Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN και BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Ελένη Μαρία Καλογεράκη Πατρώνυμο Νικόλαος Αριθμός Μητρώου ΜΠΠΛ/ Επιβλέπων κ. Παναγιωτόπουλος Θεμιστοκλής, Καθηγητής Ημερομηνία Παράδοσης Δεκέμβριος, 2009

2 Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή (υπογραφή) (υπογραφή) (υπογραφή) Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος Καθηγητής Ευάγγελος Φούντας Καθηγητής Δημήτριος Aποστόλου Λέκτορας

3 Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα Καθηγητή μου κ. Θεμιστοκλή Παναγιωτόπουλο, εκείνον που καταρχήν μου εκίνησε το ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείμενο που πραγματεύεται η παρούσα μεταπτυχιακή μου διατριβή «μοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών της ΕΣΔΔ σε προγραμματιστικό περιβάλλον» δίνοντάς μου έτσι την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου στο business process management. Η καθοδήγησή του, η συνεχής υποστήριξή του, οι γνώσεις του, το πολύτιμο έργο του σύνταξης των Επιχειρησιακών Διαδικασιών της ΕΣΔΔ και η εποικοδομητική παρουσία του, βοήθησαν ιδιαίτερα στην προσπάθεια αυτή και την οδήγησαν στην ολοκλήρωσή της. Θα ήθελα, επίσης, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα μέλη της επιτροπής, τον Καθηγητή κ. Ευάγγελο Φούντα, ο οποίος με στήριξε από τα πρώτα μου βήματα στον ακαδημαϊκό χώρο και τον Λέκτορα κ. Δημήτριο Αποστόλου, για την συμβολή τους στην εκπόνηση της διατριβής αυτής.

4 Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 6

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τί σημαίνει ο όρος επιχειρησιακή διαδικασία; Επιχειρησιακή διαδικασία είναι κάθε μέθοδος που ακολουθείται από μια επιχείρηση (ή οργανισμό) για την εξυπηρέτηση ενός σκοπού, κυρίως κερδοσκοπικού. Η έρευνα πάνω στο γνωστικό αντικείμενο των επιχειρησιακών διαδικασιών δύναται να εστιάζεται σε διαφορετικά πεδία ανάλυσης, ανάλογα με το πλήθος και την ιδιότητα των εμπλεκόμενων ατόμων σε αυτές, τη μορφή αλληλεπιδράσεων που δημιουργούν και την εκάστοτε δομική τους υπόσταση. Η μοντελοποίηση ή αλλιώς προτυποποίηση, αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για την αναπαράσταση όλων των σχετικών απόψεων της επιχειρησιακής διαδικασίας. Η εν λόγω αναπαράσταση, επιτυγχάνεται διαμέσου διαφόρων τεχνικών, οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν γράφους ροής συνοδευόμενους με αντίστοιχη σημειογραφία των συμβόλων τους, μια τουλάχιστον προγραμματιστική γλώσσα εκτέλεσης και ένα υπολογιστικό περιβάλλον διεπαφής. Τέτοιες τεχνικές απεικόνισης των επιχειρησιακών διαδικασιών, υποστηρίζει το πρότυπο BPMN (Business Process Modeling Notation) και το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών BPMS (Business Process Modeling System) του λογισμικού πακέτου ADONIS:CE. Ποιά μέθοδος κρίνεται αποτελεσματικότερη; Και για την εξυπηρέτηση ποιών σκοπών; Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, χρησιμοποιώντας ως υλικό μοντελοποίησης τις εκπαιδευτικές διαδικασίες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.), εκπαιδευτικής μονάδας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), δείχνει πώς μοντελοποιούνται στην πράξη οι επιχειρησιακές διαδικασίες ενός οργανισμού παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζοντας τις μεθόδους BPMN, BPMS σε προγραμματιστικό περιβάλλον ADONIS:CE και εξάγει συμπεράσματα ως προς την χρησιμότητα της παραγόμενης πληροφορίας. Η μοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών είναι ένα έργο θεμελιώδους σημασίας στον κλάδο του επιχειρησιακού μάνατζμεντ. Αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρακτική για μια επιχείρηση (ή έναν οργανισμό) για να εξάγει συμπεράσματα όχι μόνο ως προς τη βραχυπρόθεσμη επιχειρηματική της δράση και τον τρόπο με τον οποίο αυτή διεξάγεται αλλά και ως προς τη μακροπρόθεσμη εξελικτική πορεία της. Αναπτύσσει τη διαχειριστική της ικανότητα, συνιστά ορθή οργάνωση και αποδοτικό προγραμματισμό, διευκολύνει τον έλεγχο, εντοπίζει δυσλειτουργίες και ελλείψεις, προτείνει νέες μεθόδους στα πλαίσια ανασχεδιασμού των επιχειρησιακών διαδικασιών, βοηθά τον εργαζόμενο να συνειδητοποιήσει τη σημασία αποτελεσματικότερης διαχείρισης του χρόνου εργασίας. Στο σύγχρονο απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, το μάνατζμεντ διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών διευρύνει τους γνωστικούς ορίζοντες των επιχειρησιακών οντοτήτων, προάγει την έμπνευση καινοτομιών και με αυτόν τον τρόπο επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη (Research & Development) της ευρύτερης οικονομίας, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. Λέξεις κλειδιά: «Επιχειρησιακές διαδικασίες», «μοντελοποίηση», «μάνατζμεντ επιχειρησιακών διαδικασιών», «διαδικασίες ΕΣΔΔ», «μέθοδος BPMN», «μέθοδος BPMS», «διάγραμμα ροής». Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 7

6 Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 8

7 ABSTRACT What is the general meaning of the term business process? Business process is a kind of method, empoyed by an enterprise in order to service its specific business goals. The research on the academic field of business processes can be focused on different areas of analysis according to parties involved to a process and their attributes, the interactions that take place during a process and the particular structural status of it. The modeling or in other words the act of standardization, is the perfect tool for representing all the aspects of business processes. Representation of business processes can be achieved through a variety of techniques that usually consist of flow chart diagrams and their notation, at least one execution language and a computing environment interface. BPMN (Business Process Modeling Notation) specification and Business Process Modeling System of ADONIS:CE are both of the kind of graphical methods that express business processes. Which method appears to be more effective and in terms of which purposes? This master thesis describes an implementation of modeling business processes of a service agency using BPMN and BPMS methods in ADONIS:CE interface, while it draws conclusions on the importance of generated information. The case study, matterialized for this implementation, is an item taken by the educational processes of the National School of Public Administration (ESDD), that is an educational branch of the National Centre of Public Administration and Local Government (EKDDA). Modeling business processes is a project of fundamental importance in the fields of business process management. Business Process Modeling can be a very useful tool as a model management platform for enterprises ; and this, not only for the purpose of exporting short term business qualifications reports, but also for the provision of long term skills of business evolution. It definitely helps improving management abilities, suggests effective ways of organizing and programming, introduces more convenient verification techniques, detects lack of functions, proposes new methods in business processes reengineering, assists the operator to realize the necessity for more efficient management of working time. In the modern, demanding operational environment, business process management broadens the knowledge fields of enterprises, enhances innovation skills and consequently invests in Research & Development of greater economy, thus improving the quality of the human life. Key-words: Business processes, modeling, business process management, ESDD processes, BPMN method, BPMS method, flow chart. Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 9

8 Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 10

9 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τι είναι οι επιχειρησιακές διαδικασίες; Έννοια των επιχειρησιακών διαδικασιών Είδη επιχειρησιακών διαδικασιών Μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών Η έννοια της μοντελοποίησης Βασικές αρχές μοντελοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών Στόχοι μοντελοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών Χρησιμότητα μοντελοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ BPMN Η ιστορία του BPMN Το διάγραμμα BPD (Business Process Diagram) Αντικείμενα Ροής (Flow Objects) To Γεγονός (Event) Η Δραστηριότητα (Activity) Η Πύλη/Εκτέλεση (Gateway) Τα αντικείμενα ή στοιχεία διασύνδεσης (connecting objects /elements) Η ακολουθιακή ροή (Sequence Flow) Η ροή μηνυμάτων (Message flow) Ο σύνδεσμος (Association) Ο σύνδεσμος αναδρομής (Compensation association) Συμμετέχοντες (Swimlanes) Οι Ενότητες (Pools) & οι Υπο ενότητες (Lanes) Δομή των swimlanes διαγραμμάτων Τεχνήματα, τεχνικά ή συμπληρωματικά στοιχεία (artifacts) Αντικείμενα Δεδομένων (Data Object) Ομάδα (Group) Σχόλιο (Annotation) Λοιποί μηχανισμοί της BPMN Βρόγχος δραστηριοτήτων (Activity loop) Βρόγχος ροής (Flow loop) Βρόγχος πολλαπλών στιγμιοτύπων (Multiple snapshots loop) Απεικόνιση του BPD Υπο-μοντέλα (sub-models) BPMN Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 11

10 2.9.1 Συνεργατικές/Καθολικές Επιχειρησιακές Διαδικασίες (Collaborative/Global Β2B processes) Εσωτερικές//Ιδιωτικές Επιχειρησιακές Διαδικασίες (Internal/private Business Processes) Δημόσιες/Αφηρημένες Επιχειρησιακές Διαδικασίες (Public/abstract Business Processes) Ο κώδικας BPEL Πλεονεκτήματα/ μειονεκτήματα της BPMN μοντελοποίησης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάνατζμεντ Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Management) Μεθοδολογία του BPM Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών BPMS Το περιβάλλον «ADONIS:CE» Η εταιρεία BOC ITC GmbH Περιγραφή του «ADONIS:CE» Η μέθοδος BPMS του ADONIS:CE ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Δ Φάση απόκτησης πληροφορίας Μέθοδος καταγραφής των Επιχειρησιακών Διαδικασιών της Ε.Σ.Δ.Δ Αποτύπωση των Επιχειρησιακών Διαδικασιών Πρακτικής Εκπαίδευσης της ΕΣΔΔ Αποτύπωση των εντύπων της ΕΣΔΔ Φάση σχεδιασμού και μοντελοποίησης βοηθητικών διαγραμμάτων σε περιβάλλον «ADONIS:CE» Εργασιακό Περιβάλλον Ε.Σ.Δ.Δ Μοντέλο του πληροφοριακού υποσυστήματος ΕΣΔΔ του ΕΚΔΔΑ Φάση σχεδιασμού & μοντελοποίησης των Επιχειρησιακών Διαδικασιών της Ε.Σ.Δ.Δ. σε περιβάλλον «ADONIS:CE» με τη μέθοδο BPMN (1 ο σενάριο) Φάση σχεδιασμού&μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών σε περιβάλλον «ADONIS:CE» με τη μέθοδο BPMS (2 ο σενάριο) Φάση ανάλυσης BPMN ΑΝΑΛΥΣΗ BPMS ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 12

11 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1: Παραδείγματα σημειογραφίας των γεγονότων events Εικόνα 2 (i)+(ii): Εναλλακτικές σημειογραφίες των δραστηριοτήτων activities Εικόνα 3 : Δραστηριότητα Δοσοληψία Εικόνα 4: Τύποι σημειογραφίας των πυλών Gateways Εικόνα 5: Παράδειγμα αποκλειστικής απόφασης Εικόνα 6: Παράδειγμα εναλλακτικής απόφασης Εικόνα 7: Παραδείγματα διαίρεσης, ένωσης, συγχώνευσης Εικόνα 8: Απεικόνιση των στοιχείων διασύνδεσης Connections Εικόνα 9: Απεικόνιση των Swimlanes Εικόνα 10: Διάγραμμα ροής Swimlane (Swimlane Flowchart) Εικόνα 11: Απεικόνιση των Artifacts Εικόνα 12: τμήμα αναπαράστασης μιας επιχειρησιακής διαδικασίας με χρήση των lanes Εικόνα 13: τμήμα αναπαράστασης μιας επιχειρησιακής διαδικασίας με χρήση των Data Objects, Groups και Annotations Εικόνα 14: σετ BPMN γραφικών στοιχείων Εικόνα 15: Χάρτης της γλώσσας BPMN Εικόνα 16: Παράδειγμα Β2Β processes Εικόνα 17: Ο κύκλος ζωής του BPM Εικόνα 18: Τα προϊόντα λογισμικού της BOC ITC GMBH Εικόνα 19: τα θεματικά πεδία του ADONIS:CE Εικόνα 20: Οι τύποι μοντέλων που υποστηρίζει το ADONIS:CE Εικόνα 21: Μορφότυπο Οδηγιών Εργασίας της Ε.Σ.Δ.Δ., όπου διακρίνονται τα εμπλεκόμενα μέλη τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο Εικόνα 22: screenshot 1- δημιουργία αρχείου εργασιακής δομής Ε.Σ.Δ.Δ Εικόνα 23: screenshot 2- δημιουργία αρχείου εργασιακής δομής Ε.Σ.Δ.Δ Εικόνα 24: screenshot 3- δημιουργία αρχείου εργασιακής δομής Ε.Σ.Δ.Δ Εικόνα 25: screenshot 4- το περιβάλλον του Working Environment Model Εικόνα 26:Σημειογραφία του Working Environment Model Εικόνα 27: Κατάλογος των Οργανωτικών μονάδων της ΕΣΔΔ Εικόνα 28: Κατάλογος των «performers» της ΕΣΔΔ Εικόνα 29: Οι επιχειρησιακοί ρόλοι της ΕΣΔΔ Εικόνα 30: screenshot 5: Δημιουργία αρχείου μοντέλου εγγράφων (Document Model) Εικόνα 31: screenshot 6: Φύλλο εργασίας του Document Model Εικόνα 32: screenshot 7: Δημιουργία αρχείου IT-system model Εικόνα 33: Πυραμίδα ιεράρχησης των επιχειρησιακών διαδικασιών της ΕΣΔΔ Εικόνα 34: screenshot 8, bpmn ανάλυση Εικόνα 35: screenshot 9, bpmn ανάλυση Εικόνα 36: screenshot 10, bpmn ανάλυση Εικόνα 37:screenshot 11-bpms ανάλυση Εικόνα 38: screenshot 12- bpms ανάλυση Εικόνα 39: screenshot 13- bpms ανάλυση Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 13

12 Εικόνα 40: screenshot 14-bpms ανάλυση Εικόνα 41: συμπεράσματα bpmn παρουσίαση επιπλεόν πληροφορίας μέσω των artifacts Εικόνα 42: Η σχεδίαση με την bpmn σημειογραφία μπορεί να είναι άμεση και εύκολη ή πολύπλοκη και χρονοβόρα Εικόνα 43: Η γραφική απεικόνιση της ίδιας διαδικασίας «Οργάνωση Ημερίδας πρακτικής» με τις μεθόδους bpmn και bpms, ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 1 : Events Σχήμα 2 : Activity Σχήμα 3 : Gateway Σχήμα 4 : Sequence Flow Σχήμα 5 : Message Flow Σχήμα 6 : Association Σχήμα 7: Data Object Σχήμα 8 : Group Σχήμα 9 : Annotation Σχήμα 10: Activity loop Σχήμα 11: Flow loop Σχήμα 12: Multiple snapshots loop ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 1: Διάγραμμα ροής επιχειρησιακής λειτουργίας σε σύντομη μορφή Διάγραμμα 2: Διάγραμμα ροής επιχειρησιακής λειτουργίας σε αναλυτική μορφή Διάγραμμα 3: Επιχειρησιακή διαδικασία κανονική ροής Διάγραμμα 4: Κύκλος Διαπραγμάτευσης Διάγραμμα 5: Διαδικασία ψηφοφορίας μέσω Διάγραμμα 6:Συλλογή ψηφοφορίας Διάγραμμα 7: BPMS Core Elements Διάγραμμα 8: BPMS process phases Διάγραμμα 9: Μεθοδολογία καταγραφής Επιχειρησιακών Διαδικασιών Ε.Σ.Δ.Δ Διάγραμμα 10: τα τρία επίπεδα των Επιχειρησιακών Διαδικασιών της Ε.Σ.Δ.Δ Διάγραμμα 11: Working Environment Model 1- Εργασιακό Περιβάλλον της Ε.Σ.Δ.Δ Διάγραμμα 12: Working Environment Model 2-Το Εργασιακό περιβάλλον των Δημόσιων Φορέων (σε αυθαίρετη μορφή) για την πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών της ΕΣΔΔ Διάγραμμα 13: Working Environment Model 3-Η οργανωτική δομή της ΕΣΔΔ στην Κοινή Φάση Σπουδών Διάγραμμα 14: Working Environment Model 4-Η οργανωτική δομή της ΕΣΔΔ στην Ειδική Φάση Σπουδών Διάγραμμα 15: Document Models των Οδηγιών εργασίας πρακτικής εκπαίδευσης της ΕΣΔΔ 103 Διάγραμμα 16: IT-system model ΕΣΔΔ Διάγραμμα 17: BPD Επιχειρησιακών Διαδικασιών πρακτικής εκπαίδευσης ΕΣΔΔ Διάγραμμα 18: Δ Οργάνωση Πρακτικής Εκπαίδευσης, κύρια bpmn διαδικασία Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 14

13 Διάγραμμα 19:Δ Οργάνωση Ημερίδας Ενημέρωσης για την πρακτική Εκπαίδευση, BPMN υποδιαδικασία του βήματος 8 της Δ Οργάνωση Πρακτικής Εκπαίδευσης Διάγραμμα 20: Δ Κατάρτιση προγράμματος παρουσιάσεων των εργασιών & εκθέσεων πρακτικής, bmpn κύρια διαδικασία Διάγραμμα 21: Δ Ενέργειες κατά την υλοποίηση πρακτικής εκπαίδευσης, bpmn διαδικασία Διάγραμμα 22: bpmn υποδιαδικασία «παρακολούθηση πρακτικής εκπαίδευσης», της Δ Ενέργειες κατά την υλοποίηση πρακτικής εκπαίδευσης Διάγραμμα 23: bpmn υποδιαδικασία παρουσιολογίου πρακτικής εκπαίδευσης στην sp2 παρακολούθηση πρακτικής Διάγραμμα 24:bpmn υποδιαδικασία «εκπόνηση πρακτικής άσκησης της Δ Ενέργειες κατά την υλοποίηση πρακτικής εκπαίδευσης βήμα Διάγραμμα 25: bpmn υποδιαδικασία «εποπτεία πρακτικής εκπαίδευσης» της Δ Ενέργειες κατά την υλοποίηση πρακτικής, βήμα Διάγραμμα 26: Δ Συνατήσεις για την εργασία πρακτικής bpmn υποδιαδικασία της Δ Ενέργειες κατά την υλοποίηση πρακτικής εκπαίδευσης Διάγραμμα 27:bpmn Δ Κατάθεση&Πρωτοκόλληση Εργασιών&Εκθέσεων Πρακτικής υποδιαδικασία της Δ Ενέργειες κατά την υλοποίηση πρακτικής εκπαίδευσης Διάγραμμα 28: Δ Σχεδιασμός πρακτικής εκπαίδευσης, bpms κύρια διαδικασία Διάγραμμα 29: Δ Οργάνωση πρακτικής εκπαίδευσης, bpms κύρια διαδικασία Διάγραμμα 30: Δ Οργάνωση της Ημερίδας Ενημέρωσης για την πρακτική εκπαίδευση, bpms υποδιαδικασία στην Δ Διάγραμμα 31: Δ Κατάρτιση προγράμματος παρουσιάσεων Εργασιών & Εκθέσεων πρακτικής εκπαίδευσης, bpms κύρια διαδικασία Διάγραμμα 32: Δ Ενέργειες κατά την υλοποίηση της πρακτικής εκπαίδευσης, bpms κύρια διαδικασία Διάγραμμα 33: bpms υποδιαδικασία «παρακολούθησης διεξαγωγής πρακτικής» στην Δ Διάγραμμα 34: bpms υποδιαδικασία «παρουσιολογίου» της υποδιαδικασίας sp2 της Δ Διάγραμμα 35: bpms υποδιαδικασία «εκπόνησης πρακτικής άσκησης» της Δ Διάγραμμα 36: bpms υποδιαδικασία εποπτείας πρακτικής εκπαίδευσης της Δ Διάγραμμα 37: Δ Συναντήσεις για την εργασία πρακτικής, bpms υποδιαδικασία της sp4 της Δ Διάγραμμα 38: Δ bpms υποδιαδικασία στην Δ Διάγραμμα 39: συμπεράσματα pbmn παραλλαγές της κύριας bpmn σημειογραφίας Διάγραμμα 40: συμπεράσματα bpmn- παραλλαγές της κύριας bpmn σημειογραφίας ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Κατάλογος εκδόσεων BPMN προδιαγραφών της κοινοπραξίας OMG/BPMI Πίνακας 2: Συνοπτική μορφή των Επιχειρησιακών Διαδικασιών της ΕΣΔΔ Πίνακας 3: Επιχειρησιακές Διαδικασίες πρακτικής εκπαίδευσης της ΕΣΔΔ κατά ISO ανάλυση 3 ου επιπέδου Πίνακας 4: Κατάλογος Οδηγιών Εργασίας της ΕΣΔΔ που επιλέγονται για υλοποίηση σε προγραμματιστικό περιβάλλον Πίνακας 5: Δ Τεύχος Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΕΣΔΔ, κεφ.ε Πίνακας 6: Δ Τεύχος Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΕΣΔΔ, κεφ.ε Πίνακας 7: Δ Τεύχος Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΕΣΔΔ, κεφ.ε Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 15

14 Πίνακας 8: Δ Τεύχος Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΕΣΔΔ, κεφ.ε Πίνακας 9: Δ Τεύχος Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΕΣΔΔ, κεφ.ε Πίνακας 10: Δ Τεύχος Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΕΣΔΔ, κεφ.ε Πίνακας 11: Δ Τεύχος Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΕΣΔΔ, κεφ.ε Πίνακας 12:Κατάλογος εντύπων πρακτικής εκπαίδευσης ΕΣΔΔ Πίνακας 13: bpmn ανάλυση 3, exported Adonis:CE report Πίνακας 14: bpms ανάλυση 5, exported Adonis:CE report Πίνακας 15: πρόταση νέου υποδείγματος Οδηγιών Εργασίας της ΕΣΔΔ Πίνακας 16: Κατάσταση όλων των εντύπων πρακτικής των Οδηγιών Εργασίας που υλοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία (βλέπε Document Models-διάγραμμα 15) Πίνακας 17: Κατάσταση Οδηγιών Εργασίας ΕΣΔΔ της θεματικής ενότητας «πρακτική εκπαίδευση» ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΔΠ ΓΓ ΓΔ ΔΠΣ ΔΣ DM ΕΚΔΔΑ ΕΣ ΕΣΤΑ ΕΣΔΔ ΙΝΕΠ IT ΚΔΠ ΚΔΟΚΠ ΚΔΥΥ ΚΕΔΚΕ ΚτΠ ΟΕΥ ΠΣ ΠΔ Π.Δ. ΠΕ ΣΕ ΤΕ ΤΕΠΤΥ ΤΟΑ : μητρώο Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού : Γενικός Γραμματέας ΕΚΔΔΑ : Γενική Διοίκηση (Τμήμα ΕΣΔΔ) : Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων (Τμήμα ΕΣΔΔ) : Διοικητικό Συμβούλιο : Document Model of Adonis : Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης : Επιστημονικό Συμβούλιο : Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης : Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης : ΙΝστιτούτο ΕΠιμόρφωσης : Information Technology : μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού : Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής ΕΣΔΔ : Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΕΣΔΔ : Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας : Κοινωνία της Πληροφορίας : Τμήμα Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΕΣΔΔ : Πρόγραμμα Σπουδων ΕΣΔΔ : Προεδρικό Διάταγμα : Περιφερειακή Διοίκηση (Τμήμα ΕΣΔΔ) : Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση : Τμήμα Στελεχών Επικοινωνίας ΕΣΔΔ : Τεχνολογική Εκπαίδευση : Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής & Τεχνικής Υποστήριξης ΕΚΔΔΑ : Τουριστική Οικονομία και Ανάπτυξη (Τμήμα ΕΣΔΔ) Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 16

15 ΤΣΔΕΕ ΤΔΕΥ ΥΠΕΣ ΥΣ ΥΣΕ : Τμήμα Συντονισμού Διοικητικού & Εκπαιδευτικού Έργου : Τμήμα Διοικητικής & Εκπαιδευτικής Υποστήριξης : ΥΠουργείο ΕΣωτερικών : Yπηρεσιακό Συμβούλιο : Υπεύθυνος Σπουδών & Έρευνας ΑΓΓΛΙΚΟ ADONIS:CE : Adonis Community Edition BPD : Business Process Diagram BPEL :Business Process Execution Language BPEL4WS :Business Process Execution Language for Web Services BPEL4PEOPLE :Business Process Execution Language for People BPM : Business Process Management BPMI : Business Process Modeling Initiative BPMN : Business Process Modeling Notification BPMS : Business Process Management System GSS : Global Strategic Support in Congresses & Tours OMG : Object Management Group OS : Operating System SOA : Service Oriented Architecture WEM : Working Environment Model ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ i. Ας σημειωθεί ότι ως καθαυτοί όροι της BPMN και BPMS ανάλυσης νοούνται οι αγγλικοί, αναφερόμενοι όροι. Η ελληνική μετάφραση υιοθετείται για λόγους αποσαφήνισης των εννοιών με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. ii. Οι όροι «επιχειρησιακή διαδικασία», «επιχειρησιακή λειτουργία» ταυτίζονται ως έννοιες. iii. Κατά την ανάλυση της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιούνται συχνά λέξεις και φράσεις όπως «οργανισμός», «επιχειρησιακή οντότητα», «παράγοντας», «συμμετέχοντες» για να προσδιορίσουν την περιγραφή ενός συνόλου ατόμων ή οντοτήτων που εμπλέκονται κατά την εκτέλεση μιας επιχειρησιακής διαδικασίας. Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 17

16 Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 18

17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν την εισαγωγή της πληροφορικής (π.χ. Internet, εταιρικά πακέτα λογισμικών) στη διεκπεραίωση υπηρεσιών της ευρύτερης επιχειρηματικής αγοράς, οι επιχειρησιακές διαδικασίες ήταν, κατά κύριο λόγο, καθοδηγούμενες από τους εργαζόμενους (labor-intensive), με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να χαρακτηρίζονταν ανεπαρκείς και όχι καλά δομημένες στο σύνολο του οργανισμού. Οι εργαζόμενοι έρχονταν συχνά αντιμέτωποι με τη διαχείριση ενός τεράστιου όγκου πληροφορίας. Κυριαρχούσε σωρός χαρτιών, ενώ συχνή ήταν η παρουσία δαπανηρών ελλείψεων. Εξετάζοντας τις παραδοσιακές μεθόδους εκπλήρωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών, οι managers έμειναν έκπληκτοι με τον αριθμό βημάτων που διενεργούσαν προκειμένου να διεκπεραιώσουν μια διαδικασία. Οι ολοένα και περισσότερο απαιτούμενες ενέργειες, σε συνδυασμό με το ανάλογο κόστος καταβολής επιπλέον χρόνου εργασίας, είχαν ως αποτέλεσμα κάθε εργαζόμενος, ανεξάρτητα με τον βαθμό απόδοσής του, να αναγκάζεται να δουλέψει σκληρότερα και γρηγορότερα σε όσο το δυνατό μικρότερους χρόνους (short lead times), ώστε να συμβαδίζει με την ανοδική πορεία της ποσότητας του όγκου εργασίας. Ωστόσο, στο σύγχρονο επιχειρείν, επικρατεί η φιλοσοφία «δούλεψε εξυπνότερα όχι γρηγορότερα». Κάτω από αυτό το πρίσμα, υιοθετούνται νέες δυναμικές εφαρμογές στην επιχειρηματική πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας μεθόδους αυτοματοποίησης λειτουργιών και επιτρέποντας έτσι τόσο στους εμπλεκόμενους όσο και στη διοίκηση, να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στον έλεγχο και την αξιολόγηση του τρόπου εργασίας. Τα περισσότερα πακέτα λογισμικού που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις στην σύγχρονη εποχή διαθέτουν ένα «έξυπνο» περιβάλλον (με δυνατότητα επικαιροποίησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα) κατάλληλο ώστε να εξάγονται χρήσιμες πληροφορίες, με τη δυνατότητα εξαγωγής αναφορών, προκειμένου να λαμβάνονται έγκυρες και έγκαιρες αποφάσεις όσον αφορά όχι μόνο την απλοποίηση των διαδικασιών που διενεργεί η επιχείρηση για να προσφέρει αγαθά ή υπηρεσίες αλλά και τη στρατηγική που την συμφέρει να ακολουθήσει. Για παράδειγμα, σύμφωνα με σχετικό άρθρο της εταιρείας CosmoOne Hellas Market AE για το ηλεκτρονικό εμπόριο: «Με την πρόοδο των λύσεων ηλεκτρονικών προμηθειών, τα προϊόντα των προμηθευτών και τα δεδομένα τιμολογήσεων μπορούσαν να διαχειριστούν μέσω εικονικών/ ηλεκτρονικών καταλόγων (virtual catalogs). Χρησιμοποιώντας τους ηλεκτρονικούς καταλόγους οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούσαν εύκολα να αναζητήσουν και να επιλέξουν από ένα σύνολο ηλεκτρονικά καταχωρημένων προϊόντων και υπηρεσιών, συχνά διαθέσιμα μέσα από διαδικτυακές διεπαφές». Στα πλαίσια προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας της σύγχρονης επιχειρηματικής πρακτικής, γεννάται η ανάγκη παρακολούθησης των επιχειρησιακών διαδικασιών που εκτελούνται τόσο σε ιδιωτικού τομέα επιχειρήσεις όσο και σε οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα. H εκπόνηση της παρούσας εργασίας έχει ως σκοπό την παροχή, προς κάθε ενδιαφερόμενο, μιας γενικής επισκόπησης των επιχειρησιακών διαδικασιών της ΕΣΔΔ, χρησιμοποιώντας το πρότυπο μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών BPMN (Business Process Modeling Notation) και τη μέθοδο BPMS (Business Process Management System) του λογισμικού ADONIS:CE. Το πρότυπο BPMN είναι ένα επιχειρησιακό μοντέλο ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε προγραμματιστικό περιβάλλον το οποίο αναπαριστά λεπτομερώς τις επιχειρησιακές διαδικασίες μιας επιχείρησης. Ουσιαστικά, συνιστά μια μέθοδο «Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών» (Business Process Management). Λέγοντας «Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών» νοείται, ένα σύνολο από έννοιες (concepts), μεθόδους (methods) και τεχνικές (techniques) για την υποστήριξη της σχεδίασης (design), της διαχείρισης (administration), της διαμόρφωσης (configuration), της εκτέλεσης (enactment), και της ανάλυσης (analysis) Επιχειρησιακών Διαδικασιών. Ειδικότερα, οι μέθοδοι BPMN και BPMS, συνιστούν τεχνικές διαγραμμάτων ροής (flowcharting technique) των στοιχείων, δεδομένων και δραστηριοτήτων που επενεργούν σε μια οργανωσιακή δομή αυτοματοποιημένων και μη διαδικασιών. Κύριος στόχος τους είναι να Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 19

18 προάγουν ένα εύχρηστο προγραμματιστικό περιβάλλον, διαμέσου του οποίου να αποδίδεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη απεικόνιση των επιχειρησιακών διαδικασιών με τρόπο απλό, κατανοητό σε κάθε χρήστη της ΕΣΔΔ: τον Διευθυντή της ΕΣΔΔ που διευθύνει και εποπτεύει τις επιχειρησιακές διαδικασίες, τους Επιστημονικά Υπεύθυνους και Προϊστάμενους Τμημάτων που δημιουργούν, οργανώνουν, επιτηρούν το εκπαιδευτικό έργο της ΕΣΔΔ,, το προσωπικό που διεκπεραιώνει τις επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές διαδικασίες της ΕΣΔΔ, τους τεχνικούς υπεύθυνους του ΕΚΔΔΑ για την υλοποίηση της τεχνολογίας των διαδικασιών αυτών. Πώς εκτείνεται η εκπόνηση Στο πρώτο κεφάλαιο προσδιορίζονται οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με το μάνατζμεντ των επιχειρησιακών διαδικασιών Το δεύτερο κεφάλαιο, αποτελεί ανάλυση του προτύπου BPMN. Το τρίτο κεφάλαιο, αποτελεί περιγραφή του λογισμικού ADONIS:CE και μια γενικότερης θεωρητικής προσέγγισης του μάνατζμεντ επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Management). Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται αναλυτικά τα στάδια μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών της ΕΣΔΔ, με το ειδικότερο θεματικό πεδίο «πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών της ΕΣΔΔ» ακολουθώντας δυο σενάρια υλοποίησης το σενάριο μοντελοποίησης βασιζόμενο στη μέθοδο BPMN και το σενάριο μοντελοποίησης βασιζόμενο στη μέθοδο BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα ανάλυσης των εξεταζόμενων επιχειρησιακών διαδικασιών. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο διατυπώνονται τα συμπεράσματα της εργασίας.. Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 20

19 1. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται μια θεωρητική προσέγγιση των εννοιών «επιχειρησιακές διαδικασίες» και «μοντελοποίηση». Η επεξήγηση αυτή, καθίσταται σκόπιμη για την ουσιαστικότερη κατανόηση του παρόντος γνωστικού αντικειμένου, προτού γίνει περαιτέρω ανάλυση των προτύπων επιχειρησιακών μοντέλων. 1.1 Τι είναι οι επιχειρησιακές διαδικασίες; Έννοια των επιχειρησιακών διαδικασιών Ένας απλός ορισμός της έννοιας της διαδικασίας είναι η μέθοδος για την επιτυχία ενός σκοπού /προσπάθειας ή εναλλακτικά μια μεθοδευμένη σειρά ενεργειών που οδηγούν σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η λέξη «διαδικασία», από ετυμολογική άποψη, αντλεί τις ρίζες της από τις λέξεις «διά» και «δικάζω» δηλαδή διαδικασία < διαδικάζω = διά + δικάζω που σημαίνει πορεία της δίκης ή διεξάγω μια ενέργεια για την επίτευξη ενός σκοπού με συγκεκριμένη μέθοδο. «Επιχείρηση» είναι ένα νομικό πρόσωπο που αποτελείται από ένα σύνολο οργανωμένων οντοτήτων, τόσο έμψυχων όσο και άψυχων (π.χ. ανθρώπινο δυναμικό, μηχανικός εξοπλισμός, γραφική ύλη, δεδομένα κ.τ.λ.) οι οποίες αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται σε διαδικασίες (μεθοδολογίες) μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, για την επίτευξη στόχων (κυρίως κερδοσκοπικών). Η «Επιχειρησιακή διαδικασία» ορίζεται ως η μεθοδολογία προγραμματισμού, οργάνωσης και εκτέλεσης δραστηριοτήτων ενός επιχειρησιακού συστήματος, που αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες και όλα τα εμπλεκόμενα στοιχεία (π.χ. οι συμμετέχοντες, ο χώρος εκτέλεσης, ο χρόνος πραγματοποίησης, ο τεχνικός εξοπλισμός, τα έγγραφα, οι υπηρεσίες), για τη διεξαγωγή μιας ενέργειας η οποία καθορίζεται από την είσοδο που δέχεται (π.χ. στατική ή δυναμική, στοχαστική ή προσδιοριστική, διακριτή ή συνεχής). Συνώνυμη έννοια της επιχειρησιακής διαδικασίας είναι η επιχειρησιακή λειτουργία. Κάθε επιχειρησιακή διαδικασία δέχεται συγκεκριμένα inputs (εισροές) και επιχειρησιακές δράσεις που αποσκοπούν σε συγκεκριμένα outputs (εκροές) και χαρακτηρίζεται από τη ροή του όγκου πληροφορίας (όσον αφορά επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που εξετάζονται στην παρούσα εργασία). Στις περιπτώσεις που το προσδοκώμενο αποτέλεσμα δεν επιτυγχάνεται, η επιχείρηση πρέπει να επανεξετάσει του στόχους της και να επαναπροσδιορίσει τις μεθόδους υλοποίησης τους, ακολουθώντας πειθαρχημένη και δομημένη πολιτική ανασχεδιασμού των διαδικασιών, που έχει ως στόχο να καταδείξει τα ασθενή σημεία, ιδιαίτερα στις διαδικασίες-κλειδιά (core processes) που τη διατρέχουν οριζόντια και να προτείνει αποτελεσματικές λύσεις Είδη επιχειρησιακών διαδικασιών Ανάλογα με τα εμπλεκόμενα άτομα και τη μορφή επικοινωνίας με την οποία συνδέονται, οι επιχειρησιακές διαδικασίες διακρίνονται σε απλές, δια-τμηματικές, κοινές στο πλαίσιο του οργανισμού και δι-επιχειρησιακές. Οι απλές (single-function) αναφέρονται σε συγκεκριμένες λειτουργίες που εκτελεί ένα μεμονωμένο τμήμα ενός οργανισμού. Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 21

20 Οι δια-τμηματικές (cross-functional) αναφέρονται σε λειτουργίες που για την εκτέλεσή τους έχουν την ευθύνη περισσότερα από ένα άτομα, διαφόρων τμημάτων. Κοινές στο πλαίσιο του οργανισμού (common across the enterprise), θεωρούνται οι τυπικές λειτουργίες που εκτελούνται από κοινού σε μια επιχείρηση. Οι δι-επιχειρησιακές (interorganizational) αναφέρονται σε λειτουργίες αμφίδρομες μεταξύ διαφορετικών οργανισμών Οι επιχειρησιακές διαδικασίες μπορεί, επίσης, να έχουν στατική ή δυναμική υπόσταση. Στατικές (stationeries) διαδικασίες χαρακτηρίζονται αυτές οι οποίες οι στατιστικές ιδιότητες δεν μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου (μαθηματικός ορισμός). Στον χώρο του management στατικά δεδομένα νοούνται τα σταθερά δεδομένα, τα οποία παραμένουν αμετάβλητα κατά τον κύκλο ζωής μια επιχειρησιακής διαδικασίας δηλαδή οι πάγιες ενέργειες για την εκπλήρωση εργασιών. Ένα παράδειγμα εξαγωγής στατικών δεδομένων των επιχειρησιακών διαδικασιών είναι τα αποτελέσματα της φάσης ανάλυσης (στατική αξιολόγηση) που διενεργείται κατά την εφαρμογή της μοντελοποίησης (η φάση ανάλυσης περιγράφεται στο κεφάλαιο 4). Οι επιχειρησιακές διαδικασίες μπορεί να έχουν δυναμική υπόσταση ως προς τον τρόπο διεκπεραίωσης, ο οποίος δύναται να μεταβάλλεται ανάλογα με τις εκάστοτε τεχνολογικές συνθήκες και τις απαιτούμενες αλληλεπιδράσεις. Παράδειγμα εξαγωγής δυναμικών δεδομένων αποτελεί η πληροφορία που παράγεται κατά τη διενέργεια προσομοίωσης (δυναμική αξιολόγηση) ενός μοντέλου επιχειρησιακών διαδικασιών (το λογισμικό ADONIS:CE που χρησιμοποιείται σε αυτή την εργασία δεν παρέχει δυνατότητες εφαρμογής των μεθόδων προσομοίωσης). 1.2 Μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών Η έννοια της μοντελοποίησης Η λέξη «μοντελοποίηση» από ετυμολογική άποψη προέρχεται από την ιταλική λέξη «modello» που σημαίνει υπόδειγμα, πρότυπο, ομοίωμα, μακέτα και το ρήμα «ποιώ» δηλαδή μοντελοποίηση < μοντελοποιώ = μοντέλο + ποιώ δημιουργώ μοντέλο, πρότυπο, προτυποποιώ. Μοντελοποίηση είναι η εξιδανίκευση μιας οντότητας ή κατάστασης, και αποτελεί ένα σύστημα αντικειμένων, ιδιοτήτων και σχέσεων τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να μιμούνται, σε συγκεκριμένες σχετικές καταστάσεις, τον χαρακτήρα ενός δοσμένου συστήματος του αληθινού κόσμου. Τα μοντέλα πάντα δίνουν έμφαση σε κάποια από τα στοιχεία της πραγματικότητας, υποβιβάζοντας ή αγνοώντας πληροφορία που δεν είναι σύμφωνη με αυτή. Σχεδιάζονται με σκοπό την όσο το δυνατό σαφέστερη και πιστότερη απεικόνιση της ερμηνείας του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται κάποιος μια κατάσταση. Αποτυπώνονται είτε με μαθηματικά σύμβολα, είτε με λέξεις, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή σημειογραφίας. Αποτελούν ένα σύνολο οντοτήτων, διαδικασιών ή ιδιοτήτων, καθώς και των σχέσεων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Σκοπός της δημιουργίας ενός μοντέλου είναι η καλύτερη περιγραφή και η βαθύτερη κατανόηση μιας σύνθετης κατάστασης. Στον χώρο της πληροφορικής, μοντελοποίηση καλείται η διαδικασία αναπαράστασης όλων των εννοιών (δεδομένων) που συναντώνται εντός ενός κοινού πεδίου εφαρμογής (που αποκαλείται πρόβλημα επίλυσης) μέσω ενός μοντέλου δεδομένων. Μοντέλο δεδομένων ορίζεται ένα σύνολο αφαιρέσεων μαζί με ένα σύνολο επιτρεπτών πράξεων επί αυτών με τις οποίες μπορούν να αναπαρασταθούν όλες οι έννοιες (δεδομένα) μιας πτυχής ενός προβλήματος (πεδίο εφαρμογής) διαμέσου μιας υπολογιστικής μηχανής. Μοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Modeling) αποτελεί η αναπαράσταση όλων των σχετικών απόψεων μιας επιχειρησιακής διαδικασίας σε μια προκαθορισμένη γλώσσα περιγραφής. Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση των μεθόδων BPMN & BPMS σε περιβάλλον ADONIS:CE 22

Σημειογραφία των προτύπων BPMN και UML (Activity Diagrams)

Σημειογραφία των προτύπων BPMN και UML (Activity Diagrams) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πρόσθετο Υλικό (White Paper) Σημειογραφία των προτύπων BPMN και UML (Activity Φεβρουάριος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών

Διοίκηση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διοίκηση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Διοίκηση και Μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση ροών εργασίας

Μοντελοποίηση ροών εργασίας Μοντελοποίηση ροών εργασίας ΕΣΔΔ Σειρά 22 η Ενότητα 4 Περιεχόμενα Διαδικασία Μοντελοποίηση Διαδικασιών Τεχνικές Μοντελοποίησης Διαδικασιών Εργαλεία Μοντελοποίησης Διαδικασιών Business Process Model and

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών. Business Process Modeling Notation (BPMN)

Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών. Business Process Modeling Notation (BPMN) Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών Business Process Modeling Notation (BPMN) Εισαγωγή Η Business Process Modeling Notation (BPMN) http://www.bpmn.org είναι ένα πρότυπο που περιέχει ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Μοντελοποίηση και Αναδιοργάνωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPR) Διδάσκουσα: Αδαμαντία Πατέλη (pateli@ionio.gr) Κέρκυρα, 6 Μαίου 2015 1 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Ενότητα 2 Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Εισαγωγικές Έννοιες, εργασίες, τεχνικές, μέθοδοι, εργαλεία Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα & Δημόσια Διοίκηση

Πληροφοριακά Συστήματα & Δημόσια Διοίκηση Πληροφοριακά Συστήματα & Δημόσια Διοίκηση Κ. Ταραμπάνης Καθηγητής kat@uom.gr http://islab.uom.gr Οργανωσιακές Διαδικασίες Organizational Processes ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- Κ. Ταραμπάνης Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή Οι σηµερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων δηµιουργούν την ανάγκη για όσο το δυνατό µεγαλύτερη υποστήριξη από τα πληροφοριακά τους

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΓΤΠ61 Πληροφορική Πολυμέσα Αγγελική Μαζαράκη Τι είναι η UML Είναι μια γραφική γλώσσα μοντελοποίησης συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Τεκμηρίωσης Διαδικασιών του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Μοντέλο Τεκμηρίωσης Διαδικασιών του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μοντέλο Τεκμηρίωσης Διαδικασιών του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διεργασιών. Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής

Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διεργασιών. Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διεργασιών Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής Ορισμός επιχειρηματικής διεργασίας Μια επιχειρηματική διεργασία είναι μια συλλογή σχετιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤA 4 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ BPMN

ΕΝΟΤΗΤA 4 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ BPMN ΕΝΟΤΗΤA 4 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ BPMN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ BPMN ENOTHTA 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BPMN ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

LGAF Business Process Modeling Framework

LGAF Business Process Modeling Framework LGAF Business Process Modeling Framework Αθανάσιος Μώραλης, ATLANTIS Group (ΙΤΥ) Δήμητρα Μπέλια, Παν. Αιγαίου (ΤΜΟΔ) Πέτρος Καβάσαλης, ΙΤΥ & Παν. Αιγαίου (ΤΜΟΔ) ΕΛΛΑΚ 19/6/2009 Overview LGAF Process Modeling

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΙΡΕΣΗ BPMN ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ BPMN ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ BPMN ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Συγγραφείς: Δημήτρης-Αλέξανδρος Σίνης, Χριστίνα Τσαγκάνη και Αφροδίτη Τσαλγατίδου Αθήνα Δεκέμβριος 2016 Σημείωση: Το παρακάτω κείμενο προϋποθέτει ότι ο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Use Cases: μια σύντομη εισαγωγή. Heavily based on UML & the UP by Arlow and Neustadt, Addison Wesley, 2002

Use Cases: μια σύντομη εισαγωγή. Heavily based on UML & the UP by Arlow and Neustadt, Addison Wesley, 2002 Use Cases: μια σύντομη εισαγωγή Heavily based on UML & the UP by Arlow and Neustadt, Addison Wesley, 2002 (γενικές εισαγωγικές ιδέες) ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2 Ανάλυση απαιτήσεων Λειτουργικές απαιτήσεις: τι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Διαχείρισης Διαδικασιών ADONIS. Μάνος Χάλαρης

Εργαλείο Διαχείρισης Διαδικασιών ADONIS. Μάνος Χάλαρης Εργαλείο Διαχείρισης Διαδικασιών ADONIS Μάνος Χάλαρης Διαχείριση Διαδικασιών Διαχείριση Διαδικασιών Οι Επιχειρησιακές Διαδικασίες βρίσκονται στο κέντρο κάθε οργανισμού. Οι Επιχειρησιακές Διαδικασίες έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Βελτιστοποίηση

Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Βελτιστοποίηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Βελτιστοποίηση Μανωλιουδάκης Αντώνιος Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ιούνιος 2012 Ευχαριστίες Θερμές ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ UML ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ) (7-8)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ UML ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ) (7-8) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ UML ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Σχεδιασµός, Σχεδιασµός, ανάπτυξη & υλοποίηση επιχειρηµατικών διαδικασών µε την ενορχήστρωση Web υπηρεσιών και τη χρήση ΕΛΛΑΚ εργαλείων 3o Συνέδριο Ελεύθερου Λογισµικού / Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Intalio Designer Εγχειρίδιο χρήσης Intalio Designer

Εγχειρίδιο χρήσης Intalio Designer Εγχειρίδιο χρήσης Intalio Designer Εγχειρίδιο χρήσης Intalio Designer Σελίδα 1 Copyright Copyright 2007 Atlantis Group. Ιστορικό εγγράφου Έκδοση Εγχειριδίου: 1.0 Ημερομηνία δημιουργίας: 26/11/2007 Σελίδα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Στόχοι Παρουσίαση μοντέλων παραγωγής λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων παραγωγής λογισμικού και πότε μπορούν να χρησιμοποιούνται Γενική περιγραφή των μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Δηµήτρης Δούνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES)

Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES) Μάθημα 3 ο ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES) Εισαγωγή H κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ) και η κύρια μνήμη αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία ενός υπολογιστικού συστήματος. Η πρώτη εκτελεί εντολές χειρισμού δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση, Μεθοδολογίες Μοντελοποίησης Διαδικασιών και σχετικά εργαλεία

Διοίκηση, Μεθοδολογίες Μοντελοποίησης Διαδικασιών και σχετικά εργαλεία ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Διοίκηση, Μεθοδολογίες Μοντελοποίησης Διαδικασιών και σχετικά εργαλεία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εισαγωγή Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής kat@uom.gr http://islab.uom.gr Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων 2016 2/ Καλωσόρισμα Εισαγωγή Η τεχνολογία της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Λογισμικού. Σημείωση

Σχεδίαση Λογισμικού. Σημείωση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 202-203 Περιεχόμενο του μαθήματος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Business Processes Οι οργανισμοί-επιχειρήσεις υπάρχουν για να εξυπηρετούν κάποιο εμπορικό σκοπό ή να προσφέρουν κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες. Διαφέρουν είτε στον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα UML

Εισαγωγή στη γλώσσα UML Κεφάλαιο 1 o Εισαγωγή στη γλώσσα UML 1.1 Προσθέτοντας μια νέα μέθοδο Στις πρώτες εποχές των υπολογιστών, οι προγραμματιστές συνήθιζαν να περιορίζονται στην ανάλυση σε βάθος των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τα BPMS ως Τεχνολογία Ενοποίησης των Πληροφοριακών Συστημάτων της επιχείρησης (Enterprise Application Integration) θεωρία και μελέτη περίπτωσης

Τα BPMS ως Τεχνολογία Ενοποίησης των Πληροφοριακών Συστημάτων της επιχείρησης (Enterprise Application Integration) θεωρία και μελέτη περίπτωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τα BPMS ως Τεχνολογία Ενοποίησης των Πληροφοριακών Συστημάτων της επιχείρησης (Enterprise Application Integration)

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 4 SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...3 4.2.1 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...3 4.2.1.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...4 4.2.1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07 Αλγόριθμος: Βήμα προς βήμα διαδικασία για την επίλυση κάποιου προβλήματος. Το πλήθος των βημάτων πρέπει να είναι πεπερασμένο. Αλλιώς: Πεπερασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Συνεργασίας. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Συνεργασίας. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Συνεργασίας Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 9: Διαχείριση Έργων (1ο Μέρος)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 9: Διαχείριση Έργων (1ο Μέρος) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 9: Διαχείριση Έργων (1ο Μέρος) Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

The Customization Process for Organizational Package Information Systems: A Challenge for Participatory Design

The Customization Process for Organizational Package Information Systems: A Challenge for Participatory Design ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ The Customization Process for Organizational Package Information Systems: A Challenge for Participatory Design Anita Krabbel,, Ingrid Wetzel Κοτσικόρη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή στους αλγορίθμους - διαγράμματα ροής

Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή στους αλγορίθμους - διαγράμματα ροής Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή στους αλγορίθμους - διαγράμματα ροής Αλγόριθμος (algorithm) λέγεται μία πεπερασμένη διαδικασία καλά ορισμένων βημάτων που ακολουθείται για τη λύση ενός προβλήματος. Το διάγραμμα ροής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Έργο είναι μια ακολουθία μοναδικών, σύνθετων και αλληλοσυσχετιζόμενων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ )

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ ) Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ. 25 48) Τι είναι αλγόριθμος; Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Χρήσιμοι Ορισμοί Ενότητα διοίκησης (unity of command): ένα εργαζόμενος πρέπει να έχει έναν και μόνο έναν άμεσο προϊστάμενο. Καταμερισμός της εργασίας (division of labor):

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

5. (Λειτουργικά) Δομικά Διαγράμματα

5. (Λειτουργικά) Δομικά Διαγράμματα 5. (Λειτουργικά) Δομικά Διαγράμματα Γενικά, ένα λειτουργικό δομικό διάγραμμα έχει συγκεκριμένη δομή που περιλαμβάνει: Τις δομικές μονάδες (λειτουργικά τμήματα ή βαθμίδες) που συμβολίζουν συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Βάσεις Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις Δεδομένων; Σύστημα για αποθήκευση, μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο κύκλος ζωής λογισµικού (συνοπτικά) Η παραδοσιακή φάση ανάπτυξης του κύκλου ζωής λογισµικού Φάση καθορισµού απαιτήσεων (1/2) ΤΙ πρέπει να κάνει το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπαίδευσης ( E learning ) Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 1 η : Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Προσομοίωσης

Εφαρμογές Προσομοίωσης Εφαρμογές Προσομοίωσης H προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2ο. Κατανοώντας την αντικειμενοστρέφεια

Κεφάλαιο 2ο. Κατανοώντας την αντικειμενοστρέφεια Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφάλαιο 1ο. Εισαγωγή στη γλώσσα UML 1.1 Προσθέτοντας μια νέα μέθοδο...13 1.2 Πως αναπτύχθηκε η UML...14 1.3 Κατανοώντας την UML...15 1.4 Αναγνωρίζοντας τα επί μέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα