ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΡΓΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 1.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΡΓΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 1."

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΡΓΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # ,00 # 1. ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις βασικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια από το εμπόριο ταχυπλόου πνευστού σκάφους με πολυεστερική γάστρα. 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 2.1. Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας 2.2. Πληροφορίες από το Εμπόριο 2.3. Η ισχύουσα νομοθεσία 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.1. Γενικές απαιτήσεις Το σκάφος να είναι προϊόν σειράς, καινούριο, σύγχρονης κατασκευής και τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο και μελετημένο για να αντιμετωπίζει το κύμα, αναπτύσσοντας υψηλές ταχύτητες Το σκάφος να έχει την απαραίτητη πλευστότητα έτσι ώστε ακόμη και αν κατακλυστεί από νερά να έχει την ικανότητα να παραμείνει στην επιφάνεια του ύδατος με τα μπλόκ των κινητήρων πάνω από την επιφάνεια του νερού, έτσι ώστε να μπορεί να κινηθεί με τουλάχιστον πέντε (5) κόμβους Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα προδιαγραφή και είναι απαραίτητο για την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την ασφάλεια του σκάφους θα τοποθετείται από τον προμηθευτή χωρίς επιβάρυνση για την Υπηρεσία Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να τηρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και να είναι πιστοποιημένα με ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο Οι εγκαταστάσεις και το προσωπικό του ανάδοχου όπου θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου το σκάφος, οφείλουν να είναι κατάλληλα για την

2 2 ναυπήγηση σκαφών της κατηγορίας του ποσφερομένου σκάφους, τούτου αποδεικνυόμενου με πιστοποιητικό του Νηογνώμονα σε ισχύ ( κατασκευή σε συνθήκες αυστηρά ελεγχόμενης θερμοκρασίας, υγρασίας). Επίσης, οι εγκαταστάσεις του κατασκευαστή να έχουν άδεια λειτουργίας από προβλεπόμενη αρχή που να είναι απολύτως συναφείς με το αντικείμενο Το ναυπηγείο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο Το προσφερόμενο σκάφος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατ ελάχιστο με CE κατηγορίας Β (ανοιχτής θαλάσσης, οκτώ ( 8) μποφώρ), προερχόμενο από Νηογνώμονα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή του σκάφους και των ναυπηγικών χαρακτηριστικών του, τα απαραίτητα σχέδια και τις προδιαγραφές των υλικών κατασκευής και όλων των αντικειμένων που θα αποτελέσουν μέρος της κατασκευής και του εξοπλισμού του σκάφους. Ειδικότερα η προσφορά θα συνοδεύεται από: Σχέδιο γενικής διάταξης, όπου να φαίνεται η διάταξη όλων των χώρων, εξαρτημάτων κ.λ.π. με λεπτομέρειες και υπόμνημα επεξήγησης με την κλίμακα σχεδίου Βεβαιώσεις των παραγράφων , 3.1.5, και Ο προμηθευτής θα δηλώσει στην προσφορά του, τον τύπο των εξωλέμβιων κινητήρων κατάλληλα επιλεγμένων ώστε να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες αποδόσεις της λέμβου (οι οποίες θα δηλωθούν) σύμφωνα με τις παραγράφους , , , , , Οι προσφορές του διαγωνισμού θα συνοδεύονται από πίνακα στον οποίο θα αναφέρονται οι κρατικές Υπηρεσίες ή άλλοι επίσημοι φορείς που ενδεχομένως κάνουν ήδη χρήση των συγκεκριμένων / προσφερομένων σκαφών Το προσφερόμενο σκάφος θα έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά μεγέθη: Μήκος ολικό να ανέρχεται από 8,50 έως 9,00 μέτρα (χωρίς να προσμετρούνται οι προεξοχές και ο αεροθάλαμος) Πλάτος μέγιστο σε μέτρα 2,55 με τους αεροθαλάμους ξεφούσκωτους. Διάμετρος αεροθαλάμου στην πλώρη σε μέτρα, από 0,40 έως 0,50.

3 Διάμετρος αεροθαλάμου στην πρύμνη σε μέτρα, από 0,50 έως 0, Ο αεροθάλαμος να διαθέτει τουλάχιστον επτά ( 7) στεγανά διαμερίσματα με βαλβίδα πλήρωσης σε κάθε ένα από αυτά Η λέμβος κενή (η γάστρα με τους αεροθαλάμους και το ROLL BAR), χωρίς κινητήρες και εξοπλισμό να μην υπερβαίνει τα χίλια εξακόσια (1600) κιλά Αριθμός επιβαινόντων, τουλάχιστον οκτώ (8) Ωφέλιμο φορτίο σε κιλά, τουλάχιστον χίλια πεντακόσια (1500) Γωνία γάστρας από 25 ο και άνω (πρύμνη) Γωνία γάστρας από 60 ο και άνω (πλώρη) Η γάστρα θα πρέπει να είναι τύπου deep (V) χωρίς steps Ιπποδύναμη κινητήρων τουλάχιστον, 2 x 300 hp για θαλάσσιο περιβάλλον, νέας τεχνολογίας Το σκάφος θα πρέπει να είναι ικανό να πλέει με κενούς από αέρα αεροθαλάμους και στα έξι (6) μποφόρ Η αυτονομία με την υπηρεσιακή οικονομική ταχύτητα να μην είναι μικρότερη των διακοσίων πενήντα (250) μιλίων Η κατανάλωση του σκάφους με την υπηρεσιακή οικονομική ταχύτητα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2,8 λίτρα/μίλι με πλήρωση 100% δεξαμενών καυσίμου-νερού και τουλάχιστον δύο ( 2) επιβαίνοντες. Για τις ανάγκες τις παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής το μέσο βάρος κάθε επιβαίνοντα θα θεωρείται ίσο προς 75kg Η υπηρεσιακή οικονομική ταχύτητα του σκάφους να είναι τουλάχιστον τριανταπέντε (35) κόμβους με το 75% των μέγιστων στροφών του κινητήρα, με φορτίο τριών ( 3) ατόμων, πλήρωση δεξαμενών καυσίμου στο ήμισυ και κατάσταση θαλάσσης τριών (3) μποφόρ Η μεγίστη ταχύτητα του σκάφους με φορτίο τριών ( 3) ατόμων, πλήρωση δεξαμενών καυσίμου σύμφωνα με την αυτονομία (όπως ορίζει η παράγραφος κατά την κατάσταση αναχώρησης του σκάφους) και κατάσταση θαλάσσης τριών ( 3) μποφόρ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πενήντα πέντε (55) κόμβοι.

4 Η μέση ταχύτητα του σκάφους σε κατάσταση θαλάσσης επτά ( 7) μποφόρ, με τρία (3) άτομα και πλήρωση δεξαμενών καυσίμου στο ήμισυ θα πρέπει να υπερβαίνει τους είκοσι (20) κόμβους. 3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά Αεροθάλαμος Ο αεροθάλαμος του σκάφους θα είναι κατασκευασμένος από ύφασμα ενισχυμένο με δύο (2) ομοιόμορφα στρώματα εξωτερικά, ένα (1) από CSM και ένα (1) από POLYCHLOROPRENE και δύο (2) ομοιόμορφα στρώματα εσωτερικά από POLYCHLOROPRENE, ενδιάμεσα αυτών θα υπάρχει φύλλο πολυεστέρα ή Kevlar ή ισοδύναμο υλικό. Τα στρώματα θα είναι αρίστης ποιότητας, λείας και ομοιόμορφης επιφανείας χωρίς κόμβους, σχισμές, ραγάδες και άλλα ελαττώματα Το υλικό επίσης θα είναι μεγάλης αντοχής και ανθεκτικό σε τριβές, καιρικές συνθήκες, σε διάρρηξη, σχισμή και πρόσκρουση και δεν θα φθείρεται εύκολα από τις καταπονήσεις που προκαλούνται κατά την χρησιμοποίηση μέσα στο νερό, την καθέλκυση και την ανέλκυση του σκάφους Ο πολυεστέρας του υφάσματος θα έχει γραμμική πυκνότητα τουλάχιστον χίλια εξακόσια εβδομήντα (1670) dtex Σε όλες τις ραφές, εσωτερικά και εξωτερικά θα υπάρχουν προστατευτικές ταινίες από το ίδιο υλικό που είναι κατασκευασμένος ο αεροθάλαμος, πλάτους 5-6 εκατοστών. Όλες οι κολλήσεις θα είναι εν ψυχρώ. Στην πρύμνη, στο κάτω μέρος του αεροθαλάμου, θα υπάρχει ενίσχυση από το ίδιο υλικό κατασκευής τριγωνικού σχήματος, μήκους τουλάχιστον 1,60 μέτρων Στο πλευρικό εξωτερικό μέρος του αεροθαλάμου κατά το διάμηκες του σκάφους θα υφίστανται κατάλληλοι διπλοί προσκρουστήρες (κυματοθραύστες) από PVC ή Neoprene πλάτους εννέα ( 9) εκατοστών τουλάχιστον και πάχους δύο ( 2) εκατοστών τουλάχιστον, τόσο για την εκτροπή των κυμάτων όσο και την προστασία του σκάφους από εκδορές στις πλευρικές συγκρούσεις Ο αεροθάλαμος θα σχηματίζει τις τρεις ( 3) πλευρές του σκάφους (αποκλείεται πολυεστερική πλώρη) και θα είναι χρώματος κατόπιν επιλογής της Υπηρεσίας με την υπογραφή της σύμβασης. Για τον λόγο αυτό θα

5 5 προσκομιστεί, με την κατάθεση της προσφοράς, χρωματολόγιο από τον υποψήφιο προμηθευτή με τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές αποχρώσεις. Ο αεροθάλαμος θα είναι μονοκόμματος χωρίς εγκάρσιες ενώσεις και θα έχει ικανό αριθμό βαλβίδων πλήρωσης, μία για κάθε διαμέρισμα Στο εξωτερικό μέρος του αεροθαλάμου θα υπάρχουν τρεις ( 3) χειρολαβές λαστιχένιες σε κάθε πλευρά και δύο (2) χειρολαβές πρώρα Σε δύο ( 2) σημεία επί του αεροθαλάμου δεξιά και αριστερά θα υπάρχει διπλή εξωτερική επένδυση αντιολισθητική για την επιβίβαση αποβίβαση ανδρών από το ίδιο υλικό του αεροθαλάμου αλλά αντιολισθητικό (αποκλείεται από PVC) Επιζητώντας την μεγαλύτερη δυνατόν γάστρα (ίσαλος γραμμή) ο αεροθάλαμος δεν πρέπει να εξέχει καθόλου από την πλώρη, ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) εκατοστά από την πρύμνη. Ταυτόχρονα οι αεροθάλαμοι δεν θα εφάπτονται στην επιφάνεια της θάλασσας Γάστρα Ο πυθμένας (γάστρα) της λέμβου θα είναι κατασκευασμένος από ενισχυμένα συνθετικά υλικά (G.R.V./ G.R.P.) με ενδυναμώσεις. Συγκεκριμένα, οι στρώσεις θα είναι εποξικές από VINILESTER και BIAXIAL 45 ο, εξακοσίων (600) μονάδων τουλάχιστον. Εναλλακτικά μπορεί να είναι κατασκευασμένος από KEVLAR ή ισοδύναμο υλικό ή και συνδυασμός ανωτέρω υλικών. Η ρητίνη και τα υαλοϋφάσματα που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας και θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας του Νηογνώμονα. Η εφαρμογή των παραπάνω υλικών θα γίνεται με την χειροποίητη μέθοδο «Hand lay up», αποκλειομένου κάθε άλλου τρόπου επίστρωσης Οι ρητινικές επιστρώσεις της γάστρας και ο πολυμερισμός τους πρέπει να κατασκευασθούν σε ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, ώστε να επιτευχθούν οι μέγιστες δυνατές αντοχές Το STRIGER (σασί) της λέμβου, τα στεγανά, τα διαχωριστικά, το πάτωμα, θα είναι κατασκευασμένα από ελαφριά συνθετικά υλικά και όχι από ξύλο ή προϊόντα ξύλου, όπως κόντρα πλακέ θαλάσσης Όλες οι θυρίδες εντός του σκάφους θα είναι κατασκευασμένες από GRP και θα είναι απολύτως στεγανές Το deck του σκάφους θα είναι αντιολισθητικό για να μην γλιστράει.

6 Το χρώμα της γάστρας σκάφους θα καθοριστεί από την Υπηρεσία με την υπογραφή της σύμβασης. Για τον λόγο αυτό ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσκομίσει, με την κατάθεση της προσφοράς, χρωματολόγιο με τουλάχιστον τρεις (3) αποχρώσεις Στην πλώρη θα υπάρχει ενσωματωμένη με τη γάστρα πολυεστερική δελφινιέρα με ράουλο ανοξείδωτο πάχους τουλάχιστον επτά ( 7) χιλιοστών, βαρέως τύπου, ειδικά για άγκυρα τύπου Bruce και δύο ανοξείδωτες δέστρες πρόσδεσης (μπίντες) Στην πρύμνη θα υπάρχει στρίτσο άγκυρας (αυτοστραγγιζόμενο) με ράουλο ανοξείδωτο. Μέσα στο στρίτσο θα πρέπει να υπάρχει ανοξείδωτη δέστρα ώστε να λειτουργεί σαν στοπ (τελείωμα της καδένας). Επίσης, θα υπάρχουν και δύο ανοξείδωτες δέστρες πρόσδεσης (μπίντες) Θα υπάρχει ανοξείδωτη σκάλα στην πρύμνη με σκαλοπάτια από πλαστικό ή άλλο υλικό που δεν το επηρεάζει το θαλάσσιο περιβάλλον (αποκλείεται το ξύλο) Στον καθρέπτη της λέμβου θα υπάρχει εξαγωγή νερού με τάπα πεταλούδα Το deck του σκάφους θα είναι αυτοστραγγιζόμενο εν κινήσει και εν στάσει Στο πρωραίο τμήμα του σκάφους θα υφίστανται δύο (2) ξεχωριστοί αποθηκευτικοί χώροι, ένας για την άγκυρα (στρίτσο) ο οποίος θα είναι επενδεδυμένος εσωτερικά με λάστιχο για προστασία από χτυπήματα της άγκυρας και θα αποχετεύεται στην θάλασσα (αυτοστραγγιζόμενος). Μέσα στο στρίτσο θα πρέπει να υπάρχει ανοξείδωτη δέστρα όπου με ναυτικό ανοξείδωτο κλειδί θα είναι δεμένο το άκρο της αλυσίδας της άγκυρας (τελείωμα της καδένας). Και ένας για τη φύλαξη υλικών με εσωτερικές δέστρες, ο οποίος θα πρέπει υποχρεωτικά να αποχετεύεται στο πρυμναίο τμήμα του σκάφους με βιδωτή τάπα, ώστε τυχόν εισρέοντα ύδατα στον χώρο αυτό να καταλήγουν πρύμα και να εξαντλούνται στη συνέχεια με χρήση αντλίας. Η πρόσβαση στους αποθηκευτικούς χώρους θα γίνει με ανοιγόμενες θυρίδες με μηχανισμούς ρυθμίσεως για ανοιχτή και κλειστή θέση (αμορτισέρ). Μέσα στους αποθηκευτικούς χώρους θα υπάρχουν αρκετά σημεία πρόσδεσης υλικών. Όλοι γενικά οι αποθηκευτικοί χώροι (που έχουν πρόσβαση από το κατάστρωμα) θα είναι στεγανοί (θα φέρουν ελαστική τσιμούχα).

7 Τέσσερα (4) σημεία ανακρεμάσεως, σε κατάλληλα σημεία έτσι ώστε με την ανακρέμασή του να μην αλλάζει η διαγωγή του σκάφους, συνυπολογιζομένου και του φορτίου του (καύσιμα εξοπλισμός κινητήρες κλπ.) Κάτω από το πλωριό ταμπούκι, θα υφίσταται τέτοιος χώρος ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί φορείο διαστάσεων 2,00 x 0,60 μέτρα για την μεταφορά ασθενούς και επιπλέον ανάλογος χώρος για τον τραυματιοφορέα σε καθιστή θέση. Ο χώρος θα πρέπει να φωτίζεται με ηλεκτρικό αλλά και φυσικό φως. Το ύψος του χώρου αυτού μαζί με το καπάκι δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα πέντε (55) εκατοστά από το ύψος του καταστρώματος. Το σκάφος θα φέρει στεγανή υποδιαίρεση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νηογνώμονα. Τουλάχιστον θα φέρει δύο ( 2) στεγανά διαμερίσματα, τέτοιου όγκου που να μπορούν να κρατήσουν τη γάστρα στην επιφάνεια της θάλασσας αν αυτή γεμίσει με νερό. Τα στεγανά διαμερίσματα θα είναι γεμάτα με υλικό που δεν απορροφά την υγρασία. 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 4.1 Το σκάφος θα φέρει: Κονσόλα: Ηλεκτροϋδραυλικό τιμόνι βαρέως τύπου. Θα υπάρχει κατάλληλη θέση τοποθετήσεως διπλού χειριστηρίου βαρέως τύπου χωνευτό και των παρελκομένων οργάνων (χωνευτών). Τα καλώδια και οι ντίζες σύνδεσης με τον κινητήρα θα περνούν μέσα από κανάλι στο εσωτερικό της κονσόλας και εν συνεχεία κάτω από το πάτωμα Πίνακα στεγανό (κατάλληλο για χρήση από ανοικ τού τύπου σκάφη) με ασφαλειοδιακόπτες έξι (6) θέσεων με ενδείξεις LED, και δύο (2) στεγανές πρίζες παροχής ρεύματος δώδεκα (12) Volt Όργανα ψηφιακά: Δύο στροφόμετρα, μετρητή στάθμης καυσίμου συνδεδεμένο με την δεξαμενή καυσίμου, ταχύμετρο, δύο μετρητές κλίσης trim, δύο θερμόμετρα νερού, οπτικές ενδείξεις και εξαρτήματα διατάξεων ασφαλείας όπως: Διακόπτης έκτακτης ανάγκης που θα προσδένεται στο χειριστή, σύστημα μη εκκίνησης της μηχανής με ταχύτητα πρόσω ή όπισθεν (start in gear protection), δείκτης χαμηλής στάθμης λαδιού στην τάπα

8 8 αναπλήρωσης λαδιού, βομβητής και οπτική ένδειξη προειδοποίησης υπερθέρμανσης του κινητήρα, περιοριστής στροφών λόγω υπερθέρμανσης του κινητήρα, «κόφτης» στροφών λόγω εξόδου της προπέλας από το νερό Συσκευή VHF marine αδιάβροχη τοποθετημένη εντός βάσης στεγανής με καπάκι, κεραία κατάλληλη για χρήση από ανοικτού τύπου σκάφη. Η συσκευή θα τροφοδοτείται απ ευθείας από την μπαταρία με ξεχωριστή ασφάλεια Μαγνητική πυξίδα φωτιζόμενη ( dimmer) ελαχίστης διαμέτρου δεκατεσσάρων (14) εκατοστών εγκατεστημένη σε ευδιάκριτο για τον χειριστή του σκάφους σημείο, κατάλληλη για ταχύτητες άνω των 40 knots και για σκάφη ανοικτού τύπου Διαφανές αλεξήνεμο ώστε να προστατεύονται οι χειριστές και κάγκελο ανοξείδωτο για τη στήριξη των επιβαινόντων Θα υπάρχουν κατάλληλες ανοξείδωτες χειρολαβές για τη συγκράτηση των επιβαινόντων Τα καθίσματα των δύο (2) χειριστών θα είναι ανατομικά με πλευρική στήριξη και ανάρτηση. Επίσης, θα ρυθμίζονται υψομετρικά ROLL BAR: Θα υπάρχει ROLL BAR ανοξείδωτο με διπλό σωλήνα διαμέτρου Ø 40 χιλιοστών για την τοποθέτηση των πλοϊκών (πράσινο, κόκκινο, περίβλεπτος) και ό,τι προβλέπεται από τον «ΔΚΑΣ» (Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεως). Επίσης, τοποθετημένη επί του rollbar θα υπάρχει η κεραία (αφαιρούμενη αναδιπλούμενη) του VHF, η κόρνα ισχύος τουλάχιστον 95 db καθώς και η κεραία του RADAR. Οι διαστάσεις του Roll Bar θα είναι τέτοιες έτσι ώστε η βάση του να μην έχει μεγαλύτερο άνοιγμα από αυτό της γάστρας. Το ύψος του Roll Bar μαζί με το σκάφος και το τρέιλερ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3,80 μ. από το έδαφος H δεξαμενή καυσίμου θα πρέπει να είναι επισκέψιμη, τέτοιας χωρητικότητας ώστε να εξασφαλίζει την αυτονομία των 250 μιλίων όπως αναφέρεται στην παράγραφο Το κέλυφος της δεξαμενής θα πρέπει να είναι από εποξικό υλικό ειδικό για καύσιμα, εσωτερικά θα πρέπει να έχει φρακτές και θα πρέπει να φέρει αντιεκρηκτική προστασία με πιστοποίηση, με κατάλληλο αντιεκρηκτικό υλικό (πλέγμα αλουμινίου 5083). Επίσης η δεξαμενή θα φέρει κατάλληλη διάταξη για την αποστράγγισή της όταν το σκάφος θα είναι ανελκυσμένο.

9 Οι σωλήνες των καυσίμων θα είναι ειδικές για καύσιμα και θα έχουν πιστοποιητικά Κρίκοι ρυμουλκήσεως : Τρεις (3) πρώρα και δύο (2) πρύμα, κατάλληλοι για ρυμούλκηση του σκάφους και ανέλκυσή του επί τρέιλερ Κοτσανέλα πρόσδεσης σκάφους : Θα υπάρχουν τέσσερα (4) ανοξείδωτα βαρέως τύπου για την πρόσδεση του σκάφους Κρίκοι (δέστρες) προσδέσεως εξοπλισμού : Στο κατάστρωμα του σκάφους, στην πλώρη και σε κάθε πλευρά θα υφίστανται τρεις (3) κρίκοι προσδέσεως και στερεώσεως υλικών στο πάτωμα Κρίκοι (δέστρες) προσδέσεως προστατευτικών μπαλονιών: εξωτερικά του σκάφους επί των αεροθαλάμων θα υπάρχουν κρίκοι ενισχυμένοι ικανοί να προσδέσουν τουλάχιστον πέντε (5) μπαλονάκια σε ο ριζόντια θέση σε κάθε πλευρά για τις επιχειρησιακές ανάγκες του σκάφους (απαιτείται συνεννόηση με την Υπηρεσία) Αντλίες νερού: Θα είναι εφοδιασμένο με δύο (2) αντλίες εξαντλήσεως υδάτων εκ των οποίων η μία θα είναι ηλεκτρική 12Volt 1000GPH και η άλλη θα είναι χειροκίνητη. Η ηλεκτρική αντλία θα ελέγχεται από την κονσόλα Πάνω στην κονσόλα θα υπάρχει Radar ειδικού τύπου, προσαρμοσμένο για σκάφη υψηλών ταχυτήτων, με ευκρινείς ενδείξεις, στεγανό, χωνευτό, με οθόνη όχι μικρότερη των 6 και δυνατότητα ανίχνευσης 16 ν.μ. τουλάχιστον, με δυνατότητα παροχής πληροφοριών από GPS (σύνδεση με το GPS του σκάφους) Πάνω στην κονσόλα θα υπάρχει έγχρωμο GPS plotter, στεγανό, χωνευτό. Η οθόνη δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 6. Θα υπάρχει πανελλαδικός χάρτης Πάνω στην κονσόλα θα υπάρχει βυθόμετρο, στεγανό, χωνευτό Θα φέρει τέσσερις θήκες για παραβλήματα Θα φέρει flaps inox, που θα λειτουργούν με νερό, καθέτου ανάπτυξης και ένδειξη στην κονσόλα Θα φέρει δοχείο νερού άκαμπτο πλαστικό (ελαφρύ) 65 λίτρων που θα τροφοδοτεί τα flaps και το ντούς.

10 Στην πλώρη θα υπάρχει άγκυρα ΙΝΟΧ βάρους 7,5 κιλών τύπου Bruce με εξήντα (60) μέτρα καδένα γαλβανιζέ 8χιλ. με στριφτάρι inox και stop ασφαλείας ανοξείδωτο για την άγκυρα Στην πρύμνη θα υπάρχει άγκυρα γαλβανιζέ βάρους 5 κιλών τύπου Bruce με έξι (6) μέτρα καδένα γαλβανιζέ 6χιλ. με στριφτάρι inox και τριάντα (30) μέτρα σχοινί πλεκτό Α ποιότητος ναυτιλιακό διαμέτρου Φ12 χιλ Αντλίες πληρώσεως αέρα : Θα είναι εφοδιασμένο με μία (1) ποδαντλία ή χειραντλία διπλής ενέργειας πληρώσεως αέρα Θα διαθέτει στην πρύμνη ανοξείδωτη 316, αποσπώμενη μπάρα (προφυλακτήρας) που θα καλύπτει τους κινητήρες, διαμέτρου 40 εκ Εργαλειοθήκη : Θα φέρει εργαλειοθήκη με εργαλεία επισκευής, ένα (1) σετ κολλήματα για πρόχειρη επιδιόρθωση πνευστού τμήματος λέμβου καθώς και κατάλληλες κόλες Στην πλώρη θα φέρει δελφινιέρα από GRP με δύο (2) δέστρες πρόσδεσης και ανοξείδωτο ράουλο άγκυρας. Η δελφινιέρα θα είναι συνδεδεμένη με το υπόλοιπο σκάφος πολυεστερικά, αποκλείεται η στήριξη επί του αεροθαλάμου Θα φέρει ένα ( 1) στεγανό προβολέα έρευνας, ο οποίος θα είναι τοποθετημένος στην κονσόλα και αποσπώμενος μηχανικά με πρίζα ναυτικού τύπου 12V Δύο ( 2) πυροσβεστήρες ενός ( 1) κιλού έκαστος ξηράς κόνεως, ο ένας τοποθετημένος εσωτερικά της κονσόλας σε άμεση πρόσβαση από τη θέση του συνοδού του ασθενή και ο άλλος σε άμεση πρόσβαση από τον κυβερνήτη ή τον συγκυβερνήτη Τρία (3) σχοινιά των 15 μέτρων έκαστο Ø 10 χιλ Μία (1) πλωτή άγκυρα διαστάσεων 1,80 x 1,40 μ. τουλάχιστον, με σχοινί πέντε (5) μέτρων Φ10 χιλ Έξι (6) μπαλόνια προστασίας πλευρικά, φουσκωτά με βαλβίδα διατάσεων: διαμέτρου 20 εκ. μήκους 62εκ Θα διαθέτει δύο (2) ιμάντες ανακρέμασης με τέσσερα (4) ναυτικά κλειδιά και κεντρικό κρίκο, έτσι ώστε το σκάφος να είναι απόλυτα ζυγισμένο Αδιάβροχο κάλυμμα σκάφους αρίστης ποιότητας, χρώματος γκρι Αδιάβροχο κάλυμμα κονσόλας.

11 Τέντα ήλιου σπαστή χρώματος σκούρου μπλε, με τέσσερις (4) ορθοστάτες INOX Φωτισμός καταστρώματος: θα υπάρχουν επτά (7) φώτα με LED για εξοικονόμηση ρεύματος. Τα δύο θα είναι τοποθετημένα μέσα στην καμπίνα Ηλεκτρικός εργάτης υψηλών προδιαγραφών 700 Watt με ενεργοποίηση από την κονσόλα. 5. ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Το σκάφος θα φέρει δύο τετράχρονους κινητήρες ισχύος τουλάχιστον 2 x 300 ίππων, εξωλέμβιους, αντιθέτου φοράς με ατσάλινες ( inox) προπέλες και τα παρελκόμενα τους. 5.1 Θα έχουν όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά όργανα (ψηφιακής τεχνολογίας). Επίσης διακόπτη quick stop για αυτόματο σβήσιμο. 5.2 Στην παπαδιά για ενίσχυση θα υπάρχουν λάμες (πάχους 9 χιλ. έκαστη) μία πάνω και μία κάτω για κάθε κινητήρα. 5.3 Οι κινητήρες θα συνδέονται μεταξύ τους με ανοξείδωτη μπάρα ζεύξης. 5.4 Ο κάθε κινητήρας θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί ξεχωριστά και να μπορεί να πλανάρει το σκάφος με τέσσερις (4) επιβαίνοντες και πλήρες καυσίμων. 5.5 Το σκάφος θα φέρει κατάλληλες υδατοπαγίδες με θυρίδα επιθεώρησης καθώς και βάνα για την αποστράγγιση τους. 6. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6.1 Η εκκίνηση των μηχανών και γενικά το σκάφος θα τροφοδοτείται με τάση 12 volt dc. Όλα τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς ως προς τον τύπο και την διατομή τους και η ελαστική επικάλυψη θα είναι σιλικονούχα ειδικά για χρήση σε σκάφη. Θα είναι περασμένα σε ειδικά κανάλια. 6.2 Μπαταρίες ( x4) : Κλειστού τύπου τουλάχιστον 105 Ah με βάση. Στο χώρο αποθήκευσης των μπαταριών θα υπάρχουν γενικοί διακόπτες χειρισμού και απομόνωσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και ISOLATOR. 6.3 Οι συσσωρευτές θα είναι δεμένοι στη βάση τους με ιμάντα (ανοξείδωτη καστάνια) και οι πόλοι τους θα είναι καλυμμένοι με ελαστικό περίβλημα.

12 12 Επίσης, θα υπάρχουν τέσσερις (4) γενικοί διακόπτες ένας για κάθε συσσωρευτή. 6.4 Να διαθέτει αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού με πιθανό συνδυασμό συστήματος εντοπισμού GPS tracking. 6.5 Να διαθέτει πλοϊκά (πράσινο, κόκκινο, περίβλεπτος) και ό,τι προβλέπεται από τον «ΔΚΑΣ» (Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεως) 7. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 7.1 Ένα (1) σήμα καπνού 7.2 Τρία (3) σήματα κινδύνου (φωτοβολίδες) 7.3 Δέκα (10) σωσίβια εγκεκριμένου τύπου και τέσσερα πνευστά 7.4 Δύο (2) κυκλικά σωσίβια εγκεκριμέν α SOLAS με σχοινί 10 μέτρων έκαστο Φ8 7.5 Ένα (1) μικρό φακό μπαταρίας στεγανό 7.6 Ένα (1) τηλεσκοπικό γάντζο αλουμινίου 7.7 Ένα (1) κάδο πλαστικό με σχοινί δύο μέτρων 7.8 Ένα (1) ζευγάρι ακουστικά για το πλύσιμο των κινητήρων 7.9 Μία (1) σειρά ηλεκτρικών ασφαλειών 7.10 Οδηγίες χρήσης των κινητήρων στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα Οδηγίες χρήσης συντήρησης του σκάφους και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Ελληνική γλώσσα 7.12 Τέσσερις (4) ολόσωμες στεγανές στολές ιστιοπλοΐας (dry suit) 8. ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΤΡΕΪΛΕΡ) Το τρέιλερ θα είναι διαξονικό γαλβανιζέ, με τέσσερις (4) ανεξάρτητους τροχούς, θα φέρει ένα ζευγάρι υδραυλικά δισκόφρενα, το ωφέλιμο φορτίο θα είναι τουλάχιστον τρείς χιλιάδες ( 3000) κιλά, θα έχει φώτα στεγανά σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. και θα φέρει εργάτη χειροκίνητο με ιμάντα και γάντζο. Επίσης, θα φέρει ιμάντα πρόσδεσης με καστάνια για την πρόσδεση του σκάφους στην πρύμνη.

13 13 9. ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΟΚΙΜΕΣ Για την απόδειξη της καλής λειτουργίας και συμμόρφωσης του σκάφους με τις απαιτήσεις της Σύμβασης, θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες δοκιμέςέλεγχοι-επιθεωρήσεις στον τόπο παραλαβής (με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή) ώστε μετά την επιτυχή περάτωσή τους να ακολουθήσει η παραλαβή του σκάφους: 9.1 Ζύγιση του σκάφους Πριν την έναρξη των δοκιμών το σκάφος θα ζυγιστεί σε άφορτη και έμφορτη κατάσταση. 9.2 Δοκιμές εν όρμω Οι δοκιμές θα είναι τέτοιου είδους έκτασης και διάρκειας ώστε να διαπιστωθεί ότι το σκάφος, οι μηχανές, οι μηχανισμοί ο εξοπλισμός και τα συστήματα του κάθε σκάφους λειτουργούν ικανοποιητικά και ότι τα χαρακτηριστικά τους είναι σύμφωνα με την Σύμβαση. 9.3 Δοκιμές εν πλω Έλεγχος ταχύτητας Υπηρεσιακή οικονομική ταχύτητα: το σκάφος θα βρίσκεται σε έμφορτη κατάσταση, στροφές μηχανών και κατάσταση θάλασσας όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.1. Η ταχύτητα θα μετρηθεί σε τέσσερις (4) συνεχόμενες διαδρομές σε απόσταση που θα καθορίσει η Υπηρεσία σε ύδατα επαρκούς βάθους. Ο μέσος όρος των τεσσάρων παραπάνω μετρήσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 κόμβοι Μέγιστη ταχύτητα: Όμοιες δοκιμές ως άνω θα εκτελεστούν για τη διαπίστωση της μέγιστης ταχύτητας των 55 κόμβων Κύκλος στροφής: Η διάμετρος του κύκλου στροφής του σκάφους, θα είναι: Α) στην υπηρεσιακή ταχύτητα μέχρι 5 φορές το ολικό μήκος του σκάφους. Β) στην μέγιστη ταχύτητα μέχρι 10 φορές το ολικό μήκος του σκάφους Δοκιμές σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες: Θα εκτελεσθεί συνεχής πλους διάρκειας τουλάχιστον τριών ωρών στην ανοικτή θάλασσα σε κατάσταση

14 14 φόρτου τριών ατόμων και πλήρωσης δεξαμενών καυσίμου στο ήμισυ στις δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες που θα προκύψουν κατά το χρονικό διάστημα παραλαβής σύμφωνα με την παράγραφο Υπολογισμός αυτονομίας: Θα λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Δοκιμή αναπόδισης διάρκειας πέντε (5) λεπτών με κάθε μηχανή καθώς και με το σύνολο των μηχανών. 9.4 Δεξαμενισμός σκάφους Μετά το πέρας των δοκιμών-ελέγχων το σκάφος θα ανελκυστεί για τον τελικό έλεγχο της κατάστασής του, τον καθαρισμό του και στη συνέχεια θα καθελκυστεί. Με την καθέλκυση του σκάφους θα υπογράφονται τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Λ.Σ. 9.5 Δοκιμή τρέιλερ. Ανέλκυση καθέλκυση σκάφους, ρυμούλκηση. 9.6 Έξοδα-δαπάνες δοκιμών Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των δοκιμών θα καλύπτονται από τον προμηθευτή. Συγκεκριμένα το κόστος καυσίμων, λιπαντικών, προσωπικού χειρισμού του κάθε σκάφους, γερανοί και ότι άλλο απαιτηθεί θα βαρύνει τον προμηθευτή Κατά την εκτέλεση δοκιμών το σκάφος θα φέρει ασφαλιστήριο συμβόλαιο διάρκειας τριών (3) μηνών όπου θα καλύπτεται οποιαδήποτε ζημιά έναντι τρίτου, ατύχημα, ολική ή μερική απώλεια του σκάφους, τραυματισμό ή θάνατο προσωπικού. Το εν λόγω συμβόλαιο δύναται να παραταθεί με δαπάνες προμηθευτή μέχρι οριστικής παραλαβής του σκάφους από την αρμόδια επιτροπή Ο χρόνος εκτέλεσης των δοκιμών δεν θα είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

15 Ο χρόνος παραλαβής-ελέγχων-δοκιμών από την αρμόδια επιτροπή δεν θα είναι μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών Σε περίπτωση που το σκάφος κατασκευαστεί στο εξωτερικό οι δοκιμές μπορούν να γίνουν στην χώρα κατασκευής αυτού, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές συνθήκες της Ελλάδας και καλύπτοντας ο προμηθευτής τα έξοδα μετακίνησης της Επιτροπής παραλαβής. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επανάληψης των δοκιμών και στον τόπο παράδοσης. 10. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η παραλαβή του σκάφους θα γίνει από την Επιτροπή ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, του Λιμενικού Σώματος. 11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 11.1 Ο ανάδοχος θα παρέχει επί ποινή αποκλεισμού ενιαία εγγύηση για το σκάφος (γάστρα μπαλόνια), το υπόλοιπο σκάφος (εξοπλισμό, κινητήρες, συσκευές, δίκτυα κ.α.) καθώς και για το τρέιλερ, τουλάχιστον δύο (2) χρόνια Ο προμηθευτής θα παρέχει δωρεάν την συντήρηση του σκάφους και μηχανών (εργασία, ανταλλακτικά, αναλώσιμα) για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια ή πεντακόσιες πενήντα (550) ώρες λειτουργίας χωρίς επιπλέον χρέωση για το Λ.Σ. μετά την οριστική παραλαβή αυτού Ο ανάδοχος θα προσκομίσει βεβαίωση για επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια Ο ανάδοχος από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του σκάφους θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ίσης με το 5% της σύμβασης. Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο προμηθευτής θα προβαίνει στην αποκατάσταση τυχόν βλαβών εντός δεκαπέντε ( 15) ημερών (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας) από την ημερομηνία ειδοποίησης, με την προϋπόθεση ότι το σκάφος θα βρίσκεται εντός νομού Αττικής. Η εγγύηση του σκάφους παρατείνεται όσος είναι ο χρόνος ακινησίας λόγω βλάβης. Για τα εξαρτήματα μηχανές εξοπλισμός που αντικαθίστανται λόγω βλάβης χορηγείται νέα εγγύηση δύο ετών. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) έτη, όσο και η εγγύηση παραγράφου 11.1.

16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο κατασκευαστής θα παρέχει εκπαίδευση σε έξι (6) χειριστές του Λ.Σ. ως προς τον χειρισμό και την καλή λειτουργία και συντήρηση του σκάφους. 13. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 14. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στις εγκαταστάσεις του Λ.Σ. (εντός Αττικής) 15. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 15.1 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην προδιαγραφή αυτή νοείται ότι θα γίνει με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στην κατηγορία αυτή των σκαφών Όλοι οι όροι της παρούσας προδιαγραφής είναι απαράβατοι (επί ποινή αποκλεισμού). Αποκλίσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας, εφόσον αυτές είναι τεκμηριωμένα καλύτερες από τα αναφερόμενα στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή Όπου στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναφέρονται εμπορικές ονομασίες ή τύποι αποδεκτές θα γίνονται και οι προσφορές που αναφέρονται αποδεδειγμένα σε ισοδύναμα υλικά ή εναλλακτικά προϊόντα. 16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α/Α 1. Ομάδα Α: Τεχνικών Προδιαγραφών-Ποιότητας- Απόδοσης Πιστοποίηση τουλάχιστον CE κατηγορίας Β (3.1.7) 2 Τουλάχιστον επτά (07) στεγανά διαμερίσματα αεροθαλάμου ( ) 3 Τουλάχιστον δύο (02) στεγανά διαμερίσματα σκάφους ( ) Πίνακας Βαθμολογίας Συντελεστής Βαρύτητας (80) Βαθμολογία 2% Βαθμολογία στην περίπτωση που προσφέρεται καλύτερο 20% Βαθμολογία στην περίπτωση που προσφερθούν περισσότερα 15% Βαθμολογία στην περίπτωση που προσφερθούν περισσότερα Σταθμισμένη Βαθμολογία

17 17 4 Αριθμός επιβαινόντων ή φορτίο ( , ) 5 Μήκος ( ) 6 Ταχύτητες (3.1.14, , ) 7 Αυτονομία τουλάχιστον 250 μίλια (3.1.12) 8 Κατανάλωση (3.1.13) 9 Κύκλος στροφής έως 10 φορές το ολικό μήκος στην υπηρεσιακή ταχύτητα (9.3.3) 10 Κύκλος στροφής έως 10 φορές το ολικό μήκος στη μέγιστη ταχύτητα (9.3.3) 10% Δύο (02) βαθμοί για κάθε επιπλέον επιβάτη ή το ισοδύναμο βάρος αυτού (75kg) σε ωφέλιμο φορτίο 5% Δύο (02) βαθμοί για κάθε επιπλέον 0,10μ 5% Για κάθε επιπλέον κόμβο στις ή ή προστίθεται ένας (01) βαθμός ανεξάρτητα και αθροιστικά. 5% Βαθμολογία στην περίπτωση που προσφέρεται μεγαλύτερη 5% Δύο (02) βαθμοί για κάθε λιγότερο 0,1λιτ/μιλι 5% Βαθμολογία στην περίπτωση που προσφέρεται μικρότερος 5% Βαθμολογία στην περίπτωση που προσφέρεται μικρότερος 11 Ωφέλιμο φορτίο τρέιλερ (παρ. 8) 3% Βαθμολογία στην περίπτωση που προσφέρεται μεγαλύτερο Ομάδα Β: Τεχνικής Υποστήριξης και κάλυψης 1 Εγγύηση (11.1) 2 Συντήρηση (11.2) 3 Επάρκεια ανταλλακτικών (11.3) Συντελεστής Βαρύτητας (20) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100 Βαθμολογία 10% Για κάθε επιπλέον έτος προστίθενται δύο (02) βαθμοί. 5% Για κάθε επιπλέον έτος προστίθενται δύο (02) βαθμοί 5% Για κάθε επιπλέον έτος προστίθεται ένας (01) βαθμός Σταθμισμένη Βαθμολογία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Α) Β)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός H σειρά PL570/CS περιλαμβάνει σκάφη αναψυχής σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις οδηγίες του Det Norske Veritas (Νορβηγικός Νηογνώμων) για σκάφη αναψυχής μικρότερα

Διαβάστε περισσότερα

To μοντέλο Touring One είναι φουσκωτό σκάφος αναψυχής ολικού μήκους 7.4 m. Φέρει την σήμανση CE με έγκριση του Ελληνικού Νηογνώμονα σύμφωνα με την

To μοντέλο Touring One είναι φουσκωτό σκάφος αναψυχής ολικού μήκους 7.4 m. Φέρει την σήμανση CE με έγκριση του Ελληνικού Νηογνώμονα σύμφωνα με την To μοντέλο Touring One είναι φουσκωτό σκάφος αναψυχής ολικού μήκους 7.4 m. Φέρει την σήμανση CE με έγκριση του Ελληνικού Νηογνώμονα σύμφωνα με την YA4841/276/52 της Ελληνικής Δημοκρατίας (οδηγία 94/25

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 31 22/10/2014 1.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΠΛΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ TEM 01

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 31 22/10/2014 1.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΠΛΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ TEM 01 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 31 22/10/2014 1.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΠΛΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΝΤΙΖΑ BACK REST ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ COCKPIT ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΒΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΝΤΙΖΑ BACK REST ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ COCKPIT ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΒΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ BILGE ΑΝΤΛΙΑ PUMP ΣΕΝΤΙΝΑΣ COCKPIT ΣΚΑΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ SIDE PANELS ANCHOR ΒΙΝΤΖΙ ΑΓΚΥΡΑΣ WINCH ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΝΤΙΖΑ BACK REST ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ COCKPIT ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΒΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΑΔΕΙΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙΑ ΠΛΕΥΡΩΝ ΑΝΟΙΓΟMΕΝΑ

ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙΑ ΠΛΕΥΡΩΝ ΑΝΟΙΓΟMΕΝΑ ΑΝΤΛΙΑ ΣΕΝΤΙΝΑΣ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΒΙΝΤΖΙ ΑΓΚΥΡΑΣ ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ ΚΑΜΠΙΝΑΣ MARINE WC ΒΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ COCKPIT ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΥΤΟΑΔΕΙΑΖΟΜΕΝΟ COCKPIT ΝΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΚΟΜΠΛΕ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ ΓΚΑΖΙΟΥ/ORIGO

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δικύκλων Ηράκλειο 25 / / 20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σκοπός Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ To μοντέλο PL 745 CL είναι φουσκωτό σκάφος αναψυχής ολικού μήκους 7.45 m. Φέρει τη σήμανση CE με έγκριση του Ελληνικού Νηογνώμονα σύμφωνα με την YA4841/276/52 της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο Μελέτης 6. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5m3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο, ισχυρής κατασκευής και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή). Με

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KAI ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KAI ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DOBLO` CARGO FIAT PROFESSIONAL 1.4 B EURO 6 ABS 009 Ρυθµιζόµενο τιµόνι ως προς το ύψος 011 Υδραυλικό τιµόνι 014 Ηλεκτρικά παράθυρα 028 Εσωτερικά ρυθµιζόµενοι καθρέπτες 043 Πίνακας οργάνων µε στροφόµετρο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ14/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Ιούλιος, 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

1ο Χειμερινό Κύπελλο Marblehead 15/3/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

1ο Χειμερινό Κύπελλο Marblehead 15/3/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1ο Χειμερινό Κύπελλο Marblehead 15/3/2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγώνες θα διέπονται από: 1.1 Τους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας RRS 2013-2016 όπως τροποποιούνται από το παράρτημα Ε για τα τηλεκατευθυνόμενα

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003011460 2015-09-02

15REQ003011460 2015-09-02 5REQ0030460 205-09-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 27/8/205 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 988 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Μαρία Γκιζελή K. Σφακιαννάκη και Γρηγορίου Ε 50 73135 Τηλ.: 28213-41710 Fax: 28210-73847 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ CESSNA 172SP SX AVP

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ CESSNA 172SP SX AVP ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ CESSNA 172SP SX AVP Σελίδα 1 από 10 ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν είναι ανοιχτός ο Γενικός Διακόπτης Ηλεκτρικών του αεροπλάνου (master switch) και πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πλανητικά μίξερ BE5 300 W. (από 15 έως 220 ανά λεπτό)

Πλανητικά μίξερ BE5 300 W. (από 15 έως 220 ανά λεπτό) Πλανητικά Μίξερ 2 dito electrolux πλανητικά μίξερ Πλανητικά μίξερ Πανίσχυρα, κατασκευασμένα για να αντέχουν σε φορτία. Η Dito Electrolux προσφέρει πλούσια γκάμα πλανητικών μίξερ από 5 έως 80 λίτρων, για

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός αυλάκωσης

Εξοπλισμός αυλάκωσης Εξοπλισμός αυλάκωσης Εργαλεία σχεδιασμένα να βελτιώνουν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα για συστήματα πυρόσβεσης και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ευρεία επιλογή μηχανικών και υδραυλικών μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β. βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β. βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. (Σύστημα Β) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση της θαλάσσιας σήμανσης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Ζάκυνθος, 09 Απριλίου 2008 Ο Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

99000-SWIFT-014 02/2015

99000-SWIFT-014 02/2015 99000-SWIFT-014 02/2015 5MT ΑΝΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,2 L 5MT GL+ GL+ Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού Ρύθμιση τιμονιού καθ ύψος Ρύθμιση τιμονιού τηλεσκοπική Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης προτού προχωρήσει στην κατάθεση της προσφοράς του.

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης προτού προχωρήσει στην κατάθεση της προσφοράς του. ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης της δεξαμενής αποθήκευσης νερού του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών» ΓΕΝΙΚΑ O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ TRIAL 4Χ4 2010 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ TRIAL ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι αγώνες Τrial εκτός δρόμου δέχονται συμμετοχές αυτοκινήτων εκτός δρόμου, με άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Νοέµβριος 2013 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οι περισσότερες αβαρίες προέρχονται από την κακή συντήρηση, από λάθη τοποθέτησης, κακό καύσιµο και κακό έλεγχο πριν το ταξίδι. Αφιερώστε χρόνο για την

Διαβάστε περισσότερα

MEET FLEET THE 42 INTERNATIONAL YACHTING LIFESTYLE MAGAZINE. Ένας στόλος που ξεχωρίζει

MEET FLEET THE 42 INTERNATIONAL YACHTING LIFESTYLE MAGAZINE. Ένας στόλος που ξεχωρίζει Επιμέλεια: Χρήστος Κατσίκης / Φωτογραφία: Bluegame Yachts MEET THE FLEET Ένας στόλος που ξεχωρίζει Bluegame 60 Bluegame 47 Κάθε σκάφος διαφορετικό. Αυτό είναι το μότο του ιταλικού ναυπηγείου της BlueGame

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ)

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων CPV 44316000-8 Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ. Προϋπολογισµού 8.147,52 ΕΥΡΩ. ΤΙΤΛΟΣ : Προµήθεια µέσων αντιρρύπανσης ΑΡ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ. Προϋπολογισµού 8.147,52 ΕΥΡΩ. ΤΙΤΛΟΣ : Προµήθεια µέσων αντιρρύπανσης ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Ν.Π...) ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ : Προµήθεια µέσων αντιρρύπανσης ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MADE IN GERMANY...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Για περισσότερο από 50 χρόνια η γερμανική εταιρία Brennenstuhl καινοτομεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ηλεκτρονικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 233.700,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 1. ΣΚΟΠΟΣ: Η προμήθεια δύο ειδών οργάνων μέτρησης, τα οποία η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ.

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.998,50 με Φ.Π.Α.23% Τίτλος : Προμήθεια χορτοκοπτικού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ Περιγραφή είδους: ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΩΝ Ποσότητα: 3 Μονάδα μέτρησης: ΤΕΜΑΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ «Πρόσθετος εξοπλισμός απαραίτητος για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων Καρπενησίου» Προϋπολογισμού 45.000,00 ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σφαγείων «Πρόσθετος εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: /15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.200,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.856,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

VERMEER BC 1000 XL Η δημοφιλέστερη θρυμματιστική μονάδα Παράγονται και διατίθενται περισσότερες από 1000 μονάδες BC1000XL ανά έτος.

VERMEER BC 1000 XL Η δημοφιλέστερη θρυμματιστική μονάδα Παράγονται και διατίθενται περισσότερες από 1000 μονάδες BC1000XL ανά έτος. VERMEER BC 1000 XL Η δημοφιλέστερη θρυμματιστική μονάδα Παράγονται και διατίθενται περισσότερες από 1000 μονάδες BC1000XL ανά έτος. Η ρυμουλκούμενη μονάδα θρυμματισμού BC1000XL είναι νέας, εξελιγμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ To μοντέλο Touring One είναι φουσκωτό σκάφος αναψυχής ολικού μήκους 7.45 m. Φέρει τη σήμανση CE με έγκριση του Ελληνικού Νηογνώμονα σύμφωνα με την YA4841/276/52 της

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 15 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο, 30.11.2012 Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο Αρ. Πρωτ. : 621 Πληροφορίες : κ. Ευάγγελο Χαρκουτσάκη Τηλ.: 2810 391570 Φαξ: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ VOLVO FL 2006

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ VOLVO FL 2006 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ VOLVO FL 2006 8197196200 ΤΖΑΜΙ ΚΑΘΡ ΒΟΗΘ ΑΡ 300 ΗΜ 8197196201 ΤΖΑΜΙ ΚΑΘΡ ΒΟΗΘ ΔΕΞ 300 ΗΜ 8197196100 ΤΖΑΜΙ ΚΑΘΡ ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΞ-ΑΡ ΗΜ 8197101201 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΑΝΩ ΠΟΡΤΑΣ ΘΕΡΜ ΑΡ-ΔΕΞ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ VOLVO

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Φλωρογούλας Παναγιώτης 2 13 13 13 325 2 13 13 13 390 p.florogoulas@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Φλωρογούλας Παναγιώτης 2 13 13 13 325 2 13 13 13 390 p.florogoulas@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : : : : : : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Χειρισμοί. Χειριστήρια. Όρθιο διπλό χειριστήριο Α/Χ 06240-ZW5-U60

Χειρισμοί. Χειριστήρια. Όρθιο διπλό χειριστήριο Α/Χ 06240-ZW5-U60 Χειριστήρια Όρθιο διπλό χειριστήριο Δ/Χ 06240-ZW5-U60 Διπλή εγκατάσταση, μοχλοί πρόσω / ανάποδα & γκάζι, υψηλό ρελαντί, διακόπτες trim / tilt, διαστάσεις οπής 140 mm x 110 mm, λειτουργία trim με το δεξί

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 -

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 - ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00-08H11220 120 1x1.89 1,89 1,23 x 1,50 500 x 1050 600,00 640,00 - Εξωτερικό περίβλημα από βαρέως τύπου ναυπηγικό αλουμίνιο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛ9Γ4691Ο8-86Υ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Α Α: ΒΛ9Γ4691Ο8-86Υ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τίτλος της Πράξης στο ΕΠ : Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια. Κωδικός ΟΠΣ της Πράξης: 048 Α Α: ΒΛ9Γ4691Ο8-86Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Α.Μ.Θ. ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Φορέας-Υπηρεσία-ΚΑΕ : 43-120/1424 - Ονομασία φορέα :ΑΡΧ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρμόδιος :Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο :2132157762

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.93,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 4.997,39 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015».

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Αν. Ρεΐση Κάρπαθος, 02 / 03 /2015 Τηλ.: 2245360148 Αρ.Πρωτ.: 1787 Αρ. Απόφασης: 133. ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Καζανάκια/Καλύμματα JAPAR

Καζανάκια/Καλύμματα JAPAR Καζανάκια/Καλύμματα JAPAR Εντοιχισμένο καζανάκι το οποίο λειτουργεί με αισθητήρα Touch- free και ροή νερού 3/6 lt. Τα πλεονεκτήματα του Sense στο μπάνιο σας : Υγιεινή Εγγύηση διάρκειας ζωής μπαταριών :

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης !"#$!"%&'(" Κυκλικό περιστρεφόµενο αυτόνοµο σύστηµα διανοµής φαγητού για εξυπηρέτηση 450-500 ατόµων ανά ώρα, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα και επένδυση µελαµίνης, όπου χρειάζεται, σε διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά ραπετσώνας Κερατσινίου - Περάµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ To μοντέλο Touring One είναι φουσκωτό σκάφος αναψυχής ολικού μήκους 7.45 m. Φέρει τη σήμανση CE με έγκριση του Ελληνικού Νηογνώμονα σύμφωνα με την YA4841/276/52 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KAI ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KAI ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KAI ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ NEO FIORINO NEO FIORINO NEO FIORINO 1.4 B EURO 6 1.4 B SX EURO 6 1.4 B SX EURO 6 CNG Επένδυση χώρου φόρτωσης (πλαϊνά) STD STD STD Υδραυλικό τιµόνι STD STD

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ -

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε χιλ. Π x Υ x Β ΒΑΡΟΣ Kg 130 LX 1300 x 1600 x 80 43 170 LX 960 x 1600 x 80 29 210 LX 1300 x 1600 x 80 43 300 LX 1300 x 1600 x 80 43 120

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 1. Απαιτήσεις 1.1. Γενική περιγραφή 1.1.1. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα, του πλέον σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.654,41 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 Προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπενήσι 16 Ιουνίου 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπενήσι 16 Ιουνίου 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 4.000,00# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την Προμήθεια «Ανταλλακτικών Κάδων απορριμμάτων» και θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή των

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 29. 4. 2015 Αριθ. Πρωτ. 1613 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 26/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευπάλιο 13 / 6 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 7848 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΥΠΑΛΙΟ Τ.Κ. 33056 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΗΛ: 2634350012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα