- 1 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ MILI (Method of Investigation for Labour Inspectors)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- 1 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ MILI (Method of Investigation for Labour Inspectors)"

Transcript

1 - 1 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ MILI (Method of Investigation for Labour Inspectors) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ, ΕΥΑ ΣΓΟΥΡΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΑΤΑΚΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΤΣΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συχνότητα και οι επιπτώσεις των εργατικών ατυχημάτων (Ε.Α.) καταδεικνύουν την ανάγκη επιστημονικής διερεύνησης του συγκεκριμένου θέματος με σκοπό την πρόληψη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία υπολογίζει ότι ετησίως περίπου 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι παθαίνουν Ε.Α. στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και ότι 5500 θάνατοι συμβαίνουν στην εργασία [1]. Η διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων, δηλ. η αναγνώριση των παραγόντων που επιδρούν, καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτοί αλληλεπιδρούν σε ένα Ε.Α. έχει μεγάλη σημασία για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων πρακτικών πρόληψης. Ο σκοπός της διερεύνησης των Ε.Α. είναι να περιγράψει τα γεγονότα και τις συνθήκες που οδήγησαν στο ατύχημα (περιγραφική απαίτηση), να διακρίνει με σαφήνεια τους άμεσους και έμμεσους παράγοντες πρόκλησης (αποκαλυπτική απαίτηση), να καταγράψει συστάσεις/υποδείξεις που θα μπορούσαν να γίνουν στο χώρο εργασίας ώστε να μειωθεί η πιθανότητα πρόκλησης παρόμοιων ατυχημάτων στο μέλλον (προληπτική απαίτηση), να συγκεντρώσει πληροφορίες για τα ατυχήματα που μπορούν να επεξεργαστούν στατιστικά ώστε να αποκαλύψουν αδυναμίες και τάσεις (ποσοτική απαίτηση) καθώς και να καθορίσει τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια (νομική απαίτηση). Τα μοντέλα πρόκλησης που αποτελούν τις θεωρητικές προσεγγίσεις για τη σύλληψη του φαινομένου του ατυχήματος δεν μπορούν να εκφράσουν την ποσοτική δυναμική αλληλεξάρτηση όπως οι μέθοδοι διερεύνησης που αποτελούν τα πρακτικά εργαλεία για τον προσδιορισμό των παραγόντων πρόκλησης. Επίσης, συχνά η διερεύνηση για τους παράγοντες πρόκλησης των Ε.Α., είτε γίνεται εσωτερικά είτε εξωτερικά του Οργανισμού, είναι επιφανειακή και οδηγεί στην καταγραφή μιας μοναδικής άμεσης αιτίας []. Δεν εξετάζεται δηλαδή το συνολικό πλαίσιο πρόκλησης ενός Ε.Α. με αποτέλεσμα να μην αποκαλύπτονται έμμεσοι παράγοντες όπως τα προβλήματα στο σχεδιασμό, οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, διαδικασίες και εκπαίδευση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η έρευνα των παραγόντων πρόκλησης των Ε.Α. μέσω μιας ολοκληρωμένης μεθόδου διερεύνησης, περιορίζοντας τους παράγοντες σε συγκεκριμένες κατηγορίες με τις αλληλεπιδράσεις τους και την ποσοτικοποίηση των σχέσεών τους.. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ.1 Καθορισμός πλαισίου αξιολόγησης Η εξελικτική πορεία των μοντέλων πρόκλησης λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στην οργάνωση του χώρου εργασίας οδήγησε σε μια νέα κατηγοριοποίηση των μοντέλων πρόκλησης σε τρεις ομάδες μοντέλων και αντιστοιχία αυτών με τις μεθόδους διερεύνησης προτείνοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης των μεθόδων διερεύνησης. Όσον αφορά στις ομάδες των μοντέλων πρόκλησης, η πρώτη ομάδα ήταν τα μοντέλα των διαδοχικών γεγονότων μέχρι την πρόκληση του ατυχήματος. Πρόκειται για ντετερμινιστικά μοντέλα που αντικατοπτρίζουν τον ταιηλορισμό στην άποψη για τη λειτουργία του χώρου εργασίας που έβλεπε τον εργαζόμενο ως όργανο παραγωγής αγνοώντας ψυχολογικές μεταβλητές που σχετίζονται με την παραγωγικότητα. Το κενό αυτό ήρθε να καλύψει η σχολή ανθρώπινων σχέσεων του Mayo από την οποία προέκυψαν τα μοντέλα επεξεργασίας της ανθρώπινης πληροφορίας (δεύτερη ομάδα) που περιγράφουν το Ε.Α. όσον αφορά στην ανθρώπινη συμπεριφορά και στις ανθρώπινες ενέργειες.τη σχολή του Mayo ακολούθησαν οι ερευνητές του Ινστιτούτου ανθρώπινων σχέσεων στο Tavistock της Αγγλίας οι οποίοι μίλησαν για τους Οργανισμούς ως κοινωνικοτεχνικά συστήματα που διέπονται από την αλληλεξάρτηση τεχνικών και ανθρώπινων αναγκών. Αυτή η σχολή επηρέασε τα συστημικά μοντέλα (τρίτη ομάδα) τα οποία δίνουν έμφαση στην κατανόηση των εσωτερικών μηχανισμών και των αλληλεπιδράσεων των στοιχείων του συστήματος.

2 - - Επιλέχθηκαν 13 μέθοδοι διερεύνησης από το οι οποίες παρουσιάζουν την εξελικτική πορεία της διερεύνησης (από την αναγνώριση της μιας αιτίας στις πολλαπλές αιτίες) και οι οποίες είναι επιστημονικά καθιερωμένες. Οι υπό εξέταση μέθοδοι διερεύνησης είναι οι εξής: Fault Tree Analysis (FTA) [3], Management Oversight and Risk Tree (MORT) [4], Multilinear Events Sequencing (MES) [5], Causal Tree Method (CTM) [6], Occupational Accident Research Unit (OARU) [7], Accident Evolution and Barrier Function (AEB) [8], Systematic Cause Analysis Technique (SCAT) [9], TRIPOD [10], Integrated Safety Investigation Methodology (ISIM) [11], Norske Statesbaner (NSB) [1], Work Accidents Investigation Technique (WAIT) [13], Health & Safety Executive SG45 [14] και Control Change Cause Analysis (3CA) [15]. Οι μέθοδοι διερεύνησης «κτίζονται» πάνω σε μοντέλα πρόκλησης και γι αυτό εξετάστηκαν πρώτα τα μοντέλα πρόκλησης και κατόπιν οι μέθοδοι διερεύνησης. Το μοντέλο πρόκλησης που επιλέγεται κάθε φορά, είναι αυτό που καθορίζει την πορεία της διερεύνησης μέσω της μεθόδου που αναπτύσσεται. Για τον καθορισμό του πλαισίου αξιολόγησης, λήφθηκαν υπόψη απαιτήσεις για τη διασφάλιση του επιστημονικού χαρακτήρα της διερεύνησης υπάγοντάς την σε αντικειμενικό έλεγχο. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση των μεθόδων διερεύνησης έγινε με βάση τα εξής κριτήρια [16]: τα μοντέλα πρόκλησης ατυχημάτων τις απαιτήσεις της διερεύνησης: περιγραφική, αποκαλυπτική, προληπτική, ποσοτική, πρακτική, νομική το πεδίο χρήσης. Σχήμα 1.1. Αντιστοιχία μοντέλων πρόκλησης και μεθόδων διερεύνησης [16].

3 - 3 - Με βάση το πρώτο κριτήριο, αναδείχτηκε η αντιστοιχία μοντέλων πρόκλησης-μεθόδων διερεύνησης (Σχήμα 1.1) και διερευνήθηκε ο βαθμός αντιστοιχίας τους δηλαδή εάν η μέθοδος διερεύνησης είναι συμβατή πλήρως ή μερικώς με τις αρχές του μοντέλου πρόκλησης. Επίσης, βρέθηκαν μέθοδοι διερεύνησης που βασίζονται σε συνδυαστικά μοντέλα πρόκλησης. Όσον αφορά στις απαιτήσεις της διερεύνησης και στο πεδίο χρήσης, παρατηρήθηκε έλλειψη μεθόδων που καλύπτουν τη νομική απαίτηση καθώς και έλλειψη των μεθόδων που διερευνούν τα Ε.Α., τα οποία είναι διαφορετικά από τα Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (Β.Α.Μ.Ε.). Τα Β.Α.Μ.Ε. θεωρούνταν ότι είχαν πολύ σοβαρές συνέπειες και πολυπλοκότητα στα λειτουργικά στοιχεία ενώ τα Ε.Α. θεωρούνταν με πιο ελαφρές συνέπειες για να γίνεται σε αυτά ολοκληρωμένη διερεύνηση.. Έρευνες πεδίου Για την προσέγγιση του προβλήματος, έγιναν έρευνες πεδίου σε μεγαλύτερα και μικρότερα δείγματα Ε.Α. για την ταυτοποίηση παραγόντων πρόκλησης που λήφθηκαν υπόψη στο σχεδιασμό της μεθόδου σχετικά με τις κατηγορίες των παραγόντων πρόκλησης: 333 Ε.Α. στην Ελλάδα ( ) [17] 63 θανατηφόρα Ε.Α. στη βιομηχανία και στην κατασκευή στην Ανατολική Αττική ( ) [18] 97 σοβαρά και 50 θανατηφόρα Ε.Α. στην κατασκευή στην Ανατολική Αττική ( ) [19] 331 Ε.Α. στη βιομηχανία στην Ανατολική Αττική ( ) [0]. Από τις έρευνες πεδίου, αναγνωρίστηκαν παράγοντες που προκάλεσαν τα Ε.Α. όπως: Άμεσοι παράγοντες όπως ηλικία, έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης, έλλειψη εμπειρίας Έμμεσοι παράγοντες όπως διοικητικές πρακτικές, πίεση στην απόδοση, στάση του εργαζομένου απέναντι στην ασφάλεια. Τα συνηθέστερα είδη λάθους βρέθηκε ότι ήταν τα λάθη βασισμένα σε κανόνες και οι παραβιάσεις ρουτίνας. 3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ MILI Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μεθόδων διερεύνησης και τα αποτελέσματα των ερευνών πεδίου, σχεδιάστηκε η νέα μέθοδος διερεύνησης λαμβάνοντας υπόψη[1]: την αντιστοιχία της μεθόδου διερεύνησης με το μοντέλο πρόκλησης και συγκεκριμένα με το συνδυαστικό μοντέλο πρόκλησης την ολιστική προσέγγιση των Ε.Α. και της ασφάλειας με τη χρήση παραγόντων πρόκλησης που προσδιορίστηκαν από τις έρευνες πεδίου καταγράφοντας το συνολικό πλαίσιο πρόκλησης την εισαγωγή της νομικής απαίτησης την εφαρμογή σε Ε.Α. διαφορετικά από τα Β.Α.Μ.Ε. αφού από την αξιολόγηση κατέστη εμφανής η έλλειψη των μεθόδων διερεύνησης σε Ε.Α. Η νέα προτεινόμενη μέθοδος MILI (Method of Investigation for Labour Inspectors) []: στηρίχτηκε σε συστημικό μοντέλο και μοντέλο επεξεργασίας της ανθρώπινης πληροφορίας επηρεάστηκε από τις μεθόδους WAIT & HSG45 διερεύνησε άμεσους, έμμεσους, βασικούς και νομικούς παράγοντες και τις αλληλεπιδράσεις τους κάλυψε τις απαιτήσεις της διερεύνησης. Οι άμεσοι παράγοντες αντιστοιχούν στην άμεση αιτία του Ε.Α., οι έμμεσοι παράγοντες σχετίζονται με τον εργαζόμενο και την εργασία, οι βασικοί παράγοντες με τις οργανωτικές αδυναμίες και οι νομικοί παράγοντες καθορίζουν παραβάσεις της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια. Συγκεκριμένα, ο Reason [3] εισάγει το συστημικό μοντέλο οργανωτικής πρόκλησης του Ε.Α. και επισημαίνει μια ακολουθία ατυχήματος από τους ακραίους οργανωτικούς παράγοντες στους τοπικούς εργασιακούς παράγοντες οι οποίοι συνδυάζονται με τον ανθρώπινο παράγοντα και καταλήγουν στις ανασφαλείς ενέργειες (Σχήμα 1.).

4 - 4 - Προστασίες ΚΙΝΔΥΝΟΣ Απώλειες Τα κύρια στοιχεία ενός ατυχήματος Ανασφ. Ενέργειες Διάβαση λανθανουσών αποτυχιών Τοπικοί εργασιακοί παράγοντες Αιτίες Διερεύνηση Το σύστημα που παράγει το ατύχημα Οργανωτικοί παράγοντες Σχήμα 1.. Μοντέλο oργανωτικής πρόκλησης ατυχήματος [3]. Στην προτεινόμενη μέθοδο, ο ανθρώπινος παράγοντας συγκεκριμενοποιήθηκε με τη διάκριση της ανθρώπινης αστοχίας σε [4]: λάθη βασισμένα στις δεξιότητες σφάλματα παραβιάσεις. Δημιουργήθηκε έτσι μια μέθοδος διερεύνησης που ήταν συμβατή με τις αρχές του συνδυαστικού μοντέλου πρόκλησης πάνω στο οποίο «κτίστηκε» και επιπλέον εμπλούτισε με τους ρυθμιστικούς παράγοντες όπως αυτοί εκφράζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. 3.1 Βήματα μεθόδου Με το διάγραμμα ροής, προσδιορίστηκαν τα βήματα της μεθόδου. Η μέθοδος προβλέπει την έναρξη της διερεύνησης σύμφωνα με τo σχέδιο εναρμόνισης των ευρωπαϊκών στατιστικών για τα Ε.Α. (ESAW) (δραστηριότητα, που εκτελούσε το θύμα όταν συνέβη το ατύχημα, μηχανισμός πρόκλησης του ατυχήματος, τι έγινε δηλαδή λάθος και προκάλεσε το ατύχημα και μηχανισμός εκδήλωσης του ατυχήματος, που τελικά προκαλεί τη βλάβη/τραυματισμό/θάνατο) [5]. Η μέθοδος περιλαμβάνει επτά βήματα [1]: ΒΗΜΑ 1: Προσδιορισμός των ενεργών αποτυχιών (δραστηριότητα, μηχανισμός πρόκλησης και μηχανισμός εκδήλωσης του ατυχήματος). ΒΗΜΑ : Προσδιορισμός των άμεσων παραγόντων. ΒΗΜΑ 3: Σύγκριση ευρημάτων με τη Γραπτή Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου (Γ.Ε.Ε.Κ.) (εάν υπάρχει). ΒΗΜΑ 4: Προσδιορισμός των έμμεσων παραγόντων (προσωπικοί & εργασιακοί). ΒΗΜΑ 5: Προσδιορισμός των βασικών παραγόντων (οργανωτικές & διοικητικές συνθήκες). ΒΗΜΑ 6: Προσδιορισμός των νομικών παραβάσεων. ΒΗΜΑ 7: Παροχή υποδείξεων. Υποδείξεις για: άμεσες διορθωτικές ενέργειες γίνονται με τα βήματα 1, και 6 για την αναθεώρηση της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου με το βήμα 3 και για μακροπρόθεσμες διορθωτικές ενέργειες με τα βήματα 4, 5. Η διαδικασία της μεθόδου εμφανίζεται στο Σχήμα 1.3.

5 - 5 - Σχήμα 1.3. Διάγραμμα ροής της προτεινόμενης μεθόδου MILI. Το διάγραμμα ροής μεταφράστηκε σε έναν πίνακα ελέγχου για την κάλυψη των απαιτήσεων της διερεύνησης. Στον Πίνακα 1.1 απεικονίζεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων της διερεύνησης μέσω των βημάτων της προτεινόμενης μεθόδου: η καταγραφή των νομικών παραβάσεων (νομική απαίτηση) γίνεται με τα βήματα 3 και 6,

6 - 6 - η περιγραφή των γεγονότων και των συνθηκών του ατυχήματος (περιγραφική απαίτηση) γίνεται με το βήμα 1, ο προσδιορισμός των πιθανών αιτιών με τη διάκριση μεταξύ των άμεσων, έμμεσων και βασικών παραγόντων (αποκαλυπτική απαίτηση) γίνεται με τα βήματα, 4 και 5, η απαίτηση της πρόληψης (προληπτική απαίτηση) επιτυγχάνεται με την παροχή υποδείξεων στα βήματα 3 και 7, και η ποσοτική απαίτηση καλύπτεται με τη χρήση της μεθόδου MILI και συγκεκριμένα με τη βοήθεια των λιστών στα βήματα, 4, 5 και 6. Πίνακας 1.1. Απαιτήσεις διερεύνησης και βήματα της MILI. Απαιτήσεις διερεύνησης Βήματα διερεύνησης Νομική Περιγραφική Αποκαλυπτική Προληπτική Ποσοτική Βήμα 1 Βήμα Βήμα 3 Βήμα 4 Βήμα 5 Βήμα 6 Βήμα 7 3. Επικύρωση της μεθόδου διερεύνησης MILI Το επόμενο βήμα μετά το σχεδιασμό και την ανάλυση της μεθόδου διερεύνησης ήταν η επικύρωση η οποία έγινε με 3 τρόπους [1, 6]: τον έλεγχο αξιοπιστίας [6, 7], τον έλεγχο κρίσης των χρηστών για συγκεκριμένες ιδιότητες της μεθόδου [8] και τον έλεγχο υποθέσεων για την εγκυρότητα της μεθόδου με τη μέθοδο της δομημένης μοντελοποίησης εξισώσεων και του προγράμματος LISREL. Όσον αφορά στον έλεγχο αξιοπιστίας, ελέγχθηκε η συμφωνία των αποτελεσμάτων μεταξύ διαφορετικών χρηστών. Για τον έλεγχο αξιοπιστίας, 10 χρήστες (Επιθεωρητές Εργασίας) χρησιμοποίησαν τη MILI σε συγκεκριμένη περίπτωση Ε.Α. και με βάση τις απαντήσεις τους υπολογίστηκε ο δείκτης αξιοπιστίας. Ο υπολογισμός του δείκτη αξιοπιστίας r wg δίνεται από τη σχέση: r wg = 1 (S x /σeu ) όπου r wg είναι ο δείκτης αξιοπιστίας μεταξύ της ομάδας των δέκα χρηστών για τη συγκεκριμένη υποομάδα της ομάδας παραγόντων Χ (π.χ. για την υποομάδα Α της ομάδας των άμεσων παραγόντων), S x είναι η παρατηρούμενη διασπορά για την υποομάδα της ομάδας παραγόντων Χ και σeu είναι η διασπορά για την υποομάδα της ομάδας παραγόντων Χ που θα αναμενόταν εάν όλες οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους χρήστες οφείλονταν αποκλειστικά σε λάθος της τυχαίας μέτρησης. Ο υπολογισμός της σeu δίνεται από τη σχέση: σeu = (A 1) / 1 όπου το Α είναι ο αριθμός των πιθανών εναλλακτικών απαντήσεων στην κλίμακα. Οι τιμές του δείκτη αξιοπιστίας r wg ποικίλλουν από το 0 έως το 1. Τιμή του δείκτη αξιοπιστίας ίση με 1 απεικονίζει την τέλεια αξιοπιστία μεταξύ των χρηστών ενώ τιμή ίση με το 0 φανέρωσε ότι δεν υπάρχει καμιά συμφωνία μεταξύ των χρηστών. Τα αποτελέσματα για τις ομάδες των άμεσων, έμμεσων προσωπικών και εργασιακών, βασικών και νομικών παραγόντων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.. Επικυρώθηκε έτσι η αξιοπιστία για όλες τις υποομάδες των παραγόντων που έχουν προταθεί στη μέθοδο διερεύνησης[1].

7 - 7 - Πίνακας 1.. Αποτελέσματα της μελέτης αξιοπιστίας για τις ομάδες των παραγόντων της MILI. S x Υποομάδες της ομάδας των άμεσων παραγόντων που συμπληρώθηκαν από τους χρήστες A B Γ Δ 0,667 0,3 0,100 0,33 σeu 5,5 6,67 r wg 0,87 0,95 0,95 0,88 Υποομάδες της ομάδας των έμμεσων προσωπικών παραγόντων που συμπληρώθηκαν από τους χρήστες B S x 0,000 σeu 0,67 r wg 1 Υποομάδες της ομάδας των έμμεσων εργασιακών παραγόντων που συμπληρώθηκαν από τους χρήστες Α Γ S x 0,6 0,000 σeu 6,667 5,5 r wg 0,907 1 Υποομάδες της ομάδας των βασικών παραγόντων που συμπληρώθηκαν από τους χρήστες A B Γ Δ Ε S x 0,178 0,000 0,100 0,33 0,178 σeu 1,5 0,67,9 1,5 r wg 0,86 1 0,97 0,81 0,91 Υποομάδες της ομάδας των νομικών παραγόντων που συμπληρώθηκαν από τους χρήστες Α Ε S x 0,456 0,400 σeu 5,5 8,5 r wg 0,91 0,95 Το επόμενο βήμα ήταν να ζητηθεί από τους χρήστες που συμμετείχαν στη μελέτη αξιοπιστίας να κρίνουν συγκεκριμένες ιδιότητες της μεθόδου. Οι ιδιότητες βαθμολογήθηκαν υψηλά από τους ανεξάρτητους χρήστες με την κλίμακα Likert (1-7) αν και για ορισμένες ιδιότητες, φάνηκε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όπως π.χ. για τη χρησιμότητα για υποδείξεις (Πίνακας 1.3) [1].

8 - 8 - Πίνακας 1.3. Βαθμολόγηση των ιδιοτήτων της μεθόδου MILI. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 10 ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (1-7) ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ Χρησιμότητα 1A. Για υποδείξεις % 1Β. Για αναθεώρηση της ΓΕΕΚ %. Ευκολία στη χρήση % 3. Ελεγξιμότητα % 4. Ευαισθησία στο περιεχόμενο 4Α. Προσδιορισμός άμεσων παραγόντων % 4Β. Προσδιορισμός οργανωτικών και διοικητικών % συνθηκών 5. Αποθήκευση δεδομένων % Ο έλεγχος εγκυρότητας έγινε με τον έλεγχο υποθέσεων που προϋποθέτει μια υπόθεση που εκφράζεται με ένα δομημένο μοντέλο εξισώσεων και το ζητούμενο είναι αν ισχύει ή όχι αυτή η υπόθεση. Αν ισχύει η υπόθεση, τα στοιχεία της προτεινόμενης μεθόδου μέσω των οποίων επιβεβαιώνεται η υπόθεση, είναι έγκυρα [6]. Χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα σαράντα Ε.Α. που έλαβαν χώρα στη μεταποιητική βιομηχανία στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής το χρονικό διάστημα Επιλέχθηκε η μεταποιητική βιομηχανία διότι παρουσιάζει τα περισσότερα Ε.Α. όσον αφορά στη βιομηχανική δραστηριότητα στην Ελλάδα [9] και συγκεκριμένα η περιοχή της Ανατολικής Αττικής διότι εμφάνισε το μεγαλύτερο αριθμό Ε.Α. στη μεταποιητική βιομηχανία το χρονικό διάστημα [0]. Για την εγκυρότητα της μεθόδου, έγινε έλεγχος υποθέσεων. Πρώτη υπόθεση Η πρώτη υπόθεση αφορά στην αλληλεπίδραση οργάνωσης και σχεδιασμού εργασίας με την κατάρτιση στην πρόκληση των Ε.Α. Η πρώτη μεταβλητή εκφράζεται από 3 στοιχεία της προτεινόμενης μεθόδου: ύπαρξη τμήματος εκπαίδευσης προσδιορισμός εκπαιδευτικών αναγκών μέτρηση εκπαίδευσης και της αποτελεσματικότητάς της. Η δεύτερη μεταβλητή εκφράζεται από 7 στοιχεία της μεθόδου: θέση εργασίας/εργασία διαφορετική από τη συνήθη επαναλαμβανόμενη/μονότονη εργασία ελλιπής σχεδιασμός εργασιακού περιβάλλοντος συχνές διαταραχές και διακοπές ανεπάρκεια ή έλλειψη οδηγιών ή διαδικασιών ελλιπές επίπεδο επίβλεψης έλλειψη/ανεπάρκεια διευθετήσεων και διαδικασιών έκτακτης ανάγκης. Το ζητούμενο ήταν να ελεγχθεί η ορθότητα της υπόθεσης μέσω των στοιχείων της μεθόδου. Υπολογίστηκε η διασπορά δηλ. πόσο συγκεντρωμένες είναι οι τιμές ως προς τη μέση τιμή του δείγματος και η συνδιακύμανση του δείγματος που αποτελεί το μέτρο της γραμμικής σχέσης μεταξύ δύο τυχαίων μεταβλητών. Δημιουργήθηκε ο πίνακας συνδιακύμανσης με τις διασπορές στη διαγώνιο και τις συνδιακυμάνσεις για τα ζεύγη των μεταβλητών.

9 - 9 - Η συμπλήρωση του πίνακα συνδιακύμανσης ήταν απαραίτητη για την εισαγωγή στο πρόγραμμα LISREL και την εξαγωγή του δομημένου μοντέλου εξισώσεων. Το πρώτο δομημένο μοντέλο εξισώσεων παρουσίασε καλή προσαρμογή σύμφωνα με τους δείκτες προσαρμογής[6]: GFI = 0,8, AGFI = 0,71, NFI = 0,3, RMSEA = 0,083, Expected Cross-Validation Index (ECVI) =,18, 90 Percent Confidence Interval for ECVI = (1,95;,7) και ECVI for Saturated Model =,8. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε υψηλός δείκτης GFI = 0,8. Επιπλέον, ο δείκτης ECVI έχει τιμή,18, η οποία ήταν μικρότερη από τον αντίστοιχο δείκτη για το κορεσμένο μοντέλο (,8). Η τιμή του ECVI (,18) βρέθηκε μέσα στα όρια για το διάστημα εμπιστοσύνης 90% (1,95;,7). Δεύτερη υπόθεση Η δεύτερη υπόθεση αφορά στην παροχή ανασφαλούς εξοπλισμού και στη συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν την εργασία και τα καθήκοντά τους. Η πρώτη μεταβλητή εκφράζεται από 4 στοιχεία της προτεινόμενης μεθόδου: ξεπερασμένος/κακώς συντηρημένος εξοπλισμός ανεπαρκή ή μη διαθέσιμα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) ανύπαρκτα τεχνικά μέτρα προστασίας εξοπλισμός/εργαλεία ακατάλληλα για τη συγκεκριμένη χρήση. Η δεύτερη μεταβλητή εκφράζεται από 3 στοιχεία της μεθόδου: συμμετοχή των εργαζομένων στην εκπόνηση της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (Γ.Ε.Ε.Κ.) λειτουργία της επιτροπής υγείας και ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε.) διαδικασίες αναφοράς και καταγραφής συμβάντων. Το δεύτερο δομημένο μοντέλο εξισώσεων παρουσίασε καλή προσαρμογή σύμφωνα με τους δείκτες προσαρμογής[6]: GFI = 0,91, AGFI = 0,80, NFI = 0,56, RMSEA = 0,037, ECVI = 1,1, 90 Percent Confidence Interval for ECVI = (1,10;1,46) και ECVI for Saturated Model = 1,44. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε υψηλός δείκτης GFI = 0,91. Ακόμη παρατηρήθηκε ότι ο δείκτης ECVI έχει τιμή 1,1, η οποία ήταν μικρότερη από τον αντίστοιχο δείκτη για το κορεσμένο μοντέλο (1,44). Τέλος, η τιμή του ECVI (1,1) βρέθηκε μέσα στα όρια για το διάστημα εμπιστοσύνης 90% (1,10;1,46). Με τον έλεγχο των δύο υποθέσεων και την ποσοτικοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των παραγόντων, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της εγκυρότητας της προτεινόμενης μεθόδου. Τα στοιχεία της MILI πράγματι μέτρησαν τους αντίστοιχους θεωρητικούς όρους για τους οποίους επιλέχθηκαν. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα Ε.Α. είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο και είναι απαραίτητη η συστηματική μελέτη των παραγόντων πρόκλησης και των αλληλεπιδράσεών τους με τη βοήθεια δομημένης μεθόδου διερεύνησης. Η προτεινόμενη μέθοδος MILI στηρίχτηκε σε ένα συνδυασμό μοντέλων πρόκλησης και μεθόδων διερεύνησης όπως προέκυψε από την αξιολόγηση, κάλυψε τις ελλείψεις που προαναφέρθηκαν και τους παράγοντες πρόκλησης που αναγνώρισαν οι έρευνες πεδίου και η επικύρωσή της επιβεβαίωσε την αξία της σαν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διερεύνηση των Ε.Α.[30]. Επιπλέον, με την προσθήκη και ανάπτυξη των νομικών παραγόντων στην προτεινόμενη μέθοδο, εμπλουτίστηκε το συνδυαστικό μοντέλο πρόκλησης των Ε.Α., περιλαμβάνοντας τους ρυθμιστικούς παράγοντες όπως αυτοί εκφράζονται από την ισχύουσα νομοθεσία υγείας και ασφάλειας. Η αξιολόγηση των μεθόδων διερεύνησης συνεισέφερε στην ταξινόμηση, σύνθεση και διεύρυνση του θεωρητικού πεδίου της πρόκλησης των Ε.Α. ενώ έδωσε τη δυνατότητα για μια μεθοδική καταγραφή των υφιστάμενων μεθόδων διερεύνησης, η οποία με τον καθορισμό των απαιτήσεων αξιολόγησης, μπορεί να λειτουργήσει συγκριτικά για την προεπιλογή μιας μεθόδου από μια ομάδα διερεύνησης. Τέλος, δημιούργησε μια βάση πληροφοριών για τους παράγοντες πρόκλησης των Ε.Α. (άμεσοι, έμμεσοι προσωπικοί και εργασιακοί, βασικοί και νομικοί) συνεισφέροντας στην ελληνική πραγματικότητα, όπου οι ερευνητικές προσπάθειες στο πεδίο διερεύνησης των Ε.Α. βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1- European Agency for Safety and Health at Work - OSHA (00). New tools to improve occupational safety and health and to increase the competitiveness of your business, Press release on (available at: - Lees, F.P. (1980). Loss prevention in the process industries: hazard identification, assessment and control, 1-, Butterworth Publishers, London. 3- Ferry, T.S. (1988). Modern Accident Investigation and Analysis, nd Edition, John Wiley & Sons. 4- Johnson, W.G. (1973). MORT- The Management Oversight and Risk Tree, SAN 81-, US Atomic Energy Commission. 5- Benner, L.Jr. (1975). Accident Investigation: Multilinear Events Sequencing Method, Journal of Safety Research, 7, Leplat, J. (1978). Accident Analysis and Work Analysis, Journal of Occupational Accidents, 1, Kjellén, U. and Larsson, T.J. (1981). Investigating Accidents and Reducing Risks a dynamic approach, Journal of Occupational Accidents, 3, Svenson, O. (000). Accident Analysis and Barrier Function (AEB) Method Manual for Incident Analysis, Stockholm University, SKI Project Number (full report available at: 9- Kjellén, U. & Hovden, J. (1993). Reducing Risks by Deviation Control a retrospective into research strategy, Safety Science, 16, Wagenaar, W.A., Groeneweg, J., Hudson, P.W. & Reason, J.T. (1994). Promoting safety in the oil industry, Ergonomics, 37, Ayeko, M. (00). Integrated Safety Investigation Method (ISIM)- investigating for risk mitigation, Workshop on Investigation and Reporting of Incidents and Accidents (IRIA 00), Glasgow, 17-0 July Skriver, J., Haukenes, H. & Alme, I. (003). Accident Investigation at Norwegian State Railways: a Socio-Technical Methodology, Proceedings of the JRC/ESReDA Seminar on Safety Investigation of Accidents. Petten, The Netherlands, 1-13 May Jacinto, C. & Aspinwall, E. (003). Work Accidents Investigation Technique (WAIT) Part I, Safety Science Monitor, 1, IV Health and Safety Executive - (HSE) (004). HSG45-Investigating accidents and incidents, HSE Books. 15- Kingston, J. (007). 3CA- Investigator s manual NRI-3, available at: 16- Katsakiori, P., Sakellaropoulos, G. & Manatakis, Em. (009). Towards an evaluation of accident investigation methods in terms of their alignment with accident causation models, Safety Science, 47, Μανατάκης, Εμ. & Κατσακιώρη, Π. (006). Στατιστική ανάλυση εργατικών ατυχημάτων Ανατολικής Αττικής, Πρακτικά του 19 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, Καστοριά, Ελλάδα, 6-9 Απριλίου Katsakiori, P., Manatakis, Em., Goutsos, S.& Athanassiou, G. (008). Factors attributed to fatal occupational accidents in a period of five years preceding the Athens 004 Olympic Games. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 14, Katsakiori, P., Manatakis, Em., Athanassiou, G. & Goutsos, S. (006). Factors attributed to fatal and serious construction οccupational accidents in East Attica, in a period of five years preceding the Athens 004 Olympic Games. Στα Πρακτικά του 3 rd International Conference on Working on Safety, De Eemhof, Zeewolde, Netherlands, September Katsakiori, P. & Manatakis, Em. (007). Involvement of human behaviour in the occupational accidents in the region of East Attica, Greece, Στα Πρακτικά του 11 th International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation (HAAMAHA) Managing Enterprise of the Future, Poznan, Poland, 9-1 July Katsakiori, P., Manatakis, Em., Goutsos, S. & Athanassiou, G. (009). A Method of Investigation by Labour Inspectors (MILI) Design and preliminary evaluation, Policy and Practice in Health and Safety, 7, Katsakiori, P., Sgourou, E., Manatakis, Em., Goutsos, S. & Athanassiou, G. (008). An accident investigation method for Labour Inspectors in Greece. Στα Πρακτικά του 4 th International Conference on Working on Safety, Crete, Greece, 30 September 3 October Reason, J. (1997). Managing the risks of organisational accidents, Ashgate Publishing Ltd, Aldershot Hants.

11 Reason, J. (1990). Human Error, Cambridge University Press. 5- Eurostat (001). European Statistics on Accidents at Work (ESAW) Methodology. European Commission, Luxembourg: DGEmployment and Social Affairs, available at: 6- Katsakiori, P., Kavvathas, A., Athanassiou, G., Goutsos, S. & Manatakis, Em. (010). Workplace and organizational factors in the manufacturing industry, Human Factors and Ergonomics in manufacturing, 0(1), Gordon, R., Flin, R. & Mearns, K. (005). Designing and evaluating a human factors investigation tool (HFIT) for accident analysis, Safety Science, 43, Jacinto, C. & Aspinwall, E. (004). WAIT-Part III, Preliminary validation studies, Safety Science Monitor, 8(3), Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (006). Available at: 30- Κατσακιώρη, Π. (010). Σχεδιασμός και ανάλυση μεθόδου διερεύνησης παραγόντων και της αλληλεπίδρασής τους στην πρόκληση των εργατικών ατυχημάτων. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών.

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνείς Συμβάσεις Πρότυπα εργασίας Βάσεις δεδομένων Εκδόσεις Διεθνής Σύμβαση 155 που αφορά στην Υγεία και την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας (τέθηκε σε ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

National tools Country : Greece

National tools Country : Greece National tools Country : Greece Name of tool or initiative Source Short description Link Αγωγή Υγείας. Διατροφή. Διατροφικές Συνήθειες για μαθητές ηλικίας 6-8 ετών. -Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού -Τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων»

«Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων» «Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων» Χαράλαμπος Μηναδάκης, Τ.Α. ΕΣΥΠΠ ΟΤΕ Δημήτρης Ζαμάνης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Τ.Α. ΕΣΥΠΠ ΟΤΕ, Μηχανολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

Η αβεβαιότητα στη μέτρηση.

Η αβεβαιότητα στη μέτρηση. Η αβεβαιότητα στη μέτρηση. 1. Εισαγωγή. Κάθε μέτρηση, όσο προσεκτικά και αν έχει γίνει, περικλείει κάποια αβεβαιότητα. Η ανάλυση των σφαλμάτων είναι η μελέτη και ο υπολογισμός αυτής της αβεβαιότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No1: Risk Management

Mega Trend No1: Risk Management Mega Trend No1: Risk Management 151 24, MAROUSSI, - GREECE Mega Trend No1: Risk Management 48% των επιχειρήσεων διεθνώς δηλώνει αύξηση των κρουσμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα τα τελευταία τρία χρόνια Για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο Τα δεδομένα της στήλης Grade (Αρχείο Excel, Φύλλο Ask1) αναφέρονται στη βαθμολογία 63 φοιτητών που έλαβαν μέρος σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης²

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Οικοτροφείο ΕΠΑΚΜΟΣ, Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι.Α. Παπάζογλου, Ο. Ανεζίρη, Μ. Κωνσταντινίδου Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχανικής Ασφάλειας, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» L.

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 Όπως και το νέο πρότυπο ρητά αναφέρει οι αλλαγές δεν είναι μεγάλης έκτασης και δεν εισάγονται νέες

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ερωτήματα

Ερευνητικά Ερωτήματα ΣΤΟΧΟΣ Στόχος της προτεινόμενης έρευνας ήταν η διερεύνηση ύπαρξης διαφορών στην εκπαίδευση των εργαζομένων μεταναστών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σε σχέση με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ Δ.Π.Μ.Σ: «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες» 2008

Διαβάστε περισσότερα

Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Στην εργασία αυτή αναπτύσσονται βασικές έννοιες μιας δειγματοληπτικής έρευνας, αναλύονται οι διαδικασίες και οι τρόποι διεξαγωγής της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ HFACS ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΓΟΣ (ΥΙ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΤΟ HFACS ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΓΟΣ (ΥΙ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟ HFACS ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΓΟΣ (ΥΙ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ JETS 1965-1999 All Accidents Hull Loss/Fatal 25 Aircraft Design 20 Airway System FAA Initiatives

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead.

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be ECVET WORKSHOP 23-10-2012 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 7β: Ανάλυση καταναλωτών Χρήστος Βασιλειάδης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔI.Π.) Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 10: Κοινωνικοτεχνικά Μοντέλα και Ενδιαφερόμενα Μέρη Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τον καθορισμό του καλύτερου υποσυνόλου από ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 26/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2 013 [Κεφάλαιο ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 01-013 M.E. OE0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [Οικονομετρία 01-013] Μαρί-Νοέλ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Σγουρού, Π. Κατσακιώρη, Στ. Γούτσος, Εμ.Αδαμίδης Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ε. Σγουρού, Π. Κατσακιώρη, Στ. Γούτσος, Εμ.Αδαμίδης Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Οι βασικές αρχές στην ανάπτυξη ενός ολιστικού πλαισίου προληπτικής αξιολόγησης της επίδοσης ενός οργανισμού σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας Ε. Σγουρού, Π. Κατσακιώρη, Στ. Γούτσος, Εμ.Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής:

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: 1 Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003 Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ρ. Ιωάννης Α. Παπάζογλου Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστηµάτων & Βιοµηχανικής Ασφάλειας Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΠΟΥΣΛΟΓΛΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΠΟΥΣΛΟΓΛΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΠΟΥΣΛΟΓΛΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΙΘΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στην ημερίδα συμμετείχαν εταιρίες του κατασκευαστικού χώρου, της βιομηχανίας, αλλά και του τραπεζικού κλάδου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στην ημερίδα συμμετείχαν εταιρίες του κατασκευαστικού χώρου, της βιομηχανίας, αλλά και του τραπεζικού κλάδου. Αθήνα, 23 Μαΐου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόλυτη επιτυχία σημείωσε η Εκπαιδευτική Ημερίδα της Εξ.Υ.Π.Π. Biosafety AE με θέμα "Ασφαλείς Εργαζόμενοι σε Υγιείς Επιχειρήσεις" που έλαβε χώρα στο Ίδρυμα Παναγιώτη και

Διαβάστε περισσότερα

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτος 2015-2016 Ντίνα Λύκα lika@biology.uoc.gr 1. Εισαγωγή Εισαγωγικές έννοιες Μεταβλητότητα : ύπαρξη διαφορών μεταξύ ομοειδών μετρήσεων Μεταβλητή: ένα χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες Ορισμός Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Βασικές έννοιες Η μελέτη ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενικός Σκοπός Προγράµµατος Μέρος 1 ο (ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ) Προβλεπόµενα στοιχεία µάθησης ILO 1. Ενότητα του προγράµµατος ραστηριότητες Μάθησης Εξετάσεις Ενότητα 1 «Ο γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική στατιστική

Περιγραφική στατιστική Περιγραφική στατιστική Ιστογράμματα Mέτρα θέσης και διασποράς Κατανομές δεδομένων Γεωργία Σαλαντή Επικ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Στατιστική 1. Εκτιμήσεις Μεγέθη και διαστήματα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υπερπροσαρμογή (Overfitting) (1)

Υπερπροσαρμογή (Overfitting) (1) Αλγόριθμος C4.5 Αποφυγή υπερπροσαρμογής (overfitting) Reduced error pruning Rule post-pruning Χειρισμός χαρακτηριστικών συνεχών τιμών Επιλογή κατάλληλης μετρικής για την επιλογή των χαρακτηριστικών διάσπασης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (Master in Business Administration) Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ To MBA πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια στερεή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανικά Ατυχήµατα

Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Κωνσταντινίδου Αργυρή-Μυρτώ Επιβλέπων Ερευνητής: ρ. Ζ. Νιβολιανίτου Τριµελής Επιτροπή: Ν. Μαρκάτος Α. Λυγερός Χ. Κυρανούδης Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοµηχανικής ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της στελέχωσης

Η λειτουργία της στελέχωσης Η λειτουργία της στελέχωσης Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη Τ.Κ 23100, Τηλ: 27310-891, Φαξ 27310-8957

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015 Πέτρος Μηγιάκης Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 Περιεχόμενα Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στόχος και στάδια διεξαγωγής της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας... 27 1.1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 4

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 4 (ΨΥΧ-1202) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com ιαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ ιάλεξη 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ρέθυμνο,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα