STUDENTS2EUROPE: WEBQUEST ADVENTURES IN EUROLAND

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "STUDENTS2EUROPE: WEBQUEST ADVENTURES IN EUROLAND"

Transcript

1 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TEACHERS4EUROPE ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ STUDENTS2EUROPE: WEBQUEST ADVENTURES IN EUROLAND ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΚΑΛΗ 9 ο Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΜΑΙΟΣ, 2014

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 2 Ευχαριστίες 3 Λέξεις κλειδιά 4 Περίληψη 5 Εισαγωγή 7 1. Προφίλ των μαθητών 8 2. Επιλογή θέματος Σκοπός & επιμέρους στόχοι 9 3. Μεθοδολογία Αναλυτική περιγραφή του WebQuest Project Pre-Reading Στάδιο While-Reading Στάδιο Post-Reading Στάδιο 13 4.Αποτελέσματα - Δυσχέρειες 14 Επίλογος 15 Βιβλιογραφία 16 Παραρτήματα 18 Παράρτημα Ι: Σχηματική απεικόνιση του Νέου Σχολείου 18 Παράρτημα II: Το επίπεδο της τάξης σύμφωνα με το CEFR για τις γλώσσες 19 Παράρτημα III: WebQuest Υπερσύνδεσμος Title 20 Παράρτημα IV: WebQuest Υπερσύνδεσμος Introduction 21 Παράρτημα V: WebQuest Υπερσύνδεσμος Task 22 Παράρτημα VI: WebQuest Υπερσύνδεσμος Process 23 Παράρτημα VII: WebQuest Υπερσύνδεσμος Evaluation 25 Παράρτημα VIII: WebQuest Υπερσύνδεσμος Conclusion 28 Παράρτημα IX: Προ-WebQuest Δραστηριότητες για την ΕΕ 29 2

3 Ευχαριστίες Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συντονίστρια πρεσβευτή της ομάδας μου κ. Αθηνά Πριμικίρη για τον ζήλο και την αφοσίωση που επέδειξε κατά τη διάρκεια του προγράμματος Teachers4Europe. Η καθοδήγησή της και η υποστήριξή της αποδείχθηκε πολύτιμη. Αναμφίβολα, ιδιαίτερες ευχαριστίες ανήκουν στους μαθητές του Ε2 τμήματος του 9 ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς για την ιδιαίτερη προθυμία τους να συμμετέχουν ως μαθητές δείγμα στην παρούσα εργασία. Η ενεργητική συμμετοχή τους και το ενδιαφέρον τους αποτέλεσε αστείρευτη πηγή έμπνευσης και κινητοποίησης που παρείχε συνεχή ανατροφοδότηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. 3

4 Λέξεις-Κλειδιά Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή ιδέα Ευρώπη Διαθεματικότητα Τεχνολογία Καινοτόμος Δράση Ιστοεξερεύνηση WebQuest Project Αυτονομία Νέες μορφές εγγραμματισμού (New Literacies) 4

5 Περίληψη Η παρούσα εργασία εκθέτει μία δράση που πραγματοποιήθηκε στο 9 ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς τη σχολική χρονιά , με σκοπό να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιδέα αξιοποιώντας στο μάθημα των Αγγλικών ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας (project) που εστιάζει στην καινοτόμο μέθοδο της ιστοεξερεύνησης WebQuest. Το συγκεκριμένο WebQuest φέρει τίτλο Students2Europe (http://zunal.com/webquest.php?w=238328) και δημιουργήθηκε από την καθηγήτρια της τάξης ειδικά για τη συγκεκριμένη δράση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συγκεκριμένων μαθητών. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες καλούνται να δημιουργήσουν ταξιδιωτικούς οδηγούς ιστοεξερευνώντας συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες που οι ίδιοι επέλεξαν πιο μπροστά. Μετά από μία σύντομη εισαγωγή διασαφηνίζεται το εργαλείο της ιστοεξερεύνησης -WebQuest. Έπειτα, παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα της διαθεματικής εργασίας Project κατανεμημένα σε τρία στάδια (pre-reading, whilereading, post-reading). Οι μαθητές συνεργάζονται για να αξιοποιήσουν πληροφορίες από ιστοσελίδες και να συνθέσουν το τελικό προϊόν της εργασίας τους. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τον ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό οδηγό της και η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι ιστοεξερευνήσεις μπορούν να αποβούν αληθινά ευεργετικές στην ξενόγλωσση τάξη. Όχι μόνο καλλιεργούν τις νέες μορφές εγγραμματισμού και την αυτονομία των μαθητών επαναπροσδιορίζοντας τις σχέσεις εκπαιδευτικού-μαθητών, αλλά προάγουν τη συνεργατική διαδικασία γραφής (processwriting) και κινητοποιούν τους μαθητές. 5

6 Τέλος, η εργασία παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν το ρίσκο και να κινηθούν πέρα από τις παραδοσιακές μεθόδους διδακτικών πρακτικών προωθώντας την Ευρωπαϊκή ιδέα μέσα από καινοτόμα διαθεματικά project. 6

7 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί αλματικές αλλαγές στην παραγωγή και στη διάδοση της γνώσης που επέφεραν σε παγκόσμιο επίπεδο ριζικές τροποποιήσεις στις πρακτικές διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας. Η Καραβά (2004, σ. 218) αναφέρεται στην αλλαγή και στην καινοτομία ως ένα χαρακτηριστικό που διαπερνάει την κοινωνία και ως ενδημικό χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης. Η τεχνολογική πρόοδος δημιούργησε νέες ανάγκες και νέες ευκαιρίες και για τον εκπαιδευτικό και για τους μαθητές. Η ψηφιακή επανάσταση σηματοδότησε μία καινούρια εποχή αλλαγών και καινοτομίας. Παράλληλα, η είσοδος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επέφερε την αναγκαιότητα διεύρυνσης των εκπαιδευτικών πρακτικών στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και της πολυγλωσσίας. Συνακόλουθα, η ελληνική κυβέρνηση έσπευσε να επενδύσει στην αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης με το εξαγγελθέν Νέο Σχολείο προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές να αποκομίσουν αυτά που έχει να τους προσφέρει το διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον. Είναι ενθαρρυντικό ότι τα Αγγλικά και η Πληροφορική αποτελούν δύο από τους βασικούς άξονες του ανοιχτού, ψηφιακού και καινοτόμου Νέου σχολείου (βλ. Παράρτημα I, σ. 18). Πράγματι η τεχνολογία προκάλεσε επανάσταση στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με ένα διττό τρόπο. Από τη μία, παρατηρείται η προαγωγή των νέων μορφών εγγραμματισμού. Οι Warschauer και Haley (1998, στο Slaouti & Kanellopoulou, 2005) επισημαίνουν ότι η τεχνολογία επηρεάζει τις πρακτικές εγγραμματισμού στη διδακτική της Αγγλικής γλώσσας και βλέπουν ότι ο ηλεκτρονικός εγγραμματισμός θα κυριαρχήσει στο πεδίο της διδακτικής των γλωσσών. Από την άλλη, η τεχνολογία κάνει εφικτή την άμεση πρόσβαση στην 7

8 πληροφορία προάγοντας την παγκοσμιοποίηση και την πολυγλωσσία. Συνακόλουθα, η διάδοση της γνώσης στα πλαίσια της ΕΕ γίνεται άμεσα και αποτελεί επιτακτικό αίτημα αναφορικά με τη διδασκαλία. Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω, μία σειρά από μαθήματα σχεδιάστηκαν που εξυπηρετούν διττό σκοπό: την προώθηση της γνώσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενσωμάτωση καινοτόμων πρακτικών στη διδακτική πράξη. 1. Προφίλ των μαθητών Στη συγκεκριμένη εργασία έλαβαν μέρος δεκαπέντε μαθητές, 6 αγόρια και 9 κορίτσια που φοιτούν κατά τη σχολική χρονιά στην Ε Τάξη ενός αστικού δημόσιου δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα (9 ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς). Το σύνολο των μαθητών μαθαίνουν Αγγλικά στο σχολείο εδώ και 3 χρόνια. Εντούτοις, οι μαθητές αυτοί αποτελούν την τυπική ξενόγλωσση τάξη μεικτών ικανοτήτων. Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών (4) παρουσιάζει ιδιαίτερα μαθησιακά προβλήματα και φέρει διάγνωση από τα ΚΕΔΔΥ. Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (CEFR) για τις γλώσσες που παρέχεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, οι συγκεκριμένοι μαθητές μπορούν να χαρακτηριστούν ως βασικοί χρήστες και κατατάσσονται στο επίπεδο Waystage Α2 (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2002, σ.23, βλ. Παράρτημα ΙΙ, σ.19). Συνακόλουθα, έχουν την ικανότητα να επικοινωνήσουν σε απλές δραστηριότητες πάνω σε θέματα του άμεσου περιβάλλοντος. Αναφορικά με το ηλεκτρονικό προφίλ των μαθητών στο σύνολο τους όλοι έχουν προσωπικό υπολογιστή στο σπίτι τους και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Συνεπώς, κατέχουν τουλάχιστον βασικές ικανότητες χρήσης υπολογιστών και πρόσβασης στο διαδίκτυο. 8

9 2. Επιλογή θέματος Σκοπός& επιμέρους στόχοι Λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ των μαθητών και την ανεπάρκεια του βιβλίου σχετικά με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διδασκαλία, ένα αυθεντικό σχέδιο εργασίας Project σχεδιάστηκε εστιάζοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ιστοεξερεύνησης (WebQuest). Οι ιστοεξερευνήσεις αποτελούν δραστηριότητες που βασίζονται σε ένα αυτάρκες σύνολο ηλεκτρονικών πηγών που ακολουθούν μία συγκεκριμένη μορφή (Mangelson & Castek, 2008). Περιέχουν δραστηριότητες που διευκολύνουν την κριτική σκέψη, την αυθεντική αξιολόγηση, τη σύνθεση και την ανάλυση της πληροφορίας (Mangelson & Castek, 2008). Επιπρόσθετα, ενισχύουν τη συνεργατική επίλυση προβλημάτων, καθώς οι μαθητές εργάζονται πάνω σε μία δραστηριότητα που καταλήγει σε μία τελική εργασία project (Sox & Rubinstein Avila, 2009). Συγχρόνως, οι ιστοεξερευνήσεις φέρουν στο προσκήνιο τις μαθητοκεντρικές αρχές (March, ). Το συγκεκριμένο project ιστοεξερεύνησης Students2Europe δημιουργήθηκε από την καθηγήτρια της τάξης λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συγκεκριμένων μαθητών. Σκοπός του είναι να φέρει σε επαφή τους μαθητές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μαθητές συγκεντρώνουν πληροφορίες για τις χώρες της ΕΕ, την ημερομηνία ένταξής τους στην ΕΕ, τις πρωτεύουσες, το νόμισμά τους, τις σημαντικές προσωπικότητες και τα σημαντικά αξιοθέατα. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες καλούνται να δημιουργήσουν ταξιδιωτικούς οδηγούς ιστοεξερευνώντας συγκεκριμένες χώρες που οι ίδιοι επέλεξαν πιο μπροστά (βλ. Παράρτημα ΙΧ). Η χρήση εικόνων στους υπερσυνδέσμους του συγκεκριμένου WebQuest ενισχύουν την αποτελεσματικότητά του. Τα οπτικά ερεθίσματα όταν χρησιμοποιούνται προσεκτικά καθιστούν τις δραστηριότητες στοwebquestπιο ενδιαφέρουσες, καθώς και την 9

10 αφομοίωση των πληροφοριών που παρουσιάζονται πιο εύκολη (Sox&Rubinstein- Avila, 2009). Επιπρόσθετα, στο συγκεκριμένο WebQuestπαρέχονται σαφείς οδηγίες και συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των τελικών προϊόντων των μαθητών (βλ. Παράρτημα VII). Η χρήση περιεκτικής και σαφής γλώσσας τείνει να κάνει τις οδηγίες πιο κατανοητές για τους μαθητές (Sox & Rubinstein-Avila, 2009). Το συγκεκριμένο projectιστοεξερεύνησης φέρει ως κύριο σκοπό την ενίσχυση της κριτικής αναγνωστικής συμπεριφοράς των μαθητών. Τους βοηθάει να αναπτύξουν στρατηγικές ανάγνωσης (skimming & scanning skills) προκειμένου να εντοπίσουν συγκεκριμένες πληροφορίες για διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μαθητές διαβάζουν για να γράψουν συνεργατικά ανακτώντας τη γνώση που κατακτήθηκε μέσα από την ανάγνωση πολλαπλών ηλεκτρονικών πηγών. Το projectκινείται σε ρεαλιστική βάση καθώς καλεί τους μαθητές να δράσουν ως ταξιδιωτικοί ξεναγοί της Ευρώπης με τελικό προϊόν τους Ευρωπαϊκούς ταξιδιωτικούς οδηγούς. Επομένως, το συγκεκριμένο project ιστοεξερεύνησης συμβάλλει στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας, καθώς διευκολύνει τη σύνδεση μεταξύ κειμένου και πραγματικότητας. Σύμφωνα με τους Ikpeze και Boyd (2007), οι δραστηριότητες στα WebQuestενισχύουν τη συνεργασία, την κριτική ανάγνωση, την κινητοποίηση των μαθητών, την ανάσυρση από τη μνήμη και την αναγνωστική δεξιότητα χρησιμοποιώντας πολυμέσα και υπερσυνδέσμους. Επιπλέον, εκτός από την αναγνωστική ικανότητα (reading skill), τα WebQuest ενισχύουν τις δεξιότητες γραφής (writing skills) και την κριτική σκέψη (Ikpeze & Boyd, 2007).Tέλος, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αυτονομηθούν και να καλλιεργήσουν δεξιότητες αναφορικά με τις νέες μορφές εγγραμματισμού (New Literacies). Αυτές οι δεξιότητες, σύμφωνα με τους Leu et al. (2005) είναι απαραίτητες για τους μαθητές 10

11 της σύγχρονης εποχής καθώς γίνονται ικανοί να χρησιμοποιήσουν πηγές στο Διαδίκτυο και να προσαρμοστούν στις Νέες Τεχνολογίες προετοιμαζόμενοι για την ένταξή τους στα μελλοντικά εργασιακά περιβάλλοντα. 3. Μεθοδολογία Αναλυτική περιγραφή του WebQuest Project 3.1. Pre-Reading Στάδιο Αρχικά, οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν τους υπολογιστές και να επισκεφτούν το σύνδεσμο του WebQuest (http://zunal.com/webquest.php?w=238328βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Εστιάζουν στον τίτλο και στις λέξεις κλειδιά και καλούνται να επισκεφτούν τον υπερσύνδεσμο Introduction (http://zunal.com/introduction.php?w=238328βλ. Παράρτημα ΙV) που τους εισάγει στο project. Στη συνέχεια οι μαθητές συμμετέχουν σε μία δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών που εκτυλίσσεται γύρω από τις τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμπλέκονται στο project. Συνακόλουθα, επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης. Έπειτα, οι μαθητές επισκέπτονται τον υπερσύνδεσμο Task (http://zunal.com/tasks.php?w= βλ. Παράρτημα V)και έρχονται αντιμέτωποι με τον πυρήνα της κεντρικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τις οδηγίες του WebQuest οι μαθητές συγκροτούν τέσσερις ομάδες (Αγγλία, Γαλλία, Δανία, Ιταλία). Η καθηγήτρια επιβλέπει τη διαδικασία φροντίζοντας να σχηματιστούν ομάδες μεικτών ικανοτήτων. Κάθε ομάδα επιλέγει να εργαστεί με τη χώρα που της φαίνεται πιο ελκυστική. Συνεπώς, οι ανάγκες των μαθητών ικανοποιούνται και η κινητοποίησή τους επαυξάνεται. 11

12 3.2. Στάδιο While-Reading Στο στάδιο αυτό οι μαθητές αρχίζουν να επισκέπτονται τις προτεινόμενες ιστοσελίδες οι οποίες βρίσκουν ενσωματωμένες στο σύνδεσμο του WebQuest. Η μάθηση που βασίζεται σε ηλεκτρονικές πηγές μπορεί να συμβάλλει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στη γνώση, καθώς οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με την ανάγκη να αξιολογήσουν γρήγορα και κριτικά όχι μόνο τη συνάφεια του περιεχομένου, αλλά και την αξιοπιστία μίας ιστοσελίδας για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα (Case, 2003 στο Mac Gregor & Lou, ). Οι μαθητές χρησιμοποιούν στρατηγικές ανάγνωσης (scanning & skimming) προκειμένου να αξιοποιήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες από τις δοθείσες ιστοσελίδες. Σύμφωνα με τους Grabe και Stoller (2003), η τεχνική της σάρωσης (scanning) στην ανάγνωση επιλέγεται προκειμένου ο μαθητής να εντοπίσει συγκεκριμένη πληροφορία, ενώ η τεχνική της γρήγορης ανάγνωσης (skimming) ενεργοποιεί ένα σύνολο στρατηγικών για τον εντοπισμό των σχετικών πληροφοριών μέσα σε ένα κείμενο. Οι μαθητές εργάζονται ατομικά και ομαδικά διασταυρώνοντας τα ευρήματά τους. Συνεπώς πρέπει να αξιολογήσουν κριτικά τις πληροφορίες για να αποφασίσουν ποιες από αυτές να χρησιμοποιήσουν και ποιες να παραλείψουν και κρατούν σημειώσεις. Όπως ισχυρίζονται οι Grabe και Stoller (2003) στην ανάγνωση με σκοπό την ενσωμάτωση πληροφοριών, οι αναγνώστες καλούνται να αποφασίσουν πόσο σημαντικά είναι τα συμπληρωματικά ή ακόμη και αντιφατικά δεδομένα και πιθανότατα αναγκάζονται να επαναδιαμορφώσουν τις πληροφορίες που συνέλεξαν από πολλαπλές πηγές. Συνακόλουθα, οι μαθητές αναπτύσσουν ικανότητες σύνθεσης, επιλογής και κριτικής καθώς και δεξιότητες ανώτερης τάξης (higher-order thinking skills). Σύμφωνα με τους Lewis και Smith (1993, στο Polly & Ausband, 2009), αυτές οι δεξιότητες λαμβάνουν χώρα όταν οι μαθητές συνδυάζουν νέες πληροφορίες με αυτές που είναι 12

13 ήδη αποθηκευμένες στη μνήμη τους, συσχετίζοντας και αναδιατάσσοντας αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να επιτύχουν το σκοπό τους. Σύμφωνα με αυτήν την οπτική, το παρόν WebQuestλειτουργεί ως πρόκληση στους μαθητές καθώς τους καλεί να γίνουν συντάκτες ταξιδιωτικών οδηγών που αποτελούν το τελικό προϊόν της εργασίας τους. Προκειμένου να ολοκληρωθεί το project, οι μαθητές αυτονομούνται μέσα σε ένα εμφανώς μαθητοκεντρικό περιβάλλον και χρησιμοποιούν εγκάρσιες δεξιότητες. Αναφορικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού, η καθηγήτρια επιβλέπει όλη τη διαδικασία. Όπως αναφέρουν οι Slaouti και Kanellopoulou (2005), στη διδασκαλία που βασίζεται στην τεχνολογία ο εκπαιδευτικός δρα ως διευκολυντής της μαθησιακής διαδικασίας και όχι ως απλός αναμεταδότης γνώσης Στάδιο Post-Reading Στο στάδιο αυτό οι μαθητές συνεργάζονται στις ομάδες τους προκειμένου να ετοιμάσουν τους ταξιδιωτικούς οδηγούς. Οι μαθητές προσχεδιάζουν και επανασχεδιάζουν το υλικό τους πριν καταλήξουν στο τελικό προϊόν. Συνεπώς, το βάρος εδώ εστιάζει στη διαδικασία (process) και όχι στον τύπο (form). Σύμφωνα με τους White και Arndt (1991, στο Calfoglou, 2004) το μάθημα που προσανατολίζεται στη διαδικασία προϋποθέτει την κοινή διαπραγμάτευση του νοήματος, καθώς επίσης και μία σειρά από αλλεπάλληλες δραστηριότητες προσχεδιασμού, αλληλεπίδρασης, διαπραγμάτευσης και αυτοαξιολόγησης. Στο τέλος, οι μαθητές παρουσιάζουν τους ταξιδιωτικούς οδηγούς που δημιούργησαν για τις αντίστοιχες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθώντας να φανούν πειστικοί. Η καθηγήτρια αξιολογεί τους μαθητές με βάση τα προκαθορισμένα κριτήρια (http://zunal.com/evaluation.php?w=238328, βλ Παράρτημα VII). Επιβλέπει τη διαδικασία με τις παρουσιάσεις των οδηγών 13

14 δίνοντας έμφαση στην αυτονόμηση των μαθητών. Όπως παρατηρεί η Calfoglou (2004), η ανατροφοδότηση παρέχεται με τη μορφή διάδρασης ανάμεσα στον εκπαιδευτικό-διευκολυντή και στους μαθητές. 4. Aποτελέσματα Δυσχέρειες To συγκεκριμένο project Students2Europe που υλοποιήθηκε μέσω ιστοεξερεύνησης (WebQuest) ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι μαθητές αποκόμισαν πολύτιμες γνώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για την Ευρωπαϊκή ιδέα. Μερικοί μαθητές πρότειναν να συνεχιστούν οι δράσεις για την Ευρώπη και έδειξαν εξαιρετική προθυμία να αναλάβουν αυτόνομα τη μελέτη και την εκπόνηση ομαδικών εργασιών τις απογευματινές ώρες. Επομένως, τα ευρήματα του WebQuest υποδηλώνουν ότι οι ιστοεξερευνήσεις μπορούν να αποβούν αληθινά ευεργετικές στην ξενόγλωσση τάξη. Όχι μόνο καλλιεργούν τις νέες μορφές εγγραμματισμού και την αυτονομία των μαθητών επαναπροσδιορίζοντας τις σχέσεις εκπαιδευτικού - μαθητών, αλλά προάγουν τη συνεργατική διαδικασία γραφής (process-writing) και κινητοποιούν τους μαθητές προωθώντας την πολυγλωσσία. Αναφορικά με τις δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων πρέπει να αναφερθούν τα στενά χρονικά περιθώρια, καθώς και κάποια τεχνικά προβλήματα λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι υπολογιστές του σχολείου δεν ήταν ισάριθμοι των μαθητών και απαιτούσαν αναβάθμιση. 14

15 Επίλογος Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, το παρόν project ιστοεξερεύνησης μπορεί να θεωρηθεί ως πολύτιμη εμπειρία και για τους μαθητές και για την εκπαιδευτικό. Η ενσωμάτωση παρόμοιων σχεδίων εργασίας που προωθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζοντας σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας μπορεί να είναι κάποιες φορές πρακτικά δύσκολη και να απαιτεί πολύ χρόνο. Εντούτοις, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να πάρουν το ρίσκο καθώς ο ενθουσιασμός των μαθητών και το αποτέλεσμα τελικό προϊόν τους αποζημιώνει δικαιώνοντας τόσο την ιδέα όσο και τον εμπνευστή της. 15

16 Βιβλιογραφία Calfoglou, C. (2004). Writing: theory and practice. In C. Calfoglou & N. Sifakis (Eds.), Language learning skills & materials, vol. 2. Patras: HOU, Case, R. (2003). Making critical thinking an integral part of electronic research. School Libraries in Canada, 22/4, Council of Europe. (2002). Common European framework for languages: Learning, teaching, assessment. London: CUP. Grabe, W. & Stoller F. L. (2002). The nature of reading abilities. In C.N. Candlin & D. R. Hall (Eds.), Teaching and researching reading. Harlow: Pearson Education, Greek Ministry of Education. (2010). The new school: The student first. In Greek Ministry of Education. Retrieved April 25, 2014, from Ikpeze, Ch. H. & Boyd, F. B. (2007) Web-based inquiry learning: Facilitating thoughtful literacy with WebQuests. The reading teacher, 60/7 (April): 644-ooooo654. Karavas, K. (2004). The implementation of educational innovations. In K. Karavas, & E. Manolopoulou-Sergi (Eds.), Course design and evaluation: Evaluation, innovation and implementation3 (pp ). Patras: HOU. Leu, D.J., Kinzer, C.K., Coiro, J.L. & Cammack, D.W. (2004). Toward a theory of new literacies emerging from the internet and other information and communication technologies. In R.B. Ruddell & N.J. Unrau (Eds.), Theoretical models and processes for reading (5th ed., pp ). Newark, DE: International Reading Association. Lewis, A. & Smith, D. (1993). Defining higher-order thinking. Theory into Practice, 32/3,

17 Mac Gregor, S.K. & Lou Y. ( ). Web-based learning: How task scaffolding and web site design support knowledge acquisition. Journal of Research on Technology in Education, 37/2, Mangelson, J. & Castek, J. (2008). Thinking outside the book: Engaging students with WebQuests. Book Links: March, T. (2003). The learning power of WebQuests. Educational Leadership, (December/January): Polly, D. & Ausband, L. (2009). Developing higher-order thinking skills through WebQuests. Journal of Computing in Teaching Education, 26/1, Slaouti, D., & Kanellopoulou, M. (2005). Introduction to educational technology for ELT. In D. Slaouti, & M. Kanellopoulou (Eds.), Educational technology in English language teaching 1 (pp.13-51). Patras: HOU. Sox, A. & Rubinstein-Avila, E. (2009). WebQuests for English-language learners: essential elements for design. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 53/1 (September): Warschauer, M., & Healey, D. (1998). Computers and language learning: An overview. Language Teaching, 31, White, R. & Arndt, V. (1991). Process writing. London & New York: Longman. 17

18 Παράρτημα Ι Σχηματική απεικόνιση του Νέου Σχολείου (http://www.minedu.gov.gr/neo-sxoleio-main.html?showall=&start=1) 18

19 ΠαράρτημαII Το επίπεδο της τάξης σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (Τροποποιημένο από:http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf) 19

20 Παράρτημα ΙΙΙ WebQuest ΥπερσύνδεσμοςTitle (http://zunal.com/webquest.php?w=238328) 20

21 Παράρτημα ΙV WebQuest ΥπερσύνδεσμοςIntroduction (http://zunal.com/introduction.php?w=238328) 21

22 Παράρτημα V WebQuest ΥπερσύνδεσμοςTask (http://zunal.com/tasks.php?w=238328) 22

23 ΠαράρτημαVI WebQuest Υπεσύνδεσμος Process (http://zunal.com/process.php?w=238328) 23

24 24

25 Παράρτημα VII WebQuest ΥπερσύνδεσμοςEvaluation (http://zunal.com/evaluation.php?w=238328) 25

26 ΠαράρτημαVIIΙ WebQuest Υπερσύνδεσμος Conclusion (http://zunal.com/conclusion.php?w=238328) 26

27 Παράρτημα ΙΧ Προ-WebQuest Δραστηριότητες για την ΕΕ (Oι ακόλουθες βιωματικές δραστηριότητες (Euro-Adventures No 1 No 4) πραγματοποιήθηκαν με σκοπό να προετοιμάσουν τους μαθητές για το project της ιστοεξερεύνησης (Euro-Adventure No 5) που περιγράφεται διεξοδικά στο σώμα της παρούσας εργασίας. Οι μαθητές καλούνται να εξοικειωθούν με τη γέννηση της Ευρωπαϊκής ιδέας, τις αξίες της ΕΕ, τη σύστασή της, την καθιέρωση του Ενιαίου Νομίσματος, τον θεσμό των Ευρωεκλογών κτλ. ώστε να προχωρήσουν στο project της ιστοεξερεύνησης. Αρχικά, μελετούν τον χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκέφτονται, παρατηρούν, ακούν, βλέπουν, διαβάζουν και εμπλέκονται σε δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών (Euro-Adventure No1). Στη συνέχεια γνωρίζουν τον Blink και παρακολουθούν Europarliament TV, αμφισβητούν και διερωτώνται, κρατούν σημειώσεις και συμμετέχουν σε εποικοδομητικο διάλογο (Euro-Adventure No2). Έπειτα, ενεργοποιούνται και δημιουργούν ατομικά αραχνογράμματα της δικής τους Ευρώπης (Εuro- Adventure No3). Τέλος, συνεργάζονται, χαρτογραφούν ομαδικά την ΕΕ με τα αξιοθέατά της (Εuro-Adventure No4). Το σύνολο των δραστηριοτήτων βρίσκεται αναρτημένο στο Βlog που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης δράσης: 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

Reading English Texts on Line: Identifying the Dispositions of 6th Graders using Webquest

Reading English Texts on Line: Identifying the Dispositions of 6th Graders using Webquest Reading English Texts on Line: Identifying the Dispositions of 6th Graders using Webquest Ανάγνωση κειμένων από το διαδίκτυο στα Αγγλικά: Οι διαθέσεις παιδιών δημοτικού μέσα από ιστοεξερεύνηση (WebQuest)

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 380 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» EXPLORING THE STRENGTHS OF PROJECT-BASED

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining»

«Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining» «Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining» Μαρίνα Γούλα 1, Φεσάκης Γεώργιος 2 1 ΠΕ 06 - Med, 3 ο ΕΠΑΛ Ταύρου Αττικής marina_goula@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων

Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων Κεφάλαιο 6 ο Mάθηση βασισµένη σε Πηγές: Πληροφοριακός Εγγραµµατισµός και Οργάνωση ιαδικτυακών Εξερευνήσεων Κ. Παπανικολάου Σκοπός Σκοπός του συγκεκριµένου κεφαλαίου είναι η ένταξη του πληροφοριακού εγγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο

Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο Α. Ευαγγέλου 1, Θ. Μπράτιτσης 2 1 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καστοριάς evagel@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean. Διδακτική των ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστή: Mια πρόταση υλοποίησης δραστηριότητας με την αξιοποίηση εργαλείων του διαδικτύου για την ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά. Περίληψη

Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά. Περίληψη Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά Δημητρίου Δημήτρης Δάσκαλος, MA IT in Education engino.education@gmail.com Σίσαμος Κώστας Μηχ. Μηχανικός, MSc Δάσκαλος c.sisamos@engino.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 1, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 1, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διαθεματική προσέγγιση της ηγεσίας σε μαθητές δημοτικού μέσω της λογοτεχνίας και της φυσικής αγωγής Interdisciplinary approach to leadership at elementary students through literature and physical education

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Tha ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Μαυρομμάτη Μαρία, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 Μακρίδου- Μπούσιου Δέσποινα, Δρ., Καθηγήτρια Παιδαγωγικών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινα όνειρα: διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσω πολυτροπικών κειμένων στο νηπιαγωγείο

Χάρτινα όνειρα: διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσω πολυτροπικών κειμένων στο νηπιαγωγείο Χάρτινα όνειρα: διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσω πολυτροπικών κειμένων στο νηπιαγωγείο Καραγιώργου Ιωάννα 1, Χατζηγεωργιάδου Σοφία 2 1 Εκπαιδευτικός Νηπιαγωγός, ioanka7@gmail.com 2 Εκπαιδευτικός Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Γώγουλος Γιώργος Υπευθ. τοµέα Πληροφορικής στη Β θµια Εκπ/ση Πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

«Η διδακτική αξιοποίηση της Τηλεδιάσκεψης στην Τεχνική Εκπαίδευση με το εργαλείο Click to Meet»

«Η διδακτική αξιοποίηση της Τηλεδιάσκεψης στην Τεχνική Εκπαίδευση με το εργαλείο Click to Meet» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η διδακτική αξιοποίηση της Τηλεδιάσκεψης στην Τεχνική Εκπαίδευση με το εργαλείο Click to Meet» Ελισάβετ Καραγιάννη 1, Σωτηρία Σταυροπούλου 2, Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

CLIL Objectives & ResourceKit in Education (2011-2014)

CLIL Objectives & ResourceKit in Education (2011-2014) CLIL Objectives & ResourceKit in Education (2011-2014) Εγχειρίδιο Σεμιναρίων επιμ. μετάφρασης: Μαρίνα Κολλάτου Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

http://hrmars.com/index.php/pages/detail/majess

http://hrmars.com/index.php/pages/detail/majess The pedagogy of multiliteracies in the school textbooks of Modern Greek language in the first three years of high school: utopia or reality? Η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών στα σχολικά εγχειρίδια της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Διευθυντής 152 ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών adonisbessios@gmail.

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Διευθυντής 152 ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών adonisbessios@gmail. Πρόταση Διαδικτυακής Συν Παρουσίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στο Πλαίσιο των Δημιουργικών Τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Πατησίων Μπέσιος Αντώνιος 1, Λαμπροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και χώρους πολιτισμικής αναφοράς μέσω της αξιοποίησης μουσειοσκευών και νέων τεχνολογιών. Η περίπτωση μιας επιμορφωτικής δράσης στην Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα