ιαφάνειες για το µάθηµα Information Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαφάνειες για το µάθηµα Information Management"

Transcript

1 ιαφάνειες για το µάθηµα Information Management Α. Ν. Σταµούλης 1 ΠΗΓΗ Laudon, Kenneth C., (2009) Πληροφοριακάσυστήµαταδιοίκησης, Εκδόσεις Κλειδάριθµος 2 1

2 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Επιχειρηµατικά κίνητρα για Πληροφοριακά Συστήµατα Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε ΤΠ για να πετύχουν έξι βασικούς στόχους 1. Επιχειρηµατική αριστεία 2. Νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηµατικά µοντέλα 3. Σχέσεις µε πελάτες και προµηθευτές 4. Βελτιωµένη λήψη αποφάσεων 5. Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 6. Επιβίωση 3 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Επιχειρηµατική αριστεία: Η βελτιωµένη αποτελεσµατικότητα οδηγεί σε υψηλότερα κέρδη Τα πληροφοριακά συστήµατα και οι τεχνολογίες βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα και παραγωγικότητα π.χ. Wal-Mart: Η δύναµη του συνδυασµού πληροφοριακών συστηµάτων µε βέλτιστες επιχειρηµατικές πρακτικές για την επίτευξη λειτουργικής αποτελεσµατικότητας και $348 δισ. πωλήσεων το 2007 Το αποτελεσµατικότερο κατάστηµα του κόσµου ως αποτέλεσµα των ψηφιακών συνδέσεων µεταξύ προµηθευτών και καταστηµάτων 4 2

3 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηµατικά µοντέλα: Τα πληροφοριακά συστήµατα και οι τεχνολογίες επιτρέπουν στις εταιρείες να δηµιουργούν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηµατικά µοντέλα Επιχειρηµατικόµοντέλο: Πώςµιαεταιρείαπαράγει, παραδίδει και πωλεί ένα προϊόν ή µια υπηρεσία π.χ. Η µουσική βιοµηχανία ραστικές αλλαγές στα επιχειρηµατικά µοντέλα τα τελευταία χρόνια Apple: Πετυχηµένες καινοτοµίες ipod, itunes κ.λπ. 5 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηµατικά µοντέλα: Με εντυπωσιακή οθόνη πολλαπλής αφής, µε πλήρεις δυνατότητες περιήγησης στο ιαδίκτυο, ψηφιακή φωτογραφική µηχανή και φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής, το iphoneτης Apple όρισεένανέο πρότυπογιατακινητάτηλέφωνα. Άλλα προϊόντα της Apple έχουν µεταµορφώσει τους κλάδους της µουσικής και της ψυχαγωγίας. 6 3

4 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Σχέσεις µε πελάτες και προµηθευτές: Πελάτες που εξυπηρετούνται καλά επανέρχονται και αγοράζουν περισσότερα Mandarin Oriental, ξενοδοχείο Χρησιµοποιεί ΤΠ για µεγαλύτερη εγγύτητα σχέσεων µε πελάτες, παρακολουθώντας τις προτιµήσεις τους κ.λπ. Οι στενές σχέσεις µε προµηθευτές µειώνουν τα κόστη JCPenney ΗΤΠενισχύειτιςσχέσειςµεπροµηθευτήστοΧονγκΚονγκ 7 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Βελτιωµένη λήψη αποφάσεων: Τα τελικά αποτελέσµατα µιας εταιρείας µπορεί να θιγούν από στελέχη που πνίγονται µε δεδοµένα άκαιρα ή ακατάλληλα, ώστε να αναγκάζονται να βασίζονται σε εικασίες εδοµένα σε πραγµατικό χρόνο βελτιώνουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων από στελέχη Verizon: Ψηφιακό ταµπλό που βασίζεται στον Ιστό και ενηµερώνει τα στελέχη µε δεδοµένα πραγµατικούχρόνουγιαπαράποναπελατών, επίδοση δικτύου και γραµµές εκτός λειτουργίας 8 4

5 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Το ψηφιακό ταµπλό της Information Builders προσφέρει συνολικές και ακριβείς πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. Η γραφική απεικόνιση βασικών δεικτών απόδοσης βοηθά τους µάνατζερ να εντοπίζουν γρήγορα σηµεία που χρειάζονται προσοχή. 9 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα: Είναι συχνά αποτέλεσµα της επίτευξης προηγούµενων επιχειρηµατικών στόχων Πλεονεκτήµατα έναντι ανταγωνιστών: Μικρότερη χρέωση για ανώτερα προϊόντα, καλύτερη επίδοση και καλύτερη ανταπόκριση σε προµηθευτές και πελάτες Toyota: Χρησιµοποιεί το TPS (Σύστηµα Παραγωγής Toyota) για να πετύχει υψηλό επίπεδο ποιότητας και αποτελεσµατικότητας 10 5

6 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Επιβίωση: Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις σήµερα Οι επιχειρήσεις µπορεί να χρειαστεί να επενδύσουν σε πληροφοριακά συστήµατα από αναγκαιότητα είναι απλώς κόστος άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας Για να συµβαδίζουν µε τους ανταγωνιστές Εισαγωγή ATMαπότη Citibank Κανονισµοί και απαιτήσεις τήρησης αρχείων Νόµοι Ελέγχου Τοξικών Ουσιών και Φορολογικοί νόµοι 11 Information Management Ένας µάνατζερ επειδή εµπλέκεται στην αξιοποίηση των υπαρχόντων συστηµάτων και τεχνολογιών, στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και νέων συστηµάτων, πρέπει να µπορεί να αντιλαµβάνεται τα παρακάτω γενικά θέµατα. Στρατηγική της πληροφορίας (Information strategy). Ποιες πληροφορίες χρειάζεται ο οργανισµός για να υποστηρίξει την επίκαιρη επιχειρησιακή του κατάσταση και/ή να αποκτήσει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Συλλογή δεδοµένων, επεξεργασία (ανάλυση) και παραγωγή πληροφορίας. Πώς να συλλέξει τα κατάλληλα δεδοµένα και να τα επεξεργαστεί ώστε να παράγει τις πληροφορίες που χρειάζεται ο οργανισµός. Παραγωγή γνώσης και διαχείριση γνώσης. Πώς να παράγει καινούρια γνώση και πώς να διαχειριστεί την ήδη υπάρχουσα στον οργανισµό. Στρατηγική Πληροφορικής τεχνολογίας. Ποια τεχνολογία (hardware και software) είναι απαραίτητη για τον οργανισµό και περαιτέρω ανάπτυξη αυτής, για να διαθέτει τα απαραίτητα δεδοµένα και πληροφορίες, µε στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών. Μάνατζµεντ της διαδικασίας ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήµατος. Πώςναεξασφαλίσειότιοοργανισµόςθαπάρειτοσύστηµαπουτουχρειάζεταικαινα αποφύγει την αποτυχία. 12 6

7 IM, IS, IT Information Management Ο τρόπος µε τον οποίο ένας οργανισµός διαχειρίζεται τουςπληροφοριακούςπόρουςτου ( εδοµένα, Πληροφορίες, Γνώση, ΙS, IT). Information System Είναιτοµέσοδιατουοποίουηπληροφορία «ρέει»από έναάτοµοσεέναάλλο, απόένατµήµασεέναάλλο. Information Technology Είναιητεχνολογίαπουτοεπιτρέπει. Το ISείναιη συνολικήλύσηβασικόµέλοςτηςοποίαςείναιηιτ 13 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Θεωρήσεις πληροφοριακών συστηµάτων και τεχνολογίας πληροφοριών Τι είναι Πληροφοριακό Σύστηµα; Τεχνολογία πληροφοριών: Υλικό και λογισµικό που χρησιµοποιεί µια επιχείρηση για να πετύχει στόχους της Πληροφοριακό σύστηµα: Αλληλένδετα στοιχεία που διαχειρίζονται πληροφορίες για: Να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο Να βοηθούν στην ανάλυση προβληµάτων, την απεικόνιση σύνθετων θεµάτων και τη δηµιουργία νέων προϊόντων εδοµένα: Ροές πρωτογενών γεγονότων Πληροφορίες: εδοµένα διαµορφωµένα ώστε να έχουν νόηµα και να είναι χρήσιµα 14 7

8 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης εδοµένα και πληροφορίες Τα πρωτογενή δεδοµένα από τις ταµειακές µηχανές ενός σούπερ µάρκετ είναι δυνατό να υποστούν επεξεργασία και να οργανωθούν για να δώσουν χρήσιµες πληροφορίες, όπως ο συνολικός αριθµός φιαλών απορρυπαντικού πιάτων που πουλήθηκαν ή τα έσοδα πωλήσεων αυτού του απορρυπαντικού για ένα συγκεκριµένο κατάστηµα ή µια περιοχή πωλήσεων. 15 Υπηρεσία IT σαν υπηρεσία Τρόποςµετονοποίοπαρέχεταιαξίαστουςπελάτες, οι οποίοι εξασφαλίζουν τα αποτελέσµατα που επιθυµούν χωρίς να εµπλέκονται στα οικονοµικά και το ρίσκο της υπηρεσίας. Ο όρος «υπηρεσία» χρησιµοποιείται ενίοτε ως συνώνυµο της κεντρικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιώνήτουπακέτουυπηρεσιών. ιαχείριση υπηρεσιών Σύνολο εξειδικευµένων οργανωσιακών δυνατοτήτων γιατηνπαροχήαξίαςστουςπελάτεςµετηµορφή υπηρεσιών. 16 8

9 Πρότυπακαιπλαίσια Standards & Frameworks The following public frameworks and standards are relevant to service management: -ISO/IEC ISO/IEC ITIL (Information Technology Infrastructure Library) -Capability Maturity Model Integration (CMMI) -Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) -Projects in Controlled Environments (PRINCE2) -Project Management Body of Knowledge (PMBOK) -Management of Risk (M_o_R) -esourcing Capability Model for Service Providers (escm-sp) -Telecom Operations Map (etomr) -Six Sigma 17 Πλαίσιο ITIL 18 9

10 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης εν είναι µόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισµών ιαστάσεις των Πληροφοριακών Συστηµάτων Τρεις είναι οι διαστάσεις των πληροφοριακών συστηµάτων Οργανισµοί Άνθρωποι Τεχνολογία 19 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης εν είναι µόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισµών Τα πληροφοριακά συστήµατα είναι κάτι περισσότερο από υπολογιστές Η αποτελεσµατική χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων προϋποθέτει την κατανόηση του οργανισµού, των ανθρώπων, και της τεχνολογίας πληροφοριών που διαµορφώνουν τα συστήµατα. Ένα πληροφοριακό σύστηµα προσφέρει λύση σε σηµαντικά επιχειρηµατικά προβλήµατα ή προκλήσεις που αντιµετωπίζει η επιχείρηση

11 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης εν είναι µόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισµών ιαστάσεις των Πληροφοριακών Συστηµάτων Οργανισµοί Συντονίζουν το έργο τους µέσω διαρθρωµένης ιεραρχίας και επιχειρηµατικών διεργασιών Επιχειρηµατικές διεργασίες: Λογικές αλληλουχίες εργασιών και συµπεριφορών για την εκτέλεση εργασίας π.χ. ιεκπεραίωση µιας παραγγελίας Μπορεί να είναι ανεπίσηµες ή να περιλαµβάνουν γραπτούς κανόνες Η κουλτούρα είναι ενσωµατωµένη στα πληροφοριακά συστήµατα π.χ. Ηαρχήτης UPSότιπάνταπροηγείταιηεξυπηρέτηση του πελάτη 21 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης εν είναι µόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισµών ιαστάσεις των Πληροφοριακών Συστηµάτων Άνθρωποι Τα πληροφοριακά συστήµατα χρειάζονται ειδικούς για τη δηµιουργία, τη συντήρηση και τη χρήση τους Οι στάσεις του προσωπικού επηρεάζουν την παραγωγική χρήση των συστηµάτων Ρόλος των στελεχών Χαράζουν τη στρατηγική του οργανισµού Αντιλαµβάνονται τις επιχειρηµατικές προκλήσεις Κατανέµουν ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους ηµιουργική δουλειά: Νέα προϊόντα, υπηρεσίες 22 11

12 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης εν είναι µόνο τεχνολογία: Ο ρόλος των ανθρώπων και των οργανισµών ιαστάσεις των Πληροφοριακών Συστηµάτων Τεχνολογία Υποδοµή ΤΠ: Θεµέλιο ή πλατφόρµα ανάπτυξης των πληροφοριακών συστηµάτων Υλικό υπολογιστών Λογισµικό υπολογιστών Τεχνολογία διαχείρισης δεδοµένων Τεχνολογία δικτύωσης και επικοινωνιών ιαδίκτυο και Ιστός, εξωδίκτυα, ενδοδίκτυα Επικοινωνίες φωνής και βίντεο 23 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Η Προσέγγιση Επίλυσης Προβληµάτων Ελάχιστα επιχειρηµατικά προβλήµατα είναι απλά ή σαφή Τα περισσότερα επιχειρηµατικά προβλήµατα περιλαµβάνουν πολλούς σηµαντικούς παράγοντες που κατατάσσονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: Οργανισµός Τεχνολογία Άνθρωποι 24 12

13 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Μοντέλο ιαδικασίας Επίλυσης Προβληµάτων Λύση Προβληµάτων: ιαδικασία 4 βηµάτων 1. Εντοπισµός του προβλήµατος 2. Σχεδιασµός λύσεων 3. Επιλογή 4. Υλοποίηση 25 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Μοντέλο ιαδικασίας Επίλυσης Προβληµάτων 1. Ο εντοπισµός του προβλήµατος περιλαµβάνει: Συµφωνία ότι υπάρχει πρόβληµα Ορισµός του προβλήµατος Αιτίες του προβλήµατος Τι µπορεί να γίνει µε τους δεδοµένους πόρους της επιχείρησης 26 13

14 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Μοντέλο ιαδικασίας Επίλυσης Προβληµάτων Τυπικά οργανωσιακά προβλήµατα Ξεπερασµένες επιχειρηµατικές διεργασίες Μη υποστηρικτική κουλτούρα και στάσεις Μικροπολιτικές εσωτερικές συγκρούσεις Ταραγµένο εσωτερικό περιβάλλον και αλλαγές στην επιχείρηση Πολυπλοκότητα έργου Ανεπαρκείς πόροι 27 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Μοντέλο ιαδικασίας Επίλυσης Προβληµάτων Τυπικά τεχνολογικά προβλήµατα Ανεπαρκής ή παρωχηµένος εξοπλισµός Παρωχηµένο λογισµικό Ανεπαρκής χωρητικότητα βάσεων δεδοµένων Ανεπαρκής τηλεπικοινωνιακή δυναµικότητα Ασυµβατότητα παλαιών συστηµάτων µε νέα τεχνολογία Γρήγορη τεχνολογική αλλαγή 28 14

15 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Μοντέλο ιαδικασίας Επίλυσης Προβληµάτων Τυπικά προβλήµατα ανθρώπων Έλλειψη εκπαίδευσης του προσωπικού υσκολίες στην αξιολόγηση της απόδοσης Νοµική και ρυθµιστική συµµόρφωση Περιβάλλον εργασίας, εργονοµία Κακή ή αναποφάσιστη διοίκηση Προβλήµατα στήριξης και συµµετοχής εργαζοµένων 29 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Μοντέλο ιαδικασίας Επίλυσης Προβληµάτων 2. Σχεδιασµός λύσεων Υπάρχουν συχνά πολλές πιθανές λύσεις Εξετάστε όσο το δυνατόν περισσότερες για να κατανοήσετε το πλήρες φάσµα των λύσεων 3. Επιλογή: Στους παράγοντες περιλαµβάνονται: Κόστος Εφαρµοσιµότητα µε δεδοµένους πόρους και δεξιότητες Χρονική διάρκεια υλοποίησης της λύσης 30 15

16 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Μοντέλο ιαδικασίας Επίλυσης Προβληµάτων 4. Υλοποίηση ηµιουργία ή αγορά λύσης οκιµή λύσης, εκπαίδευση προσωπικού ιαχείριση της αλλαγής Μέτρηση αποτελεσµάτων Ανατροφοδότηση, αξιολόγηση της λύσης Επίλυσηπροβληµάτων: Μιασυνεχήςδιεργασία, όχι ένα γεγονός Μερικές φορές η επιλεγµένη λύση δεν λειτουργεί ή χρειάζεται προσαρµογές 31 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Επίλυση Προβληµάτων: Συνεχής διεργασία 4 βηµάτων Κατά την υλοποίηση, το αποτέλεσµα πρέπει να εκτιµάται διαρκώς και οι πληροφορίες για το πόσο καλά αποδίδει η λύση πρέπει να ανατροφοδοτούνται στους λύτες του προβλήµατος. Μετοντρόποαυτόν, ο εντοπισµός του προβλήµατος µπορεί να µεταβάλλεται µε την πάροδο του χρόνου, να αλλάζουν οι λύσειςκαιναγίνονταινέεςεπιλογές, πάντοτεµεβάσητηνπείραπου αποκτήθηκε

17 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Ο Ρόλος της Κριτικής Σκέψης στην Επίλυση Προβληµάτων Χωρίς κριτική σκέψη είναι εύκολο να καταλήξετε σε συµπεράσµατα, να κρίνετε εσφαλµένα ένα πρόβληµα και να σπαταλήσετε πόρους Κριτικήσκέψη: Παρατεταµένη αναστολή απόφασης έχοντας κατά νου πολλαπλές θεωρήσεις και εναλλακτικές λύσεις 33 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων Ο Ρόλος της Κριτικής Σκέψης στην Επίλυση Προβληµάτων Τέσσερα στοιχεία κριτικής σκέψης: 1. ιατήρηση αµφιβολίας και αναβολή λήψης απόφασης 2. Επίγνωση διαφορετικών θεωρήσεων περιλαµβανοµένων της τεχνολογικής, οργανωσιακής και ανθρώπινης θεώρησης 3. οκιµή εναλλακτικών λύσεων µε οδηγό την πείρα 4. Επίγνωση οργανωσιακών και προσωπικών περιορισµών 34 17

18 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Κατανόηση των πληροφοριακών συστηµάτων: Προσέγγιση επίλυσης επιχειρηµατικών προβληµάτων ΣύνδεσηΜεταξύΕπιχειρηµατικώνΣτόχων, Προβληµάτων και Λύσεων Όταν οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να πετύχουν τους στόχους τους, αυτοί γίνονται προκλήσεις Τα πληροφοριακά συστήµατα δίνουν συχνά λύσεις, συνολικές ή µερικές, σ αυτές τις προκλήσεις 35 Προγραµµατισµός απαιτήσεων υλικών 36 18

19 Manufacturing Resource Planning MRP II Μπορώ να αυτοµατοποιήσω τις προβλέψεις? Μπορώ να αυτοµατοποιήσω τον προγραµµατισµό της παραγωγής και του ανθρώπινου δυναµικού, που αποτελούν τους βασικούς πόρους? Μπορώ να προγραµµατίσω την διαδικασία συντήρησης? 37 MRP II Το MRP IIείναιµιαφιλοσοφία, πουαπαρτίζεταιαπόένα σύνολο διαδικασιών, και έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης όλων των πόρων µιας παραγωγικήςεπιχείρησης. Αφορά τον επιχειρησιακό σχεδιασµό και τον οικονοµικό προγραµµατισµό και ενσωµατώνει δυνατότητες προσοµοίωσης έτσι ώστε να µπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις «What If...». Αποτελείται από µια πλειάδα λειτουργιών και δυνατοτήτων οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους βελτιστοποιώνταςτονπρογραµµατισµόπαραγωγής, αγορών και προµηθειών, απαιτήσεων υλικών, και δυναµικότηταςπόρων (ανθρώπινουδυναµικού, µηχανών, οχηµάτων κλπ)

20 Ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης επιχειρηµατικών πόρων Μπορώ να προγραµµατίσω και να διαχειριστώ όλους τους επιχειρηµατικούς µου πόρους? Μπορώνατοκάνωκαισεεπιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών? Μπορώ να υλοποιήσω την διοίκηση όλων των λειτουργιών µου στηριγµένος στο σύγχρονοµάνατζµεντ? 39 Κλασικός τρόπος οργάνωσης επιχειρήσεων Κάθετος Ιεραρχικός βασισµένος στις λειτουργίες. ιευκολύνει στην εξειδίκευση και παρακολούθηση συγκεκριµένων δραστηριοτήτων. υσχεραίνει γιατί δηµιουργεί στεγανά

21 Οργάνωση βάσει των διαδικασιών ιαδικασία (process), είναιέναδοµηµένοσύνολοδραστηριοτήτων, σχεδιασµένο να παράγει ένα συγκεκριµένο επιθυµητό αποτέλεσµα. Χαρακτηρίζεται από 3 στοιχεία: Το Γεγονός Την Επεξεργασία Το Αποτέλεσµα 41 Στόχος ERP Στόχος ενός συστήµατος ERP είναι η ολοκλήρωση των επιµέρους διαδικασιών µέσα στην επιχείρηση στις οποίεςεµπλέκονταιταδιάφορατµήµατα (λογιστήριο, παραγωγή, πωλήσεις, κλπ.), έτσι ώστε να µπορεί αυτή να διεκπεραιώνει τις κύριες επιχειρηµατικές δραστηριότητέςτης. Η "ολοκλήρωση" αποτελεί και τη λέξη-κλειδί, αφού η εγκατάσταση ενός συστήµατος ERP δηµιουργεί καλύτερες δοµές στην επιχείρηση, οι οποίες επιτρέπουν στους εργαζόµενους να εργαστούν αποτελεσµατικότερα και πιο παραγωγικά

22 Ολοκλήρωση διαδικασιών 43 Θέµατα κατά την εγκατάσταση ERP Business Process Reengineering ιαχείριση έργων ιαχείριση γνώσης ιαχείριση πελατειακών σχέσεων 44 22

23 Στόχοι ενός συστήµατος CRM Κάθε σύστηµα CRM έχει δύο βασικούς στόχους: Ναυποστηρίξειτηνεπιχείρησηστηναποτελεσµατικότερηαναγνώριση, επικοινωνία και απόκτηση νέων πελατών Να βελτιώσει τις σχέσεις µε τους υπάρχοντες πελάτες επιδιώκοντας την αφοσίωση αυτών µέσα από την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και επιθυµιών τους Το Customer Relationship Management είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό, την προσέλκυση και τη δηµιουργία διαχρονικά πιστών πελατών µέσα από ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης της διαπροσωπικής σχέσης µαζί τους. Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα του CMR Community: «πρόκειται για το συντονισµό µεταξύ όλων των λειτουργιών µιας επιχείρησης που αφορούν τις σχέσεις µε τους πελάτες της και συµπεριλαµβάνουν διαδικασίες, ανθρώπινους, πληροφοριακούς και τεχνολογικούς πόρους». 45 CRM Λειτουργικό CRM (Επικοινωνία-Συλλογή πληροφοριών- ιαχείριση) Στρατηγικό CRM (Ανάλυση και µακρόχρονοςπρογραµµατισµός). Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη µιας πελατοκεντρικής επιχειρησιακής κουλτούρας

24 Τέσσεραβήµατατου CRM Management Προσδιορισµός των πελατών και των πολύτιµων στοιχείων τους. Κατηγοριοποίηση των πελατών ανάλογα µε το πόσο σηµαντικοί είναι για την επιχείρηση µας. Ανάπτυξη µηχανισµών αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους πελάτες. Αξιοποίηση των παραπάνω για την ανάπτυξη της σχέσης µε τους πελάτες. 47 Η ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΥΡΗΝΑΣ 48 24

25 Είδη IS από την πλευρά ιεραρχίας D B M S E.I.S. D.S.S. M.I.S. Transactional N E T Data/transaction processing. Σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων ή συναλλαγών (Λειτουργικό επίπεδο) Management Information Systems. Πληροφοριακάσυστήµαταδιοίκησης. Χρήση των Data processing systems για παραγωγή συγκεντρωτικών πληροφοριών. (Τακτικό επίπεδο) Decision Support systems. Συστήµατα λήψης αποφάσεων. Βοηθούν την ιοίκηση της εταιρίας στη λήψη µη-δοµηµένων αποφάσεων. (Στρατηγικό επίπεδο) Executive Information Systems. Γραφικά περιβάλλοντα για το Top Management. 49 Σύστηµα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων Χαρακτηριστικά: Βασικό κριτήριο η µείωση του κόστους Η επεξεργασία των δεδοµένων αφορά κυρίως τη δηµιουργία αναφορών και την διατήρηση αρχείων Η πληροφόρηση αφορά κυρίως το κατώτερο επίπεδο διοίκησης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης (εφαρµογή κυρίως στην αυτοµατοποίηση ορισµένων λειτουργιών του λογιστηρίου) Η κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των διευθυντικών στελεχών είναι µηδαµινή 50 25

26 Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Χαρακτηριστικά: Υποστήριξη των συστηµάτων ΗΕ Εύκολη, έγκυρη και δοµηµένη πληροφόρηση σε όλα τα διοικητικά επίπεδα (κυρίως περιγραφική στατιστική) υνατότητα παροχής αυτοµατοποιηµένων απαντήσεων (δοµηµένων) εν παίρνουν από µόνα τους αποφάσεις ούτελένεσταστελέχηπώςνατιςπάρουν 51 Συστήµατα Λήψης Αποφάσεων Στα συστήµατα αυτά, χρησιµοποιούνται υποθετικά δεδοµένα ή παραλλαγές των δεδοµένωνγιαναγίνουναναλύσεις what-if και έλεγχοι υποθέσεων (συνήθως επαγωγική στατιστική)

27 ΗδηµιουργίαενόςΙS είναιένα Project που χρειάζεται Management 53 Κύκλος Ζωής Των ιαδοχικών Φάσεων(System Design Life Cycle) 1. Καθορισµός του προβλήµατος 4. Σχεδίαση Συστήµατος 4β. Λεπτοµερής Σχεδίαση 6. Μετά - υλοποίηση 6α. Αναθεώρηση 6β. Συντήρηση Στόχος έργου Όρια έργου Όρια µέσων 2. Μελέτη Σκοπιµότητας 4α. Γενική Σχεδίαση ιαδικασίες χρηστών Προτεινόµενη σύνθεση εξοπλισµού Προδιαγραφές προγραµµάτων Σύστηµα σε λειτουργία Σχηµατική λύση Αναµενόµενα κόστη και πλεονεκτήµατα 3. Ανάλυση Συστήµατος Μοντέλο συστήµατος 5. Υλοποίηση Συστήµατος 5α. Ανάπτυξη 5β. Εγκατάσταση Λεπτοµερείς στόχοι Προδιαγραφές Βάσεως εδοµένων 54 27

28 Εντοπισµός και προσδιορισµός του Προβλήµατος (1) ηµιουργία ενός πλάνου στο οποίο θα φαίνεται: Πουθαγίνειηδιερεύνηση Ποια µέθοδος θα χρησιµοποιηθεί Πότε θα ολοκληρωθεί 55 Εντοπισµός και προσδιορισµός του Προβλήµατος (2) Κατηγορίες Προβληµάτων Απόδοσης Πληροφόρησης Οικονοµίας Ελέγχου Αποτελεσµατικότητας Εξυπηρέτησης Παράδειγµα Καθυστερήσεις στην παροχή πληροφοριών Απώλειαπληροφοριών, δυσανάγνωστηµορφή, ανακριβείς πληροφορίες Μεγάλο κόστος, αδυναµία ελέγχου των εξόδων Έλλειψη ελέγχου ή πάρα πολλοί έλεγχοι Η κατανάλωση µέσων και πόρων είναι δυσανάλογη µε τα αποτελέσµατα υσκολίεςστηνχρήση, έλλειψησυντονισµού, 56 αναξιοπιστία 28

29 Μελέτη εφικτότητας ή σκοπιµότητας Εδώ γίνεται η αξιολόγηση των εναλλακτικών, προς εύρεση της καταλληλότερης λύσης αναλύοντας: Την τεχνική σκοπιµότητα : είναι διαθέσιµη η τεχνολογία όπου θα υποστηρίξει την λύση; Την λειτουργική σκοπιµότητα : ταιριάζει το προτεινόµενο σύστηµα µε τις λειτουργίες της εταιρίας; Παρέχει έγκαιρα και έγκυρες πληροφορίες στοπροσωπικό; Την οικονοµική σκοπιµότητα : θα πάρουµε ποτέ πίσω τα χρήµατα που θα δαπανήσουµε; Μήπως δεν αξίζει τον κόπο να γίνει; 57 Ανάλυση συστήµατος Τα ερωτήµατα που ανακύπτουν στην διαδικασία της ανάλυσης είναι: Ποιες πληροφορίες είναι διαθέσιµες Πότε και από ποιόν δηµιουργούνται Πότε και από ποιόν χρησιµοποιούνται Ποιαείναιηµορφήτωνπληροφοριών Ποιοςείναιοσκοπόςτους 58 29

30 Ανάλυση Συστήµατος Σκοπός : Η πληροφόρηση των σχεδιαστών και η εξοικείωση τους µε τον τρόπο λειτουργίας τουσυστήµατος. Χρησιµοποιούνται στάνταρ τεχνικές ανάλυσης συστηµάτων (DFD, ERD, κ.λ.π) Εφαρµόζονται συγκεκριµένες τεχνικές συλλογήςπληροφοριών (συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια κ.λ.π) ιερευνώνται τα διάφορα τµήµατα από τα οποία αποτελείται το σύστηµα (τα έντυπα που χρησιµοποιούνται, την λειτουργία των είδη µηχανογραφηµένων συστηµάτων κ.λ.π) 59 Σχεδίαση Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν είναι: Ποιος είναι ο αντικειµενικός σκοπός του συστήµατος; Τιστοιχείαθαβγαίνουναπότοσύστηµααυτό; Οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες την συγκεκριµένη χρονική στιγµή που τις ζητάει ο χρήστης; Εξασφαλίζεταιότιηλύσηείναισυµβατήµεταάλλα συστήµατα; Είναι απλή στην σύλληψη της και εύκολη στην λειτουργία της; Έχουν προσδιοριστεί σαφώς τα σηµεία ελέγχου του συστήµατος; Είναι κοινωνικά, οικονοµικά και τεχνικά αποδεκτή η λύση αυτή; 60 30

31 Σχεδιασµός συστήµατος Παράγεται ένας λογικός σχεδιασµός του συστήµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις (DFD _ERD). Συµπεριλαµβάνει εναλλακτικές προτάσεις για software και hardware, για Βάσεις δεδοµένων ή απλά αρχεία, για απλές ή κατανεµηµένες DB. Συµπεριλαµβάνει φυσικό σχεδιασµό µε τεχνικές περιγραφές για : Βάσεις δεδοµένων Μορφές αναφορών και το περιεχόµενό τους Οθόνες ως προς το περιεχόµενο και την διαδοχή τους Προγράµµατα και κώδικα που πρέπει να αναπτυχθεί Μονάδες εισόδου και εξόδου Πλάνο και δεδοµένα για τον έλεγχο του συστήµατος µε τα αντίστοιχα αναµενόµενα αποτελέσµατα Λεπτοµερή κριτήρια για την αποδοχή του συστήµατος 61 Υλοποίηση Υλοποιείται ο προγραµµατισµός χρησιµοποιώντας µια γλώσσα προγραµµατισµού ή κάποιο περιβάλλον ανάπτυξης. Επίσης η υλοποίηση περιλαµβάνει: Τη δοκιµασία του συστήµατος µε παράλληλη λειτουργία, µε παρουσίαση, µε παραδείγµατα κ.λ.π. Την εκπαίδευση των χρηστών Τη διανοµή της τεκµηρίωσης Την καθιέρωση των ελέγχων Φάση ανάπτυξης: Κατασκευάζονται τα διάφορα τµήµατα από τα οποία αποτελείται το σύστηµα. Γράφονται και δοκιµάζονται τα προγράµµατα από τους αναλυτές και τους χρήστες. Εισάγονται οι αρχικές τιµές στη βάση δεδοµένων. Γίνεται µετάβαση από το παλιό στο καινούριο. Φάσηεγκατάστασης: Σύνθεσηόλωντωνκατασκευασµένωνπρογραµµάτων. ηµιουργίαολοκληρωµένουσυστήµατος

32 Αναθεώρηση και συντήρηση του συστήµατος Το σύστηµα συντηρείται και πιθανά προβλήµατα που παρουσιάζει επιλύονται. Η περαιτέρω ανάπτυξη του συστήµατος απαιτεί αναθεώρηση και επανέναρξη του κύκλου ζωής. 63 Structured System Analysis and Design Method Ηπροσέγγισητουκύκλουζωήςπου παρουσιάσαµε, είναι γενική και δοµηµένη υπότηνέννοιαότικάθεφάσηµπορείνα διασπαστεί σε µικρότερες συγκεκριµένες εργασίες. Είναι δε πολύ κοντά στην εµπορική µέθοδο SSADM

33 Κύκλος Προτυποποίησης Εφαρµόζεται όταν είναι αδύνατο να προδιαγραφούν οι συγκεκριµένες απαιτήσεις του συστήµατος. Κατά την διάρκεια της µελέτης σκοπιµότητας δηµιουργούµε ένα πρότυπο συστήµατος το οποίο. Περιλαµβάνει Τις κυριότερες οθόνες Το διάλογο του χρήστη µε το σύστηµα εν περιλαµβάνει Αλγόριθµους Βάση δεδοµένων 65 Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στη ηµιουργία Συστηµάτων Η ιαδικασία ηµιουργίας Πρωτοτύπου Η διαδικασία ανάπτυξης ενός πρωτοτύπου µπορεί να διακριθεί σε τέσσερα βήµατα. Επειδή ένα πρωτότυπο µπορεί να δηµιουργηθεί γρήγορα και αδάπανα, οι προγραµµατιστές επαναλαµβάνουν αρκετές φορέςταβήµατα 3 και 4 προκειµένου να βελτιώσουν και να ενισχύσουν το πρωτότυπο µέχρι να φτάσουν στην τελική µορφή του

34 Λόγοι Επιτυχίας των Projects Σκληρά εργαζόµενο προσωπικό Ξεκάθαρο όραµα και στόχοι Ιδιοκτησία Επαρκή προσωπικό Μικρά ορόσιµα του Project Ρεαλιστικά αναµενόµενα αποτελέσµατα Σωστός προγραµµατισµός Καθαρή αποτύπωση των αναγκών Συµµετοχή του Top Management Συµµετοχή του χρήστη 0% 4% 8% 12% 16% % 67 Λόγοι Αποτυχίας των Projects Μη γνώση της τεχνολογίας Ελλιπής γνώση του IT Management ιακοπή του έργου Έλλειψη πλάνου Συχνή αλλαγή των προδιαγραφών Μη συµµετοχή του Top Management Μη ρεαλιστικά αποτελέσµατα Ελλιπείς πηγές Μη συµµετοχή όλων των χρηστών Μη ξεκάθαρη αποτύπωση των στόχων 0,00% 4,00% 8,00% 12,00% 68 34

35 Data Flow Diagrams Ένα διάγραµµα ροής δεδοµένων (DFD) απεικονίζει την ροή των δεδοµένων σε ένα σύστηµα και τις διεργασίες που γίνονται από το σύστηµα. Τα DFD επιτρέπουν την διάσπαση του συστήµατος σε ανεξάρτητες µονάδες που µπορούν να σχεδιαστούν ευκολότερα και κατά συνέπεια να πετύχουν µια ευκολότερη κατανόηση του όλου συστήµατος. Η γραφική µορφή των DFDs σηµαίνει ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο σαν τµήµατα της ανάλυσης όσο και σαν εργαλείο τεκµηρίωσης. Τα DFD's περιέχουν τεσσάρων ειδών συστατικά: ιεργασίες Ροές δεδοµένων Σηµεία αποθήκευσης Εξωτερικές οντότητες (Πηγές και αποδέκτες) 69 Σύστηµαπροµηθειών - Level 1 (Πηγή) Κατάστηµα Αίτηµα αγοράς (Ροή δεδοµένων) ( ιεργασία) Παραγγελία Προϊόντων Προµηθευτής Παραγγελία ελτίο αποστολής Παραλαβή δελτίου αποστολής Τιµολόγιο Πιστοποίηση Τιµολογίου (Σηµείο αποθήκευσης) Αρχείο παραγγελιών Αρχείο παραλαβών (Αποδέκτης) Προµηθευτής Επιταγή Προετοιµασία Επιταγής Αρχείο τιµολογίων 35

36 Ανεπίτρεπτες ροές στα Ρ Agent 1 Agent 2 Agent 3 file file Agent 3 file file ΟΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 71 Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 1 Process Sub- Process Sub-sub- Process Elementary Process Description Overall Process Decision tables -Decision Trees -Structured English

37 Παράδειγµα Περιγραφή ενός συστήµατος προµηθειών. Το σύστηµα προµηθειών δέχεται ένα αίτηµα αγοράς προϊόντων από τον µάνατζερ του καταστήµατος. Το σύστηµα παραγγέλνει τα προϊόντα από τον προµηθευτή. Όταν παραγγελθούν τα προϊόντα, η παραγγελία στέλνετε στον προµηθευτή, και λεπτοµέρειες αποθηκεύονται στο αρχείο παραγγελιών. Όταν ο προµηθευτής στέλνει ένα δελτίο αποστολής αυτό αποθηκεύεται στο αρχείο παραλαβών. Όταν ο προµηθευτής στέλνει ένα τιµολόγιο, αυτό πιστοποιείται µέσω ανάγνωσης του δελτίου αποστολής από το αρχείο παραλαβών και στην συνέχεια εγγράφεται λεπτοµερώς στο αρχείο τιµολογίων. Στην συνέχεια προετοιµάζονται επιταγές µετά από διάβασµα του αρχείου τιµολογίων και ελέγχου µε σύγκριση του αρχείου παραγγελιών και τελικά αποστολή της επιταγής προς τον προµηθευτή. 73 Παράδειγµα Προµηθευτής Επιταγή Παραγγελία ελτίο αποστολής Τιµολόγιο Σύστηµα προµηθειών Κατάστηµα Αίτηµα αγοράς Σύστηµα προµηθειών - Context Level 74 37

38 Κατάστηµα Αίτηµα αγοράς Προµηθευτής Παραγγελία ελτίο αποστολής Σύστηµα προµηθειών - Level 1 Τιµολόγιο Παραγγελία Προϊόντων Παραλαβή δελτίου αποστολής Πιστοποίηση Τιµολογίου Αρχείο παραγγελιών Αρχείο παραλαβών Προµηθευτής Επιταγή Προετοιµασία Επιταγής Αρχείο τιµολογίων Entity Relationship Diagrams ιαγράµµατα Συσχέτισης οντοτήτων 76 38

39 Μοντέλα δεδοµένων Τα περισσότερα συστήµατα χρησιµοποιούν µεγάλες βάσεις δεδοµένων. Ένα σηµαντικό τµήµα της µοντελοποίησης του συστήµατος είναι ο λογικός σχεδιασµός των δεδοµένων που διαχειρίζεται το σύστηµα 77 Entity Relationship Diagrams Τα Entity-Relationship diagrams είναι τεχνικές µοντελοποίησης δεδοµένων. Χρησιµοποιούντρίαβασικάστοιχεία: Οντότητες, Ιδιότητες, Συσχετίσεις. Οντότητες Μια οντότητα µπορεί να οριστεί σαν: Μιαοντότηταείναιµιατάξηατόµων, τόπων, αντικειµένων, συµβάντων ή σκέψεων για τα οποία χρειαζόµαστε να κρατήσουµε δεδοµένα (data). Ανητράπεζακρατάειδεδοµέναπουσεαφορούν,τότεγιατην τράπεζα είσαι µια οντότητα. Αν µια επιχείρηση κρατάει δεδοµένα σχετικά µε ένα χαρτί που καλείται τιµολόγιο, τότε αυτό το τιµολόγιο είναι µια οντότητα

40 Entity Relationship Diagrams Ιδιότητες Μια ιδιότητα είναι ένα τµήµα πληροφορίας (data element) δεµένο µε µια Οντότητα. Για παράδειγµα η οντότητα SUPPLIER έχει ιδιότητεςόπως supplier_name, supplier_address, supplier_phone_number κ.λ.π. Συσχετίσεις Οι οντότητες δένονται µεταξύ τους µέσω συσχετίσεων. Μια συσχέτιση είναι ένας επώνυµος δεσµός µεταξύ 2 ή περσότερων τύπων οντοτήτων. Παράδειγµα: Η συσχέτιση ΠΑΙΖΕΙ-ΓΙΑ µεταξύ των τύπων οντοτήτων ΠΑΙΚΤΗΣ καιομα Α. Η συσχέτιση ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ µεταξύ των τύπων οντοτήτων ΑΤΟΜΟ και ΧΩΡΑ. 79 Entity Relationship Diagrams Συσχετίσεις(συν.) Είδησυσχέτισης. ένα-προς-ένα (1:1) ένα -προς -πολλά (1:N) Πολλά- προς -πολλά (N:M) Για παράδειγµα, µια βάση µιας επιχείρησης µπορεί να περιέχει τις παρακάτω συσχετίσεις: Η συσχέτιση ιευθυντής µεταξύ των τύπων οντοτήτων MANAGER και ΤΜΗΜΑ είναι 1:1. Αυτό σηµαίνει ότι ένα τµήµαέχειτοπολύένα ιευθυντήκαιότιένας manager είναι διευθυντής το πολύ σε ένα τµήµα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Course Outline 12 Lectures (2-hour) 12 Lab Tutorials (1-hour) In-class Case Studies Deliverables:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 2 η 2.1 Προκλήσεις για τη ιοίκηση 1. Ολοκλήρωση: ιαφορετικά συστήµατα εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες. Ηολοκλήρωσησυστηµάτων σε διαφορετικά επίπεδα είναι δύσκολη τεχνολογικά και κοστίζει. 2. ιεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων Οι τέσσερις βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης Σύστημα Αντώνης Μαϊργιώτης Σε ένα οργανισμό υπάρχουν προβλήματα για λύση Η διεύθυνση του οργανισμού αναθέτει τη λύση στους κατάλληλους ανθρώπους Οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν τις κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα στη σταδιοδρομία σας

Τα επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα στη σταδιοδρομία σας Κεφάλαιο 1 Τα επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα στη σταδιοδρομία σας 1.1 ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Με ποιον τρόπο τα πληροφοριακά συστήματα μετασχηματίζουν το επιχειρείν και ποια είναι η σχέση τους με την

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα ιοίκησης

Πληροφοριακά Συστήματα ιοίκησης : Επίλυση Προβλημάτων και Σταδιοδρομία Επ. Καθ. Ευθύμιος Ταμπούρης tambouris@uom.gr Στόχοι Πώς μπορεί μια μέθοδος τεσσάρων βημάτων για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων να σας βοηθήσει να λύσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Ενότητα 2 Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Εισαγωγικές Έννοιες, εργασίες, τεχνικές, μέθοδοι, εργαλεία Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ. Κεφάλαιο 3. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ. Κεφάλαιο 3. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 3 Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ Ο επίδραση των Πληροφοριακών Συστηµάτων στην διοικητική λειτουργία των οργανισµών Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ανάλυση

Εισαγωγή στην ανάλυση Εισαγωγή στην ανάλυση & σχεδίαση Π.Σ. Τα προϊόντα λογισμικού έχουν (και αυτά) ένα κύκλο ζωής που ξεκινά από τη σύλληψη μιας νέας ιδέας για την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου προϊόντος και φθάνει μέχρι την

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Business Processes Οι οργανισμοί-επιχειρήσεις υπάρχουν για να εξυπηρετούν κάποιο εμπορικό σκοπό ή να προσφέρουν κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες. Διαφέρουν είτε στον

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι

Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι Google «Αποστολή της Google είναι να οργανώσει τις παγκοσμίως διαθέσιμες πληροφορίες». Η πρόσβαση στις πληροφορίες έχει μεταμορφώσει τον τρόπο εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 3 η 3.1 Κύριες επιχειρηµατικές λειτουργίες 1. Συστήµατα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ 2. Συστήµατα Παραγωγής 3. Συστήµατα Οικονοµικής και Λογιστικής ιαχείρισης 4. Συστήµατα ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ιοίκηση Παραγωγής και Συστηµάτων Υπηρεσιών ΕνηµερωτικόΦυλλάδιο Αθήνα, Νοέµβριος 2013 Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης που έχουν σημασία στην κατανόηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη. πληροφοριακών συστηµάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη. πληροφοριακών συστηµάτων Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων οµή παρουσίασης Τεχνολογική-Ιστορική Επισκόπηση Φάσεις Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομιλητής: Γιάννης Νάνος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ? Είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη.

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. Η µεθοδολογία είναι κοινή για όλα τα προϊόντα, αλλά η µεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Requirements Απαιτήσεις

Requirements Απαιτήσεις Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων Information Systems Analysis and Design Requirements Engineering Data Flow Diagrams Process

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων. Στόχοι και αντικείμενο ενότητας

Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων. Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Ενότητα 3 Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 3-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου ενός Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΠΜΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ. 2659) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται και οι συνθήκες μεταφοράς και διανομής. Το διεθνές εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πως Προέκυψε το Δαγκωμένο Μήλο της Apple; Το χαριτωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Οι πελάτες στο κέντρο της προσοχής Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ. Ενότητα 98 η ίκτυα ΟΠ νθρώπινου υναµικού 1

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ. Ενότητα 98 η ίκτυα ΟΠ νθρώπινου υναµικού 1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ [1] εν εφαρµόζονται τυπικές συνταγές. Αδυναµία επίβλεψης και ελέγχου. Περιορισµένη και έµµεση επιρροή της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας. [2] Ένταξη οργανωτικών αναγκών σε ρεύµατα ενεργειών.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων Ενδεικτικό Παράδειγμα: Προς την Ηλεκτρονική Επιχείρηση Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...8-1 8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...8-3 8.3 ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ...8-5 8.4 ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...8-7 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας 4ήµερο Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας Αυτοµατισµός: Από την εγκατάσταση ως το λογισµικό Βαφείδης Γιώργος gvafi@tee.gr gvafidis@panelco.gr Θέµατα Εισαγωγή -Πως έχει εξελιχθεί ο αυτοµατισµός Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση σε Επιχειρηµατικό Επίπεδο εν έχει σηµασία τι κάνεις, φθάνει να το κάνεις καλά. J. Galbraith. Στρατηγική και Οργάνωση Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την

Διαβάστε περισσότερα

«Information Security in a Testing environment: Ο στόχος και οι λύσεις της IntelliSolutions µε την χρήση των προϊόντων Compuware»

«Information Security in a Testing environment: Ο στόχος και οι λύσεις της IntelliSolutions µε την χρήση των προϊόντων Compuware» Αθανάσιος Βαµβακάς Technology Consultants Manager «Information Security in a Testing environment: Ο στόχος και οι λύσεις της IntelliSolutions µε την χρήση των προϊόντων Compuware» Χρησιµοποιώντας παραγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι To πληροφοριακό πρόβληµα Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων Πληροφορία: ο ρόλος και η αξία της ιοίκηση: οµές ραστηριότητες Ανάγκες υποστήριξης Κατηγορίες Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση και Έλεγχος Πληροφοριακών Πόρων: To Τμήμα Πληροφορικής Διδάσκουσα: Αδαμαντία Πατέλη (pateli@ionio.gr) Κέρκυρα, 30 Απριλίου 2015 1 Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βασικά θέματα Βάσεων Δεδομένων Ένα Σύστημα Βάσης Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Βασικές Έννοιες

Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. laudon, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα; Ποιος είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον; Οι βασικές προκλήσεις στην διοίκηση Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα CAD / CAM

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα CAD / CAM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα CAD / CAM Ενότητα # 1: Η παραγωγική διεργασία σαν φυσικό σύστημα μετασχηματισμού Δημήτριος Τσελές Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βασικές Έννοιες - εδοµένα { Νίκος, Μιχάλης, Μαρία, Θάλασσα, Αυτοκίνητο }, αριθµοί, π.χ. {1, 2, 3, 5, 78}, συµβολοσειρές (strings) π.χ. { Κώστας, 5621, ΤΡ 882, 6&5 #1, +

Διαβάστε περισσότερα