Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2 Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1.1 Οι παρούσες Τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στη προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση και κανονική λειτουργία, όλου του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την επαναλειτουργία των αντλιοστασίων αποχέτευσης των αποχετευτικών τάφρων ΑΡΤΖΑΝ και ΑΜΑΤΟΒΟΥ Νομού Κιλκίς. 1.2 Στις προδιαγραφές αυτές ο όρος αντλητική εγκατάσταση αναφέρεται σε ολόκληρο τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, που εξυπηρετεί το αντλιοστάσιο. 1.3 Δεν αποτελούν αντικείμενο των προδιαγραφών αυτών και συνεπώς των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, οικοδομικές ή χωματουργικές εργασίες, κατασκευές από σκυρόδεμα (για την διαμόρφωση βάθρων, φρεατίων κ.λπ.), τυχόν μεταλλικές κατασκευές ενσωματωμένες στα κτίρια του αντλιοστασίου (πόρτες, κλίμακες, κιγκλιδώματα). 1.4 Οι Προδιαγραφές αυτές καλύπτουν τα κατώτερα όρια ποιότητας και ποσότητας υλικών και μηχανημάτων. 1.5 Κατασκευή του έργου κατά τρόπο διαφορετικό από την προδιαγραφή αυτή και τα σχέδια της μελέτης επιτρέπεται μόνο μετά από πρόταση του αναδόχου, που θα υποβληθεί έγκαιρα και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, θα αφορά δε μόνο τις λεπτομέρειες με τις οποίες θα επιτευχθεί η πιο σωστή λειτουργία, η αύξηση του βαθμού ασφαλείας και η μείωση του κόστους των εγκαταστάσεων. 2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 2.1 Για την κατασκευή, εγκατάσταση, τις δοκιμές των μηχανημάτων, τους ελέγχους ποιότητας και αντοχής αυτών κ.λπ. θα ισχύσουν οι επίσημοι Ελληνικοί κανονισμοί (π.χ. του Υπουργείου Βιομηχανίας και 2

3 Ενεργείας, της ΔΕΗ κ.λπ.) οι οποίοι όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελλιπείς θα συμπληρώνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές ISO, τους Γερμανικούς κανονισμούς (DIN, VDE), τους Αμερικάνικούς κανονισμούς (ASTM, NEMA), ή τους κανονισμούς της χώρας προέλευσης των μηχανημάτων. 2.2 Οι προδιαγραφές που θα εφαρμοστούν θα καλούνται στο εξής Συμβατικές Προδιαγραφές. 2.3 Διαφορές μεταξύ των συμβατικών προδιαγραφών, και όσων αναφέρονται στις προδιαγραφές αυτές θα καλύπτονται με εφαρμογή των προδιαγραφών αυτών, που θεωρούνται ισχυρότερες από τις συμβατικές. 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.1 Ολόκληρος ο μηχανολογικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος, δηλαδή αντλίες, κινητήρες, μετασχηματιστές, πίνακες, αυτοματισμός, σωληνώσεις, υδραυλικά εξαρτήματα, γερανογέφυρες κ.λπ., θα είναι απολύτως καινούργιος, άριστης ποιότητας, τυποποιημένης (όπου κατασκευάζεται ) κατασκευής, στιβαρής κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας, χωρίς να υπόκειται σε γρήγορη φθορά και να μπορεί να λειτουργήσει με την μικρότερη δαπάνη συντηρήσεως. 3.2 Όλες οι ομοειδείς μονάδες του εξοπλισμού πρέπει να είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής και τα ομοειδή εξαρτήματα όμοιων μονάδων θα είναι εναλλακτικά μεταξύ τους και με τα τυχόν απαιτούμενα ανταλλακτικά τους. 3.3 Τα μεταλλικά μέρη των διαφόρων ειδών, εκτός από αυτά που πακτώνονται σε σκυρόδεμα, που λιπαίνονται καθ οιονδήποτε τρόπο, οι άξονες, οι οδοντωτοί τροχοί, ορειχάλκινα τεμάχια και γενικά εσωτερικά στοιχεία μηχανημάτων ή εκτός από εκείνα, για τα οποία προβλέπεται ειδική βαφή στο εργοστάσιο κατασκευής ή αλλιώς καθορίζεται στην προδιαγραφή αυτή, θα ελαιοχρωματιστών με δυο στρώσεις φωσφατικού ψευδαργύρου και δύο στρώσεις βερνικοχρώματος άριστης ποιότητας και αποχρώσεως που θα εναρμονίζεται με τον γενικό χρωματισμό του αντλιοστασίου. Οι επιφάνειες των μεταλλικών μερών, που πρόκειται να βαφούν, θα καθαρισθούν πρώτα από κάθε ξένο σώμα, λίπος κ.λπ. με ξύστρες, ειδικά ορυκτέλαια, ή με αμμοβολή. Κατόπιν οι επιφάνειες θα βάφονται με μια στρώση φωσφατικού ψευδαργύρου στο εργοστάσιο και μετά την επί τόπου τοποθέτηση με δεύτερη στρώση φωσφατικού ψευδαργύρου, αφού προηγουμένως συμπληρωθεί η πρώτη στρώση στα σημεία όπου έχει υποστεί φθορά. Μετά την συμπλήρωση των δυο στρώσεων φωσφατικού ψευδαργύρου εφαρμόζεται η τελική βαφή σε δυο επίσης στρώσεις. Σαν βαφή μπορεί να χρησιμοποιηθούν βερνικοχρώματα από συνθετικές ρητίνες ή χρώματα από χλωριούχο ελαστικό. Αυτά θα είναι καλά διαλυμένα, εύχρηστα, και θα ξηραίνονται μέσα σε 8 το πολύ ώρες από την εφαρμογή τους, που θα εκτελείται με πινέλο ή πιστολέτο. Η δαπάνη για τους χρωματισμούς αυτούς δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα και περιλαμβάνεται στις τιμές προσφοράς του αναδόχου, έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στα αντίστοιχα άρθρα της Προδιαγραφής και τους τιμολογίου. 3

4 3.4 Σε όλα τα μηχανήματα και συσκευές θα υπάρχει στερεά προσαρμοσμένη μεταλλική πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος του μηχανήματος, ο αριθμός κατασκευής και όπου απαιτείται (π.χ. αντλίες, κινητήρες κ.λπ.) τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας τους. Είναι δυνατόν αντί πινακίδας τα στοιχεία αυτά να αναγράφονται με ανάγλυφα γράμματα επάνω στο κέλυφος της μονάδος. 3.5 Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, υλικά, όργανα και εξαρτήματα θα παραδοθούν πλήρως εγκαταστημένα, υδραυλικά και ηλεκτρικά συνδεδεμένα και σε κατάσταση καλής λειτουργίας. 3.6 Ο βασικός εξοπλισμός των αντλιοστασίων δηλαδή τα αντλητικά συγκροτήματα, ηλεκτροκινητήρες, μετασχηματιστές ισχύος, ηλεκτρικοί πίνακες μέσης και χαμηλής τάσεως και αυτοματισμού, διατάξεις μετρήσεων, καθώς και κάθε άλλο είδος, που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα συνοδεύεται από τέσσερες σειρές σχεδίων και τευχών οδηγιών εγκαταστάσεων, λειτουργίας και συντηρήσεως στην Ελληνική γλώσσα. 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 4.1 Ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία, μέσα σε 30 μέρες από την εγκατάστασή του στο έργο, πλήρη τεχνικά στοιχεία για τα υλικά που θα εγκαταστήσει, καθώς και τυχόν προτεινόμενες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στην εγκεκριμένη μελέτη, που κρίνονται απαραίτητες για την προσαρμογή εγκαταστάσεως στα συγκεκριμένα μηχανήματα. Ειδικά για κάθε ένα από τα παρακάτω μηχανήματα, συσκευές και εξαρτήματα πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία τα αναφερόμενα στοιχεία. α. Κατακόρυφες αντλίες 1. Σύντομη περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών των βασικών μερών και των υλικών κατασκευής. 2. Χαρακτηριστικές καμπύλες μεμονωμένης και παραλλήλου λειτουργίας (όπου απαιτείται) των αντλιών, δηλ. καμπύλες μεταβολής του μανομετρικού ύψους, του βαθμού αποδόσεως, και της ισχύος στον άξονα της αντλίας συναρτήσει της παροχής. Οι καμπύλες πρέπει να εκτείνονται σε ολόκληρο το πεδίο λειτουργίας, και να σημειούνται επάνω τους τα όρια λειτουργίας. Στις καμπύλες αυτές θα σημειωθεί ιδιαίτερα το σημείο ονομαστικής λειτουργίας καθώς και τ ακραία όρια του πεδίου λειτουργίας. 3. Σχέδιο της αντλίας με τις κυριότερες διαστάσεις, το βάρος και την ονομασία των επί μέρους τμημάτων της. β. Ηλεκτροκινητήρες 1. Μορφή, βαθμός προστασίας, κλάση μονώσεως, αριθμός στροφών, τάση λειτουργίας. 2. Υπολογισμός της ισχύος των ηλεκτροκινητήρων με βάση την απαιτούμενη από την αντλία ισχύ και το περιθώριο ασφαλείας που καθορίζεται στην προδιαγραφή. 3. Βαθμός αποδόσεως και συντελεστής ισχύος σε φορτίο 2/4, 3/4, 4/4 και 5/4 του ονομαστικού φορτίου. 4

5 4. Ένταση λειτουργίας σε πλήρες φορτίο, ένταση και ροπή εκκινήσεως για τον προβλεπόμενο τρόπο εκκινήσεως. 5. Εγγυημένος αριθμός εκκινήσεως του ηλεκτροκινητήρα ανά ώρα. 6. Περιγραφικό έντυπο, διαστασιολόγιο και βάρος ηλεκτροκινητήρα. γ. Μετασχηματιστές 1. Χαρακτηριστικά στοιχεία κανονικής λειτουργίας για τάσεις πρωτεύοντος 20KV, δηλαδή ισχύς, τάση δευτερεύοντος σε πλήρες φορτίο και συντελεστή ισχύος 0,85, τάση βραχυκυκλώσεως, απώλειες κενής λειτουργίας και βραχυκυκλώσεως σε ονομαστική βάση. 2. Έντυπο με τις κυριότερες διαστάσεις και το βάρος των μετασχηματιστών με και χωρίς λάδι καθώς και περιγραφή των εξαρτημάτων που τον συνοδεύουν. δ. Σύστημα μετρήσεως στάθμης νερού Τεχνικά στοιχεία με έντυπα των στοιχείων μετρήσεως στάθμης και περιγραφή λειτουργίας. ε. Σύστημα αυτόματης λειτουργίας και σημάνσεων Λεπτομερή περιγραφή του συστήματος αυτοματισμού του αντλιοστασίου με σχηματικό διάγραμμα λειτουργίας και πλήρες ηλεκτρολογικό σχέδιο, μορφή του πίνακα αυτοματισμού με τα χαρακτηριστικά των συσκευών, οργάνων ενδείξεως κ.λπ. ζ. Πίνακας Μέσης Τάσεως 20KV 1. Σύντομη περιγραφή κατασκευής του πίνακα, γενικό σχέδιο με τις διαστάσεις και μονογραμμικό διάγραμμα. 2. Κατασκευαστής και χαρακτηριστικά λειτουργίας των διακοπτών και οργάνων στη τάση των 20KV, θερμική αντοχή σε βραχυκυκλώματα, ισχύς διακοπής, στοιχεία ρυθμίσεως προστασίας κ.λπ. 3. Ηλεκτρικά στοιχεία αλεξικεραυνικών διατάξεων. η. Πίνακες Χαμηλής Τάσεως 1. Σύντομη περιγραφή κατασκευής των πινάκων και διαστάσεις αυτών. 2. Κατασκευαστής και χαρακτηριστικά στοιχεία οργάνων ζεύξεως και προστασίας ηλεκτροκινητήρων και αυτομάτων διακοπτών. 3. Περιγραφικά έντυπα του κατασκευαστή για τους αυτόματους διακόπτες ισχύος ( εισόδου, αστέρος τριγώνου) ασφαλειοαποζεύκτες και τους ασφαλειοδιακόπτες φορτίου. 4. Πλήρες πολυγραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο. θ. Γερανογέφυρα Μετά τις παρεμβάσεις που θα γίνουν για την συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση των βαρούλκων, φορείων, μειωτήρων, ηλεκτρικού πίνακα και ηλεκτρικής εγκατάστασης, από τον ανάδοχο θα υποβληθούν. 1. Γενικό σχέδιο με διαστάσεις. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφικά έντυπα βαρούλκου, φορείου και μειωτήρων. 5

6 3. Πιστοποιητικά. ι. Λοιπός εξοπλισμός Για τις χειροκίνητες δικλείδες τύπου πεταλούδας, βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου πέρατος προβλέπεται η εξαγωγή, η συντήρηση και η επανατοποθέτηση τους. Για τις σωληνώσεις καταθλίψεως DN 1000 και DN 800 των δύο αντλιοστασίων προβλέπετε η αποκάλυψη, ο έλεγχος ύπαρξης μεγάλων οξειδώσεων στην επιφάνειά τους και η αντικατάστασή τους αν απαιτηθεί. Για την προστασία των σωληνώσεων παλαιών ή νέων θα κατασκευασθεί σύστημα καθοδικής προστασίας με θυσιαζόμενες ανόδους Μαγνησίου Για να καταστεί δυνατή η προστασία των σωλήνων από οξειδώσεις, στην έξοδο των σωλήνων από τα αντλιοστάσια θα τοποθετηθούν φλάντζες τόρνου κατά DIN 2501 όπως λεπτομερώς περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης. Για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει το σύστημα της καθοδικής λειτουργίας, μεταξύ των δύο παραπάνω φλαντζών, θα τοποθετηθούν οι μονωτικές φλάντζες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης. Για την προστασία ανθρώπων και εξοπλισμού είχε κατασκευασθεί και στα δύο αντλιοστάσια σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, τύπου κλωβού Faraday, τα οποία όμως έχουν καταστραφεί, έτσι κρίνεται απαραίτητο η επανακατασκευή τους. Για την προστασία ανθρώπων και εξοπλισμού από επικίνδυνες τάσης αφής σε περίπτωση κεραυνικού πλήγματος θα κατασκευασθεί και στα δύο αντλιοστάσια σύστημα ισοδυναμικών συνδέσεων. Σε ότι αφορά τον παραπάνω εξοπλισμό ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει έντυπα με εικόνες, τεχνικά χαρακτηριστικά, διαστάσεις, περιγραφές. Ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την εγκατάστασή του στο έργο λεπτομερές πρόγραμμα εκτελέσεως εργασιών, στο οποίο θα εμφανίζεται ο χρόνος (α) προμήθειας και (β) εγκαταστάσεως των υλικών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων. Μέσα σε τρεις μήνες από την επιτυχή δοκιμή λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει: α. Τις οριστικές οδηγίες λειτουργίας και συντηρήσεως, βάσει της οριστικής διαμορφώσεως των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. β. Σχέδια των εγκαταστάσεων (κατόψεις, τομές αντλιοστασίων, όδευση καλωδίων, διαγράμματα συνδεσμολογιών) όπως τελικά διαμορφώθηκαν. γ. Τα ηλεκτρικά σχέδια κατασκευής των πινάκων μέσης και χαμηλής τάσεως και των πινάκων αυτοματισμού. δ. Πίνακα ανταλλακτικών των αντλητικών συγκροτημάτων. 6

7 Διευκρινίζεται ότι πριν από την έγκριση των παραπάνω υποβαλλομένων στοιχείων ή τροποποιήσεων από την επίβλεψη, δεν πρέπει ο ανάδοχος να προβεί σε παραγγελίες υλικού. Η έγκριση από την Υπηρεσία πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή τους. 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5.1 Ο ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει ολόκληρο τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των αντλιοστασίων με δικά του μέσα και με έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τους ισχύοντας επίσημους ελληνικούς κανονισμούς, τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης, τα σχέδια της μελέτης, τις απαιτήσεις των προδιαγραφών αυτών και τις οδηγίες της επίβλεψης. 5.2 Η εγκατάσταση του κύριο εξοπλισμού, δηλαδή των αντλητικών συγκροτημάτων, του συστήματος αυτοματισμού, μετρήσεων στάθμης κ.λπ. θα εκτελεστεί βάσει λεπτομερών και σαφών οδηγιών των εργοστασίων κατασκευής και της επίβλεψης. Εάν πέρα από τις οδηγίες αυτές απαιτηθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία η αποστολή ειδικού τεχνικού από το εργοστάσιο κατασκευής, η αμοιβή αυτού καθώς και όλες οι δαπάνες κινήσεως, διαμονής κ.λπ. θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο ο οποίος δεν θα δικαιούται γι αυτό το λόγο καμία πρόσθετη αποζημίωση. 5.3 Οι εργασίες εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων θα εκτελούνται από την αρχή μέχρι το τέλος υπό την διεύθυνση και ευθύνη διπλωματούχου μηχανολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού, ο οποίος πρέπει να έχει αποδεδειγμένη πείρα σε κατασκευές παρομοίων έργων. 5.4 Η δαπάνη μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού επί τόπου των έργων, μαζί με τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά, όπως και κάθε άλλη δαπάνη ή εργασία ώστε ο εξοπλισμός να είναι έτοιμος για λειτουργία, θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται στις τιμές μονάδος της προσφοράς έστω και αν αυτό δεν μνημονεύεται ρητά στο τιμολόγιο. 5.5 Στη δαπάνη εγκατάστασης του εξοπλισμού θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη βαφής σύμφωνα με τις οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής, των άρθρων των τιμολογίων και των Τεχνικών Προδιαγραφών. 6. ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 6.1 Γενικά Οι δοκιμές και οι έλεγχοι καταλληλότητας του μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνουν σε τρεις φάσεις και με την παρακάτω σειρά. α. Δοκιμές του βασικού εξοπλισμού (κατακόρυφων αντλιών και ηλεκτροκινητήρων, μετασχηματιστών, ηλεκτρικών πινάκων ) στο εργοστάσιο του κατασκευαστή ή σε άλλο κατάλληλο εργαστήριο της έγκρισης της διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας. β. Δοκιμές επί τόπου του έργου θα γίνουν σε όλες τις εγκατεστημένες μονάδες και αποτελούν τις δοκιμές προσωρινής παραλαβής. 7

8 γ. Δοκιμές οριστικής παραλαβής που εκτελούνται σε όλη την εγκατάσταση μετά την πάροδο του οριζόμενου χρόνου εγγύησης, εφόσον η μέχρι τότε λειτουργία της εγκατάστασης κρίνεται ικανοποιητική Όλες οι δοκιμές θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις συμβατικές προδιαγραφές Εάν κατά την εκτέλεση κάποιας δοκιμής διαπιστωθεί ελαττωματική λειτουργία ή κατασκευή ή φθορά μιας μονάδας ή κάποιου εξαρτήματος ή εάν για οιονδήποτε λόγο η δοκιμή δεν κρίνεται ικανοποιητική από την διευθύνουσα υπηρεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί αμέσως στην άρση της αιτίας που προκάλεσε την αποτυχία της δοκιμής. Μετά την άρσης αυτής η δοκιμή θα επαναλαμβάνεται. 6.2 Δοκιμές στο εργοστάσιο Οι δοκιμασίες αυτές θα διεξαχθούν στο εργοστάσιο κατασκευής των αντιστοίχων μονάδων παρουσία της επίβλεψης Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής της επιτροπής της διευθύνουσας υπηρεσίας θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. α. Δοκιμές αντλιών Οι κατακόρυφες αντλίες θα δοκιμασθούν αποκλειστικά στο εργοστάσιο κατασκευής από επιτροπή της διευθύνουσας υπηρεσίας ή από διεθνές αναγνωρισμένο γραφείο παραλαβής της έγκρισης της διευθύνουσας υπηρεσίας και θα συνταχθούν πρωτόκολλα δοκιμών. β. Δοκιμές ηλεκτροκινητήρων, μετασχηματιστών Τα παραπάνω θα δοκιμασθούν στα εργοστάσια κατασκευής τα οποία θα εκδώσουν σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου Σκοπός των δοκιμών και των ελέγχων αυτών είναι να διαπιστωθεί ότι, κάθε μονάδα είναι απολύτως κατάλληλη για την εργασία που προορίζεται να εκτελέσει και σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και με τα αποβληθέντα από τον ανάδοχο τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της Ο ανάδοχος πρέπει κατά την διεξαγωγή οιουδήποτε ελέγχου ή δοκιμής να παρέχει όλες τις απαιτούμενες διευκρινήσεις, βοήθεια και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, εγκαταστάσεις, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, υλικά, κινητήριο δύναμη, προσωπικό, όργανα και συσκευές μετρήσεως και ελέγχου, τα οποία θα απαιτηθούν για την ομαλή και ορθή διεξαγωγή τους. Τα όργανα πρέπει να παρέχουν την απαιτούμενη ακρίβεια μετρήσεων και να είναι σε άριστη κατάσταση Οι δαπάνες όλων των δοκιμών στο εργοστάσιο βαρύνουν τον ανάδοχο και περιλαμβάνονται στις τιμές της προσφοράς του, έστω και αν αυτόν δεν αναφέρεται ρητά στο τιμολόγιο Διευκρινίζεται ότι θετικά αποτελέσματα των δοκιμών αντλιών, κ.λπ. στο εργοστάσιο δεν προδικάζουν παραλαβή της εγκατάστασης που θα κατασκευασθεί με τις μονάδες αυτές. Η παραλαβή θα γίνει μόνο μετά από συνεχείς επιτυχείς δοκιμές επί τόπου του έργου. 8

9 6.3 Δοκιμές προσωρινής παραλαβής Γενικά α. Οι δοκιμές προσωρινής παραλαβής θα γίνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της διευθύνουσας υπηρεσίας, παρουσία του αναδόχου ή εκπροσώπου αυτού, και θα αφορούν όλα τα μηχανήματα, συσκευές, εξαρτήματα, υλικά και εγκαταστάσεις. β. Οι δοκιμές προσωρινής παραλαβής περιλαμβάνουν μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές δοκιμές. Οι βασικές δοκιμές αναφέρονται παρακάτω. Η διευθύνουσα υπηρεσία όμως μπορεί, εκτός από αυτές τις δοκιμές, να ζητήσει την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης δοκιμής, την οποία κρίνει απαραίτητη. γ. Σκοπός των δοκιμών είναι να διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών και συμβατικών προδιαγραφών. δ. Οι δαπάνες όλων των δοκιμών προσωρινής παραλαβής εκτός από τις δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας, βαρύνουν τον ανάδοχο Κύριες δοκιμές α. Δοκιμές υδροστατικής πίεσης σε ολόκληρο το σύστημα σωληνώσεων και εξαρτημάτων για τον έλεγχο της στεγανότητας των συνδέσεων. Η δοκιμή αυτή θα γίνει στο στάδιο της κατασκευής των σωληνώσεων, οπότε θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο αυτό θα υποβληθεί στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής. β. Δοκιμές διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων κάθε αντλητικού συγκροτήματος με την μέγιστη συχνότητα εκκίνησης, καθώς και δοκιμές ομαλής επιτάχυνσης χωρίς κραδασμούς και ταλαντώσεις του αντλητικού συγκροτήματος. γ. Δοκιμές κανονικής 24ώρου συνεχούς λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων. Με αυτές θα ελεγχθούν η τυχόν εμφάνιση αδικαιολογήτων ταλαντώσεων ή θορύβων, οι κάθε είδους διαρροές, οι ενδείξεις των μανομέτρων, αμπερομέτρων, βολτομέτρων και γενικά κάθε ενδεικτικού οργάνου καθώς και όλοι οι παράγοντες που επιδρούν στην ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης. δ. Δοκιμές καλής λειτουργίας βαλβίδων, δικλείδων κ.λπ. υδραυλικών εξαρτημάτων. ε. Δοκιμές καλής λειτουργίας του συστήματος αυτόματης λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων και του συστήματος ασφάλειας και σημάνσεων. ζ. Δοκιμές και έλεγχοι για τη διαπίστωση της καταλληλότητας και αρτιότητας του βοηθητικού εξοπλισμού Τελικές ρυθμίσεις α. Μετά την προσωρινή παραλαβή ο ανάδοχος θα προβεί στην δοκιμαστική λειτουργία των αντλιοστασίων κατά την διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιήσει την τελική ρύθμιση των διατάξεων αυτοματισμού λειτουργίας για την πληρέστερη ανταπόκριση της λειτουργίας των αντλιοστασίων με τις συνθήκες αποχέτευσης. β. Η χρονική περίοδος της εν λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 65 ημέρες. 9

10 6.4 Δοκιμές οριστικής παραλαβής Οι δοκιμές οριστικής παραλαβής περιλαμβάνουν τους ίδιους ελέγχους και δοκιμασίες με εκείνες των δοκιμών προσωρινής παραλαβής Τα απαραίτητα για τη διεξαγωγή των δοκιμών όργανα, εξαρτήματα, μηχανικά μέσα, υλικά και εφόδια γενικά θα προσκομισθούν πάλι από τον ανάδοχο, ενώ οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας βαρύνουν τον εργοδότη. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την απαιτούμενη τεχνική καθοδήγηση και το ειδικό προσωπικό που τυχόν θα του ζητηθεί Ιδιαίτερα κατά τις δοκιμές οριστικής παραλαβής θα ελεγχθούν οι φθορές του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ειδικά τυχόν φθορές των αντλιών, η κατάσταση των τριβέων, αξόνων, επαφών, αυτομάτων κ.λπ. ο δε ανάδοχος υποχρεούται ν αντικαταστήσει τα ιδιαίτερα φθαρμένα τεμάχια. 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 7.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται : α. Να λειτουργήσει και να συντηρεί τα αντλιοστάσια και τον εξοπλισμό για 65 ημέρες. β. Να χρησιμοποιεί το κατάλληλο για την περίπτωση αυτή προσωπικό, σύμφωνα με το συμβατικό άρθρο του τιμολογίου. 7.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της εγκατάστασης να εκπαιδεύσει το προσωπικό, το οποίο θα διαθέσει για το σκοπό αυτό ο κύριος του έργου. 7.3 Κατά την διάρκεια της λειτουργίας των αντλιοστασίων και εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στον χρόνο εγγύησης, ο ανάδοχος οφείλει ν αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες κάθε φθορά ή ζημία του εξοπλισμού. Αντίθετα την υπηρεσία βαρύνει η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενεργείας και παροχής ύδατος. 7.4 Η δαπάνη εκπαίδευσης, κατά την πρώτη περίοδο, του προσωπικού περιλαμβάνεται στις τιμές προσφοράς του αναδόχου. 8. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 8.1 Η επιμέτρηση των εκτελουμένων εργασιών θα γίνεται βάσει πλήρων μονάδων που έχουν εκτελεστεί μέχρι τέλους, όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 8.2 Η πληρωμή των εργασιών που αφορούν την προμήθεια υλικών, μεταφορά και εργασία τοποθέτησης θα γίνεται βάσει των ποσοτήτων που θα επιμετρούνται και με τις αντίστοιχες τιμές της προσφοράς του αναδόχου. Η πληρωμή υλικών προσκομιζομένων επί τόπου του έργου θα γίνεται σύμφωνα με το νόμο περί δημοσίων έργων. 8.3 Η τιμή κάθε κονδυλίου που αναφέρεται στο τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου καλύπτει, εκτός από τα ρητώς κατονομαζόμενα στο τιμολόγιο και στις Προδιαγραφές υλικά και εργασίες και κάθε πρόσθετη δαπάνη ή εργασία απαραίτητη για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται. 10

11 8.4 Ο χρόνος εγγύησης για όλο τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που καλύπτεται από την προδιαγραφή αυτή ανέρχεται σε 15 μήνες σύμφωνα με τον νόμο περί δημοσίων έργων. Η έναρξη του χρόνου αυτού λογίζεται από την ημέρα βεβαιωμένης περατώσεως του έργου. ΙΙ.- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 9.1 Η γενική διάταξη των εγκαταστάσεων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων φαίνεται στα σχέδια των κτιρίων που θα γίνουν για το σκοπό αυτό και θα αποτελέσουν την αντλητική εγκατάσταση. 9.2 Η λειτουργία των αντλιοστασίων θα είναι αυτόματη ανάλογα με τις ποσότητες του νερού, αποχέτευσης και θα ελέγχονται από την στάθμη του νερού στις λεκάνες αναρροφήσεως. 9.3 Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποίηση κατάλληλο προσωπικό και μέσα και να εγκαταστήσει ή να συντηρήσει μαζί με όλα τα απαραίτητα βοηθητικά υλικά και εξαρτήματα, τα ακόλουθα είδη που περιγράφονται παρακάτω : α. Τα αντλητικά συγκροτήματα (κατακόρυφες αντλίες, κινητήρες ) της αντλητικής εγκαταστάσεως. β. Τα υδραυλικά εξαρτήματα, δηλαδή : τις χειροκίνητες δικλείδες τύπου πεταλούδας, τις βαλβίδες αντεπιστροφής, τύπου πέρατος, φλάντζες κ.λπ. γ. Τις σωληνώσεις καταθλίψεως των αντλιών. δ. Τους υποσταθμούς υποβιβασμού τάσεως 20KV/400V με τους κατάλληλους μετασχηματιστές και όλα τα όργανα προστασίας αυτών. ε. Τους ηλεκτρικούς πίνακες Μέσης Τάσεως. στ. Τους γενικούς ηλεκτρικούς πίνακες Χαμηλής Τάσεως. ζ. Το σύστημα αυτόματης λειτουργίας των αντλιών, η. Την αντικεραυνική προστασία των αντλιοστασίων και των εγκαταστάσεων. θ. Το σύστημα ισοδυναμικών συνδέσεων. ι. Τις γερανογέφυρες κατάλληλης ανυψωτικής ικανότητας. ια. Τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για την κίνηση, τον φωτισμό και τις γειώσεις. ιβ. Διάφορα βοηθητικά όργανα και εξαρτήματα απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των αντλιοστασίων. 10. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 10.1 Γενικά Οι αντλίες που προβλέπονται να τοποθετηθούν στα αντλιοστάσια αποχέτευσης ΑΡΤΖΑΝ και ΑΜΑΤΟΒΟΥ Νομού Κιλκίς, είναι ηλεκτροκίνητες. Οι ηλεκτροκινητήρες αν δεν καθορίζονται διαφορετικά παρακάτω, πρέπει να έχουν μια συνεχή μέγιστη ισχύ, για οποιοδήποτε σημείο λειτουργίας των αντλιών, όχι μικρότερη του 110% της μέγιστης ισχύος που απαιτεί η αντλία στην περιοχή (πεδίο) λειτουργίας της, λαμβανομένης υπόψη και της ισχύος που θα απορροφάτε κατά την μετάδοση της κινήσεως από τον ηλεκτροκινητήρα στην αντλία. 11

12 Η μελέτη των αντλιών και ο τρόπος στηρίξεως των περιστρεφόμενων συστημάτων έχει γίνει έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται ότι καμία αντλία δεν θα λειτουργεί σε ταχύτητα γύρω στα 25% οποιασδήποτε πρώτης κρίσιμης ταχύτητας που θα μπορούσε να προκαλέσει καταστρεπτικούς κραδασμούς. Τα περιστρεφόμενα μέρη των αντλιών πρέπει να ζυγοσταθμίζονται δυναμικά με ακρίβεια στο εργοστάσιο του κατασκευαστή. Όλες οι αντλίες πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργούν συνεχώς και χωρίς δονήσεις, σε ολόκληρη την κλίμακα παροχών, και πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μη κινδυνεύει να αποσυνδεθεί κανένα τμήμα τους λόγω αντίστροφης περιστροφής Ηλεκτροκινητήρες Κανονισμοί - Προδιαγραφές Κάθε υλικό, εργασία και δοκιμές πρέπει να ακολουθούν αναγνωρισμένες προδιαγραφές και κατά προτίμηση : Τις Διεθνείς Προδιαγραφές IEC. Τις Γερμανικές Προδιαγραφές, DIN, VDE. Τις Αμερικανικές Προδιαγραφές ΝΕΜΑ, Α.Ι.Ε.Ε., Α.S.A., ANSI. Τις Βρετανικές Προδιαγραφές Β.S. Ενεργειακής κλάσης 1 ( EFF 1 ), πιστοποιουμένη μετά από δοκιμές σε κατάλληλο εργαστήριο Χαρακτηριστικά λειτουργίας Για την κίνηση κάθε αντλίας θα χρησιμοποιηθεί ένας φλαντζωτός ηλεκτροκινητήρας κατακόρυφος, που θα τροφοδοτείται μέσω του πίνακα χαμηλής τάσεως του αντλιοστασίου. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι επαγωγικός, τριφασικός, με βραχυκυκλωμένο δρομέα. Η συνήθης λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων θα είναι αυτόματη. Τα κύρια χαρακτηριστικά λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα θα είναι τα παρακάτω : α. Τάση ρεύματος Η ονομαστική τάση λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα θα είναι 400 V, θα μπορεί όμως να λειτουργεί συνεχώς και χωρίς ανωμαλίες στην ονομαστική του ισχύ με τάση μέχρι ± 5% της ονομαστικής. β. Ισχύς Η ονομαστική ισχύς θα είναι τουλάχιστον 15% ανώτερη της μέγιστης απαιτούμενης ισχύος στον άξονα της αντλίας, για ολόκληρο το πεδίο λειτουργίας της όπως αυτό ορίζεται παρακάτω. γ. Στροφές Οι ηλεκτροκινητήρες θα έχουν τον ίδιο αριθμό στροφών με τις αντλίες. δ. Βαθμός αποδόσεως - Συντελεστής ισχύος Ο βαθμός αποδόσεως και ο συντελεστής ισχύος υπό την ονομαστική τάση και συχνότητα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτεροι και δεν θα έχουν καμιά απόκλιση από το ζητούμενο στο τιμολόγιο. ε. Στοιχεία εκκινήσεως 12

13 Κατά την εκκίνηση πρέπει, σε συνδυασμό με την διάταξη εκκινήσεως, αφ ενός μεν η απορροφημένη ένταση να μην υπερβαίνει μια τιμή που δεν είναι παραδεκτή από την ΔΕΗ, αφ ετέρου δε η αναπτυσσόμενη ροπή στρέψεως να είναι απόλυτα επαρκής για την ομαλή και ταχεία εκκίνηση του αντλητικού συγκροτήματος. Τόσο οι ηλεκτροκινητήρες όσο και οι διατάξεις εκκινήσεως θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για εκτέλεση έξι εκκινήσεων τουλάχιστον ανά ώρα Χαρακτηριστικά κατασκευής α. Μορφή Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι κατακόρυφος, μορφής V1 ή κατά ΝΕΜΑ με βάση P (V.H.S. ή V.S.S.) κατάλληλος για την κίνηση κατακόρυφης WET TYPE αντλίας. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι εφοδιασμένος με τα απαιτούμενα ακροκιβώτια για τη σύνδεση των καλωδίων τροφοδοτήσεως και σημάνσεως και στο κυρίως κέλυφος θα υπάρχουν εύχρηστοι και στιβαροί κρίκοι ανυψώσεως. β. Προστασία Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 55 κατά IEC34-5 ή WP1 κατά NEMA. γ. Τρόπος ψύξεως Ο τρόπος ψύξεως των ηλεκτροκινητήρων θα είναι του τύπου IC 01 ή παρόμοιος, δηλαδή ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι αυτόψυκτος με ψύξη εξασφαλιζόμενη από τον αέρα του περιβάλλοντος θερμοκρασίας τουλάχιστον 40 C. δ. Μόνωση τυλιγμάτων Η μόνωση των τυλιγμάτων του ηλεκτροκινητήρα θα είναι κλάσεως F ή καλύτερη και θα είναι κατάλληλη για υγρό περιβάλλον. ε. Επιτρεπόμενη υπερύψωση θερμοκρασίας Η επιτρεπόμενη υπερύψωση της θερμοκρασίας των μονωμένων τυλιγμάτων του στάτη και των άλλων τμημάτων του ηλεκτροκινητήρα, όταν αυτός λειτουργεί με τα ονομαστικά χαρακτηριστικά του, δεν θα υπερβαίνει τις εξής τιμές: Μονωμένα τυλίγματα 80 C Μαγνητικός πυρήνας και άλλα τμήματα που είναι σε επαφή με τα μονωμένα τυλίγματα 80 C Έδρανα 50 C Η υπερύψωση των θερμοκρασιών νοείται για συνθήκες λειτουργίας που προκύπτουν από υψόμετρο εγκατάστασης μέχρι 1000 m από την επιφάνεια της θάλασσας και θερμοκρασία εισόδου αέρα ψύξης 40 C. στ. Έδρανα Το είδος των εδράνων του ηλεκτροκινητήρα θα καθοριστεί από τον κατασκευαστή σύμφωνα με την πρακτική του και αφού λάβει υπόψη του και τις συνθήκες λειτουργίας που επιβάλλουν οι αντλίες. 13

14 ζ. Όργανα ανίχνευσης θερμοκρασίας Ο ηλεκτροκινητήρας θα έχει ενσωματωμένους σε κατάλληλες θέσεις τους ακόλουθους ανιχνευτές θερμοκρασίας που θα συνδέονται με τα αντίστοιχα όργανα του πίνακα ελέγχου: Τρεις ανιχνευτές που θα χρησιμοποιηθούν για μέτρηση της θερμοκρασίας των τυλιγμάτων των τριών φάσεων. Έναν ανιχνευτή που θα χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του εδράνου Αντλίες Χαρακτηριστικά λειτουργίας α. Γενικά Οι αντλίες θα είναι κατακόρυφου τύπου, με κατακόρυφο άξονα, με πτερωτή αξονικής ροής, μονοβάθμιες. Οι αντλίες θα είναι κατάλληλες για άντληση νερού θερμοκρασίας μέχρι 60 με μεγάλες ποσότητες αιωρουμένων στερεών. β. Βαθμός αποδόσεως Στο πεδίο λειτουργίας μεταξύ μέγιστου μανομετρικού Η = 6,7 m.σ.y. και ελάχιστου μανομετρικού Η = 3,20 m.σ.y. ο βαθμός αποδόσεως των αντλιών θα είναι περίπου 73% για τις αντλίες του αντλιών του ΑΡΤΖΑΝ, στο πεδίο λειτουργίας μεταξύ μέγιστου μανομετρικού Η = 6,3 m.σ.y. και ελάχιστου μανομετρικού Η = 2,70 m.σ.y. ο βαθμός αποδόσεως των αντλιών θα είναι περίπου 68% για τις αντλίες του αντλιών του ΑΜΑΤΟΒΟΥ. Δηλαδή ο βαθμός αποδόσεως των αντλιών που θα περιλαμβάνεται στο πιο πάνω πεδία λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 0,80. δ. Στροφές Ο αριθμός στροφών των αντλιών θα πρέπει για μεν τις αντλίες αποχέτευσης του ΑΡΤΖΑΝ να είναι στις 425 στροφές ανά πρώτο λεπτό, για δε τις αντλίες αποχέτευσης του ΑΜΑΤΟΒΟΥ να είναι 495 στροφές ανά πρώτο λεπτό και πάντως τέτοιος ώστε να επιτυγχάνεται άμεση σύνδεση της αντλίας με τον ηλεκτροκινητήρα, χωρίς μειωτήρα Γενικά χαρακτηριστικά κατασκευής α. Κάθε αντλία πρέπει να αποτελεί στιβαρό σύνολο που να λειτουργεί ομαλά χωρίς κραδασμούς ή ταλαντώσεις και να παρουσιάζει απλότητα στην επί τόπου συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των διαφόρων μερών της. β. Κάθε αντλία θα είναι εφοδιασμένη με τις απαραίτητες υδραυλικές διατάξεις, επιστόμια, υποδοχές, κρουνούς, πώματα, μανόμετρα και γενικά βοηθητικά στοιχεία που είναι αναγκαία για την λειτουργία της. Ειδικά στην κατάθλιψη κάθε αντλίας θα τοποθετηθεί ένα μανόμετρο γλυκερίνης διαμέτρου 4" με κατάλληλη κλίμακα εφοδιασμένο με κρουνό απομονώσεως και εξαερώσεως και τα οποία με χαλκοσωλήνες αναλόγου διατομής θα τοποθετηθούν σε ορισμένο χώρο του κυρίως αντλιοστασίου. 14

15 γ. Όλες οι επιφάνειες των διαφόρων τμημάτων των αντλιών θα είναι λείες. Ειδικά οι επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με τη ροή του νερού θα είναι επιμελώς λειασμένες ώστε να αποφεύγονται ισχυρές τριβές. δ. Η λίπανση των τριβέων της αντλίας ή και της στήλης (εφόσον προβλέπονται τριβείς) θα γίνεται σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα του κατασκευαστού των αντλιών (standards) για τέτοιες αντλήσεις. ε. Κάθε αντλία θα αποτελείται από τα πιο κάτω βασικά τμήματα: Κυρίως αντλία. Κατακόρυφη στήλη. Κεφαλή επιφανείας και βάση έδρασης ηλεκτροκινητήρα Κυρίως αντλία α. Ο θάλαμος θα πρέπει να αντέχει σε υδροστατική πίεση ίση προς το 200% (διπλάσιο) του μανομετρικού ύψους κανονικής λειτουργίας, ή το 150% του υπό μηδενική παροχή μανομετρικού ύψους, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο του προηγουμένου. β. Τα έδρανα του θαλάμου θα είναι από ειδικό ορείχαλκο τριβέων. γ. Η πτερωτή θα πρέπει να είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένη. δ. Η στερέωση της πτερωτής στον άξονα θα πρέπει να είναι πλήρως εξασφαλισμένη με κωνικά δακτυλίδια, σφήνα κ.λπ. ε. Το διάκενο πτερωτών θαλάμων, εφόσον απαιτείται, θα πρέπει να μπορεί να ρυθμίζεται μέσω ειδικού περικοχλίου της κεφαλής επιφανείας ή του ηλεκτροκινητήρα. στ. Όλα τα επί μέρους τεμάχια των βαθμίδων (θάλαμοι, πτερωτές, δακτυλίδια κ.λπ.) πρέπει να είναι απόλυτα εναλλάξιμα. ζ. Το στόμιο αναρροφήσεως της αντλίας θα είναι ειδικής χοανοειδούς μορφής ώστε να εξασφαλίζει χαμηλές απώλειες τριβών και γενικά ικανοποιητικές συνθήκες εισροής. Εφόσον απαιτείται, θα προβλεφθεί ειδικός κώνος αναρροφήσεως τοποθετημένος στο δάπεδο του θαλάμου αναρροφήσεως Κατακόρυφη στήλη α. Θα αποτελείται από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ή με ευθεία ραφή, κατασκευασμένους κατά τα Αμερικανικά πρότυπα SAW κατά DIN 1626/2458 και AWWA C-200, με ποιότητα χάλυβα τουλάχιστον ST Το μέγιστο μήκος των σωλήνων της στήλης θα είναι 3 m. περίπου (10ft) η δε σύνδεση θα γίνεται με τη βοήθεια φλαντζών και κοχλιών. β. Οι άξονες της στήλης θα είναι διαμέτρου τέτοιας ώστε η καταπόνηση να μην υπερβαίνει το 18% της αντοχής θραύσεως. Θα είναι ρεκτιφιαρισμένοι ή κατ ελάχιστων λειασμένοι (smoth turn). Tα τεμάχια του άξονα θα συνδέονται μεταξύ τους με κατάλληλους συνδέσμους που θα εξασφαλίζουν ομόκεντρο και ασφαλή σύνδεση, ως επίσης εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση. 15

16 Εάν η μορφή τους είναι τέτοια ώστε να υπάρχει κίνδυνος αποσυνδέσεως των τεμαχίων του άξονα κατά την αντίστροφο της κανονικής περιστροφής της αντλίας, τότε θα προβλέπεται διάταξη αποκλεισμού περιστροφής της αντλίας κατά την αντίστροφη φορά. Κατά μήκος του άξονα, εφόσον υπάρχει ελεύθερη απόσταση άξονα μεγαλύτερη από 3 μέτρα, θα υπάρχουν έδρανα από ειδικό τριβέα. Τα έδρανα θα στερεώνονται σε ορειχάλκινους ή χυτοσιδήρους ή χαλύβδινους στιβαρούς οδηγούς. Εφόσον η λίπανση γίνεται με το αντλούμενο νερό, τότε ο άξονας είτε θα είναι ανοξείδωτος ποιότητας τουλάχιστον AISI 416 είτε θα φέρει εναλλακτικά προστατευτικά χιτώνια από ανοξείδωτο χάλυβα Κεφαλή επιφανείας - Βάση έδρασης ηλεκτροκινητήρα α. Η βάση στήριξης του κατακόρυφου ηλεκτροκινητήρα θα πρέπει να έχει μορφή και διαστάσεις κατάλληλες για την ασφαλή έδραση αυτού. β. Δύο μέτρα πριν την κεφαλή επιφανείας της αντλίας θα υπάρχει ταυ εξαγωγής το οποίο θα εδράζεται στην μεταλλική κατασκευή που υπάρχει κάτω από το δάπεδο του αντλιοστασίου. Από αυτό θα αναρτάται η κατακόρυφη στήλη με την κυρίως αντλία και θα συνδέεται η οριζόντια σωλήνωση καταθλίψεως. γ. Στο σημείο όπου ο άξονας διαπερνά την κεφαλή θα υπάρχει κατάλληλος στυπιοθλίπτης, ο οποίος θα εξασφαλίζει πλήρως την απαιτούμενη στεγανότητα. Ο άξονας στο σημείο του στυπιοθλίπτη θα φέρει χιτώνιο αντικαταστάσιμο με επιφάνεια (π.χ. δια σκληροχρωμίου) σκληρότητας τουλάχιστον 400ΒΗΝ. δ. Στη βάση έδρασης του ηλεκτροκινητήρα (για τύπου V1) θα βρίσκονται: (i) Ισχυρό ωστικό έδρανο με τριβέα για την παραλαβή της αναπτυσσόμενη κατακόρυφης δύναμης από την αντλία. Ο τριβέας θα είναι υπολογισμένος για μέση διάρκεια ζωής ωρών λειτουργίας (Β10). (ii) Ειδικός σύνδεσμος συνδέσεως της αντλίας με τον ηλεκτροκινητήρα. (iii) Εφόσον απαιτούνται, σύμφωνα με τα προηγούμενα του παρόντος άρθρου, ειδικό σύστημα ρυθμίσεώς του διακένου πτερωτών θαλάμων του στροβίλου καθώς και διάταξη αποκλεισμού περιστροφής της αντλίας κατά την αντίστροφη της κανονικής φοράς. Ειδικά για την τελευταία αυτή διάταξη (καστάνια) σημειώνεται ότι πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής και με μέγιστη αντίστροφη περιστροφή της τάξεως των 5 ώστε να μειώνονται τα κρουστικά φαινόμενα στο ελάχιστο Υλικά κατασκευής Όλα τα υλικά κατασκευής των διαφόρων τμημάτων της αντλίας πρέπει να παρουσιάζουν ικανοποιητική αντοχή σε φθορά και διάβρωση. Ειδικότερα πάντως θα κατασκευασθούν: Το στόμιο αναρροφήσεως και ο θάλαμος από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο αρίστης ποιότητας G25 Η πτερωτή από ειδικό φωσφορούχο ορείχαλκο ή άλλο κράμα που να παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε σπηλαίωση (π.χ. μπρούντζο SAE 63). Οι αντικαταστάσιμοι δακτύλιοι φθοράς πτερωτών και κελύφους από χυτοσίδηρο αρίστης ποιότητας G25. 16

17 Ο άξονας της αντλίας στο τμήμα που στερεώνονται οι πτερωτές, από χάλυβα ποιότητας C 40. Η προέκταση του άξονα (βάκτρο) από χάλυβα ποιότητας C 40. Η καμπύλη εξαγωγής και η βάση του κινητήρα από χυτοσίδηρο G25. Οι κοχλίες στο τμήμα κάτω από την καμπύλη εξαγωγής από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλα τα μέρη της αντλίας, εκτός από τους άξονες, τα έδρανα και την πτερωτή, θα βαφούν με ειδική αντιδιαβρωτική βαφή εποξειδικής βάσεως, αποδεδειγμένης αντοχής Ανταλλακτικά - εργαλεία Μαζί με τα αντλητικά συγκροτήματα του αντλιοστασίου θα παραδοθεί και μια σειρά ανταλλακτικών που περιλαμβάνει: Μια πλήρη σειρά πτερωτών κάθε μιας αντλίας. Μια πλήρη σειρά δακτυλίων φθοράς πτερωτής και θαλάμου για όλες τις βαθμίδες μιας αντλίας. Δύο σειρές χιτωνίων άξονα. Μια σειρά οδηγών εδράνων άξονα μετά των τριβέων. Μια σειρά τριβέων αντλίας και κινητήρα. Ποσότητα παρεμβύσματος στυπιοθλίπτη. Δυο σειρές ελαστικών τάκων συνδέσμου. Επίσης με τα παραπάνω θα παραδοθεί μια σειρά απαιτούμενων εργαλείων για τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των αντλητικών συγκροτημάτων μέσα σε σιδερένιο κιβώτιο. Τα παραπάνω ανταλλακτικά και εργαλεία δεν θα πληρωθούν ιδιαίτερα, αλλά περιλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς του αναδόχου σύμφωνα και με το συμβατικό άρθρο του τιμολογίου Δοκιμές αντλιών Οι αντλίες πριν από την άφιξη τους στο εργοτάξιο πρέπει να δοκιμαστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Οι κατ ελάχιστων δοκιμές που πρέπει να εκτελεστούν είναι: α. Υδροστατική δοκιμή θαλάμων. β. Δοκιμές του μανομετρικού, βαθμού αποδόσεως και απορροφημένης ισχύος σε συνάρτηση της παροχής. Οι δοκιμές αυτές μπορούν να γίνουν με λιγότερες βαθμίδες ή και διαφορετικές στροφές, εφόσον η ισχύς υπερβαίνει τα 200 PS, χωρίς καμία διόρθωση για το βαθμό αποδόσεως ή το ανά βαθμίδα αποδιδόμενο μανομετρικό. Οι δοκιμές αυτές θα γίνουν σύμφωνα με το πρότυπα ISO 3555 CLASS B ή ισότιμα παρεμφερή, αναγνωρισμένα διεθνώς πρότυπα. 11. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑ 11.1 Γενικά α. Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις απαιτήσεις των υδραυλικών εξαρτημάτων που προβλέπεται να συντηρηθούν και να επαναεγκατασταθούν στα δύο αντλιοστάσια αποχέτευσης. Συγκεκριμένα των ακολούθων: 17

18 Δικλείδες απομονώσεως στις σωληνώσεις καταθλίψεως. Βαλβίδες αντεπιστροφής πέρατος. β. Η ονομαστική διάμετρος των υδραυλικών εξαρτημάτων είναι η ίδια με την ονομαστική της σωληνώσεως, στην οποία είναι τοποθετημένα, πλην των βαλβίδων πέρατος οι οποίες είναι μιας τάξης μεγέθους μεγαλύτερες. γ. Η πίεση λειτουργίας όλων γενικά των υδραυλικών εξαρτημάτων είναι 10 ατμοσφαιρών. δ. Όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα θα έχουν φλάντζες τυποποιημένης κατασκευής, σύμφωνα με τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN 2501 ή νεότερο για πίεση ΡΝ 10, το δε υλικό από το οποίο θα είναι κατασκευασμένες θα είναι ανάλογα με την περίπτωση ανοξείδωτος χάλυβας ή απλός χάλυβας γαλβανισμένος ή όχι. ε. Για την σύνδεση των εξαρτημάτων με τα υπόλοιπα στοιχεία της εγκαταστάσεως θα χρησιμοποιηθούν κοχλίες οι οποίοι ανάλογα με την περίπτωση θα είναι ανοξείδωτοι ή γαλβανισμένοι εν θερμώ καθώς και στεγανωτικό παρέμβασμα πάχους 2-3 χλστ Δικλείδες τύπου πεταλούδας α. Οι ήδη τοποθετημένες δικλείδες τύπου πεταλούδας θα αποξηλωθούν από τις θέσεις τους, θα συντηρηθούν και θα επανατοποθετηθούν Βαλβίδες αντεπιστροφής α. Οι ήδη τοποθετημένες βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου πέρατος θα αποξηλωθούν από τις θέσεις τους, θα συντηρηθούν και θα επανατοποθετηθούν. β. Οι βαλβίδες μετά τη συντήρηση θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις : Να κλείνουν στεγανά Να μη προκαλούν κτυπήματα κατά το κλείσιμο Να κλείνουν γρήγορα και πολύ ομαλά ώστε να μη προφτάνει να δημιουργηθούν κραδασμοί. Για την επίτευξη των ανωτέρω πρέπει το κινητό στοιχείο αποφράξεως να έχει μικρή αδράνεια και πολύ σύντομη διαδρομή. γ. Ο ανάδοχος είναι απολύτως υπεύθυνος σε περίπτωση που οι βαλβίδες που θα επισκευάσει ή θα προμηθεύσει προκαλούν κραδασμούς κατά το κλείσιμο τους να τις επαναρυθίση ακολουθώντας τις απαιτήσεις του τιμολογίου. 12. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 12.1 Γενικά χαρακτηριστικά α. Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις ειδικές απαιτήσεις για τη συντήρηση των ήδη τοποθετημένων χαλύβδοσωλήνων καταθλίψεως των αντλιοστασίων. β. Στην προδιαγραφή αυτή περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες όπως τα σώματα αγκυρώσεως, οι βάσεις εδράσεως από σκυρόδεμα και οι χωματουργικές εργασίες όπως η διάνοιξη των χανδάκων για τον 18

19 έλεγχο της διάβρωσης των σωλήνων έξω από τα αντλιοστάσια και η επανεπίχωση, αφού εκτελεσθούν οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης και προστασίας Προστατευτική επένδυση α. Η εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων θα καθαριστεί με επιμέλεια και στη συνέχεια : 1. Τα ορατά τμήματα μέσα ή έξω από το αντλιοστάσιο θα επιχρισθούν με μια στρώση συνθετικού χρώματος βάσεως ψευδαργύρου, και ύστερα θα επικαλυφθούν με στρώση βαφής που θα καθορισθεί από την επίβλεψη και θα συνεργάζεται με το υπόστρωμα. 2. Για τα τμήματα που πακτώνονται μέσα σε σκυρόδεμα δεν προβλέπεται επένδυση προστασίας. β. Οι αρμοί συγκολλήσεως των διαφόρων τεμαχίων μεταξύ τους θα προστατευθούν όλοι εσωτερικά και εξωτερικά με όμοιο τρόπο όπως και οι κύριοι σωλήνες. Η εξωτερική προστασία θα γίνει μετά τις δοκιμές υδροστατικής πιέσεως. Η βαφή πρέπει να έχει το απαιτούμενο πάχος και να καλύπτει την επένδυση που υπάρχει στα δυο άκρα των τεμαχίων, ώστε να αποκαθιστά την συνέχεια του υλικού. 13. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 13.1 Γενικά α. Στο άρθρο περιλαμβάνονται οι ειδικές απαιτήσεις για τους πίνακες Μέσης Τάσεως, των δύο αντλιοστασίων αποχέτευσης. β. Η τροφοδότηση των υποσταθμών θα γίνει από το τριφασικό δίκτυο 20kV, 50 Ηz, της ΔΕΗ. Η Δ.Ε.Η. θα εγκαταστήσει με δαπάνες του έργου επάνω στο τερματικό στύλο στον οποίο ο ανάδοχος θα έχει φέρει και εγκαταστήσει τέσσερα μονοπολικά καλώδια Μέσης Τάσης με τέσσερα ακροκιβώτια υπαιθρίου τύπου (3 κύρια και 1 εφεδρικό) τάσεως λειτουργίας 20KV, με τα οποία θα συνδέσει την εναέρια γραμμή της ΔΕΗ με τον πίνακα του αντλιοστασίου. Από τα ακροκιβώτια αυτά (περιλαμβανόμενα) και πέρα ολόκληρη η ηλεκτρική εγκατάσταση αποτελεί μέρος της εργολαβίας αυτής. Ο ανάδοχος πρέπει να έρθει σε επαφή με τη ΔΕΗ και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες εγκαταστάσεως των καλωδίων με τα ακροκιβώτια στο στύλο της και να υποβάλει προς τη Δ.Ε.Η. όλα τα απαιτούμενα έγραφα και σχέδια. γ. Ο πίνακας Μέσης Τάσεως θα αποτελείται συνολικά από τρία πεδία. Συγκεκριμένα από ένα πεδίο σφίξεως και ανά ένα πεδίο διανομής προς κάθε μετασχηματιστή Κατασκευή πινάκων Μέσης Τάσεως α. Οι πίνακες θα είναι μεταλλικοί, κλειστού τύπου, επισκέψιμοι από εμπρός. Θα είναι κατασκευασμένοι από τυποποιημένα, προκατασκευασμένα πεδία τύπου MODULAR και θα έχουν τη δυνατότητα επέκτασης, κατασκευασμένα από λαμαρίνα D.K.P., πάχους τουλάχιστον 2 mm. Η κατασκευή θα είναι τέτοια, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη επίσκεψη και επιθεώρηση του πίνακα. Στο μπροστινό μέρος θα τοποθετηθούν τα χειριστήρια των οργάνων. 19

20 β. Το εσωτερικό των πινάκων θα χωρίζεται σε διαμερίσματα με χωρίσματα από χαλυβδόφυλλα. Θα υπάρχει απόλυτος διαχωρισμός των συσκευών μέσης τάσεως με τις επαφές χαμηλής τάσεως και τους ηλεκτρονόμους και ρυθμίσεις προστασίας. Πίνακας Μέσης Τάσεως αντλιοστασίου ΑΡΤΖΑΝ Πίνακας Μέσης Τάσεως του αντλιοστασίου της αποχετευτικής τάφρου ΑΡΤΖΑΝ, αποτελούμενος από τρία τυποποιημένα, προκατασκευασμένα πεδία τύπου MODULAR, που έχουν τη δυνατότητα επέκτασης και κατασκευασμένα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2 mm, διαστάσεων 500 mm x 1190 mm x 1950 mm, διαμερισματοποιημένος σύμφωνα με τον ορισμό της IEC 298 και αποτελείται από διαμέρισμα ζυγών, διακοπτικού υλικού, μηχανισμού λειτουργίας, σύνδεσης καλωδίων ισχύος και Χαμηλής Τάσης, εκ των οποίων ένα εισόδου και δύο (αναχωρήσεων) προστασίας μετασχηματιστών, ονομαστικής τάσεως 24 kv, τάσεως λειτουργίας 20 kv, ονομαστικής συχνότητας 50Ηz, ονομαστικής τάσεως αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα (1min.) 50 kv, ονομαστική αντοχή ρεύματος βραχυκύκλωσης 16kA/1sec 40 ka peak, ονομαστική ένταση κύριων ζυγών σε 40 C, 630 A, περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας -5 έως + 40 C, σχετική υγρασία εγκατάστασης 95%, για υψόμετρο εγκατάστασης μέγιστο 1000 m, βαθμού προστασίας έναντι επαφής εξωτερικού περιβλήματος IP 3X, εσωτερικός βαθμός προστασίας έναντι επαφής IP 2X, βοηθητική τάση ελέγχου και σημάνσεων 230 V εναλλασσόμενου ρεύματος, αποτελούμενος από τέσσερα πεδία, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται ως πεδίο εισόδου της Μέσης Τάσεως και περιλαμβάνει τον παρακάτω εξοπλισμό, ήτοι ένα διακόπτη φορτίου, ενδεικτικού τύπου SF6 SHS/T1 SACE της ΑΒΒ, 24 kv, 630 A, 16 ka/sec σε μεταλλικό περίβλημα για γειωμένη διαμερισματοποίηση, με μιμικό διάγραμμα, κλειδί ασφαλείας στη θέση OFF, ενσωματωμένο γειωτή, εξαρτήματα μανδάλωσης με την πόρτα της κυψέλης, χειριστήριο τριών θέσεων (ON-OFF-ΓΕΙΩΤΗΣ), τρεις μπάρες ηλεκτρολυτικού χαλκού 630 Α, τρεις χωρητικούς καταμεριστές παρουσίας τάσεως, ενδεικτικού τύπου DGN 24SHS2 της ΑΒΒ, τρία αλεξικέραυνα γραμμής 21 kv, 10 ka, με στηρίγματα, αποζευκτική διάταξη και βαλβίδα εκτονώσεως, ενδεικτικού τύπου POLIM-D16L της ΑΒΒ, γειωτή καλωδίων με αντοχή στο βραχυκύκλωμα ( MAKE PROOF ), μηχανική μανδάλωση μεταξύ γειωτή και διακόπτη, κλειδαριά ασφαλείας στη θέση OFF, κλειδαριά ασφαλείας για ενεργοποίηση του γειωτή και ταυτόχρονη απελευθέρωση της πόρτας και τρεις υποδοχές για την εύκολη σύνδεση των καλωδίων. Τα δύο πεδία προστασίας και λειτουργίας των δύο μετασχηματιστών θα περιλαμβάνουν έκαστο τον παρακάτω εξοπλισμό, τρεις μπάρες ηλεκτρολυτικού χαλκού 630 Α, ένα ασφαλειοδιακόπτη, ενδεικτικού τύπου SF6 SHS/T2F της ΑΒΒ, 24 kv, 630 A, 16kA/sec σε κοινό κέλυφος με γειωτή για την άφιξη ή αναχώρηση καλωδίων, γειωτή καλωδίων με αντοχή στο βραχυκύκλωμα ( MAKE PROOF ), πηνίο εργασίας 230 V, βοηθητικές επαφές ( 2ΝΟ+2ΝC ), κλειδαριά ασφαλείας στη θέση OFF, κλειδαριά ασφαλείας για ενεργοποίηση του γειωτή και ταυτόχρονη απελευθέρωση της πόρτας, τρεις χωρητικούς καταμεριστές παρουσίας τάσεως, ενδεικτικού τύπου DGN 24SHS2 της ΑΒΒ, τρεις βάσεις ασφαλειών με τις αντίστοιχες ασφάλειες Μέσης Τάσης, ενδεικτικού 20

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπεύθυνος Μελετητής: Γεράσιμος Καμπίτσης, Διπλ.Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Κατασκευή ενδιάμεσων αντλιοστασίων ύδρευσης οικισμών Ν. Σκιώνης και Κασσανδρινού (Μηχανολογικές επεμβάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια και εγκατάσταση τριών αντλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ... 1 2. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ... 2 3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ... 2

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ... 1 2. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ... 2 3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ... 2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός 98.500,00 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cns\tefhi\MAPS.dc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7 1.1 Δίκτυα Σωληνώσεων 7 1.2 Οργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας Δικτύων Σωληνώσεων 12 1.3 Μονώσεις σωληνώσεων 14 1.4 Είδη κρουνοποιϊας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

1180. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1180. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1180. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1181.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήναι, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1200.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07γ.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 455 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου

Διαβάστε περισσότερα