ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΡΓΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 1.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΡΓΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 1."

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΡΓΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # ,00 # 1. ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις βασικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια από το εμπόριο ταχυπλόου πνευστού σκάφους με πολυεστερική γάστρα. 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 2.1. Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας 2.2. Πληροφορίες από το Εμπόριο 2.3. Η ισχύουσα νομοθεσία 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.1. Γενικές απαιτήσεις Το σκάφος να είναι προϊόν σειράς, καινούριο, σύγχρονης κατασκευής και τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο και μελετημένο για να αντιμετωπίζει το κύμα, αναπτύσσοντας υψηλές ταχύτητες Το σκάφος να έχει την απαραίτητη πλευστότητα έτσι ώστε ακόμη και αν κατακλυστεί από νερά να έχει την ικανότητα να παραμείνει στην επιφάνεια του ύδατος με τα μπλόκ των κινητήρων πάνω από την επιφάνεια του νερού, έτσι ώστε να μπορεί να κινηθεί με τουλάχιστον πέντε (5) κόμβους Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα προδιαγραφή και είναι απαραίτητο για την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την ασφάλεια του σκάφους θα τοποθετείται από τον προμηθευτή χωρίς επιβάρυνση για την Υπηρεσία Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να τηρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και να είναι πιστοποιημένα με ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο Οι εγκαταστάσεις και το προσωπικό του ανάδοχου όπου θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου το σκάφος, οφείλουν να είναι κατάλληλα για την

2 2 ναυπήγηση σκαφών της κατηγορίας του ποσφερομένου σκάφους, τούτου αποδεικνυόμενου με πιστοποιητικό του Νηογνώμονα σε ισχύ ( κατασκευή σε συνθήκες αυστηρά ελεγχόμενης θερμοκρασίας, υγρασίας). Επίσης, οι εγκαταστάσεις του κατασκευαστή να έχουν άδεια λειτουργίας από προβλεπόμενη αρχή που να είναι απολύτως συναφείς με το αντικείμενο Το ναυπηγείο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο Το προσφερόμενο σκάφος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατ ελάχιστο με CE κατηγορίας Β (ανοιχτής θαλάσσης, οκτώ ( 8) μποφώρ), προερχόμενο από Νηογνώμονα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή του σκάφους και των ναυπηγικών χαρακτηριστικών του, τα απαραίτητα σχέδια και τις προδιαγραφές των υλικών κατασκευής και όλων των αντικειμένων που θα αποτελέσουν μέρος της κατασκευής και του εξοπλισμού του σκάφους. Ειδικότερα η προσφορά θα συνοδεύεται από: Σχέδιο γενικής διάταξης, όπου να φαίνεται η διάταξη όλων των χώρων, εξαρτημάτων κ.λ.π. με λεπτομέρειες και υπόμνημα επεξήγησης με την κλίμακα σχεδίου Βεβαιώσεις των παραγράφων , 3.1.5, και Ο προμηθευτής θα δηλώσει στην προσφορά του, τον τύπο των εξωλέμβιων κινητήρων κατάλληλα επιλεγμένων ώστε να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες αποδόσεις της λέμβου (οι οποίες θα δηλωθούν) σύμφωνα με τις παραγράφους , , , , , Οι προσφορές του διαγωνισμού θα συνοδεύονται από πίνακα στον οποίο θα αναφέρονται οι κρατικές Υπηρεσίες ή άλλοι επίσημοι φορείς που ενδεχομένως κάνουν ήδη χρήση των συγκεκριμένων / προσφερομένων σκαφών Το προσφερόμενο σκάφος θα έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά μεγέθη: Μήκος ολικό να ανέρχεται από 8,50 έως 9,00 μέτρα (χωρίς να προσμετρούνται οι προεξοχές και ο αεροθάλαμος) Πλάτος μέγιστο σε μέτρα 2,55 με τους αεροθαλάμους ξεφούσκωτους. Διάμετρος αεροθαλάμου στην πλώρη σε μέτρα, από 0,40 έως 0,50.

3 Διάμετρος αεροθαλάμου στην πρύμνη σε μέτρα, από 0,50 έως 0, Ο αεροθάλαμος να διαθέτει τουλάχιστον επτά ( 7) στεγανά διαμερίσματα με βαλβίδα πλήρωσης σε κάθε ένα από αυτά Η λέμβος κενή (η γάστρα με τους αεροθαλάμους και το ROLL BAR), χωρίς κινητήρες και εξοπλισμό να μην υπερβαίνει τα χίλια εξακόσια (1600) κιλά Αριθμός επιβαινόντων, τουλάχιστον οκτώ (8) Ωφέλιμο φορτίο σε κιλά, τουλάχιστον χίλια πεντακόσια (1500) Γωνία γάστρας από 25 ο και άνω (πρύμνη) Γωνία γάστρας από 60 ο και άνω (πλώρη) Η γάστρα θα πρέπει να είναι τύπου deep (V) χωρίς steps Ιπποδύναμη κινητήρων τουλάχιστον, 2 x 300 hp για θαλάσσιο περιβάλλον, νέας τεχνολογίας Το σκάφος θα πρέπει να είναι ικανό να πλέει με κενούς από αέρα αεροθαλάμους και στα έξι (6) μποφόρ Η αυτονομία με την υπηρεσιακή οικονομική ταχύτητα να μην είναι μικρότερη των διακοσίων πενήντα (250) μιλίων Η κατανάλωση του σκάφους με την υπηρεσιακή οικονομική ταχύτητα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2,8 λίτρα/μίλι με πλήρωση 100% δεξαμενών καυσίμου-νερού και τουλάχιστον δύο ( 2) επιβαίνοντες. Για τις ανάγκες τις παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής το μέσο βάρος κάθε επιβαίνοντα θα θεωρείται ίσο προς 75kg Η υπηρεσιακή οικονομική ταχύτητα του σκάφους να είναι τουλάχιστον τριανταπέντε (35) κόμβους με το 75% των μέγιστων στροφών του κινητήρα, με φορτίο τριών ( 3) ατόμων, πλήρωση δεξαμενών καυσίμου στο ήμισυ και κατάσταση θαλάσσης τριών (3) μποφόρ Η μεγίστη ταχύτητα του σκάφους με φορτίο τριών ( 3) ατόμων, πλήρωση δεξαμενών καυσίμου σύμφωνα με την αυτονομία (όπως ορίζει η παράγραφος κατά την κατάσταση αναχώρησης του σκάφους) και κατάσταση θαλάσσης τριών ( 3) μποφόρ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πενήντα πέντε (55) κόμβοι.

4 Η μέση ταχύτητα του σκάφους σε κατάσταση θαλάσσης επτά ( 7) μποφόρ, με τρία (3) άτομα και πλήρωση δεξαμενών καυσίμου στο ήμισυ θα πρέπει να υπερβαίνει τους είκοσι (20) κόμβους. 3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά Αεροθάλαμος Ο αεροθάλαμος του σκάφους θα είναι κατασκευασμένος από ύφασμα ενισχυμένο με δύο (2) ομοιόμορφα στρώματα εξωτερικά, ένα (1) από CSM και ένα (1) από POLYCHLOROPRENE και δύο (2) ομοιόμορφα στρώματα εσωτερικά από POLYCHLOROPRENE, ενδιάμεσα αυτών θα υπάρχει φύλλο πολυεστέρα ή Kevlar ή ισοδύναμο υλικό. Τα στρώματα θα είναι αρίστης ποιότητας, λείας και ομοιόμορφης επιφανείας χωρίς κόμβους, σχισμές, ραγάδες και άλλα ελαττώματα Το υλικό επίσης θα είναι μεγάλης αντοχής και ανθεκτικό σε τριβές, καιρικές συνθήκες, σε διάρρηξη, σχισμή και πρόσκρουση και δεν θα φθείρεται εύκολα από τις καταπονήσεις που προκαλούνται κατά την χρησιμοποίηση μέσα στο νερό, την καθέλκυση και την ανέλκυση του σκάφους Ο πολυεστέρας του υφάσματος θα έχει γραμμική πυκνότητα τουλάχιστον χίλια εξακόσια εβδομήντα (1670) dtex Σε όλες τις ραφές, εσωτερικά και εξωτερικά θα υπάρχουν προστατευτικές ταινίες από το ίδιο υλικό που είναι κατασκευασμένος ο αεροθάλαμος, πλάτους 5-6 εκατοστών. Όλες οι κολλήσεις θα είναι εν ψυχρώ. Στην πρύμνη, στο κάτω μέρος του αεροθαλάμου, θα υπάρχει ενίσχυση από το ίδιο υλικό κατασκευής τριγωνικού σχήματος, μήκους τουλάχιστον 1,60 μέτρων Στο πλευρικό εξωτερικό μέρος του αεροθαλάμου κατά το διάμηκες του σκάφους θα υφίστανται κατάλληλοι διπλοί προσκρουστήρες (κυματοθραύστες) από PVC ή Neoprene πλάτους εννέα ( 9) εκατοστών τουλάχιστον και πάχους δύο ( 2) εκατοστών τουλάχιστον, τόσο για την εκτροπή των κυμάτων όσο και την προστασία του σκάφους από εκδορές στις πλευρικές συγκρούσεις Ο αεροθάλαμος θα σχηματίζει τις τρεις ( 3) πλευρές του σκάφους (αποκλείεται πολυεστερική πλώρη) και θα είναι χρώματος κατόπιν επιλογής της Υπηρεσίας με την υπογραφή της σύμβασης. Για τον λόγο αυτό θα

5 5 προσκομιστεί, με την κατάθεση της προσφοράς, χρωματολόγιο από τον υποψήφιο προμηθευτή με τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές αποχρώσεις. Ο αεροθάλαμος θα είναι μονοκόμματος χωρίς εγκάρσιες ενώσεις και θα έχει ικανό αριθμό βαλβίδων πλήρωσης, μία για κάθε διαμέρισμα Στο εξωτερικό μέρος του αεροθαλάμου θα υπάρχουν τρεις ( 3) χειρολαβές λαστιχένιες σε κάθε πλευρά και δύο (2) χειρολαβές πρώρα Σε δύο ( 2) σημεία επί του αεροθαλάμου δεξιά και αριστερά θα υπάρχει διπλή εξωτερική επένδυση αντιολισθητική για την επιβίβαση αποβίβαση ανδρών από το ίδιο υλικό του αεροθαλάμου αλλά αντιολισθητικό (αποκλείεται από PVC) Επιζητώντας την μεγαλύτερη δυνατόν γάστρα (ίσαλος γραμμή) ο αεροθάλαμος δεν πρέπει να εξέχει καθόλου από την πλώρη, ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) εκατοστά από την πρύμνη. Ταυτόχρονα οι αεροθάλαμοι δεν θα εφάπτονται στην επιφάνεια της θάλασσας Γάστρα Ο πυθμένας (γάστρα) της λέμβου θα είναι κατασκευασμένος από ενισχυμένα συνθετικά υλικά (G.R.V./ G.R.P.) με ενδυναμώσεις. Συγκεκριμένα, οι στρώσεις θα είναι εποξικές από VINILESTER και BIAXIAL 45 ο, εξακοσίων (600) μονάδων τουλάχιστον. Εναλλακτικά μπορεί να είναι κατασκευασμένος από KEVLAR ή ισοδύναμο υλικό ή και συνδυασμός ανωτέρω υλικών. Η ρητίνη και τα υαλοϋφάσματα που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας και θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας του Νηογνώμονα. Η εφαρμογή των παραπάνω υλικών θα γίνεται με την χειροποίητη μέθοδο «Hand lay up», αποκλειομένου κάθε άλλου τρόπου επίστρωσης Οι ρητινικές επιστρώσεις της γάστρας και ο πολυμερισμός τους πρέπει να κατασκευασθούν σε ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, ώστε να επιτευχθούν οι μέγιστες δυνατές αντοχές Το STRIGER (σασί) της λέμβου, τα στεγανά, τα διαχωριστικά, το πάτωμα, θα είναι κατασκευασμένα από ελαφριά συνθετικά υλικά και όχι από ξύλο ή προϊόντα ξύλου, όπως κόντρα πλακέ θαλάσσης Όλες οι θυρίδες εντός του σκάφους θα είναι κατασκευασμένες από GRP και θα είναι απολύτως στεγανές Το deck του σκάφους θα είναι αντιολισθητικό για να μην γλιστράει.

6 Το χρώμα της γάστρας σκάφους θα καθοριστεί από την Υπηρεσία με την υπογραφή της σύμβασης. Για τον λόγο αυτό ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσκομίσει, με την κατάθεση της προσφοράς, χρωματολόγιο με τουλάχιστον τρεις (3) αποχρώσεις Στην πλώρη θα υπάρχει ενσωματωμένη με τη γάστρα πολυεστερική δελφινιέρα με ράουλο ανοξείδωτο πάχους τουλάχιστον επτά ( 7) χιλιοστών, βαρέως τύπου, ειδικά για άγκυρα τύπου Bruce και δύο ανοξείδωτες δέστρες πρόσδεσης (μπίντες) Στην πρύμνη θα υπάρχει στρίτσο άγκυρας (αυτοστραγγιζόμενο) με ράουλο ανοξείδωτο. Μέσα στο στρίτσο θα πρέπει να υπάρχει ανοξείδωτη δέστρα ώστε να λειτουργεί σαν στοπ (τελείωμα της καδένας). Επίσης, θα υπάρχουν και δύο ανοξείδωτες δέστρες πρόσδεσης (μπίντες) Θα υπάρχει ανοξείδωτη σκάλα στην πρύμνη με σκαλοπάτια από πλαστικό ή άλλο υλικό που δεν το επηρεάζει το θαλάσσιο περιβάλλον (αποκλείεται το ξύλο) Στον καθρέπτη της λέμβου θα υπάρχει εξαγωγή νερού με τάπα πεταλούδα Το deck του σκάφους θα είναι αυτοστραγγιζόμενο εν κινήσει και εν στάσει Στο πρωραίο τμήμα του σκάφους θα υφίστανται δύο (2) ξεχωριστοί αποθηκευτικοί χώροι, ένας για την άγκυρα (στρίτσο) ο οποίος θα είναι επενδεδυμένος εσωτερικά με λάστιχο για προστασία από χτυπήματα της άγκυρας και θα αποχετεύεται στην θάλασσα (αυτοστραγγιζόμενος). Μέσα στο στρίτσο θα πρέπει να υπάρχει ανοξείδωτη δέστρα όπου με ναυτικό ανοξείδωτο κλειδί θα είναι δεμένο το άκρο της αλυσίδας της άγκυρας (τελείωμα της καδένας). Και ένας για τη φύλαξη υλικών με εσωτερικές δέστρες, ο οποίος θα πρέπει υποχρεωτικά να αποχετεύεται στο πρυμναίο τμήμα του σκάφους με βιδωτή τάπα, ώστε τυχόν εισρέοντα ύδατα στον χώρο αυτό να καταλήγουν πρύμα και να εξαντλούνται στη συνέχεια με χρήση αντλίας. Η πρόσβαση στους αποθηκευτικούς χώρους θα γίνει με ανοιγόμενες θυρίδες με μηχανισμούς ρυθμίσεως για ανοιχτή και κλειστή θέση (αμορτισέρ). Μέσα στους αποθηκευτικούς χώρους θα υπάρχουν αρκετά σημεία πρόσδεσης υλικών. Όλοι γενικά οι αποθηκευτικοί χώροι (που έχουν πρόσβαση από το κατάστρωμα) θα είναι στεγανοί (θα φέρουν ελαστική τσιμούχα).

7 Τέσσερα (4) σημεία ανακρεμάσεως, σε κατάλληλα σημεία έτσι ώστε με την ανακρέμασή του να μην αλλάζει η διαγωγή του σκάφους, συνυπολογιζομένου και του φορτίου του (καύσιμα εξοπλισμός κινητήρες κλπ.) Κάτω από το πλωριό ταμπούκι, θα υφίσταται τέτοιος χώρος ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί φορείο διαστάσεων 2,00 x 0,60 μέτρα για την μεταφορά ασθενούς και επιπλέον ανάλογος χώρος για τον τραυματιοφορέα σε καθιστή θέση. Ο χώρος θα πρέπει να φωτίζεται με ηλεκτρικό αλλά και φυσικό φως. Το ύψος του χώρου αυτού μαζί με το καπάκι δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα πέντε (55) εκατοστά από το ύψος του καταστρώματος. Το σκάφος θα φέρει στεγανή υποδιαίρεση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νηογνώμονα. Τουλάχιστον θα φέρει δύο ( 2) στεγανά διαμερίσματα, τέτοιου όγκου που να μπορούν να κρατήσουν τη γάστρα στην επιφάνεια της θάλασσας αν αυτή γεμίσει με νερό. Τα στεγανά διαμερίσματα θα είναι γεμάτα με υλικό που δεν απορροφά την υγρασία. 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 4.1 Το σκάφος θα φέρει: Κονσόλα: Ηλεκτροϋδραυλικό τιμόνι βαρέως τύπου. Θα υπάρχει κατάλληλη θέση τοποθετήσεως διπλού χειριστηρίου βαρέως τύπου χωνευτό και των παρελκομένων οργάνων (χωνευτών). Τα καλώδια και οι ντίζες σύνδεσης με τον κινητήρα θα περνούν μέσα από κανάλι στο εσωτερικό της κονσόλας και εν συνεχεία κάτω από το πάτωμα Πίνακα στεγανό (κατάλληλο για χρήση από ανοικ τού τύπου σκάφη) με ασφαλειοδιακόπτες έξι (6) θέσεων με ενδείξεις LED, και δύο (2) στεγανές πρίζες παροχής ρεύματος δώδεκα (12) Volt Όργανα ψηφιακά: Δύο στροφόμετρα, μετρητή στάθμης καυσίμου συνδεδεμένο με την δεξαμενή καυσίμου, ταχύμετρο, δύο μετρητές κλίσης trim, δύο θερμόμετρα νερού, οπτικές ενδείξεις και εξαρτήματα διατάξεων ασφαλείας όπως: Διακόπτης έκτακτης ανάγκης που θα προσδένεται στο χειριστή, σύστημα μη εκκίνησης της μηχανής με ταχύτητα πρόσω ή όπισθεν (start in gear protection), δείκτης χαμηλής στάθμης λαδιού στην τάπα

8 8 αναπλήρωσης λαδιού, βομβητής και οπτική ένδειξη προειδοποίησης υπερθέρμανσης του κινητήρα, περιοριστής στροφών λόγω υπερθέρμανσης του κινητήρα, «κόφτης» στροφών λόγω εξόδου της προπέλας από το νερό Συσκευή VHF marine αδιάβροχη τοποθετημένη εντός βάσης στεγανής με καπάκι, κεραία κατάλληλη για χρήση από ανοικτού τύπου σκάφη. Η συσκευή θα τροφοδοτείται απ ευθείας από την μπαταρία με ξεχωριστή ασφάλεια Μαγνητική πυξίδα φωτιζόμενη ( dimmer) ελαχίστης διαμέτρου δεκατεσσάρων (14) εκατοστών εγκατεστημένη σε ευδιάκριτο για τον χειριστή του σκάφους σημείο, κατάλληλη για ταχύτητες άνω των 40 knots και για σκάφη ανοικτού τύπου Διαφανές αλεξήνεμο ώστε να προστατεύονται οι χειριστές και κάγκελο ανοξείδωτο για τη στήριξη των επιβαινόντων Θα υπάρχουν κατάλληλες ανοξείδωτες χειρολαβές για τη συγκράτηση των επιβαινόντων Τα καθίσματα των δύο (2) χειριστών θα είναι ανατομικά με πλευρική στήριξη και ανάρτηση. Επίσης, θα ρυθμίζονται υψομετρικά ROLL BAR: Θα υπάρχει ROLL BAR ανοξείδωτο με διπλό σωλήνα διαμέτρου Ø 40 χιλιοστών για την τοποθέτηση των πλοϊκών (πράσινο, κόκκινο, περίβλεπτος) και ό,τι προβλέπεται από τον «ΔΚΑΣ» (Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεως). Επίσης, τοποθετημένη επί του rollbar θα υπάρχει η κεραία (αφαιρούμενη αναδιπλούμενη) του VHF, η κόρνα ισχύος τουλάχιστον 95 db καθώς και η κεραία του RADAR. Οι διαστάσεις του Roll Bar θα είναι τέτοιες έτσι ώστε η βάση του να μην έχει μεγαλύτερο άνοιγμα από αυτό της γάστρας. Το ύψος του Roll Bar μαζί με το σκάφος και το τρέιλερ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3,80 μ. από το έδαφος H δεξαμενή καυσίμου θα πρέπει να είναι επισκέψιμη, τέτοιας χωρητικότητας ώστε να εξασφαλίζει την αυτονομία των 250 μιλίων όπως αναφέρεται στην παράγραφο Το κέλυφος της δεξαμενής θα πρέπει να είναι από εποξικό υλικό ειδικό για καύσιμα, εσωτερικά θα πρέπει να έχει φρακτές και θα πρέπει να φέρει αντιεκρηκτική προστασία με πιστοποίηση, με κατάλληλο αντιεκρηκτικό υλικό (πλέγμα αλουμινίου 5083). Επίσης η δεξαμενή θα φέρει κατάλληλη διάταξη για την αποστράγγισή της όταν το σκάφος θα είναι ανελκυσμένο.

9 Οι σωλήνες των καυσίμων θα είναι ειδικές για καύσιμα και θα έχουν πιστοποιητικά Κρίκοι ρυμουλκήσεως : Τρεις (3) πρώρα και δύο (2) πρύμα, κατάλληλοι για ρυμούλκηση του σκάφους και ανέλκυσή του επί τρέιλερ Κοτσανέλα πρόσδεσης σκάφους : Θα υπάρχουν τέσσερα (4) ανοξείδωτα βαρέως τύπου για την πρόσδεση του σκάφους Κρίκοι (δέστρες) προσδέσεως εξοπλισμού : Στο κατάστρωμα του σκάφους, στην πλώρη και σε κάθε πλευρά θα υφίστανται τρεις (3) κρίκοι προσδέσεως και στερεώσεως υλικών στο πάτωμα Κρίκοι (δέστρες) προσδέσεως προστατευτικών μπαλονιών: εξωτερικά του σκάφους επί των αεροθαλάμων θα υπάρχουν κρίκοι ενισχυμένοι ικανοί να προσδέσουν τουλάχιστον πέντε (5) μπαλονάκια σε ο ριζόντια θέση σε κάθε πλευρά για τις επιχειρησιακές ανάγκες του σκάφους (απαιτείται συνεννόηση με την Υπηρεσία) Αντλίες νερού: Θα είναι εφοδιασμένο με δύο (2) αντλίες εξαντλήσεως υδάτων εκ των οποίων η μία θα είναι ηλεκτρική 12Volt 1000GPH και η άλλη θα είναι χειροκίνητη. Η ηλεκτρική αντλία θα ελέγχεται από την κονσόλα Πάνω στην κονσόλα θα υπάρχει Radar ειδικού τύπου, προσαρμοσμένο για σκάφη υψηλών ταχυτήτων, με ευκρινείς ενδείξεις, στεγανό, χωνευτό, με οθόνη όχι μικρότερη των 6 και δυνατότητα ανίχνευσης 16 ν.μ. τουλάχιστον, με δυνατότητα παροχής πληροφοριών από GPS (σύνδεση με το GPS του σκάφους) Πάνω στην κονσόλα θα υπάρχει έγχρωμο GPS plotter, στεγανό, χωνευτό. Η οθόνη δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 6. Θα υπάρχει πανελλαδικός χάρτης Πάνω στην κονσόλα θα υπάρχει βυθόμετρο, στεγανό, χωνευτό Θα φέρει τέσσερις θήκες για παραβλήματα Θα φέρει flaps inox, που θα λειτουργούν με νερό, καθέτου ανάπτυξης και ένδειξη στην κονσόλα Θα φέρει δοχείο νερού άκαμπτο πλαστικό (ελαφρύ) 65 λίτρων που θα τροφοδοτεί τα flaps και το ντούς.

10 Στην πλώρη θα υπάρχει άγκυρα ΙΝΟΧ βάρους 7,5 κιλών τύπου Bruce με εξήντα (60) μέτρα καδένα γαλβανιζέ 8χιλ. με στριφτάρι inox και stop ασφαλείας ανοξείδωτο για την άγκυρα Στην πρύμνη θα υπάρχει άγκυρα γαλβανιζέ βάρους 5 κιλών τύπου Bruce με έξι (6) μέτρα καδένα γαλβανιζέ 6χιλ. με στριφτάρι inox και τριάντα (30) μέτρα σχοινί πλεκτό Α ποιότητος ναυτιλιακό διαμέτρου Φ12 χιλ Αντλίες πληρώσεως αέρα : Θα είναι εφοδιασμένο με μία (1) ποδαντλία ή χειραντλία διπλής ενέργειας πληρώσεως αέρα Θα διαθέτει στην πρύμνη ανοξείδωτη 316, αποσπώμενη μπάρα (προφυλακτήρας) που θα καλύπτει τους κινητήρες, διαμέτρου 40 εκ Εργαλειοθήκη : Θα φέρει εργαλειοθήκη με εργαλεία επισκευής, ένα (1) σετ κολλήματα για πρόχειρη επιδιόρθωση πνευστού τμήματος λέμβου καθώς και κατάλληλες κόλες Στην πλώρη θα φέρει δελφινιέρα από GRP με δύο (2) δέστρες πρόσδεσης και ανοξείδωτο ράουλο άγκυρας. Η δελφινιέρα θα είναι συνδεδεμένη με το υπόλοιπο σκάφος πολυεστερικά, αποκλείεται η στήριξη επί του αεροθαλάμου Θα φέρει ένα ( 1) στεγανό προβολέα έρευνας, ο οποίος θα είναι τοποθετημένος στην κονσόλα και αποσπώμενος μηχανικά με πρίζα ναυτικού τύπου 12V Δύο ( 2) πυροσβεστήρες ενός ( 1) κιλού έκαστος ξηράς κόνεως, ο ένας τοποθετημένος εσωτερικά της κονσόλας σε άμεση πρόσβαση από τη θέση του συνοδού του ασθενή και ο άλλος σε άμεση πρόσβαση από τον κυβερνήτη ή τον συγκυβερνήτη Τρία (3) σχοινιά των 15 μέτρων έκαστο Ø 10 χιλ Μία (1) πλωτή άγκυρα διαστάσεων 1,80 x 1,40 μ. τουλάχιστον, με σχοινί πέντε (5) μέτρων Φ10 χιλ Έξι (6) μπαλόνια προστασίας πλευρικά, φουσκωτά με βαλβίδα διατάσεων: διαμέτρου 20 εκ. μήκους 62εκ Θα διαθέτει δύο (2) ιμάντες ανακρέμασης με τέσσερα (4) ναυτικά κλειδιά και κεντρικό κρίκο, έτσι ώστε το σκάφος να είναι απόλυτα ζυγισμένο Αδιάβροχο κάλυμμα σκάφους αρίστης ποιότητας, χρώματος γκρι Αδιάβροχο κάλυμμα κονσόλας.

11 Τέντα ήλιου σπαστή χρώματος σκούρου μπλε, με τέσσερις (4) ορθοστάτες INOX Φωτισμός καταστρώματος: θα υπάρχουν επτά (7) φώτα με LED για εξοικονόμηση ρεύματος. Τα δύο θα είναι τοποθετημένα μέσα στην καμπίνα Ηλεκτρικός εργάτης υψηλών προδιαγραφών 700 Watt με ενεργοποίηση από την κονσόλα. 5. ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Το σκάφος θα φέρει δύο τετράχρονους κινητήρες ισχύος τουλάχιστον 2 x 300 ίππων, εξωλέμβιους, αντιθέτου φοράς με ατσάλινες ( inox) προπέλες και τα παρελκόμενα τους. 5.1 Θα έχουν όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά όργανα (ψηφιακής τεχνολογίας). Επίσης διακόπτη quick stop για αυτόματο σβήσιμο. 5.2 Στην παπαδιά για ενίσχυση θα υπάρχουν λάμες (πάχους 9 χιλ. έκαστη) μία πάνω και μία κάτω για κάθε κινητήρα. 5.3 Οι κινητήρες θα συνδέονται μεταξύ τους με ανοξείδωτη μπάρα ζεύξης. 5.4 Ο κάθε κινητήρας θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί ξεχωριστά και να μπορεί να πλανάρει το σκάφος με τέσσερις (4) επιβαίνοντες και πλήρες καυσίμων. 5.5 Το σκάφος θα φέρει κατάλληλες υδατοπαγίδες με θυρίδα επιθεώρησης καθώς και βάνα για την αποστράγγιση τους. 6. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6.1 Η εκκίνηση των μηχανών και γενικά το σκάφος θα τροφοδοτείται με τάση 12 volt dc. Όλα τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς ως προς τον τύπο και την διατομή τους και η ελαστική επικάλυψη θα είναι σιλικονούχα ειδικά για χρήση σε σκάφη. Θα είναι περασμένα σε ειδικά κανάλια. 6.2 Μπαταρίες ( x4) : Κλειστού τύπου τουλάχιστον 105 Ah με βάση. Στο χώρο αποθήκευσης των μπαταριών θα υπάρχουν γενικοί διακόπτες χειρισμού και απομόνωσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και ISOLATOR. 6.3 Οι συσσωρευτές θα είναι δεμένοι στη βάση τους με ιμάντα (ανοξείδωτη καστάνια) και οι πόλοι τους θα είναι καλυμμένοι με ελαστικό περίβλημα.

12 12 Επίσης, θα υπάρχουν τέσσερις (4) γενικοί διακόπτες ένας για κάθε συσσωρευτή. 6.4 Να διαθέτει αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού με πιθανό συνδυασμό συστήματος εντοπισμού GPS tracking. 6.5 Να διαθέτει πλοϊκά (πράσινο, κόκκινο, περίβλεπτος) και ό,τι προβλέπεται από τον «ΔΚΑΣ» (Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεως) 7. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 7.1 Ένα (1) σήμα καπνού 7.2 Τρία (3) σήματα κινδύνου (φωτοβολίδες) 7.3 Δέκα (10) σωσίβια εγκεκριμένου τύπου και τέσσερα πνευστά 7.4 Δύο (2) κυκλικά σωσίβια εγκεκριμέν α SOLAS με σχοινί 10 μέτρων έκαστο Φ8 7.5 Ένα (1) μικρό φακό μπαταρίας στεγανό 7.6 Ένα (1) τηλεσκοπικό γάντζο αλουμινίου 7.7 Ένα (1) κάδο πλαστικό με σχοινί δύο μέτρων 7.8 Ένα (1) ζευγάρι ακουστικά για το πλύσιμο των κινητήρων 7.9 Μία (1) σειρά ηλεκτρικών ασφαλειών 7.10 Οδηγίες χρήσης των κινητήρων στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα Οδηγίες χρήσης συντήρησης του σκάφους και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Ελληνική γλώσσα 7.12 Τέσσερις (4) ολόσωμες στεγανές στολές ιστιοπλοΐας (dry suit) 8. ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΤΡΕΪΛΕΡ) Το τρέιλερ θα είναι διαξονικό γαλβανιζέ, με τέσσερις (4) ανεξάρτητους τροχούς, θα φέρει ένα ζευγάρι υδραυλικά δισκόφρενα, το ωφέλιμο φορτίο θα είναι τουλάχιστον τρείς χιλιάδες ( 3000) κιλά, θα έχει φώτα στεγανά σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. και θα φέρει εργάτη χειροκίνητο με ιμάντα και γάντζο. Επίσης, θα φέρει ιμάντα πρόσδεσης με καστάνια για την πρόσδεση του σκάφους στην πρύμνη.

13 13 9. ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΟΚΙΜΕΣ Για την απόδειξη της καλής λειτουργίας και συμμόρφωσης του σκάφους με τις απαιτήσεις της Σύμβασης, θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες δοκιμέςέλεγχοι-επιθεωρήσεις στον τόπο παραλαβής (με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή) ώστε μετά την επιτυχή περάτωσή τους να ακολουθήσει η παραλαβή του σκάφους: 9.1 Ζύγιση του σκάφους Πριν την έναρξη των δοκιμών το σκάφος θα ζυγιστεί σε άφορτη και έμφορτη κατάσταση. 9.2 Δοκιμές εν όρμω Οι δοκιμές θα είναι τέτοιου είδους έκτασης και διάρκειας ώστε να διαπιστωθεί ότι το σκάφος, οι μηχανές, οι μηχανισμοί ο εξοπλισμός και τα συστήματα του κάθε σκάφους λειτουργούν ικανοποιητικά και ότι τα χαρακτηριστικά τους είναι σύμφωνα με την Σύμβαση. 9.3 Δοκιμές εν πλω Έλεγχος ταχύτητας Υπηρεσιακή οικονομική ταχύτητα: το σκάφος θα βρίσκεται σε έμφορτη κατάσταση, στροφές μηχανών και κατάσταση θάλασσας όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.1. Η ταχύτητα θα μετρηθεί σε τέσσερις (4) συνεχόμενες διαδρομές σε απόσταση που θα καθορίσει η Υπηρεσία σε ύδατα επαρκούς βάθους. Ο μέσος όρος των τεσσάρων παραπάνω μετρήσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 κόμβοι Μέγιστη ταχύτητα: Όμοιες δοκιμές ως άνω θα εκτελεστούν για τη διαπίστωση της μέγιστης ταχύτητας των 55 κόμβων Κύκλος στροφής: Η διάμετρος του κύκλου στροφής του σκάφους, θα είναι: Α) στην υπηρεσιακή ταχύτητα μέχρι 5 φορές το ολικό μήκος του σκάφους. Β) στην μέγιστη ταχύτητα μέχρι 10 φορές το ολικό μήκος του σκάφους Δοκιμές σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες: Θα εκτελεσθεί συνεχής πλους διάρκειας τουλάχιστον τριών ωρών στην ανοικτή θάλασσα σε κατάσταση

14 14 φόρτου τριών ατόμων και πλήρωσης δεξαμενών καυσίμου στο ήμισυ στις δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες που θα προκύψουν κατά το χρονικό διάστημα παραλαβής σύμφωνα με την παράγραφο Υπολογισμός αυτονομίας: Θα λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Δοκιμή αναπόδισης διάρκειας πέντε (5) λεπτών με κάθε μηχανή καθώς και με το σύνολο των μηχανών. 9.4 Δεξαμενισμός σκάφους Μετά το πέρας των δοκιμών-ελέγχων το σκάφος θα ανελκυστεί για τον τελικό έλεγχο της κατάστασής του, τον καθαρισμό του και στη συνέχεια θα καθελκυστεί. Με την καθέλκυση του σκάφους θα υπογράφονται τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Λ.Σ. 9.5 Δοκιμή τρέιλερ. Ανέλκυση καθέλκυση σκάφους, ρυμούλκηση. 9.6 Έξοδα-δαπάνες δοκιμών Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των δοκιμών θα καλύπτονται από τον προμηθευτή. Συγκεκριμένα το κόστος καυσίμων, λιπαντικών, προσωπικού χειρισμού του κάθε σκάφους, γερανοί και ότι άλλο απαιτηθεί θα βαρύνει τον προμηθευτή Κατά την εκτέλεση δοκιμών το σκάφος θα φέρει ασφαλιστήριο συμβόλαιο διάρκειας τριών (3) μηνών όπου θα καλύπτεται οποιαδήποτε ζημιά έναντι τρίτου, ατύχημα, ολική ή μερική απώλεια του σκάφους, τραυματισμό ή θάνατο προσωπικού. Το εν λόγω συμβόλαιο δύναται να παραταθεί με δαπάνες προμηθευτή μέχρι οριστικής παραλαβής του σκάφους από την αρμόδια επιτροπή Ο χρόνος εκτέλεσης των δοκιμών δεν θα είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

15 Ο χρόνος παραλαβής-ελέγχων-δοκιμών από την αρμόδια επιτροπή δεν θα είναι μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών Σε περίπτωση που το σκάφος κατασκευαστεί στο εξωτερικό οι δοκιμές μπορούν να γίνουν στην χώρα κατασκευής αυτού, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές συνθήκες της Ελλάδας και καλύπτοντας ο προμηθευτής τα έξοδα μετακίνησης της Επιτροπής παραλαβής. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επανάληψης των δοκιμών και στον τόπο παράδοσης. 10. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η παραλαβή του σκάφους θα γίνει από την Επιτροπή ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, του Λιμενικού Σώματος. 11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 11.1 Ο ανάδοχος θα παρέχει επί ποινή αποκλεισμού ενιαία εγγύηση για το σκάφος (γάστρα μπαλόνια), το υπόλοιπο σκάφος (εξοπλισμό, κινητήρες, συσκευές, δίκτυα κ.α.) καθώς και για το τρέιλερ, τουλάχιστον δύο (2) χρόνια Ο προμηθευτής θα παρέχει δωρεάν την συντήρηση του σκάφους και μηχανών (εργασία, ανταλλακτικά, αναλώσιμα) για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια ή πεντακόσιες πενήντα (550) ώρες λειτουργίας χωρίς επιπλέον χρέωση για το Λ.Σ. μετά την οριστική παραλαβή αυτού Ο ανάδοχος θα προσκομίσει βεβαίωση για επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια Ο ανάδοχος από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του σκάφους θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ίσης με το 5% της σύμβασης. Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο προμηθευτής θα προβαίνει στην αποκατάσταση τυχόν βλαβών εντός δεκαπέντε ( 15) ημερών (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας) από την ημερομηνία ειδοποίησης, με την προϋπόθεση ότι το σκάφος θα βρίσκεται εντός νομού Αττικής. Η εγγύηση του σκάφους παρατείνεται όσος είναι ο χρόνος ακινησίας λόγω βλάβης. Για τα εξαρτήματα μηχανές εξοπλισμός που αντικαθίστανται λόγω βλάβης χορηγείται νέα εγγύηση δύο ετών. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) έτη, όσο και η εγγύηση παραγράφου 11.1.

16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο κατασκευαστής θα παρέχει εκπαίδευση σε έξι (6) χειριστές του Λ.Σ. ως προς τον χειρισμό και την καλή λειτουργία και συντήρηση του σκάφους. 13. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 14. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στις εγκαταστάσεις του Λ.Σ. (εντός Αττικής) 15. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 15.1 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην προδιαγραφή αυτή νοείται ότι θα γίνει με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στην κατηγορία αυτή των σκαφών Όλοι οι όροι της παρούσας προδιαγραφής είναι απαράβατοι (επί ποινή αποκλεισμού). Αποκλίσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας, εφόσον αυτές είναι τεκμηριωμένα καλύτερες από τα αναφερόμενα στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή Όπου στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναφέρονται εμπορικές ονομασίες ή τύποι αποδεκτές θα γίνονται και οι προσφορές που αναφέρονται αποδεδειγμένα σε ισοδύναμα υλικά ή εναλλακτικά προϊόντα. 16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α/Α 1. Ομάδα Α: Τεχνικών Προδιαγραφών-Ποιότητας- Απόδοσης Πιστοποίηση τουλάχιστον CE κατηγορίας Β (3.1.7) 2 Τουλάχιστον επτά (07) στεγανά διαμερίσματα αεροθαλάμου ( ) 3 Τουλάχιστον δύο (02) στεγανά διαμερίσματα σκάφους ( ) Πίνακας Βαθμολογίας Συντελεστής Βαρύτητας (80) Βαθμολογία 2% Βαθμολογία στην περίπτωση που προσφέρεται καλύτερο 20% Βαθμολογία στην περίπτωση που προσφερθούν περισσότερα 15% Βαθμολογία στην περίπτωση που προσφερθούν περισσότερα Σταθμισμένη Βαθμολογία

17 17 4 Αριθμός επιβαινόντων ή φορτίο ( , ) 5 Μήκος ( ) 6 Ταχύτητες (3.1.14, , ) 7 Αυτονομία τουλάχιστον 250 μίλια (3.1.12) 8 Κατανάλωση (3.1.13) 9 Κύκλος στροφής έως 10 φορές το ολικό μήκος στην υπηρεσιακή ταχύτητα (9.3.3) 10 Κύκλος στροφής έως 10 φορές το ολικό μήκος στη μέγιστη ταχύτητα (9.3.3) 10% Δύο (02) βαθμοί για κάθε επιπλέον επιβάτη ή το ισοδύναμο βάρος αυτού (75kg) σε ωφέλιμο φορτίο 5% Δύο (02) βαθμοί για κάθε επιπλέον 0,10μ 5% Για κάθε επιπλέον κόμβο στις ή ή προστίθεται ένας (01) βαθμός ανεξάρτητα και αθροιστικά. 5% Βαθμολογία στην περίπτωση που προσφέρεται μεγαλύτερη 5% Δύο (02) βαθμοί για κάθε λιγότερο 0,1λιτ/μιλι 5% Βαθμολογία στην περίπτωση που προσφέρεται μικρότερος 5% Βαθμολογία στην περίπτωση που προσφέρεται μικρότερος 11 Ωφέλιμο φορτίο τρέιλερ (παρ. 8) 3% Βαθμολογία στην περίπτωση που προσφέρεται μεγαλύτερο Ομάδα Β: Τεχνικής Υποστήριξης και κάλυψης 1 Εγγύηση (11.1) 2 Συντήρηση (11.2) 3 Επάρκεια ανταλλακτικών (11.3) Συντελεστής Βαρύτητας (20) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100 Βαθμολογία 10% Για κάθε επιπλέον έτος προστίθενται δύο (02) βαθμοί. 5% Για κάθε επιπλέον έτος προστίθενται δύο (02) βαθμοί 5% Για κάθε επιπλέον έτος προστίθεται ένας (01) βαθμός Σταθμισμένη Βαθμολογία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Α) Β)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Περιπολικό Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης (Ο.P.V). ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ Κ.Α 17/05/63/20/0 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ (01) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Ταχ. Διευθ.: Αιγαίου & Πόντου Καλαμαριά Πληροφορίες: Ν. Θεοδωρίδης Τηλέφωνο: 2313 314416

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΟΧΗΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ2 ΚΑΙ 4Χ4 91253/13-06-08/Ε3.0

Τεχνική Περιγραφή ΟΧΗΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ2 ΚΑΙ 4Χ4 91253/13-06-08/Ε3.0 ΟΧΗΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ ΚΑΙ 4Χ4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 9153V30.doc ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: 4 / 2013 ΝΑΙ. υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου.

Αρ. Μελ.: 4 / 2013 ΝΑΙ. υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου. «Προμήθεια ενός (1) μικρού Λεωφορείου μεταφοράς ΑμεΑ, 5 Θ + 4 Αμαξιδίων + 1 συνοδηγού + οδηγού, με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αμαξιδίου, για τον σύλλογο Η ΑΜΥΜΩΝΗ» Αρ. Μελ.: 4 / 2013 Α/Α Α.1.α Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 19.04.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Αγρίνιο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» Σκοπός: Σκοπός των τεχνικών αυτών προδιαγραφών είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις του Λιμενικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τεχνικές Προδιαγραφές για την προµήθεια: Τυποποιηµένων Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων (Ambulance) Πρoνοσοκοµειακής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1]

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια φορτηγού -

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.075.000,00 Φ.Π.Α. 23%: 247.250,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.322.250,00

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.075.000,00 Φ.Π.Α. 23%: 247.250,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.322.250,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 17/10/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 75952 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αλογάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 76 η Ιθάκη, σήμερα 21 Απριλίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα