ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 2 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 2 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ. 327-335"

Transcript

1 2 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΣΕΛ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟ- ΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σίδερης Γ. 1, Σωτηρόπουλος Π. 1, Αρβανιτίδης N.. 2, ηµητριάδης Αλ. 3, Gaal G. 4, Rasilainen Κ 4., Buckup K 5., Baker J 6., Galunov N. 6, De Meijer R.J. 7, Christodoulou K. 8 1 TerraMentor E.E.I.G., Σαρανταπόρου 8, Αγ. Παρασκευή, 2 Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Περιφερειακή Μονάδα Κεντρικής Μακεδονίας, Φράγκων 1, Θεσσαλονίκη, 3 ΙΓΜΕ, Μεσογείων Αθήνα, 4 Geological Survey of Finland, PL96, Espoo,, Finland, 5 DBM - Dr. Buckup, Hohenwarther Str Magdeburg Germany, 6 Selor e.e.i.g., Saffierstraat 101c, 1074 GP Amsterdam, The Netherlands, 7 Kernfysisch Versneller Insituut, Rijksuniversiteit, Groningen Zernikelaan 25, 9747 AA Groningen, The Netherlands, 8 Wasteman & Envirotech Ltd, 15 E, Arch.Kyprianou Street,2059 Strovolos, Lefkosia, Cyprus, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Promoting Competitive and Sustainable Growth» και του έργου «A non-destructive Pulse Neutron Multiple Detector Tool for use in environmental, hydrocarbon and mineral exploration work (NuPulse)» έχει αναπτυχθεί µία µη-καταστροφική ποσοτική αναλυτική συσκευή, βασισµένη στην τεχνολογία των παλµικών νετρονίων (pulse neutron), για εφαρµογές στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και στην κοιτασµατολογική έρευνα. Η συσκευή στοχεύει στον επιτόπιο (in-situ) και σε πραγµατικό χρόνο ποσοτικό προσδιορισµό µετάλλων και άλλων στοιχείων σε γεωτρήσεις, στην επιφάνεια και εντός των εδαφικών σχηµατισµών. Την κοινοπραξία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου συνιστούν: το Γεωλογικό Ινστιτούτο της Φινλανδίας, οι ελληνικές εταιρείες TerraMentor ΕΟΟΣ και Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος, η γερµανική DBM-Dr. Buckup, η ολλανδική Selor eeig, το ολλανδικό ινστιτούτο Rijksuniversiteit Groningen, το βρετανικό πανεπιστήµιο Heriot-Watt University, το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και η κυπριακή εταιρεία Waste Management & Environmental Technology Ltd. Το πρόγραµµα έχει τους ακόλουθους στόχους: Ανάπτυξη για πρώτη φορά ενός πολλαπλού αισθητήρα βασισµένου στην µεθοδολογία των παλ- µικών νετρονίων για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό µετάλλων και ιχνοστοιχείων, συ- µπεριλαµβανοµένων των στοιχείων Hg, Ni, Cd, Se, Be, B, όπως επίσης Fe, Cu κ.α. Χρήση του πολλαπλού αισθητήρα, τόσο για διαγραφίες γεωτρήσεων (logging), όσο και συνεχή και σε πραγµατικό χρόνο περιβαλλοντική παρακολούθηση (monitoring). Ανάπτυξη ενός εύχρηστου, φιλικού προς τον χρήστη λειτουργικού λογισµικού, που θα διαχειρίζεται τον αισθητήρα και την µετάδοση των δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς επίσης και λογισµικού πακέτου επεξεργασίας και ερµηνείας των δεδοµένων. Αξιολόγηση της απόδοσης του πολλαπλού αισθητήρα σε διαφορετικές εφαρµογές: Ρύπανση από υδρογονάνθρακες (Ελευσίνα, Ασπρόπυργος Λίµνη Κουµουνδούρου στην Ελλάδα) Μεταλλευτική δραστηριότητα (Au Orivesi και Zn-Cu Pyhäsalmi, Φινλανδία; Pb-Zn-Py στο Στρατώνι Χαλκιδικής, Cu-Au στην Ποντοκερασιά Κιλκίς και Cu-Au στις Σκουριές Χαλκιδικής) και Βιοµηχανική ρύπανση του εδάφους (Magdeburg, Γερµανία) 327

2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια κοινοπραξία, αποτελούµενη από εταιρίες εξειδικευµένες στις περιβαλλοντικές εφαρµογές, καθώς και Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Ινστιτούτα µε προσανατολισµό στην γεωεπιστηµονική και πληροφορική έρευνα, συνεργάστηκε για την υλοποίηση ενός ιδιαίτερα πρωτοποριακού ερευνητικού προγράµµατος, χρηµατοδοτούµενου από την Ε.Ε., µε στόχο την ανάπτυξη ενός πολλαπλού αισθητήρα για περιβαλλοντικές και κοιτασµατολογικές έρευνες. Το πρόγραµµα συνδυάζει την έρευνα στον τοµέα των περιβαλλοντικών τεχνολογιών µε στόχο την κατασκευή ενός πρωτότυπου και καινοτόµου πολλαπλού αισθητήρα και την αξιολόγηση του σε διαφορετικές εφαρµογές. 2 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ Από την βιβλιογραφική έρευνα (Gow & Pollock 1960, Klenke & Flint 1991, Mikhailenko et al. 1993, Kasubuchi & Hasegawa 1994, White et al. 1998, Demetriades & Karmis 2002), που πραγµατοποιήθηκε, προέκυψε ότι ελάχιστες παρόµοιες εφαρµογές, βασισµένες στην εκποµπή (µέσω ενός neutron generator) παλµικών νετρονίων, έχουν πραγµατοποιηθεί λόγω των περιορισµών που επιβάλλει η χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Μία από τις σηµαντικές καινοτοµίες του προγράµµατος είναι η χρήση «γεννήτριας» παλµικών νετρονίων, (Νeutron Source, NS), η οποία αντικαθιστά την πηγή συνεχούς εκποµπής νετρονίων, σε συνδυασµό µε τον γραµµικό επιταχυντή, ο οποίος εκπέ- µπει µόνο αφού ενεργοποιηθεί µηχανικά µέσω της επιφανειακής µονάδας ελέγχου και ηλεκτρονικά µέσω του λειτουργικού λογισµικού. Με τον τρόπο αυτό είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριµένη τεχνική χρησιµοποιείται µε ασφάλεια σε εργασίες πεδίου και όχι µόνο εντός εργαστηρίου (Arvanitidis 1989). Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου συνοψίζονται παρακάτω: Κάλυψη µεγάλου εύρους περιβαλλοντικών και κοιτασµατολογικών εφαρµογών, Εκποµπή ακτινοβολίας µόνο κατά την διάρκεια λειτουργίας του αισθητήρα και όχι συνεχώς, Eλαχιστοποίηση της επίδρασης του υποβάθρου, Τα δεδοµένα µετά την επεξεργασία τους και την διαδικασία βαθµονόµησης δύνανται να ερ- µηνευθούν παρέχοντας πληροφορίες για την ποιοτική και ποσοτική σύσταση του υλικού που ενεργοποιήθηκε από την εκποµπή νετρονίων και Ο πολλαπλός αισθητήρας παλµικών νετρονίων δύναται να χρησιµοποιηθεί τόσο σε γεωτρήσεις σε συνάρτηση µε το βάθος, όσο και ως µονάδα συνεχούς παρακολούθησης σε συνάρτηση του χρόνου. Η τεχνική των παλµικών νετρονίων µε µία µόνο αντίδραση ευτερίου/τριτίου παράγει νετρόνια µε ενέργεια της τάξεως των 14 MeV (Σχ. 1). Για την επίτευξη των καλύτερα δυνατών αποτελεσµάτων απαιτείται υψηλή ενέργεια (fixed energy reference and high neutron output per burst), η οποία σε περιβαλλοντικές εφαρµογές µπορεί να φτάσει τα 10 8 νετρόνια ανά δευτερόλεπτο. Με τη χρήση αυτού του είδους εκποµπής νετρονίων στην ανίχνευση, µπορούν να αναµένονται διαφόρων ειδών αντιδράσεις (high probability of neutron reaction with the environment) µε το µέσο: ταχέα νετρόνια (fast neutrons, FL, FM) επιθερµικά νετρόνια (epithermal neutrons) θερµικά νετρόνια (thermal neutrons, TL, TM) ακτινοβολία γάµµα από την αντίδραση των ταχέων νετρονίων (γ-rays, PL) Ο ηµι-σηµειακός ανιχνευτής (a quasi-point detector with real length of 10 cm) ενός ευαίσθητου κρυστάλλου δύο υλικών, παρέχει νέες δυνατότητες µετρήσεων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα από 0 έως 2 ms για τα νετρόνια και από 0,5 έως πάνω από 4 ms για την ακτινοβολία γάµµα. Η εφαρµογή του καινοτοµικού ανιχνευτή διπλής λειτουργίας παρέχει νέα, ενδιαφέροντα αποτελέσµατα (a full spectra approach for all kinds of reactions are presented). 328

3 Σχήµα 1. Ανιχνευτής ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Οι ιδιότητες των ανιχνευτών µονοκρυστάλλου (crystal of one material) LiI είναι: Ενεργειακή ανάλυση (Energy resolution) θερµικών νετρονίων ~6%; απόδοση φωτός σε NaI(Tl) κλίµακας γάµµα (relative gamma units) ~35 38% (light output in NaI(Tl) gammas scale) (Hendriks et al. 2001). Πέραν του νέου σωλήνα νετρονίων (neutron tube), αναπτύχθηκαν και νέοι ανιχνευτές υψηλής ευαισθησίας. Αυτή είναι µία εντελώς νέα και καινοτοµική προσέγγιση, η οποία συµπεριέλαβε την ακόλουθη βασική έρευνα: προσοµοίωση της ακτίνας των νετρονίων µέσα στο σωλήνα επιτάχυνσης για διαφορετικά µεγέθη, πειράµατα µε το ευτέριο/τρίτιο για την παροχή της απαραίτητης παραγωγής νετρονίων, περίπου 10 8 νετρόνια/δευτερόλεπτο, ανάπτυξη µίας µονάδας υψηλής τάσης εύρους από 50 έως 120 kv DC, ανθεκτικής σε θερ- µοκρασία µέχρι 120 C µε περίβληµα εσωτερικής διαµέτρου περίπου 30 mm, µελέτη της εξάρτησης της συχνότητας για την παραγωγή νετρονίων και πειράµατα διάρκειας ζωής του σωλήνα επιτάχυνσης νετρονίων και σύνταξη του απαραίτητου λογισµικού για τη λειτουργία του σωλήνα επιτάχυνσης νετρονίων και τον έλεγχο της ενεργοποίησής τους. Μετά το σχεδιασµό του πρωτότυπου σωλήνα, δηµιουργήθηκαν οι αντίστοιχοι ανιχνευτές. Συνολικά το σύστηµα του αισθητήρα παλµικών νετρονίων συνίσταται από: Υποµονάδα ελέγχου του αισθητήρα (PCU), Υποµονάδες ανιχνευτών ταχέων νετρονίων (FL, FM), Υποµονάδα ανίχνευσης θερµικών νετρονίων (TL, TM), Υποµονάδα ανίχνευσης ακτινοβολίας γάµµα NaI(Tl) (PL1, PL2), και Υποµονάδα ανίχνευσης ακτινοβολίας γάµµα, gamma-ray module, BGO (Bismuth Germanium Oxide). Η υποµονάδα ελέγχου του αισθητήρα, από τη µία πλευρά µπορεί να συνδεθεί µε τον ακροδέκτη του γεωφυσικού καλωδίου και από την άλλη µε οποιαδήποτε υποµονάδα ανιχνευτών. Η PCU ελέγχει τις υποµονάδες των ανιχνευτών και της πηγής νετρονίων, σύµφωνα µε τις εντολές που δέχεται από την επιφανειακή µονάδα ελέγχου (SCU), συγκεντρώνει τα δεδοµένα από τους ανιχνευτές και τα µεταφέρει στην SCU στο άλλο άκρο του καλωδίου. Η υποµονάδα ανίχνευσης θερµικών νετρονίων παράγει χρονικά φάσµατα θερµικών νετρονίων. Οι υποµονάδες TL1, TL2 και TM1 είναι διαµέτρου 4.3 cm. Tο υλικό του κρυστάλλου σπινθηρισµού (scintillation crystal material) σε όλες τις υποµονάδες ανίχνευσης θερµικών νετρονίων είναι ιωδιούχο λίθιο µε πρόσµιξη µε ευρώπιο (Galunov 1998, Hendriks et al. 2002). Οι υποµονάδες ακτινοβολίας γάµµα παράγουν ενεργειακά φάσµατα ακτίνων γάµµα. Οι υποµονάδες PL1 και PL2 έχουν διάµετρο 4.3 cm, και περιέχουν έναν κρύσταλλο σπινθηρισµού ιωδιούχου νατρίου µε πρόσµιξη µε θάλλιο. Η υποµονάδα ανίχνευσης ακτινοβολίας γάµµα BGO παράγει ενεργειακά φάσµατα ακτινοβολίας γάµµα. Η υποµονάδα έχει διάµετρο 7.3 cm και περιέχει έναν κρύσταλλο σπινθηρισµού από γερµανικό βισµούθιο (Bi 4 Ge 3 O 12 ). Ο αισθητήρας µε την τεχνική των παλµικών νετρονίων υποστηρίζεται από κατάλληλο λογισµικό, το οποίο συµπεριλαµβάνει τα ακόλουθα: 1. Λογισµικό ελέγχου της λειτουργίας του αισθητήρα παλµικών νετρονίων, 329

4 2. Λογισµικό επεξεργασίας των δεδοµένων που ελήφθησαν, µε ανάλυση φάσµατος πλήρους κλίµακας, για πεδίο χρόνου (time domain) ανάµεσα σε 100 και 2000 µs για την εξασθένιση των νετρονίων και για περίπου 1500 µs στο ενεργειακό φάσµα, 3. Λογισµικό για τον έλεγχο της άµεσης επεξεργασίας των δεδοµένων και της αποθήκευσής τους για περαιτέρω επεξεργασία και 4. Λογισµικό βασισµένο σε Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφόρησης για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων σε εύκολα κατανοητή µορφή γραφήµατος. Μία επιφανειακή µονάδα ελέγχου διαχειρίζεται τις καταγραφές που φτάνουν σε αυτήν µέσω γεωφυσικού καλωδίου. Η µονάδα ελέγχου συνδέεται µε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και αυτός µε µονάδα GSM για την µεταφορά των δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Παραδοσιακά, η καταγραφή των θερµικών νετρονίων σε γεωλογικές/περιβαλλοντικές εφαρµογές γίνεται µέσω των αναλογικών ανιχνευτών 3 He, διασφαλίζοντας την καταγραφή των καµπύλων εξασθένισης. Για την µέτρηση της ακτινοβολίας γάµµα χρησιµοποιούνται κρύσταλλοι NaI. Και οι δύο µέθοδοι χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση διαφόρων ουσιών, ενώ η µέθοδος νετρονίων είναι ευαίσθητη σε οποιονδήποτε υδρογονάνθρακα, όπως επίσης και σε βαρέα µέταλλα (Σχ. 2). Οι µετρήσεις της ακτινοβολίας γάµµα µπορεί να αντιστοιχούν σε ένα µεγάλο αριθµό µεταλλικών στοιχείων, όπως τα Cu, Ni, Cd, Mn, Mg, Au κ.ά. Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ιδιότητες διαφορετικών ραδιενεργών συµβάντων, δύο προσεγγίσεις έχουν προταθεί: (i) η πρώτη αφορά δύο κανάλια µε διαφορετικούς ανιχνευτές σε κάθε κανάλι και (ii) η δεύτερη, ενός καναλιού µε συνδυασµένο ανιχνευτή. Η πρώτη λύση διευρύνει τις τεχνολογικές δυνατότητες, συµπεριλαµβάνοντας µία πηγή που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο ανιχνευτές. Ο αρθρωτός σχεδιασµός διασφαλίζει την ευελιξία. Ο δεύτερος τρόπος είναι πιο απαιτητικός και αποτελεί µια εντελώς νέα προσέγγιση στις τεχνικές και µεθόδους περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Σχήµα 2. Eνεργειακό φάσµα στην έξοδο του συνδυασµένου ανιχνευτή υπό ακτινοβόληση µε Pu-Be σε σφαίρα παραφίνης (θερµικά νετρόνια). Ο αισθητήρας αποτελείται από επιµέρους µονάδες. Ο αρθρωτός σχεδιασµός του επιτρέπει τη χρήση διαφόρων συνδυασµών των ανιχνευτών, την ευκολότερη συντήρηση και επισκευή, και τον ανετότερο χειρισµό και µεταφορά. Το σύστηµα παρακολούθησης αποτελείται από τη µονάδα επιφάνειας και τον αισθητήρα, τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε ένα καλώδιο (Σχ. 3). Η µονάδα ε- πιφάνειας αποτελείται από τη µονάδα ελέγχου επιφανείας (Surface Control Unit - SCU) και έναν 330

5 φορητό υπολογιστή (laptop). Ένα από τα πρωτότυπα επίσης συµπεριλαµβάνει µία συσκευή επικοινωνίας Siemens TC-35 για την αυτόµατη µεταφορά των δεδοµένων µέσω δικτύου GSM. Ο αισθητήρας αποτελείται από τη µονάδα ελέγχου του αισθητήρα (Probe Control Unit - PCU), από ένα συνδυασµό ανιχνευτών και µία υποµονάδα πηγής νετρονίων (NS). Κάθε πρωτότυπο σύστηµα διαθέτει έναν ακροδέκτη υποδοχής του γεωφυσικού καλωδίου (cable head), η οποία συνδέεται µε την υποµονάδα PCU. Όλες οι υποµονάδες, εκτός από το SCU, έχουν αδιάβροχες και ανθεκτικές στην πίεση προστατευτικές θήκες από ανοξείδωτο ατσάλι. Σχήµα 3. Επιµέρους τµήµατα της διάταξης παρακολούθησης µε την µέθοδο εκποµπής παλµικών νετρονίων. 3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕ ΙΟΥ Η αξιολόγηση της απόδοσης του πολλαπλού αισθητήρα έγινε σε διαφορετικά γεωλογικά περιβάλλοντα ώστε να καλυφθούν οι περισσότερες δυνατές περιβαλλοντικές (Daniels et al. 1995) και κοιτασµατολογικές εφαρµογές (Nargolwalla et al. 1977). Πιο συγκεκριµένα: Ρύπανσης από υδρογονάνθρακες (Ελευσίνα, Ασπρόπυργος Λίµνη Κουµουνδούρου στην Ελλάδα), Κοιτασµατολογική δραστηριότητα (Au Orivesi και Zn-Cu Pyhäsalmi, Φινλανδία; Zn-Pb Στρατώνι Χαλκιδικής, Cu-Au στην Ποντοκερασιά Κιλκίς και Σκουριές Χαλκιδικής) (Rasilainen & Nurmi 1999, Arvanitidis 2003) και Βιοµηχανική ρύπανση εδάφους (Magdeburg, Γερµανία). Παράλληλα µε τις µετρήσεις πεδίου έγιναν και µετρήσεις βαθµονόµησης των ανιχνευτών σε υ- ψηλής καθαρότητας χηµικά στοιχεία και ανόργανες χηµικές ενώσεις, όπως ψευδαργύρου, χαλκού, 331

6 µόλυβδου, θείου, αλουµινίου και πυριτίου (Σχ. 5, 6 και 7) στις εγκαταστάσεις των εταιρειών Χαλκώρ Α.Ε., Σιδενώρ Α.Ε., ΜΕΒΙΟΡ, Ελληνική Βιοµηχανία Χηµικών Λιπασµάτων και Ελληνικός Χρυσός. Σχήµα 4. Φωτογραφίες από τη διαδικασία βαθµονόµησης του θείου στις εγκαταστάσεις Βιοµηχανίας Χηµικών Λιπασµάτων (αριστερά) και µολύβδου στις εγκαταστάσεις Χαλκώρ (δεξιά). Σχήµα 5. ιάγραµµα του ενεργειακού φάσµατος για τον ανιχνευτή γάµµα ακτινοβολίας του σιδήρου (αριστερά) και του ψευδάργυρου (δεξιά). Σχήµα 6. ιάγραµµα του ενεργειακού φάσµατος για τον ανιχνευτή γάµµα ακτινοβολίας του χαλκού (πάνω αριστερά) και του µολύβδου (πάνω-δεξιά). 332

7 Σχήµα 7. ιάγραµµα του ενεργειακού φάσµατος για τον ανιχνευτή θερµικών νετρονίων ακτινοβολίας του σιδήρου (αριστερά) και του θείου (δεξιά). 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την επεξεργασία και αξιολόγηση των µετρήσεων πεδίου και της βαθµονόµησης προέκυψαν τα παρακάτω συµπεράσµατα: Είναι εφικτή η ποιοτική αναγνώριση των µετάλλων και άλλων στοιχείων, γεγονός που καθιστά το σύστηµα του αισθητήρα παλµικών νετρονίων και των ανιχνευτών πολύτιµο εργαλείο για την κοιτασµατολογική και την περιβαλλοντική έρευνα. Η ποσοτικοποίηση της πληροφορίας µετά την επεξεργασία των πρωτογενών δεδοµένων απαιτεί τη συνέχιση της διαδικασίας βαθµονόµησης µε «καθαρά» προϊόντα και εµπλουτίσµατα διαφορετικών συγκεντρώσεων. Μία πιο αποτελεσµατική διάταξη των ανιχνευτών, µε αντίστοιχη µείωση του µεγέθους της όλης διάταξης, είναι υπό διερεύνηση και πιθανός στόχος επόµενου προγράµµατος. Για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του αισθητήρα παλµικών νετρονίων σε περιβαλλοντικές εφαρµογές κρίνεται απαραίτητη η εγκατάσταση του για µεγάλο χρονικό διάστη- µα σε επιβαρυµένες περιοχές και σε λειτουργία συνεχούς καταγραφής. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Το έργο NuPulse συνχρηµατοδοτείται από το 5 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ) και λήγει το φθινόπωρο του Ευχαριστούµε τις ελληνικές εταιρείες Βιοµηχανία Χηµικών Λιπασµάτων, Ελληνικός Χρυσός, ΜΕΒΙΟΡ, ΣΙ ΕΝΩΡ και ΧΑΛΚΩΡ για την πολύτιµη συµπαράσταση και συνεργασία τους. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Arvanitidis N.D Methodological notes on multielement (REE) determination by INAA. Mineral Wealth, Arvanitidis N.D Gold deposits in Greece: Genetic types and economic perspectives. Proceed., 7th Biennial SGA meeting on Mineral Exploration and Sustainable Development, Athens, Millpress Rotterdam, Daniels J.J., Roberts R. & Vendl M Ground penatrating radar for the detection of liquid contaminants. J. of Appl. Geophys., 33 (33), Demetriades A. & Karmis P Technologies for the detection of metallic & non-metallic elements and hydrocarbons. NuPulse WP1 Evaluation of Technologies project. IGME Open File Report, Athens, 25 pp. Galunov N.Z New generation of high effective organic scintillators and their process technology. Trans. of International Technology Transfer Conf. Iowa State Univ. (U.S.A.), Gow J. D. & Pollock H.D Development of Compact Evacuated Pulse Neutron Source, Rew. Sci. Instr. 31,

8 Hendriks P.H.G.M., Limburg J. & De Mejer R.J Full spectrum analysis of natural γ-ray spectra, Journal of Environmental Radioactivity, 53, Hendriks P.H.G.M., Maucec M. & De Mejer R.J MCNP modelling of scintillation detector γ-ray spectra for natural radionuclides. App. Radiat. Isot., 57, Kasubuchi T. & Hasegawa S Measurement of Spatial Average of field soil water content by the long heat probe method. Soil science and plant nutrition, 40 (4), 565. Mikhailenko B.V., Gulko V.M. & Yakovlyev K.J Compact Neutron Generators for Applied Research. In: International Conference Physic in Ukraine, Kiev. Proceed., Nuclear Physics, Nargolwalla S.S., Kung A., Legrady O.J., Strever J., Csillag A. & Seigel H.O Nuclear metalog grade logging in mineral deposits. Nuclear techniques and mineral resources, IAEA, Vienna. Rasilainen K. & Nurmi P.A Application of rock geochemistry in exploration at the Kutemajarvi gold deposit, southern Finland. In: C.J. Stanly et al. (eds), Mineral Deposits: Processes to Processing. Proceedings of the 5 th Biennial SGA Meeting and IAGOD Quadrennial Symposium, London, White A.J., Blamire M.G., Corlett C.A., Griffiths B.W., Martin D.M., Spencer S.B. & Mullock S.T Development of a portable time of- flight membrane inlet mass spectrometer for environmental analysis. Review of Scientific instruments, 69 (2), ABSTRACT DEVELOPMENT OF A NON-DESTRUCTIVE PULSE NEUTRON MULTIPLE DETECTOR TOOL FRO USE IN ENVIRONMENTAL, HYDROCARBON AND MINERAL EXPLORATION WORK-PRELIMINARY RESULTS Sideris G. 1, Sotiropoulos P. 1, Arvanitidis N. D. 2, Demetriades A. 3 and Gaal G. 4, Rasilainen K. 4, Buckup K. 5, Baker J. 6, Galunov N. 6, De Meijer R. J. 7, Christodoulou K. 8 1 TerraMentor E.E.I.G., 8 Sarantaporou & Str. Tompra, Ag. Paraskevi , Greece, 2 Institute of Geology and Mineral Exploration, Regional Division of Central Macedonia, 1 Fragon, Thessaloniki, Greece, 3 Institute of Geology and Mineral Exploration, 70 Messoghion, Athens, Greece, 4 Geological Survey of Finland, PL96, Espoo, Finland, 5 DBM - Dr. Buckup Hohenwarther Str. 2, Magdeburg, Germany, 6 Selor e.e.i.g., Saffierstraat 101c, 1074 GP Amsterdam, The Netherlands, 7 Kernfysisch Versneller Insituut, Rijksuniversiteit, Groningen Zernikelaan 25, 9747 AA Groningen, The Netherlands, 8 Wasteman & Envirotech Ltd, 15 E, Arch.Kyprianou Street,2059 Strovolos, Lefkosia, Cyprus, This project conforms to Key action 1, innovative products, processes and organisation, in particular to the Targeted Research Action (TRA) 1.5 products - services : evolutionary value-added and resource-saving products-services, including miniaturised systems, contributing to the concept of a "product-service", an advanced tool, which through its enhanced universal detection system is able to provide an added value service beyond standard devices. The project has developed a nondestructive analytical device based on neutron technology for use in continuous environmental monitoring and assessment, as well as in hydrocarbon and mineral exploration and processing. Such a device is currently not available on the market. The new device aims at the fast and quantitative detection of elements and compounds in bore holes and on surface and will be a significant contribution to the technology of real time monitoring of environmental pollution and its changes. Existing data on analytical and monitoring techniques, as well as scientific and socio-economic data for the proposed test sites have been collected, compiled and reported. Pulsed neutron sources have been developed and dose rates produced by the neutron sources have been both calculated 334

9 and measured. Requirements for appropriate shielding have been calculated and tested and testing and calibration constructions have been prepared. NaI(Tl) and BGO gamma-ray detectors, LiI(Eu) thermal neutron detectors, Stilbene fast neutron detectors and NaI(Tl)+LiI(Eu) Phoswich detectors have been developed and packed into water- and pressure-proof steel housings. The control system for the tool has been designed constructed. The five PNDT prototypes have been completed. Monte Carlo simulations have been carried out to optimize the design of the device, and standard gamma-ray spectra have been produced for a set of elements. Software modules have been developed for the analysis and display of thermal neutron data, for creating log track displays of the obtained data in real time, for controlling the measurements and obtaining the data for the detectors, for storing and transmitting the data. A database has been created for the storage of data received from the tool. Software has been acquired for the analysis of gamma-ray data. Field measurements using two pulsed neutron sources coupled with thermal neutron detectors have been conducted to produce data for both software and method development. 335

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Επεξεργασίας Σήματος

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Επεξεργασίας Σήματος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & Η/Υ AUTH Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Επεξεργασίας Σήματος ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του Θωμά Α. Νούλη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης.

Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Νανιόπουλος Α., Παλούκης Ε., Ναλµπάντης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ΝΑΜΑ ΕΜΠ ΕΥΑΚ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ MDS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 8-9 Μαΐου 2015

Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 8-9 Μαΐου 2015 ΜΚΕ για την διερεύνηση της συμπεριφοράς συνθετικών πολυμερικών HTV SIR μονωτήρων σε εφαρμογές υπαίθριων εγκαταστάσεων Υψηλής Τάσης με χρήση της τεχνικής LIBS O. Κοκκινάκη 1, A. Κλίνη 1, Δ. Πυλαρινός 2,

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής»

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» Παππίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ν. Μουσιόπουλος 1, Ι. Ντούρος 1, Γ. Τσέγας 1, Λ. Χουρδάκης 1, Σ. Κλεάνθους 2 1 Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗ Επίκουρη Καθηγήτρια

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗ Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ»

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ» Δόμνα Βασιλείου Μυλωνά 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες οδικές μεταφορές του μέλλοντος: υποδομή, όχημα

Βιώσιμες οδικές μεταφορές του μέλλοντος: υποδομή, όχημα Βιώσιμες οδικές μεταφορές του μέλλοντος: υποδομή, όχημα Πιτσιάβα Λατινοπούλου Μ. Καθηγήτρια Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ελλάδα Μπάσμπας Σ. Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Midterm Report / Annex 7.3.10: Local Action Plan for the Prefecture of Chania/Crete 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο των Εκποµπών των

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία Ελένη Χρυσικού i

Μεταπτυχιακή Εργασία Ελένη Χρυσικού i ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο: Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών Υπό: Saleh Saqer του Mohammed

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος φωτισμού με φωτοβολταϊκό και διάταξης καταγραφής επιδόσεων λειτουργίας. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος φωτισμού με φωτοβολταϊκό και διάταξης καταγραφής επιδόσεων λειτουργίας. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Σχεδιασμός και ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος φωτισμού με φωτοβολταϊκό και διάταξης καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοηλεκτρονικά κυκλώµατα υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης για υψίρυθµα φωτονικά µικροσυστήµατα

Οπτικοηλεκτρονικά κυκλώµατα υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης για υψίρυθµα φωτονικά µικροσυστήµατα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Οπτικοηλεκτρονικά κυκλώµατα υψηλής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Τεχνοοικονοµικός σχεδιασµός και µελέτη ενός Φωτοβολταϊκού Πάρκου Techno-economic study and design of a photovoltaic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Νικόλαος Κ. Καββαδίας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Νικόλαος Κ. Καββαδίας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Νικόλαος Κ. Καββαδίας Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΓ ΗΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΓ ΗΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΓ ΗΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Γράβαλος Ι., Ντιούδης Π., Φιλίντας Αγ., Κατέρης., Μόλλα Α. Επ. Καθηγητής Αναπ. Καθηγητής Καθ. Εφαρµ./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΣΤΟΥΡΙ ΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΣΤΟΥΡΙ ΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΣΤΟΥΡΙ ΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ «ΛΕΠΤΑ ΥΜΕΝΙΑ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΗΣ» Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Η διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΤΗ-ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΕΙΡΟΣΥΛΛΟΓΗ ΣΕ ΟΠΩΡΩΝΕΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΤΗ-ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΕΙΡΟΣΥΛΛΟΓΗ ΣΕ ΟΠΩΡΩΝΕΣ ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΤΗ-ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΕΙΡΟΣΥΛΛΟΓΗ ΣΕ ΟΠΩΡΩΝΕΣ Ι.Γ. Αμπατζίδης 1 και Σ.Γ. Βουγιούκας 2 1 Center for Precision and Automated Agricultural Systems,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 3 Α.1. ΕΡΓΑ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 3 Α.1.1. ιεθνές επίπεδο 3 Α.1.2. Εθνικό επίπεδο 3 Α.2. ΕΡΓΑ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 9 Α.2.1. ιεθνές επίπεδο 9 Α.2.2.

Διαβάστε περισσότερα