Αξιολόγηση Ευχρηστίας ικτυακών Τόπων Μουσείων: Αποτελέσµατα Έρευνας στους Φοιτητές του Τ.Π.Τ.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση Ευχρηστίας ικτυακών Τόπων Μουσείων: Αποτελέσµατα Έρευνας στους Φοιτητές του Τ.Π.Τ.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 Αξιολόγηση Ευχρηστίας ικτυακών Τόπων Μουσείων: Αποτελέσµατα Έρευνας στους Φοιτητές του Τ.Π.Τ.Ε. ρ. Ευαγγελία ΚΑΒΑΚΛΗ, Σοφία ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Σαπφούς & Αρίωνος, Μυτιλήνη kavakli, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έρευνα που παρουσιάζεται, αφορά την αξιολόγηση της ευχρηστίας των δικτυακών τόπων µουσείων, όχι µε την έννοια της συµβατότητας τους µε γενικά αποδεκτούς κανόνες και τεχνικά χαρακτηριστικά καλού σχεδιασµού εφαρµογών διαδικτύου, όσο µε την έννοια της υποκειµενικής ικανοποίησης που αποκοµίζουν οι νέοι Έλληνες από την επίσκεψή τους σε δικτυακούς τόπους µουσείων. Αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης προσπάθειας για τη δηµιουργία γενικών κανόνων σχεδιασµού µουσειακών δικτυακών τόπων, βασισµένων σε «βέλτιστες πρακτικές», όπως αυτές εφαρµόζονται σε υπάρχοντες δικτυακούς τόπους µουσείων. ABSTRACT The work presented in this paper, concerns the usability evaluation of museum web sites. The term usability is used to denote not the compatibility to generally accepted characteristics of good web design, rather to convey the personal sense of satisfaction that the web visits to museum sites, generates to Greek young people. It is part of a broader research work towards the elicitation of a set of heuristics of good design of museum web sites, based on best practice patterns, as they appear in current museum web sites. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τον Burcaw (1975), το µουσείο ορίζεται ως µη κερδοσκοπικό ίδρυµα που συλλέγει, διατηρεί και εκθέτει αντικείµενα για εκπαιδευτικούς ή αισθητικούς λόγους. Αν και ο ορισµός αυτός συνδέει το µουσείο µε τα πραγµατικά αντικείµενα, την ίδια στιγµή εµπεριέχει τη λειτουργία της επικοινωνίας και της διάδοσης της γνώσης (Schweibenz, 1998). Tο µουσείο µπορεί να εκµεταλλευτεί την επικοινωνιακή λειτουργία του διαδικτύου, για να προσεγγίσει τους επισκέπτες του ή και να διευρύνει το κοινό του (Jackson, 1998). Πρόσφατα δηµοσιεύµατα στα ετήσια διεθνή συνέδρια International Conference on Hypermedia and Interactivity in Museums (ICHIM) και Museums and the Web, τα οποία θεσπίστηκαν το 1991 και το 1997 αντίστοιχα, µαρτυρούν την ξεκάθαρη επιθυµία ή και πρόθεση των µουσείων να συνδεθούν στο διαδίκτυο. Οι λόγοι είναι: (α) η υψηλή δηµοτικότητα του διαδικτύου και ο συνεχώς αυξανόµενος αριθµός των χρηστών του, (β) το σχετικά χαµηλό κόστος που απαιτεί µια τέτοια επένδυση και (γ) τα προσδοκώµενα οφέλη για το µουσείο (Kavakli, 2001). Η Virtual Library Museums Pages (VLMP), η οποία διατηρείται από το International Council of Museums (ICOM) παρέχει εκτενή κατάλογο µε περισσότερα από 1000 on-line µουσεία σε ολόκληρο τον κόσµο, ενώ το Νοέµβριο του 2001,

2 σηµαντική εξέλιξη προς την κατοχύρωση της ταυτότητας των µουσείων στο διαδίκτυο, αποτέλεσε η λειτουργία του ονόµατος.museum, για αποκλειστική χρήση των µουσείων. Σύµφωνα µε τον Schweibenz (1998), η δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου µουσείου δείχνει την τάση µετατόπισης του ενδιαφέροντος από τα φυσικά αντικείµενα στις πληροφορίες γι αυτά. ύο είναι οι βασικές τάσεις όσον αφορά το ρόλο του δικτυακού τόπου ενός µουσείου.η πρώτη υποστηρίζει πως ο δικτυακός τόπος επιδιώκει την ενθάρρυνση και υποστήριξη της φυσικής επίσκεψης στο µουσείο, ενώ η δεύτερη υποστηρίζει πως ο δικτυακός τόπος µπορεί να ικανοποιήσει τους επισκέπτες του και να προσφέρει µια γνήσια δικτυακή εµπειρία (Cunliffe, κ.α., 2001). Τα αποτελέσµατα πρόσφατων στατιστικών ερευνών, σχετικά µε τον αριθµό των επισκέψεων που δέχονται οι δικτυακοί τόποι µουσείων, δείχνουν ότι το κοινό αναζητά και εκτιµά την ύπαρξη µουσειακής πληροφορίας στο διαδίκτυο και πως το διαδίκτυο µπορεί πράγµατι να εξελιχθεί σ ένα σύστηµα επικοινωνίας ανάµεσα στα µουσεία και στο κοινό τους (Schweibenz, 1998). Λίγες όµως, είναι οι έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των επισκέψεων σε δικτυακούς τόπους µουσείων, το βαθµό αλληλεπίδρασης του µουσείου µε τους δικτυακούς επισκέπτες του, καθώς και µε τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για µια ολοκληρωµένη και επιτυχηµένη δικτυακή µουσειακή εµπειρία. Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τον Pierrox (1999) σε µουσεία τέχνης, το 75% από αυτά δεν είχαν κάνει καµία έρευνα κοινού για τους δικτυακούς τόπους τους (Cunliffe, κ.α., 2001). Η παρούσα ανακοίνωση αφορά έρευνα που πραγµατοποιήθηκε την άνοιξη του 2002 και καταγράφει τις αντιδράσεις των δευτεροετών φοιτητών του Τµήµατος Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, κατά την επίσκεψή τους σε δικτυακούς τόπους µουσείων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στόχος ήταν η διερεύνηση της απήχησης των δικτυακών τόπων στους νέους: ποια είναι η εικόνα που αποκοµίζουν για το ίδιο το µουσείο, ποια χαρακτηριστικά τους ελκύουν, ποια τους απωθούν, τι είναι αυτό που θα τους «κρατήσει» στο site και θα τους µετατρέψει σε µόνιµους επισκέπτες του µουσειακού δικτυακού τόπου. Στη συνέχεια, η ενότητα 2 περιγράφει τους στόχους και τις χρήσεις των δικτυακών τόπων των µουσείων, όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι σήµερα. Στην ενότητα 3 δίνεται ο ορισµός της ευχρηστίας διεπιφανειών διαδικτύου και γίνεται αναφορά στις κυριότερες τεχνικές αξιολόγησης της. Η περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης που ακολουθήθηκε στη συγκεκριµένη έρευνα γίνεται στην ενότητα 4, ενώ στην ενότητα 5 γίνεται ανάλυση των αποτελεσµάτων. Τέλος, η ενότητα 6 ολοκληρώνει την παρούσα εισήγηση συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα της έρευνας. 2 ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τους Bowen, Benett και Johnson (1998),τα µουσεία διεθνώς µπορούν να χρησιµοποιήσουν το διαδίκτυο για τους παρακάτω λόγους: Άµεση ενηµέρωση: γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του σε παγκόσµια κλίµακα και προσέλκυση επισκεπτών.

3 Αµφίδροµη επικοινωνία: άµεση και ανέξοδη επικοινωνία όσων εµπλέκονται µε το µουσείο (µέσα κι έξω από αυτό) και δηµιουργία οµάδων επισκεπτών µε σηµείο αναφοράς το µουσείο και τις δραστηριότητές του. ηµιουργία νέων υπηρεσιών: εικονικές ξεναγήσεις σε εκθέσεις και πρόσβαση σε υλικό που δεν εκτίθεται, διατήρηση αρχείου παλιότερων εκθέσεων, παροχή πρόσβασης στις συλλογές από µακριά για ερευνητικούς σκοπούς, βάσεις δεδοµένων µε πληροφορίες για τις συλλογές. Ανάλυση των χαρακτηριστικών των επισκεπτών: συλλογή στοιχείων για τους επισκέπτες και καλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις και επιθυµίες των επισκεπτών. ηµιουργία µιας ουσιαστικής και µόνιµης σχέσης µε τους επισκέπτες: εµπλοκή των επισκεπτών µε δραστηριότητες του µουσείου, δυνατότητα δηµιουργίας από τους επισκέπτες προσωπικού αρχείου µε το ψηφιακό µουσειακό υλικό, µε σηµειώσεις και προσωπικές εντυπώσεις, που µπορούν να τις δηµοσιεύουν στην ιστοσελίδα του µουσείου. Στην Ελλάδα, ο βαθµός αξιοποίησης του διαδικτύου από τα µουσεία είναι περιορισµένος και δυσανάλογος µε το πλήθος και τη σηµασία των συλλογών τους. Η πλειοψηφία των µουσείων (περίπου 90%) δε διατηρεί κάποια αυτόνοµη δικτυακή παρουσίαση και στηρίζονται σε άλλους φορείς για την προβολή τους στο διαδίκτυο (π.χ. ιεύθυνση Τουρισµού, Ο.Τ.Α., Ν.Α., Πανεπιστήµια, ιδιώτες, κ.ο.κ.). Αξιοσηµείωτη είναι η προσπάθεια του Υπ. Πολιτισµού, το οποίο φιλοξενεί στο δικτυακό του τόπο (www.culture.gr) πληροφορίες σχετικά µε το σύνολο των ελληνικών µουσείων. Το µειονέκτηµα αυτής της συγκεντρωτικής προσπάθειας είναι το γεγονός ότι ο µεγάλος αριθµός των µουσείων, σε συνδυασµό µε την έλλειψη ικανού ψηφιοποιηµένου υλικού, οδηγεί σε µια επίπεδη παρουσίαση, η οποία περιορίζεται σε πολύ σύντοµη περιγραφή των µόνιµων συλλογών των µουσείων, ακολουθώντας ένα ενιαίο στυλ, που δεν προβάλει ικανοποιητικά το χαρακτήρα του κάθε µουσείου. Από τα υπόλοιπα µουσεία στην Ελλάδα, τα περισσότερα χρησιµοποιούν το δικτυακό τους τόπο σαν online φυλλάδιο, το οποίο παρέχει περιορισµένες πληροφορίες σε σχέση µε τις συλλογές ή τις δραστηριότητες του µουσείου και οι οποίες είναι κατά κανόνα στατικές χωρίς συχνή ενηµέρωση. Υπάρχει όµως, και ένας µικρός αριθµός Ελληνικών µουσείων (κατά κύριο λόγο ιδιωτικοί οργανισµοί), τα οποία αξιοποιούν σε µεγαλύτερο βαθµό τις δυνατότητες της αµφίδροµης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης που προσφέρει το διαδίκτυο.παρέχουν online πρόσβαση στις συλλογές τους και στις πληροφορίες για αυτές και επιχειρούν να εµπλέξουν ενεργά τους δικτυακούς επισκέπτες τους, µετατρέποντας τη δικτυακή επίσκεψη σε αυτόνοµη µουσειακή εµπειρία. Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε σε δικτυακούς τόπους µουσείων της Ελλάδας και του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στην τελευταία κατηγορία.

4 3 ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ Η ευχρηστία ενός διαδραστικού συστήµατος αποτελεί µια από τις πιο σηµαντικές παραµέτρους ποιότητάς του. Πρόκειται για τη δυνατότητα του χρήστη να αλληλεπιδρά µε το σύστηµα και να έχει όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη πρόσβαση στο περιεχόµενό του (Garzotto κ.α., 1998). Σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 9241, ορίζεται σαν τη δυνατότητα ενός προϊόντος να είναι αποτελεσµατικό, αποδοτικό και να παρέχει υποκειµενική ικανοποίηση στους χρήστες του. Οι τεχνικές αξιολόγησης ευχρηστίας χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες (α) τις αναλυτικές και (β) τις εµπειρικές (Αβούρης, 2000). Οι αναλυτικές τεχνικές στηρίζονται σε θεωρητικά µοντέλα, τα οποία προσοµοιώνουν τη συµπεριφορά του χρήστη ή σε πρότυπα και κανόνες, που είναι ήδη γνωστά και αφορούν τον καλό σχεδιασµό διεπιφανειών. Ενδεικτικό παράδειγµα αναλυτικής αξιολόγησης είναι η ευρετική αξιολόγηση (heuristic evaluation), η οποία στηρίζεται σε ευρετικούς κανόνες που αποτελούν συµπύκνωση των αρχών σχεδιασµού διεπιφανειών διαδικτύου και αφορούν: την ταχύτητα φόρτωσης ιστοσελίδας την υποστήριξη πλοήγησης και αναζήτησης πληροφοριών το µέγεθος των ιστοσελίδων τον αυθύπαρκτο χαρακτήρα κάθε ιστοσελίδας την οµοιοµορφία και τήρηση συµβάσεων, κ.ο.κ. Οι αναλυτικές τεχνικές στοχεύουν στην «επιθεώρηση» των χαρακτηριστικών της διεπιφάνειας χρήστη µε βάση αντικειµενικά και µετρήσιµα κριτήρια και συνήθως πραγµατοποιούνται από µικρό αριθµό (4-5) ειδικών αξιολογητών (µηχανικούς ευχρηστίας usability engineers) (Schweibenz κ.α.,2001). Αντίθετα, οι εµπειρικές τεχνικές αξιολόγησης απαιτούν την ενεργό συµµετοχή των χρηστών του συστήµατος (συνήθως µεγάλου αριθµού) και στοχεύουν στην καταγραφή των αντιδράσεων και απόψεων του χρήστη. Μπορούν να πραγµατοποιηθούν είτε εντός ειδικά διαµορφωµένων εργαστηρίων, όπου καταγράφεται και στη συνέχεια αναλύεται η συµπεριφορά των χρηστών (οι λεγόµενες πειραµατικές τεχνικές), είτε µέσω της καταγραφής των απόψεων του χρήστη µέσω δοµηµένων συνεντεύξεων, ερωτηµατολογίων ή µέσω παρατήρησης των χρηστών στο χώρο που επιτελούν το έργο τους (οι λεγόµενες διερευνητικές τεχνικές). Στόχος της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στο Τ.Π.Τ.Ε., υπήρξε όχι η ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών των δικτυακών τόπων των µουσείων και η επιθεώρηση της συµβατότητάς τους µε αποδεκτούς κανόνες ευχρηστίας (π.χ. ταχύτητα φόρτωσης µικρότερη από 10, χρήση εναλλακτικού κειµένου στη θέση των εικόνων, κ.ο.κ.), αλλά η διερεύνηση και καταγραφή των απόψεων των χρηστών και της αίσθησης ικανοποίησης (ή µη), που αποκοµίζουν από την επίσκεψή τους στο δικτυακό τόπο του µουσείου (Dyson κ.α., 2000). Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων. Η µέθοδος αυτή ανήκει στις εµπειρικές τεχνικές αξιολόγησης. Σε αντίθεση µε τις πειραµατικές τεχνικές, δεν απαιτεί την ύπαρξη ειδικού εξοπλισµού

5 και η διαχείριση και συνακόλουθη διεξαγωγή των συµπερασµάτων είναι ευκολότερη από αυτή των δοµηµένων συνεντεύξεων. Η κατασκευή των ερωτηµατολογίων στηρίχθηκε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά µε την on-line και off-line αξιολόγηση γενικών διεπιφανειών διαδικτύου (Nielsen, 2000), και δικτυακών τόπων µουσείων (Wallace, 2001). Στην ενότητα 4 που ακολουθεί, περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθήθηκε και συζητούνται τα σχετικά αποτελέσµατα. 4 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4.1 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε την άνοιξη του 2002 και κατέγραψε τις αντιδράσεις δευτεροετών φοιτητών του Τ.Π.Τ.Ε. σε µια σειρά δικτυακών τόπων µουσείων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Συγκεκριµένα, ένα δείγµα 12 δικτυακών τόπων δόθηκε σε 63 φοιτητές. Από τους φοιτητές ζητήθηκε να επισκεφτούν όλους τους δικτυακούς τόπους και να επιλέξουν δύο από αυτούς (έναν ελληνικού µουσείου κι έναν µουσείου του εξωτερικού) και να καταγράψουν την άποψή τους σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των δύο δικτυακών τόπων µε τη βοήθεια ενός ερωτηµατολογίου. Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι η συγκριτική αξιολόγηση δικτυακών τόπων µουσείων της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποτέλεσε µόνο έµµεσα, στόχο της παρούσας µελέτης. Η αναγκαστική επιλογή και ενός µουσείου του εξωτερικού κρίθηκε χρήσιµη κατά κύριο λόγο, ώστε να µειωθεί το ενδεχόµενο η πλειοψηφία των αξιολογητών να επιλέξει µόνον ελληνόγλωσσους δικτυακούς τόπους. Επιπλέον, χρήσιµη υπήρξε η αντιπαράθεση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης των δικτυακών τόπων Ελληνικών και ξένων µουσείων, στην ανάλυση των αποτελεσµάτων., όπως φαίνεται στις επόµενες ενότητες.το ερωτηµατολόγιο είχε δοµηθεί µε βάση 3 άξονες: (α) διεπιφάνεια χρήστη, (β) περιεχόµενο και (γ) επικοινωνία. Αυτό έγινε µε στόχο να διευκολύνει την πλοήγηση των φοιτητών µέσα στο δικτυακό τόπο, αλλά και για να διερευνηθούν οι απόψεις τους στα συγκεκριµένα θέµατα. Η διατύπωση των ερωτήσεων παρείχε τη δυνατότητα βαθµολόγησης µε βάση µια προκαθορισµένη κλίµακα (0-10), που αντιστοιχεί σε έκφραση συµφωνίας ή διαφωνίας από τον ερωτούµενο, µε παράλληλο σχολιασµό και αιτιολόγηση της άποψης τους σε ελεύθερη µορφή. Ο συνδυασµός αυτός επιτρέπει την ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων σχετικά µε την ευχρηστία των δικτυακών τόπων. Η αξιολόγηση αφορούσε δώδεκα δικτυακούς τόπους µουσείων της Ελλάδας και του εξωτερικού (βλ Πίνακα 1). Η επιλογή των συγκεκριµένων δικτυακών τόπων έγινε µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: αξιοποιούν σε µεγάλο βαθµό τις δυνατότητες του διαδικτύου και των διαδραστικών πολυµέσων αφορούν µουσεία διεθνούς φήµης, που αποτελούν πόλο έλξης ενδιαφέροντος των φοιτητών παρέχουν ικανό πλήθος πληροφοριών, που κρατά τοχρήστη για αρκετό χρόνο Ελληνικά Μουσεία Μουσεία Εξωτερικού

6 1. Μουσείο Μπενάκη 2. Το Τεχνικό Μουσείο 3. Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 4. Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 5. Το Μουσείο Φρυσίρα 6. The British Museum 7. MoMA The Museum of Modern Arts 8. The Louvre 9. The State Hermitage Museum 10. The National Gallery of Arts 11. The Metropolitan Museum 12. The Fine Arts Museum of San Francisco Πίνακας 1: Οι δικτυακοί τόποι µουσείων της έρευνας Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων έγινε µέσα στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Τ.Π.Τ.Ε. παράλληλα µε την πλοήγηση των δικτυακών τόπων, ώστε να καταγράψει την άµεση αντίδραση των φοιτητών. Από τους φοιτητές ζητήθηκε να εστιάσουν όχι στον πλούτο ή τη σηµασία του περιεχοµένου του µουσείου, αλλά στο πως αυτό παρουσιάζεται στο διαδίκτυο. Αν και, αναπόφευκτα, όπως σχολίασαν οι φοιτητές, το κύριο κίνητρο για την εξερεύνηση ενός δικτυακού τόπου είναι το ενδιαφέρον για το περιεχόµενο του, γεγονός, που ισχύει και για την πραγµατική επίσκεψη σε κάποιο µουσείο. 4.2 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Στο πρώτο µέρος της έρευνας σκιαγραφήθηκε το προφίλ των ατόµων που συµµετείχαν δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις προσωπικές επιλογές και προτιµήσεις τους, όσον αφορά την επίσκεψη δικτυακών τόπων µουσείων. Επιπλέον, θέλαµε να δούµε αν οι συγκεκριµένοι χρήστες είναι επίσης επισκέπτες µουσείων και αν έχουν προηγούµενο ενδιαφέρον και γνώσεις στο συγκεκριµένο αντικείµενο των ιστοσελίδων που κλήθηκαν να επισκεφθούν. Στην αξιολόγηση συµµετείχαν συνολικά 63 φοιτητές (28 άνδρες και 35 γυναίκες) ηλικίας ετών, µε καταγωγή από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Όσον αφορά την εξοικείωσή τους µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο ως µέσο ενηµέρωσης και επικοινωνίας τα ποσοστά ήταν τουλάχιστον ικανοποιητικά. Το 90% είναι κάτοχοι ηλεκτρονικού υπολογιστή, 90% χρησιµοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ως µέσο επικοινωνίας και 60%χρησιµοποιεί το διαδίκτυο για την αναζήτηση πληροφοριών. Το σύνολο των φοιτητών (100%) είχαν παρακολουθήσει µαθήµατα σχεδιασµού διαδραστικών εφαρµογών και εφαρµογών διαδικτύου και συνεπώς γνώριζαν τις βασικές αρχές σχεδίασης εύχρηστων διεπιφανειών διαδικτύου Οι φοιτητές σε ποσοστό 25% είχαν επισκεφτεί στο παρελθόν δικτυακούς τόπους µουσείων, ενώ µόλις 9% είχε χρησιµοποιήσει το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για να επικοινωνήσει µε κάποιο µουσείο. Σχετικά µε το είδος των πληροφοριών που αναζητούν στις ιστοσελίδες των µουσείων, πρώτες σε προτίµηση είναι οι πληροφορίες σχετικά µε τις µόνιµες συλλογές του µουσείου (78%), ακολουθούν

7 πληροφορίες σχετικά µε τους τρόπους πρόσβασης και το ωράριο λειτουργίας του µουσείου (74%) και πληροφορίες σχετικά µε τη διοργάνωση εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων στο χώρο του µουσείου (68%). Μικρότερο ποσοστό (51%) συγκεντρώνουν οι πληροφορίες σχετικά µε εκπαιδευτικά προγράµµατα του µουσείου και τέλος οι πληροφορίες σχετικά µε ερευνητικές δράσεις του µουσείου (48%). 5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 5.1 ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ Η διεπιφάνεια χρήστη (user interface), αφορά το σύνολο των στοιχείων του δικτυακού τόπου µε τα οποία ο δικτυακός επισκέπτης έρχεται σε επαφή και αλληλεπιδρά. Τέτοια στοιχεία είναι, για παράδειγµα, τα πολυµεσικά αντικείµενα (γραφικά, ήχοι, βίντεο), οι εντολές και οι χειρισµοί που ο χρήστης µπορεί να εκτελέσει, η οργάνωση και οι τρόποι πλοήγησης της προσφερόµενης πληροφορίας. Το ιάγραµµα 1, παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της διεπιφάνειας χρήστη των δικτυακών τόπων µουσείων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Παρατηρούµε ότι στο σύνολό τους τα αποτελέσµατα είναι ανάλογα. Τα µουσεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό προσέχουν την αισθητική των ιστοσελίδων τους (αξιολογήθηκαν µε 8,6/10 και 7,8/10 αντίστοιχα), διατηρώντας ένα κατάλληλο «σοβαρό» ύφος όσον αφορά την επιλογή χρωµάτων και εικόνων, κάτι που σε γενικές γραµµές ικανοποίησε τους φοιτητές. εν έλειψαν όµως και τα αρνητικά σχόλια, κάτι που δείχνει την τάση των νέων να θέλει το µουσείο (τουλάχιστον στο διαδίκτυο), να ξεφεύγει από την παραδοσιακή και κάπως συντηρητική εικόνα που του έχει αποδοθεί. Παράλληλα, τα µουσεία φροντίζουν, ώστε η γενική δοµή να διευκολύνει την πλοήγηση των χρηστών, χρησιµοποιώντας κατάλληλες δοµές όπως, π.χ. χάρτες κόµβων (site maps).

8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Χρήση Τεχνολογιών Κεντρική Σελίδα Ευκολία Πλοήγησης Πολυπλοκότητα Γενική Αισθητική ιάγραµµα 1: Αξιολόγηση ευχρηστίας διεπιφάνειας χρήστη δικτυακών τόπων µουσείων Η πολυπλοκότητα της διεπιφάνειας χρήστη κρίνεται γενικά χαµηλή γεγονός που επίσης διευκολύνει την εύκολη πλοήγηση της προσφερόµενης πληροφορίας. Η µεγαλύτερη πολυπλοκότητα (2,3/10 έναντι 1,1/10) που αποδίδεται στους δικτυακούς τόπους των µουσείων του εξωτερικού εν µέρει µπορεί να δικαιολογηθεί από τον µεγαλύτερο όγκο των πληροφοριών που παρουσιάζεται, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται πάρα πολλές θεµατικές κατηγορίες στην κεντρική σελίδα δίνοντάς µια αίσθηση «ακαταστασίας». Ένας άλλος παράγοντας που επισηµάνθηκε και πιθανά επηρέασε τη βαθµολογία ήταν η ξένη γλώσσα. Σχετικά µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών για την ανάδειξη και προβολή του µουσείου, οι δικτυακοί τόποι µουσείων γενικά αποφεύγουν τη χρήση πρόσφατων τεχνολογιών, όπως είναι η τρισδιάστατη απεικόνιση αντικειµένων ή η εικονική «ανάπλαση» εκθεµάτων, που δεν υφίστανται στην πραγµατικότητα. Περιορίζονται συνήθως σε εικονικές περιηγήσεις στους χώρους του µουσείου µε τη χρήση video ή πανοραµικών φωτογραφιών. ηλαδή, εστιάζουν στην πιστή µεταφορά του πραγµατικού µουσείου στο διαδίκτυο κι όχι στην παροχή επιπλέον στοιχείων. Εξαίρεση, αποτελεί η ύπαρξη κάποιων παιχνιδιών κυρίως εκπαιδευτικού χαρακτήρα (π.χ., δηµιουργία νέων εικόνων χρησιµοποιώντας µοτίβα από έργα ζωγραφικής), αλλά και ψυχαγωγικού (π.χ. κατασκευή προσωπικής online gallery). Πιο περιορισµένη έως και ανεπαρκής κρίθηκε η χρήση των νέων τεχνολογιών στους δικτυακούς τόπους των ελληνικών µουσείων, (οι οποίοι αξιολογήθηκαν µε 5,7/10 έναντι του 7,2/10 που έλαβαν οι δικτυακοί τόποι µουσείων του εξωτερικού). Το γεγονός αυτό σχολιάστηκε έντονα από τους φοιτητές, οι οποίοι έδειξαν προτίµηση στις ακουστικές περιηγήσεις καθώς και σε τρισδιάστατες αναπαραστάσεις του χώρου ή των αντικειµένων των µουσείων. Παρά το γεγονός, ότι η χρήση νέων τεχνικών παρουσίασης κρίνεται θετικά, αρνητικά σχολιάζονται η ύπαρξη τεχνικών λαθών ή

9 προβληµάτων, οι µεγάλοι χρόνοι απόκρισης, που παρατηρούνται σε σχέση µε τους πιο συµβατικούς τρόπους παρουσίασης των πληροφοριών (αποκλειστικά µε χρήση κείµενου και εικόνων), η περιορισµένη αυτονοµία πλοήγησης κατά την εικονική περιήγηση, καθώς και η απαίτηση εγκατάστασης νέου λογισµικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη. 5.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Το ιάγραµµα 2 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του πληροφοριακού υλικού που παρουσιάζεται στους δικτυακούς τόπους των µουσείων σε σχέση µε τα ακόλουθα ποιοτικά χαρακτηριστικά: την ευκολία αναζήτησης της πληροφορίας, την ποιότητα, το πλήθος και την επάρκεια του περιεχοµένου, τη δυνατότητα αξιοποίησης της µουσειακής πληροφορίας για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς στόχους, καθώς και την ικανότητα ικανοποίησης διαφορετικών κατηγοριών επισκεπτών. 9,5 9,0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8,5 8,0 7,5 7,0 Ικανοποίηση απαιτήσεων διαφορετικών επισκεπτών Εκπαιδευτική ιάσταση Πλήθος Κατανόηση Επάρκεια Εγκυρότητα Ακρίβεια Ευκολία αναζήτησης πληροφοριών ιάγραµµα 2: Αξιολόγηση του περιεχοµένου δικτυακών τόπων µουσείων Γενικά, αξιολογήθηκε θετικά το περιεχόµενο τόσο όσον αφορά την ακρίβεια όσο και την εγκυρότητα της προσφερόµενης πληροφορίας. Όσον αφορά την επάρκεια και το πλήθος των πληροφοριών που παρέχονται, παρατηρούµε ότι οι δικτυακοί τόποι µουσείων του εξωτερικού υπερτερούν (αξιολογήθηκαν µε 9,3/10 και 9/10 αντίστοιχα), παραθέτοντας σε ψηφιακή µορφή το µεγαλύτερο µέρος των συλλογών τους, µε εικόνες, πλούσια σχόλια και επεξηγήσεις, κάτι που ενθουσιάζει τους φοιτητές σε µεγάλο βαθµό. Αντίθετα, η συγκριτική έλλειψη πληροφοριών που παρατηρήθηκε σε δικτυακούς τόπους Ελληνικών µουσείων αξιολογήθηκε λιγότερο θετικά. Το περιορισµένο εύρος των πληροφοριών θεωρήθηκε ο κύριος λόγος για τον οποίο το περιεχόµενο των δικτυακών τόπων των ελληνικών µουσείων δεν ικανοποιεί στον ίδιο βαθµό τις απαιτήσεις των διαφορετικών οµάδων επισκεπτών. ίνοντας µόνο

10 µικρό µέρος των συλλογών τους απλά φωτογραφηµένο και χωρίς ιδιαίτερα σχόλια, τα ελληνικά µουσεία µέσω της δικτυακής αντιπροσώπευσής τους στοχεύουν κυρίως στην προσέλκυση επισκεπτών στον πραγµατικό χώρο του µουσείου, καλύπτοντας σε µικρότερο βαθµό ερευνητικές ή ψυχαγωγικές ανάγκες των δικτυακών επισκεπτών. Σε αντιστοιχία µε τα παραπάνω, θετικότερα αξιολογήθηκε η εκπαιδευτική διάσταση των δικτυακών τόπων των ξένων µουσείων (αξιολογήθηκαν µε 8,3/10 έναντι του 7,7/10 που έλαβαν οι δικτυακοί τόποι Ελληνικών µουσείων), οι οποίοι πέρα από την απλή παροχή πληροφοριών, προσφέρουν ειδικά διαµορφωµένο υλικό και εφαρµογές (π.χ., δηµιουργικά παιχνίδια, παζλ, εφαρµογές προσοµοίωσης, κ.τ.λ), για εκπαιδευτική χρήση από µαθητές και καθηγητές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η ευκολία αναζήτησης πληροφοριών επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τον όγκο της παρεχόµενης πληροφορίας. Για το λόγο αυτό στους δικτυακούς τόπους ελληνικών µουσείων η ανεύρεση πληροφοριών είναι γενικά ευκολότερη κάνοντας χρήση απλών ευρετηριακών βοηθηµάτων όπως π.χ. µενού κατηγοριών, αλφαβητικό ευρετήριο (index), χάρτες κόµβων (site maps). Αντίθετα, ο µεγάλος όγκος περιεχοµένου των site µουσείων του εξωτερικού σε συνδυασµό µε τον παράγοντα της ξένης γλώσσας, καθιστούν την αναζήτηση πληροφοριών κάπως δυσκολότερη. Παρόλα αυτά, τα παραπάνω προβλήµατα αντιµετωπίζονται σε σηµαντικό βαθµό µε την κατάλληλη χρήση τοπικών µηχανισµών αναζήτησης (search engines). 5.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Από τους φοιτητές ζητήθηκε να αξιολογήσουν κατά πόσο οι δικτυακοί τόποι των µουσείων προωθούν την επικοινωνία ανάµεσα στο µουσείο και τους επισκέπτες του και την επικοινωνία µεταξύ των επισκεπτών ή και µε άλλους φορείς. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο ιάγραµµα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 0 Τρόποι επικοινωνίας Έκφραση προσωπικής γνώµης ιαµόρφωση προσωπικής παρουσίασης ιάγραµµα 3: Αξιολόγηση επικοινωνιακής διάστασης δικτυακών τόπων µουσείων Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δικτυακοί τόποι αναφέρουν πολλαπλούς, εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας όπως τηλέφωνο, fax και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, γεγονός που αξιολογήθηκε θετικά.

11 Η ύπαρξη, όµως, µιας µοναδικής, γενικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης, χωρίς να διευκρινίζεται σε ποιον (ή σε ποιο τµήµα του µουσείου) απευθύνεται και χωρίς να υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα µε το είδος της πληροφορίας που αναζητά ο επισκέπτης, αποτελεί πρόβληµα. Για το σκοπό αυτό οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι µουσείων του εξωτερικού παρέχουν ξεχωριστές ηλεκτρονικές διευθύνσεις, που αντιστοιχούν στα διαφορετικά τµήµατα του µουσείου, ή σε διαφορετικές κατηγορίες επισκεπτών, τακτική που δεν συναντάται στα αντίστοιχα ελληνικά, γι αυτό και αξιολογούνται λιγότερο θετικά (αξιολογήθηκαν µε 6,8/10 έναντι του 8/10 που έλαβαν οι δικτυακοί τόποι µουσείων του εξωτερικού). Επιπλέον, σύµφωνα µε τα σχόλια των φοιτητών, η υπόδειξη τρόπων επικοινωνίας δεν προτρέπει απαραίτητα τον επισκέπτη να εκφράσει την γνώµη του σχετικά µε το δικτυακό τόπο ή το ίδιο το µουσείο, ούτε συνιστά την απόδειξη ότι το µουσείο επιζητά τη γνώµη του επισκέπτη. Αντίθετα, η ύπαρξη ξεχωριστής ενότητας που προτρέπει το χρήστη να δηλώσει την άποψή του επώνυµα ή ανώνυµα (feedback section), καθώς και η ύπαρξη ηλεκτρονικού βιβλίου επισκεπτών αποτελούν άµεση έκφραση της επιθυµίας του µουσείου να ακούσει τη γνώµη των δικτυακών επισκεπτών του. Όσον αφορά τη δυνατότητα προσωπικής διαµόρφωσης της παρουσίασης του µουσείου αυτή παρέχεται κυρίως έµµεσα, µέσω της ελευθερίας που παρέχεται στο χρήστη να επισκέπτεται τις ενότητες που τον ενδιαφέρουν µε τη σειρά που επιθυµεί. Οι δικτυακοί τόποι µουσείων στην πλειοψηφία τους, δεν χρησιµοποιούν τεχνικές προσωπικής προσαρµογής (personalization) βασισµένες στο προφίλ των χρηστών, ανάλογες µε αυτές που χρησιµοποιούνται από επιχειρήσεις, (π.χ., και οι οποίες µε βάση δεδοµένα προηγούµενων επισκέψεων προσαρµόζουν «έξυπνα» τη διεπιφάνεια, ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο στις απαιτήσεις του χρήστη.προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται από ορισµένα µουσεία του εξωτερικού, όπου η ηλεκτρονική εγγραφή στα «µέλη του µουσείου» δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας προσωπικού προφίλ, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση σε εξειδικευµένες ενότητες περιεχοµένου, καθώς και την εξειδικευµένη ενηµέρωση σε θέµατα που απασχολούν το συγκεκριµένο χρήστη. Για το λόγο αυτό, οι δικτυακοί τόποι µουσείων του εξωτερικού αξιολογήθηκαν µε 3,8/10 έναντι του 3,1/10 που έλαβαν οι δικτυακοί τόποι µουσείων της Ελλάδας. Τέλος,, οι δικτυακοί τόποι των µουσείων αξιολογήθηκαν σχετικά µε το αίσθηµα της «συλλογικότητας», που δηµιουργείται στους επισκέπτες τους, δηλ. το αίσθηµα της ταυτόχρονης συµµετοχής σε µια ευρύτερη οµάδα ατόµων µε κοινό σηµείο το µουσείο. Όµως, στην πλειοψηφία τους οι δικτυακοί τόποι των µουσείων δεν παρέχουν εφαρµογές υποστήριξης συνεργασίας, όπως το ηλεκτρονικό φόρουµ ή ο ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων (bulletin board), που επιτρέπουν την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των επισκεπτών, µε αποτέλεσµα η δικτυακή επίσκεψη να αποτελεί ατοµική εµπειρία. 5.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Στο τελευταίο τµήµα του ερωτηµατολογίου ζητήθηκε από τους φοιτητές να σχολιάσουν τη συνολική εµπειρία της δικτυακής τους επίσκεψης και να κατατάξουν τις διαφορετικές υπηρεσίες των δικτυακών τόπων των µουσείων µε βάση (α) ποια θεωρούν περισσότερο χρήσιµη και (β) την προσωπική τους προτίµηση (ποια τους άρεσε περισσότερο).

12 Περισσότεροι από το 90% των φοιτητών δήλωσε, µετά την επίσκεψη του δικτυακού τόπου του µουσείου, ότι θα ήθελε να επισκεφτεί το µουσείο. Συνεπώς, η επαφή µε το µουσείο µέσω του αντίστοιχου δικτυακού τόπου είναι θετική για το µουσείο. Ακόµα και η έλλειψη πληροφορίας µπορεί να είναι θετική, αφού εξάπτει την περιέργεια του επισκέπτη. Αντίθετα, µικρότερη είναι η ικανότητα των δικτυακών τόπων να «διατηρήσουν» τους επισκέπτες τους. Αυτό οφείλεται κύρια στο γεγονός ότι οι δικτυακοί τόποι µουσείων εστιάζουν κυρίως στην προσέλκυση πραγµατικών επισκεπτών στο χώρο του µουσείου κι όχι στη δηµιουργία νέων υπηρεσιών. Λιγότερο από 30% των φοιτητών δήλωσε ότι θα επισκέπτονταν κάποιον από τους δικτυακούς τόπους του µουσείου σε µόνιµη βάση, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποτελούσε φορέα ενηµέρωσης των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στην περιοχή δραστηριοποίησης του µουσείου. Σχετικά µε τη χρησιµότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών, πιο χρήσιµες κρίθηκαν: η παροχή πληροφοριών για τις συλλογές του µουσείου (33%), η παροχή οδηγιών σχετικά µε την «πραγµατική» επίσκεψη στον χώρο του µουσείου (22%) και η παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις τρέχουσες και µελλοντικές εκδηλώσεις του µουσείου (20%). Μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι ερευνητικές υπηρεσίες, όπως π.χ., βάσεις δεδοµένων (10%), η παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη δυνατότητα συµµετοχής στο έργο του µουσείου (7%), οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες (on-line learning) (4%) οι υπηρεσίες εικονικής περιήγησης (4%). Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σύµφωνα µε την προηγούµενη παρατήρηση ότι µέχρι σήµερα, µεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην προσέλκυση πραγµατικών επισκεπτών στο µουσείο µε αποτέλεσµα οι σχετικές υπηρεσίες να είναι περισσότερο αποτελεσµατικές κι άρα πιο χρήσιµες για τους επισκέπτες. Αντίθετα, µε βάση την προσωπική προτίµηση αισθητά αυξηµένο ποσοστό (24%) συγκέντρωσαν οι υπηρεσίες εικονικής περιήγησης, ενώ µειωµένο είναι το ποσοστό των χρηστών που προτιµά τις υπηρεσίες παροχής πληροφοριών σχετικά µε δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στο χώρο του µουσείου (13%). Η παροχή πληροφοριών για τις συλλογές του µουσείου συνεχίζει να συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό προτίµησης (40%) συνδυασµένο µε τη δυνατότητα πολύπλοκής αναζήτησης πληροφοριών γύρω από αυτές, ενώ σε σχέση µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες δεν υπάρχει αισθητή διαφοροποίηση. Η θετική στάση των φοιτητών απέναντι στις εικονικές περιηγήσεις οφείλεται εν µέρει, στη γενικότερη θετική στάση των νέων απέναντι στις νέες τεχνολογίες καθώς και στην εξοικείωσή τους µε την επικοινωνία και ενηµέρωση µέσω του διαδικτύου. Τέλος, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ελάχιστοι από τους φοιτητές θεωρούν χρήσιµη ή επιθυµητή την ύπαρξη στο δικτυακό τόπο του µουσείου υπηρεσιών online αγορών από το πωλητήριο, κάτι που ίσως οφείλεται στην δυσκολία του ελληνικού κοινού να αποδεχτεί την εµπορική δραστηριότητα του µουσείου. 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσµατά της παρούσας έρευνας, καταγράφουν τις αντιδράσεις των νέων ελλήνων στη µουσειακή δικτυακή εµπειρία µε απώτερο στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας ανάµεσα στους νέους επισκέπτες και στα µουσεία.

13 Συνοψίζοντας, η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι, όπως και στην πραγµατική επίσκεψη στο µουσείο, έτσι και στη δικτυακή, το περιεχόµενο είναι αυτό που κρατά τον επισκέπτη. Το ελλιπές ή µη ενηµερωµένο περιεχόµενο αποτελεί το σοβαρότερο µειονέκτηµα ενός µουσειακού δικτυακού τόπου. Αντίθετα, η χρήση της τεχνολογίας ακόµα κι αν εντυπωσιάσει αρχικά, δεν µπορεί από µόνη της να διατηρήσει το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Οι νέοι έλληνες χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για να ενηµερωθούν σχετικά µε τις δραστηριότητες των µουσείων ή προκειµένου να προγραµµατίσουν µια επίσκεψη στο µουσείο. Επιπλέον, είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών και αξιολογούν θετικά την παροχή νέων δικτυακών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχουν δυνατότητες αναζήτησης πληροφοριών γύρω από τις συλλογές και τις δραστηριότητες του µουσείου, διαδραστικά παιχνίδια, ψηφιακές συλλογές και βάσεις δεδοµένων, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από ερευνητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και δυνατότητες αµφίδροµης επικοινωνίας ανάµεσα στο δικτυακό επισκέπτη και στο µουσείο. Η γενικότερη κουλτούρα και οι πιθανές προκαταλήψεις σχετικά µε το ύφος και την αποστολή του µουσείου επηρεάζουν τη δικτυακή επίσκεψη. Για το λόγο αυτό, κάθε προσπάθεια επικοινωνίας πρέπει να λαµβάνει υπόψη την παιδεία, τις παραστάσεις και τις εµπειρίες του κοινού στο οποίο αναφέρεται (Cleary, 2000). 7 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αβούρης, Ν. (2000), Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, Εκδόσεις ίαυλος, Αθήνα Bowen, J. P., Bennett, J., Johnson, J. (1998), Virtual Visits to Virtual Museums, in Proceedings of Museums and the Web 1998, April 1998, Toronto, Canada. Burcaw, G. E., (1975), Introduction to Museum Work, Nashville, TN: American Association for State and Local History. Cleary Y. (2000), An Examination of the Impact of Subjective Cultural Issues on the Usability of a Localized Web Site - The Louvre Museum Web Site, in Proceedings of Museums and the Web 2000, April, 2000, Minneapolis, MN, USA. Cunliffe, D., Kritou, E., Tudhope, D. (2001), Usability Evaluation for Museum Web Sites, Museum Management and Curatorship, 19 (3), Dyson M. C., Moran K. (2000), Informing the Design of Web Interfaces to Museum Collections, Museum Management and Curatorship, vol. 18, no.4, pp Garzotto F., Matera M., Paolini P. (1998), To Use or Not to Use? Evaluating Usability of Museum Web Sites, in Proceedings of Museums and the Web 1998, April 1998, Toronto, Canada. ISO9241 Part 1-17: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals.

14 Jackson R. (1998), Using the Web to Change the Relation Between a Museum and its Users, in Proceedings of Museums and the Web 1998, April 1998, Toronto, Canada. Kavakli, E. (2001), A Knowledge-Oriented View of Web Technology Adoption in Museums, in Proceedings of the 5 th Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and its Applications (HERCMA 2001), E. A. Lipitakis (Ed.), LEA Publishers, Nielsen, J. (2000), Designing Web Usability: The Practice of Simplicity, New Riders Publishing, Schweibenz W., Harms I. (2001), Evaluating the Usability of a Museum Web Site, in Proceedings of Museums and the Web 2001, March 2001, Seattle, Washington. Schweibenz, W. (1998), The Virtual Museum : New Perspectives for Museums to Present Objects and Information, 6 th International Symposium on Information Science (ISI 98), Prague, 3 7 Nov 1998, Konstanz: UKV. S Wallace, M. (2001), Building Museum Brands for the Next Generation: Web Sites that Reach and Keep Young People, in Proceedings of Museums and the Web 2001, March 2001, Seattle, Washington.

Μουσείο και ιαδίκτυο

Μουσείο και ιαδίκτυο Μουσείο Επικοινωνία & Νέες Τεχνολογίες Αξιολόγηση ικτυακών Τόπων Μουσείων αποτελέσµατα έρευνας σε φοιτητές του Τµήµατος Πολιτισµικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας ρ. Ευαγγελία Καβακλή Σοφία Μπακογιάννη Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο MiLE

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο MiLE ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Εαρινό Εξάµηνο 2004 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο MiLE ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Εαρινό Εξάµηνο 2004-2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Στόχοι του µαθήµατος Η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19 Περιεχόμενα Περίληψη... 19 Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή... 19 Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων... 20 Στόχοι και οργάνωση του βιβλίου... 21 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο;... 24 Η προσέγγιση που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονικό εµπόριο, ιαφημιση και

ηλεκτρονικό εµπόριο, ιαφημιση και ηλεκτρονικό εµπόριο, ιαφημιση και Γραφικές τέχνες Κατερίνα Πηγιάκη ΜΕΡΟΣ Β Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Γραφικές Τέχνες, Πολυµέσα Εναλλακτικοί τρόποι διαφήµισης Push (webcasting). Μηνύµατα σε άτοµα ή

Διαβάστε περισσότερα

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης OMΑΔΑ Μ Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης 1 Στην εικονική πραγματικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα στην περιήγηση σε μουσεία. Στην σχεδίαση του εικονικού μουσείου Σολωμού(ΕΜΣ).

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΙ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 07 εκεµβρίου, 2004 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ιοργάνωση: Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι;

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι; Εταιρικοί δικτυακοί τόποι Είναι χρήσιμοι; Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυμέσων Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο A visit to the zoo (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 1, Think Teen! A Γυμνασίου Αρχαρίων) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Android για Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο Λεμεσού

Εφαρμογή Android για Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο Λεμεσού Εφαρμογή Android για Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο Λεμεσού Δωμάτιο: Χρυσή Εποχή της Λεμεσού Όνομα: Αθηνά Χριστοδούλου Το project, αφορά τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής για το δωμάτιο της Χρυσής

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 3: Σύλληψη και ανάλυση απαιτήσεων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

GENERATION Y. in the workplace. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

GENERATION Y. in the workplace. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού GENERATION Y in the workplace Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Τι θα συζητήσουμε Γνωριμία με τη γενιά Υ Η έρευνά μας Αποτελέσματα της έρευνάς μας Προσέλκυση Παρακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Θεσσαλονίκη 6/12/2001 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Η δηµιουργία και λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Κοντούλα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Πανηγυράκης Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τη στάση των εκπαιδευτικών σε σχέση με την ευχρηστία και προσβασιμότητα ψηφιακών εφαρμογών και περιεχομένου

Έρευνα για τη στάση των εκπαιδευτικών σε σχέση με την ευχρηστία και προσβασιμότητα ψηφιακών εφαρμογών και περιεχομένου Έρευνα για τη στάση των εκπαιδευτικών σε σχέση με την ευχρηστία και προσβασιμότητα ψηφιακών εφαρμογών και περιεχομένου Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Τάσος Μακρής Ομάδα Έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ Επισκόπηση - Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης Ευαγγελία Καβακλή Το ερευνητικό πρόγραµµα WebDance υλοποιείται µε

Διαβάστε περισσότερα

πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό. meta-search engines) και θεµατικοί κατάλογοι.

πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό. meta-search engines) και θεµατικοί κατάλογοι. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ -ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Μάθηµα : Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την ευτέρα 18 Απριλίου 2005.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την ευτέρα 18 Απριλίου 2005. ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιγαίου Πελάγους 1-3, 4 ος όροφος 153 41 Αγία Παρασκευή Τηλ: 210 6015985, Fax: 210 6015985 e-mail: press@pi-schools.gr ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή 3 Ιουνίου 2005 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Ορισμοί και αντικείμενο μελέτης 1.2Επισκόπηση πεδίου 1.2.1 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣA: ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 5: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα πολυδιάστατου ψηφιακού σήµατος (Εικόνες Εικονοσειρές)» Πακέτο Εργασίας 1: Ανάπτυξη βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ-ΓΤΠ61/Α2. Παππά Θεοδώρα 9/12/2007

ΕΑΠ-ΓΤΠ61/Α2. Παππά Θεοδώρα 9/12/2007 ΕΑΠ-ΓΤΠ61/Α2 Παππά Θεοδώρα 9/12/2007 Εισαγωγή 1/2 Η παρούσα παρουσίαση αφορά στην µεθοδολογία ανάπτυξης διεπαφής χρήστη-υπολογιστή. Η όλη διαδικασία αφορά στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή, ανθρωποκεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..4 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΑΝΟΙΚΤΗ On-line ΕΡΕΥΝΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΑΝΟΙΚΤΗ On-line ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΑΝΟΙΚΤΗ On-line ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΠΡΟΣ Υπεύθυνος εταίρος: CNTI Αριθμός συλλεγμένων ερωτηματολογίων (Εθνική γλώσσα και στα ΑΓΓΛΙΚΑ) Νεαροί/Ενήλικες/Ηλικιωμένοι Ε.2 Φύλο Ε. 3 Επάγγελμα (φοιτητές/επαγγελματίες/άνεργοι/συνταξιούχοι/neets)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για την Επιλογή του Σωστού ΜPΑ και προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παναγιώτης Ζαφείρης > Αναπληρωτής Καθηγητής. Λογιπαίγνιον

Δρ Παναγιώτης Ζαφείρης > Αναπληρωτής Καθηγητής. Λογιπαίγνιον Δρ Παναγιώτης Ζαφείρης > Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιπαίγνιον μέθοδοι αυτό-αξαξ ξιολόγησης Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή uman-computer Interactio on (HCI) Η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπ πολογιστή (ΑΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη υλοποίησης διαδικτυακού τόπου για το μουσείο Βυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου

Μελέτη υλοποίησης διαδικτυακού τόπου για το μουσείο Βυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου Μελέτη υλοποίησης διαδικτυακού τόπου για το μουσείο Βυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου 2 Περιεχόμενα 1Καθορισμός στόχων υλοποίησης...2 1.1Ανάλυση αναγκών...2 1.2Ανάλυση χρηστών...2 1.3Μοντέλα πληροφορίας...3 1.3.1Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ERGASIA.GR. Συν-εργαστείτε μαζί μας

ERGASIA.GR. Συν-εργαστείτε μαζί μας ERGASIA.GR Συν-εργαστείτε μαζί μας 1.000.000 επισκέψεις μηνιαίως! Το ergasia.gr ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάρτιο του 2014 και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αναρριχήθηκε ανάμεσα στις πρώτες ιστοσελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ INTRANET ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠ.Ε.Ν.Δ.Υ.ΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ INTRANET ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠ.Ε.Ν.Δ.Υ.ΣΗ Γκραγκόπουλος, Ι. & Οικονομίδης, A.A.: Ανάπτυξη Intranet για τον κατανεμημένο έλεγχο εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών του έργου ΕΠ.Ε.Ν.Δ.Υ.ΣΗ. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορική και Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας Ασημίνα Κοντογεωργίου 2010-2011 2 Εκπαιδευτικές Τεχνικές 3 Εμπλουτισμένη Εισήγηση: Γιατί την επιλέγουμε; Ο εκπαιδευτής νιώθει την ανάγκη να παρουσιάσει τις προσωπικές του

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην αρχική σελίδα Πληκτρολογώντας ο χρήστης τη διεύθυνση στο περιηγητή διαδικτύου μεταφέρεται αυτόματα στη παρακάτω σελίδα.

Πρόσβαση στην αρχική σελίδα Πληκτρολογώντας ο χρήστης τη διεύθυνση  στο περιηγητή διαδικτύου μεταφέρεται αυτόματα στη παρακάτω σελίδα. Περιεχόμενα Πρόσβαση στην αρχική σελίδα... 2 Αρχική... 3 Το Μουσείο... 3 Συλλογές... 4 Σύνθετη αναζήτηση... 5 Βιβλιοθήκη... 6 Πολυμεσικές εφαρμογές... 7 Ψηφιακές υπηρεσίες... 8 Ενοικίαση αιθουσών... 8

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος. Κατασκευή Ιστοεξερεύν ησης.

Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος. Κατασκευή Ιστοεξερεύν ησης. Μέρος: Θέμα: Μέρος Α: Τεχνολογίες αιχμής, επικαιροποίηση και ανανέωση γνώσεων Πληροφορικής Σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες Κωδικός Τίτλος Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

#8 Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού. Ανάλυση πληκτρολογήσεων. Μέσοι χρόνοι τυπικών πληκτρολογήσεων. Παράδειγµα...

#8 Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού. Ανάλυση πληκτρολογήσεων. Μέσοι χρόνοι τυπικών πληκτρολογήσεων. Παράδειγµα... #8 Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού Η αξιολόγηση της ευχρηστίας του συστήµατος είναι βασική διαδικασία κατά τη σχεδίαση - διαµορφωτική αξιολόγηση - συµπερασµατική αξιολόγηση Αναλυτικές τεχνικές : στο εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού. λογισμικού

Μεθοδολογίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού. λογισμικού Μεθοδολογίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού 1 Βασικά ερωτήματα σχεδιασμού μελετών αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού Ο χαρακτήρας της αξιολόγησης τεχνικός εκπαιδευτικός ή συνδυασμός των δύο (Squires

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Ομάδα Ο.Π.Α.Π.Σ. Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Βαρσάμης Παναγιώτης, Μπέρμπεης Γιάννης, Πλατής Σωτήρης, Τσαγγαίος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011 Ισχύει από 01.05.2011 31.12.2011 1. Περιγραφή Υπηρεσίας Η υπηρεσία Πλοηγός, που παρέχεται µέσω του ιστοχώρου www.ploigos.gr, παρέχει δωρεάν γεωγραφική πληροφόρηση και πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 8 2 AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σύνθετη υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 20/2/2013 1 Περιγραφή της έρευνας Ερευνητικό υπόβαθρο Επιτυχηµένη Οµάδα Τι σηµαίνει; Ερευνητική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα