Τεχνολογική Υποδομή Μαθημάτων Τηλε-Εκπαίδευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογική Υποδομή Μαθημάτων Τηλε-Εκπαίδευσης"

Transcript

1 Μαμούκαρης, Κ.Β. & Οικονομίδης, A.A.: Τεχνολογική υποδομή μαθημάτων τηλε-εκπαίδευσης. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση, Πανεπιστήμιο Κρήτης Τεχνολογική Υποδομή Μαθημάτων Τηλε-Εκπαίδευσης Κυριάκος Β. Μαμούκαρης, Αναστάσιος Α. Οικονομίδης {kyros, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη Περίληψη Ο σχεδιασμός, η ανάλυση, η ανάπτυξη και ολοκλήρωση ενός ηλεκτρονικού μαθήματος στο διαδύκτυο αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία. Προϋποθέτει την άρτια γνώση του τεχνολογικού υφιστάμενου εξοπλισμού, των αναπτυσσόμενων λογισμικών πακέτων και προγραμμάτων, καθώς επίσης και την επιλογή εξειδικευμένου προσωπικού για την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας ενός online μαθήματος. Στο άρθρο αυτό γίνεται μια ολοκληρωμένη ανάλυση όλων των ανωτέρω παραγόντων και μια ερμηνευτική παρουσίαση ενός υποδείγματος δικτύου Τηλε-Εκπαίδευσης. 1. Εισαγωγή Η σχεδίαση ενός μαθήματος Τηλε-Εκπαίδευσης αποτελεί μια συναρπαστική εμπειρία. Πρόκειται για έναν καινούργιο όρο που τυγχάνει όλο και περισσότερης αποδοχής από ένα κοινό που επιθυμεί διαρκώς να επιμορφώνεται και να αναζητά πληροφορίες που διαφορετικά (με την παραδοσιακή διδασκαλία) θα ήταν δύσκολο εώς αδύνατο [3]. Η online εκπαίδευση, όπως αλλιώς λέγεται, συμπεριλαμβάνει την παραδοσιακή μορφή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, καθώς επίσης και άλλα μέσα υποστήριξης που είναι διαθέσιμα μέσω του υπολογιστή και που δρουν επικουρικά. Σε ένα μάθημα Tηλε-Eκπαίδευσης ο υπολογιστής μπορεί να προβάλλει εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη. Η χρησιμοποίηση πολύπλοκων προγραμμάτων, που καταγράφουν τις κινήσεις των χρηστών, προβάλλοντας το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής διδασκαλίας με τη χρήση και άλλων οπτικοακουστικών μέσων αποτελεί ένα επιπλέον βήμα στον παραδοσιακό θεσμό της εκπαίδευσης. Το υλικό που μπορεί να προβληθεί

2 μπορεί να είναι απλό κείμενο, γραφικά, κινούμενες εικόνες, ήχος, βίντεο ή/και συνδυασμός αυτών. Πολύπλοκα συστήματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης εμπεριέχουν μια σημαντική λειτουργία, την αλληλεπίδραση. Η τελευταία αναφέρεται στη δυνατότητα που παρέχεται στον χρήστη να μπορεί να αλληλεπιδρά με το σύστημα διαρκώς επιτρέποντας την όποια ανάδραση από το σύστημα (μικρή έως και μεγάλη) στις κινήσεις του. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή μορφή εκπαίδευσης, η Tηλε- Eκπαίδευση μπορεί να απαρτίζεται από σχεδιασμένες ενότητες μαθημάτων που μεταδίδονται μέσω προγραμάτων τηλε-συνεδρίασης στο Internet, μια ιστοσελίδα με επιπλέον βοηθητικό υλικό συμπεριλαμβανομένου βιντεοταινιών προηγούμενων μαθημάτων, συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν εκτός τάξης με ασύγχρονο τρόπο (chat, και e-lists), σύνδεσμων παραπομπής (links) καθώς και online αξιολογήσεων, που οι μαθητές μπορούν να μετέχουν και κατόπιν να λαμβάνουν τη βαθμολογία που πέτυχαν αυτόματα από το πρόγραμμα. 2. Δημιουργικά οφέλη από την Τηλε-Εκπαίδευση Οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που προσφέρονται μέσα από την online εκπαίδευση είναι αναρίθμητες. Οι νέες τεχνολογίες και τα προγράμματα που εφαρμόζονται προσφέρουν ένα πιο ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον αντικαθιστώντας τις παραδοσιακές τάξεις, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες για εμπλούτιση και αναθεώρηση των γνώσεων. Επιπρόσθετα, αυτού του είδους οι εφαρμογές που λειτουργούν σε υπολογιστικό περιβάλλον παρέχουν σε μαγαλύτερο βαθμό υποστηρικτικές λειτουργίες, λόγω της διαδικασίας της αλληλεπίδρασης, για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών εργασιών και ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων απ ό, τι στην παραδοσιακή τάξη [3], [9]. Σχεδιάζοντας μαθήματα στο διαδίκτυο μπορούμε να εστιάσουμε σε διαφορετικές μορφές online εκπαίδευσης σύμφωνα με τις υπηρεσίες που θέλουμε να προσφέρουμε. Έτσι μπορούμε να προσαρμόσουμε το υλικό σε μεμονωμένα μαθησιακά και εκπαιδευτικά στυλ σύμφωνα με τις προτιμήσεις των χρηστών, σε εμπειρίες που αποκτούνται από την πραγματική ζωή, σχεδιάζοντας καταστάσεις που επιτρέπουν στους χρήστες να δοκιμάζουν διαφορετικές προσεγγίσεις και να

3 παρατηρούν τις επιπτώσεις των ενεργειών τους. Επιπλέον μπορεί να δωθεί βαρύτητα στη μερική εώς και πλήρη συμμετοχή των χρηστών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Τα μαθήματα Τηλε-Εκπαιδευσης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε σύγχρονα και ασύγχρονα ανάλογα με το αν οι μαθητές μετέχουν ενεργά και σε πραγματικό χρόνο ή όχι. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε μια επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο (π.χ. chat rooms, βίντεο-συνεδριάσεις) όπου υποβάλλονται ερωτήσεις και απαντήσεις πάνω σε κάποιο θέμα. Στη δεύτερη περίπτωση οι συμμετέχοντες επικοινωνούν σε μη πραγματικό χρόνο χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι συνδεδεμένοι online εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Στην ασύγχρονη επικοινωνία ο καθένας αναπτύσσει τις απαντήσεις του στα υπό συζήτηση θέματα και θέτει τις προσωπικές του ερωτήσεις περιμένοντας κάποια άλλη χρονική στιγμή να λάβει μια απάντηση. Μέσα από έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό των μαθημάτων και των συνοδευτικών τους ασκήσεων είναι πολύ πιθανό να επιλύσουμε προβλήματα που μέχρι τώρα ήταν δύσκολο να λυθούν. Τέτοια μπορεί να είναι οι επιπλέον οδηγίες που μπορεί να περιέχει ένα κείμενο, οι επεξηγήσεις πάνω σε ορισμένα θέματα, οι παραπομπές σε συνδέσμους στο διαδίκτυο όπου οι πηγές πληροφοριών είναι αστείρευτες και οι εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας με τον διαχειριστή του μαθήματος για αμεσότερη και πιο ολοκληρωμένη διδασκαλία. Τα πλεονεκτήματα της Τηλε-Εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς φορείς που υλοποιούν τέτοια μαθήματα, τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές φαίνονται συνοπτικά στον πίνακα 1 [2],. Εκπαιδευτικοί Φορείς Εκπαιδευόμενοι Εκπαιδευτές Χαμηλότερο κόστος διανομής εκπαιδευτικού υλικού Περισσότεροι άνθρωποι εκπαιδεύονται σε λιγότερο χρόνο Σταθερή ποιότητα εκπαιδευτικού υλικού Αποτελεσματικότερη επικοινωνία με ελάχιστη Ατομική προσπάθειας επιμόρφωσης Μειωμένος χρόνος, λιγότερες μετακινήσεις Αποτελεσματικότερη εκμάθηση υλικού Δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές Μειώνεται ο χρόνος παρουσίας στις τάξεις Μειωμένη επαναλαμβανόμενη εργασία Περισσότερος χρόνος για την εκμάθηση νέων εκπαιδευτικών γνωστικών αντικειμένων Αποδοτικότερη επικοινωνία με τους

4 επιρροή στις λειτουργίες Μετρήσιμη ποιότητα και στατιστικός έλεγχος αποδοτικότερης εκπαίδευσης Διαρκής παροχή υπηρεσιών Επιτυγχάνει αυτοματοποίηση διαδικασιών Ταχύτητα στην οργάνωση Κανένας γεωγραφικός περιορισμός μαθητές Ευκολότερη μέτρηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών και των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων Πίνακας 1: Πλεονεκτήματα Τηλε-Εκπαίδευσης 3. Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης Η Τηλε-Εκπαίδευση εκπροσωπεί μια μεγάλη προσπάθεια μετακίνησης από την παραδοσιακή διδασκαλία «αιχμαλωτίζοντας» τα οφέλιμα στοιχεία της τελευταίας που συμβάλλουν θετικά στη μάθηση, εμπλουτίζοντάς τα με νέα στοιχεία που βασίζονται σε καινοτομικές θεωρίες και σε συνδυασμό με τη χρήση των νέων τεχνολογιών επιταχύνουν τον ρυθμό μετάδοσης γνώσεων και εκπαιδευτικού υλικού. Αυτή η αλλαγή αντανακλάται σε ένα πλήθος διαφορετικών παραγόντων που επηρεάζουν την εκπαίδευση και συνοψίζονται στον πίνακα 2. Τάξη Περιεχόμενο Παραδοσιακή Τάξη - Φυσικό περιβάλλον με περιορισμένο αριθμό συμμετέχοντων - Εξαρτημένη από τον χρόνο και τον χώρο - Έντυπα κείμενα - Διαφάνειες - Προβολή slides Τηλε-Εκπαίδευση - Απεριόριστος αριθμός συμμετέχοντων - Οπουδήποτε και οποιαδήποτε χρονική στιγμή - Κείμενο - Εικόνες - Γραφικά - Κινούμενες εικόνες

5 - Ήχος - Βίντεο - Προσωμοίωση Συνεργασία - Ορισμένη - Απεριόριστη Εξατομίκευση - Ένα συγκεκριμένο μονοπάτι μάθησης - Μονοπάτι μάθησης και περιήγηση προσδιορισμένη από τον χρήστη Πίνακας 2: Παράγοντες επηρεαζόμενοι από την Τηλε-Εκπαίδευση Οι τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Τηλε-Εκπαίδευση αφορούν κυρίως τον τρόπο μετάδοσης της πολυμεσικής πληροφορίας και λιγότερο τα εργαλεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Σε αυτά θα μπορούσαμε να διακρίνουμε την τεχνολογία unicast/multicast/broadcast, τις εικονικές τάξεις, τα απομακρυσμένα εργαστήρια, το πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο μέσα από τις ιστοσελίδες καθώς και τις παρελκόμενες τεχνολογίες όπως τα αλληλεπιδρώμενα CD-ROM/DVD-ROM που συμβάλλουν θετικά στη μετάδοση της πληροφορίας [1], [6]. Στην τεχνολογία unicast ο χρήστης είναι αυτός που ζητά τη σύνδεση και κατ απαίτηση του μεταφέρονται τα πολυμεσικά δεδομένα που ο ίδιος επέλεξε (βλ. εικόνα 1). Μάλιστα εάν το πολυμεσικό αρχείο που ζήτησε είναι δεικτοδοτούμενο (indexed) ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ξεκινά (play) ή να σταματά (stop) τη ροή, να μεταφέρεται γρήγορα μπροστά (fast forward) ή γρήγορα πίσω (rewind) ή ακόμα να κάνει προσωρινή παύση (pause) της μετάδοσης. Αυτό το είδος της ροής προσφέρει το μεγαλύτερο δυνατό έλεγχο της ροής και καθιστά τον πελάτη ενεργό χρήστη της εφαρμογής. Η τεχνολογία multicast επιτρέπει τη μετάδοση της πληροφορίας σε συγκεκριμένους χρήστες στο διαδίκτυο. Υπάρχει μια μόνο ροή πακέτων δεδομένων που αποστέλλεται από τον server και φτάνει μέχρι τον δρομολογητή που συνδέει το Intranet με το διαδίκτυο και στη συνέχεια δημιουργούνται, τοπικά στον δρομολογητή, αντίγραφα της ροής, ένα για κάθε ξεχωριστό τμήμα του τοπικού δικτύου. Ένας εκπαιδευτής μπορεί να επικοινωνεί με περισσότερους μαθητές μέσω κάμερας και μικροφώνου κατά τη διάρκεια που αυτοί βρίσκονται στο σπίτι τους, στη δουλειά τους ή σε κάποια αίθουσα που διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό με μικρό κόστος [1].

6 Υπάρχουν μερικά προϊόντα που μπορούν να καταγράφουν όλες τις διαδικασίες που εκτελούνται σε έναν server. Τέτοια δεδομένα καταχώρησης είναι η συνεχής ροή σε κάποιες χρονικές στιγμές, ποιος λαμβάνει το σήμα μετάδοσης και πότε, πόση πληροφορία τελικά μεταφέρεται καθημερινά και αν είναι ικανοποιητικό το εύρος ζώνης που έχει δεσμευτεί (βλ. εικόνα 1). Unicast Video Server Multicast Video Server 100 i 1 copy 34 copies 33 copies 1 copy 1 copy 34 Clients 33 Clients 33 Clients 34 Clients 33 Clients 33 Clients Εικόνα 1: Τρόπος μετάδοσης ενός Unicast / Multicast δικτύου Οι εικονικές τάξεις αποτελούν ένα μαθησιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον που βρίσκεται εγκατεστημένο πάνω σε ένα υπολογιστικό πληροφοριακό σύστημα. Σκοπός των εικονικών τάξεων είναι η παροχή σύγχρονων εκπαιδευτικών εμπειριών μέσα από τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών σε απομακρυσμένες κοινότητες, χρησιμοποιώντας υπολογιστές από το σπίτι ή τον χώρο εργασίας και η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας την τεχνολογία προκειμένου να υποστηρίξει τη συνεργατική μάθηση. Με τον όρο συνεργατική μάθηση εννοούμε τη μαθησιακή διαδικασία που δίνει έμφαση στην ομαδική ή συνεργασιακή προσπάθεια μεταξύ των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων, στην ενεργή συμμετοχή και αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των

7 χρηστών καθώς και στην απόκτηση γνώσεων που είναι απόρροια ενός ενεργού διαλόγου μεταξύ των συμμετέχοντων. Τα απομακρυσμένα εργαστήρια αποτελούν μια άλλη μορφή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης όπου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στον εξοπλισμό ενός εργαστηρίου από μακρυά και τη δυνατότητα εξάσκησής τους με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και επιδεξιοτήτων. Η προσπέλαση γίνεται μέσω ενός browser. Οι χρήστες συνδέονται σε πραγματικά ή προσομοιωμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, εξασκούνται μέσα από δοκιμαστικά προγράμματα, επιλύουν προβλήματα και μαθαίνουν μέσα από τη συνεχή προσπάθεια και τα λάθη που κάνουν χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τον πραγματικό εξοπλισμό του εργαστηρίου. Τα απομακρυσμένα εργαστήρια είναι ευέλικτα και προσφέρουν στον χρήστη τη δυνατότητα της συνεχούς βελτίωσης του, της καταγραφής των επιδώσεών του και της επανάληψης προκειμένου να ολοκλήρωσει το διάγραμμα εκπαίδευσης με επιτυχία. Το πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό μέσω του διαδικτύου έρχεται να συμπληρώσει τις σύγχρονες εκπαιδευτικές διαδικασίες προσφέροντας αξιοπιστία, γρήγορη διανομή και μάλιστα κατόπιν ζήτησης, με μικρό κόστος και σε οποιοδήποτε μέρος και οπιαδήποτε χρονική στιγμή. Παρέχει τη δυνατότητα της επιλογής του υλικού από τον χρήστη και τη συνεχή ενημέρωσή του για προϊόντα, ανακοινώσεις και επιμορφώσεις εκπαίδευση καθώς και για την απόκτηση δεξιοτήτων. Επιπρόσθετα με τις παραπάνω τεχνολογίες υπάρχουν και τα αλληλεπιδρώμενα CD-ROM τα οποία αποτελούν μια λύση ολοκλήρωσης συγχρονισμένου βίντεο, ήχου, γραφικών και κειμένου μέσα από ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον διεπαφής. Τα μαθήματα Τηλε-Εκπαίδευσης είναι πιο πετυχημένα όταν λαμβάνονται υπόψη κάποιοι παράγοντες όπως η τεχνολογική εμπειρία των εκπαιδευομένων, οι τοποθεσίες διανομής υλικού, το επιλεγμένο λογισμικό και ο εξοπλισμός, η πρόσβαση στο διαδίκυο, οι δυνατότητες του server και η τεχνική υποστήριξη. Τα παραπάνω στοιχεία πολλές φορές παραβλέπονται από τους υπεύθυνους ανάπτυξης ηλεκτρονικών μαθημάτων. Οποιαδήποτε μέθοδο διανομής μαθημάτων τηλεεκπαίδευσης κι αν εφαρμόζεται είναι προτιμότερο να αξιολογούνται οι δυνατότητες όλων των μέσων που χρησιμοποιούνται. Έτσι για παράδειγμα είναι απαραίτητος ο έλεγχος του τύπου του server που ικανοποιεί τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, του λογισμικού, του εξοπλισμού, να επαληθευτεί αν η ταχύτητα του server με το διαδίκτυο είναι ικανοποιητική - υποπολλαπλάσια του Τ1, πλήρης σύνδεση Τ1, ISDN γραμμές, κλπ. (βλ. εικόνα 2) [5].

8 Ζωντανή εγγραφή Οθόνη Slide Δορυφ/κή εκπομπή IPTV Rocks! As you can see, IPTV Rocks! Vod, Streaming Video Καταγραφή και Playback Servers με περιεχόμενο κατόπιν ζήτησης Manager διανομής υλικού Broadcast Server Διακοπτικό στοιχείο Διακοπτικό στοιχείο Server Εικονικής Τάξης Εικόνα 2: Υπόδειγμα Δικτύου Τηλε-Εκπαίδευσης 4. Ανάπτυξη μαθημάτων Τηλε-Εκπαίδευσης 4.1. Υποδομή - Τεχνολογικός Εξοπλισμός Οι βασικές συνιστώσες για την ανάπτυξη ενός μαθήματος στο Web όσον αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό είναι οι servers, οι client υπολογιστές, η μεταξύ τους διασύνδεση (δίκτυο) καθώς και όλος ο εξοπλισμός που θα συμβάλει στην ψηφιοποίηση της πληροφορίας και την επεξεργασία της όπως ψηφιοποιητής βίντεο, ήχου, κονσόλες ήχου, κάμερες, μικρόφωνα, ηχεία, κατάλληλο στούντιο ψηφιοποιητής εικόνων, κειμένου και slides [3], [4], [6]. Αναφορικά με τους servers αποτελούν ισχυρά υπολογιστικά συστήματα που αποθηκεύονται οι πληροφορίες και τα μαθήματα, που θα προσφερθούν μέσω του διαδικτύου. Οι υπολογιστές αυτοί έχουν ως κύριο στόχο να εξυπηρετούν ταυτόχρονα πολλούς χρήστες που θέλουν να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες

9 προσφέροντας όλο το υλικό που είναι διαθέσιμο και στο οποίο έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης. Αποτελούνται συνήθως από δύο συστοιχίες δίσκων όπου η μια λειτουργεί ως καθρέπτης της άλλης (mirror disks). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε προστασία στα δεδομένα και δεν υπάρχει κίνδυνος να διακοπεί η μετάδοση της πληροφορίας από καταστροφή του δίσκου. Επίσης διαθέτουν μεγάλη μνήμη και πολύ μεγάλες ταχύτητες εξυπηρέτησης λόγω της ανώτερης τεχνολογίας τους. Οι client υπολογιστές αποτελούν τους προσωπικούς υπολογιστές των χρηστών. Δεν πρόκειται για τόσο ισχυρά συστήματα όπως οι servers αλλά για απλά συστήματα που δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η ανάπτυξη μαθημάτων στο διαδίκτυο προϋποθέτει οι clients του εργαστηρίου υλοποίησης να είναι γρήγορα μηχανήματα μια και θα πρέπει να παράγουν, μορφοποιούν και επεξεργάζονται όλο το υλικό που θα προστεθεί στο μάθημα. Στην πραγματικότητα όμως για τους χρήστες που πρόκειται να συμμετάσχουν στα μαθήματα Τηλε- Εκπαίδευσης απαιτείται να διαθέτουν υπολογιστικά συστήματα ικανά να συνδεθούν στο διαδίκτυο και να περιηγηθούν στις ιστοσελίδες των ηλεκτρονικών μαθημάτων. Στον τεχνολογικό εξοπλισμό που αναφέραμε μέχρι τώρα σημαντικό παράγοντα διαδραμματίζει η διασύνδεση των υπολογιστών είτε πρόκειται για servers είτε για clients υπολογιστές, καθώς και το δίκτυο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά της πληροφορίας μεταξύ των υπολογιστών σε ένα Intranet ή Extranet. Ένας κατάλληλος σχεδιασμός του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού δικτύου, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και ανάγκες, μπορεί να προστατεύσει το σύστημα από χαμηλές ταχύτητες και προβλήματα στη μετάδοση. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η εκπομπή πληροφορίας είτε unicast είτε multicast Υποδομή - Λογισμικό Επιπρόσθετα, σχετικά με το απαραίτητο λογισμικό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά τη σχεδίαση ενός περιβάλλοντος υποδοχής ενός ηλεκτρονικού μαθήματος σε ένα υπολογιστκό σύστημα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα [3], [4], [6]: - Εταιρικά Firewalls (java, telnet blockage). Πρόκειται για λογισμικό που ελέγχει την πρόσβαση των χρηστών στις πληροφορίες και στο εσωτερικό δίκτυο. - Προγράμματα προστασίας από ιούς.

10 - Plug-ins (συμπληρωματικά προγράμματα που δρουν επικουρικά στις μεγάλες εφαρμογές με στόχο να τις υποστηρίξουν στην προβολή του υλικού μέσω του Web). - Browsers. - Εφαρμογές client. - Βάσεις δεδομένων. - Προγράμματα ανάπτυξης και ολοκλήρωσης μαθημάτων (WebCT, TopClass, Virtual-U, LearningSpace, κλπ.) - Καμπύλη μάθησης λογισμικού. - Παροχείς υπηρεσιών και ταχύτητες σύνδεσης Υποδομή Ανθρώπινοι Πόροι Για την ανάπτυξη μαθημάτων στο διαδίκτυο δεν είναι αρκετή η εργασία ενός και μόνο ατόμου που θα αναλάβει την ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη και αποτίμηση του εκπαιδευτικού υλικού [7], [8]. Παρακάτω παραθέτουμε μια πλήρη ανάλυση όλων των συνεργατών που λαμβάνουν χώρα στην υλοποίηση μαθημάτων Τηλε- Εκπαίδευσης. Σε μερικές περιπτώσεις και ανάλογα με τις ανάγκες μπορούν κάποιοι ρόλοι να συμπτυχθούν. 1. Υπεύθυνος έργου. Είναι αρμόδιος για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων του έργου, την πρόσληψη συνεργατών, την καθοδήγηση και τον έλεγχο αυτών, την αξιολόγηση της πορείας του έργου, καθώς και για την επίβλεψη της ολοκλήρωσης του έργου μέσα στο αρχικό χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό. 2. Σχεδιαστής μαθήματος. Είναι ο αρχιτέκτονας του έργου. Εντοπίζει και προσδιορίζει τα προβλήματα, τα διευθετεί και αναπτύσσει σχεδιαγράμματα δίνοντας λύσεις για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων παρέχοντας τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές. 3. Συγγραφέας / Σχεδιαστής πληροφορίας. Αναλαμβάνει τη συγγραφή του κώδικα του προγράμματος. Σε μερικές περιπτώσεις συνεργάζεται και βοηθάει τον σχεδιαστή μαθήματος για τη βελτιστοποίηση των σχεδιαγραμμάτων. 4. Σχεδιαστής γραφικών. Προετοιμάζει τα οπτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στο μάθημα καθώς επίσης και τα γραφικά που θα περιέχονται σε αυτό. Επιπρόσθετα αναλαμβάνει τη σχεδίαση των κινούμενων εικόνων μέσα από μαθηματικές συναρτήσεις και ακολουθίες.

11 5. Προγραμματιστής. Ολοκληρώνει τις διαδικασίες εκείνες που επιτυγχάνουν την αλληλεπίδραση μέσα στο μάθημα, μια διαδικασία η οποία δεν είναι εφικτή μέσα από την υιοθέτηση ενός συγγραφικού εργαλείου. 6. Ελεγκτής. Αρμόδιος για την επισκόπηση του σχεδιασμού του προσφερόμενου online μαθήματος με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό και προσδιορισμό εμφανιζόμενων προβλημάτων που δυσχεραίνουν την παρακολούθηση του μαθήματος από τους ενδιαφερόμενους. 7. Εκδότης. Είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της συνοχής και συνέπειας του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού online προγράμματος και την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για την τελική διάρθρωση του μαθήματος. 8. Αξιολογητής. Αρμόδιος για την επίβλεψη ολόκληρου του προγράμματος, τη δοκιμή λειτουργίας του καθώς και την αποτροπή δημιουργίας κωλυμάτων κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης του με άλλα προγράμματα. Π.χ. η λειτουργία όλων των συνδέσμων που υπάρχουν. 9. Ομάδα παραγωγής βίντεο. Η ομάδα αυτή απασχολείται με την παραγωγή βίντεο. Στην ομάδα αυτή μετέχουν σκηνοθέτης, ηθοποιοί, φροντιστές φωτισμού, καθώς επίσης και άτομα με άλλες ειδικότητες. 10. Ομάδα παραγωγής ήχου. Πρόκειται για μια ομάδα η οποία ασχολείται με την παραγωγή και επεξεργασία ήχου. Στην ομάδα αυτή μετέχουν ο ηχολήπτης καθώς επίσης και ο αφηγητής. 11. Ειδικοί μαθήματος. Είναι υπεύθυνοι για την επιλογή των περιεχομένων του online μαθήματος καθώς και για την αναθεώρηση τους. 12. Διαχειριστής. Ο διαχειριστής του συστήματος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των μαθημάτων, τη διευθέτηση των δικαιωμάτων των χρηστών καθώς και την πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού μέρους των μαθημάτων Τηλε-Εκπαίδευσης. 13. Τεχνικός Δικτύου και Υπολογιστών. Είναι υπεύθυνος για την άρτια λειτουργία του server των βοηθητικών συσκευών, όπως τα UPS, κάμερες, συστήματα ήχου, προβολής βίντεο, συστημάτων μετάδοσης, διασύνδεση δικτύου, καθώς και για τη σωστή λειτουργία και εγκατάσταση των εφαρμογών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τους συνεργάτες του και από τους εκπαιδευόμενους που θα παρακολουθήσουν το μάθημα μέσω του διαδικτύου.

12 4.4. Υποδομή Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο Η σχεδιάση και ανάπτυξη μαθημάτων Τηλε-Εκπαίδευσης δεν αποτελεί μόνο μια διαδικασία προγραμματισμού και χρήσης του κατάλληλου τεχνολογικού και λογισμικού εξοπλισμού. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και ορισμένους παράγοντες που επηρεάζουν το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο μέσω του οποίου θα ολοκληρωθούν τα μαθήματα. Η αρχιτεκτονική του δικτύου βασίζεται σε τρεις κύριες συνιστώσες: Το δίκτυο πρόσβασης, το δίκτυο μεταφοράς καθώς και τις υπηρεσίες επικοινωνίας. Σύμφωνα με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που θα χρησιμοποιθεί θα πρέπει να προσαρμοστεί το οπτικοακουστικό υλικό σε μια κατάλληλη μορφή (συμπιεσμένη ή όχι) προκειμένου να μεταφερθεί με ασφάλεια, αξιοπιστία και την χωρίς καθυστερήσεις Δίκτυο πρόσβασης Το δίκτυο πρόσβασης συνδέει τους χρήστες στο δίκτυο μεταφοράς. Είναι τα οι διάφοροι τύποι modem που χρησιμοποιούνται. Διακρίνουμε τρεις τεχνολογίες modem στην αγορά: Τα αναλογικά modem (Voiceband modem), τα ψηφιακά (ISDN modem) και την καινούργια τεχνολογία modem η οποία βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο ακόμη στην Ελλάδα τα ADSL modem. Η ADSL τεχνολογία μπορεί να μεταφέρει δεδομένα με ρυθμούς μέχρι και 6Mbps σε μονόδρομη επικοινωνία του χρήστη με τον συνδρομητή του και εφόσον βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, ενώ σε αλληλεπιδρώμενη σύνδεση μπορεί να επιτύχει ρυθμούς μεγαλύτερη των 640Kbps και προς τις δύο κατευθύνσεις. Επιπρόσθετα με τις τεχνολογίες προσπέλασης στο δίκτυο μεταφοράς (modem), σημαντικό ρόλο διαδραμματίζουν και τα διάφορα δίκτυα από τα οποία αποστέλλεται η πληροφορία. Τέτοια δίκτυα είναι τα Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών, τα Ασύρματα Δίκτυα και τα ISDN δίκτυα. Τα τοπικά δίκτυα υπολογιστών αποτελούν ένα διαφορετικό μονοπάτι προσέγγισης διασυνδεδεμένων υπολογιστών σε περιβάλλοντα και τεχνολογίες Τηλε- Εκπαίδευσης. Πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν τα τοπικά δίκτυα προκειμένου να εισέλθουν σε επιχειρησιακά συστήματα, σε διεπιχειρησιακά δίκτυα και να εκμεταλλευτούν τις τηλεματικές υπηρεσίες που τους παρέχονται. Τα δίκτυα αυτά έγιναν γνωστά σε εμάς με την ονομασία Ethernet και κατόπιν εξελίχθηκαν

13 προσφέροντας ολοένα και καλύτερες σε ποιότητα υπηρεσίες. Έτσι συναντούμε σήμερα τοπικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων όπως το Fast Ethernet και το Gigabit Ethernet τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν αυξημένες απαιτήσεις σε εύρος ζώνης και επομένως σε όγκο πληροφοριών. Το ISDN είναι ένα δίκτυο, το οποίο αποτελεί εξέλιξη του ολοκληρωμένου ψηφιακού δικτύου τηλεφωνίας και το οποίο παρέχει ψηφιακή σύνδεση από άκρο-σεάκρο, υποστηρίζοντας μια ευρεία περιοχή εφαρμογών που περιλαμβάνει υπηρεσίες φωνής εικόνας και αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τον καθορισμό συγκεκριμένου εύρους ζώνης (πολλαπλάσιο του βασικού ρυθμού 64Kbps) ανά κλήση και σύμφωνα με την ποιότητα των υπηρεσιών (QoS) που θέλουμε να έχουμε. Η ασύρματη επικοινωνία είναι μια ευρυζωνική τεχνολογία σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει την γρήγορη και οικονομική μεταφορά ενός μεγάλου εύρους υψηλής αξίας ποιότητας υπηρεσιών. Ωστόσο παρουσιάζει κάποια ευαισθησία στις καιρικές συνθήκες Δίκτυο μεταφοράς Το δίκτυο μεταφοράς είναι αυτή η οντότητα που αναλαμβάνει την μεταφορά των δεδομένων από το σημείο αφετηρίας στο σημείο προορισμού. Υπάρχουν δύο κύριες μορφές μεταφοράς δεδομένων στο δίκτυο: Μεταγωγής και Εκπομπής. Στις τεχνικές μεταγωγής διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες τη μεταγωγή κυκλώματος και τη μεταγωγή πακέτου. Η μεταγωγή πλαισίου καθώς και κυψελίδων αποτελούν μετεξέλιξη της μεταγωγής πακέτου καθώς και πιο ολοκληρωμένες λύσεις χρησιμοποιώντας τα πλεονεκτήματα των προηγούμενων τεχνολογιών. Στη μεταγωγή κυκλώματος γίνεται δέσμευση του κυκλώματος πάνω στο οποίο θα περάσουν τα δεδομένα και αποσύνδεση αυτού εφόσον ζητηθεί. Το πλεονέκτημα είναι ότι η μεταγωγή κυκλώματος διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών σε όλη τη διάρκεια της σύνδεσης. Στη μεταγωγή πακέτου η πληροφορία τεμαχίζεται σε μικρά πακέτα και ανάλογα με τη διαδικασία προώθησης που θα προτιμηθεί θα μεταφερθούν μόνα τους έχοντας το καθένα τη διεύθυνση προορισμού ή ορίζοντας ένα μονοπάτι πάνω στο οποίο θα ταξιδέψουν. Όσον αφορά τα δίκτυα εκπομπής η πληροφορία στέλνεται μέσα στο δίκτυο και ο κάθε σταθμός που την παραλαμβάνει αφού ελέγξει τη διεύθυνση προορισμού

14 την κρατάει ή την προωθεί στον επόμενο σταθμό. Τα δίκτυα που βασίζονται σε οπτικές ίνες αποτελούν τη βέλτιστη λύση για τα δίκτυα εκπομπής μια και τα δεδομένα μεταφέρονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Το πλεονέκτημα των οτπικών ινών είναι ότι απαιτούν λιγότερους ελέγχους σφαλμάτων αφού θεωρούνται πιο αξιόπιστες για τη μετάδοση των πληροφοριών Υπηρεσίες Επικοινωνίας Η αρχιτεκτονική των δικτύων θα πρέπει να σχεδιάζεται ώστε να παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πάνω σε ένα απλό δίκτυο. Τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να είναι ο ήχος, πακέτα δεδομένων (SMDS, IP, FR), βίντεο, εφαρμογές εικόνας, μηχανισμοί ηλεκτρονικού εμπορίου, ασφάλεια επικοινωνιών, διαχείριση αρχείων και βάσεων δεδομένων, Voice over IP, multimedia Internet broadcasting, multi-point conferencing, κλπ. 5. Συμπεράσματα Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της τάσης της συνεχιζόμενης κατάρτισης σε όλους τους τομείς καθιστά την Τηλε-Εκπαίδευση την ανώτατη μορφή εκπαίδευσης. Οι υπηρεσίες και τα αγαθά που είναι διαθέσιμα μέσα από το διαδίκτυο και τις άλλες μορφές μετάδοσης δεδομένων, επισκιάζουν ακόμα και το σημαντικότερο μειονέκτημα της Τηλε-Εκπαίδευσης, δηλαδή την έλλειψη της άμεσης προσωπικής επαφής των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευομένους. Η άρτια οργάνωση, σχεδίαση, ανάπτυξη και ολοκλήρωση από ένα πλήρες επιτελείο συνεργατών παρουσιάζει τις ανάγκες και τον επαγγελματισμό που απαιτείται για τη λειτουργία online μαθημάτων. Ο επαγγελματισμός αυτός συνδέεται άρρηκτα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις λύσεις που προσφέρει. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός και το λογισμικό συνεχώς αναβαθμίζονται προσφέροντας νέες δυνατότητες με τη χρήση νέων εργαλείων σχεδίασης και ανάπτυξης μαθημάτων, τη χρήση καλύτερου εξοπλισμού για την επεξεργασία και λειτουργία των μαθημάτων και τη συνεχή βελτίωση εκείνων των προγραμμάτων που θα συγκροτήσουν τα μαθήματα και θα προσφέρουν ασφαλή και συνεχή μετάδοση της πληροφορίας. Ο εξοπλισμός βελτιώνεται διαρκώς

15 προσφέροντας μεγαλύτερες ταχύτητες και καλύτερη δρομολόγηση της πληροφορίας αποφεύγοντας όσο το δυνατόν τις καθυστερήσεις που προέρχονται από τη μετάδοση πολυμεσικών στοιχείων κωδικοποιώντας τα δεδομένα. Οι νέες τεχνολογίες έρχονται να δράσουν επικουρικά στη διδασκαλία και να οδηγήσουν την εκπαίδευση σε νέους ορίζοντες παγκοσμιοποίησης. 6. Βιβλιογραφία 1. CISCO Systems, CISCO E-learning How is E-learning Implemented, 2001 Cisco Systems Inc., 2. Fastrak Consulting Ltd, A day in the life of a learning management system, 2000, 3. Kyriakos V. Mamoukaris, Tele-Education over the Web, M.Sc. Thesis, Information Systems Department, University of Macedonia, February Leon L. Combs, The Design Assessment and Implementation of a Web-based Course, Kennesaw State, University of Kennesaw, GA, ED-Media, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Tele-communications, Michele C. Minton, Is your Organization Ready for E-Learning?, Communication Project Magazine, Volume 3.1., Summer Philip Barker, Developing Teaching Web; Advantages, Problems and Pitfalls, University of Teesside, ED-Media, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, VNU Business Media, An Overview of Online Learning: Example of a Need Analysis, 1998, 8. VNU Business Media, An Overview of Online Learning: Media Production Tools, 1998, 9. WBT Systems White Paper, Improving the Top Line Using e-learning, 2001,

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Άννα Κεφάλα Τηλεκπαίδευση: νέο μοντέλο εκπαίδευσης;; Συμπληρωματική ως προς την παραδοσιακή Άρση χωρο χρονικών περιορισμών Αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ. ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ. ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Κατ. Πράξεων 1: «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό» Υποκατηγορία Πράξεων 3: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών

Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Τεχνολογία Επικοινωνιών Β Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2 ώρες /εβδομάδα ΔΙΑΡΚΕΙΑ 28..εβδομάδες

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ

ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Υποέργο 5 Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ - εργασίες αρμοδιότητας Πανεπιστημίου Κρήτης Υλοποίηση Δράσης Α2 ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Εγχειρίδιο Ζωντανών Μεταδόσεων Εξελιγμένων Υπηρεσιών Βίντεο Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των πολυμέσων

Εφαρμογές των πολυμέσων Εφαρμογές των πολυμέσων Κατηγοριοποίηση εφαρμογών Σύγχρονες εφαρμογές Ασύγχρονες εφαρμογές Εφαρμογές αλληλεπίδρασης Εφαρμογές διανομής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 02-1 Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυμέσα; Χαρακτηριστικά των μέσων Ιδιότητες συστημάτων πολυμέσων Δομή συστημάτων πολυμέσων Δικτυακά συστήματα πολυμέσων Μετάδοση πολυμέσων Απαιτήσεις πολυμέσων Ποιοι εμπλέκονται στα

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο

Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο Γιάννης Φραγκιαδάκης, Εμμανουήλ Ζουράρης Κέντρο Επικοινωνιών & Δικτύων Π.Κ 16 Μαϊου 2010 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση ζωντανής μετάδοσης

Oργάνωση ζωντανής μετάδοσης Oργάνωση ζωντανής μετάδοσης Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Copyright

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ epresence Οδηγός συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, M.Sc. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων Διευθύνουσα Σύμβουλος, INTE*LEARN Θέματα παρουσίασης.. Γενικά για την εταιρία και την εμπειρία της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ [1] ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes. Αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management System) κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β' τάξης Γενικού Λυκείου Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Ζ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Ζ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Ζ Γούλιας Νίκος Σκούρτης Τάσος Πινήτας Γιώργος Λαζαρίδης Λάζαρος Πεχλιβανίδου Κατερίνα Μαρμαροκόπος Γιώργος Σταγκοπούλου Αλεξάνδρα «Μαθαίνοντας Έξω από την Τάξη» Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ BBB ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ BBB ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ BBB ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οι συμμετέχοντες συνίσταται να έχουν καλή γνώση και κατανόηση του σύντομου οδηγού. Eπιπλέον υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ MORPHING ΚΑΙ VR ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑÏΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση ζωντανών μεταδόσεων ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Οργάνωση ζωντανών μεταδόσεων ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ 2014 Οργάνωση ζωντανών μεταδόσεων ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ 1 Περιεχόμενα Σύντομη Περιγραφή... 3 Σκοποί και Στόχοι... 3 Πως οργανώνεται μία ζωντανή μετάδοση... 4 ΒΗΜΑ 1ο. Καταγραφή απαιτήσεων... 4 ΒΗΜΑ 2ο. Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διερευνητικής Ηλεκτρονικής Μάθησης μέσω του Διαδικτύου για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Περιβάλλον Διερευνητικής Ηλεκτρονικής Μάθησης μέσω του Διαδικτύου για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Περιβάλλον Διερευνητικής Ηλεκτρονικής Μάθησης μέσω του Διαδικτύου για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ι. Φεργαδιώτου 1, Δ. Σάμψων 2, Κ. Δούκας 1 Εκπαιδευτήρια Δούκα, Μεσογείων 151, Μαρούσι 15125, Αθήνα, Email

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα