μελέτης του Βασικού Σχεδιασμού, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον ΔΕΣΦΑ και εντός Απριλίου 2013 αναμένεται να ξεκινήσει ο διαγωνισμός για το EPC. Εγκατάσταση 2 Μ/R Σταθμών στο ΣΑΛΦΑ Α. Λιοσίων & ΣΑΛΦΑ Ανθούσας Το Έργο αφορά στη Κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μετρητικών σταθμών για τα σημεία εξόδου ΣΑΛΦΑ Ανω Λιοσίων και ΣΑΛΦΑ Ανθούσας (τεχνικής δυναμικότητας Nm³/ημέρα ή 2673,400 Mwh/day). Περιλαμβάνει μηχανολογική διάταξη, ηλεκτρονικά, αυτοματισμούς καθώς και το σύστημα τιμολόγησης και τις επικοινωνίες με το σύστημα SCADA, που προβλέπονται από τις υπάρχουσες ανάγκες του Κώδικα Μεταφοράς. Οι μετρητικοί σταθμοί θα δημιουργηθούν σε υφιστάμενους χώρους ιδιοκτησίας ΔΕΣΦΑ ή παραχώρησης για χρήση στο ΔΕΣΦΑ από την ΔΕΠΑ (περίπτωση Α. Λιοσίων). Εντός Σεπτεμβρίου 2012 ξεκίνησε ο Βασικός Σχεδιασμός, ο οποίος υλοποιείται από το ΔΕΣΦΑ. Οι εργασίες κατασκευής αναμένονται να ξεκινήσουν τον Αύγουστο του 2013.

33 Αγωγός Επικοινωνίας 1 ο Τρίμηνο 2013 Επέκταση & Αναβάθμιση Μετρητικών Σταθμών Θεσσαλονίκης & Οινοφύτων Το Έργο περιλαμβάνει (α) την μελέτη (λεπτομερή σχεδιασμό), προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της τρίτης ρυθμιστικής μετρητικής γραμμής στις υπάρχουσες αναμονές συμπεριλαμβανομένου και όλου του παρελκόμενου ηλεκτρολογικού / ηλεκτρονικού εξοπλισμού και (β) την αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συστήματος τιμολόγησης και εξοπλισμού SCADA Πεδίου των σταθμών. Η εκπόνηση της μελέτης του Βασικού Σχεδιασμού ξεκίνησε τέλος Ιανουαρίου 2013, υλοποιείται από το ΔΕΣΦΑ και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο Επέκταση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Συστήματος SCADA στους Κλάδους Αλιβερίου και Μεγαλόπολης Το Έργο αφορά το λεπτομερή σχεδιασμό, την προμήθεια, την κατασκευή, την εγκατάσταση και ενσωμάτωση της επέκτασης Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Συστήματος SCADA του Συστήματος Διανομής Φυσικού Αερίου στους Κλάδους Αλιβερίου και Μεγαλόπολης. Εντός του 2 ου τριμήνου του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προσφορών και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Αναβάθμιση Ηλεκτρολογικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Συστήματος Τιμολόγησης & Εξοπλισμού SCADA σε M/R Σταθμούς Το Έργο αφορά στη μελέτη (λεπτομερή σχεδιασμό), αποξήλωση υφιστάμενου εξοπλισμού, προμήθεια, ε- γκατάσταση και θέση σε λειτουργία ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε 16 σταθμούς M/R και βρίσκεται στη φάση του Conceptual Design, το οποίο πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης του ΔΕΣΦΑ, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου Στη συνέχεια θα ξεκινήσει ο Βασικός Σχεδιασμός, ο οποίος θα υλοποιηθεί από τον ΔΕΣΦΑ και αναμένεται να διαρκέσει έως τα τέλη Ιουνίου Στις 8 Μαρτίου 2013 εγκρίθηκε το Πρακτικό Αποσφράγισης του Φακέλου Β του Διαγωνισμού. 33

34 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕ ΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης Τεχνική Υποστήριξη σε Αιτήματα/Ερωτήσεις/Εξαγωγή Αποτελεσμάτων, που αφορούν το G.I.S. ΔΕΣΦΑ O ΔΕΣΦΑ πάντα κοντά στις εξελίξεις της τεχνολογίας έχει αναπτύξει μέσω του Τμήματος Χαράξεων & Τοπογραφικών Μελετών της Δ/νσης Χαράξεων Τοπογραφίας, Περιβάλλοντος & Μελετών Ασφαλείας / Δραστηριότητας Διαχείρισης Έργων ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.) με σκοπό την πλήρη καταγραφή της περιουσίας του ΔΕΣΦΑ, η οποία αφορά τα δίκτυα αγωγών υψηλής πίεσης συμπεριλαμβανομένων των βανοστασίων και κτηματολογικών πληροφοριών, είτε για ιδιοκτησίες του ΔΕΣΦΑ, είτε για ιδιοκτησίες τρίτων επί των ο- ποίων έχουν κατασκευαστεί οι αγωγοί. Η γεωγραφική πληροφορία που καταχωρήθηκε αφορά την απεικόνιση επί χάρτου όλων των αγωγών του δικτύου ΕΣΦΑ. και μέσω ηλεκτρονικής δ/νσης (intranet) είναι προσβάσιμη σε όλο το προσωπικό του ΔΕΣΦΑ. Στην παρούσα φάση και μετά την εισαγωγή του 90% του δικτύου φυσικού αερίου Υ.Π. στο G.I.S. εκτελούμε εργασίες εισαγωγής του κλάδου Θίσβης μήκους 26,5 χιλιομέτρων.

35 Αγωγός Επικοινωνίας 3 ο Τρίμηνο 2013 Μη ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς ΔΕΠΑ Αφορά υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου έργων Δικτύων Διανομής φυσικού αερίου που παρέχονται στη ΔΕΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρουμε υπηρεσίες σε θέματα σχεδιασμού, κοστολόγησης έργων, κτηματολογίων, παγίων κλπ. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του α τριμήνου του 2013 παρασχέθηκαν υπηρεσίες παρακολούθησης διαδικασίας απαλλοτριώσεων και κατηγοριοποίησης δαπανών ΜPTS Ευβοίας για κατανομή παγίων. Παροχή Υπηρεσιών Χρονικού Προγραμματισμού και Παρακολούθησης κόστους των έργων Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Συστημάτων Ποιοτικής Διασφάλισης έργων Εκπόνηση Βασικών Σχεδιασμών σε διάφορα έργα αυτοδύναμα ή με τη βοήθεια Μελετητικών εταιριών. Έλεγχος και έγκριση των Λεπτομερών Σχεδιασμών σε διάφορα έργα αυτοδύναμα ή με τη βοήθεια Μελετητικών εταιριών. Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Συμβάσεων Παροχή Υπηρεσιών Δημοπράτησης Συμβάσεων Εργολαβιών, Υπηρεσιών και Προμήθειας Υλικών για την Υλοποίηση των Έργων Παροχή Υπηρεσιών Προμήθειας Εξοπλισμού για την Υλοποίηση των Έργων Κατάρτιση και υποβολή Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενων Πράξεων για συγχρηματοδότηση έργων Ανάπτυξης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Συνεχής παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συγχρηματοδοτούμενων Έργων από το ΕΣΠΑ και ενημέρωση των αρμόδιων φορέων (Διαχειριστική Αρχή, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, κλπ). Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Υποστήριξη κατά την υποβολή αιτημάτων και την έγκριση δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χρηματοδότηση των έργων. Κατάρτιση προτάσεων μεταφοράς κόστους Έργων υπό εκτέλεση στα πάγια του ΔΕΣΦΑ. Κατάρτιση προτάσεων κατανομής επιχορηγήσεων Έργων στα πάγια του ΔΕΣΦΑ. Υποστήριξη στη διαχείριση της ιστοσελίδας του ΔΕΣΦΑ. Συμμετοχή στελεχών σε διάφορες επιτροπές για την προσωρινή ή / και οριστική παραλαβή συμβάσεων έργων & υπηρεσιών, που έχουν ολοκληρωθεί. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς τρίτες εταιρίες και στα πλαίσια παράλληλων επιχειρηματικών δράσεων παροχής τεχνικής υποστήριξης σε έργα εγκατάστασης Φ.Α. τρίτων. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού αρχείου 35

36 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚ ΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δραστηριότητες Διοικητικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης Α. Αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης Την 14/2/2013 συνταξιοδοτήθηκε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης, κ. Βασίλης Βαλσαμάκης. Β. Εργασιακές σχέσεις και Πολιτική Από την 1 η Μαρτίου 2013 το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού προχώρησε πλέον στην υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε3 εως Ε9 μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται με την υπ αριθμ /32/2012 Υπουργική Απόφαση. Για την έγκαιρη και αποτελεσματική συμπλήρωση υποβολής εντύπων όπως ορίζει η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, ομάδα του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, συμμετείχε σε σχετική Εκπαίδευση. Γ. Διαχείριση και Οργάνωση του Ανθρώπινου Δυναμικού Για τον ορθολογικότερο χειρισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας Διοικητικών Θεμάτων, τα μέλη της οποίας προέρχονται από διάφορες Διευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένων και εργαζομένων από τη ΔΑΔΑ&Ε. Η εν λόγω Ομάδα Εργασίας ασχολείται με τα εξής αντικείμενα: Ενημέρωση και εκπαίδευση στη λειτουργία του Es Project, που αφορά στη διαχείριση των ανθρωποωρών και την παρακολούθηση του τρόπου αξιοποίησης των ανθρωποωρών του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας. Επικαιροποίηση των εγχειριδίων Περιγραφών Θέσεων Εργασίας. Ενημέρωση, προσαρμογή, τροποποίηση και προσθήκες του λογισμικού και της διαδικασίας Αξιολόγησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρίας (Staff Manager). Ενημέρωση και επικαιροποίηση των Ειδικοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του ΔΕΣΦΑ, στο πλαίσιο των υφιστάμενων και μελλοντικών λειτουργικών αναγκών της Εταιρίας. Δ. Πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο υποστήριξης των νέων και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους, η Εταιρία παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές να πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε διαφορετικές Διευθύνσεις του ΔΕΣΦΑ. Σε εφαρμογή αυτής της δυνατότητας βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση πρακτικής άσκησης πέντε (5) φοιτητών.

37 Αγωγός Επικοινωνίας 1 ο Τρίμηνο 2013 Τομέ ας Εκπαί δέυσης Ο Τομέας Εκπαίδευσης: Υποστήριξε διοικητικά, προετοίμασε και διεκπε- Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου εξετά- ραίωσε οκτώ προγράμματα κατάρτισης και επι- σεων της Εσωτερικής Εκπαίδευσης σε προγράμμα- μόρφωσης εκ των οποίων δύο ενδοεπιχειρησια- τα Microsoft Office 2010 για το 2012, ξεκίνησε και κά με δεκατρείς συμμετοχές, ένα εσωτερικής εκ- υλοποιείται ο δεύτερος και τελευταίος κύκλος εξε- παίδευσης με δέκα συμμετοχές, ένα στα πλαίσια τάσεων, καθώς το έργο παρατάθηκε έως το Μάιο σύμβασης με έξι συμμετοχές, τρία εσωτερικού με του Οι πρώτες εξετάσεις πιστοποίησης πραγ- εννέα συμμετοχές και ένα εξωτερικού με μία ματοποιήθηκαν την 21 η Μαρτίου 2013 στις εγκατα- συμμετοχή. στάσεις μας στο Πάτημα με επτά επιτυχίες από τις Ολοκλήρωσε τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του δ και τελευταίου τριμήνου του 2012 και τις ανήρτησε στο E-qual. δέκα συμμετοχές, ενώ προετοιμάζονται οι επόμενες εντός του Απριλίου για τα Κεντρικά Γραφεία και τις Οργανωτικές Μονάδες της Περιφέρειας. Στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών της Εταιρίας μας και με γνώμονα τη διεξαγωγή των καλύτερων ποιοτικά εκπαιδεύσεων με το μικρότερο δυνατό κόστος, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με στελέχη τεσσάρων εκπαιδευτικών φορέων για εκπαιδεύσεις που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν εντός του α εξαμήνου του Καθώς η επιτυχία της Εταιρίας μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το προσωπικό της, η Εκπαίδευση α- ποτελεί ένα από τα μέσα που μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αλλαγών στο εργασιακό περιβάλλον, διευκολύνοντας την εφαρμογή των νέων διαδικασιών σύμφωνα με τις εκάστοτε μεταρρυθμίσεις. 37

38 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚ ΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πληροφορικής και Επικοινωνιών Αναβάθμιση Ασφάλειας Data Center Κεντρικών Γραφείων Κατόπιν ελέγχων και σχετικών προτάσεων τόσο από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου όσο και από την Διεύθυνση Ασφάλειας, Υγιεινής, Ποιότητας & Περιβάλλοντος, σχετικά με τον χώρο στέγασης των κεντρικών υπολογιστών (servers) στο Data Center των Κεντρικών Γραφείων, ολοκληρώθηκε έργο για την αναβάθμιση της φυσικής ασφάλειας του Data Center των Κεντρικών Γραφείων βάση διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών. Η αναβάθμιση αφορούσε τους παρακάτω τρεις τομείς: Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ DATA CEN- TER 1) Αντικατάσταση της υπάρχουσας πόρτας με κατάλληλη πυράντοχη μεταλλική πόρτα, η οποία φέρει μπάρα πανικού και ηλεκτρομαγνήτη και διασυνδέεται με τον συναγερμό και το σύστημα ελέγχου πρόσβασης (ACCESS CONTROL). 2) Επένδυση των ήδη υπαρχουσών γυψοσανίδων εσωτερικά, με κατάλληλη διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα. 3) Αποξήλωση και απομάκρυνση της ψευδοροφής ανθρακονημάτων και των στοριών των παραθύρων. 4) Βαφή όλου του χώρου εσωτερικά με τρεις (3) επιστρώσεις κατάλληλου πυράντοχου πλαστικού χρώματος. 5) Κάλυψη των παραθύρων εσωτερικά σε όλο το μήκος και πλάτος με διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα. 6) Τοποθέτηση πυροφραγών εσωτερικά και εξωτερικά του Data Center σε όλες τις εισόδους καλωδιώσεων και σωληνώσεων. Β. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1) Αλλαγή του φωτισμού και τοποθέτησή του στην οροφή, με κλειστά φωτιστικά σώματα φθορισμού και σύνδεση τους με την ηλεκτρογεννήτρια. 2) Τοποθέτηση φώτων ασφαλείας εντός και εκτός του Data Center 3) Αποξήλωση και επανατοποθέτηση δύο (2) κλιματιστικών μονάδων με ταυτόχρονη δημιουργία βάσεων για στήριξη σε γυψοσανίδα. 4) Εγκατάσταση αυτοματισμού για αυτόματη ενεργοποίηση της μιας (1) κλιματιστικής μονάδας, εκ των τεσσάρων (4) που λειτουργούν στον χώρο, σε περίπτωση αντικανονικής αύξησης της θερμοκρασίας. Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙ- ΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ 1) Εγκατάσταση συναγερμού και συστήματος ελέγχου πρόσβασης (ACCESS CONTROL) με δυνατότητα απόλυτης συνεργασίας των δύο συστημάτων. Έτσι επιτυγχάνεται ο απόλυτος έλεγχος του χώρου ανά πάσα στιγμή, καθώς και η καταγραφή όλων των συμβάντων μέσω κατάλληλου λογισμικού. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος γίνεται τόσο μέσω καρτών τύπου PROXIMITY όσο και χειροκίνητα. 2) Τοποθέτηση στο χώρο ενός συστήματος τηλεποπτείας / τηλεειδοποίησης (ROOM ALERT) για τον έλεγχο θερμοκρασίας, υγρασίας, πλημμύρας, ροής αέρα και διακοπής παροχής ρεύματος ΔΕΗ (δηλ. ενεργοποίησης της ηλεκτρογεννήτριας) με καταγραφή και ειδοποίηση. 3) Τοποθέτηση εξωτερικής σιδεριάς προστασίας στα παράθυρα του Data Center, σε όλο το μήκος και πλάτος τους. Η πρόσβαση στο Data center γίνεται από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς της ΔΠΕ με χρήση ατομικών καρτών τύπου PROXIMITY, ενώ σε περίπτωση μη κανονικών συνθηκών λειτουργίας του Data Center παράγονται αυτόματα μηνύματα τηλεειδοποίησης προς τους τεχνικούς διαχείρισης (administrators) και τους τεχνικούς επιφυλακής ΔΠΕ. Επιπλέον η απενεργοποίηση ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης γίνεται αυτόματα με την είσοδο έξοδο

39 Αγωγός Επικοινωνίας 1 ο Τρίμηνο 2013 των εξουσιοδοτημένων τεχνικών στο χώρο, προκειμένου να αποφευχθεί η έκλυση πυροσβεστικού υλικού όταν στον χώρο υπάρχουν άνθρωποι. Προβλέπεται επίσης και χειροκίνητη ενεργοποίηση απενεργοποίηση. Σημειώνεται ότι όλες οι ανωτέρω επεμβάσεις υλοποιήθηκαν με τα κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα του Data Center εντός λειτουργίας. Αναβάθμιση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Κεντρικών Υπολογιστών και Υπολογιστών Χρηστών Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων «System Center Operations Manager» (κεντρική διαχείριση κεντρικών υπολογιστών servers) και «System Center Configuration Manager» (κεντρική διαχείριση υπολογιστών χρηστών) από την έκδοση 2007 στην έκδοση Σε ότι αφορά τους κεντρικούς υπολογιστές, που σήμερα ανέρχονται σε 82, επιτυγχάνεται η διαχείριση και η παρακολούθηση τόσο των φυσικών (physical) όσο και των ιδεατών (virtual) servers, η αύξηση της διαθεσιμότητας των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας μέσω της έγκαιρης προειδοποίησης προβλημάτων (alerts), η βελτιστοποίηση των επεξεργαστικών πόρων του φυσικού server που φιλοξένει ιδεατούς servers (π.χ. αριθμός πυρήνων και μέγεθος κεντρικής μνήμης του φυσικού server που διατίθεται για την λειτουργία κάθε ιδεατού server),η αύξηση της αξιοποίησης των φυσικών servers και η έκδοση αναφορών διαθεσιμότητας (availability reports), που αποτελούν και δείκτη απόδοσης της ΔΠΕ, αναφορών αξιοποίησης φυσικών servers (% cpu, % memory, % hard disks) και αναφορών ταχύτητας ανταπόκρισης. Για τους υπολογιστές χρηστών, που σήμερα ανέρχονται σε 470, επιτυγχάνεται η κεντρική διαχείρισή τους, η έκδοση αναφορών σύνθεσης hardware (hardware inventory) και εγκατεστημένου λογισμικού (software inventory), ο προγραμματισμός των αντικαταστάσεων και των αναβαθμίσεων, ο εντοπισμός τυχόν αντικανονικών παρεμβάσεων από πλευράς χρηστών, ο έλεγχος χρήσης νόμιμα αποκτημένου λογισμικού, η τηλε-υποστήριξη των χρηστών μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης και η αυτόματη διανομή και εγκατάσταση νέου λογισμικού ή αναβαθμίσεων λογισμικού σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Το αναβαθμισμένο σύστημα System Center 2013 επιτρέπει την διαχείριση των υπολογιστικών πόρων της εταιρείας μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον και με την σύγχρονη λογική του «Ιδιωτικού Σύννεφου» (Private Cloud). Εκπαίδευση Προσωπικού στη χρήση Λογισμικού Γραφείου Συνεχίστηκε η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στη χρήση του βασικού λογισμικού γραφείου, ώστε πλέον όλοι όσοι χρησιμοποιούν υπολογιστές στην εταιρία, να είναι σε θέση να αξιοποιούν πλήρως τις βασικές δυνατότητες ενός υπολογιστή και να είναι πιο αποδοτικοί στην εργασία τους. Από την αρχή του έργου και μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2013, εξετάστηκαν συνολικά 391 εργαζόμενοι κατόπιν εκπαίδευσης σε Windows 7, Word, Excel, PowerPoint και Access 2010 (επίπεδα standard και advanced). Εξ αυτών 237 έλαβαν πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από την εταιρία Vellum (φορέας πιστοποιημένος από Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων) με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Cambridge Αγγλίας και έχουν διεθνή αναγνώριση. Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες! Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού καθ όλη τη διάρκεια του έργου διενεργήθηκε αποκλειστικά από τεχνικό της ΔΠΕ, χωρίς να προκύψει εξωτερικό κόστος για την εταιρεία. Εισήγηση σε Συνέδριο Ο κ. Πέτρος Γ. Θεοδωράκης, Διευθυντής Πληροφορικής & Επικοινωνιών και Συντονιστής της Τεχνικής Επιτροπής Πληροφοριακών Συστημάτων & Επικοινωνιών, συμμετείχε ως ομιλητής στο συνέδριο «6 th SMi Oil & Gas Telecommunications Conference», το οποίο έλαβε χώρα στο Λονδίνο στις και με εισήγηση που είχε θέμα «Case Study : Managing DES- FA's ICT». 39

40 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Διοικητικής Υποστήριξης Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης κατά το πρώτο Τομέ ας Δίαχέί ρίσης Κέντρίκη ς Γραμματέί ας τρίμηνο του έτους 2013 στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της αρμοδιότητας της προς τους συναδέλφους πραγματοποίησε τα κάτωθι: Κατά το τρίμηνο (Ιανουάριος Φεβρουάριος - Μάρτιος 2013) οι δράσεις του Τμήματος ήταν οι εξής: Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στο προσωπικό καθαριότητας για την αποφυγή σπατάλης νερού και ρεύματος, ενώ δόθηκαν οδηγίες στους εργαζομένους ώστε να κλείνουν τους λαμπτήρες όταν αποχωρούν από την εργασία τους. Με τον πιο ορθολογιστικό τρόπο αντιμετωπίζεται η κατανάλωση βενζίνης και ανθρωποωρών στις εξωτερικές εργασίες της Εταιρείας εφαρμόζοντας ομαδοποίηση των εργασιών, Με τον τρόπο το ίδιο δρομολόγιο εξυπηρετεί όλες τις εργασίες που βρίσκονται Πρωτοκολλήθηκαν, διακινήθηκαν και αρχειοθετήθηκαν εισερχόμενα έγγραφα. Διακινήθηκαν και αρχειοθετήθηκαν ε- ξερχόμενα έγγραφα. Παρελήφθησαν και παραδόθηκαν 19 προσφορές για διαγωνισμούς. Κατά το Α Τρίμηνο του 2013 το Τμήμα Διαχείρισης Κεντρικής Γραμματείας μερίμνησε αποτελεσματικά για την αποστολή των εντύπων του Αγωγού Επικοινωνίας σε Κεντρικά Γραφεία Περιφέρειες), καθώς και συνεισέφερε αποτελεσματικά στην βελτίωση ανάπτυξη της εταιρείας με την μετάφραση Αρχείων Διαγωνισμού για το Ελεγκτικό Συνέδριο. στην πορεία του. Στα πλαίσια βελτίωσης των συνθηκών εργασίας α- νακαινίσθηκε ο δεύτερος όροφος των κεντρικών γραφείων και ένα μέρος του ισογείου. Στόχος μας Στόχος του Τμήματος είναι να συνεχίσει να διατηρεί το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΣΦΑ με υπευθυνότητα, έτσι ώστε η γραπτή επικοινωνία (αλληλογραφία) της Εταιρείας τόσο με τρίτους όσο και εσωτερικά να γίνεται έγκαιρα, ορθά και με το μικρότερο δυνατό κόστος. οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους σε συνδυασμό με ορθολογιστική α- ντιμετώπιση των εξόδων. Το Ιανουάριο 2013 ολοκληρώθηκε η ετήσια απογραφή του πάγιου κινητού εξοπλισμού όλων των μονάδων της εταιρείας, για τα πάγια του 2012.

41 Αγωγός Επικοινωνίας 1 ο Τρίμηνο 2013 Διεύθυνση Ασφάλειας, Υγείας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος Δείκτες 2012 Συστήματος Ασφαλείας και Υγείας OHSAS Τον μήνα Ιανουάριο ολοκληρώθηκε η διαδικασία επεξεργασίας των δεικτών για το έτος 2012, σύμφωνα με τους δείκτες που έχουν προσδιοριστεί στο ενιαίο σύστημα Ασφάλειας και Υγείας OHSAS Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα και οι δείκτες: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΕΣΦΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ FATAL ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 0 LWI ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΗΜΕΡΩΝ 2 RWI ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ MTC ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2 FA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 5 ΝΜ RA1 ΦΘΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2 ΠΑΡ'ΟΛΙΓΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ LWIF AIF LWIS FAR RAR ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥ- ΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥ- ΧΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΟΒΑ- ΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΩ- ΛΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜ- ΒΑΝΤΩΝ ΑΥΤΟ- ΚΙΝΗΤΩΝ 1,81 4,70 2,15 5,43 14,09 4, , ,53 7,45 4,42 RA LWD ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΧΑΜΕΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ RAR 1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜ- ΒΑΝΤΩΝ ΑΥΤΟ- ΚΙΝΗΤΩΝ 0, Από τη σύγκριση των δεικτών προκύπτει ότι το 2012 σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες παρατηρήθηκε μείωση των συμβάντων, τόσο στη συχνότητα εμφάνισης (AIF, RAR) όσο και στη σοβαρότητα των συνεπειών( LWIS). Ο δείκτης, LWIF, που αφορά συχνότητα συμβάντων με απώλεια ημερών, μειώθηκε αισθητά σε σχέση με το 2011, προσεγγίζοντας το ελάχιστο του

42 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύγκριση του Δείκτη LWIF μεταξύ ΔΕΣΦΑ και MACROGAZ Στο ανωτέρω διάγραμμα γίνεται ενδεικτικά σύγκριση του κυριότερου δείκτη, LWIF (Lost Work Days Incidence Frequency), που αφορά συχνότητα συμβάντων με απώλεια ημερών. Τα στοιχεία με κόκκινο χρώμα αφορούν το σύνολο των εταιρειών αερίου που ανήκουν στην MARCOGAZ (Technical Association of the European Natural Gas Industry) ( ), και τα πράσινα στο ΔΕΣΦΑ, ( ). Εμφανώς ο ΔΕΣΦΑ παρουσιάζει μικρότερο δείκτη και από τον ελάχιστο ευρωπαϊκό. Πηγή : MARCOGAZ,,Occupational Health and Safety Performance of the European gas industry, October 2011 την ορθή εφαρμογή του ΕΣΠΔ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001:2004. Οι επιθεωρήσεις αποτελούν ευκαιρία για την εταιρεία ώστε να διαπιστώνει την αποτελεσματικότητα εφαρμογής του συστήματος και ένα χρήσιμο εργαλείο από όπου προκύπτουν προτάσεις βελτίωσης. Επιθεωρήθηκαν κατά σειρά οι εγκαταστάσεις του Μετρητικού Σταθμού Συνόρων στο Στρυμωνοχώρι, ο Τομέας Λειτουργίας & Συντήρησης Βορειανατολικού Τομέα στην Βιστωνίδα και ο σταθμός παραλαβής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην νήσο Ρεβυθούσα. Η TUV AUSTRIA HELLAS, μετά την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων, διαπίστωσε την πληρότητα του εφαρμοζόμενου συστήματος και την ακριβή τήρηση των απαιτήσεων του προτύπου. Η Διεύθυνση Ασφάλειας, Υγείας, Ποιότητας & Περιβάλλοντος ευχαριστεί θερμά το σύνολο των συναδέλφων που ενεπλάκησαν στην υλοποίηση του έργου. Η επίτευξη περιβαλλοντικής αριστείας δεν είναι μακριά και είναι υπόθεση όλων μας Έλεγχος Συστημάτων Παρακολούθησης Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Στα πλαίσια του Συστήματος Παρακολούθησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του σταθμού παραλαβής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της νήσου Ρεβυθούσας, στις 15 Μαρτίου διενεργήθηκε επιθεώρηση επαλήθευσης εκπομπών, για το έτος Την επαλήθευση διεξήγαγε ανεξάρτητος διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης και προέβη στην έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού χωρίς καμία παρατήρηση. Επιθεώρηση Επιτήρησης Ενιαίου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΣΠΔ) ΔΕΣΦΑ Τον Ιανουάριο του 2013, έλαβαν χώρα οι επιθεωρήσεις της 1 ης επιτήρησης από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS, αναφορικά με Ασκήσεις Εκκένωσης σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ Το πρώτο τρίμηνο του 2013 πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ και στα κεντρικά γραφεία ασκήσεις εκκένωσης του προσωπικού. Η ανταπόκριση του προσωπικού κρίνεται απολύτως ικανοποιητική. Σε όλες τις περιπτώσεις ο χρόνος υλοποίησης της εκκένωσης αλλά και ο χρόνος καταμέτρησης ήταν χαμηλότερος από αντίστοιχες ασκήσεις παρελθόντων ετών. Μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τη γνώμη τους και να διαμορφώσουν προτάσεις για τη βελτίωση παρόμοιων δράσεων στο μέλλον. Οι προτάσεις συγκεντρώθηκαν και επεξεργάζονται, προκειμένου να αξιολογηθούν και να υλοποιηθούν.

43 Αγωγός Επικοινωνίας 1 ο Τρίμηνο 2013 Επισκέψεις σχολείων στην Εγκατάσταση του Πατήματος Στις πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Λεόντειου Λυκείου Νέας Σμύρνης και στις του 17 ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Δημητρίου. Στις προγραμματισμένες επισκέψεις των σχολείων πραγματοποιείται ενημέρωση σε θέματα Φυσικού Αερίου και παρουσίαση του συστήματος μεταφοράς. Συμμετέχουν από κοινού η Δ/νση Λειτουργίας & Συντήρησης, η Δ/νση Υγείας, Α- σφάλειας,ποιότητας & Περιβάλλοντος, η Δ/νση Διαχείρισης Ροής Αερίου, η Δ/νση διοικητικής μέριμνας περιφερειακών μονάδων και το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων. Εισηγητές των παρουσιάσεων ήταν: ο κ. Αλεξανδρίδης Ιωαν.,ο κ. Αλεξανδρίδης Θ., ο κ. Τσόλη Β., η κ. Μάρκου Π. και η κ. Παπαματθαίου Α. Υπεύθυνη για την υποδοχή και ομαλή διεξαγωγή της επίσκεψης ήταν η κ. Μάρκου Π. από το τμ. Ασφάλειας & Υγείας. Επιθεώρηση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Τον Ιανουάριο, συμπληρώθηκε από την Δ/νση Επιθεώρησης και Πιστοποιήσεων, το Πρόγραμμα Επιθεώρησης του Ενεργού ΕΣΦΑ για το έτος 2013 και ενημερώθηκαν οι εμπλεκόμενες διευθύνεις της εταιρείας για την συνεργασία τους στην εφαρμογή του, κατά την διάρκεια του έτους. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων του 2013 ολοκληρώθηκε ο Νότιος και ο Κεντρικός Τομέας δηλ τα Βανοστάσια, οι Σταθμοί Ρύθμισης & Μέτρησης Φυσικού Αερίου και τα ΚΛΣ. Έγιναν παχυμετρήσεις με τη μέθοδο των υπερήχων για των έλεγχο του πάχους τοιχώματος στα φίλτρα, στους εναλλάκτες, στα Actuator Buffer Vessels, στις σωληνογραμμές και τις καμπύλες των Skids, στους Σταθμούς Μέτρησης και Ρύθμισης ΦΑ. ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 17 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 43

44 Έγινε η Επιθεώρηση και η πιστοποίηση των ανυψωτικών από Τρίτο Ανεξάρτητο Γραφείο στο Κεντρικό Τομέα και ένα μέρος στον ΥΦΑ στην Ρεβυθούσα. Συνεχίζονται οι Πιστοποιήσεις των Συγκολλητών Πολυαιθυλενίου (PE), στο Εργαστήριο Συγκολλήσεων του ΔΕΣΦΑ στο Πάτημα και η δημοσίευση των επιτυχόντων συγκολλητών στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ. Τον μήνα Μάρτιο η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Πιστοποιήσεων, παρέλαβε μετά από σχετικό διαγωνισμό, φορητό αναλυτή (PMI POSITIVE MATERI- AL IDENTIFICATION), για την ποιοτική και ποσοτική στοιχειακή ανάλυση καρμάτων. Η ανάλυση, των μεταλλικών κραμάτων γίνεται με την αρχή λειτουργίας της Φασματοσκοπίας Φθορισμού Ακτινών Χ, (X-Ray Fluorescence, XRF) ο οποίος διαθέτει στο λογισμικό του βιβλιοθήκη με πρότυπα κράματα. Όταν ένα εσωτερικό ηλεκτρόνιο απομακρύνεται από το άτομο, ένα ηλεκτρόνιο από ανώτερη στοιβάδα, υ- ψηλότερης ενέργειας μεταφέρεται στην στοιβάδα του απομακρυσμένου ηλεκτρονίου και καλύπτει το κενό. Κατά την μετάβαση αυτή είναι πιθανή η εκπομπή ενός φωτονίου από το άτομο. Αυτό το φθορίζων φως καλείται χαρακτηριστική ακτίνα Χ του στοιχείου. Έτσι με καθορισμό της ενέργειας της εκπεμπόμενης ακτίνας Χ από ένα άγνωστο στοιχείο, μπορούμε να βρούμε την ταυτότητα του. Για πρώτη φορά η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Πιστοποιήσεων θα πραγματοποιεί με δικά της μέσα την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των κραμάτων που χρησιμοποιούμε στην κατασκευή των έργων του ΔΕ- ΣΦΑ. Η τεχνική του φθορισμού των ακτίνων - Χ (X - Ray Fluorescence) είναι μια αναλυτική τεχνική που χρησιμοποιείται σήμερα σε ένα ευρύ φάσμα διεπιστημονικών εφαρμογών. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τεχνικής XRF είναι ο ταυτόχρονος και γρήγορος προσδιορισμός στοιχείων από όλο σχεδόν τον περιοδικό πίνακα (Ζ = 14-92), αλλά και η μεγάλη ευαισθησία στην ανάλυση με ανιχνευτικά όρια που κυμαίνονται συνήθως στην περιοχή των mg/l (ppm). Κατά την ακτινοβόληση ενός ατόμου με φωτόνια κατάλληλης ενέργειας μπορούμε να απομακρύνουμε ένα ηλεκτρόνιο από την ατομική του τροχιά. Βασική προϋπόθεση είναι η ενέργεια των φωτονίων (hv) να είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια δεσμού του ηλεκτρονίου με τον πυρήνα.

45 Αγωγός Επικοινωνίας 1 ο Τρίμηνο 2013 Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία Συμμετοχή ΔΕΣΦΑ στο «Athens Energy Forum» πτυξη: Η μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα», την 1 η Μαρτίου Ο κ. Παπαρσένος στην ομιλία του τόνισε ότι στο επόμενο διάστημα αναμένεται η δραστηριοποίηση Στο διεθνές συνέδριο για την Ενέργεια «Athens Energy Forum 2013» που πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2013, μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Ο κ. Παπαρσένος στην ομιλία του τόνισε ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου το 2012 στην χώρα μας μειώθηκε, ωστόσο αναμένεται σε βάθος χρόνου να αυξηθεί. Επίσης αποκάλυψε ότι έξι επιχειρήσεις έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την τροφοδοσία της βουλγαρικής αγοράς με φυσικό αέριο μέσω του υπάρχοντος αγωγού από τον οποίο εισάγει η χώρα μας ρωσικό φυσικό αέριο. Συνέδριο του ΙΕΑ (Ινστιτούτο Ενέργειας και Αειφόρου Ανάπτυξης) και άλλων νέων χρηστών στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου, ενώ θα πραγματοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις στο σύστημα το οποίο επεκτείνεται και αναβαθμίζεται. Παράλληλα, θα διαφοροποιηθούν οι οδοί διαμετακόμισης φυσικού αερίου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη με την Ελλάδα ως βασικό διαμετακομιστικό ενεργειακό κέντρο. Η τοποθέτηση ιδιωτικών κεφαλαίων στον ΔΕΣΦΑ εξασφαλίζει ελκυστικές αποδόσεις σε μια εταιρεία διαρκώς βελτιούμενη. Συμμετοχή ΔΕΣΦΑ στην Επιστημονική Ημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Δρ. Γ. Παπαρσένος συμμετείχε ως ομιλητής στην Επιστημονική Ημερίδα Το Επενδυτικό Πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ στο νέο περιβάλλον της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα ανέπτυξε στην ομιλία του ο Γιώργος Παπαρσένος, στο συνέδριο που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) με θέμα «Επενδύσεις στην Ενέργεια και Αειφόρος Ανά - που διοργάνωσε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Professional Risks Managers International Association για θέματα Ανταγωνισμού, Ρύθμισης και Χρηματαγορών το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2013 στο Radisson Blu Park Hotel. 45

46 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμβούλου Δρ Γ. Παπαρσένου στο Energy World Συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ για 4 η συνεχή χρονιά στην «Ώρα της Γης» Για όλες τις εξελίξεις στην εγχώρια και διεθνή αγορά φυσικού αερίου, για το επενδυτικό πρόγραμμα του ΔΕΣφΑ αλλά και την επικείμενη ιδιωτικοποίηση του μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Δρ. Γιώργος Παπαρσένος στο περιοδικό για την ενέργεια και το περιβάλλον «Energy World. Ο κ. Παπαρσένος αναφέρθηκε στις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ οι οποίες προχωρούν χωρίς προβλήματα, ενώ επεσήμανε ότι αποκρατικοποιήσεις όπως αυτή του ΔΕΣΦΑ αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την άνοδο της αγοράς και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία. Επίσης, έκανε μια συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων επενδυτικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και τόνισε ότι το έργο β αναβάθμισης της Ρεβυθούσας αποτελεί επένδυση μεγάλης στρατηγικής σημασίας όχι μόνο για τον ΔΕΣΦΑ αλλά και για τη χώρα. Εν όψη της προοπτικής μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη μέσω αγωγού προς την Ελλάδα ή με πλοία LNG σημείωσε ότι : «Η Ρεβυθούσα είναι ο κοντινότερος σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου σε σχέση με τα κοιτάσματα Κύπρου - Ισραήλ. Έτσι, θα χρησιμοποιηθούν περισσότερες εγκαταστάσεις και υποδομές του ΔΕΣΦΑ, άρα η αξία της εταιρείας ενισχύεται. Αυτό πρέπει να διατρέχει και τη σκέψη των επενδυτών, ότι δηλαδή δεν θα επενδύσουν στο τώρα αλλά κυρίως στο μέλλον» Για τέταρτη συνεχή χρονιά ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει στην παγκόσμια εκστρατεία της WWF για την κλιματική αλλαγή «Η Ώρα της Γης Προκαλούμε τον κόσμο για μία καλύτερη ζωή». Το Σάββατο 23 Μαρτίου στις 20:30 έσβησαν τα φώτα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και στις περιφερειακές εγκαταστάσεις, στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα δράσης ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Ο ΔΕΣΦΑ εφαρμόζει πιστοποιημένο από το διεθνή ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TUV ASTRIA HELLAS ενιαίο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Ε.Σ.Π.Δ.) στο σύνολο των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004 και πρωτοπορεί πανευρωπαϊκά στον τομέα του εκδίδοντας το ετήσιο συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα του. Παράλληλα υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος με την εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

47 Αγωγός Επικοινωνίας 1 ο Τρίμηνο 2013 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εκδηλώσεις Κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Σε ένα φιλόξενο και ζεστό περιβάλλον που δημιούργησαν η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ΔΕΣΦΑ πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στα Κεντρικά Γραφεία και στα κατά τόπους Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Προέδρου του Δ.Σ. Δρ. Πάνου Μαυροκέφαλου, ο οποίος αναφέρθηκε στην πρόοδο της εταιρείας και συνεχίστηκε με την ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου Δρ. Γιώργου Παπαρσένου, ο οποίος επισήμανε τα επιτεύγματα της εταιρείας, όρισε τους στόχους της νέας χρονιάς και έδωσε ένα μήνυμα αισιοδοξίας στους εργαζόμενους για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Σημαντική επίσης ήταν η αναφορά τόσο του Προέδρου όσο και του Διευθύνοντος Συμβούλου στην υπευθυνότητα και την υψηλή ικανότητα των εργαζομένων που συντελούν στα επιτεύγματα της εταιρείας. Στις πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του Πατήματος με συμμετοχή της Διοίκησης και στελεχών της ΔΔΕΜ και ΔΑΥΠ, στις στις εγκαταστάσεις της Ν. Μεσήμβριας, στις στις εγκαταστάσεις του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου και στις ε- γκαταστάσεις της Βιστωνίδας Ξάνθης. Παραδοσιακά τοπικά γλυκά και τοπικό ποτό σε μπουκάλι φιλοτεχνημένο στο χέρι από εργαζόμενο της εταιρείας 47

48 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΣΦΑ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ με πίστη και όραμα Συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ο ΔΕΣΦΑ συμμετείχε στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) με θέμα: «ΕΚΕ, Συνεργασία, Καινοτομία, Αποτελεσματικότητα». Η διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Βραβείων ΕΚΕ έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ και είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΚΕ στην προσπάθειά της να προάγει της αξίες της ΕΚΕ για βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία. Ο ΔΕΣΦΑ, με πίστη στις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και όραμα την ουσιαστική συνεισφορά στην κοινωνία με προτεραιότητα τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, συμμετείχε στα Ευρωπαϊκά Βραβεία ΕΚΕ με την υποψήφια δράση της τριμηνιαίας εταιρικής ενημερωτικής έκδοσης «Αγωγός Επικοινωνίας» η εκτύπωση της ο- ποίας υλοποιείται από το (ΚΕΘΕΑ) ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ. Με την πρωτοβουλία αυτή ο ΔΕΣΦΑ, συμβάλλει στην ανάδειξη της εταιρικής και κοινωνικής προσφοράς και συμμετέχει έμπρακτα στον αποδοτικότερο προγραμματισμό των δράσεων μη επιχειρηματικών οργανισμών για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Συνεισφορά στην τοπική κοινωνία Στα πλαίσια της συμβολής μας στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα στις περιοχές της περιφέρειας στις ο- ποίες εκτελούνται κατασκευαστικά έργα, ο ΔΕΣΦΑ σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους και άλλους τοπικούς φορείς συμβάλει στην κάλυψη ουσιαστικών αναγκών των περιοχών αυτών. Στο Νομό Αρκαδίας όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες του έργου του αγωγού υψηλής πίεσης, ο ΔΕΣΦΑ σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και κατόπιν επιθυμίας της τοπικής κοινωνίας ανέλαβε να χρηματοδοτήσει την επισκευή ανακαίνιση του πολιτιστικού περιπτέρου ΑΣΕΑΣ του Δήμου Τρίπολης. Στην περιοχή του Πλαταμώνα, Νομού Πιερίας στην οποία θα πραγματοποιηθεί μετατόπιση τμήματος του αγωγού φυσικού αερίου ο ΔΕΣΦΑ δεσμεύθηκε για τη χρηματοδότηση των εξής : Την κατασκευή έργων συντήρησης και αναβάθμισης του γηπέδου του Πλαταμώνα, που θα βελτιώσουν την λειτουργία του και θα βοηθήσουν στην άθληση των νέων της περιοχής. Την προμήθεια απορριμματοφόρου, που θα συμβάλει στην καθαριότητα και την αποκομιδή των απορριμμάτων της περιοχής, εν όψει μάλιστα και της έναρξης της τουριστικής περιόδου. Συμβολή του ΔΕΣΦΑ στη αποκριάτικη παιδική γιορτή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Αθανασίου Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού σχολείου Αγ. Αθανασίου, Ν. Μεσήμβριας πραγματοποίησε αποκριάτικη παιδική γιορτή στις 10 Μαρτίου Ο ΔΕ- ΣΦΑ συνέβαλε ως οικονομικός αρωγός στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης αυτής.

49 Αγωγός Επικοινωνίας 1 ο Τρίμηνο 2013 Εθελοντική Συμμετοχή Ο ΔΕΣΦΑ βασιζόμενος στην πεποίθηση της διαρκούς στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των φιλανθρωπικών οργανισμών συμμετέχει σε εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για ζωή, χαρά, ελπίδα και δύναμη σε παιδιά που το έχουν ανάγκη. Στις 13 Φεβρουαρίου 2013, σε συνεργασία με την Ένωση Σωματείων Εργασιακού Αθλητισμού, πραγματοποιήθηκε φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας εκδήλωση για το «Χαμόγελο του Παιδιού». Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η συγκέντρωση βασικών ειδών (τρόφιμα, είδη ρουχισμού, κ.α.) και η προσφορά τους στον οργανισμό. Η ποδοσφαιρική ομάδα του ΔΕΣΦΑ συμμετείχε στην εκδήλωση, συγκεντρώνοντας αρκετά είδη, εκπροσωπώντας την εταιρεία και εκδηλώνοντας την ευαισθητοποίηση της για συνεισφορά και έμπρακτη αλληλεγγύη, στηρίζοντας τον αγώνα που κάνει το «Χαμόγελο του Παιδιού». Η ενεργή συμμετοχή της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΔΕΣΦΑ σε αυτήν την πράξη αλληλεγγύης αποτελεί ουσιαστικά την δημόσια έκφραση του κοινωνικού προσώπου και της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων αλλά και της Διοίκησης, η οποία στηρίζει οικονομικά και κυρίως ηθικά τη λειτουργία της ποδοσφαιρικής ομάδας. Συμβολή του ΔΕΣΦΑ στην δημιουργία του πρώτου Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου στην Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων Ο ΔΕΣΦΑ συνέβαλε στη δημιουργία του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου που λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2013 στο χώρο της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ του Δήμου Αθηναίων. Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου δημιουργήθηκε στο χώρο του εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας που ιδρύθηκε το 1857 για να καλύψει την ανάγκη της πόλης για δημόσιο φωτισμό. Το εργοστάσιο φωταερίου υπήρξε η πρώτη μονάδα παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα και όπως τόνισε στην ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλος Δρ. Γιώργος Παπαρσένος «H λειτουργία μας διαφορετική, ο ρόλος μας ο ίδιος! Ανάπτυξη για την οικονομία και τις επιχειρήσεις, διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και βελτίωση της καθημερινότητας για τον καταναλωτή. Το Φωταέριο υπήρξε αναμφίβολα ένας πρωτοπόρος, ένας πιονέρος. Το Βιομηχανικό Μουσείο θα φέρει και τις νεότερες γενιές κοντά σε μία πραγματικότητα την οποία δεν έζησαν και θεωρώ ότι θα συμβάλει στην ακόμη μεγαλύτερη εξοικείωση των πολιτών με το αέριο, ως μέρος της καθημερινότητάς τους,. Από το ιστορικό Γκάζι του 19 ου και του 20 ου αιώνα στις σύγχρονες υποδομές του ΔΕΣΦΑ που διαμορφώνουν τους όρους για τη σημερινή αξιοποίηση και τη μελλοντική διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου στην χώρα μας. Με τη συμβολή μας στηρίζουμε έργα πολιτισμού και ανάδειξης της ιστορίας της χώρας μας»

50 3 χρόνια Αγωγός Επικοινωνίας 3 χρόνια ενημέρωση Τον Απρίλιο του 2010 εκδόθηκε το πρώτο μας τεύχος. Λευκό χαρτί που πάνω του απεικονίζονταν οι αρχές, το όραμα και το έργο όλων όσων εργάζονται στον ΔΕΣΦΑ. Η συμμετοχή και η συνεργασία ήταν το κίνητρο για εμάς ώστε το λευκό χαρτί να αποπνέει δημιουργικότητα, να κερδίσει ζωντάνια και να απεικονίσει με αντιπροσωπευτικό τρόπο τις δραστηριότητες. Δείξαμε επιμέλεια, ζητήσαμε συνεργασία, προσθέσαμε φαντασία, βάλαμε προσπάθεια και στο τέλος. μα στον ΔΕΣΦΑ δεν υπάρχει τέλος! Ένας στίχος στην τελευταία σελίδα κάθε τεύχους είναι αυτό που επιλέγουμε να στείλουμε σε εμάς ως α- νταπόδοση της συνεργασίας και έως την έκδοση του επόμενου τεύχους. Σας ευχαριστούμε για την συμβολή σας! Σχοινά Μαρία

51 Αντί επιλόγου. Ἂν δὲν στηρίξεις τὸ ἕνα σου πόδι ἔξω ἀπ τὴ γῆ ποτέ σου δὲν θὰ μπορέσεις νὰ σταθεῖς ἐπάνω της Από την ποιητική συλλογή του Οδυσσέα Ελύτη «Σηματολόγιον» (1977) Σ αυτό το τεύχος τον επίλογο επέλεξε η Διεύθυνση Δραστηριοτήτων Διαχείρισης Έργων

52 Κεντρικά Γραφεία ΔΕΣΦΑ Λ. Μέσογέί ων Χαλα νδρί Τηλ. : Fax : Πάτημα Ελευσίνας Κτί ρία Λέίτουργί ας καί Συντη ρησης Πα τημα Ελέυσί νας Τηλ. : Fax : Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ Ρεβυθούσας Τηλ. : Fax : Αμπελιά Φαρσάλων Κτί ρία Λέίτουργί ας καί Συντη ρησης Αμπέλία Φαρσα λων Τηλ. : Fax : Νέα Μεσημβρία Κτί ρία Λέίτουργί ας καί Συντη ρησης Επαρχίακο ς Δρο μος Αγχία λου Νέ α Μέσημβρί α - Θέσσαλονί κη Τηλ. : Fax : Υπεύθυνη Έκδοσης Μαρί α Σχοίνα Υπεύθυνοι Ύλης Δραστηρίο τητές Στρατηγίκη ς, Ανα πτυξης & Ρυθμίστίκων Θέμα των Δραστηρίο τητές Δίαχέί ρίσης Έργων Δραστηρίο τητές Μέταφορα ς & Εκμέτα λλέυσης Δραστηρίο τητές Δίοίκητίκων Υπηρέσίων Δίέυ θυνση Ασφα λέίας, Υγέί ας, Ποίο τητας καί Πέρίβα λλοντος Τμη μα Δημοσί ων Σχέ σέων & Επίκοίνωνί ας Επιμέλεια & Σχεδιασμός Εντύπου Λί λη Καλπακτσο γλου, Τμη μα Δημοσί ων Σχέ σέων & Επίκοίνωνί ας Συμμετοχή Ξανθη Κατσία πη Στρυμονοχώρι Σερρών Μέτρητίκο ς Σταθμο ς Φυσίκου Αέρί ου Στρυμονοχωρί Σίδηρο καστρο Τηλ. : Fax : Βιστωνίδα Ξάνθης Κέ ντρο έλέ γχου καί Συντη ρησης 1ο χλμ. Δίομη δέίας - Λέυ κης Ξα νθη Tηλ. : Fax : Μετρητικός Σταθμός Κήπων Έβρου Τηλ. : /111 Fax : Τυπωθηκέ στο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ του Κωνσταντίνου Ε. Μαρούλη Γενικού Δντή Μεταφοράς. Διοικητικών και Οικονομικών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 312/214 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το Έτος 2013 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ. Πίνακας 1: ιάµετρος και µήκος των αγωγών Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ

ΣΥΝΟΛΟ. Πίνακας 1: ιάµετρος και µήκος των αγωγών Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ Έκθεση Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το Έτος 2012 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5 Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσµεύεται από το ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου για το Έτος 2013 (Αναθεώρηση: 2) Ιούνιος 2013 Σελ.1/5 Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράσης 2012 Δεκέμβριος 2011

Πρόγραμμα Δράσης 2012 Δεκέμβριος 2011 Πρόγραμμα Δράσης 2012 Δεκέμβριος 2011 Πρόγραμμα Δράσης 2012 Σελ. 1 από 95 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5 Έκθεση για τη Λειτουργία του ΕΣΦΑ για το Έτος 2011 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α.

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» 25 27 Νοεµβρίου 2010 Στρατηγική και πολιτική του ΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Γιαννακόπουλος Αλέξιος ιευθυντής ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Με μια ματιά... Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΕΡΥ προχωρεί στην κατάρτιση του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών.

Με μια ματιά... Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΕΡΥ προχωρεί στην κατάρτιση του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών. Με μια ματιά... Ο ΔΕΣΦΑ κατάρτισε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για 1,5 μήνα το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης για τα έτη 2013-2022. Ολοκληρώθηκε η επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ Στρατηγική και πολιτική του ΔΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Συνέδριο: Η κρίση ως ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα ΚΕΠΠ / Capital Link Απρίλιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Νίκος Κατσής Διευθυντής Δραστηριότητας Ρυθμιστικών Θεμάτων & Στρατηγικού Σχεδιασμού, ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΙΕΝΕ, Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Σύναψη Σύμβασης Πώλησης Φ.Α. μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ) Ολοκληρωμένο Σεμινάριο (Διάρκεια: 10 ώρες) Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 28 & 29 Σεπτ. // 30 Σεπτ. & 01 Οκτ. // 08 & 09 Οκτ. // το Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022 Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ 1.1. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) 3.997 GWh Υ/Σ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ FAQ για τη 7 η Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο 2014 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 2 2. Όροι παραλαβής ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2015-2024. Αθήνα, 8 Απριλίου 2015. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 Σελ 1 από 33

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2015-2024. Αθήνα, 8 Απριλίου 2015. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 Σελ 1 από 33 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2015-2024 Αθήνα, 8 Απριλίου 2015 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 Σελ 1 από 33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 -

Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 - Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΟΡΙΣΜΟΙ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου...29 1.1 Αντικείμενο...

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Ενέργεια και Επενδύσεις στην Ελλάδα Αθήνα, 15 Μαΐου 2012 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ Ελληνικά Πετρέλαια Ελληνικό Δημόσιο 35% 65% Εμπορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2015-2024. Αθήνα, 8 Απριλίου 2015. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 Σελ 1 από 33

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2015-2024. Αθήνα, 8 Απριλίου 2015. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 Σελ 1 από 33 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2015-2024 Αθήνα, 8 Απριλίου 2015 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 Σελ 1 από 33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή. Εντεταλμένος Σύμβουλος- Γενικός Διευθυντής 31/10/2011 1

Ντίνος Μπενρουμπή. Εντεταλμένος Σύμβουλος- Γενικός Διευθυντής 31/10/2011 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος- Γενικός Διευθυντής 31/10/2011 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013 2022 Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023 Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ ΕΣΣΗΘ ΗΜΕΡΙ Α 25 Απριλίου 2012 ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 1 Ηµερίδα ΛΑΓΗΕ / ΕΣΣΗΘ 25 Απριλίου 2012 Μονάδες ΣΗΘ και Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Μ. Φιλίππου Επιχειρησιακός Διευθυντής Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά 19 Ιανουαρίου 2009 Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022 Αθήνα, Ιούλιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013-2022... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΣ την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» CPV 79211200-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 9-12- 2014 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Κοζάνη, 31-7-2015 Αρ. Πρωτ. : 605 Πληροφορίες : Πέτρος Αλμπάνης Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα : Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ για την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας Πριν από πενήντα χρόνια, το έτος 1965, ξεκίνησε την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ»

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» «AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ Τεχνικός Σχεδιασμός -

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Πρέβεζα 19 & 20 Ιουλίου 2012 Πατεράκης Μάνος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Παρουσίαση ΕΣΑΗ Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Μανώλης Κακαράς, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ, Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο0Φ-Ζ2Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ο0Φ-Ζ2Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ετήσιο Δελτίο Απολογισμού2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα Προέδρου του ΔΕΣΦΑ...4 Σημείωμα Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΣΦΑ...5 Πρώτη Ενότητα ΔΕΣΦΑ : Πρωταγωνιστής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑ 3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Προτεινόμενη Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2016-2025

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2016-2025 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2016-2025 Αθήνα Ιούνιος 2015 0 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ι. Διδάσκοντες Μιλτιάδης Ασλάνογλου Γεράσιμος Αυλωνίτης Αθανάσιος Δαγούμας Νικόλαος Φαραντούρης

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2012» Η αγορά Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ. Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ. Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία. Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία. Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία Άννα Φραγκίδου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος MSc Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων Εκτενής Ενεργειακή Επιθεώρηση με τα ακόλουθα βήματα : Συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ... 2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων... 2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος... 4 2. Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγός Επικοινωνίας. Υπόγεια Αποθήκευση Φυσικού Αερίου στη Καβάλα. Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, τέθηκε υπόψη του ΥΠΕΚΑ, πρόταση από την

Αγωγός Επικοινωνίας. Υπόγεια Αποθήκευση Φυσικού Αερίου στη Καβάλα. Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, τέθηκε υπόψη του ΥΠΕΚΑ, πρόταση από την Τεύχος 4 Νοέμβριος 2010 Αγωγός Επικοινωνίας Με μια ματιά... Ομάδες Εργασίας για την εναρμόνιση των Εθνικών Αγορών Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου Επιτροπή για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό Υπόγεια Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα