Πτυχιακή Εργασία Των φοιτητών : Καρατζένη Ισμήνη Ειρήνη Χαλάστρας Απόστολος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτυχιακή Εργασία Των φοιτητών : Καρατζένη Ισμήνη Ειρήνη Χαλάστρας Απόστολος"

Transcript

1 Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Πτυχιακή Εργασία Των φοιτητών : Καρατζένη Ισμήνη Ειρήνη Χαλάστρας Απόστολος Θέμα: Σχεδίαση και Υλοποίηση Δικτυακού Τόπου για το μάθημα Διαχείριση Δικτύων. Σεπτέμβριος 2004 Επιβλέπων καθηγητής: Τσιαντής Λεωνίδας 0

2 «Σχεδίαση και Υλοποίηση Δικτυακού Τόπου για το μάθημα Διαχείριση Δικτύων». Πτυχιακή Εργασία Των φοιτητών : Καρατζένη Ισμήνη Ειρήνη Χαλάστρας Απόστολος Σεπτέμβριος

3 Αφιέρωση Πτυχιακής 2

4 Σύντομη Περιγραφή της Πτυχιακής Εργασίας Σε αυτή την Πτυχιακή Εργασία κατασκευάσαμε το δικτυακό τόπο του μαθήματος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ». Η ιστοσελίδα αυτή περιέχει ένα ποπ-απ μενού, στο οποίο ο χρήστης έχει να επιλέξει τις επιλογές download εργασιών, upload αρχείων και ανακοινώσεις. Ακόμα, περιέχει κώδικα ο οποίος εχει τη δυνατότητα να εμφανίζει πληροφορίες του συστήματος του χρήστη, όπως η ανάλυση που χρησιμοποιεί, το όνομα του browser και άλλες πληροφορίες. Τέλος, έχει έναν counter που μετράει του επισκέπτες της ιστοσελίδας. Για την δημιουργία την υλοποίηση της ιστοσελίδας, χρησιμοποιήσαμε κατά κύριο λόγο το πακέτο της Macromedia και συγκεκριμένα τα προγράμματα DREAMWEAVER, FIREWORKS, FLASH. Επείσης, για την δημιουργία της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στην ιστοσελίδα χρησιμοποιήθηκε «Access». Για τη δημιουργία του «βιβλίου επισκεπτών», όπως και για την εύρεση και στη συνεχεια το upload του αρχείου χρησιμοποιήθηκε η γώσσα προγραμματισμού ASP και DOT-NET. Τα γραφικά που χρησιμοποιήθηκαν έγιναν σε FLASH. Τέλος υπάρχουν οι επιλογές του χρήστη σχετικά με τις πληροφορίες με το μάθημα. Μπορεί να δει πληροφορίες για τον σκοπό του μαθήματος, τους στόχους του μαθήματος, την περιγραφή του μαθήματος, γενικές πληροφορίες και την ύλη του εργαστηρίου. 3

5 Πίνακας περιεχομένων 4

6 1.1 Κώδικας Ιστοσελίδας Αρχική σελίδα ( index ) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/loose.dtd"> <html> <head> <!-- αρχικά βάζουμε τον τίτλο του μαθήματος " ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ " και ορίζουμε την γραμματοσειρά (Courier New) και χρώμα (#FFFFFF) όλης της ιστοσελίδας --> <title>διαχειριση ΔΙΚΤΥΩΝ</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Courier New, Courier, mono; color: #FFFFFF; body { background-color: #AA1D1D;.style17 { font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;.style18 {font-size: 11px; color: #FFFFFF;.style21 { font-size: 12px; color: #FFFFFF; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; 5

7 .style14 {font-size: 10px.style23 {font-size: 18px; color: #BB0000;.style24 { color: #FFFFFF; font-weight: bold;.style25 {color: #FFFFFF a:link { color: #FFFFFF; text-decoration: none; a:visited { text-decoration: none; color: #FFFFFF; a:hover { text-decoration: underline; a:active { text-decoration: none;.style36 {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif.style40 {font-size: 14px.style41 {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;.style43 {font-size: 11px.style44 {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #FFFFFF; --> </style> <!-- παρακάτω ορίζουμε το ποπ-απ μενού της σελίδας που έχει τις βασικές επιλογές : 6

8 ανακοινώσεις, download εργασιών, upload αρχείων, οι οποίες μας οδηγούν και στις αντίστοιχες σελίδες. το μενού είναι ποπ-απ, δηλαδή πηγαίνοντας το δείκτη του ποντικιού στη λέξη "επιλογές" εμφανίζεται το μενού. το μενού είναι φτιαγμένο στο πρόγραμμα "fireworks" της "macromedia". --> <script language="javascript" >function mmloadmenus() { if (window.mm_menu_ _0) return; window.mm_menu_ _0 = new Menu("root",190,26,"Verdana, Arial, Helvetica, sans- serif",16,"#ffffff","#ff0000","#e80000","#cccccc","center","middle",2,3,1000,- 5,7,true,false,true,2,false,false); mm_menu_ _0.addmenuitem("ανακοινώσεις","location='anakoinoseis.htm'") ; mm_menu_ _0.addmenuitem("download εργασιών","location='download.ht m'"); mm_menu_ _0.addmenuitem("upload αρχείων","location='webform1.aspx'" ); mm_menu_ _0.bgimageup="mmmenu1_190x26_up.gif"; mm_menu_ _0.bgimageover="mmmenu1_190x26_over.gif"; mm_menu_ _0.fontweight="bold"; mm_menu_ _0.hideonmouseout=true; mm_menu_ _0.bgcolor='#f9f9f8'; mm_menu_ _0.writemenus(); // mmloadmenus()<!-- 7

9 //--> <!-- ο παρακάτω κώδικας χρησιμοποιείται για να εμφανίζονται τα link σε pop up παράθυρο. Εδώ μπορούμε να καθορίσουμε τις ρυθμίσεις του παραθύρου που θα εμφανίζεται, όπως το ύψος, το πλάτος, αν θα έχει statusbar και άλλες ιδιότητες --> <!-- Begin function popup(url) { day = new Date(); id = day.gettime(); eval("page" + id + " = window.open(url, '" + id + "', 'toolbar=6,scrollbars=0,location=0,statusbar=0,menubar=0,resizable=0,width=550,height =450,left = 248,top = 34');"); // End --> </script> <script language="javascript1.2" src="mm_menu.js"></script> </head> <body> <div align="center"> <table width="960" height="555" border="0" align="center" bgcolor="#999999"> <tr bgcolor="#999999"> <td height="69" colspan="3" align="center" valign="middle"> <div align="center"><img src="images/ani62%5b1%5d.gif" width="48" height="48"><img src="images/titlos.png" width="466" height="67"><img src="images/ani62%5b1%5d.gif" width="48" height="48"></div></td></tr> 8

10 <tr> <td width="269" height="480" align="center" valign="top" bordercolor="#999999" bgcolor="#999999" class="style17"><table width="269" border="0" align="center"> <tr> <td width="259" height="243" align="center" valign="top" bordercolor="#999999" bgcolor="#999999"><div align="center"> <p class="style23 style24"><img src="images/comp39%5b1%5d.gif" width="125" height="77"></p> <p class="style23 style24 style25">το όνομα και η έκδοση του browser του χρήστη είναι:</p> <p class="style23 style24 style25"> <script language="javascript"> <!-- Begin var useragent = navigator.useragent; var bname = (useragent.indexof('opera') > -1)? 'Opera' : navigator.appname; var pos = useragent.indexof('msie'); if (pos > -1) { bver = useragent.substring(pos + 5); var pos = bver.indexof(';'); var bver = bver.substring(0,pos); var pos = useragent.indexof('opera'); if (pos > -1) { bver = useragent.substring(pos + 6); var pos = bver.indexof(' '); var bver = bver.substring(0, pos); if (bname == "Netscape") { 9

11 var bver = useragent.substring(8); var pos = bver.indexof(' '); var bver = bver.substring(0, pos); if (bname == "Netscape" && parseint(navigator.appversion) >= 5) { var pos = useragent.lastindexof('/'); var bver = useragent.substring(pos + 1); document.writeln('<b>browser Name: </b>' + bname + '<br>'); document.writeln('<b>browser Version: </b>' + bver + '<br>'); // End --> </script> </p> </div> <p class="style23 style24 style25"> </p></td> </tr> </table> <p align="center" class="style36"><span class="style40"><a href="javascript:popup('perigrafi.htm')"><img src="images/perigrafi.png" width="238" height="21" border="0"></a></span></p> <p align="center" class="style36"><a href="javascript:popup('stoxoi.htm')"><img src="images/stoxoi.png" width="238" height="21" border="0"></a></p> <p align="center" class="style41"><a href="javascript:popup('plirofories.htm')"><img src="images/plirofories.png" width="238" height="21" border="0"></a></p> <p align="center" class="style41"><a href="javascript:popup('skopos.htm')"><img src="images/skopos.png" width="238" height="21" border="0"></a></p> <p align="center" class="style36"><span class="style40"><a href="javascript:popup('ergastirio.htm')"><img src="images/ergastirio.png" width="238" height="21" border="0"></a></span></p> </td> <td width="442" align="center" valign="top" bgcolor="#999999"><p align="center" class="style21"><span class="style18"><img src="images/paidakimecomputer%5b1%5d.gif" 10

12 width="107" height="98" align="middle"></span></p> <p align="center" class="style21"> </p> <p align="center" class="style21 style43"> <script language="javascript1.2">mmloadmenus();</script> <img name="menubase" src="menubase.gif" width="239" height="141" border="0" usemap="#m_menubase" alt=""> <map name="m_menubase"> <area shape="rect" coords="5,3,234,137" href="#" alt="" onmouseout="mm_starttimeout();" onmouseover="mm_showmenu(window.mm_menu_ _0,22,50,null,'menuba se');" > </map> </p> <p align="center" class="style21 style43"><span class="style44">βιβλιογραφία<br> Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών Α. Αλεξόπουλος, Γ.Λαγογιάννης. ISBN: <br> Εγχειρίδιο Διαχειριστή Δικτύων Microsoft Windows 2000 Server Russel, Crawford <br> Data Communications, Tanenbaum. ISBN: <br> Cisco IOS SWITCHING SERVICES Cisco Press. ISBN: <br> Cisco IOS WIDE AREA NETWORKING SOLUTIONS Cisco Press.ISBN: X <br> Microsoft Proxy Server 2.0 Curt Simons, Exchange Server Administration English, Cavalancia, Microsoft Windows 2000 DNS Ruth & Collier.ISBN: </span> </p></td> <td width="235" height="480" align="center" valign="top" bgcolor="#999999"><p align="center" class="style21"> <script language="javascript"> 11

13 <!-- Begin var xy = navigator.appversion; xz = xy.substring(0,4); document.write("<center><table border=1 cellpadding=2><tr><td>"); document.write("<center><b>", navigator.appname,"</b>"); document.write("</td></tr><tr><td>"); document.write("<center><table border=1 cellpadding=2><tr>"); document.write("<td>code Name: </td><td><center>"); document.write("<b>", navigator.appcodename,"</td></tr>"); document.write("<tr><td>version: </td><td><center>"); document.write("<b>",xz,"</td></tr>"); document.write("<tr><td>platform: </td><td><center>"); document.write("<b>", navigator.platform,"</td></tr>"); document.write("<tr><td>pages Viewed: </td><td><center>"); document.write("<b>", history.length," </td></tr>"); document.write("<tr><td>java enabled: </td><td><center><b>"); if (navigator.javaenabled()) document.write("sure is!</td></tr>"); else document.write("not today</td></tr>") document.write("<tr><td>screen Resolution: </td><td><center>"); document.write("<b>",screen.width," x ",screen.height,"</td></tr>"); document.write("</table></tr></td></table></center>"); // End --> </script> </p> <p align="center" class="style21"> </p> <p align="center" class="style21"> </p> 12

14 <p align="center" class="style21"><span class="style14"><a href="page1.htm"><img src="images/biblioepisk.png" width="167" height="50" border="0"></a></span></p> <table width="200" border="0"> <tr> <!-- παρακάτω είναι ο κώδικας για τον μετρητή που μετράει πόσες φορές έχουν επισκεφτεί την σελίδα οι χρήστες.--> <td><div align="center"><span class="style21"><span class="style14"><img src="http://counter.pathfinder.gr/showcounter/10930" border="0" align="bottom" /></span></span></div></td> </tr> </table> <p align="center" class="style21"> </p></td> </tr> </table> </div> <div align="center"><span class="style21"></span> </div> </body> </html> 13

15 1.2 Κωδικας σελίδας που περιέχει το βιβλίο επισκεπτών (Page1.htm) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <title>διαχειριση ΔΙΚΤΥΩΝ</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <style type="text/css"> <!--.style1 { font-size: 16px; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; body { background-color: #AA1D1D;.style2 { color: #FFFFFF; font-size: 17px;.style3 {font-size: 17px; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sansserif; color: #FFFFFF; body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; --> </style> </head> 14

16 <body> <form action="registration.asp" method="post"> <p align="center" class="style3"> </p> <p align="center" class="style3"><img src="images/biblio2.png" width="501" height="61"></p> <p align="center" class="style3"><img src="images/guest2wht.gif" width="100" height="80"></p> <p align="center" class="style3"><img src="images/nickname.png" width="250" height="29"></p> <p align="center"> <input type="text" name="n_name"> </p> <p align="center"> </p> <p align="center" class="style1 style2"><img src="images/minima.png" width="250" height="29"></p> <p align="center"> <textarea name="msg"></textarea> </p> <p align="center"> <input type="submit" name="submit" value="send"> </p> <p align="right">]<a href="index.htm"><img src="images/piso.png" width="60" height="28" border="0"></a></p> </form> </body> </html> 15

17 1.3 Κωδικας σελίδας που περιέχει το βιβλίο επισκεπτών και τη βάση δεδομένων που θα αποθηκεύονται τα μηνύματα των χρηστών (registration.asp) <% n_name = request("n_name") msg = request("msg") %> <html> <head> <title>διαχειριση ΔΙΚΤΥΩΝ</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1253"> <style type="text/css"> <!-- body { background-color: #999999;.style2 {font-style: italic; color: #FFFFFF; font-size: 18px; body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #FFFFFF; --> </style></head> <body> <div align="center"> <% Dim strconn 16

18 Connection_String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("biblio.mdb") set strconn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") strconn.open Connection_String 'sqlstring = "INSERT INTO book"&_ ' "(n_name, msg, date)values("&_ ' "'"&n_name&"','"&msg&"','"&date()&"')" ' strconn.execute( sqlstring) %> <% sqlstring1 = "Select * from book order by date desc" set rs = strconn.execute(sqlstring1) if not rs.eof then %> <table> <% while not rs.eof %> <tr><td><%=rs("n_name")%></td><td><%=rs("date")%></td><td><%=rs("msg")%></ td></tr> <% rs.movenext wend %> </table> <p> <% else %> 17

19 <span class="style2">there are no messages </span> <% end if %> <% strconn.close %> </p> <p align="right"><img src="images/pisogri.png" width="60" height="28"></p> </div> </body> </html> 18

20 1.4 Κώδικας σελίδας με το upload αρχείων (WebForm.aspx) Page Language="vb" %> <html> <Script Language="VB" RunAt="Server"> Sub Page_Load(Sender as Object, e as EventArgs) Dim MyPath, MyName as string ' Display the names in C:\ that represent directories. MyPath = "C:\Inetpub\wwwroot\eyfyes\public" ' Set the path. MyName = Dir(MyPath, vbdirectory) ' Retrieve the first entry. if MyName="" ' The folder is not there & to be created MkDir("C:\Inetpub\wwwroot\eyfyes\public") 'Folder created span2.innerhtml="a Folder (C:\Inetpub\wwwroot\eyfyes\public) is created at the Page_Load" end if End Sub Sub Upload_Click(Sender as Object, e as EventArgs) ' Display properties of the uploaded file FileName.InnerHtml = MyFile.PostedFile.FileName FileContent.InnerHtml = MyFile.PostedFile.ContentType FileSize.InnerHtml = MyFile.PostedFile.ContentLength UploadDetails.visible = True 19

21 ' Let us recover only the file name from its fully qualified path at client Dim strfilename as string strfilename = MyFile.PostedFile.FileName Dim c as string = System.IO.Path.GetFileName(strFileName) ' only the attched file name not its path ' Let us Save uploaded file to server at C:\Inetpub\wwwroot\eyfyes\public Try MyFile.PostedFile.SaveAs("C:\Inetpub\wwwroot\eyfyes\public\" + c) Span1.InnerHtml = "Ôï áñ åßï áðïèçêåýôçêå: C:\Inetpub\wwwroot\eyfyes\public\" & c catch Exp as exception span1.innerhtml = "Ôï áñ åßï äåí áðïèçêåýôçêå." UploadDetails.visible = false span2.visible=false End Try End Sub </Script> <Body bgcolor="#aa1d1d"> <p><font Color="DarkGreen" Face=Helvetica Size=5> <B></Font> </p> <p align="center"><img src="images/upload.png" width="253" height="39"> <img src="images/coputype37.gif" width="125" height="125"> </p> <HR Size="2" Color=#FFFFFF > 20

22 <P> <Form Method="Post" EncType="Multipart/Form-Data" RunAt="Server" ID="Form1"> <img src="images/arxeio.png" width="245" height="26"><br> <Input ID="MyFile" Type="File" RunAt="Server" Size="40" NAME="MyFile"> <BR> <BR> <Input Type="Submit" Value="Upload" OnServerclick="Upload_Click" RunAt="Server" ID="Submit1" NAME="Submit1"> <P> <Div ID="UploadDetails" Visible="False" RunAt="Server"> <p align="left"><strong><font color="#ffffff" size="+1" face="verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">όνομα Αρχείου: <BR> Τύπος Αρχείου: <BR> Μέγεθος Αρχείου: bytes</font></strong><br> </p> <p align="right"><a href="index.htm"><img src="images/piso.png" width="60" height="28" border="0"></a><br> </p> </Div> <Span ID="Span1" Style="Color:Red" RunAt="Server"/> <Span ID="Span2" Style="Color:Red" RunAt="Server"/> </Form> <HR Size="2" Color=#FFFFFF> </Body> </html> 21

23 1.5 Κώδικας σελίδας με πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο του μαθήματος (ergastirio.htm) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/loose.dtd"> <html> <head> <title>εργαστήριο του μαθήματος</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <style type="text/css"> <!--.style18 {font-size: 11px; color: #FFFFFF; body { background-color: #B32D00;.style19 { font-weight: bold; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;.style21 {font-size: 18px.style22 {font-size: 12px; color: #FFFFFF;.style23 { font-size: 12px; color: #FFFFFF; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; --> </style> </head> 22

24 <body> <div align="center"> <p class="style18"> </p> <p class="style18"><span class="style19">υπηρεσίες TCP/IP (Mail, Remote Printing, Remote execution, FTP, Telnet, rlogin, tracert, κ.λ.π.), Πρότυπα και Πρωτόκολλα Διαχείρισης Δικτύων TCP/IP ( Μοντέλο διαχείρισης δικτύων, Διαχείριση δικτύων TCP/IP, Το πρωτόκολλο SNMP, Ασφάλεια: απειλές και μηχανισμοί, DHCP, WINS, ICS, NAT, Modems (Dial-up, Leased-line, Hellas-Pac, Frame-Relay, Hellas-com, ISDN, κ.λ.π.) Αποκατάσταση σύνδεσης με ανάλογες ρυθμίσεις, Διαχείριση διαμορφωτών (τεστ βρόγχου) Διαχείριση ενεργών Συσκευών Δικτύου (Switch, modem, router) - Χρήση HyperTerminal, Στατιστικά κίνησης Δικτύου, Διαχείριση δικτύου και SNMP (Simple Network Management Protocol).</span></p> <p class="style18"><img src="images/exclam.gif" width="60" height="59"> </p> <p class="style18"><a href="javascript:window.close();"><img src="images/kleisimo.png" width="79" height="21" border="0"></a></p> </div> </body> </html> 23

25 1.6 Κώδικας σελίδας με πληροφορίες σχετικά με το σκοπό του μαθήματος (skopos.htm) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/loose.dtd"> <html> <head> <title>σκοπός του μαθήματος</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <style type="text/css"> <!--.style18 {font-size: 11px; color: #FFFFFF; body { background-color: #B32D00;.style19 { font-weight: bold; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;.style21 {font-size: 18px.style22 {font-size: 12px; color: #FFFFFF;.style23 { font-size: 12px; color: #FFFFFF; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; --> </style> </head> 24

26 <body> <div align="center"> <p class="style18"><span class="style19">να μελετηθούν προηγμένες τεχνολογίες Δικτύων καθώς και ο τρόπος Διαχείρισής τους. Να γίνει εισαγωγή στο σχεδιασμό Δικτύων Δεδομένων και στην ενοποίηση Δικτύων Δεδομένων και Δικτύων Φωνής. Βιβλιογραφία<br> Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών Α. Αλεξόπουλος, Γ.Λαγογιάννης. ISBN: <br> Εγχειρίδιο Διαχειριστή Δικτύων Microsoft Windows 2000 Server Russel, Crawford <br> Data Communications, Tanenbaum. ISBN: <br> Cisco IOS SWITCHING SERVICES Cisco Press. ISBN: <br> Cisco IOS WIDE AREA NETWORKING SOLUTIONS Cisco Press.ISBN: X <br> Microsoft Proxy Server 2.0 Curt Simons, Exchange Server Administration English, Cavalancia, Microsoft Windows 2000 DNS Ruth & Collier.ISBN: </span></p> <p class="style18"><img src="images/exclam.gif" width="60" height="59"></p> <p align="center" class="style18"><a href="javascript:window.close();"><img src="images/kleisimo.png" width="79" height="21" border="0"></a> </p> </div> </body> </html> 25

27 1.7 Κώδικας σελίδας με γενικές πληροφορίες του μαθήματος (plirofories.htm) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/loose.dtd"> <html> <head> <title>πληροφορίες του μαθήματος</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <style type="text/css"> <!--.style18 {font-size: 11px; color: #FFFFFF; body { background-color: #B32D00;.style19 { font-weight: bold; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;.style21 {font-size: 18px.style22 {font-size: 12px; color: #FFFFFF;.style23 { font-size: 12px; color: #FFFFFF; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; --> </style> </head> 26

28 <body> <div align="center"> <p align="center" class="style18"> </p> <p align="center" class="style18"> </p> <p align="center" class="style18"> </p> <p align="center" class="style18"><span class="style22"><span class="style19">τύπος Μαθήματος : Μ.E.Y <br> Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας : 2Θ + 3Ε. <br> Διδακτικές Μονάδες : 5 <br> Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας : 5ο Εξάμηνο <br> Επίπεδο Μαθήματος : Υποχρεωτικό <br> Προαπαιτούμενα : Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Διαδικτύου </span></span></p> <p align="center" class="style18"><img src="images/exclam.gif" width="60" height="59"> </p> <p align="center" class="style18"><a href="javascript:window.close();"><img src="images/kleisimo.png" width="79" height="21" border="0"></a></p> </div> </body> </html> 27

29 1.8 Κώδικας σελίδας με τους στόχους του μαθήματος (stoxoi.htm) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/loose.dtd"> <html> <head> <title>στόχοι του μαθήματος</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <style type="text/css"> <!--.style18 {font-size: 11px; color: #FFFFFF; body { background-color: #B32D00;.style19 { font-weight: bold; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;.style21 {font-size: 18px --> </style> </head> <body> <div align="center"> <p> </p> <p align="justify" class="style18"><span class="style19"><span class="style21">ο σπουδαστής πρέπει : </span><br> Να γνωρίζει τις υπηρεσίες τις οποίες υποστηρίζει ένα δίκτυο (Web Server, Proxy, DHCP, FTP, Mail κλπ) <br> 28

30 Να κατανοεί τις κλάσεις ΙP και να κατανέμει τις διευθύνσεις IP σε υποδίκτυα WINS, NAT. <br> Να έχει εμπειρία διαχείρισης SNMP του δικτύου και στατιστικής κίνησης δικτύου. <br> Να διακρίνει τα αυτόνομα και τα ετερογενή δίκτυα καθώς επίσης και τους αλγορίθμων δρομολόγησης συσκευών διασύνδεσης.</span> </p> <p align="center" class="style18"><img src="images/exclam.gif" width="60" height="59"> </p> <p align="center" class="style18"><a href="javascript:window.close();"><img src="images/kleisimo.png" width="79" height="21" border="0" align="middle"></a></p> </div> </body> </html> 29

31 1.9 Κώδικας σελίδας με την περιγραφή του μαθήματος (stoxoi.htm) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/loose.dtd"> <html> <head> <title>περιγραφή του μαθήματος</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <style type="text/css"> <!--.style18 {font-size: 11px; color: #FFFFFF; body { background-color: #B32D00;.style19 { font-weight: bold; font-size: 16px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; --> </style> </head> <body> <div align="center"> <p class="style18"> </p> <p class="style18"> </p> <p class="style18"><span class="style19">εισαγωγή (Επισκόπηση, Δίκτυα Υπολογιστών, Πρωτόκολλα Δικτύων, Το πρόβλημα της Διαχείρισης, Τρόποι διακίνησης 30

32 πληροφοριών διαχείρισης), Πρωτόκολλα TCP/IP (Αναφορά στο μοντέλο OSI, Εισαγωγή στα πρωτόκολλα TCP και UDP του επιπέδου μεταφοράς, Πρωτόκολλο IP, Διευθυνσιοδότηση σε IP δίκτυα (κλάσεις δικτύων, IP-διευθύνσεις, subnet masks, δίκτυα, υποδίκτυα, τελικοί χρήστες δικτύου), κατακερματισμός και επανασύνδεση, πρωτοκόλλο ICMP, Δρομολόγηση, Autonomous System, ARP, RARP, IGP ( RIP-OSPG), EGP, τι είναι τα ports και σε τι εξυπηρετούν.</span></p> <p class="style18"><img src="images/exclam.gif" width="60" height="59"> </p> <p class="style18"><a href="javascript:window.close();"><img src="images/kleisimo.png" width="79" height="21" border="0"></a></p> </div> </body> </html> 31

33 2.1 Η HTML Πριν από μερικά χρόνια, εν έτει 1992, έκανε την εμφάνισή του ο πρώτος Web Browser, το Mosaic, που έμελλε να αποτελέσει το έναυσμα για την ανάπτυξη του θαυμαστού διαδικτυακού κόσμου. Xάριν αυτού, το -τότε άσημο- Internet άρχισε σιγά σιγά να ξεφεύγει από το text style περιβάλλον του UNIX και να μεταμορφώνεται σε ένα εύχρηστο περιβάλλον με γραφικά, με χρώματα και με εικόνες. Tότε, λοιπόν, ξεκίνησε και η ιστορία της HTML, της πρώτης γλώσσας για τον σχεδιασμό ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο. Βαθμιαία, η ανάγκη για ταχύτητα, για περισσότερες εφαρμογές και για πιο έξυπνες ιστοσελίδες, οδήγησε στην εξέλιξη των γλωσσών που ήδη υπήρχαν και στην ανάπτυξη νέων. Συχνά οι μηχανές αναζήτησης παραπέμπουν σε πολυάριθμα links, εκ των οποίων ορισμένα δεν οδηγούν ούτε αφορούν στο ζητούμενο. Ως εκ τούτου, ο χρήστης χρονοτριβεί, γιατί πρέπει να διαχωρίσει τις εύστοχες από τις άστοχες απαντήσεις της μηχανής. Η βασική αιτία εντοπίζεται στη δομή της HTML (Hyper Text Markup Language), της βασικής γλώσσας για τη δημιουργία σελίδων στον Web. Η HTML σχεδιάστηκε με σκοπό την περιγραφή του τρόπου εμφάνισης των σελίδων. Απαρτίζεται από ένα σύνολο προκαθορισμένων ετικετών (tags ή markups σύμφωνα με την επίσημη ορολογία). Tα markups ορίζουν πώς θα εμφανίσουν οι browsers κάθε ιστοσελίδα στην οθόνη του υπολογιστή. Ουσιαστικά λοιπόν δεν υπάρχει μέθοδος καταγραφής (κατά συνέπεια και εκμετάλλευσης) του περιεχόμενου των σελίδων, οι οποίες φιλοξενούνται στο Internet. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει συγκεκριμένη ακολουθία χαρακτήρων μεταξύ των πρακτικώς αμέτρητων σελίδων του Internet. Αυτήν ακριβώς τη λειτουργία εκτελούν όλες οι μηχανές αναζήτησης στο Internet, με τα γνωστά, πολλές φορές πενιχρά, αποτελέσματά τους. Η XML (extended Markup Language) σχεδιάστηκε κατά τρόπο, ώστε να επιτρέπει στον εκάστοτε δημιουργό να κατασκευάζει νέα tags. Αυτή η φαινομενικώς απλή διαφορά επιτρέπει τον σχεδιασμό σελίδων, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες για το είδος των δεδομένων που φιλοξενούν. Ποιο είναι το μυστικό κλειδί της XML; Σε αυτές τις σελίδες το είδος της πληροφορίας βρίσκεται μέσα στο έγγραφο, ενώ ο τρόπος εμφάνισης 32

34 βρίσκεται αλλού. Mε άλλα λόγια, το περιεχόμενο διαχωρίζεται από τον τρόπο παρουσίασης. Οι γλώσσες που ανήκουν στην ίδια κατηγορία με την HTML και την XML, ονομάζονται markup languages (γλώσσες markup). Έκαστη αποτελεί ένα DTD (Document Type Definition), δηλαδή έναν ορισμένο τύπο εγγράφου. Kάθε DTD είναι ο ορισμός (προδιαγραφή) των tags που μπορεί να εμπεριέχονται στα αντίστοιχα έγγραφα. Τα DTD δημιουργούνται βάσει της SGML (Standard Generalized Markup Language) πρόκειται για το παγκόσμιο standard και αποτελεί με τη σειρά του ένα DTD. Για την ανάγνωση/επεξεργασία εγγράφων που έχουν δημιουργηθεί βάσει ενός DTD, απαιτείται ένας DTD compiler (ένα πρόγραμμα που αποκωδικοποιεί τα tags). Στην περίπτωση των εγγράφων HTML, οι πλέον διαδεδομένοι DTD compilers είναι οι γνωστοί μας Web Browsers, τα προγράμματα σχεδιασμού σελίδων Web, καθώς και οι επεξεργαστές κειμένων, οι οποίοι διαχειρίζονται τα εν λόγω αρχεία (π.χ. νεώτερες εκδόσεις του Word). Ενώ λοιπόν η HTML περιγράφει τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων (κυρίως κείμενα και εικόνες) ενός εγγράφου, η XML περιγράφει το είδος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε ένα έγγραφο, αφήνοντας την επιλογή του τρόπου εμφάνισης στον DTD compiler. Για παράδειγμα, όταν ένας αριθμός σε ένα έγγραφο περιγράφεται ως αριθμός τηλεφώνου, μπορεί είτε να εμφανισθεί στην οθόνη από τον DTD compiler (με τον τρόπο που έχει ορισθεί για την εμφάνιση των αριθμών τηλεφώνου), είτε να αποθηκευθεί σε κάποια βάση δεδομένων (μπορεί ακόμη και να κληθεί). Επειδή η XML αποτελεί έναν τρόπο κωδικοποίησης των δεδομένων, κάθε πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να διαχειρισθεί τα δεδομένα, αρκεί να υπάρχει η περιγραφή των tags του συγκεκριμένου DTD. Εάν δύο μέρη (π.χ. δύο συνεργαζόμενες εταιρείες) ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους, η ανταλλαγή των στοιχείων δεν επηρεάζεται από αλλαγές στα προγράμματα ή στον εξοπλισμό κάθε πλευράς, εξασφαλίζοντας έτσι συμβατότητα και απεριόριστες δυνατότητες επέκτασης. Bάσει της XML, ομάδες χρηστών που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και έχουν συνομολογήσει κοινούς τρόπους χαρακτηρισμού των πληροφοριών, διαχειρίζονται και διαμοιράζονται τα δεδομένα με μοναδική ευκολία. 33

35 Eξάλλου η XML μπορεί να γίνει το κλειδί για την αντιμετώπιση της ασυμβατότητας μεταξύ διάφορων browsers κατά την εμφάνιση των σελίδων. Η περιγραφή των περιεχομένων ενός εγγράφου αρκεί, για να εμφανισθεί το έγγραφο ομοιόμορφα στην οθόνη, ανεξαρτήτως του εν χρήσει browser. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει προγράμματα (όπως το XML Enabler της IBM) τα οποία επιτρέπουν τη μετατροπή εγγράφων από XML σε HTML, χρησιμοποιώντας διαφορετικά format (Stylesheets) αναλόγως του εν χρήσει browser. Όσο για τη δημιουργία εγγράφων σε XML, υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία, όπως το πολύ καλό XMLSpy ή το XMLwriter. Aλλά και η παραδοσιακή αναζήτηση στο Internet βάσει των αντίστοιχων μηχανών μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. Συνήθως οι αναζητήσεις διενεργούνται βάσει λέξεωνκλειδιών. Ήδη όμως υπάρχουν μηχανές αναζήτησης, όπως η GoXML, οι οποίες ερευνούν σε έγγραφα XML. Ένα αρχείο HTML θα εμφανιστεί σωστά από ένα πρόγραμμα πλοήγησης εφ' όσον η επέκταση του ονόματός του είναι.htm ή.html και επιπλέον όλο το κείμενό του περιέχεται ανάμεσα στις ετικέτες περιεχομένου <html> και </html>. Ανάμεσα σε αυτές πρέπει να περιέχονται δύο τμήματα, η επικεφαλίδα και το σώμα, καθένα από τα οποία καθορίζεται από τις ετικέτες <head> - </head> και <body> - </body>. Το τμήμα επικεφαλίδας περιέχει πληροφορίες για τη σελίδα που αντλούν οι διάφορες μηχανές αναζήτησης (search engines) του διαδικτύου. Πιο συνηθισμένη είναι ο τίτλος της σελίδας που ορίζεται με τις ετικέτες <title> - </title>. Στο σώμα αναπτύσσεται όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Επισημαίνοντας ότι τα συνεχόμενα κενά και αλλαγές γραμμής σε ένα HTML αρχείο αγνοούνται (και μετατρέπονται σε ένα κενό) από το πρόγραμμα πλοήγησης, δες ένα απλό αλλά ολοκληρωμένο παράδειγμα που θα μπορούσε να είναι η πρώτη σου ιστοσελίδα: 34

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Φοιτητής : Μακρής Γεώργιος

Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Φοιτητής : Μακρής Γεώργιος Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Φοιτητής : Μακρής Γεώργιος Δημιουργία Web Site Λογισμικό Ανάπτυξης Dreamweaver MX (Oρισμός του Site(Τα αρχεία του Site να είναι τοποθετημένα σε μια θέση την οποία

Διαβάστε περισσότερα

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 1 Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 2 HTML. H HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE), είναι µία γλώσσα η οποία «λέει» στον υπολογιστή πως θα πρέπει να εµφανίσει µία ιστοσελίδα. Τα αρχεία στα

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 Μάθαµε στο προηγούµενο µάθηµα πώς να δίνουµε ονόµατα στις ιστοσελίδες µας, να βάζουµε χρώµα και γραφικά, ή ακόµα να δηµιουργούµε υπερσυνδέσµους σε κείµενο και εικόνες. Σήµερα µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού 1η διάλεξη Χαρακτηριστικά Μαθήματος Μάθημα προγραμματισμού (και όχι μόνον) Μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη αν δεν έχετε καλή γνώση και αρκετή εμπειρία προγραμματισμού (Java)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP Τεχνολογίες Διαδικτύου Server Side Scripting I PHP Εισαγωγή PHP PHP:Hypertext Preprocessor Mηχανή που συνοδεύει web servers όπως ο IIS και ο Apache Η PHP είναι γλώσσα προγραμματισμού για web εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Εισαγωγή σε HTML και CSS Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Περιεχόμενα Εισαγωγικές έννοιες Ορολογία και σύνταξη Κείμενο σε HTML έγγραφα Σύνδεσμοι Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 2 Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS)

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS) Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS) Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Επικαλυπτόμενα Φύλλα Στυλ (Cascading Style Sheets, CSS) Η (X)HTML προσδιορίζει τη βασική

Διαβάστε περισσότερα

Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style

Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #4 0 : CSS: Βασικές και προχωρημένες τεχνικές επιλογής, τα στοιχεία και , ψευδο κλάσεις και ψευδο επιλογείς Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr CSS κανόνες στυλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Δικτυακά Πολυμέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Διάλεξη #5η: HTML: πίνακες (tables), πλαίσια (frames) Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό exe. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη

Λογισμικό exe. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Λογισμικό exe Οδηγός Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Απρίλιοσ 2010 Το SCORM είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνευματικά Δικαιώματα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 3: Βασικά στοιχεία της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5 Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #12. Βήμα 1 ο. Βήμα 2 ο. Βήμα 3 ο. Βήμα 4 ο.

Εργαστήριο #12. Βήμα 1 ο. Βήμα 2 ο. Βήμα 3 ο. Βήμα 4 ο. Εργαστήριο #12 Από τα προηγούμενα εργαστήρια: Το εργαστήριο αυτό είναι ανεξάρτητο από τα προηγούμενα επειδή όμως ασχολείται με τη γλώσσα JavaScript, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το εισαγωγικό Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά. Νίκος Πασσαράς. Εισηγητής: Πρεζεράκος Γεώργιος

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά. Νίκος Πασσαράς. Εισηγητής: Πρεζεράκος Γεώργιος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά Νίκος Πασσαράς

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect FAQs: Website Vodafone Business Connect - FAQs: Website Έκδοση 1.0 1. Γιατί χρειάζομαι ένα όνομα χώρου (domain name) για ένα web site; Χρειάζεστε ένα όνομα χώρου (domain name)

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: Κανελλοπούλου Χριστίνα_ΠΕ19 Πληροφορικής Περιεχόμενα 1.Τι είναι η Php; 2.Πως γίνετε η γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/200 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάθημα 2: Κειμενογράφοι Text Editors Μάθημα 3: Εγκατάσταση Text Editor Μάθημα 4: Ιστορική Αναδρομή HTML Μάθημα 5: Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Δικτυακά Πολυμέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Διάλεξη #7η: Εισαγωγή στη γλώσσα σεναρίου Javascript, δομή σεναρίων Javascript,

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Λίγα Λόγια για το Σχολείο Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/180 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή στο Dreamwever Μάθημα 2: Γραμμές εργαλείων document Μάθημα 3: Προετοιμασία τοποθεσίας ιστού Μάθημα 4: Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Επεξήγηση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της ιστοσελίδας... 6 2.1 Γλώσσα προγραμματισμού ΗΤML για την δημιουργία της Ιστοσελίδας... 6 2.2 Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Εστίασης Win XP:

Σενάριο Εστίασης Win XP: Σενάριο Εστίασης Win XP: Υλικό: 1 Η/Υ (backoffice), 1 POS, 1 router Motorola, 1 PDA. Σενάριο: Sync του backoffice με το POS και merge του POS με το PDA. Προϋποθέσεις Software: 1) BACK OFFICE : WIN XP pro,.net

Διαβάστε περισσότερα

Social Network : Programming on FACEBOOK

Social Network : Programming on FACEBOOK Social Network : Programming on FACEBOOK Συντελεστές: Παύλος Τούλουπος Ευθυμία Παπαδοπούλου Ξάνθη Μάρκου Κοινωνικά Δίκτυα Κοινωνικό δίκτυο προέρχεται από την ψυχολογία αφορά μια κοινωνική δομή ατόμων τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

1. Απαιτήσεις εργασίας

1. Απαιτήσεις εργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας 2 η Εργασία στο μάθημα «Δικτυακά Πολυμέσα Ι»: «Δημιουργία φόρμας για καταχώρηση στοιχείων με HTML - Javascript» Ημερομηνία παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου Decode, ISSEL Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχος της ώρας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα: Κατασκευή και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Υπεύθυνος Καθηγητής: Ρίζος Γεώργιος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα: Κατασκευή και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Υπεύθυνος Καθηγητής: Ρίζος Γεώργιος Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Κατασκευή και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Υπεύθυνος Καθηγητής: Ρίζος Γεώργιος Συντάκτης της Εργασίας: Τατσώνας Παναγιώτης Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 Φόρµες Ένας τρόπος για να συλλέξετε πληροφορία από τους επισκέπτες του δικτυακού σας τόπου είναι οι φόρµες. Με τα εξειδικευµένα αυτά εργαλεία µπορείτε να κάνετε έρευνες ή τεστ,

Διαβάστε περισσότερα

Macromedia DreamWeaver 8.0.2. Παρουσίαση εργαλείου σχεδίασης διεπαφής χρήστη

Macromedia DreamWeaver 8.0.2. Παρουσίαση εργαλείου σχεδίασης διεπαφής χρήστη Macromedia DreamWeaver 8.0.2 Παρουσίαση εργαλείου σχεδίασης διεπαφής χρήστη ο Μέρος 1 : Βασικές Έννοιες Εισαγωγή στην επιφάνεια εργασίας Insert Bar Property Bar Panels 10' Building a Web Page Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Dreamweaver. Adobe ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού

Dreamweaver. Adobe ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Adobe Dreamweaver CC ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2014 www.mgiurdas.gr Τίτλος Πρωτοτύπου: Adobe

Διαβάστε περισσότερα

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web?

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? (ή αλλιώς, έρχεται το τέλος των plugins?) Αλέξανδρος Καράκος Εργαστήριο Προγραµµατισµού και Επεξεργασίας Πληροφοριών Internet 2... Είναι ένα ξεχωριστό µέσο δηµοσίευσης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών.

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών. Κεφάλαιο 2 Με το διαδίκτυο μπορεί κάποιος: να κάνει έρευνα, να ψωνίσει για διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα, να δει καιρικούς χάρτες, να πάρει φωτογραφίες, ταινίες, και διάφορες άλλες πληροφορίες που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links Internet Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους (μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα). Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network) Δίκτυο όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP.

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP. Εργαστήριο #5 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Θα πρέπει να ξέρετε να εισάγετε ένα βασικό πρόγραμμα PHP μέσα σε μια ιστοσελίδα, τη χρήση της echo και τον χειρισμό απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #1 η : Οργάνωση & στόχοι μαθήματος, καλές αρχές σχεδιασμού στο web, τα μεγαλύτερα λάθη στον web σχεδιασμό Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Στόχοι μαθήματος Κατανόηση της

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 8 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ιαδίκτυο: Κεφάλαιο 8Α: Βασικές Έννοιες ιαδικτύου Κεφάλαιο 8Β: ΣύνδεσηκαιΕργασία Online ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στηνπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Reload. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη

Λογισμικό Reload. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Λογισμικό Reload Οδηγός Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Απρίλιοσ 2010 Εισαγωγή Το SCORM είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Word Οnline 8. Το συνδρομητικό Word 13. Το περιβάλλον εργασίας 20. Κεντρικός έλεγχος από την καρτέλα «Αρχείο» 37

Εισαγωγή 6. Word Οnline 8. Το συνδρομητικό Word 13. Το περιβάλλον εργασίας 20. Κεντρικός έλεγχος από την καρτέλα «Αρχείο» 37 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Word Οnline 8 Το συνδρομητικό Word 13 Το περιβάλλον εργασίας 20 Κεντρικός έλεγχος από την καρτέλα «Αρχείο» 37 Πλοήγηση και αναζητήσεις στο έγγραφο 48 Μορφοποίηση κειμένου 53 Εμπλουτισμός

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Εισαγωγή Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Στόχος του μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

2. Επιλέξτε την σωστή ετικέτα HTML που προσφέρει το μεγαλύτερο φόντο κειμένου.

2. Επιλέξτε την σωστή ετικέτα HTML που προσφέρει το μεγαλύτερο φόντο κειμένου. <head> <heading> <h6> <h1> ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Ελέγχου Τεχνολογίες Πολυμέσων - Εφαρμογές Δρ. Β. ΒΑΛΑΜΟΝΤΕΣ Ε-mail: vala@teiath.gr Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 1. Τι σημαίνουν τα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα