Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN και BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Ελένη Μαρία Καλογεράκη Πατρώνυμο Νικόλαος Αριθμός Μητρώου ΜΠΠΛ/ Επιβλέπων κ. Παναγιωτόπουλος Θεμιστοκλής, Καθηγητής Ημερομηνία Παράδοσης Δεκέμβριος, 2009

2 Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή (υπογραφή) (υπογραφή) (υπογραφή) Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος Καθηγητής Ευάγγελος Φούντας Καθηγητής Δημήτριος Aποστόλου Λέκτορας

3 Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα Καθηγητή μου κ. Θεμιστοκλή Παναγιωτόπουλο, εκείνον που καταρχήν μου εκίνησε το ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείμενο που πραγματεύεται η παρούσα μεταπτυχιακή μου διατριβή «μοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών της ΕΣΔΔ σε προγραμματιστικό περιβάλλον» δίνοντάς μου έτσι την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου στο business process management. Η καθοδήγησή του, η συνεχής υποστήριξή του, οι γνώσεις του, το πολύτιμο έργο του σύνταξης των Επιχειρησιακών Διαδικασιών της ΕΣΔΔ και η εποικοδομητική παρουσία του, βοήθησαν ιδιαίτερα στην προσπάθεια αυτή και την οδήγησαν στην ολοκλήρωσή της. Θα ήθελα, επίσης, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα μέλη της επιτροπής, τον Καθηγητή κ. Ευάγγελο Φούντα, ο οποίος με στήριξε από τα πρώτα μου βήματα στον ακαδημαϊκό χώρο και τον Λέκτορα κ. Δημήτριο Αποστόλου, για την συμβολή τους στην εκπόνηση της διατριβής αυτής.

4 Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 6

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τί σημαίνει ο όρος επιχειρησιακή διαδικασία; Επιχειρησιακή διαδικασία είναι κάθε μέθοδος που ακολουθείται από μια επιχείρηση (ή οργανισμό) για την εξυπηρέτηση ενός σκοπού, κυρίως κερδοσκοπικού. Η έρευνα πάνω στο γνωστικό αντικείμενο των επιχειρησιακών διαδικασιών δύναται να εστιάζεται σε διαφορετικά πεδία ανάλυσης, ανάλογα με το πλήθος και την ιδιότητα των εμπλεκόμενων ατόμων σε αυτές, τη μορφή αλληλεπιδράσεων που δημιουργούν και την εκάστοτε δομική τους υπόσταση. Η μοντελοποίηση ή αλλιώς προτυποποίηση, αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για την αναπαράσταση όλων των σχετικών απόψεων της επιχειρησιακής διαδικασίας. Η εν λόγω αναπαράσταση, επιτυγχάνεται διαμέσου διαφόρων τεχνικών, οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν γράφους ροής συνοδευόμενους με αντίστοιχη σημειογραφία των συμβόλων τους, μια τουλάχιστον προγραμματιστική γλώσσα εκτέλεσης και ένα υπολογιστικό περιβάλλον διεπαφής. Τέτοιες τεχνικές απεικόνισης των επιχειρησιακών διαδικασιών, υποστηρίζει το πρότυπο BPMN (Business Process Modeling Notation) και το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών BPMS (Business Process Modeling System) του λογισμικού πακέτου ADONIS:CE. Ποιά μέθοδος κρίνεται αποτελεσματικότερη; Και για την εξυπηρέτηση ποιών σκοπών; Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, χρησιμοποιώντας ως υλικό μοντελοποίησης τις εκπαιδευτικές διαδικασίες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.), εκπαιδευτικής μονάδας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), δείχνει πώς μοντελοποιούνται στην πράξη οι επιχειρησιακές διαδικασίες ενός οργανισμού παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζοντας τις μεθόδους BPMN, BPMS σε προγραμματιστικό περιβάλλον ADONIS:CE και εξάγει συμπεράσματα ως προς την χρησιμότητα της παραγόμενης πληροφορίας. Η μοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών είναι ένα έργο θεμελιώδους σημασίας στον κλάδο του επιχειρησιακού μάνατζμεντ. Αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρακτική για μια επιχείρηση (ή έναν οργανισμό) για να εξάγει συμπεράσματα όχι μόνο ως προς τη βραχυπρόθεσμη επιχειρηματική της δράση και τον τρόπο με τον οποίο αυτή διεξάγεται αλλά και ως προς τη μακροπρόθεσμη εξελικτική πορεία της. Αναπτύσσει τη διαχειριστική της ικανότητα, συνιστά ορθή οργάνωση και αποδοτικό προγραμματισμό, διευκολύνει τον έλεγχο, εντοπίζει δυσλειτουργίες και ελλείψεις, προτείνει νέες μεθόδους στα πλαίσια ανασχεδιασμού των επιχειρησιακών διαδικασιών, βοηθά τον εργαζόμενο να συνειδητοποιήσει τη σημασία αποτελεσματικότερης διαχείρισης του χρόνου εργασίας. Στο σύγχρονο απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, το μάνατζμεντ διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών διευρύνει τους γνωστικούς ορίζοντες των επιχειρησιακών οντοτήτων, προάγει την έμπνευση καινοτομιών και με αυτόν τον τρόπο επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη (Research & Development) της ευρύτερης οικονομίας, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. Λέξεις κλειδιά: «Επιχειρησιακές διαδικασίες», «μοντελοποίηση», «μάνατζμεντ επιχειρησιακών διαδικασιών», «διαδικασίες ΕΣΔΔ», «μέθοδος BPMN», «μέθοδος BPMS», «διάγραμμα ροής». Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 7

6 Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 8

7 ABSTRACT What is the general meaning of the term business process? Business process is a kind of method, empoyed by an enterprise in order to service its specific business goals. The research on the academic field of business processes can be focused on different areas of analysis according to parties involved to a process and their attributes, the interactions that take place during a process and the particular structural status of it. The modeling or in other words the act of standardization, is the perfect tool for representing all the aspects of business processes. Representation of business processes can be achieved through a variety of techniques that usually consist of flow chart diagrams and their notation, at least one execution language and a computing environment interface. BPMN (Business Process Modeling Notation) specification and Business Process Modeling System of ADONIS:CE are both of the kind of graphical methods that express business processes. Which method appears to be more effective and in terms of which purposes? This master thesis describes an implementation of modeling business processes of a service agency using BPMN and BPMS methods in ADONIS:CE interface, while it draws conclusions on the importance of generated information. The case study, matterialized for this implementation, is an item taken by the educational processes of the National School of Public Administration (ESDD), that is an educational branch of the National Centre of Public Administration and Local Government (EKDDA). Modeling business processes is a project of fundamental importance in the fields of business process management. Business Process Modeling can be a very useful tool as a model management platform for enterprises ; and this, not only for the purpose of exporting short term business qualifications reports, but also for the provision of long term skills of business evolution. It definitely helps improving management abilities, suggests effective ways of organizing and programming, introduces more convenient verification techniques, detects lack of functions, proposes new methods in business processes reengineering, assists the operator to realize the necessity for more efficient management of working time. In the modern, demanding operational environment, business process management broadens the knowledge fields of enterprises, enhances innovation skills and consequently invests in Research & Development of greater economy, thus improving the quality of the human life. Key-words: Business processes, modeling, business process management, ESDD processes, BPMN method, BPMS method, flow chart. Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 9

8 Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 10

9 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τι είναι οι επιχειρησιακές διαδικασίες; Έννοια των επιχειρησιακών διαδικασιών Είδη επιχειρησιακών διαδικασιών Μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών Η έννοια της μοντελοποίησης Βασικές αρχές μοντελοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών Στόχοι μοντελοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών Χρησιμότητα μοντελοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ BPMN Η ιστορία του BPMN Το διάγραμμα BPD (Business Process Diagram) Αντικείμενα Ροής (Flow Objects) To Γεγονός (Event) Η Δραστηριότητα (Activity) Η Πύλη/Εκτέλεση (Gateway) Τα αντικείμενα ή στοιχεία διασύνδεσης (connecting objects /elements) Η ακολουθιακή ροή (Sequence Flow) Η ροή μηνυμάτων (Message flow) Ο σύνδεσμος (Association) Ο σύνδεσμος αναδρομής (Compensation association) Συμμετέχοντες (Swimlanes) Οι Ενότητες (Pools) & οι Υπο ενότητες (Lanes) Δομή των swimlanes διαγραμμάτων Τεχνήματα, τεχνικά ή συμπληρωματικά στοιχεία (artifacts) Αντικείμενα Δεδομένων (Data Object) Ομάδα (Group) Σχόλιο (Annotation) Λοιποί μηχανισμοί της BPMN Βρόγχος δραστηριοτήτων (Activity loop) Βρόγχος ροής (Flow loop) Βρόγχος πολλαπλών στιγμιοτύπων (Multiple snapshots loop) Απεικόνιση του BPD Υπο-μοντέλα (sub-models) BPMN Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 11

10 2.9.1 Συνεργατικές/Καθολικές Επιχειρησιακές Διαδικασίες (Collaborative/Global Β2B processes) Εσωτερικές//Ιδιωτικές Επιχειρησιακές Διαδικασίες (Internal/private Business Processes) Δημόσιες/Αφηρημένες Επιχειρησιακές Διαδικασίες (Public/abstract Business Processes) Ο κώδικας BPEL Πλεονεκτήματα/ μειονεκτήματα της BPMN μοντελοποίησης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάνατζμεντ Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Management) Μεθοδολογία του BPM Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών BPMS Το περιβάλλον «ADONIS:CE» Η εταιρεία BOC ITC GmbH Περιγραφή του «ADONIS:CE» Η μέθοδος BPMS του ADONIS:CE ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Δ Φάση απόκτησης πληροφορίας Μέθοδος καταγραφής των Επιχειρησιακών Διαδικασιών της Ε.Σ.Δ.Δ Αποτύπωση των Επιχειρησιακών Διαδικασιών Πρακτικής Εκπαίδευσης της ΕΣΔΔ Αποτύπωση των εντύπων της ΕΣΔΔ Φάση σχεδιασμού και μοντελοποίησης βοηθητικών διαγραμμάτων σε περιβάλλον «ADONIS:CE» Εργασιακό Περιβάλλον Ε.Σ.Δ.Δ Μοντέλο του πληροφοριακού υποσυστήματος ΕΣΔΔ του ΕΚΔΔΑ Φάση σχεδιασμού & μοντελοποίησης των Επιχειρησιακών Διαδικασιών της Ε.Σ.Δ.Δ. σε περιβάλλον «ADONIS:CE» με τη μέθοδο BPMN (1 ο σενάριο) Φάση σχεδιασμού&μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών σε περιβάλλον «ADONIS:CE» με τη μέθοδο BPMS (2 ο σενάριο) Φάση ανάλυσης BPMN ΑΝΑΛΥΣΗ BPMS ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 12

11 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1: Παραδείγματα σημειογραφίας των γεγονότων events Εικόνα 2 (i)+(ii): Εναλλακτικές σημειογραφίες των δραστηριοτήτων activities Εικόνα 3 : Δραστηριότητα Δοσοληψία Εικόνα 4: Τύποι σημειογραφίας των πυλών Gateways Εικόνα 5: Παράδειγμα αποκλειστικής απόφασης Εικόνα 6: Παράδειγμα εναλλακτικής απόφασης Εικόνα 7: Παραδείγματα διαίρεσης, ένωσης, συγχώνευσης Εικόνα 8: Απεικόνιση των στοιχείων διασύνδεσης Connections Εικόνα 9: Απεικόνιση των Swimlanes Εικόνα 10: Διάγραμμα ροής Swimlane (Swimlane Flowchart) Εικόνα 11: Απεικόνιση των Artifacts Εικόνα 12: τμήμα αναπαράστασης μιας επιχειρησιακής διαδικασίας με χρήση των lanes Εικόνα 13: τμήμα αναπαράστασης μιας επιχειρησιακής διαδικασίας με χρήση των Data Objects, Groups και Annotations Εικόνα 14: σετ BPMN γραφικών στοιχείων Εικόνα 15: Χάρτης της γλώσσας BPMN Εικόνα 16: Παράδειγμα Β2Β processes Εικόνα 17: Ο κύκλος ζωής του BPM Εικόνα 18: Τα προϊόντα λογισμικού της BOC ITC GMBH Εικόνα 19: τα θεματικά πεδία του ADONIS:CE Εικόνα 20: Οι τύποι μοντέλων που υποστηρίζει το ADONIS:CE Εικόνα 21: Μορφότυπο Οδηγιών Εργασίας της Ε.Σ.Δ.Δ., όπου διακρίνονται τα εμπλεκόμενα μέλη τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο Εικόνα 22: screenshot 1- δημιουργία αρχείου εργασιακής δομής Ε.Σ.Δ.Δ Εικόνα 23: screenshot 2- δημιουργία αρχείου εργασιακής δομής Ε.Σ.Δ.Δ Εικόνα 24: screenshot 3- δημιουργία αρχείου εργασιακής δομής Ε.Σ.Δ.Δ Εικόνα 25: screenshot 4- το περιβάλλον του Working Environment Model Εικόνα 26:Σημειογραφία του Working Environment Model Εικόνα 27: Κατάλογος των Οργανωτικών μονάδων της ΕΣΔΔ Εικόνα 28: Κατάλογος των «performers» της ΕΣΔΔ Εικόνα 29: Οι επιχειρησιακοί ρόλοι της ΕΣΔΔ Εικόνα 30: screenshot 5: Δημιουργία αρχείου μοντέλου εγγράφων (Document Model) Εικόνα 31: screenshot 6: Φύλλο εργασίας του Document Model Εικόνα 32: screenshot 7: Δημιουργία αρχείου IT-system model Εικόνα 33: Πυραμίδα ιεράρχησης των επιχειρησιακών διαδικασιών της ΕΣΔΔ Εικόνα 34: screenshot 8, bpmn ανάλυση Εικόνα 35: screenshot 9, bpmn ανάλυση Εικόνα 36: screenshot 10, bpmn ανάλυση Εικόνα 37:screenshot 11-bpms ανάλυση Εικόνα 38: screenshot 12- bpms ανάλυση Εικόνα 39: screenshot 13- bpms ανάλυση Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 13

12 Εικόνα 40: screenshot 14-bpms ανάλυση Εικόνα 41: συμπεράσματα bpmn παρουσίαση επιπλεόν πληροφορίας μέσω των artifacts Εικόνα 42: Η σχεδίαση με την bpmn σημειογραφία μπορεί να είναι άμεση και εύκολη ή πολύπλοκη και χρονοβόρα Εικόνα 43: Η γραφική απεικόνιση της ίδιας διαδικασίας «Οργάνωση Ημερίδας πρακτικής» με τις μεθόδους bpmn και bpms, ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 1 : Events Σχήμα 2 : Activity Σχήμα 3 : Gateway Σχήμα 4 : Sequence Flow Σχήμα 5 : Message Flow Σχήμα 6 : Association Σχήμα 7: Data Object Σχήμα 8 : Group Σχήμα 9 : Annotation Σχήμα 10: Activity loop Σχήμα 11: Flow loop Σχήμα 12: Multiple snapshots loop ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 1: Διάγραμμα ροής επιχειρησιακής λειτουργίας σε σύντομη μορφή Διάγραμμα 2: Διάγραμμα ροής επιχειρησιακής λειτουργίας σε αναλυτική μορφή Διάγραμμα 3: Επιχειρησιακή διαδικασία κανονική ροής Διάγραμμα 4: Κύκλος Διαπραγμάτευσης Διάγραμμα 5: Διαδικασία ψηφοφορίας μέσω Διάγραμμα 6:Συλλογή ψηφοφορίας Διάγραμμα 7: BPMS Core Elements Διάγραμμα 8: BPMS process phases Διάγραμμα 9: Μεθοδολογία καταγραφής Επιχειρησιακών Διαδικασιών Ε.Σ.Δ.Δ Διάγραμμα 10: τα τρία επίπεδα των Επιχειρησιακών Διαδικασιών της Ε.Σ.Δ.Δ Διάγραμμα 11: Working Environment Model 1- Εργασιακό Περιβάλλον της Ε.Σ.Δ.Δ Διάγραμμα 12: Working Environment Model 2-Το Εργασιακό περιβάλλον των Δημόσιων Φορέων (σε αυθαίρετη μορφή) για την πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών της ΕΣΔΔ Διάγραμμα 13: Working Environment Model 3-Η οργανωτική δομή της ΕΣΔΔ στην Κοινή Φάση Σπουδών Διάγραμμα 14: Working Environment Model 4-Η οργανωτική δομή της ΕΣΔΔ στην Ειδική Φάση Σπουδών Διάγραμμα 15: Document Models των Οδηγιών εργασίας πρακτικής εκπαίδευσης της ΕΣΔΔ 103 Διάγραμμα 16: IT-system model ΕΣΔΔ Διάγραμμα 17: BPD Επιχειρησιακών Διαδικασιών πρακτικής εκπαίδευσης ΕΣΔΔ Διάγραμμα 18: Δ Οργάνωση Πρακτικής Εκπαίδευσης, κύρια bpmn διαδικασία Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 14

13 Διάγραμμα 19:Δ Οργάνωση Ημερίδας Ενημέρωσης για την πρακτική Εκπαίδευση, BPMN υποδιαδικασία του βήματος 8 της Δ Οργάνωση Πρακτικής Εκπαίδευσης Διάγραμμα 20: Δ Κατάρτιση προγράμματος παρουσιάσεων των εργασιών & εκθέσεων πρακτικής, bmpn κύρια διαδικασία Διάγραμμα 21: Δ Ενέργειες κατά την υλοποίηση πρακτικής εκπαίδευσης, bpmn διαδικασία Διάγραμμα 22: bpmn υποδιαδικασία «παρακολούθηση πρακτικής εκπαίδευσης», της Δ Ενέργειες κατά την υλοποίηση πρακτικής εκπαίδευσης Διάγραμμα 23: bpmn υποδιαδικασία παρουσιολογίου πρακτικής εκπαίδευσης στην sp2 παρακολούθηση πρακτικής Διάγραμμα 24:bpmn υποδιαδικασία «εκπόνηση πρακτικής άσκησης της Δ Ενέργειες κατά την υλοποίηση πρακτικής εκπαίδευσης βήμα Διάγραμμα 25: bpmn υποδιαδικασία «εποπτεία πρακτικής εκπαίδευσης» της Δ Ενέργειες κατά την υλοποίηση πρακτικής, βήμα Διάγραμμα 26: Δ Συνατήσεις για την εργασία πρακτικής bpmn υποδιαδικασία της Δ Ενέργειες κατά την υλοποίηση πρακτικής εκπαίδευσης Διάγραμμα 27:bpmn Δ Κατάθεση&Πρωτοκόλληση Εργασιών&Εκθέσεων Πρακτικής υποδιαδικασία της Δ Ενέργειες κατά την υλοποίηση πρακτικής εκπαίδευσης Διάγραμμα 28: Δ Σχεδιασμός πρακτικής εκπαίδευσης, bpms κύρια διαδικασία Διάγραμμα 29: Δ Οργάνωση πρακτικής εκπαίδευσης, bpms κύρια διαδικασία Διάγραμμα 30: Δ Οργάνωση της Ημερίδας Ενημέρωσης για την πρακτική εκπαίδευση, bpms υποδιαδικασία στην Δ Διάγραμμα 31: Δ Κατάρτιση προγράμματος παρουσιάσεων Εργασιών & Εκθέσεων πρακτικής εκπαίδευσης, bpms κύρια διαδικασία Διάγραμμα 32: Δ Ενέργειες κατά την υλοποίηση της πρακτικής εκπαίδευσης, bpms κύρια διαδικασία Διάγραμμα 33: bpms υποδιαδικασία «παρακολούθησης διεξαγωγής πρακτικής» στην Δ Διάγραμμα 34: bpms υποδιαδικασία «παρουσιολογίου» της υποδιαδικασίας sp2 της Δ Διάγραμμα 35: bpms υποδιαδικασία «εκπόνησης πρακτικής άσκησης» της Δ Διάγραμμα 36: bpms υποδιαδικασία εποπτείας πρακτικής εκπαίδευσης της Δ Διάγραμμα 37: Δ Συναντήσεις για την εργασία πρακτικής, bpms υποδιαδικασία της sp4 της Δ Διάγραμμα 38: Δ bpms υποδιαδικασία στην Δ Διάγραμμα 39: συμπεράσματα pbmn παραλλαγές της κύριας bpmn σημειογραφίας Διάγραμμα 40: συμπεράσματα bpmn- παραλλαγές της κύριας bpmn σημειογραφίας ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Κατάλογος εκδόσεων BPMN προδιαγραφών της κοινοπραξίας OMG/BPMI Πίνακας 2: Συνοπτική μορφή των Επιχειρησιακών Διαδικασιών της ΕΣΔΔ Πίνακας 3: Επιχειρησιακές Διαδικασίες πρακτικής εκπαίδευσης της ΕΣΔΔ κατά ISO ανάλυση 3 ου επιπέδου Πίνακας 4: Κατάλογος Οδηγιών Εργασίας της ΕΣΔΔ που επιλέγονται για υλοποίηση σε προγραμματιστικό περιβάλλον Πίνακας 5: Δ Τεύχος Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΕΣΔΔ, κεφ.ε Πίνακας 6: Δ Τεύχος Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΕΣΔΔ, κεφ.ε Πίνακας 7: Δ Τεύχος Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΕΣΔΔ, κεφ.ε Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 15

14 Πίνακας 8: Δ Τεύχος Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΕΣΔΔ, κεφ.ε Πίνακας 9: Δ Τεύχος Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΕΣΔΔ, κεφ.ε Πίνακας 10: Δ Τεύχος Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΕΣΔΔ, κεφ.ε Πίνακας 11: Δ Τεύχος Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΕΣΔΔ, κεφ.ε Πίνακας 12:Κατάλογος εντύπων πρακτικής εκπαίδευσης ΕΣΔΔ Πίνακας 13: bpmn ανάλυση 3, exported Adonis:CE report Πίνακας 14: bpms ανάλυση 5, exported Adonis:CE report Πίνακας 15: πρόταση νέου υποδείγματος Οδηγιών Εργασίας της ΕΣΔΔ Πίνακας 16: Κατάσταση όλων των εντύπων πρακτικής των Οδηγιών Εργασίας που υλοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία (βλέπε Document Models-διάγραμμα 15) Πίνακας 17: Κατάσταση Οδηγιών Εργασίας ΕΣΔΔ της θεματικής ενότητας «πρακτική εκπαίδευση» ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΔΠ ΓΓ ΓΔ ΔΠΣ ΔΣ DM ΕΚΔΔΑ ΕΣ ΕΣΤΑ ΕΣΔΔ ΙΝΕΠ IT ΚΔΠ ΚΔΟΚΠ ΚΔΥΥ ΚΕΔΚΕ ΚτΠ ΟΕΥ ΠΣ ΠΔ Π.Δ. ΠΕ ΣΕ ΤΕ ΤΕΠΤΥ ΤΟΑ : μητρώο Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού : Γενικός Γραμματέας ΕΚΔΔΑ : Γενική Διοίκηση (Τμήμα ΕΣΔΔ) : Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων (Τμήμα ΕΣΔΔ) : Διοικητικό Συμβούλιο : Document Model of Adonis : Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης : Επιστημονικό Συμβούλιο : Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης : Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης : ΙΝστιτούτο ΕΠιμόρφωσης : Information Technology : μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού : Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής ΕΣΔΔ : Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΕΣΔΔ : Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας : Κοινωνία της Πληροφορίας : Τμήμα Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΕΣΔΔ : Πρόγραμμα Σπουδων ΕΣΔΔ : Προεδρικό Διάταγμα : Περιφερειακή Διοίκηση (Τμήμα ΕΣΔΔ) : Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση : Τμήμα Στελεχών Επικοινωνίας ΕΣΔΔ : Τεχνολογική Εκπαίδευση : Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής & Τεχνικής Υποστήριξης ΕΚΔΔΑ : Τουριστική Οικονομία και Ανάπτυξη (Τμήμα ΕΣΔΔ) Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 16

15 ΤΣΔΕΕ ΤΔΕΥ ΥΠΕΣ ΥΣ ΥΣΕ : Τμήμα Συντονισμού Διοικητικού & Εκπαιδευτικού Έργου : Τμήμα Διοικητικής & Εκπαιδευτικής Υποστήριξης : ΥΠουργείο ΕΣωτερικών : Yπηρεσιακό Συμβούλιο : Υπεύθυνος Σπουδών & Έρευνας ΑΓΓΛΙΚΟ ADONIS:CE : Adonis Community Edition BPD : Business Process Diagram BPEL :Business Process Execution Language BPEL4WS :Business Process Execution Language for Web Services BPEL4PEOPLE :Business Process Execution Language for People BPM : Business Process Management BPMI : Business Process Modeling Initiative BPMN : Business Process Modeling Notification BPMS : Business Process Management System GSS : Global Strategic Support in Congresses & Tours OMG : Object Management Group OS : Operating System SOA : Service Oriented Architecture WEM : Working Environment Model ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ i. Ας σημειωθεί ότι ως καθαυτοί όροι της BPMN και BPMS ανάλυσης νοούνται οι αγγλικοί, αναφερόμενοι όροι. Η ελληνική μετάφραση υιοθετείται για λόγους αποσαφήνισης των εννοιών με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. ii. Οι όροι «επιχειρησιακή διαδικασία», «επιχειρησιακή λειτουργία» ταυτίζονται ως έννοιες. iii. Κατά την ανάλυση της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιούνται συχνά λέξεις και φράσεις όπως «οργανισμός», «επιχειρησιακή οντότητα», «παράγοντας», «συμμετέχοντες» για να προσδιορίσουν την περιγραφή ενός συνόλου ατόμων ή οντοτήτων που εμπλέκονται κατά την εκτέλεση μιας επιχειρησιακής διαδικασίας. Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 17

16 Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 18

17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν την εισαγωγή της πληροφορικής (π.χ. Internet, εταιρικά πακέτα λογισμικών) στη διεκπεραίωση υπηρεσιών της ευρύτερης επιχειρηματικής αγοράς, οι επιχειρησιακές διαδικασίες ήταν, κατά κύριο λόγο, καθοδηγούμενες από τους εργαζόμενους (labor-intensive), με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να χαρακτηρίζονταν ανεπαρκείς και όχι καλά δομημένες στο σύνολο του οργανισμού. Οι εργαζόμενοι έρχονταν συχνά αντιμέτωποι με τη διαχείριση ενός τεράστιου όγκου πληροφορίας. Κυριαρχούσε σωρός χαρτιών, ενώ συχνή ήταν η παρουσία δαπανηρών ελλείψεων. Εξετάζοντας τις παραδοσιακές μεθόδους εκπλήρωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών, οι managers έμειναν έκπληκτοι με τον αριθμό βημάτων που διενεργούσαν προκειμένου να διεκπεραιώσουν μια διαδικασία. Οι ολοένα και περισσότερο απαιτούμενες ενέργειες, σε συνδυασμό με το ανάλογο κόστος καταβολής επιπλέον χρόνου εργασίας, είχαν ως αποτέλεσμα κάθε εργαζόμενος, ανεξάρτητα με τον βαθμό απόδοσής του, να αναγκάζεται να δουλέψει σκληρότερα και γρηγορότερα σε όσο το δυνατό μικρότερους χρόνους (short lead times), ώστε να συμβαδίζει με την ανοδική πορεία της ποσότητας του όγκου εργασίας. Ωστόσο, στο σύγχρονο επιχειρείν, επικρατεί η φιλοσοφία «δούλεψε εξυπνότερα όχι γρηγορότερα». Κάτω από αυτό το πρίσμα, υιοθετούνται νέες δυναμικές εφαρμογές στην επιχειρηματική πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας μεθόδους αυτοματοποίησης λειτουργιών και επιτρέποντας έτσι τόσο στους εμπλεκόμενους όσο και στη διοίκηση, να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στον έλεγχο και την αξιολόγηση του τρόπου εργασίας. Τα περισσότερα πακέτα λογισμικού που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις στην σύγχρονη εποχή διαθέτουν ένα «έξυπνο» περιβάλλον (με δυνατότητα επικαιροποίησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα) κατάλληλο ώστε να εξάγονται χρήσιμες πληροφορίες, με τη δυνατότητα εξαγωγής αναφορών, προκειμένου να λαμβάνονται έγκυρες και έγκαιρες αποφάσεις όσον αφορά όχι μόνο την απλοποίηση των διαδικασιών που διενεργεί η επιχείρηση για να προσφέρει αγαθά ή υπηρεσίες αλλά και τη στρατηγική που την συμφέρει να ακολουθήσει. Για παράδειγμα, σύμφωνα με σχετικό άρθρο της εταιρείας CosmoOne Hellas Market AE για το ηλεκτρονικό εμπόριο: «Με την πρόοδο των λύσεων ηλεκτρονικών προμηθειών, τα προϊόντα των προμηθευτών και τα δεδομένα τιμολογήσεων μπορούσαν να διαχειριστούν μέσω εικονικών/ ηλεκτρονικών καταλόγων (virtual catalogs). Χρησιμοποιώντας τους ηλεκτρονικούς καταλόγους οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούσαν εύκολα να αναζητήσουν και να επιλέξουν από ένα σύνολο ηλεκτρονικά καταχωρημένων προϊόντων και υπηρεσιών, συχνά διαθέσιμα μέσα από διαδικτυακές διεπαφές». Στα πλαίσια προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας της σύγχρονης επιχειρηματικής πρακτικής, γεννάται η ανάγκη παρακολούθησης των επιχειρησιακών διαδικασιών που εκτελούνται τόσο σε ιδιωτικού τομέα επιχειρήσεις όσο και σε οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα. H εκπόνηση της παρούσας εργασίας έχει ως σκοπό την παροχή, προς κάθε ενδιαφερόμενο, μιας γενικής επισκόπησης των επιχειρησιακών διαδικασιών της ΕΣΔΔ, χρησιμοποιώντας το πρότυπο μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών BPMN (Business Process Modeling Notation) και τη μέθοδο BPMS (Business Process Management System) του λογισμικού ADONIS:CE. Το πρότυπο BPMN είναι ένα επιχειρησιακό μοντέλο ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε προγραμματιστικό περιβάλλον το οποίο αναπαριστά λεπτομερώς τις επιχειρησιακές διαδικασίες μιας επιχείρησης. Ουσιαστικά, συνιστά μια μέθοδο «Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών» (Business Process Management). Λέγοντας «Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών» νοείται, ένα σύνολο από έννοιες (concepts), μεθόδους (methods) και τεχνικές (techniques) για την υποστήριξη της σχεδίασης (design), της διαχείρισης (administration), της διαμόρφωσης (configuration), της εκτέλεσης (enactment), και της ανάλυσης (analysis) Επιχειρησιακών Διαδικασιών. Ειδικότερα, οι μέθοδοι BPMN και BPMS, συνιστούν τεχνικές διαγραμμάτων ροής (flowcharting technique) των στοιχείων, δεδομένων και δραστηριοτήτων που επενεργούν σε μια οργανωσιακή δομή αυτοματοποιημένων και μη διαδικασιών. Κύριος στόχος τους είναι να Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 19

18 προάγουν ένα εύχρηστο προγραμματιστικό περιβάλλον, διαμέσου του οποίου να αποδίδεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη απεικόνιση των επιχειρησιακών διαδικασιών με τρόπο απλό, κατανοητό σε κάθε χρήστη της ΕΣΔΔ: τον Διευθυντή της ΕΣΔΔ που διευθύνει και εποπτεύει τις επιχειρησιακές διαδικασίες, τους Επιστημονικά Υπεύθυνους και Προϊστάμενους Τμημάτων που δημιουργούν, οργανώνουν, επιτηρούν το εκπαιδευτικό έργο της ΕΣΔΔ,, το προσωπικό που διεκπεραιώνει τις επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές διαδικασίες της ΕΣΔΔ, τους τεχνικούς υπεύθυνους του ΕΚΔΔΑ για την υλοποίηση της τεχνολογίας των διαδικασιών αυτών. Πώς εκτείνεται η εκπόνηση Στο πρώτο κεφάλαιο προσδιορίζονται οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με το μάνατζμεντ των επιχειρησιακών διαδικασιών Το δεύτερο κεφάλαιο, αποτελεί ανάλυση του προτύπου BPMN. Το τρίτο κεφάλαιο, αποτελεί περιγραφή του λογισμικού ADONIS:CE και μια γενικότερης θεωρητικής προσέγγισης του μάνατζμεντ επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Management). Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται αναλυτικά τα στάδια μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών της ΕΣΔΔ, με το ειδικότερο θεματικό πεδίο «πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών της ΕΣΔΔ» ακολουθώντας δυο σενάρια υλοποίησης το σενάριο μοντελοποίησης βασιζόμενο στη μέθοδο BPMN και το σενάριο μοντελοποίησης βασιζόμενο στη μέθοδο BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα ανάλυσης των εξεταζόμενων επιχειρησιακών διαδικασιών. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο διατυπώνονται τα συμπεράσματα της εργασίας.. Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 20

19 1. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται μια θεωρητική προσέγγιση των εννοιών «επιχειρησιακές διαδικασίες» και «μοντελοποίηση». Η επεξήγηση αυτή, καθίσταται σκόπιμη για την ουσιαστικότερη κατανόηση του παρόντος γνωστικού αντικειμένου, προτού γίνει περαιτέρω ανάλυση των προτύπων επιχειρησιακών μοντέλων. 1.1 Τι είναι οι επιχειρησιακές διαδικασίες; Έννοια των επιχειρησιακών διαδικασιών Ένας απλός ορισμός της έννοιας της διαδικασίας είναι η μέθοδος για την επιτυχία ενός σκοπού /προσπάθειας ή εναλλακτικά μια μεθοδευμένη σειρά ενεργειών που οδηγούν σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η λέξη «διαδικασία», από ετυμολογική άποψη, αντλεί τις ρίζες της από τις λέξεις «διά» και «δικάζω» δηλαδή διαδικασία < διαδικάζω = διά + δικάζω που σημαίνει πορεία της δίκης ή διεξάγω μια ενέργεια για την επίτευξη ενός σκοπού με συγκεκριμένη μέθοδο. «Επιχείρηση» είναι ένα νομικό πρόσωπο που αποτελείται από ένα σύνολο οργανωμένων οντοτήτων, τόσο έμψυχων όσο και άψυχων (π.χ. ανθρώπινο δυναμικό, μηχανικός εξοπλισμός, γραφική ύλη, δεδομένα κ.τ.λ.) οι οποίες αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται σε διαδικασίες (μεθοδολογίες) μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, για την επίτευξη στόχων (κυρίως κερδοσκοπικών). Η «Επιχειρησιακή διαδικασία» ορίζεται ως η μεθοδολογία προγραμματισμού, οργάνωσης και εκτέλεσης δραστηριοτήτων ενός επιχειρησιακού συστήματος, που αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες και όλα τα εμπλεκόμενα στοιχεία (π.χ. οι συμμετέχοντες, ο χώρος εκτέλεσης, ο χρόνος πραγματοποίησης, ο τεχνικός εξοπλισμός, τα έγγραφα, οι υπηρεσίες), για τη διεξαγωγή μιας ενέργειας η οποία καθορίζεται από την είσοδο που δέχεται (π.χ. στατική ή δυναμική, στοχαστική ή προσδιοριστική, διακριτή ή συνεχής). Συνώνυμη έννοια της επιχειρησιακής διαδικασίας είναι η επιχειρησιακή λειτουργία. Κάθε επιχειρησιακή διαδικασία δέχεται συγκεκριμένα inputs (εισροές) και επιχειρησιακές δράσεις που αποσκοπούν σε συγκεκριμένα outputs (εκροές) και χαρακτηρίζεται από τη ροή του όγκου πληροφορίας (όσον αφορά επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που εξετάζονται στην παρούσα εργασία). Στις περιπτώσεις που το προσδοκώμενο αποτέλεσμα δεν επιτυγχάνεται, η επιχείρηση πρέπει να επανεξετάσει του στόχους της και να επαναπροσδιορίσει τις μεθόδους υλοποίησης τους, ακολουθώντας πειθαρχημένη και δομημένη πολιτική ανασχεδιασμού των διαδικασιών, που έχει ως στόχο να καταδείξει τα ασθενή σημεία, ιδιαίτερα στις διαδικασίες-κλειδιά (core processes) που τη διατρέχουν οριζόντια και να προτείνει αποτελεσματικές λύσεις Είδη επιχειρησιακών διαδικασιών Ανάλογα με τα εμπλεκόμενα άτομα και τη μορφή επικοινωνίας με την οποία συνδέονται, οι επιχειρησιακές διαδικασίες διακρίνονται σε απλές, δια-τμηματικές, κοινές στο πλαίσιο του οργανισμού και δι-επιχειρησιακές. Οι απλές (single-function) αναφέρονται σε συγκεκριμένες λειτουργίες που εκτελεί ένα μεμονωμένο τμήμα ενός οργανισμού. Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 21

20 Οι δια-τμηματικές (cross-functional) αναφέρονται σε λειτουργίες που για την εκτέλεσή τους έχουν την ευθύνη περισσότερα από ένα άτομα, διαφόρων τμημάτων. Κοινές στο πλαίσιο του οργανισμού (common across the enterprise), θεωρούνται οι τυπικές λειτουργίες που εκτελούνται από κοινού σε μια επιχείρηση. Οι δι-επιχειρησιακές (interorganizational) αναφέρονται σε λειτουργίες αμφίδρομες μεταξύ διαφορετικών οργανισμών Οι επιχειρησιακές διαδικασίες μπορεί, επίσης, να έχουν στατική ή δυναμική υπόσταση. Στατικές (stationeries) διαδικασίες χαρακτηρίζονται αυτές οι οποίες οι στατιστικές ιδιότητες δεν μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου (μαθηματικός ορισμός). Στον χώρο του management στατικά δεδομένα νοούνται τα σταθερά δεδομένα, τα οποία παραμένουν αμετάβλητα κατά τον κύκλο ζωής μια επιχειρησιακής διαδικασίας δηλαδή οι πάγιες ενέργειες για την εκπλήρωση εργασιών. Ένα παράδειγμα εξαγωγής στατικών δεδομένων των επιχειρησιακών διαδικασιών είναι τα αποτελέσματα της φάσης ανάλυσης (στατική αξιολόγηση) που διενεργείται κατά την εφαρμογή της μοντελοποίησης (η φάση ανάλυσης περιγράφεται στο κεφάλαιο 4). Οι επιχειρησιακές διαδικασίες μπορεί να έχουν δυναμική υπόσταση ως προς τον τρόπο διεκπεραίωσης, ο οποίος δύναται να μεταβάλλεται ανάλογα με τις εκάστοτε τεχνολογικές συνθήκες και τις απαιτούμενες αλληλεπιδράσεις. Παράδειγμα εξαγωγής δυναμικών δεδομένων αποτελεί η πληροφορία που παράγεται κατά τη διενέργεια προσομοίωσης (δυναμική αξιολόγηση) ενός μοντέλου επιχειρησιακών διαδικασιών (το λογισμικό ADONIS:CE που χρησιμοποιείται σε αυτή την εργασία δεν παρέχει δυνατότητες εφαρμογής των μεθόδων προσομοίωσης). 1.2 Μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών Η έννοια της μοντελοποίησης Η λέξη «μοντελοποίηση» από ετυμολογική άποψη προέρχεται από την ιταλική λέξη «modello» που σημαίνει υπόδειγμα, πρότυπο, ομοίωμα, μακέτα και το ρήμα «ποιώ» δηλαδή μοντελοποίηση < μοντελοποιώ = μοντέλο + ποιώ δημιουργώ μοντέλο, πρότυπο, προτυποποιώ. Μοντελοποίηση είναι η εξιδανίκευση μιας οντότητας ή κατάστασης, και αποτελεί ένα σύστημα αντικειμένων, ιδιοτήτων και σχέσεων τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να μιμούνται, σε συγκεκριμένες σχετικές καταστάσεις, τον χαρακτήρα ενός δοσμένου συστήματος του αληθινού κόσμου. Τα μοντέλα πάντα δίνουν έμφαση σε κάποια από τα στοιχεία της πραγματικότητας, υποβιβάζοντας ή αγνοώντας πληροφορία που δεν είναι σύμφωνη με αυτή. Σχεδιάζονται με σκοπό την όσο το δυνατό σαφέστερη και πιστότερη απεικόνιση της ερμηνείας του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται κάποιος μια κατάσταση. Αποτυπώνονται είτε με μαθηματικά σύμβολα, είτε με λέξεις, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή σημειογραφίας. Αποτελούν ένα σύνολο οντοτήτων, διαδικασιών ή ιδιοτήτων, καθώς και των σχέσεων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Σκοπός της δημιουργίας ενός μοντέλου είναι η καλύτερη περιγραφή και η βαθύτερη κατανόηση μιας σύνθετης κατάστασης. Στον χώρο της πληροφορικής, μοντελοποίηση καλείται η διαδικασία αναπαράστασης όλων των εννοιών (δεδομένων) που συναντώνται εντός ενός κοινού πεδίου εφαρμογής (που αποκαλείται πρόβλημα επίλυσης) μέσω ενός μοντέλου δεδομένων. Μοντέλο δεδομένων ορίζεται ένα σύνολο αφαιρέσεων μαζί με ένα σύνολο επιτρεπτών πράξεων επί αυτών με τις οποίες μπορούν να αναπαρασταθούν όλες οι έννοιες (δεδομένα) μιας πτυχής ενός προβλήματος (πεδίο εφαρμογής) διαμέσου μιας υπολογιστικής μηχανής. Μοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Modeling) αποτελεί η αναπαράσταση όλων των σχετικών απόψεων μιας επιχειρησιακής διαδικασίας σε μια προκαθορισμένη γλώσσα περιγραφής. Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 22

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

LGAF Business Process Modeling Framework

LGAF Business Process Modeling Framework LGAF Business Process Modeling Framework Αθανάσιος Μώραλης, ATLANTIS Group (ΙΤΥ) Δήμητρα Μπέλια, Παν. Αιγαίου (ΤΜΟΔ) Πέτρος Καβάσαλης, ΙΤΥ & Παν. Αιγαίου (ΤΜΟΔ) ΕΛΛΑΚ 19/6/2009 Overview LGAF Process Modeling

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Βελτιστοποίηση

Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Βελτιστοποίηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Βελτιστοποίηση Μανωλιουδάκης Αντώνιος Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ιούνιος 2012 Ευχαριστίες Θερμές ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Σχεδιασµός, Σχεδιασµός, ανάπτυξη & υλοποίηση επιχειρηµατικών διαδικασών µε την ενορχήστρωση Web υπηρεσιών και τη χρήση ΕΛΛΑΚ εργαλείων 3o Συνέδριο Ελεύθερου Λογισµικού / Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα UML

Εισαγωγή στη γλώσσα UML Κεφάλαιο 1 o Εισαγωγή στη γλώσσα UML 1.1 Προσθέτοντας μια νέα μέθοδο Στις πρώτες εποχές των υπολογιστών, οι προγραμματιστές συνήθιζαν να περιορίζονται στην ανάλυση σε βάθος των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 1.1 Εισαγωγή... 19 1.2 Η γλώσσα UML... 20 1.2.1 Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού... 21 1.2.2 Τύποι διαγραμμάτων της UML... 22 1.3 Διαγράμματα της UML... 24

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Σκοπός του μαθήματος Η απόκτηση των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη Σάββας Νικολαΐδης 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για οικονομολόγους Στόχοι 1 Να εξετάσουμε γιατί η Πληροφορική είναι χρήσιμη στην οικονομική επιστήμη. Να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Έργο είναι μια ακολουθία μοναδικών, σύνθετων και αλληλοσυσχετιζόμενων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΡΓΟ «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό (ΠΣΥΑ) Βασιζόμενο σε ένα Ευφυές Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου)

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ηλικίες: Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Χρόνος: Μέγεθος ομάδας: 8 ενήλικες Καμία 15 λεπτά για τη βασική δραστηριότητα, περισσότερο για τις επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου.

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Εισηγήτρια: Άρτεμις Παναγιωτοπούλου Διάρκεια Σεμιναρίου: 8 ώρες Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder

Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder Αναπτύχθηκε στο Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προγραμματιστής: Γιώργος Φράγκος Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης Slide

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 B / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Λογισμικού. Software Testing

Έλεγχος Λογισμικού. Software Testing Έλεγχος Λογισμικού Software Testing Γενικά ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Ο κώδικας εξετάζεται για τον εντοπισμό λαθών ή αδυνάμων σημείων ΔΥΝΑΜΙΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣ: Ένα συστατικό κώδικα εκτελείται µε ένα σύνολο από δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα