Τελική Πρόταση. Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελική Πρόταση. Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης"

Transcript

1 Τελική Πρόταση Σχεδίου για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

2 Αναντιστοιχία Προγράμματος Σπουδών με Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό, λόγω απουσίας ή ελλιπούς στελέχωσης Χωρική Διασπορά Τμημάτων αλλά & κατακερματισμός συγγενών Τμημάτων εντός Ιδρυμάτων ή Σχολών Ιδρυμάτων Ανυπαρξία ή ανακολουθία Γνωστικών Αντικειμένων Τμημάτων με Περιφερειακά Συγκριτικά Πλεονεκτήματα & Εθνικούς Στόχους Κατακερματισμός Γνωστικών Αντικειμένων & ελλιπή Προγράμματα Σπουδών Ποσοτική Ανεπάρκεια & Χαμηλή Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών ΔΕΝ εκπληρώνεται ο Θεμελιώδης Ρόλος της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανορθολογική Ανάπτυξη Κτιριολογικών & Υλικοτεχνικών Υποδομών, εντός και εκτός Περιφερειακών Προγραμμάτων

3 Συγχωνεύσεις συγγενών (ως προς το γνωστικό αντικείμενο) Τμημάτων για την κάλυψη του αριθμού των αναγκαίων μελών ΔΕΠ & ΕΠ & την δημιουργία Θυλάκων Αριστείας Συγχωνεύσεις Τμημάτων & Σύσταση Σχολών με χωρική συνοχή & αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων κτιριακών & υλικοτεχνικών υποδομών ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Συγχωνεύσεις Τμημάτων για τη σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων με εθνική αναπτυξιακή στοχοθεσία & περιφερειακές αναπτυξιακές προοπτικές Συγχωνεύσεις Ιδρυμάτων για ανάπτυξη θεματικών Θυλάκων Αριστείας & εφαρμογή οικονομιών κλίμακας

4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ του Σχεδίου Εκπλήρωση του Θεμελιώδους Ρόλου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική Προώθηση της Επιστημονικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Προώθηση της Έρευνας & της Καινοτομίας & Σύνδεσή τους με την Αγορά Εργασίας, την Επιχειρηματικότητα & την Οικονομική Γεωγραφία της Χώρας Ανάπτυξη Ανταγωνιστικού Ανθρώπινου Δυναμικού στον ευρωπαϊκό χώρο

5 Τα αποτελέσματα του Σχεδίου είναι η επανασύσταση ενός Ακαδημαϊκού Χάρτη Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που θα προσφέρει: στους Διδάσκοντες βέλτιστες συνθήκες διδασκαλίας, έρευνας & προοπτική Ακαδημαϊκής ανέλιξης & καταξίωσης στην Ελλάδα θύλακες επιστημονικής αριστείας, ανθρώπινο δυναμικό & αναπτυξιακή προοπτική

6 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΙ Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΔΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ( ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ , ,26% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ,13 13,42 4,76% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ,18 12,05 3,74% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ,62 14,74 2,78% ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ,22 11,72 7,48% ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ,57 12,18 5,56% ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ,45 3,7% ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ,71 13,04 4,03% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,54 13,80 1,87% ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,79 10,81 9,28% ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ,96 11,63 ΠΡΟΝΟΙΑΣ 10 3,57% ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ,98 13,05 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 9 14,95% ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ,03 17,53 1,85% ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ,20 16,77 1,85% ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ,08 14,10 2,78% ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ,20 13,03 1,85% ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ,90 13,70 1,85% ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ,87 12,27 2,78% ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ,70 12,87 3,7% ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ,80 14,35 1,85% ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ,83 14,53 2,22% ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Β ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ,55 16,32 0,93% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,83 15,15 1,85% ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ,32 13,23 3,7% ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ,97 14,73 1,85% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ,42 8,58 3,23% ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ,47 10,28 ΣΠΟΥΔΩΝ 15 3% ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ,72 13,75 0% ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ,77 13,13 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 23 1,72% ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ,62 14,13 ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 23 0% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ,10 13,22 4,24% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ,85 12,35 7,48% ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

7 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ( ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ,97 12,52 3,54% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ,90 5,6% ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Σ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ,77 9,55 37,58% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ,23 12,77 3,72% ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ,33 12,50 2,38% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ,63 12,68 3,97% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ,77 13,63 2,38% ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ,63 13,69 1,15% ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΠΕΤΣΕΣ) ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ,39 8,51 5,77% ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ,59 12,69 3,33% ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

8 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ( ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ,27 11,3 7,79% ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ ,22 12,10 5% ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ,32 12,21 3,96% ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ,17 12,37 2% ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ,55 11,27 6,93% ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ

9 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 ΚΩΔΙΚΟΣ 447 ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ( ) 15,58 12,15 4,15% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,22 12,13 6,5% ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,87 11,10 10,71% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,75 13,73 2,65% ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,03 13,33 3,36% ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,25 11,42 8,21% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,22 10,13 27,7% ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,57 12,22 8,73% ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,01 12,31 2,44% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,07 12,83 5,88% ,22 12,15 19,84% ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,34 7,09 40,15% ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,68 15,53 1,77% ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,88 14,40 0,79% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,12 13,72 1,99% ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,08 12,95 2,13% ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,88 14,75 1,98% ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,58 14,40 1,77% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,13 12,23 3,54% ,95 16,10 2,97% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ,97 7,64 76,74% ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ,98 7,65 77,88%

10 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ( ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ,97 9,95 36,33% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ,97 9,29 48,65% ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ,11 8,77 61,42% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ,98 10,83 11,9% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ ,56 9,81 34,88% ,21 8,44 76,8% ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ,83 10,78 1,69% ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕΡΡΕΣ

11 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ( ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ,73 8,92 65,18% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ,80 8,26 69,7% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ,53 8,67 57,56% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ΔΡΑΜΑ ,77 7,67 68,82% ,4 7,53 91,8% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑ ,77 8,08 83,67% ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ,26 8,56 72,68% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ,49 8,45 73,8% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ,50 7,51 76,63% ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ,05 12,17 7,45% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΔΡΑΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΒΑΛΑ

12 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΟ Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩ Ν ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ( ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗ ,39 7,5 93,37% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ,97 10,69 35,2% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΖΑΝΗ ,67 7,34 85,71% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ,58 7,82 73,95% ,93 8,55 61,97% ,23 7,52 86,58% ,60 7,15 82,56% ,48 7,07 88,13% ,93 8,17 82,26% ,9 7,3 100% ,27 6,96 91,92% ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ,71 6,49 97,2% ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ,78 11,43 23,69% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΑ ,87 7,72 91,92% ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ,12 7,77 92,21% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ,95 8,64 65,3% ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ,65 13,25 2,27% ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΖΑΝΗ

13 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤ ΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕ Σ ( ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΤΑ ,40 8,97 73,93% ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΤΑ ,53 7,60 92% ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΑΡΤΑ ,75 7,73 82,35% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΤΑ ,83 7,3 81,82% ,85 8,37 26,91% ,34 7,31 96,43% ,05 14,92 2,39% ,73 12,43 3,23% ,22 12,63 3,19% ,13 10,17 25% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΤΑ ,77 7,90 75,84% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

14 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟ Σ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ( ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ,63 9,47 43% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ,80 9,62 27,68% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ,07 9,11 56,06% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ,14 10,68 10,8% ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ,81 10,76 14,04% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ,70 7,24 90,56% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 591 ΛΑΡΙΣΑ 11 13,19 9,37 42,64% ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ,58 12,25 3,11% ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ,15 12,37 3,59% ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ,35 10,20 22,45% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ,77 8,16 89,73% ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ,48 7,13 77% ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ,15 7,63 67,68% ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ,40 7,45 78% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ,67 10,05 19,54% ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ,32 12,55 3,54% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ ,22 9,76 21,21% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑ

15 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΟ Υ ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΟ Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩ Ν ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ( ) ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑ ,82 8,53 76,02% ΛΑΜΙΑ ,90 9,73 22,36% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ ,02 9,16 75,13% ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ ,33 12,22 2,79% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ,38 14,55 2,38% ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ,78 7,67 91,87% ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑ ,21 7,96 82,41% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΜΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ,43 10,45 15,56% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ,07 9,9 19,15% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ,78 10,17 15,36% ,92 11,32 10,95% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑ , ,26% ,37 10,11 30,21% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΥ ΘΗΒΑ ,30 7,41 89,26% ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ

16 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩ Ν ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩ Ν ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΔΡΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ( ) ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ ,52 14,37 1,98% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑ ,55 13,45 3,17% ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ ,05 11,58 2,67% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΤΡΑ ,32 11,42 16,67% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ ,73 11,32 6,79% ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑ ,60 6,28 45,79% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ ,14 21,28% ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ ,16 11,71 5,26% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑ ,69 10,83 21,77% ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΑ ,33 9,2 15,56% ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑ ,97 5,57 69,33% ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ,04 9,28 80,54% ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟ ,23 15,72 1,23% ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΙΓΙΟ ,92 12,07 3,17% ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΥΡΓΟΣ ,93 10,90 13% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΥΡΓΟΣ 3 5,24 15,52 10,53 25,93% ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΤΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ,17 8,91 74,12% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ,70 10,10 27,13% ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ,66 8,42 91,14% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ,30 7,39 81,97% ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ,35 7,52 98,97% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ,35 8,08 65,91% ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ,10 9,54 69,05% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ,21 7,65 80% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΛΗΞΟΥΡΙ ,83 7,30 91,82% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΗΞΟΥΡΙ ,60 6,79 95,83% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,57 7,67 77,48% ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ ,65 7,75 90,51% ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ,02 10,40 26,83% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,48 10,33 25,86%

17 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩ Ν ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩ Ν ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ( ) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ,07 6,14 91,67% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ,83 6,49 89,35% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ,87 7,81 77,24% ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ,02 8,78 67,21% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ,04 8,22 94,92% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ,83 9,75 38,15% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΠΑΡΤΗ ,33 8,60 77,64% ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ,87 13,28 3,17% ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

18 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ( ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ,47 9,33 32,26% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ,25 9,33 42,7% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ,73 8,90 74,21% ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ,70 10,80 19,11% ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ,40 9,13 35,67% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ,81 9,07 50% ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ,14 4,69 88,89% ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ,28 8,62 58,4% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ,32 7,98 93,44% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ,22 11,57 4% ,23 11,15 3,11% ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ,06 7,04 87,54% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ,88% ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,18 8,57 59,7% ,61 8,67 72% ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ,98 11,37 3,29% ,65 8,53 67,48% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΧΑΝΙΑ ,97 8,48 78,49%

19 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ,62 14,77 1,66% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ,97 18,48 0,17% ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ,77 12,75 1,74% ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ,62 11,68 6,13% ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ,63 10,88 2,29% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ,47 12,72 2,08% ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ,51 12,44 1,2% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ,04 12,64 1,65% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ,32 13,33 2,17% ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ,27 14,73 0,96% ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ,37 13,42 1,06% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ ,73 16,82 0,56% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ ,15 15,28 2,74% ΞΑΝΘΗ ,68 16,12 0% ΞΑΝΘΗ ,03 14,84 0,83% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ ,35 17,05 0,94% ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ,51 11,50 7,65% ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ,17 9,97 11,21% ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ,40 18,38 0% ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ,37 16,70 0%

20 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ( ) ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,22 11,58 2,12% ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,68 11,12 6,72% ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,58 17,68 1,04% ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,68 16,98 1,58% ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,52 16,33 0,47% ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,43 17,63 0,36% ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,42 9,23 3,53% ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,25 13,98 0,7% ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,4 4,22 29,63% ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,45 18,32 0% ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,77 18,68 0,23% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,63 14,81 1,01% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,37 16,57 0,6% ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,68 16,78 0% ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,37 17,6 0% 180 ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,95 14,82 3,23% ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,32 9,7 1,82% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,37 17,88 0% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,53 18,37 0,96% ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,38 18,42 0,9% ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,1 16,38 2% ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,67 17,92 0% ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,7 17,32 2,11% ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,23 16,82 1,06% ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,6 16,7 0,47% ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,45 16,4 1,23% ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,47 17,15 0% ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,52 14,18 1,8% ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,25 18,02 0% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,68 16,32 1,19% ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,08 15,02 1,82% ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,17 13,7 1% ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,87 18,97 0% ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,55 18,17 0% ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,45 17,77 0% ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΕΣ ,2 10,67 1,63% ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,4 14,4 1,49% ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,33 16,95 2,63% ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,02 14,87 2,67% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΕΡΟΙΑ ,53 14,55 2,3%

21 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ( ) ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,63 14,07 3,45% ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,98 17,27 0,85% ,27 15,90 2,27% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,1 16,07 0,41% ,46 15,19 1,2% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,98 16,42 1,55% ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,07 17,34 0% ΕΔΕΣΣΑ ,74 12,91 2,3% ΝΑΟΥΣΑ ,36 14,07 2,67% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΟΖΑΝΗ ,48 15,70 0% ,48 14,80 0,57% ,25 13,77 1,15% ,47 11,17 8,59% ,80 16,60 1,6% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ,92 14,98 3,37%

22 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟ Σ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ( ) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ,84% ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ,15 10,68 8,63% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ,32 13,82 3% ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ,50 1,12% ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. & ΔΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ή ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ,38 16,38 0% ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. & ΔΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ,23 1,93 41,46% 40 0 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ,37 4,48 7,5% ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

23 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟ Σ ΠΡΩΤΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΟ Υ ΤΕΛΕΥΤ ΑΙΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕ ΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ( ) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ,22 15,70 1,2% ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ,95 14,13 1,72% ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ,35 15,17 0,33% ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ,83 16,15 1,09% ,58 0,83% ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ,33 14,55 1,35% ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ,28 14,43 0,5% ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ,17 15,40 1,68% ΘΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ,15 14,88 2,21% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ,58 12,54 4,17% ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ,30 15,87 1,65% ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ,68 7,93 44,74% ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ,50 18,55 0% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ,83 13,97 1,4%

24 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤ ΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012 ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ( ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ,97 16,52 0,6% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ,25 16,67 0,8% ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ,82 15,12 0,67% ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ,47 14,90 2,19% ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ,53 17,03 2,15% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ,72 15,42 1,33% ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ,30 15,12 2,27% ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ,98 17,25 1,87% ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ ,43 17,10 0% ,87 12,63 3,2% ,13 14,02 2,27% ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,05 16,22 1% ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ,23 18,43 0% ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,67 17,73 1,56% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,04 14,11 1,06% ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,77 11,37 2,01% ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

25 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ,67 13,70 3% ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟ Σ ΠΡΩΤΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΟ Υ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ( ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ,64 12,61 2,04% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

26 «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ( ) ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Σ , ,6% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Σ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σ ,70 11,63 4,89% ,62 17,63 0,73% ,33 17,35 1,17% ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Σ ,33 18,25 0,73% ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Σ ,05 16,97 0% ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Σ ,10 10,22 5,14% ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Σ ,37 10,75 3,52% ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σ ,63 14,60 2,5% ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ- (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) Σ ,78 16,85 0,52% ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Σ ,95 5,75 18,07% ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Σ ,93 8,50 5,1% ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σ ,53 13,25 3,06% ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σ ,32 13,80 3,13% ,12 6,06% ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σ ,93 16,73 1,83% ΝΟΜΙΚΗΣ Σ ,90 18,92 0,2% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ ,13 14,46 1,35% ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Σ ,88 16,36 1,91% ΦΥΣΙΚΗΣ Σ , ,86% ΧΗΜΕΙΑΣ Σ ,15 17,07 1,8% ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Σ ,37 17,70 0% ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σ ,67 14,60 1,79% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σ ,90 17,19 1,47% ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ,32 17,83 0,38% ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Σ ,82 17,20 1,47% ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Σ ,10 16,88 0,65% ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ,03 13,73 1,5% ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Σ , % ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σ ,75 19,08 0%

Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Σχέδιο για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Αναντιστοιχία Προγράμματος Σπουδών με Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό, λόγω απουσίας ή ελλιπούς στελέχωσης Χωρική Διασπορά Τμημάτων αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Σχέδιο για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Αναντιστοιχία Προγράμματος Σπουδών με Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό, λόγω απουσίας ή ελλιπούς στελέχωσης Χωρική Διασπορά Τμημάτων αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Αριθμός εισακτέων Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 260 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Σχέδιο για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Τα αποτελέσματα του Σχεδίου είναι η επανασύσταση ενός Ακαδημαϊκού Χάρτη Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που θα προσφέρει: Ενδεικτικά παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440.

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440. Οι θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 ήταν οι εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Σχέδιο για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Τα αποτελέσματα του Σχεδίου είναι η επανασύσταση ενός Ακαδημαϊκού Χάρτη Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που θα προσφέρει: Ενδεικτικά παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ http://www.mathima.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Κ.Α 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (3) 127 2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2000-2011

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2000-2011 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ - Σχολή Ίδρυμα ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΙ 8 18032 17794 17452 17300 17666

Διαβάστε περισσότερα

1 o EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1 o EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 o EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Bάση 2012 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (3) 127 2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 20.759 21.054-295 -1,4% 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 20.364 20.193 171 0,8% 127 233 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣ/ΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΣΤΑ, ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΑ, ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΣΤΗΝ ΑΣΠΑΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού

Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ακολούθως θα βρείτε τις ιστοσελίδες όλων των τμημάτων που υπάρχουν στην τριτοβάθμια προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015 Αφορά τις αιτήσεις που έγιναν μέσω της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΠ για την κατηγορία ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. Κωδικός Τμήματος MH ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr 176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) 14952 13774 14600 12095-826 1679

http://sep4u.gr 176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) 14952 13774 14600 12095-826 1679 ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΓΕΝ ΚΟΙΝ ΤΡΙΤ ΠΟΛ ΚΟΙΝ/3Τ ΚΟΙΝ/ΠΟΛ 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας 20229 19827 19937 19190-110 637 129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 21054 20782 20615 20083 167 699

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΓΕΝ ΚΟΙΝ %(ΓΣ) ΤΡΙ %(ΓΣ) ΠΟΛ %(ΓΣ) ΜΟΥΣ %(ΓΣ) ΔΙΑΦ ΚΚ ΠΟΛ 101 Θεολογίας Αθήνας 11535 10420 90% 11059 96% 9832 85% -639 1 1 102 Φιλοσοφίας Πάτρας 13387 13134 98% 13226 99% 11975 89% 3889 29% -92

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 11.007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 22.07.2014

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 22.07.2014 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 63 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 65 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 91 227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τμήμα-Εισαγωγική Κατεύθυνση (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ προχωρημένου εξαμήνου), Ίδρυμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τμήμα-Εισαγωγική Κατεύθυνση (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ προχωρημένου εξαμήνου), Ίδρυμα 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 2) 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 127 2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 129 3 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 21.054 20.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 21.054 20. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 21.054 20.244 810 4,0% 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 2014-2013 / ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 90%

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 2014-2013 / ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 90% ΟΝΟΜΑ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20.759 21.054-295 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 20.364 20.193 171 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 19.964 20.229-265 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ http://sep4u.gr Εισακτέοι και 701 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 180 80 125% 4 ΤΕΙ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 210 100 110% 1 773 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 380 190

Διαβάστε περισσότερα