Web Programming for Dummies

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Web Programming for Dummies"

Transcript

1 Web Programming for Dummies

2 Γράψαμε αυτό το tutorial, αφού ολοκληρώσαμε την άσκηση Προγραμματισμού στον Παγκόσμιο Ιστό. Προσπαθήσαμε να γράψουμε γενικά πράγματα που βρήκαμε εμείς μετά από αναζητήσεις.aποφύγαμε να δώσουμε έτοιμες απαντήσεις και λύσεις, άφού τα πρότζεκτ κάθε χρόνο θα είναι διαφορετικά, καθώς και γιατί θα κάνετε το ίδιο πράγμα πολλές φορές (φόρμες, ερωτήσεις στη βάση δεδομένων, php programming), καλύτερο θα ήταν να τα ψάξετε και να τα μάθετε και από μόνοι σας. Επίσης δεν χρειάζεται να υπάρχει ομοιογένεια στα πρότζεκτ. Ο καθένας σκέφτεται με τον δικό του τρόπο, και σύμφωνα με αυτό θα κάνει το πρότζεκτ του. Σε καμία περίπτωση το tutorial αυτό δεν αντικαθιστά τις διαφάνειες ή τις διαλέξεις του μαθήματος, ούτε είναι ένα αυτοτελές walkthrough για το πρότζεκτ, ούτε περιέχει τα πάντα για HTML,PHP κτλ που χρειάζεται να ξέρετε και που μπορείτε να μάθετε.

3 Starting Up: Κατεβάζουμε τα προγράμματα από το site του μαθήματος wamp/xamp server, apache κτλ. Στο skype στις προχωρημένες ρυθμίσεις, απενεργοποιούμε την επιλογή να χρησιμοποιεί το skype το port 80. Κατεβάζουμε ένα πρόγραμμα για σχεδιασμό βάσης δεδομένων (εμείς χρησιμοποιήσαμε το Power Designer 16.5). Όποτε κάνουμε κλικ στο wamp στη μπάρα εργασιών, και επιλέγουμε localhost, θα μας ανοίγει με κάποιον browser το index.php που βρίσκεται στο C/wamp/www/. Εκεί θα δημιουργούμε ό,τι αρχείο χρειάζεται το πρότζεκτ. Κλικάροντας στο wamp -> phpmyadmin πηγαίνουμε στην βάση δεδομένων του server. Μόλις φτιάξετε την βάση δεδομένων σας, κάντε την import.

4 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων: Ανοίγουμε το Power Designer. New->Conceptual Data. Από δεξιά δημιουργούμε τις οντότητες (entities) που χρειάζονται, πχ χρήστες, αναφορές κτλ. Διπλό κλικ στο entity, και εκεί γράφουμε τα attributes του κάθε πίνακα. Επιλέγουμε το κατάλληλο datatype. Εάν επιλέξουμε varchar, θα πρέπει να επιλέξουμε κ έναν μέγιστο αριθμό χαρακτήρων στο length. Κάθε πίνακας θα έχει ένα Auto Increment id, το οποίο θα είναι και το πρωτεύον κλειδί του. Αυτό γίνεται τσεκάροντας το κουτί κάτω από το P (Primary Key). Εάν θέλουμε ένα attribute να είναι υποχρεωτικό (δηλ, ο χρήστης να μην μπορεί να το αφήσει κενό) αλλά παρόλα αυτά να μην είναι Primary Key(δηλαδή να μην είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα), τότε τσεκάρουμε το M (Mandatory=υποχρεωτικό). Εάν είναι υποχρεωτικό κάθε χρήστης να γράφει το επώνυμο του, τότε αυτό θα ήταν mandatory, καθώς, 2 επώνυμα μπορεί να είναι ίδια (συνεπώς πρέπει να μην είναι Primary Key). Θέλουμε κάθε κομμάτι γνώσης να αναπαρίσταται μία φορά μόνο στην βάση δεδομένων και να μην επαναλαμβάνεται, και ταυτόχρονα, οι πίνακες να είναι όσο πιο αποκεντρωμένοι μεταξύ τους γίνεται. Να μην υπάρχει δηλαδή ένας πίνακας που να περιέχει τα στοιχεία των χρηστών, των αναφορών κτλ, αλλά ένας πίνακας χρηστών και ξεχωριστά ένας πίνακας αναφορών. Η σύνδεση θα φτιαχτεί μέσα από το relationship Αφού τελειώσουμε όλες τις οντότητες, δημιουργούμε τις σχέσεις μεταξύ τους. Κάνουμε drag n drop το συμβολάκι από το conceptual diagram στα δεξιά, κ κλικάρουμε που θέλουμε να συνδεθούν τα 2 άκρα. Δίνουμε όνομα στη σχέση, κ μετά κάνουμε διπλό κλικ->cardinalities. Εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε τι περιορισμούς συσχέτισης θέλουμε να έχουν οι πίνακες μεταξύ τους. Ένας χρήστης μπορεί δημιουργεί όσες αναφορές θέλει, αλλά μία αναφορά πρέπει να έχει δημιουργηθεί από

5 αποκειστικά έναν χρήστη. Αυτή η πληροφορία αναπαρίσταται δηλώνοντας ότι οι πίνακες έχουν σχέση One-Many. Κάτω από την καρτέλα Cardinalities αναγράφονται οι λογικές προτάσεις που έχουμε δημιουργήσει. Σωστά, κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει όσες αναφορές θέλει(από 0 μέχρι n). Οι αναφορές όμως, δηλώσαμε πως πρέπει να έχουν δημιουργηθεί από 1 και μόνο 1 χρήστη. Συνεπώς, πηγαίνουμε στην σχέση που έχουν οι αναφορές ως προς τους χρήστες, και κλικάρουμε το mandatory.

6

7 HTML: HyperText Markup Language -Δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού (δεν έχει δομές ελέγχου, επανάληψης κτλ, δεν δηλώνει μεταβλητές, δεν περιλαμβάνει συναρτήσεις) - Markup Γλώσσα: Κάθε τι που γράφουμε σε ένα HTML αρχείο περικλείται μέσα σε tags, δημιουργώντας ένα στοιχείο (element) οπότε το περιεχόμενο είναι markup -Τρέχει στον browser (client-side) -Περιγράφει τη δομή της ιστοσελίδας, και όχι την εμφάνιση (αν και έχει μερικώς αυτή την δυνατότητα) Server Client Επικοινωνία Κάθε φορά που πληκτρολογούμε μια διεύθυνση στο url του browser μας, ο browser στέλνει μια αίτηση για το περιεχόμενο της σελίδας, από την διεύθυνση αυτή. Η σελίδα βρίσκει το κατάλληλο HTML αρχείο, και το στέλνει πίσω στον browser. Ο browser λαμβάνει τον HTML κώδικα, τον τρέχει, και τον μετατρέπει σε αυτό που βλέπουμε. Στην επικοινωνία αυτή, ο browser μας είναι ο client, και η σελίδα είναι ο Server. Έστω ότι η σελίδα που ζητάμε, περιέχει αυτό τον κώδικα: <!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>my First Heading</h1> <p>my first paragraph.</p> </body> </html>

8 Παρατηρούμε πως ό,τι έχουμε γράψει στην σελίδα μας ( My First Heading και My first paragraph ) περικλείται σε tags που ανοίγουν πριν ξεκινήσει το περιεχόμενο, και κλείνουν αφού τελειώσει. Αυτό που φαίνεται στην οθόνη μας, είναι αυτό: Σχηματικά, λοιπόν, μπορούμε να φανταστούμε την δομή κάθε σελίδας έτσι ώστε να προκύπτει μία δομή, με το ένα στοιχείο να περιέχεται σε κάποιο άλλο:

9 PHP: PHP HyperText Preprocessor -Γλώσσα Προγραμματισμού -Τρέχει στον Server(Server-Side) -Χρησιμεύει στο Web Design, για δημιουργία δυναμικού περιεχομένου -Παράγει HTML Αντίθετα, λοιπόν από την HTML, η PHP τρέχει στον server. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ο browser μας ζητάει μία PHP σελίδα, ο browser δεν κατεβάζει PHP κώδικα. Ο Server, τρέχει πρώτα τον κώδικα αυτό, ο οποίος παράγει τον html κώδικα, που στέλνεται τελικά στον browser.

10 Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για να κατανοηθεί η χρήση της κάθε γλώσσας είναι το παράδειγμα στο οποίο θέλουμε στην σελίδα μας να εμφανίζεται η ώρα: Με τον τρόπο αυτό, όποτε έτρεχε ο κώδικας, θα εμφανιζόταν πως η ώρα είναι 11:00 πμ, πράγμα που δεν θέλουμε. Χρησιμοποιώντας μόνο HTML αυτό θα ήταν αδύνατο να αλλάζουμε την ώρα κάθε δευτερόλεπτο, ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σε κάθε refresh της σελίδας.

11 Αντίθετα, εάν χρησιμοποιούσαμε PHP κώδικα στη σελίδα μας, θα καλούσαμε μία συνάρτηση η οποία θα εμφάνιζε την ώρα όπου θα έτρεχε ο κώδικας κάθε φορά: Figure 1Παρατηρούμε ότι ανοίγουμε ένα tag php και γράφουμε PHP μέσα σε ένα αρχείο HTML Το αποτέλεσμα θα ήταν το επιθυμητό: Σημείωση: Εάν ο Server είναι στην Αμερική, και ο client στην Ελλάδα, τότε η ώρα που θα εμφανίζεται θα είναι η ώρα του server. Εάν θέλουμε να εμφανίζεται η ώρα του client, δηλαδή να προσαρμόζεται το μήνυμα ανάλογα με τη χώρα που προσπελαύνει την σελίδα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε javascript(μια client side γλώσσα )

12 Σημειώνουμε πως εάν κάναμε View Page Code στη σελίδα αυτή, θα βλέπαμε μόνο τον παραγώμενο HTML κώδικα, και όχι τον PHP: Συνεπώς, θέλουμε έναν συνδυασμό PHP / HTML για να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Κάθε τι που θέλουμε να γράψουμε στην σελίδα μας, το οποίο δεν είναι προϊόν επεξεργασίας (πχ από δομές επιλογής, επανάληψης κτλ) μπορεί να γραφεί απευθείας στην HTML. Αντίθετα, τα υπόλοιπα πρέπει να τρέχουν μέσα σε PHP. HTML tags που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κάθε αρχείο: <!DOCTYPE html> : Δηλώνει στον browser ότι χρησιμοποιούμε HTML5 (παλιότερες εκδόσεις της HTML έχουν άλλο αναγνωριστικό) <html> και </html> : Περιγράφουν την ιστοσελίδα <body> και </body> : Περιλαμβάνουν το ορατό περιεχόμενο της σελίδας <head > και </head> : Δείχνει τον τίτλο που θα έχει η ιστοσελίδα μας

13 Φόρμες Οι φόρμες χρησιμοποιούνται για να στείλουμε δεδομένα από τον client στον server: πχ θέλουμε να κάνουμε register σε μία σελίδα. Μας παραπέμπει σε μία σχετική φόρμα στην οποία συμπληρώνουμε στα textboxes τα στοιχεία μας. Τα δεδομένα αυτά, στέλνονται στον server, ελέγχονται, και αποθηκεύονται κατάλληλα στην βάση δεδομένων. Form action : ορίζει το url που θα χρησιμοποιηθεί από τον εξυπηρετητή για να επεξεργαστεί τα δεδομένα της φόρμας method = {get, post}: ορίζει τη μέθοδο αποστολής των περιεχομένων της φόρμας get : στέλνει τα περιεχόμενα σαν query στο url post : τα στέλνει στο σώμα του http μηνύματος Η πιο χαρακτηριστική φόρμα GET, είναι αυτή του youtube. Κάνουμε ένα search, το οποίο μετά εμφανίζεται στο Url του browser. Συνεπώς, εάν τα στοιχεία που θα τροφοδοτήσει ο client τον server δεν χρειάζεται να είναι κρυφά (πχ δεν είναι κωδικοί), τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο GET. Η σελίδα αυτή, θα μπορεί να είναι προσβάσιμη ξανά χωρίς να ξανακάνουμε το ίδιο search (πχ μπορεί να γίνει bookmarked) Αντίθετα, εάν θέλουμε να στείλουμε στον server στοιχεία κρυφά, αυτό το κάνουμε με την μέθοδο POST. Έτσι, δεν υπάρχει όριο χαρακτήρων, στα δεδομένα που θα στείλουμε και τα δεδομένα αυτά θα είναι προσβάσιμα μόνο από τον server και δεν θα φανούν. Ένα τέτοιο παράδειγμα, είναι όταν κάνουμε Login σε μία σελίδα. Όταν πατήσουμε «σύνδεση» δεν θέλουμε να φαίνεται ο κωδικός μας στο url, παρόλα αυτά είναι διαθέσιμος προς επεξεργασία από τον server.

14 Για να ανακτήσουμε τα δεδομένα που στείλαμε με φόρμα στον server, χρησιμοποιούμε τις Superglobal μεταβλητές $_POST και $_GET*, στην σελίδα όπου δηλώσαμε ότι θα τα επεξεργαστούμε στο form action. Έτσι, στην σελίδα πχ register.php κάνουμε το register, και βάζοντας στο form action aek.php σημαίνει ότι τα δεδομένα αυτά θα είναι προσβάσιμα από αυτή την σελίδα. Register.php form method="post" action="aek.php"> Username: <input type="text" name="username/><br /> Password: <input type="password" name="password" /><br /> <p><input type="submit" value="login" /></p> </div> </form> Aek.php echo $_POST[ username ]; echo $_POST[ password];

15 Sessions Οι μεταβλητές Session χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση πληροφορίας σε περίπτωση διαδοχικών προσβάσεων. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η προσωποποίηση του περιεχομένου. Για παράδειγμα, η αρχική σελίδα του facebook είναι διαφορετική και μοναδική για τον κάθε χρήστη. Επειδή το HTTP πρωτόκολλο είναι Stateless[ο server δέχεται και επεξεργάζεται κάθε αίτηση ξεχωρίστα και ανεξάρτητα από τις προηγούμενες], πρέπει να ιδρύσουμε εμείς αυτό το αναγνωριστικό μέσα στον κώδικα, μέσα από τον client (cookies/html5 Web Storage) ή μέσα από τον server(sessions). Κάθε μία δυνατότητα έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, εμείς όμως θα αναλύσουμε τα Sessions. Mέσω Server γίνεται χρησιμοποιώντας την superglobal μεταβλητή $_SESSION. Όταν αποθηκεύσουμε μία μεταβλητή σε ένα Session, αυτή θα είναι προσβάσιμη από κάθε σελίδα που θα δημιουργήσουμε, αρκεί να καλέσουμε την συνάρτηση session_start();. Έτσι, εάν θέλουμε πχ να ξέρουμε άν ο χρήστης που έχει συνδεθεί είναι διαχειριστής, τότε Login.php Session_start(); If ($admin_stat==1) //ean h metavlhth sthn opoia apothikevoume ta //dikaiwmata tou kathe xrhsth einai 1, tote $_SESSION[ admin ]=1; //tha kanoume ton xrhsth diaxeiristh Yolo.php Session_start(); If (isset($_session[ admin ]) && ($_SESSION[ admin ]==1) echo aek; //ean h metavlhth SESSION admin exei tethei, kai einai 1, tote emfanise aek Στο login.php ελέγχουμε εάν ο χρήστης που έχει συνδεθεί είναι admin, και εάν είναι, αποθηκευουμε στην Session μεταβλητή admin την τιμή 1.Σε οποιοδήποτε αρχείο, θέλουμε να μάθουμε τα δικαιώματα του χρήστη, αρκεί να ελέγξουμε την τιμή της μεταβλητής αυτής, όπως κάνουμε στο yolo.php

16 Δεν ξεχνάμε να καταστρέψουμε το Session, όταν χρειαστεί, χρησιμοποιώντας την unset() ή την session_destroy(). SQL Queries Κάθε φορά που θέλουμε να προσπελάσουμε την βάση δεδομένων πρέπει να το κάνουμε με sql queries στην php. Σε κάθε σελίδα στην οποία θέλουμε να κάνουμε προσπέλαση την βάση δεδομένων, πρέπει να ορίσουμε την σύνδεση μας με την βάση. Επειδή θα γράψουμε πολλές φορές αυτό τον κώδικα, μπορούμε να το αποθηκεύσουμε σε ένα ξεχωριστό αρχείο, και να το κάνουμε καλούμε χρησιμοποιοώντας το include κάθε φορά. <?php // Create connection $con=mysqli_connect("localhost","admin","","test"); // Check connection if (mysqli_connect_errno()) { echo "Failed to connect to MySQL: ". mysqli_connect_error(); }?> Στην μεταβλητή $con αποθηκεύουμε την σύνδεση μας με την βάση δεδομένων. Κάθε φορά που θα θέλουμε να κάνουμε ένα sql query, θα χρησιμοποιούμε αυτή την μεταβλητή. Η mysqli_connect έχει τα εξής ορίσματα: Host : σε μας localhost, θα μπορούσε να είναι της μορφής Username: το default για χρήστες wamp είναι admin Password: το default για χρήστες wamp είναι κενό. Dbname: όνομα της βάσης δεδομένων, στην οποία θέλουμε να συνδεθούμε

17 Σε περίπτωση που αλλάξουμε τα στοιχεία της βάσης δεδομένων μας, ή του phpmyadmin, πρέπει να αλλάξουμε κ τα στοιχεία σύνδεσης, έτσι ώστε να γίνεται σωστά η επικοινωνία server με βάση δεδομένων. Αρχικά, κάνουμε το query που επιθυμούμε. Εδώ θέλουμε να εμφανίσουμε όλους τους χρήστες με όνομα kostas. $query_name = SELECT * FROM pinakas_xristwn WHERE onoma= kostas ; Στη συνέχεια, καλούμε την συνάρτηση mysqli_query για να εκτελεστεί το query που αποθηκεύσαμε στην μεταβλητή $query_name. $result=mysqli_query($con,$query_name); Τώρα στην μεταβλητή result έχει αποθηκευτεί ο πίνακας που κάναμε select. Για να εμφανίσουμε τα στοιχεία του πίνακα, χρησιμοποιούμε την mysqli_fetch_array. Κάθε φορά που εκτελείται η mysqli_fetch_array, στην μεταβλητή row αποθηκεύται η επόμενη γραμμή του πίνακα $result. Όταν ο πίνακας δεν έχει άλλες γραμμές προς προσπέλαση, η while τερματίζει. while($row = mysqli_fetch_array($result)) { echo $row[ username']; } Με το echo $row[ username'] δηλώνουμε ποια στήλη του πίνακα της βάσης δεδομένων θέλουμε να χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή, εάν ο πίνακας που έχουμε στην $result, έχει τις στήλες username, onoma, hlikia, με τις μεταβλητές $row[ username'], $row[ onoma ], $row[ hlikia ] θα προσπελαύναμε τα κελιά από τις αντίστοιχες στήλες.

18 Εάν δεν είχαμε την while και απλά κάναμε $row = mysqli_fetch_array($result); echo $row[ username']; Θα εμφανιζόταν μόνο το πρώτο αποτέλεσμα του πίνακα. Σημειώσεις: 1. Θα βρείτε στο ιντερνετ πολλές φορές να χρησιμοποιείται η mysql_query αντί της mysqli_query. Αυτό γίνεται γιατί η τελευταία, είναι η πιο πρόσφατη έκδοση(mysqli=mysql Improved) της mysql_query. Στις διαφάνειες του μαθήματος χρησιμοποιείται η mysqli. 2.Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να εμφανίσουμε τα δεδομένα μας, χρησιμοποιώντας διαφορετικές συναρτήσεις, όπως mysqli_fetch_row, mysqli_fetch_assoc. 3.Υπάρχει διαδικαστικός καθώς και αντικειμενοστραφής τρόπος για τα ερωτήματα( όπως επίσης και για κάθε συνάρτηση στην php). 4. Με την συνάρτηση extract($row), μέσα στην while, δημιουργούνται αυτόματα μεταβλητές με όνομα, το όνομα των στηλών του πίνακα. Άρα, το προηγούμενο παράδειγμα θα γινόταν while($row = mysqli_fetch_array($result)) { extract($row); echo $username; echo $onoma; echo $hlikia; }

19 JavaScript Είναι μία scripting language «Ελαφριά» γλώσσα προγραμματισμού Μπορεί να προστεθεί σε ένα HTML αρχείο «Εκτελείται» από τον Internet browser (Client Side) Δεν σχετίζεται με τη Java, αλλά έχει ομοιότητες με αυτή Xρήση της JavaScript: Εμφάνιση «δυναμικού» περιεχομένου Αντιλαμβάνεται και αντιδρά σε γεγονότα αλληλεπίδραση με τον χρήστη π.χ. ο χρήστης επιλέγει ένα link Αλλάζει τα περιεχόμενα σε html elements Ελέγχει δεδομένα που δίνονται σε μία φόρμα πριν αυτή γίνει submit Απλό παράδειγμα χρήσης javascript: Στο συγκεκριμένο παράδειγμα όταν κλικάρουμε την εικόνα εκτελείται η συνάρτηση changeimage() που δημιουργήσαμε. Μέσα στην συνάρτηση χρησιμοποιούμε την εντολή document.getelementbyid. Με αυτήν, εντοπίζουμε στον html κώδικα το αντικείμενο με id που ζητάμε ('myimage') και το επεξεργαζόμαστε κατάλληλα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ελέγχουμε ποια εικόνα εμφανίζεται. Εάν εμφανίζεται η ανοιχτή λάμπα, εμφανίζουμε την εικόνα με την κλειστή λάμπα και αντίστροφα. Δίπλα στο id της εικόνας γράφουμε το onclick="changeimage()",για να δηλώσουμε πως θα εκτελεστεί αυτή η συνάρτηση κάθε φορά που κλικάρουμε την εικόνα.

20 Σχόλια/Παρατηρήσεις/Διορθώσεις/Κατακραυγή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη δικτυακού χώρου για την υλοποίηση των εφαρμογών δημόσιας συζήτησης, και συζήτησης χρηστών σε πραγματικό χρόνο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη δικτυακού χώρου για την υλοποίηση των εφαρμογών δημόσιας συζήτησης, και συζήτησης χρηστών σε πραγματικό χρόνο Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη δικτυακού χώρου για την υλοποίηση των εφαρμογών δημόσιας συζήτησης, και συζήτησης χρηστών σε πραγματικό χρόνο Όνομα σπουδαστή :

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικής διαδυκτιακής εφαρμογής για τη λειτουργία ηλεκτρονικού εμπορικού καταστήματος, με χρήση του συτήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κατασκευή ιστοσελίδας Παύλος Κόττος (ΑΜ: 241 ) E-mail:pakottos@yahoo.com pavlos.kottos@cchellenic.com Επόπτρια καθηγήτρια : Αικατερίνη Μήτσα ΚΑΒΑΛΑ 2013 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΡΟΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου για την διαχείριση τον θέσεων εργασίας στο γραφείο διασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας. Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Πτυχιακή Εργασία «Αυτόματη δημιουργία ιστοσελίδων για τους διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού (Web CMS) Drupal

Συστήματα διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού (Web CMS) Drupal Συστήματα διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού (Web CMS) Drupal Σταύρος Σύβακας 1/1/2012 Περιεχόμενα Χρησιμότητα των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου... 3 Σύγκριση των Web CMS... 4 CMS κλειστού κώδικα...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ονομ/μο: Τμήμα: Φωτεινή Χλη Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Α.Ε.Μ. : 2359 E-mail: ii2359@hotmail.com Τίτλος Πτυχιακής εργασίας: Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΟΜΟΣ. ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ PHP ΚΑΙ MySQL

Α ΤΟΜΟΣ. ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ PHP ΚΑΙ MySQL ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΟΜΟΣ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ PHP ΚΑΙ MySQL ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σχεδιασµός και Ανάπτυξη µιας on-line Βάσης εδοµένων για Ηλεκτρονικά Έγγραφα Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΜ: 1839) email : falalas@gmail.com. Επόπτης καθηγητής : Δρ. Μανιφάβας Χαράλαμπος

ΦΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΜ: 1839) email : falalas@gmail.com. Επόπτης καθηγητής : Δρ. Μανιφάβας Χαράλαμπος ΤΙΤΛΟΣ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ SITE (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ OPEN SOURCE ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΟΥ (WORDPRESS) ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ. ΦΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΜ: 1839) email : falalas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ V: ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ WEB PUBLISHING

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων Joomla 2.5 Medical Exams Management Module

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΣΩ PHP!

Θέμα Πτυχιακής: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΣΩ PHP! ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Πτυχιακής: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΣΩ PHP! Eισηγητής: Τσιαντής Λεωνίδας. Σπουδαστές:Τασούλης Αποστόλης. Χειλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μαθήματος. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Στόχοι μαθήματος. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #1 η : Οργάνωση & στόχοι μαθήματος, εισαγωγή σε δίκτυα/internet/www, τεχνολογίες προγραμματισμού στο web Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΜΗΝΑΣ-Α.Μ. 2071 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ Πτυχιακή Εργασία Χατζημιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ASP.NET 4.0

Εισαγωγή στην ASP.NET 4.0 Εισαγωγή στην ASP.NET 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Το Web και η αρχιτεκτονική του HyperText Markup Language Cascading Style Sheets 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Ανάπτυξη εφαρμογής Αndroid για την χρήση και διαχείριση του Συστήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ. Αρ. Μητρώου: 04/2557

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ. Αρ. Μητρώου: 04/2557 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ Της φοιτήτριας Τσαντοπούλου Βαΐα- Αικατερίνη Επιβλέπων καθηγητής Βασίλης Κώστογλου Αρ. Μητρώου: 04/2557 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα